Montagevejledning. DAFA Airstop System. for det bæredygtige byggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montagevejledning. DAFA Airstop System. for det bæredygtige byggeri"

Transkript

1 Montagevejledning for det bæredygtige byggeri 1

2 Om denne vejledning Indholdsfortegnelse Funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed er fremtidens effektive og sikre tætningssystem til dampspærren. En produktserie, der understøtter bæredygtigt byggeri og nedsætter energiforbruget til gavn for miljøet. Denne vejledning giver et grundigt overblik over, hvor kan anvendes, samt hvordan det skal monteres. Det er vigtigt at følge de anvendelses- og montagemuligheder, der er anvist i denne vejledning, så DAFA Airstop System anvendes på den bedst mulige måde. Funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed Nøgle til at vælge dampspærresystem Folietyper Tilbehør til Anvendelsesområde Begrænsninger og særlige forhold Montering af Tætning til øvrige konstruktioner DAFA spærfodskrave DAFA Multi Sealing DAFA hjørner DAFA PE sokkel- og remfolie DAFA PE lysningsfolie DAFA Duo Foil lysningsfolie Reparation af Henvisninger DAFA A/S tilbyder en funktions- og produktgaranti på 15 eller 25 år på alle produkter tilhørende DAFA Airstop System. Produktgarantien dækker holdbarheden på selve produktet, mens funktionsgarantien sikrer, at produkterne lever op til de standarder og normer, som de er godkendt efter. Komplet For at opnå garanti skal der alene anvendes produkter fra til den indvendige tætning. Det vil sige dampspærrefolierne med systemtilbehør i form af bl.a. dampspærretape, folieklæb, lysningsfolie, sokkel- og remfolie, universal rørkrave eller universal kabelkrave. Korrekt projektering Garantien træder i kraft i tilfælde af, at den indvendige klimaskærm ikke lever op til gældende lovkrav om tæthed i garantiperioden. Garantien er ensbetydende med, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af alle de produkter, der indgår i konstruktionen. Det forudsætter, at den færdige løsning lever op til bestemte krav, som du kan se på næste side. Det er let at sikre sig DAFAs funktionsgaranti på henholdsvis 15 og 25 år. Det gør sig gældende på følgende områder: Det er en forudsætning, at projekteringen af et byggeprojekt lever op til de gældende regler bl.a. i henhold til BR10. Det gælder for såvel opgaver vedrørende nybyggeri som ved renovering. OK Korrekt udførelse Produkterne fra skal naturligvis monteres korrekt i overensstemmelse med montageanvisninger fra DAFA og efter Bygningsreglementets krav. OK! O Dokumentation Det er nødvendigt at kunne dokumentere, hvilke produkter, der er indkøbt og anvendt til et givent projekt. Dokumentationen er derfor de fakturarer og/eller følgesedler, som vedrører indkøbet af produkter fra. OK! Blowerdoor test Som dokumentation for, at byggeprojektet er udført korrekt, er en blowerdoor test et sikkert bevis. Hvis dit byggeri er omfattet af en blowerdoor test, skal resultaterne herfra foreligge. OK! 2 3

3 Nøgle til at vælge dampspærresystem På denne side kan du se, hvilke systemløsninger, der knytter sig til. Vejledningen indeholder også en oversigt med angivelse af længden af garantiperioderne for de forskellige systemer med tilhørende produkter. Det drejer sig om henholdsvis 15 og 25 år. Folietyper DAFA dampspærrefolier er designet til anvendelse alt efter bygningens type og projektets aktuelle krav. Forskellige farver gør genkendeligheden let. Uanset valget af dampspærrefolie, er resten af Airstop systemet designet til brug sammen med folien. Ved konstruktions- og bygningstyper som ikke er beskrevet i denne vejledning, skal DAFA kontaktes. System 8 Anvendelse Varmeisolerede konstruktioner, hvor der er risiko for kondens på dampspærrens udvendige side f.eks. sommerhuse Diffusionsåbent - Sd-værdi 8 m Produkter DAFA DiFoil Funktionsgaranti DAFA EcoFoil ALLround dampspærre i 100% regenererede materialer, til det miljø- og økonomibevidste byggeri. Tykkelse: 2-4 m 0,20 mm >80 m System 100 Anvendelse Loft-, gulv- og væg- konstruktioner i helt eller periodevis opvarmede og beboede bygninger Diffusionstæt - Sd-værdi m Produkter DAFA UniFoil Funktionsgaranti DAFA ProFoil Tæt dampspærrefolie til professionelt byggeri, hvor brudstyrken under udførelsen er afgørende. Tykkelse: m 0,20 mm >140 m DAFA EcoFoil DAFA UniFoil DAFA ProFoil Diffusionstæt og økonomivenlig dampspærrefolie til almindeligt byggeri med standardkrav. Tykkelse: 2-4 m 0,15 mm >75 m System 200 Ekstremt diffusionstæt - Sd-værdi 200 m Anvendelse Loft-, gulv- og væg- konstruktioner, hvor der er krav om damp- og fugtspærre med høj diffusionsmodstand Produkter DAFA AluFoil Funktionsgaranti DAFA DiFoil Diffusionsåben dampspærrefolie til solbeskinnede bygningsdele, loft/tagrum og periodevis opvarmede bygninger. 1,5 m >8 m DAFA AluFoil Ekstremt tæt dampspærrefolie til anvendelse i aggresive miljøer. 1,5 m >300 m 4 5

4 Tilbehør til Anvendelsesområder DAFA dampspærretape -leveres i to typer til tæt samling af overlap samt afslutning mod formgivne emner. Klæber helt tæt på alle PP/PE folier. DAFAPE sokkel- og remfolie - anvendes mellem skeletvægge og fundament, samt mellem murrem og væg. Folien sikrer en lufttæt samling til dampspærren. Anvendelse Bygningens tæthed I bygningsreglementets energibestemmelser er det bestemt, at utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 1,5 liter/sekund pr. m² opvarmet etageareal, ved almindeligt byggeri, og 1,0 liter/sekund pr. m² ved lavenergibyggeri. Dette målt ved et lufttryk på 50 Pascal. DAFA PE lysningsfolie - anvendes til lukning i ét stykke, rundt i vindues- og dørlysninger. Folien leveres i to typer, en til skeletvægge og en til hulmurskonstruktioner. DAFA spærfodskrave - anvendes som tætning omkring spærfod, skunkstolper, hanebånd mv. Kraven passer til standard bredde på 45mm. er velegnet til montering i de fleste opvarmede bygningstyper så som boliger, kontorer o. lign. For at undgå skader fra fugttransport gennem bygningsdele, er det nødvendigt at indbygge en dampspærre. Dampspærren skal opsættes og indbygges, så den beskyttes bedst muligt mod beskadigelse. Der ses ofte eksempler på, at en korrekt monteret dampspærre efterfølgende er blevet beskadiget af håndværkere eller bygningsbrugere i forbindelse med montering af f.eks. elinstallationer eller senere bygningsændringer. For at imødekomme dette krav er det vigtigt, at der allerede ved projekteringen bliver taget højde for bygningens tæthed, samt at der bliver projekteret med bygbare løsninger. Det er især vigtigt, at montagerækkefølgen planlægges således, at dampspærrefolier, tape, kraver mv. ikke udsættes for unødige belastninger. DAFA Duo Foil lysningsfolie - anvendes både til indvendig og udvendig tætning af vinduer og døre. Folien er diffusionsåben. DAFA udvendigt hjørne - anvendes til enkel tæt lukning af dampspærren i udvendige hjørner ved vægge, lofter, vindueslysninger mv. DAFA indvendigt hjørne - anvendes til enkel tæt lukning af dampspærren i indvendige hjørner ved vægge, lofter, vindueslysninger mv. - anvendes til tæt afslutning af dampspærren omkring runde og firkantede rør. Forstansede markeringer gør montagen enkel. - anvendes til tæt afslutning af dampspærren omkring kabler og PL-dåser. Forstansede markeringer gør montagen enkel. Håndtering DAFAs dampspærrefolier leveres oprullet på paprør, emballeret og indpakket i beskyttende folie. Rullerne skal opbevares og transporteres liggende på en sådan måde, at de ikke beskadiges. Under opbevaring må rullerne ikke udsættes for direkte sollys. Udrulning må ikke foregå på gulve o. lign. som kan beskadige folien. Det anbefales, at rullen ophænges vandret og udrulles i luften. DAFA multisealing TM - anvendes som tætning, hvor damspærren gennembrydes af konstruktionsdele. Den er meget fleksibel, og kan anvendes til skæve og runde kanter. DAFA folieklæb - anvendes til tætning mellem damspærrefolier og sugende porøse underlag, som f.eks. puds, porebeton, beton eller ubehandlet træ. DAFA hjørnefolie - anvendes til tæt afslutning af dampspærren i loftet rundt langs væggen. Lukker tæt mod tørre overflader af mursten, puds, træ, metal mv. DAFA murværkstape - anvendes til tætning af dampspærren mod beton, mursten, træ mv. DAFA UV tape - kan anvendes både udendørs og indendørs i klimaskærmen, på materialer som dampspærrer, vindspærrer og undertage. Den tåler direkte sollys. Tape, rør- og kabelkraver, spærfodskraver, murværkstape hjørnefolie mv. opbevares bedst ved stuetemperatur. Folieklæb skal opbevares ved mere end +5 C. n montagen skal alle materialer afklimatiseres, således disse er tilpasset temperaturen i bygningen, hvori de skal monteres. Begrænsninger og særlige forhold Komplicerede bygninger I kolde og fugtpåvirkede bygninger som f.eks. frysehuse, skøjtehaller, svømmehaller og lign., stilles særligt store krav til konstruktionernes damptæthed. I disse bygninger skal alle detaljer være gennemprojekteret, og der skal føres skærpet tilsyn ved montagen, idet fejl og mangler kan få meget store konsekvenser. Placering, fugtpåvirkning samt dampspærrens nødvendige dampmodstand skal vurderes og beregnes i hvert enkelt tilfælde. Installationer som kan skade dampspærren Installationer som halogenspots, lampearmaturer og varme- og varmtvandsrør kan skade dampspærren og i særlige situationer udgøre en brandfare. Det skal sikres, at armaturet eller enheden der anvendes, er egnet og godkendt til indbygning. Der skal holdes en afstand til dampspærren på min. m omkring armaturet og min. 25 mm over det højeste punkt på armaturet (Byg-erfa blad (39) ). Det er vigtigt, at damspærren er fastholdt til underlaget, således den ikke senere udgør en risiko. Hvis armaturet eller enheden skal gennembrydes i dampspærren, skal der anvendes en lufttæt bagdåse som f.eks. en safeboks. Dampspærren tapes til safeboksen og folien. Andre installationer som varme- og varmtvandsrør skal isoleres, så disse ikke forårsager skade på dampspærren. Kolde tage Ved anvendelse af i paralleltage med tæt tagmembran som tappap, PVC folie mv., eller i konstruktioner som tagkassetter og builduptage, skal det sikres, at konstruktionen er korrekt ventileret. DAFA Airstop System må ikke anvendes i uventilerede koldttags kontruktioner. Konstruktionerne skal være ventileret og opbygget i henhold til gældende vejledninger. Varme tage Ved anvendelse af i varme tage, skal der altid foretages en fugtteknisk vurdering. Hvis det bærende underlag er udført af stålplader, skal dampspærren placeres, så den er brandbeskyttet. Dette kan sikres ved, at den placeres min m oppe i isoleringen. Sommerkondens Sommerkondens kan opstå i bygninger, som er uopvarmede eller periodevis opvarmet, fx sommerhuse der anvendes til weekendophold. Ved etablering af dampspærre på den varme side af isoleringen i en uopvarmet eller kortvarigt opvarmet bygning, er der i enkelte tilfælde registreret fugtproblemer i form af sommerkondens. Sommerkondens kan opstå, hvis sydog vestvendte ydervægge opfugtes pga. kraftig slagregn. Når solen opvarmer facadematerialet, drives fugten indad med varmestrømmen. Fugten vil i disse tilfælde kondensere på dampspærrefolien og opfugte konstruktionen. Hvor der er risiko for sommerkondens, skal det sikres, at regnskærmen er tæt for fugt og slagregn. 6 7

5 Montering af Tætning til øvrige konstruktioner Placering af dampspærren Dampspærren skal i opvarmede bygninger placeres på den varme side af isoleringen (figur 1). Placeringen bør dog ske under hensyntagen til forhold som installationer, UV lys og at utilsigtet gennemhulning undgås. Fastgørelse Folien fastgøres til underlag af træ med klammer som anbringes i forlængelse af hinanden på en lige linje med 100 mm afstand (SBI 224). På underlag af stål anvendes DAFA dobbeltklæbende tape. Tunge bygningsdele, herunder tegl- og betonvægge, betondæk, mv. anses for, at være tæt hvis de har en densitet på mere end 1600 kg pr. m³ og en tykkelse på mere end 100 mm. Dette forudsætter, at konstruktionen er uden svindrevner, huller, og i øvrigt vurderes at være tæt. Ved samling mellem dampspærre og sugende porøse underlag, som f.eks. puds, porebeton, beton eller ubehandlet træ, anvendes DAFA folieklæb. Ved samling mellem dampspærre og ikke sugende underlag som f.eks. malede overflader, anvendes DAFA hjørnefolie. Dampspærren kan med fordel placeres et stykke inde i isoleringen for at lette montagen af f.eks. el-kabler og el-dåser (figur 2). Dampspærren må højst placeres 1/3 inde i isoleringslaget beregnet fra den varme side. Særlige forhold Hvis der i konstruktionen optræder materialer, der kan have funktion som dampspærre, herunder tegl- eller betonvægge med en densitet på mere en 1600 kg/pr. m³ (tykkere end 100 mm), fibergipsplader, vådrumssikring eller lign. tætte materialer, skal anvendelse af dampspærre vurderes under hensyntagen til den samlede konstruktion. Der må kun være én dampspærre i konstruktionen. Montering kan monteres ved temperaturer over 5 C. n montagen af dampspærren skal konstruktionerne være afstivet og fastgjort, så folie, tape, fuger mv. ikke udsættes for unødige belastninger. Overflader, hvor der skal monteres tape eller foliekæber, skal være tørre og fri for støv. Det skal sikres, at der ikke er fugtige eller våde materialer, samt materialer med skimmelsvamp i konstruktionen (SBI 224). Det skal altid sikres, at dampspærren er fastgjort, så der ikke opstår skader, når dampspærren udsættes for vindtryk, herunder tæthedsprøvning mv. Samlinger eller tilslutninger udføres med mindst 100 mm overlæg. Det er vigtigt, at overlægget ikke rynker eller folder. Montageklammer og samlinger på damspærren forsegles med DAFA tape. Tapen placeres centreret over samlingen og trykkes, så optimal vedhæftning opnås. Overfladerne skal være tørre, rene og fri for snavs og støv. Dampspærren skal efter montagen være plan og udstrammet. Det er vigtigt, at dampspærren i hjørner og ved sammenbygninger, ikke er spændt så hårdt, at samlingerne udsættes for unødige belastninger. DAFA blå dampspærretape - Anvendes til langs- og tværgående samlinger af dampspærre folier. Klæber til materialer som PP/ PE membraner, krydsfiner, høvlet træ og metal. Tapen kan monteres ved temperaturer over 5 C. Folieklæber Før montering skal det sikres, at overfladen er fast, tør og fri for støv og fedtstof. Folieklæberen påføres i strenge med en tykkelse på mindst 8 mm. Umiddelbart efter fikseres dampspærren forsigtigt på den våde klæbestreng, fugen må ikke trykkes tyndere en 4 mm. Fugen aflastes med en fold på folien umiddelbart før fugen. DAFA murværkstape Før montering skal det sikres, at overfladen er fast, tør og fri for støv og fedtstof. Det anbefales, at overfladen støvsuges. Marker på væggen, hvor tapen skal placeres. Tapen udrulles og trykkes fast til væggen, i én arbejdsgang. Efter monteringen fjernes beskyttelsespapiret fra klæbestringen, og dampspærren trykkes fast. Det anbefales, at samlingen trykkes med en hård rulle eller lign. Tapen skal aflastes med en fold på folien umiddelbart før båndet. Kan anvendes ved temperaturer mellem +5 og +35 C Anbefalet montagetemperatur mellem +18 og +35 C Dampspærren skal altid monteres, så siden med tekst vender mod den opvarmede del. Samlinger, gennemføringer og tilslutninger skal udføres med fast underlag, fx forskalling eller 15 mm krydsfinerplade. Figur 1 Figur 2 1/3 DAFA grøn dampspærretape - Er meget fleksibel og anvendes til hjørner, gennemføringer mv. Klæber til materialer som PP/PE membraner, krydsfiner, høvlet træ og metal. Tapen kan monteres ved temperaturer over 5 C. DAFA UV tape - Kan anvendes både ud- og indvendig. Tapen tåler direkte sollys og periodevis slagregn og fugt. Klæber til materialer som PP/PE membraner, krydsfiner, høvlet træ og metal. Tapen kan monteres ved temperaturer over 5 C. DAFA hjørnefolie Før montering skal det sikres, at overfladen er fast, tør og fri for støv og fedtstof. Det anbefales, at overfladen støvsuges. Renskær dampspærren langs væggen og monter hjørnefoliens tapeside på dampspærren. Fjern butylklæberens beskyttelsespapir og tryk klæberen fast til væggen. Hold 8-10 cm afstand til indvendige hjørner. Det indvendige hjørne laves ved at afskære et stykke hjørnefolie på 30 cm. Heri laves der et snit midt på stykket fra den bukkede kant og vinkelret gennem dampspærretapen. Hjørnet kan nu ombukkes og monteres. Der skal laves et overlæg på min. 5 cm, hvor hjørnefolien samles. Kan anvendes ved temperaturer mellem +5 og +45 C - DAFA folieklæb - DAFA murværkstape - DAFA hjørnefolie 8 9

6 DAFA spærfodskrave DAFA Multi Sealing DAFA spærfodskrave anvendes til tætning, hvor dampspærren er gennembrudt med 45 mm spærtræ. Kraven er en 2k-støbt plastkrave med en fleksibel tætningslæbe. Den er let at tildanne, og kan derfor med fordel anvendes til bjælkelag, skunkstolper, hanebånd mv. Konstruktioner I bygninger med skunkrum skal tæthedsplanet i loftkonstruktionen over underetagen føres gennem etageadskillesen til tæthedsplanet i væggen på tagetagen. Det er vigtigt, at damspærren placeres, så den ikke efterfølgende bliver ødelagt af installationer, skruer mv. Folien kan med fordel placeres 1/3 inde i isoleringslaget. (Figur 3) Figur 3 DAFA spærfodskrave DAFA Multi Sealing anvendes til tætning, hvor dampspærren er gennembrudt af f.eks. træ og stålbjælker. DAFA Multi Sealing er et ekstruderet tætningsbånd af butyl, pålagt en strækfilm. Den er meget fleksibel og derfor meget anvendelig til specialtætninger. n dampspærren monteres, skal der etableres et fast underlag, hvor damspærren og DAFA Multi Sealing kan monteres med tætte samlinger. Underlaget udføres bedst af 15 mm krydsfiner. Dampspærren tilskæres i hjørnet, hvor emnet bryder folien. Det er vigtigt, at folien ikke rynker eller folder. DAFA Multi Sealing tilskæres i et passende stykke, og dækpapiret fjernes. Damspærrefolien skal være tør, ren og fri for snavs og støv. Sealingen presses kraftigt mod emnet og folien, så optimal tæthed opnås. I konstruktioner, hvor hanebånd eller lign. større emner gennembryder damspærrefolien, kan der med fordel anvendes 2 spærfodskraver, monteret fra hver side af emnet. DAFA Multi Sealing Før montage Efter montage - DAFA Multi Sealing DAFA spærfodskrave passer til 45 mm spærtræ DAFA spærfodskrave monteret til etagebjælke DAFA spærfodskrave forsegles på den åbne side med DAFA grøn dampspærretape Montage Montage før dampspærrefolien Spærfodskraven kan med fordel monteres, inden dampspærren monteres. For at sikre en tæt samling skal spærfodskraven understøttes i top og bund, f.eks. med et ekstra stykke forskalling. Kraven tilskæres, så den passer præcist til emnet den skal monteres på. Hvis emnet er større end spærfodskraven ved f.eks. hanebånd, kan der med fordel anvendes to kraver. Spærfodskraven hæftes midlertidigt til underlaget. n beskyttelsespapiret fjernes, tilskæres dampspærren i hjørnet, hvor emnet bryder folien. Ved montage på dampspærrefolien n dampspærren monteres, skal der etableres et fast underlag, hvor damspærren og spærfodskraven kan monteres med tætte samlinger. Underlaget udføres bedst af 15 mm krydsfiner. Dampspærren tilskæres i hjørnet, hvor emnet bryder folien. Det er vigtigt, at folien ikke rynker eller folder. Spærfodskraven tilskæres, så den passer præcist til emnet, somden skal monteres på. Hvis emnet er større end spærfodskraven, ved f.eks. hanebånd, kan der med fordel anvendes to kraver. n beskyttelsespapiret fjernes, kontrolleres det, at kraven passer. Damspærrefolien skal være tør, ren og fri for snavs og støv. DAFA hjørner Ud- og indvendige hjørner anvendes til enkel tæt lukning af dampspærren, ved vægge, lofter, lysninger mv. med en vinkel på 90. DAFA hjørne monteres uden på dampspærrefolien. Der kan med fordel anvendes en klat DAFA foliekæb i hvert hjørne, hvilket gør det nemmere at montere tapen. På alle hjørnets kanter monteres DAFA grøn dampspærretape. Det er vigtigt, at overlægget ikke rynker eller folder. Tapen placeres centreret over samlingen og trykkes, så optimal vedhæftning opnås. n montagen skal overfladerne være tørre, rene, og fri for snavs og støv. Damspærrefolien skal være tør, ren og fri for snavs og støv. Folien presses tæt til dampspærrekraven, det er vigtigt at folien ikke rynker eller folder. På den åbne ende forsegles med DAFA damspærretape grøn (tapen leveres med spærfodskraven). Ved samling af spærfodskraver skal overlægget min. være 5 cm. Kraven placeres 10 cm fra folien og beskyttelsespapiret fjernes. Kraven presses, så den lukkede ende slutter tæt mod emnet, mens den skubbes ind til folien og klæbes fast. På den åbne ende forsegles med DAFA damspærretape grøn (tapen leveres med spærfodskraven). Ved samling af spærfodskraver skal overlægget min. være 5 cm. DAFA udvendigt hjørne DAFA udvendigt hjørne, monteret i vindueslysning DAFA indvendigt hjørne - DAFA spærfodskrave - DAFA hjørner 10 11

7 anvendes i alle konstruktioner som lufttætning ved gennemføring af runde og firkantede rør. Kraven består af en sort, blød og fleksibel EPDM dug pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. n kraven monteres, skal der etableres et fast underlag, hvor damspærren og universalskraven kan monteres med tætte samlinger. Underlaget kan udføres af forskalling eller 15 mm krydsfiner. Røret skal være fastgjort til konstruktionen. Dampspærren tilskæres i hjørnet, hvor emnet bryder folien. Det er vigtigt, at folien ikke rynker eller folder. Start med at fjerne den udstansning, som passer til gennemføringen. Bryd aftrækspapiret på begge sider, inden kraven trækkes på gennemføringen. Før kraven over røret, så tæt på dampspærren som muligt, inden aftrækspapiret fjernes. Fjern papiret, mens kraven i en glidende bevægelse presses helt tæt på folien. Ved firkantede rør skal universalkrave forsegles med DAFA grøn dampspærretape. anvendes i alle konstruktioner som lufttætning ved gennemføring af kabler og loftudtag. Kraven består af en sort, blød og fleksibel EPDM dug pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. n kraven monteres, skal der etableres et fast underlag, hvor damspærren og kabelkraven kan klæbes med tætte samlinger. Underlaget kan udføres af forskalling eller 15 mm krydsfiner. Dåsen eller kablerne skal være fastgjort til konstruktionen. Dampspærren tilskæres, så kablet uhindret kan føres gennem denne. Det er vigtigt, at folien ikke rynker eller folder. Start med at fjerne den udstansning, som passer til kablet eller dåsen. Bryd aftrækspapiret på begge sider, inden kraven trækkes på gennemføringen. Før kraven over kablet eller dåsen, så tæt på dampspærren som muligt, inden aftrækspapiret fjernes. Fjern papiret, mens kraven i en glidende bevægelse presses helt tæt på folien. Det er vigtigt, at kablet bliver fastgjort, så kraven ikke senere udsættes for unødige belastninger. Universalkraven leveres med forstansede markeringer. Der må ikke laves udskæringer for emner, der ikke er forstanset. Kabelkraven leveres med forstansede markeringer. Der må ikke laves udskæringer for emner, der ikke er forstanset. monteret til rundt emne monteret til firkantet emne. Ved firkantede emner forsegle med DAFA grøn dampspærretape. ved genbrydning af kabler ved genbrydning PL-dåse Figur 4 Markeringer type 260 Figur 5 Markeringer 1 Ø55 mm passer til en Ø80 mm PL-loftdåse BEMÆRK: Den mest optimale tætning opnås i kombinationen med PL-dåser med gummipropper 1 Ø12 mm passer til runde rør fra Ø15 til Ø25 mm (nyhed) 2 Ø25 mm passer til runde rør fra Ø40 til Ø60 mm 3 Ø45 mm passer til runde rør fra Ø60 til Ø90 mm 4 Ø70 mm passer til runde rør fra Ø90 til Ø110 mm 2 4 stk. Ø3 mm passer til Ø7 mm til Ø10 mm kabler 3 2 stk. Ø7 mm passer til Ø10 mm til Ø22 mm kabler Markeringer type Ø60 mm passer til runde rør fra Ø80 til Ø125 mm 2 Ø100 mm passer til runde rør fra Ø125 til Ø160 mm og til firkantede rør 100 mm x 1m samt 1m x 1m BEMÆRK: Firkantede rør forsegles med DAFAs grønne dampspærretape mellem rør og krave. Dimension Type 260 : 260 x 260 mm Type 345: 345 x 345 mm Type 520: 520 x 520 mm 3 Ø135 mm passer til runde rør fra Ø160 til Ø200 mm Markeringer type Ø150 passer til 200-2m 2 Ø190 passer til mm 3 Ø255 passer til mm - - DAFA universal skabelkrave 12 13

8 DAFA PE sokkel- og remfolie DAFA PE lysningsfolie DAFA PE sokkel- og remfolien kan anvendes både som sikring mod fugt fra underliggende konstruktioner, samt som sikring for en tæt samling af dampspærren mod tunge bygningsdele. DAFA PE sokkel og remfolie er forsynet med tape, som let klæbes til dampspærrefolien og sikrer en tæt samling. Ved anvendelse som sokkelfolie Overfladen på fundamentet eller terrændækket skal være renset for skarpe grater, rengjort, og fri for støv og fugt. For at sikre en tæt samling mod den underliggende konstruktion, udlægges 2 striber DAFA butyl type 200. Strengene skal være min. 8 mm i tykkelsen. Hvis der er større huller eller revner i konstruktionen, skal disse tætnes med ekstra fuge. Efterfølgende kan folien monteres. Det er vigtigt, at butylfugen trykkes, så maksimal tæthed opnås. Det er vigtigt, at folien placeres således, at den kan ombukkes og klæbes til dampspærren. Det skal sikres, at overlægget er klæbet på et fast underlag. Særligt med montage af bund- og murremme Ved fastgørelse af remme, er det vigtigt at sikre, at borestøv fra tegl- eller betonvæggen ikke løfter folien. Det er vigtigt, at remmen er presset tæt mod underlaget, inden hullet bores. Hvis der er borestøv mellem folie og væg, skal dette fjernes, og der skal udlægges en ny butylfuge. Figur 6 DAFA sokkel- og remfolie Butyl fuge DAFA PE lysningsfolie anvendes til indvendig lukning i ét stykke, hele vejen rundt i vindues- og dørlysninger. Lysningsfolien kan anvendes til karme af træ. Vedhæftningsevne skal altid afprøves inden montage. Montage Lysningsfolien er forberedt med tape til montering på ydersiden af karmen. Den monteres til karmen, inden vinduet isættes. Karmen rengøres på ydersiden, og skal være tør, ren og fri for snavs og støv, inden lysningsfolien klæbes fast. Folien føres i ét stykke omkring karmen, og samles med 100 mm overlæg. Hjørner udføres med 1-2 cm fold, for at lysningsfolien kan nå helt ud i lysningens hjørne (se foto). Folien fastgøres ca. 30 mm inde på karmen. Det er vigtigt, at folien ikke rynker eller folder. Efter montagen skal den klæbede samling trykkes, så maksimal vedhæftning opnås. Folien foldes ind på vinduet, så den er beskyttet, når vinduet isættes. Lysningsfolierne tåler direkte sollys i 3 mdr. Montage i lette skelletvægge I vægkonstruktioner med dampspærre anvendes DAFA PE lysningsfolie grøn. Folien fastgøres til underlaget i lysningen, og klæbes til dampspærren. Samlinger udføres på fast underlag med min 100 mm overlæg. Det er vigtigt, at folien placeres så lysningen og vinduespladen kan monteres, uden at folien ødelægges. Det er herunder vigtigt, at folien er tilstrækkelig fastgjort og ikke udstrammet for hårdt. I hjørnerne montres DAFA hjørne blå (se afsnit hjørner). Ved anvendelse som remfolie Overfladen på tegl- eller betonvæg skal være renset for skarpe grater, rengjort,og fri for støv og fugt. For at sikre en tæt samling mod den underliggende konstruktion, udlægges 2 striber DAFA butyl type 200. Strengene skal være min. 8 mm i tykkelsen. Hvis der er større huller eller revner i væggen, skal disse tætnes med ekstra fuge. Efterfølgende kan folien monteres. Det er vigtigt, at butylfugen trykkes, så maksimal tæthed opnås. Når dampspærren på væggen er monteret, ombukkes folien og klæbes til dampspærrefolien. Det anbefales, at der etableres et fast underlag i samlingen. Enten ved at placere folien således, at der kan klæbes på kanten af murremmen, eller ved opsætning af ekstra forskalling. Figur 7 DAFA sokkel- og remfolie Butyl fuge DAFA lysningsfolie blå, anvendes i betonkonstruktioner DAFA lysningsfolie grøn, anvendes i lette skelletvægge med dampspærre Folien monteres til karmen, inden vinduet monteres. Alle hjørner udføres med en fold på 1-2 cm for at folien kan nå ud til hjørnet af lysningen Ved lette skelletvægge klæbes lysningsfolien til dampspærren. Det er vigtigt at sikre, at der er fast underlag i samlingen. I lysningens hjørner monters DAFA hjørne blå, som forsegles med DAFA tape blå Dimension 200 mm blå med dobb. klæb og butyl 300 mm blå med dobb. klæb og butyl 340 mm blå med dobb. klæb og butyl 400 mm blå med dobb. klæb og butyl 410 mm grøn med 2 x dobb. klæb Indhold pr. krt./rl. Montage til vægge af beton I konstruktioner uden dampspærre. Herunder bagvægge af beton mv., anvendes DAFA PE lysningsfolie blå. DAFA sokkel- og remfolie Der udlægges 2 strimler butylfuge inden folien udrulles Folien udrulles og trykkes til fugen. Det skal sikres, at fugen lukker helt tæt mellem folien og underlaget Det er vigtigt, at sokkel- og remfolien altid klæbes opad fast underlag Folien kan fastgøres til underlag af træ og beton. Vedhæftningsevnen skal altid afprøves inden montagen. Overfladen rengøres, så den er tør, ren og fri for snavs og støv. OBS! Beton skal altid støvsuges. Ved tvivl om vedhæftning forsegles med DAFA folieklæber. Folien fastgøres til bagvæggen med den påmonterede butyl og trykkes fast til underlaget. Det anbefales at samlingen trykkes med en hård rulle eller lignende. Det er vigtigt at folien placeres, så lysningen og vinduespladen kan monteres, uden at den ødelægges. Det er herunder vigtigt, at folien er tilstrækkeligt fastgjort og ikke udstrammet for hårdt. - DAFA sokkel- og remfolie - DAFA PE lysningsfolie 14 15

9 DAFA Duo Foil lysningsfolie Reparation af DAFA Duo Foil lysningsfolie anvendes til ud- og indvendig tætning af vinduer og døre. Folien har en variabel sdværdi mellem 0,21 m og 15 m, hvilket gør den anvendelig i konstruktioner med skiftende fugtpåvirkning. Lysningsfolien kan anvendes til karme af træ. Vedhæftningsevne skal altid afprøves inden montage. Lysningsfolien er forberedt med tape til montering på ydersiden af karmen. Den monteres til karmen, inden vinduet isættes. Karmen rengøres på ydersiden og skal være tør, ren og fri for snavs og støv, inden lysningsfolien klæbes fast. Folien føres i ét stykke omkring karmen, og samles med 100 mm overlæg. Hjørner udføres med 1-2 cm fold, for at lysningsfolien kan nå helt ud i lysningens hjørne. Folien fastgøres ca. 30 mm inde på karmen. Det er vigtigt at folien ikke rynker eller folder. Efter montagen skal den klæbede samling trykkes så maksimalt vedhæftning opnås. Folien foldes ind på vinduet, så den er beskyttet når vinduet isættes. Lysningsfolien tåler direkte sollys i 3 mdr. DAFA Duo Foil, anvendes både til udvendig og indvendig tætning af vinduer og døre. Folien monteres til karmen inden vinduet monteres. Alle hjørner udføres med en fold på 1-2 cm, for at folien kan nå ud til hjørnet af lysningen. Dimension Indhold pr. krt./rl mm 3 rl. à mm 2 rl. à 220-2m 1 rl. à Montering Folien anvendes i konstruktioner med tunge vægge. Herunder vægge af beton mv.. Folien kan fastgøres til underlag af træ og beton. Vedhæftningsevnen skal altid afprøves inden montage. Overfladen rengøres, så den er tør, ren og fri for snavs og støv. OBS! Beton skal altid støvsuges. Ved tvivl om vedhæftning, forsegles med DAFA folieklæbe. Folien fastgøres til væggen med den påmonterede klæber og trykkes fast til underlaget. Det anbefales at samlingen trykkes med en hård rulle eller lignende. Det er vigtigt, at folien placeres så lysningen og vinduespladen kan monteres uden at den ødelægges. Det er herunder vigtigt, at folien er tilstrækkeligt fastgjort og ikke udstrammet for hårdt. Ved betonvægge fastgøres lysningsfoliens butylklæber til betonfalsen. Samlingen trykkes med en trykrulle. Det skal sikres, at butylen klæber til underlaget. Reparation af dampspærrefolier Mindre huller under 2 cm² og revner under 10 cm i længden, repareres med DAFA dampspærretape. Hvis huller eller revner er større, skal der monteres et stykke dampspærrefolie af samme type som det ødelagte. Folien tilskæres, således at der er min. 10 cm overlæg, og der er fast underlag under samlingen. Samlingen klæbes med DAFA blå dampspærretape. Henvisninger For forhold som ikke er beskrevet i denne vejledning henvises til følgende litteratur: Bygningsreglementet: DS/EN 13829:2001 bygningers termiske ydeevne, Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger SBi-anvisning 189 Småhuse SBi-anvisning 200 Vådrum SBi-anvisning 214 Klimaskærmens lufttæthed SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger SBi-anvisning 226 Tagboliger - byggeteknik Byg-erfa blad (99) Utætheder i klimaskærmen, måling, lokalisering og vurdering Byg-erfa blad (99) Klimaskærmens tæthed krav, måling, lufttætning Byg-erfa blad (99) Energi- og indeklimaforbedring af ældre etageboliger Byg-erfa blad (31) Indvendig efterisolering af ældre ydermure Byg-erfa blad (39) Dampspærre, udførelse og detaljer mod opvarmede rum Byg-erfa blad (39) Dampspærre i klimaskærmen, fugttransport og materialer Byg-erfa blad (39) Dampspærresamlinger og tætningsmidler Byg-erfa blad (39) Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner Byg-erfa blad (29) Ydervægge i uopvarmede kortvarigt opvarmede bygninger Byg-erfa blad (29) Fugtforhold og dampspærre i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum Byg-erfa blad (27) Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigtbyggeri Byg-erfa blad (27) Sommerkondens. Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie Byg-erfa blad (27) Varme tage, efterisolering og fugtforhold Byg-erfa blad (21) Utætte ydervægge ved gulv, under døre og vinduer Byg-erfa blad (13) Fugtspærre i trægulve og andre fugtfølsomme gulve TOR-anvisning 22 - Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tagpapbranchens oplysningsråd DAFA produktblade: dafa.dk/downloads Reparation af øvrige komponenter Ødelagte løsdele som kraver, hjørner, lysningsfolier mv. kasseres og bortskaffes. Disse må ikke repareres eller genanvendes. - DAFA Duo Foil lysningsfolie 16 17

Montagevejledning. DAFA AirStop System. for det bæredygtige byggeri. Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti.

Montagevejledning. DAFA AirStop System. for det bæredygtige byggeri. Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti. Montagevejledning DAFA AirStop System Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti. Læs hvordan på side 3. NOVEMBER 2015 for det bæredygtige byggeri 1 Om denne vejledning Indholdsfortegnelse DAFA

Læs mere

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt DAFA AirStop System TM når tæt er tæt Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Nr. 6 for det bæredygtige byggeri Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 til byggeri med særlige krav til fugtadaptiv dampspærre DAFA

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 Et komplet sortiment af intelligente produkter 7 3 6 4 6 1 5

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Program. Lovkrav, regler og anvisninger. Bygbarhed/løsninger. Produktkvalitet. Produkter. Spørgsmål

Program. Lovkrav, regler og anvisninger. Bygbarhed/løsninger. Produktkvalitet. Produkter. Spørgsmål Program Lovkrav, regler og anvisninger Bygbarhed/løsninger Produktkvalitet Produkter Spørgsmål Lovkrav, regler og anvisninger Alment teknisk fælleseje Hvad siger Håndværkerne Bedre information til Håndværkerne

Læs mere

DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade

DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade Nr. 3 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis 5 og

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? DAFA intelligent dampspærresystem 0.2 10.0 s d m DAFA er en intelligent fugtadaptiv dampspærre, der tilpasser sig fugtforholdene. Ved fugtophobning på ydersiden af dampspærren vil

Læs mere

DAFA AirVent System super til tag og facade

DAFA AirVent System super til tag og facade DAFA AirVent System super til tag og facade Nr. 3A DEC 2015 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis

Læs mere

DAFA AirVent System til tag og facade

DAFA AirVent System til tag og facade DAFA AirVent System til tag og facade Nr. 3B JAN 2016 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15

Læs mere

DAFA AirVent System til tag og facade

DAFA AirVent System til tag og facade DAFA AirVent System til tag og facade Nr. 3C JANUAR 2017 Tæt bag tag og facade DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti

Læs mere

En tæt forbindelse DET KOMPLETTE DAMPSPÆRRESYSTEM

En tæt forbindelse DET KOMPLETTE DAMPSPÆRRESYSTEM En tæt forbindelse DET KOMPLETTE DAMPSPÆRRESYSTEM 1 alpha dampspærresystem Ljungdahl A/S Ljungdahl A/S ønsker at være din totalleverandør af tætnings- og klæbeløsninger, og vi kan nu tilbyde et komplet

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Tæthed september 2007

Tæthed september 2007 Tæthed september 2007 Ventilation (VGV) Solindfald Transmissionstab Varmeakkumulering Køkkenudstyr Personer Radiator Elektronik Infiltration (Lufttæthed) Indhold Problemstilling hvorfor lufttæthed? 2 Krav

Læs mere

ROCKWOOL Tætningssortiment. - overblik og monteringsanvisninger

ROCKWOOL Tætningssortiment. - overblik og monteringsanvisninger ROCKWOOL TÆTNINGSSORTIMENT Rockwool DANMARK 0/0 ROCKWOOL - overblik og monteringsanvisninger En tæt bygning er en vigtig faktor... Et lavt energiforbrug til opvarmning af bygninger afhænger ikke bare af

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Byg sådan 6. Byg tæt og energiklogt med PAROC Conci. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 6. Byg tæt og energiklogt med PAROC Conci. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 6 Byg tæt og energiklogt med PAROC Conci paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 BYG TÆT OG ENERGIKLOGT At tætte huse automatisk fører til fugt- og mugproblemer

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Ingeniørforeningens faglige netværk Bygningsfysik TM. Aftenarrangement Dampspærrens anvendelse og holdbarhed - konsekvenser i bygninger

Ingeniørforeningens faglige netværk Bygningsfysik TM. Aftenarrangement Dampspærrens anvendelse og holdbarhed - konsekvenser i bygninger Ingeniørforeningens faglige netværk Bygningsfysik TM Aftenarrangement Dampspærrens anvendelse og holdbarhed - konsekvenser i bygninger Aftenarrangement vedr. Dampspærrens anvendelse og holdbarhed Aftenens

Læs mere

PROTEX Tætningsløsninger

PROTEX Tætningsløsninger PROTEX Tætningsløsninger Tætningsløsninger til inden- og udendørs brug Klæbebånd Ampacoll I.N.T. Tape med bagsideliner til samlinger samt gennemføringer af dampspærre og dampbremser. Let at tildanne -

Læs mere

Supertæt med illmod 600 fugebånd

Supertæt med illmod 600 fugebånd Supertæt med illmod 600 fugebånd Nr. 1 båret af stærke kompetencer 31.876.652 meter illmod 600 forpligter 31.876.652 meter, 31.876.653 meter, 31.876.654 meter, 31.876.655 meter... Fugebånd i lange baner

Læs mere

Blower Door-test og praktiske erfaringer

Blower Door-test og praktiske erfaringer ISOLINK rådgivende ingeniørvirksomhed Lars Due ITC Level III termograf og instruktør Blower Door-test Bygningstermografering Rådgivning om materialer og metoder til tæt klimaskærm. Undervisning ITC Level

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

DAMPSPÆRRESYSTEM KOMPLET SERIE AF HØJKVALITETSPRODUKTER TIL LUFTTÆTNING AF NYBYG OG RENOVERING

DAMPSPÆRRESYSTEM KOMPLET SERIE AF HØJKVALITETSPRODUKTER TIL LUFTTÆTNING AF NYBYG OG RENOVERING DAMPSPÆRRESYSTEM KOMPLET SERIE AF HØJKVALITETSPRODUKTER TIL LUFTTÆTNING AF NYBYG OG RENOVERING Læs om det store sortiment og anvendelse af produkterne. 1 Damspaerebrochure_16s.indd 1 DAMPSPÆRRESYSTEM RAW

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

Tæt med mere... Stærkt samarbejde for super relationer

Tæt med mere... Stærkt samarbejde for super relationer Tæt med mere... Stærkt samarbejde for super relationer 2014 Byg sikkert med super tæt Byg sikkert med super tætningsløsninger 2-3 Uovervindeligt, stærkt og bredt sortiment 4-5 Superstærk og hjælpsom partner

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Montering af dampspærre

Montering af dampspærre Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Spørgsmål Undervisningsministeriet. 18-11-2010. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

DAFA produktkatalog 2016

DAFA produktkatalog 2016 produktkatalog 2016 AirVent System AirStop System Facade Kit TM Fugeløsninger Vindues- og dørtætning Glasisætning 1. udgave - Januar 2016 Landsdækkende forhandling altid lige ved hånden s produkter forhandles

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Praktiske erfaringer med Blower Door-test af bygninger opført med regelsættet før 1. jan 2006

Praktiske erfaringer med Blower Door-test af bygninger opført med regelsættet før 1. jan 2006 Illustration (1) viser et hus med en utæt klimaskærm. Når et hus påvirkes af vind opstår der et overtryk på forsiden af huset (den luv side) og et undertryk på bagsiden af huset (den læ side), Dette vil

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

klassifikation dampspærre systemer

klassifikation dampspærre systemer klassifikation dampspærre systemer af Dampspærren er vigtig for den byggetekniske sikkerhed og for energiforbruget DUKO tilbyder en uvildig klassifikationsordning som gør det lettere for bygherrer, projekterende

Læs mere

Meget mere end bare fugebånd

Meget mere end bare fugebånd Meget mere end bare fugebånd Bedre isoleringseffekt Markedets bedste garantier Sikker support på byggepladsen December 2015 Professionelle fugeløsninger til professionelle fagfolk Stærke løsninger overalt

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse 182A1204 El-nr.: 1020007202 EAN-nr.: 5703302087704 Anvendes til en elektrisk isoleret forlængelse af dåserummet. Afstandsringen,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Marts 2006 V1 1 af 13

Marts 2006 V1 1 af 13 Ovenstående illustration I bryggers er der opsat en Blower Door i bryggersdøren, ventilatoren trækker luft ud af bygningen hvorved der skabes et undertryk. Alle steder hvor bygningen er utæt trækkes kold

Læs mere

Ansøgningsskema for klassifikation af dampspærresystemer DUKO Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning

Ansøgningsskema for klassifikation af dampspærresystemer DUKO Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning Ansøgningsskema for klassifikation af dampspærresystemer DUKO Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning Dette ansøgningsskema skal udfyldes af producenter eller leverandører, som ønsker et dampspærresystem

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Orienteringsmøder 2015

Orienteringsmøder 2015 Orienteringsmøder 2015 MgO-vindspærreplader DUKO dampspærresystemer Krav om nøgletal ophævet Forslag om ændring af byggelov - Skadesager bliver meget dyrere v/ole Bønnelycke Udvendig efterisolering Klimaskærmen

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Passivhuse under 1600 m 2

Passivhuse under 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

DAFA AirVent System Montagevejledning

DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA AirVent System Montagevejledning NOVEMBER 2015 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kunde adresse Bygnings

Læs mere