Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatiksystem EKO-MKE/SKE"

Transkript

1 Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 230 V spjældmotorer samt forskellige typer af røgdetektorer. Centralenheden EKO-MKE arbejder sammen med slaveenheden, som placeres ved det enkelte spjæld. Der kan tilsluttes op til 60 adresserede slaveenheder. Systemet er opdelt i to kredse med hver maks. 30 slaveenheder. Kredsene kan arbejde sammen eller hver for sig. Enhederne er udviklet i overensstemmelse med den nyeste teknik for at give lave installationsomkostninger og med mange intelligente funktioner, der giver optimal styring og automatik. Systemet opfylder de krav, der stilles til et automatiksystem i henhold til de gældende bestemmelser. Centralenhet EKO-MKE Funktion Indikation EKO-MKE er udstyret med tre lysdioder og LCD-display til indikation af ens driftstilstand ifølge funktionstabellen. Nulstilling Nulstilling af alarmer eller fejl sker via displayet. Se i Menu under Alarm Reset. Automatisk funktionskontrol Automatiksystem EKO-MKE funktionstester enheden hver 48. time. Klokkeslættet kan indstilles valgfrit. Hvis kontrollen mislykkedes, gentages den på det eller de spjæld, der har indikeret fejl, for at minimere antallet af fejlalarmer. Mislykkes også denne kontrol, udløses en alarm, og spjældadressen med fejl vises i displayet, samtidig med at en gul lysdiode blinker på både centralenheden og slaveenheden. Manuel funktionskontrol Manuel funktionskontrol kan udføres fra centralenhedens menu. Ved installation kan en manuel funktionskontrol også udføres på den pågældende slaveenhed. Tidspunkt for funktionstest Som standard funktionstester enheden tilsluttede spjæld hver 48. time på det tidspunkt, der er angivet i menuen Tidspunkt funktionskontrol. Hvis der ikke er angivet et tidspunkt ved konfigurationen, funktionstestes spjældene klokken og derefter hver 48. time. Hvis funktionskontrol ønskes foretaget på forskellige tidspunkter på forskellige data eller for forskellige uge, kan det udføres ved at tilkoble et digitalt tidsur på terminal og foretage en ændring i menuen Eksternt tidsur. Tlf (11)

2 Alarmudgange Automatiksystem EKO-MKE har 3 stk. udgangsrelæer til alarmudgange. Hvert relæ har en potentialefri, skiftende kontakt 230 V 5 A. Alarm 1 (ventilatorstop): Skifter ved spændingssvigt, brandalarm, fejl og funktionskontrol. Funktionskontrollen kan indstilles med valgfri forsinkelse til efterkøling af el-batterier. Alarm 2 (fejl/servicealarm): Skifter ved spændingssvigt, brandalarm, servicealarm og fejl. Alarm 3 (brandalarm): Skifter ved spændingssvigt og brandalarm. El-installation For at gøre el-installationen lettere kan koblingsterminalerne afmonteres fra printkortet. Jordledning skal tilsluttes forlænget i forhold til fase og nul. Enheden er beregnet til fast installation og skal have en tilkoblet, alpolet strømafbryder med mindst 3 mm åbningsafstand. Eksterne tilslutninger til enheden skal være isoleret mod tilkobling. Kommunikationskabel Som kommunikationskabel anvendes et parsnoet (TP), skærmet datakabel (for eksempel Belden type ,36 mm 2 eller lignende). Maks. længde per kreds er 1000 m. Kundetilpasset program EKO-MKE har mange forskellige funktioner. Hvis systemet alligevel ikke skulle leve op til de ønskede behov, kan EKO-MKE kundetilpasses ved den enkelte levering, så den passer til de aktuelle krav. Lysdiodernes funktion og placering Farve Placering Lys Funktion LCD-display Grøn 1 Fast Drift/spændingsforsynet Viser tid og programversion Rød 2 Fast Brandlarm Viser, hvilken røgdetektor der har udløst alarm Gul 3 Fast Forkert detektorkreds Viser, hvilken enhed der mangler Gul 3 Blinkende Spjældfejl Viser, hvilket spjæld der har fejl Rød/Gul 2 & 3 Blinkende Servicealarm detektor Viser, hvilken detektor der behøver service Rød/Gul/Grøn 1, 2 & 3 Blinkende Opstart/nulstilling Optaget Display 2 (Alarm) 3 (Fejl) 1 (OK) Tlf (11) EKO- MKE oval Text

3 Beskrivelse af menufunktioner Menu Oversigt Funktion Fabriksindstilling 1. Indstil uret Indstilling af aktuel tid. 2. System reset Registrerer og tæller samtlige tilsluttede slaveenheder. 3. Alarm reset Nulstiller brand- eller fejlalarm. 4. Manuel test af spjæld Funktionskontrollerer alle tilsluttede spjæld. 5. Funktionskontrol ekstern Eksternt koblingstidsur kan tilsluttes. Deaktiveret 6. Funktionskontrol senest Til aflæsning af seneste tidspunkt for funktionskontrol. 7. Indstilling funktionskontrol Samtidig eller sekventiel funktions- Samtidig kontrol kan vælges. 8. Funktionskontrol indstil tidspunkt Indstilling af tidspunkt for funktions kontrol. 9. Indstilling alarmindgang Automatisk eller manuel nulstilling Manuel nulstilling af ekstern brandalarm. 10. Brandalarmfunktion Hvordan en brandalarm skal påvirke Alle tilsluttede enheder. 11. Natdrift Aktivering af natlukning af spjæld. Deaktiveret 12. Tid efterkøling elbatterier Forsinkelse i minutter af spjældlukning 0 min ved funktionskontrol. 13. Tilsluttede enheder Anfører tilsluttede enheder. 14. Select language Valg af menusprog. Dansk 15. Luk menu Lukker menuen. Menu detaljeret beskrivelse Tryk OK for at aktivere menuen 1. Indstil uret Uret indstilles ved at navigere frem til menuen Indstil uret, trykke på OK og indstille uret med piletasterne. Tryk OK, når det rigtige klokkeslæt er indstillet. Det er vigtigt, at der angives rigtigt klokkeslæt, så funktionskontrollen udføres til den ønskede tid. 2. System reset Når alle slaveenheder er tilsluttet, skal der udføres et systemreset. Naviger frem til menuen System reset, og tryk på OK. Denne funktion tæller og kontrollerer tilsluttede slaveenheder. Funktionen tager ca. 3 min. NB: Denne funktion anvendes udelukkende ved nyinstallation eller ved ændring af antal slaveenheder. 3. Alarm reset Naviger til menuen Alarm reset, og tryk på OK for at nulstille centralenheder og slaveenheder efter alarm. Hvis årsagen til fejlen er afhjulpet, skal enheden vende tilbage til normal tilstand. INDSTIL URET system reset Alarm reset Tlf (11)

4 4. Manuel test af spjæld Naviger til menuen Manuel test af spjæld, og tryk på OK for at foretage en manuel test af alle tilsluttede spjæld. 5. Funktionskontrol, ekstern Hvis der af en eller anden grund ønskes et eksternt koblingsur (Terminal 15-16), skal du navigere til menuen Funktionskontrol ekstern og aktivere funktionen ved at trykke på OK. 6. Funktionskontrol, senest Naviger til menuen Funktionskontrol senest for at kontrollere, hvornår den seneste funktionskontrol af spjæld fandt sted. Hvis funktionskontrollen er foretaget for mere end det døgn siden, angives tiden med en * (fx *19:00). 7. Indstilling, funktionskontrol Det er muligt at vælge samtidig eller sekventiel funktionskontrol af spjæld. Naviger til menuen Indstilling funktionskontrol, og vælg samtidig eller sekventiel funktionskontrol. Sekventiel funktionskontrol vælges, når man ikke vil have, at alle spjæld i anlægget skal funktionstestes samtidig, men at testen skal foretages med et spjæld ad gangen. NB! Ved et stort antal tilsluttede spjæld kan denne metode tage lang tid at udføre. 8. Funktionskontrol, indstil tidspunkt Denne funktion anvendes til at angive tidspunkt for funktionskontrollen. Naviger til menuen Funktionskontrol indstil tidspunkt, og tryk på OK. Anvend derefter piletasterne til at indstille det ønskede tidspunkt, og afslut med OK. EKO-MKE funktionstester derefter tilsluttede spjæld på dette tidspunkt med 48 timers interval. 9. Indstilling, alarmindgang Her vælger man, om den eventuelle, eksterne brandalarm skal nulstilles manuelt eller automatisk. Naviger til den ønskede indstilling, og bekræft med OK. 10. Brandalarmfunktion Her angiver man, hvordan en brandalarm skal påvirke tilsluttede enheder. Man kan vælge, om alle tilsluttede -enheder skal lukke sine spjæld ved brandalarm, eller om kun den enhed, som udløste brandalarmen, skal lukke. Man kan også vælge, om brandalarmen kun skal lukke spjældene i den kreds, der har udløst brandalarmen. Naviger med piletasterne til det ønskede valg, og bekræft med OK. MANUEL TEST AF SPJÆLD Funktionskontrol, ekstern FUNKTIONSKONTROL SENEST Indstilling, funktionskontrol Funktionskontrol, indstil tidspunkt Indstilling, alarmindgang Brandalarmfunktion Tlf (11)

5 11. Natdrift Hvis man ønsker natlukning af spjæld, aktiveres denne funktion (Terminal 17-18) ved at navigere til menuen Natdrift og trykke på OK. 12. Tid efterkøling elbatterier Her kan man vælge et tidsrum i minutter (1-9) til forsinkelse af spjældlukning ved funktionskontrol. Naviger til menuen Tid ventilatorstop, og tryk på OK. Vælg derefter antal minutter med piletasterne, og tryk på OK. Funktionen anvendes til at muliggøre efterkøling af elbatteri. NB! Denne funktion fungerer ikke ved sekventiel funktionskontrol. 13. Tilsluttede enheder Her kan man kontrollere, hvilke enheder der er sluttet til EKO-MKE. Naviger til menuen Tilsluttede enheder, og tryk på OK. Vælg kreds med piletasterne, og tryk på OK. Naviger mellem enhederne med piletasterne. Denne funktion kan anvendes til at kontrollere, om alle enheder er registreret af centralenheden. Man kan desuden se status for røgdetektor og spjæld på hver enhed. Læs mere nedenfor under afsnittet Status for røgdetektor og spjæld. 14. Select language Her kan man vælge, hvilket menusprog man ønsker. Vælg det ønskede sprog, og tryk på OK. Natdrift Tid efterkøling elbatterier Tilsluttede enheder Select language Status for røgdetektor og spjæld Vælg den aktuelle enhed mellem de tilsluttede enheder. Status for røgdetektor og spjæld vises da med følgende betegnelser: Vælg enhed Røgdetektor Spjæld 1-n D1 = Normal S0 = Spjæld hverken lukket eller åbent D2 = Øvre servicealarm S1 = Spjæld åbent D3 = Nedre servicealarm S2 = Spjæld lukket D4 = Brandalarm S3 = Spjæld både åbent og lukket D5 = Røgdetektor koblet fra med kobling S7 = Motionering i gang D6 = Brandalarm og manuel motionering D7 = Manuel motionering Tlf (11)

6 Idriftsætning 1. Adressere alle -enheder. Ved adressering skal være spændingsfri for, at adressen bliver registreret. Alternativt kan man trykke på testknappen efter adresseringen for at opdatere adressen. 2. Kobling 1 tilkobles på den, der er sidst i tolederkredsen. 3. Kobling 2 tilkobles på de, der ikke er tilsluttet til røgdetektor. 4. Tilslutning 2-lederkredsen til EKO-MKE. 5. Mål spændingen på enheden. 6. Stil uret. 7. Konfigurer EKO-MKE, hvis der ønskes en anden indstilling end fabriksindstillingen. 8. Lav et System reset. Tekniske data Centralenhed EKO-MKE Måldata Tekniske data Forsyningsspænding Effektforbrug Alarmudgange Seriel RS232-udgang EKO-måttdata KE4 AC V, 50/60 Hz 60 VA Potentialefri brydekontakter, 230 V 5 A alarmindgang 10 ma sluttet tilstand, 1,8 V åben tilstand* 9600 bit/sek., 8 bit, ingen paritet, en stopbit EMC CE iht. 89/336/EØF og 92/31/EØF Omgivelsestemperatur 0 C +50 C Opbevaringstemperatur -40 ºC +85 ºC Kapslingsklasse IP 65 Maks. længde/kommunikationskreds 1000 m Antal kredse 1-2 Adresser 60 stk. (30 stk./tolederkreds) Vægt 1,3 kg * Tilsluttet kontakt skal være potentialefri Tlf (11)

7 Terminalbeskrivelse Centralenhed EKO-MKE Terminalgruppe 1 Terminalgruppe 2 Terminalgruppe RS232 Terminal 1: L/fase 230 V Terminal 12 Terminal slutter ved spændingssvigt Terminal 2: N/nul 230 V og alarm Terminal 3: GND/beskyttelsesjord Terminal 13 Ekstern alarmindgang Terminal 14 Terminal koblinges, hvis alarmindgangen Terminal 4: Alarm 1 (ventilatorstop) * ikke anvendes, udlæser Terminal 5: Terminal 4-5 bryder ved spændingssvigt, brandalarm, funktionskontrol og fejl brandalarm uden kobling Terminal 15 Indgang koblingsur Terminal 16 Terminal aktiveres via menuen Terminal 6: Terminal 5-6 slutter ved spændingssvigt, brandalarm, funktionskontrol og fejl Terminal 17 Indgang natkobling Terminal 18 Terminal aktiveres via menuen Terminal 19 Tolederkreds 1, kanal A Terminal 7: Alarm 2 (fejl/servicealarm) * Terminal 20 Tolederkreds 1, kanal B Terminal 8: Terminal 7-8 bryder ved spændingssvigt, fejl og alarm Terminal 21 Tolederkreds 1, skærm Terminal 22 Tolederkreds 2, kanal A Terminal 9: Terminal 8-9 slutter ved spændingssvigt, fejl og alarm Terminal 23 Tolederkreds 2, kanal B Terminal 24 Tolederkreds 2, skærm Terminal 10: Alarm 3 (brandalarm) * Terminal 11 Terminal bryder ved spændingssvigt og alarm RS232 Modularkontakt Til tilslutning til PC eller printer via modular RS232-dataudgang. * NB! For at opnå maksimal sikkerhed anbefales det, at den brydende funktion anvendes. Tilkoblingseksempel Centralenhed EKO-MKE 1 eller 2 kredse EKO-MKE Tolederkreds 1 Tolederkreds 2 1A 1B Ind Ud Ind Ud 2A 2B Ind Ud Ind Ud 30A Ind Ud 30B Ind Ud Maks. 30 stk. per kreds. NB! Den sidste -enhed i hver kreds skal tilkobles med den medfølgende kobling. Tlf (11)

8 Automatikenhed Beskrivelse Automatikenheden, der placeres ved det enkelte spjæld, er en slaveenhed og samarbejder altid med centralenheden EKO-MKE. Der kan tilsluttes op til 60 adresserede slaveenheder. Enhederne er udviklet i overensstemmelse med den nyeste teknik for at give lave installationsomkostninger og med mange intelligente funktioner, der giver optimal styring og automatik. Systemet opfylder de krav, der stilles til et automatiksystem i henhold til de gældende bestemmelser. Funktion Nulstilling af alarmer sker fra centralenheden EKO- MKE. El-installation For at gøre el-installationen lettere kan koblingsterminalerne afmonteres fra printkortet. Jordledning skal tilsluttes forlænget i forhold til fase og nul. Enheden er beregnet til fast installation og skal have en tilkoblet, alpolet strømafbryder med mindst 3 mm åbningsafstand. Efter installation kan spjældene funktionstestes ved at trykke på testknappen ved koblingsterminalen. Hvis der ikke er tilkoblet en røgdetektorkreds, skal terminal tilkobles. Dette gælder også den sidste SKE-enhed i kredsen. Lysdiodernes funktion og placering Farve Placering Lys Funktion Grøn 1 Fast Drift/spændingsforsynet Rød 2 Fast Brandalarm Gul 3 Fast Forkert detektorkreds Rød/Grøn 4 & 5 Blinkende Spjældfejl Rød/Gul 2 & 3 Blinkende Servicealarm detektor Grøn 4 Fast Normaltilstand Grøn 4 Blinkende Spjæld under åbning Rød 5 Fast Alarmtilstand Rød 5 Blinkende Spjæld under lukning 2 (Alarm) 5 (Alarm/Fejl) 4 (Normal) 3 (Fejl) 1 (Drift) EKO- SKE oval Text Tlf (11)

9 Tekniske data Automatikenhed Måldata Tekniske data Forsyningsspænding AC 230 V, 50/60 Hz Effektforbrug 6 VA EMC EKO_KE1 front measure Maks. antal røgdetektorer Omgivelsestemperatur 0 C +50 C Kapslingsklasse IP 65 Vægt 0,6 kg CE iht. 89/336/EØF og 92/31/EØF 2 stk. per -enhed Adressering og tilkobling Automatikenhed O 3 ADRESSERING Drej til den rette adresseringsadresse i kredsen (1-30) med en skruetrækker. Ved adressering skal være spændingsfri for, at adressen bliver registreret. Alternativt kan man trykke påtestknappen efter adresseringen for at opdatere adressen. TILKOBLING Kobling 1. Den sidste -enhed i kredsen tilkobles. Kobling leveres med enheden. Kobling 2. Tilkobles, hvis røgdetektor IKKE er tilsluttet til -enheden. Testknap til manuel test af spjæld ved installation og til opdatering af eventuelt ændret adresse. Tlf (11)

10 Terminalbeskrivelse Automatikenhed Terminal 1: Terminal 2: Terminal 3: L/fase 230 V N/nul 230 V PE/jordledning Terminal 10: Terminal 11: Terminal 12: Tolederkreds Kanal A ind Tolederkreds Kanal B ind Tolederkreds Skærm Terminal 4: Terminal 5: L/fase forsyning spjældmotor 230 V N/nul forsyning spjældmotor 230 V Terminal 13: Terminal 14: Tolederkreds Kanal A ud Tolederkreds Kanal B ud Terminal 6: Forsyning hjælpeventilator 24 V (Røgdetektor) Terminal 7: Forsyning hjælpeventilator 24 V (Røgdetektor) Terminal 8: Røgdetektorkreds (+) Terminal 9: Røgdetektorkreds (-) Terminal 15: Signalkontakt S1 og S4 (24 V) Terminal 16: Signalkontakt S6 (åben) Terminal 17: Signalkontakt S2 (lukket) Tilkoblingseksempel Automatikenhed 1 stk. spjæld 2 stk. spjæld Spjældmotor 230 V S1 S4 S6 S2 2 1 Spjældmotor 230 V S1 S4 S2 S6 2 1 Spjældmotor 230 V S1 S4 S2 S spjäll KopplEx SKE Tlf (11) 4 spjäll KopplEx SKE

11 (Inkopplingsexempel, kanaldetektor EKO-RE i serie) Tilkoblingseksempel Automatikenhed 1 stk. kanaldetektor EKO-RE 1 stk. rumdetektor EKO-RET 24 VAC forsyning til evt. hjælpeventilator EKO-RE kanaldetektor EKO-RET rumsdetektor ,2 kohm 2,2 kohm Kanaldetektor EKO-RE i serie Rumdetektor Rumsdetektor EKO-RET koppl exi serie VAC forsyning til evt. hjælpeventilator (Inkopplingsexempel, rumsdetektor EKO-RE) 8 9 EKO-RE kanaldetektor EKO-RET rumdetektor SKE EKO-RE inkoppl_1 kanal RE (Inkopplingsexempel kanaldetektor, kanaldetektor EKO-RE) ,2 kohm Seriekoblede røgdetektorer Når flere røgdetektorer seriekobles, skal der kun monteres slutmodstand på den sidste detektor i kredsen. NB! Der kan maks. tilkobles 2 detektorer per -enhed. EKO-RET rumdetektor ,2 kohm Rumsdetektor RE serie koppl ex (Inkopplingsexempel, rumsdetektor EKO-RE i serie) Kanaldetektor RE serie koppl extlf (11)

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Aggregat GOLD, størrelse 11-32

Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Version A 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Generelt... 3 1.1 Anvendelsesområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Indbygget

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Indhold 1. Introduktion sid. 3 2. Knapforklaring sid. 3 3. Spesifikation sid. 4 4. Display sid. 5 5. Enkel vejledning sid. 6 5.1 Nulstilling sid. 6 5.2 Tarering sid. 6 5.3 Vej en

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 1. Sikkerhed 3 1.1 Advarsler 3 1.2 Sikkerhedsinstruktioner 5 1.3 Jordforbindelse og jordfejlsbeskyttelse 5 1.4 Før motoren startes 6 2. Modtagelse af

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook Din Chromebooks tastatur og pegefelt... 8 De allerførste

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere