Ansøgning om midler til dækning af en forsøgsordning for en Ungdomsmodtagelse/Ungdomsrådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om midler til dækning af en forsøgsordning for en Ungdomsmodtagelse/Ungdomsrådgivning"

Transkript

1 Ansøgning om midler til dækning af en forsøgsordning for en Ungdomsmodtagelse/Ungdomsrådgivning i Frederiksberg og Halsnæs Kommuner efter svensk mønster. Deltagere: Koordinerende Forskningsenhed, Frederiksberg Hospital Jesper Mehlsen, forskningschef - projektleder Lise Bjerre, ledende jordemoder Gabriela Rehfeld, jordemoder Ditte Herskind, jordemoder Marie Hessner, sekretær, cand.scient.pub.san. Frederiksberg Kommune Kim Natour Svendsen, Leder af klubber, gadepiloter & SSP, Børne- og Ungeområdet Bjarne Rasmussen, Specialkonsulent, Social-, Sundheds- & Arbejdsmarkedsområdet Halsnæs Kommune Pia Janni Nielsen, leder af familieafdelingen Marianne Ansbøl, faglig koordinator i Familieafdelingen

2 Indhold Baggrund, almen s. 3 4 Baggrund, aktuelt projekt s. 5 6 Detail-beskrivelse s. 7 9 Undervisning s. 7 Individuel rådgivning s. 8 Måleparametre s. 8 Metode s. 8 Materiale s. 9 Praktisk fremgangsmåde ( Hvem gør hvad, hvornår? ) s Lokaler og Kontaktpersoner s. 10 Tidsbestilling s. 10 Konsultation s. 10 Markedsføring s. 10 Undervisning s. 11 Monitorering og Evaluering s. 11 Øvrige praktiske forhold s. 12 Tidsplan s. 12 Økonomi s. 13 Projektdeltagere og reference s. 14 Bilag 1: Statistik fra Sundhedsstyrelsen, Frederiksberg og Halsnæs Kommuner s Bilag 2: Omfang af undervisning og individuel rådgivning s Bilag 3: Omkostningsanalyse med relation til ungerådgivning s Bilag 4: Indstillingen fra Børne- og Ungeområdet, Frederiksberg Kommune s

3 Baggrund, almen Abortfrekvensen Sundhedsstyrelsen publicerede i 2010 en undersøgelse af unge kvinder, der får provokeret abort. Af denne rapport fremgår det at der i de sidste knap 10 år har der været tendenser til øget antal uønskede graviditeter og dermed til stigende abortrater både blandt de årige og blandt de årige. Ved graviditet i en meget ung alder er det mest almindeligt at vælge abort, og således var fertilitetsraten blandt de årige 5,6 pr. 1,000, mens den tilsvarende abortrate var 16,4 i Blandt de årige var fertilitetsraten 42,4 og abortraten 24,8. Der er stort set ingen af de aborterende kvinder, der oplyser, at de aldrig har brugt prævention. Anvendelse af p-pille/minipille er klart dominerende i begge grupper, men der er også en stor andel, som har brugt og som evt. stadig bruger kondom med deres faste partner. Spiral anvendes sjældent. I følge undersøgelsen har under halvdelen af begge aldersgrupper svaret, at de har brugt prævention ved det samleje, hvor de mente, de var blevet gravide. Resultatet er tolket som, at den ene halvdel af de unge abortsøgende ikke har brugt prævention og den anden halvdel har brugt, men muligvis mangler kompetence til at anvende præventionen korrekt. I et forebyggelses-perspektiv peger det i retning af to forskellige typer aktiviteter for at mindske forekomsten af uønskede graviditeter. Undersøgelsen konkluderer, at det er væsentligt at forebygge den første provokerede abort, at der er behov for en forbedring både af viden om og færdighed i anvendelse af præventionsmidlet og at der er behov for mere oplysning om effektiviteten af nødpræventionen, De adspurgte kvinder har fået seksualundervisning i folkeskolen (ca. 90 %) og evt. under en ungdomsuddannelse (16 %). Disse resultater og den lave andel, der har fået seksualundervisning under en ungdomsuddannelse peger på en intensivering og målretning af oplysningen gennem disse institutioner. Forekomst af seksuelt overførbare infektioner Antallet af unge, der får konstateret klamydia er fordoblet de seneste 10 år. Sidste år blev der opdaget næsten klamydiatilfælde. Det reelle antal smittede vurderes dog til at være per år. Unge under 25 år udgør 72 % af de smittede. I mange tilfælde opdager man ikke, at man er smittet. Konsekvenserne af ubehandlet klamydia kan være underlivsbetændelse, ufrivillig barnløshed, graviditet uden for livmoderen og kroniske underlivssmerter. Kondom beskytter mod klamydia. Siden 2001 er det antal unge, der årligt bliver behandlet mod kønsvorter mere end fordoblet fra ca til ca Sundhedsstyrelsen vurderer, at stigningen i antallet af behandlinger afspejler en stigning i 3

4 antallet af smittede. Kønsvorter er en sygdom, der primært overføres ved seksuel kontakt. Kondomer beskytter mod smitte, hvis kønsvorterne er dækket af kondomet. Vores baggrund Frederiksberg Hospitals Koordinerende Forskningsenhed er landets største center for studier over vacciner mod livmoderhalskræft. Disse studier indeholder bl.a. fysiske undersøgelser for kønssygdomme og samtaler om seksuel adfærd med de unge. Vores deltagere er af begge køn i aldersgruppen år. Til dette er bl.a. en gruppe jordemødre ansat. Jordemødres grunduddannelse rummer mere seksualvejledning end nogen anden sundhedsfremmende uddannelse, og f.eks. bruges i Sverige udelukkende jordemødre til vejledning og undervisning af unge omkring seksualitet, prævention og kønssygdomme. Via samtaler med de unge, er vi blevet opmærksomme på, at mange ikke har tradition for naturlig samtale om sex og seksualitet, ligesom de oplysninger de har modtaget om prævention og dens bivirkninger er begrænset. Vi har gennem det seneste 1½ år været i dialog med: 1. Danske Regioners, Sundheds- og Socialpolitiske kontor (v/ Birgitte Harbo) 2. Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Frederiksberg Kommune (v/ Udvalgsformand Flemming Brank og Sundheds- og Omsorgschef Torben Lauren) 3. Forebyggelse og Sundhed, Halsnæs Kommune (v/sundhedschef Birgit Gundorph-Malling og Familiechef Jan Dehn) 4. Jordemoderforeningen (v/formand Lilian Bondo) Alle er positivt indstillede over for det skitserede projekt. Frederiksberg og Halsnæs Kommuner er indstillet på at tilvejebringe egnede lokaler og personaleressourcer til planlægning af og information om projektet. Det beskrevne projekt er godkendt i Undervisningsudvalget, Frederiksberg Kommune den og tilsvarende godkendelse forventes ved førstkommende møde Udvalget for Familie og Børn, Halsnæs Kommune. 4

5 Baggrund, aktuelt projekt Den seneste opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at den generelle abortkvotient har 30,0 25,0 Landsgennemsnit for aborthyppighed pr kvinder været stabil omkring 12,3 gennem de senere år. Der har været et lille fald i antallet af aborter i aldersgruppen år, en lille stigning hos de årige, mens frekvensen 20,0 15,0 10,0 5, blandt de øvrige ligger relativt konstant (figur th). 0,0 Alle Abortfrekvensen blandt de årige kvinder i Frederiksberg Kommune ligger noget over landsgennemsnittet, hvilket er mere udtalt for Halsnæs Kommune (figur nedenfor tv.). For de årige ligger tallene væsentligt over landsgennemsnittet for Halsnæs Kommune, mens de for Frederiksberg Kommunes vedkommende svarer til landsgennemsnittet (figur nedenfor th.) 60, årige 60, årige 50,0 50,0 40,0 40,0 Frb Frb 30,0 Halsnæs 30,0 Halsnæs DK DK 20,0 20,0 10,0 10,0 0, , Der må forventes en vis parallelitet mellem aborthyppighed og frekvensen af seksuelt overførbare sygdomme. Undersøgelsen Ung 99 en seksuel profil viser, at 8 % af pigerne og 6 % af drengene i Frederiksberg Kommune har haft klamydia mindst en enkelt gang (13 25 år). I 2009 blev 487 personer fundet klamydiapositive, hvilket giver en smitterate på 6,3. Opgørelse over det kommunale indsatsprojekt mod klamydiainfektioner Det behøver ikke gøre ondt konkluderede blandt andet: For at få bremset smittespredningen er det vigtigt at få endnu flere unge til at lade sig teste, behandle og bruge kondom. I modsat fald vil vi i bedste fald opleve, at antallet af nye smittede forblive på nuværende niveau på grund af stor risiko for gensmitte og i værste fald en stigning i antal smittede. Blandt undersøgelsens anbefalinger skal her nævnes, at man bør fastholde den 5

6 intensive indsats mod spredning af klamydia set ud fra både de menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, at man bør have fortsat fokus på ungdomsuddannelserne i form af klamydiadage og at man bør have fokus på lærernes, sundhedsplejerskernes og klubmedarbejdernes efteruddannelse vedr. seksualundervisning. Forekomst af klamydiatilfælde i Frederiksberg og Halsnæs Kommuner pr testede unge i årene 2010 og 2011 fremgår af nedenstående. Den betydelige procentuelle stigning for Halsnæs Kommune kan være reel, men kan muligvis alene tilskrives øget testhyppighed. Klamydiatilfælde pr i alderen år Ændring (%) Hele landet 23,6 22,6-4,2 Halsnæs 20,0 24,7 23,5 Frederiksberg 21,0 20,7-1,4 På denne baggrund har projektet til formål at fremme af den seksuelle sundhed gennem et styrket samarbejdet mellem Regionen og Frederiksberg/Halsnæs Kommuner. Målet er at øge de unges kompetencer, at nedbringe abortraten og at reducere forekomsten af seksuelt overførbare sygdomme. Projektets mål skal opnås gennem to delprojekter: - Undervisning - Individuel rådgivning 6

7 Detailbeskrivelse Undervisning Vores vision er at fungere som Ungdomsrådgivning/Ungdomsmodtagelse med udbud af tidssvarende seksualundervisning til 10 klasses elever og elever på ungdomsuddannelserne. Vi har udarbejdet en ramme for seksualundervisning, som har til formål at give de unge værktøjer til selv at forholde sig til egen seksuelle sundhed og på baggrund heraf foretage adfærdsændringer. Vi ønsker at anerkende, at den sunde adfærd ikke afhænger af mængden af viden, men i højere grad af om man oplever at have muligheden for selv at agere. Den pædagogiske metode, tager udgangspunkt i personlig fortælling, og fungerer netop som værktøj til selv at omsætte viden til handling. Den personlige fortælling ( narrativ metode ) bruges som en mulighed for de unge til at overveje egen seksualitet og beslutninger omkring deres seksuelle sundhed. Teknikken bruges til at eksternalisere egen historie, og dermed at blive aktør i eget liv og seksualitet. Dette øger muligheden for handling og personlige valg. De obligatoriske emner, så som prævention og seksuelt overførte sygdomme, knyttes til præsentationen af den personlige fortælling. Det er vores forventning, at dette vil forsyne de unge med en mere meningsfuld ramme for de informationer, der gives. Desuden tilbyder metoden en naturlig vinkel på emner som porno, personlige grænser og andet, som vi mener, de unge har krav på samtale med voksne om. Vi vil besøge de unge på deres skoler og ved hvert besøg sikre dem muligheden for at stille anonyme spørgsmål og lægge op til debat om emner, de ønsker belyst. Den narrative metode er benyttet i andre sammenhænge i forbindelse med sundhedsfremmende indsatser, men endnu ikke målrettet i forbindelse med seksualundervisning. Undervisningen tilbydes til alle 10. klasser og alle klasser på ungdomsuddannelserne. Hver 10. klasse tilbydes to undervisningsmoduler med 2-3 ugers interval, da opfølgning og refleksion er vigtigt. Undervisningen på ungdomsuddannelser vil foregå i forbindelse med temadage om seksuelt overførbare sygdomme. Ved hver undervisning gøres de unge opmærksomme på muligheden for at henvende sig i klinikken. Dette kombineret med opslag i lokalpressen, plakater på skolerne og kontakt til tv medier, skal fungere som markedsføring af tilbuddet. En af de involverede jordemødre færdiggør sin master i sundhedspædagogik efteråret 2012 med emnet: - seksuel sundhed. 7

8 Individuel rådgivning Den individuelle rådgivning er det helt centrale i projektet og Ungdomsmodtagelsen skal - med udgangspunkt i ovenstående vinkling - fungere som reelt tilbud til unge i kommunen, hvor de kan tale om livet, seksualiteten, forventninger og erfaringer. De skal kunne blive testet for kønssygdomme, få foretage graviditetsprøver og modtage individuel rådgivning om prævention. Ved muligheden for at henvende sig uden tidsbestilling og ved den nye vinkel på undervisningen, mener vi at kunne imødese behovet for personlig vejledning hos flere af de unge, som af forskellige årsager ikke benytter egen læge. Udgangspunktet for rådgivningsklinikken er den svenske Ungdomsmottagningsmodel. Der vil være løbende kontakt med leder fra Ungdomsmottagningerne i Malmø hvor man har mere end 30 års erfaring med denne type rådgivning. Rådgivningsklinikken vil være et tilbud tre dage ugentligt i tidsrummet kl i Frederiksberg Kommune og en dag ugentlig i samme tidsrum i Halsnæs Kommune. Personalet vil primært være specialuddannede jordemødre med tilknyttede speciallægekonsulenter og i tæt relation til kommunernes socialrådgivere, socialpædagoger og psykologer. To af de involverede jordemødre færdiggjorde første del af uddannelse i klinisk sexologi juni Den ene jordemoder fortsætter på anden del af uddannelsen og afslutter denne i første halv del af Alle de tre, involverede jordemødre har opnået svensk certifikat i spiraloplægning og i information om og udskrivning af præventive midler. Måleparametre Det primære, langsigtede mål er at nedbringe abortfrekvensen og smitteraten for kønssygdomme blandt de 15- til 19-årige i Frederiksberg Kommune. Det sekundære mål er at få de unge til at benytte sig af tilbudet om åben adgang til rådgivning. Metode En tidssvarende seksualundervisning til elever på ungdomsuddannelserne samt et reelt tilbud til unge i kommunen om et sted, hvor de kan henvende sig personligt ved specifikke behov. Undervisningen af elever danner udgangspunkt for den individuelle rådgivning og undervisningen planlægges gennemført på de ungdomsuddannelser, der er placeret i Frederiksberg og Halsnæs Kommune, som anført i nedenstående tabel. 8

9 Uddannelsesinstitution Antal elever Antal klasser Frederiksberg Gymnasium Falkoner Gymnasium Johannesskolens Gymnasium TEC - HTX TEC-Erhvervsuddannelserne Klasse Tre Falke Skole Klasse - Johannesskolen 50 2 Frederiksværk Gymnasium og HF klasse Arresø skole, Magleblik 10. Klasse - Halsnæs Heldagsskole, Hundested Samlet Parallelt med undervisningen gives tilbud til alle unge i alderen år med bopæl i Frederiksberg og Halsnæs Kommune om gratis kondomer efter grundig information i henhold til ovenstående, således at de unge kan træffe et informeret valg. Materiale Bedømt ud fra Frederiksberg og Halsnæs Kommuners beregning af befolkningssammensætningen er der aktuelt henholdsvis ca og ca unge i alderen år. Der er i alt tilmeldt elever på de ungdomsuddannelser, der har til huse i de to kommuner, men det er ikke muligt at få et sikkert estimat af, hvor mange af disse der bor i de pågældende kommuner. På basis af en årlig abortfrekvens på 25,3 pr og en antagelse af, at der er kvinder i alderen år i de to kommuner, vil den reelle abortfrekvens med 95 % s sandsynlighed være mellem 19,8 og 32,1 pr pr. år. Målet med den aktuelle intervention er at reducere abortfrekvensen blandt de årige kvinder i de to kommuner fra godt 25 pr pr år til knapt 20 pr pr. år. Hvis det antages, at 33 % af målgruppen benytter sig af det givne tilbud, tager det godt 3 år at verificere en sådan reduktion i abortfrekvensen. Skulle 50 % af målgruppen benytte sig af tilbuddet, tager verificering godt 2 år. Evaluering bliver foretaget i samarbejde med Institut for Sygdomsforebyggelse, Frederiksberg Hospital. 9

10 Praktisk fremgangsmåde Lokaler og kontaktpersoner Frederiksberg og Halsnæs kommuner stiller lokaler til rådighed i tæt tilknytning til kommunernes aktuelle unge- og familierådgivning dvs. henholdsvis Peter Bangs Vej 24, 4. sal, Frederiksberg og Vognmandsgade 12, Frederiksværk. Begge steder er der ansat socialrådgivere og psykologer, hvilket letter adgangen til disse områder, hvis der skulle opstå behov herfor i forløbet på Ungdomsmodtagelsen. Kontaktpersonerne er for Frederiksberg Kommune: Kim Natour Svendsen, Leder af klubber, gadepiloter & SSP, Børne- og Ungeområdet og Bjarne Rasmussen, Specialkonsulent, Social-, Sundheds- & Arbejdsmarkedsområdet. For Halsnæs Kommune er kontaktpersonerne: Pia Janni Nielsen, leder af familieafdelingen, Marianne Ansbøl, faglig koordinator i Familieafdelingen. Koordinerende forskningsenhed, Frederiksberg Hospital vil sørge for specialindretning af lokaler dvs. leje til gynækologiske undersøgelse og utensilier til prøveudtagning med henblik på seksuelt overførbare infektioner. Tidsbestilling Koordinerende Forskningsenhed anskaffer mobiltelefon med sekretærbemanding i tiden mandag til fredag, hvor der kan bestilles tid til samtale i Ungdomsmodtagelsen i henholdsvis Frederiksberg og Halsnæs kommuner. Der vil også være mulighed for i akutte tilfælde at få umiddelbar kontakt til en af projektets jordemødre. Koordinerende Forskningsenhed anskaffer et web-baseret booking system til tidsaftaler. Et tilsvarende system anvendes allerede på Koordinerende Forskningsenhed og giver mulighed for dels journalføring og dels statistisk analyse af f.eks. antal henvendelse, alder, køn, bopæl og problemstilling. Konsultation Der vil være åbent for personlig henvendelse efter tidsbestilling tre hverdage ugentligt i Frederiksberg Kommune og en hverdag ugentligt i Halsnæs Kommune. Der vil begge steder være mulighed for viderevisitering til socialrådgiver eller psykolog. Til projektet knyttes lægefaglige konsulenter i gynækologi/obstestrik, urologi, psykiatri/misbrug, venerologi. Foreløbigt er der opnået positivt tilsagn fra: speciallæge i gynækologi/obstetrik Morten Lebech, speciallæge i urologi Hans Stimpel. De lægefaglige konsulenter vil stå til rådighed dels i planlægningsfase og dels i forbindelse med konkrete lægefaglige problemstillinger. Markedsføring Koordinerende Forskningsenhed udarbejder sammen med de to kommuner informationsmateriale om Ungdomsmodtagelserne. Der udarbejdes en informationsfolder med kommunens logo og informationen lægges ud på kommunens hjemmeside under de relevante afsnit ligesom den lægges ud på regionens/frederiksberg Hospitals hjemmeside med relevante links. 10

11 I samarbejde med kommunerne tages tidlig kontakt til sundhedsplejersker og praktiserende læger med henblik på information om tiltaget og med henblik på gensidig visitation og samarbejde. I forbindelse med åbning af Ungdomsmodtagelsen bliver der taget kontakt til lokale politikere og medier med henblik på at skabe en event. Undervisning Skemaerne for undervisningsåret er fastlagt og der er ikke mulighed for at få plads i skoleundervisningen før skoleåret I første del af projektet vil undervisningen derfor være rette mod ungdomsklubberne i de to kommuner. Det drejer sig om følgende klubber: Frederiksberg Kommune Fritids- og Ungdomsklubben Cassiopeia, Finsensvej 39A. Fritids- og Ungdomsklubben Huset, Skt. Knuds Vej 7. Fritids- og Ungdomsklubben Jokeren, Mariendalsvej 27. Fritids- og Ungdomsklubben Fortet, Edisonsvej 3. Fritids- og Ungdomsklubben Tempeltræet, Bülowsvej 14A. Fritids- og Ungdomsklubben Norden, Hoffmeyersvej 40. Fritids- og Ungdomsklubben Louis P, Guldborgvej 22. Fritids- og Ungdomsklubben Filippa, Filippavej 5. Halsnæs Kommune Bøgebjerggård Ungdomsklub, Industrivej 17, 3390 Hundested. Melby Ungdomsklub, Melby skole, blok C, 3370 Melby. Frederiksværk Ungdomsklub, Valseværksstræde 5A, 3300 Frederiksværk. Ølsted Ungdomsklub Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted. Monitorering og evaluering Der vil blive foretaget registrering af antal opkald, antal akutte telefonkonsultationer og antallet af fysiske konsultationer. Det web-baserede bookingsystem giver herudover mulighed statistisk analyse af alder, køn, bopæl og problemstilling blandt de, der opsøger Ungdomsmodtagelsen. I samarbejde med Institut for Sygdomsforebyggelse udfærdiges et spørgeskema til nærmere belysning af de problemstillinger, der har ført til henvendelse. Tilsvarende udarbejdes spørgeskemaer med henblik på vurdering af den undervisningsmæssige indsats. Besvarelse af spørgeskemaerne vil være anonymiseret. 11

12 Øvrige praktiske forhold Den aktuelle, konstruktive dialog med verksamhetschef ved Ungdomsmottagningarne i Malmø - Elisabeth Nellbeck - fortsætter, ligesom der er mulighed for de involverede i projektet at komme på fokuserede ophold ved forskellige Ungdomsmottagningar i Malmø med henblik på erfaringsudveksling. Tidsplan Udarbejdelse af informations- og undervisningsmateriale påbegyndes, når endelig bekræftelse af bevillingen foreligger. Informations- og undervisningsmateriale er udarbejdet ultimo december 2012/primo januar Telefoni, bookingsystem og spørgeskemaer er klargjort primo februar Indretning af lokaler påbegyndes, når endelig bekræftelse af bevilling foreligger. Lokalerne er klar til indvielse medio februar Undervisning i ungdomsklubber påbegyndes ultimo februar Ungdomsmodtagelserne markedsføres februar/marts 2013 gennem informationsfoldere på skoler og andre ungdomsuddannelse samt gennem pressedækning af indvielse og gennem beskrivelse på de kommunale hjemmesider. 12

13 Økonomi Undervisning Undervisningen planlægges i moduler á 1½ time med tillæg af 37,5 % til forberedelse. Der planlægges deltagelse af to undervisere pr. modul. Ungdomsuddannelserne i Frederiksberg Kommune omfatter 40 tiende klasser/klasser på 1-års gymnasium/hf-trin. Der er ingen produktionsskoler i Frederiksberg Kommune de nærmeste er produktionsskolerne på Høffdingsvej 22, 2., 2500 Valby og Enghavevej 82 B, 2450 København SV. Ungdomsuddannelserne i Halsnæs Kommune omfatter 11 tiende klasser/klasser på 1-års gymnasium/hf-trin. I Halsnæs Kommune findes en produktionsskole - Nordsjællands Uddannelsescenter, Hundested - som også optager elever fra de omkringliggende kommuner. Individuel vejledning Samlet set vil der være åbningstid fire gange ugentligt med deltagelse af to jordemødre. Der beregnes ca. 1½ time til klargøring, lukning og administrative opgaver. Driftsomkostninger pr år Lønudgifter Sekretær Jordemødre, konsultation Jordemødre, konsultation Administration, øvrige Undervisning Løn i alt Øvrige driftsomkostninger Booking system, & prøvemateriale Årlige driftsomkostninger Driftsomkostninger for hele perioden Anlægsudgifter, første år Anskaffelser herunder IT-hardware/telefon Samlet udgiftsbudget I alt pr 3 år Der er foretaget estimat over omkostningseffektiviteten ved oprettelse af Ungerådgivning som angivet i bilag 4 13

14 Projektdeltagere Projektansvarlig Jesper Mehlsen, Forskningschef, Koordinerende Forskningscenter, Frederiksberg Hospital Projektkoordinatorer Lise Bjerre, ledende jordemoder, Koordinerende Forskningscenter, Frederiksberg Hospital Kim Natour Svendsen, Leder af klubber, Børne- og Ungeområdet, Frederiksberg Kommune Jan Dehn, Familiechef, Halsnæs Kommune Øvrige projektdeltager Gabriella Rehfeld, jordemoder, Koordinerende Forskningscenter, Frederiksberg Hospital Ditte Herskin, jordemoder, Koordinerende Forskningscenter, Frederiksberg Hospital Marie Hessner, cand. scient. san. pub., Koordinerende Forskningscenter, Frederiksberg Hospital Bjarne Rasmussen, specialkonsulent, Sundhedscenteret, Frederiksberg Kommune Pia Janni Nielsen, leder af familieafdelingen, Halsnæs Kommune Marianne Ansbøl, faglig koordinator i Familieafdelingen, Halsnæs Kommune Referencer Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af professor Lisbeth B. Knudsen, Aalborg Universitet. Abortregisteret Sundhedsstyrelsen. Ung99 En seksuel profil. Forebyggelsessekretariatet. Frederiksberg Kommune m.fl. Ung åriges seksualitet viden, holdninger og adfærd. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af professor Lisbeth B. Knudsen, Aalborg Universitet. 14

15 Bilag 1: Statistiske oplysninger fra Sundhedsstyrelsen og Frederiksberg Kommune Årsager til uønsket graviditet Sundhedsstyrelsen publicerede i 2010 en undersøgelse af unge kvinder, der får provokeret abort. Ifølge undersøgelsen har under halvdelen af begge aldersgrupper svaret, at de har brugt prævention ved det samleje, hvor de mente, de var blevet gravide. Kvindens alder I alt år år % Mente ikke, jeg kunne blive gravid 28,7 23,8 25,8 Glemte det, tænkte ikke over det 47,4 36,4 40,9 Tog chancen 27,5 26,9 27,2 Var fulde/skæve/påvirkede af stoffer 17,4 6,6 11,1 Havde ikke noget prævention 15,0 7,7 10,7 Stolede på afbrudt samleje 8,5 13,7 11,6 Stolede på sikre perioder 8,9 10,6 10,9 Antal kvinder, der ikke brugte prævention Brug af prævention Anvendelse af p-pille/minipille er klart dominerende i begge grupper, enten aktuelt eller som et middel, der har været anvendt tidligere. Brug af præventionsmidler. Kvindens alder I alt år år % P-piller eller minipiller Nej 27,5 8,1 16,1 Har brugt, men er holdt op 50,5 62,0 57,3 Bruger stadig 21,9 29,9 26,6 Antal, der har besvaret P-ring, p-plaster, p-stav Nej 90,4 86, Har brugt, men er holdt op 9,0 11,3 10,3 Bruger stadig 0,7 2,6 1,8 Antal, der har besvaret Spiral Nej 98,9 95,0 96,6 Har brugt, men er holdt op 0,9 4,3 2,9 Bruger stadig 0,2 0,8 0,5 Antal, der har besvaret Kondom Nej 23,6 35,2 30,5 Ja, har brugt (bruger evt. stadig) 76,4 64,8 69,5 Antal, der har besvaret

16 Årsag til ophør med prævention Kvindens alder Ialt år år % P-piller eller minipiller Ønskede at blive gravid 1,7 6,9 5,0 Blev gravid, selvom jeg tog dem 9,1 14,3 12,4 Skiftede til anden metode 6,0 10,1 8,6 Oplevede bivirkninger 28,3 32,8 31,0 Var bange for bivirkninger 4,3 8,4 6,9 Havde ikke råd 15,1 7,9 10,5 For besværligt at tage dem hver dag 27,5 14,8 19,4 Ophør af kæresteforhold 14,2 18,2 16,8 Antal, der er holdt op med at bruge p-pille eller minipille Kondom Ønskede at blive gravid 2,1 1,5 1,8 Blev gravid, selvom jeg anvendte kondom 14,9 13,9 14,4 Skiftede til anden metode 17,1 21,0 19,2 Kondom ødelægger fornøjelsen ved at dyrke 26,7 21,7 13,9 sex Det er for besværligt at bruge 13,5 14,5 14,1 Partner bryder sig ikke om det 14,9 11,9 13,3 Partners problemer med at få rejsning 2,1 1,5 1,8 Allergisk reaktion 1,4 1,8 1,6 Havde ikke råd 2,8 1,5 2,1 Antal, der er holdt op med at bruge kondom med deres faste partner Undervisning Modtaget seksualundervisning. Kvindens alder I alt 15-19år år % % - I folkeskolen 90,0 89,8 89,9 Heraf: fra en lærer 69,1 71,5 70,5 fra sundhedsplejerske, skolelæge 59,0 53,5 55,8 fra Ung-til-ung underviser 17,1 13,5 15,0 fra andre 9,3 6,9 7,9 Antal kvinder På en ungdomsuddannelse 16,3 16,4 16,3 Heraf: fra en lærer 81,6 81,7 81,6 fra Ung-til-ung underviser 18,2 17,4 17,7 fra andre 6,5 5,5 5,9 Antal kvinder

17 Seksuelt overførbare sygdomme Diagnosticerede tilfælde af klamydia Antal personer under 25 år, der har modtaget behandling for kondylomer 17

18 Befolkningsudvikling i Frederiksberg Kommune 2010 til år år år år år år år år år I alt Befolkningsudvikling i Halsnæs Kommune 2010 til år år år år år år år år I alt Der vil således være ca og personer i målgruppen i henholdsvis Frederiksberg og Halsnæs Kommune svarende til fordeling på 3:1. 18

19 Bilag 2: Omfang af undervisning Uddannelsesinstitution Antal elever Antal klasser Antal 1.års-klasser Frederiksberg Gymnasium Falkoner Gymnasium Johannesskolens Gymnasium TEC - HTX TEC-Erhvervsuddannelserne Klasse Tre Falke Skole Klasse - Johannesskolen Frederiksværk Gymnasium og HF klasse Arresø skole, Magleblik 10. Klasse - Halsnæs Heldagsskole, Hundested* Samlet * Specialskole med samlæsning for 2-3 klassetrin og specialpædagogisk indsats Moduler Antal timer Forberedelse Timer inkl. forberedelse Samlet timetal Undervisningsuger Timer pr uge Alle 1. års klasser ,7 Ved at vælge alle 1.års klasser med to undervisere pr modul skal der afsættes 7½ timer pr uge. Forudsætningen for nedenstående økonomiske beregning er en åbningstid fra 16-19, fire gange ugentligt med to jordemødre tillagt 1 time pr. åbningsdag til klargøring og afrydning/lukning. Med to jordemødre vil det være muligt at have samtale af minutters varighed med op til unge per uge i 46 uger per år afhængigt af problemets omfang. I den aktuelle pilotfase vil man således under optimale omstændigheder - kunne nå ud til mellem 25 og 30 procent af målgruppen per år. Der tillægges endvidere arbejdstimer til administrative opgaver (journalføring, kvalitetssikring og -udvikling, varebestilling, prøveforsendelse, svarafgivelse, telefonisk kontakt o.a.) 19

20 Driftsomkostninger pr år Lønudgifter Sekretær, booking/visitering Jordemødre, konsultation Jordemødre, konsultation Administration, øvrige Undervisning Løn i alt Øvrige driftsomkostninger Booking system, & prøvemateriale Årlige driftsomkostninger Driftsomkostninger for hele perioden Anlægsudgifter, første år Anskaffelser herunder IT-hardware/telefon Samlet udgiftsbudget I alt pr 3 år

21 Bilag 3: Omkostningsanalyse med relation til ungerådgivning Indledning Usikker sex medfører pga. aborter og infektioner årligt indlæggelser, ambulante konsultationer og 300 dødsfald. Klamydia er en særdeles udbredt sygdom blandt unge og det skønnes således, at personer mellem 18 og 25 år er inficerede med klamydia. Størsteparten af infektionerne er symptomløse, hvilket medfører en vedvarende smittespredning og fare for komplikationer. Klamydia kan medføre ufrivillig barnløshed, graviditet uden for livmoderen og kroniske underlivssmerter, men opdages infektionerne i tide, kan patienterne behandles med en simpel antibiotikakur. Human Papilloma Virus (HPV) kan udover livmoderhalskræft, som der vaccineres i mod - give kønsvorter, som ofte kræver langvarig og gentagen behandling. Infektionen er særdeles hyppigt forekommende. Mycoplasma genitalium er en nyopdaget bakterieart, der kan give betændelse i bitekstiklerne hos mænd og underlivsbetændelse hos kvinder. Ligesom klamydia menes den at kunne medføre ufrivillig barnløshed, men omfanget af denne risiko er endnu ikke fastlagt. Ca. 20 % af den voksne befolkning er smittet med seksuelt overført herpes simplex og oftetst bliver infektionen kronisk, og dermed dyr i både lægehjælp og medicin. HIV kan i dag holdes under kontrol med medicin, men der er stadig ikke udsigt til en helbredende behandling. Som følge af bl.a. længere levetid, vedbliver antallet af HIV-smittede at vokse. Aktuelt er ca. 0,1 % af den danske befolkning HIV-smittede og der påvises ca. 300 nye tilfælde hvert år. Screening for seksuelt overførbare infektioner Klamydia er den kvantitativt mest betydende seksuelt overførbare infektion og det er påvist, at screening er omkostningseffektiv ved en forekomst på mellem 5 og 6 procent og ved anvendelse af en sikker testmetode. Det antages, at forekomsten af klamydiainfektion ligger mellem 5 og 6 procent i Danmark i aldersgruppen 15 til 25 år. Referencemetoden for klamydiatestning er baseret på Polymerase Chain Reaction PCR-metoden af podninger, men indebærer følgende ulemper: 1) svartiden er relativ lang, hvilket forsinker behandlingsstart og 2) kræver to besøg hos lægen med risiko for udeblivelse. Den aktuelt bedste point-of-care metode er Chlamydia Rapid Test (CRT) en antigenbaseret metode, der kan anvendes på såvel podning- som urinprøver (1, se eventuelt Bilag 1). I forhold til referencemetoden har CRT en sensitivitet på 80 procent (identificerer 80% af de positive prøver korrekt) og en specificitet på 99 procent (identificerer de 99% af de negative prøver korrekt). Som illustreret på figur 1 betyder det, at hvis man screener en gruppe på personer med en infektionsforekomst på 5 procent, så vil 50 være inficerede og 950 vil være raske. Med denne infektionsforekomst og den givne metode (CRT, blå tal i Figur 1) vil 40 af de 50 inficerede blive identificeret korrekt, 10 vil have et såkaldt falsk negativt resultat, 940 af de 950 raske vil blive identificeret korrekt mens 10 vil have et såkaldt falsk positivt resultat. Hvis infektionsforekomsten i stedet var 2 procent,, ville de tilsvarende resultater være som illustreret med de røde tal. Det ses at ved en forekomst af klamydiainfektion på 5 procent, vil 1 ud af 4 positive prøver være falsk, mens dette kun gælder 1 ud af 94 negative prøver. Ved en forekomst af klamydiainfektion på 2 procent vil mere en dobbelt så mange positive prøver være falske frem for sande og præcis dette 21

Det behøver ikke at gøre ondt

Det behøver ikke at gøre ondt Det behøver ikke at gøre ondt Evaluering af indsatsen mod klamydia i Frederiksberg Kommune 21 25 Formålet med dette projekt er at styrke indsatsen til forebyggelse af klamydia blandt unge i Frederiksberg

Læs mere

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Hiv infektioner Anmeldte hiv tilfælde 1997-27 35 3 25 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 I 25 afslørede inførelsen af soundex-koder 1%

Læs mere

NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER,

NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER, NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER, DER SKAL FORBEDRE DEN SEKSUELLE SUNDHED. København d. 5. oktober 2006 Forebyggelse i relation til seksuel sundhed bør styrkes via en merbevilling på 20

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Gratis prævention norske erfaringer s. 6

Gratis prævention norske erfaringer s. 6 Juni 2006 www.abortnet.dk og www.sexsygdom.dk er hjemmesider, der henvender sig til alle, der søger oplysninger om abort, prævention og sexsygdomme. Velkommen til nyhedsbrevet. I dette nummer vurderer

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Den seksuelle og reproduktive sundhed

Den seksuelle og reproduktive sundhed Den seksuelle og reproduktive sundhed Seksuel trivsel Ønskebørn Ingen sexsygdomme Seksuel trivsel Udnytte seksuallivets muligheder til at få et rigere liv i overensstemmelse med lyst og behov og i respekt

Læs mere

Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel

Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel Bilag 1 Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel sundhed I Københavns kommune foregår der forskellige indsatser allerede og nye indsatser er under udvikling. Unge, 12-20

Læs mere

Status for seksuel sundhed i Danmark. Barrierer og udfordringer. Rammer og perspektiver i forebyggelsen

Status for seksuel sundhed i Danmark. Barrierer og udfordringer. Rammer og perspektiver i forebyggelsen Status for seksuel sundhed i Danmark. Barrierer og udfordringer. Rammer og perspektiver i forebyggelsen National konference om seksuel sundhed i Danmark 2009-2013. Nyborg Strand den 20. april 2009. Jan

Læs mere

Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune

Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune Lone.hein@holstebro.dk 24 20 52 15 HOLSTEBRO KOMMUNE FAKTA Ca. 57.000 indbyggere Mange ungdomsudannelser -: Gymnasium, HF, VUC, Teknisk

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

Test dig selv for klamydia

Test dig selv for klamydia Test dig selv for klamydia Biologifagligt projekt Tidsforbrug 1-4 timer baggrund: Klamydia er en af de mest udbredte sexsygdomme i Danmark med omkring 26.000 nye sygdomstilfælde hvert år. Klamydia er en

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Opportunistisk screening for chlamydia trachomatis af unge i alderen 16-25 år i almen praksis. af Danny Haimes & Bo Madsen

Opportunistisk screening for chlamydia trachomatis af unge i alderen 16-25 år i almen praksis. af Danny Haimes & Bo Madsen Opportunistisk screening for chlamydia trachomatis af unge i alderen 16-25 år i almen praksis. af Danny Haimes & Bo Madsen Forskningsopgave FT1 2007 1 Opportunistisk screening for chlamydia trachomatis

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro. Mødelokale kultur- og udvikling Dato : 15. januar 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. :? Sundhedsudvalget Jens Peter

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

Forebyggelsespakken i praksis

Forebyggelsespakken i praksis Forebyggelsespakken i praksis Hvordan kan kommunerne arbejde med seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne? Morten Emmerik Wøldike og Robert Holm Jensen, projektledere, National afdeling, Sex & Samfund Sex

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Sammendrag og kommentering af rapporten Når der ikke er noget tredje valg

Sammendrag og kommentering af rapporten Når der ikke er noget tredje valg Sammendrag og kommentering af Når der ikke er noget tredje valg Sundhedsstyrelsens overordnede kommentarer til : 1 Baggrund 3 2 Abortudviklingen i Danmark fra 1981-2001 4 3 Årsager til at kvinder får gennemført

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Der kan tildeles støtte til organisationer og foreninger, der opfylder Sundhedsstyrelsens overordnede faglige principper for forebyggelsen:

Der kan tildeles støtte til organisationer og foreninger, der opfylder Sundhedsstyrelsens overordnede faglige principper for forebyggelsen: Vejledning til organisationer, der forebygger seksuelt overførbare infektioner (soi), uønskede graviditeter og hiv/aids om ansøgning til driftspuljen 2013. Sundhedsstyrelsen ønsker igen i 2013 at få én

Læs mere

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Statusrapport 2013 Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Psykiatrifondens Ungdomsprojekt blev i gangsat i 2007 og har til formål at forebygge psykisk sygdom og mistrivsel blandt unge på ungdomsuddannelser og

Læs mere

Bilag. Screen-shots af HIV-teksten

Bilag. Screen-shots af HIV-teksten Empiri Projektets empiri findes på de følgende sider - det vil sige de tekster fra Sundhed.dk, som bliver analyseret i projektet. Først præsenteres et screen-shot af hver af teksterne, som de fremstår

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Kvindekrop og familieplanlægning s. 4

Kvindekrop og familieplanlægning s. 4 December 2006 www.abortnet.dk og www.sexsygdom.dk er hjemmesider, der henvender sig til alle, der søger oplysninger om abort, prævention og sexsygdomme. Velkommen til årets sidste nyhedsbrev. I dette julenummer

Læs mere

P-pille/mini-pille KLAR BESKED

P-pille/mini-pille KLAR BESKED P-pille/mini-pille K L A R B E S K E D Hvad er p-piller? P-piller er tabletter, der indeholder to hormoner, østrogen og gestagen. Sådan virker p-piller P-piller forhindrer ægløsning ved at blokere for

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. oktober 2006 Undersøgelse af prostitution blandt unge og oplysningskampagne om HIV og prostitution. 1. Resume Forslaget

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk abort

Patientvejledning. Medicinsk abort Patientvejledning Medicinsk abort Du kan få foretaget medicinsk abort hos Aleris- Hamlet i Aarhus. Henvisning fra egen læge er ikke nødvendig. Du kan ringe direkte til Aleris-Hamlet og bestille tid til

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev. Notat Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74340303 9. november 2013 Sagsident: 11/30814

Læs mere

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Sammenfatning De 15-24-åriges seksualitet De vigtigste resultater fra undersøgelsen Ung2006 af unges viden, holdninger og adfærd De 15-24-åriges

Læs mere

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Christine Felding, speciallæge i gynækologi og obstetrik Rungsted Bytorv 1, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4817 6250 hverdage 9-12 www.felding.dk gynaekolog@felding.dk Kære kvinde Inden

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Projektbeskrivelse for CheckPoint/Esbjerg 2010

Projektbeskrivelse for CheckPoint/Esbjerg 2010 Projektbeskrivelse for CheckPoint/Esbjerg 2010 Udarbejdet af: Es GAY P samt STOP AIDS, Amager Torv 33, 3. sal. 1006 Kbh. K Kontaktperson: Sekretariatschef Klaus Legau, legau@stopaids.dk, tlf. 33 43 33

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Jordemødre i kommuner. Hvad har de i tasken?

Jordemødre i kommuner. Hvad har de i tasken? Jordemødre i kommuner Hvad har de i tasken? Denne folder er tænkt som et katalog med inspiration til de forskellige opgaver, som en jordemoder kan løse i en kommune. Folderen beskriver forskellige roller,

Læs mere

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 641 Offentligt Sex & Samfunds foretræde i Sundhedsudvalget v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Tirsdag

Læs mere

BEVAR PRÆVENTIONS- OG RÅDGIVNINGSKLINIKKEN

BEVAR PRÆVENTIONS- OG RÅDGIVNINGSKLINIKKEN Leder BEVAR PRÆVENTIONS- OG RÅDGIVNINGSKLINIKKEN Indhold Leder De udsattes klinik Brugerundersøgelse 2007 Støtteerklæringer fra brugere Leder Præventions- og rådgivningsklinik trues af lukning! Regionen

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Værdibaseret styring og ledelse

Værdibaseret styring og ledelse Værdibaseret styring og ledelse Niels Reichstein Larsen Direktør 1 Region Hovedstaden 1.6 millioner mennesker i Region Hovedstaden 30 procent af landets befolkning 40.000 indbyggere på Bornholm 10 år foran

Læs mere

Publiceret den 29. september 2015 Nu kan unge behandles for klamydia uden at gå til læge

Publiceret den 29. september 2015 Nu kan unge behandles for klamydia uden at gå til læge Publiceret den 29. september 2015 Nu kan unge behandles for klamydia uden at gå til læge Online konsultation er det nye våben mod kønssygdommen klamydia, som rekordmange danskere er smittet af. Vejen hen

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft I lyset af den hastige udvikling inden for området humant papillomvirus (HPV) med mulighed for såvel

Læs mere

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Bilag 1 Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Indførelse af vaccination mod livmoderhalskræft Muligheden for at vaccinere mod en udbredt kræftform som livmoderhalskræft er et gennembrud, som bør

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED.

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Seksuel sundhed Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen 2013 Seksuel

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere

Bilag 1: Gennemgang af aktuelle udfordringer i forhold til københavnernes seksuelle sundhed

Bilag 1: Gennemgang af aktuelle udfordringer i forhold til københavnernes seksuelle sundhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for sundhed Bilag 1: Gennemgang af aktuelle udfordringer i forhold til københavnernes seksuelle sundhed Indholdsfortegnelse Introduktion... 3

Læs mere

Indholdfortegnelse for bilag

Indholdfortegnelse for bilag Indholdfortegnelse for bilag Bilag 1: Kriterier for litteratursøgning... 2 Bilag 2: Screenshot Cinahl... 5 Bilag 3: Screenshot PsycInfo... 6 Bilag 4: Skriftligt interview med Sundhedstyrelsen... 7 Bilag

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016 Randers Krisecenter Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm 5 10 15 20 25 Forsidehenvisning Flere får kræft af sex i mund og endetarm Dobbelt så mange danskere får konstateret analkræft som for godt 30 år siden. Tidligere var sygdommen mest almindelig blandt bøsser,

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Region Hovedstaden. UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN. Sundhedsstyrelsen

Region Hovedstaden. UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN. Sundhedsstyrelsen Region Hovedstaden UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN ~ Sundhedsstyrelsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Debat mellem Kirsten Brosbøl (S) og minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, fra folketinget den 28. maj 2008

Debat mellem Kirsten Brosbøl (S) og minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, fra folketinget den 28. maj 2008 Debat mellem Kirsten Brosbøl (S) og minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, fra folketinget den 28. maj 2008 Hvilke konkrete initiativer vil ministeren tage for at bremse og vende den

Læs mere

Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune. Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling

Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune. Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling Program for workshop Velkomst og introduktion v/ Morten Emmerik

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk www.sst.dk KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis 2005 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE 2015-16 2 INDHOLD Egen sundhed Sexualisterne Seksuel sundhed Uddannelse af legepatruljer Leg og fysisk aktivitet Alkohol 4 5 6-7 8 9 10 3 Næstved Kommune

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Projekt: Trygge kys og kram i Norddjurs Bilag 1

Projekt: Trygge kys og kram i Norddjurs Bilag 1 Projekt: Trygge kys og kram i Norddjurs Bilag 1 Baggrund Norddjurs Kommunes sundhedspolitiske målsætning er, at kommunens sundhedstilbud skal være tilgængelige for alle borgere. Det er en stor udfordring,

Læs mere

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2014 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Trykt ISBN 978-87-7104-067-8 Elektronisk ISBN 978-87-7104-066-1

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

Sikker6info (tidligere Aids-Linien)

Sikker6info (tidligere Aids-Linien) Dokumentationseksempel: Sikker6info (tidligere Aids-Linien) Sikker6info er en organisation, der tilbyder rådgivning og information om hiv, sexsygdomme og nødprævention. Rådgivningen omfatter både en telefonrådgivning,

Læs mere

FAKTA & MYTER OM MØDOM

FAKTA & MYTER OM MØDOM FAKTA & MYTER OM MØDOM HVAD ER EN MØDOM? Mødom, jomfruhinde, hymen, ærbarhed, uskyld, kønskrans, skedekrans er forskellige ord, der bruges om den slimhindefold, der sidder inde i skeden. Ligesom alle andre

Læs mere