GI FORSØG & UDVIKLING BEDRE VINDUER. En vejledning for bygningsejere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GI FORSØG & UDVIKLING BEDRE VINDUER. En vejledning for bygningsejere"

Transkript

1 GI FORSØG & UDVIKLING BEDRE VINDUER En vejledning for bygningsejere 1

2 BEDRE VINDUER - en vejledning for bygningsejere Tilrettelæggelse og tekst: Lading arkitekter + konsulenter A/S. Foto: La+k, Jens V. Nielsen, Leif Johannessen Grafisk design: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: From & co. ISBN: Udgivet og udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, Projektledelse: sbs, Ny Kongensgade 15, 1472 København K. Grundejernes Investeringsfond registrerin

3 BEDRE VINDUER En vejledning for bygningsejere Grundejernes Investeringsfond 3

4 Indhold Forord Bedre vinduer 5 Valg af løsning Istandsættelse eller udskiftning 6 De eksisterende vinduer 7 Udskiftning overvejes 8 Istandsættelse snarest 11 Istandsættelse ved lejlighed 12 Istandsættelse ved årlig gennemgang 13 Sådan eller sådan 14 Konstruktion Kitfalsvinduet og alternativerne 16 Detaljerne 18 Forsatsløsninger 20 Funktion og kvalitet Energi og lys 22 Lyd og ventilation 24 Mærkningsordninger og garanti 25 Vedligeholdelse Vedligeholdelse 26 Byggesag Byggesag 28 Læs mere Litteratur og hjemmesider 30 4 registrerin

5 indhold forord Bedre vinduer Bedre Vinduer er et led i den indsats for bevaring af de ældre vinduer, som Grundejernes Investeringsfond satte i gang i begyndelsen af Vi har ønsket at være medvirkende til, at ejerne og lejerne i den ældre boligmasse får en mulighed for at træffe et fornuftigt valg, når der skal tages stilling til spørgsmålet om bevaring eller udskiftning af vinduerne i ejendommen. Bedre Vinduer er en vejledning til bygningsejeren, der står overfor at skulle enten istandsætte eller udskifte ejendommens vinduer. Vejledningen guider ejeren gennem nogle centrale valg under hensyn til bygningens arkitektur, det eksisterende vindues tilstand, forskellige vindueskonstruktioner og forhold omkring varmeisolering og lydisolering mv. Vejledningen omfatter også byggesagens forløb, samt hvordan man som bygherre på en større ejendom vælger en rådgiver. Grundejernes Investeringsfonds vinduesindsats har ligeledes støttet udgivelsen af et digitalt værktøj for rådgivere i form af CD-rommen Viden om Vinduer som er udarbejdet af Lading arkitekter + konsulenter A/S (www.lading-arkitekter.dk). Desuden er projektet Raadvad Vinduet blevet støttet, således at det traditionelle vindues egenskaber vedrørende lyd, lys og varmeisolering er blevet nøje undersøgt som grundlag for markedsføringen af et kitfalsvindue, der er arkitektonisk tilpasset den ældre bygningsmasse. Arkitekt Søren Vadstrup og arkitekt/ingeniør Thomas Kampmann har stået for projektet (www.vadstrup-bygningsbevaring.dk). Endelig har GI støttet analysen Juridiske/økonomiske problemstillinger ved vinduesrenovering udarbejdet af Bjarne Becher Jensen, DLA Nordic Advokater. Denne analyse kan, sammen med en del andre projektresultater, findes på Grundejernes Investeringsfond har støttet disse initiativer og håber derigennem at bidrage til at samle, dokumentere og formidle seriøse erfaringer og viden om de traditionelle vinduestyper, der er af så stor betydning for den danske bygningskultur. Lars Axelsen Adm. direktør Grundejernes Investeringsfond Juni

6 Istandsættelse eller udskiftning? På Øksnehallen i København hang vinduerne i laser, fordi de ike havde været vedligeholdt siden opførelsen i Men under den afskallede maling fandtes træ i god kvalitet, og 90% af vinduerne blev bevaret, da bygningen blev restaureret i midten af 90 erne, For en husejer står valget ofte mellem at istandsætte de gamle vinduer eller at skifte ud til nye. Beslutter man sig for istandsættelse, skal der tages stilling til omfang, malebehandling og evt. forsatsløsninger. Beslutter man sig for udskiftning, står valget mellem termovinduer i en eller anden form eller kopivinduer, dvs. nye kitfalsvinduer (suppleret med en forsatsløsning). Det er langt fra altid, at de vinduer der ser værst ud, også er dem, der er mest krævende at istandsætte - ofte tværtimod. Maling, der hænger i laser, er let at rense af, og hvis træværket er sundt, kan istandsættelsen være forholdsvis enkel. De originale vinduer vil alt andet lige altid passe bedst til huset, men selvfølgelig er det en balancegang mellem på den ene side bevaringshensyn og arkitektur, og på den anden side rationalitet og den nemmeste løsning. Derimod skal man ikke vælge at udskifte af hensyn til holdbarhed, energiforbrug eller lydisolering. Her vil kitfalsvinduer med en god forsatsløsning i de fleste tilfælde være overlegne i forhold til nye termovinduer. For bevaring og istandsættelse taler: bevaringshensyn særlige detaljer, profileringer m.m., som kan være svære eller dyre at genskabe beslag, der ikke er standardbeslag - dyre at kopiere til udskiftning blyholdig maling, der er fastsiddende - bly gør mindst skade og mest gavn (som fungicid), hvis det kan blive på vinduet svage murstik i kombination med mørtelfuger mellem vindue og mur - trævinduet og de hårde fuger er med til at støtte murværket For udskiftning taler: (hvis der ikke er særlige bevaringshensyn) omfattende råd- og udtørringsskader, hvor glasset skal demonteres ved reparation Litopone-holdig maling omfattende rustskader og løse beslag skader på sålbænke, der ikke kan renoveres holdbart uden at vinduet også skiftes faste partier med enkeltlags ruder (vanskelige at energiforbedre med forsatsrammer) 6 registrerin

7 valg af løsning De eksisterende vinduer Skemaet til tilstandsvurdering af vinduer er hentet fra BYG- ERFA blad nr. (21) Ældre trævinduer vedligeholdelse og istandsættelse. Ukritiske skader Kritiske skader Obs Træværk Små råd- og udtørringsskader Omfattende råd- Specielle (glasset skal ikke demonteres og udtørringsskader udformninger for reparation) (glasset skal demonteres for reparation) Maling Afskalning Litopone-holdig maling Blyholdig maling Meget tykke malinglag, delvis afskallende og delvist fastsiddende Beslag mv. Små rustskader, Omfattende rust, Beslag, der ikke beslag er fastsiddende beslag er løse er standard Kitning Løstsiddende kit De forhold, der er nævnt i rubrikken Obs kan flytte grænsen mellem istandsættelse og udskiftning. Det kan betale sig at reparere flere kritiske skader på et vindue med specielle udformninger og beslag end på et helt almindeligt dannebrogsvindue. Se mere herom i BYG-ERFAbladet. Sålbænke Sålbænke uden skader Revnede eller fejlmonterede sålbænke Fuger Mørtelfuger og svage stik Få skader Pletreparation Repareres snarest tages i opløbet Mange Almindelig istandsættelse Omfattende istandsættelse skader (eventuel udskiftning) 7

8 Udskiftning overvejes Vinduet De omfattende afskalninger, der også findes på side- og overkarme, tyder på, at dette vindue er malet med Litoponeholdig maling. Samtidig har vinduet nogle rådskader og rustangrebne beslag. Vinduet har ingen særlig bevaringsværdi. Anbefaling udskiftning til nyt kopivindue med koblede rammer vinduesudskiftningen bør afvente en facaderenovering, fordi murværket også er i dårlig stand nye sålbænke udføres i skifer Vinduet Der er mange grunde til at overveje udskiftning af dette vindue: omfattende rådskader forkert konstruktion: sålbænken er sømmet uden på bundkarmen, hvilket giver risiko for rådskader vinduet er ikke det originale: huset er fra 1700-tallet, og rammerne har formentlig oprindeligt været delt af to tværsprosser. Anbefaling udskiftning til nyt kopivindue med sprosser og koblede rammer: sålbænk som skifersålbænk eller skråfals 8 registrerin

9 valg af løsning Vinduet 1. generationsudskiftning, der nu er tjenlig til endnu en udskiftning. termoruderne er ved at være udtjente og vil snart begynde at punktere (middellevetid ca. 20 år) træværket har oprindeligt været af dårlig kvalitet og er udpint/skadet beslagene har funktionsproblemer vinduerne passer slet ikke til huset Anbefaling udskiftning til nyt kopivindue (dannebrogsvindue) med koblede rammer nye sålbænke udføres i skifer Det vil helt ændre husets karakter - og formentlig også forhøje værdien! Vinduet 1. generationsudskiftning (plastik-vinduer) på ejendom fra 40 erne. De oprindelige vinduer har været kitfalsvinduer med enkeltlags glas. termoruderne er ved at være udtjente og vil snart begynde at punktere vinduerne er energimæssigt utidssvarende (stort varmetab gennem ramme/karm-konstruktion, selv om ruderne skiftes til energiruder) manglende konstruktiv sammenhæng mellem de nye vinduer og de oprindelige støbte sålbænke giver skader kraftig ramme/karm-konstruktion giver mindre lysindtag indadgående vinduer / dårlig funktion radiatorer er ikke placeret under vinduerne skader på plastprofilerne, som ikke har kunnet repareres ordentligt (glaslister, dæklister, huller efter persienner etc.) Anbefaling udskiftning når termoruderne for alvor begynder at punktere Hvis vinduerne skiftes, vil man kunne opnå både et væsentligt mindre energitab, bedre kvalitet med længere levetid, større lysindfald, bedre funktion og en pænere løsning. De støbte sålbænke skal samtidig udskiftes og erstattes med skifersålbænke. Her vil man næppe overveje kitfalsvinduer, selv om det har været det oprindelige. Dels er vinduerne relativt anonyme, dels er der også store faste vinduespartier, som er vanskelige at håndtere med forsatsrammer. Der er flere muligheder for nye vinduer, fx termovinduer i træ eller termovinduer i alu/træ. 9

10 valg af løsning Vinduet Relativt nyudskiftet vindue, hvor man har forsøgt et kompromis mellem termoruderne og de smalle sprosser: snydesprosser. Men snydesprosserne er limet på ruderne, og det er ingen holdbar løsning. Nogle af dem er allerede begyndt at falde af. Anbefaling Her kan man fjerne snydesprosserne og acceptere et vindue uden sprosser. Og så kan man iøvrigt overveje at udskifte vinduet til ét, der bedre passer til husets arkitektur, når termoruderne er udtjente (middellevetid ca. 20 år). 10 Vinduet Termovindue fra 70 erne eller 80 erne træværket har oprindeligt været af jævn kvalitet, og er ikke blevet vedligeholdt med grundingsolie termoruderne er ved at være udtjente og vil snart begynde at punktere der er skader på gesimser og murværk Anbefaling vinduerne bør udskiftes senest når termoruderne begynder at punktere; ramme/karm-konstruktionen er for udpint til at kunne genoprettes facaden (især gesimserne) bør sættes istand samtidig med udskiftningen den bedste løsning er udskiftning til kitfalsvinduer med en forsatsløsning en acceptabel løsning er udskiftning til termovinduer i træ med pæne detaljer registrerin Vinduet Udskiftning, formentlig foretaget i 90 erne. Rudernes isoleringsevne er stærkt begrænset, fordi ruderne er så små, og varmetabet er størst langs kanterne. Samtidig betyder den kraftige konstruktion af rammer og sprosser, at lysindfaldet er væsentligt mindre end på et tilsvarende kitfalsvindue. Anbefaling En udskiftning til et småsprosset kopivindue med koblede rammer vil give bedre varmeøkonomi, mere lys og et pænere udseende. Det kan imidlertid være vanskeligt på en udlejningsejendom at finansiere en udskiftning af så nye vinduer. Her vil anbefalingen være at udskifte vinduerne, når termoruderne begynder at punktere og træværket er udpint. Og så kan man jo spare vedligeholdelsen så længe og istedet spare op til udskiftningen.

11 Istandsættelse snarest Vinduet Hele vinduet er istandsat for få år siden efter alle kunstens regler, men rustbeskyttelsen af beslagene er helt utilstrækkelig. Det skal udbedres snarest, fordi rustangrebne giver adgang for fugt og dermed risiko for udvikling af rådskader. Anbefaling Beslagene skal demonteres og da der er tale om standardbeslag, vil det være væsentligt nemmere at udskifte dem end at afrense og genbehandle de rustne beslag. GI har støttet en undersøgelse af forskellige rustbeskyttende primere se nærmere på Vinduet Originalt vindue, der ikke er blevet vedligeholdt, men hvor en istandsættelse nok stadig vil kunne konkurrere økonomisk med en vinduesudskiftning. Men arbejdet skal ske snarest muligt - for vinduer i denne tilstand er nedbrydningen hurtigt fremadskridende. løstsiddende kit, især i bundfalse afskallet maling, især i vinduets nederste del rustskader på beslag træværk generelt sundt, men udpint og med begrænsede skader sålbænken er formentlig også monteret forkert ( kan ikke ses på billedet) Anbefaling Vinduet skal totalistandsættes: rammerne demonteres for istandsættelse; da vinduet har traditionelle forsatsvinduer, vil huset være lukket selv om de udvendige rammer tages af karmene renoveres på stedet totalafrensning af maling generel udskiftning af beslag en del træreparationer (udlusninger, afpropninger) nye sålbænke i skifer, eller skrå murfals (fordi falsen ikke er særligt dyb) 11

12 valg af løsning Istandsættelse ved lejlighed Vinduet Trævindue med ganske almindelig nedbrudt malebehandling. Anbefaling Almindeligt vedligehold: al løstsiddende maling skrabes af overfladen slibes bart træ mættes med grundingsolie tilsat fungicid glasmonteringsbånd (eller kit på kitfalsvinduer) eftergås; skal være intakt og uden lunker bart træ plettes 1-2 gange færdigstrygning Vinduet Originalt vindue, der løbende er blevet vedligeholdt, men som efterhånden trænger til en rigtig istandsættelse. rammerne slutter ikke til (de er formentlig svære at lukke) tykke malinglag huller i overkarm er lavet for at ventilere mellemrummet mellem vindue og forsatsvindue, men det er ingen effektiv løsning Anbefaling vinduet skal totalistandsættes, men det er ikke et meget stort arbejde udskiftning vil ikke kunne betale sig, dels fordi de eksisterende vinduer er i god stand, dels fordi sålbænken er støbt sammen med vinduerne, og den vil skulle skiftes samtidig På billedet er forsatsrammerne synlige bag vinduet. Det betyder at de tager en del lys. Når der samtidig er kondensproblemer, bør man overveje at erstatte dem med en spinkel koblet ramme, der også vil være mere brugervenlig. GI har støttet udviklingen af Alukob, der er et rammesystem med koblede rammer i spinkle alu-profiler, specielt beregnet til bevaringsværdige vinduer. Se mere på 12 registrerin

13 Istandsættelse ved årlig gennemgang Kitreparationer løstsiddende kit fjernes den blotlagte kitfals børstes ren og grundes med shellak vinduerne kittes den nye kit males inden for ca. et år (ved næste eftergang) Pletreparation af maling afskallet maling fjernes bart træ mættes med grundingsolie pletterne males 1-2 gange Småskader på træværk (opstår ved rustne skruer, eller fx som følge af vrid i stormvejr) huller udbores og afproppes flækket træ udluses bart træ mættes med grundingsolie pletterne males 1-2 gange Alle store skader er startet som små Hvis småskader løbende udbedres, kan vinduerne holde meget længe med et minimum af vedligehold. Vinduerne bør efterses for småskader hvert eller hvert andet år. Checklister til gennemgangen findes på CD-rommen Viden om Vinduer. 13

14 Sådan 14 registrerin

15 valg af løsning eller sådan.. 15

16 Kitfalsvinduet og alternativerne Kitfalsvinduet har været den fremherskende vindueskonstruktion i 250 år - fra omkring 1700 til ca Detaljerne har ændret sig: rudestørrelser, antallet af sprosser, udformningen af beslagene osv., men den grundlæggende konstruktion er den samme. De tidlige kitfalsvinduer var småsprossede, fordi man ikke kunne fremstille glas i større stykker. Desuden var det et kostbart materiale, og gik det itu, behøvede man kun at udskifte en lille rude. Men efterhånden som teknologien udvikler sig, forsvinder sprosserne også gradvist. I slutningen af 1800-tallet forsvinder de helt, for så igen at få en opblomstring i første halvdel af 1900-tallet - som dekoration. Kitfalsvinduer har spinkle dimensioner. Materialeknapheden har ført til en konstruktion med et minimalt materialeforbrug i forhold til funktionen. 16 registrerin

17 konstruktion Termovinduer Sammenligner man med termovinduerne, er det første, der springer i øjnene, de noget kraftigere dimensioner. Det skyldes først og fremmest, at termorudens kantprofil skal dækkes, fordi det nedbrydes af sollyset. Derfor kan man ikke fremstille termovinduer med gennemgående sprosser, der er lige så spinkle som kitfalsvinduets. Plastvinduer er generelt kraftigere end trævinduerne, men gennem de senere år er der kommet vinduer på det danske marked, som har væsentligt spinklere profiler. Plastvindue termo Trævindue termo Termovindue i træ/alu Træ/aluvindue termo Kitfalsvindue til sammenligning 17

18 Detaljerne Mange vinduesfabrikanter har kitfalsvinduer i deres standardsortiment, men ikke alle er lige gode. Karakteristiske detaljer på et kitfalsvindue mørtelfuger - vinduet er muret i facaden pudset skråfals eller skifersålbænk (de yngre kitfalsvinduer) skarpkantet træ - samlinger er næsten usynlige lille afstand mellem ramme og karm beslagene på de ældste kitfalsvinduer er håndsmedede, men efterhånden som produktionsmetoderne udviklede sig, blev beslagene et standardprodukt, der produceres den dag idag OBS! Ikke alle de karakteristiske detaljer kan genskabes i et DVC-mærket vindue. Derfor er rigtige kopivinduer ikke DVC-mærkede. GI har støttet udviklingen af Raadvad-vinduet, som er fabriksfremstillede kopivinduer, der fås med forskellige tidstypiske profiler og detaljer. Se Her afviger det mindre gode kopivindue affasede kanter på træværket - samlinger er synlige, kanter virker mere upræcise stor afstand mellem ramme og karm af hensyn til vandafledning; en stor tolerance i målene er lettere at udføre, men en nøje tilpasset ramme, hvor afstanden passer, ser bedre ud. beslagene hvor man især skal være varsom med diverse industrialiserede efterligninger af gamle profilerede håndsmedede beslag, som vil virke mærkelige på huse fra og tallet; her er man bedre tjent med at bruge almindelige standardbeslag bløde fuger ( gummifuger ) materialet virker fremmed og kalfatringsfugen giver en sørgerand omkring vinduet; vinduerne kan også være monteret med mørtelfuger, men uden geissfuss (not) i vinduets karm det giver dårlig holdbarhed af mørtelfugen 18 registrerin

19 konstruktion Pæn glaslisteløsning, hvor glas- Almindeligt termovindue i træ. Trævindue med 1. generations plastvindue listen er i samme plan som Bundglaslisten i træ er relativt alu-bundglasliste. med meget fremmede detaljer rammen og forsynet med en stor (med vandnæse) og især og brede rammer. De nyere skyggenot. Hjørner i gehring hjørneløsningen kan være lidt plastvinduer er væsentligt bedre er desværre en konstruktivt klodset. og spinklere, men materialet mindre god løsning i bunden virker fremmed i ældre byg- af vinduet, fordi samlingen ikke ninger og ældes ikke med ynde. afleder vandet. På næsten alle termovinduer i Gennemgående sprosser i Snydesprosser kan udføres Termovinduer til udskiftning træ affases træprofilerne inden termovinduer bliver nødvendig- meget smalle og spinkle, og er generelt ret pauvre i den vinduet samles. Det giver vis kraftige, fordi forseglingen har kun marginal betydning indvendige detaljering! synlige grater i alle samlinger, skal dækkes. Energimæssigt er for isoleringsevnen. Men Mærkeligt, at det med nutidens der samler fugt. Samlinger sådan et vindue dårligt, og så det ser mærkeligt ud, og planlægning og avancerede mellem skarpkantede træstyk- sluger de brede sprosser hvis sprossen er limet på værktøj ikke er muligt at opnå ker er næsten usynlige og meget lys regn på glasareal i glasset, er det ikke en et resultat, der bare tilnærmel- samler ikke fugt i samme grad. forhold til vinduesareal. holdbar løsning. sesvis har samme kvalitet som de gamle kitfalsvinduer. 19

20 Forsatsløsninger På traditionelle kitfalsvinduer vil forsatsløsninger i mange tilfælde være det bedste m.h.t. energi, lys og lyd - og så er det pænere. Der er faktisk kun to ulemper ved forsatsløsninger: de egner sig ikke til store formater - og det er jo et problem for de færreste kitfalsvinduer der er to ekstra sider at pudse - og det er måske også et begrænset problem Koblede rammer eller forsatsvinduer Koblede rammer Forsatsrammen er hængslet direkte på forkanten af den udvendige ramme og åbner sammen med den. Koblede vinduer er lettere at håndtere, fordi de ikke rydder hele vindueskarmen, når der skal luftes ud, og i det daglige fungerer de lige så godt som et termovindue. Den ekstra vinduespudsning begrænser sig til 1-2 gange om året. Forsatsvinduer Forsatsvinduer monteres på en selvstændig forramme og åbner indad, hvor selve vinduet åbner udad. Det betyder, at forsatsvinduet enten skal monteres med en stor afstand til vinduet, så potteplanter m.m. kan placeres i mellemrummet, eller at man skal fjerne alt, inden vinduet kan åbnes. Forsatsvinduer vil derfor af de fleste blive oplevet som mere besværlige. Forsatsvinduer skal pudses lidt oftere end koblede rammer, men de er også lidt nemmere at pudse. Forsatsvinduer bør foretrækkes, hvis trafikstøj er et problem. Den store afstand mellem ruderne er med til at dæmpe især lavfrekvent trafikstøj. Forsatsvinduer giver også mulighed for indbygning af trækfri ventilation, hvis de udvendige og indvendige ruder åbnes asynkront. Billederne på siden viser fire gode løsninger men der findes mange andre. Ovenfor øverst koblet vindue med smalt træprofil (Horn). Ovenfor nederst koblet vindue med et spinkelt aluprofil (Alukob). Til venstre øverst traditionelt forsatsvindue i træ (snedkerfremstillet). Til venstre nederst forsatsvindue med et spinkelt aluprofil (Alusign). Se mere om forsatsløsninger på 20 registrerin

21 konstruktion Ved at åbne den lille rude øverst og den indvendige forsatsramme nederst opnår man en god ventilation uden træk og risiko for indbrud. Koblet vindue uden ramme (Optoglas). 21

22 Energi og lys Det giver ikke meget mening at bruge termoglas i et småsprosset vindue - isoleringsevnen er yderste begrænset. Med et godt forsatsvindue vil det gamle kitfalsvindue være den bedste løsning - i forhold til både energi, lys og udseende. Termoruder eller forsatsløsninger Der findes to sejlivede myter: at termoruder altid er bedre end forsatsløsninger at forsatsløsninger altid er bedre end termoruder Ingen af dem er rigtige. Hvad der er den bedste løsning afhænger af vinduets udformning og især af rudestørrelsen. På termoruder er varmetabet størst i en zone langs termorudens kanter. Små termoruder har derfor en dårlig isoleringsevne. Forsatsruder isolerer mindst lige så godt som termoruder, og ved små rudestørrelser er de altid bedre. Til gengæld kan de være vanskelige at håndtere og betjene ved meget store rudestørrelser. Tommelfingerregler Break even ligger omkring et dannebrogsvindue uden sprosser: her er varmetabet nogenlunde lige stort på et vindue med termoruder og et vindue med forsatsvinduer. Hvis ruderne er mindre fx hvis vinduerne har sprosser er forsatsløsninger energimæssigt bedst. Termovinduer er bedst til de vinduer, der er født med dem, dvs. store ruder i moderne vinduer. Der findes vinduer i bygninger fra 30 erne og 40 erne, som har været udført med store enkeltlags ruder, evt. med en lidt uhåndterlig forsatsløsning. Her kan det være en fordel at benytte termoruder i forbindelse med en udskiftning. Lys Lysmæssigt er forsatsløsningerne også at foretrække, især hvis man vælger et system, hvor forsatsrammen er smallere end den udvendige ramme. Der kan være op til 50% forskel på lysindfaldet gennem et småsprosset kitfalsvindue og et termovindue med kraftige sprosser. Energiruder Energiruder fremstilles både som flerlagsruder (termoruder) og som enkeltlags ruder til forsatsløsninger. (Enkeltlags energiruder kan ikke bruges udvendigt, fordi de mister deres isoleringsevne når de bliver fugtige.) I de grå felter isolerer ruden ringere på grund af kanten - jo mere kant, jo dårligere isolering. 22 registrerin Det kan - med de nuværende varmepriser - ikke betale sig at udskifte intakte ruder i almindeligt glas. Men hvis man rører ved glasset - hvis ruden eller vinduet skal skiftes - bør man altid vælge energiglas. Det har klart den bedste økonomi og komfort, det er bedst for miljøet, og belægningen på moderne energiruder er stort set usynlig.

23 funktion og kvalitet Smalle karme og rammer er bedst På moderne vinduer er rammer og karm det svage punkt m.h.t. varmetab energiruder isolerer bedre end træ, metal og plast. Derfor: jo smallere rammer og karme, jo bedre. Det vil også i reglen være pænere, og der kommer mere lys ind ad vinduerne. Tætning Vinduer skal være tætte ind mod rummet. Tætningslister holder ikke evigt, men skal skiftes efter år, afhængig af typen. OBS! Nogle tætningslister klæber til visse typer maling, og det kan være så slemt, at vinduet ikke kan åbnes. Vær opmærksom på det, når der vælges tætningslister. På gamle ejendomme kan utætheder også stamme fra kalfatringsfugerne, dvs. fugerne omkring vinduet. Det er vigtigt at sikre sig, at også disse er intakte. Man vil ofte kunne opnå betydelige energimæssige og komfortmæssige forbedringer alene ved at sørge for, at vinduerne er tætte. Varmegevinst Vinduer giver ikke kun varmetab, men også en varmegevinst, fordi sollyset bliver til varme. Derfor taler man om vinduets energibalance. Det er ikke altid, at de vinduer, der isolerer bedst, også har den bedste energibalance. Det er værd at være opmærksom på ved syd- og vestvendte vinduer, hvor det kan være problem med for meget varme. U-værdi Vinduers isoleringsevne udtrykkes som U-værdien. Vinduesproducenter oplyser som regel U-værdien for ruden (center U-værdien), for det er den eneste værdi, man kan oplyse uden at kende vinduets nøjagtige mål. Især ved mindre ruder vil center U-værdien ligge langt fra vinduets reelle isoleringsevne, fordi varmetabet er størst langs kanterne. Derfor bør U-værdien beregnes for hele den samlede vindueskonstruktion. Kuldenedfald og radiatorer I nogle ældre ejendomme er radiatorerne placeret på andre vægge end vinduesvæggen. Samtidig har disse ejendomme også typisk problemer med dårligt isolerede ydervægge og kuldenedfald fra vinduerne. I et sådant tilfælde vil man ofte overveje at flytte radiatorerne hen under vinduet. MEN: moderne energiruder isolerer så godt, at problemet med kuldenedfald er minimalt. Det kan derfor generelt bedre betale sig at efterisolere ydervæggen og skifte til energiruder, og så lade radiatoren blive, hvor den er. 23

24 Lyd og ventilation Ud mod en befærdet gade er der opsat en ventileret glaskarnap, der forsynes med frisk luft fra ejendommens gårdside. På den måde er det muligt at åbne vinduerne uden voldsomme gener fra støj og trafikos. Arkitekt: Anna Højlund Rasmussens Tegnestue Lyd I en del boliger er trafikstøj et problem, og det har derfor stor betydning at lydisolere vinduerne. Det vigtigste for at opnå god lydreduktion er: vinduet skal være tæt. der skal være mindst to lag glas med forskellig tykkelse Lydreduktionen kan forbedres yderligere ved: stor afstand mellem glaslagene forsatsvinduer i egen karm samt tætning af både den inderste og den yderste ramme (den yderste mindre tæt end den inderste vinduer i flugt med facaden De sidste tre forhold har især betydning ved lavfrekvent støj som trafikstøj. Den mest effektive løsning vil ofte kunne opnås med et traditionelt forsatsvindue, dvs. forsatsvinduer monteret på en selvstændig forramme. Model af moderne koblet vindue, der giver mulighed for trækfri ventilation. Arkitekt: Lars Hermansson, DesignGroup ApS. Ventilation Når vinduer bliver sat i stand eller udskiftet, bliver de tætte. Derved forsvinder ikke kun træk, men også et naturligt luftskifte, som er helt nødvendigt for et godt indeklima. Derfor skal vinduerne forsynes med en eller anden form for ventilationsløsning. Det kan være ventiler i væg eller vindue, men det kan også være mere avancerede løsninger. Et nyt designet vindue kan tage ventilationsprincippet op på andre måder se f.eks illustrationerne til venstre. Bygningsreglementet stiller iøvrigt visse krav til omfanget af ventilation. Det skal man især være opmærksom på ved vinduesudskiftninger. 24 registrerin

25 funktion og kvalitet Mærkningsordninger og garanti Der findes forskellige mærkningsordninger for vinduer; dels DVC (Dansk Vindues Certificering), som er et kvalitets- og garantimærke for hele vinduet, dels findes der forskellige energimærkningsordninger. Nogle vinduesproducenter reklamerer med 25 års garanti, men tag det med et gran salt. Ikke ret mange af de nuværende vinduesproducenter var på markedet for 25 år siden! DVC-mærket Dansk Vindues Certificering er en ordning under Vinduesproducenternes Samarbejds Organisation VSO. DVC stiller en række tekniske minimumskrav til materialekvalitet og udførelse, og virksomhedens kvalitetsstyringssystem skal være godkendt af DVC. DVC omfatter såvel trævinduer som vinduer i plast eller alu/træ. DVC mærket indebærer også en 5-årig garanti, men den har ikke i sig selv den store betydning. Det er kun meget ringe vinduer, der ikke kan holde i 5 år. Det vigtigste ved DVC-ordningen er, at den sikrer en vis minimumskvalitet. Svagheden i ordningen er, at der ikke er nogen gradbøjning, og at der derfor kan være stor forskel i kvaliteten af de DVC-mærkede vinduer. Kravene er heller ikke nuancerede, og derfor findes der højkvalitetsvinduer, der ikke kan DVC-mærkes som ordningen er nu. Det gælder fx Raadvad vinduerne, der er udført som kopier af originale kitfalsvinduer. GS-mærket - kvalitets- og garantimærke for termoruder Ordningen administreres af Glasindustriens Samarbejsorganisation og indebærer både kvalitetskontrol og 5 års garanti. Også her er kvalitetskontrollen det vigtigste, fordi ruderne bør holde meget længere end 5 år. Energimærkning Der findes tre energimærkningsordninger: - for ruder med bogstavmærkning (svarende til den, der gælder for hårde hvidevarer) - for hele vinduer uden bogstavmærkning, men med oplysninger om forskellige sammenlignelige værdier for et vindue af standardstørrelse - for forsatsvinduer uden bogstavmærkning men med oplysninger om forskellige værdier for et standardvindue forsynet med den pågældende forsatsløsning Valg af nye vinduer DVC-mærkede vinduer eller bedre. Hvis vinduerne ikke er DVCmærkede: 100% kernetræ eller bestandigt hårdtræ som eg, teak eller mahogni fra en anerkendt producent Ved energimærkning er det vigtigt at være opmærksom på, om mærket gælder for hele vinduet eller kun for ruden. Et vindue kan nemlig godt have ruder med energimærke A (det bedste ligesom ved hvidevarer) og samtidig have en dårlig energibalance (se s. 23). 25

En vejledning for bygningsejere

En vejledning for bygningsejere GI forsøg & udvikling bedre vinduer En vejledning for bygningsejere Bedre vinduer en vejledning for bygningsejere 2. udgave Udarbejdet af: Lading arkitekter + konsulenter A/S Foto: La+k, Jens V. Nielsen,

Læs mere

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

100 år mere til dine vinduer

100 år mere til dine vinduer 100 år mere til dine vinduer Tværfaglig synergi ml. glarmester-, snedker-, maler- og smedesvende, der hvert år giver 8.000 vinduer 100 år mere at leve i Byggeriets Vinduesrenovering ApS er de eneste i

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring. Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Nye forsøg har vist hvordan man billigt og enkelt opnår den bedste

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer:

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: København januar 2012 Sag 11294 TM Vinduesprojekt Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: E/F Ved Amagerport 2 10 m.fl. Rapport ved arkitekt Troels Maaløe CVR-nr.

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring

ANVISNINGER til Bygningsbevaring Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Dato: Januar 2010 Standardiseret tilstandsundersøgelse For at hjælpe husejere med at bedømme gamle

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

Produktinformation. Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg

Produktinformation. Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg Produktinformation Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg Koblede Vinduer Triowood & Duowood Vi har gennem mange år opnået stor

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade FACADEPAKKE Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade Facadepakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ, LET FACADE...

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Hvad koster et vindue?

Hvad koster et vindue? Hvad koster et vindue? Totaløkonomisk valg af vinduer Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Det næstbilligste her og nu er det billigste på lang sigt: Nænsom istandsættelse

Læs mere

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER 04-05-2015 Bygningskonstruktøruddannelsen Nikolaj Reuss Dideriksen Bo Kolman VIA University College, Aahus Halmstadsgade [RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER TITELBLAD Rapport titel: Rapport 4.

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

HORN. Renoveringsrammer. - efterisolering af gamle vinduer. www.renoveringsrammer.dk

HORN. Renoveringsrammer. - efterisolering af gamle vinduer. www.renoveringsrammer.dk HORN Renoveringsrammer efterisolering af gamle vinduer www.renoveringsrammer.dk Forord Horn aps er oprindeligt et datterselskab af firmaet PC Vinduer og Døre A/S, etableret i 1978 ved Poul Christensen.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes ID: Rude 1 Beregning af ID: Rude 2 Rudeudskiftning - Udskiftning af alm. rude til rude af

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med tung facade

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med tung facade FACADEPAKKE Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med tung facade Facadepakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... EKSEMPEL

Læs mere

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel)

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 KØBEHAVS MALERLAUGS VIDUESPROJEKT II I SAMARBEJDE MED DATEA SMEDEHOLM 10 2008 Konklusion Tilstanden af vinduerne år tre efter malerbehandlingen, kan læses i koderne på

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1 VIKING vinduer & døre A/S - et stærkt produkt! Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 2 Gode grunde til at vælge VIKING vinduer & døre A/S Høj

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad.

RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad. 1 RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad.dk www.raadvad.dk Vinduers varmetab Energi-, kondens- og

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas Det usynlige forsatsvindue Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas En lys idé Optoglas er et system for nem og nænsom varme- og lydisolering af eksisterende

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN INDHOLD Velkommen 3 Valg af vinduer 4-5 Produktprogram 6-7 Krone Fyr 8-9 Krone Mahogni 10-11 Krone COto 12-13 Miljøet 14 Krone Døre 15 Designfrihed 16 Historien bag 17 Egen produktion 18 Krone produkter

Læs mere

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet og de bevaringsværdige bygninger. Først en kort gennemgang af hvor langt man kan sænke energiforbruget i bevaringsværdige bygninger. Dernæst

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort!

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! ...når kvalitet, muligheder og bæredygtighed går op i en større enhed. Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! Facade-foldedøre Foldedøre til udestuer & vinterhaver Foldedøre til café, restaurant,

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Storstrømsparken 34-40 Storstrømsparken 34 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. marts 2015 Til den 9. marts

Læs mere

BYGHERREMØDEREFERAT Nr. 2 26.10.2012

BYGHERREMØDEREFERAT Nr. 2 26.10.2012 BYGHERREMØDEREFERAT Nr. 2 26.10.2012 Møde den 23. oktober 2012 Kl. 17.30 Sted Idealcombis showroom i Hvidovre Angående AB Bergthora Vinduesudskiftning Deltagere. Mari-Anne Newman (MN) A/B Bergthora Lisette

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Danske Vinduer og Døre

Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Danske Vinduer og Døre Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Alux gennemtænkt design til mindste detalje Alux fremstilles på egen fabrik i Danmark af én af landets

Læs mere