Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier"

Transkript

1 Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf

2 Indholdsfortegnelse 10 Indledning Definitioner Standarder Forsikringskrav Typer af gitre, porte, jalousier Montering af sikringsgitre Montering af jalousier Montering af porte Alternativer Henvisninger Forsikring & Pension GES Dok ID Sikringskatalog 2014 Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Side 2

3 10 Indledning Dette kapitel beskriver krav til gitre, porte og jalousier, der er beregnet som mekanisk sikring af en bygning. Gitre anvendes til forstærkning af døre, vinduer og svage facader, for at forlænge gennembrydningstiden mest muligt. Porte bruges til lukning af større åbninger i bygningens skal. Porte kan også forstærkes med sikringsgitter, og jalousier anvendes ofte som facadesikring. Dette kapitel indeholder ikke udvendig rambuksikring/punktsikring, og porte der anvendes som en del af perimetersikringen. Dette beskrives i kapitel 11, Perimetersikring og overvågning. Et gitter skal monteres på den indvendige side af bygningsskallen. Er der undtagesesvis omstændigheder der forhindrer dette, skal forsikringsselskabet kontaktes. Uanset hvilken type gitter der vælges, skal gitre altid fastgøres forsvarligt til en stabil bygningsdel. Bygningsreglementets krav for evakueringsveje og redningsåbninger skal altid overholdes, så længe der sker lovlig anvendelse af bygningen. 20 Definitioner 21 Gitre Et gitter kan anvendes til forstærkning af døre, porte og vinduer i bygningens skal mod det forsikrede område. Formålet er at forlænge gennembrydningstiden. 22 Porte Porte lukker større åbninger i bygninger mod det forsikrede område. 23 Jalousier Et jalousi kan anvendes til forstærkning af svage partier i bygningen. De kan monteres på den udvendige side for at beskytte fx. facade og vinduespartier. Rullejalousier kan også anvendes til opdeling af arealer i butikker og lignende. Rullejalousier er altid lukkede, eller med mindre perforeringer. 30 Standarder DS/EN 1627: Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Krav og klassifikation. DS/EN 1628: Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne ved statisk belastning. DS/EN 1629: Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne ved dynamisk belastning. Sikringskatalog 2014 Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Side 3

4 DS/EN 1630: Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne mod manuelle indbrudsforsøg. DS/EN 1303: Bygningsbeslag. Cylindre til låse. Krav og prøvningsmetoder. DS/EN 12209: Bygningsbeslag - Dørlåse og smæklåse - Mekanisk betjente dørlåse, smæklåse og sikringsplader - Krav og prøvningsmetoder. Det har tidligere været muligt at teste gitre, porte og jalousier i henhold standardtyvmetoden, men testmetoden er nedlagt fra 1. januar Forsikringskrav Forsikringselskaberne stiller krav til indbrudssikringen ved at henvise til et sikringsniveau (se kapitel 3 om varegruppeskema & sikringsniveau). Her defineres kravet til gennembrydningstid ved angreb på bygningens skal- og cellesikring, herunder større åbninger, døre og vinduer. Et højere sikringsniveau vil give krav om en længere gennembrydningstid. Dette krav kan opfyldes ved at montere et gitter eller tilsvarende. Fx er der fra sikringsniveau 30 krav til gennembrydningstiden for glas og vinduer i GUL klasse. Dette krav kan opfyldes med gitre i GUL klasse. 50 Typer af gitre, porte, jalousier 51 Typer af gitre Fast gitter Et fast gitter er den billigste og ofte den stærkeste løsning. Et fast gitter består af en ramme og et gitter, der som en samlet enhed er fastgjort eller indmuret til/i mur eller anden stabil bygningsdel. Det må ikke være muligt at fjerne gitteret uden brug af værktøj. Gittertypen kan ikke anvendes til åbninger med behov for fri passage Aftageligt gitter Et aftageligt gitter er en simpel form for gitter og er oftest fastgjort til ankre eller øskner, som er muret eller skruet fast i murværket. Gitret er aflåst med hængelåse, således at gitteret kan fjernes efter behov Oplukkeligt gitter Et oplukkeligt gitter kan være monteret i en glideskinne, eller hængslet i en af si- Sikringskatalog 2014 Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Side 4

5 derne og forsynet med en låseenhed med minimum 2 fastholdelsespunkter eller 2 hængelåse i den modsatte side, således at gitteret kan åbnes efter behov Rullegitter Et rullegitter er oftest monteret på en rulle, således at gitteret kan rulles op i åbningstiden og rulles ned ved lukketid af personalet Udvendig gittersikring Udvendig gittersikring er normalt en ringe sikringsløsning, og skal kun anvendes i samråd med forsikringsselskabet. 52 Typer af porte Fast port Port der er hængslet i den ene side og aflåst i den modsatte side Vippeport Port der er fastgjort på vippebeslag og som kan åbnes, ved at porten vippes op under loftet. Denne type porte er typisk aflåst med et låsebeslag på midten af porten, og som griber ud i karmen på begge sider Sving port Port der oftest bruges til passage for personer, i storcentre, butikker og lignende Rulleport Port der ved åbning rulles op under loftet, bruges ofte i værksteder og som indkørsel til lagerbygninger m.v. 53 Typer af jalousier Jalousier eller i daglig tale rullejalousier kan bruges som afskærmning eller som areal opdeling indvendigt i forretninger eller butikscentre. Jalousier kan også anvendes udvendigt til beskyttelse af vinduer, døre og andre glaspartier, hvor der forgår andre aktiviteter. Rullejalousier kan være en effektiv sikring mod hærværk. De er oftest fremstillet af aluminiumslameller eller transparent polycarbonat der er fastgjort i aluminiumsprofiler. Et transparent polycarbonat giver indsigt igennem jalousiet. Rullejalousier fungerer på samme måde som rullegitre. 60 Montering af sikringsgitre 61 Montering af rullegitter Ved montage af rullegitre skal montagen udføres som en selvlåsende montage. Dette betyder, at gitteret skal have den korrekte længde i forhold til motorens automatiske stopfunktion. Efter enhver gittermontage skal den selvlåsende funktion kontrolleres ved at udføre en løfteprøve. Prøven udføres ved, at gitteret køres ned i lukket stilling indtil mo- Sikringskatalog 2014 Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Side 5

6 torstoppet automatisk standser nedrulningen. Montøren skal herefter med begge hænder løfte i gitteret. Såfremt øverste lamelrække eller monteringsprofil kan løftes op til vandret position mellem føringsskinnerne og fastgørelsesbeslaget på motorvalsen, skal der ske en justering med henblik på optimal aflåsning af gitteret. Ved større gitre udføres løfteprøven af to eller flere personer. 62 Nichemontage af gitter Ved nichemontage, hvor gitteret er placeret inde i en vinduesniche/karm, belastes fastgørelsesprodukterne normalt sidevejs ved et indbrudsforsøg. Derfor skal der tages højde for tværbelastningen af de enkelte fastgørelsesprodukter. Til karmmontage er fastgørelsesprodukter, der ikke ekspanderer, som f.eks. limankre velegnet. Spånskruer eller karmskruer bør ikke anvendes med mindre de monteres med en maks. afstand på ca. 25 cm. Karmens styrke vil være afhængig af konstruktion og anvendte materialer. 63 Frontmontage af gitter Ved frontmontage (også kaldet vægmontage), hvor gitteret ligger direkte på murens indvendige flader omkring vindueslysningens kanter, vil fastgørelsen påvirkes ved træk i længderetningen. Til frontmontage er almindelige dyvler og pluks kombineret med skruer en velegnet montageform. Ved montagen skal der sikres en tilstrækkelig afstand til vindueslysningens kanter, hvilket normalt vil være ca. 8 cm. Hvis montagen sker for tæt ved vindueslysningens kant, opstår der ofte revner i muren. Sådanne revner vil svække modstandskraften af gittermontagen væsentligt. Sikringskatalog 2014 Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Side 6

7 64 Loft- og gulvmontage af gitter Ved montage i gulv og loftkonstruktioner skal der anvendes skruer af en høj stålkvalitet (se kapitel 6 vedr. stålkvaliteter), da antallet af fastgørelsespunkter ofte er meget begrænset. Dette kan eksempelvis være M8 x 60 stålskruer i ekspanderende messingankre eller i limede gevindbøsninger. Hullerne i montagebeslaget skal passe nøje til stålskruerne. 65 Montering af fast gitter Ved montage af et fast gitter er det vigtigt, at fastgørelsen er solid og derved sikret mod oplukning. Antallet af fastgørelsespunkter afhænger af rammens konstruktion og styrke, men 4 fastgørelsespunkter er minimum. Et sikringsgitter bør være anbragt bag glas eller anden svag bygningsdel, således at oplukning eller aftagning besværliggøres mest muligt. Endvidere skal sikring mod oplukning også gælde indefra. Fastgørelse bør ske med ekspansionsbolte eller skruer med spånpladegevind, og i øvrigt jf. producentens anvisninger. På svage rammer af fladjern, rundjern og lignende må afstanden mellem fastgørelsespunkterne ikke overstige 300 mm målt langs rammen, i øvrigt jf. producentens anvisninger. Ved montage af fast gitter gælder samme forhold som for rullegitter omkring afstanden til vindueslysningens kanter, samt anvendelsen af ekspanderende produkter til fastgørelse. Sikringskatalog 2014 Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Side 7

8 66 Montering af aftageligt gitter Ved montage af aftageligt gitter er det vigtigt, at fastgørelsespunkterne er stærkere end selve gitteret. Der skal være mindst 4 fastgørelsespunkter, men antallet beror på rammens konstruktion og styrke. Et aftageligt gitter skal mindst fastlåses med to hængelåse. Såfremt hængelåsene ikke er beskyttet af et vinkelbeslag eller tilsvarende, skal hængelåsenes klassifikation minimum svare til gitterets klassifikation, jf producentens anvisninger. Ved aftagelige gitre skal konstruktionen og monteringen være sådan, at aftagningen udefra er besværliggjort mest muligt. Kan gitteret indskydes i ramme på 3 sider, kan en enkelt låseenhed anvendes, ellers skal der anvendes 2 låseenheder, og i øvrigt efter producentens anvisninger. Monteres gitteret undtagelsesvis udvendigt, skal det ske efter aftale med forsikringsselskabet se udvendig gitter. 67 Montering af oplukkeligt gitter Ved montage af oplukkelige gitre skal der være mindst 4 fastgørelsespunkter. Rammen skal være af vinkeljern, U-jern, firkantrør eller tilsvarende. Hængslerne skal være sikrede, så de ikke kan løftes af i lukket stilling. Eventuelle skruer i hængslerne skal være anbragt svært tilgængelige i lukket stilling. Låsesiden skal have mindst 2 holdepunkter samt være forsynet med 2 låseenheder, der er anbragt således, at oplukning udefra er besværliggjort mest muligt. Fastgørelse til bygningsdel skal ske med ekspansionsbolte, skruer med spånpladegevind eller lignende, i henhold til producentens anvisninger. Oplukkeligt gitter skal monteres indvendigt. Oplukkelige gitre må kun anvendes udvendigt efter nærmere aftale med det respektive forsikringsselskab, såfremt sikringen udføres i forbindelse med sikringsniveauerne. Sikringskatalog 2014 Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Side 8

9 68 Montering af udvendig gittersikring Gitre testede jf. standardtyvmetoden, er alle klassificerede med henblik på indvendig montering. Udvendig montering af gitre i forbindelse med tyverisikring, jf. sikringsniveauerne, må således kun finde sted efter aftale med det aktuelle forsikringsselskab. Ved montage af udvendige gitre er det vigtigt, at gitteret har samme styrke som et helsvejset stålgitter med godstykkelse Ø 16 mm, maskevidde 120x300 mm. Fastgørelsen af et udvendigt gitter er af stor betydning for gitterets styrke. Et sikringsgitter fastgøres til stabil bygningsdel jf. producentens anvisninger. 70 Montering af jalousier Ved montage af jalousier er det vigtigt at tage højde for formålet med sikringen. Rullejalousier skal oftest beskytte facader og lignende imod gennembrydning og rudeknusning, derfor er det vigtigt, at jalousiet er monteret således, at angreb både på facaden og direkte på jalousiet vanskeliggøres mest muligt. Fastgørelsespunkter og skruehoveder skal være skjult når jalousiet er lukket, og fastgøres til stabil bygningsdel jf. prducentens anvisninger. 80 Montering af porte Ved montage af porte er det vigtigt at anvende testede og godkendte porte (se også punkt 3 om standarder) da porte kan være en vigtig del af skalsikringen. Porte skal altid monteres symetrisk i porthullet, af hensyn til den fysiske styrke og portens funktion. Det er vigtigt at porten fastgøres til stabil bygningsdel, jf. producentens anvisninger, med korrekte beslag og skinner. 90 Alternativer 91 Sikringsglas Sikringsglas kan være et alternativ til en gitter løsning (se kapitel 9 om sikringsglas). Sikringskatalog 2014 Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Side 9

10 92 Polycarbonat Polycarbonat eller andre slagfaste gennemsigtige plastplader, som monteres til forstærkning af glas/facade partier (se fpsikring.dk for registrerede materialer). 93 Sikringsfilm Sikringsfilm kan påklæbes for at forstærke ruden og forlænge gennembrydningstiden. 100 Henvisninger Se Kapitel 3 for yderligere information om sikringsniveauer. Se Kapitel 5 om grundlæggende mekanisk sikring. Se kapitel 7 om låseenheder. Se kapitel 11 om perimetersikring. Sikringskatalog 2014 Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Side 10

Indhold. Forord 2. Fane 130 FASTGØRELSESTEKNIK. Fastgørelse 14 Generelt Afstand til nærmeste kant

Indhold. Forord 2. Fane 130 FASTGØRELSESTEKNIK. Fastgørelse 14 Generelt Afstand til nærmeste kant Indhold Forord 2 Byggematerialer 2 Beton Teglsten (mursten) Opmuring og fuger Let klinkerbeton (fibo, leca m.v.) Gasbeton Træ - fyrretræ/løvtræ Gipsplader Sikringsenheder 4 Rullegitre Faste gitre Sikringsglas

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 7. Låseenheder. Forsikring & Pension Januar 2014

Sikringskatalog. Kapitel 7. Låseenheder. Forsikring & Pension Januar 2014 Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 7 Låseenheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3.

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3. Indhold Indledning 2 Tyvens risiko 2 Beplantning 2 Grænsefladen 3 Mekanisk sikring 3 Aflåsning 3 Døre 3 Låseenhed 4 Slutblik 5 Nøgler 6 Spærreorgan 6 Hængsler 6 Brevsprække 6 Vinduer 7 Andre åbninger i

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 10 Værdiopbevaringsenheder

Sikringskatalog Kapitel 10 Værdiopbevaringsenheder Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 10 Værdiopbevaringsenheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger

Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning I Danmark udsættes institutioner, virksomheder og boliger for ca. 280 indbrud

Læs mere

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD Indhold Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd Låse 3 Suppleringslåse Hagelås Hagerigellås Sikring af oval låsecylinder Sikkerhedslangskilt Aflastning af foldeport (indvendig)

Læs mere

SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD

SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD Valg og montering af sikringsglas Udarbejdet af Glasindustrien Revideret marts 2014 (2) VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner,

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817 SIKRING AF PRIVATE Guide, Version 150817 Introduktion Medierne svælger i kriminalstof, DR programmet Kontanten er eksempelvis kritisk overfor privatalarmer, brancheforeninger forsvarer særinteresser, leverandører

Læs mere

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk April 2005 rev. marts 2013 Sikring - Erhverv Indholdsfortegnelse (klikbar) Indledning 2 Reviderede varegrupper og sumgrænser

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER VÆRKTØJSKASSE TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udgivere: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Forfattere: Frank S.

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning

Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

6588-1 Juni 2011. tyverisikring

6588-1 Juni 2011. tyverisikring 6588-1 Juni 2011 Regler for tyverisikring Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed

Læs mere

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company RUKO + RUKO + 10 ÅRS GARANTI An ASSA ABLOY Group company Forsikringen stiller nu minimumskrav til låsesikkerhed Det er en statistisk kendsgerning, at der årligt begås over 60.000 indbrud i villaer, lejligheder,

Læs mere

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk Sun & Safe Systems Alux A/S Sun & Safe Systems Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg Sun & Safe Systems tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk ALUX er en dansk, veletableret og landsdækkende

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

é ENRGI STYRELSEN Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen

é ENRGI STYRELSEN Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen é ENRGI STYRELSEN Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen L)nsk Cc) L n ÏJi1yr is n Jkt: fndho/cit r ucldrbjchf f DB! 1Cr, nr! rxj 5ikrinjU kn!k Institut, ikrm;, Bl firs;

Læs mere

TYVERI- OG HÆRVÆRKSSIKRING AF BUTIKKER

TYVERI- OG HÆRVÆRKSSIKRING AF BUTIKKER INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING TYVERI- OG HÆRVÆRKSSIKRING AF BUTIKKER Tyve og skarnsfolk har der altid været, men nogen større historisk tradition for tyveri- og hærværkssikring af butikker har vi ikke.

Læs mere

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network Fysisk edb-sikring kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Publikationen har til formål, at informere om hvorledes man med enkle tiltag og sund fornuft kan forhindre tyveri af edb-udstyr.

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Brugermanual for 1-fløjet brandskydeport type BS-601

Brugermanual for 1-fløjet brandskydeport type BS-601 Brugermanual for 1-fløjet brandskydeport type BS-601 Produktionsår: Ordre nr: Sag: INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Opbygning og funktion. 2. Montering og indregulering. 3. Sikkerheds- og sundhedsrisici. 4. Betjening.

Læs mere