Montage af Ytong Energy+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage af Ytong Energy+"

Transkript

1 Montage af Ytong Energy+ Generelt Opbevaring af YTONG Energy+ YTONG Energy + aflæsses og opbevares på plant og jævnt underlag. YTONG Energy + leveres på paller, indpakkede i folie og bør først udpakkes, når de skal monteres. Udpakkede YTONG Energi + skal tildækkes for at beskytte mod fugt. YTONG Lim, mørtel og tilbehør opbevares tørt. Håndtering YTONG Energy + håndteres vha. Ytong montagetang. Paller med YTONG Energy + kan flyttes med palleløfter. Blokke aflægges på to tomme, stablede paller for at undgå løft under knæhøjde. Tilpasning YTONG Energy + er uarmerede og tilpasses nemt på alle sider. Der kan med fordel anvendes YTONG bordsav. Mindre tilpasninger kan laves med håndsav. Se i øvrigt Xella Danmarks værktøjskatalog. Vinterbyggeri Ved vinterbyggeri, dvs. ved temperaturer under 5 C, anvendes YTONG Lim, Vinter, der hærder ved temperaturer ned til - C. Limflader skal være isfri. Der må ikke bruges salt eller andre optøningsmidler. 1 Porebetonhulmål: Husk fradrag for puds og pladefals 24M 1,5M 15x25 21x19 0M Mørtelfuge -30 mm Tagforankring Fig.1. Tilpasning væg- og vindueshøjder Ytong Energy + montageanvisning 1 DEVISION 230.3

2 Kvalitetssikring Limfuger kontrolleres jf. EC 6. Ved traditionelt byggeri udført i middel konsekvensklasse CC2 og normal sikkerhedsklasse omfatter kontrollen visuel kontrol iht. Stikprøveplan samt kontrol af at øvrig udførelse opfylder kravene i montageanvisningen. Fald Modulmål Alle Ytong produkter er tilpasset et fælles lodret modulmål, der gør det nemt at udføre vægge i alle højder. Se fig. [1]. 50 Stabilitet Byggeriet skal dimensioneres i henhold til projektmateriale. Vær særlig opmærksom på den projekterendes anvisninger vedrørende dimensioner, antal og placering af beslag m.m til stabilisering mod vindbelastning og glidning. Projektering og dimensionering skal udføres af rådgivende ingeniør. Sikkerhed Vindue/Brystning/Sålbænk (lodret snit) Ydervæg: YTONG Lavenergi Massivblok Note: Vinduesmontage efter producentens anvisninger Der skal bruges sikkerhedssko. Ved brug af kran er sikkerhedshjelm påbudt. Ved tilpasning af blokke med skærende eller slibende værktøj anvendes maske med filter til finstøv. Ved oprøring af YTONG Lim anvendes beskyttelsesbriller. Der henvises iøvrigt til arbejdstilsynet mht. løfteanvisninger m.v.. Se 390 Lodret snit sokkel/ydervæg 23 Sokkelskinne 36 Understøbning 39 Sokkelpuds/udkast 50 Betonfundament 52 Lecatermblok Min. 40 mm bred isoleringsplade Detail nr: 0 Kantisolering 92 Fugtspærre og radonspærre Ytong Energy+ Ytong Grundpuds og slutpuds Stillads 3 Der anvendes stillads iht. gældende regler. Ved byggeri over én etages højde opsættes faldsikring og rækværk Lodret snit vindue 151 Lodret snit tagforankring Rem 25 Udveksling mellem spær 1 M15 gevindstang 151 Ø50 udboring 152 Bjælkesko Vindue Skiffersålbænk Elastisk fuge Porebetonpuds Vindueskarm Ytong Energy+ Ytong Grundpuds og slutpuds 2

3 1 213 Montage 5 Krav til underlag Underlaget skal være stabilt og have den nødvendige bæreevne jf. projektmaterialet. Til montage uden understøbning skal underlaget være meget jævn; der tillades kun mindre, lokale ujævnheder på +/- 1 mm målt over en 2 m retholt. Til montage med understøbning tillades Indvendigt bygningshjørne Ydervæg: YTONG Massivblok lokale ujævnheder op til mm. Til forhindring af fugtopstigning i Indvendig bygningshjørne (vandret snit) ydervæggen udlægges murpap, som føres ind over terrændæk til Note: Monteres i forbandt beskyttelse mod opstigende radon jf. Bygningsreglementet. Udvendigt hjørne Montage uden understøbning Der udlægges YTONG Lim på fundamentet i YTONG Energy + bredde, og murpap lægges ud i den våde lim. Der udlægges YTONG Lim oven på pappet i blokkenes bredde. Sørg for tilstrækkeligt lim til at YTONG Energy + har fuld kontakt med underlaget. Vær opmærksom på, hvordan blokkene vender. Det 15,5 cm brede, bærende lag skal vende mod murens indvendige side. Montage med understøbning Der rejses galger i hjørnerne. Første skifte nivelleres ind efter udspændt murersnor og understøbes med jordfugtig mørtel C 0/ eller KC 35//0. Understøbningshøjden må være op til 25 mm. Mørtelen komprimeres og skæres af i plan med vægfladen. Kiler fjernes, når mørtelen er tilstrækkeligt hærdet, og hullerne efterfyldes med mørtel. Vær opmærksom på, hvordan blokkene vender. Det 15,5 cm brede, bærende lag skal vende mod murens indvendige side. 6 A Detail nr:a 19 Indvendigt udadgående hjørne B Vinduesmontage efter producentens anvisninger Vinduesmontage efter producentens anvisninger mm YTONG porebeton 14 densitet 0 kg/m ³ Porebetonpuds Hjørneskinne Vindue 14 mm porebeton Porebetonpuds 213 Karmopbygning iht producenten Hjørneskinne - Flæst 22 ind i forpladen Vindue 11 Evt. skyggeliste 14 mm porebeton Porebetonpuds Detail nr:19b Detail nr:19a Limning og fugearmering YTONG Energy + limes i forbandt iht. EC 6. Der udlægges YTONG Lim på 2-3 blokke med YTONG limske i passende bredde. Derefter udrulles fugearmeringsnet hhv. 3 cm eller 4 cm bredt afhængig af murtykkelse, som trykkes ned i limen. YTONG Energy + Blokke påføres lim på endefladen og sættes i forbandt i den våde liggefuge. For at sikre fuld limdækning, tilpasses den sidste YTONG Energy + i hvert skifte, hvorefter den kileskæres, påføres lim og monteres. Der anvendes fugearmeringsnet i hvert skifte. Overskydende lim afskrabes efter 2 timer. Hjørner Indadgående hjørner udføres i forbandt uden tilskæring som fig. [6]. Udadgående hjørner kan afsluttes med en mm Ytong Plade for at sikre forbandt og fast underlag. Se fig. [5]. Vandret snit vindueslysning 22 Hjørneprofil 22 Hjørneskinne Vindue Vindue 11 Liste 14 Ytong Evt. skyggeliste mm 14 mm porebeton Ytong Grundpuds og slutpuds Porebetonpuds Vinduesmontage efter producentens anvisninger Hjørneskinne - Flæst 22 ind i forpladen 11Vindue 11 Evt. skyggeliste 14 mm porebeton Porebetonpuds Ytong Energy + montageanvisning 3 Detail nr:19a

4 Note: Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre faste forbindelser mellem Indervæg: YTONG Plade YTONG Blok I bygning Min. 20 mm blød isolering 2 stk vinkelbeslag (3,x0) pr. max mm c/c i porebetonblokke. Fastgjort x 0 mm Geficell PE - folie på helvægselement Ydervæg/skillevæg med 2 stk 5x mm skruer med Dübel YTONG Grundpuds + slutpuds Tilslutning til ydervæg med samlebeslag Brandfuge på bagstop 20 Kalksandsten blok - Som SikacrylB Note: Antal beslag og befæstigelser dimensioneres efter nærmere beregning. Vægtilslutninger Afstivende skillevægge fastgøres til ydermuren med vinkelbeslag eller anker. Se fig. [], [9A] og [9B] False Ved vinduer og døre med hulbredde op til 120 cm mures fals af mm Ytong Plader. Se fig. []og [] Bjælker og overliggere Bærende bjælker og overliggere lægges af på falsen og evt. bagmur med min. 250 mm vederlag og altid iht. projektmateriale. Ikkebærende bjælker skal have min. 50 mm vederlag i hver af enderne. Bjælker fuldlimes på anlægs- og endeflader. Bærende bjælker må ikke afkortes. Præfabrikerede bjælker fås i længder op til 225 cm. Ved anvendelse af betonoverliggere monteres disse på pladsen og påfores efterfølgende Ytong Multipor isoleringplader og afsluttes med en cm overligger som fastgøres med dybler. Ved lysvidde op til 550 cm anvendes U-skaller, hvori der indlægges armeringsjern - eller profil før udstøbning iht. projektbeskrivelsen. For at tage højde for kuldebro pålimes YTONG Multipor eller trykfast isolering på bjælkens udvendige side. Se fig. [14] og [15]. Fastgørelse af skillevæg 35 Ytong Lim YTONG 4 MassivblokSamlebeslag Elastisk fuge Detail nr:0a 35 YTONG Plade Indvendig væg: YTONG Massiv blok 4 Ytong Plade/Element Bør afsluttes med en Ytong Energy+ Væg: mm Lodret skel (vandret snit) Ydervæg: YTONG Storblok Indervæg: Lejlighedsskel, udvendig Rækkehuse/Etagebyggeri YTONG Plade, Elemtent, Blok Dobbeltvægge med isolering Note: Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre faste forbindelser mellem dobbeltvæggens vægdele. Udsparinger for vand- og elinstallationer bør begrænses mest muligt i lejlighedsskel. 9A Lodret skel (vandret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok YTONG Storblok Vandret snit Lodret snit YTONG lim, både på eksi. og skillevæg Samlebeslag, centreres, overlæg mm, eller karmskrue mm elatisk fuge pga revner Søjler Søjler fastgøres til vægge med HEanker. Søjler kan inddækkes med U-Sten, således at materialeskift i vægfladen undgås. Se fig. [12]. Som alternativ til stålsøjler kan indbygges afstivende Ytong blokke iht. projektmaterialet. Se fig. [13]. Detail nr:0b Indervæg: YTONG Plade 25 YTONG Massiv blok Lejlighedsskel, udvendig Lydkrav: 55 dbvandret snit, lejlighedsskel Min. 20 mm blød isolering Rækkehuse/Etagebyggeri 61 Mineraluld 240 mm Kalksandstensvæg 3 Vinkel/samlebeslag, centreres, overlæg mm Note: Udsparinger for vand- og elinstallationer bør begrænses mest muligt i lejlighedsskel. 9B Væg:YTONG Plade, Elemtent, Blok Porebetonpuds Mineraluld 3 Samlebeslag Brandfuge på bagstop Væg: Ytong Ytong Energy+ mm 199 Mineraluld Ytong Grundpuds og slutpuds 20 Væg: Silka 0 Vandret snit, lejlighedsskel Min. 20 mm blød isolering 2 stk vinkelbeslag (3,x0) pr. max mm c/c i porebetonblokke. Fastgjort 199 med 2 stk 5x mm skruer med Dübel Brandfuge på bagstop 20 - Som SikacrylB Mineraluld 5 x 0 mm Geficell PE - folie på helvægselement YTONG Grundpuds + slutpuds Kalksandsten blok 4 Lodret skel (vandret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok YTONG Storblok Detail nr:0a Indervæg: YTONG Plade YTONG Massiv blok Lejlighedsskel, udvendig Rækkehuse/Etagebyggeri Dobbeltvægge med isolering

5 Ydervæg: YTONG Massivblok Detail nr:b Ydervæg/Etageadskillelse/Bærende kant/dækelement Ingen lydkrav Sikring mod glidning Væggen kan sikres mod glidning iht. projektets stabilitetsberegninger evt. ved fastgørelse med vinkelbeslag. 11 Bolig A Stabilisering Hvis foreskrevet, stabiliseres væggen med gevindstænger, der fastgøres i soklen og føres gennem blokkene i ø50 mm udboring til murkronen, hvor de fastspændes. Se fig. [4]. 201 min. 0 mm 9 Ringanker Hvis foreskrevet monteres ringanker langs etageadskillelse/tagfod. Gevindstænger til stabilisering kan føres gennem ringankeret. Montagetolerancer Vær opmærksom på de tolerancer, der skal overholdes af hensyn til væggens bæreevne jf. EC 6. Overkant af væggen må højst afvige mm fra lodret plan, og væggen må højst krumme mm i lodret plan. Dækelement Udstøbning Ø50-0mm forskydningsknast Isolering evt YTONG multipor, Dækelement Porebetonpuds monteres i YTONG lim Fugearmering Udstøbning 9 Ø dorn, sømmet i Isolering YTONG mm Randblok monteret i Ytong Lim Vandret snit, etageadskillelse Fugearmering 9 Ø dorn, sømmet i 1 Ytong Randblok mm Ytong Energy+ mm Ø50-0 mm forskydningsknast Vinduespille mellem vinduer (HE120-B) Ytong Grundpuds og slutpuds Løbende afstivning Vægge, der ikke afstives af tilstødende vægge, skal afstives midler- 12 tidigt under montagen med justerbare skråstivere. Vægge op til 3 m højde og vægge i bygninger op til 2 etager afstives pr. cm. Ved 6 1 højere vægge skal afstivningen dimensioneres. Skråstivere fastgøres med 4 stk. franske skruer 0 mm i væggen og tilsvarende i gulvet. Vær opmærksom på evt. gulvvarme. Afstivning skal forblive indtil bygningen er stabiliseret med skalmur eller forankret tagkonstruktion. Etagedæk, parallelt med dæk (lodret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok 206 Ydervæg/Etageadskillelse/Fri kant/dækelement Ingen lydkrav Detail nr:a Vandret snit, søjle x L 15 Bolig A Vindue monteres iht. vinduesproducentens anvisninger 66 25mm isolering Vindue monteres iht. vinduespro mm isolering ducentens mm anvisninger YTONG mm porebeton mm isolering Porebetonpuds mm 6 55 mm isolering 206 HE120-B stålsøjle 1 0 mm YTONG mm porebeton min. 30 mm Ytong Grundpuds og slutpuds 206 HE 120-B stålsøjle 9 Mål 1:5 L maks. = 120 cm Dækelement Udstøbning Ø50-0mm forskydningsknast Isolering evt YTONG multipor, monteres i YTONG lim Porebetonpuds 9 Ø dorn, sømmet i 201 Ringanker YTONG mm Randblok Ytong Energy + montageanvisning 5

6 Murkrone, tagdæk (lodret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok 40 cm YTONG Energy + Detail nr:5 Murkrone/tagdækelement/vederlag NOTE:Hvis det er nødvendigt med afstivning af murkronen kan der anvendes forankringsstænger som føres op og udstøbes i Ø0 hul Spartling Limfugerne skrabes 1-2 timer efter limning. Skår, huller efter afstivning m.v. og dårligt udførte limfuger spartles med Ytong Reparationsmørtel, når væggen er hvidtør. Når spartelmassen er tør, slibes væggen plan. Fladerne skal have en planhed på 5 mm målt over en 2 m retholt. Dør og vindueshuller +/- 5 mm. Samlinger skal være udjævnet til 1 mm spring målt over en 0 mm retholt. Spartelmasse skal være fastsiddende og må ikke smuldre ved let slibning. Dampspære ikke nødvendigt ved kombination multipor/ Porebeton min. 5 mm Pudssystem Ytong Grundpuds skal anvendes til opbygning af klimaskærmen som består af: ca 6 mm grundpuds, hvor Ytong net placeres i den yderest 1/3 af grundpudsen, som slutpuds skal anvendes en på Silicatbasis 6 til udvendige overflader. For videre overfladebehandling henvises til retningslinierne i projekt materialet eller i Malerfagligt Behandlings-katalog, MBK. Affaldsystem Bagmur: YTONG Plade Iht. projektmateriale aftales omfang af afhentning af affald i dertil YTONG Element YTONG Blok opstillede containere. Som afhentes og leveres tilbage til fabrikken Udvendig for at derefter at opnå 0% recycling. Tagfod/Vindue (lodret snit) mm YTONG porebeton Dækelement 14 densitet 0 kg/m ³ Murkrone, tagelement, vederlag Udstøbning Isolering evt YTONG multipor, Tagfod med udhæng/25 gitterspær/bærende overligger Fugestørrelse afhænger om der pudses før eller efter montagen Vinduesmontage efter producentens anvisninger. Fremskudt vindue Note: monteres i YTONG lim Tagelement 3 Vinkelbeslag Ø50-0mm forskydningsknast FugearmeringUdstøbning YTONG Grundpuds + slutpuds 9 Ø dorn, sømmet i Ytong Multipor Isolering 5 Tagisolering, evt YTONG multipor 3 Vinkelbeslag Fugearmering 9 Ø dorn, sømmet i 5 Tagisolering 14 Ytong mm Ytong Energy+ 40 cm YTONG Energy + Ø50-0 mm forskydningsknast Detail nr:6 15 mm indbyrdes afstand mellem alle remme. mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge. mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og remme/vægge. Remme bør samles i lænderetning med f.eks. sømplade YTONG xx0 mm blokke, densitet 0 kg/m ³ Rem 3x0mm centrere over overligger 1 El rør 22mm 11 Loft 5 Tagisolering, evt YTONG multipor 15 Bærende overligger 93 Dampspærre limet/klæbet til væg Tagfod med udhæng, gitterspær 22 Hjørneskinne Elastisk fuge Vindue YTONG mm Randblok Trykfast isolering evt 62 Rem centreret over overligger YTONG multipor YTONG Grundpuds + slutpuds 3 Vinkelbeslag 15 Ytong Bærende Overligger 22 Hjørneprofil Vindue 62 Trykfast isolering 3 Vinkelbeslag mod spær 0 mm Ytong Plade Ytong Grundpuds og slutpuds 6

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. YTONG/SIPOREX Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. YTONG/SIPOREX Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 YTONG/SIPOREX Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 YTONG/SIPOREX Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon.

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon. Dato 08.08.2003 Side 0 Teknisk information Dato 08.08.2003 Side 0 Introduktion side 1 H+H Celcon A/S 1 Anvendelse side 3 MultiPlader 3 Palletering side 4 MultiPlader 4 Sortiment side 5 MultiPlader og bindere

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse 4 2.1 Normer m.v. 4

Læs mere

VEJLEDNING Fugtspærre i murværk

VEJLEDNING Fugtspærre i murværk VEJLEDNING Fugtspærre i murværk MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD. LILLE STRANDSTRÆDE 20 C. 1254 KØBENHAVN K VEJLEDNING, Fugtspærre i murværk afløser TEGLPJECE 17, Fugtspærre i murværk, 1992 Udgivet på Forlaget

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

FACADEISOLERINGSSYSTEM

FACADEISOLERINGSSYSTEM FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Indhold Skalflex service...3 Fordele ved Skalflex Facadeisoleringssystem...4 Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem...5 Produktinformation

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Håndtering og opmuring af blokke

Håndtering og opmuring af blokke Håndtering og opmuring af blokke ANVISNING: SfB (12)(21)(22) F f5 (12)(21)(22) E f2 1. udgave November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke (fundablokke) blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings

Læs mere

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Montagevejledning, vægge og lofter Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Om denne vejledning Indhold Indledning En anderledes plade, 6 stærke fordele 2 De 3 samlingsteknikker 4 Materialer 8 Nødvendigt

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Gulve. -belægning/skorsten

Gulve. -belægning/skorsten 5. Ståbi Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 1. Fundamenter/Sokler 2. Kældre/Krybekældre/ Terrændæk 3. Yder- og indervægge 4. Vinduer og døre 5. Etageadskillelser/Lofter 6.

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere