datamix 4000 BETJENINGS- VEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "datamix 4000 BETJENINGS- VEJLEDNING 981000600"

Transkript

1 datamix 4000 BETJENINGS- VEJLEDNING

2 Kære kunde. La Cours Vej 1 DK-7430 Ikast Tel.: Fax.: Bank: SparNord A/S No.: CVR nr , EXP.Vat no A/S reg. No.: Jeg vil gerne takke Dem for den tillid, De har vist os ved at investere i et Datamix-vådfodringsanlæg. Jeg håber, at vi i fremtiden vil få et godt samarbejde. SKIOLD Echberg A/S arbejder konstant på at udforme og montere anlæggene, således at brugeren er sikret mest mulig mod risici for ulykker. Desværre er opbygningen af et vådfodringsanlæg så komplekst, at det ikke lader sig sikre 100 %. Da det er vigtigt for os, Dem og Deres medarbejdere at opnå størst mulig sikkerhed på arbejdspladsen, har vi i det følgende gjort rede for nogle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, man bør efterleve ved arbejde med anlægget. Sørg for rigelig udluftning, før du går ned i blandetanken. Der er ingen ilt tilstede. Tag låget af og lad f.eks. en luftslange fra en magnetventil blæse luft ned, før og medens du er i blandetanken. Prøv f.eks. først med en tændstik, om der er ilt tilstede, før du kravler ned. Sluk for hovedstrømmen til styretavlen, og tag eventuelle sikringer til omrøreren ud, inden du går ned i blandetanken. Gå aldrig ned i blandetanken, når du er alene. Hav altid en voksen medhjælper i nærheden. Sluk for hovedstrømmen til styretavlen, før du adskiller pumpen. Skal du arbejde med mekaniske dele, der styres af foderanlæggets computer, husk da: SLUK FOR HOVEDSTRØMMEN OG TAG EVENTUELLE SIKRINGER TIL DEN PÅGÆLDENDE MASKINE UD AF STYRETAVLEN, SÅ LÆNGE DU ARBEJDER MED MASKINEN. Programmet i et Datamix system er meget stort, og der findes et væld af mulige kombinationsmuligheder. Vi har bestræbt os på at gøre betjeningen lettest mulig, men der vil naturligvis blive steder, hvor De ikke ved, hvad De skal gøre. Det vil derfor være af stor værdi, at De og Deres medarbejdere gennemlæser denne manual grundigt, og at De, når De får et problem, tager manualen frem og via denne prøver at løse opgaven. De vil ved denne fremgangsmåde hurtigere komme ind i brugen af computeren og dens mange muligheder. Vælger man den lette løsning at ringe til vor service afdeling, løser man ganske vist hurtigt det akutte problem, men man lærer ikke noget af det. Derfor: Har de et problem, gå da ind i manualen under det afsnit, Som de har problemer med og læs hele afsnittet. De vil derved på kort tid komme igennem en mængde oplysninger, som De vil kunne bruge ved senere lejlighed. Samtidigt vil De, ved selv at finde frem til årsagen til problemet, kunne huske det ved en anden lejlighed. Skulle Skulle problemet være af en sådan karakter, at De ikke selv kan løse det, står vor serviceafdeling naturligvis til rådighed for Dem på telefon Her vil De i kontortiden få direkte kontakt til vor service afdeling. Med venlig hilsen Skiold Echberg A/S kunde.doc Side 1 af

3

4 T4_01IDK datamix 4000 VEJLEDNING OPSTART / INSTALLATION INSTALLATIONS-DATA...1 Adgang til opsëtning og justeringer...1 Opsëtning af ventil-type...3 Systemopsëtning for indvejning og udfodringsdele...4 Definering af omlõb/hovedstrenge...5 Opsëtning af ventiler og reduktion...6 Definering af Reduktionsventil...6 Definering af PIGMIX-ventiler...6 Opsëtning af pumpe-type...7 Opsëtning af silo og indvejning...8 Silo Silo Silo 3-4, omrõring/recirkulering...10 Silo Opdater opsëtningen...12 Sprogversion...13 Juster moduler...14 Vëgt justering...16 Udfõrsel af vëgtjusteringen...17 Klargõr systemet for opstart...18

5 T4_01DK 04/03-95 INSTALLATIONS-DATA Ved opstart af datamix 4000 er der forskellige installations-data, samt justeringer der skal foretage fõr anlëgget kan igangsëttes. Fõr igangsëtning kan foretages skal fõlgende opsëtning og justeringer foretages. Opsëtning af ventiltyper System-opsëtning for indvejning og udfodringsdele Definering af sprogversion. Justering af I/O- og vëgt-modul. Justering af vëgten. Adgang til opsëtning og justeringer. Der er ikke umidelbar adgang til billeder hvorpü opsëtninger og justeringer fortages. For at fü adgang til disse funktioner, skal der indtastes en servicekode pü Servicebilledets hovedmenu. Fremvëlg servicebillede (nõglen), hovedmenu. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø SERVICEBILLEDER Cursor -> ± BLANDERDATA ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ 2 MANUEL BETJENING 3 JUSTER UR V. 1.xxx MIN ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Placer cursoren lëngst til venstre pü linien med dato og klokkeslet (se ovenstüende). Tast herefter 3575 efterfulgt af [=], bemërk at indtastningen ikke kan ses pü displayet.

6 T4_01DK 04/03-95 NÜr koden er korrekt indtastet, vil servicebillede, hovedmenuen blive supleret med adgang nedenstüende billeder. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø SERVICEBILLEDER ± BLANDERDATA ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ 2 MANUEL BETJENING 3 JUSTER UR * 4 SYSTEMDEFINITION * 5 OPSTART/INSTALLATION * 6 JUSTER MODULER V. 1.xxx MIN ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ NÜr servicekoden er indtastet er der adgang til alle omrüder i computeren, hvor der er servicefunktioner. Ud over ovenstüende servicebilleder, vil der med indtastning af koden samtidig vëre Üben fõlgende funktioner. índring af ventil-type pü Ventilbilleder. Servicebillede under Ventilbilleder. Servicebillede under Silobilleder.

7 T4_01DK 04/03-95 Opsëtning af ventil-type. Fõr igangsëtning skal ventil-typen indtastes til at vëre den korrekte type. Der skal defineres for hver enkelt ventilnr. om den skal anvendes til slagtesvin, sõer eller de er en manuel ventil. NÜr datamix 4000 tages i anvendelse, vil alle ventiler vëre defineret til at vëre til slagtesvin, og skal der ikke anvendes til andet end slagtesvin, er yderligere opsëtning af ventil-typen ik nõdvendig. For at ëndre ventil-typen, skal der Übnes for servicefunktion med koden 3575 pü Servicebilleder (se foregüende, Adgang til opsëtning og justeringer). Vëlg frem ventilnr. hvor ventil-type skal ëndres, tast 2 * baggrundsbillede [SHIFT]+[>] ( ) indtil nedenstüende billede er fremme. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Vnt Fe tot StiDg Pm Type 1 ###### #### ## NO ±M <- Cursor 2 ###### #### ## NORM ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Placer cursoren under "Type" (pü nuvërende type-tekst). Indtast herefter nr. pü ventil-type der skal anvendes ved pügëldende ventil. 2 = NORM Ventil-type til slagtesvin 3 = MAN Ventil-type til manuel ventil / slangeudfodring 5 = SO Ventil-type til sõer BEMíRK: Der kan kun ëndres ventil-type hvis der stür [0] ved "Stk".

8 T4_01DK 04/03-95 Systemopsëtning for indvejning og udfodringsdele. Fõr igangsëtning skal det defineres hvordan anlëgget er opbygget. Der skal defineres hvilke ventiler der pü hvilke omlõb. Der skal defineres om der er PIGMIX ventiler, samt om der skal anvendes reduktionsventil under udfodring. Der skal defineres hvilken pumpetype der anvendes. Der skal defineres hvordan indvejningen ser ud. Definering af opbygningen fortages pü Servicebillede 4 SYSTEMDEFINITION. Vëlg Servicebillede (nõglen), og fra hovedmenu tastes 3 * Gruppebillede [SHIFT]+[] ( ), hvorefter nedenstüende billede fremkommer. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Omlõb F.Vnt S.Vnt Lgd 1 ### ### #### 2 ### ### #### ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ 3 ### ### #### 4 ### ### #### ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ

9 T4_01DK 04/03-95 Definering af omlõb/hovedstrenge. PÜ systemet kan der tilkobles op til 4 omlõb/hovedstrenge. Der kan ikke tilkobles sidestrenge pü hovedstrengene. I systemopsëtningen skal defineres fõrste og sidste ventil der er pü hver enkelt omlõ samt lëngden (i meter) for omlõbet. Anlëgs eksempel med fõlgende omlõb og ventiler 1. omlõb ventil 1-35, lëngde 120 meter 2. omlõb ventil 36-60, lëngde 145 meter 3. omlõb ventil 61-78, lëngde 115 meter OvenstÜende vil indtastet vëre som efterfõlgende ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Omlõb F.Vnt S.Vnt Lgd ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Ved definering af omlõb, behõver laveste ventilnr. ikke nõdvendigvis at vëre pü 1. omlõb, der kan f.eks. indtastes som efterfõlgende. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Omlõb F.Vnt S.Vnt Lgd ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Man skal vëre opmërksom pü fõlgende forhold under udfodring. Der udfodres i ventilnr. orden hvor laveste ventilnr. pü omlõbet udfodres fõrst. Hvis der skal udfodres pü flere omlõb ved samme fodring, udfodres fõrst pü hõjeste omlõbsnr. (fra nr. 4 og ned mod 1).

10 T4_01DK 04/03-95 Opsëtning af ventiler og reduktion. For hver enkelt ventilnr. skal defineres om der skal anvendes reduktionsventil for neddrosling af flowhastigheden under udfodring. Typisk bõr der altid anvendes reduktionsventil pü ventiler hvorved der skal udfodres smü mëngder, f.eks. i farestalde. Desuden skal der for ventiler hvor der er monteret PIGMIX-fõler, defineres at ventile skal udfodre som südan. Ved at vëlge baggrundsbillede [SHIFT]+[>] ( opsëtning af ventiler. ) fremkommer nedenstüende billede for [SHIFT]+[>] ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Vnt Reduktion PIGMIX 1 NEJ JA 2 JA NEJ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ 3 JA NEJ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Definering af Reduktionsventil. For hver enkelt ventil defineres om reduktionsventilen skal aktiveres. JA (1) = Reduktionsventil aktiveres ved udfodring af ventilen. NEJ (0) = Ingen reduktion. Bemërk: Hvis der anvendes snekkepumpe kan der ikke anvendes Reduktion feltet vil vëre blank. Definering af PIGMIX-ventiler. For ventiler der skal udfodre PIGMIX, og hvorved der er monteret PIGMIXfõler, skal der defineres for hver enkelt ventil om det er en PIGMIX-ventil. JA (1) = At ventilen er en PIGMIX-ventil. NEJ (0) = Normal ventil.

11 T4_01DK 04/03-95 Opsëtning af pumpe-type. Systemet skal kende hvilken pumpetype der anvendes pü anlëgget, som standard e defineret Centrifugal. Ved at vëlge baggrundsbillede [SHIFT]+[>] ( opsëtning af PumpeType ) fremkommer nedenstüende billede for [SHIFT]+[>] ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Pumpetype 1 Centrifugal ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Der indtastes nr. for pumpetype der er monteret pü anlëgget. 1 => Centrifugal 2 => Snekkepumpe Med Centrifugalpumpe kan der anvendes reduktionsventil for neddrosling af flowhastighed under udfodring (se foregüende afsnit). Med snekkepumpe vil der ikke vëre mulighed for at anvende reduktionsventil. PÜ snekkepumpen er der monteret en BYPASS-ventil, for at reducere overtryk ved lukkede ventiler. Lufttrykket pü BYPASS-ventilen skal vëre justeret korrekt for at fü optimal drift med snekkepumpen. Lufttrykket til BYPASS-ventil bõr normalt vëre indstillet til ca. 1,3 bar under lufttrykket til anlëgget. Normalt stilles lufttrykket til anlëgget pü ca. 5,5 bar og til BYPASS pü ca. 4,2 bar.

12 T4_01DK 04/03-95 Opsëtning af silo og indvejning. I systemet skal defineres hvordan siloerne er tilkoblet anlëgget. Allerede under monteringen af siloer skal man vëre opmërksom pü, hvilke tilkoblings muligheder der eksisterer. Ved at vëlge baggrundsbillede [SHIFT]+[>] ( opsëtning af Siloer. ) fremkommer nedenstüende billede for [SHIFT]+[>] ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Silo Linie Recirk ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ 3 0 NEJ 4 0 NEJ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ For hver enkelt silo defineres hvordan den er tilkoblet anlëgget. Hertil er der fast defineret nogle Linier, 0 til 4, samt for silo 3 og 4 er der mulighed for at montere recirkulering i siloen fõr indvejning. Linie 0 anvendes hvor siloen er tilkoblet direkte til blanderen, f.eks. med en pumpe, ventil eller snegl. Linie 1 og 2 bestür af en pumpe og en ventil. Linierne kan anvendes i forbindelse m siloerne 2-4. Hvis der er monteret recirkulering (kun muligt pü silo 3 og 4), skal siloerne defineres til linie 1 eller 2. Linie 3 og 4 kan anvendes i forbindelse med siloerne Linie 3 bestür af en fëllessnegl. Linie 4 bestür af en mõlle samt en fëllessnegl. Fëlles for linie 3 og 4 er der yderligere en fëllessnegl. Efterfõlgende specificeres hvilke tilslutnings muligheder der kan benyttes for hver enkelt silonr.

13 T4_01DK 04/03-95 Silo 1. Silo 1 er fast defineret til at vëre vandventilen, tilsluttet ved pumpen. Silo 1 kan ikke indtastes til nogen Linie (ligger standard til 0). Silo 2-4. Silo 2-4 kan monteres direkte til blandetanken, og defineres derved til Linie 0 Silo 2-4 kan desuden tilkobles Linie 1 eller 2. Dette kan f.eks. vëre tilfëldet hvis der er en fëlles pumpe til indvejning. Hvis der monteres recirkulering i silo (gëlder kun silo 3 og 4), skal der anvendes linie 1 eller 2 (se efterfõlgende).

14 T4_01DK 04/03-95 Silo 3-4, omrõring/recirkulering. Silo 3 og 4 er som standard defineret til at der kan monteres omrõrer i disse. Omrõrer kan monteres uanset hvilken Linie nr. siloerne er defineret med. Skal der monteres recirkulering i silo 3 eller 4, anvendes samme signa som til omrõrer, men i opsëtningen skal silo med recirkulering definere med Linie 1 eller 2, samt der skal tastes JA (1) for Recirk.

15 T4_01DK 04/03-95 Silo Silo 5 til 10 kan tilkobles direkte til blanderen, eller de kan tilkobles gennem Linie 3 eller 4. SÜfremt S 3 og S 4 monteres direkte til blanderen, udelades S 5. Hvis Linie 3 og 4 kun har Çn samlet fëllessnegl anvendes S 5 (S 3 og S 4 udelades). Hvis en af Linierne ud over egen snegl, ogsü skal tilkobles S 5, skal begge Linie monteres gennem S 5, da denne altid vil vëre aktiveret nür en af Linierne aktiveres.

16 T4_01DK 04/03-95 Opdater opsëtningen. Efter indtastning af opsëtningen, skal systemet opdateres ved at systemdefinition sk genereres. Servicebillede OPSTART INSTALLATION vëlges frem (Fra hovedmenu tastes 4 * [SHIFT]+[] ). ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø OPSTART/INSTALLATION Manuel mode NEJ Init Variabel NEJ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Sprog ########## Generer system NEJ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Placer cursoren pü "NEJ" ved "Generer system", indtast [1] (JA). ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø OPSTART/INSTALLATION Generer system ±JA ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Afvent at der automatisk fremkomme NEJ. Systemdefinition er genereret korrekt nür der automatisk fremkommer NEJ. Hvis der er fejl i opsëtningen, vil der blive givet meddelelse herom pü displayet.

17 T4_01DK 04/03-95 Sprogversion. I datamix 4000 er der indbygget 4 sprogversioner, henholsvis DANSK, SVENSK, ENGELS og TYSK. Sprogversion ëndres pü Servicebillede, OPSTART INSTALLATION. Fremvëlg Servicebillede og 4 *[SHIFT]+[] indtil nedenstüende billede fremkommer. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø OPSTART/INSTALLATION Manuel mode NEJ Init Variabel NEJ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Sprog DANSK Generer system NEJ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Placer cursoren over eksisterende sprog-tekst. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø OPSTART/INSTALLATION Sprog DA±SK Generer system NEJ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Indtast nr. for sprog som õnskes. 0 DANSK 1 SVENSK 2 ENGLISH (Engelsk) 3 DEUTSCH (Tysk) Ny sprogtekst fremkommer automatisk nür nr. er indtastet.

18 T4_01DK 04/03-95 Juster moduler. Systemet er monteret med en vëgt- samt en I/O-modul. Fõr anlëget kan igangsëttes skal systemet kende de tilkoblede moduler, og dette gõres ved foretage en juster moduler. I õvrigt skal der altid foretages justering af moduler, hvis der udskiftes moduler pü anlëget. Fremvëlg servicebillede, JUSTER MODULER ved at taste 5 *[SHIFT]+[], hvorefter fõlgende billede vil fremkomme. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø JUSTER MODULER JA/NEJ 0 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ For at igangsëtte justeringen, placeres cursoren pü indtastes 1. Herefter beregner systemet antallet af moduler, hvorefter nedenstüende billede fremkommer. "0" hvor der ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Indtast serienr. I/O ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Billedet er for indtastning af serienr. for I/O-modulet. I/O-modulets serienr. er et 6-cifret tal som aflëses pü kanten af I/O-modulet. NÜr korrekt serienr. er indtastet for I/O-modul, fremkommer automatisk billede for indtastnin af vëgtens serienr. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Indtast serienr. VíGT ######## ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Vëgt-modulets serienr. er et 7-cifret tal som aflëses pü kanten af vëgt-modulet.

19 T4_01DK 04/03-95 NÜr korrekt serienr. er indtastet for vëgt-modul, fremkommer automatisk efterfõlgende billede som kvittering for at justeringen er gennemfõrt korrekt. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Justering gennemfõrt uden fejl ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Justeringen er nu afsluttet, hvorefter nyt billede kan vëlges. BEMíRK: Ved justering i forbindelse med udskiftning af eksisterende af modul pü igangvërende anlëg, vil den kun fremkomme med billede for indtastning af serienr. for mod som er udskiftet. Fejl under juster moduler. Hvis der opstür fejl, eller der indtastes forkert serienr. ved juster moduler, vil der bliv advaret herom ved at efterfõlgende billede fremkommer. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Fejl justering VíGT (I/O) Prõv igen # Skib # ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Fejl serienr. VíGT (I/O) Prõv igen # Skib # ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Man kan nu vëlge om man vil prõve justeringen igen for samme modul (indtast 1 ved "Prõv igen" ), eller at man vëlger at springe over pügëldende justering (indtast 1 ved "Skip" ). Hvis der under justering er opstüet fejl som ikke er rettet (der er valgt Skip), vil der blive gjort opmërksom pü dette med efterfõlgende billede. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Justering ikke gennemfõrt Vëlg JUSTER MODULER ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Eventuel fejlürsag skal findes, og JUSTER MODULER gennemfõres püny. BEMíRK: FùR SYSTEMET KAN IGANGSíTTES, SKAL JUSTER MODULER VíRE GENNEMFùRT UDEN FEJL.

20 T4_01DK 04/03-95 Vëgt justering. Fõr igangsëtning af anlëget skal vëgten justeres ind. Vëgtjusteringen foretages altid med tom blandetank. Vëgtjustering foretages pü Servicebillede, MANUEL BETJENING. Bemërk at servicekode 3575 pü servicebillede skal vëre aktiveret fõr justering af vëgetn ka foretages. MANUEL BETJENING fremvëlges fra servicebillede ved 2 [SHIFT]+[] *, hvorefter efterfõlgende billede fremkommer. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Kode Ref. Out1 Out2 O Stop alt aktiveret # ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Ved "Kode" indtastes 55, og ved "Ref." indtastes 3575, hvorefter billedet vil ëndre sig til efterfõlgende. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Kode Ref. Scale Vëgt 55 1 xxxx,x xx,x Stop alt aktiveret # ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ

21 T4_01DK 04/03-95 Udfõrsel af vëgtjusteringen Fõr vëgtjustering fortages skal blandetanken vëre tom. 1: Indtast 9800 ved "Scale". Indtast ved vëgtvisningen (oven i det viste tal). Herefter ventes i ca. 30 sekunder. Indtast herefter 0,0 ved vëgtvisning, og vent igen ca. 30 sekunder fõr videre justering foretages. 2: Lëg nu en kendt vëgt op midt pü blanderens top. Der skal anvendes mindst 100 kg. 3: Indtast nu ved vëgtvisning nõjagtig hvor mange Kg der er lagt pü blanderen. 4: Fjern igen vëgten fra blanderen. Vëgtvisningen skal nu gü tilbage til 0. Hvis vëgten ikke viser 0, startes forfra med pk.1. 5: Luk igen for programeringsadgang. For vëgt type PD3230 fjernes Kode (55), og der vëlges et nyt billede. 6: Kontroller at vëgtvisningen stadig er korrekt, ved igen at lëgge det kendte antal kg op pü blanderen. Vëgten vil nu vëre korrekt justeret. Hvis der undervejs har vëret problemer, startes forfra med pk. 1. BEMíRK: Hvis vëgtvisningen "Indh." pü aktivitetsbilledet anvendes for kontrol af vëgtsystemet, skal man vëre opmërksom pü at denne visning er slõvet ned. Dette medfõrer at der kan gü op til 2-5 minutter fõr visningen er faldet helt til ro, efter at der er lagt en vëgt pü blanderen.

22 T4_01DK 04/03-95 Klargõr systemet for opstart. NÜr opsëtninger og justeringer er foretaget, klargõres systemet til opstart ved at alle variab i computeren sëttes op. Dette gõres automatisk pü Servicebillede, OPSTART INSTALLATION. Fremvëlg Servicebillede og 4 *[SHIFT]+[] indtil nedenstüende billede fremkommer. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø OPSTART/INSTALLATION Manuel mode NEJ Init Variabel NEJ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Det sikres at der stür NEJ ved "Manuel mode". Ved "Init Variabel" indtastes 1 (JA), hvorefter spëndingen afbrydes til computeren. NÜr der igen sëttes spënding pü computeren er den klar til opstart.

23 Kære kunde. La Cours Vej 1 DK-7430 Ikast Tel.: Fax.: Bank: SparNord A/S No.: CVR nr , EXP.Vat no A/S reg. No.: Jeg vil gerne takke Dem for den tillid, De har vist os ved at investere i et Datamix-vådfodringsanlæg. Jeg håber, at vi i fremtiden vil få et godt samarbejde. SKIOLD Echberg A/S arbejder konstant på at udforme og montere anlæggene, således at brugeren er sikret mest mulig mod risici for ulykker. Desværre er opbygningen af et vådfodringsanlæg så komplekst, at det ikke lader sig sikre 100 %. Da det er vigtigt for os, Dem og Deres medarbejdere at opnå størst mulig sikkerhed på arbejdspladsen, har vi i det følgende gjort rede for nogle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, man bør efterleve ved arbejde med anlægget. Sørg for rigelig udluftning, før du går ned i blandetanken. Der er ingen ilt tilstede. Tag låget af og lad f.eks. en luftslange fra en magnetventil blæse luft ned, før og medens du er i blandetanken. Prøv f.eks. først med en tændstik, om der er ilt tilstede, før du kravler ned. Sluk for hovedstrømmen til styretavlen, og tag eventuelle sikringer til omrøreren ud, inden du går ned i blandetanken. Gå aldrig ned i blandetanken, når du er alene. Hav altid en voksen medhjælper i nærheden. Sluk for hovedstrømmen til styretavlen, før du adskiller pumpen. Skal du arbejde med mekaniske dele, der styres af foderanlæggets computer, husk da: SLUK FOR HOVEDSTRØMMEN OG TAG EVENTUELLE SIKRINGER TIL DEN PÅGÆLDENDE MASKINE UD AF STYRETAVLEN, SÅ LÆNGE DU ARBEJDER MED MASKINEN. Programmet i et Datamix system er meget stort, og der findes et væld af mulige kombinationsmuligheder. Vi har bestræbt os på at gøre betjeningen lettest mulig, men der vil naturligvis blive steder, hvor De ikke ved, hvad De skal gøre. Det vil derfor være af stor værdi, at De og Deres medarbejdere gennemlæser denne manual grundigt, og at De, når De får et problem, tager manualen frem og via denne prøver at løse opgaven. De vil ved denne fremgangsmåde hurtigere komme ind i brugen af computeren og dens mange muligheder. Vælger man den lette løsning at ringe til vor service afdeling, løser man ganske vist hurtigt det akutte problem, men man lærer ikke noget af det. Derfor: Har de et problem, gå da ind i manualen under det afsnit, Som de har problemer med og læs hele afsnittet. De vil derved på kort tid komme igennem en mængde oplysninger, som De vil kunne bruge ved senere lejlighed. Samtidigt vil De, ved selv at finde frem til årsagen til problemet, kunne huske det ved en anden lejlighed. Skulle Skulle problemet være af en sådan karakter, at De ikke selv kan løse det, står vor serviceafdeling naturligvis til rådighed for Dem på telefon Her vil De i kontortiden få direkte kontakt til vor service afdeling. Med venlig hilsen Skiold Echberg A/S kunde.doc Side 1 af

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155 B4_EFIDK 29/03-95 KAPITEL EFFEKTIVITETSKONTROL datamix EFFEKTIVITETSKONTROL datamix Krav til korrekt beregnet effektivitet...1 EFFEKTIVITETSKONTROL FOR VENTILER...2 Opstart af ny effektivitetskontrol...2 Fra vnt ### Til vnt ###...2 Stiplads...2 Tilv/sv...3 Start periode stilling af effektivitetskontrol...3 Start af ny periode...3 S.dato...3 S.Stk...3 S.Kg...3 D.dato...3 D.Stk...3 D.Kg...3 índringer i perioden...4 Stk...4 kg...4 Kr...4 hëndelse...4 Udfõr...4 Div. omkostninger...5 BEMíRK:...5 PERIODE-DATA FOR EFFEKTIVITETSKONTROL...6 Ind Stk kg...6 Ud Stk kg...6 Dõd Stk kg...6 "F.dg." (Foderdage)...6 Fe...6 Tilvëkst...7 Udgift kr...7 Indtëgt kr...7 Foderdage pr. svin...7

156 B4_EFIDK 29/03-95 KAPITEL Formler for udregning af effektivitet...7 Fe/dag...7 Dagl.tilv...7 Fe/kg tilv....7 DB/gris kr....8 Kr/kg tilv....8 Dõde %...8 Staldudnyttelse i %...8 KORREKTION I OPSUMEREDE PERIODE-DATA...9 Korrektion i IndgÜet, AfgÜet og Dõde Stk...9 Korrektion i IndgÜet, AfgÜet og Dõde Kg...9 Korrektion i udgifter kr...9 Korrektion i Indtëgter kr...9 BEMíRK...9

157 B4_EF_DK 29/03-95 KAPITEL EFFEKTIVITETSKONTROL datamix DerkankunlaveseffektivitetskontrolforventileraftypenNORM-STI,dvs.ventiler for slagtesvin. Der kan laves effektivitetskontrol for ventil typen, nür der udfodres efter en Foderplan. Effektivitetskontrolvëlgessomseperatbilledgruppevedatanvendetastenmed [$]- tegnet. Krav til korrekt beregnet effektivitet. Fõlgende betingelser skal vëre opfyldt, for at effektivitetskontrol bliver korrekt. AlleventilersomerindenfordetomrÜdeafventiler(fraogtilventil), somskalmedieffektivitetskontrollen,skalvëreaftypennorm,samt skal alle vëre indtastet med et "Foderplan nr." (ikke Foderplan nr. 0). Alleventilersomermedieffektivitetskontrollen,skaltilenhvertidvëre indtastet med det aktuelle antal grise som er ved ventilen. VëgtkurvenpÜfoderkurvenskalforheleperiodenvëresÜrealistisksom muligt,süledesatdenautomatiskevëgtstigningpüventilbilledettilenhver tid afspejler omtrentlig grisenes reelle vëgt. NÜrVëgtforgriseneindtastespÜventilbilledet,skalindtastesdenreelle gennemsnitlige vëgt for pügëldende hold. PÜeffektivitetskontrolen,skalderaltidajourfõresnÜrderskerbevëgelser ind eller ud fra den gruppe af ventiler som er med i effektivitetskontrol. ùnskesderudgiftberegninger,skalderfordeenkeltekomponenterpü Komponent-billederne, altid vëre indtastet den korrekte pris for disse.

158 B4_EF_DK 29/03-95 KAPITEL EFFEKTIVITETSKONTROL FOR VENTILER. Der kan udfõres 4 forskellige effektivitetskontrol for ventiler. De samme ventiler kan indgü i flere effektivitetskontrol. NÜrEFFEKTIVITETSKONTROLvëlgesmed fremkomme. [$]-tastenvilnedenstüendebillede ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø INDBERET EFFEKTIVITET # Stk ### Kg ### Kr ####,## Udfõr # ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Div. omkostninger ####### Start periode # Fra vnt ### Til vnt ### Stiplads#### Tilv/sv ### S.dato ##/## D.dato ##/## S.Stk #### D.Stk #### S.Kg ####### D.Kg ####### ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Opstart af ny effektivitetskontrol Fõr opstart af ny effektivitetskontrol, skal fõlgende felter defineres. Fra vnt ### Til vnt ### Her defineres fra og til hvilke ventil nr. der skal foretages effektivitetskontrol. Kunventileridetafgrënsede omrüde,someraftypennormvil komme med i beregningerne af effektivitetskontrollen. Man skal her vëre opmërksom pü at ventiler af pügëldendetype, hvorved der er indtastet 0 ved Foderplan ogsü vil indgü i effektivitetskontrollen, uden at der sker automatisk vëgtforõgelsepü ventil-billedet.dettevilforürsageattotalantalkggrisevedstartog Dags dato i stalden ikke vil vëre korrekt, hvilket medfõrer at effektivitets-data vil blive udregnet pü et forkert grundlag. Stiplads : Herindtasteshvormangestipladserdererdimensionerettiltotalt ved de ventil som er med i effektivitetskontrollen. Antal stipladser anvendes for beregning af staldudnyttelsen.

159 B4_EF_DK 29/03-95 KAPITEL Tilv/sv : Da effektiviteten beregnes i forhold til producerede grise, er det nõdvendigtforatberegne,fordegrisedertilstadighedervedventilerne, at kende hvad den totale tilvëkst gennemsnitlig er pr. gris. Dentotaletilvëkstpr.gris,erdeantalkgdeskalvoksemediden periode de normalt vil vëre ved de ventiler som er med i effektivitetskontrollen. Hvisvëgtvedindsëttelsegennemsnitliger25kg,ogdegÜrudigenved 85kg,vildentotaletilvëkstvëre(85-25)=60kg,hvorforderved Tilv/sv indtastes [60]. DeforannëvntefelterpÜbilledetvilikkeblivenulstilletved0-stillingaf effektivitetskontrol (start af ny periode). Start periode : 0-stilling af effektivitetskontrol : Start af ny periode for effektivitet : Forat0-stilleeneffektivitetskontrologopstarteennyperiode,skalder ved" Startperiode "indtastes [35].Talleterlavet2-cifretforatmanikke uforvarende kommer til at nulstille en i forvejen opstartet effektivitetskontrol. NÜr [35] indtastes for at nulstille effektivitetskontrollen, vil den automatiskskrive [1] igenforatindikere,ateffektivitetskontrollener startet. S.dato : ø S.Stk : Data fremkommer automatisk fra ventilbilleder. S.Kg : Ÿ "S.dato" (Start dato), angiver hvilken dato effektivitetskontrollen er pübegyndt. "S.Stk" og "S.Kg" :angiverantalgrise,samttotal-vëgtenfordisse,ved start dato. D.dato : ø D.Stk : Data fremkommer automatisk fra ventilbilledet. D.Kg : Ÿ "D.dato" (Dags dato), angiver datoen i dag. "D.Stk" og "D.Kg" :angiverantalgrise,samttotal-vëgtenfordisse, dags dato.

160 B4_EF_DK 29/03-95 KAPITEL índringer i perioden for igangvërende effektivitetskontrol Hvergangderiperiodenefterateffektivitets-kontrolleneropstartetsker ëndringeristkogvëgtiformafatdertagesgriseindellerudsamtdõde griseveddeventilersomermedieffektiviteten,skaldetteajourfõresi periodedataerne. Herunder defineres hvordan indtastning af data for ajourfõring foretages. DerkankunindberettesdataforÇnhëndelseafgangen.NÜrindberettet hëndelse er udfõrt, kan nëste indberetning foretages. IndberetningafdatabehõverikkenõdvendigvisatbliveforetagetpÜdet tidspunkthvorëndringenforetagespüventilerne.manskaldogvëre opmërksompüatdetalsomliggertilgrundforudregningafeffektivitet vil vëre forkerte, indtil alle indberetninger af bevëgelser er ajourfõrt. Stk: Her indtastes antal grise som der indsëttes, udtages eller er dõde. Bemërk der kan kun indberettes for en hëndelse af gangen. kg : Her indtastes gennemsnits vëgt pr. gris. Bemërk at det er vëgten pr. gris, og ikke den samlede vëgt for alle stk. Systemetvilvedopdateringafperiode-dataautomatiskgangeindtastetkg med indtastet antal Stk. Kr : Her indtastes prisen (vërdien) pr. gris. Bemërkatdetervërdienpr.gris,ogikkedensamledevërdiforalle stk. Systemetvilvedopdateringafperiode-dataautomatiskgangeindtastetKr med indtastet antal Stk : Her indtastes kode for den hëndelse ovenstüende data er indtastet. TalletforhëndelsekanindtastesnÜrcursorerplaceretetvilkÜrligtsted over NÜr tallet er indtastet vil hëndelses-teksten automatisk blive vist i feltet. Fõlgende Kode-tal indtastes for hëndelser: INDGèET 1 AFGèET 2 DùDE 3 Ved opsumering af data, vil hëndelse i periode-data. opsumeringenske ud for tilsvarende Udfõr : NÜrforanstÜendedataerindtastet,indtastesder [1] ellertastes [S] ved Udfõr,hvorefterdeindtastededatavilbliveopsumeretunderperiodedata.

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere