Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start:"

Transkript

1 Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start: Hospitalspræst, ph.d. Jens Rasmussen Det ufødte barns ukrænkelighed hævdes med stigende styrke på de forskellige etaper fra undfangelse til individ: 1) Før 7. uge: Genterapi - fosteranlæg - genudvælgelse - designe babyer - sæddonation. 2) uge: Abort fosterreduktioner scanninger. 3) uge: Sene aborter saltvand i fostrets hjerte. Jens Rasmussen Side 1

2 Grundbog: Jens Rasmussen, Livsanskuelser, 2012: s , især s Jens Rasmussen Side 2

3 Et etisk dilemma: To goder/onder strider mod hinanden. Normetikken anvendes først: a) Regeletik: Love og konventioner. b) Inddragelse af pligtetik (handlingens positive/ negative indhold) og af nytteetik (handlingens positive/ negative konsekvenser). Situationsetik: a) Brug af erfaring og følelser ud fra situationens grundvilkår (samtalen). b) Hvis normerne slår ikke til, fordi to goder/onder strider mod hinanden, er der kun de personlige valg tilbage. Her kan situationsetikken være den bedste mulighed. Jens Rasmussen Side 3

4 Etisk udgangspunkt for det ufødte barns ret? Etikprofessor Peter Kemp fastslår, at tilladelsen til abort og genforskning inden for bestemte grænser ikke kan betyde, at der er frit spil for en hvilken som helst manipulation. Etikken skal være en fortolkning af det, vi biologisk ved om etaperne i menneskets tilblivelse. Denne fortolkning skal hævde menneskets værdighed med stigende styrke fra undfangelsen til det ukrænkelige individ : En af de afgørende etaper må være, når den naturlige abort af tvillingefostrene hører helt op, altså i 12. uge, for indtil da kan abort siges at være en naturlig del af livet. En anden vigtig etape må være fosterets første livstegn (quickening), der tyder på en begyndende selvstændig reaktion. En tredje vigtig etape kan være, når fosteret er i stand til at leve uafhængigt af dets moder uden at få skader ved det, for på det tidspunkt nærmer abort sig barnemord. Medicinsk Etik, 1985, s. 36. Jens Rasmussen Side 4

5 Vi lever i denne verden ikke i en grundlæggende harmoni! Der er hele tiden konflikter i denne verden mellem normer, mellem det bedste, at bevare og værne om liv (pligtetik), og så det næstbedste: at vurdere nytten i at bevare liv (nytteetik). Det sidste gør, at vi altid vil opstille et nytteetisk regnestykke: Brugen af fosteranlæg/ ægceller (embryoner) er eksempler herpå. Abortspørgsmålet og fosterets status i forbindelse med den genteknologiske forskning er etiske problemstillinger. Nyttehensynet kaldes i den ekstreme form for utilitarisme: Den størst mulige lykke for det størst mulige antal uden specielle hensyntagen til det enkelte menneske. Her bruger vi hinanden for at overleve! Spørgsmålet er: Skal vi bruge fosteranlæg for at kunne overleve/helbrede? Eller er det en etisk glidebane? Det bedste er ikke at krænke liv, men da mange skal overleve og syge skal helbredes, må vi af bitter nød alligevel med sorg i hjertet acceptere etiske krænkelser, fordi vi har sygdomsbekæmpelsen for øje. Jens Rasmussen Side 5

6 1) Før 7. uge Genteknologi: Man skelner mellem: Genterapi på de voksne stamceller, som findes i kroppen hos mennesker, tillige med navlestrengsblod. Og genterapi på fosterstamceller (fosteranlæg), de såkaldte embryoner/ befrugtede ægceller. Ændringer på fosterstamcellerne nedarves og påvirker de næste generationer f.eks. ændringer i højde, vækst m.v. Fremtidsperspektiv: Skal vi kunne designe vore børn? Eller skal vi respektere barnets ret til en åben fremtid? Jens Rasmussen Side 6

7 Selvbestemmelsesretten? Kommende forældre kan få det indtryk, at bestemte egenskaber og sygdomsdispositioner frit kan vælges til og fra: Fravalg kan ske ved fosterdiagnostik (herom senere). Misdannelser ved scanninger kan udløse provokeret abort. Tilvalg ved kunstig befrugtning kan ske, når forældre kan aktivt tilvælge egenskaber. Således udvidede profiler ved sæddonorer og ægdonorer Forældrene kan vælge en donor ud fra ønskede karakteregenskaber, intellektuel formåen. Argumenter: Så lad dog forældrene have sit frie valg! Jo, tak. Hvad med barnets frihed? Resultat: forældrenes frie valg reducerer handicappede og samfundets økonomi belastes mindre. Om kvinden finder manden på datingside eller donorside er principielt det samme. Men at vælge en mand er vel ikke det samme som at vælge et barn? Jens Rasmussen Side 7

8 Hvem bærer ansvaret for alle disse valg? Prof. i sundhedsvidenskab (KU), Lene Koch mener, at det er godt, Det Etiske Råd tager afstand fra, at det alene er kvinden, der skal bære ansvaret. Kvinderne har for meget ansvar. Det er politikere/ sundhedsmyndigheder der skal lægge rammerne for fremtidens fosterdiagnostik (KD, 19/4-2013). Det Etiske Råd har siden 2009 ment, at man ved scanninger skal undgå viden om barnets køn og mindre alvorlige sygdomme. Psykiater Birgit Petersson, der har været medlem i 20 år af abortankenævnet, nævner: Der bliver udført aborter på køn, og det er selvfølgelig ikke acceptabelt. Men fortsætter hun, det er ikke lægerne som skal vogte etikken: Det er politikerne, der skal fortælle samfundet, at køn er en unødvendig lægelig oplysning, som kan afsløres senere i graviditeten eller ved fødslen. Det er hele tiden til diskussion, hvor grænsen går for en legal abort, nævner Birgit Petersson. Man kan snart måle risikoen for, at et foster udvikler brystkræft senere i livet. Ligeledes finder man snart genet for fedme. Skal en mulig risiko for brystkræft eller fedme være årsag til abort? (KD, 24/5-2013). Jens Rasmussen Side 8

9 To spørgsmål Endnu er forældres frie valg ikke egentlig genterapi med det formål at designe en baby. Men det ligger lige om hjørnet. Der kan foretages gentest ved given arvelig sygdom. Positiv ægsortering sker (f.eks. cystisk fibrose). 1) Skal man kunne designe en baby med det formål at redde et andet menneske, f. eks en storebror? Et etisk dilemma: Værne om det enkelte menneskes liv (pligtetik). Det samlede resultat (nytteetik) betyder, at et menneske bruges som reservedelslager. 2) Skal anonyme sæddonorer fortsat være anonyme? (Anonymiteten kan ophæves efter 18-års alderen) Etisk dilemma: Individets selvbestemmelsesret (pligtetik): Retten til at kende sin genetiske identitet. De sociale rettigheder hos de nærmeste kan krænkes (det nytteetiske resultat):familiefællesskabets tryghed og integritet kan blive truet. Jens Rasmussen Side 9

10 2) 8-12 uge Abortspørgsmålet: Pligtetisk dilemma, når der skal værnes om det enkelte menneskes liv både barnets og kvindens. Abortloven (en nødløsning): Værne om det ufødte barns liv (efter 12.uge). Værne om kvindens liv (før 12.uge). Jens Rasmussen Side 10

11 Den historiske baggrund: Dyrlæge Lene Kattrup, Det Etiske Råd, mener, at vi har gjort abort til noget lidt for uproblematisk. Hun siger, at den frie abort, indført i 1973, var et fremskrift i kvindens liv: men vi må ikke glemme, at en abort er etisk problematisk og sidder i dig hele livet, og derfor er det ikke godt, at aborttallet er så højt. Lene Kattrup har selv i 1980 fået en abort, fordi hun ellers ville miste det job, hun lige havde fået. Siden er der sket store fremskrift på arbejdsmarkedet. I dag behøver en kvinde ikke frygte at miste sit arbejde på grund af graviditet. (KD, 24/5-2013) Jens Rasmussen Side 11

12 Antallet af legale aborter: Psykiater Birgit Petersson, der har været medlem i 20 år af abortankenævnet, nævner: I Danmark er antallet af legale aborter faldet siden tilladelsen til legal abort. Der er ikke sket en tilsvarende stigning i antallet af børnefødsler og heller ikke i andelen af unge, der bruger prævention. Så måske skal vi ikke fejre faldet. Det kan meget vel skyldes nedsat fertilitet i befolkningen som helhed. Men det betyder ikke, at grænserne for abort og beslutningsprocessen ikke skal diskuteres. Det gælder ikke mindst de sene aborter. (KD, 24/5-2013) Jens Rasmussen Side 12

13 Kan fosterreduktioner accepteres i alle tilfælde? Fosterreduktion ved ønsket graviditet (kunstig befrugtning): Fosterreduktion - pga. hensynet til kvinden (forældrene)? Fysiske, sociale og psykiske hensyn. Fosterreduktion - pga. hensynet til at de øvrige fostres overlevelse? Her er grænsen for reduktion sat til trillinger ikke tvillinger! Normaltvis er der med ønsket om fosterreduktion ikke tale om uønsket graviditet (jf. abortloven), blot vil forældrene designe deres forældreskab jo, tak, men hvad med barnets liv? Jens Rasmussen Side 13

14 Scanninger implicerer forældrenes frie fravalg pga. høj risiko : Forårsager i stigende grad ønsket abort før 12. uge, fordi en scanning udløser tvivl om et sundt barn. Indtræder begrebet: høj risiko for nemt i den lægelige information? Er udregningsmetoderne objektive eller skøn? Hvilke kriterier udløser fostervandsprøver med risiko for mor og barn? Tales der i informationen om scanninger for meget om risiko og for lidt om naturlig fødsel? Glemmer vi, at der altid er en risiko ved en graviditet? Kunne den lægelige information ske i sammenhæng med en jordmoder for at give gravide bedre valgmuligheder? Jens Rasmussen Side 14

15 3) uge Kan de sene provokerede aborter accepteres i alle tilfælde? De sene provokerede aborter (efter 12. uge): Hvornår er et barn handicappet nok? Hvornår er kvinden socialt og psykisk udsat? Generelt gælder det, at sorgen er til stede, hvad enten der er tale om en ønsket abort, som er godkendt af abortrådet, eller det drejer sig om en ikke-ønsket abort pga. pludselige opståede komplikationer. Forældrenes omsorg for afdøde må følges helt til dørs: Er det sundest med en naturlig fødsel, der understreger forældreskabet? Er den efterfølgende begravelse (gravsted) vigtig for forældreomsorgen og vigtig for ældre søskendes bevidsthed om, hvor storbror/storsøster er? Jens Rasmussen Side 15

16 Spørgsmål fra en afdeling på Aalborg Sygehus: Skal der ved sene aborter indsprøjtes saltvand i det ufødte fosters hjerte for at undgå livstegn? Eller skal der fortsat være tale om naturlige fødsler? Den lokale kliniske etiske komité, Aalborg Sygehus ønsker, at afdelingen inddrager følgende overvejelser før et tilbud til forældre indføres: Ved man om fosteret lider? Altså hvad er mest skånsomt at blive født med livstegn eller få sprøjtet saltvand ind i hjertet? Det lille foster fratages muligvis chancen for et kort liv. Er det ud fra gældende lovgivning aktiv dødshjælp at indføre tilbuddet? Skal personale, der er ansat ved afdelingen, udføre indgrebet, eller kan de fritages f.eks. på grund af deres overbevisning? Komitéen ønsker, at afdelingen inddrager erfaringer fra Sverige, hvor ordningen er indført. Udtaler til slut: Med et eventuelt tilbud om saltvandsindsprøjtning, tvinger man mange forældre til at tage stilling til et svært dilemma, som kun få vil have gavn af set i forhold til antallet af fostre, som viser livstegn. Se Jens Rasmussen Side 16

17 Livet har sine omkostninger: Der er ofte ved etiske dilemmaer tale om en eksistentiel krise i vort liv, og det kan inddrage åndelige ressourcer til hjælp for at finde personlige (nød)løsninger. Et etisk dilemma er karakteriseret ved, at to goder/onder strider mod hinanden. Vore etiske normer kan ikke vejlede os, for der er tale om en normkollision. Løsningen er et personligt valg. Der kan ikke gives nogen anden fast model til løsning af etiske dilemmaer end at tage et personligt ansvar for sin løsning. Det enkelte menneske må tage et ansvar for sit eget valg. Det drejer sig om personlige, svære valg. Det har især Søren Kierkegaard udtrykt, men han siger også, at det er vanskeligt: Vanskeligheden er, at et Menneske selv skal vælge! Mennesket skal i sit konkrete liv i striden turde sætte sin eksistens på spil. Kierkegaard har skrevet om vanskeligheden ved at turde vælge. Han beskriver i skriftet Enten-Eller (1843) om etikeren (assessor Wilhelm), der har det svært med det ansvarlige valg: Gift Dig, Du vil fortryde det; Gift Dig ikke, Du vil ogsaa fortryde det (SKS, 1997ff., bd. 2, s. 48). Man kan ikke ved hjælp af filosofien og etikken komme ud af dette svære valg. Der må tages personlig stilling og det har sine omkostninger! Jens Rasmussen Side 17

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Indhold. Side 2 af 18 Det Etiske Råd

Indhold. Side 2 af 18 Det Etiske Råd Indhold Opsummering... 3 1. Baggrund... 4 2. Afvejning af hensyn... 7 Hensynet til kvinden/forældrene... 7 Fosteret/barnet viser livstegn... 7 Fosterets/barnets overlevelse... 8 Kaliumindsprøjtning som

Læs mere

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasser. Tilrettelagt af Det Etiske Råd.

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasser. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasser. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Etisk Forum for Unge 2005 Den tjekkede tvivl Om stamceller og etik ISBN: 87-91112-45-1 Udgivet af: Det Etiske

Læs mere

Sker der snart noget på Christiansborg?

Sker der snart noget på Christiansborg? RFMnyt 34. årgang nr. 3 Vinter 2013 Foto: Thorkild Jensen 40 år med fri abort Sker der snart noget på Christiansborg? Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv Jérôme Lejeune Landsbevægelsen Respekt for

Læs mere

For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning?

For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning? politica, 46. årg. nr. 2 2014, 204-218 Thomas Søbirk Petersen For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning? Bør det være lovligt for sundhedspersoner at hjælpe

Læs mere

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination og præimplantationsdiagnostik REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2003 Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination

Læs mere

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv 13. årgang nr. 1 februar 2010 Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv side 3 det er et barn side 6 dilemma: Fosterdiagnostik side 8 side 10 retten til at råde over sin egen krop opråb til unge medlemmer

Læs mere

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Læs mere

Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003

Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003 Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003 Birgitte Klock Clausen Roskilde Universitetscenter Institut for Miljø, teknologi og samfundsvidenskab 2. dobbelt modul 2003 Vejledere:

Læs mere

9. årgang nr. 3 juni 2006. Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. side 4. side 7. side 9. imod abort. side 11

9. årgang nr. 3 juni 2006. Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. side 4. side 7. side 9. imod abort. side 11 9. årgang nr. 3 juni 2006 liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv side 4 side 7 side 9 side 11 glimt fra ÅRSMØDET ABORT ER NORMALT POLEN HAR GJORT DET UMULIGE imod abort fordi... retten til liv Sekretariatet

Læs mere

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning...

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning... RETTIGHEDSKAMPAGNE RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 2011 RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 1. INDLEDNING... 3 Undervisningens Temaer og budskaber... 3 Præsentation af undervisningen... 4 2. ÆGTESKAB,

Læs mere

PROVOKERET ABORT 03:19. Undersøgelse af baggrund og virkninger

PROVOKERET ABORT 03:19. Undersøgelse af baggrund og virkninger PROVOKERET ABORT Undersøgelse af baggrund og virkninger CON NIE C A RØE CHR ISTI A NSEN / G A R BI SCHMIDT / MOGENS N YG A A R D CHR ISTOFFER SEN 03:19 PROVOKER ET ABORT Undersøgelse af baggrund og virkninger

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Lilian Zøllner Håb som forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt kræftpatienter

Lilian Zøllner Håb som forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt kræftpatienter Lilian Zøllner Håb som forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt kræftpatienter C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Håb som forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik

Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik 8.oktober 2003/PSJ J.nr. 0-607-02-3/1 Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik Sundhedsstyrelsen har ved flere lejligheder, senest i 1998 *, varslet en revision af retningslinjerne for

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi Modul 4: Masterprojekt v/vejleder: Anne Line Dalsgård Fri, individuel, skriftlig

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD At stifte familie med HD: HDBuzz' nye temaartikel om teknikker der kan

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen REDEGØRELSE

Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen REDEGØRELSE Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen REDEGØRELSE Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd 2007 Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen ISBN: 978-87-91112-67-6 Udgivet af: Det

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad bør vi?

Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad bør vi? Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad bør vi? Tale ved det udvidede landemode i Københavns Stift onsdag den 11. oktober 2000 samt ved stiftsmødet i Rønne den 6. november 2000 Tak for den venlige og for mig særdeles

Læs mere

I SMERTE SKAL DU FØDE

I SMERTE SKAL DU FØDE I SMERTE SKAL DU FØDE Et kvalitativt studie af kejsersnit på moders ønske LINE MARIE BUNDGAARD POULSEN Gruppe 2 9. semester 2012 Specialisering i sundhed, sygdom og organisationssociologi 30 ECTS Studienummer:

Læs mere

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget En naturlig udvikling? > Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede en særudgave af fra rådet til tinget 2 Indhold Forord 4 Individuel medicin 5 Proteomics 10 Genterapi 12 Designer genes

Læs mere