Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatiksystem EKO-MKE/SKE"

Transkript

1 Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 230 V spjældmotorer samt forskellige typer af røgdetektorer. Centralenheden EKO-MKE arbejder sammen med slaveenheden, som placeres ved det enkelte spjæld. Der kan tilsluttes op til 60 adresserede slaveenheder. Systemet er opdelt i to kredse med hver maks. 30 slaveenheder. Kredsene kan arbejde sammen eller hver for sig. Enhederne er udviklet i overensstemmelse med den nyeste teknik for at give lave installationsomkostninger og med mange intelligente funktioner, der giver optimal styring og automatik. Systemet opfylder de krav, der stilles til et automatiksystem i henhold til de gældende bestemmelser. Centralenhet EKO-MKE Funktion Indikation EKO-MKE er udstyret med tre lysdioder og LCD-display til indikation af ens driftstilstand ifølge funktionstabellen. Nulstilling Nulstilling af alarmer eller fejl sker via displayet. Se i Menu under Alarm Reset. Automatisk funktionskontrol Automatiksystem EKO-MKE funktionstester enheden hver 48. time. Klokkeslættet kan indstilles valgfrit. Hvis kontrollen mislykkedes, gentages den på det eller de spjæld, der har indikeret fejl, for at minimere antallet af fejlalarmer. Mislykkes også denne kontrol, udløses en alarm, og spjældadressen med fejl vises i displayet, samtidig med at en gul lysdiode blinker på både centralenheden og slaveenheden. Manuel funktionskontrol Manuel funktionskontrol kan udføres fra centralenhedens menu. Ved installation kan en manuel funktionskontrol også udføres på den pågældende slaveenhed. Tidspunkt for funktionstest Som standard funktionstester enheden tilsluttede spjæld hver 48. time på det tidspunkt, der er angivet i menuen Tidspunkt funktionskontrol. Hvis der ikke er angivet et tidspunkt ved konfigurationen, funktionstestes spjældene klokken og derefter hver 48. time. Hvis funktionskontrol ønskes foretaget på forskellige tidspunkter på forskellige data eller for forskellige uge, kan det udføres ved at tilkoble et digitalt tidsur på terminal og foretage en ændring i menuen Eksternt tidsur. Tlf (11)

2 Alarmudgange Automatiksystem EKO-MKE har 3 stk. udgangsrelæer til alarmudgange. Hvert relæ har en potentialefri, skiftende kontakt 230 V 5 A. Alarm 1 (ventilatorstop): Skifter ved spændingssvigt, brandalarm, fejl og funktionskontrol. Funktionskontrollen kan indstilles med valgfri forsinkelse til efterkøling af el-batterier. Alarm 2 (fejl/servicealarm): Skifter ved spændingssvigt, brandalarm, servicealarm og fejl. Alarm 3 (brandalarm): Skifter ved spændingssvigt og brandalarm. El-installation For at gøre el-installationen lettere kan koblingsterminalerne afmonteres fra printkortet. Jordledning skal tilsluttes forlænget i forhold til fase og nul. Enheden er beregnet til fast installation og skal have en tilkoblet, alpolet strømafbryder med mindst 3 mm åbningsafstand. Eksterne tilslutninger til enheden skal være isoleret mod tilkobling. Kommunikationskabel Som kommunikationskabel anvendes et parsnoet (TP), skærmet datakabel (for eksempel Belden type ,36 mm 2 eller lignende). Maks. længde per kreds er 1000 m. Kundetilpasset program EKO-MKE har mange forskellige funktioner. Hvis systemet alligevel ikke skulle leve op til de ønskede behov, kan EKO-MKE kundetilpasses ved den enkelte levering, så den passer til de aktuelle krav. Lysdiodernes funktion og placering Farve Placering Lys Funktion LCD-display Grøn 1 Fast Drift/spændingsforsynet Viser tid og programversion Rød 2 Fast Brandlarm Viser, hvilken røgdetektor der har udløst alarm Gul 3 Fast Forkert detektorkreds Viser, hvilken enhed der mangler Gul 3 Blinkende Spjældfejl Viser, hvilket spjæld der har fejl Rød/Gul 2 & 3 Blinkende Servicealarm detektor Viser, hvilken detektor der behøver service Rød/Gul/Grøn 1, 2 & 3 Blinkende Opstart/nulstilling Optaget Display 2 (Alarm) 3 (Fejl) 1 (OK) Tlf (11) EKO- MKE oval Text

3 Beskrivelse af menufunktioner Menu Oversigt Funktion Fabriksindstilling 1. Indstil uret Indstilling af aktuel tid. 2. System reset Registrerer og tæller samtlige tilsluttede slaveenheder. 3. Alarm reset Nulstiller brand- eller fejlalarm. 4. Manuel test af spjæld Funktionskontrollerer alle tilsluttede spjæld. 5. Funktionskontrol ekstern Eksternt koblingstidsur kan tilsluttes. Deaktiveret 6. Funktionskontrol senest Til aflæsning af seneste tidspunkt for funktionskontrol. 7. Indstilling funktionskontrol Samtidig eller sekventiel funktions- Samtidig kontrol kan vælges. 8. Funktionskontrol indstil tidspunkt Indstilling af tidspunkt for funktions kontrol. 9. Indstilling alarmindgang Automatisk eller manuel nulstilling Manuel nulstilling af ekstern brandalarm. 10. Brandalarmfunktion Hvordan en brandalarm skal påvirke Alle tilsluttede enheder. 11. Natdrift Aktivering af natlukning af spjæld. Deaktiveret 12. Tid efterkøling elbatterier Forsinkelse i minutter af spjældlukning 0 min ved funktionskontrol. 13. Tilsluttede enheder Anfører tilsluttede enheder. 14. Select language Valg af menusprog. Dansk 15. Luk menu Lukker menuen. Menu detaljeret beskrivelse Tryk OK for at aktivere menuen 1. Indstil uret Uret indstilles ved at navigere frem til menuen Indstil uret, trykke på OK og indstille uret med piletasterne. Tryk OK, når det rigtige klokkeslæt er indstillet. Det er vigtigt, at der angives rigtigt klokkeslæt, så funktionskontrollen udføres til den ønskede tid. 2. System reset Når alle slaveenheder er tilsluttet, skal der udføres et systemreset. Naviger frem til menuen System reset, og tryk på OK. Denne funktion tæller og kontrollerer tilsluttede slaveenheder. Funktionen tager ca. 3 min. NB: Denne funktion anvendes udelukkende ved nyinstallation eller ved ændring af antal slaveenheder. 3. Alarm reset Naviger til menuen Alarm reset, og tryk på OK for at nulstille centralenheder og slaveenheder efter alarm. Hvis årsagen til fejlen er afhjulpet, skal enheden vende tilbage til normal tilstand. INDSTIL URET system reset Alarm reset Tlf (11)

4 4. Manuel test af spjæld Naviger til menuen Manuel test af spjæld, og tryk på OK for at foretage en manuel test af alle tilsluttede spjæld. 5. Funktionskontrol, ekstern Hvis der af en eller anden grund ønskes et eksternt koblingsur (Terminal 15-16), skal du navigere til menuen Funktionskontrol ekstern og aktivere funktionen ved at trykke på OK. 6. Funktionskontrol, senest Naviger til menuen Funktionskontrol senest for at kontrollere, hvornår den seneste funktionskontrol af spjæld fandt sted. Hvis funktionskontrollen er foretaget for mere end det døgn siden, angives tiden med en * (fx *19:00). 7. Indstilling, funktionskontrol Det er muligt at vælge samtidig eller sekventiel funktionskontrol af spjæld. Naviger til menuen Indstilling funktionskontrol, og vælg samtidig eller sekventiel funktionskontrol. Sekventiel funktionskontrol vælges, når man ikke vil have, at alle spjæld i anlægget skal funktionstestes samtidig, men at testen skal foretages med et spjæld ad gangen. NB! Ved et stort antal tilsluttede spjæld kan denne metode tage lang tid at udføre. 8. Funktionskontrol, indstil tidspunkt Denne funktion anvendes til at angive tidspunkt for funktionskontrollen. Naviger til menuen Funktionskontrol indstil tidspunkt, og tryk på OK. Anvend derefter piletasterne til at indstille det ønskede tidspunkt, og afslut med OK. EKO-MKE funktionstester derefter tilsluttede spjæld på dette tidspunkt med 48 timers interval. 9. Indstilling, alarmindgang Her vælger man, om den eventuelle, eksterne brandalarm skal nulstilles manuelt eller automatisk. Naviger til den ønskede indstilling, og bekræft med OK. 10. Brandalarmfunktion Her angiver man, hvordan en brandalarm skal påvirke tilsluttede enheder. Man kan vælge, om alle tilsluttede -enheder skal lukke sine spjæld ved brandalarm, eller om kun den enhed, som udløste brandalarmen, skal lukke. Man kan også vælge, om brandalarmen kun skal lukke spjældene i den kreds, der har udløst brandalarmen. Naviger med piletasterne til det ønskede valg, og bekræft med OK. MANUEL TEST AF SPJÆLD Funktionskontrol, ekstern FUNKTIONSKONTROL SENEST Indstilling, funktionskontrol Funktionskontrol, indstil tidspunkt Indstilling, alarmindgang Brandalarmfunktion Tlf (11)

5 11. Natdrift Hvis man ønsker natlukning af spjæld, aktiveres denne funktion (Terminal 17-18) ved at navigere til menuen Natdrift og trykke på OK. 12. Tid efterkøling elbatterier Her kan man vælge et tidsrum i minutter (1-9) til forsinkelse af spjældlukning ved funktionskontrol. Naviger til menuen Tid ventilatorstop, og tryk på OK. Vælg derefter antal minutter med piletasterne, og tryk på OK. Funktionen anvendes til at muliggøre efterkøling af elbatteri. NB! Denne funktion fungerer ikke ved sekventiel funktionskontrol. 13. Tilsluttede enheder Her kan man kontrollere, hvilke enheder der er sluttet til EKO-MKE. Naviger til menuen Tilsluttede enheder, og tryk på OK. Vælg kreds med piletasterne, og tryk på OK. Naviger mellem enhederne med piletasterne. Denne funktion kan anvendes til at kontrollere, om alle enheder er registreret af centralenheden. Man kan desuden se status for røgdetektor og spjæld på hver enhed. Læs mere nedenfor under afsnittet Status for røgdetektor og spjæld. 14. Select language Her kan man vælge, hvilket menusprog man ønsker. Vælg det ønskede sprog, og tryk på OK. Natdrift Tid efterkøling elbatterier Tilsluttede enheder Select language Status for røgdetektor og spjæld Vælg den aktuelle enhed mellem de tilsluttede enheder. Status for røgdetektor og spjæld vises da med følgende betegnelser: Vælg enhed Røgdetektor Spjæld 1-n D1 = Normal S0 = Spjæld hverken lukket eller åbent D2 = Øvre servicealarm S1 = Spjæld åbent D3 = Nedre servicealarm S2 = Spjæld lukket D4 = Brandalarm S3 = Spjæld både åbent og lukket D5 = Røgdetektor koblet fra med kobling S7 = Motionering i gang D6 = Brandalarm og manuel motionering D7 = Manuel motionering Tlf (11)

6 Idriftsætning 1. Adressere alle -enheder. Ved adressering skal være spændingsfri for, at adressen bliver registreret. Alternativt kan man trykke på testknappen efter adresseringen for at opdatere adressen. 2. Kobling 1 tilkobles på den, der er sidst i tolederkredsen. 3. Kobling 2 tilkobles på de, der ikke er tilsluttet til røgdetektor. 4. Tilslutning 2-lederkredsen til EKO-MKE. 5. Mål spændingen på enheden. 6. Stil uret. 7. Konfigurer EKO-MKE, hvis der ønskes en anden indstilling end fabriksindstillingen. 8. Lav et System reset. Tekniske data Centralenhed EKO-MKE Måldata Tekniske data Forsyningsspænding Effektforbrug Alarmudgange Seriel RS232-udgang EKO-måttdata KE4 AC V, 50/60 Hz 60 VA Potentialefri brydekontakter, 230 V 5 A alarmindgang 10 ma sluttet tilstand, 1,8 V åben tilstand* 9600 bit/sek., 8 bit, ingen paritet, en stopbit EMC CE iht. 89/336/EØF og 92/31/EØF Omgivelsestemperatur 0 C +50 C Opbevaringstemperatur -40 ºC +85 ºC Kapslingsklasse IP 65 Maks. længde/kommunikationskreds 1000 m Antal kredse 1-2 Adresser 60 stk. (30 stk./tolederkreds) Vægt 1,3 kg * Tilsluttet kontakt skal være potentialefri Tlf (11)

7 Terminalbeskrivelse Centralenhed EKO-MKE Terminalgruppe 1 Terminalgruppe 2 Terminalgruppe RS232 Terminal 1: L/fase 230 V Terminal 12 Terminal slutter ved spændingssvigt Terminal 2: N/nul 230 V og alarm Terminal 3: GND/beskyttelsesjord Terminal 13 Ekstern alarmindgang Terminal 14 Terminal koblinges, hvis alarmindgangen Terminal 4: Alarm 1 (ventilatorstop) * ikke anvendes, udlæser Terminal 5: Terminal 4-5 bryder ved spændingssvigt, brandalarm, funktionskontrol og fejl brandalarm uden kobling Terminal 15 Indgang koblingsur Terminal 16 Terminal aktiveres via menuen Terminal 6: Terminal 5-6 slutter ved spændingssvigt, brandalarm, funktionskontrol og fejl Terminal 17 Indgang natkobling Terminal 18 Terminal aktiveres via menuen Terminal 19 Tolederkreds 1, kanal A Terminal 7: Alarm 2 (fejl/servicealarm) * Terminal 20 Tolederkreds 1, kanal B Terminal 8: Terminal 7-8 bryder ved spændingssvigt, fejl og alarm Terminal 21 Tolederkreds 1, skærm Terminal 22 Tolederkreds 2, kanal A Terminal 9: Terminal 8-9 slutter ved spændingssvigt, fejl og alarm Terminal 23 Tolederkreds 2, kanal B Terminal 24 Tolederkreds 2, skærm Terminal 10: Alarm 3 (brandalarm) * Terminal 11 Terminal bryder ved spændingssvigt og alarm RS232 Modularkontakt Til tilslutning til PC eller printer via modular RS232-dataudgang. * NB! For at opnå maksimal sikkerhed anbefales det, at den brydende funktion anvendes. Tilkoblingseksempel Centralenhed EKO-MKE 1 eller 2 kredse EKO-MKE Tolederkreds 1 Tolederkreds 2 1A 1B Ind Ud Ind Ud 2A 2B Ind Ud Ind Ud 30A Ind Ud 30B Ind Ud Maks. 30 stk. per kreds. NB! Den sidste -enhed i hver kreds skal tilkobles med den medfølgende kobling. Tlf (11)

8 Automatikenhed Beskrivelse Automatikenheden, der placeres ved det enkelte spjæld, er en slaveenhed og samarbejder altid med centralenheden EKO-MKE. Der kan tilsluttes op til 60 adresserede slaveenheder. Enhederne er udviklet i overensstemmelse med den nyeste teknik for at give lave installationsomkostninger og med mange intelligente funktioner, der giver optimal styring og automatik. Systemet opfylder de krav, der stilles til et automatiksystem i henhold til de gældende bestemmelser. Funktion Nulstilling af alarmer sker fra centralenheden EKO- MKE. El-installation For at gøre el-installationen lettere kan koblingsterminalerne afmonteres fra printkortet. Jordledning skal tilsluttes forlænget i forhold til fase og nul. Enheden er beregnet til fast installation og skal have en tilkoblet, alpolet strømafbryder med mindst 3 mm åbningsafstand. Efter installation kan spjældene funktionstestes ved at trykke på testknappen ved koblingsterminalen. Hvis der ikke er tilkoblet en røgdetektorkreds, skal terminal tilkobles. Dette gælder også den sidste SKE-enhed i kredsen. Lysdiodernes funktion og placering Farve Placering Lys Funktion Grøn 1 Fast Drift/spændingsforsynet Rød 2 Fast Brandalarm Gul 3 Fast Forkert detektorkreds Rød/Grøn 4 & 5 Blinkende Spjældfejl Rød/Gul 2 & 3 Blinkende Servicealarm detektor Grøn 4 Fast Normaltilstand Grøn 4 Blinkende Spjæld under åbning Rød 5 Fast Alarmtilstand Rød 5 Blinkende Spjæld under lukning 2 (Alarm) 5 (Alarm/Fejl) 4 (Normal) 3 (Fejl) 1 (Drift) EKO- SKE oval Text Tlf (11)

9 Tekniske data Automatikenhed Måldata Tekniske data Forsyningsspænding AC 230 V, 50/60 Hz Effektforbrug 6 VA EMC EKO_KE1 front measure Maks. antal røgdetektorer Omgivelsestemperatur 0 C +50 C Kapslingsklasse IP 65 Vægt 0,6 kg CE iht. 89/336/EØF og 92/31/EØF 2 stk. per -enhed Adressering og tilkobling Automatikenhed O 3 ADRESSERING Drej til den rette adresseringsadresse i kredsen (1-30) med en skruetrækker. Ved adressering skal være spændingsfri for, at adressen bliver registreret. Alternativt kan man trykke påtestknappen efter adresseringen for at opdatere adressen. TILKOBLING Kobling 1. Den sidste -enhed i kredsen tilkobles. Kobling leveres med enheden. Kobling 2. Tilkobles, hvis røgdetektor IKKE er tilsluttet til -enheden. Testknap til manuel test af spjæld ved installation og til opdatering af eventuelt ændret adresse. Tlf (11)

10 Terminalbeskrivelse Automatikenhed Terminal 1: Terminal 2: Terminal 3: L/fase 230 V N/nul 230 V PE/jordledning Terminal 10: Terminal 11: Terminal 12: Tolederkreds Kanal A ind Tolederkreds Kanal B ind Tolederkreds Skærm Terminal 4: Terminal 5: L/fase forsyning spjældmotor 230 V N/nul forsyning spjældmotor 230 V Terminal 13: Terminal 14: Tolederkreds Kanal A ud Tolederkreds Kanal B ud Terminal 6: Forsyning hjælpeventilator 24 V (Røgdetektor) Terminal 7: Forsyning hjælpeventilator 24 V (Røgdetektor) Terminal 8: Røgdetektorkreds (+) Terminal 9: Røgdetektorkreds (-) Terminal 15: Signalkontakt S1 og S4 (24 V) Terminal 16: Signalkontakt S6 (åben) Terminal 17: Signalkontakt S2 (lukket) Tilkoblingseksempel Automatikenhed 1 stk. spjæld 2 stk. spjæld Spjældmotor 230 V S1 S4 S6 S2 2 1 Spjældmotor 230 V S1 S4 S2 S6 2 1 Spjældmotor 230 V S1 S4 S2 S spjäll KopplEx SKE Tlf (11) 4 spjäll KopplEx SKE

11 (Inkopplingsexempel, kanaldetektor EKO-RE i serie) Tilkoblingseksempel Automatikenhed 1 stk. kanaldetektor EKO-RE 1 stk. rumdetektor EKO-RET 24 VAC forsyning til evt. hjælpeventilator EKO-RE kanaldetektor EKO-RET rumsdetektor ,2 kohm 2,2 kohm Kanaldetektor EKO-RE i serie Rumdetektor Rumsdetektor EKO-RET koppl exi serie VAC forsyning til evt. hjælpeventilator (Inkopplingsexempel, rumsdetektor EKO-RE) 8 9 EKO-RE kanaldetektor EKO-RET rumdetektor SKE EKO-RE inkoppl_1 kanal RE (Inkopplingsexempel kanaldetektor, kanaldetektor EKO-RE) ,2 kohm Seriekoblede røgdetektorer Når flere røgdetektorer seriekobles, skal der kun monteres slutmodstand på den sidste detektor i kredsen. NB! Der kan maks. tilkobles 2 detektorer per -enhed. EKO-RET rumdetektor ,2 kohm Rumsdetektor RE serie koppl ex (Inkopplingsexempel, rumsdetektor EKO-RE i serie) Kanaldetektor RE serie koppl extlf (11)

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Overvågningssystem MRB

Overvågningssystem MRB Kontrolenhed / -LW Funktionsbeskrivelse er en kapslet mikroprocessorbaseret, intelligent, selvovervågende kontrolenhed der er inddelt i 4 grupper, A til D med mulighed for tilslutning af op til spjæld

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene.

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. Hold (PRG) inde i 14 sek. Når de første 7 sek. er gået

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM EKSTERN OPSÆTNING / ALARM Alarm Alarmmenuen giver mulighed for at indstille de forskellige alarmer. Videobevægelse Alarm ved videobevægelse udløses når der er bevægelse i billedet, det er muligt at regulere

Læs mere

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal KRM røgdetektor til kanal Oppermann Regelgeräte GmbH Z-78.6-200 VdS Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK-E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2-MOD 24

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version 1.0.14 / 03042006 Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: 9788 5222. Fax: 9788 5434.

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Grundprincip ved brand- og røgventilation

Grundprincip ved brand- og røgventilation Grundprincip ved brand- og røgventilation p C D A B otoriseret brandbeskyttelse Formålet med brand- og røgspjæld er at beskytte personer, materiel og bygninger i tilfælde af brand. otoriserede spjæld giver

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

MultiCall kaldeanlæg. Funktionsbeskrivelse

MultiCall kaldeanlæg. Funktionsbeskrivelse MultiCall kaldeanlæg Funktionsbeskrivelse Juli 2013 Systemoverblik 3CX IP Telefoni Hovedapparat Alarmer og meddelelser, der kommer fra NurseCall sendere, styres af hovedapparatet. Et hovedapparat pr. MultiCall-system

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox Ø5,5 mm bor Mur Plug Ø2,9 x 25 mm TOP Ø5,5 mm BORELÆRE MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm Bemærk, at støbningen evt. kan give mindre variationer, så kontrollér kablets placering før De borer kabelhullet! Installationsmanual

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

DEFA introducerer verdens mest

DEFA introducerer verdens mest DEFA introducerer verdens mest intelligente bilalarm? DVS90 alarm fra DEFA sætter en ny standard for alarmsystemer for køretøjer Alarmen tilpasses køretøjet ved montering DVS90 er konstrueret på en fleksibel

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Spjældmotorer serie NM. Oversigt. Drejemoment. Nominel spænding AC 24 V DC 24 V AC 230 V

Spjældmotorer serie NM. Oversigt. Drejemoment. Nominel spænding AC 24 V DC 24 V AC 230 V BC Spjældmotorer serie NM Oversigt 8 Nm NM2(-F) NM230(-2)(-F) NM2-SR(-F) NM2-SRS Nominel spænding DC 2 V AC 230 V Drejetid 75...150 s 150 s Styring On-Off 1-leder 2-leder Modulerende DC 0...10 V Drejemåde

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere