Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatiksystem EKO-MKE/SKE"

Transkript

1 Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 230 V spjældmotorer samt forskellige typer af røgdetektorer. Centralenheden EKO-MKE arbejder sammen med slaveenheden, som placeres ved det enkelte spjæld. Der kan tilsluttes op til 60 adresserede slaveenheder. Systemet er opdelt i to kredse med hver maks. 30 slaveenheder. Kredsene kan arbejde sammen eller hver for sig. Enhederne er udviklet i overensstemmelse med den nyeste teknik for at give lave installationsomkostninger og med mange intelligente funktioner, der giver optimal styring og automatik. Systemet opfylder de krav, der stilles til et automatiksystem i henhold til de gældende bestemmelser. Centralenhet EKO-MKE Funktion Indikation EKO-MKE er udstyret med tre lysdioder og LCD-display til indikation af ens driftstilstand ifølge funktionstabellen. Nulstilling Nulstilling af alarmer eller fejl sker via displayet. Se i Menu under Alarm Reset. Automatisk funktionskontrol Automatiksystem EKO-MKE funktionstester enheden hver 48. time. Klokkeslættet kan indstilles valgfrit. Hvis kontrollen mislykkedes, gentages den på det eller de spjæld, der har indikeret fejl, for at minimere antallet af fejlalarmer. Mislykkes også denne kontrol, udløses en alarm, og spjældadressen med fejl vises i displayet, samtidig med at en gul lysdiode blinker på både centralenheden og slaveenheden. Manuel funktionskontrol Manuel funktionskontrol kan udføres fra centralenhedens menu. Ved installation kan en manuel funktionskontrol også udføres på den pågældende slaveenhed. Tidspunkt for funktionstest Som standard funktionstester enheden tilsluttede spjæld hver 48. time på det tidspunkt, der er angivet i menuen Tidspunkt funktionskontrol. Hvis der ikke er angivet et tidspunkt ved konfigurationen, funktionstestes spjældene klokken og derefter hver 48. time. Hvis funktionskontrol ønskes foretaget på forskellige tidspunkter på forskellige data eller for forskellige uge, kan det udføres ved at tilkoble et digitalt tidsur på terminal og foretage en ændring i menuen Eksternt tidsur. Tlf (11)

2 Alarmudgange Automatiksystem EKO-MKE har 3 stk. udgangsrelæer til alarmudgange. Hvert relæ har en potentialefri, skiftende kontakt 230 V 5 A. Alarm 1 (ventilatorstop): Skifter ved spændingssvigt, brandalarm, fejl og funktionskontrol. Funktionskontrollen kan indstilles med valgfri forsinkelse til efterkøling af el-batterier. Alarm 2 (fejl/servicealarm): Skifter ved spændingssvigt, brandalarm, servicealarm og fejl. Alarm 3 (brandalarm): Skifter ved spændingssvigt og brandalarm. El-installation For at gøre el-installationen lettere kan koblingsterminalerne afmonteres fra printkortet. Jordledning skal tilsluttes forlænget i forhold til fase og nul. Enheden er beregnet til fast installation og skal have en tilkoblet, alpolet strømafbryder med mindst 3 mm åbningsafstand. Eksterne tilslutninger til enheden skal være isoleret mod tilkobling. Kommunikationskabel Som kommunikationskabel anvendes et parsnoet (TP), skærmet datakabel (for eksempel Belden type ,36 mm 2 eller lignende). Maks. længde per kreds er 1000 m. Kundetilpasset program EKO-MKE har mange forskellige funktioner. Hvis systemet alligevel ikke skulle leve op til de ønskede behov, kan EKO-MKE kundetilpasses ved den enkelte levering, så den passer til de aktuelle krav. Lysdiodernes funktion og placering Farve Placering Lys Funktion LCD-display Grøn 1 Fast Drift/spændingsforsynet Viser tid og programversion Rød 2 Fast Brandlarm Viser, hvilken røgdetektor der har udløst alarm Gul 3 Fast Forkert detektorkreds Viser, hvilken enhed der mangler Gul 3 Blinkende Spjældfejl Viser, hvilket spjæld der har fejl Rød/Gul 2 & 3 Blinkende Servicealarm detektor Viser, hvilken detektor der behøver service Rød/Gul/Grøn 1, 2 & 3 Blinkende Opstart/nulstilling Optaget Display 2 (Alarm) 3 (Fejl) 1 (OK) Tlf (11) EKO- MKE oval Text

3 Beskrivelse af menufunktioner Menu Oversigt Funktion Fabriksindstilling 1. Indstil uret Indstilling af aktuel tid. 2. System reset Registrerer og tæller samtlige tilsluttede slaveenheder. 3. Alarm reset Nulstiller brand- eller fejlalarm. 4. Manuel test af spjæld Funktionskontrollerer alle tilsluttede spjæld. 5. Funktionskontrol ekstern Eksternt koblingstidsur kan tilsluttes. Deaktiveret 6. Funktionskontrol senest Til aflæsning af seneste tidspunkt for funktionskontrol. 7. Indstilling funktionskontrol Samtidig eller sekventiel funktions- Samtidig kontrol kan vælges. 8. Funktionskontrol indstil tidspunkt Indstilling af tidspunkt for funktions kontrol. 9. Indstilling alarmindgang Automatisk eller manuel nulstilling Manuel nulstilling af ekstern brandalarm. 10. Brandalarmfunktion Hvordan en brandalarm skal påvirke Alle tilsluttede enheder. 11. Natdrift Aktivering af natlukning af spjæld. Deaktiveret 12. Tid efterkøling elbatterier Forsinkelse i minutter af spjældlukning 0 min ved funktionskontrol. 13. Tilsluttede enheder Anfører tilsluttede enheder. 14. Select language Valg af menusprog. Dansk 15. Luk menu Lukker menuen. Menu detaljeret beskrivelse Tryk OK for at aktivere menuen 1. Indstil uret Uret indstilles ved at navigere frem til menuen Indstil uret, trykke på OK og indstille uret med piletasterne. Tryk OK, når det rigtige klokkeslæt er indstillet. Det er vigtigt, at der angives rigtigt klokkeslæt, så funktionskontrollen udføres til den ønskede tid. 2. System reset Når alle slaveenheder er tilsluttet, skal der udføres et systemreset. Naviger frem til menuen System reset, og tryk på OK. Denne funktion tæller og kontrollerer tilsluttede slaveenheder. Funktionen tager ca. 3 min. NB: Denne funktion anvendes udelukkende ved nyinstallation eller ved ændring af antal slaveenheder. 3. Alarm reset Naviger til menuen Alarm reset, og tryk på OK for at nulstille centralenheder og slaveenheder efter alarm. Hvis årsagen til fejlen er afhjulpet, skal enheden vende tilbage til normal tilstand. INDSTIL URET system reset Alarm reset Tlf (11)

4 4. Manuel test af spjæld Naviger til menuen Manuel test af spjæld, og tryk på OK for at foretage en manuel test af alle tilsluttede spjæld. 5. Funktionskontrol, ekstern Hvis der af en eller anden grund ønskes et eksternt koblingsur (Terminal 15-16), skal du navigere til menuen Funktionskontrol ekstern og aktivere funktionen ved at trykke på OK. 6. Funktionskontrol, senest Naviger til menuen Funktionskontrol senest for at kontrollere, hvornår den seneste funktionskontrol af spjæld fandt sted. Hvis funktionskontrollen er foretaget for mere end det døgn siden, angives tiden med en * (fx *19:00). 7. Indstilling, funktionskontrol Det er muligt at vælge samtidig eller sekventiel funktionskontrol af spjæld. Naviger til menuen Indstilling funktionskontrol, og vælg samtidig eller sekventiel funktionskontrol. Sekventiel funktionskontrol vælges, når man ikke vil have, at alle spjæld i anlægget skal funktionstestes samtidig, men at testen skal foretages med et spjæld ad gangen. NB! Ved et stort antal tilsluttede spjæld kan denne metode tage lang tid at udføre. 8. Funktionskontrol, indstil tidspunkt Denne funktion anvendes til at angive tidspunkt for funktionskontrollen. Naviger til menuen Funktionskontrol indstil tidspunkt, og tryk på OK. Anvend derefter piletasterne til at indstille det ønskede tidspunkt, og afslut med OK. EKO-MKE funktionstester derefter tilsluttede spjæld på dette tidspunkt med 48 timers interval. 9. Indstilling, alarmindgang Her vælger man, om den eventuelle, eksterne brandalarm skal nulstilles manuelt eller automatisk. Naviger til den ønskede indstilling, og bekræft med OK. 10. Brandalarmfunktion Her angiver man, hvordan en brandalarm skal påvirke tilsluttede enheder. Man kan vælge, om alle tilsluttede -enheder skal lukke sine spjæld ved brandalarm, eller om kun den enhed, som udløste brandalarmen, skal lukke. Man kan også vælge, om brandalarmen kun skal lukke spjældene i den kreds, der har udløst brandalarmen. Naviger med piletasterne til det ønskede valg, og bekræft med OK. MANUEL TEST AF SPJÆLD Funktionskontrol, ekstern FUNKTIONSKONTROL SENEST Indstilling, funktionskontrol Funktionskontrol, indstil tidspunkt Indstilling, alarmindgang Brandalarmfunktion Tlf (11)

5 11. Natdrift Hvis man ønsker natlukning af spjæld, aktiveres denne funktion (Terminal 17-18) ved at navigere til menuen Natdrift og trykke på OK. 12. Tid efterkøling elbatterier Her kan man vælge et tidsrum i minutter (1-9) til forsinkelse af spjældlukning ved funktionskontrol. Naviger til menuen Tid ventilatorstop, og tryk på OK. Vælg derefter antal minutter med piletasterne, og tryk på OK. Funktionen anvendes til at muliggøre efterkøling af elbatteri. NB! Denne funktion fungerer ikke ved sekventiel funktionskontrol. 13. Tilsluttede enheder Her kan man kontrollere, hvilke enheder der er sluttet til EKO-MKE. Naviger til menuen Tilsluttede enheder, og tryk på OK. Vælg kreds med piletasterne, og tryk på OK. Naviger mellem enhederne med piletasterne. Denne funktion kan anvendes til at kontrollere, om alle enheder er registreret af centralenheden. Man kan desuden se status for røgdetektor og spjæld på hver enhed. Læs mere nedenfor under afsnittet Status for røgdetektor og spjæld. 14. Select language Her kan man vælge, hvilket menusprog man ønsker. Vælg det ønskede sprog, og tryk på OK. Natdrift Tid efterkøling elbatterier Tilsluttede enheder Select language Status for røgdetektor og spjæld Vælg den aktuelle enhed mellem de tilsluttede enheder. Status for røgdetektor og spjæld vises da med følgende betegnelser: Vælg enhed Røgdetektor Spjæld 1-n D1 = Normal S0 = Spjæld hverken lukket eller åbent D2 = Øvre servicealarm S1 = Spjæld åbent D3 = Nedre servicealarm S2 = Spjæld lukket D4 = Brandalarm S3 = Spjæld både åbent og lukket D5 = Røgdetektor koblet fra med kobling S7 = Motionering i gang D6 = Brandalarm og manuel motionering D7 = Manuel motionering Tlf (11)

6 Idriftsætning 1. Adressere alle -enheder. Ved adressering skal være spændingsfri for, at adressen bliver registreret. Alternativt kan man trykke på testknappen efter adresseringen for at opdatere adressen. 2. Kobling 1 tilkobles på den, der er sidst i tolederkredsen. 3. Kobling 2 tilkobles på de, der ikke er tilsluttet til røgdetektor. 4. Tilslutning 2-lederkredsen til EKO-MKE. 5. Mål spændingen på enheden. 6. Stil uret. 7. Konfigurer EKO-MKE, hvis der ønskes en anden indstilling end fabriksindstillingen. 8. Lav et System reset. Tekniske data Centralenhed EKO-MKE Måldata Tekniske data Forsyningsspænding Effektforbrug Alarmudgange Seriel RS232-udgang EKO-måttdata KE4 AC V, 50/60 Hz 60 VA Potentialefri brydekontakter, 230 V 5 A alarmindgang 10 ma sluttet tilstand, 1,8 V åben tilstand* 9600 bit/sek., 8 bit, ingen paritet, en stopbit EMC CE iht. 89/336/EØF og 92/31/EØF Omgivelsestemperatur 0 C +50 C Opbevaringstemperatur -40 ºC +85 ºC Kapslingsklasse IP 65 Maks. længde/kommunikationskreds 1000 m Antal kredse 1-2 Adresser 60 stk. (30 stk./tolederkreds) Vægt 1,3 kg * Tilsluttet kontakt skal være potentialefri Tlf (11)

7 Terminalbeskrivelse Centralenhed EKO-MKE Terminalgruppe 1 Terminalgruppe 2 Terminalgruppe RS232 Terminal 1: L/fase 230 V Terminal 12 Terminal slutter ved spændingssvigt Terminal 2: N/nul 230 V og alarm Terminal 3: GND/beskyttelsesjord Terminal 13 Ekstern alarmindgang Terminal 14 Terminal koblinges, hvis alarmindgangen Terminal 4: Alarm 1 (ventilatorstop) * ikke anvendes, udlæser Terminal 5: Terminal 4-5 bryder ved spændingssvigt, brandalarm, funktionskontrol og fejl brandalarm uden kobling Terminal 15 Indgang koblingsur Terminal 16 Terminal aktiveres via menuen Terminal 6: Terminal 5-6 slutter ved spændingssvigt, brandalarm, funktionskontrol og fejl Terminal 17 Indgang natkobling Terminal 18 Terminal aktiveres via menuen Terminal 19 Tolederkreds 1, kanal A Terminal 7: Alarm 2 (fejl/servicealarm) * Terminal 20 Tolederkreds 1, kanal B Terminal 8: Terminal 7-8 bryder ved spændingssvigt, fejl og alarm Terminal 21 Tolederkreds 1, skærm Terminal 22 Tolederkreds 2, kanal A Terminal 9: Terminal 8-9 slutter ved spændingssvigt, fejl og alarm Terminal 23 Tolederkreds 2, kanal B Terminal 24 Tolederkreds 2, skærm Terminal 10: Alarm 3 (brandalarm) * Terminal 11 Terminal bryder ved spændingssvigt og alarm RS232 Modularkontakt Til tilslutning til PC eller printer via modular RS232-dataudgang. * NB! For at opnå maksimal sikkerhed anbefales det, at den brydende funktion anvendes. Tilkoblingseksempel Centralenhed EKO-MKE 1 eller 2 kredse EKO-MKE Tolederkreds 1 Tolederkreds 2 1A 1B Ind Ud Ind Ud 2A 2B Ind Ud Ind Ud 30A Ind Ud 30B Ind Ud Maks. 30 stk. per kreds. NB! Den sidste -enhed i hver kreds skal tilkobles med den medfølgende kobling. Tlf (11)

8 Automatikenhed Beskrivelse Automatikenheden, der placeres ved det enkelte spjæld, er en slaveenhed og samarbejder altid med centralenheden EKO-MKE. Der kan tilsluttes op til 60 adresserede slaveenheder. Enhederne er udviklet i overensstemmelse med den nyeste teknik for at give lave installationsomkostninger og med mange intelligente funktioner, der giver optimal styring og automatik. Systemet opfylder de krav, der stilles til et automatiksystem i henhold til de gældende bestemmelser. Funktion Nulstilling af alarmer sker fra centralenheden EKO- MKE. El-installation For at gøre el-installationen lettere kan koblingsterminalerne afmonteres fra printkortet. Jordledning skal tilsluttes forlænget i forhold til fase og nul. Enheden er beregnet til fast installation og skal have en tilkoblet, alpolet strømafbryder med mindst 3 mm åbningsafstand. Efter installation kan spjældene funktionstestes ved at trykke på testknappen ved koblingsterminalen. Hvis der ikke er tilkoblet en røgdetektorkreds, skal terminal tilkobles. Dette gælder også den sidste SKE-enhed i kredsen. Lysdiodernes funktion og placering Farve Placering Lys Funktion Grøn 1 Fast Drift/spændingsforsynet Rød 2 Fast Brandalarm Gul 3 Fast Forkert detektorkreds Rød/Grøn 4 & 5 Blinkende Spjældfejl Rød/Gul 2 & 3 Blinkende Servicealarm detektor Grøn 4 Fast Normaltilstand Grøn 4 Blinkende Spjæld under åbning Rød 5 Fast Alarmtilstand Rød 5 Blinkende Spjæld under lukning 2 (Alarm) 5 (Alarm/Fejl) 4 (Normal) 3 (Fejl) 1 (Drift) EKO- SKE oval Text Tlf (11)

9 Tekniske data Automatikenhed Måldata Tekniske data Forsyningsspænding AC 230 V, 50/60 Hz Effektforbrug 6 VA EMC EKO_KE1 front measure Maks. antal røgdetektorer Omgivelsestemperatur 0 C +50 C Kapslingsklasse IP 65 Vægt 0,6 kg CE iht. 89/336/EØF og 92/31/EØF 2 stk. per -enhed Adressering og tilkobling Automatikenhed O 3 ADRESSERING Drej til den rette adresseringsadresse i kredsen (1-30) med en skruetrækker. Ved adressering skal være spændingsfri for, at adressen bliver registreret. Alternativt kan man trykke påtestknappen efter adresseringen for at opdatere adressen. TILKOBLING Kobling 1. Den sidste -enhed i kredsen tilkobles. Kobling leveres med enheden. Kobling 2. Tilkobles, hvis røgdetektor IKKE er tilsluttet til -enheden. Testknap til manuel test af spjæld ved installation og til opdatering af eventuelt ændret adresse. Tlf (11)

10 Terminalbeskrivelse Automatikenhed Terminal 1: Terminal 2: Terminal 3: L/fase 230 V N/nul 230 V PE/jordledning Terminal 10: Terminal 11: Terminal 12: Tolederkreds Kanal A ind Tolederkreds Kanal B ind Tolederkreds Skærm Terminal 4: Terminal 5: L/fase forsyning spjældmotor 230 V N/nul forsyning spjældmotor 230 V Terminal 13: Terminal 14: Tolederkreds Kanal A ud Tolederkreds Kanal B ud Terminal 6: Forsyning hjælpeventilator 24 V (Røgdetektor) Terminal 7: Forsyning hjælpeventilator 24 V (Røgdetektor) Terminal 8: Røgdetektorkreds (+) Terminal 9: Røgdetektorkreds (-) Terminal 15: Signalkontakt S1 og S4 (24 V) Terminal 16: Signalkontakt S6 (åben) Terminal 17: Signalkontakt S2 (lukket) Tilkoblingseksempel Automatikenhed 1 stk. spjæld 2 stk. spjæld Spjældmotor 230 V S1 S4 S6 S2 2 1 Spjældmotor 230 V S1 S4 S2 S6 2 1 Spjældmotor 230 V S1 S4 S2 S spjäll KopplEx SKE Tlf (11) 4 spjäll KopplEx SKE

11 (Inkopplingsexempel, kanaldetektor EKO-RE i serie) Tilkoblingseksempel Automatikenhed 1 stk. kanaldetektor EKO-RE 1 stk. rumdetektor EKO-RET 24 VAC forsyning til evt. hjælpeventilator EKO-RE kanaldetektor EKO-RET rumsdetektor ,2 kohm 2,2 kohm Kanaldetektor EKO-RE i serie Rumdetektor Rumsdetektor EKO-RET koppl exi serie VAC forsyning til evt. hjælpeventilator (Inkopplingsexempel, rumsdetektor EKO-RE) 8 9 EKO-RE kanaldetektor EKO-RET rumdetektor SKE EKO-RE inkoppl_1 kanal RE (Inkopplingsexempel kanaldetektor, kanaldetektor EKO-RE) ,2 kohm Seriekoblede røgdetektorer Når flere røgdetektorer seriekobles, skal der kun monteres slutmodstand på den sidste detektor i kredsen. NB! Der kan maks. tilkobles 2 detektorer per -enhed. EKO-RET rumdetektor ,2 kohm Rumsdetektor RE serie koppl ex (Inkopplingsexempel, rumsdetektor EKO-RE i serie) Kanaldetektor RE serie koppl extlf (11)

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

KSUB. Styre- og overvågningsenhed

KSUB. Styre- og overvågningsenhed KSUB Styre- og overvågningsenhed Beskrivelse KSUB er en styre- og overvågningsenhed til styring af brand- og røgspjæld og ventilatorer. KSUB kan via netværk tilsluttes KSUA, men kan også anvendes som en

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

KSUE. Styre- og overvågningsenhed

KSUE. Styre- og overvågningsenhed KSUE Styre- og overvågningsenhed Beskrivelse KSUE er en styre- og overvågningsenhed til styring af brand- og røgspjæld. KSUE kan via netværk tilsluttes KSUA, men kan også anvendes som en selvstændig enhed

Læs mere

Overvågningssystem MRB

Overvågningssystem MRB Kontrolenhed / -LW Funktionsbeskrivelse er en kapslet mikroprocessorbaseret, intelligent, selvovervågende kontrolenhed der er inddelt i 4 grupper, A til D med mulighed for tilslutning af op til spjæld

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

TRITON SUSB manual. Styrings- og overvågningsenhed.

TRITON SUSB manual. Styrings- og overvågningsenhed. Styrings- og overvågningsenhed. Gælder fra fremstillingsuge 2009.10 og serienummer 91013432.3 Beskrivelse SUSB er en styrings- og overvågningsenhed, der er beregnet til at styre forskellige typer brand-/brandgasspjæld

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

hastighedsovervågning HSV

hastighedsovervågning HSV Produkter El-Tavle Kontrolrelæer Omdrejningsvagt hastighedsovervågning HSV Overvåger over-/underhastighed Justerbar mellem 0,05 s og 10 min Justerbar startforsinkelse 0,6-30 s Signal fra fire følermuligheder

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

FlexiFire » MONTAGEANVISNING. FFDM-1 Spjældmodul. FFCM-1 FlexiFire kontrolenhed FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT

FlexiFire » MONTAGEANVISNING. FFDM-1 Spjældmodul. FFCM-1 FlexiFire kontrolenhed FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT FlexiFire» MONTAGEANVISNING FFDM-1 Spjældmodul FFCM-1 FlexiFire kontrolenhed 2 Brandautomatik for spjældsikrede systemer Installation og Vedligehold SYSTEMBESKRIVELSE FlexiFire

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elektroniske tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI

Elektroniske tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI Teknisk brochure Elektroniske tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI Tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI er med deres robuste design og mange indbyggede funktioner ideelle løsninger for OEM ere og panelbyggere. Fordele

Læs mere

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI 1(7) DATABLAD Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI Art. no. 023261 System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE Generel beskrivelse CN-AIOI er en multifunktions adresse-/kontrolenhed på sløjfen, der er ideel

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion)

Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion) Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 2009-06-15 1(9) Brugsanvisning Q1 Q-Fog AB bjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622149 Herrgårdsgatan 13 torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 713 31 Nora Office tel:+46-(0)587-25640 SWEDEN org.nr 556699-3464

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Kommunikationscentral

Kommunikationscentral 2 529 Kommunikationscentral OCI600 for kommunikation mellem en PC-betjeningsstation og et varmeanlæg Anvendelse Brugere I varmeanlæg, som indeholder en eller flere LPB-(Local Process Bus) kompatible Landis

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23 Datablad Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - med DIN EN 14597-certificeret spring return funktion (nedadgående fjeder) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Røgspjæld EKO-SRB1. Beskrivelse. Størrelser. Produktfakta EKO-SRB1. P- og CE-godkendelse. Udførelse

Røgspjæld EKO-SRB1. Beskrivelse. Størrelser. Produktfakta EKO-SRB1. P- og CE-godkendelse. Udførelse Røgspjæld EKO-SRB1 Beskrivelse Røgspjæld EKO-SRB1 er et P- og CE-godkendt spjæld i klasse E60, som er beregnet til at forhindre spredning af røggasser i ventilationskanalens gennembrydning af en brandklassificeret

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere