Montagevejledning Weber Sokkelsystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montagevejledning Weber Sokkelsystem"

Transkript

1 Montagevejledning Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem

2 Montagevejledning til Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem 3 Montering af EPS-pladen 4 Afsluttende overfladebehandling 5 Så meget skal du bruge... 5 Forbyggende foranstaltninger 5 Drift og vedligehold 6 Reparation 7! Hvis du vil vide mere, så tjek weber.dk 2

3 Weber Sokkelsystem Nybyggeri Konstruktionen skal være korrekt udført. Underlaget skal være plant, og større forskydninger mellem de forskellige dele i facaden må ikke forekomme. Større ujævnheder må ikke rettes op i pudsen, men rettes op inden pudsearbejdet påbegyndes. Tillægsisolering/efterisolering Kontroller at overfladen er jævn, og om der er skader på eksisterende puds. Disse udbedres før montering af isoleringen. Weber Sokkelsystem Weber sokkelsystem på EPS-plader med SERPO 260 EF-A fiberarmeret mineralsk sokkelpuds, som armeres med glasfiber-armeringsnet (SERPO 397 EF). Systemet er egnet til både nybyggeri og renovering. EPS-pladen leveres i forskellige pladetykkelser. Pladerne fastgøres til underlaget med egnede dybler eller klæber. SERPO 260 EF-A anvendes og bearbejdes med samme teknik som ved traditionel pudsning. SERPO 260 EF-A er sammensat således, at den har god styrke og er modstandsdygtig mod de fugtforhold, som forekommer i sokkelhøjde og under jord. Pudsen er endvidere lidt elastisk, hvilket indebærer, at den bedre modstår mekaniske påvirkninger, og at risikoen for revner minimeres. Specielt hvor pudsen støder op mod fx altandæk samt dør- og vindueskarme, er det vigtigt, at arbejdet udføres omhyggeligt. For at øge sikkerheden ved sådanne tilslutninger anbefales brug af fugebånd. Weber anbefaler drænlag mod sokkel udført med Leca. Beton, Leca blokke og massive mursten ved sokkelisolering SERPO 395 EF-K: Længde = isoleringstykkelse plus 50 mm. Borediameter 8 mm. Se billeder til højre. Alternativt kan anvendes Ejot Thermodybler. SERPO 395 EF-K SERPO 395 EF-K 3

4 Montering af EPS-pladen Pladerne monteres, så de går over jordniveau. Der anbefales en sokkelhøjde på minimum 150 mm over færdigt terræn. Monteres som anført nedenfor. Montering med mekanisk fastgørelse Klæbning mod eksisterende tætningslag EPS-pladen fuldfladeklæbes med weber.tec superflex 10, som trækkes på enten pladen eller facaden med en 10 x 10 mm tandspartel. Pladekanterne skal være fri for klæber. Til montering anvendes Serpo 395 EF eller Ejot Thermodybel. Før EPS-pladen fuldfladeklæbes med weber.tec superflex 10 skal der forud primes med weber.tec 901. weber.tec superflex 10. trækkes på enten pladen eller facaden med en 10 x 10 mm tandspartel. Pladekanterne skal være fri for lim. Forstærkninger, kældervinduer/kælderdøre Alle lysninger ved vinduer og ind- og udgående hjørner skal forstærkes. Anvend en hjørneliste (SERPO 391), som monteres i pudsmørtlen (SERPO 260) dagen inden pudsningen. Hjørnelisten skal overlappe i lysningernes indvendige hjørner. Indvendige hjørner forstærkes. Ved vinduer og døråbinger skal ekstra armering udføres med glasfiber-armeringsnet (SERPO 397 EF), 30 x 40 cm. Nettet monteres i mørtel diagonalt ved hjørnerne. Forstærkningerne skal tørre, inden pudsningen af soklen begyndes. Bevægelsesfuger Normalt er der ikke behov for bevægelsesfuger, undtaget er bevægelsesfuger i den eksisterende konstruktion. Om nødvendigt anvendes SERPO 393 EF Bevægelsesliste, der monteres i pudsen, dagen inden facaden pudses. Påføring af klæber Forstærkning af lysninger Pudsning og armering med glasfiber-armeringsnet SERPO 260 EF-A skal have en lagtykkelse på minimum 8 mm. Hvis der anvendes glatte XPS-plader, rugøres overfladen inden pudsning med fx en savklinge. Alt løst materiale fjernes. Første lag trækkes eller sprøjtes på EPS-pladerne i ca. 5 mm lagtykkelse, hvorefter SERPO 397 EF-glasfiber-armeringsnet lægges i den våde mørtel og jævnes med amerikaner eller spartel. Nettet skal overlappe med mindst 100 mm. Efter tidligst et døgn påføres yderligere minimum 3 mm SERPO 260 EF-A, som pudses. Alternativt filtses som underlag for efterfølgende overfladebehandling. 4

5 Afsluttende overfladebehandling Efter 1-2 ugers tørretid overfladebehandles soklen. Weber tilbyder facadepuds i stort set alle farver og i flere forskellige kornstørrelser (1, 1,5 og 2 mm). Som afsluttende overfladebehandling på Weber Sokkelsystem anvendes ét af følgende produkter: weber colour (filtsemørtel) weber cempexo (murfarve) Weber-silikatprodukter (puds eller maling) Weber-silikoneharpiksprodukter (puds eller maling) Alle typer facadepuds og overfladebehandlingsprodukter leveres færdigblandede klar til brug eller skal blot tilsættes vand. Silikatmaling tilsættes fixativ. Så meget skal du bruge... Forbrugstabel Produkt Forbrug Bemærkning EPS-/XPS-plade 1,05 m 2 /m 2 facade Isoleringsplade SERPO 391 Hjørneliste 10 x 15 x 250 mm Forstærkning, hjørner og lysninger SERPO 393 Bevægelsesliste Ved bevægelsesfuger i konstruktion SERPO 395 EF-K Ca. 4 stk./m 2 facade Til beton eller massive mursten Ejot Thermoskruedybel Ca. 4 stk./m 2 facade Rondeller til ovenstående Ca. 4 stk./m 2 facade SERPO 397 EF-glasfibernet 1,15 m 2 /m 2 facade Til pudsarmering SERPO 260 EF-A Pudsemørtel Ca. 14 kg/m 2 pudset facade Til grovpudsning weber.tec 901 (Eurolan 3K) 0,25 l/m 2 Bitumen-primer weber.tec superflex l/m 2 Bitumen-klæber/fugtisoleing Weber facadepuds/ -maling Se det pågældende produktblad Forebyggende foranstaltninger Vinterarbejde Hvis pudsning finder sted i koldt og fugtigt vejr, skal facaden dækkes ind. Temperaturen under inddækningen må ikke komme under + 5 ºC. Anvend eventuelt opvarmning. Blikkenslagerarbejde Det er vigtigt, at blikkenslagerarbejde udføres på en fagligt forsvarlig måde, så fugtindtrængning i konstruktionen undgåes. Forebyg fejl Du bør gennemgå den aktuelle arbejdsanvisning samt de relevante produktblade. Er du i tvivl om udførelsen af arbejdet, skal du kontakte Weber. Det er vigtigt, at hvert trin er korrekt udført. Anvisninger Arbejdspladsen skal være afdækket Regnvand bortledes Tandspartel må kun bruges ved påføring af klæber Første lag skal tørre, inden næste lag påføres Facaderne skal beskyttes mod sol og regn i ca. tre døgn, lige meget hvornår på året pudsearbejdet udføres Kontrollér pudsens struktur og ensartethed i farven, inden afdækningen fjernes. Udbedr eventuelt i henhold til arbejdsinstruktionerne 5

6 Drift og vedligehold Løbende vedligehold - pludseligt opståede skader repareres straks se i øvrigt pkt. 5. Facade- og sokkelpuds må ikke komme i kontakt med vejsalt. Generelt vedligehold Der skal minimum for hvert femte år udføres et fast eftersyn, hvor følgende skal efterses og eventuelt repareres: 1. Skader Skader i pudsede overflader/nedbrudte fuger omkring vinduer, døre, sålbænke, dilatationsfuger, hjørnesamlinger, inddækninger, sammenbygninger m.m. Skader i pudsen repareres, og fuger retableres. 2. Porøse overflader Porøse overflader specielt i sokkelområder, der har været påvirket af vejsalt. Overfladerne afrenses for skadet facadepuds, og der udføres en fornyet oppudsning se reparationsvejledning på side Fugtskjolder Fugtskjolder kan specielt forekomme, hvor fugt har haft mulighed for at trænge ind. Fx ved defekte fuger og andre sammenbygninger med mangelfuld forsegling imod vandindtrængning og ved grundfugt i sokkel/væg. Forinden udbedring af grundfugt bør der foretages en byggeteknisk vurdering af sokkelløsningen, der kan afdække årsagen til fugtophobningen. 4. Overfladerevner Der vurderes, om der er tale om almindelige overfladerevner (dvs. kosmetiske svindrevner lig med eller mindre end 0.20 mm) eller om der er tale om gennemgående revner. Kosmetiske revner opstår typisk inden for 0-2 år afhængigt af den generelle påvirkning af facaden og er uden praktisk betydning. 5. Mekaniske skader Skader fra cykler, barnevogne, affaldscontainere, påkørsler m.m. skal straks repareres se reparationsvejledning på side Alge- og skimmeldannelser Alge- og skimmeldannelser på facaden skyldes bl.a., at fugt bindes i facadeoverfladen og over tid giver grobund for alger og skimmelsvampe. Tidligere var afrensning kun nødvendig for ca. hvert 10 år, men klimaforandringerne i Danmark betyder, at det er blevet mildere og mere regnfuldt. Mild og fugtig luft giver gode betingelser for udbredelse af skimmelsvampe og skimmelsporer, der nyder godt af det højere næringsstofniveau i luften. Hvis der derudover står planter, buske og træer, der skygger for solen og giver læ for blæsten, vil der også kunne opstå kraftig alge- og skimmeldannelse. Alge- og skimmeldannelse skal afrenses med produkter af anerkendt fabrikat. Følg producentens anvisning. Umiddelbart efter afrensning og tørring kan facaden males over med Weber silikat-/silikoneharpiksmaling. 7. Graffiti Afrensning af graffiti bør udføres af et professionelt firma, der ud over deres ekspertise på området også tager de fornødne hensyn til miljøog arbejdsforhold. Efter afrensning genbehandles facaden med egnet graffitibeskyttelse. Husk altid: at læse hele arbejdsanvisningen for at sikre, at du har valgt det rigtige sokkelsystem at læse produktbladene for samtlige produkter, som anvendes at følge arbejdsanvisningen at anvende et godkendt egenkontrolsystem at sikre, at samtlige tilslutninger kan udføres på korrekt vis at isoleringen ikke må monteres på synligt fugtigt underlag at opbevare isoleringen tørt ikke at pudse på fugtige underlag at for- og eftervande (fugte) pudslaget at beskytte facaden med regntag under montagen og bortlede tagvand at beskytte og opvarme facader, så temperaturen ikke kommer under + 5 C at opbevare våde produkter! ved temperaturer over + 5 C, dog højst + 35 C ikke at male facaden, hvis pudsen ikke er hvidtør at anvende den rigtige type maling/facadepuds at anvende den blander og pudssprøjte, som er beregnet til det pågældende produkt 6

7 Reparation af Weber Sokkelsystem Skaden vurderes. Er der kun tale om skade i selve pudsen, eller har skaden også påvirket isoleringen? Hvis isoleringen også er ødelagt, skal den erstattes med et nyt stykke isolering A. Det beskadigede område frilægges med vandrette og lodrette snit, således at kanterne omkring området står skarpe og danner et kvadratisk eller rektangulært hul. Se detalje A. Den beskadigede facadeisolering skæres fri. Bagmuren renses for isolerings- og klæberester, så den fremstår som en plan flade. Der tilpasses et nyt stykke isolering, som klæbes på bagmuren med Weber klæbe- og armeringsmørtel. Er der tale om et større område, og er der anvendt isolering i plader, skal der isættes dybler i henhold til den generelle monteringsanvisning. B. Der monteres og fasttrykkes omhyggeligt en ca. 50 mm bred afdækningstape på den ubeskadigede pudsede overflade. Afdækningstapen placeres minimum 125 mm fra de lodrette og de vandrette snit. Det eksisterende armeringsnet frilægges hele vejen rundt om hullet i en bredde på ca. 120 mm. Pudsen slibes af med fx en rystepudser. Der kan også anvendes en deltasliber monteret med et grovkornet sandpapir eller slibeskive, indtil oversiden af nettet er frilagt. Se detalje B. Isolering C. Der trækkes nu SERPO 260 EF-A klæbe- og armeringsmørtel på henholdsvis isoleringen og ud på det frilagte net. Der tilskæres herefter et stykke SERPO 397 EF glasfiber-armeringsnet, der nøjagtigt passer ned i hullet, således at det overlapper den frilagte netarmering med 100 mm. Nettet trykkes herefter ned i oversiden af den våde mørtel med en spartel. Der glittes efter, således at oversiden af den ny mørtel er i plan med den eksisterende. Se detalje C. D. SERPO 260 EF-A klæbe- og armeringsmørtel bliver hvidtør efter ca. 1 uge (afhængigt af vejr og temperatur). Herefter påføres der slutpuds af samme type som den eksisterende. Pudsen bearbejdes, indtil den ønskede struktur er opnået og på bedste vis er kørt sammen med den eksisterende slutpuds. Afdækningstapen trækkes af, inden slutpudsen er tørret op. Se detalje D. E. Efter udtørring af slutpuds vurderes det, om der skal foretages en total overfladebehandling af hele soklen med et af Webers facadeprodukter. Isoleringstape A. Det beskadigede område. B. Skaden frilægges. Net C. Nyt net ilægges. D. Færdig reparation. 7

8 din leverandør inden for naturlige byggeprodukter Weber er del af Saint-Gobain, som er en af verdens største industrikoncerner med byggeprodukter. Weber producerer og leverer produkter, løsninger og udstyr fra fabrikker verden over. Vi er en af byggebranchens største og mest erfarne leverandører af mineralsk baserede byggematerialer. Alle vores produkter er fremstillet af naturlige råstoffer som ler, sand, kalk og cement. Vi mener nemlig, at det bedste byggeri er det, som både er i harmoni med mennesker og miljø. Vi forsøger derfor at skabe balance mellem materialer, miljø og de mennesker, der skal bo og arbejde i de færdige bygninger. Inden for dette område satser vi målrettet på at opsamle knowhow og produktudvikle vores løsninger. Vil du vide mere om Weber, så tjek weber.dk for yderligere information. Weber Hovedkontor Randersvej 75, Hinge 8940 Randers SV Tlf.: Fax: Jylland Hjaltevej 20, Skovby 8464 Galten Tlf.: Fax: Sjælland Silovej 3, Karlstrup 2690 Karlslunde Tlf.: Fax: Fyn Nyvej Kværndrup Tlf.: Fax: cameleon.dk

Weber isolerende facadesystem

Weber isolerende facadesystem Weber isolerende facadesystem - Serpomin Montagevejledning I denne montagevejledning kan du finde oplysninger om, hvordan du effektivt monterer facadesystemet. Systemet er egnet til både nybyggeri og renovering.

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader NETPUDSRENOVERING Løsningen til nedslidte og ødelagte facader Indhold Skalflex service...3 Den rigtige beslutning...4 Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering...5 Forberedelse...6 Afdækning...6 Stillads...6

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec Ansvarlig styrke Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec DK Stærke og holdbare løsninger med Alfix DuraPuds og DuraDec Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers

Læs mere

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton Gør det selv - støbning med beton Standardbeton - tips og gode råd om beton Tips og gode råd før du begynder at støbe Beton har mange gode egenskaber. For eksempel har beton høj styrke og klarer selv store

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

FACADEISOLERINGSSYSTEM

FACADEISOLERINGSSYSTEM FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Indhold Skalflex service...3 Fordele ved Skalflex Facadeisoleringssystem...4 Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem...5 Produktinformation

Læs mere

StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri.

StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri. Navigation Facade Navigation Isoleret facadesystem Navigation StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse Sto Omsorgsfuldt byggeri. Indholdsfortegnelse Systeminformationer 4 Systemets opbygning og beskrivelse

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Effektiv fugtisolering med Weber

Effektiv fugtisolering med Weber Effektiv fugtisolering med Weber Foto: Jens Markus Lindhe - produkter til optimal vandtætning Effektiv fugtisolering - sikkerhed i projektering og udførelse Til vandtætning af byggerier har vi en serie

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 Opstigende grundfugt Hvor kommer det fra? Vi bor i et land, hvor undergrunden hovedsageligt består af jord, ler, sand og kalk. Disse jordbundstyper

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Montagevejledning, vægge og lofter Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Om denne vejledning Indhold Indledning En anderledes plade, 6 stærke fordele 2 De 3 samlingsteknikker 4 Materialer 8 Nødvendigt

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

håndbogen Alt du skal vide om

håndbogen Alt du skal vide om håndbogen Alt du skal vide om Støbning Flisemontering Spartling Fugning Vandtætning Flise- og klinkepleje 4. udgave december 2011 Indhold Sikre løsninger... 3 mira produkter... 4 Støbning af slidlag...

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN FORTUNFORTET

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN FORTUNFORTET LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE NOVEMBER 2011 TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN FORTUNFORTET Revision A Dato 2011-11-10 Udarbejdet af Jens Brandt Kontrolleret af BTA Godkendt af Beskrivelse JBR Tilstandsrapport

Læs mere

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN BLIV KLOG PÅ NATURSTEN - OG UNDGÅ MISFARVNINGER ARDEX NATURSTENS SYSTEM Et hurtigt og komplet system, der sikrer farveægte naturstensbelægninger www.ardex.dk Produktoversigt Fugtfølsomme natursten Fugtbestandige

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Indholdsfortegnelse Skalflex Fugtsikring...3 Princippet i Skalflex Fugtsikring... 3 Fordele ved Skalflex Fugtsikring... 3 Service og rådgivning...

Læs mere