Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse."

Transkript

1 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer af refleksioner i forbindelse med udarbejdelse af et masterspeciale, hvor vi undersøgte samarbejdet mellem sektorer i koordineringen af sammenhængende patientforløb og anvendte ledelsesbaseret coaching til at skabeudvikling i samarbejdet. Artiklen handler om den magt og autoritet, der er indlejret i de faglige professioner, og som skal gentænkes, når ledelsesbaseret coaching tænkes ind i ledelse af hospitaler, Gennem generationer har hospitaler opbygget traditioner med professionsledelse, og hvor faggrupper vil ledes af deres egne. Ledelse i hospitaler. Hospitaler i det danske sundhedsvæsen er typisk hierarkisk 1 opbygget med afsæt professionernes identitet med tilhørende interne etiske kodekser, der regulerer adfærden og autonomi i forhold til eget fag. Holdningen i grupperne af fagprofessionelle er, at læger vil ledes af læger, sygeplejersker af sygeplejersker og sekretærer af sekretærer osv. Det betyder, at disse faggrupper ledes af ledere, der har samme grunduddannelse som medarbejderne og sjældent nogen formel lederuddannelse. Medarbejderne værdsætter og respekterer den faglige baggrund højere end lederuddannelse. Den faglige baggrund betyder, at ledere og medarbejdere taler det samme sprog, og ledere forstår substansen i opgaven. Ledere og medarbejdere er af samme socialisering, samme faglige normer og samme rutiner og vaner. Tilsammen faktorer, 1 Hierakrisk: (græsk hieros hellig, arkho regel) er et system til at rangordne og organisere ting. Wikipedia

2 2 der holder den daglige drift i gang, men som forhindrer organisatorisk og ledelsesmæssig fornyelse. Hospitalerne er præget af institutionel magt. Magt, som følger af ureflekteret forståelse (som rutiner, vaner og normer) og accept af de samfundsskabte rammer for sundhedsvæsnet. Accept betyder, at der ikke sættes spørgsmålstegn ved den virksomhedsopfattelse, som hospitaler skaber via deres fagprofessionelle og hierarkisk organisering, da denne magt ligger indlejret i aktørerne. Udfordringen ved at implementere ledelsesbaseret coaching som ledelseskoncept er, at ændre magtstrukturerne fra at være indlejret i de faglige aktører til at udspille sig i relationerne mellem aktørerne med afsæt i organisationens funktionalitet og logik. Ledelse i hospitaler står overfor at skulle håndtere store forandringer eksempelvis større hospitaler og specialisering, stigende markedsgørelse af sundhedsvæsenet, servicegarantier til borgerne, mangel på kvalificeret arbejdskraft. Dette er blot eksempler på udfordringer, der kræver øget ledelsesopmærksomhed og kapacitet, og at der er brug for at gentænke ledelseskonceptet i hospitalsledelse. Udfordringen med professionalisering af ledelse er særlig gældende for lægegruppen, mens undersøgelser viser, at sygeplejerskegruppen har en bredere forståelse af ledelse (Bendix 2008). Lægernes identitet er bundet op på deres profession og en samfundstildelt magt og autoritet. Gennem mange år har der eksisteret en ledelsestænkning, der har koblet den faglige uddannelse sammen med ledelse. Ansættelse som overlæge og leder sker gennem forfremmelse i et hierarkisk system uden yderligere refleksioner over, om den fagligt dygtige klinikker og så er en dygtig leder, som forholder sig til organisatoriske helheder, tværfaglig ledelse og personaleledelse. For at løse fremtidens udfordringer fordres generel ledelse 2 (Bendix 2008), der betyder at lederen skal besidde organisatorisk forståelse, forandringsparathed og samarbejdsevner for at løse ledelsesopgaverne. I generel ledelse er kodeordene økonomisk effektivitet, ressourcefordeling og konfliktløsning. Generel ledelse udøves af ledere, som har ledelse som deres uddannelse og profession, og derfor kan lede alle faggrupper. 2 Generel ledelse omfatter strategisk ledelse, administrativ ledelse og personaleledelse

3 3 Der er brug for ledelse, der kan organisere en praksis, som er præget af en reflekterende og refleksive kulturer, der gør organisationen fleksibel og effektiv, udvikler ansvarlige og kompetente medarbejdere, og er en attraktiv arbejdsplads. Ledelsesbaseret coaching som ledelsesfilosofi, ledelsesstil og ledelsesteknik. Den fremadrettede ledelsesopgave er i dette perspektiv at forene den faglige verden med en professionel ledelsesverden og få skabt mening i praksisfællesskabet med ændring af magtstrukturer. Ledelsesbaseret coaching 3 er en ledelsesfilosofi, der inddrager ledelse i coachingen på den måde, at ledelse udøves i coachingsamtalen ved at definere retning, rammer og råderum samt skabe gennemskuelighed i relationen med medarbejderne. Ledelsesbaseret coaching tager afsæt i den organisatoriske funktionalitet og logik og ikke kun i den faglige identitet. Fokus skal flyttes fra de faglige individer til relationerne, som ved at koble sig på hinanden skaber sammenhæng i organisationen og søger at realisere organisationens fælles mål og visioner. Funktionskædemodellen (Søholm 2009) kæder organisationens mål og visioner ind i den aktuelle løsning af opgaver. Man skal i coachingen skabe tydelig sammenhæng mellem den fagprofessionelles mål og opgaver og organisationens strategi og mål. Dette kan nok løse opgaven med at skabe sammenhæng mellem de fagprofessionelle identitetsopfattelse og ledelsesfilosofien i ledelsesbaseret coaching. Men tilbage står vi med udfordringen, at fagprofessionelle i hospitalsverdenen vil ledes af deres egne. Denne udfordring, mener vi, kan håndteres med teamcoaching (Molly-Søholm 2007) organiseret efter funktionskædemodellen. Lægerne og sygeplejersker identificerer sig med at være en del af et fagligt team, og ugentlige teammøder kan danne det faglige rum for coaching. Ledelsen (læge og sygeplejerske) kan i dette refleksionsforum indtage gamemasterrollen (Søholm 2009) og sætte retning, afklare rammer og definere råderum, samt være den, der påtager sig at inspirere til refleksion, og at justere dialogerne ved at indtage et metaperspektiv. 3 Teorien om ledelsesbaseret coaching er udviklet af T.Molly-Søholm m.fl.

4 4 Gennem ledelsesbaseret coaching kan ledere være med til at udvikle de fagprofessionelles identiteter. Ledere kan via ledelsesbaseret coaching påvirke kulturen og sprogspillet og derigennem sprog og handlinger, så medarbejderne ikke kun er styret af sproget i deres egne faglige identiteter, men kobles med nye sprogspil, der er udviklet i teamcoaching. Der kan rejses tvivl om hvor vidt teorien om ledelsesbaseret coaching og teamcoaching kan håndtere ændringer i den eksisterende samfundsanerkendte magtfordeling i hospitalsverdenen. Autoritet, magt og ledelse er forskellige ting (Bendix 2008). Autoritet er retten til at træffe beslutninger, der har konsekvenser for andre. Magt er evne og lyst til at påvirke andre, også selvom det ikke er indeholdt i ens funktionsbeskrivelse. Autoriteten opstår i det øjeblik, magten accepteres. Når en leders magt i forhold til medarbejdergruppen accepteres, får lederen autoritet, og magten legitimeres. Lægerne har generelt autoriteten gennem samfundsaccepten og andre faggrupper i hospitalsledelse har formelt magten, men ikke legitimeringen fra lægernes og samfundets side. Magtpositioner bruges til at producere fortællinger, der kan overbevise andre og derfor få afgørende betydning for organisationens og systemets udvikling. Magt er altid til stede om man vil det eller ej. Ledelsesbaseret coaching er ikke en magtfri samtaleform, hvilket betyder, at når ledelsesbaseret coaching er valgt som ledelseskoncept, skal magten og autoriteten tildeles lederne gennem legitimering i praksisfælleskabet. Hvis der skal ske en ændring i ledelse i hospitaler, skal der ændres ved de eksistentielle antagelser om magt og autoritet såvel hos de fagprofessionelle og i hele samfundet. Det betyder, at der skal skabes en samfundsdebat om magt og autoritet knyttet til fag og ledelse som profession. Er min forståelse kun blindhed for min egen mangel på forståelse? Ofte forekommer det mig sådan. (Wittgenstein,1989, 418)

5 5 Litteraturhenvisninger. Bendix, H. W.,m.fl.(2008): Hospitalsledelse. Børsens Forlag. 1. Udgave. Molly-Søholm m.fl. (2007): Lederen som teamcoach. Børsens Forlag. 1. udgave Søholm, T.M., m.fl. (2009): Ledelssesbaseret Coaching. Børsens Forlag 1. Udgave, 6. Oplag

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende!

At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende! At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende! Af Annemette Digmann * Flere og flere af velfærdsopgaverne skal løses på tværs af fag, på tværs af afdelinger og på tværs af sektorer. Det opleves

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER...

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... 7 A5. LÆRING OG FORANDRING I dette appendiks behandles teorien omkring læring og forandring. Læringsteorien

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje

Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje Uddannelsesniveauer og realkompetencevurdering Transfer: Læringssamtalen som transfer metode Introduktion til uddannelsesniveauer

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier,

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, forskellige vinkler på magt og etik Michala Schnoor Gitte Haslebo Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, der organiserer coachingen, vil formålet og de anvendte

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN LEDELSE NU OG I FREMTIDEN EN KVALITATIV OG EMPIRISK UNDERSØGELSE AF LEADERSHIP PIPELINE SOM LEDELSESMODEL I DET OFFENTLIGE SYGEHUSVÆSEN. Opgavebetegnelse: Afsluttende masterprojekt. 4.semester. 4. januar

Læs mere

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk I disse år vinder det anerkendende princip for alvor indpas i alt, hvad der har med personaleudvikling,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere