datamix 4000 BETJENINGS- VEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "datamix 4000 BETJENINGS- VEJLEDNING 981000600"

Transkript

1 datamix 4000 BETJENINGS- VEJLEDNING

2 Kære kunde. La Cours Vej 1 DK-7430 Ikast Tel.: Fax.: Bank: SparNord A/S No.: CVR nr , EXP.Vat no A/S reg. No.: Jeg vil gerne takke Dem for den tillid, De har vist os ved at investere i et Datamix-vådfodringsanlæg. Jeg håber, at vi i fremtiden vil få et godt samarbejde. SKIOLD Echberg A/S arbejder konstant på at udforme og montere anlæggene, således at brugeren er sikret mest mulig mod risici for ulykker. Desværre er opbygningen af et vådfodringsanlæg så komplekst, at det ikke lader sig sikre 100 %. Da det er vigtigt for os, Dem og Deres medarbejdere at opnå størst mulig sikkerhed på arbejdspladsen, har vi i det følgende gjort rede for nogle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, man bør efterleve ved arbejde med anlægget. Sørg for rigelig udluftning, før du går ned i blandetanken. Der er ingen ilt tilstede. Tag låget af og lad f.eks. en luftslange fra en magnetventil blæse luft ned, før og medens du er i blandetanken. Prøv f.eks. først med en tændstik, om der er ilt tilstede, før du kravler ned. Sluk for hovedstrømmen til styretavlen, og tag eventuelle sikringer til omrøreren ud, inden du går ned i blandetanken. Gå aldrig ned i blandetanken, når du er alene. Hav altid en voksen medhjælper i nærheden. Sluk for hovedstrømmen til styretavlen, før du adskiller pumpen. Skal du arbejde med mekaniske dele, der styres af foderanlæggets computer, husk da: SLUK FOR HOVEDSTRØMMEN OG TAG EVENTUELLE SIKRINGER TIL DEN PÅGÆLDENDE MASKINE UD AF STYRETAVLEN, SÅ LÆNGE DU ARBEJDER MED MASKINEN. Programmet i et Datamix system er meget stort, og der findes et væld af mulige kombinationsmuligheder. Vi har bestræbt os på at gøre betjeningen lettest mulig, men der vil naturligvis blive steder, hvor De ikke ved, hvad De skal gøre. Det vil derfor være af stor værdi, at De og Deres medarbejdere gennemlæser denne manual grundigt, og at De, når De får et problem, tager manualen frem og via denne prøver at løse opgaven. De vil ved denne fremgangsmåde hurtigere komme ind i brugen af computeren og dens mange muligheder. Vælger man den lette løsning at ringe til vor service afdeling, løser man ganske vist hurtigt det akutte problem, men man lærer ikke noget af det. Derfor: Har de et problem, gå da ind i manualen under det afsnit, Som de har problemer med og læs hele afsnittet. De vil derved på kort tid komme igennem en mængde oplysninger, som De vil kunne bruge ved senere lejlighed. Samtidigt vil De, ved selv at finde frem til årsagen til problemet, kunne huske det ved en anden lejlighed. Skulle Skulle problemet være af en sådan karakter, at De ikke selv kan løse det, står vor serviceafdeling naturligvis til rådighed for Dem på telefon Her vil De i kontortiden få direkte kontakt til vor service afdeling. Med venlig hilsen Skiold Echberg A/S kunde.doc Side 1 af

3

4 T4_01IDK datamix 4000 VEJLEDNING OPSTART / INSTALLATION INSTALLATIONS-DATA...1 Adgang til opsëtning og justeringer...1 Opsëtning af ventil-type...3 Systemopsëtning for indvejning og udfodringsdele...4 Definering af omlõb/hovedstrenge...5 Opsëtning af ventiler og reduktion...6 Definering af Reduktionsventil...6 Definering af PIGMIX-ventiler...6 Opsëtning af pumpe-type...7 Opsëtning af silo og indvejning...8 Silo Silo Silo 3-4, omrõring/recirkulering...10 Silo Opdater opsëtningen...12 Sprogversion...13 Juster moduler...14 Vëgt justering...16 Udfõrsel af vëgtjusteringen...17 Klargõr systemet for opstart...18

5 T4_01DK 04/03-95 INSTALLATIONS-DATA Ved opstart af datamix 4000 er der forskellige installations-data, samt justeringer der skal foretage fõr anlëgget kan igangsëttes. Fõr igangsëtning kan foretages skal fõlgende opsëtning og justeringer foretages. Opsëtning af ventiltyper System-opsëtning for indvejning og udfodringsdele Definering af sprogversion. Justering af I/O- og vëgt-modul. Justering af vëgten. Adgang til opsëtning og justeringer. Der er ikke umidelbar adgang til billeder hvorpü opsëtninger og justeringer fortages. For at fü adgang til disse funktioner, skal der indtastes en servicekode pü Servicebilledets hovedmenu. Fremvëlg servicebillede (nõglen), hovedmenu. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø SERVICEBILLEDER Cursor -> ± BLANDERDATA ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ 2 MANUEL BETJENING 3 JUSTER UR V. 1.xxx MIN ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Placer cursoren lëngst til venstre pü linien med dato og klokkeslet (se ovenstüende). Tast herefter 3575 efterfulgt af [=], bemërk at indtastningen ikke kan ses pü displayet.

6 T4_01DK 04/03-95 NÜr koden er korrekt indtastet, vil servicebillede, hovedmenuen blive supleret med adgang nedenstüende billeder. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø SERVICEBILLEDER ± BLANDERDATA ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ 2 MANUEL BETJENING 3 JUSTER UR * 4 SYSTEMDEFINITION * 5 OPSTART/INSTALLATION * 6 JUSTER MODULER V. 1.xxx MIN ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ NÜr servicekoden er indtastet er der adgang til alle omrüder i computeren, hvor der er servicefunktioner. Ud over ovenstüende servicebilleder, vil der med indtastning af koden samtidig vëre Üben fõlgende funktioner. índring af ventil-type pü Ventilbilleder. Servicebillede under Ventilbilleder. Servicebillede under Silobilleder.

7 T4_01DK 04/03-95 Opsëtning af ventil-type. Fõr igangsëtning skal ventil-typen indtastes til at vëre den korrekte type. Der skal defineres for hver enkelt ventilnr. om den skal anvendes til slagtesvin, sõer eller de er en manuel ventil. NÜr datamix 4000 tages i anvendelse, vil alle ventiler vëre defineret til at vëre til slagtesvin, og skal der ikke anvendes til andet end slagtesvin, er yderligere opsëtning af ventil-typen ik nõdvendig. For at ëndre ventil-typen, skal der Übnes for servicefunktion med koden 3575 pü Servicebilleder (se foregüende, Adgang til opsëtning og justeringer). Vëlg frem ventilnr. hvor ventil-type skal ëndres, tast 2 * baggrundsbillede [SHIFT]+[>] ( ) indtil nedenstüende billede er fremme. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Vnt Fe tot StiDg Pm Type 1 ###### #### ## NO ±M <- Cursor 2 ###### #### ## NORM ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Placer cursoren under "Type" (pü nuvërende type-tekst). Indtast herefter nr. pü ventil-type der skal anvendes ved pügëldende ventil. 2 = NORM Ventil-type til slagtesvin 3 = MAN Ventil-type til manuel ventil / slangeudfodring 5 = SO Ventil-type til sõer BEMíRK: Der kan kun ëndres ventil-type hvis der stür [0] ved "Stk".

8 T4_01DK 04/03-95 Systemopsëtning for indvejning og udfodringsdele. Fõr igangsëtning skal det defineres hvordan anlëgget er opbygget. Der skal defineres hvilke ventiler der pü hvilke omlõb. Der skal defineres om der er PIGMIX ventiler, samt om der skal anvendes reduktionsventil under udfodring. Der skal defineres hvilken pumpetype der anvendes. Der skal defineres hvordan indvejningen ser ud. Definering af opbygningen fortages pü Servicebillede 4 SYSTEMDEFINITION. Vëlg Servicebillede (nõglen), og fra hovedmenu tastes 3 * Gruppebillede [SHIFT]+[] ( ), hvorefter nedenstüende billede fremkommer. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Omlõb F.Vnt S.Vnt Lgd 1 ### ### #### 2 ### ### #### ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ 3 ### ### #### 4 ### ### #### ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ

9 T4_01DK 04/03-95 Definering af omlõb/hovedstrenge. PÜ systemet kan der tilkobles op til 4 omlõb/hovedstrenge. Der kan ikke tilkobles sidestrenge pü hovedstrengene. I systemopsëtningen skal defineres fõrste og sidste ventil der er pü hver enkelt omlõ samt lëngden (i meter) for omlõbet. Anlëgs eksempel med fõlgende omlõb og ventiler 1. omlõb ventil 1-35, lëngde 120 meter 2. omlõb ventil 36-60, lëngde 145 meter 3. omlõb ventil 61-78, lëngde 115 meter OvenstÜende vil indtastet vëre som efterfõlgende ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Omlõb F.Vnt S.Vnt Lgd ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Ved definering af omlõb, behõver laveste ventilnr. ikke nõdvendigvis at vëre pü 1. omlõb, der kan f.eks. indtastes som efterfõlgende. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Omlõb F.Vnt S.Vnt Lgd ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Man skal vëre opmërksom pü fõlgende forhold under udfodring. Der udfodres i ventilnr. orden hvor laveste ventilnr. pü omlõbet udfodres fõrst. Hvis der skal udfodres pü flere omlõb ved samme fodring, udfodres fõrst pü hõjeste omlõbsnr. (fra nr. 4 og ned mod 1).

10 T4_01DK 04/03-95 Opsëtning af ventiler og reduktion. For hver enkelt ventilnr. skal defineres om der skal anvendes reduktionsventil for neddrosling af flowhastigheden under udfodring. Typisk bõr der altid anvendes reduktionsventil pü ventiler hvorved der skal udfodres smü mëngder, f.eks. i farestalde. Desuden skal der for ventiler hvor der er monteret PIGMIX-fõler, defineres at ventile skal udfodre som südan. Ved at vëlge baggrundsbillede [SHIFT]+[>] ( opsëtning af ventiler. ) fremkommer nedenstüende billede for [SHIFT]+[>] ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Vnt Reduktion PIGMIX 1 NEJ JA 2 JA NEJ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ 3 JA NEJ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Definering af Reduktionsventil. For hver enkelt ventil defineres om reduktionsventilen skal aktiveres. JA (1) = Reduktionsventil aktiveres ved udfodring af ventilen. NEJ (0) = Ingen reduktion. Bemërk: Hvis der anvendes snekkepumpe kan der ikke anvendes Reduktion feltet vil vëre blank. Definering af PIGMIX-ventiler. For ventiler der skal udfodre PIGMIX, og hvorved der er monteret PIGMIXfõler, skal der defineres for hver enkelt ventil om det er en PIGMIX-ventil. JA (1) = At ventilen er en PIGMIX-ventil. NEJ (0) = Normal ventil.

11 T4_01DK 04/03-95 Opsëtning af pumpe-type. Systemet skal kende hvilken pumpetype der anvendes pü anlëgget, som standard e defineret Centrifugal. Ved at vëlge baggrundsbillede [SHIFT]+[>] ( opsëtning af PumpeType ) fremkommer nedenstüende billede for [SHIFT]+[>] ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Pumpetype 1 Centrifugal ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Der indtastes nr. for pumpetype der er monteret pü anlëgget. 1 => Centrifugal 2 => Snekkepumpe Med Centrifugalpumpe kan der anvendes reduktionsventil for neddrosling af flowhastighed under udfodring (se foregüende afsnit). Med snekkepumpe vil der ikke vëre mulighed for at anvende reduktionsventil. PÜ snekkepumpen er der monteret en BYPASS-ventil, for at reducere overtryk ved lukkede ventiler. Lufttrykket pü BYPASS-ventilen skal vëre justeret korrekt for at fü optimal drift med snekkepumpen. Lufttrykket til BYPASS-ventil bõr normalt vëre indstillet til ca. 1,3 bar under lufttrykket til anlëgget. Normalt stilles lufttrykket til anlëgget pü ca. 5,5 bar og til BYPASS pü ca. 4,2 bar.

12 T4_01DK 04/03-95 Opsëtning af silo og indvejning. I systemet skal defineres hvordan siloerne er tilkoblet anlëgget. Allerede under monteringen af siloer skal man vëre opmërksom pü, hvilke tilkoblings muligheder der eksisterer. Ved at vëlge baggrundsbillede [SHIFT]+[>] ( opsëtning af Siloer. ) fremkommer nedenstüende billede for [SHIFT]+[>] ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Silo Linie Recirk ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ 3 0 NEJ 4 0 NEJ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ For hver enkelt silo defineres hvordan den er tilkoblet anlëgget. Hertil er der fast defineret nogle Linier, 0 til 4, samt for silo 3 og 4 er der mulighed for at montere recirkulering i siloen fõr indvejning. Linie 0 anvendes hvor siloen er tilkoblet direkte til blanderen, f.eks. med en pumpe, ventil eller snegl. Linie 1 og 2 bestür af en pumpe og en ventil. Linierne kan anvendes i forbindelse m siloerne 2-4. Hvis der er monteret recirkulering (kun muligt pü silo 3 og 4), skal siloerne defineres til linie 1 eller 2. Linie 3 og 4 kan anvendes i forbindelse med siloerne Linie 3 bestür af en fëllessnegl. Linie 4 bestür af en mõlle samt en fëllessnegl. Fëlles for linie 3 og 4 er der yderligere en fëllessnegl. Efterfõlgende specificeres hvilke tilslutnings muligheder der kan benyttes for hver enkelt silonr.

13 T4_01DK 04/03-95 Silo 1. Silo 1 er fast defineret til at vëre vandventilen, tilsluttet ved pumpen. Silo 1 kan ikke indtastes til nogen Linie (ligger standard til 0). Silo 2-4. Silo 2-4 kan monteres direkte til blandetanken, og defineres derved til Linie 0 Silo 2-4 kan desuden tilkobles Linie 1 eller 2. Dette kan f.eks. vëre tilfëldet hvis der er en fëlles pumpe til indvejning. Hvis der monteres recirkulering i silo (gëlder kun silo 3 og 4), skal der anvendes linie 1 eller 2 (se efterfõlgende).

14 T4_01DK 04/03-95 Silo 3-4, omrõring/recirkulering. Silo 3 og 4 er som standard defineret til at der kan monteres omrõrer i disse. Omrõrer kan monteres uanset hvilken Linie nr. siloerne er defineret med. Skal der monteres recirkulering i silo 3 eller 4, anvendes samme signa som til omrõrer, men i opsëtningen skal silo med recirkulering definere med Linie 1 eller 2, samt der skal tastes JA (1) for Recirk.

15 T4_01DK 04/03-95 Silo Silo 5 til 10 kan tilkobles direkte til blanderen, eller de kan tilkobles gennem Linie 3 eller 4. SÜfremt S 3 og S 4 monteres direkte til blanderen, udelades S 5. Hvis Linie 3 og 4 kun har Çn samlet fëllessnegl anvendes S 5 (S 3 og S 4 udelades). Hvis en af Linierne ud over egen snegl, ogsü skal tilkobles S 5, skal begge Linie monteres gennem S 5, da denne altid vil vëre aktiveret nür en af Linierne aktiveres.

16 T4_01DK 04/03-95 Opdater opsëtningen. Efter indtastning af opsëtningen, skal systemet opdateres ved at systemdefinition sk genereres. Servicebillede OPSTART INSTALLATION vëlges frem (Fra hovedmenu tastes 4 * [SHIFT]+[] ). ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø OPSTART/INSTALLATION Manuel mode NEJ Init Variabel NEJ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Sprog ########## Generer system NEJ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Placer cursoren pü "NEJ" ved "Generer system", indtast [1] (JA). ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø OPSTART/INSTALLATION Generer system ±JA ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Afvent at der automatisk fremkomme NEJ. Systemdefinition er genereret korrekt nür der automatisk fremkommer NEJ. Hvis der er fejl i opsëtningen, vil der blive givet meddelelse herom pü displayet.

17 T4_01DK 04/03-95 Sprogversion. I datamix 4000 er der indbygget 4 sprogversioner, henholsvis DANSK, SVENSK, ENGELS og TYSK. Sprogversion ëndres pü Servicebillede, OPSTART INSTALLATION. Fremvëlg Servicebillede og 4 *[SHIFT]+[] indtil nedenstüende billede fremkommer. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø OPSTART/INSTALLATION Manuel mode NEJ Init Variabel NEJ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Sprog DANSK Generer system NEJ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Placer cursoren over eksisterende sprog-tekst. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø OPSTART/INSTALLATION Sprog DA±SK Generer system NEJ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Indtast nr. for sprog som õnskes. 0 DANSK 1 SVENSK 2 ENGLISH (Engelsk) 3 DEUTSCH (Tysk) Ny sprogtekst fremkommer automatisk nür nr. er indtastet.

18 T4_01DK 04/03-95 Juster moduler. Systemet er monteret med en vëgt- samt en I/O-modul. Fõr anlëget kan igangsëttes skal systemet kende de tilkoblede moduler, og dette gõres ved foretage en juster moduler. I õvrigt skal der altid foretages justering af moduler, hvis der udskiftes moduler pü anlëget. Fremvëlg servicebillede, JUSTER MODULER ved at taste 5 *[SHIFT]+[], hvorefter fõlgende billede vil fremkomme. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø JUSTER MODULER JA/NEJ 0 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ For at igangsëtte justeringen, placeres cursoren pü indtastes 1. Herefter beregner systemet antallet af moduler, hvorefter nedenstüende billede fremkommer. "0" hvor der ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Indtast serienr. I/O ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Billedet er for indtastning af serienr. for I/O-modulet. I/O-modulets serienr. er et 6-cifret tal som aflëses pü kanten af I/O-modulet. NÜr korrekt serienr. er indtastet for I/O-modul, fremkommer automatisk billede for indtastnin af vëgtens serienr. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Indtast serienr. VíGT ######## ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Vëgt-modulets serienr. er et 7-cifret tal som aflëses pü kanten af vëgt-modulet.

19 T4_01DK 04/03-95 NÜr korrekt serienr. er indtastet for vëgt-modul, fremkommer automatisk efterfõlgende billede som kvittering for at justeringen er gennemfõrt korrekt. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Justering gennemfõrt uden fejl ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Justeringen er nu afsluttet, hvorefter nyt billede kan vëlges. BEMíRK: Ved justering i forbindelse med udskiftning af eksisterende af modul pü igangvërende anlëg, vil den kun fremkomme med billede for indtastning af serienr. for mod som er udskiftet. Fejl under juster moduler. Hvis der opstür fejl, eller der indtastes forkert serienr. ved juster moduler, vil der bliv advaret herom ved at efterfõlgende billede fremkommer. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Fejl justering VíGT (I/O) Prõv igen # Skib # ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Fejl serienr. VíGT (I/O) Prõv igen # Skib # ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Man kan nu vëlge om man vil prõve justeringen igen for samme modul (indtast 1 ved "Prõv igen" ), eller at man vëlger at springe over pügëldende justering (indtast 1 ved "Skip" ). Hvis der under justering er opstüet fejl som ikke er rettet (der er valgt Skip), vil der blive gjort opmërksom pü dette med efterfõlgende billede. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Justering ikke gennemfõrt Vëlg JUSTER MODULER ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Eventuel fejlürsag skal findes, og JUSTER MODULER gennemfõres püny. BEMíRK: FùR SYSTEMET KAN IGANGSíTTES, SKAL JUSTER MODULER VíRE GENNEMFùRT UDEN FEJL.

20 T4_01DK 04/03-95 Vëgt justering. Fõr igangsëtning af anlëget skal vëgten justeres ind. Vëgtjusteringen foretages altid med tom blandetank. Vëgtjustering foretages pü Servicebillede, MANUEL BETJENING. Bemërk at servicekode 3575 pü servicebillede skal vëre aktiveret fõr justering af vëgetn ka foretages. MANUEL BETJENING fremvëlges fra servicebillede ved 2 [SHIFT]+[] *, hvorefter efterfõlgende billede fremkommer. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Kode Ref. Out1 Out2 O Stop alt aktiveret # ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Ved "Kode" indtastes 55, og ved "Ref." indtastes 3575, hvorefter billedet vil ëndre sig til efterfõlgende. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Kode Ref. Scale Vëgt 55 1 xxxx,x xx,x Stop alt aktiveret # ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ

21 T4_01DK 04/03-95 Udfõrsel af vëgtjusteringen Fõr vëgtjustering fortages skal blandetanken vëre tom. 1: Indtast 9800 ved "Scale". Indtast ved vëgtvisningen (oven i det viste tal). Herefter ventes i ca. 30 sekunder. Indtast herefter 0,0 ved vëgtvisning, og vent igen ca. 30 sekunder fõr videre justering foretages. 2: Lëg nu en kendt vëgt op midt pü blanderens top. Der skal anvendes mindst 100 kg. 3: Indtast nu ved vëgtvisning nõjagtig hvor mange Kg der er lagt pü blanderen. 4: Fjern igen vëgten fra blanderen. Vëgtvisningen skal nu gü tilbage til 0. Hvis vëgten ikke viser 0, startes forfra med pk.1. 5: Luk igen for programeringsadgang. For vëgt type PD3230 fjernes Kode (55), og der vëlges et nyt billede. 6: Kontroller at vëgtvisningen stadig er korrekt, ved igen at lëgge det kendte antal kg op pü blanderen. Vëgten vil nu vëre korrekt justeret. Hvis der undervejs har vëret problemer, startes forfra med pk. 1. BEMíRK: Hvis vëgtvisningen "Indh." pü aktivitetsbilledet anvendes for kontrol af vëgtsystemet, skal man vëre opmërksom pü at denne visning er slõvet ned. Dette medfõrer at der kan gü op til 2-5 minutter fõr visningen er faldet helt til ro, efter at der er lagt en vëgt pü blanderen.

22 T4_01DK 04/03-95 Klargõr systemet for opstart. NÜr opsëtninger og justeringer er foretaget, klargõres systemet til opstart ved at alle variab i computeren sëttes op. Dette gõres automatisk pü Servicebillede, OPSTART INSTALLATION. Fremvëlg Servicebillede og 4 *[SHIFT]+[] indtil nedenstüende billede fremkommer. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø OPSTART/INSTALLATION Manuel mode NEJ Init Variabel NEJ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Det sikres at der stür NEJ ved "Manuel mode". Ved "Init Variabel" indtastes 1 (JA), hvorefter spëndingen afbrydes til computeren. NÜr der igen sëttes spënding pü computeren er den klar til opstart.

23 Kære kunde. La Cours Vej 1 DK-7430 Ikast Tel.: Fax.: Bank: SparNord A/S No.: CVR nr , EXP.Vat no A/S reg. No.: Jeg vil gerne takke Dem for den tillid, De har vist os ved at investere i et Datamix-vådfodringsanlæg. Jeg håber, at vi i fremtiden vil få et godt samarbejde. SKIOLD Echberg A/S arbejder konstant på at udforme og montere anlæggene, således at brugeren er sikret mest mulig mod risici for ulykker. Desværre er opbygningen af et vådfodringsanlæg så komplekst, at det ikke lader sig sikre 100 %. Da det er vigtigt for os, Dem og Deres medarbejdere at opnå størst mulig sikkerhed på arbejdspladsen, har vi i det følgende gjort rede for nogle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, man bør efterleve ved arbejde med anlægget. Sørg for rigelig udluftning, før du går ned i blandetanken. Der er ingen ilt tilstede. Tag låget af og lad f.eks. en luftslange fra en magnetventil blæse luft ned, før og medens du er i blandetanken. Prøv f.eks. først med en tændstik, om der er ilt tilstede, før du kravler ned. Sluk for hovedstrømmen til styretavlen, og tag eventuelle sikringer til omrøreren ud, inden du går ned i blandetanken. Gå aldrig ned i blandetanken, når du er alene. Hav altid en voksen medhjælper i nærheden. Sluk for hovedstrømmen til styretavlen, før du adskiller pumpen. Skal du arbejde med mekaniske dele, der styres af foderanlæggets computer, husk da: SLUK FOR HOVEDSTRØMMEN OG TAG EVENTUELLE SIKRINGER TIL DEN PÅGÆLDENDE MASKINE UD AF STYRETAVLEN, SÅ LÆNGE DU ARBEJDER MED MASKINEN. Programmet i et Datamix system er meget stort, og der findes et væld af mulige kombinationsmuligheder. Vi har bestræbt os på at gøre betjeningen lettest mulig, men der vil naturligvis blive steder, hvor De ikke ved, hvad De skal gøre. Det vil derfor være af stor værdi, at De og Deres medarbejdere gennemlæser denne manual grundigt, og at De, når De får et problem, tager manualen frem og via denne prøver at løse opgaven. De vil ved denne fremgangsmåde hurtigere komme ind i brugen af computeren og dens mange muligheder. Vælger man den lette løsning at ringe til vor service afdeling, løser man ganske vist hurtigt det akutte problem, men man lærer ikke noget af det. Derfor: Har de et problem, gå da ind i manualen under det afsnit, Som de har problemer med og læs hele afsnittet. De vil derved på kort tid komme igennem en mængde oplysninger, som De vil kunne bruge ved senere lejlighed. Samtidigt vil De, ved selv at finde frem til årsagen til problemet, kunne huske det ved en anden lejlighed. Skulle Skulle problemet være af en sådan karakter, at De ikke selv kan løse det, står vor serviceafdeling naturligvis til rådighed for Dem på telefon Her vil De i kontortiden få direkte kontakt til vor service afdeling. Med venlig hilsen Skiold Echberg A/S kunde.doc Side 1 af

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155 B4_EFIDK 29/03-95 KAPITEL EFFEKTIVITETSKONTROL datamix EFFEKTIVITETSKONTROL datamix Krav til korrekt beregnet effektivitet...1 EFFEKTIVITETSKONTROL FOR VENTILER...2 Opstart af ny effektivitetskontrol...2 Fra vnt ### Til vnt ###...2 Stiplads...2 Tilv/sv...3 Start periode stilling af effektivitetskontrol...3 Start af ny periode...3 S.dato...3 S.Stk...3 S.Kg...3 D.dato...3 D.Stk...3 D.Kg...3 índringer i perioden...4 Stk...4 kg...4 Kr...4 hëndelse...4 Udfõr...4 Div. omkostninger...5 BEMíRK:...5 PERIODE-DATA FOR EFFEKTIVITETSKONTROL...6 Ind Stk kg...6 Ud Stk kg...6 Dõd Stk kg...6 "F.dg." (Foderdage)...6 Fe...6 Tilvëkst...7 Udgift kr...7 Indtëgt kr...7 Foderdage pr. svin...7

156 B4_EFIDK 29/03-95 KAPITEL Formler for udregning af effektivitet...7 Fe/dag...7 Dagl.tilv...7 Fe/kg tilv....7 DB/gris kr....8 Kr/kg tilv....8 Dõde %...8 Staldudnyttelse i %...8 KORREKTION I OPSUMEREDE PERIODE-DATA...9 Korrektion i IndgÜet, AfgÜet og Dõde Stk...9 Korrektion i IndgÜet, AfgÜet og Dõde Kg...9 Korrektion i udgifter kr...9 Korrektion i Indtëgter kr...9 BEMíRK...9

157 B4_EF_DK 29/03-95 KAPITEL EFFEKTIVITETSKONTROL datamix DerkankunlaveseffektivitetskontrolforventileraftypenNORM-STI,dvs.ventiler for slagtesvin. Der kan laves effektivitetskontrol for ventil typen, nür der udfodres efter en Foderplan. Effektivitetskontrolvëlgessomseperatbilledgruppevedatanvendetastenmed [$]- tegnet. Krav til korrekt beregnet effektivitet. Fõlgende betingelser skal vëre opfyldt, for at effektivitetskontrol bliver korrekt. AlleventilersomerindenfordetomrÜdeafventiler(fraogtilventil), somskalmedieffektivitetskontrollen,skalvëreaftypennorm,samt skal alle vëre indtastet med et "Foderplan nr." (ikke Foderplan nr. 0). Alleventilersomermedieffektivitetskontrollen,skaltilenhvertidvëre indtastet med det aktuelle antal grise som er ved ventilen. VëgtkurvenpÜfoderkurvenskalforheleperiodenvëresÜrealistisksom muligt,süledesatdenautomatiskevëgtstigningpüventilbilledettilenhver tid afspejler omtrentlig grisenes reelle vëgt. NÜrVëgtforgriseneindtastespÜventilbilledet,skalindtastesdenreelle gennemsnitlige vëgt for pügëldende hold. PÜeffektivitetskontrolen,skalderaltidajourfõresnÜrderskerbevëgelser ind eller ud fra den gruppe af ventiler som er med i effektivitetskontrol. ùnskesderudgiftberegninger,skalderfordeenkeltekomponenterpü Komponent-billederne, altid vëre indtastet den korrekte pris for disse.

158 B4_EF_DK 29/03-95 KAPITEL EFFEKTIVITETSKONTROL FOR VENTILER. Der kan udfõres 4 forskellige effektivitetskontrol for ventiler. De samme ventiler kan indgü i flere effektivitetskontrol. NÜrEFFEKTIVITETSKONTROLvëlgesmed fremkomme. [$]-tastenvilnedenstüendebillede ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø INDBERET EFFEKTIVITET # Stk ### Kg ### Kr ####,## Udfõr # ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Div. omkostninger ####### Start periode # Fra vnt ### Til vnt ### Stiplads#### Tilv/sv ### S.dato ##/## D.dato ##/## S.Stk #### D.Stk #### S.Kg ####### D.Kg ####### ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Opstart af ny effektivitetskontrol Fõr opstart af ny effektivitetskontrol, skal fõlgende felter defineres. Fra vnt ### Til vnt ### Her defineres fra og til hvilke ventil nr. der skal foretages effektivitetskontrol. Kunventileridetafgrënsede omrüde,someraftypennormvil komme med i beregningerne af effektivitetskontrollen. Man skal her vëre opmërksom pü at ventiler af pügëldendetype, hvorved der er indtastet 0 ved Foderplan ogsü vil indgü i effektivitetskontrollen, uden at der sker automatisk vëgtforõgelsepü ventil-billedet.dettevilforürsageattotalantalkggrisevedstartog Dags dato i stalden ikke vil vëre korrekt, hvilket medfõrer at effektivitets-data vil blive udregnet pü et forkert grundlag. Stiplads : Herindtasteshvormangestipladserdererdimensionerettiltotalt ved de ventil som er med i effektivitetskontrollen. Antal stipladser anvendes for beregning af staldudnyttelsen.

159 B4_EF_DK 29/03-95 KAPITEL Tilv/sv : Da effektiviteten beregnes i forhold til producerede grise, er det nõdvendigtforatberegne,fordegrisedertilstadighedervedventilerne, at kende hvad den totale tilvëkst gennemsnitlig er pr. gris. Dentotaletilvëkstpr.gris,erdeantalkgdeskalvoksemediden periode de normalt vil vëre ved de ventiler som er med i effektivitetskontrollen. Hvisvëgtvedindsëttelsegennemsnitliger25kg,ogdegÜrudigenved 85kg,vildentotaletilvëkstvëre(85-25)=60kg,hvorforderved Tilv/sv indtastes [60]. DeforannëvntefelterpÜbilledetvilikkeblivenulstilletved0-stillingaf effektivitetskontrol (start af ny periode). Start periode : 0-stilling af effektivitetskontrol : Start af ny periode for effektivitet : Forat0-stilleeneffektivitetskontrologopstarteennyperiode,skalder ved" Startperiode "indtastes [35].Talleterlavet2-cifretforatmanikke uforvarende kommer til at nulstille en i forvejen opstartet effektivitetskontrol. NÜr [35] indtastes for at nulstille effektivitetskontrollen, vil den automatiskskrive [1] igenforatindikere,ateffektivitetskontrollener startet. S.dato : ø S.Stk : Data fremkommer automatisk fra ventilbilleder. S.Kg : Ÿ "S.dato" (Start dato), angiver hvilken dato effektivitetskontrollen er pübegyndt. "S.Stk" og "S.Kg" :angiverantalgrise,samttotal-vëgtenfordisse,ved start dato. D.dato : ø D.Stk : Data fremkommer automatisk fra ventilbilledet. D.Kg : Ÿ "D.dato" (Dags dato), angiver datoen i dag. "D.Stk" og "D.Kg" :angiverantalgrise,samttotal-vëgtenfordisse, dags dato.

160 B4_EF_DK 29/03-95 KAPITEL índringer i perioden for igangvërende effektivitetskontrol Hvergangderiperiodenefterateffektivitets-kontrolleneropstartetsker ëndringeristkogvëgtiformafatdertagesgriseindellerudsamtdõde griseveddeventilersomermedieffektiviteten,skaldetteajourfõresi periodedataerne. Herunder defineres hvordan indtastning af data for ajourfõring foretages. DerkankunindberettesdataforÇnhëndelseafgangen.NÜrindberettet hëndelse er udfõrt, kan nëste indberetning foretages. IndberetningafdatabehõverikkenõdvendigvisatbliveforetagetpÜdet tidspunkthvorëndringenforetagespüventilerne.manskaldogvëre opmërksompüatdetalsomliggertilgrundforudregningafeffektivitet vil vëre forkerte, indtil alle indberetninger af bevëgelser er ajourfõrt. Stk: Her indtastes antal grise som der indsëttes, udtages eller er dõde. Bemërk der kan kun indberettes for en hëndelse af gangen. kg : Her indtastes gennemsnits vëgt pr. gris. Bemërk at det er vëgten pr. gris, og ikke den samlede vëgt for alle stk. Systemetvilvedopdateringafperiode-dataautomatiskgangeindtastetkg med indtastet antal Stk. Kr : Her indtastes prisen (vërdien) pr. gris. Bemërkatdetervërdienpr.gris,ogikkedensamledevërdiforalle stk. Systemetvilvedopdateringafperiode-dataautomatiskgangeindtastetKr med indtastet antal Stk : Her indtastes kode for den hëndelse ovenstüende data er indtastet. TalletforhëndelsekanindtastesnÜrcursorerplaceretetvilkÜrligtsted over NÜr tallet er indtastet vil hëndelses-teksten automatisk blive vist i feltet. Fõlgende Kode-tal indtastes for hëndelser: INDGèET 1 AFGèET 2 DùDE 3 Ved opsumering af data, vil hëndelse i periode-data. opsumeringenske ud for tilsvarende Udfõr : NÜrforanstÜendedataerindtastet,indtastesder [1] ellertastes [S] ved Udfõr,hvorefterdeindtastededatavilbliveopsumeretunderperiodedata.

Kap 2 Sti-Data i Multifeeder 5000

Kap 2 Sti-Data i Multifeeder 5000 Kap 2 Sti-Data i Multifeeder 5000 1 ADGANG TIL STI-DATA.... 2 1.1 Oversigt sti-data.... 2 1.1.1 Søgekriterier for fremvælg stier på oversigt.... 2 1.2 Data-vinduer, enkelt stier.... 4 1.3 Adgang til vise/ændre

Læs mere

Kap.10 Grunddata / System indstillinger

Kap.10 Grunddata / System indstillinger Kap.10 Grunddata / System indstillinger 1. Service menu... 2 1.1 Bruger Indstilling... 2 1.1.1 Ventil A+B... 2 1.1.2 Print til RS232... 2 1.1.3 Beregn pris... 2 1.1.4 Beregn TS,FE/kg... 3 1.1.5 Auto reg.

Læs mere

Kap.3 Foderplan 1 FODERPLAN OPRET/RET FODERPLAN/RECEPTER... 4

Kap.3 Foderplan 1 FODERPLAN OPRET/RET FODERPLAN/RECEPTER... 4 Kap.3 Foderplan 1 FODERPLAN.... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT FODERPLAN.... 2 1.2 ÅBEN FODERPLAN.... 3 1.3 ÅBEN GRAFISK FODERPLAN.... 3 2 OPRET/RET FODERPLAN/RECEPTER.... 4 2.1 DEFINER TYPE.... 4 2.2 ANVENDELSE

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Tel: (+45) Fax: (+45) Kap. 4 Foderkurver

SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Tel: (+45) Fax: (+45) Kap. 4 Foderkurver Kap. 4 Foderkurver 1 FODERKURVER... 2 1.1 VIRKEMÅDE.... 2 1.2 ÅBEN OVERSIGT FODERKURVE.... 3 1.3 ÅBEN FODERKURVE.... 3 1.4 ÅBEN GRAFISK FODERKURVE.... 4 1.5 ÅBEN ANVENDT FODERPLAN... 5 2 OPRET/RET FODERKURVE....

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

ALARMER/INFORMATIONER... 3 1.1 DEFINITION AF ALARM / INFO... 3 1.2 INDIKERING AF ALARM/INFO...

ALARMER/INFORMATIONER... 3 1.1 DEFINITION AF ALARM / INFO... 3 1.2 INDIKERING AF ALARM/INFO... Kap. 8 Alarmer 1 ALARMER/INFORMATIONER... 3 1.1 DEFINITION AF ALARM / INFO... 3 1.2 INDIKERING AF ALARM/INFO... 3 2 ALARM/INFO - LISTE... 5 2.1 02 FLOW BLOKERET TIL 5 STIER - ALARM... 5 2.2 07 FLOW BLOKERET.

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Kap 1 Anvendelse af Multifeeder 5000

Kap 1 Anvendelse af Multifeeder 5000 Kap 1 Anvendelse af Multifeeder 5000 1 OPBYGNING AF MULTIFEEDER 5000... 2 2 ADGANG TIL VINDUER/SYMBOLER/DATA.... 3 2.1 Automatisk tænd/sluk af skærm.... 3 2.2 Åbne og lukke vinduer generelt.... 3 2.3 Skærmens

Læs mere

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning Jasopels Farm Assist V3 Bruger vejledning Denne bruger vejledning beskriver de forskellige funktioner som farm assisten indeholder. Ved opstart af farm assisten vises et skærm billede (se nedenfor) med

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Kap. 9 Mineralblandeanlæg

Kap. 9 Mineralblandeanlæg Kap. 9 Mineralblandeanlæg 1 ADVARSEL OG SIKKERHED... 2 2 INDTASTNING AF RECEPT... 3 2.1 MF5000 PROGRAM... 3 2.2 MULTCOM PROGRAM... 3 2.3 NÆRINGSSTOFBEREGNING... 4 3 RENGØRING... 5 4 KALIBRERING... 6 5

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000

BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 981 002 065 Ver. 2.53 30-04-2014 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Adgang og ændring af bruger kode... 5 2. Foder... 6 2.1 Indtastning af komponent data...

Læs mere

Vådfoder - Udnyt potentialet. Svinerådgiver Inga Riber

Vådfoder - Udnyt potentialet. Svinerådgiver Inga Riber Vådfoder - Udnyt potentialet Svinerådgiver Inga Riber Program Slagtesvin Foderkurven Følg en fodring Antal daglige fodringer 3, 4 eller 5? Fordeling over døgnet Diegivende søer Fordeling af dagsration

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 Control Master M 700 / 3100 spiritus kontrol- & doserings system Bruger- & programmerings manual Aflæsning af salg pr. prop med servicenøgle (kan ikke 0-stilles) Denne aflæsning benyttes kun hvis man ønsker

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Kap 5 Blande/Fodertider

Kap 5 Blande/Fodertider Kap 5 Blande/Fodertider 1 BLANDE/FODERTIDER.... 3 1.1 ÅBEN OVERSIGT FODERTIDER.... 4 1.1.1 Oversigt alle blandere.... 4 1.1.2 Oversigt enkelt blander.... 5 1.1.3 Oversigt udvalgt Plan / Recept... 5 1.1.4

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Juni 2001 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 3 Fremgangsmåde................................ 3

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

KODEKONTAKT - Cody Universal 2

KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Installations- og Betjeningsvejledning. KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Indhold: Produktbeskrivelse Daglig betjening Programmeringsvejledning Montage og tilkobling Tekniske data Alux a/s, Holmbladsvej 4-6,

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation HPP18E FLEX hydraulisk drivstation Fra serienummer 4708 Revideret 15.12.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie,

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

Bruger manual ver. 2.81. Liquor Control (7)777

Bruger manual ver. 2.81. Liquor Control (7)777 Bruger manual Liquor Control (7)777 1. Vis individuel produkt link salg Tryk Pil ned indtil skæmbilledet viser SHOW GROUP som I fig.2 Når SHOW GROUP vises slippes PIL ned og skærmen viser fig. 3 SHOW GROUP

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 NOTAT NR. 1523 Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

Vådfoder - Udnyt potentialet

Vådfoder - Udnyt potentialet Vådfoder - Udnyt potentialet Fodermøde 2014 Svinerådgiver Bjarne Knudsen Program Slagtesvin Foderkurven Følg en fodring Antal daglige fodringer 3, 4 eller 5? Fordeling over døgnet Diegivende søer Fordeling

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Tillæg til manual Centraliserede transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Rev, 01 Centraliserede transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring...

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Tlf.: +45 7440 7025 www.bopil.dk

Tlf.: +45 7440 7025 www.bopil.dk SpotFish fra Bopil Aqua er et fodringsanlæg til dambrugere, som ønsker at optimere dambruget i forhold til arbejdskraft, effektivitet og tilvækst m.m. Foder: - Bedre foderudnyttelse bedre tilvækst - Registrering

Læs mere

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine Dit nye system er designet så du selv kan installere det. Du kan begynde at frankere post om et øjeblik. Det er meget vigtigt, at du nøje

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

KOMPONENTER... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT KOMPONENTER... 2 1.2 ÅBEN KOMPONENT-VINDUE...

KOMPONENTER... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT KOMPONENTER... 2 1.2 ÅBEN KOMPONENT-VINDUE... Kap. 6 Komponenter 1 KOMPONENTER.... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT KOMPONENTER.... 2 1.2 ÅBEN KOMPONENT-VINDUE.... 3 2 OPRET/RET KOMPONENT.... 4 2.1 OPRET NY KOMPONENT.... 4 2.1.1 Nødvendige komponent-data.... 4

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

BRUGERMANUAL IT 700 / 900

BRUGERMANUAL IT 700 / 900 BRUGERMANUAL IT 700 / 900 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG Støttet af: FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG MEDDELELSE NR. 1004 Anlæg fra ACO Funki havde større usikkerhed end anlæg fra Big Dutchman og SKIOLD ved udfodring af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 Control Master MII 700 spiritus & øl kontrol- & doserings system Bruger- & programmerings manual Thistedvej 62 9400 Nørresundby Denmark A/S 233.079 E-mail: Nimand@Nimand.com Aflæsning af spiritus salg

Læs mere

Succes med vådfoder til slagtesvin. Svinerådgiver Inga Riber Kristiansen, LandboNord Chefforsker Anni Øyan Pedersen, VSP, L&F

Succes med vådfoder til slagtesvin. Svinerådgiver Inga Riber Kristiansen, LandboNord Chefforsker Anni Øyan Pedersen, VSP, L&F Succes med vådfoder til slagtesvin Svinerådgiver Inga Riber Kristiansen, LandboNord Chefforsker Anni Øyan Pedersen, VSP, L&F Disposition Vådfoder kontra tørfoder Råvareværdier, recepter og udfodring Foderhygiejne

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

Det lugter lidt af gris

Det lugter lidt af gris Det lugter lidt af gris Fodring i slagtesvinestalden Velkommen 1 Stor spredning på produktionsresultater mellem besætninger Hvad kan de danske slagtesvin præstere? Periode 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

10 ÅR MED RESTLØS VÅDFODRING JENS KORNELIUSSEN

10 ÅR MED RESTLØS VÅDFODRING JENS KORNELIUSSEN 10 ÅR MED RESTLØS VÅDFODRING JENS KORNELIUSSEN DISPOSITION Hvilke muligheder giver restløs vådfodring? Hvilke firmaer kan levere restløs vådfodring? Hvad skal man være opmærksom på ved restløs fodring?

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde.

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. Manual til IJ-70. 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Login som 1.2. Åbn maskinens

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning 99.45.01-G DK Clorius Klimastat type KC 9068 Programmeringsvejledning VARMEKR2 RUM FREMLØB UDE FAKTISKE 20.0 C 70.0 C 5.0 C Stop Auto Sommer Ferie Perm. Manuel Smog 1 2 7 8 9 4 5 6 Faktiske Reference Tillæg

Læs mere

Gainmax.Svinevet.dk. Fokus på produktivitet i klima- og slagtesvinestalden. SvineVet

Gainmax.Svinevet.dk. Fokus på produktivitet i klima- og slagtesvinestalden. SvineVet Gainmax.Svinevet.dk Fokus på produktivitet i klima- og slagtesvinestalden Dagsorden Hvor ligger produktiviteten i dag? Hvorfor Vejehold? Hvordan startede det? GainMax GainMax eksempler Opsumering Hvor

Læs mere

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION 981 002 750 Ver. 03 02-10-2013 Indhold 1 SKIOLD Pinkoder til Pocket... 3 1.1 Transponder Pinkode... 3 1.2 DM5000 Pinkode...

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE NOTAT NR. 1345 Afregningsvægten hæves 2-4 kg/gris i 2014. Her beskrives konsekvens af øget slagtevægt og sammenhæng til tilladt produktionsomfang i forhold

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

Manual. Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder 2006 981000810 ver. 2.0 01.06.2007 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000810 Indholdsfortegnelse 1. OPSTARTS INDSTILLINGER...4 2. PROGRAM

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Optimal udnyttelse af kernestyring. Ved svinerådgiver Tom Madsen Tlf: 20486624 Mail: tma@landbonord.dk

Optimal udnyttelse af kernestyring. Ved svinerådgiver Tom Madsen Tlf: 20486624 Mail: tma@landbonord.dk Optimal udnyttelse af kernestyring Ved svinerådgiver Tom Madsen Tlf: 20486624 Mail: tma@landbonord.dk Mine besætninger i kernestyring Der er 47 renracet kernebesætninger (7 hos LN) Der er 309 zigzag besætninger

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

First Feeder. Godt begyndt er halvt fuldendt. Tjørnehøj Mølle www.tjornehojmolle.dk

First Feeder. Godt begyndt er halvt fuldendt. Tjørnehøj Mølle www.tjornehojmolle.dk First Feeder Godt begyndt er halvt fuldendt Tjørnehøj Mølle www.tjornehojmolle.dk First Feeder Tjørnehøj Mølle møder dagligt, de udfordringer de danske smågriseproducenter står overfor, og som har betydning

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier Strimmelregner 1. ontering af papirrullen Sæt [] knappen til "NP" (non print) stilling 1) Åben printer-låget 2) Sæt papirrullen på 3) Klip papirkanten lige med en saks og indsæt papirets forkant i printerens

Læs mere