Håndværkerens håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndværkerens håndbog"

Transkript

1 HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Håndværkerens håndbog Håndbogen til indbygning af VELUX ovenlysprodukter 4. udgave

2 Forord Håndbogen henvender sig til håndværkere, der skal bygge VELUX ovenlysprodukter ind. Bogen beskriver især de indbygningstekniske forhold, der gør sig gældende, når ovenlysprodukter skal bygges ind i en tagkonstruktion, og kommer med råd og information om, hvordan ovenlysprodukter indbygges bedst muligt. Bogen giver desuden eksempler på de utallige måder, VELUX ovenlysprodukter kan anvendes på, samt en kort præsentation af og oversigt over det store udvalg af produkter og indbygningsmuligheder, VELUX Danmark kan tilbyde. God fornøjelse! (4. udgave, 2014) VELUX ovenlysvinduer og tilhørende produkter Andre VELUX produkter til det skrå tag 9 VELUX produkter til det flade tag 10

3 Indhold Planlægning Overvejelser før valg af ovenlysvindue 5-13 Indbygning af et ovenlysvindue Gennemgang af indbygningen trin for trin Inddækninger De mange indbygningsmuligheder Særlige indbygningsforhold Indbygning i forskellige tagkonstruktioner Særlige tagmaterialer Indbygning i forskellige tagmaterialer Udskiftning / Renovering Udskiftning af ovenlysvindue Bygningsfysiske forhold Tagkonstruktioner (fugt, varme, lyd, m.m.) Produktinformation VELUX ovenlysvinduer og tilhørende produkter Øvrige produkter Andre VELUX produkter til det skrå tag Øvrige produkter VELUX produkter til det flade tag Kontakt VELUX Danmark Telefonliste 168 Størrelsesdiagrammer

4 4 VELUX

5 Planlægning 1 Husets konstruktion 6-7 Brugskrav 8 Byggelovgivning 9-13 VELUX 5

6 1 Planlægning Husets konstruktion For at kunne vælge det rigtige VELUX ovenlysvindue til en given situation bør man altid tage udgangspunkt i husets konstruktion, brugskravene og den gældende byggelovgivning. Som regel kan et standard VELUX vippevindue opfylde de basale krav, men ofte vil valget af en anden type eller variant af ovenlysvindue og/eller tilvalg af ekstraudstyr kunne optimere funktionen og øge brugsværdien af ovenlysvinduet. Under planlægningen skal følgende afklares: Spærafstanden har betydning for, hvor store ovenlysvinduer man kan benytte, hvis man ikke ønsker at udveksle spær. Undersøg derfor først, om placering og størrelse af ovenlysvinduerne passer ind i de eksisterende spærfag (se side 16, 56). Tagets hældning kan have betydning for valg af inddækninger og ovenlysvinduer. VELUX ovenlysvinduer kan som hovedregel anvendes i taghældninger fra 15 til 90. Der er dog undtagelser, så undersøg derfor altid, om de valgte produkter passer til den aktuelle taghældning (se kapitel 8). Tagmaterialet afgør, hvilken type inddækning der skal monteres omkring ovenlysvinduet for at sikre en vandtæt indbygning. De forskellige typer inddækninger fremgår af kapitel 3. Når der er undertag i tagkonstruktionen, skal der etableres en tæt tilslutning mellem undertag og ovenlysvindue for at holde vand, vind og fygesne ude. Dette gøres nemmest med VELUX undertagskrave BFX (se side 140). 6 VELUX

7 Planlægning Husets konstruktion 1 Isoleringslaget gennembrydes, når et ovenlysvindue bygges ind i taget. Derfor skal tilslutningen mellem isoleringen og ovenlysvinduet genetableres. Dette gøres nemmest og mest effektivt med VELUX isoleringssæt BDX 2000 (se side 140). Dampspærren i tagkonstruktionen skal tilsluttes til ovenlysvinduet. Dette gøres nemt og effektivt med VELUX dampspærrekrave BBX, som også sikrer en lufttæt tilslutning mellem ovenlysvindue og tagkonstruktion (se side 141). I lysningen fra ovenlysvinduets karm til den indvendige væg skal der laves en tilslutning. Den kan enten fremstilles i samme materiale som den indvendige væg eller etableres med et VELUX lysningspanel (se side ). Omgivelserne kan stille specielle krav til ovenlysvinduet. I rum med særlig høj luftfugtighed vil det f.eks. være oplagt at anvende VELUX polyuretanvinduer (se side 131). Det anbefales at anvende isoleringsruder med lamineret glas indvendigt, når ovenlysvinduer placeres over områder, hvor personer opholder sig, arbejder eller sover. Lamineringen forhindrer, at glasstykker fra en rude, som går i stykker, falder ned og forårsager skade (se side ). Hvis der kræves ekstra beskyttelse mod varmeindstråling udefra, indeholder VELUX produktprogram både isoleringsruder og indvendige og udvendige solafskærmningsprodukter med specielt gode varmeafvisende egenskaber (se side ). VELUX 7

8 1 Planlægning Brugskrav Hvis ovenlysvinduer skal placeres inden for rækkevidde, bør det tilstræbes, at der er frit udsyn fra både stående og siddende stilling. Vær opmærksom på, at den optimale vindueshøjde afhænger af taghældningen. Vippevinduer giver plads til at stille møbler direkte under vippevinduet, uden at de står i vejen, når vippevinduet betjenes. Tophængte ovenlysvinduer gør det muligt at træde helt frem i ovenlysvinduet og kigge ud til siderne. Disse ovenlysvinduer er det naturlige valg, hvis de skal fungere som redningsåbning. Hvis ovenlysvinduet er placeret uden for rækkevidde, vil elektrisk betjening være det mest hensigtsmæssige. Så kan både motor til ovenlysvinduet og ind- og udvendig solafskærmning styres med fjernbetjening. 8 VELUX

9 Planlægning Byggelovgivning 1 REDNINGSÅBNINGER Hvis et ovenlysvindue skal anvendes som redningsåbning, gælder følgende: Er højden fra redningsåbningens underkant over 2 m fra terræn, skal den frie højde være mindst 0,6 m. Er højden fra redningsåbningens underkant over 10,8 m fra terræn, skal den frie højde være mindst 0,8 m. I tagrum, hvor gulvet er mere end 5,5 m over terræn, kan vandret afstand mellem tagkant og underkarm være maks. 1,4 m. Overstiger højden fra terræn til underkarm 5,5 m, skal der etableres en vindueshylde under ovenlysvinduet (se illustration). Etablering af fri passage iht. byggeloven Redningsåbning Maks. 1,4 m Vindueshylde min. 20 cm dyb Maks. 40 cm Maks. 80 cm Maks. 1,2 m (gælder altid) Følgende VELUX ovenlysvinduer overholder kravene til redningsåbninger: GGL GPL/GPU GDL GEL/VEA/VEB GXL/GXU MK12 FK08, MK08, PK06, PK08, PK10, SK08 VELUX 9

10 1 Planlægning Byggelovgivning KRAV TIL BRYSTNINGSHØJDER Underkarmen på et oplukkeligt ovenlysvindue skal placeres mindst 1 m over gulv. Vippevinduer, der er placeret under 1 m over gulv, bør være forsynet med spærrebeslag. Hvor ovenlysvinduet fungerer som redningsåbning, må underkarmen ikke placeres mere end 1,2 m over gulv. VENTILATION For at opretholde et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima skal der kunne tilføres udeluft til beboelsesrum. VELUX ovenlysvinduer opfylder disse krav ved at kunne give både hurtigt luftskifte (åbning af ovenlysvinduet) og kontinuerlig baggrundsventilation (ventilationsklap). I køkken og bad etc. kræves der yderligere mekanisk ventilation for hurtigt at kunne fjerne store mængder vanddamp. KRAV TIL DAGSLYSTILGANG Iht. bygningsreglementet skal en bolig og arbejds- eller opholdsrum i institutioner være vel belyste. VELUX Danmark anbefaler altid et rudeareal på % af gulvarealet for at opnå et godt dagslys. I forhold til spredning af dagslyset er det en bedre løsning at anvende flere mindre ovenlysvinduer end ét stort. Det skaber en bedre fordeling af lyset i rummet, og man kan ofte undgå at skulle udveksle i spærkonstruktionen. 10 VELUX

11 Planlægning Byggelovgivning 1 Skemaet viser, hvor mange m 2 et ovenlysvindue dækker, hvis det skal dække hhv. 10 % og 20 % af gulvarealet. Vinduestype Størrelse Gulvareal i m 2, når vinduesarealet skal være: GGL GGU GPL GPU 10 % af gulvarealet CK02 2,3 1,1 CK04 3,1 1,5 CK06 3,8 1,9 FK06 4,7 2,4 FK08 5,8 2,9 20 % af gulvarealet MK04 4,7 2,4 MK06 5,9 2,9 MK08 7,2 3,6 MK12 9,7 4,8 PK06 7,5 3,8 PK08 9,2 4,6 PK10 10,7 5,4 SK08 11,6 5,8 GDL P19 14,3 7,1 Dagslys oplyses også i lux. VELUX Danmark anbefaler følgende belysningsstyrker (lux). Køkken, arbejdsrum, børneværelse: 500 lux Andre beboelsesrum: 300 lux Lux aflæses direkte på et luxmeter. VELUX 11

12 1 Planlægning Byggelovgivning SIKKERHEDSGLAS Iflg. bygningsreglementet skal der anvendes isoleringsruder med sikkerhedsglas, hvis ovenlysvinduet befinder sig mindre end 800 mm over gulv. Det anbefales også, at den indvendige rude i højtsiddende ovenlysvinduer er lamineret, f.eks. i offentlige bygninger. Hvis glasset går i stykker, vil lamineringen holde glasset på plads og forhindre det i at falde ned. Dette er specielt vigtigt i skoler, sportshaller, konferencecentre etc. Rudevariant --60, --62, --66 og --70 er optimale til denne brug (se side ). LYDDÆMPNING Bygningsreglementet stiller krav til, at ovenlysvinduet skal have en vis støjdæmpende effekt. Ved at vælge de rette typer ovenlysvinduer kan disse krav imødekommes på forskellig vis. For at opnå tilstrækkelig dæmpning kan det være nødvendigt at tage særlige hensyn i forbindelse med selve indbygningen, se også side 119. KRAV TIL MAKSIMALT ENERGI- OG VARMETAB I bygningsreglementet stilles der forskellige krav til bygningen og dennes komponenter mht. energiforbrug. Der findes forskellige beregningsmetoder og energikrav, men ofte tager man udgangspunkt i den enkelte bygningskomponents U-værdi (se kapitel 7). U-værdien for et konkret ovenlysvindue, Uw, kan man finde frem til vha. VELUX U-værdiberegner, som ligger på VELUX hjemmeside velux.dk. De fleste forbinder et ovenlysvindue med varmetab (angivet som U-værdi), men faktisk forholder det sig ofte lige omvendt. Når solen skinner, tilfører ovenlysvinduet gratis varme til rummet (angivet som g-værdi), hvilket får temperaturen til at stige. Varmebidragets størrelse i forhold til varmetabet kaldes energibalance, og den specifikke værdi betegnes Eref. Se også side Den nye generation VELUX ovenlysvinduer har allerede i dag en bedre energibalance (+22 kwh/m 2 ) end angivet i de planlagte 2020-krav til ovenlysvinduer (+10 kwh/m 2 ). Med denne energibalance bidrager VELUX ovenlysvinduet positivt til boligens samlede energiregnskab. Varmeindfald (g-værdi) = Varmetab (U-værdi) Energibalance (Eref) 12 VELUX

13 Planlægning Byggelovgivning 1 Nybyggeri: Ved nybyggeri skal der foretages en energirammeberegning. Tilbygninger/ændret anvendelse: Ved tilbygninger/ændret anvendelse er komponentkravet til ovenlysvinduet Uw 1,7 W/m 2 K. Ombygning/vedligeholdelse: Ved ombygning/vedligeholdelse gælder Eref-værdierne, som er et udtryk for energibalancen. Eref -10 kwh/m 2. KRAV TIL ARBEJDSSIKKERHED VED INDBYGNING Med hvert VELUX produkt leveres en vejledning, der anviser den korrekte montering af produktet. Selve håndteringen af produktet fra levering til færdig indbygning i taget afhænger af produkttype og -størrelse og de aktuelle indbygningsforhold. På VELUX hjemmeside findes en leverandørbrugsanvisning i, hvordan håndteringen kan tilrettelægges. VELUX ovenlysvinduer kan i mange tilfælde indbygges indefra, så man undgår at skulle arbejde ude på taget. Hvis arbejdet kun kan udføres udefra, skal man være særlig opmærksom på risikoen for fald og nedstyrtning og træffe de nødvendige foranstaltninger ift. arbejdsmiljølovgivningen. Det kan f.eks. gøres ved at etablere stillads eller rækværk ved tagfoden. Er der tale om kortvarigt ophold på tagfladen, kan man ofte benytte faldsikring (sikkerhedsbælte med line). Man skal desuden sørge for at undgå tunge og skæve løft ved indbygningen af VELUX ovenlysvinduer. Der findes egnede hjælpeværktøjer til montering af ovenlysvinduer, hvorved man reducerer eller undgår tunge løft. Hvis man bruger sugekopper, skal man være opmærksom på, at ovenlysvinduets rude kan have en belægning, der ikke tåler silikonebaserede sugekopper. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes, afhænger af forholdene på stedet. Sikkerhedsforanstaltningerne er detaljeret beskrevet i Arbejdstilsynets vejledninger, der kan findes på at.dk. VELUX 13

14 14 VELUX

15 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Etablering af hul Klargøring af ovenlysvindue 18 Udvendigt Indvendigt VELUX 15

16 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Etablering af hul OVENLYSVINDUETS PLACERING I RUMMET Ovenlysvinduet placeres i rummet under hensyntagen til: rummets anvendelse udsigtsforhold fra stående og/eller siddende stilling bekvem betjening (vippevindue eller tophængt ovenlysvindue) krav i bygningsreglementet til brystningshøjde (underkarmens højde fra gulv), se kapitel 1 evt. indbygning ved skunkvæg, se side 67 optimal udformning af lysningspanel byggelovgivning HUL I TAGFLADEN Start med at finde den monteringsvejledning, der er vedlagt inddækningen. Hvis der ikke er adgang til taget udefra, kan hullet i tagfladen etableres ved at skære et mindre hul, ca. 400 x 400 mm, i indervæggen indefra og derpå arbejde sig ud gennem tagkonstruktionen. Når lægter er frilagt, kan ovenlysvinduets endelige placering i tagkonstruktionen fastlægges. Husk ved opmåling at medregne plads til isolering omkring karmen. PLACERING AF UDVEKSLING Se kapitel 4. PLACERING AF OVENLYSVINDUET For at minimere tilpasning af tagmaterialet justeres ovenlysvinduets placering sideværts. Husk at tage højde for anbefalet afstand til spær (a) og tagmateriale (b). b a 16 VELUX

17 Indbygning af et ovenlysvindue Etablering af hul 2 Ovenlysvinduets placering i højden justeres afhængigt af inddækningstype. Læs altid monteringsvejledningen til inddækningen, før indbygning påbegyndes. I tage med profileret tagmateriale bibeholdes en række af hele tagsten under ovenlysvinduet skifer sikres det nødvendige overlæg mellem inddækning og skifer, se side 85. For at opnå korrekt isolering omkring karmen gøres der plads til mm isolering langs ovenlysvinduets sider og afhængig af indbygningsniveau, se side mm eller 50 mm isolering over/under ovenlysvinduet. Hullet afgrænses foroven og forneden med monteringslægter og i siderne af spær som vist i monteringsvejledning. Se kapitel 3. Bemærk: Vær særlig opmærksom på ovenlysvinduets placering i taget i snerige områder, se side 123. HUL I UNDERTAG OG INDERVÆG Hul i undertag af banevare kan skæres som vist og foldes op for at opnå yderligere tætning. Ved hårdt undertag fjernes undertaget helt svarende til hullet i tagfladen. Foreløbig tilskæring af hullet i indervæggen foretages, når ovenlysvinduets placering i tagfladen udvendigt er fastlagt. Karmmål overføres vinkelret til indervæggen, og hullet skæres til. Denne foreløbige tilskæring er nødvendig, for at ovenlysvinduet kan monteres. Vær opmærksom på, at husets dampspærre skal kunne reetableres. Den endelige tilskæring af hullet i indervæggen foretages først, når forskalling skal etableres eller lysningspanel monteres, se kapitel 7. VELUX 17

18 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Klargøring af ovenlysvindue UDTAGNING AF RAMME Rammen kan tages ud for at lette indbygningen af ovenlysvinduet. Rammen stilles med overrammen nedad på et rent og plant underlag. Scan QR-koden for at se en animation af, hvordan rammen tages ud. MONTERINGSBESLAG Monteringsbeslag leveres som standard med ovenlysvinduet. Vindueshøjder fra 1400 mm (-K08) og opefter leveres med ekstra monteringsbeslag, som skal placeres midt på sidekarmen. Beslagene fastgøres til karmen, før ovenlysvinduet monteres i taget. Vær opmærksom på, at beslagenes placering på karmen afhænger af den valgte inddækning. Til nogle sammenbygninger af ovenlysvinduer og inddækninger kræves der særlige monteringsbeslag, f.eks.: Der medleveres særlige beslag til sammenbygningselement GIL og VFE og til inddækning EBW. Ved udskiftning af et ovenlysvindue produceret før 1999, hvor en eksisterende lysning ønskes bevaret, vil ovenlysvinduet sidde længere ude. Der skal derfor anvendes specielle inddækninger, hvor særlige beslag medleveres. 18 VELUX

19 Indbygning af et ovenlysvindue Udvendigt 2 KARMISOLERING Karmisoleringen fra isoleringssæt BDX 2000 består af polyætylenskum monteret på stålskinner. Skinnerne samles til en ramme, der anbringes på lægterne, inden ovenlysvinduet monteres. Karmisoleringen fastgøres ikke selvstændigt, men fastholdes af ovenlysvinduets monteringsbeslag. Hvis den fri afstand mellem spærene ikke er tilstrækkelig stor, kan karmisoleringen tilpasses ved tilskæring i siderne. Karmisoleringen findes i flere udgaver, der er tilpasset ovenlysvinduets indbygningsniveau. Den kan fås separat eller købes i sampak med udvalgte inddækninger. Scan QR-koden for at se en animation af, hvordan karmisoleringen monteres. VELUX 19

20 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Udvendigt OPRETNING OG FASTGØRELSE AF OVENLYSVINDUET Opretning af ovenlysvinduet er vigtig for at sikre, at ovenlysvinduet er tæt. Underkarmen placeres i vater og fastgøres forneden. Afstanden mellem karm og ramme justeres, så sidekarm og sideramme er parallelle. Sørg derefter for, at underkarm og underramme også er parallelle. I tilfælde af vindskævhed rettes karmen op ved hjælp af den medleverede opklodsning som vist i monteringsvejledningen. Ved meget skæve tage, se side Når ovenlysvinduet er rettet op, fastgøres det iht. monteringsvejledning. 20 VELUX

21 Indbygning af et ovenlysvindue Udvendigt 2 UNDERTAG Tilslutning til undertag foretages nemmest med undertagskrave BFX (inkluderet i VELUX isoleringssæt BDX 2000). Undertagskraven er fremstillet af diffusionsåbent materiale og kan derfor anvendes til både ventilerede og uventilerede undertage. Undertagskraven er forsynet med klæbende materiale, hvilket gør det let at fastgøre den til karmens sider hele vejen rundt. Undertagskraven formes dernæst omhyggeligt omkring lægterne og fastgøres til sidst til lægter og afstandslister med rustfrie klammer. Afvandingsrenden anbringes lige over den første gennemgående lægte over ovenlysvinduet, så den kan opsamle og lede det vand bort, der kommer ind på undertaget over ovenlysvinduet. a c b Det medleverede selvklæbende butylbånd anbringes som vist (a) for at undgå utætheder omkring snittet i undertaget. Undertagskraven og dernæst det eksisterende undertag foldes ned i afvandingsrenden, hvor de fastgøres med de medleverede holdebeslag (b). Under ovenlysvinduet laves snit i undertagskraven, så den kan placeres og fastgøres rigtigt (c). Scan QR-koden for at se en animation af, hvordan undertagskraven monteres. VELUX 21

22 2 Indbygning af et ovenlysvindue Udvendigt INDDÆKNING OG BEKLÆDNING Som primær beskyttelse mod vejrliget leveres ovenlysvinduet som standard med aluminiumsbeklædning. De fleste beklædningsdele er formonteret, men delene (2) og (4) leveres sammen med den valgte inddækning. Leveres med ovenlysvinduet. Leveres med inddækningen Hvis man ikke vil bruge en VELUX inddækning, skal beklædningsdele (2) og (4) bestilles separat. Delene bestilles som side- og bundbeklædningssæt ZWC ud fra vinduesstørrelse. Når beklædningsdelene skal monteres, følges vejledningen til inddækningen. De enkelte dele er på bagsiden forsynet med numre, der i de fleste tilfælde også angiver monteringsrækkefølgen. Bemærk, at der findes højre- og venstredele. For at lette monteringen kan beklædningsdel (5) klikkes af og på (a). Bemærk, at på høje ovenlysvinduer fastholdes del (4) med klips på midten (b). a b 22 VELUX

23 Indbygning af et ovenlysvindue Udvendigt 2 INDDÆKNINGER TIL PROFILERET TAGMATERIALE Ved inddækninger til profileret tagmateriale er det vigtigt, at både skumlister og den fleksible del af forkanten slutter tæt til tagmaterialet for at undgå, at støvregn, fygesne m.v. trænger ind under inddækningen. I indbygninger, hvor inddækningstype E-W anvendes, anbefales det at affase tagmaterialet under ovenlysvinduet (a), inden forkanten monteres. For at sikre bedst mulig montering lægges forkanten midlertidigt på plads, og den fleksible del formes efter tagmaterialets profil. Herefter bukkes den fleksible del let nedad (b), inden forkanten fastgøres til ovenlysvinduets underkarm. Forbukket sikrer en tæt tilslutning til tagmaterialet. a b Forkanten ombukkes i siderne (c). Dette er specielt vigtigt i lave taghældninger som ekstra sikkerhed mod vandindtrængning. De yderste centimeter af den fleksible del af forkanten kan evt. formes yderligere efter tagmaterialet med en gummihammer (d). For at kunne anbringe tagmaterialet korrekt ind over inddækningen kan det være nødvendigt at hugge nakken af tagsten (e). Da man ikke må skrue gennem inddækningen, kan det i visse tilfælde være nødvendigt at fastgøre tagsten med ståltråd (f) og/ eller klæbe dem fast til nabotagstenen med egnet fugemasse. d c e f VELUX 23

24 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Udvendigt INDDÆKNINGER TIL FLADT TAGMATERIALE Ved inddækninger til tage med skifer eller skiferlignende tagmaterialer er det vigtigt, at overlæg mellem forkant og tagmateriale som minimum er det samme som for tagmaterialet i øvrigt (a). Se også side 85. Man sikrer, at vandet ledes bedst muligt rundt om ovenlysvinduet ved at overholde de afstande mellem tagmateriale og ovenlysvindue, der er angivet i monteringsvejledningen (b). a b mm 0-20 mm Når man anvender inddækning E-L, skal man sørge for, at inddækningens skotrende slutter tæt mod ovenlysvinduets topkasse. Da skotrenden følger skifergangen, vil den i nogle situationer blive løftet for højt. I disse tilfælde anvendes det medleverede øgestykke for at lukke det opståede hul. Det samme problem kan opstå ved indbygning i tage med tagpap, hvor mange lag pap kan løfte skotrenden. Også her er det vigtigt at anvende øgestykke for at sikre en tæt samling. Se i øvrigt side VELUX

25 VELUX 25

26 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Indvendigt TILSKÆRING AF INDERVÆG Den endelige tilskæring af hullet i indervæggen foretages efter montering af ovenlysvinduet. Hvis der anvendes VELUX lysningspanel LS-, tilpasses hullet ved hjælp af den medleverede skabelon. Det sikrer, at lysningspanelet indbygges med lodret og vandret tilsætning i taghældning ELEKTRISK BETJENING Hvis ovenlysvinduet, der indbygges, ikke er født med elektrisk betjening, anbefales det under indbygningen at montere et kabel, således at ovenlysvinduet er forberedt til senere montering af elektriske produkter. Kablet føres gennem det forborede hul i overkarmen. Ca. 20 cm af kablet fastgøres som vist. Resten af kablet kan nu trækkes skjult til en placering, hvorfra det senere kan tilsluttes en styreenhed. Ved kabler på op til 40 m anvendes et 2 x 1,5 mm 2 kabel. Se også side 144. ISOLERING OMKRING OVENLYS- VINDUET Korrekt isolering omkring ovenlysvinduet er vigtig for at undgå kuldebroer. Isoleringssæt BDX 2000 sørger for den nødvendige isolering. Hvis isoleringssættet ikke anvendes, skal det sikres, at der tilsvarende isoleres langs karmen helt op til lægteoverside. 26 VELUX

27 Indbygning af et ovenlysvindue Indvendigt 2 DAMPSPÆRRE Husets dampspærre skal føres helt ind til noten i ovenlysvinduets karm. Dette gøres lettest med dampspærrekrave BBX, som sikrer en lufttæt tilslutning mellem ovenlysvinduet og tagkonstruktionen. Dampspærrekraven trykkes fast i vinduesnoten og fastgøres med skruer i hjørnerne. Ved hjælp af det medfølgende værktøj sikres det, at dampspærrekravens pakning slutter tæt til ovenlysvinduet. Dampspærrekraven forbindes til husets dampspærre med den medleverede damptætte tape. Alt efter forholdene kan det være nødvendigt at tætne overgangen mellem husets dampspærre og dampspærrekraven. I alle tilfælde anbefales det at understøtte samlingen. LYSNING Lysningen mellem ovenlysvinduets karm og den indvendige væg afsluttes bedst ved at gøre tilslutningen vandret i top og lodret i bund. Dette giver den bedste cirkulation af varm luft hen over ruden, den bedste indstråling af lys samt det bedste udsyn. Hvis VELUX lysningspanel LS- anvendes, samles hele panelet på forhånd og klikkes ind i noten i ét stykke. Hvis lysningen fremstilles af f.eks. gips, skal der opbygges et forskallingsunderlag. Som forskallingsunderlag kan VELUX lysningskit LSG anvendes. Scan QR-koden for at se en animation af, hvordan lysningskittet monteres. VELUX 27

28 28 VELUX

29 Inddækninger 3 Generelt Inddækningstyper Kombiinddækning Tvillinginddækning EB- 41 Indbygning med hjælpespær EBY/EKY Facadelyselementer Indbygning med knækspær EBY W10 47 Sammenbygningselementer under ovenlysvindue Indbygning hen over kip VELUX 29

30 Inddækninger 3 Generelt INDDÆKNINGSSYSTEMET VELUX inddækningssystem sikrer tilslutningen mellem ovenlysvinduet og tagmaterialet. De mange forskellige typer VELUX inddækninger tilgodeser, at der fås afprøvede standardløsninger til langt de fleste typer tagmaterialer og indbygningssituationer. For at kunne vælge den rigtige inddækning skal man vide, hvilken type tagmateriale, hvor mange ovenlysvinduer og hvilke typer og størrelser af ovenlysvinduer man har med at gøre. Valget af inddækning er afgørende for indbygningen, da det er vejledningen, der er vedlagt inddækningen, der beskriver, hvordan ovenlysvinduerne skal indbygges. Start derfor altid med at tage vejledningen fra inddækningen. I særlige indbygningssituationer med behov for special- eller ekstradele vil disse dele være vedlagt inddækningen. Inddækninger skal ligesom tagmaterialer lede det vand væk, der forekommer ved almindeligt vejrlig. Inddækningen er ikke "ubådstæt", og derfor må vand ikke kunne hobe sig op omkring ovenlysvinduet. Er der risiko for ophobning af vand, skal ovenlysvinduet og taget sikres specielt. 30 VELUX

31 Inddækninger Generelt 3 INDBYGNINGSNIVEAUER Ovenlysvinduerne er forberedt til to indbygningsniveauer. De to niveauer ses på siden af karmen som en rød streg og en blå streg og omtales i det følgende som hhv. "rødt niveau" (standard indbygning) og "blåt niveau" (forsænket indbygning). For at sikre den rette placering af monteringsbeslag og karm i taget, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilket indbygningsniveau den valgte inddækning er beregnet til. Rødt niveau Indbygningsniveau, der har været VELUX standard siden Monteringsbeslag er monteret på underkarm og overkarm. Blåt niveau Ovenlysvinduet indbygges 40 mm dybere i tagkonstruktionen end ved indbygning i rødt niveau. Monteringsbeslag er monteret på sidekarme. Ved udskiftning af et ovenlysvindue produceret før 1999, hvor en eksisterende lysning ønskes bevaret, vil ovenlysvinduet sidde længere ude. Der skal derfor anvendes specielle inddækninger og beslag. Se kapitel 6. Monteringsbeslag er vedlagt inddækningen og skal monteres på sidekarme VELUX 31

32 Inddækninger 3 Generelt TYPEBETEGNELSER FOR INDDÆKNINGER Typebetegnelsen for inddækninger består af tre bogstaver. Første bogstav i typebetegnelsen er altid et E--. Andet bogstav i typebetegnelsen henviser til indbygningssituationen, eksempelvis: ED- Enkeltinddækning EB- Tvillinginddækning EK- Kombiinddækning EF- Inddækning til facadelyselement EE- Inddækning til tagterrasse ET- Inddækning til sammenbygningselement EAW Pultinddækning til taghældning EK Kipinddækning Tredje bogstav i typebetegnelsen angiver, hvilken type tagmateriale inddækningen er egnet til. På de følgende sider præsenteres de forskellige inddækningstyper, vist som enkeltinddækninger. Bemærk, at profilhøjde på tagmaterialet og taghældning har betydning for valg af inddækning. 32 VELUX

33 Inddækninger Inddækningstyper 3 EDW Til profilerede eller flade tagmaterialer med en profilhøjde/-tykkelse på mm. Maks. 120 mm mm 80 mm mm 20 mm 25 mm mm VELUX 33

34 3 Inddækninger Inddækningstyper EDJ I princippet som EDW, men ovenlysvinduet indbygges 40 mm dybere i tagkonstruktionen (blåt niveau). Maks. 90 mm mm 90 mm 140 mm 55 mm mm mm 34 VELUX

35 Inddækninger Inddækningstyper 3 EDL Til flade tagmaterialer med en tykkelse på op til 2 x 8 mm. Med indskudsstykker. Maks. 16 mm mm 125 mm 0-20 mm 20 mm 25 mm mm VELUX 35

36 3 Inddækninger Inddækningstyper EDN I princippet som EDL, men ovenlysvinduet indbygges 40 mm dybere i tagkonstruktionen (blåt niveau). Maks. 16 mm mm 55 mm 260 mm min 140 mm mm 36 VELUX

37 Inddækninger Inddækningstyper 3 EDE Til traditionelt falsede metaltage i kobber eller zink mm 25 mm 20 mm mm VELUX 37

38 Inddækninger 3 Kombiinddækning En enkeltinddækning består som udgangspunkt af en forkant (1), sidestykker (2) og en skotrende (3). Ved sammenbygninger med flere ovenlysvinduer indgår der i princippet de samme dele. Disse suppleres med dele, der sikrer afvandingen mellem de enkelte ovenlysvinduer Der findes to afvandingsprincipper: LAVTLIGGENDE MELLEMRENDER Her ledes vandet fra den ovenfor liggende tagflade rundt om hvert enkelt ovenlysvindue, hvilket giver mulighed for at kombinere et ubegrænset antal ovenlysvinduer i tagfladen. Princippet anvendes til kombiinddækninger. HØJTLIGGENDE MELLEMRENDER Her ledes vandet fra den ovenfor liggende tagflade rundt om hele kombinationen, hvilket giver mulighed for tættere sammenbygning. Princippet anvendes bl.a. til tvillinginddækning EB-. Den samlede bredde for en kombination med højtliggende mellemrender må ikke overstige 2780 mm. 38 VELUX

39 Volume / Weight Made in Denmark a = xx mm Inddækninger Kombiinddækning 3 Systemet for kombiinddækninger består af seks grundelementer, som gør det muligt at indbygge ovenlysvinduer i kombinationer fra to til et vilkårligt antal ovenlysvinduer ved siden af eller oven over hinanden. Ovenlysvinduer, der skal indbygges side om side, skal have samme højde, og ovenlysvinduer, der skal indbygges over hinanden, skal have samme bredde. a a EB. b P a = XX 00AH10Vmm P De seks grundelementer har numre, som henviser til det sidste ciffer i inddækningens variantkode. F.eks. er EKW MK det midterste inddækningselement i nederste række. Afstand "a" henviser til afstanden mellem sidekarmene, og afstand "b" henviser til afstanden mellem de øverste og nederste karme. Afstand "a" er som standard 100 mm, men findes også som 120, 140 og 160 mm. Herudover kan kombiinddækninger bestilles som specialprodukt med andre "a" afstande fra 60 til 400 mm med spring på 10 mm. Afstand "b" findes kun som 100 eller 250 mm. Hvis der efterfølgende skal monteres en rulleskodde på ovenlysvinduet, skal afstand "a" være minimum 100 mm, og "b" skal være 250 mm. Afstandene skal oplyses ved bestilling og vil ved levering fremgå af inddækningsemballagen. Bemærk: Hvis "a" er mindre end 100 mm, monteres ovenlysvinduerne med specielle monteringsbeslag, der er vedlagt inddækningen. Ellers anvendes de almindelige beslag, som leveres med ovenlysvinduet. VELUX 39

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Guide og Prisliste. Vejledende udsalgspriser. Skråt tag Ovenlysvinduer Lystunneler Solafskærmning Betjening

Guide og Prisliste. Vejledende udsalgspriser. Skråt tag Ovenlysvinduer Lystunneler Solafskærmning Betjening Guide og Prisliste 2014 Vejledende udsalgspriser Skråt tag Ovenlysvinduer Lystunneler Solafskærmning Betjening Fladt tag Ovenlyskupler Lystunneler Ovenlysmoduler til bolig og erhverv Solafskærmning Betjening

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Mere dagslys og sundere indeklima til boliger med fladt tag

Mere dagslys og sundere indeklima til boliger med fladt tag Bolig i balance Mere dagslys og sundere indeklima til boliger med fladt tag VELUX ovenlyskuppel og lystunnel VELUX Danmark /S 2012 velux.dk Bolig i balance Ovenlys giver det flade tag et boost En energieffektiv

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Guide og Prisliste 2015

Guide og Prisliste 2015 Guide og Prisliste 2015 Vejledende udsalgspriser 15 o + Skråt tag Ovenlysvinduer Lystunneler Solafskærmning etjening Fladt tag Ovenlyskupler Lystunneler Ovenlysmoduler til bolig og erhverv Solafskærmning

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade Træfiberisoleringsplade WF-EN-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU3-AF100 Hovedanvendelsesområder Isolering i taget oven over spær eller

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

AFD. 55 - FOLLINGSVEJ INDIVIDUEL KOLLEKTIV RÅDERETSARBEJDE, OVENLYSVINDUER.

AFD. 55 - FOLLINGSVEJ INDIVIDUEL KOLLEKTIV RÅDERETSARBEJDE, OVENLYSVINDUER. AFD. 55 - FOLLINGSVEJ INDIVIDUEL KOLLEKTIV RÅDERETSARBEJDE, OVENLYSVINDUER. Ovenlysvindue OVENLYS: Din afdeling har på et afdelingsmøde vedtaget, at du har mulighed for at få etableret ovenlys i din bolig.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme 1. 2. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme Friskluftindtag øverst i den indvendigt gående ramme I overramme-stykket udfræses et friskluftindtag dim.: (l) (216+79) mm x (b) 12 mm iht. den

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Vedligehold og få større glæde af din ovenlysløsning

Vedligehold og få større glæde af din ovenlysløsning Vedligehold og få større glæde af din ovenlysløsning VELUX service VELUX Danmark A/S 2015 velux.dk En kærlig hånd forlænger dine ovenlysvinduers levetid Et VELUX ovenlysvindue er et kvalitetsprodukt, der

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Giv boliger med fladt tag mere lys og et sundt indeklima

Giv boliger med fladt tag mere lys og et sundt indeklima Giv boliger med fladt tag mere lys og et sundt indeklima VELUX ovenlyskuppel og lystunnel 2011 Bolig i balance www.velux.dk VELUX 1 Vedvarende energi Bolig i balance Energieffektivitet g Sundt indeklima

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere