GI FORSØG & UDVIKLING BEDRE VINDUER. En vejledning for bygningsejere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GI FORSØG & UDVIKLING BEDRE VINDUER. En vejledning for bygningsejere"

Transkript

1 GI FORSØG & UDVIKLING BEDRE VINDUER En vejledning for bygningsejere 1

2 BEDRE VINDUER - en vejledning for bygningsejere Tilrettelæggelse og tekst: Lading arkitekter + konsulenter A/S. Foto: La+k, Jens V. Nielsen, Leif Johannessen Grafisk design: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: From & co. ISBN: Udgivet og udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, Projektledelse: sbs, Ny Kongensgade 15, 1472 København K. Grundejernes Investeringsfond registrerin

3 BEDRE VINDUER En vejledning for bygningsejere Grundejernes Investeringsfond 3

4 Indhold Forord Bedre vinduer 5 Valg af løsning Istandsættelse eller udskiftning 6 De eksisterende vinduer 7 Udskiftning overvejes 8 Istandsættelse snarest 11 Istandsættelse ved lejlighed 12 Istandsættelse ved årlig gennemgang 13 Sådan eller sådan 14 Konstruktion Kitfalsvinduet og alternativerne 16 Detaljerne 18 Forsatsløsninger 20 Funktion og kvalitet Energi og lys 22 Lyd og ventilation 24 Mærkningsordninger og garanti 25 Vedligeholdelse Vedligeholdelse 26 Byggesag Byggesag 28 Læs mere Litteratur og hjemmesider 30 4 registrerin

5 indhold forord Bedre vinduer Bedre Vinduer er et led i den indsats for bevaring af de ældre vinduer, som Grundejernes Investeringsfond satte i gang i begyndelsen af Vi har ønsket at være medvirkende til, at ejerne og lejerne i den ældre boligmasse får en mulighed for at træffe et fornuftigt valg, når der skal tages stilling til spørgsmålet om bevaring eller udskiftning af vinduerne i ejendommen. Bedre Vinduer er en vejledning til bygningsejeren, der står overfor at skulle enten istandsætte eller udskifte ejendommens vinduer. Vejledningen guider ejeren gennem nogle centrale valg under hensyn til bygningens arkitektur, det eksisterende vindues tilstand, forskellige vindueskonstruktioner og forhold omkring varmeisolering og lydisolering mv. Vejledningen omfatter også byggesagens forløb, samt hvordan man som bygherre på en større ejendom vælger en rådgiver. Grundejernes Investeringsfonds vinduesindsats har ligeledes støttet udgivelsen af et digitalt værktøj for rådgivere i form af CD-rommen Viden om Vinduer som er udarbejdet af Lading arkitekter + konsulenter A/S (www.lading-arkitekter.dk). Desuden er projektet Raadvad Vinduet blevet støttet, således at det traditionelle vindues egenskaber vedrørende lyd, lys og varmeisolering er blevet nøje undersøgt som grundlag for markedsføringen af et kitfalsvindue, der er arkitektonisk tilpasset den ældre bygningsmasse. Arkitekt Søren Vadstrup og arkitekt/ingeniør Thomas Kampmann har stået for projektet (www.vadstrup-bygningsbevaring.dk). Endelig har GI støttet analysen Juridiske/økonomiske problemstillinger ved vinduesrenovering udarbejdet af Bjarne Becher Jensen, DLA Nordic Advokater. Denne analyse kan, sammen med en del andre projektresultater, findes på Grundejernes Investeringsfond har støttet disse initiativer og håber derigennem at bidrage til at samle, dokumentere og formidle seriøse erfaringer og viden om de traditionelle vinduestyper, der er af så stor betydning for den danske bygningskultur. Lars Axelsen Adm. direktør Grundejernes Investeringsfond Juni

6 Istandsættelse eller udskiftning? På Øksnehallen i København hang vinduerne i laser, fordi de ike havde været vedligeholdt siden opførelsen i Men under den afskallede maling fandtes træ i god kvalitet, og 90% af vinduerne blev bevaret, da bygningen blev restaureret i midten af 90 erne, For en husejer står valget ofte mellem at istandsætte de gamle vinduer eller at skifte ud til nye. Beslutter man sig for istandsættelse, skal der tages stilling til omfang, malebehandling og evt. forsatsløsninger. Beslutter man sig for udskiftning, står valget mellem termovinduer i en eller anden form eller kopivinduer, dvs. nye kitfalsvinduer (suppleret med en forsatsløsning). Det er langt fra altid, at de vinduer der ser værst ud, også er dem, der er mest krævende at istandsætte - ofte tværtimod. Maling, der hænger i laser, er let at rense af, og hvis træværket er sundt, kan istandsættelsen være forholdsvis enkel. De originale vinduer vil alt andet lige altid passe bedst til huset, men selvfølgelig er det en balancegang mellem på den ene side bevaringshensyn og arkitektur, og på den anden side rationalitet og den nemmeste løsning. Derimod skal man ikke vælge at udskifte af hensyn til holdbarhed, energiforbrug eller lydisolering. Her vil kitfalsvinduer med en god forsatsløsning i de fleste tilfælde være overlegne i forhold til nye termovinduer. For bevaring og istandsættelse taler: bevaringshensyn særlige detaljer, profileringer m.m., som kan være svære eller dyre at genskabe beslag, der ikke er standardbeslag - dyre at kopiere til udskiftning blyholdig maling, der er fastsiddende - bly gør mindst skade og mest gavn (som fungicid), hvis det kan blive på vinduet svage murstik i kombination med mørtelfuger mellem vindue og mur - trævinduet og de hårde fuger er med til at støtte murværket For udskiftning taler: (hvis der ikke er særlige bevaringshensyn) omfattende råd- og udtørringsskader, hvor glasset skal demonteres ved reparation Litopone-holdig maling omfattende rustskader og løse beslag skader på sålbænke, der ikke kan renoveres holdbart uden at vinduet også skiftes faste partier med enkeltlags ruder (vanskelige at energiforbedre med forsatsrammer) 6 registrerin

7 valg af løsning De eksisterende vinduer Skemaet til tilstandsvurdering af vinduer er hentet fra BYG- ERFA blad nr. (21) Ældre trævinduer vedligeholdelse og istandsættelse. Ukritiske skader Kritiske skader Obs Træværk Små råd- og udtørringsskader Omfattende råd- Specielle (glasset skal ikke demonteres og udtørringsskader udformninger for reparation) (glasset skal demonteres for reparation) Maling Afskalning Litopone-holdig maling Blyholdig maling Meget tykke malinglag, delvis afskallende og delvist fastsiddende Beslag mv. Små rustskader, Omfattende rust, Beslag, der ikke beslag er fastsiddende beslag er løse er standard Kitning Løstsiddende kit De forhold, der er nævnt i rubrikken Obs kan flytte grænsen mellem istandsættelse og udskiftning. Det kan betale sig at reparere flere kritiske skader på et vindue med specielle udformninger og beslag end på et helt almindeligt dannebrogsvindue. Se mere herom i BYG-ERFAbladet. Sålbænke Sålbænke uden skader Revnede eller fejlmonterede sålbænke Fuger Mørtelfuger og svage stik Få skader Pletreparation Repareres snarest tages i opløbet Mange Almindelig istandsættelse Omfattende istandsættelse skader (eventuel udskiftning) 7

8 Udskiftning overvejes Vinduet De omfattende afskalninger, der også findes på side- og overkarme, tyder på, at dette vindue er malet med Litoponeholdig maling. Samtidig har vinduet nogle rådskader og rustangrebne beslag. Vinduet har ingen særlig bevaringsværdi. Anbefaling udskiftning til nyt kopivindue med koblede rammer vinduesudskiftningen bør afvente en facaderenovering, fordi murværket også er i dårlig stand nye sålbænke udføres i skifer Vinduet Der er mange grunde til at overveje udskiftning af dette vindue: omfattende rådskader forkert konstruktion: sålbænken er sømmet uden på bundkarmen, hvilket giver risiko for rådskader vinduet er ikke det originale: huset er fra 1700-tallet, og rammerne har formentlig oprindeligt været delt af to tværsprosser. Anbefaling udskiftning til nyt kopivindue med sprosser og koblede rammer: sålbænk som skifersålbænk eller skråfals 8 registrerin

9 valg af løsning Vinduet 1. generationsudskiftning, der nu er tjenlig til endnu en udskiftning. termoruderne er ved at være udtjente og vil snart begynde at punktere (middellevetid ca. 20 år) træværket har oprindeligt været af dårlig kvalitet og er udpint/skadet beslagene har funktionsproblemer vinduerne passer slet ikke til huset Anbefaling udskiftning til nyt kopivindue (dannebrogsvindue) med koblede rammer nye sålbænke udføres i skifer Det vil helt ændre husets karakter - og formentlig også forhøje værdien! Vinduet 1. generationsudskiftning (plastik-vinduer) på ejendom fra 40 erne. De oprindelige vinduer har været kitfalsvinduer med enkeltlags glas. termoruderne er ved at være udtjente og vil snart begynde at punktere vinduerne er energimæssigt utidssvarende (stort varmetab gennem ramme/karm-konstruktion, selv om ruderne skiftes til energiruder) manglende konstruktiv sammenhæng mellem de nye vinduer og de oprindelige støbte sålbænke giver skader kraftig ramme/karm-konstruktion giver mindre lysindtag indadgående vinduer / dårlig funktion radiatorer er ikke placeret under vinduerne skader på plastprofilerne, som ikke har kunnet repareres ordentligt (glaslister, dæklister, huller efter persienner etc.) Anbefaling udskiftning når termoruderne for alvor begynder at punktere Hvis vinduerne skiftes, vil man kunne opnå både et væsentligt mindre energitab, bedre kvalitet med længere levetid, større lysindfald, bedre funktion og en pænere løsning. De støbte sålbænke skal samtidig udskiftes og erstattes med skifersålbænke. Her vil man næppe overveje kitfalsvinduer, selv om det har været det oprindelige. Dels er vinduerne relativt anonyme, dels er der også store faste vinduespartier, som er vanskelige at håndtere med forsatsrammer. Der er flere muligheder for nye vinduer, fx termovinduer i træ eller termovinduer i alu/træ. 9

10 valg af løsning Vinduet Relativt nyudskiftet vindue, hvor man har forsøgt et kompromis mellem termoruderne og de smalle sprosser: snydesprosser. Men snydesprosserne er limet på ruderne, og det er ingen holdbar løsning. Nogle af dem er allerede begyndt at falde af. Anbefaling Her kan man fjerne snydesprosserne og acceptere et vindue uden sprosser. Og så kan man iøvrigt overveje at udskifte vinduet til ét, der bedre passer til husets arkitektur, når termoruderne er udtjente (middellevetid ca. 20 år). 10 Vinduet Termovindue fra 70 erne eller 80 erne træværket har oprindeligt været af jævn kvalitet, og er ikke blevet vedligeholdt med grundingsolie termoruderne er ved at være udtjente og vil snart begynde at punktere der er skader på gesimser og murværk Anbefaling vinduerne bør udskiftes senest når termoruderne begynder at punktere; ramme/karm-konstruktionen er for udpint til at kunne genoprettes facaden (især gesimserne) bør sættes istand samtidig med udskiftningen den bedste løsning er udskiftning til kitfalsvinduer med en forsatsløsning en acceptabel løsning er udskiftning til termovinduer i træ med pæne detaljer registrerin Vinduet Udskiftning, formentlig foretaget i 90 erne. Rudernes isoleringsevne er stærkt begrænset, fordi ruderne er så små, og varmetabet er størst langs kanterne. Samtidig betyder den kraftige konstruktion af rammer og sprosser, at lysindfaldet er væsentligt mindre end på et tilsvarende kitfalsvindue. Anbefaling En udskiftning til et småsprosset kopivindue med koblede rammer vil give bedre varmeøkonomi, mere lys og et pænere udseende. Det kan imidlertid være vanskeligt på en udlejningsejendom at finansiere en udskiftning af så nye vinduer. Her vil anbefalingen være at udskifte vinduerne, når termoruderne begynder at punktere og træværket er udpint. Og så kan man jo spare vedligeholdelsen så længe og istedet spare op til udskiftningen.

11 Istandsættelse snarest Vinduet Hele vinduet er istandsat for få år siden efter alle kunstens regler, men rustbeskyttelsen af beslagene er helt utilstrækkelig. Det skal udbedres snarest, fordi rustangrebne giver adgang for fugt og dermed risiko for udvikling af rådskader. Anbefaling Beslagene skal demonteres og da der er tale om standardbeslag, vil det være væsentligt nemmere at udskifte dem end at afrense og genbehandle de rustne beslag. GI har støttet en undersøgelse af forskellige rustbeskyttende primere se nærmere på Vinduet Originalt vindue, der ikke er blevet vedligeholdt, men hvor en istandsættelse nok stadig vil kunne konkurrere økonomisk med en vinduesudskiftning. Men arbejdet skal ske snarest muligt - for vinduer i denne tilstand er nedbrydningen hurtigt fremadskridende. løstsiddende kit, især i bundfalse afskallet maling, især i vinduets nederste del rustskader på beslag træværk generelt sundt, men udpint og med begrænsede skader sålbænken er formentlig også monteret forkert ( kan ikke ses på billedet) Anbefaling Vinduet skal totalistandsættes: rammerne demonteres for istandsættelse; da vinduet har traditionelle forsatsvinduer, vil huset være lukket selv om de udvendige rammer tages af karmene renoveres på stedet totalafrensning af maling generel udskiftning af beslag en del træreparationer (udlusninger, afpropninger) nye sålbænke i skifer, eller skrå murfals (fordi falsen ikke er særligt dyb) 11

12 valg af løsning Istandsættelse ved lejlighed Vinduet Trævindue med ganske almindelig nedbrudt malebehandling. Anbefaling Almindeligt vedligehold: al løstsiddende maling skrabes af overfladen slibes bart træ mættes med grundingsolie tilsat fungicid glasmonteringsbånd (eller kit på kitfalsvinduer) eftergås; skal være intakt og uden lunker bart træ plettes 1-2 gange færdigstrygning Vinduet Originalt vindue, der løbende er blevet vedligeholdt, men som efterhånden trænger til en rigtig istandsættelse. rammerne slutter ikke til (de er formentlig svære at lukke) tykke malinglag huller i overkarm er lavet for at ventilere mellemrummet mellem vindue og forsatsvindue, men det er ingen effektiv løsning Anbefaling vinduet skal totalistandsættes, men det er ikke et meget stort arbejde udskiftning vil ikke kunne betale sig, dels fordi de eksisterende vinduer er i god stand, dels fordi sålbænken er støbt sammen med vinduerne, og den vil skulle skiftes samtidig På billedet er forsatsrammerne synlige bag vinduet. Det betyder at de tager en del lys. Når der samtidig er kondensproblemer, bør man overveje at erstatte dem med en spinkel koblet ramme, der også vil være mere brugervenlig. GI har støttet udviklingen af Alukob, der er et rammesystem med koblede rammer i spinkle alu-profiler, specielt beregnet til bevaringsværdige vinduer. Se mere på 12 registrerin

13 Istandsættelse ved årlig gennemgang Kitreparationer løstsiddende kit fjernes den blotlagte kitfals børstes ren og grundes med shellak vinduerne kittes den nye kit males inden for ca. et år (ved næste eftergang) Pletreparation af maling afskallet maling fjernes bart træ mættes med grundingsolie pletterne males 1-2 gange Småskader på træværk (opstår ved rustne skruer, eller fx som følge af vrid i stormvejr) huller udbores og afproppes flækket træ udluses bart træ mættes med grundingsolie pletterne males 1-2 gange Alle store skader er startet som små Hvis småskader løbende udbedres, kan vinduerne holde meget længe med et minimum af vedligehold. Vinduerne bør efterses for småskader hvert eller hvert andet år. Checklister til gennemgangen findes på CD-rommen Viden om Vinduer. 13

14 Sådan 14 registrerin

15 valg af løsning eller sådan.. 15

16 Kitfalsvinduet og alternativerne Kitfalsvinduet har været den fremherskende vindueskonstruktion i 250 år - fra omkring 1700 til ca Detaljerne har ændret sig: rudestørrelser, antallet af sprosser, udformningen af beslagene osv., men den grundlæggende konstruktion er den samme. De tidlige kitfalsvinduer var småsprossede, fordi man ikke kunne fremstille glas i større stykker. Desuden var det et kostbart materiale, og gik det itu, behøvede man kun at udskifte en lille rude. Men efterhånden som teknologien udvikler sig, forsvinder sprosserne også gradvist. I slutningen af 1800-tallet forsvinder de helt, for så igen at få en opblomstring i første halvdel af 1900-tallet - som dekoration. Kitfalsvinduer har spinkle dimensioner. Materialeknapheden har ført til en konstruktion med et minimalt materialeforbrug i forhold til funktionen. 16 registrerin

17 konstruktion Termovinduer Sammenligner man med termovinduerne, er det første, der springer i øjnene, de noget kraftigere dimensioner. Det skyldes først og fremmest, at termorudens kantprofil skal dækkes, fordi det nedbrydes af sollyset. Derfor kan man ikke fremstille termovinduer med gennemgående sprosser, der er lige så spinkle som kitfalsvinduets. Plastvinduer er generelt kraftigere end trævinduerne, men gennem de senere år er der kommet vinduer på det danske marked, som har væsentligt spinklere profiler. Plastvindue termo Trævindue termo Termovindue i træ/alu Træ/aluvindue termo Kitfalsvindue til sammenligning 17

18 Detaljerne Mange vinduesfabrikanter har kitfalsvinduer i deres standardsortiment, men ikke alle er lige gode. Karakteristiske detaljer på et kitfalsvindue mørtelfuger - vinduet er muret i facaden pudset skråfals eller skifersålbænk (de yngre kitfalsvinduer) skarpkantet træ - samlinger er næsten usynlige lille afstand mellem ramme og karm beslagene på de ældste kitfalsvinduer er håndsmedede, men efterhånden som produktionsmetoderne udviklede sig, blev beslagene et standardprodukt, der produceres den dag idag OBS! Ikke alle de karakteristiske detaljer kan genskabes i et DVC-mærket vindue. Derfor er rigtige kopivinduer ikke DVC-mærkede. GI har støttet udviklingen af Raadvad-vinduet, som er fabriksfremstillede kopivinduer, der fås med forskellige tidstypiske profiler og detaljer. Se Her afviger det mindre gode kopivindue affasede kanter på træværket - samlinger er synlige, kanter virker mere upræcise stor afstand mellem ramme og karm af hensyn til vandafledning; en stor tolerance i målene er lettere at udføre, men en nøje tilpasset ramme, hvor afstanden passer, ser bedre ud. beslagene hvor man især skal være varsom med diverse industrialiserede efterligninger af gamle profilerede håndsmedede beslag, som vil virke mærkelige på huse fra og tallet; her er man bedre tjent med at bruge almindelige standardbeslag bløde fuger ( gummifuger ) materialet virker fremmed og kalfatringsfugen giver en sørgerand omkring vinduet; vinduerne kan også være monteret med mørtelfuger, men uden geissfuss (not) i vinduets karm det giver dårlig holdbarhed af mørtelfugen 18 registrerin

19 konstruktion Pæn glaslisteløsning, hvor glas- Almindeligt termovindue i træ. Trævindue med 1. generations plastvindue listen er i samme plan som Bundglaslisten i træ er relativt alu-bundglasliste. med meget fremmede detaljer rammen og forsynet med en stor (med vandnæse) og især og brede rammer. De nyere skyggenot. Hjørner i gehring hjørneløsningen kan være lidt plastvinduer er væsentligt bedre er desværre en konstruktivt klodset. og spinklere, men materialet mindre god løsning i bunden virker fremmed i ældre byg- af vinduet, fordi samlingen ikke ninger og ældes ikke med ynde. afleder vandet. På næsten alle termovinduer i Gennemgående sprosser i Snydesprosser kan udføres Termovinduer til udskiftning træ affases træprofilerne inden termovinduer bliver nødvendig- meget smalle og spinkle, og er generelt ret pauvre i den vinduet samles. Det giver vis kraftige, fordi forseglingen har kun marginal betydning indvendige detaljering! synlige grater i alle samlinger, skal dækkes. Energimæssigt er for isoleringsevnen. Men Mærkeligt, at det med nutidens der samler fugt. Samlinger sådan et vindue dårligt, og så det ser mærkeligt ud, og planlægning og avancerede mellem skarpkantede træstyk- sluger de brede sprosser hvis sprossen er limet på værktøj ikke er muligt at opnå ker er næsten usynlige og meget lys regn på glasareal i glasset, er det ikke en et resultat, der bare tilnærmel- samler ikke fugt i samme grad. forhold til vinduesareal. holdbar løsning. sesvis har samme kvalitet som de gamle kitfalsvinduer. 19

20 Forsatsløsninger På traditionelle kitfalsvinduer vil forsatsløsninger i mange tilfælde være det bedste m.h.t. energi, lys og lyd - og så er det pænere. Der er faktisk kun to ulemper ved forsatsløsninger: de egner sig ikke til store formater - og det er jo et problem for de færreste kitfalsvinduer der er to ekstra sider at pudse - og det er måske også et begrænset problem Koblede rammer eller forsatsvinduer Koblede rammer Forsatsrammen er hængslet direkte på forkanten af den udvendige ramme og åbner sammen med den. Koblede vinduer er lettere at håndtere, fordi de ikke rydder hele vindueskarmen, når der skal luftes ud, og i det daglige fungerer de lige så godt som et termovindue. Den ekstra vinduespudsning begrænser sig til 1-2 gange om året. Forsatsvinduer Forsatsvinduer monteres på en selvstændig forramme og åbner indad, hvor selve vinduet åbner udad. Det betyder, at forsatsvinduet enten skal monteres med en stor afstand til vinduet, så potteplanter m.m. kan placeres i mellemrummet, eller at man skal fjerne alt, inden vinduet kan åbnes. Forsatsvinduer vil derfor af de fleste blive oplevet som mere besværlige. Forsatsvinduer skal pudses lidt oftere end koblede rammer, men de er også lidt nemmere at pudse. Forsatsvinduer bør foretrækkes, hvis trafikstøj er et problem. Den store afstand mellem ruderne er med til at dæmpe især lavfrekvent trafikstøj. Forsatsvinduer giver også mulighed for indbygning af trækfri ventilation, hvis de udvendige og indvendige ruder åbnes asynkront. Billederne på siden viser fire gode løsninger men der findes mange andre. Ovenfor øverst koblet vindue med smalt træprofil (Horn). Ovenfor nederst koblet vindue med et spinkelt aluprofil (Alukob). Til venstre øverst traditionelt forsatsvindue i træ (snedkerfremstillet). Til venstre nederst forsatsvindue med et spinkelt aluprofil (Alusign). Se mere om forsatsløsninger på 20 registrerin

21 konstruktion Ved at åbne den lille rude øverst og den indvendige forsatsramme nederst opnår man en god ventilation uden træk og risiko for indbrud. Koblet vindue uden ramme (Optoglas). 21

22 Energi og lys Det giver ikke meget mening at bruge termoglas i et småsprosset vindue - isoleringsevnen er yderste begrænset. Med et godt forsatsvindue vil det gamle kitfalsvindue være den bedste løsning - i forhold til både energi, lys og udseende. Termoruder eller forsatsløsninger Der findes to sejlivede myter: at termoruder altid er bedre end forsatsløsninger at forsatsløsninger altid er bedre end termoruder Ingen af dem er rigtige. Hvad der er den bedste løsning afhænger af vinduets udformning og især af rudestørrelsen. På termoruder er varmetabet størst i en zone langs termorudens kanter. Små termoruder har derfor en dårlig isoleringsevne. Forsatsruder isolerer mindst lige så godt som termoruder, og ved små rudestørrelser er de altid bedre. Til gengæld kan de være vanskelige at håndtere og betjene ved meget store rudestørrelser. Tommelfingerregler Break even ligger omkring et dannebrogsvindue uden sprosser: her er varmetabet nogenlunde lige stort på et vindue med termoruder og et vindue med forsatsvinduer. Hvis ruderne er mindre fx hvis vinduerne har sprosser er forsatsløsninger energimæssigt bedst. Termovinduer er bedst til de vinduer, der er født med dem, dvs. store ruder i moderne vinduer. Der findes vinduer i bygninger fra 30 erne og 40 erne, som har været udført med store enkeltlags ruder, evt. med en lidt uhåndterlig forsatsløsning. Her kan det være en fordel at benytte termoruder i forbindelse med en udskiftning. Lys Lysmæssigt er forsatsløsningerne også at foretrække, især hvis man vælger et system, hvor forsatsrammen er smallere end den udvendige ramme. Der kan være op til 50% forskel på lysindfaldet gennem et småsprosset kitfalsvindue og et termovindue med kraftige sprosser. Energiruder Energiruder fremstilles både som flerlagsruder (termoruder) og som enkeltlags ruder til forsatsløsninger. (Enkeltlags energiruder kan ikke bruges udvendigt, fordi de mister deres isoleringsevne når de bliver fugtige.) I de grå felter isolerer ruden ringere på grund af kanten - jo mere kant, jo dårligere isolering. 22 registrerin Det kan - med de nuværende varmepriser - ikke betale sig at udskifte intakte ruder i almindeligt glas. Men hvis man rører ved glasset - hvis ruden eller vinduet skal skiftes - bør man altid vælge energiglas. Det har klart den bedste økonomi og komfort, det er bedst for miljøet, og belægningen på moderne energiruder er stort set usynlig.

23 funktion og kvalitet Smalle karme og rammer er bedst På moderne vinduer er rammer og karm det svage punkt m.h.t. varmetab energiruder isolerer bedre end træ, metal og plast. Derfor: jo smallere rammer og karme, jo bedre. Det vil også i reglen være pænere, og der kommer mere lys ind ad vinduerne. Tætning Vinduer skal være tætte ind mod rummet. Tætningslister holder ikke evigt, men skal skiftes efter år, afhængig af typen. OBS! Nogle tætningslister klæber til visse typer maling, og det kan være så slemt, at vinduet ikke kan åbnes. Vær opmærksom på det, når der vælges tætningslister. På gamle ejendomme kan utætheder også stamme fra kalfatringsfugerne, dvs. fugerne omkring vinduet. Det er vigtigt at sikre sig, at også disse er intakte. Man vil ofte kunne opnå betydelige energimæssige og komfortmæssige forbedringer alene ved at sørge for, at vinduerne er tætte. Varmegevinst Vinduer giver ikke kun varmetab, men også en varmegevinst, fordi sollyset bliver til varme. Derfor taler man om vinduets energibalance. Det er ikke altid, at de vinduer, der isolerer bedst, også har den bedste energibalance. Det er værd at være opmærksom på ved syd- og vestvendte vinduer, hvor det kan være problem med for meget varme. U-værdi Vinduers isoleringsevne udtrykkes som U-værdien. Vinduesproducenter oplyser som regel U-værdien for ruden (center U-værdien), for det er den eneste værdi, man kan oplyse uden at kende vinduets nøjagtige mål. Især ved mindre ruder vil center U-værdien ligge langt fra vinduets reelle isoleringsevne, fordi varmetabet er størst langs kanterne. Derfor bør U-værdien beregnes for hele den samlede vindueskonstruktion. Kuldenedfald og radiatorer I nogle ældre ejendomme er radiatorerne placeret på andre vægge end vinduesvæggen. Samtidig har disse ejendomme også typisk problemer med dårligt isolerede ydervægge og kuldenedfald fra vinduerne. I et sådant tilfælde vil man ofte overveje at flytte radiatorerne hen under vinduet. MEN: moderne energiruder isolerer så godt, at problemet med kuldenedfald er minimalt. Det kan derfor generelt bedre betale sig at efterisolere ydervæggen og skifte til energiruder, og så lade radiatoren blive, hvor den er. 23

24 Lyd og ventilation Ud mod en befærdet gade er der opsat en ventileret glaskarnap, der forsynes med frisk luft fra ejendommens gårdside. På den måde er det muligt at åbne vinduerne uden voldsomme gener fra støj og trafikos. Arkitekt: Anna Højlund Rasmussens Tegnestue Lyd I en del boliger er trafikstøj et problem, og det har derfor stor betydning at lydisolere vinduerne. Det vigtigste for at opnå god lydreduktion er: vinduet skal være tæt. der skal være mindst to lag glas med forskellig tykkelse Lydreduktionen kan forbedres yderligere ved: stor afstand mellem glaslagene forsatsvinduer i egen karm samt tætning af både den inderste og den yderste ramme (den yderste mindre tæt end den inderste vinduer i flugt med facaden De sidste tre forhold har især betydning ved lavfrekvent støj som trafikstøj. Den mest effektive løsning vil ofte kunne opnås med et traditionelt forsatsvindue, dvs. forsatsvinduer monteret på en selvstændig forramme. Model af moderne koblet vindue, der giver mulighed for trækfri ventilation. Arkitekt: Lars Hermansson, DesignGroup ApS. Ventilation Når vinduer bliver sat i stand eller udskiftet, bliver de tætte. Derved forsvinder ikke kun træk, men også et naturligt luftskifte, som er helt nødvendigt for et godt indeklima. Derfor skal vinduerne forsynes med en eller anden form for ventilationsløsning. Det kan være ventiler i væg eller vindue, men det kan også være mere avancerede løsninger. Et nyt designet vindue kan tage ventilationsprincippet op på andre måder se f.eks illustrationerne til venstre. Bygningsreglementet stiller iøvrigt visse krav til omfanget af ventilation. Det skal man især være opmærksom på ved vinduesudskiftninger. 24 registrerin

25 funktion og kvalitet Mærkningsordninger og garanti Der findes forskellige mærkningsordninger for vinduer; dels DVC (Dansk Vindues Certificering), som er et kvalitets- og garantimærke for hele vinduet, dels findes der forskellige energimærkningsordninger. Nogle vinduesproducenter reklamerer med 25 års garanti, men tag det med et gran salt. Ikke ret mange af de nuværende vinduesproducenter var på markedet for 25 år siden! DVC-mærket Dansk Vindues Certificering er en ordning under Vinduesproducenternes Samarbejds Organisation VSO. DVC stiller en række tekniske minimumskrav til materialekvalitet og udførelse, og virksomhedens kvalitetsstyringssystem skal være godkendt af DVC. DVC omfatter såvel trævinduer som vinduer i plast eller alu/træ. DVC mærket indebærer også en 5-årig garanti, men den har ikke i sig selv den store betydning. Det er kun meget ringe vinduer, der ikke kan holde i 5 år. Det vigtigste ved DVC-ordningen er, at den sikrer en vis minimumskvalitet. Svagheden i ordningen er, at der ikke er nogen gradbøjning, og at der derfor kan være stor forskel i kvaliteten af de DVC-mærkede vinduer. Kravene er heller ikke nuancerede, og derfor findes der højkvalitetsvinduer, der ikke kan DVC-mærkes som ordningen er nu. Det gælder fx Raadvad vinduerne, der er udført som kopier af originale kitfalsvinduer. GS-mærket - kvalitets- og garantimærke for termoruder Ordningen administreres af Glasindustriens Samarbejsorganisation og indebærer både kvalitetskontrol og 5 års garanti. Også her er kvalitetskontrollen det vigtigste, fordi ruderne bør holde meget længere end 5 år. Energimærkning Der findes tre energimærkningsordninger: - for ruder med bogstavmærkning (svarende til den, der gælder for hårde hvidevarer) - for hele vinduer uden bogstavmærkning, men med oplysninger om forskellige sammenlignelige værdier for et vindue af standardstørrelse - for forsatsvinduer uden bogstavmærkning men med oplysninger om forskellige værdier for et standardvindue forsynet med den pågældende forsatsløsning Valg af nye vinduer DVC-mærkede vinduer eller bedre. Hvis vinduerne ikke er DVCmærkede: 100% kernetræ eller bestandigt hårdtræ som eg, teak eller mahogni fra en anerkendt producent Ved energimærkning er det vigtigt at være opmærksom på, om mærket gælder for hele vinduet eller kun for ruden. Et vindue kan nemlig godt have ruder med energimærke A (det bedste ligesom ved hvidevarer) og samtidig have en dårlig energibalance (se s. 23). 25

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER VEDLIGEHOLDELSE, ISTANDSÆTTELSE OG ENERGIFORBEDRING AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold vinduer - vold mod bygninskulturen 3 1. raadvad-centerets restaurerings-principper

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Hvad koster et vindue?

Hvad koster et vindue? Hvad koster et vindue? Totaløkonomisk valg af vinduer Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Det næstbilligste her og nu er det billigste på lang sigt: Nænsom istandsættelse

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring. Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Nye forsøg har vist hvordan man billigt og enkelt opnår den bedste

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

vinduer for Livet nr. 1 Alle har ret til dagslys Et godt bytte Forår 2013 // et magasin om dagslys, energi og design //

vinduer for Livet nr. 1 Alle har ret til dagslys Et godt bytte Forår 2013 // et magasin om dagslys, energi og design // i vinduer for Livet nr. 1 Forår 2013 // et magasin om dagslys, energi og design // e n e r g 8 Et godt bytte Halvrådne og utætte vinduer er skiftet ud med VELFAC Ribo i Boligforeningen VIBO s afdeling

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien 2008 BvB erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater Tagkonstruktionen er den bygningsdel, der har flest svigt og skader. Derfor har BvB s formidlingsindsats i særlig grad

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet Verdens bedste investering Sådan får du 276% i rente! Kører du en kæmpe omvej for at spare 5 øre pr. liter benzin, når bilen skal tankes op? Løber du fra supermarked til supermarked for at få tre liter

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere