GPS 102B Mini Tracker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013"

Transkript

1 GPS 102B Mini Tracker Brugsanvisning Tak fordi du købte GPS Mini Tracker model 102. Denne brugsanvisning vil vise dig hvordan du kommer i gang med at bruge Trackeren og giver udførlig forklaring på, hvorledes du udnytter Trackerens forskellige muligheder. Beskrivelse af Mini Tracker 102 Forside Bagside Kraftig magnet på inderside

2 Isæt batteriet således: Størrelse Vægt Netvæ rk Bånd GPS chip GSM/GPRS module GPS sensivitet GPS nøjagtighed Opstartshastighed Car charger - ikke standard - Specifikationer 64mm x 46mm x 17mm(1.8 *2.5 *0.65 ) 50g GSM/GPRS 850/900/1800/1900Mhz or 900/1800/1900Mhz SIRF3 chip Simcom Sim340 eller Simcom Sim dBm 5m Kold status 45s Varm status 35s Tændt status 1s 12 24V input 5V output 220 V lader V input 5V output Batteri Genopladelige 3.7V 1000mAh Li-ion batterier Standby 80 timer Opbevarings Temp. -40 C to +85 C Drifts Temp. -20 C to +55 C Fugtighed 5%--95% non-condensing Strømforbrug Stand by 4mA±1mA GSM i brug 54mA±3mA GPRS i brug 60mA±5mA

3 Brug 1.Oplad først batterierne min timer. Herefter kan de efterfølgende oplades på ca. 3 timer. 2.Vær sikker på at det SIM kort du vil installeret i Trackeren er gyldigt og at PIN-koden og Telefonsvarer, er slået fra. Få evt. hjælp til dette i Telebutikken. Sæt SIM kortet i din almindelige mobiltelefon først og check disse krav. PIN koden slås ofte fra i Indstillinger Sikkerhed PIN kode anmodning Ja/Nej vælg Nej. Hos nogle selskaber f.eks. Telenor og One skal Du have et særligt abonnement for at kunne bruge det til GPS Tracker. Hvis Du er i tvivl spørg Kortudstederen/Telebutikken. 3.Installer SIM kortet i Trackeren. Åben bagdækslet og fjern batteriet 4.SIM kortet skubbes oppefra og nedefter, under den sølvfarvede metalholder hen over Micro SD kort holderen ( som du ikke skal bruge ). Skub kortet helt ned med metallet på SIM kortet, ned mod metalfligene i Trackeren. Hjørnet på SIM kortet skal vende opad og til venstre. Her ses simkort holderen til venstre Du lægger simkortet under metal bøjlen, med metalsiden nedad. Skub simkortet helt i bund mod venstre 5.Sæt batteriet i, og monter bagdækslet. Der følger 2 bagdæksler med det ene har 4 kraftige magneter på indersiden, så Trackeren kan sidde på alt magnetisk metal. 6. Opstart. Tænd for Trackeren udendørs ved at trykke på tænd-knappen, indtil indikator lyset tænder 2-4 sekunder og anbring den med antennebøjlen pegende opad. Er det første gang du bruger Trackeren, skal den initialiseres se venligst næste afsnit 7. I løbet af 10 til 40 sekunder vil Trackeren have kontakt med henholdsvis GPS og GSM netværk. Indtil Trackeren har kontakt med henhv. GSM netværket og GPS sattelitterne, lyser den grønne LED konstant. Når der er kontakt til GSM nettet, blinker LED lampen én gang ca. hvert 4. sekund. Når den også har sattelit kontakt, blinker den 2 gange kort lige efter hinanden, ca. hvert 4. sekund. Trackeren er nu klar til brug. 7. Initialisering første gangs indstillinger. Send en SMS til Trackerens telefonnummer med følgende tekst: begin+password. Password er fra fabrikken sat til: Bemærk: begin SKAL skrives med små bogstaver! Altså du sender en SMS til Trackeren med teksten: begin Anførselstegn skrives ikke. Trackeren vil nu sende en SMS tilbage til din mobiltelefon med teksten: begin OK. 8. Hvis Du blot ønsker til enhver tid at kunne få en position er det ikke nødvendigt at autorisere nogen numre. Den vil så svare med en sms position, når den bliver ringet op fra en hvilken som helst mobiltelefon. Du kan i så fald gå videre til pkt. 11. Det er vigtigt at telefonen der ringes fra viser nummer, da Trackeren ellers ikke kan se nummeret den skal sende beskeder til. Bemærk der går ofte ca 3-4 arbejdsdage fra køb af et abonnement simkortet før det er endelig oprettet. Indtil da kan Du få en position ved at sende en autotrack se pkt. 12

4 Trackeren kan have svært ved at modtage satellit signal, hvis den anbringes under metalflader eller inde i bygninger, medens signalet går fint gennem glas, plastik, træ og polstring. 9. Autoriserede numre Trackeren kalder op. Du kan oprette / autorisere det eller de mobil telefonnumre du vil have Trackeren til at sende SMS til og det er vigtigt at telefonen viser nummer, da Trackeren ellers ikke kan se nummeret den skal sende beskeder til. 10. Bemærk: hos nogle mobilselskaber som f.eks. TeleNor skal telefonen have Data Abonnement og ikke kun alm. Taleabonnement spørg udsteder. Send nu en SMS til Trackeren med følgende tekst: admin+password+_+mobiltlf.nummer. Dette er det første autoriserede nummer Trackeren ringer til. (Husk mellemrum mellem password og telefonnummer, plusserne skal ikke med). Trackeren sender en SMS tilbage med teksten: admin ok. På simkort med udlandsadgang skal landekode 0045 er med i telefonnummer og på andre f.eks taletidskort uden udlands adgang skal det ikke med. Hvis du vil have Trackeren til at ringe til mere end et mobiltelefonnummer max 5 i alt - skal du gøre følgende: De efterfølgende 4 numre sender du på samme måde som det første. For at slette et autoriseret nummer igen, sender du en SMS til Trackeren med teksten noadmin+password+_+mobiltlf.nummer. 11. Indtil Trackeren har modtaget information om et autoriseret mobiltlf. nummer, vil den hvis den bliver ringet op fra en hvilken som helst mobiltelefon sende en SMS tilbage med en positions angivelse ( Geo-info ). Hvis Trackeren har eet eller flere autoriserede mobiltlf. numre, vil den ikke svare såfremt den bliver ringet op af et fremmed nummer. Når Trackeren således bliver ringet op vil den omgående returnere en SMS med Geo-info og klokkeslæt. Her er lat breddegraden og long længdegraden. Disse informationer indtaster du i søgefeltet på HUwww.maps.google.dkUHog kan så omgående se den nøjagtige position af Trackeren. F.eks.: lat: Long: Her indtaster du følgende i søgefeltet på Google maps: _ , hvor _ er et mellemrum. Nu kan du se den nøjagtige position på Google Maps omgående! Som det ses på skitsen ovenfor af en SMS positionsmelding er der efter længde-, bredde graderne vist et HUhttp://www.wxlxy.comUHlink, hvis Din mobiltelefon har internetadgang, får Du ved at trykke på dette link straks et kort op på telefonen med den nøjagtige position. Du kan også få den nøjagtige adresse med gade, nr. og postnummer ved at sende en sms: address+password - Før Du kan gøre dette skal Du én gang have sendt en SMS med APN kode til trackeren: SMS:APN+password internet, mellemrum efter password - husk plus skrives ikke! Eks.: APN internet, hvis det er simkort fra TDC er det TELIA skal der i stedet for internet stå inter.mtelia.dk for andre teleselskaber søg på Google efter teleselskabers apn- indstillinger. Hvis klokkeslettet ikke stemmer med aktuel tid kan det være fordi den står til fejl tidszone eller trackeren er udenfor satelit rækkevidde i en bygning eller andet, hvor den gemmer den sidste tid og position før den mistede satellitkontakt f.eks ved indkørsel til parkeringskælder. Skift tid. Det indbyggede ur kan fra fabrikken stå til forkert tidszone.

5 Send en SMS med teksten: time_zone+password_tidszone. F.eks.: time_zone123456_1. Tidszonen i Danmark er 1, 2 når det er sommertid. ( _ betyder mellemrum). Aktive alarmer: Vær opmærksom på at alle GPS trackere i aktiv tilstand har et større strømforbrug end i standby tilstand se specifikationerne på side 2. og at de efterfølgende aktive alarmer kan kun sættes, såfremt Du har autoriseret eet eller flere numre, som så modtager disse alarmer. 12. Auto Track: Trackeren sender en SMS med Geo-info med 30 sekunders mellemrum, 5 gange i alt. For at bede Trackeren om dette, sender du en SMS til Trackeren med teksten: fix030s005n+password. Du kan her ændre antallet af gange Trackeren skal sende dig en SMS her 005 som er 5 gange. Max antal er 255. Du kan også ændre antal sekunder mellem hver SMS til f.eks t300s = 5 minutter. Du kan få Trackeren til uendeligt at sende Geo-info med 30 sekunders intervaller ved at sende en SMS med teksten: fix030s***n+password. Sæt ikke interval under 20s. For at annullere den bestilte Auto Track send en SMS til Trackeren med teksten: nofix+password. 13. Aflytning Monitor mode: Når Trackeren er i aflytnings mode, kan du ringe op til den og høre alt hvad der bliver sagt i en afstand af ca. 5 meter fra Trackeren. 14. Skifte mellem Track og Monitor mode. Mode = tilstand. Trackeren står som udgangspunkt i Track mode. Hvis du vil skifte til Monitormode, sender du en SMS til Trackeren med teksten: monitor+password. Trackeren svarer ved at sende en SMS med teksten: monitor ok og skifter så til monitor ( aflytnings mode ). Husk efter aflytning at skifte tilbage til Track mode for at kunne modtage alarmer fra den. Når du vil skifte tilbage til Track mode, sender du en SMS med teksten: tracker+password. Dette er vigtigt, da den ellers bliver stående i aflytningsmode. Trackeren sender en SMS med teksten tracker ok tilbage som bekræftelse. 15. Geo-fence. Fence betyder hegn. Geo-fence er et geografisk defineret område, hvori Trackeren kan / må bevæge sig uden at slå alarm. Bevæger trackeren sig uden for dette område, sendes straks alarm til de autoriserede mobiltlf. numre med Geo-info. Trackeren skal have befundet sig på det samme sted i ca. 10 minutter for at det kan lade sig gøre at sætte et Geo-fence op. Gerne min. 2 km mellem punkterne. For at sætte et Geo-fence op, sender du en SMS til trackeren med følgende tekst: stockade+password+_+breddegrad,længdegrad;breddegrad,længdegrad. Den først nævnte position breddegrad og længdegrad, er øverste venstre hjørne af det geografiske område du ønsker at definere, og den sidst nævnte bredde og længdegrad, er nederste højre hjørne af området. Vær opmærksom på at de indtastede værdier for bredde- og længdegrader, skal skrives som ovenfor nævnt altså eksempelvis breddegrad: og længdegrad: ( dette er 8464 Galten ). Altså med 2 stk. 0 foran 9 i længdegraden. På HUwww.google.dkUHU/mapsU kan du se bredde og længdegrader for alle steder i Danmark ved at zoome ind på området og pege på det ønskede sted på kortet højreklik derefter på musen vælg hvad er der her? og Du får så længde-, breddegraderne. Såfremt Trackeren bevæger sig udenfor dette geografiske område, sender den en SMS til de autoriserede mobiltlf. numre med teksten:stockage!+geo-info. Trackeren sender denne alarm hvert 3. Minut, indtil funktionen annuleres. For at annullere Geo-fence sender du en SMS til Trackeren med teksten: nostockade+password. Såfremt Trackeren bevæger sig udenfor det definerede område og har afsendt en alarm til de autoriserede mobiltlf. numre, ophører funktionen efterfølgende. 16. Bevægelsesalarm. Trackeren skal have befundet sig det samme sted i ca. 10 minutter for at kunne sætte en bevægelseslarm op. For efterfølgende at aktivere bevægelsesalarmen, sender du en SMS til Trackeren med teksten: move+password. Trackeren vil sende en SMS tilbage med teksten: move ok! for at bekræfte aktivering af bevægelsesalarmen. Hvis Trackeren bevæger sig mere end ca 500 m (afhængig af hvor mange sattelitter den har kontakt til) vil den sende en SMS til de autoriserede mobiltlf. numre med teksten move sammen med Geo-info på Trackeren. Trackeren sender kun én besked per gang bevægelsesalarmen er blevet aktiveret. For at annullere bevægelsesalarmen, sender du en SMS til Trackeren med teksten: nomove+password.

6 17. Hastighedsalarm Opsætning: send SMS til Trackeren med teksten: speed+password+_+080 hvis du vil sætte max hastigheden til 80 km/t. Trackeren bekræfter tilbage ved at sende en SMS med teksten: speed ok. Når Trackeren bevæger sig med mere end 80 km/t, sender Trackeren en SMS med teksten: speed Geo-info til de autoriserede mobiltlf. numre. Trackeren sender én alarm for hver gang du har indtastet en hastighedsalarm. For at annullere hastighedsalarmen sender du en SMS til Trackeren med teksten: nospeed+password. Det anbefales at hastighedsalarmen ikke sættes til en mindre hastighed end 50 km/t. Under denne hastighed kan du modtager en falsk alarm. 18. IMEI check. IMEI International Mobile Equipment Identity er et 15 cifret unikt nummer som alle mobiltelefoner er udstyret med fra fabrikantens side. Ønsker du at checke din Trackers IMEI nummer, sender du en SMS til Trackeren med beskeden: imei+password, og Trackeren returnere så det 15 cifrede nummer på en SMS til de autoriserede mobiltlf. numre. 19. SOS knap Hvis SOS knappen på Trackeren trykkes ind i 3 sekunder, vil den omgående sende en SMS besked til alle autoriserede mobiltlf. numre med beskedden: help me! + Geo-info. Trackeren bliver ved med at sende denne SMS med 3 minutters mellemrum, indtil den bliver svaret af et autoriseret mobiltlf. nummer med SMS beskeden: help_me. Tracker vil svare med SMS: help ok. 20. Alarm for lav batterispænding Trackeren sender automatisk en SMS besked til de autoriserede mobiltlf. numre med teksten: low battery + Geo-info når batterispændingen bliver for lav under 3,7V hvis den via 12 v laderkabel er tilsluttet et fartøjs batteri skal dette oplades. 21. Oplever du at Trackeren ikke opfører sig som den skal, kan du sætte værdierne til default ( fabriksindstillingerne ), ved at sende en SMS besked med teksten: begin+password. Trackeren bekræfter ved at sende en SMS med teksten: begin OK tilbage til din mobiltelefon. Det er vores erfaring at dette kan være nødvendigt hvis du har sendt flere forskellige kommandoer til Trackeren, uden at disse er blevet registreret og korrekt bekræftet tilbage fra Trackeren. Det er vigtigt at du efter denne initialisering genopretter de autoriserede telefonnumre Trackeren skal benytte og evt. skifte tidszone igen, hvis den ikke viser lokal tid. Din GPS Mini Tracker er et stykke fin-elektronik og skal behandles varsomt. Hold den væk fra vand og vædsker som regn, tåge osv. Dette kan beskadige Trackeren. Ved anbringelse på MC eller i motorrum eller andre steder hvor der kan være fugtigt benyttes den medfølgende stænkbeskyttende plastpose med lynlåslukke. Opbevar den ikke hvor der er støvet, eller i direkte sol-lys. Gør den ren med en tør klud brug aldrig kemikalier, rensevæsker el.lign. Mal ikke Trackeren!. Dette kan beskadige antenner, stik mm. Brug af andre typer batterier end de medfølgende kan medføre skade på Trackeren. Afmonter ikke antennen eller forsøg at montere andre antenner. Dette kan skade Trackeren. Der kan tilkøbes en stømforsyning for tilkobling til køretøjets batteri, hvis Trackeren ønskes monteret permanent i bil, MC, båd el.lign. Se HUhttp://shop.mcsport.dkUH eller hos Din nærmeste forhandler se forhandlerliste på HUwww.modeloversigt.dkUH. Tlf Larixvej Sabro - HUwww.alarm-import.dkU

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

Microtracker EPS2 Brugermanual

Microtracker EPS2 Brugermanual Microtracker EPS2 Brugermanual Version 1. 1 2013-05- 27 Valid for Firmware 1.19 or newer GPS / GSM tracker Denne manual beskriver egenskaber, opsætning og brug af EPS2 Microtracker KEY 7 A/S info@microtracker.dk

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800.

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. MVT800 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING

CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING Velkommen til brug af GPS tracker CCTR-620. Sporingsenheden er med et GPS-modul og et GSM-modul. Enheden har mange nye og unikke funktioner, f.eks. link til kort på

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

WiseBox. Driftsmanual

WiseBox. Driftsmanual WiseBox Driftsmanual 1 2 Indhold Indledning 4 Tekniske data 5 Sikkerhed 6 Åbning af WiseBox 8 Montering af topplade 9 Skift af pose 10 Vedligehold WiseBox 12 SIM-kort og isætning af dette 14 Skift batteri

Læs mere