datamix 4000 BETJENINGS- VEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "datamix 4000 BETJENINGS- VEJLEDNING 981000600"

Transkript

1 datamix 4000 BETJENINGS- VEJLEDNING

2 Kære kunde. La Cours Vej 1 DK-7430 Ikast Tel.: Fax.: Bank: SparNord A/S No.: CVR nr , EXP.Vat no A/S reg. No.: Jeg vil gerne takke Dem for den tillid, De har vist os ved at investere i et Datamix-vådfodringsanlæg. Jeg håber, at vi i fremtiden vil få et godt samarbejde. SKIOLD Echberg A/S arbejder konstant på at udforme og montere anlæggene, således at brugeren er sikret mest mulig mod risici for ulykker. Desværre er opbygningen af et vådfodringsanlæg så komplekst, at det ikke lader sig sikre 100 %. Da det er vigtigt for os, Dem og Deres medarbejdere at opnå størst mulig sikkerhed på arbejdspladsen, har vi i det følgende gjort rede for nogle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, man bør efterleve ved arbejde med anlægget. Sørg for rigelig udluftning, før du går ned i blandetanken. Der er ingen ilt tilstede. Tag låget af og lad f.eks. en luftslange fra en magnetventil blæse luft ned, før og medens du er i blandetanken. Prøv f.eks. først med en tændstik, om der er ilt tilstede, før du kravler ned. Sluk for hovedstrømmen til styretavlen, og tag eventuelle sikringer til omrøreren ud, inden du går ned i blandetanken. Gå aldrig ned i blandetanken, når du er alene. Hav altid en voksen medhjælper i nærheden. Sluk for hovedstrømmen til styretavlen, før du adskiller pumpen. Skal du arbejde med mekaniske dele, der styres af foderanlæggets computer, husk da: SLUK FOR HOVEDSTRØMMEN OG TAG EVENTUELLE SIKRINGER TIL DEN PÅGÆLDENDE MASKINE UD AF STYRETAVLEN, SÅ LÆNGE DU ARBEJDER MED MASKINEN. Programmet i et Datamix system er meget stort, og der findes et væld af mulige kombinationsmuligheder. Vi har bestræbt os på at gøre betjeningen lettest mulig, men der vil naturligvis blive steder, hvor De ikke ved, hvad De skal gøre. Det vil derfor være af stor værdi, at De og Deres medarbejdere gennemlæser denne manual grundigt, og at De, når De får et problem, tager manualen frem og via denne prøver at løse opgaven. De vil ved denne fremgangsmåde hurtigere komme ind i brugen af computeren og dens mange muligheder. Vælger man den lette løsning at ringe til vor service afdeling, løser man ganske vist hurtigt det akutte problem, men man lærer ikke noget af det. Derfor: Har de et problem, gå da ind i manualen under det afsnit, Som de har problemer med og læs hele afsnittet. De vil derved på kort tid komme igennem en mængde oplysninger, som De vil kunne bruge ved senere lejlighed. Samtidigt vil De, ved selv at finde frem til årsagen til problemet, kunne huske det ved en anden lejlighed. Skulle Skulle problemet være af en sådan karakter, at De ikke selv kan løse det, står vor serviceafdeling naturligvis til rådighed for Dem på telefon Her vil De i kontortiden få direkte kontakt til vor service afdeling. Med venlig hilsen Skiold Echberg A/S kunde.doc Side 1 af

3

4 T4_01IDK datamix 4000 VEJLEDNING OPSTART / INSTALLATION INSTALLATIONS-DATA...1 Adgang til opsëtning og justeringer...1 Opsëtning af ventil-type...3 Systemopsëtning for indvejning og udfodringsdele...4 Definering af omlõb/hovedstrenge...5 Opsëtning af ventiler og reduktion...6 Definering af Reduktionsventil...6 Definering af PIGMIX-ventiler...6 Opsëtning af pumpe-type...7 Opsëtning af silo og indvejning...8 Silo Silo Silo 3-4, omrõring/recirkulering...10 Silo Opdater opsëtningen...12 Sprogversion...13 Juster moduler...14 Vëgt justering...16 Udfõrsel af vëgtjusteringen...17 Klargõr systemet for opstart...18

5 T4_01DK 04/03-95 INSTALLATIONS-DATA Ved opstart af datamix 4000 er der forskellige installations-data, samt justeringer der skal foretage fõr anlëgget kan igangsëttes. Fõr igangsëtning kan foretages skal fõlgende opsëtning og justeringer foretages. Opsëtning af ventiltyper System-opsëtning for indvejning og udfodringsdele Definering af sprogversion. Justering af I/O- og vëgt-modul. Justering af vëgten. Adgang til opsëtning og justeringer. Der er ikke umidelbar adgang til billeder hvorpü opsëtninger og justeringer fortages. For at fü adgang til disse funktioner, skal der indtastes en servicekode pü Servicebilledets hovedmenu. Fremvëlg servicebillede (nõglen), hovedmenu. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø SERVICEBILLEDER Cursor -> ± BLANDERDATA ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ 2 MANUEL BETJENING 3 JUSTER UR V. 1.xxx MIN ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Placer cursoren lëngst til venstre pü linien med dato og klokkeslet (se ovenstüende). Tast herefter 3575 efterfulgt af [=], bemërk at indtastningen ikke kan ses pü displayet.

6 T4_01DK 04/03-95 NÜr koden er korrekt indtastet, vil servicebillede, hovedmenuen blive supleret med adgang nedenstüende billeder. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø SERVICEBILLEDER ± BLANDERDATA ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ 2 MANUEL BETJENING 3 JUSTER UR * 4 SYSTEMDEFINITION * 5 OPSTART/INSTALLATION * 6 JUSTER MODULER V. 1.xxx MIN ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ NÜr servicekoden er indtastet er der adgang til alle omrüder i computeren, hvor der er servicefunktioner. Ud over ovenstüende servicebilleder, vil der med indtastning af koden samtidig vëre Üben fõlgende funktioner. índring af ventil-type pü Ventilbilleder. Servicebillede under Ventilbilleder. Servicebillede under Silobilleder.

7 T4_01DK 04/03-95 Opsëtning af ventil-type. Fõr igangsëtning skal ventil-typen indtastes til at vëre den korrekte type. Der skal defineres for hver enkelt ventilnr. om den skal anvendes til slagtesvin, sõer eller de er en manuel ventil. NÜr datamix 4000 tages i anvendelse, vil alle ventiler vëre defineret til at vëre til slagtesvin, og skal der ikke anvendes til andet end slagtesvin, er yderligere opsëtning af ventil-typen ik nõdvendig. For at ëndre ventil-typen, skal der Übnes for servicefunktion med koden 3575 pü Servicebilleder (se foregüende, Adgang til opsëtning og justeringer). Vëlg frem ventilnr. hvor ventil-type skal ëndres, tast 2 * baggrundsbillede [SHIFT]+[>] ( ) indtil nedenstüende billede er fremme. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Vnt Fe tot StiDg Pm Type 1 ###### #### ## NO ±M <- Cursor 2 ###### #### ## NORM ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Placer cursoren under "Type" (pü nuvërende type-tekst). Indtast herefter nr. pü ventil-type der skal anvendes ved pügëldende ventil. 2 = NORM Ventil-type til slagtesvin 3 = MAN Ventil-type til manuel ventil / slangeudfodring 5 = SO Ventil-type til sõer BEMíRK: Der kan kun ëndres ventil-type hvis der stür [0] ved "Stk".

8 T4_01DK 04/03-95 Systemopsëtning for indvejning og udfodringsdele. Fõr igangsëtning skal det defineres hvordan anlëgget er opbygget. Der skal defineres hvilke ventiler der pü hvilke omlõb. Der skal defineres om der er PIGMIX ventiler, samt om der skal anvendes reduktionsventil under udfodring. Der skal defineres hvilken pumpetype der anvendes. Der skal defineres hvordan indvejningen ser ud. Definering af opbygningen fortages pü Servicebillede 4 SYSTEMDEFINITION. Vëlg Servicebillede (nõglen), og fra hovedmenu tastes 3 * Gruppebillede [SHIFT]+[] ( ), hvorefter nedenstüende billede fremkommer. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Omlõb F.Vnt S.Vnt Lgd 1 ### ### #### 2 ### ### #### ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ 3 ### ### #### 4 ### ### #### ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ

9 T4_01DK 04/03-95 Definering af omlõb/hovedstrenge. PÜ systemet kan der tilkobles op til 4 omlõb/hovedstrenge. Der kan ikke tilkobles sidestrenge pü hovedstrengene. I systemopsëtningen skal defineres fõrste og sidste ventil der er pü hver enkelt omlõ samt lëngden (i meter) for omlõbet. Anlëgs eksempel med fõlgende omlõb og ventiler 1. omlõb ventil 1-35, lëngde 120 meter 2. omlõb ventil 36-60, lëngde 145 meter 3. omlõb ventil 61-78, lëngde 115 meter OvenstÜende vil indtastet vëre som efterfõlgende ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Omlõb F.Vnt S.Vnt Lgd ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Ved definering af omlõb, behõver laveste ventilnr. ikke nõdvendigvis at vëre pü 1. omlõb, der kan f.eks. indtastes som efterfõlgende. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Omlõb F.Vnt S.Vnt Lgd ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Man skal vëre opmërksom pü fõlgende forhold under udfodring. Der udfodres i ventilnr. orden hvor laveste ventilnr. pü omlõbet udfodres fõrst. Hvis der skal udfodres pü flere omlõb ved samme fodring, udfodres fõrst pü hõjeste omlõbsnr. (fra nr. 4 og ned mod 1).

10 T4_01DK 04/03-95 Opsëtning af ventiler og reduktion. For hver enkelt ventilnr. skal defineres om der skal anvendes reduktionsventil for neddrosling af flowhastigheden under udfodring. Typisk bõr der altid anvendes reduktionsventil pü ventiler hvorved der skal udfodres smü mëngder, f.eks. i farestalde. Desuden skal der for ventiler hvor der er monteret PIGMIX-fõler, defineres at ventile skal udfodre som südan. Ved at vëlge baggrundsbillede [SHIFT]+[>] ( opsëtning af ventiler. ) fremkommer nedenstüende billede for [SHIFT]+[>] ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Vnt Reduktion PIGMIX 1 NEJ JA 2 JA NEJ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ 3 JA NEJ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Definering af Reduktionsventil. For hver enkelt ventil defineres om reduktionsventilen skal aktiveres. JA (1) = Reduktionsventil aktiveres ved udfodring af ventilen. NEJ (0) = Ingen reduktion. Bemërk: Hvis der anvendes snekkepumpe kan der ikke anvendes Reduktion feltet vil vëre blank. Definering af PIGMIX-ventiler. For ventiler der skal udfodre PIGMIX, og hvorved der er monteret PIGMIXfõler, skal der defineres for hver enkelt ventil om det er en PIGMIX-ventil. JA (1) = At ventilen er en PIGMIX-ventil. NEJ (0) = Normal ventil.

11 T4_01DK 04/03-95 Opsëtning af pumpe-type. Systemet skal kende hvilken pumpetype der anvendes pü anlëgget, som standard e defineret Centrifugal. Ved at vëlge baggrundsbillede [SHIFT]+[>] ( opsëtning af PumpeType ) fremkommer nedenstüende billede for [SHIFT]+[>] ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Pumpetype 1 Centrifugal ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Der indtastes nr. for pumpetype der er monteret pü anlëgget. 1 => Centrifugal 2 => Snekkepumpe Med Centrifugalpumpe kan der anvendes reduktionsventil for neddrosling af flowhastighed under udfodring (se foregüende afsnit). Med snekkepumpe vil der ikke vëre mulighed for at anvende reduktionsventil. PÜ snekkepumpen er der monteret en BYPASS-ventil, for at reducere overtryk ved lukkede ventiler. Lufttrykket pü BYPASS-ventilen skal vëre justeret korrekt for at fü optimal drift med snekkepumpen. Lufttrykket til BYPASS-ventil bõr normalt vëre indstillet til ca. 1,3 bar under lufttrykket til anlëgget. Normalt stilles lufttrykket til anlëgget pü ca. 5,5 bar og til BYPASS pü ca. 4,2 bar.

12 T4_01DK 04/03-95 Opsëtning af silo og indvejning. I systemet skal defineres hvordan siloerne er tilkoblet anlëgget. Allerede under monteringen af siloer skal man vëre opmërksom pü, hvilke tilkoblings muligheder der eksisterer. Ved at vëlge baggrundsbillede [SHIFT]+[>] ( opsëtning af Siloer. ) fremkommer nedenstüende billede for [SHIFT]+[>] ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Silo Linie Recirk ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ 3 0 NEJ 4 0 NEJ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ For hver enkelt silo defineres hvordan den er tilkoblet anlëgget. Hertil er der fast defineret nogle Linier, 0 til 4, samt for silo 3 og 4 er der mulighed for at montere recirkulering i siloen fõr indvejning. Linie 0 anvendes hvor siloen er tilkoblet direkte til blanderen, f.eks. med en pumpe, ventil eller snegl. Linie 1 og 2 bestür af en pumpe og en ventil. Linierne kan anvendes i forbindelse m siloerne 2-4. Hvis der er monteret recirkulering (kun muligt pü silo 3 og 4), skal siloerne defineres til linie 1 eller 2. Linie 3 og 4 kan anvendes i forbindelse med siloerne Linie 3 bestür af en fëllessnegl. Linie 4 bestür af en mõlle samt en fëllessnegl. Fëlles for linie 3 og 4 er der yderligere en fëllessnegl. Efterfõlgende specificeres hvilke tilslutnings muligheder der kan benyttes for hver enkelt silonr.

13 T4_01DK 04/03-95 Silo 1. Silo 1 er fast defineret til at vëre vandventilen, tilsluttet ved pumpen. Silo 1 kan ikke indtastes til nogen Linie (ligger standard til 0). Silo 2-4. Silo 2-4 kan monteres direkte til blandetanken, og defineres derved til Linie 0 Silo 2-4 kan desuden tilkobles Linie 1 eller 2. Dette kan f.eks. vëre tilfëldet hvis der er en fëlles pumpe til indvejning. Hvis der monteres recirkulering i silo (gëlder kun silo 3 og 4), skal der anvendes linie 1 eller 2 (se efterfõlgende).

14 T4_01DK 04/03-95 Silo 3-4, omrõring/recirkulering. Silo 3 og 4 er som standard defineret til at der kan monteres omrõrer i disse. Omrõrer kan monteres uanset hvilken Linie nr. siloerne er defineret med. Skal der monteres recirkulering i silo 3 eller 4, anvendes samme signa som til omrõrer, men i opsëtningen skal silo med recirkulering definere med Linie 1 eller 2, samt der skal tastes JA (1) for Recirk.

15 T4_01DK 04/03-95 Silo Silo 5 til 10 kan tilkobles direkte til blanderen, eller de kan tilkobles gennem Linie 3 eller 4. SÜfremt S 3 og S 4 monteres direkte til blanderen, udelades S 5. Hvis Linie 3 og 4 kun har Çn samlet fëllessnegl anvendes S 5 (S 3 og S 4 udelades). Hvis en af Linierne ud over egen snegl, ogsü skal tilkobles S 5, skal begge Linie monteres gennem S 5, da denne altid vil vëre aktiveret nür en af Linierne aktiveres.

16 T4_01DK 04/03-95 Opdater opsëtningen. Efter indtastning af opsëtningen, skal systemet opdateres ved at systemdefinition sk genereres. Servicebillede OPSTART INSTALLATION vëlges frem (Fra hovedmenu tastes 4 * [SHIFT]+[] ). ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø OPSTART/INSTALLATION Manuel mode NEJ Init Variabel NEJ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Sprog ########## Generer system NEJ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Placer cursoren pü "NEJ" ved "Generer system", indtast [1] (JA). ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø OPSTART/INSTALLATION Generer system ±JA ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Afvent at der automatisk fremkomme NEJ. Systemdefinition er genereret korrekt nür der automatisk fremkommer NEJ. Hvis der er fejl i opsëtningen, vil der blive givet meddelelse herom pü displayet.

17 T4_01DK 04/03-95 Sprogversion. I datamix 4000 er der indbygget 4 sprogversioner, henholsvis DANSK, SVENSK, ENGELS og TYSK. Sprogversion ëndres pü Servicebillede, OPSTART INSTALLATION. Fremvëlg Servicebillede og 4 *[SHIFT]+[] indtil nedenstüende billede fremkommer. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø OPSTART/INSTALLATION Manuel mode NEJ Init Variabel NEJ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Sprog DANSK Generer system NEJ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Placer cursoren over eksisterende sprog-tekst. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø OPSTART/INSTALLATION Sprog DA±SK Generer system NEJ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Indtast nr. for sprog som õnskes. 0 DANSK 1 SVENSK 2 ENGLISH (Engelsk) 3 DEUTSCH (Tysk) Ny sprogtekst fremkommer automatisk nür nr. er indtastet.

18 T4_01DK 04/03-95 Juster moduler. Systemet er monteret med en vëgt- samt en I/O-modul. Fõr anlëget kan igangsëttes skal systemet kende de tilkoblede moduler, og dette gõres ved foretage en juster moduler. I õvrigt skal der altid foretages justering af moduler, hvis der udskiftes moduler pü anlëget. Fremvëlg servicebillede, JUSTER MODULER ved at taste 5 *[SHIFT]+[], hvorefter fõlgende billede vil fremkomme. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø JUSTER MODULER JA/NEJ 0 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ For at igangsëtte justeringen, placeres cursoren pü indtastes 1. Herefter beregner systemet antallet af moduler, hvorefter nedenstüende billede fremkommer. "0" hvor der ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Indtast serienr. I/O ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Billedet er for indtastning af serienr. for I/O-modulet. I/O-modulets serienr. er et 6-cifret tal som aflëses pü kanten af I/O-modulet. NÜr korrekt serienr. er indtastet for I/O-modul, fremkommer automatisk billede for indtastnin af vëgtens serienr. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Indtast serienr. VíGT ######## ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Vëgt-modulets serienr. er et 7-cifret tal som aflëses pü kanten af vëgt-modulet.

19 T4_01DK 04/03-95 NÜr korrekt serienr. er indtastet for vëgt-modul, fremkommer automatisk efterfõlgende billede som kvittering for at justeringen er gennemfõrt korrekt. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Justering gennemfõrt uden fejl ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Justeringen er nu afsluttet, hvorefter nyt billede kan vëlges. BEMíRK: Ved justering i forbindelse med udskiftning af eksisterende af modul pü igangvërende anlëg, vil den kun fremkomme med billede for indtastning af serienr. for mod som er udskiftet. Fejl under juster moduler. Hvis der opstür fejl, eller der indtastes forkert serienr. ved juster moduler, vil der bliv advaret herom ved at efterfõlgende billede fremkommer. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Fejl justering VíGT (I/O) Prõv igen # Skib # ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Fejl serienr. VíGT (I/O) Prõv igen # Skib # ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Man kan nu vëlge om man vil prõve justeringen igen for samme modul (indtast 1 ved "Prõv igen" ), eller at man vëlger at springe over pügëldende justering (indtast 1 ved "Skip" ). Hvis der under justering er opstüet fejl som ikke er rettet (der er valgt Skip), vil der blive gjort opmërksom pü dette med efterfõlgende billede. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Justering ikke gennemfõrt Vëlg JUSTER MODULER ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Eventuel fejlürsag skal findes, og JUSTER MODULER gennemfõres püny. BEMíRK: FùR SYSTEMET KAN IGANGSíTTES, SKAL JUSTER MODULER VíRE GENNEMFùRT UDEN FEJL.

20 T4_01DK 04/03-95 Vëgt justering. Fõr igangsëtning af anlëget skal vëgten justeres ind. Vëgtjusteringen foretages altid med tom blandetank. Vëgtjustering foretages pü Servicebillede, MANUEL BETJENING. Bemërk at servicekode 3575 pü servicebillede skal vëre aktiveret fõr justering af vëgetn ka foretages. MANUEL BETJENING fremvëlges fra servicebillede ved 2 [SHIFT]+[] *, hvorefter efterfõlgende billede fremkommer. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Kode Ref. Out1 Out2 O Stop alt aktiveret # ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Ved "Kode" indtastes 55, og ved "Ref." indtastes 3575, hvorefter billedet vil ëndre sig til efterfõlgende. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø Kode Ref. Scale Vëgt 55 1 xxxx,x xx,x Stop alt aktiveret # ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ

21 T4_01DK 04/03-95 Udfõrsel af vëgtjusteringen Fõr vëgtjustering fortages skal blandetanken vëre tom. 1: Indtast 9800 ved "Scale". Indtast ved vëgtvisningen (oven i det viste tal). Herefter ventes i ca. 30 sekunder. Indtast herefter 0,0 ved vëgtvisning, og vent igen ca. 30 sekunder fõr videre justering foretages. 2: Lëg nu en kendt vëgt op midt pü blanderens top. Der skal anvendes mindst 100 kg. 3: Indtast nu ved vëgtvisning nõjagtig hvor mange Kg der er lagt pü blanderen. 4: Fjern igen vëgten fra blanderen. Vëgtvisningen skal nu gü tilbage til 0. Hvis vëgten ikke viser 0, startes forfra med pk.1. 5: Luk igen for programeringsadgang. For vëgt type PD3230 fjernes Kode (55), og der vëlges et nyt billede. 6: Kontroller at vëgtvisningen stadig er korrekt, ved igen at lëgge det kendte antal kg op pü blanderen. Vëgten vil nu vëre korrekt justeret. Hvis der undervejs har vëret problemer, startes forfra med pk. 1. BEMíRK: Hvis vëgtvisningen "Indh." pü aktivitetsbilledet anvendes for kontrol af vëgtsystemet, skal man vëre opmërksom pü at denne visning er slõvet ned. Dette medfõrer at der kan gü op til 2-5 minutter fõr visningen er faldet helt til ro, efter at der er lagt en vëgt pü blanderen.

22 T4_01DK 04/03-95 Klargõr systemet for opstart. NÜr opsëtninger og justeringer er foretaget, klargõres systemet til opstart ved at alle variab i computeren sëttes op. Dette gõres automatisk pü Servicebillede, OPSTART INSTALLATION. Fremvëlg Servicebillede og 4 *[SHIFT]+[] indtil nedenstüende billede fremkommer. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø OPSTART/INSTALLATION Manuel mode NEJ Init Variabel NEJ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Det sikres at der stür NEJ ved "Manuel mode". Ved "Init Variabel" indtastes 1 (JA), hvorefter spëndingen afbrydes til computeren. NÜr der igen sëttes spënding pü computeren er den klar til opstart.

23 Kære kunde. La Cours Vej 1 DK-7430 Ikast Tel.: Fax.: Bank: SparNord A/S No.: CVR nr , EXP.Vat no A/S reg. No.: Jeg vil gerne takke Dem for den tillid, De har vist os ved at investere i et Datamix-vådfodringsanlæg. Jeg håber, at vi i fremtiden vil få et godt samarbejde. SKIOLD Echberg A/S arbejder konstant på at udforme og montere anlæggene, således at brugeren er sikret mest mulig mod risici for ulykker. Desværre er opbygningen af et vådfodringsanlæg så komplekst, at det ikke lader sig sikre 100 %. Da det er vigtigt for os, Dem og Deres medarbejdere at opnå størst mulig sikkerhed på arbejdspladsen, har vi i det følgende gjort rede for nogle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, man bør efterleve ved arbejde med anlægget. Sørg for rigelig udluftning, før du går ned i blandetanken. Der er ingen ilt tilstede. Tag låget af og lad f.eks. en luftslange fra en magnetventil blæse luft ned, før og medens du er i blandetanken. Prøv f.eks. først med en tændstik, om der er ilt tilstede, før du kravler ned. Sluk for hovedstrømmen til styretavlen, og tag eventuelle sikringer til omrøreren ud, inden du går ned i blandetanken. Gå aldrig ned i blandetanken, når du er alene. Hav altid en voksen medhjælper i nærheden. Sluk for hovedstrømmen til styretavlen, før du adskiller pumpen. Skal du arbejde med mekaniske dele, der styres af foderanlæggets computer, husk da: SLUK FOR HOVEDSTRØMMEN OG TAG EVENTUELLE SIKRINGER TIL DEN PÅGÆLDENDE MASKINE UD AF STYRETAVLEN, SÅ LÆNGE DU ARBEJDER MED MASKINEN. Programmet i et Datamix system er meget stort, og der findes et væld af mulige kombinationsmuligheder. Vi har bestræbt os på at gøre betjeningen lettest mulig, men der vil naturligvis blive steder, hvor De ikke ved, hvad De skal gøre. Det vil derfor være af stor værdi, at De og Deres medarbejdere gennemlæser denne manual grundigt, og at De, når De får et problem, tager manualen frem og via denne prøver at løse opgaven. De vil ved denne fremgangsmåde hurtigere komme ind i brugen af computeren og dens mange muligheder. Vælger man den lette løsning at ringe til vor service afdeling, løser man ganske vist hurtigt det akutte problem, men man lærer ikke noget af det. Derfor: Har de et problem, gå da ind i manualen under det afsnit, Som de har problemer med og læs hele afsnittet. De vil derved på kort tid komme igennem en mængde oplysninger, som De vil kunne bruge ved senere lejlighed. Samtidigt vil De, ved selv at finde frem til årsagen til problemet, kunne huske det ved en anden lejlighed. Skulle Skulle problemet være af en sådan karakter, at De ikke selv kan løse det, står vor serviceafdeling naturligvis til rådighed for Dem på telefon Her vil De i kontortiden få direkte kontakt til vor service afdeling. Med venlig hilsen Skiold Echberg A/S kunde.doc Side 1 af

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155 B4_EFIDK 29/03-95 KAPITEL EFFEKTIVITETSKONTROL datamix EFFEKTIVITETSKONTROL datamix Krav til korrekt beregnet effektivitet...1 EFFEKTIVITETSKONTROL FOR VENTILER...2 Opstart af ny effektivitetskontrol...2 Fra vnt ### Til vnt ###...2 Stiplads...2 Tilv/sv...3 Start periode stilling af effektivitetskontrol...3 Start af ny periode...3 S.dato...3 S.Stk...3 S.Kg...3 D.dato...3 D.Stk...3 D.Kg...3 índringer i perioden...4 Stk...4 kg...4 Kr...4 hëndelse...4 Udfõr...4 Div. omkostninger...5 BEMíRK:...5 PERIODE-DATA FOR EFFEKTIVITETSKONTROL...6 Ind Stk kg...6 Ud Stk kg...6 Dõd Stk kg...6 "F.dg." (Foderdage)...6 Fe...6 Tilvëkst...7 Udgift kr...7 Indtëgt kr...7 Foderdage pr. svin...7

156 B4_EFIDK 29/03-95 KAPITEL Formler for udregning af effektivitet...7 Fe/dag...7 Dagl.tilv...7 Fe/kg tilv....7 DB/gris kr....8 Kr/kg tilv....8 Dõde %...8 Staldudnyttelse i %...8 KORREKTION I OPSUMEREDE PERIODE-DATA...9 Korrektion i IndgÜet, AfgÜet og Dõde Stk...9 Korrektion i IndgÜet, AfgÜet og Dõde Kg...9 Korrektion i udgifter kr...9 Korrektion i Indtëgter kr...9 BEMíRK...9

157 B4_EF_DK 29/03-95 KAPITEL EFFEKTIVITETSKONTROL datamix DerkankunlaveseffektivitetskontrolforventileraftypenNORM-STI,dvs.ventiler for slagtesvin. Der kan laves effektivitetskontrol for ventil typen, nür der udfodres efter en Foderplan. Effektivitetskontrolvëlgessomseperatbilledgruppevedatanvendetastenmed [$]- tegnet. Krav til korrekt beregnet effektivitet. Fõlgende betingelser skal vëre opfyldt, for at effektivitetskontrol bliver korrekt. AlleventilersomerindenfordetomrÜdeafventiler(fraogtilventil), somskalmedieffektivitetskontrollen,skalvëreaftypennorm,samt skal alle vëre indtastet med et "Foderplan nr." (ikke Foderplan nr. 0). Alleventilersomermedieffektivitetskontrollen,skaltilenhvertidvëre indtastet med det aktuelle antal grise som er ved ventilen. VëgtkurvenpÜfoderkurvenskalforheleperiodenvëresÜrealistisksom muligt,süledesatdenautomatiskevëgtstigningpüventilbilledettilenhver tid afspejler omtrentlig grisenes reelle vëgt. NÜrVëgtforgriseneindtastespÜventilbilledet,skalindtastesdenreelle gennemsnitlige vëgt for pügëldende hold. PÜeffektivitetskontrolen,skalderaltidajourfõresnÜrderskerbevëgelser ind eller ud fra den gruppe af ventiler som er med i effektivitetskontrol. ùnskesderudgiftberegninger,skalderfordeenkeltekomponenterpü Komponent-billederne, altid vëre indtastet den korrekte pris for disse.

158 B4_EF_DK 29/03-95 KAPITEL EFFEKTIVITETSKONTROL FOR VENTILER. Der kan udfõres 4 forskellige effektivitetskontrol for ventiler. De samme ventiler kan indgü i flere effektivitetskontrol. NÜrEFFEKTIVITETSKONTROLvëlgesmed fremkomme. [$]-tastenvilnedenstüendebillede ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒø INDBERET EFFEKTIVITET # Stk ### Kg ### Kr ####,## Udfõr # ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÿ Div. omkostninger ####### Start periode # Fra vnt ### Til vnt ### Stiplads#### Tilv/sv ### S.dato ##/## D.dato ##/## S.Stk #### D.Stk #### S.Kg ####### D.Kg ####### ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ÿ Opstart af ny effektivitetskontrol Fõr opstart af ny effektivitetskontrol, skal fõlgende felter defineres. Fra vnt ### Til vnt ### Her defineres fra og til hvilke ventil nr. der skal foretages effektivitetskontrol. Kunventileridetafgrënsede omrüde,someraftypennormvil komme med i beregningerne af effektivitetskontrollen. Man skal her vëre opmërksom pü at ventiler af pügëldendetype, hvorved der er indtastet 0 ved Foderplan ogsü vil indgü i effektivitetskontrollen, uden at der sker automatisk vëgtforõgelsepü ventil-billedet.dettevilforürsageattotalantalkggrisevedstartog Dags dato i stalden ikke vil vëre korrekt, hvilket medfõrer at effektivitets-data vil blive udregnet pü et forkert grundlag. Stiplads : Herindtasteshvormangestipladserdererdimensionerettiltotalt ved de ventil som er med i effektivitetskontrollen. Antal stipladser anvendes for beregning af staldudnyttelsen.

159 B4_EF_DK 29/03-95 KAPITEL Tilv/sv : Da effektiviteten beregnes i forhold til producerede grise, er det nõdvendigtforatberegne,fordegrisedertilstadighedervedventilerne, at kende hvad den totale tilvëkst gennemsnitlig er pr. gris. Dentotaletilvëkstpr.gris,erdeantalkgdeskalvoksemediden periode de normalt vil vëre ved de ventiler som er med i effektivitetskontrollen. Hvisvëgtvedindsëttelsegennemsnitliger25kg,ogdegÜrudigenved 85kg,vildentotaletilvëkstvëre(85-25)=60kg,hvorforderved Tilv/sv indtastes [60]. DeforannëvntefelterpÜbilledetvilikkeblivenulstilletved0-stillingaf effektivitetskontrol (start af ny periode). Start periode : 0-stilling af effektivitetskontrol : Start af ny periode for effektivitet : Forat0-stilleeneffektivitetskontrologopstarteennyperiode,skalder ved" Startperiode "indtastes [35].Talleterlavet2-cifretforatmanikke uforvarende kommer til at nulstille en i forvejen opstartet effektivitetskontrol. NÜr [35] indtastes for at nulstille effektivitetskontrollen, vil den automatiskskrive [1] igenforatindikere,ateffektivitetskontrollener startet. S.dato : ø S.Stk : Data fremkommer automatisk fra ventilbilleder. S.Kg : Ÿ "S.dato" (Start dato), angiver hvilken dato effektivitetskontrollen er pübegyndt. "S.Stk" og "S.Kg" :angiverantalgrise,samttotal-vëgtenfordisse,ved start dato. D.dato : ø D.Stk : Data fremkommer automatisk fra ventilbilledet. D.Kg : Ÿ "D.dato" (Dags dato), angiver datoen i dag. "D.Stk" og "D.Kg" :angiverantalgrise,samttotal-vëgtenfordisse, dags dato.

160 B4_EF_DK 29/03-95 KAPITEL índringer i perioden for igangvërende effektivitetskontrol Hvergangderiperiodenefterateffektivitets-kontrolleneropstartetsker ëndringeristkogvëgtiformafatdertagesgriseindellerudsamtdõde griseveddeventilersomermedieffektiviteten,skaldetteajourfõresi periodedataerne. Herunder defineres hvordan indtastning af data for ajourfõring foretages. DerkankunindberettesdataforÇnhëndelseafgangen.NÜrindberettet hëndelse er udfõrt, kan nëste indberetning foretages. IndberetningafdatabehõverikkenõdvendigvisatbliveforetagetpÜdet tidspunkthvorëndringenforetagespüventilerne.manskaldogvëre opmërksompüatdetalsomliggertilgrundforudregningafeffektivitet vil vëre forkerte, indtil alle indberetninger af bevëgelser er ajourfõrt. Stk: Her indtastes antal grise som der indsëttes, udtages eller er dõde. Bemërk der kan kun indberettes for en hëndelse af gangen. kg : Her indtastes gennemsnits vëgt pr. gris. Bemërk at det er vëgten pr. gris, og ikke den samlede vëgt for alle stk. Systemetvilvedopdateringafperiode-dataautomatiskgangeindtastetkg med indtastet antal Stk. Kr : Her indtastes prisen (vërdien) pr. gris. Bemërkatdetervërdienpr.gris,ogikkedensamledevërdiforalle stk. Systemetvilvedopdateringafperiode-dataautomatiskgangeindtastetKr med indtastet antal Stk : Her indtastes kode for den hëndelse ovenstüende data er indtastet. TalletforhëndelsekanindtastesnÜrcursorerplaceretetvilkÜrligtsted over NÜr tallet er indtastet vil hëndelses-teksten automatisk blive vist i feltet. Fõlgende Kode-tal indtastes for hëndelser: INDGèET 1 AFGèET 2 DùDE 3 Ved opsumering af data, vil hëndelse i periode-data. opsumeringenske ud for tilsvarende Udfõr : NÜrforanstÜendedataerindtastet,indtastesder [1] ellertastes [S] ved Udfõr,hvorefterdeindtastededatavilbliveopsumeretunderperiodedata.

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000

BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 981 002 065 Ver. 2.53 30-04-2014 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Adgang og ændring af bruger kode... 5 2. Foder... 6 2.1 Indtastning af komponent data...

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Vådfoder - Udnyt potentialet

Vådfoder - Udnyt potentialet Vådfoder - Udnyt potentialet Fodermøde 2014 Svinerådgiver Bjarne Knudsen Program Slagtesvin Foderkurven Følg en fodring Antal daglige fodringer 3, 4 eller 5? Fordeling over døgnet Diegivende søer Fordeling

Læs mere

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG

FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG Støttet af: FORSKEL I UDFODRINGSNØJAGTIG- HEDEN MELLEM TRE FIRMAERS VÅDFODRINGSANLÆG MEDDELELSE NR. 1004 Anlæg fra ACO Funki havde større usikkerhed end anlæg fra Big Dutchman og SKIOLD ved udfodring af

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Fejlfinding i vådfoder Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Problemer med dårligt vådfoder Lav foderooptagelse Lav produktivitet Udskudt endetarm Universel tarmblødning Kødprocent Alarmer i anlæg

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02 Programmeringsvejledning Indgangs-controller EC 602-02 Indhold Generelle oplysninger 3 Indtastningsmoduler 4 Programmerings-/betjeningspanel 5 Ledningsdiagram for programmeringseksemplerne 6 Programmeringseksempel

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Professionel slagtesvineproduktion

Professionel slagtesvineproduktion Professionel slagtesvineproduktion Slagtesvineproducent Jens Kr. Iversen, Tvis Kons. Jacob Dall, LandboSyd Svinerådgivning Kons. Bjarne Knudsen, jd Emner Profil af den professionelle slagtesvineproducent

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet.

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Installation af Næsgaard Mark Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Kode Den første gang du installerer programmet på en PC, skal du have en registreringskode

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Spillebeskrivelse Rev. 02 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere