Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal"

Transkript

1 Page 1 of 8 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Dokumentets dato 09 sep 2014 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 09 sep :10 SKM SKAT SKAT Sagsnummer Dokument type Overordnede emner Emneord Resumé Styresignal Moms og lønsumsafgift Reference(r) Momsloven 46 Henvisning Moms - Omvendt betalingspligt - Afgiftspligtige personer Reglerne om omvendt betalingspligt af momsen på indenlandske leveringer af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'ere og bærbare computere forudsætter, at der leveres til en afgiftspligtig person, samt at denne handler i egenskab af afgiftspligtig person. Detailhandlens salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'ere og bærbare computere er imidlertid helt undtaget fra reglerne om omvendt betalingspligt. Den juridiske vejledning , afsnit D.A Sammenfatning Reglerne om omvendt betalingspligt af momsen på indenlandske leveringer af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'ere og bærbare computere forudsætter, at der leveres til en afgiftspligtig person, samt at denne handler i egenskab af afgiftspligtig person. Detailhandlens salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'ere og bærbare computere er imidlertid helt undtaget fra reglerne om omvendt betalingspligt. Baggrund og problemstilling Danmark har ved lov nr af 26. december 2013 implementeret momssystemdirektivets artikel 199a, stk. 1, litra c, d og h. Det fremgår heraf, at EU's medlemslande kan indføre omvendt betalingspligt af momsen på indenlandske leveringer af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'ere og bærbare computere. Virkningen af den omvendte betalingspligt er, at det er aftageren (den købende virksomhed) af de pågældende varer, som er betalingspligtig for momsen. Herved stoppes effektivt muligheden for at lave momskarruselsvig med de omfattede varer. Ændringerne er gennemført i momslovens 46, stk. 1, nr. 8-10, og de har virkning fra den 1. juli 2014.

2 Page 2 of 8 Med gennemførelsen af ændringerne er der opstået et behov for en nærmere afklaring af, hvad der ligger i definitionen af de nævnte varer. Det retlige grundlag Af momslovens 46, stk. 1, fremgår følgende: "Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet. Afgiften påhviler dog aftageren af varer eller ydelser, når... 8) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager mobiltelefoner fra en virksomhed etableret her i landet, 9) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der fra en virksomhed etableret her i landet modtager integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter, eller 10) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager spillekonsoller, tabletpc'er eller bærbare computere fra en virksomhed etableret her i landet.... Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 8-10, gælder ikke for salg fra registrerede virksomheder, hvis afsætning sker udelukkende eller overvejende til private forbrugere." En opsummering af reglerne findes i Den juridiske vejledning, afsnit D.A SKATs opfattelse Det understreges indledende, at salg fra detailhandelsvirksomheder ikke omfattes af reglerne om omvendt betalingspligt. Det betyder, at reglerne ikke omfatter salg fra momsregistrerede virksomheder, hvis afsætning af de pågældende produkter udelukkende eller overvejende sker til private forbrugere. En virksomheds salg af de pågældende varer er derfor som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne, hvis mere end 50 procent af virksomhedens samlede omsætning fra salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere sker til private forbrugere. Bestemmelsen har således til formål helt at undtage detailhandlens salg. Det bemærkes, at vurderingen skal tage udgangspunkt i hver enkelt leverandørs samlede omsætning fra salg af mobiltelefoner, tablet-pc'ere, bærbare computere, spillekonsoller og integrerede kredsløbsanordninger til private forbrugere i forhold til leverandørens samlede omsætning af de nævnte varer. Vurderingen foretages som udgangspunkt årligt med virkning for det efterfølgende år. I tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt en virksomheds salg overvejende sker til private forbrugere, kan der henses til, om virksomheden fremstår over for offentligheden som en detailhandelsbutik. Det bemærkes, at salg til detailhandelsvirksomheder derimod omfattes af reglerne. Hovedbetingelserne for, at reglerne om omvendt betalingspligt skal anvendes Reglerne om omvendt betalingspligt for mobiltelefoner, tablet-pc'ere, bærbare computere, spillekonsoller og integrerede kredsløbsanordninger skal anvendes såfremt køberen er en afgiftspligtig person køberen handler i egenskab af afgiftspligtig person der købes en af de omfattede varer

3 Page 3 of 8 Køberen er en afgiftspligtig person Afgiftspligtige personer er i henhold til momslovens 3 bl.a. juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig virksomhed offentlige forsyningsvirksomheder offentlige institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder. Momsfritagne virksomheder Momsfritagne virksomheder er afgiftspligtige personer, og salg til disse er derfor omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. En betingelse for at blive omfattet af reglerne om momsfritagelse i momslovens 13 er netop, at man er en afgiftspligtig person i henhold til momslovens 3. Dette omfatter eksempelvis indkøb til brug for lægevirksomhed, undervisningsvirksomhed, tandlægevirksomhed, finansiel virksomhed mv. I forbindelse med køb af varer omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt skal disse virksomheder derfor registreres efter momslovens 50b. Virksomheder med omsætning under kr. Afgiftspligtige personer, hvis momspligtige leverancer inden for en 12-måneders periode ikke overstiger kr. behøver ikke at lade sig momsregistrere, jf. momslovens 48, stk. 1. På trods af, at disse virksomheder ikke behøver at lade sig registrere, anses de stadig for afgiftspligtige personer i momslovens forstand, og leverancer af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere til disse virksomheder er derfor omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. I forbindelse med køb af varer omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt skal disse virksomheder derfor registreres efter momslovens 50b. Momsregistrering for køb af varer i udlandet Såfremt en virksomhed eller offentlig institution er registreret for køb af varer i andre EUlande efter momslovens 50, betyder det ikke nødvendigvis, at virksomheden/den offentlige institution er en afgiftspligtig person efter momslovens 3, og salg til disse virksomheder/institutioner af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere er derfor ikke automatisk omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. For disse virksomheders køb af de pågældende varer skal der derfor foretages en almindelig vurdering af, om betingelserne for anvendelse af omvendt betalingspligt er opfyldt. Køberen handler i egenskab af afgiftspligtig person Det er en betingelse, at den afgiftspligtige person køber varen i egenskab af afgiftspligtig person - dvs. varen indkøbes til hel eller delvis anvendelse for aktiviteter, der omfattes af momsloven. For eksempelvis offentlige institutioner gælder det på denne baggrund, at indkøber en offentlig institution mobiltelefoner mv. udelukkende til brug for institutionens aktiviteter som offentlig myndighed, da handler den offentlige institution ikke i egenskab af afgiftspligtig person, og leverancen omfattes ikke af reglerne om omvendt betalingspligt. Dette gælder ligeledes for afgiftspligtige personer i form af private virksomheder, selvejende institutioner mv. i det omfang, at disse foretager indkøb alene til brug for aktiviteter, der falder uden for momslovens anvendelsesområde.

4 Page 4 of 8 Indkøber den offentlige institution derimod mobiltelefoner mv. til hel eller delvis anvendelse i forbindelse med en momspligtig aktivitet i form af eksempelvis kantinedrift, salg af bøger eller salg af andre varer eller ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder, så handler den offentlige institution i egenskab af afgiftspligtig person, og disse indkøb omfattes af reglerne om omvendt betalingspligt. Omfattede varer Brugte varer Reglerne om omvendt betalingspligt finder anvendelse på brugte varer. Efter lovteksten defineres de omfattede varer på baggrund af arten af varerne, og der skelnes ikke mellem nye og brugte varer. Henset hertil, samt at der også har været eksempler på momskarruselsvig med brugte varer, omfattes de nævnte varer også i brugt form af reglerne om omvendt betalingspligt. Hvis sælgeren imidlertid afgiftsberigtiger varerne efter reglerne om brugtmoms, jf. kapitel 17 i momsloven, omfattes salget ikke af reglerne om omvendt betalingspligt. Mobiltelefoner Dette omfatter alle former for mobile telefonapparater, der er fremstillet eller tilpasset til anvendelse i forbindelse med et net med licens og benyttet på specifikke frekvenser, uanset om de har anden anvendelse eller ej. Omfattet er især alle apparater, der kan benyttes til formidling af telekommunikationsydelser i form af transmission af tale via trådløse mobiltelefonnetværk. Leveringen af udstyr, der transmitterer rene data, uden at omsætte disse til akustiske signaler, falder derimod ikke ind under reglerne. Herved omfattes eksempelvis: Mobiltelefoner Mobiltelefoner med abonnement Mobiltelefoner leveret med tilbehør som eksempelvis oplader, batteri og håndfri-sæt Smartphones Blackberry Satellittelefoner Herved omfattes eksempelvis ikke: Walkie talkies Navigationsudstyr Stationære telefoner Kortbølge radioer Router med sim-kort i USB-modem med sim-kort i Integrerede kredsløbsanordninger Dette omfatter integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter. En genstand anses især for at være bestemt til levering til en slutbruger, dersom den uden yderligere be- eller forarbejdning kan leveres til en slutbruger. Leveres integrerede kredsløb, som ikke er integreret i en anden genstand, til virksomheder, vil leverancen som udgangspunkt være omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt - dette uanset om de pågældende integrerede kredsløb, i den stand de leveres i til virksomheden, også vil kunne leveres til en slutbruger.

5 Page 5 of 8 Dersom en integreret kredsløbsanordning indbygges- eller integreres i en anden genstand, er der, for så vidt angår den vare, der leveres videre, ikke længere tale om en integreret kredsløbsanordning. Det er i dette tilfælde uden betydning, om den vare, der leveres videre, er et slutprodukt og kan leveres til en slutbruger. Ved integrerede kredsløbsanordninger skal forstås computerchips i form af elektroniske kredsløb, der er produceret på et stykke halvledende materiale. Til integrerede kredsløbsanordninger henregnes især monolistiske og hybride elektroniske integrerede kredsløb med passive og aktive komponenter, der er monteret med høj pakningstæthed, og som falder ind under Toldtariffens underposition Herved omfattes eksempelvis CPU-enheder GPU-enheder RAM-enheder Med "enhed" menes selve chippen. Herved omfattes eksempelvis ikke: Elektrisk filter Passive elektriske eller elektroniske komponenter med fast eller indstillelig induktans Kondensatorer Sensorer Herved omfattes eksempelvis heller ikke følgende genstande, idet de integrerede kredsløbsanordninger anses for indbygget i en enhed og forbundet med andre komponenter: Komponenter i hvilke flere integrerede kredsløbsanordninger er monteret sammen Sammensatte elektroniske kredsløb Memory cards med integrerede kredsløbsanordninger (smart cards) Flash memory cards Interface cards Lydkort Grafikkort Memory sticks (USB-memory nøgler) RAM-moduler/RAM-blokke Dongles Spillekonsoller Dette omfatter maskiner, hvis objektive karakteristika og primære funktion viser, at de er bestemt til underholdningsformål (spil), men dog med undtagelse af sådanne apparater og maskiner, som aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spillemærker eller lignende betalingsmidler. Herved omfattes eksempelvis: Playstation Playstation Portable X-box Nintendo Spillekonsoller, der leveres med tilbehør som eksempelvis strømkabel og inputenheder Tablet-pc'ere Dette omfatter små computere, der består af en trykfølsom skærm, der bruger en digital pen eller brugerens finger, som det primære inputredskab i stedet for tastatur eller mus, som typisk ikke er inkluderet. Endvidere har en tablet-pc batteri som primær strømforsyning. Herved omfattes eksempelvis:

6 Page 6 of 8 ipad Andriod tablets Windows tablets ipod Touch Tablets leveret med tilbehør som eksempelvis strømkabel Herved omfattes eksempelvis ikke: E-bogslæser Regnemaskiner ipod Cykelcomputere Gps-enheder Mp3-afspillere Bærbare computere Dette omfatter personlige computere, der består af mindst en central processorenhed, en skærm og et tastatur, og som på grund af sin størrelse og vægt let kan transporteres. Endvidere har en bærbar computer batteri som primær strømforsyning. Herved omfattes eksempelvis: Bærbare computere leveret med tilbehør som eksempelvis strømkabel Notebooks Macbooks Herved omfattes eksempelvis ikke: Stationære computere Computerskærme Ekstern mus, keyboard mv. Software Der er et vist sammenfald i, hvad der forstås ved en bærbar computer og en tablet, men dette har ikke praktisk betydning, idet begge kategorier er omfattet af den omvendte betalingspligt. Generelt for alle varerne Det bemærkes, at ovenstående lister ikke kan betragtes som udtømmende, men alene er eksempler på, hvad der kan være omfattet, og eksempler på, hvad der ikke er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. Det bemærkes endvidere, at når der i ovenstående lister står anført, at levering af varer med tilbehør er omfattet af reglerne, så omfatter dette kun samtidig levering af tilbehør i en pakke. Herved forstås levering af eksempelvis en mobiltelefon med headset og oplader, en spillekonsol med controllere, en bærbar computer med forhåndsinstalleret software, når leveringen af mobiltelefonen, spillekonsollen, den bærbare computer, tablet-pc'en og den integrerede kredsløbsanordning repræsenterer hovedleverancen i pakken. Der skal ved vurderingen af, om der er tale om en pakke, henses den momsmæssige praksis for hoved-/bileverancer, eller til om pakken kan anses for et bundle, som er en pakke af logisk sammenhængende varer, der sælges til én pris. For en nærmere beskrivelse af praksis vedrørende hoved/biydelse henvises til Den juridiske vejledning, afsnit D.A Hele pakkens indhold i form af vare og tilbehør omfattes herefter af den omvendte betalingspligt.

7 Page 7 of 8 Fragtomkostninger i henhold til momslovens 27, stk. 2, nr. 2, er en del af afgiftsgrundlaget, og eventuelle tilknyttede fragtomkostninger ved levering af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere skal derfor ligeledes faktureres efter reglerne om omvendt betalingspligt. Praktiske forholdsregler for sælger En sælger, som ønsker at sælge de omhandlede varer, skal med henblik på at sikre sig mod at komme i en situation, hvor SKAT opkræver salgsmomsen af varen hos sælgeren, som med urette har faktureret varen efter reglerne om omvendt betalingspligt, specielt sikre sig en afklaring af: opfylder sælgeren betingelserne for at blive anset for en detailhandelsvirksomhed er køberen en afgiftspligtig person handler køberen i egenskab af afgiftspligtig person Detailhandelsvirksomhed Sælgeren er nærmest til at vide, om denne opfylder betingelsen for at blive anset for en detailhandelsvirksomhed, jf. ovenfor. Køberen afgiftspligtig person Sælgeren skal anmode køberen om at oplyse køberens CVR-nr., samt om hvorvidt køberen i henhold til momsloven er en afgiftspligtig person. Sælgeren skal herefter foretage en efterprøvning af, hvorvidt virksomheden er aktiv og tilhører køberen på og om virksomheden er momsregistreret/lønsumsafgiftsregistreret på Er køberen ikke momsregistreret/lønsumsregistreret, må sælgeren anmode køberen om at uddybe, hvorfor denne anser sig for en afgiftspligtig person. Sælgeren vil kunne støtte ret på det oplyste, medmindre sælgeren på det foreliggende grundlag har grund til at antage, at oplysningen er åbenbart urigtig, herunder oplysningen ikke stemmer overens med, hvordan køberen fremstår over for offentligheden. Efterprøvningen er ikke nødvendig, når der er tale om en samhandelspartner med hvem, man har fast samhandel. Handel i egenskab af afgiftspligtig person Sælgeren skal anmode køberen om at oplyse, hvorvidt denne handler i egenskab af afgiftspligtig person. Sælgeren vil kunne støtte ret på denne oplysning, medmindre sælgeren på det foreliggende grundlag har grund til at antage, at oplysningen er åbenbart urigtig. Faktureringen Virksomheder, hvis salg er omfattet af omvendt betalingspligt, skal udstede en faktura uden oplysning om gældende momssats og momsens størrelse, ligesom fakturaen skal indeholde oplysninger om, at køber skal afregne den moms, der påhviler leverancen, f.eks. ved anførsel af "omvendt betalingspligt, køber afregner momsen". Se momsbekendtgørelsens 63. Momsangivelsen Sælgeren skal angive omsætning af de pågældende varer i rubrik C på momsangivelsen. Praktiske forhold for køber En køber, som ønsker at købe de omhandlede varer, skal med henblik på at sikre sig mod at komme i en situation, hvor SKAT nægter en køber fradrag for moms faktureret af sælgeren med urette, specielt sikre sig en afklaring af:

8 Page 8 of 8 opfylder sælgeren betingelserne for at blive anset for en detailhandelsvirksomhed er køberen en afgiftspligtig person handler køberen i egenskab af afgiftspligtig person Detailhandelsvirksomhed Køberen skal anmode sælgeren om at oplyse, hvorvidt sælgerens afsætning af de pågældende produkter udelukkende eller overvejende sker til private forbrugere. Køberen vil kunne støtte ret på denne oplysning, medmindre køberen på det foreliggende grundlag har grund til at antage, at oplysningen er åbenbart urigtig, herunder oplysningen ikke stemmer overens med, hvordan sælgeren fremstår over for offentligheden. Køberen afgiftspligtig person Køberen er nærmest til at vide, om denne opfylder betingelsen for at blive anset for en afgiftspligtig person, jf. ovenfor. Handel i egenskab af afgiftspligtig person Køberen er nærmest til at vide, om denne opfylder betingelsen for at blive anset for at handle i egenskab af en afgiftspligtig person, jf. ovenfor. Gyldighed Dette styresignal er en præcisering af praksis. Styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning Styresignalet bortfalder derfor den 1. februar 2015.

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november Beierholms Faglige Dage 2014 Ringsted d. 18. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-711-0068 Udkast 7 29. februar 2012. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2011-711-0068 Udkast 7 29. februar 2012. Forslag. til Skatteministeriet J. nr. 2011-711-0068 Udkast 7 29. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse

Læs mere

Øget fokus på momsretten

Øget fokus på momsretten Øget fokus på momsretten af Kaj Ramsløv 1. Indledning I Danmark skønnes der i år 2003 at ville blive opkrævet skatter og afgifter for i alt 692 mia. kr., hvoraf merværdiafgiften (herefter: momsen) skønnes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Afhandling Master i Moms & Afgifter Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Forfatter: John Linnemann Vejleder: Henrik Stensgaard, Lektor Eksamensnr.: 277173 Antal

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU

Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 230 Offentligt Redegørelse 27. juni 2014 Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU 1. Sammenfatning De nuværende momsregler

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats

SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats Page 1 of 16 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 00 Ændringer til love og forskrifter > SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats mod sort arbejde Skattemeddelelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere