Behov for gensidigt medborgerskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behov for gensidigt medborgerskab"

Transkript

1

2 Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Behov for gensidigt medborgerskab Aktivt og gensidigt medborgerskab er afgørende for sikring af bedre integration og bekæmpelse af udsatte boligområders negative spiral. Aktivt medborgerskab indebærer imødekommende kommunikation, udvikling af et gensidigt kulturkendskab og forståelse. Behov for brobygningsforløb mellem indvandrere og danskere, hvor der skabes socialt netværk på tværs af kulturelle forskelligheder. Fokus skal være på gensidige ressourcer og fælles interesser. Naboskab og lokalt sammenhold kan styrkes ved f.eks.: Nye beboere modtages og introduceres af lokale velkomstguider eller familier til områdets ressourcer, netværk, foreninger mv. Opgangsarrangementer med etniske indslag, musik, mad og normer. F.eks. hver måned. Lokale filmaftener, udflugter, dans, sang. Ghettoguld og Ligusterkræfter: Børn og unge gør en indsats uden for deres boligområde, og viser sig som ressourcer for det omkringliggende samfund. Omvendt inviteres beboere uden for boligområderne ind som lektiehjælpere, fodboldtrænere mv. Initiativer kan med fordel forankres i den boligsociale drift i samarbejde med afdelingsbestyrelse, bibliotek, medborgercenter og lignende. Imagebearbejdning: F.eks. etablering af Mediehuse i udsatte bydele. I et samarbejde mellem lokale partnere (f.eks. boligforeninger) og et produktionsselskab/båndværksted etableres et mediehus, hvor lokale unge og voksne gennem praktikforløb og fritidsjob inddrages i arbejdet for at skabe positive overskrifter for bydelen. Mediehuset skal føre til aldersintegration, afklaring og opkvalificering af deltagerne. I forløbet kan indgå kurser i medietræning og forståelse, folkeoplysningsloven, ungdomsskoleloven o.a. Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

3

4

5

6

7

8

9

10 Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Familien i fokus Børns integration og skolegang sikres ved en tidlig og inddragende indsats over for hele familien. Bedst sikres denne ved en forebyggende helhedsplan for familien fra børns fødsel og op gennem skoletiden. Relevante aktører er kommunale forvaltninger, sundhedsplejersker, biblioteker/kulturhuse, skoler og lokale foreninger. Nøgleord er forældreinddragelse og kurser, der kan bidrage til: Sundhed. Viden om miljø i hjemmet. Styrkelse af forældrerollen og forældresamarbejde. Afmystificering af dagtilbud og institutioner. Sprogstøtte. Forældrenes stilling i familien styrkes ligeledes ved: Forældrenetværk og forældreråd i skoleklasserne. Lektiecaféer for voksne. Mentorordninger og uddannelse. At ressourcestærke trækker svagere grupper med. Drømmefabrikken som ramme: Afsæt i succeser. Medborgerskab og sociale arrangementer. Netværk på tværs af kulturer. Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

11

12

13

14

15

16

17

18 Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner s særlige behov i fokus Drenge, unge og mandlige flygtninge og indvandrere kan oplevee særlige problemer i folkeskolen og på arbejdsmarkedet. De urolige drenge: Vi bør lytte og afkode den enkeltes behov. Behov for individuellee handlingsplaner og coaching. Forældrene skal inddrages og svage forældre skal støttes til positiv eksponering. En maskulin folkeskole: Der er behov for en maskulin folkeskole, inspireret af heldagsskolen med dispensation fra Folkeskoleloven, til at rumme de drenge, der ikke rummes af folkeskolen. Her skal vægtes fysiske og praktiske fag, sprogundervisning og mandlige lærere. Skolen bør samarbejde med opsøgendee medarbejdere og klubber. Unge mænd i arbejde: Arbejde er vigtigt for selvtillid og medborgerskab. Jobbusser kan hjælpe unge ud på arbejdsmarkedet gennem opsøgende arbejde blandt de unge med henblik på at formidle jobs. Bussen kører til lokalområder på faste tidspunkter, men har en fast base, hvorfra indsatsen koordineres. Der bør være særligt fokus på unge med plettet straffeattest. Mentorordninger: Mænd særligt langt fra arbejdsmarkedet støttes til at komme i arbejde ved frivillige mentorordninger i de lokale boligområder. De frivillige tilbydes kurser i rollen som mentor. Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

19

20

21

22

23 Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Fremtidige udfordringer Mange fremtidige udfordringer blev drøftet på de fem workshop, og vi har her forsøgt at sammenfatte nogle uddrag af diskussionerne og de anbefalinger deltagerne udarbejdede i grupper. NB! Vi gør opmærksom på at sammendraget ikke er udtryk for ministeriets holdning, men alene et sammendrag af deltagernes diskussioner og produkter, da de bl.a. blev opfordret til at formulere ideer til det fremtidige integrationsarbejde. Nøglediskussioner om rammerne for integrationsindsatsen: Behov for langsigtede visioner og større handlefrihed for kommunerne til inddragelse af sagkyndige og praktikere. Økonomien behovet for ressourcer, og anvendelsen heraf: Effektiviseringer opleves af og til som besparelser, hvis de ikke varetages med omhu. Øget starthjælp, og/eller ligestilling med SU med mulighed for arbejde ved siden af. Italesættelsen af integrationsudfordringerne: Behov for at fastholde et fokus på individets resurser frem for et problematiserende perspektiv. Fokus i integrationsdebatten bør udstrækkes til også at være på de bløde værdier. Ærgerligt at integration ikke også måles på livskvalitet og dansk netværk mv. Større diffentiering mellem forskellige målgrupper (f.eks. indvandrere og efterkommere), der kan have meget lidt til fælles. Etiske overvejelser om registrering kontra privatsfære påtrængende. Ro på lovgivningsområdet. Behov for partnerskaber: Behov for sammenhængende indsats for individ og familie. Behov for partnerskaber på tværs af områder, forvaltninger og fagligheder inddrag praktikere, netværk mv. Vigtig med formulering af fælles mål. Samarbejde om fastholdelse og efterværn. Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

24 Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Behov for øget vidensindsamling og formidling: Behov for kommunale puljer til sikring af, at det sker. Erfaringer skal bruges aktivt. For lidt fokus på mangfoldighedsindsatsen i det private erhvervsliv, herunder sikring af vidensflow. Etablering af en vidensbasar online. Integrationsprisuddelingen bør følges af midler til at formidle indsatsen til relevante aktører, f.eks. i et roadshow. Efteruddannelse af nydanskere og praktikere m.fl.: Et oplevet behov for fleksibel adgang til og mere danskuddannelse og sprogtræning på alternative måder. Efteruddannelse af målgruppen af nydanskere. Krav om opkvalificering af pædagoger, lærere og tillidsmænd i integrationsøjemed. Efteruddannelse af praktikere og mentorer. Forankring: Større fokus på forankring under forløbet af projekter. Sikring af videreførelse, når midler slipper op. Forankring vigtig som fælles ansvar hos ledelse og medarbejdere. Hvis projekter skaber merværdi, bliver det meningsfuldt for driften. Medborgerskab og inklusion: Større gensidig tillid mellem etniske grupper. Større åbenhed og venlighed fra gammeldanskere er også integration. Mere frivilligt arbejde i integrationsindsatsen, mulighed for at binde efterlønnere ind i frivilligt arbejde. Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013 Konklusion Statuskatalog November 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker Indledning INDLEDNING Social kontrol findes alle steder i samfundet.

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere