b.qxl: /03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b j h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h"

Transkript

1 b.qxl: /03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b j h k j i 13

2 b.qxl: /03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670 Låsby Tel Fax DK S N FIN

3 26/03/09 12:40 Side 3 User Guide b.qxl: DK S N FIN Premier Indicator Gate Avantgarde Indicator Gate

4 b.qxl: /03/09 12:40 Side 2 DK VIGTIGT: OPBEVARES TIL SENERE BRUG Læs denne instruktion grundigt, før de monterer produktet. Forkert montering kan resultere i skader på produktet eller i værste fald barnet. Kontrollér gitteret omhyggeligt ved udpakningen. Brug ikke gitteret, hvis det er beskadiget eller der mangler dele. Premier passer til åbninger fra cm. Dette sikkerhedsgitter er fremstillet af metal. Avantgarde passer til åbninger fra cm. Dette sikkerhedsgitter er fremstillet af træ og metal. Forlængere kan endvidere købes separat til brug i følgende åbninger: Åbningens bredde Antal Premier forlængere * cm 1 * cm ,5 cm 3 99,5-106,5 cm 4 106,5-113,5 cm 5 113,5-120 cm 6 Åbningens bredde Antal Avantgarde * cm 1 * cm ,5 cm 3 97,5-104,5 cm 4 2 Indledning Produktinformation forlængere Vigtige bemærkninger ADVARSEL: Forkert montering eller indstilling af dette sikkerhedsgitter kan være farligt. Brug ikke sikkerhedsgitteret hvis dele af gitteret er beskadiget eller mangler. Sikkerhedsgitteret må ikke monteres foran vinduer. Stop med at bruge gitteret hvis barnet er i stand til at klatre over det. A og B ADVARSEL: Hvis sikkerhedsgitteret ikke placeres korrekt i forhold til trappen, kan det udgøre en risiko for barnets sikkerhed. Vær opmærksom på følgende: - Hvis sikkerhedsgitteret anvendes øverst på en trappe for at forhindre, at barnet falder ned ad trappen, må det ikke placeres på trin neden for trappens øverste trin. Gitteret er beregnet til børn fra 6 måneder og op til 24 måneder. Denne retningslinie skal dog ses i forhold til barnets egen udvikling, idet børns evner og færdigheder udvikles forskelligt. Når gitteret er monteret i henhold til vejledningen - dvs. mellem to rene, fedtfri, stabile og ensartede overflader overholder det flg. standard: EN 1930: ,5-111,5 cm 5 111,5-118 cm 6 * Inkluderet ved nogle modeller. Sikkerhed: Hvis gitteret monteres med 2 eller flere forlængere på samme side skal vægbeslag altid anvendes. Gitteret skal monteres i en strukturmæssigt ubeskadiget åbning, fri for snavs og fedt. Hvis gitteret sættes op på mursten, gipsvæg eller anden uensartet overflade, kan det vær nødvendigt at montere en ensartet overflade som f.eks. et høvlet bræt på væggen. Tryk altid knappen ind, mens håndtaget løftes. Alle spindler har en deformation på gevindet for at undgå usikker indstilling. Rørforingerne til spindlerne har ikke noget indvendigt gevind. Spindlerne behøver ikke blive skruet ud, de skal blot trækkes ud af rørforingerne. Opbevar denne vejledning og skruenøglen til senere justeringer. - Hvis sikkerhedsgitteret anvendes nederst på en trappe for at forhindre, at barnet kravler op ad trappen, skal det placeres på trappens nederste trin. Hvis gitteret er beskadiget, eller der har været uheld i forbindelse med gitteret, må det ikke tages i brug igen. Gitteret skal altid placeres direkte på gulvet/trappen. Bemærk, at dette produkt ikke nødvendigvis forhindrer, at der sker uheld. Barnet bør altid være under opsyn. Når gitteret er monteret, bør man læse vejledningen igen og kontrollere, at det er monteret korrekt og sikkert. Legetøj må ikke hænges på eller bindes fast til nogen del af gitteret. Lad aldrig børn svinge på gitteret. Kravl aldrig over gitteret, åbn altid lågen. Vigt Mo

5 b.qxl: /03/09 12:40 Side 3 Vigtige bemærkninger Hold altid gitteret lukket og låst. Af sikkerhedsmæssige hensyn kontrollér regelmæssigt beslagene samt de øvrige dele.juster om nødvendigt i henhold til denne vejledning. Kontrollér med mellemrum, at låse-anordningerne kan bevæges uhindret. Brug kun originale Baby Dan reservedele til gitteret. Montering Det er vigtigt først at vide, hvordan åbnings- /lukkemekanismen fungerer. 1. Åbning af lågen Tryk på knappen og løft samtidig håndtaget løft lågesektionen og åbn lågen. 2. Lukning af lågen Luk lågesektionen og tryk håndtaget ned. Bemærk: Når gitteret er monteret, og lågesektionen er lukket, skal man sikre, at låseanordningen hviler oven på bundrammen (se tegning 2a.), og at trykknappen er sprunget ud igen. 3. Montering uden forlænger Indsæt rørforingerne (c) og spindlerne (b). 4. Centrer gitteret midt i åbningen og direkte på gulvet/trappen, således at afstandene X og Y er lige store og højst 62 mm. Løft håndtaget op i lodret stilling (se tegning 1). Undlad at løfte i gitteret. 5. Træk de nederste spindler ud mod væggen /karmen og spænd møtrikkerne på begge spindler til i hånden. Juster møtrikkerne i henhold til punkt Træk de øverste spindler ud mod fastgørelsesfladen i begge sider af gitteret. Spænd derefter møtrikken i hængselsiden (6a), indtil låseanordningen hviler over bundrammen (6b). Luk nu håndtaget ned og spænd spindlen til i håndtagsiden (6c). Juster møtrikkerne i henhold til punkt VIGTIGT: I gitterets "håndtagside" sidder en top-indikator og en bund-indikator. Indikatorernes funktion er at vise, om gitteret kan opnå det korrekte tryk i den pågældende åbning. Begge indikatorer har 2 niveauer. Et rødt niveau og et gult niveau. 7a. Gitteret kan kun bruges uden vægbeslag, når både det røde og og det gule niveau i indikatoren er forsvundet. 7b. Hvis man, ved opspænding, kan få det røde niveau til at forsvinde, må gitteret benyttes med vægbeslag i den pågældende åbning. 7c. Hvis det røde i indikatoren stadig er synlig, når gitteret er monteret, må gitteret ikke benyttes i denne åbning, da det betyder, at åbningen ikke kan modstå det minimumstryk, der kræves til en sikker montering. 8a+8b+8c Montering med vægbeslag Placer vægbeslagene mellem spindlerne og væggen/dørkarmen. Afmærk deres placering. Fjern gitteret. Skru væg beslagne fast i henhold til afmærkningerne. Bemærk: De medfølgende skruer er kun beregnet til montering i træ. Hvis de skal monteres i et andet materiale, skal der anvendes korrekte skruer og rawlplugs (diameter = 4 mm). Nu kan gitteret monteres i henhold til punkt Montering af forlænger Sæt forlængertremmen, top- og bundstykker sammen. 10. Sæt forlængerrørene direkte ind i gitteret (ikke i rørforingerne). Skub den monterede forlænger uden på rørene. Monter spindlerne direkte i forlængerrørene. Monter gitteret i henhold til punkt 3-6. Bemærk: Afstanden mellem den første forlængertremme og væggen må ikke overstige 61 mm. Rengøring Ingen af gitterets dele kræver smøring. Rengør gitteret med varmt sæbevand eller en fugtig klud. Undlad at bruge opløsningsmidler, kemikalier, skurepulver eller skarpt værktøj til rengøring af gitteret. 3

6 b.qxl: /03/09 12:40 Side 4 S VIKTIGT. SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Vi ber dig läsa igenom dessa instruktioner noggrant. Annars riskerar du att grinden, eller i värsta fall ditt barn, skadas. När du packar upp grinden ska du kontrollera alla delar noga. Använd inte grinden om det finns delar som är trasiga eller om det saknas delar. Premier passar till öppningar från cm. Denna säkerhetsgrind är tillverkad av metall. Avantgarde passar till öppningar från cm. Denna säkerhetsgrind är tillverkad av trä och metall. Förlängare kan dessutom köpas separat för att användas i följande öppningar: Öppningens bredd Antal förlängare Premier * cm 1 * cm ,5 cm 3 99,5-106,5 cm 4 106,5-113,5 cm 5 113,5-120 cm 6 Öppningens bredd Antal förlängare Avantgarde * cm 1 * cm ,5 cm 3 97,5-104,5 cm 4 VARNING: Felaktig montering eller inställning av detta säkerhetsgaller kan vara farligt. Använd inte säkerhetsgallret om delar av gallret är skadade eller saknas. Säkerhetsgallret får inte monteras över ett fönster. Använd inte gallret om barnet kan klättra över det. A och B VARNING: Grindens placering i förhållande till trappan kan utgöra en olycklig risk för ditt barns säkerhet. Var vänlig observera följande: - Om grinden används överst i en trappa för att hindra barnet från att ramla nerför trappan får den inte placeras på något trappsteg som befinner sig längre ner än det översta. 4 Introduktion Produktinformation Viktig information Grinden är avsedd för barn från 6 till 24 månader. Eftersom alla barn utvecklar sina motoriska färdigheter vid olika åldrar bör dessa åldersangivelser anpassas efter just ditt barns utveckling. När grinden är monterad i enlighet med instruktionen mellan två rena och stabila ytor uppfyller den kraven enligt: EN 1930: ,5-111,5 cm 5 111,5-118 cm 6 * Ingår i vissa modeller. Säkerhet: Om grinen ska monteras med 2 eller fler förlängningar på samma sida skall alltid väggbrickorna användas. Grinden måste monteras i en öppning som är fri från skador, smuts och olja. Om grinden monteras på tegelsten, gipsvägg eller annan yta som inte är enhetlig kan det vara nödvändigt att montera en jämn yta, t.ex. en hyvlad bräda, på väggen. Tryck alltid ner knappen när handtaget lyfts. Alla spindlar har en typ av deformation på gängan för att undvika justering som inte är säker. Spindlarnas plasthöljen har ingen invändig gänga. Man behöver inte skruva upp spindlarna utan bara dra ut dem ur höljena. Spara instruktionerna och skruvnyckeln för framtida bruk. - Om grinden används längst ned i en trappa för att hindra barnet från att klättra upp i trappan måste den placeras på det lägsta trappsteget. Om grinden skadas eller om det sker en olycka i samband med grinden får denna inte användas igen. Placera alltid grinden direkt på golvet/trappan. Vänligen observera att den här produkten inte automatiskt förhindrar olyckor. Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn. När grinden har installerats ska du läsa instruktionerna igen och kontrollera att grinden är korrekt monterad och säker. Häng eller bind inte fast leksaker vid någon del av grinden. Låt aldrig dina barn gunga på grinden. Vikt Mo

7 b.qxl: /03/09 12:40 Side 5 Viktig information Låt aldrig äldre barn klättra över grinden då detta kan utgöra en risk. Öppna alltid grinden. Se alltid till att grinden är stängd och låst. Kontrollera då och då att utrustningen är säker och att grindens delar är i gott skick. Justera om nödvändigt enligt dessa instruktioner. Kontrollera då och då att låsmekanismerna kan röra sig fritt. Använd endast originalreservdelar från Baby Dan till den här produkten. Montering 1. VIKTIGT Det är viktigt att först och främst känna till funktionerna hos öppnings-/stängningsmekanismerna. Öppna grinden Tryck ned knappen och lyft samtidigt upp handtaget. Lyft upp grindsektionen och sväng den utåt för att öppna den. 2. Stäng grinden Stäng grinden och tryck ner handtaget. Observera: När grinden har installerats och stängts måste man se till att platshållaren vilar på den undre ramen (se bild 2a.) och att tryckknappen har hoppat ut igen. 3. Montering utan förlängning För in höljena (c) och spindlarna (b). 4. Placera grinden mitt i dörröppningen och direkt på golvet/trappan så att avstånden A och B är lika långa och inte överstiger 62 mm. Öppna handtaget till höjt läge (se bild 1). Lyft inte upp grinden. 5. Dra ut de undre spindlarna mot monteringsytan och dra med handkraft åt muttrarna på båda spindlarna. Spänn muttrarna enligt punkt Dra ut de övre spindlarna på båda sidorna om grinden mot monteringsytan. Spänn därefter muttern på gångjärnssidan (6a) tills platshållaren vilar över den undre ramen (6b). Stäng sedan handtaget och spänn spindeln på den sida där handtaget befinner sig (6c). Spänn muttrarna enligt punkt VIKTIGT: På grindens ände (handtagssidan) sitter en indikator längst upp och en längst ner. Dessa indikatorer visar om grinden kan monteras med korrekt tryck i den aktuella öppningen. Bägge indikatorer har två nivåer. En röd nivå och en gult nivå. 7a. Grinden kan bara användas utan väggbrickor om bägge indikatorer (röd nivå och gult nivå) inte syns. 7b Om den röda nivåindikatorn inte syns när grinden monteras kan den användas med väggbrickor i just denna öppning. 7c. Om den röda indikatorn fortfarande syns när grinden har monterats får grinden inte användas i den aktuella öppningen eftersom den inte kan motstå det lägsta tryck som krävs för säker installation. 8+8a+8b Montering med väggbrickor Placera väggbrickorna mellan spindlarna och väggen/dörröppningen. Markera deras läge. Ta bort grinden. Skruva fast väggbrickorna enligt markeringarna. Observera: De medföljande skruvarna är endast avsedda för montering i trä. Vid montering i annat material ska man använda därför avsedda skruvar och pluggar (diameter = 4 mm). Nu kan du installera grinden enligt punkt Montering av förlängning Koppla ihop stången och förlängningshöljena. 10. Sätt förlängningsrören direkt in i grinden (inte i höljena). Skjut den monterade förlängningen över rören. Montera spindlarna direkt i förlängningsrören. Montera grinden enligt punkt 3-6. Observera: Avståndet mellan den första förlängningsstången och väggen får inte överstiga 61 mm. Underhåll Ingen del av grinden kräver smörjning. Rengör grinden med varmt tvålvatten eller en fuktig trasa. Använd aldrig lösningsmedel, kemikalier, skur pulver eller skarpa föremål när grinden rengörs. 5

8 b.qxl: /03/09 12:40 Side 6 N VIKTIG. OPPBEVARES FOR FREMTIDIG BRUK Sett av noen få minutter til å lese denne bruksanvisningen nøye. Feil montering kan forårsake skader på grinden eller i verste fall barnet. Kontroller alle delene av grinden når du pakker den ut av emballasjen. Ikke bruk grinden hvis noen av delene er ødelagt eller mangler. Premier passer til åpninger fra cm. Denne sikkerhetsgrinden er fremstilt av metall. Avantgarde passer til åbninger fra cm. Denne sikkerhetsgrinden er fremstilt av tre og metall. Forlengere kan dessuten kjøpes separat til bruk i følgende åpninger: Åpningens bredde Antall forlengere Premier: * cm 1 * cm ,5 cm 3 99,5-106,5 cm 4 106,5-113,5 cm 5 113,5-120 cm 6 Åpningens bredde Antall forlengere Avantgarde: * cm 1 * cm ,5 cm 3 97,5-104,5 cm 4 ADVARSEL: Feil montering eller innstilling av denne sikkerhetsgrinden kan være farlig. Ikke bruk sikkerhetsgrinden hvis deler av grinden er skadet eller mangler. Sikkerhetsgrinden må ikke monteres foran vinduer. Slutt å bruke grinden hvis barnet klarer å klatre over den. A og B ADVARSEL: Hvordan grinden plasseres i forhold til trappen kan påvirke barnets sikkerhet negativt. Vær oppmerksom på følgende: - Hvis grinden brukes øverst i trappen for å unngå at barnet faller ned trappene, må den ikke plasseres 6 Innledning Produktinformasjon Viktige merknader Grinden er beregnet på barn mellom 6 og 24 måneder. Fordi barn utvikler ferdigheter ved forskjellige alderstrinn, bør disse aldersgrensene tilpasses barnets eget utviklingstrinn. Når grinden er montert mellom to bygningsmessig faste og solide flater, i overensstemmelse med anvisningene, oppfyller den følgende standard: EN 1930: ,5-111,5 cm 5 111,5-118 cm 6 * Følger med til enkelte modeller. Sikkerhet: Hvis gitteret er satt opp med 2 eller flere forlengere på den ene siden av gitret, må den aldri brukes uten veggbeslag. Grinden må monteres i en bygningsmessig fast åpning som er fri for skitt og fett. Hvis grinden monteres på murvegg, gipsvegg eller annen ujevn overflate, kan det være nødvendig å feste for eksempel en høvlet plate på veggen for å få jevnt underlag. Trykk alltid på knappen når du løfter håndtaket. Alle spindlene har en deformering i gjengene for å hindre uforsvarlig justering. Plasthylsene til spindlene har ikke innvendige gjenger. Spindlene trenger ikke skrus løs det er bare å trekke dem ut av hylsene. Oppbevar bruksanvisningen og skrunøkkelen for fremtidig bruk. på noen av trappetrinnene under gulvnivå øverst. - Hvis grinden brukes nederst i trappen for å unngå at barnet går opp trappen, må den plasseres på det nederste trinnet. Hvis grinden har vært utsatt for en ulykke, må den ikke brukes mer. Plasser alltid grinden direkte på gulvet /i trappen. Vær oppmerksom på at dette produktet ikke nødvendigvis hindrer at det skjer ulykker. Gå aldri fra barnet uten tilsyn. Når grinden er montert, må du lese bruksanvisningen på nytt for å kontrollere at den er riktig montert og sikret. Vikt Mo

9 b.qxl: /03/09 12:40 Side 7 Viktige merknader Ikke heng eller bind fast leker på grinden. La aldri barna få bruke grinden som huske. La ikke eldre barn få lov til å klatre over grinden, da dette kan være farlig. Åpne alltid grinden først. Grinden skal alltid stå i lukket og låst stilling. Montering 1. VIKTIG Først er det viktig å gjøre seg kjent med hvordan åpne- og lukkemekanismen fungerer. Slik åpner du grinden Trykk på knappen og løft håndtaket samtidig sving grinden til siden for å åpne den. 2. Slik lukker du grinden Lukk grinden og trykk håndtaket ned. Merk: Når grinden er montert og lukket, må du passe på at posisjonsindikatoren hviler over bunnrammen (se fig. 2a.) og at trykknappen har sprunget ut igjen. 3. Montering uten forlenger Sett inn hylsene (c) og spindlene (b). 4. Plasser grinden midt i åpningen og rett på gulvet/i trappen slik at avstandene A og B er like og ikke større enn 62 mm. Løft håndtaket til åpen stilling (se fig. 1). Ikke løft grinden. 5. Trekk ut de nederste spindlene, mot festeflaten og dra mutrene på begge spindlene til for hånd. Juster mutrene i henhold til punkt Trekk ut de øverste spindlene på begge sider av grinden, mot festeflaten. Dra deretter til mutteren på hengselsiden (6a) inntil posisjonsindikatoren hviler over bunnrammen (6b). Lukk håndtaket og stram spindelen på håndtak-siden (6c). Juster mutrene i henhold til punkt VIKTIG: På "håndtaksiden" av grinden sitter det en indikator oppe og en indikator nede. Indikatorenes funksjon er å vise om grinden oppnår riktig trykk i den aktuelle åpningen. Kontroller regelmessig at festene sitter som de skal, og at de ulike delene er i god stand. Juster om nødvendig, i henhold til denne bruksanvisningen. Kontroller regelmessig at låseinnretningene beveger seg fritt. Bruk bare originale Baby Dan reservedeler til dette produktet. Begge indikatorene har 2 nivåer. Et rødt nivå og et gult nivå. 7a. Grinden kan bare brukes uten veggbeslag hvis både rødt nivå og gult nivå i indikatoren er forsvunnet. 7b. Hvis det røde nivået forsvinner ved montering, kan gitteret brukes med veggbeslag i den aktuelle åpningen. 7c. Hvis det røde i indikatoren fortsatt er synlig når grinden er montert, kan grinden ikke brukes i denne åpningen. Det betyr nemlig at åpningen ikke tåler minstetrykket som kreves for en forsvarlig montering. 8+8a+8b Montering med veggkopper Plasser veggkoppene mellom spindlene og veggen/dørkarmen. Merk av hvor veggkoppene skal sitte. Fjern grinden. Skru inn veggkoppene i overensstemmelse med merkene. Merk:: skruene som følger med er bare beregnet på tre. Hvis veggkoppene skal festes til et annet materiale, må du bruke riktig type skruer og plugger (diameter = 4 mm). Du er nå klar til å montere grinden i henhold til punkt Montering av forlenger Kople sammen stangen og forlengerhusene. 10. Sett forlengerrørene rett inn i grinden (ikke i husene). Skyv den monterte forlengeren over rørene. Monter spindlene direkte inn i forlengerrørene. Monter grinden i henhold til punkt 3-6. Merk: Avstanden mellom den første forlengerstangen og veggen må ikke være større enn 61 mm. Vedlikehold Ingen deler av grinden trenger smøring. Rengjør grinden med varmt såpevann eller en fuktig klut. Bruk aldri løsningsmidler, kjemikalier, skurepulver eller skarpe redskaper når du rengjør grinden. 7

10 b.qxl: /03/09 12:40 Side 8 FIN TÄRKEÄÄ! SÄILYTÄ ASENNUSOHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. Lue ohjeet huolellisesti läpi, ennen kuin asennat tuotteen. Virheellinen asennus saattaa vahingoittaa tuotetta tai ikävimmässä tapauksessa lasta. Premier sopii seuraavanlaisiin aukkoihin: cm. Turvaportin valmistusmateriaali on metalli. Avantgarde sopii seuraavanlaisiin aukkoihin: cm. Turvaportin valmistusmateriaali on puu ja metalli. Irrallisia jatko-osia voi ostaa seuraavanlaisissa aukoissa käytettäväksi: Aukon leveys Jatko-osien Premier: lukumäärä * cm 1 * cm ,5 cm 3 99,5-106,5 cm 4 106,5-113,5 cm 5 113,5-120 cm 6 Aukon leveys Jatko-osien Avantgarde: lukumäärä * cm 1 * cm ,5 cm 3 VAROITUS: Jos turvaportti on koottu tai asennettu väärin, se voi aiheuttaa vaaratekijän. Älä käytä turvaporttia, jos se on vaurioitunut tai siitä puuttuu osia. Turvaporttia ei saa asentaa ikkunan eteen. Älä käytä turvaporttia, kun lapsi osaa kiivetä sen yli. A ja B VAROITUS: Jos turvaporttia ei asenneta oikein portaisiin nähden, se ei täytä tehtäväänsä eikä suojaa lapsesi turvallisuutta. 8 Yleistä Tuotetiedot Tärkeitä huomautuksia Tarkista tuotetta pakkauksesta purkaessasi, että tuote ei ole vahingoittunut. Älä käytä tuotetta, mikäli osia puuttuu tai on rikkoontunut. Portti on tarkoitettu 6 24 kuukauden ikäisille lapsille. Tätä ohjeistusta voi soveltaa lapsen kehityksen mukaan, koska lasten kyvyt ja valmiudet kehittyvät eri tahtiin. Kun tuote on koottu asennusohjeiden mukaisesti kahden kiinteärakenteisen pinnan väliin, se täyttää seuraavat standardit: EN 1930: ,5-104,5 cm 4 104,5-111,5 cm 5 111,5-118 cm 6 * Joissakin malleissa. Turvallisuus: Mikäli turvaportti asennetaan kahden tai useamman jatkopalan avulla, on seinäkiinnikkeitä käytettävä aina. Portti tulee sijoittaa kahden puhtaan ja kiinteärakenteisen pinnan väliin. Jos portti asennetaan tiiliseinään, kipsilevyseinään tai vastaavaan epätasaiseen pintaan, seinään on hyvä kiinnittää tasainen puurima portin asennusalustaksi. Paina aina painiketta, kun nostat kädensijaa. Tukiruuveissa on epäsymmetrinen kierre turvallisen asennuksen varmistamiseksi. Tukiruuvien hylsyjen sisäpinnalla ei ole kierteitä. Tukiruuveja ei tarvitse ruuvata auki, ne vain vedetään ulos hylsyistä. Säilytä asennusohje ja ruuviavain myöhempää käyttöä varten. Huomioi nämä seikat: - Jos turvaporttia käytetään portaiden yläpäässä estämästä lasta putoamasta portaita alas, tulee turvaportti sijoittaa ylimmälle portaalle. - Jos turvaporttia käytetään portaiden alapäässä estämässä lasta kiipeämästä portaita ylös, tulee turvaportti sijoittaa alimmalle portaalle. Jos turvaportin kanssa on tapahtunut onnettomuus, sitä ei saa ottaa uudelleen käyttöön. Aseta portti aina suoraan lattialle tai portaalle. Huomaa, että turvaportti ei välttämättä estä onnettomuuksia. Älä jätä lasta ilman valvontaa. Tär Ase

11 b.qxl: /03/09 12:40 Side 9 Tärkeitä huomautuksia Kun olet asentanut turvaportin, lue asennusohjeet kertaalleen ja tarkista, että asennus on tehty oikein ja turvallisesti. Älä ripusta tai kiinnitä leikkikaluja turvaporttiin. Älä anna lasten roikkua portissa. Älä anna vanhempien lasten kiivetä portin yli, vaan avaa portti aina. Pidä portti aina suljettuna ja lukittuna. Tarkista turvallisuussyistä säännöllisesti kiinnikkeet ja muut osat. Säädä tai kiristä tarpeen mukaan asennusohjeiden mukaisesti. Tarkista säännöllisesti, että lukkomekanismi liikkuu esteittä. Käytä vain alkuperäisiä Baby Dan - varaosia. Asennus 1. TÄRKEÄÄ Perehdy aluksi portin avaamiseen ja sulkemiseen. Portin avaaminen Avaa kädensija painamalla lukituspainiketta ja nostamalla kädensijaa samanaikaisesti. Nosta portti-osaa ja avaa portti. 2. Portin sulkeminen Sulje porttiosa ja paina kädensija alas. Huom.: Kun portti on asennettu paikoilleen ja porttiosa on suljettu, varmista, että tukipala on alaosan päällä (katso kuva 2a), ja että lukituspainike on ponnahtanut takaisin ulos. 3. Asennus ilman lisäosia Aseta hylsyt (c) ja tukiruuvit (b) paikoilleen. 4. Aseta portti keskelle oviaukkoa ja suoraan lattialle tai portaalle siten, että A:n ja B:n väliset etäisyydet ovat samat ja korkeintaan 62 mm. Avaa kädensija yläasentoon (katso kuva 1). Älä nosta porttia. 5. Vedä alatukiruuveja kohti kiinnityspintaa ja kiristä molempien tukiruuvien muttereita käsin. Säädä muttereita kohdan 7 mukaisesti. 6. Vedä ylätukiruuveja kohti kiinnityspintaa. Kiristä ensin saranapuolen mutteria (6a), kunnes tukipala on alaosan päällä (6b). Sulje kädensija ja kiristä kädensijan puoleista tukiruuvia (6c). Säädä muttereita kohdan 7 mukaisesti. 7. TÄRKEÄÄ: Portin ylä- ja alareunassa on kädensijan puolella kiinnikemerkit. Niiden tarkoituksena on kertoa, onko portti tarpeeksi tukevasti kiinni oviaukossa. Molemmissa merkeissä on kaksi osaa (punainen ja keltainen). 7a. Porttia voidaan käyttää ilman seinäkiinnikkeitä ainoastaan silloin, kun molempien merkkien punainen ja keltainen osa ovat poissa näkyvistä. 7b. Jos punainen merkki häviää kiinnitettäessä, portin asennukseen tulee käyttää seinäkiinnikkeitä. 7c. Jos punainen merkki näkyy, portti ei sovellu käytettäväksi kyseisessä oviaukossa, sillä oviaukko ei kestä turvallisen asennuksen edellyttämää minimipainetta a + 8b Asennus seinäkiinnikkeiden avulla Sijoita seinäkiinnikkeet seinätassujen ja oviaukon kehyksen väliin. Merkitse seinäkiinnikkeiden paikat. Poista portti. Ruuvaa seinäkiinnikkeet paikoilleen merkintöjen mukaisesti. Huom.: Turvaportin mukana toimitettavat ruuvit on tarkoitettu puukiinnitykseen. Käytä muiden materiaalien kanssa niihin soveltuvia ruuveja ja proppausvaippoja (Ø 4 mm). Assenna portti kohdan 3-6 mukaisesti. 9. Lisäosan kokoaminen Kiinnitä hylsyt lisäosaputken ylä- ja alapäähän. 10. Yhdistä lisäosaputket suoraan porttiin (ei hylsyihin). Paina koottu lisäosa paikoilleen lisäosaputkeen. Kiinnitä tukiruuvit lisäosaan. Assenna portti kohdan 3-6 mukaisesti. Huom.: Seinän ja portin uloimman osan etäisyys saa olla korkeintaan 61 mm. Hoito Portin osat eivät vaadi rasvausta. Puhdista portti lämpimällä saippuavedellä tai kostealla liinalla. Älä koskaan käytä portin puhdistamiseen liuottimia, kemikaaleja, hankaavia puhdistusaineita tai teräviä esineitä. 9

12 b.qxl: /03/09 12:40 Side 10 10

13 b.qxl: /03/09 12:40 Side 11 p o n m r s q l b x 4 f x 4 i* x 2 c x 4 g x 1 j* x 4 e x 4 h* x 2 k* x 2 * Inkluderet ved nogle modeller * Ingår i vissa modeller * Følger med til enkelte modeller * Joissakin malleissa. 11

14 b.qxl: /03/09 12:40 Side 12 A. B a b c c b 4. b c c b x Max. 62 mm Y Max. 62 mm

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI MOD 9600-90 X Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI O C MENU 40 560 560 446 Fig.2 -+ 3 B Fig.1 A Fig.3 MONTERING DK Mikroovnslågen monteres foran nichen i

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

ARM-400P Slim flat panel wall mount

ARM-400P Slim flat panel wall mount ARM-400P Slim flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg. For mounting

Læs mere

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD Väggfäste LD Veggfeste LD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LD 10 32" 2009 Biltema Nordic Services AB Väggfäste LD/plasma 10 32" Medföljande delar: Säkerhetsskruvar Tighten bolt Skärmkonsol Arm Förlängningsstag

Læs mere

Flo-tech PT hoftebælter Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering.

Flo-tech PT hoftebælter Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES- BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. Dette produkt skal monteres af en erfaren terapeut eller tekniker. Dette dokument indeholder vigtige

Læs mere

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 20-645_manual.indd 2011-04-2, 11.20.26 Art. 20-645 Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 2011 Biltema Nordic Services AB Hopfällbar arbetsbänk

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM 26" 50" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

ARM-413 Tiltable flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-413 Tiltable flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM- Tiltable flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg.

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter.

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter. GB Assembly instruction NO Montering DK Samlevejledning FI Ohjeet SE Montering Shed-in-a-Box 1,8 x 1,8 x 1,8 m #70389 MIDLERTIDIG KONSTRUKTION TILLFÄLLIG KONSTRUKTION TEMPORARY STRUCTURE = Nyttig information

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

BARNGRIND BARNEGRIND TURVAPORTTI BØRNELÅGE

BARNGRIND BARNEGRIND TURVAPORTTI BØRNELÅGE BARNGRIND BARNEGRIND TURVAPORTTI BØRNELÅGE EN1930:2011 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-06-01 Biltema Nordic Services AB BARNGRIND Uppfyller

Læs mere

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 55107 Brugsanvisning Bruksanvisning LAMELFRÆR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager lamelfræseren i brug, så du ved, hvordan den skal anvendes. Sørg for at vedligeholde maskinen

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

ARM-515 / 515V Flexible flat panel wall mount

ARM-515 / 515V Flexible flat panel wall mount ARM-515 / 515V Flexible flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 40kg. Please

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

RESESÄNG, BARN REISESENG, BARN MATKASÄNKY, LAPSILLE REJSESENG, BØRN

RESESÄNG, BARN REISESENG, BARN MATKASÄNKY, LAPSILLE REJSESENG, BØRN 47-788_manual.indd 2014-11-11, 10.24.13 Art. 47-788 RESESÄNG, BARN REISESENG, BARN MATKASÄNKY, LAPSILLE REJSESENG, BØRN EN716-1-2:2008+A1:2013 EN71-2:2011, EN71-3:2013 Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER

PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

www.stigagames.com KICK SCOOTER 8280-0300-05

www.stigagames.com KICK SCOOTER 8280-0300-05 www.stigagames.com SE MONTERINGSanvisning DK Monteringsvejledning NO MONTERINGSanvisning SF Kokoamisohje GB ASSEMBLE Instruction manual KICK SCOOTER Creator 200 8280-0300-05 Svenska SE Justerbar höjd 90-100

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

SE Användarhandledning. FI Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning

SE Användarhandledning. FI Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning EN User guide Component checklist You have bought a wall mount for a flat panel display up to 35kg. For mounting on concrete and wooden walls, please use the included screws and plugs. For mounting on

Læs mere

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Støvsuger 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus Teleskopstege inkl. klämskydd med klembeskyttelse Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus inkl. fingerbeskyttelse MAX 150 kg SE Teleskopstege inkl. klämskydd Instruktionsmanual för teleskopisk aluminiumstege

Læs mere

MONTERINGSVEILEDNING FOR BORDSTATIV

MONTERINGSVEILEDNING FOR BORDSTATIV MONTERINGSVEILEDNING FOR BORDSTATIV 1. Påkrevde deler ved montering av bordstativet (medfølger) Merk: Illustrasjonene nedenfor er bare for referanse. Før du monterer stativet, vennligst sjekk at du har

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Læs mere

Toddler Roller NXT90 B

Toddler Roller NXT90 B Toddler Roller NXT90 B Brugsanvisning SE DK NO DE UK FI Kassens Indhold 4 stk. ETP 5mm skruer 1 stk. Ståbræt pedal 1 stk. Pedal feste Instruktionsmanaul för, Brugsanvisning for, Bruksanvisning for, Gebrauchsanweisung

Læs mere

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER INFRAVÄRMARE 1000 W INFRARØ TERRASSEVARMER 1000 W INFRAPUNALÄMMITIN 1000 W IR VARMER 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere