CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt"

Transkript

1 CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

2 Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN Om det er en facade eller et vindue, afgøres af placeringen af fastgørelsen og ikke af størrelsen (se næste side). Det er producenten der er ansvarlig for data til varedeklarationen (se de følgende sider for finde ansvarsfordelingen af de forskellige opgaver, alt efter hvilken position man har i produkt-kæden). Alle led i produkt-kæden skal sikre, at der er sporbarhed i alle retninger, fra råvare til færdig facade/vindue. Det gøres ved at etablere -systemer. Det er den der definerer/indkøber ruder og fyldninger, der har ansvaret for, at beskrivelsen følges med hensyn til egenskaber også U-værdi. Det er den der sælger projektet til bygherren, der har ansvaret for at manualer og beskrivelser er fulgt og derfor også ansvaret for CE-mærkningen.

3 Facade (Kilde: FAECF) Vindue Vinduesbånd (lodret eller vandret)

4 Begreb ITT AoC Varedeklaration (CE-mærket på papir med data) CE-mærke (-logo) Betyder Typetest der dokumenterer at kravene i Anneks ZA er opfyldt. Kvalitetsstyring hvor minimum er sporbarhed tilbage til leverandørerne (se afsnit 7 i standarderne). Overensstemmelseserklæring der bekræfter, at Byggevaredirektivet og Produktstandarden er fulgt. Dokument til slutbrugeren der fortæller, at nationale- eller bygherre-krav er opfyldt ved ITT eller egne test. Indeholder også producent-data og CE-logoet. Mærkning til slutbrugeren der fortæller, at der findes en overensstemmelseserklæring og deklaration. AoC, deklarationen og selve CE-mærket benævnes ofte med det fælles begreb: CE-mærkning.

5 Mærkning: Kunden (Bygherren) skal have udleveret en varedeklaration med CE-logo, der bekræfter, at kravene fra produktstandarden er opfyldt i henhold til de nationale krav i Bygningsreglementet og i henhold til særlige krav fra bygherren. For at sikre sporbarheden fra elementerne over til dokumentationen og tilbage til leverandøren, vil det altid være en fordel hvis der sidder en label på selve konstruktionen, med følgende oplysninger: CE-logo, navn på producent, årstal for montering/ produktion samt ordrenummer eller andet sporbart. Labelen kan f.eks. være et lille klistermærke der ser således ud og som placeres mindst ét sted på konstruktionen, men gerne flere (producent-navnet kan også være en wwwadresse):

6 Oversigt over ansvar ved de sædvanlige produkt-kæder.

7 Aktører involveret i de sædvanlige produkt-kæder (eksempler): Designer / Systemhus: Profil Leverandør A/S udvikler systemer og trækker selv profilerne, eller får det gjort efter egne specifikationer. Profil Leverandør A/S skal sørge for ITT og eget samt arbejdsinstruktioner. Producent: Facadefabrikken A/S køber profiler som opskæres og samles. Facadefabrikken A/S skal sørge for eget samt montageinstruktioner. Entreprenør: Montør ApS køber færdigsamlede elementer der leveres og monteres på byggepladsen. Montør ApS skal sørge for eget. Bygherre: Husejer ApS køber et færdigt projekt til hans byggeri og har det overordnede ansvar for at BR10 overholdes. Husejer ApS skal gemme al dokumentation i forbindelsen med CE-mærkningen.

8 1 aktør Baggrund: Profil Leverandør A/S sælger et projekt til Husejer ApS ITT 1 Total-leverandør Profil Leverandør A/S har egen afdeling til opskæring og samling af elementer. Profil Leverandør A/S har egne montører der arbejder på byggepladsen, under ledelse af egne projektledere. Case: Profil Leverandør A/S står for alt - fra tegninger over samling til færdig montering. Profil Leverandør A/S har ansvaret for CEmærkning af projektet.

9 Profiler 2 aktører Baggrund: Facadefabrikken A/S sælger et projekt til Husejer ApS ITT Designer / Systemhus 1 Profil Leverandør A/S Producent Manual 2 Facadefabrikken A/S har egne montører der arbejder på byggepladsen, under ledelse af egne projektledere. Case: Facadefabrikken A/S køber profiler der opskæres, samles og monteres. Facadefabrikken A/S har ansvaret for CEmærkning af projektet.

10 Elementer Profiler 3 aktører Baggrund: Montør ApS sælger et projekt til Husejer ApS ITT 1 Designer / Systemhus Profil Leverandør A/S Producent Manual Facadefabrikken A/S 2 Montør Manual 3 Montør ApS har egne montører der arbejder på byggepladsen, under ledelse af egne projektledere. Case: Montør ApS køber samlede elementer ved Facadefabrikken A/S og monterer dem. Montør ApS har ansvaret for CE-mærkning af projektet.

11 Oversigt over ansvar ved særlige produkt-kæder. (eksempler)

12 Elementer Profiler 2 aktører Baggrund: Facadefabrikken A/S sælger en løsning til Husejer ApS, som selv hyrer en entreprenør ITT 1 Designer / Systemhus Profil Leverandør A/S Producent Manual 2 Facadefabrikken A/S har pligt til opsyn på byggepladsen, for at sikre at manualen følges. Manual Bygherre Husejer ApS står selv for montering af elementerne i henhold til manualen. Case: Facadefabrikken A/S leverer samlede elementer til Husejer ApS, som selv monterer dem. Facadefabrikken A/S har ansvaret for CE-mærkning af projektet.

13 Profiler 1 aktør Baggrund: Facade Fabrikken A/S køber et profilsystem uden for EU og sælger et projekt til Husejer ApS Uden for EU Designer / Systemhus Profile Supplier Hong Kong Manual ITT 1 Producent Facade Fabrikken A/S har egne montører der arbejder på byggepladsen, under ledelse af egne projektledere. Case: Facade Fabrikken A/S køber profiler i Kina der opskæres, samles og monteres i Danmark. Facadefabrikken A/S har ansvaret for CE-mærkning af projektet også for ITT-data.

14 Elementer Profiler 2 aktører Baggrund: Facade Fabrikken A/S køber et profilsystem uden for EU og sælger elementer til Montør ApS Uden for EU Designer / Systemhus Profile Supplier Hong Kong ITT Manual Producent Facade Fabrikken A/S står for ITT og manual 1 Manual 2 Montør Montør ApS har egne montører der arbejder på byggepladsen, under ledelse af egne projektledere. Case: Montør ApS køber samlede elementer ved producenten og monterer dem. Montør ApS har ansvaret for CE-mærkning af projektet.

15 ITT for facader Krav på det danske marked: Væsentlige egenskaber Lovkrav Markedskrav Brand (JA) (JA) Egenvægt (JA) (NEJ) Modstand mod hårde stød (JA)* JA Modstand mod tunge stød (JA) JA U-værdi JA JA Lydisolering (JA) (JA) Vandtæthed NEJ (NEJ) Vindlast NEJ (NEJ) Termisk chok NEJ (NEJ) Lufttæthed NEJ (NEJ) Holdbarhed NEJ (JA) Med Markedskrav menes der de typiske krav der stilles til dokumentation. Men Bygherre kan stille krav til dem alle. * Hvis der er glas, gælder reglerne for glas: Ingen må kunne komme til skade. () I særlige tilfælde. Se Bygningsreglementet eller udbudsmaterialet.

16 ITT for vinduer Krav * på det danske marked: Væsentlige egenskaber Lovkrav Markedskrav U-værdi JA JA Lydisolering (JA) (NEJ) Sikkerhedsudstyrets (JA)** (JA) bæreevne Vandtæthed NEJ (NEJ) Vindlast NEJ (NEJ) Lufttæthed NEJ (NEJ) Med Markedskrav menes der de typiske krav der stilles til dokumentation. Men Bygherre kan stille krav til dem alle. * Hvis der er glas, gælder reglerne for glas: Ingen må kunne komme til skade. ** Hvis det bruges, skal det være testet af producenten. () I særlige tilfælde. Se Bygningsreglementet.

17 Særlige forhold: Når der er krav til forhold omkring brand, skal der altid ske en 3. parts godkendelse og overvågning af produktionen. I Danmark er DBI notificeret til opgaven. Røgopluk CE-mærkes efter godkendelse af et notificeret brandlaboratorium i henhold til DS/EN I Danmark er DBI notificeret til opgaven. Termoruder skal være CE-mærket i henhold til DS/EN I Danmark er TI notificeret til opgaven. Sikkerhedsglas skal være CE-mærket i henhold til DS/EN I Danmark er TI notificeret til opgaven. Hvis der er monteret sikkerhedsanordninger (f.eks. Sikkerhedsbeslag) på vinduer og døre, skal hver producent have godkendt monteringen på det aktuelle profilsystem, på den maximale størrelse der vil blive produceret. I Danmark er TI notificeret til opgaven. Motor-styringer til døre og vinduer skal CE-mærkes efter godkendelse i henhold til maskindirektivet, inklusiv de sikkerhedsanordninger der følger med. I Danmark er TI notificeret til opgaven.

18 Det er Bekendtgørelse nr. 1075, á 10. nov. 2008, der fortæller hvordan parterne skal reagere. Her er der et uddrag med de vigtigste regler: 11 Erhvervs- og Byggestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne om CE-mærkning overholdes. 11 Tilsynet kan udføres ved stikprøvekontrol. 12 Erhvervs- og Byggestyrelsen kan pålægge fabrikanten eller importøren, at afholde udgifter i forbindelse med markedskontrollen. 17 Overtrædelse af 3-10 i Bekendtgørelse nr straffes med bøde.

19 Nyttige links: svarer på alle spørgsmål om CE-mærkning ( ) ( )

20 Yderligere information: Teknologisk Institut Murværk og Byggekomponenter Kongsvang Allé 29, Bygning Aarhus C Henrik Brinch Ekspert i -systemer Morten Jul Lægaard Ekspert i ITT

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning Ombygning / udskiftning Vinduer Yderdøre, porte, lemme, ovenlyskupler og forsatsvinduer Bygninger opvarmet til mere end 5 o C Ovenlysvinduer (Skrå tage) E ref min. 33 U w max. 1,65 E ref min. 10 Bygningsreglement

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energimærkning Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Copyright Ved kopiering skal der kildehenvises til

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06 Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energi-mærkning Trykkeri: Søe-Knudsens Printerservice, Stoholm Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Krav

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

TOR - NYT 1/2006 25 år med tor

TOR - NYT 1/2006 25 år med tor TOR - NYT 1/2006 25 år med tor indhold TOR-NYT 1 / 2006 INDHOLD side 3 TOR fylder 25 år hvad har vi udrettet på disse år side 8-9 CE-mærkning side 12-13 Renovering af Farum Midtpunkt side 4-7 De nye energiregler

Læs mere

om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer

om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer 1 Pjecen er resultatet af et projektsamarbejde mellem Dansk Industri, Plastindustrien og EmballageIndustrien. Projektet er finansieret

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003 At-VEJLEDNING B.1.2 Oktober 2003 CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere