Håndværkerens håndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndværkerens håndbog"

Transkript

1 HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Håndværkerens håndbog Håndbogen til indbygning af VELUX ovenlysprodukter 4. udgave

2 Forord Håndbogen henvender sig til håndværkere, der skal bygge VELUX ovenlysprodukter ind. Bogen beskriver især de indbygningstekniske forhold, der gør sig gældende, når ovenlysprodukter skal bygges ind i en tagkonstruktion, og kommer med råd og information om, hvordan ovenlysprodukter indbygges bedst muligt. Bogen giver desuden eksempler på de utallige måder, VELUX ovenlysprodukter kan anvendes på, samt en kort præsentation af og oversigt over det store udvalg af produkter og indbygningsmuligheder, VELUX Danmark kan tilbyde. God fornøjelse! (4. udgave, 2014) VELUX ovenlysvinduer og tilhørende produkter Andre VELUX produkter til det skrå tag 9 VELUX produkter til det flade tag 10

3 Indhold Planlægning Overvejelser før valg af ovenlysvindue 5-13 Indbygning af et ovenlysvindue Gennemgang af indbygningen trin for trin Inddækninger De mange indbygningsmuligheder Særlige indbygningsforhold Indbygning i forskellige tagkonstruktioner Særlige tagmaterialer Indbygning i forskellige tagmaterialer Udskiftning / Renovering Udskiftning af ovenlysvindue Bygningsfysiske forhold Tagkonstruktioner (fugt, varme, lyd, m.m.) Produktinformation VELUX ovenlysvinduer og tilhørende produkter Øvrige produkter Andre VELUX produkter til det skrå tag Øvrige produkter VELUX produkter til det flade tag Kontakt VELUX Danmark Telefonliste 168 Størrelsesdiagrammer

4 4 VELUX

5 Planlægning 1 Husets konstruktion 6-7 Brugskrav 8 Byggelovgivning 9-13 VELUX 5

6 1 Planlægning Husets konstruktion For at kunne vælge det rigtige VELUX ovenlysvindue til en given situation bør man altid tage udgangspunkt i husets konstruktion, brugskravene og den gældende byggelovgivning. Som regel kan et standard VELUX vippevindue opfylde de basale krav, men ofte vil valget af en anden type eller variant af ovenlysvindue og/eller tilvalg af ekstraudstyr kunne optimere funktionen og øge brugsværdien af ovenlysvinduet. Under planlægningen skal følgende afklares: Spærafstanden har betydning for, hvor store ovenlysvinduer man kan benytte, hvis man ikke ønsker at udveksle spær. Undersøg derfor først, om placering og størrelse af ovenlysvinduerne passer ind i de eksisterende spærfag (se side 16, 56). Tagets hældning kan have betydning for valg af inddækninger og ovenlysvinduer. VELUX ovenlysvinduer kan som hovedregel anvendes i taghældninger fra 15 til 90. Der er dog undtagelser, så undersøg derfor altid, om de valgte produkter passer til den aktuelle taghældning (se kapitel 8). Tagmaterialet afgør, hvilken type inddækning der skal monteres omkring ovenlysvinduet for at sikre en vandtæt indbygning. De forskellige typer inddækninger fremgår af kapitel 3. Når der er undertag i tagkonstruktionen, skal der etableres en tæt tilslutning mellem undertag og ovenlysvindue for at holde vand, vind og fygesne ude. Dette gøres nemmest med VELUX undertagskrave BFX (se side 140). 6 VELUX

7 Planlægning Husets konstruktion 1 Isoleringslaget gennembrydes, når et ovenlysvindue bygges ind i taget. Derfor skal tilslutningen mellem isoleringen og ovenlysvinduet genetableres. Dette gøres nemmest og mest effektivt med VELUX isoleringssæt BDX 2000 (se side 140). Dampspærren i tagkonstruktionen skal tilsluttes til ovenlysvinduet. Dette gøres nemt og effektivt med VELUX dampspærrekrave BBX, som også sikrer en lufttæt tilslutning mellem ovenlysvindue og tagkonstruktion (se side 141). I lysningen fra ovenlysvinduets karm til den indvendige væg skal der laves en tilslutning. Den kan enten fremstilles i samme materiale som den indvendige væg eller etableres med et VELUX lysningspanel (se side ). Omgivelserne kan stille specielle krav til ovenlysvinduet. I rum med særlig høj luftfugtighed vil det f.eks. være oplagt at anvende VELUX polyuretanvinduer (se side 131). Det anbefales at anvende isoleringsruder med lamineret glas indvendigt, når ovenlysvinduer placeres over områder, hvor personer opholder sig, arbejder eller sover. Lamineringen forhindrer, at glasstykker fra en rude, som går i stykker, falder ned og forårsager skade (se side ). Hvis der kræves ekstra beskyttelse mod varmeindstråling udefra, indeholder VELUX produktprogram både isoleringsruder og indvendige og udvendige solafskærmningsprodukter med specielt gode varmeafvisende egenskaber (se side ). VELUX 7

8 1 Planlægning Brugskrav Hvis ovenlysvinduer skal placeres inden for rækkevidde, bør det tilstræbes, at der er frit udsyn fra både stående og siddende stilling. Vær opmærksom på, at den optimale vindueshøjde afhænger af taghældningen. Vippevinduer giver plads til at stille møbler direkte under vippevinduet, uden at de står i vejen, når vippevinduet betjenes. Tophængte ovenlysvinduer gør det muligt at træde helt frem i ovenlysvinduet og kigge ud til siderne. Disse ovenlysvinduer er det naturlige valg, hvis de skal fungere som redningsåbning. Hvis ovenlysvinduet er placeret uden for rækkevidde, vil elektrisk betjening være det mest hensigtsmæssige. Så kan både motor til ovenlysvinduet og ind- og udvendig solafskærmning styres med fjernbetjening. 8 VELUX

9 Planlægning Byggelovgivning 1 REDNINGSÅBNINGER Hvis et ovenlysvindue skal anvendes som redningsåbning, gælder følgende: Er højden fra redningsåbningens underkant over 2 m fra terræn, skal den frie højde være mindst 0,6 m. Er højden fra redningsåbningens underkant over 10,8 m fra terræn, skal den frie højde være mindst 0,8 m. I tagrum, hvor gulvet er mere end 5,5 m over terræn, kan vandret afstand mellem tagkant og underkarm være maks. 1,4 m. Overstiger højden fra terræn til underkarm 5,5 m, skal der etableres en vindueshylde under ovenlysvinduet (se illustration). Etablering af fri passage iht. byggeloven Redningsåbning Maks. 1,4 m Vindueshylde min. 20 cm dyb Maks. 40 cm Maks. 80 cm Maks. 1,2 m (gælder altid) Følgende VELUX ovenlysvinduer overholder kravene til redningsåbninger: GGL GPL/GPU GDL GEL/VEA/VEB GXL/GXU MK12 FK08, MK08, PK06, PK08, PK10, SK08 VELUX 9

10 1 Planlægning Byggelovgivning KRAV TIL BRYSTNINGSHØJDER Underkarmen på et oplukkeligt ovenlysvindue skal placeres mindst 1 m over gulv. Vippevinduer, der er placeret under 1 m over gulv, bør være forsynet med spærrebeslag. Hvor ovenlysvinduet fungerer som redningsåbning, må underkarmen ikke placeres mere end 1,2 m over gulv. VENTILATION For at opretholde et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima skal der kunne tilføres udeluft til beboelsesrum. VELUX ovenlysvinduer opfylder disse krav ved at kunne give både hurtigt luftskifte (åbning af ovenlysvinduet) og kontinuerlig baggrundsventilation (ventilationsklap). I køkken og bad etc. kræves der yderligere mekanisk ventilation for hurtigt at kunne fjerne store mængder vanddamp. KRAV TIL DAGSLYSTILGANG Iht. bygningsreglementet skal en bolig og arbejds- eller opholdsrum i institutioner være vel belyste. VELUX Danmark anbefaler altid et rudeareal på % af gulvarealet for at opnå et godt dagslys. I forhold til spredning af dagslyset er det en bedre løsning at anvende flere mindre ovenlysvinduer end ét stort. Det skaber en bedre fordeling af lyset i rummet, og man kan ofte undgå at skulle udveksle i spærkonstruktionen. 10 VELUX

11 Planlægning Byggelovgivning 1 Skemaet viser, hvor mange m 2 et ovenlysvindue dækker, hvis det skal dække hhv. 10 % og 20 % af gulvarealet. Vinduestype Størrelse Gulvareal i m 2, når vinduesarealet skal være: GGL GGU GPL GPU 10 % af gulvarealet CK02 2,3 1,1 CK04 3,1 1,5 CK06 3,8 1,9 FK06 4,7 2,4 FK08 5,8 2,9 20 % af gulvarealet MK04 4,7 2,4 MK06 5,9 2,9 MK08 7,2 3,6 MK12 9,7 4,8 PK06 7,5 3,8 PK08 9,2 4,6 PK10 10,7 5,4 SK08 11,6 5,8 GDL P19 14,3 7,1 Dagslys oplyses også i lux. VELUX Danmark anbefaler følgende belysningsstyrker (lux). Køkken, arbejdsrum, børneværelse: 500 lux Andre beboelsesrum: 300 lux Lux aflæses direkte på et luxmeter. VELUX 11

12 1 Planlægning Byggelovgivning SIKKERHEDSGLAS Iflg. bygningsreglementet skal der anvendes isoleringsruder med sikkerhedsglas, hvis ovenlysvinduet befinder sig mindre end 800 mm over gulv. Det anbefales også, at den indvendige rude i højtsiddende ovenlysvinduer er lamineret, f.eks. i offentlige bygninger. Hvis glasset går i stykker, vil lamineringen holde glasset på plads og forhindre det i at falde ned. Dette er specielt vigtigt i skoler, sportshaller, konferencecentre etc. Rudevariant --60, --62, --66 og --70 er optimale til denne brug (se side ). LYDDÆMPNING Bygningsreglementet stiller krav til, at ovenlysvinduet skal have en vis støjdæmpende effekt. Ved at vælge de rette typer ovenlysvinduer kan disse krav imødekommes på forskellig vis. For at opnå tilstrækkelig dæmpning kan det være nødvendigt at tage særlige hensyn i forbindelse med selve indbygningen, se også side 119. KRAV TIL MAKSIMALT ENERGI- OG VARMETAB I bygningsreglementet stilles der forskellige krav til bygningen og dennes komponenter mht. energiforbrug. Der findes forskellige beregningsmetoder og energikrav, men ofte tager man udgangspunkt i den enkelte bygningskomponents U-værdi (se kapitel 7). U-værdien for et konkret ovenlysvindue, Uw, kan man finde frem til vha. VELUX U-værdiberegner, som ligger på VELUX hjemmeside velux.dk. De fleste forbinder et ovenlysvindue med varmetab (angivet som U-værdi), men faktisk forholder det sig ofte lige omvendt. Når solen skinner, tilfører ovenlysvinduet gratis varme til rummet (angivet som g-værdi), hvilket får temperaturen til at stige. Varmebidragets størrelse i forhold til varmetabet kaldes energibalance, og den specifikke værdi betegnes Eref. Se også side Den nye generation VELUX ovenlysvinduer har allerede i dag en bedre energibalance (+22 kwh/m 2 ) end angivet i de planlagte 2020-krav til ovenlysvinduer (+10 kwh/m 2 ). Med denne energibalance bidrager VELUX ovenlysvinduet positivt til boligens samlede energiregnskab. Varmeindfald (g-værdi) = Varmetab (U-værdi) Energibalance (Eref) 12 VELUX

13 Planlægning Byggelovgivning 1 Nybyggeri: Ved nybyggeri skal der foretages en energirammeberegning. Tilbygninger/ændret anvendelse: Ved tilbygninger/ændret anvendelse er komponentkravet til ovenlysvinduet Uw 1,7 W/m 2 K. Ombygning/vedligeholdelse: Ved ombygning/vedligeholdelse gælder Eref-værdierne, som er et udtryk for energibalancen. Eref -10 kwh/m 2. KRAV TIL ARBEJDSSIKKERHED VED INDBYGNING Med hvert VELUX produkt leveres en vejledning, der anviser den korrekte montering af produktet. Selve håndteringen af produktet fra levering til færdig indbygning i taget afhænger af produkttype og -størrelse og de aktuelle indbygningsforhold. På VELUX hjemmeside findes en leverandørbrugsanvisning i, hvordan håndteringen kan tilrettelægges. VELUX ovenlysvinduer kan i mange tilfælde indbygges indefra, så man undgår at skulle arbejde ude på taget. Hvis arbejdet kun kan udføres udefra, skal man være særlig opmærksom på risikoen for fald og nedstyrtning og træffe de nødvendige foranstaltninger ift. arbejdsmiljølovgivningen. Det kan f.eks. gøres ved at etablere stillads eller rækværk ved tagfoden. Er der tale om kortvarigt ophold på tagfladen, kan man ofte benytte faldsikring (sikkerhedsbælte med line). Man skal desuden sørge for at undgå tunge og skæve løft ved indbygningen af VELUX ovenlysvinduer. Der findes egnede hjælpeværktøjer til montering af ovenlysvinduer, hvorved man reducerer eller undgår tunge løft. Hvis man bruger sugekopper, skal man være opmærksom på, at ovenlysvinduets rude kan have en belægning, der ikke tåler silikonebaserede sugekopper. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes, afhænger af forholdene på stedet. Sikkerhedsforanstaltningerne er detaljeret beskrevet i Arbejdstilsynets vejledninger, der kan findes på at.dk. VELUX 13

14 14 VELUX

15 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Etablering af hul Klargøring af ovenlysvindue 18 Udvendigt Indvendigt VELUX 15

16 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Etablering af hul OVENLYSVINDUETS PLACERING I RUMMET Ovenlysvinduet placeres i rummet under hensyntagen til: rummets anvendelse udsigtsforhold fra stående og/eller siddende stilling bekvem betjening (vippevindue eller tophængt ovenlysvindue) krav i bygningsreglementet til brystningshøjde (underkarmens højde fra gulv), se kapitel 1 evt. indbygning ved skunkvæg, se side 67 optimal udformning af lysningspanel byggelovgivning HUL I TAGFLADEN Start med at finde den monteringsvejledning, der er vedlagt inddækningen. Hvis der ikke er adgang til taget udefra, kan hullet i tagfladen etableres ved at skære et mindre hul, ca. 400 x 400 mm, i indervæggen indefra og derpå arbejde sig ud gennem tagkonstruktionen. Når lægter er frilagt, kan ovenlysvinduets endelige placering i tagkonstruktionen fastlægges. Husk ved opmåling at medregne plads til isolering omkring karmen. PLACERING AF UDVEKSLING Se kapitel 4. PLACERING AF OVENLYSVINDUET For at minimere tilpasning af tagmaterialet justeres ovenlysvinduets placering sideværts. Husk at tage højde for anbefalet afstand til spær (a) og tagmateriale (b). b a 16 VELUX

17 Indbygning af et ovenlysvindue Etablering af hul 2 Ovenlysvinduets placering i højden justeres afhængigt af inddækningstype. Læs altid monteringsvejledningen til inddækningen, før indbygning påbegyndes. I tage med profileret tagmateriale bibeholdes en række af hele tagsten under ovenlysvinduet skifer sikres det nødvendige overlæg mellem inddækning og skifer, se side 85. For at opnå korrekt isolering omkring karmen gøres der plads til mm isolering langs ovenlysvinduets sider og afhængig af indbygningsniveau, se side mm eller 50 mm isolering over/under ovenlysvinduet. Hullet afgrænses foroven og forneden med monteringslægter og i siderne af spær som vist i monteringsvejledning. Se kapitel 3. Bemærk: Vær særlig opmærksom på ovenlysvinduets placering i taget i snerige områder, se side 123. HUL I UNDERTAG OG INDERVÆG Hul i undertag af banevare kan skæres som vist og foldes op for at opnå yderligere tætning. Ved hårdt undertag fjernes undertaget helt svarende til hullet i tagfladen. Foreløbig tilskæring af hullet i indervæggen foretages, når ovenlysvinduets placering i tagfladen udvendigt er fastlagt. Karmmål overføres vinkelret til indervæggen, og hullet skæres til. Denne foreløbige tilskæring er nødvendig, for at ovenlysvinduet kan monteres. Vær opmærksom på, at husets dampspærre skal kunne reetableres. Den endelige tilskæring af hullet i indervæggen foretages først, når forskalling skal etableres eller lysningspanel monteres, se kapitel 7. VELUX 17

18 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Klargøring af ovenlysvindue UDTAGNING AF RAMME Rammen kan tages ud for at lette indbygningen af ovenlysvinduet. Rammen stilles med overrammen nedad på et rent og plant underlag. Scan QR-koden for at se en animation af, hvordan rammen tages ud. MONTERINGSBESLAG Monteringsbeslag leveres som standard med ovenlysvinduet. Vindueshøjder fra 1400 mm (-K08) og opefter leveres med ekstra monteringsbeslag, som skal placeres midt på sidekarmen. Beslagene fastgøres til karmen, før ovenlysvinduet monteres i taget. Vær opmærksom på, at beslagenes placering på karmen afhænger af den valgte inddækning. Til nogle sammenbygninger af ovenlysvinduer og inddækninger kræves der særlige monteringsbeslag, f.eks.: Der medleveres særlige beslag til sammenbygningselement GIL og VFE og til inddækning EBW. Ved udskiftning af et ovenlysvindue produceret før 1999, hvor en eksisterende lysning ønskes bevaret, vil ovenlysvinduet sidde længere ude. Der skal derfor anvendes specielle inddækninger, hvor særlige beslag medleveres. 18 VELUX

19 Indbygning af et ovenlysvindue Udvendigt 2 KARMISOLERING Karmisoleringen fra isoleringssæt BDX 2000 består af polyætylenskum monteret på stålskinner. Skinnerne samles til en ramme, der anbringes på lægterne, inden ovenlysvinduet monteres. Karmisoleringen fastgøres ikke selvstændigt, men fastholdes af ovenlysvinduets monteringsbeslag. Hvis den fri afstand mellem spærene ikke er tilstrækkelig stor, kan karmisoleringen tilpasses ved tilskæring i siderne. Karmisoleringen findes i flere udgaver, der er tilpasset ovenlysvinduets indbygningsniveau. Den kan fås separat eller købes i sampak med udvalgte inddækninger. Scan QR-koden for at se en animation af, hvordan karmisoleringen monteres. VELUX 19

20 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Udvendigt OPRETNING OG FASTGØRELSE AF OVENLYSVINDUET Opretning af ovenlysvinduet er vigtig for at sikre, at ovenlysvinduet er tæt. Underkarmen placeres i vater og fastgøres forneden. Afstanden mellem karm og ramme justeres, så sidekarm og sideramme er parallelle. Sørg derefter for, at underkarm og underramme også er parallelle. I tilfælde af vindskævhed rettes karmen op ved hjælp af den medleverede opklodsning som vist i monteringsvejledningen. Ved meget skæve tage, se side Når ovenlysvinduet er rettet op, fastgøres det iht. monteringsvejledning. 20 VELUX

21 Indbygning af et ovenlysvindue Udvendigt 2 UNDERTAG Tilslutning til undertag foretages nemmest med undertagskrave BFX (inkluderet i VELUX isoleringssæt BDX 2000). Undertagskraven er fremstillet af diffusionsåbent materiale og kan derfor anvendes til både ventilerede og uventilerede undertage. Undertagskraven er forsynet med klæbende materiale, hvilket gør det let at fastgøre den til karmens sider hele vejen rundt. Undertagskraven formes dernæst omhyggeligt omkring lægterne og fastgøres til sidst til lægter og afstandslister med rustfrie klammer. Afvandingsrenden anbringes lige over den første gennemgående lægte over ovenlysvinduet, så den kan opsamle og lede det vand bort, der kommer ind på undertaget over ovenlysvinduet. a c b Det medleverede selvklæbende butylbånd anbringes som vist (a) for at undgå utætheder omkring snittet i undertaget. Undertagskraven og dernæst det eksisterende undertag foldes ned i afvandingsrenden, hvor de fastgøres med de medleverede holdebeslag (b). Under ovenlysvinduet laves snit i undertagskraven, så den kan placeres og fastgøres rigtigt (c). Scan QR-koden for at se en animation af, hvordan undertagskraven monteres. VELUX 21

22 2 Indbygning af et ovenlysvindue Udvendigt INDDÆKNING OG BEKLÆDNING Som primær beskyttelse mod vejrliget leveres ovenlysvinduet som standard med aluminiumsbeklædning. De fleste beklædningsdele er formonteret, men delene (2) og (4) leveres sammen med den valgte inddækning. Leveres med ovenlysvinduet. Leveres med inddækningen Hvis man ikke vil bruge en VELUX inddækning, skal beklædningsdele (2) og (4) bestilles separat. Delene bestilles som side- og bundbeklædningssæt ZWC ud fra vinduesstørrelse. Når beklædningsdelene skal monteres, følges vejledningen til inddækningen. De enkelte dele er på bagsiden forsynet med numre, der i de fleste tilfælde også angiver monteringsrækkefølgen. Bemærk, at der findes højre- og venstredele. For at lette monteringen kan beklædningsdel (5) klikkes af og på (a). Bemærk, at på høje ovenlysvinduer fastholdes del (4) med klips på midten (b). a b 22 VELUX

23 Indbygning af et ovenlysvindue Udvendigt 2 INDDÆKNINGER TIL PROFILERET TAGMATERIALE Ved inddækninger til profileret tagmateriale er det vigtigt, at både skumlister og den fleksible del af forkanten slutter tæt til tagmaterialet for at undgå, at støvregn, fygesne m.v. trænger ind under inddækningen. I indbygninger, hvor inddækningstype E-W anvendes, anbefales det at affase tagmaterialet under ovenlysvinduet (a), inden forkanten monteres. For at sikre bedst mulig montering lægges forkanten midlertidigt på plads, og den fleksible del formes efter tagmaterialets profil. Herefter bukkes den fleksible del let nedad (b), inden forkanten fastgøres til ovenlysvinduets underkarm. Forbukket sikrer en tæt tilslutning til tagmaterialet. a b Forkanten ombukkes i siderne (c). Dette er specielt vigtigt i lave taghældninger som ekstra sikkerhed mod vandindtrængning. De yderste centimeter af den fleksible del af forkanten kan evt. formes yderligere efter tagmaterialet med en gummihammer (d). For at kunne anbringe tagmaterialet korrekt ind over inddækningen kan det være nødvendigt at hugge nakken af tagsten (e). Da man ikke må skrue gennem inddækningen, kan det i visse tilfælde være nødvendigt at fastgøre tagsten med ståltråd (f) og/ eller klæbe dem fast til nabotagstenen med egnet fugemasse. d c e f VELUX 23

24 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Udvendigt INDDÆKNINGER TIL FLADT TAGMATERIALE Ved inddækninger til tage med skifer eller skiferlignende tagmaterialer er det vigtigt, at overlæg mellem forkant og tagmateriale som minimum er det samme som for tagmaterialet i øvrigt (a). Se også side 85. Man sikrer, at vandet ledes bedst muligt rundt om ovenlysvinduet ved at overholde de afstande mellem tagmateriale og ovenlysvindue, der er angivet i monteringsvejledningen (b). a b mm 0-20 mm Når man anvender inddækning E-L, skal man sørge for, at inddækningens skotrende slutter tæt mod ovenlysvinduets topkasse. Da skotrenden følger skifergangen, vil den i nogle situationer blive løftet for højt. I disse tilfælde anvendes det medleverede øgestykke for at lukke det opståede hul. Det samme problem kan opstå ved indbygning i tage med tagpap, hvor mange lag pap kan løfte skotrenden. Også her er det vigtigt at anvende øgestykke for at sikre en tæt samling. Se i øvrigt side VELUX

25 VELUX 25

26 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Indvendigt TILSKÆRING AF INDERVÆG Den endelige tilskæring af hullet i indervæggen foretages efter montering af ovenlysvinduet. Hvis der anvendes VELUX lysningspanel LS-, tilpasses hullet ved hjælp af den medleverede skabelon. Det sikrer, at lysningspanelet indbygges med lodret og vandret tilsætning i taghældning ELEKTRISK BETJENING Hvis ovenlysvinduet, der indbygges, ikke er født med elektrisk betjening, anbefales det under indbygningen at montere et kabel, således at ovenlysvinduet er forberedt til senere montering af elektriske produkter. Kablet føres gennem det forborede hul i overkarmen. Ca. 20 cm af kablet fastgøres som vist. Resten af kablet kan nu trækkes skjult til en placering, hvorfra det senere kan tilsluttes en styreenhed. Ved kabler på op til 40 m anvendes et 2 x 1,5 mm 2 kabel. Se også side 144. ISOLERING OMKRING OVENLYS- VINDUET Korrekt isolering omkring ovenlysvinduet er vigtig for at undgå kuldebroer. Isoleringssæt BDX 2000 sørger for den nødvendige isolering. Hvis isoleringssættet ikke anvendes, skal det sikres, at der tilsvarende isoleres langs karmen helt op til lægteoverside. 26 VELUX

27 Indbygning af et ovenlysvindue Indvendigt 2 DAMPSPÆRRE Husets dampspærre skal føres helt ind til noten i ovenlysvinduets karm. Dette gøres lettest med dampspærrekrave BBX, som sikrer en lufttæt tilslutning mellem ovenlysvinduet og tagkonstruktionen. Dampspærrekraven trykkes fast i vinduesnoten og fastgøres med skruer i hjørnerne. Ved hjælp af det medfølgende værktøj sikres det, at dampspærrekravens pakning slutter tæt til ovenlysvinduet. Dampspærrekraven forbindes til husets dampspærre med den medleverede damptætte tape. Alt efter forholdene kan det være nødvendigt at tætne overgangen mellem husets dampspærre og dampspærrekraven. I alle tilfælde anbefales det at understøtte samlingen. LYSNING Lysningen mellem ovenlysvinduets karm og den indvendige væg afsluttes bedst ved at gøre tilslutningen vandret i top og lodret i bund. Dette giver den bedste cirkulation af varm luft hen over ruden, den bedste indstråling af lys samt det bedste udsyn. Hvis VELUX lysningspanel LS- anvendes, samles hele panelet på forhånd og klikkes ind i noten i ét stykke. Hvis lysningen fremstilles af f.eks. gips, skal der opbygges et forskallingsunderlag. Som forskallingsunderlag kan VELUX lysningskit LSG anvendes. Scan QR-koden for at se en animation af, hvordan lysningskittet monteres. VELUX 27

28 28 VELUX

29 Inddækninger 3 Generelt Inddækningstyper Kombiinddækning Tvillinginddækning EB- 41 Indbygning med hjælpespær EBY/EKY Facadelyselementer Indbygning med knækspær EBY W10 47 Sammenbygningselementer under ovenlysvindue Indbygning hen over kip VELUX 29

30 Inddækninger 3 Generelt INDDÆKNINGSSYSTEMET VELUX inddækningssystem sikrer tilslutningen mellem ovenlysvinduet og tagmaterialet. De mange forskellige typer VELUX inddækninger tilgodeser, at der fås afprøvede standardløsninger til langt de fleste typer tagmaterialer og indbygningssituationer. For at kunne vælge den rigtige inddækning skal man vide, hvilken type tagmateriale, hvor mange ovenlysvinduer og hvilke typer og størrelser af ovenlysvinduer man har med at gøre. Valget af inddækning er afgørende for indbygningen, da det er vejledningen, der er vedlagt inddækningen, der beskriver, hvordan ovenlysvinduerne skal indbygges. Start derfor altid med at tage vejledningen fra inddækningen. I særlige indbygningssituationer med behov for special- eller ekstradele vil disse dele være vedlagt inddækningen. Inddækninger skal ligesom tagmaterialer lede det vand væk, der forekommer ved almindeligt vejrlig. Inddækningen er ikke "ubådstæt", og derfor må vand ikke kunne hobe sig op omkring ovenlysvinduet. Er der risiko for ophobning af vand, skal ovenlysvinduet og taget sikres specielt. 30 VELUX

31 Inddækninger Generelt 3 INDBYGNINGSNIVEAUER Ovenlysvinduerne er forberedt til to indbygningsniveauer. De to niveauer ses på siden af karmen som en rød streg og en blå streg og omtales i det følgende som hhv. "rødt niveau" (standard indbygning) og "blåt niveau" (forsænket indbygning). For at sikre den rette placering af monteringsbeslag og karm i taget, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilket indbygningsniveau den valgte inddækning er beregnet til. Rødt niveau Indbygningsniveau, der har været VELUX standard siden Monteringsbeslag er monteret på underkarm og overkarm. Blåt niveau Ovenlysvinduet indbygges 40 mm dybere i tagkonstruktionen end ved indbygning i rødt niveau. Monteringsbeslag er monteret på sidekarme. Ved udskiftning af et ovenlysvindue produceret før 1999, hvor en eksisterende lysning ønskes bevaret, vil ovenlysvinduet sidde længere ude. Der skal derfor anvendes specielle inddækninger og beslag. Se kapitel 6. Monteringsbeslag er vedlagt inddækningen og skal monteres på sidekarme VELUX 31

32 Inddækninger 3 Generelt TYPEBETEGNELSER FOR INDDÆKNINGER Typebetegnelsen for inddækninger består af tre bogstaver. Første bogstav i typebetegnelsen er altid et E--. Andet bogstav i typebetegnelsen henviser til indbygningssituationen, eksempelvis: ED- Enkeltinddækning EB- Tvillinginddækning EK- Kombiinddækning EF- Inddækning til facadelyselement EE- Inddækning til tagterrasse ET- Inddækning til sammenbygningselement EAW Pultinddækning til taghældning EK Kipinddækning Tredje bogstav i typebetegnelsen angiver, hvilken type tagmateriale inddækningen er egnet til. På de følgende sider præsenteres de forskellige inddækningstyper, vist som enkeltinddækninger. Bemærk, at profilhøjde på tagmaterialet og taghældning har betydning for valg af inddækning. 32 VELUX

33 Inddækninger Inddækningstyper 3 EDW Til profilerede eller flade tagmaterialer med en profilhøjde/-tykkelse på mm. Maks. 120 mm mm 80 mm mm 20 mm 25 mm mm VELUX 33

34 3 Inddækninger Inddækningstyper EDJ I princippet som EDW, men ovenlysvinduet indbygges 40 mm dybere i tagkonstruktionen (blåt niveau). Maks. 90 mm mm 90 mm 140 mm 55 mm mm mm 34 VELUX

35 Inddækninger Inddækningstyper 3 EDL Til flade tagmaterialer med en tykkelse på op til 2 x 8 mm. Med indskudsstykker. Maks. 16 mm mm 125 mm 0-20 mm 20 mm 25 mm mm VELUX 35

36 3 Inddækninger Inddækningstyper EDN I princippet som EDL, men ovenlysvinduet indbygges 40 mm dybere i tagkonstruktionen (blåt niveau). Maks. 16 mm mm 55 mm 260 mm min 140 mm mm 36 VELUX

37 Inddækninger Inddækningstyper 3 EDE Til traditionelt falsede metaltage i kobber eller zink mm 25 mm 20 mm mm VELUX 37

38 Inddækninger 3 Kombiinddækning En enkeltinddækning består som udgangspunkt af en forkant (1), sidestykker (2) og en skotrende (3). Ved sammenbygninger med flere ovenlysvinduer indgår der i princippet de samme dele. Disse suppleres med dele, der sikrer afvandingen mellem de enkelte ovenlysvinduer Der findes to afvandingsprincipper: LAVTLIGGENDE MELLEMRENDER Her ledes vandet fra den ovenfor liggende tagflade rundt om hvert enkelt ovenlysvindue, hvilket giver mulighed for at kombinere et ubegrænset antal ovenlysvinduer i tagfladen. Princippet anvendes til kombiinddækninger. HØJTLIGGENDE MELLEMRENDER Her ledes vandet fra den ovenfor liggende tagflade rundt om hele kombinationen, hvilket giver mulighed for tættere sammenbygning. Princippet anvendes bl.a. til tvillinginddækning EB-. Den samlede bredde for en kombination med højtliggende mellemrender må ikke overstige 2780 mm. 38 VELUX

39 Volume / Weight Made in Denmark a = xx mm Inddækninger Kombiinddækning 3 Systemet for kombiinddækninger består af seks grundelementer, som gør det muligt at indbygge ovenlysvinduer i kombinationer fra to til et vilkårligt antal ovenlysvinduer ved siden af eller oven over hinanden. Ovenlysvinduer, der skal indbygges side om side, skal have samme højde, og ovenlysvinduer, der skal indbygges over hinanden, skal have samme bredde. a a EB. b P a = XX 00AH10Vmm P De seks grundelementer har numre, som henviser til det sidste ciffer i inddækningens variantkode. F.eks. er EKW MK det midterste inddækningselement i nederste række. Afstand "a" henviser til afstanden mellem sidekarmene, og afstand "b" henviser til afstanden mellem de øverste og nederste karme. Afstand "a" er som standard 100 mm, men findes også som 120, 140 og 160 mm. Herudover kan kombiinddækninger bestilles som specialprodukt med andre "a" afstande fra 60 til 400 mm med spring på 10 mm. Afstand "b" findes kun som 100 eller 250 mm. Hvis der efterfølgende skal monteres en rulleskodde på ovenlysvinduet, skal afstand "a" være minimum 100 mm, og "b" skal være 250 mm. Afstandene skal oplyses ved bestilling og vil ved levering fremgå af inddækningsemballagen. Bemærk: Hvis "a" er mindre end 100 mm, monteres ovenlysvinduerne med specielle monteringsbeslag, der er vedlagt inddækningen. Ellers anvendes de almindelige beslag, som leveres med ovenlysvinduet. VELUX 39

Håndværkerens håndbog

Håndværkerens håndbog HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Håndværkerens håndbog Håndbogen til indbygning af VELUX ovenlysvinduer Forord Indhold Håndbogen henvender sig til håndværkere,

Læs mere

Håndværkerens håndbog

Håndværkerens håndbog HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Håndværkerens håndbog Håndbogen til indbygning af VELUX ovenlysvinduer Forord Håndbogen henvender sig til håndværkere, der

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Quinntus New Classic Montagevejledning.

Quinntus New Classic Montagevejledning. Quinntus New Classic Montagevejledning. 1) Kvistene passer til et frit spærmål på hhv. 93,7, 113,7 og 133,7 cm i bredden. Se nedenstående skema. Der er 3 udgaver af kvistsystemet de passer til forskellige

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

VELUX tag- og ovenlysvinduer til klassiske bygninger

VELUX tag- og ovenlysvinduer til klassiske bygninger VELUX tag- og ovenlysvinduer til klassiske bygninger VELUX Danmark A/S velux.dk VELUX klassisk tagvindue GVR til fredede og bevaringsværdige bygninger Nyhed VELUX Gruppen har udviklet et helt nyt klassisk

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Produktdatablad VELUX Ateliervindue

Produktdatablad VELUX Ateliervindue Udgave 1.1 2017 Produktdatablad VELUX Ateliervindue Produktbeskrivelse VELUX Ateliervindue hører til den store løsning indenfor vores nye produktlinje rumudvidelser Fungerer som et langt mere dagslysbidragende

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med buet glas, CFP med ISD 1093

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med buet glas, CFP med ISD 1093 Udgave 1.1 2017 Produktdatablad Fast fladtagsvindue med buet glas, med ISD 1093 Produktbeskrivelse Fladtagsvindue uden opluk med buet glas til flade tage med tagpap eller tagmembran. Kan ikke opgraderes

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med plant glas, CFP med ISD 2093

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med plant glas, CFP med ISD 2093 Edition 1.1 2017 Produktdatablad Fast fladtagsvindue med plant glas, med ISD 2093 Produktbeskrivelse Fladtagsvindue uden opluk med plant glas til flade tage med tagpap eller tagmembran. Kan ikke opgraderes

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

Produktdatablad Underelement polyuretan GIU

Produktdatablad Underelement polyuretan GIU Udgave 1.1 2017 Produktdatablad Underelement polyuretan Produktbeskrivelse Thermo-modificeret trækerne omstøbt med polyuretan. Overfladen fremstår uden synlige samlinger Fast underelement Kan kun monteres

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Prisliste ekskl. moms

Prisliste ekskl. moms Prisliste ekskl. moms VELUX produkter til skrå og flade tage for tømrermestre og trælaster Nyhed Med D numre VELUX Danmark /S Marts 2016 velux.dk 2 lle produkter er lagervarer med mindre andet er oplyst

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Produktdatablad VELUX INTEGRA fladtagsvindue med buet glas, CVP ISD 1093

Produktdatablad VELUX INTEGRA fladtagsvindue med buet glas, CVP ISD 1093 Udgave 1.0 2017 Produktdatablad VELUX INTEGRA fladtagsvindue med buet glas, ISD 1093 Produktbeskrivelse Elektrisk tophængt fladtagsvindue med buet glas til flade tage med tagpap eller tagmembran. Innovativ

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Produktdatablad Inddækningspult

Produktdatablad Inddækningspult Udgave 1.0 2017 Produktdatablad Inddækningspult Produktbeskrivelse VELUX inddækningspult hører til den lille løsning indenfor vores nye produktlinje rumudvidelser Inddækningspulten udvider rumhøjden i

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Gør boligen mere energieffektiv med solafskærmning

Gør boligen mere energieffektiv med solafskærmning Gør boligen mere energieffektiv med solafskærmning Markiser Rulleskodder Energigardiner Mørklægningsgardiner Bolig i balance VELUX Danmark A/S 2012 velux.dk VELUX ovenlysvinduer er udstyret med beslag,

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation 7. juni 2011, Taastrup Morten Hjorslev Hansen, DUKO / Fonden

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7196 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. For stor spærafstand i forhold til lægtedimensionen. 2. For

Læs mere

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1 Godt i gang og værktøjsliste... 4 1.1 Værktøjsliste... 4 2 Montering af inverter... 5 2.1 Ophæng af Inverter... 5 2.2 Eksempler på Inverter placering... 5 2.3

Læs mere

Produktdatablad Fast ovenlyskuppel med akryl, CFP med ISD

Produktdatablad Fast ovenlyskuppel med akryl, CFP med ISD Udgave 1.1 2017 Produktdatablad Fast ovenlyskuppel med akryl, med ISD Produktbeskrivelse cvp Ovenlyskuppel uden opluk til flade tage med tagpap eller tagmembran. Kan ikke opgraderes med motor Klassisk

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Produktinformation Tagterrasse fyrretræ GEL + VEA/VEB/VEC

Produktinformation Tagterrasse fyrretræ GEL + VEA/VEB/VEC Udgave 1.1 2017 Produktinformation Tagterrasse fyrretræ GEL + VEA/VEB/VEC Produktbeskrivelse Imprægneret højkvalitets fyrretræ, som påføres enten vandbaseret hvid akrylmaling eller vandbaseret klar akryllak

Læs mere

Guide og Prisliste. Vejledende udsalgspriser. Skråt tag Ovenlysvinduer Lystunneler Solafskærmning Betjening

Guide og Prisliste. Vejledende udsalgspriser. Skråt tag Ovenlysvinduer Lystunneler Solafskærmning Betjening Guide og Prisliste 2014 Vejledende udsalgspriser Skråt tag Ovenlysvinduer Lystunneler Solafskærmning Betjening Fladt tag Ovenlyskupler Lystunneler Ovenlysmoduler til bolig og erhverv Solafskærmning Betjening

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Produktdatablad Tophængt ovenlysvindue fyrretræ GPL

Produktdatablad Tophængt ovenlysvindue fyrretræ GPL Udgave 1.1 2017 Produktdatablad Tophængt ovenlysvindue fyrretræ Produktbeskrivelse Højkvalitets imprægneret fyrretræ, som påføres enten vandbaseret hvid akrylmaling eller vandbaseret klar akryllak Den

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Aluminiumbeklædning til limtræsskelet

Aluminiumbeklædning til limtræsskelet Aluminiumbeklædning til limtræsskelet Dette er en generel vejledning. Billeder og tekst forklarer ikke den nøjagtige fremgangsmåde ved alle varianter af træskeletter. Kontroller altid, at du har modtaget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 til byggeri med særlige krav til fugtadaptiv dampspærre DAFA

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Indhold 1.0 Montering af skorsten Side nr.1 Opstilling

Læs mere

Forhandler: www.persiennegruppen.dk. Ret til ændringer forbeholdes

Forhandler: www.persiennegruppen.dk. Ret til ændringer forbeholdes TEKNISKE INFORMATIONER / PLISSÉGARDINER Forhandler: www.persiennegruppen.dk Ret til ændringer forbeholdes TEKNISK INFORMATION FABER PLISSÉGARDINER OPMÅLING & BESTILLING Du kan bestille Faber plisségardiner

Læs mere

Produktdatablad VELUX INTEGRA ovenlyskuppel CVP

Produktdatablad VELUX INTEGRA ovenlyskuppel CVP Udgave 1.0 2016 Produktdatablad VELUX INTEGRA ovenlyskuppel Produktbeskrivelse Elektrisk ovenlyskuppel til flade tage med tagpap eller tagmembran oplukkelig med fjernbetjening Leveres med fjernbetjening

Læs mere