Graviditet, fødsel og barsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditet, fødsel og barsel"

Transkript

1 Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende graviditet, fødsel og barselsperiode og at du oplever høj faglig kvalitet hos os. Hvis du har brug for flere oplysninger, er du velkommen til at spørge din jordemoder. Du har også mulighed for at læse mere på fødestedernes hjemmesider: regionsjaelland.dk/holbaeksygehus regionsjaelland.dk/nykoebingfsygehus regionsjaelland.dk/naestvedsygehus regionsjaelland.dk/roskildesygehus hjemmefødsler.dk storkereden.nu For generel information om graviditet henvises til app en»gravid«, som udgives i samarbejde med Jordemoderforeningen. For generel information om amning, babypleje m.v. henvises til app en»min baby«, som udgives i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Tilbud til alle gravide i Region Sjælland Som gravid bliver du tilbudt en række undersøgelser hos både din praktiserende læge og der, hvor du skal føde. Du kan vælge mellem at føde på sygehuset, føde hjemme eller på fødeklinik. Den beslutning kan tages i samarbejde med din praktiserende læge eller jordemoder. REGION SJÆLLAND - GRAVIDITET, FØDSEL OG BARSEL VERSION

2 Hvis du føder på sygehuset, kan det enten foregå som ambulant fødsel eller med efterfølgende ophold på barselsafsnit. Hvis du ønsker hjemmefødsel, bliver du tilknyttet regionens hjemmefødselsordning. Her vil du blive fulgt af de samme 2 jordemødre gennem graviditet, fødsel og barsel, og alle besøg vil finde sted i jeres eget hjem. Hvis du ønsker at føde på fødeklinik, bliver du henvist til klinikken. Her vil du blive fulgt af de samme 2 jordemødre gennem graviditet, fødsel og barsel, og besøg vil finde sted i jeres eget hjem eller på klinikken. Fødslen foregår på klinikken. Der er mange forskellige faktorer, som har indflydelse på, hvordan fødslen forløber. En god fødselsoplevelse handler blandt andet om størst mulig sikkerhed og tryghed for dig og barnet. Derfor vil undersøgelser, behandling og observation være rettet mod dette og tilpasset det enkelte forløb. Region Sjællands basistilbud til alle gravide Alle undersøgelser, samtaler m.v. som fremgår af skemaet, tilbydes uanset om du vælger at føde på sygehus, hjemme eller på fødeklinik. I skemaet kan»fødested«være på sygehus, hjemme eller på fødeklinik afhængigt af, hvor du har valgt at føde. Tilsvarende kan»jordemoderkonsultation«foregå i tilknytning til sygehus, hjemme eller på fødeklinik. Graviditetsuge Uge 6 10 Uge Uge Uge Uge 21 Uge 25 Uge 29 Uge 32 Hvem/hvor Sygehus Sygehus Indhold Samtale, vandrejournal oprettes, undersøgelse, information om scanning af fosteret, blodprøve med henblik på blodtypebestemmelse. Nakkefoldsscanning. Udarbejdelse af forløbsplan og samtale om: Dine ønsker og forventninger til denne graviditet, fødsel og barselstid Sund levevis i graviditeten. Misdannelsesscanning. Opfølgning på og eventuel justering af forløbsplan og samtale om: Familiedannelse, fysiske og psykiske forandringer i graviditeten Dine forestillinger, viden og erfaring med fødsel, amning og barselstid. Helbredsundersøgelse og samtale om trivsel. Hvis du er rhesus-negativ tages en blodprøve til typebestemmelse af fosteret. Samtale om»at mærke liv«og amning. Helbredsundersøgelse og samtale om trivsel. REGION SJÆLLAND - GRAVIDITET, FØDSEL OG BARSEL VERSION

3 Graviditetsuge Uge Uge 37 Uge 39 Uge 41+3 Dagen efter fødslen 2-3 dage efter fødslen Op til 7 dage efter udskrivning Efter behov (typisk inden for 1 måned) 8 uger efter fødslen Hvem/hvor Fødested eller jordemoderkonsultation Hjemme Fødested, jordemoderkonsultation eller hjemme Fødested Sted aftales Indhold Samtale, blandt andet om: Fødslen Smertelindring og indgreb under fødslen Efterfødselssamtale hos føde eller konsultationsjordemoder. Samtale, blandt andet om: Din trivsel, tanker om forestående fødsel og barsel Tilbud om undersøgelse og behandling af det nyfødte barn. Samtale om din trivsel og drøftelse af, hvad der sker, hvis du ikke har født til termin. Vurdering af din og fosterets trivsel. Samtale om metoder til igangsættelse af fødsel. Tilbud om hjemmebesøg til førstegangsfødende, som er udskrevet inden for 24 timer. Flergangsfødende kontaktes m.h.p. råd og vejledning. Ved hjemmefødsel eller klinikfødsler Konsultation med gennemgang af fødselsforløbet og opfølgning på mor og barn. PKU og hørescreening. Vurdering af behov for uddybende efterfødselssamtale. Åben rådgivning med mulighed for telefonisk og personlig henvendelse til fødestedet. Evt. uddybende efterfødselssamtale. Typisk med jordemoderen som tog imod barnet. Tilbud om helbredsundersøgelse og samtale, hvor lægen vurderer din fysiske og psykiske trivsel efter REGION SJÆLLAND - GRAVIDITET, FØDSEL OG BARSEL VERSION

4 Transport Reglen er, at du selv skal sørge for transport til fødestedet uanset tid på døgnet. Planlæg derfor i god tid, hvordan det kan arrangeres. Kun i helt særlige tilfælde sker transporten med ambulance. I disse tilfælde aftales det med den vagthavende jordemoder på fødestedet. Det er altid jordemoderen, der ringer til en ambulance. Hvis du har valgt at føde hjemme, kommer jordemoderen til dit hjem efter aftale. Hvis du har valgt at føde på fødeklinik, skal du selv sørge for transport til klinikken. Fødsel på sygehus Før fødslen Du bliver tilbudt 5-6 konsultationer hos din jordemoder. Konsultationen varer cirka 20 minutter og din partner eller anden ledsager er velkommen til at deltage. Du bliver så vidt muligt fulgt af den samme jordemoder gennem hele graviditeten. Men ved ferie og sygdom vil du møde en afløser. Din konsultationsjordemoder er også din kontaktperson. Ved første jordemoderkonsultation skriver jordemoderen sit navn, konsultationsdag, træffetid og telefonnummer på din vandrejournal. Du har mulighed for at kontakte din konsultationsjordemoder, hvis du har spørgsmål til din graviditet. Ved akutte problemer skal du altid kontakte vagthavende jordemoder direkte. Telefonnumre fremgår af pjecens sidste side. Hvis du har født før og har haft et kompliceret forløb (for eksempel akut kejsersnit), hvis der opstår komplikationer i graviditeten, eller hvis du har en kronisk sygdom, tilbydes du desuden lægeundersøgelse i ambulatoriet på det sygehus, hvor du har valgt at føde. Da fødsler ikke er ens, vil fødemåden være vigtig at tale om i graviditeten og nogle gange også undervejs i selve fødselsforløbet. Det kan også være, at du har særlige ønsker for eksempel en fødsel med så lidt indgriben som muligt eller en fødsel med meget overvågning. Vi er parate til at lytte til dine ønsker. Fødslen Vi anbefaler som udgangspunkt, at du føder normalt (vaginalt). Vi opfordrer til, at fødslen planlægges ud fra vores anbefalinger sammenholdt med erfaringer fra dine eventuelle tidligere fødsler og dine ønsker for den forestående fødsel. Vi vil hjælpe og støtte dig under fødslen og vi tilstræber, at: Der skal være en jordemoder til stede hele tiden, når du er i aktiv fødsel Der er mulighed for god smertelindring Fødslen har en overskuelig tidshorisont. På sygehuset kan selve fødslen forløbe på flere forskellige måder. Fødsel på fødegangen Du vil blive indlagt på fødegangen, når der er regelmæssige veer og en indvendig undersøgelse viser, at din livmodermund er begyndt at åbne sig. Viser det sig, at fødslen ikke er i gang, når du kommer på fødegangen, vil du blive anbefalet af tage hjem igen eller eventuelt blive indlagt, indtil fødslen går i gang. Beslutninger om behandling og smertelindring vil blive taget på baggrund af barnets tilstand, dine ønsker og vores anbefalinger. Du kan vælge at blive på sygehuset efter fødslen, hvor du vil blive overført til barselsafsnittet efter et par timer. Hvis du gerne vil hjem samme dag, kan du blive på fødestuen 4-6 timer. Fødsel ved kejsersnit Hvis du har en særlig kompliceret graviditet eller tidligere har haft fødselskomplikationer, vil du måske blive anbefalet et planlagt kejsersnit. Har du af personlige grunde (og uden lægelig begrundelse) et ønske om at føde ved kejsersnit, vil du blive indkaldt til en samtale med en obstetrisk speciallæge og/eller en jordemoder. I vil sammen drøfte fordele og ulemper ved kejsersnit og normal (vaginal) fødsel, så valget bliver det bedste for dig og dit barn. De fleste kejsersnit foregår i dag i lokalbedøvelse (rygmarvsbedøvelse). Det vil sige, at du er vågen under indgrebet. Igangsættelse Hvis fødslen ikke går i gang af sig selv inden for normal tid (op til 42 uger), vil du blive tilbudt igangsættelse. Igangsættelse foregår altid på sygehus, så hvis du har valgt at føde hjemme eller på fødeklinik, vil du blive henvist til fødeafdeling. Barselsophold Vi tilbyder barselsophold til alle fødende. REGION SJÆLLAND - GRAVIDITET, FØDSEL OG BARSEL VERSION

5 Tiden på barselsafsnittet vil gå med at støtte og vejlede dig om: Kontakten til dit barn. Med mindre der er specielle for-hold der gør, at plejepersonalet foreslår andet, vil barnet være hos dig under hele indlæggelsesforløbet, så du hurtigt bliver fortrolig med barnets signaler Komme godt i gang med amning. De fleste børn ammes, og hvert enkelt ammeforløb tager udgangspunkt i barnets behov Pleje af barnet, herunder badning. Efter udskrivning Åben rådgivning Op til 7 dage efter udskrivning har du mulighed for at henvende dig telefonisk og personligt til fødestedet døgnet rundt ved behov for hjælp eller rådgivning. Udskrivning inden for 24 timer Hvis du bliver udskrevet inden for 24 timer efter fødslen, vil du blive tilbudt kontakt dagen efter udskrivningen. Er du førstegangsfødende, vil du blive tilbudt besøg i hjemmet af en jordemoder. Jordemoderen vil ved besøget vurdere din og dit barn tilstand og yde råd og vejledning. Er du flergangsfødende, vil du blive kontaktet telefonisk af jordemoderen, som vil tilbyde råd og vejledning og ud fra dine oplysninger vurdere din og dit barns tilstand. Efterfødselssamtale Uanset om du er indlagt eller udskrevet, vil du blive tilbudt samtale med jordemoder inden for 2-3 dage efter Ved denne samtale følger jordemoderen op på din og dit barns tilstand og du har mulighed for at drøfte fødslens forløb med jordemoderen. Alle kvinder, der føder i Region Sjælland, tilbydes en efterfød-selssamtale. Ved samtalen kan du også tale med jordemoderen om amning, eventuelle smerter eller gener efter fødslen, bækkenbundstræning, tilknytning til det nyfødte barn, forældreskab, sexliv og parforhold. Der er også mulighed for at tale om en eventuel næste graviditet, hvis du allerede gør dig tanker om det. Hvis du har brug for en uddybende efterfødselssamtale, kan du aftale dette med jordemoderen. Du kan også på et senere tidspunkt henvende dig for at få en uddybende efterfødselssamtale. I forbindelse med samtalen tilbydes PKU-blodprøve og høre-screening af dit barn. Screening for stofskiftesygdomme (PKU) Alle nyfødte bliver tilbudt screening for en række stofskiftesyg-domme, dette foregår ved en blodprøve fra barnets hæl (PKU), der tages timer efter Hvis dit barn skal undersøges nærmere, vil du få besked fra Statens Serum Institut, hvor blodprøven er blevet analyseret. Hørescreening Alle nyfødte bliver tilbudt en hørescreening. Det er en høreun-dersøgelse, der foretages af en jordemoder sammen med PKU timer efter Hørescreeningen viser, om dit nyfødte barn har en hørenedsættelse. Undersøgelsen er på ingen måde ubehagelig for barnet og du kan være til stede under hele undersøgelsen. I langt de fleste tilfælde får du svar med det samme. Sundhedsplejerske Fødeafdelingen sender besked til sundhedsplejerskerne i din kommune, når du har født. Du vil derefter blive kontaktet af sundhedsplejersken med henblik på at aftale en tid til første hjemmebesøg, som ligger inden for det døgn efter Fødeafdelinger i Region Sjælland Holbæk Sygehus Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Tlf.: Nykøbing F. Sygehus Gynækologisk og obstetrisk afdeling Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F. Tlf Næstved Sygehus Gynækologisk og obstetrisk afdeling Ringstedgade 61, 4700 Næstved Tlf Roskilde Sygehus Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Køgevej 7-13, 4000 Roskilde Tlf REGION SJÆLLAND - GRAVIDITET, FØDSEL OG BARSEL VERSION

6 Hjemmefødsel Du kan blive tilknyttet regionens hjemmefødselsordning, hvis du er rask og forventer en normal fødsel. Er du i tvivl, om det vil være en god mulighed for dig, kan du kontakte én af hjemmefødselsjordemødrene for nærmere drøftelse af dine muligheder. er I hjemmefødselsordningen tilbydes du 7-10 hjemmebesøg med de to jordemødre, der følger dig gennem graviditet, fødsel og den første uge efter Ud over almindelig helbredsundersøgelse omfatter disse besøg snak om graviditet, forberedelse til forældrerollen og fødselsforberedelse, herunder planlægning af fødslen i hjemmet. Ofte er det muligt at tilbyde nogle af konsultationerne som gruppekonsultationer sammen med andre, der planlægger hjemmefødsel. Fødsel Til fødslen kommer en af de to jordemødre, du kender fra graviditetsundersøgelserne. Jordemoderen bliver hos dig under hele fødslen, og vil støtte dig i dine ønsker og evt. i samarbejde med din partner - hjælpe dig til at fokusere på dine styrker for at få en spontan fødsel. Det er muligt at benytte akupunktur, varme, massage, musik og afspændingsteknikker som lindring. Nogle vælger også at leje fødekar, som kan lindre smerter og eventuelt bruges til en fødsel i vand. Hvis der opstår afvigelser fra et normalt fødselsforløb, vil jordemoderen tage med dig ind på nærmeste fødeafdeling. Det er en jordemoder fra fødeafdelingen som føder med dig, din hjemmefødselsjordemoder kan blive hos dig under fødslen på fødeafdelingen efter aftale. Barsel Jordemoderen bliver i hjemmet hos dig i mindst to timer efter Foruden at sikre sig, at både mor og barn har det godt, foretager jordemoderen børneundersøgelse og giver dig den vejledning, du har brug for, inden hun forlader hjemmet. Herefter tilbydes igennem den første uge, daglig telefonisk kontakt samt barselsbesøg efter behov, oftest to besøg. Der er således mulighed for at tale fødslen igennem og du kan også tale med jordemoderen om amning, eventuelle smerter eller gener efter fødslen, bækkenbundstræning, tilknytning til det nyfødte barn, forældreskab og parforhold. Du får også en kopi af fødselsbeskrivelsen. PKU kan tages ved besøg i hjemmet. Jordemoderen sender besked til sundhedsplejerskerne i din kommune, når du har født. Du vil derefter blive kontaktet af sundhedsplejersken med henblik på at aftale en tid til første hjemmebesøg, som ligger inden for det døgn efter Hjemmefødselsordning Sjælland ØST Tlf NORD Tlf SYD Tlf VEST Tlf REGION SJÆLLAND - GRAVIDITET, FØDSEL OG BARSEL VERSION

7 Fødsel på fødeklinik Du kan vælge at føde på fødeklinik, hvis du er rask og forventer en normal fødsel. Er du i tvivl om, hvorvidt det vil være en god mulighed for dig, kan du kontakte klinikken for nærmere drøftelse af dine muligheder. Fødeklinikken er bemandet af jordemødre. er Du tilbydes 5-7 konsultationer af en times varighed med en de to jordemødre, der følger dig gennem graviditet, fødsel og den første uge efter Ud over almindelig helbredsundersøgelse, omfatter disse besøg snak om graviditet, forberedelse til forældrerollen og fødselsforberedelse. Fødsel Fødslen foregår på klinikken med en af de to jordemødre, du kender fra graviditetsundersøgelserne. Du kommer til klinikken når du har veer eller vandafgang og forbliver her sammen med jordemoderen, indtil du skal hjem igen. Hvis der opstår afvigelser fra et normalt fødselsforløb, vil jordemoderen tage med dig ind på nærmeste fødeafdeling. Det er en jordemoder fra fødeafdelingen som føder med dig, din jordemoder fra klinikken kan blive hos dig under fødslen på fødeafdelingen efter aftale. Barsel Klinikfødsel er en ambulant fødsel. Det vil sige, at du går hjem 4-6 timer efter Du kan døgnet rundt, i hele den første uge, ringe til din jordemoder og hun kommer hjem til dig dagen efter fødslen og efter behov. Der er således mulighed for at tale fødslen igennem og du kan også tale med jordemoderen om amning, eventuelle smerter eller gener efter fødslen, bækkenbundstræning, tilknytning til det nyfødte barn, forældreskab og parforhold. PKU kan tages ved besøg i hjemmet. Jordemoderen sender besked til sundhedsplejerskerne i din kommune, når du har født. Du vil derefter blive kontaktet af sundhedsplejersken med henblik på at aftale en tid til første hjemmebesøg, som ligger inden for det døgn efter Den private fødeklinik Storkereden Sorøvej Slagelse Tlf REGION SJÆLLAND - GRAVIDITET, FØDSEL OG BARSEL VERSION

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

Graviditet og fødsel med

Graviditet og fødsel med Graviditet og fødsel med TVILLINGER Regionshospitalet Viborg Kvindeafdeling Y Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forventede kontroller hos jordemoder, egen læge og svangreambulatoriet... 4 Hvorfor er der

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Afbrydelse af graviditeten

Afbrydelse af graviditeten Afbrydelse af graviditeten GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFDELING AFBRYDELSE AF GRAvIDITET 2 Hvis graviditeten skal afbrydes efter 12 uger Du skal have afbrudt din graviditet, selv om den var ønsket. Enten fordi

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Jordemoderforeningen har fulgt med i, og selv deltaget i, debatten om travlheden på Danmarks fødeafsnit, og

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

Læge Vil du med indenfor?

Læge Vil du med indenfor? Sundhed og Sygdom Dialogliste - Dansk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt er en af de bedste måder at forebygge

Læs mere

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen E-mail: Pernille.bjornholt@stab.rm.dk Faglig

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Sex skal være sjovt og trygt 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Mødeguiden. Professionelle

Mødeguiden. Professionelle Mødeguiden Professionelle Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et

Læs mere

http://internet.regionsjaelland.dk/debat/

http://internet.regionsjaelland.dk/debat/ Debat om regionens administrative udkast til specialeplan April 2007 http://internet.regionsjaelland.dk/debat/ Hjemmefødsler Fra: Charlotte Weitze Date: 23 mar 2007 Time: 16:19:32 +0100 Jeg fødte mit første

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere