K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik"

Transkript

1 Montage - og betjeningsanvisning Udgave: DK1 Gældende fra: K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik BK2... -G V AC For komfortventilation Montage og installation kun for faguddannet og sikkerhedsbevidste elinstallatører. Læs og følg anvisningen i denne montageanvisning. Gem anvisningen for senere brug, fx. ved vedligehold. Afbildning Kendetegn - For komfortventilation - i kompakt størrelse - Afbryder automatisk endepositionerne: endeposition åben ved indbygget endestopsafbryder endeposition lukke ved elektronisk endestop - Holder vinduet tæt v.h.a. elektronisk defineret holdetryk - Forsyningsspænding 230V AC - 3-polet tilslutningskabel - Overbelastningssikret - Vedligeholdelsesfri stålkæde - Kompakt motor i aluminium firkantprofil uden forstyrrende påbygningsdele og derfor elegant og designrigtig i sit udseende - Op til max. 300N trykkraft Anvendelsesområde For indsætning i skrånende tagopluk f.x: Tophængte udadgående tagvinduer og i lodrette facader f.x: Tophængte udadgående klapvinduer Bundhængte indadgående kipvinduer Dimensioner: Påbygnings- Motor BK-2189-AC BK-2258-AC BK-2327-AC BK-2419-AC BK-2511-AC BK-2603-AC L x H x B 544 x 40 x 40mm 544 x 40 x 40mm 544 x 40 x 40mm 637 x 40 x 40mm 820 x 40 x 40mm 820 x 40 x 40mm Med forbehold for tekniske ændringer. TI_BK_AC_300N_DK

2 2 Sikkerhedsanvisninger Vær opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger: Bemærk følgende advarselstegn: Personfare, elektrisk strøm Fejlhåndtering kan føre til ødelæggelse af materiel Personfare ved bevægelige dele, klemrisiko Vær opmærksom på følgende ved montage og betjening: Vinduet lukker automatisk. Ved åbning og lukning stopper motoren v.h.a. Endestoppet. Motorens trykkraft fremgår af de tekniske data. Denne kraft kan medføre klemskader på fx. fingre. Ved montage og betjening hold da aldrig i vinduesrammen eller på kæden - klemrisiko for fingre! INFO Betjeningsanvisning Montage, idriftsætning og vedligehold bør kun foretages af faguddannede og sikkerhedsbevidste elektroinstallatører eller personale med tilsvarende kvalifikationer. Læs og overhold anvisningerne i denne betjeningsanvisning og overhold de angivne rækkefølger. Gem denne betjeningsanvisning til senere brug / vedligehold. En pålidelig drift uden skader og risici opnås kun ved omhyggelig montage og indstilling efter denne anvisning. Vær opmærksom på motorens anvendelsesområde og dens min- og maksimale ydelsesevner (se de tekniske data). Anvendelsesområde: Udelukkende til automatisk åbning og lukning af vinduer som de viste eksempler. Ved anden anvendelse spørg først forhandleren. Det vil være ud over denne anvisnings rammer, at opliste alle gældende bestemmelser og lovkrav. Sikrer Dem altid at Deres anlæg er i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Særligt skal iagttages: Åbningsareal af oplukket, åbningstid og hastighed, temperaturmodstandsdygtighed af kabel og materiel, kabeltværsnit i forhold til længde og strømbelastning. Befæstningsmateriel skal vælges i overensstemmelse med fundamentet og den påførte belastning, og om nødvendigt forstærkes. Vedligeholdelsesarbejde Dette produkt skal mindst en gang årligt afprøves og kontrolleres og om nødvendigt fejludbedres. Fjern evt. smuds fra motoren. Kontroller at befæstningsmateriel og skruer er fastspændt. Afprøv motoren ved prøvekørsel. Motoren er vedligeholdelsesfri. Defekte produkter bør kun repareres via forhandleren. Der må kun anvendes originale reservedele. Funktionsdueligheden bør regelmæssigt afprøves. Anbefalelsesværdig er en serviceaftale. Kabeltyper og forlægning samt nettilslutning skal være i overensstemmelse med kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Fleksible kabler må ikke indmures. Frithængende tilledninger skal forsynes med trækaflastning. Kablerne skal forlægges således at de under drift ikke drejer eller knækker. Dropdåser skal være tilgængelige for reparation. Før enhver reparation eller ombygning skal netspændingen fuldstændigt afbrydes - anlægget skal sikres mod uforsættelig genindkobling. Kabeltype, -længde og -kvadrat skal følge de tekniske anvisninger. Efter installation og ved enhver ændring af anlægget skal alle funktioner afprøves. Under montage og betjening vær da opmærksom på at vinduerne lukker automatisk. Områder med risici for klem- og skæreskader der er placeret under 2,5m højde, som fx. imellem vinduesrammer og -karm samt imellem ovenlyskupler og bundramme, skal sikres via sikkerhedsanordning der ved personberøring standser den automatiske bevægelse ( der henvises til gældende lovgivning). Advarsel! en er bygget for 230V! Personfare! Ved anvendelse på kipvinduer: Ved kipvinduer kræves et kip-sikringsbeslag. Dette skal forhindre at vinduet - ved uheld - falder ind i rummet. Vær opmærksom på at sikringsbeslagets maksimale åbning er i overenstemmelse med motorens maksimale åbning. Vær opmærksom på gældende regler for automatiske døre og vinduer. Motorer skal beskyttes mod vedvarende smuds og vand. Advarsel: en må kun anvendes med styringer af samme fabrikat som motoren. Hvis motoren anvendes på en styring af andet fabrikat bortfalder garantien. Montage og idriftsætning skal ske forsvarligt i forhold til sikkerhedshensyn og efter denne anvisning. Ved enhver udskiftning eller udbygning anvend da kun originale reservedele. Fabrikanterklæring Dette produkt er fremstillet og kontrolleret i overenstemmelse med EUlovgivning, hvorpå der foreligger en fabrikanterklæring. Produktet bør kun tages i anvendelse når der foreligger en overensstemmelseserklæring for hele anlægget hvori det indgår. Fabrikant: STG-Beikirch GmbH & Co. KG. D Lemgo-Lieme. Autoriseret forhandler: K.K. Consult ApS. DK-8700 Horsens. Tlf fax Kabeltrækning og elektrisk tilslutning skal foretages af autoriseret elinstallatører. Ved installation vær da opmærksom på kravene i følgende: - Svagstrømsinstallationer DS Stærkstrømsbekendtgørelsen. K.K. Consult ApS Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik DK-8700 Horsens Tlf fax

3 Montagevarianter 3 Tagvindue Kip- eller drejevindue For montage af kædemotorer på udadgående tag- eller klapvinduer, på karm. For montage af kædemotorer på indadgående vinduer. Kip- eller drejevindue. Montage på ramme. For montage af kædemotor på indadgående vinduer. Kip- eller drejevindue. Montage på karm. Tilbehør (Standard) 1 7 Motorkonsol DF og KF-0 2 Bøsninger 3 Gevindstift 4 Vindueskonsol 5 Stift 6 Unbrakonøgle

4 4 Tilbehør / special-montagetilbehør Montage på tagvindue Montagetilbehør : Motorkonsol DF (7) Indeholdt i leverance Rammemontage på kipvindue, hvor ramme og karm flugter Montagetilbehør : Motorkonsol KF-0 (8) Indeholdt i leverance Specialtilbehør * (Bestilles separat) Rammemontage på kipvindue, med forskudt ramme / karm Montagetilbehør : Motorkonsol KF-10 * (9) Rammemontage på kipvindue, med forskudt ramme / karm Montagetilbehør : Motorkonsol KF-15 * (10) Karmmontage på kipvindue, hvor ramme og karm flugter, med vinkelbeslag (0mm) Montagetilbehør : Motorkonsol R * (11) og BK-vinkelbeslag R-0 * (12) Karmmontage på kipvindue, med forskudt ramme / karm, med vinkelbeslag (10mm) Montagetilbehør : Motorkonsol R * (11) og BK-vinkelbeslag R-10 * (13) Karmmontage på kipvindue, med forskudt ramme / karm, med vinkelbeslag (15mm) Montagetilbehør : Motorkonsol R * (11) og BK-vinkelbeslag R-15 * (14)

5 5 Montage på vindue A: Mindsteafstande mellem karmsider BK 2189/2258/2327/-AC: A=684 mm BK 2419/-AC: A=684 mm BK 2511/2603/-AC: A=868 mm B: Påbygningsflade: min. 40,0 mm C: Frirum: min. 23,0 mm Opmærkning Vindueskonsol Karmkant (K) markeres på vinduesrammen, midten (m) af rammen afmærkes og huller bores. Midten af karmen markeres. Huller til motorkonsollerne afmærkes og bores. Kontrollér afstand X. BK-2189/2258/2327/-AC: BK-2419/-AC: BK-2511/2603/-AC: X/2=329,5mm X=659mm X/2=329,5mm X=659mm X/2=421,5mm X=843mm Befæstigelse Befæstigelse Vindueskonsollen (1) monteres med skruerne (2). Motorkonsollen (4) monteres med skruerne (3). Motoren (5) monteres i konsollen (4). Bemærk: Bøsningerne sidder godt fast og kan, hvis de løsnes, tage skade. Nu monteres den sidste motorkonsol (6) og befæstiges med skruerne (7).

6 6 Montage på kip- og drejevindue Montagevarianter Personfare ved bevægelige dele, klemrisiko Vindue hvor ramme og karm flugter (KF-0) Vindue med forskudt ramme (KF-10 og KF-15) Mindsteafstande kontrolleres BK 2189/2258/2327/-AC: A=552 mm BK 2419-AC: A=664 mm BK 2511/2603-AC: A=828 mm B: 35mm C = 15,5 mm (KF-15) C = 0,0 mm (KF-0) Vindueskonsol Opmærkning Midten af karmen (m) markeres. Huller til vindueskonsollen afmærkes og bores. Huller til motorkonsollerne afmærkes på rammen (m) og bores. Kontrollér afstand X. BK-2189/2258/2327/2419-AC: BK-2511/2603-AC: X/2 = 311,5 mm; X = 623,0 mm X/2 = 403,5 mm; X = 807,0 mm

7 Vindueskonsol Montage på kip- og drejevindue 7 Befæstigelse Gevinstiften (2) skrues let i vindueskonsollen (1). Vindueskonsollen (1) skrues fast på rammen med skruerne (3). Personfare ved bevægelige dele, klemrisiko Den højre motorkonsol (1) skrues fast med skruerne (2) og motoren (3) stikkes ind i denne konsol. Den venstre motorkonsol (6) stikkes ind i motoren og skrues derefter fast med skruerne (5). Bemærk: Bøsningerne sidder godt fast og kan, hvis de løsnes, tage skade Bøsning (4) indsættes i hullet ved siden af kabeludførsel på kædemotor (3). Den anden bøsning (4) indsættes i hullet overfor i den anden ende af kædemotor (3). (3) befæstiges med kabelsiden først på højre motorkonsol (1). Venstre motorkonsol (6) indsættes i kædemotor (3) og placeres i de i forvejen borede huller (7) og befæstiges med skruerne (5). Opmærkning Midten af karmen markeres. Huller til vindueskonsollen afmærkes og bores. Befæstigelse

8 8 Montage på kipvindue - karmmontage Personfare ved bevægelige dele, klemrisiko Montagevarianter KF-0: Vindue hvor ramme og karm flugter KF-10: Vindue med forskudt ramme KF-15: Vindue med forskudt ramme Mindsteafstande kontrolleres BK-2189/2258/2327-AC BK-2419-AC BK-2511/2603-AC B = 46 mm C = 0 mm (R-0) C = 10 mm (R-10) C = 15 mm (R-15) A = 664 mm A = 664 mm A = 828 mm Opmærkning Vinkel Midten af rammen (m) markeres og markeringen afmærkes på karmen. Huller til vinkelkonsollen afmærkes og bores. Huller til motorkonsollerne afmærkes på karmen og bores. Kontrollèr afstand X. BK-2189/2258/2327/2419-AC: BK-2511/2603-AC: X/2 = 311,5 mm; X = 623,0 mm X/2 = 403,5 mm; X = 807,0 mm

9 Montage på kipvindue - karmmontage 9 Befæstigelse Personfare ved bevægelige dele, klemrisiko Den højre motorkonsol (1) skrues fast med skruerne (2) i hullerne i højre side, således at tappen peger mod venstre. Bøsning (4) indsættes i hullet ved siden af kabeludførsel på kædemotor (3). Den anden bøsning (4) indsættes i hullet overfor i den anden ende af kædemotor (3). (3) befæstiges med kabelsiden pegende mod højre motorkonsol (1). Venstre motorkonsol (6) indsættes i kædemotor (3) og placeres i de i forvejen borede huller (7) og befæstiges med skruerne (5). Vinkel Gevinstiften (1) skrues let i vindueskonsollen på vinklen (2). Vinklen (2) skrues med skruerne (3) fast på rammen (4), således at vindueskonsollen er øverst. Elektrisk tilslutning : ~V / 50 Hz Vekselspænding! Fejlhåndtering kan føre til ødelæggelse af materiel. INFO: 3-polet skruetilslutning er som standard formonteret i højre side af kædemotoren. Den sorte leder (Fase L op) tilsluttes til komforttrykkets OPtaste klemme. Den brune leder (Fase L ned) tilsluttes til komforttrykkets NED-taste klemme. Den blå leder (Nul, N) tilsluttes Nul-klemmen. Fastgør / luk komforttrykket / dropdåsen og test motorfunktioner. Montering af kæde Vinduet åbnes manuelt og sikres. Kæden (1) køres ca. 10 cm ud og kæde-endeleddet (2) monteres i vindueskonsollen (4). Stiften (3) skubbes igennem hullet. Stiften sikres med gevinstiften (5).

10 10 Tekniske data Forsyningsspænding Strømforbrug Tryk- / trækkraft Holdekraft Slaglængde Afbrydning Åbn Afbrydning Luk Elektrisk tilslutning Indkoblingsvarighed Åbningshastighed Omgivelsestemperatur Kapslingsklasse Kædetype Kappemateriale Dimensioner Farve Farve endestykker Tilbehør V AC (+25% -10%) 0,225A ved fuldlast 300N 300N 3000N 189, 258, 327, 419, 511 og 603mm Indbygget endestopsafbryder Indbygget elektronisk endestop 3-polet skruetilslutning 60s (ED/ON) 120s (AD/OFF) Ca. 11 sek./100mm slaglængde O 0 til +70 C IP20 Rustfrit stål, vedligeholdelsesfri Aluminium-firkantprofil 40 (B) x 40 (T) x længde = (se side 1) Sølvgrå eller hvid RAL 9016, andre RAL farver på forespørgsel Sort eller husfarve Konsoller DF og KF-0 er indeholdt i standard leverance Bemærk mindste vindueshøjde (Vejledende i forhold til profiltype) BK-2189-AC: min. 255 mm BK-2258-AC: min. 355 mm BK-2327-AC: min. 445 mm BK-2419-AC: min. 590 mm BK-2511-AC: min. 725 mm BK-2603-AC: min. 855 mm Eksemplerne i denne anvisning er principielle og uden forpligtelse, og erstatter ikke en detailplanlægning. Anvisningen er gyldig fra udgivelsestidspunktet til ny udgave foreligger. Med forbehold for tekniske ændringer. Udgave: August 2002.

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Montagevejledning. FKA Højvandslukker

Montagevejledning. FKA Højvandslukker Montagevejledning PE brønd Ø1000 til udbygning med Staufix FKA Til fækalieholdigt spildevand Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering. GARANTI NR.: GODKENDT DIN EN 12056 DIN EN 13564

Læs mere

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL Recognized Component Version 5 Motorer WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL kædemotor S-version E-version 1.61 Egenskaber designet gør den velegnet til påbygning WMX 526 / 526 UL / 826 UL: til komfortventilation

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Stand: 06.10.2010 Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Tyskland Denne dokumentation

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTALLATIONSVEJLEDNING AMP 900. 00 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden installation af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning sikrer Dem

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 75A 5 1 36V Max. belastning 75A / 36V DC 5 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe 75A (5x15A) for motorer med maks. 60s åbningstid MONTAGEVEJLEDNING Tekniske

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03 lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 439.03 Montagevejledning April 05 INDHOLDSFORTEGNELSE afsnit side. GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER 3. TEKNSIKE SPECIFIKATIONER 3 3. MEKANISK SEKTION

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44 FLEXUS 2 Dansk..........................2 English......................... 16 Svenska........................ 30 U.S.A. and countries outside the EU........ 44 1 DK.......FLEXUS 2 Varenummer: P07 - XXXXXX

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Smårumsventilator. Montage- og brugsanvisning

Smårumsventilator. Montage- og brugsanvisning Smårumsventilator ECA 100 ipro ECA 100 ipro VZC ECA 100 ipro F ECA 100 ipro H ECA 100 ipro B ECA 100 ipro K ECA 100 ipro KVZC ECA 100 ipro KF ECA 100 ipro KH ECA 100 ipro KB Montage- og brugsanvisning

Læs mere