Aftale Reform med Højere Puls - øverste præmis i forløbet: aktionslæring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale Reform med Højere Puls - øverste præmis i forløbet: aktionslæring."

Transkript

1 Version Aftale Reform med Højere Puls - øverste præmis i forløbet: aktionslæring. Reform med Højere Puls er et ledelsesprojekt i forbindelse med den nye skolereform og det har derfor høj prioritet hos topledelsen. Projektet forventes at blive en vigtig proces, når de enkelte skoleledelser får en afgørende betydning for at alle elever i Sorø Kommunes skoler bliver dygtigere. Overordnet mål: Inden udgangen af 2020 har alle skoleledere implementeret De 7 ledelseskrav. Det betyder at skolelederne hver især i 7- mandsgruppen bærer den enkelte skoles kompetencefakkel ind og præsenterer skolens profil og praktiske implementering i forhold til ledelseskravene. Det sker senest i december 2020 på en ledertemadag, sandsynligvis med repræsentanter fra direktion og byråd. 7- mandsgruppen s identitet og mål: Gruppen udgør en kernegruppe, som repræsenterer de 6 skoler samt forvaltningen i et forpligtende fællesskab for at løse komplekse opgaver på skolerne. Individuel coaching og dannelse af makkerpar skal hjælpe den enkelte skoleleder til at kunne tage ansvar for at sætte en proces i gang hos en tværgående ledergruppe. Ledernes mål for 2014 Lederne skal fordele de 7 ledelseskrav imellem sig og danne bæredygtige makkerskaber i forbindelse med arbejdet med frisættende ledelse, tage ansvar for- og sikre at der skabes en prototype for en proces med et af de 7 ledelseskrav til brug- og inspiration for egen skole samt for de 5 andre skoler. Alle 6 skoler får således stillet ét prototypeforslag til rådighed til hvert af de 7 Fremlæggelse af de 7 prototyper og tanker om implementering af de 7 ledelseskrav på skolerne i november- december. 1

2 Frisættende ledelsestænkning som forandringsmetode: Den praktiske gennemførelse af implementeringen af de 7 ledelseskrav, er tænkt, som en proces hvor skoleledelserne tager afsæt i et aktionslærings projekt (AL- projekt) for de enkelte skoler. Skolelederne gennemfører en proces på egne skoler med sparring fra konsulent (efterårets lederteamcoaching) og med skolelederens læringsmakker på sidelinjen. Den enkelte leder/lederteamet vil blive trænet/coachet i at gennemføre processerne på egen skole. Formålet med at anvende en frisættende ledelsestænkning som forandringsmetode er, at bringe ledere og medarbejdere ind i nye positioner ud fra antagelsen om, at lederen ikke alene kan have svarene på de udfordringer, der ligger i at omsætte de 7 ledelseskrav til praksis på skolerne. Det er tanken, at lederen stiller opgaven eller de spørgsmål, der skal findes nye svar på, og derefter tilrettelægger samt gennemfører processen på egen skole. Medarbejdernes opgave er at bringe deres faglighed, erfaringer og fantasi ind i mulige svar, herunder de dilemmaer, der ofte er knyttet til dem. Herefter besluttes, hvordan de nye veje skal omsættes til praksis i dagligdagen. Den aktuelle leder kommer til at træne evnen til at skabe og kommunikere klare rammer, forventninger, gennemsigtighed og tydelige beslutninger. Arbejdet med frisættende ledelse etablerer en ny relation og opgavekobling mellem ledelse og medarbejdere, der fremmer idérigdommen. En effektiv implementering af beslutninger, giver engagement, øger trivslen og styrker evnen til at løse hovedopgaven. Arbejde i 26- mandsgruppen : Introduktion af aktionslæring (AL). Introduktion om frisættende ledelse. Træning/ praksis og gennemførelse af AL- projekt i forhold til aktiviteter på egen skole i forbindelse med implementering af ét af de 7 Sparring i 6 grupper på tværs af skolerne (ledercirkler). Imellem ledercirklerne gennemføres intervaltræning i praksis på skolerne. 2

3 Den enkelte skoleleders ansvar i 7- mandsgruppen Hvad vil det sige at være ansvarlig for ét - eller flere ledelseskrav: I tiden indtil august 2020 er lederne i 7- mandsgruppen ansvarlig for implementering af ét - eller flere af de ledelseskrav, som er valgt. Opgaven indebærer: at den enkelte leder i forbindelse med den individuelle coaching og sammen med sin makker arbejder med sit et er, at lederen tager ansvar for at sætte en proces i gang med en tværgående ledergruppe. Resultatet af den enkelte leders og de øvrige 5 skolelederes arbejdsproces fører til at kravet om implementering af alle 7 ledelseskrav er opfyldt på alle 6 skoler inden 1. august at lederen på egen skole arbejder i et aktionslæringsforløb, der resulterer i udarbejdelse af en prototype for en proces, som kan anvendes på de andre 5 skoler. 3

4 Bilag: Tids- og aktivitetsplan Tidspunkt 1. del 2014 Personlig Coaching + ledelsesprojekt Feb.. On April On. 9. April To. 22. April Ti. 28. On. 29. To. 30. ma.12. Start kl Oplæg om projektet. Møde med skolechef og skoleledere fra 6 skoler ( Frederiksberg Skole, Holbergskolen, Pedersborg Skole, Ruds Vedby Skole, Sorø Borgerskole, Stenlille Skole). Slut kl kl. 10. Nils møde med Jesper Tejstø. Start kl konsulent. 6 skoleledere. Fordeling af de 7 udviklingspunkter på de 6 skoleledere. Skolechefen deltager også. Slut senest kl individuel coaching x 7 á ca. 1.5 time Evt. Gl. Rådhus. a. kl b. kl c. kl d. kl e. kl f. kl g. kl individuel coaching x 7 á ca. 1,5 time. Evt. Gl. Rådhus. a. kl b. kl c. kl Fremlæggelse med henblik på at vælge konsulenter og projekt. Afstemning af intention og mål Hver skoleleder vælger ét af 7 ledelseskrav og der dannes læringsmakkerpar. Lederen vælger tilgange. F.eks. hvordan bliver jeg bevidst om min egen udvikling og kommer tættere på de potentialer, som kan udvikles og tættere på de barrierer, som måske forhindrer en ønsket udvikling. Udlevering af personlige aktionslæringsskemaer At være i det reflekterende rum f.eks. med fokus på hvordan leder jeg - og hvad er forandringsfeltet? Mulighed for at stille spørgsmål til personlige aktionslærings- 4

5 Tidspunkt Ti.13. On. 14. On.14. On. 14. Ti. 20. On. 21. To. 22. To.22. d. kl e. kl f. kl g. kl Inden kl. 10 mailes aktionslæringsskema til kl. 12. Nils møde med Jesper Tejstø. Start kl Alle 26 skoleledere Aktionslæring og frisættende ledelse. Alle har udfyldt AL- projektskemaerne. MÅL/ Kick- off: Hver skole designer eget selvvalgte ledelsesprojekt som skal have effekt på elevernes læring. Slut kl individuel coaching x7 á 1,5 time Evt. Gl. Rådhus. a. kl b. kl c. kl d. kl e. kl f. kl g. kl kl. 17. Nils møde med Jesper Tejstø. skemaer, hvis der er tvivl. Forventningsafstemning og justering. Hver skoleleder ser sig som en del af et fællesskab med fælles mål for hele skolevæsenet og selvstændige skolemål i eget lederteam. Mit valgte Personlige refleksioner f.eks. i forhold til hvem jeg er og hvor jeg står i forhold til fælles projekt og eget skoleprojekt. Hvilke udviklingspunkter af de 7 ledelseskrav vil jeg selv prioritere?. Forventningsafstemning og justering. (Midtvejsmødet flyttet op til et fordelingsmøde 23.4) 5

6 Tidspunkt Juni Ti. 3. On individuel coaching x7 á 1,5 time Evt. Gl. Rådhus. a. kl b. kl c. kl d. kl e. kl f. kl Mit valgte F.eks. at inddrage og omsætte ledelsesvisionen To. 5. g. kl del Lederteamcoaching / ledercirkler August Ti. 5. August Fra Ti. 12. til On. 13. August On. 20. kl. 10. Nils møde med Jesper Tejstø. Start kl døgns workshop for 7- mandsgruppen Med Reformperspektivet arbejder vi med Ledelse af team i forandring, herunder konfliktfyldte fællesskaber, Art of Convening /mødekunst og fordybelse/ Teori U. Slut kl Kl Møde for 26 ledere Mødet bliver gennemført som AoC/Mødekunst, hvor alle stemmer bliver hørt og der fremkaldes et oprigtigt engagement. Dagorden: Status i grupper sammensat på tværs á 2 skoler sparring aktionslæring. Det fælles ledelsesgrundlags 7 punkter kommer ind i den kontekst, som vi nu er bevidste om. Slut kl Forventningsafstemning og justering. Styrkelse af ledelsesfællesskabet. Aktionslæring og frisættende ledelse i forhold til de 7 6

7 Tidspunkt September Ti. 2. On. 3. Oktober To. 2.. Oktober On. 22. Oktober- november. November To Frank og Nils fordeler individuel lederteamcoaching en gang. Teamudvikling af skoleledelser med deltagelse af læringsmakker. x 6 á 3 timer Aftales individuelt a. kl b. kl c. kl d. kl e. kl f. kl kl. 10. Nils møde med Jesper Tejstø. Start kl Workshops: Teamudvikling af skoleledelser. Afholdelse af ledercirkel. Slut kl Tilbud om sparring på skolen i mellemperioden 1,5 time + forhåndsafstemning pr. mail eller telefon. Med fokus på specifik aktionslæring kan enhver aktør inddrages (ledere, lærere, elever, forældre, skolebestyrelsesmedlem og øvrige samarbejdspartnere.) Start kl Workshops: Teamudvikling af skoleledelser. Afholdelse af ledercirkel. Slut kl Teamudvikling af skoleledelser. Planlægning af proces på egen skole. Forventningsafstemning og justering. Aktionslæring og frisættende ledelse i forhold til de 7 Transformation på skolen af Aktionslæring og frisættende ledelse i forhold til de 7 Intention: Ledercirklerne fortsætter som fagligt udviklingsforum for ledere. 7

8 Tidspunkt November- december Skolelederne hver især i 7- mandsgruppen præsenterer prototype omsat til praksis af ledelseskravet på en temadag. Hver skoleleder bærer faklen i mål. Tilbud om sparring på skolen en gang i oktober- november. Hver leder i 7- mandsgruppen modtager 4 gange personlig coaching. 8

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Af Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steiniche Kjær og Marianne Gram Thrane 2 Hands on en guidet

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere