5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: juli 2015"

Transkript

1 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 20 af LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: juli 2015 Grundforløb 1 (GF1) Tema 0: erhvervsintro 2 uger Velkomst Introduktion til biblioteket Introduktion til elevplan Introduktion til tablet Introduktion til motion + motion Sundhedseksp. 6 lektioner 7 lektioner 4 lektioner 21 lektioner Besøg af studievejleder Introduktion - kontaktlærer-funktionen - uddannelsessamtaler 14 lektioner - personlig uddannelsesplan - valg af uddannelse Introduktion - ergonomi og arbejdsmiljø - praktiske øvelser i demo-stue 10 lektioner Refleksion 2 lektioner 66 lektioner/33 pr. uge Vejledende uddannelsestid: 2 uger Formålet med faget er, at eleven bliver introduceret til de erhvervsfaglige uddannelser. Eleven lærer at følge og indgå i en erhvervsfaglig arbejdsproces. Eleven udvikler kompetence til at udføre enkle erhvervsfaglige opgaver, herunder at kunne inddrag viden om bæredygtighedsprincipper, arbejdsmiljømæssige forholdsregler, sikkerhed og ergonomi. 1. udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion 2. anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i en arbejdsproces 3. følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der indgår i flere erhvervsfaglige uddannelser Bedømmelse: Faget bedømmes ikke.

2 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 21 af 45 Tema 1: aktivitet og sundhed 4,5 uger Mit aktive liv og egen sundhed - sundheds x 33 lektioner projekt - aktivitet på mange måder 40 lektioner krop og sind ung hjerne hele livet - fremlæggelse & rollespil osv../. skrift Dansk: fiktion/noveller/lyrik Naturfag: affaldshåndtering/sortering Idræt Ergonomi 33 lektioner 8 lektioner 24 lektioner 8 lektioner Studiebesøg: - BOFA håndtering af eget affald - lokalt sundhedscenter - af/hos fitnessinstruktør Refleksion 2,5 lektioner 146 lektioner FAGLIG KOMMUNIKATION Niveau 2: 2 uger (niveau 2 består af niveau uge) Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Eleven lærer at beskrive, analysere og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af praktiske problemstillinger med brug af fagudtryk og faglige begreber i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Eleven lærer at anvende faglige kommunikation til at præcisere egen faglig læring. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. Eleven lærer at kommunikere hensigtsmæssigt i forskellige arbejdssituationer og at kommunikere situationsbestemt. 1. analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der relevante i forhold til fagretningen 2. søge og anvende relevante informationer og procedurebeskriver 3. vælge kommunikationsformer og metoder, der er afpasset modtageren 4. vurdere forskellige samarbejds- og kommunikationsformer 5. analysere forskellige kommunikationsprocesser på baggrund af grundlæggende kommunikationsmodeller, f.eks. afsender-modtager, envejs- og tovejskommunikation 6. Skelne mellem kommunikation i forskellige medier, f.eks. sms, tale, og skriftlig kommunikation.

3 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 22 af 45 FAGLIG DOKUMENTATION Fagets formål og profil: Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere en arbejdsproces, samt at eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation. Eleven lærer at beskrive, analysere og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af praktiske problemstillinger i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Eleven lærer at forstå faglig dokumentation og at avende faglig dokumentation til at erkende og evaluere egen faglig læring. Tilegnelse af metoder til at dokumenterer og anvendelse af eksisterende dokumentation er genstanden for undervisningen i faglig dokumentation. 1. forklare og anvende eksisterende faglige dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning 2. udarbejde relevant faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l. 3. dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater METODELÆRE Fagets formål og profil: Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende hensigtsmæssige metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete praktisk faglige og uddannelsesmæssige sammenhænge. Eleven lærer gennem praktisk metodelære og forstå og anvende relevante arbejdsmetoder i en konkret faglig kontekst. Tilegnelse af fagspecifikke metoder er genstanden for fagmetodisk undervisning, men eleven skal samtidig lære at skelne mellem specifikke faglige metoder og en mere almen og kontekstuafhængig metodelære. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven skal lære om og kunne anvende evalueringsværktøjer. 1. Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation 2. dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder

4 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 23 af 45 INNOVATION Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i relevante arbejdsprocesser. Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Eleven lærer gennem løsning af praktiske problemstillinger, hvordan man kan indgå i innovationsprocesser, der er relevante i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Ved udførelse af praktiske opgaver lærer eleven om innovationsredskaber og- processer. Tilegnelse af innovative metoder til opgaveløsning i forskellige arbejdssituationer er genstanden for undervisningen i innovation. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye ideer og alternative muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter i fagretningen. Faget skal styrke elevens eksperimenterende og undersøgende praksis. Endelig er det formålet, at elever i team udvikler evnen til at arbejde med viden om innovative processer og virkelighedsnære problemstillinger. 1. anvende innovative metoder i opgaveløsning 2. anvende innovationsredskaber og indgå i innovationsprocesser ved løsning af en praktisk opgave ARBEJDSPLANLÆGNING OG SAMARBEJDE Niveau 2: 2 uger (niveau 2 består af niveau uge) Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan samt at eleven lærer at samarbejde med andre om løsning af praktisk opgaver. Eleven lærer at lægge en arbejdsplan, der tager højde for den tid og de ressourcer, der er til rådighed for en arbejdsproces. Eleven lærer at koordinere de enkelte elementer i en simpel arbejdsproces. Eleven kan anvende anerkendte værktøjer, herunder it-værktøjer til planlægning af arbejdsprocesser i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Eleven lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver samt at tilrettelægge egne arbejdsprocesser i samspil med flere parter. Eleven lærer endvidere om samarbejde, samspil og koordination.

5 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 24 af planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces 2. forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser 3. samarbejde med andre om løsning af opgaver 4. fungere i forskellige samarbejdssituationer 5. anvende dialog og argumentation i samarbejdet Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Elev SAMFUND OG SUNDHED 1,5 uge Formålet med faget er, at eleven lærer om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlige medarbejder og samfundsborger i en globaliseret og foranderlig omverden. 1. reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet 2. bearbejde enkle og overskuelige eksampler på samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen i virksomhederne, herunder de sundheds- og miljømæssige aspekter 3. forklare betydningen af faktorer, der påvirker den enkeltes levevilkår og sundhed, herunder privatøkonomiske forhold og livsstilsfaktorer som personlig hygiejne, kost og fysisk form

6 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 25 af 45 ARBEJDSPLADSKULTUR 1,5 uge Formålet med faget er, at eleven lærer om forhold, der har betydning for forskellige arbejdspladskulturer, herunder globale arbejdspladskulturer. Eleven udvikler kompetence til at indgå på en arbejdsplads under hensyn til arbejdspladsens kulturer og normer. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlige medarbejder i relevante arbejdsopgaver og som medskaber af kulturen. Der er særligt fokus på arbejdsgiverens og elevens ansvar for kvalitet og sikkerhed. 1. reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver 2. forholde sig hensigtsmæssigt til enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem den enkelte medarbejder og virksomheden

7 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 26 af 45 Tema 2: Levevilkår og sundhed 4,5 uger Mig og samfundet: Dansk Samfundets opbygning Seksual undervisning Miljø Min rolle Studiebesøg banken Projekt/opgave om: Utopia det ideelle samfund KRAMS-faktorerne Træningsplan/idræt Studietur: Tanklinikassistent-skolen Fitness world Refleksion 10 lektioner 7 lektioner 7 lektioner 8,3 lektioner 7 lektioner 14 lektioner 23 lektioner 12 lektioner 24 lektioner 33 lektioner 3 lektioner 145,5 lektioner FAGLIG KOMMUNIKATION Niveau 2: 2 uger (niveau 2 består af niveau uge) Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Eleven lærer at beskrive, analysere og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af praktiske problemstillinger med brug af fagudtryk og faglige begreber i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Eleven lærer at anvende faglige kommunikation til at præcisere egen faglig læring. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. Eleven lærer at kommunikere hensigtsmæssigt i forskellige arbejdssituationer og at kommunikere situationsbestemt. 1. forstå og anvende faglige udtryk og begreber 2. analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der relevante i forhold til fagretningen 3. søge og anvende relevante informationer og procedurebeskriver 4. vælge kommunikationsformer og metoder, der er afpasset modtageren 5. vurdere forskellige samarbejds- og kommunikationsformer

8 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 27 af 45 FAGLIG DOKUMENTATION Fagets formål og profil: Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere en arbejdsproces, samt at eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation. Eleven lærer at beskrive, analysere og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af praktiske problemstillinger i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Eleven lærer at forstå faglig dokumentation og at avende faglig dokumentation til at erkende og evaluere egen faglig læring. Tilegnelse af metoder til at dokumenterer og anvendelse af eksisterende dokumentation er genstanden for undervisningen i faglig dokumentation. 1. forklare og anvende eksisterende faglige dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning 2. udarbejde relevant faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l. 3. dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater METODELÆRE Fagets formål og profil: Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende hensigtsmæssige metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete praktisk faglige og uddannelsesmæssige sammenhænge. Eleven lærer gennem praktisk metodelære og forstå og anvende relevante arbejdsmetoder i en konkret faglig kontekst. Tilegnelse af fagspecifikke metoder er genstanden for fagmetodisk undervisning, men eleven skal samtidig lære at skelne mellem specifikke faglige metoder og en mere almen og kontekstuafhængig metodelære. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven skal lære om og kunne anvende evalueringsværktøjer. 1. Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation 2. Forklare og skelne mellem forskellige fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge. 3. Diskutere forskellige fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet 4. Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen praktiske arbejdsproces.

9 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 28 af 45 INNOVATION Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i relevante arbejdsprocesser. Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Eleven lærer gennem løsning af praktiske problemstillinger, hvordan man kan indgå i innovationsprocesser, der er relevante i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Ved udførelse af praktiske opgaver lærer eleven om innovationsredskaber og- processer. Tilegnelse af innovative metoder til opgaveløsning i forskellige arbejdssituationer er genstanden for undervisningen i innovation. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye ideer og alternative muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter i fagretningen. Faget skal styrke elevens eksperimenterende og undersøgende praksis. Endelig er det formålet, at elever i team udvikler evnen til at arbejde med viden om innovative processer og virkelighedsnære problemstillinger. 1. anvende innovative metoder i opgaveløsning 2. anvende innovationsredskaber og indgå i innovationsprocesser ved løsning af en praktisk opgave ARBEJDSPLANLÆGNING OG SAMARBEJDE Niveau 2: 2 uger (niveau 2 består af niveau uge) Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan samt at eleven lærer at samarbejde med andre om løsning af praktisk opgaver. Eleven lærer at lægge en arbejdsplan, der tager højde for den tid og de ressourcer, der er til rådighed for en arbejdsproces. Eleven lærer at koordinere de enkelte elementer i en simpel arbejdsproces. Eleven kan anvende anerkendte værktøjer, herunder it-værktøjer til planlægning af arbejdsprocesser i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Eleven lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver samt at tilrettelægge egne arbejdsprocesser i samspil med flere parter. Eleven lærer endvidere om samarbejde, samspil og koordination. 1. planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces 2. Anvende planlægningsværktøjer- og metoder 3. samarbejde med andre om løsning af opgaver 4. fungere i forskellige samarbejdssituationer 5. vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser.

10 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 29 af 45 Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Elev SAMFUND OG SUNDHED 1,5 uge Formålet med faget er, at eleven lærer om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlige medarbejder og samfundsborger i en globaliseret og foranderlig omverden. 1. formidle og diskutere grundlæggende samfundsforhold og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger 2. reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet 3. reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system 4. forklare betydningen af faktorer, der påvirker den enkeltes levevilkår og sundhed, herunder privatøkonomiske forhold og livsstilsfaktorer som personlig hygiejne, kost og fysisk form 5. forstå forhold, der påvirker seksualiteten, herunder seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet. DANSK (fiktion) NATURFAG (miljø) IDRÆT

11 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 30 af 45 Tema 3: Sundhed og vejledning 4,5 uger Min uddannelse/mitvalg: Studiebesøg - PAU 16 lektioner - Plejecenter/institution 16 lektioner - BOH 16 lektioner Besøg af - SOSU/tidl. GF-elever 8 lektioner - Hospitalsteknisk ass. (???) 8 lektioner - Sundhedsservicesekr. 8 lektioner Praktikpladssøgning - Uddannelsessamtaler - Ansøgninger hvordan skrive. 33 lektioner Dansk Idræt Refleksion 29 lektioner - Katalog til folkesk.elever de 6 uddannelser - Nonfiktion 10 lektioner 4 lektioner 144 lektioner FAGLIG KOMMUNIKATION Niveau 2: 2 uger (niveau 2 består af niveau uge) Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Eleven lærer at beskrive, analysere og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af praktiske problemstillinger med brug af fagudtryk og faglige begreber i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Eleven lærer at anvende faglige kommunikation til at præcisere egen faglig læring. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. Eleven lærer at kommunikere hensigtsmæssigt i forskellige arbejdssituationer og at kommunikere situationsbestemt. 1. forstå og anvende faglige udtryk og begreber 2. analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der relevante i forhold til fagretningen 3. søge og anvende relevante informationer og procedurebeskriver 4. vælge kommunikationsformer og metoder, der er afpasset modtageren 5. analysere forskellige kommunikationsprocesser på baggrund af grundlæggende kommunikationsmodeller, f.eks. afsender-modtager, envejs- og tovejskommunikaton 6. skelne mellem kommunikation i forskellige medier, f.eks. sms, tale, og skriftlig kommunikation.

12 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 31 af 45 FAGLIG DOKUMENTATION Fagets formål og profil: Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere en arbejdsproces, samt at eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation. Eleven lærer at beskrive, analysere og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af praktiske problemstillinger i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Eleven lærer at forstå faglig dokumentation og at avende faglig dokumentation til at erkende og evaluere egen faglig læring. Tilegnelse af metoder til at dokumenterer og anvendelse af eksisterende dokumentation er genstanden for undervisningen i faglig dokumentation. 1. udarbejde relevant faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l. 2. dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 3. evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater INNOVATION Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i relevante arbejdsprocesser. Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Eleven lærer gennem løsning af praktiske problemstillinger, hvordan man kan indgå i innovationsprocesser, der er relevante i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Ved udførelse af praktiske opgaver lærer eleven om innovationsredskaber og- processer. Tilegnelse af innovative metoder til opgaveløsning i forskellige arbejdssituationer er genstanden for undervisningen i innovation. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye ideer og alternative muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter i fagretningen. Faget skal styrke elevens eksperimenterende og undersøgende praksis. Endelig er det formålet, at elever i team udvikler evnen til at arbejde med viden om innovative processer og virkelighedsnære problemstillinger. 1. Skelne mellem innovation og udvikling samt mellem forskellige typer af innovation 2. anvende innovative metoder i opgaveløsning 3. anvende innovationsredskaber og indgå i innovationsprocesser ved løsning af en praktisk opgave

13 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 32 af 45 ARBEJDSPLANLÆGNING OG SAMARBEJDE Niveau 2: 2 uger (niveau 2 består af niveau uge) Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan samt at eleven lærer at samarbejde med andre om løsning af praktisk opgaver. Eleven lærer at lægge en arbejdsplan, der tager højde for den tid og de ressourcer, der er til rådighed for en arbejdsproces. Eleven lærer at koordinere de enkelte elementer i en simpel arbejdsproces. Eleven kan anvende anerkendte værktøjer, herunder it-værktøjer til planlægning af arbejdsprocesser i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Eleven lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver samt at tilrettelægge egne arbejdsprocesser i samspil med flere parter. Eleven lærer endvidere om samarbejde, samspil og koordination. 1. planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces 2. forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og metoder anvendes 3. Anvende planlægningsværktøjer- og metoder 4. forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser 5. samarbejde med andre om løsning af opgaver 6. fungere i forskellige samarbejdssituationer Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Elev METODELÆRE Fagets formål og profil: Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende hensigtsmæssige metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete praktisk faglige og uddannelsesmæssige sammenhænge. Eleven lærer gennem praktisk metodelære og forstå og anvende relevante arbejdsmetoder i en konkret faglig kontekst. Tilegnelse af fagspecifikke metoder er genstanden for fagmetodisk undervisning, men eleven skal samtidig lære at skelne mellem specifikke faglige metoder og en mere almen og kontekstuafhængig metodelære. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven skal lære om og kunne anvende evalueringsværktøjer.

14 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 33 af Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation 2. Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder 3. Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen praktiske arbejdsproces. PRAKTIKPLADSSØGNING Vejledende uddannelsestid: 1 uge Formålet med faget er, at elever udvikler kompetence til at søge praktikplads. Eleven reflekterer over og lærer at beskrive opnåede faglige kompetencer. Eleven lærer at vurdere egne kompetencer og mål i forhold til mulige uddannelser. Eleven lærer om andre uddannelsesmuligheder. Eleven lærer at dokumentere og formidle egne kompetencer i en praktikpladssøgningsproces. Tilegnelse af metoder og værktøjer til søgning af praktikplads i forhold til den enkelte elevs kompetencer er genstanden for undervisningen i praktikpladssøgning. 1. beskrive forskellige typer af virksomheder og praktikmuligheder, herunder forskellige aftaleformer 2. beskrive egne kompetencer og sætte personlige uddannelsesmål 3. lægge en målrettet plan for praktikpladssøgning 4. anvende forskellige metoder og værktøjer til at dokumentere og formidle sine kompetencer ved skriftlige ansøgninger og mundtlige samtaler, herunder anvende obligatoriske itværktøjer 5. anvende værktøjer til at opbygge netværk 6. evaluere egen praktikpladssøgning i forhold til uddannelsesønsker, egne kompetencer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet DANSK IDRÆT

15 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 34 af 45 Tema 4: Hygiejne og sundhed 4,5 uger Mig og hygiejnen: Småbørn sundhed/hygiejne/aktivitet Fysisk arbejdsmiljø - ergonomi - demostue Psykisk arbejdsmiljø - konflikthåndtering - kommunikation Studiebesøg: Rensningsanslæg MTM Naturfag: Forsøg med - dyrkning af bakterier - bakteriens levevilkår - rent til urent 24 lektioner 16 lektioner 16 lektioner 8 lektioner 8 lektioner 10 lektioner Dansk: 33 lektioner Det gode arbejdsliv hele livet. Skr. Rapport + fremlægning FAGLIG KOMMUNIKATION Niveau 2: 2 uger (niveau 2 består af niveau uge) Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Eleven lærer at beskrive, analysere og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af praktiske problemstillinger med brug af fagudtryk og faglige begreber i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Eleven lærer at anvende faglige kommunikation til at præcisere egen faglig læring. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. Eleven lærer at kommunikere hensigtsmæssigt i forskellige arbejdssituationer og at kommunikere situationsbestemt. 1. søge og anvende relevante informationer og procedurebeskriver 2. vælge kommunikationsformer og metoder, der er afpasset modtageren 3. analysere forskellige kommunikationsprocesser på baggrund af grundlæggende kommunikationsmodeller, f.eks. afsender-modtager, envejs- og tovejskommunikation 4. skelne mellem kommunikation i forskellige medier, f.eks. sms, tale, og skriftlig kommunikation.

16 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 35 af 45 FAGLIG DOKUMENTATION Fagets formål og profil: Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere en arbejdsproces, samt at eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation. Eleven lærer at beskrive, analysere og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af praktiske problemstillinger i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Eleven lærer at forstå faglig dokumentation og at avende faglig dokumentation til at erkende og evaluere egen faglig læring. Tilegnelse af metoder til at dokumenterer og anvendelse af eksisterende dokumentation er genstanden for undervisningen i faglig dokumentation. 1. forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsprocess, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejlending 2. dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 3. evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater INNOVATION Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i relevante arbejdsprocesser. Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Eleven lærer gennem løsning af praktiske problemstillinger, hvordan man kan indgå i innovationsprocesser, der er relevante i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Ved udførelse af praktiske opgaver lærer eleven om innovationsredskaber og- processer. Tilegnelse af innovative metoder til opgaveløsning i forskellige arbejdssituationer er genstanden for undervisningen i innovation. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye ideer og alternative muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter i fagretningen. Faget skal styrke elevens eksperimenterende og undersøgende praksis. Endelig er det formålet, at elever i team udvikler evnen til at arbejde med viden om innovative processer og virkelighedsnære problemstillinger. 1. anvende innovative metoder i opgaveløsning 2. anvende innovationsredskaber og indgå i innovationsprocesser ved løsning af en praktisk opgave

17 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 36 af 45 ARBEJDSPLANLÆGNING OG SAMARBEJDE Niveau 2: 2 uger (niveau 2 består af niveau uge) Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan samt at eleven lærer at samarbejde med andre om løsning af praktisk opgaver. Eleven lærer at lægge en arbejdsplan, der tager højde for den tid og de ressourcer, der er til rådighed for en arbejdsproces. Eleven lærer at koordinere de enkelte elementer i en simpel arbejdsproces. Eleven kan anvende anerkendte værktøjer, herunder it-værktøjer til planlægning af arbejdsprocesser i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Eleven lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver samt at tilrettelægge egne arbejdsprocesser i samspil med flere parter. Eleven lærer endvidere om samarbejde, samspil og koordination. 1. planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces 2. forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og metoder anvendes 3. Anvende planlægningsværktøjer- og metoder 4. forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser 5. samarbejde med andre om løsning af opgaver 6. fungere i forskellige samarbejdssituationer 7. vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser 8. identificere forskellige arbejdsrelationer, herunder roller og konflikttyper 9. anvende dialog og argumentation i samarbejdet Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Elev METODELÆRE Fagets formål og profil: Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende hensigtsmæssige metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete praktisk faglige og uddannelsesmæssige sammenhænge. Eleven lærer gennem praktisk metodelære og forstå og anvende relevante arbejdsmetoder i en konkret faglig kontekst. Tilegnelse af fagspecifikke metoder er genstanden for fagmetodisk undervisning, men eleven skal samtidig lære at skelne mellem specifikke faglige metoder og en mere almen og kontekstuafhængig metodelære. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven skal lære om og kunne anvende evalueringsværktøjer.

18 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 37 af Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation 2. Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder 3. Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen praktiske arbejdsproces. ARBEJDSPLADSKULTUR Vejledende uddanelsestid: 1,5 uge Formålet med faget er, at eleven lærer om forhold, der har betydning for forskellige arbejdspladskulturer, herunder globale arbejdspladskulturer. Eleven udvikler kompetence til at indgå på en arbejdsplads under hensyn til arbejdspladsens kulturer og normer. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder i relevante arbejdsopgaver og som medskaber af kulturern. Der er særligt fokus på arbejdsgiverens og elevens ansvar for kvalitet og sikkerhed. 1. anvende forståelse hvordan en produktiv og inkluderende arbejdskultur kan skabes 2. anvende forståelse for samarbejde og samspils betydning i en arbejdsproces 3. planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser 4. diskutere arbejdspsykologiske emner og interkulturelle faktorers indflydelse på menneskers adfærd 5. reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver 6. forholde sig hensigstmæssigt til enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem den enkelte medarbejder og virksomheden DANSK NATURFAG

19 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 38 af 45 Tema 5: Prøve og afslutning 1 uge Dansk prøve: Fordybelse Prøveafholdelse 28 lektioner Afslutning/evaluering af GF1 5 lektioner DANSK PRØVE Kriterier for mundtlig prøve i dansk, e-niveau/c-niveau Mundtlig prøve: Prøveform B Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens skriftlige opgaver samt en ukendt opgave. Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning. Eleven har en forberedelsestid på 24 timer. Selve prøven varer 30 min. i alt heraf 5 minutter til votering som eleven ikke må overvære. Eksaminationen er todelt. Første del består af elevens præsentation og fremlæggelse af de skriftlige opgaver med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del former sig som en samtale mellem elev og eksaminator om den ukendte opgave. Prøven vurderes ud fra 7-trins skalaen. Eleven skal opnå karakteren 02 for at bestå. Elevens præsentation helhedsbedømmes. Eksaminationsgrundlag: Prøven er individuel. Eleven vælger i god tid inden eksamen, i samråd med læreren, mindst 2 skriftlige opgaver. Med udgangspunkt i disse kommenterer eleven sit arbejde med det skriftlige. Eleven skal kunne indgå i dialog om: hvordan teksterne er blevet til give konkrete eksempler, der viser styrker/svagheder i de 2 tekster kommentere sin egen skriveudvikling vurdere eget sprog, evne til at skrive forskellige teksttyper og til at styre en skriveproces analysere og vurdere sine tekster ud fra skriveformål, valg af medie, virkemidler, layout, tiltænkt modtager m.v. jf. gældende grundfagsbekendtgørelse.

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand 29. august 2014 Workshop: Elevplan og de nye grundforløb Oplægget viser hvordan ZBC, har organiseret

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Kultur på tværs Branche og innovation Vild med mad 3 41-43

Kultur på tværs Branche og innovation Vild med mad 3 41-43 EUX FORLØB EUX.ERN. Kom godt i gang! () Kultur på tværs Branche og innovation Vild med mad Varighed/uge 2 uger 32, 33 7 34-40 3 41-43 7 + 1 44-50 + 51 Evt.VU/minipraktik = uge 46 Velkomst, introduktion,

Læs mere

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion ERHVERVSFAG Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion Bilag 19 Vejledende varighed 2,0 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven bliver introduceret til de erhvervsfaglige

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

GF 1 - Bygge og anlæg

GF 1 - Bygge og anlæg Indledning Formål Formålet med denne beskrivelse er at vise et ideoplæg til forståelsen og arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg i forbindelse med 1. del (GF 1) af de nye grundforløb i forbindelse med

Læs mere

GRUNDFORLØBSELEVER GF1

GRUNDFORLØBSELEVER GF1 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR GRUNDFORLØBSELEVER GF1 DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog for grundforløbet

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

GF 1 Temaoversigt. Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål. 2 Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion 1. Erhvervsintroduktion

GF 1 Temaoversigt. Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål. 2 Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion 1. Erhvervsintroduktion GF Temaoversigt Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål uger Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion Our space - indtag boxen Skills.0 Erhvervsintroduktion Erhvervsintroduktion Generation

Læs mere

GRUNDFORLØB. 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

GRUNDFORLØB. 1. og 2. del. Undervisningsministeriet GRUNDFORLØB Undervisningsministeriet 11. juni 2014 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Kunst og æstetik, etik og mad, sensorik og kreativitet, komposition og anretning - på Kulturnatten. Varighed: Uge: 9 uger Formål: At kunne

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

GRUNDFORLØBSELEVER GF1

GRUNDFORLØBSELEVER GF1 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR GRUNDFORLØBSELEVER GF1 DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog for grundforløbet

Læs mere

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX)

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Workshop på National konference om Seksuel Sundhed i Danmark Nyborg Strand, 4. november 2015 Morten Emmerik Wøldike, projektleder,

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Udvikling og trivsel målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Krop, Sundhed og Pleje

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Krop, Sundhed og Pleje Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Krop, Sundhed og Pleje 1. Fagretninger... 1 2. Praktiske oplysninger... 2 3. Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag... 3 4. Grundforløb 1... 4 a.

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil Læringsaktiviteter Grundforløbets 1. del Fagretning: Sunde valg og livsstil målrettet social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 1 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 1 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 1 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan GF1. Transport. Byggeri, transport og teknologi. Side 1 af 29

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan GF1. Transport. Byggeri, transport og teknologi. Side 1 af 29 Learnmark Tech Lokal undervisningsplan GF1 Transport Byggeri, transport og teknologi Side 1 af 29 Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Detailslagter Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailslagter

Læs mere

y Præsentationsteknik trænes gennem projektarbejde og lignende dagligdagsopgaver.

y Præsentationsteknik trænes gennem projektarbejde og lignende dagligdagsopgaver. tømrer tømrer Generelt på GF1 1. Godt håndværk Godt håndværk handler om at have faglig stolthed - at stå inde for det produkt, man laver og reflektere over det. Den gode håndværker har faglig stolthed

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Gældende fra august 2017 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan

Gældende fra august 2017 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan Gældende fra august 2017 LUP GF 1 Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan GF1 (LUP)... 2 Fagretning... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 4 Optag, kompetencevurdering og godskrivning...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

August 2015 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan

August 2015 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan August 2015 LUP GF 1 Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan GF1 (LUP)... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag, kompetencevurdering og godskrivning... 5 Din personlige

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 SOSU C s pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager og konditor

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager og konditor Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager og konditor Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Ernæringsassistent Indhold 1. Fagets formål og profil... 2 1.1 Fagets formål... 2 1.2 Fagets profil... 2 2. Faglige mål og fagligt indhold... 3 2.1. Faglige mål... 3 2.3 Fagligt

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Ikrafttrædelse August 2016 Udgave: Lokal undervisningsplan for Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 SOSU C s pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende

Læs mere

LUP GF 1 EUX. Lokal uddannelsesplan. Gældende fra august Sidst revideret august 2016

LUP GF 1 EUX. Lokal uddannelsesplan. Gældende fra august Sidst revideret august 2016 Gældende fra august 2016 Sidst revideret august 2016 LUP GF 1 EUX Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan GF1 EUX (LUP)... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag, kompetencevurdering

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 1. Hotel- og Restaurantskolen

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 1. Hotel- og Restaurantskolen Den lokale undervisningsplan for grundforløb 1 Hotel- og Restaurantskolen 1 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500 Valby tlf.

Læs mere

Varighed: Uge: 44/47-50 = 4 uger Start: Mandag d. 16-11 Slut: Fredag d. 11-12

Varighed: Uge: 44/47-50 = 4 uger Start: Mandag d. 16-11 Slut: Fredag d. 11-12 Projektoplæg: Vild med mad Projektorganiseret, tværfagligt undervisningsforløb omhandlende kunst, billedanalyse, æstetik, forskellige kvalitetsparametre i relation til mad og fødevarer, faglig dokumentation

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Ikrafttrædelse August 2017 Udgave: Lokal undervisningsplan for Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 SOSU C s pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan EUX Velfærd Grundforløb 1 Ikrafttrædelse: August 2017 Lokal undervisningsplan for EUX Velfærd Grundforløb 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør Grundforløb: Frisør Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en salon. Du får rutine i farvning af bryn og vipper samt i hårvask og hovedbundsmassage.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Fagretning Køkken, sport og sundhed LUP grundforløb 1, Hotel- og Restaurantskolen, Juni 2016

Fagretning Køkken, sport og sundhed LUP grundforløb 1, Hotel- og Restaurantskolen, Juni 2016 Fagretning Køkken, sport og sundhed LUP grundforløb 1, Hotel- og Restaurantskolen, Juni 2016 1 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 og 2. Gældende fra august 2015.

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 og 2. Gældende fra august 2015. Grundforløb 1 og 2 Gældende fra august 2015. OM VALGFAGSKATALOGET... 3 1. BONUSFAG SCIENCE... 4 2. BONUSFAG SEX ER DET NU NØDVENDIGT?... 5 3. BONUSFAG GANG I DEN... 6 4. BONUSFAG MESTER I KONFLIKTMÆGLING...

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Industriel Produktion og Design

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Industriel Produktion og Design Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Industriel Produktion og Design 1. Fagretning...1 2. Praktiske oplysninger...2 3. Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag...3 4. Grundforløb 1...3

Læs mere

Grundforløb 2: Kosmetiker

Grundforløb 2: Kosmetiker Grundforløb 2: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) Niveau 2 ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) Niveau 2 ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) Niveau 2 ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Dorthe Hena Mikkelsen (DHM - Lærer - RY - SES) /Mette Paarup (MEP Lærer RY SES) Niveau 2, fagretninger i grundforløbets

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

Dette tema skal også introducere til de fire andre indgange til erhvervsuddannelsessystemet.

Dette tema skal også introducere til de fire andre indgange til erhvervsuddannelsessystemet. EUX Velfærd GF1 Temaoversigt EUX GF1 - Tema 1: Godt du kom! Varighed: 2 uger Dette tema skal også introducere til de fire andre indgange til erhvervsuddannelsessystemet. Fag Mål Beskrivelse af mål Erhvervsintroduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager/konditor

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager/konditor Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager/konditor Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan GF1. Teknologi. Byggeri, transport og teknologi. Side 1 af 39

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan GF1. Teknologi. Byggeri, transport og teknologi. Side 1 af 39 Learnmark Tech Lokal undervisningsplan GF1 Teknologi Byggeri, transport og teknologi Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Kontoruddannelsen med speciale EU-Business Formålet med faget er, at eleven udvikler

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016 Prøvebestemmelser (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Beauty and Fashion

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Beauty and Fashion Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Beauty and Fashion 1. Fagretning...1 2. Praktiske oplysninger...2 3. Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag...3 4. Grundforløb 1...4 a. Uddannelsens

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 1

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 1 Lokal Undervisnings- Plan gældende fra august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Undervisningssted... 2 1.3 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Overordnet side 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløb 1 (GF 1) på Herningsholm Erhvervsskole 2017

Overordnet side 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløb 1 (GF 1) på Herningsholm Erhvervsskole 2017 Overordnet side 1 Lokal undervisningsplan for Grundforløb 1 (GF 1) på Herningsholm Erhvervsskole 2017 Overordnet beskrivelse Introduktion Undervisningen på Grundforløb 1 (GF1) er organiseret i fagretninger,

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløb 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløb 1 (GF 1) på Herningsholm Erhvervsskole

Lokal undervisningsplan for Grundforløb 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløb 1 (GF 1) på Herningsholm Erhvervsskole Lokal undervisningsplan for Grundforløb 1 (GF 1) på Herningsholm Erhvervsskole 1 Indhold 1. Generelt for skolen... 3 1.1. Praktiske oplysninger... 3 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Eventkoordinatoruddannelsen

Eventkoordinatoruddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Eventkoordinatoruddannelsen Vejledende uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere