Håndværkerens håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndværkerens håndbog"

Transkript

1 HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Håndværkerens håndbog Håndbogen til indbygning af VELUX ovenlysprodukter 4. udgave

2 Forord Håndbogen henvender sig til håndværkere, der skal bygge VELUX ovenlysprodukter ind. Bogen beskriver især de indbygningstekniske forhold, der gør sig gældende, når ovenlysprodukter skal bygges ind i en tagkonstruktion, og kommer med råd og information om, hvordan ovenlysprodukter indbygges bedst muligt. Bogen giver desuden eksempler på de utallige måder, VELUX ovenlysprodukter kan anvendes på, samt en kort præsentation af og oversigt over det store udvalg af produkter og indbygningsmuligheder, VELUX Danmark kan tilbyde. God fornøjelse! (4. udgave, 2014) VELUX ovenlysvinduer og tilhørende produkter Andre VELUX produkter til det skrå tag 9 VELUX produkter til det flade tag 10

3 Indhold Planlægning Overvejelser før valg af ovenlysvindue 5-13 Indbygning af et ovenlysvindue Gennemgang af indbygningen trin for trin Inddækninger De mange indbygningsmuligheder Særlige indbygningsforhold Indbygning i forskellige tagkonstruktioner Særlige tagmaterialer Indbygning i forskellige tagmaterialer Udskiftning / Renovering Udskiftning af ovenlysvindue Bygningsfysiske forhold Tagkonstruktioner (fugt, varme, lyd, m.m.) Produktinformation VELUX ovenlysvinduer og tilhørende produkter Øvrige produkter Andre VELUX produkter til det skrå tag Øvrige produkter VELUX produkter til det flade tag Kontakt VELUX Danmark Telefonliste 168 Størrelsesdiagrammer

4 4 VELUX

5 Planlægning 1 Husets konstruktion 6-7 Brugskrav 8 Byggelovgivning 9-13 VELUX 5

6 1 Planlægning Husets konstruktion For at kunne vælge det rigtige VELUX ovenlysvindue til en given situation bør man altid tage udgangspunkt i husets konstruktion, brugskravene og den gældende byggelovgivning. Som regel kan et standard VELUX vippevindue opfylde de basale krav, men ofte vil valget af en anden type eller variant af ovenlysvindue og/eller tilvalg af ekstraudstyr kunne optimere funktionen og øge brugsværdien af ovenlysvinduet. Under planlægningen skal følgende afklares: Spærafstanden har betydning for, hvor store ovenlysvinduer man kan benytte, hvis man ikke ønsker at udveksle spær. Undersøg derfor først, om placering og størrelse af ovenlysvinduerne passer ind i de eksisterende spærfag (se side 16, 56). Tagets hældning kan have betydning for valg af inddækninger og ovenlysvinduer. VELUX ovenlysvinduer kan som hovedregel anvendes i taghældninger fra 15 til 90. Der er dog undtagelser, så undersøg derfor altid, om de valgte produkter passer til den aktuelle taghældning (se kapitel 8). Tagmaterialet afgør, hvilken type inddækning der skal monteres omkring ovenlysvinduet for at sikre en vandtæt indbygning. De forskellige typer inddækninger fremgår af kapitel 3. Når der er undertag i tagkonstruktionen, skal der etableres en tæt tilslutning mellem undertag og ovenlysvindue for at holde vand, vind og fygesne ude. Dette gøres nemmest med VELUX undertagskrave BFX (se side 140). 6 VELUX

7 Planlægning Husets konstruktion 1 Isoleringslaget gennembrydes, når et ovenlysvindue bygges ind i taget. Derfor skal tilslutningen mellem isoleringen og ovenlysvinduet genetableres. Dette gøres nemmest og mest effektivt med VELUX isoleringssæt BDX 2000 (se side 140). Dampspærren i tagkonstruktionen skal tilsluttes til ovenlysvinduet. Dette gøres nemt og effektivt med VELUX dampspærrekrave BBX, som også sikrer en lufttæt tilslutning mellem ovenlysvindue og tagkonstruktion (se side 141). I lysningen fra ovenlysvinduets karm til den indvendige væg skal der laves en tilslutning. Den kan enten fremstilles i samme materiale som den indvendige væg eller etableres med et VELUX lysningspanel (se side ). Omgivelserne kan stille specielle krav til ovenlysvinduet. I rum med særlig høj luftfugtighed vil det f.eks. være oplagt at anvende VELUX polyuretanvinduer (se side 131). Det anbefales at anvende isoleringsruder med lamineret glas indvendigt, når ovenlysvinduer placeres over områder, hvor personer opholder sig, arbejder eller sover. Lamineringen forhindrer, at glasstykker fra en rude, som går i stykker, falder ned og forårsager skade (se side ). Hvis der kræves ekstra beskyttelse mod varmeindstråling udefra, indeholder VELUX produktprogram både isoleringsruder og indvendige og udvendige solafskærmningsprodukter med specielt gode varmeafvisende egenskaber (se side ). VELUX 7

8 1 Planlægning Brugskrav Hvis ovenlysvinduer skal placeres inden for rækkevidde, bør det tilstræbes, at der er frit udsyn fra både stående og siddende stilling. Vær opmærksom på, at den optimale vindueshøjde afhænger af taghældningen. Vippevinduer giver plads til at stille møbler direkte under vippevinduet, uden at de står i vejen, når vippevinduet betjenes. Tophængte ovenlysvinduer gør det muligt at træde helt frem i ovenlysvinduet og kigge ud til siderne. Disse ovenlysvinduer er det naturlige valg, hvis de skal fungere som redningsåbning. Hvis ovenlysvinduet er placeret uden for rækkevidde, vil elektrisk betjening være det mest hensigtsmæssige. Så kan både motor til ovenlysvinduet og ind- og udvendig solafskærmning styres med fjernbetjening. 8 VELUX

9 Planlægning Byggelovgivning 1 REDNINGSÅBNINGER Hvis et ovenlysvindue skal anvendes som redningsåbning, gælder følgende: Er højden fra redningsåbningens underkant over 2 m fra terræn, skal den frie højde være mindst 0,6 m. Er højden fra redningsåbningens underkant over 10,8 m fra terræn, skal den frie højde være mindst 0,8 m. I tagrum, hvor gulvet er mere end 5,5 m over terræn, kan vandret afstand mellem tagkant og underkarm være maks. 1,4 m. Overstiger højden fra terræn til underkarm 5,5 m, skal der etableres en vindueshylde under ovenlysvinduet (se illustration). Etablering af fri passage iht. byggeloven Redningsåbning Maks. 1,4 m Vindueshylde min. 20 cm dyb Maks. 40 cm Maks. 80 cm Maks. 1,2 m (gælder altid) Følgende VELUX ovenlysvinduer overholder kravene til redningsåbninger: GGL GPL/GPU GDL GEL/VEA/VEB GXL/GXU MK12 FK08, MK08, PK06, PK08, PK10, SK08 VELUX 9

10 1 Planlægning Byggelovgivning KRAV TIL BRYSTNINGSHØJDER Underkarmen på et oplukkeligt ovenlysvindue skal placeres mindst 1 m over gulv. Vippevinduer, der er placeret under 1 m over gulv, bør være forsynet med spærrebeslag. Hvor ovenlysvinduet fungerer som redningsåbning, må underkarmen ikke placeres mere end 1,2 m over gulv. VENTILATION For at opretholde et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima skal der kunne tilføres udeluft til beboelsesrum. VELUX ovenlysvinduer opfylder disse krav ved at kunne give både hurtigt luftskifte (åbning af ovenlysvinduet) og kontinuerlig baggrundsventilation (ventilationsklap). I køkken og bad etc. kræves der yderligere mekanisk ventilation for hurtigt at kunne fjerne store mængder vanddamp. KRAV TIL DAGSLYSTILGANG Iht. bygningsreglementet skal en bolig og arbejds- eller opholdsrum i institutioner være vel belyste. VELUX Danmark anbefaler altid et rudeareal på % af gulvarealet for at opnå et godt dagslys. I forhold til spredning af dagslyset er det en bedre løsning at anvende flere mindre ovenlysvinduer end ét stort. Det skaber en bedre fordeling af lyset i rummet, og man kan ofte undgå at skulle udveksle i spærkonstruktionen. 10 VELUX

11 Planlægning Byggelovgivning 1 Skemaet viser, hvor mange m 2 et ovenlysvindue dækker, hvis det skal dække hhv. 10 % og 20 % af gulvarealet. Vinduestype Størrelse Gulvareal i m 2, når vinduesarealet skal være: GGL GGU GPL GPU 10 % af gulvarealet CK02 2,3 1,1 CK04 3,1 1,5 CK06 3,8 1,9 FK06 4,7 2,4 FK08 5,8 2,9 20 % af gulvarealet MK04 4,7 2,4 MK06 5,9 2,9 MK08 7,2 3,6 MK12 9,7 4,8 PK06 7,5 3,8 PK08 9,2 4,6 PK10 10,7 5,4 SK08 11,6 5,8 GDL P19 14,3 7,1 Dagslys oplyses også i lux. VELUX Danmark anbefaler følgende belysningsstyrker (lux). Køkken, arbejdsrum, børneværelse: 500 lux Andre beboelsesrum: 300 lux Lux aflæses direkte på et luxmeter. VELUX 11

12 1 Planlægning Byggelovgivning SIKKERHEDSGLAS Iflg. bygningsreglementet skal der anvendes isoleringsruder med sikkerhedsglas, hvis ovenlysvinduet befinder sig mindre end 800 mm over gulv. Det anbefales også, at den indvendige rude i højtsiddende ovenlysvinduer er lamineret, f.eks. i offentlige bygninger. Hvis glasset går i stykker, vil lamineringen holde glasset på plads og forhindre det i at falde ned. Dette er specielt vigtigt i skoler, sportshaller, konferencecentre etc. Rudevariant --60, --62, --66 og --70 er optimale til denne brug (se side ). LYDDÆMPNING Bygningsreglementet stiller krav til, at ovenlysvinduet skal have en vis støjdæmpende effekt. Ved at vælge de rette typer ovenlysvinduer kan disse krav imødekommes på forskellig vis. For at opnå tilstrækkelig dæmpning kan det være nødvendigt at tage særlige hensyn i forbindelse med selve indbygningen, se også side 119. KRAV TIL MAKSIMALT ENERGI- OG VARMETAB I bygningsreglementet stilles der forskellige krav til bygningen og dennes komponenter mht. energiforbrug. Der findes forskellige beregningsmetoder og energikrav, men ofte tager man udgangspunkt i den enkelte bygningskomponents U-værdi (se kapitel 7). U-værdien for et konkret ovenlysvindue, Uw, kan man finde frem til vha. VELUX U-værdiberegner, som ligger på VELUX hjemmeside velux.dk. De fleste forbinder et ovenlysvindue med varmetab (angivet som U-værdi), men faktisk forholder det sig ofte lige omvendt. Når solen skinner, tilfører ovenlysvinduet gratis varme til rummet (angivet som g-værdi), hvilket får temperaturen til at stige. Varmebidragets størrelse i forhold til varmetabet kaldes energibalance, og den specifikke værdi betegnes Eref. Se også side Den nye generation VELUX ovenlysvinduer har allerede i dag en bedre energibalance (+22 kwh/m 2 ) end angivet i de planlagte 2020-krav til ovenlysvinduer (+10 kwh/m 2 ). Med denne energibalance bidrager VELUX ovenlysvinduet positivt til boligens samlede energiregnskab. Varmeindfald (g-værdi) = Varmetab (U-værdi) Energibalance (Eref) 12 VELUX

13 Planlægning Byggelovgivning 1 Nybyggeri: Ved nybyggeri skal der foretages en energirammeberegning. Tilbygninger/ændret anvendelse: Ved tilbygninger/ændret anvendelse er komponentkravet til ovenlysvinduet Uw 1,7 W/m 2 K. Ombygning/vedligeholdelse: Ved ombygning/vedligeholdelse gælder Eref-værdierne, som er et udtryk for energibalancen. Eref -10 kwh/m 2. KRAV TIL ARBEJDSSIKKERHED VED INDBYGNING Med hvert VELUX produkt leveres en vejledning, der anviser den korrekte montering af produktet. Selve håndteringen af produktet fra levering til færdig indbygning i taget afhænger af produkttype og -størrelse og de aktuelle indbygningsforhold. På VELUX hjemmeside findes en leverandørbrugsanvisning i, hvordan håndteringen kan tilrettelægges. VELUX ovenlysvinduer kan i mange tilfælde indbygges indefra, så man undgår at skulle arbejde ude på taget. Hvis arbejdet kun kan udføres udefra, skal man være særlig opmærksom på risikoen for fald og nedstyrtning og træffe de nødvendige foranstaltninger ift. arbejdsmiljølovgivningen. Det kan f.eks. gøres ved at etablere stillads eller rækværk ved tagfoden. Er der tale om kortvarigt ophold på tagfladen, kan man ofte benytte faldsikring (sikkerhedsbælte med line). Man skal desuden sørge for at undgå tunge og skæve løft ved indbygningen af VELUX ovenlysvinduer. Der findes egnede hjælpeværktøjer til montering af ovenlysvinduer, hvorved man reducerer eller undgår tunge løft. Hvis man bruger sugekopper, skal man være opmærksom på, at ovenlysvinduets rude kan have en belægning, der ikke tåler silikonebaserede sugekopper. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes, afhænger af forholdene på stedet. Sikkerhedsforanstaltningerne er detaljeret beskrevet i Arbejdstilsynets vejledninger, der kan findes på at.dk. VELUX 13

14 14 VELUX

15 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Etablering af hul Klargøring af ovenlysvindue 18 Udvendigt Indvendigt VELUX 15

16 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Etablering af hul OVENLYSVINDUETS PLACERING I RUMMET Ovenlysvinduet placeres i rummet under hensyntagen til: rummets anvendelse udsigtsforhold fra stående og/eller siddende stilling bekvem betjening (vippevindue eller tophængt ovenlysvindue) krav i bygningsreglementet til brystningshøjde (underkarmens højde fra gulv), se kapitel 1 evt. indbygning ved skunkvæg, se side 67 optimal udformning af lysningspanel byggelovgivning HUL I TAGFLADEN Start med at finde den monteringsvejledning, der er vedlagt inddækningen. Hvis der ikke er adgang til taget udefra, kan hullet i tagfladen etableres ved at skære et mindre hul, ca. 400 x 400 mm, i indervæggen indefra og derpå arbejde sig ud gennem tagkonstruktionen. Når lægter er frilagt, kan ovenlysvinduets endelige placering i tagkonstruktionen fastlægges. Husk ved opmåling at medregne plads til isolering omkring karmen. PLACERING AF UDVEKSLING Se kapitel 4. PLACERING AF OVENLYSVINDUET For at minimere tilpasning af tagmaterialet justeres ovenlysvinduets placering sideværts. Husk at tage højde for anbefalet afstand til spær (a) og tagmateriale (b). b a 16 VELUX

17 Indbygning af et ovenlysvindue Etablering af hul 2 Ovenlysvinduets placering i højden justeres afhængigt af inddækningstype. Læs altid monteringsvejledningen til inddækningen, før indbygning påbegyndes. I tage med profileret tagmateriale bibeholdes en række af hele tagsten under ovenlysvinduet skifer sikres det nødvendige overlæg mellem inddækning og skifer, se side 85. For at opnå korrekt isolering omkring karmen gøres der plads til mm isolering langs ovenlysvinduets sider og afhængig af indbygningsniveau, se side mm eller 50 mm isolering over/under ovenlysvinduet. Hullet afgrænses foroven og forneden med monteringslægter og i siderne af spær som vist i monteringsvejledning. Se kapitel 3. Bemærk: Vær særlig opmærksom på ovenlysvinduets placering i taget i snerige områder, se side 123. HUL I UNDERTAG OG INDERVÆG Hul i undertag af banevare kan skæres som vist og foldes op for at opnå yderligere tætning. Ved hårdt undertag fjernes undertaget helt svarende til hullet i tagfladen. Foreløbig tilskæring af hullet i indervæggen foretages, når ovenlysvinduets placering i tagfladen udvendigt er fastlagt. Karmmål overføres vinkelret til indervæggen, og hullet skæres til. Denne foreløbige tilskæring er nødvendig, for at ovenlysvinduet kan monteres. Vær opmærksom på, at husets dampspærre skal kunne reetableres. Den endelige tilskæring af hullet i indervæggen foretages først, når forskalling skal etableres eller lysningspanel monteres, se kapitel 7. VELUX 17

18 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Klargøring af ovenlysvindue UDTAGNING AF RAMME Rammen kan tages ud for at lette indbygningen af ovenlysvinduet. Rammen stilles med overrammen nedad på et rent og plant underlag. Scan QR-koden for at se en animation af, hvordan rammen tages ud. MONTERINGSBESLAG Monteringsbeslag leveres som standard med ovenlysvinduet. Vindueshøjder fra 1400 mm (-K08) og opefter leveres med ekstra monteringsbeslag, som skal placeres midt på sidekarmen. Beslagene fastgøres til karmen, før ovenlysvinduet monteres i taget. Vær opmærksom på, at beslagenes placering på karmen afhænger af den valgte inddækning. Til nogle sammenbygninger af ovenlysvinduer og inddækninger kræves der særlige monteringsbeslag, f.eks.: Der medleveres særlige beslag til sammenbygningselement GIL og VFE og til inddækning EBW. Ved udskiftning af et ovenlysvindue produceret før 1999, hvor en eksisterende lysning ønskes bevaret, vil ovenlysvinduet sidde længere ude. Der skal derfor anvendes specielle inddækninger, hvor særlige beslag medleveres. 18 VELUX

19 Indbygning af et ovenlysvindue Udvendigt 2 KARMISOLERING Karmisoleringen fra isoleringssæt BDX 2000 består af polyætylenskum monteret på stålskinner. Skinnerne samles til en ramme, der anbringes på lægterne, inden ovenlysvinduet monteres. Karmisoleringen fastgøres ikke selvstændigt, men fastholdes af ovenlysvinduets monteringsbeslag. Hvis den fri afstand mellem spærene ikke er tilstrækkelig stor, kan karmisoleringen tilpasses ved tilskæring i siderne. Karmisoleringen findes i flere udgaver, der er tilpasset ovenlysvinduets indbygningsniveau. Den kan fås separat eller købes i sampak med udvalgte inddækninger. Scan QR-koden for at se en animation af, hvordan karmisoleringen monteres. VELUX 19

20 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Udvendigt OPRETNING OG FASTGØRELSE AF OVENLYSVINDUET Opretning af ovenlysvinduet er vigtig for at sikre, at ovenlysvinduet er tæt. Underkarmen placeres i vater og fastgøres forneden. Afstanden mellem karm og ramme justeres, så sidekarm og sideramme er parallelle. Sørg derefter for, at underkarm og underramme også er parallelle. I tilfælde af vindskævhed rettes karmen op ved hjælp af den medleverede opklodsning som vist i monteringsvejledningen. Ved meget skæve tage, se side Når ovenlysvinduet er rettet op, fastgøres det iht. monteringsvejledning. 20 VELUX

21 Indbygning af et ovenlysvindue Udvendigt 2 UNDERTAG Tilslutning til undertag foretages nemmest med undertagskrave BFX (inkluderet i VELUX isoleringssæt BDX 2000). Undertagskraven er fremstillet af diffusionsåbent materiale og kan derfor anvendes til både ventilerede og uventilerede undertage. Undertagskraven er forsynet med klæbende materiale, hvilket gør det let at fastgøre den til karmens sider hele vejen rundt. Undertagskraven formes dernæst omhyggeligt omkring lægterne og fastgøres til sidst til lægter og afstandslister med rustfrie klammer. Afvandingsrenden anbringes lige over den første gennemgående lægte over ovenlysvinduet, så den kan opsamle og lede det vand bort, der kommer ind på undertaget over ovenlysvinduet. a c b Det medleverede selvklæbende butylbånd anbringes som vist (a) for at undgå utætheder omkring snittet i undertaget. Undertagskraven og dernæst det eksisterende undertag foldes ned i afvandingsrenden, hvor de fastgøres med de medleverede holdebeslag (b). Under ovenlysvinduet laves snit i undertagskraven, så den kan placeres og fastgøres rigtigt (c). Scan QR-koden for at se en animation af, hvordan undertagskraven monteres. VELUX 21

22 2 Indbygning af et ovenlysvindue Udvendigt INDDÆKNING OG BEKLÆDNING Som primær beskyttelse mod vejrliget leveres ovenlysvinduet som standard med aluminiumsbeklædning. De fleste beklædningsdele er formonteret, men delene (2) og (4) leveres sammen med den valgte inddækning. Leveres med ovenlysvinduet. Leveres med inddækningen Hvis man ikke vil bruge en VELUX inddækning, skal beklædningsdele (2) og (4) bestilles separat. Delene bestilles som side- og bundbeklædningssæt ZWC ud fra vinduesstørrelse. Når beklædningsdelene skal monteres, følges vejledningen til inddækningen. De enkelte dele er på bagsiden forsynet med numre, der i de fleste tilfælde også angiver monteringsrækkefølgen. Bemærk, at der findes højre- og venstredele. For at lette monteringen kan beklædningsdel (5) klikkes af og på (a). Bemærk, at på høje ovenlysvinduer fastholdes del (4) med klips på midten (b). a b 22 VELUX

23 Indbygning af et ovenlysvindue Udvendigt 2 INDDÆKNINGER TIL PROFILERET TAGMATERIALE Ved inddækninger til profileret tagmateriale er det vigtigt, at både skumlister og den fleksible del af forkanten slutter tæt til tagmaterialet for at undgå, at støvregn, fygesne m.v. trænger ind under inddækningen. I indbygninger, hvor inddækningstype E-W anvendes, anbefales det at affase tagmaterialet under ovenlysvinduet (a), inden forkanten monteres. For at sikre bedst mulig montering lægges forkanten midlertidigt på plads, og den fleksible del formes efter tagmaterialets profil. Herefter bukkes den fleksible del let nedad (b), inden forkanten fastgøres til ovenlysvinduets underkarm. Forbukket sikrer en tæt tilslutning til tagmaterialet. a b Forkanten ombukkes i siderne (c). Dette er specielt vigtigt i lave taghældninger som ekstra sikkerhed mod vandindtrængning. De yderste centimeter af den fleksible del af forkanten kan evt. formes yderligere efter tagmaterialet med en gummihammer (d). For at kunne anbringe tagmaterialet korrekt ind over inddækningen kan det være nødvendigt at hugge nakken af tagsten (e). Da man ikke må skrue gennem inddækningen, kan det i visse tilfælde være nødvendigt at fastgøre tagsten med ståltråd (f) og/ eller klæbe dem fast til nabotagstenen med egnet fugemasse. d c e f VELUX 23

24 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Udvendigt INDDÆKNINGER TIL FLADT TAGMATERIALE Ved inddækninger til tage med skifer eller skiferlignende tagmaterialer er det vigtigt, at overlæg mellem forkant og tagmateriale som minimum er det samme som for tagmaterialet i øvrigt (a). Se også side 85. Man sikrer, at vandet ledes bedst muligt rundt om ovenlysvinduet ved at overholde de afstande mellem tagmateriale og ovenlysvindue, der er angivet i monteringsvejledningen (b). a b mm 0-20 mm Når man anvender inddækning E-L, skal man sørge for, at inddækningens skotrende slutter tæt mod ovenlysvinduets topkasse. Da skotrenden følger skifergangen, vil den i nogle situationer blive løftet for højt. I disse tilfælde anvendes det medleverede øgestykke for at lukke det opståede hul. Det samme problem kan opstå ved indbygning i tage med tagpap, hvor mange lag pap kan løfte skotrenden. Også her er det vigtigt at anvende øgestykke for at sikre en tæt samling. Se i øvrigt side VELUX

25 VELUX 25

26 Indbygning af et ovenlysvindue 2 Indvendigt TILSKÆRING AF INDERVÆG Den endelige tilskæring af hullet i indervæggen foretages efter montering af ovenlysvinduet. Hvis der anvendes VELUX lysningspanel LS-, tilpasses hullet ved hjælp af den medleverede skabelon. Det sikrer, at lysningspanelet indbygges med lodret og vandret tilsætning i taghældning ELEKTRISK BETJENING Hvis ovenlysvinduet, der indbygges, ikke er født med elektrisk betjening, anbefales det under indbygningen at montere et kabel, således at ovenlysvinduet er forberedt til senere montering af elektriske produkter. Kablet føres gennem det forborede hul i overkarmen. Ca. 20 cm af kablet fastgøres som vist. Resten af kablet kan nu trækkes skjult til en placering, hvorfra det senere kan tilsluttes en styreenhed. Ved kabler på op til 40 m anvendes et 2 x 1,5 mm 2 kabel. Se også side 144. ISOLERING OMKRING OVENLYS- VINDUET Korrekt isolering omkring ovenlysvinduet er vigtig for at undgå kuldebroer. Isoleringssæt BDX 2000 sørger for den nødvendige isolering. Hvis isoleringssættet ikke anvendes, skal det sikres, at der tilsvarende isoleres langs karmen helt op til lægteoverside. 26 VELUX

27 Indbygning af et ovenlysvindue Indvendigt 2 DAMPSPÆRRE Husets dampspærre skal føres helt ind til noten i ovenlysvinduets karm. Dette gøres lettest med dampspærrekrave BBX, som sikrer en lufttæt tilslutning mellem ovenlysvinduet og tagkonstruktionen. Dampspærrekraven trykkes fast i vinduesnoten og fastgøres med skruer i hjørnerne. Ved hjælp af det medfølgende værktøj sikres det, at dampspærrekravens pakning slutter tæt til ovenlysvinduet. Dampspærrekraven forbindes til husets dampspærre med den medleverede damptætte tape. Alt efter forholdene kan det være nødvendigt at tætne overgangen mellem husets dampspærre og dampspærrekraven. I alle tilfælde anbefales det at understøtte samlingen. LYSNING Lysningen mellem ovenlysvinduets karm og den indvendige væg afsluttes bedst ved at gøre tilslutningen vandret i top og lodret i bund. Dette giver den bedste cirkulation af varm luft hen over ruden, den bedste indstråling af lys samt det bedste udsyn. Hvis VELUX lysningspanel LS- anvendes, samles hele panelet på forhånd og klikkes ind i noten i ét stykke. Hvis lysningen fremstilles af f.eks. gips, skal der opbygges et forskallingsunderlag. Som forskallingsunderlag kan VELUX lysningskit LSG anvendes. Scan QR-koden for at se en animation af, hvordan lysningskittet monteres. VELUX 27

28 28 VELUX

29 Inddækninger 3 Generelt Inddækningstyper Kombiinddækning Tvillinginddækning EB- 41 Indbygning med hjælpespær EBY/EKY Facadelyselementer Indbygning med knækspær EBY W10 47 Sammenbygningselementer under ovenlysvindue Indbygning hen over kip VELUX 29

30 Inddækninger 3 Generelt INDDÆKNINGSSYSTEMET VELUX inddækningssystem sikrer tilslutningen mellem ovenlysvinduet og tagmaterialet. De mange forskellige typer VELUX inddækninger tilgodeser, at der fås afprøvede standardløsninger til langt de fleste typer tagmaterialer og indbygningssituationer. For at kunne vælge den rigtige inddækning skal man vide, hvilken type tagmateriale, hvor mange ovenlysvinduer og hvilke typer og størrelser af ovenlysvinduer man har med at gøre. Valget af inddækning er afgørende for indbygningen, da det er vejledningen, der er vedlagt inddækningen, der beskriver, hvordan ovenlysvinduerne skal indbygges. Start derfor altid med at tage vejledningen fra inddækningen. I særlige indbygningssituationer med behov for special- eller ekstradele vil disse dele være vedlagt inddækningen. Inddækninger skal ligesom tagmaterialer lede det vand væk, der forekommer ved almindeligt vejrlig. Inddækningen er ikke "ubådstæt", og derfor må vand ikke kunne hobe sig op omkring ovenlysvinduet. Er der risiko for ophobning af vand, skal ovenlysvinduet og taget sikres specielt. 30 VELUX

31 Inddækninger Generelt 3 INDBYGNINGSNIVEAUER Ovenlysvinduerne er forberedt til to indbygningsniveauer. De to niveauer ses på siden af karmen som en rød streg og en blå streg og omtales i det følgende som hhv. "rødt niveau" (standard indbygning) og "blåt niveau" (forsænket indbygning). For at sikre den rette placering af monteringsbeslag og karm i taget, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilket indbygningsniveau den valgte inddækning er beregnet til. Rødt niveau Indbygningsniveau, der har været VELUX standard siden Monteringsbeslag er monteret på underkarm og overkarm. Blåt niveau Ovenlysvinduet indbygges 40 mm dybere i tagkonstruktionen end ved indbygning i rødt niveau. Monteringsbeslag er monteret på sidekarme. Ved udskiftning af et ovenlysvindue produceret før 1999, hvor en eksisterende lysning ønskes bevaret, vil ovenlysvinduet sidde længere ude. Der skal derfor anvendes specielle inddækninger og beslag. Se kapitel 6. Monteringsbeslag er vedlagt inddækningen og skal monteres på sidekarme VELUX 31

32 Inddækninger 3 Generelt TYPEBETEGNELSER FOR INDDÆKNINGER Typebetegnelsen for inddækninger består af tre bogstaver. Første bogstav i typebetegnelsen er altid et E--. Andet bogstav i typebetegnelsen henviser til indbygningssituationen, eksempelvis: ED- Enkeltinddækning EB- Tvillinginddækning EK- Kombiinddækning EF- Inddækning til facadelyselement EE- Inddækning til tagterrasse ET- Inddækning til sammenbygningselement EAW Pultinddækning til taghældning EK Kipinddækning Tredje bogstav i typebetegnelsen angiver, hvilken type tagmateriale inddækningen er egnet til. På de følgende sider præsenteres de forskellige inddækningstyper, vist som enkeltinddækninger. Bemærk, at profilhøjde på tagmaterialet og taghældning har betydning for valg af inddækning. 32 VELUX

33 Inddækninger Inddækningstyper 3 EDW Til profilerede eller flade tagmaterialer med en profilhøjde/-tykkelse på mm. Maks. 120 mm mm 80 mm mm 20 mm 25 mm mm VELUX 33

34 3 Inddækninger Inddækningstyper EDJ I princippet som EDW, men ovenlysvinduet indbygges 40 mm dybere i tagkonstruktionen (blåt niveau). Maks. 90 mm mm 90 mm 140 mm 55 mm mm mm 34 VELUX

35 Inddækninger Inddækningstyper 3 EDL Til flade tagmaterialer med en tykkelse på op til 2 x 8 mm. Med indskudsstykker. Maks. 16 mm mm 125 mm 0-20 mm 20 mm 25 mm mm VELUX 35

36 3 Inddækninger Inddækningstyper EDN I princippet som EDL, men ovenlysvinduet indbygges 40 mm dybere i tagkonstruktionen (blåt niveau). Maks. 16 mm mm 55 mm 260 mm min 140 mm mm 36 VELUX

37 Inddækninger Inddækningstyper 3 EDE Til traditionelt falsede metaltage i kobber eller zink mm 25 mm 20 mm mm VELUX 37

38 Inddækninger 3 Kombiinddækning En enkeltinddækning består som udgangspunkt af en forkant (1), sidestykker (2) og en skotrende (3). Ved sammenbygninger med flere ovenlysvinduer indgår der i princippet de samme dele. Disse suppleres med dele, der sikrer afvandingen mellem de enkelte ovenlysvinduer Der findes to afvandingsprincipper: LAVTLIGGENDE MELLEMRENDER Her ledes vandet fra den ovenfor liggende tagflade rundt om hvert enkelt ovenlysvindue, hvilket giver mulighed for at kombinere et ubegrænset antal ovenlysvinduer i tagfladen. Princippet anvendes til kombiinddækninger. HØJTLIGGENDE MELLEMRENDER Her ledes vandet fra den ovenfor liggende tagflade rundt om hele kombinationen, hvilket giver mulighed for tættere sammenbygning. Princippet anvendes bl.a. til tvillinginddækning EB-. Den samlede bredde for en kombination med højtliggende mellemrender må ikke overstige 2780 mm. 38 VELUX

39 Volume / Weight Made in Denmark a = xx mm Inddækninger Kombiinddækning 3 Systemet for kombiinddækninger består af seks grundelementer, som gør det muligt at indbygge ovenlysvinduer i kombinationer fra to til et vilkårligt antal ovenlysvinduer ved siden af eller oven over hinanden. Ovenlysvinduer, der skal indbygges side om side, skal have samme højde, og ovenlysvinduer, der skal indbygges over hinanden, skal have samme bredde. a a EB. b P a = XX 00AH10Vmm P De seks grundelementer har numre, som henviser til det sidste ciffer i inddækningens variantkode. F.eks. er EKW MK det midterste inddækningselement i nederste række. Afstand "a" henviser til afstanden mellem sidekarmene, og afstand "b" henviser til afstanden mellem de øverste og nederste karme. Afstand "a" er som standard 100 mm, men findes også som 120, 140 og 160 mm. Herudover kan kombiinddækninger bestilles som specialprodukt med andre "a" afstande fra 60 til 400 mm med spring på 10 mm. Afstand "b" findes kun som 100 eller 250 mm. Hvis der efterfølgende skal monteres en rulleskodde på ovenlysvinduet, skal afstand "a" være minimum 100 mm, og "b" skal være 250 mm. Afstandene skal oplyses ved bestilling og vil ved levering fremgå af inddækningsemballagen. Bemærk: Hvis "a" er mindre end 100 mm, monteres ovenlysvinduerne med specielle monteringsbeslag, der er vedlagt inddækningen. Ellers anvendes de almindelige beslag, som leveres med ovenlysvinduet. VELUX 39

Guide og Prisliste 2015

Guide og Prisliste 2015 Guide og Prisliste 2015 Vejledende udsalgspriser 15 o + Skråt tag Ovenlysvinduer Lystunneler Solafskærmning etjening Fladt tag Ovenlyskupler Lystunneler Ovenlysmoduler til bolig og erhverv Solafskærmning

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

En helt ny generation af ovenlysvinduer

En helt ny generation af ovenlysvinduer En helt ny generation af ovenlysvinduer Bo lyst og energieffektivt med et sundt indeklima VELUX Danmark A/S Prisliste 2012 er vedlagt velux.dk Find din hustype og bliv inspireret Den nye generation af

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

Dagslys og sundt indeklima til boliger med skrå tage

Dagslys og sundt indeklima til boliger med skrå tage Dagslys og sundt indeklima til boliger med skrå tage VELUX Danmark A/S Guide og Prisliste 2015 er vedlagt velux.dk Meget mere end et ovenlysvindue! Med over 70 års erfaring i forskning og udvikling af

Læs mere

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Jørgen Munch-Andersen Birte Møller Andersen By og Byg Resultater 033 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere