Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas"

Transkript

1 Det usynlige forsatsvindue Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas

2 En lys idé Optoglas er et system for nem og nænsom varme- og lydisolering af eksisterende 1-lags vinduer også i fredede bygninger. Systemet er opfundet af arkitekt MAA Ulrich Schirning, og består ganske enkelt af en sidehængslet forsatsrude af hærdet glas monteret på den indvendige side af vinduesrammen ved hjælp af patenterede specialhængsler og -beslag. Uden pladskrævende forsatsrammer, hvorved udseendet ikke skæmmes og lysindfaldet ikke formindskes. Forsatsvinduerne indgår som en logisk løsningsmodel i forbindelse med et samlet koncept for totalistandsættelse af vinduer. Forsatsvinduer isolerer 30% bedre end termovinduer. I følge nyere undersøgelser foretaget på Raadvad-Centeret, Danmarks Tekniske Universitet og Lunds Universitet slås der effektivt hul på den udbredte opfattelse, at termovinduer har en bedre varmeisoleringsevne end de traditionelle dobbeltrude-systemer: koblede vinduer og forsatsruder. Det forholder sig tvært imod lige omvendt: De traditionelle dobbeltrudesystemer, som man forholdsvis billigt og enkelt kan forsyne ældre vinduer af træ med, isolerer over 30% bedre end tilsvarende termovinduer. vinduer er sammensat af flere forskellige materialer med forskellige U-værdier, og da eet af materialerne tilmed selv kan "transmittere" indfaldende sollys til varme, er DS 418 i virkeligheden alt for unøjagtig at anvende på vinduer. Man er bl.a. også blevet opmærksom på, at selve termoruden heller ikke har en ens U-værdi hen over ruden. Der er en væsentlig mindre isoleringseffekt langs kanterne på grund af kuldebroer som følge af metalkantprofilerne. Faktisk gælder den tidligere angivne U-værdi for termoruder "først" 15 cm inde på ruden. Resten isolerer betydeligt dårligere... Vinduesudskiftningen med termoruder er således ikke blot den dyreste i udførelse, den er også den dårligste, rent varmeøkonomisk. Dertil kommer, at termovinduer har en markant ringere holdbarhed end såvel ældre enkeltglasvinduer af træ, som disse forsynet med traditionelle dobbeltrudesystemer." Artiklen slutter: "GLEM ALT OM TERMORUDER, hvis der sidder opsprossede vinduer i huset - først og fremmest ud fra varmeisoleringsmæssige og varmeøkonomiske aspekter. Sæt i stedet forsatsvinduer eller koblede rammer på de eksisterende, istandsatte, gamle vinduer." Optoglas systemet består ganske enkelt af en sidehængslet forsatsrude af hærdet glas monteret på den indvendige side af vinduesrammen ved hjælp af patenterede specialhængsler og -beslag. Forsatsrude monteres direkte på de eksisterende vinduesrammer, hvilket betyder, at vindueskarmen ikke skal ryddes ved åbning af vinduet. I Restaurerings-Nyt, marts 2000, fra Raadvad-Centeret skriver man blandt andet: "Man har siden 1987 haft en Dansk Standard (DS 418) at udregne bygningsdeles varmetabskoefficient, den såkaldte U-værdi (tidligere k-værdi), efter. Men da Nærmere om undersøgelsen kan findes på: På grundlag af undersøgelserne er der nu udarbejdet en ny standard for beregninger af vinduers varmetab, der tager højde for de nævnte forhold, og udviklet edbprogrammer for beregning af U -værdier for vinduer efter de nye principper.

3 Fordelene er til at gennemskue. Optoglas forsatsvinduer kan monteres på den indvendige side af eksisterende vinduesrammer. er næste usynlige, hvorved vinduets oprindelige udseende ikke ændres. har samme lysindfald som ved det oprindelige vindue. isolerer 30% bedre end tilsvarende termovinduer. Har bedre U-værdi (2,2) end en 2-lags termorude. Ved anvendelse af specielt neutralt energiglas opnås en U-værdi på 1,7 svarende til en 3-lags termorude (DS 418). har optimal lyddæmpning. er monteret direkte på de eksisterende vinduesrammer. Vindueskarmen skal ikke ryddes ved åbning af vinduet. er udført af hærdet glas med korrosionsfaste beslag. er godkendt og anbefalet til montage på vinduer i fredede bygninger. monteres på stedet og giver minimale gener. Al montering sker inde fra, uden at lokalet skal ryddes. Ingen stilladser. er lette at vedligeholde. Ingen trærammer skal males. er nemme at betjene ved pudsning også mellem vinduerne. Ved traditionelle, koblede vinduessytemer med forsatsrammer formindskes lysindfaldet. Optoglas forsatsvinduer er uden pladskrævende forsatsrammer, hvorved lysindfaldet ikke formindskes. Vinduespudsning De to lag glas kan nemt adskilles for rengøring. Det må dog anbefales, at vinduerne pudses under rolige vejrforhold. Selv om der anvendes hærdet glas, kan der ske skader på det. Hærdningen omdanner almindeligt glas til sikkerhedsglas, som er seks gange stærkere end uhærdet glas. Skulle skaden ske, vil sikkerhedsglas brydes i små, ufarlige stykker, som ikke er skarpe. Stormkrogen skrues af. Dermed frigøres den hærdede rude, som kan svinges bort fra rammen. Undgå denne situation!

4 Tekniske oplysninger Sidehængslet forsatsvindue til varme- og lydisolering af gamle vinduer, også i fredede bygninger. Systemet er patenteret under patent nr. PR karm ramme anverfer øsken bøsning glashængsel sprosse forsatsrude stjerthage tætningsliste stormkrog beslag oprindelige glas rammens hængsel Udførelse Optoglas systemet består af en sidehængslet forsatsrude af hærdet glas monteret på den indvendige side af vinduesrammen ved hjælp af patenterede specialhængsler og -beslag. Glas Leveres som standard med 4 mm hærdet glas, der er ca. seks gange stærkere end almindeligt vinduesglas. Glasset kan også leveres som energiglas. Forsatsglasset leveres efter mål med 2 stk. forborede Ø8 mm huller til montage af hængsler samt Ø8 mm huller til anverfer og stormkrog. Hullerne er som regel placeret 16 mm fra glaskanten. Hængsler og beslag Som standard leveres forsatsruden med korrosionsfaste specialhængsler, bøsninger, anverfere, stormkroge, stjerthager samt afstandslinser. Hængslet er fremstillet af 4 mm messing med rustfri stålstift som hængselstap. Hængslet har 2 stk. undersænkede huller til skruer for montage på vinduesrammen samt 1 stk. M5 gevindhul for montage af anverfer og bøsning, som bærer forsatsruden. Anverfer-type efter opgave. Alle gængse anverfere kan anvendes, dog skal disse være forsynet med eller forsynes med M5 øjebolt. Alle gængse typer stormkroge kan anvendes dog skal disse være forsynet med eller forsynes med M5 øjebolt. Bøsninger er fremstillet af lysægte Delrin. Udvendig diameter 7,95 mm med indvendigt M5 gevind. Tætningsliste Hvid Q-lon tætningsliste, eksempelvis som Carl F. type , bestående af polyethylenfolie, polyethanskum og halvhård polypropylen. Træliste Fyrretræ til maling. Profil og dimension efter opgave. Varmeisolering Med standardglas opnås en U-værdi på 2,2, hvilket er bedre end en 2-lags termorude. Med energiglas er U-værdien 1,7, hvilket svarer til en 3-lags termorude. Lydisolering Ved anvendelse af 4 mm hærdet glas opnås en lydreduktion på db. Montering Montage af forsatsglas foretages på stedet og uden større gener. Se omstående montagevejledning. Vedligeholdelse og rengøring Optoglas forsatsvinduer kræver ingen særlig vedligeholdelse. Ved vinduespudsning skrues stormkrogen ud, hvorefter forsatsglasset kan åbnes, så vinduet kan pudses indvendigt. Garanti Der ydes 5 års garanti på materialerne.

5 Glas er ikke bare glas... Når glas ikke under nogen omstændigheder må gå i stykker - eksempelvis i glasdøre og Optoglas forsatsruder - anvendes hærdet glas, der er stærkere end almindeligt glas, og som også yder beskyttelse mod personskader. Fem gange så stærkt som almindeligt glas Hærdet glas er almindeligt glas, der er blevet opvarmet til cirka 650 C og derefter kølet hurtigt ned. Herved bliver glasset omtrent fem gange så stærkt som almindeligt glas. Hærdningen påvirker også glassets brudmønster. Når hærdet glas belastes så kraftigt, at det går i stykker, splintres det i små, ufarlige stumper, hvilket formindsker risikoen for alvorlige snitsår. Hærdet glas har desuden en stor varmebestandighed, idet det kan tåle temperaturer på op til 275 C. Stjæler mindst af lyset Hærdet glas påvirker ikke udefra kommende lys og farver mere end almindeligt glas. Normalt glas er svagt grønligt, hvilket er den farve, der stjæler mindst af lyset, og som giver den mindste farveforvrængning. Man siger, at farvegengivelsesindekset er højt. Hærdet glas kan kombineres med forskellige typer af funktionsglas, eksempelvis farvet glas, solbeskyttende glas eller energiglas. Bedre indemiljø med energiglas Energiglas er et almindeligt hærdet glas belagt med en selektiv lavemissionsbelægning på den ene side. Belægningen er ekstremt tynd og transparent og har den effekt, at glasset kaster rumvarmestrålingen tilbage i rummet. Samtidigt lader den solenergi og synligt lys komme ind. Når rumvarmen reflekteres tilbage, bliver varmeisoleringen væsentligt bedre samtidig med, at det inderste glas bliver varmere. Den højere overfladetemperatur mindsker eller eliminerer kuldenedfald og kuldestråling fra vinduesoverfladen, hvilket er med til at forbedre indemiljøet. Med hensyn til lysindfald har energiglas næsten samme egenskaber som almindeligt glas. Danmarks Tekniske Universitet dokumenterer.. BYG DTU ved Danmarks Tekniske Universitet har i forbindelse med energimærkning foretaget varmetransmissions- og energiberegninger på fyrretræsvinduer monteret med Optoglas forsatsruder. BYG DTU har for et fyrretræsvindue med 4 mm enkeltglas udvendig og en Optoglas forsatsrude af 4 mm hærdet energiglas indvendig beregnet den samlede U-værdi af ramme, karm og rude til 1,7 W/m 2 K. Forsatsruder er en sammenligning værd Studér tabellen tallene taler for sig selv. Computermodel af temperaturfordeling i fyrretræsvindue med Optoglas forsatsrude. Rudeopbygning Lys- Temperatur*) U(K)-værdi Lydreduktion transmission Indv. glas- W/m2K**) RW angivet i % overflade C i db 4 mm enkeltglas i ramme 86-2,4 4, mm enkeltglas i ramme udvendigt 4 mm hærdet enkeltglas indvendigt 4 mm enkeltglas i udvendig ramme 4 mm hærdet energiglas indvendig 4 mm enkeltglas i udvendig ramme Termorude med energiglas i forsatsramme 82 8,9 2, ,3 1, ,4 1, *) Værdien er udregnet ved en indetemperatur på 21 C og en udetemperatur på 10 C. **) U(K)-værdien er beregnet i henhold til den gamle norm, DS 418.

6 Rigtig måltagning... 1 Markér med pen eller syl alle fire hjørner, hvor karm og vinduesrammen mødes. målpunkt målpunkt Åbn derefter vinduet og tag mål af afstand mellem punkterne. Glassets dimensioner kan selvfølgelig også bestemmes ved at måle fra karm til post og fra vindueskarm til tværpost eller overkarm. 1 Da forsatsglas skal have fornøden frigang, bliver glasset skåret mindre end de faktisk aflæste mål. Tolerancen skal ikke medregnes ved måltagningen. Kun bruttomål er påkrævet, da glasset tilskæres passende på værksted. 2 Målene A, B, C og D er ved en retvinklet ramme. A målpunkt Er rammen kun parallelforskudt og uden rette vinkler, kan mål også angives som vist på den nederste tegning. D B Hvis der er forskellige mål i højden i de to sider eller i bredden foroven og forneden, undersøges med en vinkel, om der er en ret vinkel i ét af hjørnerne. Hvis dette er tilfældet, markeres dette på skitsen. 3 For rammer med "virkelige" skævheder eller med buede overstykker eller lign. bør der fremstilles en skabelon af tyk pap eller masonit. C A E D B C

7 ... og montage 4 Markér, som ved måltagning, karmens fire hjørner på vinduesrammen. Rammen tages ud og lægges vandret. Forsatsglasset placeres nu på rammen, således at der er lige stor afstand til de fire markerede hjørner. Gennem hullerne i glasset markeres for hængsler og stormkrogbeslag. 5 Hængslerne skrues på rammen og glasset monteres til hængslerne Rammen genmonteres, vinduet lukkes, stjærthager til anverfer sættes på midterpost, stjærthage til stormkrog sættes på sidekarm og tætningslisten fæstnes hele karmen rundt. anverfer bøsning Sørg for tilspænding af tætningsliste til glasset. 1-2 mm tilspænding vil være passende. hængsel vinduesramme 6 forsatsglas Montering uden udtagning af vindudesrammer Glasset kan også monteres uden at rammen udtages. Fjern eksisterende stormkrog og anverfer. Rammen holdes nu fast til midterposten ved hjælp af eksempelvis en skruetvinge. sidekarm tætningsliste stormkrug bøsning forsatsglas Hold glasset med nødvendig omløbende frigang til rammen, markér placering af hængsler og stormkrog gennem hullerne i glasset. vinduesramme Montér beslagene og glasset på rammen og anbring tætningslisterne.

8 Optoglas ApS Oddenvej 107, Lumsås 4500 Nykøbing Sj. Tlf.: Fax: Medlem af Energiforsatsgruppen

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER VEDLIGEHOLDELSE, ISTANDSÆTTELSE OG ENERGIFORBEDRING AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold vinduer - vold mod bygninskulturen 3 1. raadvad-centerets restaurerings-principper

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring. Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Nye forsøg har vist hvordan man billigt og enkelt opnår den bedste

Læs mere

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

HORN. Renoveringsrammer. - efterisolering af gamle vinduer. www.renoveringsrammer.dk

HORN. Renoveringsrammer. - efterisolering af gamle vinduer. www.renoveringsrammer.dk HORN Renoveringsrammer efterisolering af gamle vinduer www.renoveringsrammer.dk Forord Horn aps er oprindeligt et datterselskab af firmaet PC Vinduer og Døre A/S, etableret i 1978 ved Poul Christensen.

Læs mere

De smukkeste rammer om din udsigt

De smukkeste rammer om din udsigt Dansk produceret kvalitetsprodukt De smukkeste rammer om din udsigt Bøjsø døre og vinduer gedigent håndværk bygget på solide traditioner! 2 Kvalitet og tradition»vi har produceret vinduer og døre siden

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

Modul 2: Vinduer og solafskærmning

Modul 2: Vinduer og solafskærmning Modul 2: Indholdsfortegnelse Hvorfor har vi vinduer?...2 Forklaring på komponenter i vinduer...2 Uværdier Definition og eksempler...3 Oversigt med U-værdier for ruder...4 Sollys og solenergi...5 Sammensat

Læs mere

PRODUKTKATALOG BYGNINGSSIKRING

PRODUKTKATALOG BYGNINGSSIKRING Hammerglass Enkelt Hammerglass Tillæg Hammerglass Isolér Hammerglass Spejle Hammerglass Støjdæmpning Hammerglass Vejrbeskyttelse SafeCoat Sikkerhedsfilm og Sikringsfilm Adgangssikring Bygningssikring Objektsikring

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

Hvad koster et vindue?

Hvad koster et vindue? Hvad koster et vindue? Totaløkonomisk valg af vinduer Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Det næstbilligste her og nu er det billigste på lang sigt: Nænsom istandsættelse

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 14: VINDUER MED MINDRE LINJETAB I SAMLINGEN MELLEM VINDUE OG MUR BYG DTU U-013 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26 1 2015 Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved Saint Gobain R&D Nordic Schüco Danmark Dow Corning /Mikkelsen Arkitekter m3 Arkitekter Skandinaviska Glassystem

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet Verdens bedste investering Sådan får du 276% i rente! Kører du en kæmpe omvej for at spare 5 øre pr. liter benzin, når bilen skal tankes op? Løber du fra supermarked til supermarked for at få tre liter

Læs mere

Vinduer for livet Designvinduer til ombygning og nybyggeri

Vinduer for livet Designvinduer til ombygning og nybyggeri Vinduer for livet Designvinduer til ombygning og nybyggeri Nye vinduer? En god investering At vælge nye vinduer og døre er en beslutning, der har vidtrækkende konsekvenser. Det betaler sig derfor at vælge

Læs mere

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre Den ægte vare 1 Velkommen til Outrup Vinduer og Døre Velkommen til Outrup Vinduer & Døre, en familieejet og ejerledet dansk virksomhed beliggende på Mors. I mere end 40 år har vi produceret kvalitetsvinduer

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere