Dialogisk coaching af ledergrupper facilitering af strategiske ledelsesopgaver. Dorthe Jepsen og Helle Alrø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogisk coaching af ledergrupper facilitering af strategiske ledelsesopgaver. Dorthe Jepsen og Helle Alrø"

Transkript

1 Dialogisk coaching af ledergrupper facilitering af strategiske ledelsesopgaver Dorthe Jepsen og Helle Alrø Årsmøde for ledere og chefer i den kommunale myndighed 2013

2 Dialogisk coaching af ledergrupper - Et aktionsforskningsprojekt 2 Et samarbejde mellem ledergrupperne på ældreområdet i Ikast-Brande Kommune, 2 konsulenter (Per Kloster og Peter Korslund) og 2 forskere (Poul Nørgård Dahl og Helle Alrø) = 4 aktionsforskere

3 Dialogisk coaching af ledergrupper - Et aktionsforskningsprojekt 3 Aktionsforskning er forandringsorienteret forskning i et praksisfelt Forskning ikke i, om og på, men sammen med Dobbelt formål: 1) Forandre og udvikle praksis 2) Udvikle viden om forandringsprocesserne

4 Ældreforvaltningens udfordringer 4 Nedskæring på budget 2012 på 17 mio. kr. Op til 33% besparelseer på drift især hjemmeplejen Ændring i borgernes sundhedstilstand: De ældre er mere selvhjulpne i længere tid, men med flere sygdomme. Ændringer ift samarbejdsparter, f.eks. Regionen/ hospitialerne (de ældre bliver senere indskrevet og hurtigere udskrevet?)

5 Det borgerrettede arbejde - Tag fat om livet Frivillige - Aktiv medspiller Mål - Retning og afslutning FREM for alle - handling bag omsorg og sundhed Rehabilitering - At komme sig Empowerment - Hjælp til selvhjælp 5

6 Ældrechefen udtaler: 6 Ledelse er svaret. Det er ledelsen, der gør forskellen, i forhold til hvad der kommer til at ske. Vi sidder på fortiden og kigger på fremtiden. Udfordringerne er store, og jeg kan være usikker på, om vi lykkes, men når jeg ser på jer [lederne], så tror jeg på det. Sammen udvikle ledelse: personligt og fælles lederskab

7 Dialogisk coaching af ledergrupper Frivillige - Aktiv medspiller Mål - Retning og afslutning FREM - Kvalificering af ledelse Refleksion og handling - Learning by talking & learning by doing Empowerment og anerkendelse - Fælles styrke og gensidig respekt 7

8 Coaching-grupper Helle Alrø, Poul Nørgård Dahl, Per Kloster og Dorthe Jepsen 8

9 MÅL: Facilitering af ledelse gennem coaching af ledergrupper 1. Forandring af praksis læring for alle deltagere. Skabe klarhed om opgave, mål og rammer; udvikle nye ideer og handlemuligheder; kvalificere grundlaget for at træffe beslutninger Udvikle samarbejde i lyset af ledernes forskellige mål, interesser og værdier; bruge denne læring i gruppens ledelsesfunktioner 2. Refleksion over praksis teoriudvikling. Facilitering gennem dialogisk coaching af ledelsesmæssige udfordringer ifm. organisatoriske forandringsprocesser Udvikling af koncept for dialogisk dialogisk coaching herunder kontrakt, kommunikation og forholdemåder. Helle Alrø, Poul Nørgård Dahl, 9 Per Kloster og Dorthe Jepsen

10 Dialogisk coaching af ledergrupper 10 Dialogisk gruppecoaching er en faciliterende samtale, hvor en eller to coaches hjælper gruppen til at undersøge og håndtere fælles faglige udfordringer. Målet er at blive klogere sammen og skabe en fælles platform og retning for handling.

11 Dialog, gruppe, coaching, læring 11 dialog coaching læring gruppe

12 To forståelser af dialog 12 Dialog som kommunikationsform Forskellig fra monolog, diskussion, debat Dialog er noget man gør i en afgrænset situation Bohm, Isaacs Dialog som relationsmåde En særlig måde at være i relation på Man kan være i dialog, når man kommunikerer dialogisk Buber, Cissna & Andersen, Stewart, Rogers

13 Dialog som kommunikationsform: Debat/diskussion og dialog 13 Debat/diskussion Dialog Overbevisning Fælles undersøgelse - det handler om at vinde - det handler om at undersøge Jeg behøver ikke blive klogere Vi kan alle sammen lære af hinanden Jeg har det rigtige svar Tilsammen kan vi finde en god løsning vi deler kompetencer og erfaring Jeg viser, hvorfor du tager fejl Vi vover at gå efter en ny, fælles løsning Jeg lytter for at finde fejl Jeg lytter for at forstå Mine holdninger er sandhed Vores holdninger skal undersøges Jeg forsvarer mine synspunkter Vi kan forbedre hinandens tænkning Jeg holder kortene ind til kroppen Jeg fremlægger min tvivl på dine og mine synspunkter Jeg tager ikke hensyn til, Vi skaber et trygt undersøgelsesrum, hvordan du har det hvor det er OK at dumme sig Bloch-Poulsen, J. (2006). Dialog en udfordring. Aalborg Universitetsforlag.

14 Dialog er en samtale med særlige kvaliteter 14 Ligeværdig Undersøgende Uforudsigelig Risikofyldt Læringsorienteret

15 Learning by talking - læring gennem samtale Fokus på læring i gruppen Betydningen af at kunne sætte ord på erfaringer, opdagelser, erkendelser (tavs viden) Synliggøre gøre fælles tilgængeligt - undersøge handlemuligheder Samtalen bruges som ressource: ideer støttes, udfordres og udfoldes i en fælles læreproces

16 Dialogiske principper 16 Ikke-styrende faciliterende tilgang Dialogiske forholdemåder: undersøgende, undrende Inspiration fra Transformativ Mediation (TM) The model is very forgiving as long as you don t shove people around (Baruch Bush)

17 Dialogiske forholdemåder 17 Respektere forskellighed Respektere den anden som ligeværdig dialogpartner Være nysgerrig og indlevende over for det fremmede i andens perspektiv Være tydelig om eget perspektiv og villig til at undersøge det Have mod til at løbe en risiko ikke at kende resultatet på forhånd Hjælperen må have dialogiske kompetencer Alrø, H. og Kristiansen, M. (1998): Supervision som dialogisk læreproces, Aalborg Universitetsforlag

18 Kommunikative værktøjer i Transformativ Mediation 18 Reflektere: Facilitator gentager/parafraserer det, som en person lige har sagt, så det bliver muligt for vedkommende at høre sig selv tydeligt reflekterer både følelser og fakta du - formuleringer o o o Det, du siger er, at Så det, du synes, der sker er, at Du føler i den situation, at

19 TM-værktøjer (2) 19 Opsummere: sammenfatter temaer/hovedpointer i det parterne har sagt forsøger at undgå selektion og værditilskrivning begynder med et meta-statement: I har nævnt en hel række ting allerede er transparent Måske ville det være en hjælpe, hvis jeg prøvede at opsummere? organiserer i temaer og brug du/i -formuleringer o o o Så det I gerne vil tale om i dag, det er Hvis jeg skal prøve at opsummere det, I har talt om indtil nu, så Der er en række ting, som I ser forskelligt på. Det er

20 TM-værktøjer (3) 20 Spørge: åbne spørgsmål mhp. at få parterne til at uddybe og forklare o o o Hvad mener du med? Hvad vil du gerne have fokus på i forhold til det tema? Er der mere, du har lyst til at sige om det? Checke: checker sin spejling og opsummering med parterne proces-spørgsmål: checker, hvad parterne ønsker at gøre o Er det dækkende for det, I har været inde på? o Så hvordan tror I, det skal gå videre herfra? o

21 Individuel vs. gruppecoaching 21 Ikke individuel coaching i gruppe, men gruppecoaching Forskelle og ligheder i at lave kontrakt med én fokusperson og en fokusgruppe Kompleksiteten øges

22 22 Hvordan kommer gruppen frem til et fælles anliggende (Kontrakten) 1) Gruppen har på forhånd formuleret en fælles udfordring, og hvad der heri er det fælles anliggende for gruppen 2) Coachen spørger ind til formuleringens ordlyd, og hvad udfordringen i det fælles anliggende er for gruppen 3) Coachen beder en fra gruppen skrive det fælles anliggende op på en planche/tavle 4) Gruppen kommenterer og foreslår evt. ændringer 5) Coachen spørger ind til de forskellige dele af formuleringen, og hvad der skal vægtes i formuleringen 6) Coachen undersøger gruppens succeskriterier for samtalen 7) Coachen følger op på kontrakten mod samtalens afslutning og beder gruppen om at forholde sig til, hvor samtalen har bragt dem hen.

23 Udbytte af projektet - i forhold til ledelsesudvikling 23 Flytning af fokus fra drift til vision/mission og fælles anliggender Udvikling af den fælles platform Udvikling af ledergruppemøder - mødekultur Samhørighed og ejerskab Fokus på forskellighedens betydning for udvikling og innovation

24 Karakteris)ka ved dialogiske refleksioner i ledergruppen Udby7e af dialoger i ledergruppen: Fælles lederskab opkvalificeres Virkning i egen ledelsespraksis: Sammenhængende lederskab Mulige organisatoriske konsekvenser: Sammenhæng mellem de enkelte enheder og helheden 24 Klarhed på om formålet med et emne/ dagsordenspunkt er informa)on, drøgelse, diskussion, dialog og/eller beslutning Tid )l at undersøgelse af perspek)ver på emnet i dybden i stedet for at hoppe )l hur)ge beslutninger Erfaring med dialogiske refleksioner Klarhed på hvad målet er med at et emne/dagsordenspunkt (informa<on, drø?else, diskussion, dialog og/eller beslutning) Ledergrupper faciliterer selv dialogiske refleksioner eller dialogisk supervision Mere konkret og struktureret mødeledelse, klarhed på om formålet med et emne/ dagsordenspunkt er informa<on, drø?else, diskussion, dialog og/eller beslutning Tydeligere kommunika<on Deltagernes formål ekspliciteres og undersøges Plads )l forskellighed og uenighed Fokus på sagen/emnet Alle bidrager med faglige vinkler og perspek)ver på emnet Anerkendelse af den enkeltes følelser i sagen (i stedet for at diskutere årsagerne )l følelserne i de interne rela)oner) Følelse af at være en enhed som ledergruppe Strategi og vision bliver konkre<seret, gjort fælles og en del af hver leder Fælles fodslag i forhold <l svære udfordringer KonklikForebyggelse. Større sikkerhed i rollen som leder Kvalificerede ledelsesmæssige beslutningsprocesser Fælles organisatorisk retning Opfølgning Viden om hvor lederkolleger står og hvad de gør Inspira<on <l nye idéer, flere løsningsmuligheder og kvalificerede handlinger Vidensdeling Nye ideer

25 Udbytte af projektet ift. udvikling af et dialogisk koncept for gruppecoaching 25 Den ikke-styrende gruppecoaching fordele og ulemper Kontraktens betydning Coachens rolle og kommunikative forholdemåder Vendepunkter i samtalen der hvor det rykker, og der hvor det stopper op Dilemmaer og konflikter

26 Ældrechefen udtaler: 26 Det har været bøvlet (bøvl er godt ) Det vigtigste er vores forskellighed. Det er i det farvand innovationskraften er allerstørst.

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Dialogtræning ændrer samtalekulturen

Dialogtræning ændrer samtalekulturen Dialogtræning ændrer samtalekulturen Af Eva Iversen evaivers@rm.dk Intensivsygeplejerske og sundhedsfaglig supervisor Neurokirurgisk Intensivafdeling, Nia. Aarhus Universitetshospital. Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende!

At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende! At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende! Af Annemette Digmann * Flere og flere af velfærdsopgaverne skal løses på tværs af fag, på tværs af afdelinger og på tværs af sektorer. Det opleves

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Af Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steiniche Kjær og Marianne Gram Thrane 2 Hands on en guidet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

COACHING - læring og udvikling

COACHING - læring og udvikling Reinhard Stelter (red) (2005) COACHING - læring og udvikling den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 13 0. INTRODUKTION Bogen tager udgangspunkt i coachingbegrebets oprindelige betydning, nemlig det at

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 16. og 17. september 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER

FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER Kit Sanne Nielsen (2006) FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER den 21-01-2013 kl. 8:03 Søren Moldrup side 1 af 15 sider I denne bog introduceres idéen om, at organisationsudvikling og udvikling af menneskelige

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere