Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere"

Transkript

1 Brugervejledning Kernefyr Vi gør danmark smukkere 1

2 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Modtagelse og opbevaring... 3 Montering og fastgørelse Fuger... 6 Rengøring... 6 Komponent beskrivelse... 7 Sidehængt vindue Tophængt vindue Topstyret vindue Vendbart vindue Facadedør Halvdør Terrassedør Hæveskydedør Overfladebehandling Udluftning af boligen Termoruder Garantierklæring Maj

3 Modtagelse Indledning Tillykke med dine nye døre/vinduer fra KPK Døre & Vinduer. Vi har bestræbt os på at fremstille et produkt som med en korrekt montering og regelmæssig vedligeholdelse vil kunne glæde dig i mange år fremover. Denne brugervejledning oplyser det man bør iagttage for at få den optimale udnyttelse af sine nye døre/vinduer. Skulle der være spørgsmål eller opstå problemer kan du kontakte din leverandør af KPK Døre & Vinduer. Han vil sammen med vor servicefunktion kunne træde hjælpende til. VinduesIndustrien blev stiftet i 1977 af en række danske firmaer, der producerer vinduer og yderdøre af træ, plast og metal. Foreningens formål er bl.a. at fastlægge kvalitetsmæssige krav. DVC Dansk Vinduescertificering For at sikre disse krav overholdes er alle medlemmer af VinduesIndustrien derfor underlagt kontrolordningen DVC, som kontinuerligt undersøger produkternes kvalitet. Som tegn på, at virksomheden lever op til kontrolordningens krav, mærkes produkterne med DVC mærket. Modtagelse og opbevaring Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal det sikres, at der anvendes hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader på elementerne. Vægten på elementerne er angivet på følgesedlerne. Branchevejledning om håndtering af vinduer og døre kan hentes på Ved modtagelse kontrolleres, om elementerne stemmer overens med leveringsaftalen, og om de er fejlfrie. Kontakt straks forhandler eller fabrik, hvis der er fejl eller mangler. Elementerne skal opbevares på et jævnt og tørt underlag. Der skal udføres en forsvarlig afdækning til beskyttelse mod vejrliget. 3

4 Montering og fastgørelse Generelt Korrekt montering er forudsætningen for optimalt holdbarhed og problemfri funktion. Den håndværker, der er ansvarlig for monteringen, skal derfor påse, at korrekt montering udføres. Elementerne må aldrig belastes af andre bygningsdele og afstanden mellem karm og murhul bør være ca mm hele vejen rundt, dog således at der tages hensyn til sålbænken. Fastgørelsen skal ske med de bedst egnede befæstningsmidler, og afstanden mellem to fastgørelsespunkter må højst være 900 mm i sidekarme. Fast underlag og supplerende opklodsning skal have en passende størrelse, så der er plads til fugemateriale både udvendig og indvendig. Anlægsfladen bør ikke være mindre end 25 cm2, og materialet skal være trykfast som i f.eks. vandfast krydsfiner, oliehærdet masonit og murpap. Elementer, som fastgøres til bagmur inden skalmuring finder sted, skal efter opmuringen opklodses og fastgøres til skalmuren, så elementets stabilitet er sikret. Fastgørelsen af de forskellige hovedtyper af elementer illustreres og beskrives i det følgende. I lod på begge leder. Eksempel på befæstigelse. 4

5 Vinduer Efter fastgørelsen skal karmen være i lod på begge leder. Frigangen - d.v.s. luften mellem karm og ramme skal under monteringen afpasses elementets funktion. I princippet skal frigangen være ensartet ved overog sidekarme, mens den kan være en anden ved underkarmen. Ved elementhøjder under 1188 mm kan den midterste fastgørelse i sidekarmens undlades. Ved elementbredder under 1000 mm kan fastgørelsen i over- og underkarm undlades. 2- eller 3-fags vinduer skal have blivende opklodsninger under lodposter. Grund fastgørelse alle typer vinduer Døre Supplerende opklodsning ved flere-fags vinduer Fastgørelse ved sammenbygning af flere elementer Efter fastgørelsen skal karmen være i lod på begge leder. Frigangen d.v.s. luften mellem karm og ramme skal under monteringen afpasses elementets funktion. I princippet skal frigangen være ensartet ved over- og sidekarme, mens den kan være en anden ved underkarmen. Fastgørelsen i hængselside placeres så tæt ved hængsler som muligt. Enkelt døre med en bredde over 1000 mm skal fastgøres i mindst 1 punkt i overkarmen. Ved døre skal der, som passiv sikring mod indbrud, altid være en supplerende opklodsning bag låseblikket. Det anbefales også at understøtte dørtrin midt i ganglinien. Aluminiumstrin understøttes på hele længden. Enkelt dør Hæveskydedør Bundkarmen skal opklodses under hver sidekarm og under køreskinnens fikspunkter, så bundkarmen er vandret og snorlige. Bundkarmen skal fastgøres for hver 900 mm. Side- og topkarme skal opklodses og fastgøres for hver 900 mm. Fastgørelse med fast underlag Supplerende opklodsning Dobbelt dør 5

6 Fuger mellem karm og mur Der findes en række produkter til fugning mellem karm og ydervæg. De 3 mest anvendte typer er: - Plastisk eller elastisk fugemasse - Asfaltimprægneret skumplast - Kalk/cementmørtel Det er væsentligt for træværkets bevarelse, og et lavt varmeforbrug, at fugerne er intakte. Fugerne bør derfor udføres som beskrevet for det aktuelle projekt eller efter de anvis-ninger, der er udarbejdet af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd, FSO. Under arbejdet med placering af isoleringsmateriale (stopningen), skal det nøje påses, at isoleringsmaterialet ikke presser karmen ud af facon. Ved anvendelsen af skum som isoleringsmateriale skal karmen afstives under udskumningen eller på anden måde sikres, så den ikke presses ud af facon. Udskumningen ved lave temperaturer og under andre særlige forhold kan medføre en efterskumning, som kan presse karmen ud af facon. På udvendig side skal skum altid afdækkes med lister eller fugemasse. Fugemasse Bundstopning Mineraluldsstopning NB: Fugen ved bundkarmen skal altid trækkes så meget tilbage, at vand har mulighed for at dryppe væk fra karmen. Rengøring Den første rengøring efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelige mængder vand. Den normale vinduespudsning udføres nemmest med klud eller børste og gummiskraber. Vask af med lunkent vand tilsat en teskefuld Ajax eller lignende pr. liter vand og træk af med gummiskraberen. Kanter og de nederste flader aftørres med vaskeskind eller en tør klud. Den udvendige afvaskning bør også omfatte karm og ramme. Hvis forholdene under den normale vinduespudsning ikke tillader, at der spildes vand, eller hvis glasfladerne er meget små, kan glasset rengøres med et almindeligt vinduespolerermiddel, mens karm og ramme aftørres med en klud opvredet i vand tilsat rengøringsmiddel. OBS Rudemærkater på nye ruder fjernes ved at opbløde dem i vand. Evt. limrester opløses med rensebenzin eller keramikrens. 6

7 Komponent beskrivelse Karm Ramme Stanglås Låserulle (kolve) Glasliste Glasbånd Rude Låseblik (slutblik) Greb (håndtag) Hængselside Tætningslister på ramme Friktionsbremse Lukkeside Hængsel (illustration venstrehængt) Godt råd: En injektionssprøjte uden spids på kanylen er en fremragende smørekande, både til hus og bil. Den bøjelige kanyle kan komme ind alle steder og sprøjte olie ud, hvor der er brug for den. Den kan også anvendes som fedtsprøjte. 7

8 Sidehængt vindue Betjening, standard Vore sidehængte vinduer er i standardudgaven forsynet med almindelige anverfere. Efter særlig aftale kan anverferne være børnesikrede. Denne sikring fungerer ved at blokere anverferens arme ved konsollen. Vinduet fastholdes i åben stilling af et stormjern i hængselside. 2-fløjede vinduer kan, for at opfylde kravene til brandredningsåbning, være forsynet med løs midterpost. Det vil sige, at midterposten sidder fast på den ene ramme og følger med, når rammen åbnes. Den løse post frigøres ved at udløse skudriglerne for oven og for neden. Skudrigle Løs midterpost sidder på den ene ramme Evt. anverfer med børnesikring Justering af anverfer Betjening med paskvilgreb Vore sidehængte vinduer kan også være leverede med paskvilgreb og friktionsbremse. Vinduet betjenes da med et enkelt håndtag, der betjener både lukkemekanismer og friktionsbremsen. Friktionsbremsen i rammens underside gør det muligt at holde rammen fast i vilkårlig ventilationsstilling, fra ca.5 cm åben til næsten fuld åben stilling. Det må dog ikke forventes, at friktionsbremsen kan holde rammen fast i stærk blæst. Fastlåsning i ventilationsstilling sker ved at dreje håndtaget til lukkestilling mens vinduet er åbent. Luk aldrig vinduet med grebet i låsestilling. 8

9 Sidehængt vindue Rammer med pudsebeslag Vinduet har den fordel, at vinduespudsning kan klares indefra. Hængslingen er skjult i falsen. Rammen kan åbnes indtil 90. Samtidig fremkommer en spalte på ca. 15 cm ved rammens bagkant lige netop nok til at få en arm ud for at pudse glassets udvendige side. Vinduet lukkes enten med anverfere eller paskvilgreb. Adskillelse af karm og ramme Standard sidehængte rammer kan løftes af karmen, når rammen er åbnet ca. 90. For rammer med paskvilgreb skal friktionsbremsen frigøres inden rammen løftes af. Det sker ved at fjerne de to skruer, der fastholder friktionsbremsens arm på karmen. Rammer med pudsebeslag kan adskilles ved at afmontere skruerne i rammen. Selv ved små rammer kræver adskillelsen medvirken af 2 personer. Skjult pudsebeslag Smøring Hængsler, håndtaget, nitteforbindelser i de bevægelige led og evt. stanglås (paskvil) smøres mindst én gang om året eller efter behov med syrefri olie (almindelig olie til husholdningsbrug). For rammer med friktionsbremser og/eller skjult pudsebeslag er det vigtigt at holde glideskinnen fri for olie og snavs, ligesom overmaling ikke må finde sted. Justering Justering af hængsler kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Anverfere kan strammes eller slækkes ved drejning med en skruetrækker i øskenen på rammen. Smøring af hængsel Sidehængt med friktionsbremse, som aktiveres med håndtaget, kræver normalt ingen justering. Sidehængt med pudsebeslag kan justering af friktionen gøres ved at dreje på skruen i glideklodsen i topskinnen. I øvrigt Luk aldrig et sidehængt vindue op for udluftning uden at det fastholdes af enten stormkrog eller friktionsbremsen. I kraftig blæst kan det ikke påregnes, at friktionsbremsen kan fastholde rammen i ventilationsstilling eller i åben stilling. Tilbehør Der kan leveres/købes et særligt beslag til fastholdelse af rammen i børnesikker, indbrudshæmmet ventilationsstilling. Smøring af paskvillås 9

10 Tophængt vindue Betjening Vinduet er, som navnet siger, hængslet for oven. Som standard er vinduet forsynet med anverfer og udskyderstang. I standardudgaven åbnes og lukkes rammen med udskyderstangen midt på underrammen. Adskillelse af karm og ramme Rammen kan kun frigøres fra karmen, når den er ført til vandret stilling. I denne stilling kan rammen løftes fri af hængslerne. Kun ved små rammer kan adskillelsen klares af én person. Smøring Hængsler skal smøres mindst én gang om året eller efter behov. Justering Justering af hængsler og udskyderstang kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Anverfer kan strammes eller slækkes ved drejning med en skruetrækker i øskenen på rammen (se illustration under sidehængte). I øvrigt På vore tophængte vinduer er hængslerne fastgjort i karmfalsen og på kanten af rammen. Det hindrer afskruning af hængslerne udefra i lukket stilling. Tilbehør Der kan leveres/købes et særligt beslag til fastholdelse af rammen i børnesikker, indbrudshæmmet ventilationsstilling. 10

11 Topstyret vindue Betjening Det topstyrede vindue åbnes og lukkes med håndtaget midt på underrammen. Nederst findes en rullepaskvil, som fastholdes i låseblikket på karmen. Låseblikket har to huller. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er til ventilationsstilling. Når vinduet lukkes op og skubbes ud for neden, glider vinduesrammen samtidig ned for oven. Det giver en særdeles god og effektiv udluftningsstilling. Det kan dog ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i stærk blæst eller gennemtræk. Adskillelse af karm og ramme Rammen kan kun adskilles fra karmen, når de skruer, der fastholder de bevægelige arme til rammen, er fjernet. Der er skruer både i sider og top. Skruerne kan fjernes, når vinduet er åbnet ca. 30. Arbejdet kræver normalt mindst to personer. Smøring Hængselbeslagets nitteforbindelse, håndtaget og rullepaskvil smøres mindst én gang om året eller efter behov. Glideskinnen må ikke smøres, men holdes fri for snavs og maling. Justering Justering af rullepaskvil kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Justering af friktionen gøres ved at dreje på skruen i glideklodsen i hver side. Det er vigtigt, at friktionsskruen er strammet lige meget i begge sider, da der ellers kan opstå skævheder i rammen. I øvrigt (tilbehør) Vinduet kan børnesikres ved at håndtaget skiftes ud med et, der har indbygget sikring. Justering af friktion 11

12 Vendbart vindue Betjening Det vendbare vindue åbnes og lukkes med håndtaget midt på underrammen. Nederst findes en rullepaskvil, som fastholdes i låseblikket på karmen. Låseblikket har to huller. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er til ventilationsstilling. Vinduet er udstyret med børnesikring, der blokerer rammen, når den er åbnet ca. 10 cm. Yderligere åbning af vinduet sker ved at aktivere børnesikringen, og rammen kan herefter dreje 180 rundt uden for husets facade, så ydersiden kan pudses indefra. Adskillelse af karm og ramme Rammen kan kun frigøres fra karmen, når skruerne, der fastholder de bevægelige arme til rammen, er fjernet. Der sidder skruer både i sider og top. Skruerne kan fjernes, når vinduet er åbnet ca. 30 Adskillelsen kræver mindst to personer. Smøring Hængselbeslagets nitteforbindelse, håndtaget og rullepaskvil smøres mindst én gang om året eller efter behov. Glideskinner må ikke smøres, men holdes fri for snavs og maling. Justering Justering af denne type kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Smørepunkter 12

13 Facadedøre og halvdøre Betjening Facadedøre leveres som standard med låsekasse til cylinder og 3-punktslukke. Nederste og øverste lukkepunkt træder kun i funktion, når håndtaget løftes opad, ligesom aflåsning med nøgle kun kan ske, når håndtaget har været løftet opad. Når håndtaget trykkes ned, frigøres alle tre lukkepunkter. 3-punktslukning gør døren mere tæt og sikrer bedre mod indbrud. I øvrigt (tilbehør) Døren kan være leveret med 1-punktlukker. Facadedøre leveret som halvdøre Betjening De to dørhalvdele kan åbnes som én dør, når håndtaget på underdøren drejes til åben stilling før håndtaget på overdøren benyttes. Døren kan kun aflåses med nøgle, når håndtaget på overdøren har været løftet opad. Adskillelse af karm og ramme Når døren er åbnet ca. 90 kan den løftes af hængslerne. Smøring Hængsler, håndtaget og lås smøres mindst én gang om året eller efter behov. Justering Justering af døre kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Halvdøren kan være leveret uden nøgleaflåsning. (Betjening: Se under terrassedøre). 13

14 Terrassedøre Betjening Terrassedøre leveres som standard med indvendig paskvilgreb og friktionsbremse. Døren kan åbnes, når håndtaget er drejet 90 opad. Friktionsbremsen kan fastlåses i vilkårlig ventilationsstilling, fra ca. 5 cm åben til næsten fuld åben stilling, ved at dreje håndtaget til lukkestilling. Det må dog ikke forventes, at friktionsbremsen kan holde døren fast i stærk blæst. 2-fløjede terrassedøre har kun greb på den fløj, der åbner først. Den anden fløj er i lukket stilling fastholdt af to kantrigler, én for oven og én for neden. Adskillelse af karm og ramme Dørrammen kan løftes af karmen, når rammen er åbnet ca. 90. På døre med friktionsbremse skal de to skruer, som fastholder friktionsbremsens arm, fjernes før afløftning kan finde sted. Smøring Hængsler, håndtaget, stanglås og nitteforbindelse i de bevægelige led, smøres mindst én gang om året eller efter behov. Glideskinne ved friktionsbremse skal holdes fri for snavs og maling. Justering Justering af døre kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. I øvrigt (tilbehør) Som ekstra kan døren være forsynet med børnesikring, nøgleaflåsning eller gennemgående greb. 14

15 Hæveskydedøre Betjening Hæveskydedøren betjenes ved at aktivere grebet i åbningsretningen. Døren er nu hævet og kan skydes til side. Når døren lukkes fra åben, hævet position aktiveres fjederknappen på håndtaget og døren kan herefter lukkes. Døren kan normalt kun åbnes fra indvendig side. Adskillelse af karm og ramme Den gående ramme kan afmonteres ved at skrue aluskinnen i topkarmen udvendig af. Nu kan rammen løftes op foroven og derefter løftes fri af køreskinnen forneden. Arbejdet kræver medvirken af to personer. Smøring For at få døren til at gå lettere kan styreskinnen foroven gnides med syrefri vaseline. Lukkebeslag og ruller smøres mindst én gang om året eller efter behov. Adskillelse af karm og ramme Justering Justering af døre kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. I øvrigt (tilbehør) Som ekstra kan døren være forsynet med nøgleaflåsning, eller gennemgående greb. 15

16 Overfladebehandling De leverede vinduer/døre har fået en industriel overfladebehandling i henhold til vinduesindustriens tekniske bestemmelser. Generelt Træ er et levende naturmateriale, der kan variere en del i struktur. For at gøre træet mere homogent og samtidig minimere, at harpiks trækker ud omkring knaster, kan karme og rammer mv. være sammenføjet af flere enkeltdele. Derfor må det accepteres, at der kan forkomme aftegninger af sammenføjninger og variationer i overfladens struktur, glans og finish. Harpiks Selv med den bedste overfladebehandling kan der dannes harpiksknopper i malingen, og der kan forekomme harpiksudtræk omkring knaster. Udtræk af harpiks og harpiksknopper kan i de fleste tilfælde afhjælpes med mineralsk terpentin. Mineralsk terpentin kan også fjerne gul misfarvning i et vist omfang Se i øvrigt datablad med»forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer«på side 17. Vedligeholdelse Vedligeholdelse bør finde sted når de nederste dele på syd- og vestvendte vinduer viser tegn på nedbrydning. - Læs altid brugsanvisningen på produktemballagen grundigt inden der startes. - Alle flader skal være tørre og frie for snavs og støv inden arbejdet startes. - Tætningslister og bevægelige dele i hængsler og lukkebeslag må ikke overmales. - Garantimærker må ikke overstryges. - Der males lettest til kant, når der anvendes afdækningstape. - Hav altid en ren klud og en plasticpose ved hånden. Kluden bruges til at aftørre evt. fejlstrøg og dryp fra penslen, mens plastposen bruges til indpakning af penslen ved korte afbrydelser. - Oplukkelige rammer må ikke lukkes før behandlingen er helt tør. - Hårdtræsbundtrin vedligeholdes med olier til hårdt træ. 16

17 Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer Virksomheder tilsluttet DVC udfører en overfladebehandling på træele-menter, der minimum giver BILAG følgende 14udfald: (Terminologi ifølge Maler-fagligt Behandlings-Katalog, Teknologisk Institut). menter, der minimum giver følgende udfald: (Terminologi ifølge Maler- Alle flader er behandlet, men lagtykkelsen kan ikke forventes fagligt Behandlings-Katalog, ens overalt. Teknologisk Institut). Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer Virksomheder tilsluttet DVC udfører en overfladebehandling på træele- Alle flader er behandlet, men lagtykkelsen kan ikke forventes ens overalt. BILAG 14 Synlige flader ved DLG** III Lagtykkelsens middellukket element værdi > 60 µm (80 µm) Synlige BILAG flader Forventet ved udfald DG*** af industrielt III Overfladen overfladebehandlede skal åbent træelementer være ikke sugende Ikke synlige Virksomheder over- tilsluttet DVC udfører Intet en overfladebehandling krav på træelementer, mur) der minimum giver følgende udfald: (Terminologi ifølge Maler- flader (mod Forventet fagligt Behandlings-Katalog, udfald af industrielt Teknologisk overfladebehandlede Institut). træelementer Henvisninger: Alle flader er behandlet, Eksempler: men lagtykkelsen kan ikke forventes ens Virksomheder tilsluttet DVC udfører en overfladebehandling på træelementer, der minimum Syd- og giver vestvendte følgende bygningsdele udfald: (Terminologi med ifølge Maler- overalt. * Funktionsklasse III fagligt Behandlings-Katalog, skiftende fugtpåvirkning Teknologisk eller Institut). trafikforurening Henvisninger: eller anden Forventet Eksempler: aggressiv Funktions- påvirkning. Kommentarer Alle flader er behandlet, udfald men lagtykkelsen klasse* kan ikke forventes ens Se desuden supplerende udfaldsbeskrivelse. overalt. Synlige flader ved DLG** III Lagtykkelsens middel- * Funktionsklasse lukket element III Syd- og vestvendte værdi > bygningsdele og false Funktions- står med ensartede Kommentarer skiftende i kulør 60 µm (80 µm) ** Dækket, lukket Flader, kanter Forventet Synlige flader ved DG*** III Overfladen skal og glat flade og glans udfald samt er glatte klasse* at føle på. åbent element fugtpåvirkning eller være ikke trafikforurening eller anden værdi Intet krav aggres- > 60 µm (80 µm) sugende (DLG) Synlige flader Ujævnhed ved DLG** hidrørende fra III underlaget Lagtykkelsens middellukket Ikke synlige element over- kan forekomme. flader (mod mur) Porer, huller, siv revner påvirkning. og samlinger Se er desuden lukkede, Synlige flader men ved ikke DG*** nødvendigvis III udfyldte. Overfladen skal åbent element supplerende udfaldsbeskrivelse. Intet krav være ikke sugende Henvisninger: Eksempler: Ikke synlige over- * Funktionsklasse Syd- og vestvendte bygningsdele med *** Dækket flader og glat (mod mur) Flader, kanter og false står ensartede i kulør III skiftende fugtpåvirkning eller trafikforurening flade (DG) og glans samt er glatte at føle på. ** Dækket, Henvisninger: lukket Ujævnhed, åbne porer, huller, revner og Se desuden supplerende udfaldsbeskrivelse. og glat flade samlinger hidrørende fra underlaget kan * Funktionsklasse forekomme. Syd- og vestvendte bygningsdele med (DLG) III trafikforurening ** Dækket, lukket Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glat flade Se desuden supplerende udfaldsbeskrivelse. (DLG) *** Dækket og glat flade (DG) flade (DG) Forventet Funktions- Kommentarer udfald klasse* 14 Flader, eller anden kanter aggressiv og påvirkning. Eksempler: false står ensartede i kulør og glans samt skiftender fugtpåvirkning glatte at føle ellerpå. Ujævnhed eller anden aggressiv hidrørende påvirkning. fra og glans samt er glatte at føle på. underlaget Ujævnhed hidrørende kan forekomme. fra underlaget Porer, kan forekomme. huller, revner og samlinger er lukkede,men ikke og men glans ikke samt nødvendigvis er glatte udfyldte. at føle på. nødvendigvis udfyldte. ** Dækket, lukket Flader, Porer, huller, kanter revner og false og står samlinger ensartede er lukkede, i kulør og glat flade (DLG) Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme. *** Dækket og glat Porer, Flader, huller, kanter revner og false og står samlinger ensartede er lukkede, i kulør Flader, kanter og false men og glans ikke samt nødvendigvis er glatte udfyldte. at føle på. står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle forekomme. på.ujævnhed, og glans samt er glatte åbne at føle porer, på. huller, revner og samlinger hidrørende fra underlaget forekomme. kan forekomme. Ujævnhed, åbne porer, huller, revner og samlinger hidrørende fra underlaget kan *** Dækket og glat Flader, kanter og false står ensartede i kulør flade (DG) Ujævnhed, åbne porer, huller, revner og samlinger hidrørende fra underlaget kan Supplerende udfaldsbeskrivelse Supplerende Træemner med højt harpiksindhold forekommer. Harpiks kan i disse situationer Produktionen foregår industrielt med de fordele, dette giver med hensyn til ensartet høj kvalitet og behand- Generelt må det udfaldsbeskrivelse accepteres, at træ er et naturmateriale, Generelt må det accepteres, der ofte er meget inhomogent, og da det ofte er ønskeligt at bevare synligheden der ofte er meget af inhomo- træet, vil udtræk. der forekomme at træ er et naturmateriale, give anledning til større gent. Der vil derfor forekomme struktur- og glans- vindridser og andre vindridser og struktur- og glansvariationer, normale trævariationer, andre normale som trævariationer som fx uregelmæssighe- f.eks. uregelmæssigheder omkring knaster hvor partiel afskalning, ling på opkog alle flader. og der omkring knaster, hvor rynkedannelse partiel kan forekomme. afskalning, opkog Specielt og ved lyse farver kan der forekomme me. Specielt ved farvegennemslag lyse farver fra knaster. rynkedannelse kan forekom- kan der ske Supplerende farvegennemslag fra Knaster kan være proppede knaster. udfaldsbeskrivelse Knaster eller kan udfyldt med egnet Generelt må det accepteres, materiale, men være synligheden proppede eller at træ er kan udfyldt et naturmateriale, ikke behandlingen. undgås. Lignende med egnet materiale, men der ofte meget inhomogent. udtræk. kulørvariationer synligheden Supplerende kan også kan forekomme ikke undgås. Lignende udfaldsbeskrivelse i form af gulskjoldede lameller/flader. Generelt komme struktur- må det accepteres, og kulørvariatio- Der vil derfor fore- glans- Såfremt ikke andet er aftalt, må det påregnes, at fx glaslister er monteret ved brug Træemner med højt harpiksindhold forekommer. Har- af sømpistol med deraf gennembrydning af overfladepiks kan i disse situationer give anledning til større Holdbarheden Træemner af overfladebehandlinindhold på bundglasli- forekommer. Har- med højt harpiks- Produktionen foregår industrielt med de fordele, dette ster af træ ner kan forekomme i form piks kan kan ikke i forventes og svare give til de anledning øvrige til større disse situationer af gulskjoldede at variationer, træ lameller/fla- et vindridser naturmateriale, giver med hensyn til ensartet høj kvalitet og behandder. der andre ofte normale er meget trævariationer som fx uregelmæssighe- inhomo- overfladers udtræk. holdbarhed. Ved sydvendte Produktionen ling på facader alle flader. med foregår industrielt sollys med og de fordele, dette særlig kraftigt Såfremt ikke andet er aftalt, havluft, eller giver hvor med der hensyn er til ensartet fugtpåvirkning høj kvalitet og behand- må det påregnes, at fx glaslister er monteret ved brug meget høj fra rumsiden, ling bør på alle vedligeholdsintervallet flader. af sømpistol tilpasses med forholdene. deraf gennembrydning ikke andet af overflade- aftalt, partiel afskalning, opkog og Såfremt åretegningen rynkedannelse være i træet. proppede kan eller forekomme. med udfyldt må behandlingen. det påregnes, at fx glaslister er monteret henvisesved brug Harpiksen kan Specielt også egnet trænge materiale, ved lyse For farver men vedligeholdelse Holdbarheden af overfladebehandling på bundglasli- af sømpistol med deraf gennembrydning af overflade- (MBK) eller ster malervareprodu- af træ kan ikke forventes at svare til de øvrige Holdbarheden overfladers holdbarhed. af overfladebehandling på bundglaslister af træ kan ikke forven- Ved sydvendte facader med særlig kraftigt sollys og tes at svare til de øvrige havluft, eller hvor der er overfladers holdbarhed. meget høj fugtpåvirkning Ved fra rumsiden, sydvendte bør facader vedligeholdsintervallet kraftigt sollys tilpasses og for- med særlig holdene. kan åretegningen forekomme i træet. havluft, eller hvor der er som knopper (harpiks). Knopperne For vedligeholdelse henvises meget høj fugtpåvirkning Harpiksen kan også trænge fra rumsiden, bør vedligeholdsintervallet tilpasses for- i øvrigt til Malerfagligt Behandlings-Katalog (MBK) eller malervareprodu- For vedligeholdelse henvises i øvrigt til Malerfagligt Behandlings-Katalog (MBK) eller malervareprodu- gent. Der vil derfor forekommder omkring i En anden uregelmæssighed En anden uregelmæssighed strukturoverfladebehandlingen knaster, og glansvariationer, hvor i overfladebehandlingen partiel afskalning, opkog og kan forekomme som knopper (harpiks). vindridser og Knopperne kan forekomme andre rynkedannelse som normale knopper (harpiks). fordelt ner me. Knopperne som Specielt på fx overfladen uregelmæssighe- ved lyse farver eller følge kan trævariatio- forekom- kan være tilfældigt kan være tilfældigt der kan omkring der ske fordelt farvegennemslag eller fra knaster. følge Knaster knaster, hvor åretegningen i på træet. overfladen kan Harpiksen kan igennem også trænge malingsfilmen kan synligheden der igennem ske farvegennemslagås. kan ikke i malingsfilmen øvrigt und- til Malerfagligt og og danne små dråber fra Lignende knaster. på overfladen. på Når overfladen. være ner kulørvariatio- Knaster Behandlings-Katalog kan danne små dråber dråberne kan proppede forekomme har Når eller i udfyldt dråberne form behandlingen. har siddet så længe på overfladen, der. at de er krystalliseret, kan siddet så længe med af gulskjoldede egnet på overfladen, at de synligheden er krystalliseret, kan ikke und- materiale, lameller/flacenterne. men de ved afbørstning kan de eller ved gås. En afbørstning Lignende let anden afskrabning uregelmæssighed eller kulørvariationer kan fjernes, uden let afskrabning i fjernes, forekomme i form forringelse af overfladebehandlingen. uden forringelse af gulskjoldede kan forekomme af overfladebehandlingender. lameller/fla- som Træemner knopper (harpiks). Knopperne med højt harpiksindhold forekommer. Har piks kan i disse En kan anden være tilfældigt uregelmæssighed fordelt situationer give anledning i på overfladebehandlingen overfladen til større eller udtræk. følge kan være tilfældigt fordelt Produktionen foregår igennem industrielt malingsfilmen med de og på overfladen eller følge fordele, dette danne små dråber på overfladen. Når dråberne kvalitet, har behandling holdene. giver med hensyn til ensartet, åretegningen høj i træet. centerne. Harpiksen siddet så længe kan også på overfladen, at de malingsfilmen er krystalliseret, og trænge på alle flader, også glaslister. Såfremt ikke andet er igennem aftalt, må det påregnes, danne kan at de f.eks. små ved dråber afbørstning glaslister på overfladen. let afskrabning Når dråberne fjernes, har eller er monteret ved brug af sømpistol uden med forringelse deraf følgende af debehandlingen. at er krystalliseret, centerne. siddet så længe på overfladen, åbne huller fra de dykkede søm. kan de ved afbørstning eller let afskrabning fjernes, uden forringelse af overfla- Holdbarheden af overfladebehandling debehandlingen. på bundglaslister af træ kan ikke forventes at svare til de øvrige overfladers. Ved sydvendte facader med særlig kraftigt sollys og havluft, eller hvor der er ekstrem høj fugtpåvirkning fra rumside, bør vedligeholdelsesintervallet tilpasses forholdene. For vedligeholdelse henvises i øvrigt til Malerfagligt Behandlings-Katalog (MBK) eller malevareproducenterne. 17

18 Undgå fugtskader luk vinduet op Luften i en lejlighed kan hurtigt blive for fugtig som følge af f.eks. madlavning, vask, badning og vanding af potteplanter. Den fugtige luft kan være årsag til fugtskader (mugpletter) og til sundhedsskadelige påvirkninger (husstøvmider). Mange tror, at en lejlighed ventilerer sig selv, men det er sjældent tilfældet. Beboerne må derfor selv sørge for, at der udluftes tilstrækkeligt til at fjerne den fugt, der opstår i lejligheden. I nyere ejendomme findes normalt et mekanisk ventilationsanlæg, som fjerner luften fra køkken og bad gennem udsugningsventiler i eller nær loftet. Disse skal være åbne og holdes rene for at virke effektivt. Ofte findes også udeluftventiler i eller nær ved vinduerne. Herfra kommer den luft, som senere suges ud gennem køkken og bad. Disse ventiler bør altid holdes åbne. I ældre ejendomme med trækruder små venti lationsruder kan det være nødvendigt altid at have dem på klem for at få nok friskluft. I opholdsrum Husk: Luft så meget ud, at der ikke kommer dug på ruderne. Selv om der skal spares på varmen, må spareiveren ikke føre til fugtig rumluft og dårlig luftkvalitet. Heldigvis koster opvarmning af rimelig mængde friskluft ikke de store penge. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ensartet opvarmede. I nyopførte lejligheder kan der forekomme byggefugt. Udluft derfor særligt meget i det første års tid efter indflytning i en ny lejlighed. Vinduesudskiftning eller anbringelse af tætningslister på døre eller vinduer kan gøre en lejlighed så tæt, at der er behov for flere udluftninger end før. Især hvor der ryges, er det en god idé altid at holde udeventiler åbne eller lade trækruder stå på klem. Kontakt i øvrigt straks vicevært eller inspektør, hvis der opstår fugtproblemer. Fejl er lettest at afhjælpe, hvis der gribes ind med det samme. Husk: Et godt indeklima forudsætter god ventilation. I soverum Luft ud et par gange om dagen eller benyt udeluftventiler, hvis sådanne findes. Hvis ruderne begynder at dugge, så sørg for mere udluftning. Luk ikke helt for varme i rum, som ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt tæt op mod en ydervæg rumluften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme mugpletter på væggen. Luft ud og sørg for, at sengetøjet bliver luftet hver morgen. Vend madrasserne af og til. Lad ikke soverum være helt uopvarmede. Hvis ruderne dugger, så sørg for bedre udluftning til det fri eller eventuelt til boligens andre rum. I køkken I baderum Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller udsugningsventil. Luk helt op for udsugningsventil eller lad køkkenventilator eller emhætte køre for fuld kraft under madlavning. Læg låg på gryder under madlavning, så kommer der ikke så megen fugtighed ud i køkkenet. Luft godt ud under og efter madlavning. Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller udsugningsventil. Undgå så vidt muligt tøjvask og især tøjtørring i lejligheden men kan det ikke undgås, så benyt baderummet og sørg for god udluftning. Luft godt ud efter badning. Afkast af varm og fugtig luft fra tørretumbler bør føres direkte til det fri. 18

19 Termoruder De anvendte termoruder er produceret i overensstemmelse med GS s normer Glasindustriens Samarbejdsorganisation og kontrolleret i henhold til DS Nedenstående er uddrag af GS s retningslinier for vurdering af termoruders visuelle kvalitet: Krav til renhed og glaskvalitet Glas er et produkt bestående af blandt andet kalk, kvarts og soda. Selv om råmaterialerne renses meget omhyggeligt, kan det ikke undgås, at der i enkelte tilfælde vil kunne forekomme små urenheder i glasset. En termorude er produktet af en omfattende industriel proces, der udføres med størst mulig omhu. Småridser eller smudspartikler kan alligevel forekomme indvendigt i termoruder. Reklamationer vedrørende urenheder i glasset, vurderes ud fra den nedennævnte fremgangsmåde, hvor der tages stilling til, om de er uvæsentlige som værende en naturlig del af materialet og som sådan ikke falder ind under garantiansvaret eller om de er så væsentlige, at de berettiger til en ny erstatningsrude. Nedenstående er ikke reklamationsberettiget: - Interferensfænomener (Brewster-striber) - Dobbeltrudeeffekt - Anisotropier - Kondensation på udvendige rudeflader (dugdannelse) Vedligeholdelse Ruden bør rengøres med jævne mellemrum alt afhængig af ydre påvirkninger. Monteringsmaterialet skal vedligeholdes eller udskiftes når der er tegn på nedbrud. Dette kræver en håndværksmæssig kunnen. Der må ikke i garantiperioden forekomme støv eller dug i rudens mellemrum. Bedømmelseskriterie Ruder, der skal bedømmes, skal betragtes i en afstand af mindst 3 meter indefra. Bedømmelsen skal ske ved diffust lys (f.eks. overskyet himmel) uden direkte sollys eller kunstig lys. Uregelmæssigheder, der ikke kan ses i en afstand af 3 m betragtes ikke som fejl. Ved kontrol af reflektion udefra skal betragtningsafstanden være 5 m. - Fugtdannelse på glasoverflader - Indbyggede elementer (blyruder, alarmsystemer, persienner etc.) - Brud som følge af termiske spændinger forårsaget af slagskygger o.l. 19

20 Garantierklæring 1 Denne garanti indskrænker eller ændrer på intet punkt de rettigheder, De i henhold til aftale og/eller lovgivningen har mod Deres håndværker/leverandør eller mod KPK Døre & Vinduer. 2 Såfremt De inden for en periode på 5 år fra leveringstidspunktet reklamerer over fabrikations- og/ eller materialefejl, giver garantien Dem de rettigheder, som fremgår af pkt. 3. Fabrikationstidspunktet fremgår af mærkningen på produktet. Om nødvendigt påhviler det Dem at dokumentere leveringstidspunktet. 3 Såfremt der berettiget reklameres over fabrikationsog/eller materialefejl inden for den i pkt. 2 nævnte periode, forpligter KPK Døre & Vinduer sig til at levere et nyt produkt uden beregning. KPK Døre & Vinduer dækker dog ikke inden for denne garanti omkostninger ved afmontering af det gamle produkt samt montering af det nye produkt, ligesom eventuelle følgearbejder i forbindelse med udskiftningen af produktet heller ikke dækkes af denne garanti. Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er KPK Døre & Vinduer berettiget til i stedet at levere et andet tilsvarende produkt. Såfremt fabrikations-/materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig måde ved en reparation/delvis udskiftning, kan KPK Døre & Vinduer vælge denne løsning i stedet. Reparationen/den delvise udskiftning sker i så fald uden beregning. 4 Denne garanti giver Dem ikke rettigheder, ud over hvad der fremgår af pkt Såfremt De ønsker at reklamere over fabrikations/ materialefejl, skal reklamationen ske inden for rimelig tid, efter at fejlen er opdaget eller burde være opdaget. Reklamationen kan ske til den håndværker/ leverandør, der har leveret produktet. 6 Denne garanti kan ikke gøres gældende, såfremt fabrikations-/materialefejl skyldes fejlagtig montage, opbevaring, transport, utilstrækkelig vedligeholdelse eller fejlagtig betjening. 7 Denne garanti gælder alene for produkter, der, når garantien gøres gældende, befinder sig i Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne. Rogalandsvej Nykøbing Mors Tlf Fax

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

I j. VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:.

I j. VINDUER FOR LlVET.-'\:,-,-~/=:. îi I j mm VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:. ) Indholdsfortegnelse Tilykke med dine nye vinduer 3 Sidehængt vindue 26 Læse-guide 3 Sidestyet vindue 28 Fast vindue 29 Liv, lys og luft 4 Indadgående vindue

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre Den ægte vare 1 Velkommen til Outrup Vinduer og Døre Velkommen til Outrup Vinduer & Døre, en familieejet og ejerledet dansk virksomhed beliggende på Mors. I mere end 40 år har vi produceret kvalitetsvinduer

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C VEJLEDNING TIL VILH. KIERS KOLLEGIUMS VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENTET Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kollegiet/udlejer... 2 Lejer... 2 Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 0. Outline vinduer og døre Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Lejlighedsmappe fra Atlantia

Lejlighedsmappe fra Atlantia Lejlighedsmappe fra Atlantia - Denne mappe er udarbejdet som et hjælperedskab, til alle lejere beboende i ejendomme som administreres af Atlantia. Mappen indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere