Lodpost. Overkarm. Tværpost. Sprosse. Ramme. Sidekarm Underkarm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lodpost. Overkarm. Tværpost. Sprosse. Ramme. Sidekarm Underkarm"

Transkript

1 vinduesord 1

2 vinduesord

3 Vindue Kommer af det oldnordiske vindauga. Ordet er dannet af vind, der tidligere betød tag - hvori de tidligste vinduer var placeret - og af ordet auga, der betyder øje eller åbning. Vinduet er en lysåbning, der bringer dagslys ind i en bygning. Ved at åbne og lukke vinduet er det muligt at sikre et godt luftskifte og styre rumtemperaturen. Vinduet sørger også for udsyn og kontakt med omgivelserne. I særlige tilfælde fungerer det som brandudgang. Vinduet har igennem historien haft mange forskellige udformninger bestemt af blandt andet håndværksmæssig og teknologisk formåen, ønsker til funktionen, energikrav og æstetiske idealer. Overkarm Sprosse Lodpost Tværpost Et vindue består almindeligvis af overkarm, to sidekarme og underkarm. Åbningen kan være underdelt af tværpost og lodpost. Her imellem sidder rammerne, der igen kan være opdelt af sprosser, der fastholder ruderne. Der har været vinduesåbninger i huse i flere årtusinder, men de første vinduer med ruder fremkom i Europa omkring år Sidekarm Underkarm Ramme

4 Agernknop Afstandsprofil Profil, der holder glassene i en isoleringsrude adskilt. Kan være udført i aluminium, stål eller plast. Agernknop Afstandsprofil Afrundet udsmykningsdetalje øverst på hamborghængsel. Alu-kappe Kappe af aluminium monteret på karmen og/eller rammen af et vindue af træ eller plast. Anslag Alu-kappe Fremspringende kant/fals i vinduets karm hvorpå rammen har anslag. Anverfer Lukkebeslag til side- og tophængte vinduesrammer. Når vinduet lukkes, bliver anverferen fastgjort til en stjerthage, der er monteret på karmen eller lodposten. Anverfer Anslag 4 5

5 Argon Gasart, som anvendes til fyldning af mellemrummet i isoleringsruder. Argon er en farveløs, lugtfri og kemisk inaktiv gas med en mindre varmeledningsevne end atmosfærisk luft. Den kemiske betegnelse er Ar. Art nouveau-vindue Vindue fra den arkitektoniske stilperiode art nouveau, ca Det typiske art nouveau-vindue er et vindue med organisk bølgede linjer i rammer og sprosser. Ruderne er ofte af farvet glas med organiske motiver. Art nouveau kaldes også skønvirke eller jugend. Art nouveau-vindue Barok-vindue Vindue fra den arkitektoniske stilperiode barokken, ca Et typisk barokvindue er det småsprossede palævindue med flere rammer. Øverste og nederste rammer er tit samme størrelse. Vinduerne har ofte bukler på hjørnebånd og hjørnebåndshængsler. Et andet typisk vindue er det ovale eller runde vindue, okseøje. Barok-vindue 6 7

6 Bedre byggeskik-vindue Vindue fra den arkitektoniske stilperiode i dansk byggeri, bedre byggeskik, ca Det typiske vindue for perioden har proportioner som det traditionelle bondehusvindue. To-rammet med sprosser og 3, 4, 6 eller 8 ruder i hver ramme. Berlinerknop Berlinerknop Kegleformet udsmykningsdetalje øverst på et hamborghængsel. Bedre byggeskik-vindue Berlinervindue Kaldes også T-vindue, fordi postene danner et T. De nederste rammer er sidehængte. Den øverste ramme kan være tophængt udadgående eller bundhængt indadgående. Beslag Forskellige hængsler og lukkemekanismer monteret på vinduer. Berlinervindue 8 9

7 Biforium To sidestillede vinduer, der er omsluttet af en fælles bue eller er anbragt i samme vinduesniche. Bladhængsel Hængsel, der består af to sammenhængslede vinger. Biforium Blyindfattet De enkelte ruder i vinduet bliver holdt fast af smalle sprosser af bly. Ofte har blyindfattede vinduer farvet glas og mønstre i sprosseværket. Blysprosse Bladhængsel Sprosse, der er trukket i bly. Sprossen har som regel et H-formet tværsnit, hvor ruderne monteres i toppen og bunden af H-et. Blændkarm Hjælpekarm, som indbygges skjult i ydervægskonstruktionen. Siden indbygges vinduet. Blyindfattet Blysprosse 10 11

8 Brandredningsåbning Vinduer, lemme og døre, som personer kan reddes ud igennem. Hvis den enkelte ramme i et 2-fløjet, sidehængt vindue har en for smal åbning til at opfylde lovens krav, kan vinduet fremstilles med løs lodpost. I et vindue med løs lodpost, er de to rammer hængt på hver deres sidekarm. Når rammerne er åbnet, kan lodposten frigøres fra tværpost og bundkarm ved hjælp af skudrigler, så der fremkommer én bred åbning. Brystning Feltet fra underkanten af vinduet til gulvet. Kan være beklædt med et træpanel. Brystning Brandredningsåbning Bukler Dekorative detaljer på hjørnebånd og hjørnebåndshængsler. Typiske detaljer på barok-vindue. Bundglasliste Den nederste af de lister, der holder ruden fast i glasfalsen. Materialet varierer med vinduesmaterialet. Bukler Bundglasliste 12 13

9 Bundhængt Oplukkelig ramme, der er hængslet i bunden. Bundkarm Det nederste stykke træ i vindueskarmen. Børnesikring Et særligt beslag, der kræver en særlig håndtering for at åbne vinduet til mere end ventilationsstilling. Det kan være selvstændigt monteret eller indbygget i greb eller funktionsbeslag. Bundhængt Båndpaskvil Paskvilbeslaget løber som et bånd på vinduesrammens tre sider. Se paskvilbeslag. Coated glas En belægning på glas, der kan have forskellige egenskaber bl.a. solafskærmende og energibesparende. Se også energirude. Bundkarm 14 15

10 Cudo Isoleringsrude hvor en kappe af bly omslutter kanten af glassene. Afstandsprofilen er et hulprofil af bly fyldt med et fugtabsorberende middel. Afstandsprofilen er klæbet til glasset i begge sider. Curtain wall En ikke bærende facadekonstruktion, der er fastgjort til bygningens bærende konstruktion. Konstruktionen kan have felter af glas eller isolerede felter beklædt med andet plademateriale eksempelvis solceller. Cudo Cylinderglas En glastype fremstillet efter en metode, der blev udviklet omkring år En glasblæserpibe med en glasklump svinges over en stor grav, mens den roteres, og klumpen blæses op til en cylinderform. Endestykkerne bliver klippet af og cylinderen klippet op og glattet ud på en plan flade. Glastypen kaldes også taffelglas. Curtain wall Cylinderglas 16 17

11 Dannebrogsvindue Vindue med 4 sidehængte og udadgående rammer. De to nederste rammer er ca. dobbelt så høje som de øverste. Lod- og tværpost danner et kors, og vinduet kaldes derfor også korspostvindue. Vinduet er almindeligt i ejendomme fra det århundrede. Drejevindue Vindue med ramme, som åbner omkring en lodret akse. Den ene side af rammen åbner indad den anden udad. Omdrejningspunktet kan være mere eller mindre asymmetrisk placeret. Dannebrogsvindue Drejevindue Dreje-kip vindue Vindue med indadgående ramme, som kan åbnes henholdsvis sidehængt (dreje) og bundhængt (kip). Efter det tyske navn Dreh-Kipp. Kaldes på dansk også et side-bundhængt vindue. Dreje-kip beslag Beslag udviklet og patenteret i Tyskland i Gør det muligt, at vinduesrammen kan åbne enten sidehængt og indad, eller at den kan vippes indad som bundhængt. Dreje-kip beslag Dreje-kip vindue 18 19

12 Energirude Isoleringsrude, der består af 2 eller flere lag glas adskilt af et afstandsprofil langs kanterne. Mellemrummet er fyldt med en inaktiv gasart som argon, krypton eller xenon. Derudover har det inderste lag glas en tynd metal - belægning. Belægningen sidder på den side, der vender mod mellem rummet, og den har den egenskab, at den slipper den kortbølgede solenergi udefra igennem, mens den reflekterer de langbølgede varmestråler indefra. På den måde holder en energirude væsentlig bedre på varmen end en traditionel isoleringsrude uden metalbelægning. Energirude Engelsk vindue Se hejsevindue. Espagnoletbeslag Et åbne- og lukkebeslag til sidehængte rammer. Det består af en lodret stang, der ved hjælp af hager griber fat øverst og nederst på vinduet, når det bliver drejet. Betjeningsgrebet kan sidde på midten eller i bunden. Fag Fag Oprindeligt feltet mellem stolperne i et bindingsværkshus. I dag angiver det antallet af rammer i et vindue. Espagnoletbeslag 20 21

13 Fals Vinklet indsnit eller fordybning langs kanten af et træstykke f.eks. en vindueskarm. Falsen fungerer som anslag for et andet stykke træ eller for ruden. Fast ramme Vinduesramme, der er monteret i karmen uden åbningsbeslag. Fals Fingerskarring En metode til at sammenføje træstykker i længderetningen. Der udfræses ensartede fingre i begge stykker, der limes og presses sammen. Fast ramme Flaskebundsrude Se kroneglas. Fingerskarring 22 23

14 Floatglas En type plant glas, der blev opfundet i Fremstillingsteknikken består i, at den flydende glasmasse passerer fra smelteovnen ud på en overflade af smeltet tin. Begge sider tilføres varme, hvilket giver helt parallelle og plane overflader helt uden synsforstyrrende trækstriber. Metoden gør det muligt at producere meget brede og uendeligt lange glasbånd. Float-glas Foldevindue To eller flere rammer, der er hængslet på en sådan måde, at de ved åbningen forskydes sideværts og foldes mod hinanden. Foldevindue Forsatsramme Ekstra ramme med glas, som normalt sættes på den indvendige side af karmen. Den ekstra ramme forbedrer vinduets varme- og lydisoleringsevne. Rammen kan også sidde udvendig. Forvrider Et lille greb, som med en drejebevægelse fastholder rammen mod karmen i et enkelt punkt. Oprindeligt blot et stykke træ eller metal, der drejes omkring et søm eller en skrue. Forsatsramme Forvrider 24 25

15 Fransk vindue Et indadgående vindue med 2 sidehængte fag. Vinduet har ingen lodpost. Frederiksberg-vindue Et stort 3-fags vindue, hvor det midterste fag kan være fast, mens fagene i siderne er sidehængte og udadgående. Fagene i siderne er delt i to med en tværpost, og de øverste rammer i siderne er også sidehængte og udadgående. Fransk vindue Friktionsbremse Beslag, der holder vinduet trinløst bremset i åben stilling. Anvendes på sidehængte og tophængte vinduer. På topstyrede og sidestyrede vinduer er friktionen indbygget i beslaget. Frederiksberg-vindue Friskluftventil Friktionsbremse Lille beslag monteret i udfræsning i karmen eller rammen. Der giver mulighed for ventilation, når vinduet er lukket. Kaldes også spalteventil. Friskluftventil 26 27

16 Fugebredde Fugebredde Bredden af fugen rundt omkring vindueskarmen. Fugenot En profilering i karmens udvendige side. Under monteringen af vinduet fyldes noten med fugemateriale for at tætne mellem karm og mur. Fugenot Funktionalistisk vindue Vindue fra den arkitektoniske stilperiode funktionalismen, ca Et karakteristisk funktionalistisk vindue er et hjørnevindue med stålrammer. Kaldes i dag også funkisvindue. Gado Isoleringsrude hvor de to glas er smeltet sammen i kanten uden afstandsprofil. Anvendt i erne. Funktionalistisk vindue Gericht En profileret indfatning omkring paneler ved vinduer og døre. Gado Gericht 28 29

17 Glas Det glasmateriale, som ruder til vinduer er fremstillet af, består hovedsageligt af sand, soda og kalk. Glasset forarbejdes til vinduesruder med forskellige teknikker, der har udviklet sig gennem historien. Se cylinderglas, kroneglas, støbt glas, trukket glas og floatglas. Glasbånd Tyndt bånd af syntetisk gummi eller blødt plastmateriale, der klemmes ned mellem glasliste/glasfals og rude. Glasbånd Glasfals Udfræsning i vinduesramme og sprosser, hvor ruden monteres. Glasfals Glasliste Liste, som holder ruden fast i glasfalsen. Materialet varierer med vinduesmaterialet. Glidebeslag Glasliste Vinduesbeslag, der flytter vinduesrammens drejeakse, når vinduet åbnes. Anvendes på vendevindue. Glidebeslag 30 31

18 Gotisk vindue Vindue fra den arkitektoniske stilperiode gotikken, ca Det karakteristiske vindue fra perioden er spidsbuet og sidder oftest i kirkebyggerier. Grebsspærre En børnesikring indbygget i paskvilgreb. Det kræver to hænder at betjene det. G-værdi Grebsspærre Et mål for det passive varmetilskud, der opstår inden døre via solens stråling gennem ruderne. Sammen med rudens u-værdi, giver det et mål for rudens termiske egenskaber. Gotisk vindue Gående ramme En hængslet vinduesramme med lukkebeslag. Halvstaf Gående ramme En rundstok, der er skåret i to dele. Anvendes som profil på poste og sprosser. Kan også have en eller flere platter. Halvstaf 32 33

19 Hamborghængsel Hængsel i to dele, den ene fastgjort på rammen den anden på karmen. Det kan skilles ad ved at løfte vinduesrammen af. Hanebåndsvindue Hamborghængsel Et lille en-rammet vindue i gavl eller gavlkvist, der giver lys til hanebåndsloftet. Hejsevindue Et vertikalt skydevindue med to rammer, hvor den nederste ramme under åbning forskydes op bag den øverste ramme. Findes også i en udgave, hvor begge rammer er forskydelige. Kaldes også engelsk eller hollandsk vindue. Hanebåndsvindue Historicistisk vindue Vindue fra den arkitektoniske stilperiode historicismen, ca Et vindue fra perioden kan være udformet som et gotisk vindue, et barok-vindue etc., fordi det kendetegnende for perioden var at låne detaljer fra alle historiske stilarter. Historicistisk vindue Hejsevindue 34 35

20 Hjulvindue Et vindue udformet som en hel eller halv cirkel med sprosserne anbragt som eger i et hjul. Hjørnebånd Et metalbeslag, der er sat på hjørnerne af vinduesrammen for at forstærke dem. Hjulvindue Hjørnebåndshængsel Et hængsel sat ind som en del af et hjørnebånd. Hjørnebånd Hollandsk vindue Se hejsevindue. Indstukket hængsel Hængsel, der er stukket ind i en slids, frembragt med et specialværktøj i henholdsvis karm og ramme. Hjørnebåndshængsel Indstukket hængsel 36 37

21 Isoleringsrude En isolerende rude med to eller flere lag glas, der er adskilt af en afstandsprofil og hermetisk forseglet langs kanterne. Mellemrummet mellem glassene var oprindelig fyldt med tør luft, så der ikke opstod kondens mellem ruderne. I dag anvendes også forskellige gas- og luftarter. Kaldes også termorude. Se også energirude. Jalousivindue Vindue, der består af glasplader ophængt i siderne. Ved åbning vippes de enkelte ruder synkront. Isoleringsrude Jugend-vindue Se art nouveau-vindue. Jalousivindue Karm Den yderste faste del af vinduet, der er fastgjort til muren. Karmen bærer vinduesrammen. Karmskrue Karmskrue Den skrue, der fastgør karmen til muren. Karm 38 39

22 Karnis S-formet profil på eksempelvis poste og sprosser. Kernetræ Den inderste del af træet, hvor veddet ikke længere er aktivt. Her er cellerne fyldt op med stoffer, som er med til at modvirke nedbrydningen af veddet. Disse egenskaber gør kernetræ meget velegnet til fremstilling af vinduer. Karnis Kitfals Kit Den masse, der fastholder ruden i den udvendige fals i ældre vinduer. Den traditionelle kit er linoliekit. Kitfals Den fals, som kittet trykkes ned i for at holde ruden på plads. Kernetræ Klassicistisk vindue Vindue fra den arkitektoniske stilperiode klassicismen, ca Det typiske vindue fra perioden er udformet som et dannebrogsvindue med sprosser. Klassicistisk vindue 40 41

23 Koblede rammer To selvstændige vinduesrammer med fælles hængsling på karmen. Rammerne holdes sammen af koblingsbeslag eller koblingsskruer. Komposit Homogent materiale sammensat af grundmaterialer med forskellige egenskaber. F.eks. plastglasfiber. De fleste kompositmaterialer kan anvendes til sprøjtestøbte, ekstruderede eller pultruderede komponenter. Koblede rammer Kondens Fortættet vanddamp på f.eks. rude. Kan opstå indvendig eller udvendig, når ruden er koldere end omgivelserne. I stærk kulde kan der dannes isblomster på indersiden. Korspost vindue Se dannebrogsvindue. Koøje Koøje Lille rundt eller ovalt vindue, der oftest ses på skibe

24 Kroneglas Gammelt vinduesglas, der også kaldes måneglas. Det blev fremstillet efter en særlig teknik, hvor en pustet glasboble blev slynget ud til en skive. Skiven blev derefter skåret op i rude-formater. Den inderste runde del med navlemærket, hvor hæftejernet havde været fæstnet, var tykkere. Disse ruder kaldes flaskebunde, galle, okseøje, oeil de boeuf eller bull s eye. Kroneglas Krydspostvindue Vindue med lodret og vandret post, som krydser hinanden. Benævnes ofte dannebrogsvindue med sprosser eller korspostvindue. Kuldebro Smalt område i en bygnings klimaskærm, der har en dårligere isoleringsevne er mere varmeledende end den omkringliggende konstruktion. En gennemgående alukarm mellem ude og inde er en udpræget kuldebro. Derfor indskydes et isolerende materiale en dårligere varmeleder. Aluprofilet går nu ikke længere ubrudt mellem ude og inde kuldebroen er brudt. Krydspostvindue Kuldebro (brudt) 44 45

25 Lamineret glas Består af 2 eller flere lag glas med PVB-kunststoffolie imellem. Folien smeltes sammen med glasset under højt tryk og høj temperatur. Anvendes for at undgå glasbrud og risiko for glasnedfald ved beskadigelse. Øger også lydisoleringen. Lamineret glas Laminering Sammenlimede stave af træ. Derved kan træ af ringere visuel kvalitet udnyttes som mellemlag. Samtidig bliver træprofilerne stabiliseret. Ligvindue Et vindue, hvor lodposten med et let slag kunne skubbes ud, så der blev plads til, at en kiste kunne komme igennem. Samme konstruktion som brandrednings åbning med løs post. Laminering Linolie Olie fremstillet ved presning af hørfrø. Linolie er et miljøvenligt produkt. Det giver træet dyb glød, og træ behandlet med linolie optager vand langsommere end ubehandlet træ. Ligvindue 46 47

26 Linoliekit Kit blandet af linolie og kridt. Lodpost Det kraftige lodrette midterstykke, som vinduesrammerne i f.eks. et dannebrogsvindue har anslag mod. Lt Lodpost Et tal, der angiver den procentdel af dagslyset, som passerer igennem ruden. For almindeligt floatglas uden coatning er Lt større end 80%. Lunette Lunette Et halvcirkelformet vindue. Lyre En åbning i taget over et ildsted uden skorsten. Lyre Lysareal Det nettoareal af et vindue, som den synlige del af glasset udgør. Lysareal 48 49

27 Lysningspanel Panel, der indvendigt afdækker hullet omkring vinduet. Midterpost Se lodpost. Lysningspanel Modernistisk vindue Vindue fra den arkitektoniske stilperiode modern ismen, ca Det karateristiske vindue fra perioden er ikke et enkelt vindue i en ramme, men hele facader med ubrudte vinduesbånd. Se curtain wall. Murhullet Den åbning i muren, hvor vinduet sættes ind. Måneglas Ohlandsvindue Se kroneglas. Ohlandsvindue Har oplukkelig sidehængt ramme, der kan drejes 180 om en lodret akse, idet den bliver uden for huset

28 Okseøje Et lille rundt eller ovalt vindue. Kaldes også oeil de boeuf eller bull s eye. Se også kroneglas. Omsvingsbeslag Beslag på sidehængt vindue, der gør det muligt at svinge vinduet 180 grader, så den udvendige side kan pudses indefra. Beslaget anvendes i ohlandsvinduer. Okseøje Omsvingsbeslag Opsprosning Opdeling af en vinduesramme i mindre felter ved hjælp af sprosser. Ovenlyskuppel Vindueskonstruktion til tage med ingen eller meget lille taghældning. Kuplen er af et eller flere lag kunstof, typisk acryl. Ovenlyskuppel Ovenlysvindue Opsprosning Ovenlysvindue Et vindue beregnet til indbygning i skrå tage og primært beregnet til opvarmede rum. Det har en udvendig beklædning af metal og en særlig inddækning, der giver en vindog vandtæt tilslutning til taget. Se også tagvindue

29 Overfals En fals på rammens yderste kant, der har anslag mod/ over lapper karmen. Herved skjules den naturlige luft mellem karm og ramme. Overkarm Den øverste del af vindueskarmen. Se også karmen. Overfals Overvindue Overvindue Et vindue, der sidder øverst i en vindues- eller dørkarm ofte med en fast ramme. Palævindue Vindue med fire eller flere gående rammer. Hver ramme er med sprosser og flere små ruder. Paskvilbeslag Et låsebeslag, der ved hjælp af et drejeligt låsegreb skyder rigler lodret op i overkarm og ned i underkarm eller vandret ud i sidekarmen. Palævindue 54 55

30 Paskvilgreb Greb på paskvilbeslag. Platte Et retkantet profil i profileringen på f.eks. sprosser, karme eller gerichter. Paskvilgreb Postmodernistisk vindue Vindue fra den arkitektoniske stilperiode post modernismen, ca Perioden blandede detaljer fra tidligere tiders stilarter og tilsatte klare farver. Der er derfor ikke et karakteristisk vindue fra perioden, men kulørte rammer og karme går igen. Platte Profil Billedet, som fremkommer, når der lægges et tværsnit gennem eksempelvis vinduets karm og ramme. PUR Forkortelse for kunststoffet polyurethan. Hårdt PUR kan bl.a. anvendes til vindues komponenter. PUR-skum kan anvendes som isolerende materiale omkring vinduer og døre. Profil 56 57

31 PVC Forkortelse for PolyVinylChlorid, som er den mest almindelige plasttype til konstruktion af kunststofvinduer. Ramme Den del af vinduet, som ruden monteres i. Renæssance-vindue Ramme Vindue fra den arkitektoniske stilperiode renæssancen, ca Et karakteristisk vindue fra perioden er med fast ramme, småsprosset og med blysprosse. Ruderne er af kroneglas, der kan være farvet og/eller dekoreret. Renæssance-vindue Rokoko-vindue Vindue fra den arkitektoniske stilperiode rokokoen, ca Det typiske vindue fra perioden er det småsprossede palævindue med flere rammer. De nederste rammer kan være større end de øverste. Rokoko-vindue 58 59

32 Romansk vindue Vindue fra den arkitektoniske stilperiode romansk tid ca Det karakteristiske vindue fra perioden er rundbuet og ses særligt i kirker fra perioden. Rosevindue Rosevindue Rundt vindue med dekorativt sprosseværk og eventuelt med glasmalerier. Findes ofte i gavle i kirker. Romansk vindue Rude Oprindeligt et kvadratisk ornament, der balancerer på den ene spids. Glasset i de tidlige vinduer havde denne form, og betegnelsen rude anvendes i dag for vinduesglas i alle former. Rude Rulleskodde En skodde, der består af lameller, som kan rulles ned foran vinduet. Rumpestabel Rumpestabel Beslagdel til sidehængte vinduer. Rulleskodde 60 61

33 Russervindue Dobbeltvindue, hvor to vinduer er bygget sammen til en enhed. I det yderste vindue er der en oplukkelig ramme for neden, i det inderste en oplukkelig ramme for oven. Udover at give en god isoleringsevne formindsker konstruktionen varmetabet ved ventilation, da den friske luft bliver forvarmet på vejen ind. Samtidig giver konstruktionen en god lydisolering. Rytterlys Rw Mål for et vindues lyddæmpende virkning. Rytterlys Et eller flere vinduer sat som ryttere over tagrygningen eller i flat tag. Side-bundhængt Se dreje-kip. Russervindue Sidehængt En vinduesramme, der er hængslet i siden. Sidehængt 62 63

34 Sidekarm Siden af vindueskarmen. Se også karm. Sidestyret En vinduesramme, der åbner som sidehængt, men under åbningen flyttes rotationsaksen mod midten. Herved fremkommer en pudsepalte mellem sideramme og sidekarm. Sidestyret Sikkerhedsrude Rude af hærdet eller lamineret glas, der har større brudstyrke og et andet brudmønster end almindeligt glas. Illustrationen viser isoleringsrude med lamineret glas på den ene side. Sikkerhedsrude Sinke Svalehaleformede tapper, der samler karmenes hjørner. Sinke Skjult sømning En metode, der fastgør glaslister med små beslag i stedet for søm eller skruer. Skjult sømning 64 65

35 Skodde En træ- eller metalplade, der lukkes for vinduet for at skærme mod sollys, kulde eller indbrud. Den bliver fastholdt med kroge udefra eller indefra med en drejelig vinge på en bolt, der går ind gennem vinduesposten, således at vingen kan drejes tværs over skodderne. Skydevindue Et vindue, hvor rammen kan forskydes horisontalt, som regel ind over en anden vinduesramme. Begge rammer kan være forskydelige. Skodde Småsprosset En vinduesramme, der er opdelt i mindre felter af sprosser. Skydevindue Spalteventil Se friskluftventil. Spejlglas Se støbt glas. Småsprosset 66 67

36 Sprosse indlagt En pyntesprosse mellem glassene i en isoleringsrude. Sprosse påklæbet En pyntesprosse klæbet på ydersiden af ruden. Sprosse ægte Sprosse indlagt Sprosse påklæbet En gennemgående sprosse, der opdeler rammen i flere mindre ruder. Sprosse ægte Staf Profilliste på poste og sprosser med rundet overflade. Stavværksvindue Staf Et stort vindue i f.eks. en kirke opdelt af et kraftigt bærende stavværk, der ofte er muret af formsten. Stjerthage Den lodrette krog, der er fastgjort i lodposten eller karmsiden, som anverferen eller stormkrogen fastgøres til. Stavværksvindue Stjerthage 68 69

37 Stormkrog En krog, der kan holde vinduet åbent. Den er fastgjort i vinduesrammen eller i karmen og sættes på stjerthagen, når vinduet åbnes. Støbejernsvindue Vindue med karm, ramme og sprosser i støbejern. Støbejernsvinduer kan være hængslede. Støbejernsvindue Støbt glas Stormkrog En type plant glas, der blev udviklet med en ny teknik i 1600-tallet. Metoden bestod i, at den smeltede glasmasse blev hældt ud på et støbebord dækket med fint sand, der forhindrede massen i at klæbe fast. Glasset blev derefter planet med valser og siden slebet blankt og gennemsigtigt. Bordets størrelse bestemte glassets størrelse dog max. 1 x 4 m. Kaldes også spejlglas. Sålbænk Sålbænk Plade, klinker eller andet, der afdækker muren fra bundkarmen til den udvendige side af ydervæggen. Leder vandet væk fra vinduet og facaden. Støbt glas 70 71

38 Tagvindue Et mindre vindue eller tagluge, der er indbygget i skrå tage. Beregnet til uisolerede rum. Se ovenlysvindue, ovenlyskuppel. Tapning En metode til at samle vinduets rammer og karme. Enderne skæres med fremspring, der kan flettes ind i hinanden. Tagvindue Termorude Se isoleringsrude. Tapning Tophængt Oplukkelig ramme, som har fast omdrejningspunkt i toppen. Topstyret Oplukkelig ramme, hvor rammen under åbning sænkes et lille stykke lodret nedad. Overrammen har et lodret forskydeligt omdrejningspunkt. Topstyret Tophængt 72 73

39 Trukket glas En type plant glas der blev udviklet med en ny teknologi i begyndelsen af 1900-tallet. Teknologien gjorde det muligt at trække glasmassen direkte op af smeltekarret. Massen blev trukket lodret op gennem et såkaldt trækkekammer og et 8 meter højt køletårn. Derefter kunne glasset skæres i de ønskede længder. Bredden kunne være næsten tre meter. Der fremkom i større eller mindre grad synsforstyrrende trækstriber i glasset. T-vindue Se berlinervindue. Tværpost Trukket glas Vandret forbindelse mellem sidekarmene, som opdeler vinduet i en øvre og en nedre del. Tætningsliste En blød liste af syntetisk gummi eller plast på eller i en fals i karmen eller rammen. Den klemmes ved lukning af vinduet og derved udjævnes eventuelle ujævnheder i ramme eller karm. Sikrer mod træk og indtrængning af vand. Kaldes også vinduespakning. Tætningsliste Tværpost 74 75

40 U-værdi Værdi for et vindues termiske egenskaber for isolering. U-værdien angiver varmetabet ud gennem det lukkede vindue. Vakuumimprægnering Teknik til kemisk imprægnering af træ mod nedbryd ning af svampe og bakterier. Består i at imprægnerings salte opløst i terpentin trækkes ind i træet under vakuum. Vandnæse Vandnæse Skarp, lodret kant med en bagvedliggende not, der er trukket lidt frem i forhold til facaden, så oppe fra kommende vand drypper af. Den kan være indbygget i overkarm, tværpost, bundkarm, sålbænk og vandrette lister. Varm kant Et specielt afstandsprofil til isoleringsruder, typisk lavet af RF-stål eller kunststof. Har en bedre isoleringsevne end det normale aluminium eller stål, hvorved effekten af kuldebro bliver mindre. Varm kant 76 77

41 Varmeindfald Det energitilskud, der tilføres rummet gennem ruderne. Vendevindue Oplukkelig ramme, hvor overrammen under åbning bevæger sig lodret ned mod bundkarmen. Rammen kan tilnærmelsesvis drejes 180 om en vandret akse, idet den bliver uden for huset. Vendevindue Ventilationsrude En mindre rude placeret i ramme. Den kan åbnes uden, at hele vinduesrammen åbnes. Ventilationsrude Viftevindue Halvrundt vindue med sprosser, der mødes i midten, så vinduet minder om en udslået vifte. Vinduet kan være hængslet i bunden. Viftevindue 78 79

42 Vindjern Jernstænger, der er placeret tværs over et blyindfattet vindue for at forstærke konstruktionen. Vindue Kommer af det oldnordiske vindauga. Ordet er af dannet af vind, der tidligere betød tag - hvor de tidligste vinduer var placeret - og af ordet auga, der betyder øje eller åbning. Vinduet er en lysåbning, der bringer dagslys ind i en bygning. Ved at åbne og lukke vinduet er det muligt at sikre et godt luftskifte og styre rumtemperaturen. Vinduet sørger også for udsyn og kontakt med omgivelserne. I særlige tilfælde fungerer det som brandudgang. Vinduet har igennem historien haft mange forskellige udformninger bestemt af blandt andet håndværksmæssig og teknologisk formåen, ønsker til funktionen, energikrav og æstetiske idealer. Vindjern Et vindue består almindeligvis af overkarm, to sidekarme og underkarm. Åbningen kan være underdelt af tværpost og lodpost. Her imellem sidder rammerne, der igen kan være opdelt af sprosser, der fastholder ruderne. Der har været vinduesåbninger i huse i flere årtusinder, men de første vinduer med ruder fremkom i Europa omkring år Vindue 80 81

43 Vinduesholder Et beslag på vinduets nederste ramme og vindueskarmen, der kan fastholde et side- eller tophængt vindue i åben position. Kaldes også udskyderstang. Vinduesplade Vinduesholder Den plade, der dækker husets konstruktion fra bundkarmen til den indvendige side af ydervæggene. Den, der i daglig tale omtales vindueskarmen hvor potteplanterne står. Vindøje Kommer af det oldnordiske ord vindauge. Ordet er afledt af vind, der betyder tag og auga, som betyder øje eller åbning. Se også lyre. Vinduesplade Vindøje Vippevindue Oplukkelig ramme, der åbner omkring en vandret akse midt på rammen. Den øverste halvdel åbner indad den nederste udad. Vippevindue 82 83

44 Noter Tekst Susanne Pouline Svendsen og Carl Hammer Illustrationer Lars Steffensen Grafisk tilrettelægning Louise Buus Lindholst 2. udgave Trykt hos Knudtzon Graphic A/S Printed in Denmark 2010 ISBN Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov. 84

45 VKR Holding A/S Hørsholm, Danmark startede i 2005 opbygningen og udviklingen af Window Collection for at dokumentere facadevinduets historiske udvikling og samfundsmæssige betydning og samtidig gøre samlingen tilgængelig for offentligheden. VKR Holding er aktiv ejer af en række virksomheder, der arbejder med at bringe dagslys, frisk luft og bedre miljø ind i menneskers hverdag. Som industriel investor har VKR Holding aktiviteter inden for ovenlys- og facadevinduer, termisk solenergi samt ventilation og indeklima. Der er beskæftiget cirka medarbejdere i over 40 lande.

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

I j. VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:.

I j. VINDUER FOR LlVET.-'\:,-,-~/=:. îi I j mm VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:. ) Indholdsfortegnelse Tilykke med dine nye vinduer 3 Sidehængt vindue 26 Læse-guide 3 Sidestyet vindue 28 Fast vindue 29 Liv, lys og luft 4 Indadgående vindue

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre Den ægte vare 1 Velkommen til Outrup Vinduer og Døre Velkommen til Outrup Vinduer & Døre, en familieejet og ejerledet dansk virksomhed beliggende på Mors. I mere end 40 år har vi produceret kvalitetsvinduer

Læs mere

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER VEDLIGEHOLDELSE, ISTANDSÆTTELSE OG ENERGIFORBEDRING AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold vinduer - vold mod bygninskulturen 3 1. raadvad-centerets restaurerings-principper

Læs mere

Vinduer og døre i træ og træ/alu

Vinduer og døre i træ og træ/alu Vinduer og døre i træ og træ/alu Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye vinduer og døre. åde økonomisk og i forhold

Læs mere

De smukkeste rammer om din udsigt

De smukkeste rammer om din udsigt Dansk produceret kvalitetsprodukt De smukkeste rammer om din udsigt Bøjsø døre og vinduer gedigent håndværk bygget på solide traditioner! 2 Kvalitet og tradition»vi har produceret vinduer og døre siden

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

Vinduer og døre i træ og træ/alu

Vinduer og døre i træ og træ/alu Vinduer og døre i træ og træ/alu Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye vinduer og døre. åde økonomisk og i forhold

Læs mere

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 0. Outline vinduer og døre Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

vinduer for Livet nr. 1 Alle har ret til dagslys Et godt bytte Forår 2013 // et magasin om dagslys, energi og design //

vinduer for Livet nr. 1 Alle har ret til dagslys Et godt bytte Forår 2013 // et magasin om dagslys, energi og design // i vinduer for Livet nr. 1 Forår 2013 // et magasin om dagslys, energi og design // e n e r g 8 Et godt bytte Halvrådne og utætte vinduer er skiftet ud med VELFAC Ribo i Boligforeningen VIBO s afdeling

Læs mere

En helt ny generation af ovenlysvinduer

En helt ny generation af ovenlysvinduer En helt ny generation af ovenlysvinduer Bo lyst og energieffektivt med et sundt indeklima VELUX Danmark A/S Prisliste 2012 er vedlagt velux.dk Find din hustype og bliv inspireret Den nye generation af

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 14: VINDUER MED MINDRE LINJETAB I SAMLINGEN MELLEM VINDUE OG MUR BYG DTU U-013 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Vinduer og døre i træ/alu. kastrupvinduet.dk

Vinduer og døre i træ/alu. kastrupvinduet.dk Vinduer og døre i træ/alu kastrupvinduet.dk Tætningsliste på karmen Alukarm Trækarm Træramme Øvrige Kastrup-fordele: l Høj finishgrad l Skjulte dræn l Ingen kuldebro fra ydre alu til indre træ i vinduer

Læs mere

Frit valg på alle hylder Nye muligheder med nyt vinduessystem fra Primo Vinduer: Tre materialer, ét design. Træ/alu, plast/alu eller plast.

Frit valg på alle hylder Nye muligheder med nyt vinduessystem fra Primo Vinduer: Tre materialer, ét design. Træ/alu, plast/alu eller plast. VINDUESMAGASIN 2014 Side 05 Frit valg på alle hylder Nye muligheder med nyt vinduessystem fra Primo Vinduer: Tre materialer, ét design. Træ/alu, plast/alu eller plast. Side 12 Design dine egne vinduer

Læs mere

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi 1. Generelt 2. Lovgrundlag Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 3. Huseftersynet 4. Tilstandsrapport 5. Ståbi SEKRETARIATET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTBOKS 141 DK-2630 TAASTRUP TELEFON

Læs mere

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Jørgen Munch-Andersen Birte Møller Andersen By og Byg Resultater 033 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Evaluering af overfladetemperaturkrav i bygningsreglementet

Evaluering af overfladetemperaturkrav i bygningsreglementet Evaluering af overfladetemperaturkrav i bygningsreglementet København, 11. august 2014 Jørgen M. Schultz Steensen & Varming ApS joergen.schultz@steensenvarming.com Henrik Sørensen henrik-innovation ApS

Læs mere