Montage af Ytong Energy+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage af Ytong Energy+"

Transkript

1 Montage af Ytong Energy+ Generelt Opbevaring af YTONG Energy+ YTONG Energy + aflæsses og opbevares på plant og jævnt underlag. YTONG Energy + leveres på paller, indpakkede i folie og bør først udpakkes, når de skal monteres. Udpakkede YTONG Energi + skal tildækkes for at beskytte mod fugt. YTONG Lim, mørtel og tilbehør opbevares tørt. Håndtering YTONG Energy + håndteres vha. Ytong montagetang. Paller med YTONG Energy + kan flyttes med palleløfter. Blokke aflægges på to tomme, stablede paller for at undgå løft under knæhøjde. Tilpasning YTONG Energy + er uarmerede og tilpasses nemt på alle sider. Der kan med fordel anvendes YTONG bordsav. Mindre tilpasninger kan laves med håndsav. Se i øvrigt Xella Danmarks værktøjskatalog. Vinterbyggeri Ved vinterbyggeri, dvs. ved temperaturer under 5 C, anvendes YTONG Lim, Vinter, der hærder ved temperaturer ned til - C. Limflader skal være isfri. Der må ikke bruges salt eller andre optøningsmidler. 1 Porebetonhulmål: Husk fradrag for puds og pladefals 24M 1,5M 15x25 21x19 0M Mørtelfuge -30 mm Tagforankring Fig.1. Tilpasning væg- og vindueshøjder Ytong Energy + montageanvisning 1 DEVISION 230.3

2 Kvalitetssikring Limfuger kontrolleres jf. EC 6. Ved traditionelt byggeri udført i middel konsekvensklasse CC2 og normal sikkerhedsklasse omfatter kontrollen visuel kontrol iht. Stikprøveplan samt kontrol af at øvrig udførelse opfylder kravene i montageanvisningen. Fald Modulmål Alle Ytong produkter er tilpasset et fælles lodret modulmål, der gør det nemt at udføre vægge i alle højder. Se fig. [1]. 50 Stabilitet Byggeriet skal dimensioneres i henhold til projektmateriale. Vær særlig opmærksom på den projekterendes anvisninger vedrørende dimensioner, antal og placering af beslag m.m til stabilisering mod vindbelastning og glidning. Projektering og dimensionering skal udføres af rådgivende ingeniør. Sikkerhed Vindue/Brystning/Sålbænk (lodret snit) Ydervæg: YTONG Lavenergi Massivblok Note: Vinduesmontage efter producentens anvisninger Der skal bruges sikkerhedssko. Ved brug af kran er sikkerhedshjelm påbudt. Ved tilpasning af blokke med skærende eller slibende værktøj anvendes maske med filter til finstøv. Ved oprøring af YTONG Lim anvendes beskyttelsesbriller. Der henvises iøvrigt til arbejdstilsynet mht. løfteanvisninger m.v.. Se 390 Lodret snit sokkel/ydervæg 23 Sokkelskinne 36 Understøbning 39 Sokkelpuds/udkast 50 Betonfundament 52 Lecatermblok Min. 40 mm bred isoleringsplade Detail nr: 0 Kantisolering 92 Fugtspærre og radonspærre Ytong Energy+ Ytong Grundpuds og slutpuds Stillads 3 Der anvendes stillads iht. gældende regler. Ved byggeri over én etages højde opsættes faldsikring og rækværk Lodret snit vindue 151 Lodret snit tagforankring Rem 25 Udveksling mellem spær 1 M15 gevindstang 151 Ø50 udboring 152 Bjælkesko Vindue Skiffersålbænk Elastisk fuge Porebetonpuds Vindueskarm Ytong Energy+ Ytong Grundpuds og slutpuds 2

3 1 213 Montage 5 Krav til underlag Underlaget skal være stabilt og have den nødvendige bæreevne jf. projektmaterialet. Til montage uden understøbning skal underlaget være meget jævn; der tillades kun mindre, lokale ujævnheder på +/- 1 mm målt over en 2 m retholt. Til montage med understøbning tillades Indvendigt bygningshjørne Ydervæg: YTONG Massivblok lokale ujævnheder op til mm. Til forhindring af fugtopstigning i Indvendig bygningshjørne (vandret snit) ydervæggen udlægges murpap, som føres ind over terrændæk til Note: Monteres i forbandt beskyttelse mod opstigende radon jf. Bygningsreglementet. Udvendigt hjørne Montage uden understøbning Der udlægges YTONG Lim på fundamentet i YTONG Energy + bredde, og murpap lægges ud i den våde lim. Der udlægges YTONG Lim oven på pappet i blokkenes bredde. Sørg for tilstrækkeligt lim til at YTONG Energy + har fuld kontakt med underlaget. Vær opmærksom på, hvordan blokkene vender. Det 15,5 cm brede, bærende lag skal vende mod murens indvendige side. Montage med understøbning Der rejses galger i hjørnerne. Første skifte nivelleres ind efter udspændt murersnor og understøbes med jordfugtig mørtel C 0/ eller KC 35//0. Understøbningshøjden må være op til 25 mm. Mørtelen komprimeres og skæres af i plan med vægfladen. Kiler fjernes, når mørtelen er tilstrækkeligt hærdet, og hullerne efterfyldes med mørtel. Vær opmærksom på, hvordan blokkene vender. Det 15,5 cm brede, bærende lag skal vende mod murens indvendige side. 6 A Detail nr:a 19 Indvendigt udadgående hjørne B Vinduesmontage efter producentens anvisninger Vinduesmontage efter producentens anvisninger mm YTONG porebeton 14 densitet 0 kg/m ³ Porebetonpuds Hjørneskinne Vindue 14 mm porebeton Porebetonpuds 213 Karmopbygning iht producenten Hjørneskinne - Flæst 22 ind i forpladen Vindue 11 Evt. skyggeliste 14 mm porebeton Porebetonpuds Detail nr:19b Detail nr:19a Limning og fugearmering YTONG Energy + limes i forbandt iht. EC 6. Der udlægges YTONG Lim på 2-3 blokke med YTONG limske i passende bredde. Derefter udrulles fugearmeringsnet hhv. 3 cm eller 4 cm bredt afhængig af murtykkelse, som trykkes ned i limen. YTONG Energy + Blokke påføres lim på endefladen og sættes i forbandt i den våde liggefuge. For at sikre fuld limdækning, tilpasses den sidste YTONG Energy + i hvert skifte, hvorefter den kileskæres, påføres lim og monteres. Der anvendes fugearmeringsnet i hvert skifte. Overskydende lim afskrabes efter 2 timer. Hjørner Indadgående hjørner udføres i forbandt uden tilskæring som fig. [6]. Udadgående hjørner kan afsluttes med en mm Ytong Plade for at sikre forbandt og fast underlag. Se fig. [5]. Vandret snit vindueslysning 22 Hjørneprofil 22 Hjørneskinne Vindue Vindue 11 Liste 14 Ytong Evt. skyggeliste mm 14 mm porebeton Ytong Grundpuds og slutpuds Porebetonpuds Vinduesmontage efter producentens anvisninger Hjørneskinne - Flæst 22 ind i forpladen 11Vindue 11 Evt. skyggeliste 14 mm porebeton Porebetonpuds Ytong Energy + montageanvisning 3 Detail nr:19a

4 Note: Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre faste forbindelser mellem Indervæg: YTONG Plade YTONG Blok I bygning Min. 20 mm blød isolering 2 stk vinkelbeslag (3,x0) pr. max mm c/c i porebetonblokke. Fastgjort x 0 mm Geficell PE - folie på helvægselement Ydervæg/skillevæg med 2 stk 5x mm skruer med Dübel YTONG Grundpuds + slutpuds Tilslutning til ydervæg med samlebeslag Brandfuge på bagstop 20 Kalksandsten blok - Som SikacrylB Note: Antal beslag og befæstigelser dimensioneres efter nærmere beregning. Vægtilslutninger Afstivende skillevægge fastgøres til ydermuren med vinkelbeslag eller anker. Se fig. [], [9A] og [9B] False Ved vinduer og døre med hulbredde op til 120 cm mures fals af mm Ytong Plader. Se fig. []og [] Bjælker og overliggere Bærende bjælker og overliggere lægges af på falsen og evt. bagmur med min. 250 mm vederlag og altid iht. projektmateriale. Ikkebærende bjælker skal have min. 50 mm vederlag i hver af enderne. Bjælker fuldlimes på anlægs- og endeflader. Bærende bjælker må ikke afkortes. Præfabrikerede bjælker fås i længder op til 225 cm. Ved anvendelse af betonoverliggere monteres disse på pladsen og påfores efterfølgende Ytong Multipor isoleringplader og afsluttes med en cm overligger som fastgøres med dybler. Ved lysvidde op til 550 cm anvendes U-skaller, hvori der indlægges armeringsjern - eller profil før udstøbning iht. projektbeskrivelsen. For at tage højde for kuldebro pålimes YTONG Multipor eller trykfast isolering på bjælkens udvendige side. Se fig. [14] og [15]. Fastgørelse af skillevæg 35 Ytong Lim YTONG 4 MassivblokSamlebeslag Elastisk fuge Detail nr:0a 35 YTONG Plade Indvendig væg: YTONG Massiv blok 4 Ytong Plade/Element Bør afsluttes med en Ytong Energy+ Væg: mm Lodret skel (vandret snit) Ydervæg: YTONG Storblok Indervæg: Lejlighedsskel, udvendig Rækkehuse/Etagebyggeri YTONG Plade, Elemtent, Blok Dobbeltvægge med isolering Note: Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre faste forbindelser mellem dobbeltvæggens vægdele. Udsparinger for vand- og elinstallationer bør begrænses mest muligt i lejlighedsskel. 9A Lodret skel (vandret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok YTONG Storblok Vandret snit Lodret snit YTONG lim, både på eksi. og skillevæg Samlebeslag, centreres, overlæg mm, eller karmskrue mm elatisk fuge pga revner Søjler Søjler fastgøres til vægge med HEanker. Søjler kan inddækkes med U-Sten, således at materialeskift i vægfladen undgås. Se fig. [12]. Som alternativ til stålsøjler kan indbygges afstivende Ytong blokke iht. projektmaterialet. Se fig. [13]. Detail nr:0b Indervæg: YTONG Plade 25 YTONG Massiv blok Lejlighedsskel, udvendig Lydkrav: 55 dbvandret snit, lejlighedsskel Min. 20 mm blød isolering Rækkehuse/Etagebyggeri 61 Mineraluld 240 mm Kalksandstensvæg 3 Vinkel/samlebeslag, centreres, overlæg mm Note: Udsparinger for vand- og elinstallationer bør begrænses mest muligt i lejlighedsskel. 9B Væg:YTONG Plade, Elemtent, Blok Porebetonpuds Mineraluld 3 Samlebeslag Brandfuge på bagstop Væg: Ytong Ytong Energy+ mm 199 Mineraluld Ytong Grundpuds og slutpuds 20 Væg: Silka 0 Vandret snit, lejlighedsskel Min. 20 mm blød isolering 2 stk vinkelbeslag (3,x0) pr. max mm c/c i porebetonblokke. Fastgjort 199 med 2 stk 5x mm skruer med Dübel Brandfuge på bagstop 20 - Som SikacrylB Mineraluld 5 x 0 mm Geficell PE - folie på helvægselement YTONG Grundpuds + slutpuds Kalksandsten blok 4 Lodret skel (vandret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok YTONG Storblok Detail nr:0a Indervæg: YTONG Plade YTONG Massiv blok Lejlighedsskel, udvendig Rækkehuse/Etagebyggeri Dobbeltvægge med isolering

5 Ydervæg: YTONG Massivblok Detail nr:b Ydervæg/Etageadskillelse/Bærende kant/dækelement Ingen lydkrav Sikring mod glidning Væggen kan sikres mod glidning iht. projektets stabilitetsberegninger evt. ved fastgørelse med vinkelbeslag. 11 Bolig A Stabilisering Hvis foreskrevet, stabiliseres væggen med gevindstænger, der fastgøres i soklen og føres gennem blokkene i ø50 mm udboring til murkronen, hvor de fastspændes. Se fig. [4]. 201 min. 0 mm 9 Ringanker Hvis foreskrevet monteres ringanker langs etageadskillelse/tagfod. Gevindstænger til stabilisering kan føres gennem ringankeret. Montagetolerancer Vær opmærksom på de tolerancer, der skal overholdes af hensyn til væggens bæreevne jf. EC 6. Overkant af væggen må højst afvige mm fra lodret plan, og væggen må højst krumme mm i lodret plan. Dækelement Udstøbning Ø50-0mm forskydningsknast Isolering evt YTONG multipor, Dækelement Porebetonpuds monteres i YTONG lim Fugearmering Udstøbning 9 Ø dorn, sømmet i Isolering YTONG mm Randblok monteret i Ytong Lim Vandret snit, etageadskillelse Fugearmering 9 Ø dorn, sømmet i 1 Ytong Randblok mm Ytong Energy+ mm Ø50-0 mm forskydningsknast Vinduespille mellem vinduer (HE120-B) Ytong Grundpuds og slutpuds Løbende afstivning Vægge, der ikke afstives af tilstødende vægge, skal afstives midler- 12 tidigt under montagen med justerbare skråstivere. Vægge op til 3 m højde og vægge i bygninger op til 2 etager afstives pr. cm. Ved 6 1 højere vægge skal afstivningen dimensioneres. Skråstivere fastgøres med 4 stk. franske skruer 0 mm i væggen og tilsvarende i gulvet. Vær opmærksom på evt. gulvvarme. Afstivning skal forblive indtil bygningen er stabiliseret med skalmur eller forankret tagkonstruktion. Etagedæk, parallelt med dæk (lodret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok 206 Ydervæg/Etageadskillelse/Fri kant/dækelement Ingen lydkrav Detail nr:a Vandret snit, søjle x L 15 Bolig A Vindue monteres iht. vinduesproducentens anvisninger 66 25mm isolering Vindue monteres iht. vinduespro mm isolering ducentens mm anvisninger YTONG mm porebeton mm isolering Porebetonpuds mm 6 55 mm isolering 206 HE120-B stålsøjle 1 0 mm YTONG mm porebeton min. 30 mm Ytong Grundpuds og slutpuds 206 HE 120-B stålsøjle 9 Mål 1:5 L maks. = 120 cm Dækelement Udstøbning Ø50-0mm forskydningsknast Isolering evt YTONG multipor, monteres i YTONG lim Porebetonpuds 9 Ø dorn, sømmet i 201 Ringanker YTONG mm Randblok Ytong Energy + montageanvisning 5

6 Murkrone, tagdæk (lodret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok 40 cm YTONG Energy + Detail nr:5 Murkrone/tagdækelement/vederlag NOTE:Hvis det er nødvendigt med afstivning af murkronen kan der anvendes forankringsstænger som føres op og udstøbes i Ø0 hul Spartling Limfugerne skrabes 1-2 timer efter limning. Skår, huller efter afstivning m.v. og dårligt udførte limfuger spartles med Ytong Reparationsmørtel, når væggen er hvidtør. Når spartelmassen er tør, slibes væggen plan. Fladerne skal have en planhed på 5 mm målt over en 2 m retholt. Dør og vindueshuller +/- 5 mm. Samlinger skal være udjævnet til 1 mm spring målt over en 0 mm retholt. Spartelmasse skal være fastsiddende og må ikke smuldre ved let slibning. Dampspære ikke nødvendigt ved kombination multipor/ Porebeton min. 5 mm Pudssystem Ytong Grundpuds skal anvendes til opbygning af klimaskærmen som består af: ca 6 mm grundpuds, hvor Ytong net placeres i den yderest 1/3 af grundpudsen, som slutpuds skal anvendes en på Silicatbasis 6 til udvendige overflader. For videre overfladebehandling henvises til retningslinierne i projekt materialet eller i Malerfagligt Behandlings-katalog, MBK. Affaldsystem Bagmur: YTONG Plade Iht. projektmateriale aftales omfang af afhentning af affald i dertil YTONG Element YTONG Blok opstillede containere. Som afhentes og leveres tilbage til fabrikken Udvendig for at derefter at opnå 0% recycling. Tagfod/Vindue (lodret snit) mm YTONG porebeton Dækelement 14 densitet 0 kg/m ³ Murkrone, tagelement, vederlag Udstøbning Isolering evt YTONG multipor, Tagfod med udhæng/25 gitterspær/bærende overligger Fugestørrelse afhænger om der pudses før eller efter montagen Vinduesmontage efter producentens anvisninger. Fremskudt vindue Note: monteres i YTONG lim Tagelement 3 Vinkelbeslag Ø50-0mm forskydningsknast FugearmeringUdstøbning YTONG Grundpuds + slutpuds 9 Ø dorn, sømmet i Ytong Multipor Isolering 5 Tagisolering, evt YTONG multipor 3 Vinkelbeslag Fugearmering 9 Ø dorn, sømmet i 5 Tagisolering 14 Ytong mm Ytong Energy+ 40 cm YTONG Energy + Ø50-0 mm forskydningsknast Detail nr:6 15 mm indbyrdes afstand mellem alle remme. mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge. mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og remme/vægge. Remme bør samles i lænderetning med f.eks. sømplade YTONG xx0 mm blokke, densitet 0 kg/m ³ Rem 3x0mm centrere over overligger 1 El rør 22mm 11 Loft 5 Tagisolering, evt YTONG multipor 15 Bærende overligger 93 Dampspærre limet/klæbet til væg Tagfod med udhæng, gitterspær 22 Hjørneskinne Elastisk fuge Vindue YTONG mm Randblok Trykfast isolering evt 62 Rem centreret over overligger YTONG multipor YTONG Grundpuds + slutpuds 3 Vinkelbeslag 15 Ytong Bærende Overligger 22 Hjørneprofil Vindue 62 Trykfast isolering 3 Vinkelbeslag mod spær 0 mm Ytong Plade Ytong Grundpuds og slutpuds 6

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Ytong Multipor Projektering og udførelse, flade tage

Ytong Multipor Projektering og udførelse, flade tage Projektering og udførelse, flade tage Den optimale løsning til isolering af tag mineralske isoleringsplader er velegnede til isolering af en lang række tagtyper både tage med fald og flade tage. Betontage

Læs mere

En-familiehuse med Ytong - rationelt, fleksibelt og økonomisk

En-familiehuse med Ytong - rationelt, fleksibelt og økonomisk En-familiehuse med Ytong - rationelt, fleksibelt og økonomisk Det skalmurede en-familiehus er danskernes foretrukne bolig Ytong forener alle krav fra myndigheder, bygherre, håndværker og boligejer Porebeton

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

PRISBOG. Ytong Prisbog til facader, skillevægge, lejlighedsskel, brandvægge og meget mere

PRISBOG. Ytong Prisbog til facader, skillevægge, lejlighedsskel, brandvægge og meget mere 2015 PRISBOG Ytong Prisbog til facader, skillevægge, lejlighedsskel, brandvægge og meget mere Vær med i en verdensomspændende succes og oplev forskellen VELKOMMEN TIL YTONG Vi håber, at du vil bruge lidt

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Gældende fra 01.01.2015. Produktoversigt. Ytong Porebeton Multipor Isoleringsplader Silka Vægsystem Ytong Tag- og Dækelementer Hebel Vægelementer

Gældende fra 01.01.2015. Produktoversigt. Ytong Porebeton Multipor Isoleringsplader Silka Vægsystem Ytong Tag- og Dækelementer Hebel Vægelementer Gældende fra 01.01.2015 Produktoversigt Ytong Porebeton Multipor Isoleringsplader Silka Vægsystem Ytong Tag- og Dækelementer Hebel Vægelementer Produktoversigt Indholdsfortegnelse Klik på sidetitel for

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

JACKON Ì THERMOMUR THERMOMUR 200 350 350 SUPER. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre miljø! U = 0,17 U = 0,15

JACKON Ì THERMOMUR THERMOMUR 200 350 350 SUPER. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre miljø! U = 0,17 U = 0,15 JACKON Ì THERMOMUR Ì THERMOMUR Ì THERMOMUR THERMOMUR U = 0,17 200 350 350 SUPER U = 0,15 ETA-13/0614 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 01-2014 jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Hvad

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Interne samlinger: D101 Interne længdesamlinger. side 2 D102 på betonbagmur. side 3 D103 Mellemunderstøtning og lyd-isolering ved lejlighedsskel. side 4 D104

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Udvendig facadeisolering

Udvendig facadeisolering Ytong Multipor isoleringsplade Ytong Multipor udvendig facadeisolering Ytong Multipor: bæredygtig udvendig facadeisolering Udvendig facadeisolering med Ytong Multipor isoleringsplader giver sikre løsninger.

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

murblokken Murblokken Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 3

murblokken Murblokken Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 10.01.2008 Side 3 Murblokken Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog Dato 10.01.2008 Side 2 Vi har designet kataloget, så det giver dig nem adgang til

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon.

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon. Dato 08.08.2003 Side 0 Teknisk information Dato 08.08.2003 Side 0 Introduktion side 1 H+H Celcon A/S 1 Anvendelse side 3 MultiPlader 3 Palletering side 4 MultiPlader 4 Sortiment side 5 MultiPlader og bindere

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

NYHED 100 MM SKILLEVÆGGE

NYHED 100 MM SKILLEVÆGGE NYHED 100 MM SKILLEVÆGGE TIL 40 db Lette, uorganiske skillevægge Ytong Skillevægselementer Ytong Skillevægge YTONG SKILLEVÆGSELEMENTER Specielt udviklet til ikke-bærende skillevægge i etagebyggeri Med

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere