8 myter om cannabis Need to know

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 myter om cannabis Need to know"

Transkript

1 8 myter om cannabis Need to know What hashish gives with one hand it takes away with the other: that is to say, it gives you power of imagination and takes away the ability to profit by it (Baudelaire 1860).

2 Der findesen videnskabelig konsensus om hvordan cannabis påvirker kroppen og hjernen.

3 8 myter om cannabis 1. Cannabis er et blødt stof 2. Alkohol er farligere 3. Forskel på brug og misbrug 4. Man bliver ikke afhængig 5. Forbuddet fungerer ikke 6. Holland er det gode eksempel 7. Brugen er allerede udbredt (så hvorfor ikke bare legalisere det?) 8. En legalisering vil fjerne de kriminelle banders indtægtsgrundlag

4 1. Cannabis er et blødt stof Begrebet hårde eller bløde stoffer er misvisende, idet alle stoffer har forskellige skadevirkninger er det et blødt stof fordi der ikke er direkte dødsfald som følge af brugen? Cannabis er overlegent det mest populære illegale stof og måske derfor betragtes det som harmløst.

5 1. Cannabis er et blødt stof Vi ved om cannabis og skader at: 1) 2) 3) 4) 5) 6)7) De intellektuelle funktioner bliver dårligere Der er øget risiko for alvorlige psykiske 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) sygdomme 16) 17) Det er afhængighedsskabende 18) 19) 20) Der er visse typer af cancer 21) 22) 23) Der er lungeskader Der er forsterskader ved hashrygning under 24) 25) graviditet 26) 27) 28) 29) Det er indgangsport til andre stoffer Det øger risikoen for trafikulykker 30)

6 1. Cannabis er et blødt stof Seneste nyt: Unge hjerner skades mere 31) Cannabis hæmmer udviklingen til voksenhjerne 32) Cannabisrygerens hjerne reagere svagere ved glæde, frygt, sorg og tristhed 33) Cannabisrygerens hjerne ældres tidligere 34) 6) 7) Intellektuelle skader består efter stoffrihed

7 1. Cannabis er et blødt stof Hvor mange søger behandling? Europa: Stigende andel (nu 25%) søger behandling og angiver cannabis som hovedstof 35) Cannabis-andel udenfor Europa 36) : USA + Canada 30% Sydamerika 40% Australien + New Zealand 47% Afrika 64% Asien 12%

8 1. Cannabis er et blødt stof Hvor mange søger behandling i Danmark? 63 % af alle stofmisbrugere angav hash som hovedstof (tal fra 2011). Et tal der i øvrigt har været stigende siden Desuden var hash det hyppigst nævnte stof for dem der kom i behandling for første gang. Faktisk var der i både 2003 og 2011 flere unge der søgte behandling for deres hashmisbrug end for et heroinmisbrug. 37)

9 1. Cannabis er et blødt stof Hvor mange unge søger behandling med hash som hovedmisbrugsstof i Danmark? I 2011 havde knap 4 ud af 5 (79,5 %) af de unge mellem 18 og 24 år i behandling hash som hovedmisbrugsstof. 38)

10 1. Cannabis er et blødt stof Et problem i hele Europa "De sundhedsmæssige bekymringer vedrører navnlig de tre millioner europæere (i alderen år), der skønnes at anvende stoffet dagligt eller næsten dagligt (ca. 1 % af den voksne befolkning i Europa). I Europa er antallet af klienter der har cannabis som hovedproblemet for deres misbrug, og er i stofbehandling for første gang, steget med ca. en tredjedel i de senere år, nemlig fra et skønnet antal på , der blev indberettet i 2006, til i Dermed er cannabis det stof der hyppigst angives som det største stofproblem blandt de nye i stofmisbrugsbehandlingen. 39)

11 2. Alkohol er farligere Vi kan ikke sammenligne farlighed, men cannabis bliver længere i kroppen Fordi cannabis sammenlignes med et skadeligt stof, betyder det ikke at cannabis er uskadeligt Cannabis anvendes ikke i samme udstrækning som alkohol

12 3. Forskel på brug og misbrug Som udgangspunkt kan man ikke have en lov for brugere og en for misbrugere. Svært at ryge rekreativt: 1. Cannabis er længe om at udskille sig fra fedtvævet (risiko for ophobning i kroppen) 40) 2. Udvikling af cannabismønster/mistet indre kritisk stemme 40)

13 3. Forskel på brug og misbrug Hashrygning er en privatsag! Ryger man regelmæssigt, kan man ikke: Have kørekort 40) (og dermed) arbejde indenfor transport eller den tunge industri 40) Være en god forældre (jf. FN s Børnekonvention skal børn beskyttes for narkotika under deres opvækst) Forældre, kæreste, familie til hashrygere påvirkes altid

14 3. Forskel på brug og misbrug Mange brugere giver flere problemer: (det ved vi fra alkohol) Lavt konsument: Sverige 9,6 mill. ca i behandling 41) Højt konsument: Danmark 5,5 mill. ca i behandling 42) Holland 16,6 mill. ca i behandling 43) Californien, USA 37,7 mill i behandling 44) Canada, Ontario 13 mill. ca i behandling 45)

15 4. Man bliver ikke afhængig Som alle andre stemningsændrende stoffer, er cannabis afhængighedsskabende forestillingen om, at der kun er en psykisk afhængighed er forkert, idet cannabisrygning over længere tid er forbundet med abstinenser, øget tolerance og at mere og mere tid går med misbruget 16) Ca. 10 procent af alle der ryger hash, vil udvikle afhængighed 17)

16 5. Forbuddet fungerer ikke Resultat af narkotikaforbuddet? For 100 år siden: 2 mia. mennesker 16 mill. 46) opiumslaver bare i Kina Efter 100 års international narkotikakontrol: 7 mia. mennesker (3,5 gange flere) 15-39mill. 47) tunge narkomaner globalt set

17 5. Forbuddet fungerer ikke Mange historiske eksempler viser, at forbud, restriktioner og kontrol af et rusmiddel, mindsker brugen 48)

18 5. Forbuddet fungerer ikke ESPAD-rapporten fra 2011, der kigger på 9. klasses forbrug af alkohol, tobak og stoffer i 35 lande, viser, at i Danmark er forbruget faldet for cannabis og uændret for øvrige ulovlige narkotika. ESPAD rapporten viser, at forbruget i Portugal for såvel cannabis som øvrige ulovlige narkotika, er steget. 49)

19 5 Forbuddet fungerer ikke Forbuddet har ikke medført et mindre forbrug Forbuddet og ikke mindst den store indsats der har været gjort i det forebyggende arbejde i Danmark, har vendt en udvikling, hvor flere og flere unge ryger hash. Sundsstyrelsen har med rapporten Narkotikasituationen i Danmark 2013 dokumenteret, at brug af hash indenfor den seneste måned, er nogenlunde konstant 2000 til 2013 blandt de årige (dog med en tendens til stigning fra ) 50)

20 6. Holland er det gode eksempel Vi ligger faktisk højest i Europa men altså kun når det handler om at prøve hash. Når det gælder indtagelse af stoffet den sidste måned eller det sidste år(og dermed aktuelt brug, som ifølge Sundhedsstyrelsen vurderes som det mest pålidelige mål for udbredelsen), viser tallene, at danskerne ikke kommer ind i top fem uanset aldersgruppe. Når vi talerbrug indenfor den seneste måned, er Holland derimod blandt de lande, med højeste andel af personer med brug indenfor den seneste måned. 51)

21 6 Holland er det gode eksempel Rapporten Key Figures Addiction Care 2012 fra National Alcohol and Drugs Information System (LADIS), sammenligner data omkring national misbrugsbehandling fra år til år, og konkludere, at over de sidste 10 år, er andelen af cannabisrelateret misbrugsbehandling tredoblet. Dog med et lille fald Sammenlignes 2003 med 2012 er der en stigning i efterspørgslen af behandlingen indenfor alle aldersgrupper.34 % af dem der er behandling for første gang, angiver cannabis som problem. Blandt teenagere, der søger behandling i Holland, er cannabis det mest almindelige problem. 52)

22 7. Brugen er allerede udbredt ( Så hvorfor ikke bare legalisere det? I øvrigt kan man ikke forbyde noget som alle anvender! ) Cannabis års-prævalens* år: 53) Verden: 2,9-4,3% EU: 6,8% USA/Canada: 12-14% Sverige: 2% *røget cannabis mindst en gang det seneste år

23 7. Brugen er allerede udbredt Danmark: Cannabis prævalens år: Nogensinde (levetid) 32,5% Års-prævalens: Når det gælder indtagelse af stoffet den sidste måned eller det sidste år, viser tallene 54) at danskerne ikke kommer ind i top fem - uanset aldersgruppe.

24 8. En legalisering vil fjerne de kriminelle banders indtægtsgrundlag De kriminelle bander tjente godt på illegal handel med alkohol i forbudstidens USA i 20 erne og 30 erne. Men banderne forsvandt ikke, da man legaliserede alkoholen. Kriminelle banders drivkraft er at tjene penge. Hvis vi skal lovliggøre alt det banderne tjener penge på, bliver listen lang: illegale stoffer, våbenhandel, miljøfarligt affald, organhandel, beskyttelse, menneskehandel, børnepornografi, hvidvaskning af penge og skatteunddragelse.

25 8. En legalisering vil fjerne de kriminelle banders indtægtsgrundlag Selv om et stof bliver legalt, vil det stadig være muligt for bander at tjene penge på det. Nogen skal leverer til den største kundegruppe, de unge, eller skal de også have fri adgang?

26 8. En legalisering vil fjerne de kriminelle banders indtægtsgrundlag Indtægtsgrundlag for banderne handler om udbud og efterspørgsel af det de kan tjene penge på. Derfor kan vi som samfund minimere indtægtsgrundlaget ved at gøre noget ved efterspørgslen gennem en begrænsning af udbuddet. Fx ved at ikke have et sted som pusher street i Christiania, hvor der sælges hash på gaden.

27 8. En legalisering vil fjerne de kriminelle banders indtægtsgrundlag Ved en evt. legalisering af hash, vil vi opleve samme besvær "med at gå tilbage". Ingen er i dag i tvivl om skadevirkninger ved alkohol, men fordi det er blevet så almindeligt, er det umuligt at ophæve dets lovlige status. Så argumentet om, at vi bare "kan give det tilbage til det kriminelle marked, holder ikke.

28 8. En legalisering vil fjerne de kriminelle banders indtægtsgrundlag Hvis forsøgsordningen kun skal gælde for Købehavn, fordi hashhandlen er et københavner-problem, betyder det så, at der kun er kriminelle bander i Købehavn, når argumentet hedder: at en legalisering vil fjerne bandernes indtægtsgrundlag?

29 8. En legalisering vil fjerne de kriminelle banders indtægtsgrundlag Det virker som om, at vi forsøger at løse et problem med en løsning, der i udgangspunktet gør problemet værre, og kun måske afhjælper et andet problem.

30 Debatten Desværre er tendensen i debatten, at bruge følgende teknik: Overtalelse og konspirationstænkning Benægtelse af kendte fakta Korrekte påstande som er irrelevante Filosofiske argumenter Anonymitet

31 Debatten Påstande som ikke kan kontrolleres Går efter manden, ikke bolden Massiv aktivitet på nettet (spam) Ukorrekte kilder Korrekte kilder er forskning publiceret i videnskabelige tidsskrifter, forskning som er aktuel, relateret til hash og officiel.

32 Debatten Afsporing af den aktuelle debat sker på baggrund af kulturbåret flertalsmisforståelser, der er overleveret gennem genrationer. Den fælles forståelse omkring rusmidlet hash, lægger ikke op til at en kritisk granskning af hvordan det i virkeligheden forholder sig. Det vi ved, vedvi. Men er det vi ved rigtigt?

33 Noter og kilder 1. Crane, N.A. et al (2012). Effects of Cannabis on Neurocognitive Functioning: Recent Advances, Neurodevelopmental Influences and Sex Differnces. Neuropsychol Rev. DOI /s Lundqvist, T. (1995). Cognitive dysfunctions seen in chronic cannabis users, observed during treatment, an integrative approach. Almqvist & Wiksell international. 3. Hall, W. et al (1994). The health and psycological consequenses of cannabis use. Canberra: Australian Government Publishing Service. 4. Solowij, N. (1999). Cannabis and cognitive functioning. Cambridge. Cambridge University Press. 5. Ramström, J. (2009). Skador av hasch och marijuana. Statens Folkehälsoinstitut. Side Meier et al. (2012). Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife. PNAS August 27, Raver, Haugwout, Keller (2013). Adolescent Cannabiniod Exposure Permanently Suppresses Cotical Oscillations in Adult Mice. Neuropsychopharmacology (4 July 2013) I doi: /npp

34 Noter og kilder 8. Blandt andet: Linszen, D.H. et al (1995).Samenhang tussen gebruik van cannabis en redicief/exacerbatie van psychose bij patienten met schizofrenie. Ned Tijdschr Geneeskd 1995; 139: van Os, J. et al (2002). Cannabis use and psychosis: a longitudinal population-based study. Am J Edidemiol 2002; 156(4): Zammit, S. et al (2002). Self reported cannabis use as a risk factor for schizophrenia in swedish conscripts of 1969: historical cohort study. BMJ 2002; 325: Fergusson, D.M. et al (2003). Cannabis dependence and psychotic symptoms in young people. Psychol Med 2003; 33(1): Boydell, J., van Os, J. et al (2006). Trends of cannabis use prior to first presentation with schizophrenia, in south-east London between Psychological Medicine 2006; 36: McGrath, J. et al (2010). Association between cannabis use and psychosis-related outcomes using slibling pair analysis in a cohort of youn adults. Arch Gen Psychiatry 2010; 67(5): Degenhart, L. Hall W. (2006). Is cannabis use a contributive cause to psychosis? Can J Psychiatry 2006; 51: Moore, T.H. et al (2007). Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. Lancet 2007; 370:

35 Noter og kilder 9. Arendt, M. et al (2005). Cannabis-induced psychosis and subsequent schizophreniaspectrum disorders: follow up study of 535 incident cases. British Journal of Psychiatry 2005; 187: I dette senere studie mener Arendt at alle cannabispsykoser kan være et tidligt symptom på skizofreni og altså ikke en selvstændig diagnose. Det modsiger ikke ovensående studie eller at cannabis kan forværre eller udløse skizofreni: Arendt, M. et al (2008). Familial Predisposition for Psychiatry Disorden Comparison of Subjects Treated for Cannabis-Induced Psychosis and Schizophrenia. Arch Gen Psychiatry. 2008;65(11): Angående beviset for at cannabis kan forårsage psykoser/skizofreni: Olsson P. (2010). Marijuana och Frihet. Fri förlag. Side Degenhardt et al (2013). The persistence of the associatio between adolescent cannabis use and common mental disorder into young adulthood. Addiction. Volume 108, Issue 1, pages , Hayabakhsh, L. et al (2007). Cannabis and Anxiety and Depression in Young Adults. Journal of American Academyof Child and Adolescent Psychiatry. Volume 46, Issue 3, Pages , March Bovasso GB. (2001). Cannabis abuse as a riskfactor for depressive symtoms. Am J Psychiatry 201;158: Patton et al (2002). Cannabis use and a mental health in young people: cohort study. BMJ 2002;vol 325:

36 Noter og kilder 16. Ramström, J. (2009). Skador av hasch och marijuana. Side Ramström, J. (2009). Skador av hasch och marijuana. Side Aldington, S. et al (2008). Cannabis use and the risk of lung cancer: a case control study. Eur Respir J 2008; 31: Tashkin, D.P. et al (2006). Marijuana use and the risk of lung and upper aerodigestive tract cancers: results of a population based case-control study. Cancer epidemiology, biomarkers & prevention 2006; 15(10): Allebech, P. et al (2013). Marijuana use and the risk of lung cancer: a 40-year cohort study Cancer Causes Control (2013)24: DOI /s Aldington, S. et al (2007). The effects of cannabis on pulmonary structure, function and symptoms. Thorax 2007;62: Tan, WC. Et al (2009). Marijuana and chronic obstructive lung disease: a populationbased study. CMAJ April 14, 2009 vol Tashkin, DP. (1993). Is frequent marijuana smoking harmful to health? The western Journal of Medicine 1993;158: Goldschmidt et al (2008). Prenatal marijuana exsposure and intelligence test performance at age 6. J Am Acad child adolesc Psychiatry. 2008; Fried, PA, Smith AM. (2001). A litterature review of the consequensesog prenatal marijuana exposure. An emerging theme of deficiency in aspects of executive function. Neurotoxicol Teratol 2001;23(1):-1-11.

37 Noter og kilder 26. Lynskey, M.T. et al (2006). Early onset cannabis use and progression to other drug use in a sample og Dutch twins. Behav Genet 2006; 36: Fergusson, D.M. et al (2008). The developmental antecedents of illicit drug use: Evidence form a 25-year longitudinal study. Drug and Alcohol Dependence 2008; 96: Ellgren, M. (2007). Neurobiological effects of early life cannabis exposure in relation to the gateway hypothesis. Avhandling, Karolinska Institutet. Stockholm FHI, Dödsorsaksstatestik Riket, 30. EMCDDA (2009) Årsrapport Situationen på narkotikaområdet i Europa. Europeiska Unionens publikationsbyrå i Luxemborg. Side Gobbi, G. et al (2010). Chronic exposure to cannabinoids during adolescence during adolesence but not during adulthood impairs emotional behaviour and monoaminergic neurotransmission. Neurbiology og Discease 2010; 37(3): Ashtari, M. et al (2009). Diffusion abnormalities in adolescents an young adults with history of heavy cannabis use. Journal of Psychiatric Research 2009; 43: Phan, K.L. et al (2008). Cannabinoid modulation of amygdala reactivity to social signals of treath in humans. The Journal of Neuroscience 2008; 28(10): Mata et al. (2010). Gyrification brain abnormalities associated with adolescence and early-adulthood cannabis use. Brain Research 1317 (2010). Side

38 Noter og kilder 35. ECNN Årsrapport 2012, situationen på narkotikaområdet i Europa. Europeiska Unionens publikationsbyrå i Luxemborg side UNODC, (2011) World Drug Report side Sundhedsstyrelsen (2012) Narkotika-situationen i Danmark Lundqvist, T. Haschguiden (2011) Socialstyrelsens Diagnoseregister (Sverige) og samtaler med forskellige tjenestemænd i januar 2012 (v/ Pelle Olsson) Stiching Informatie Voorziening (2013) Key figures addiction care pdf side Sabet, K. (2013) Refer Sanity. Seven great myths about marijuana. Beaufort books. Side UNODC, (2011) World Drug Report side Newman, R.K. (1995). Opium smoking in late imperial China: a consideration. Modern Asian Studies 29:

39 Noter og kilder 47. UNODC, (2011) World Drug Report side Se blandt andet: Bejerot, N. (1969). Narkotikafrågan och samhället. Aldus/Bonniers. Side 83-85, 207ff %20Supplement%20to%20The%202011%20ESPAD%20Report%20-%20WEB.pdf Summary, side side Årsberetning for 2012, Narkotikasituationen i Europa, side Stiching Informatie Voorziening (2013) Key figures addiction care pdf side Årsberetning for 2012, Narkotikasituationen i Europa, side 45

40 Tak til: Først og fremmest, STOR tak til Pelle Olsson. Pelle Olsson, forfatter og journalist, er ophavsmanden til 8 myter om cannabis på svensk. Se mere på: Dernæst en tak til alle de mennesker der har været fanget i et hashmisbrug, som jeg har talt med gennem årene. I har lært mig rigtig meget og I er fortsat en daglig inspiration i mit arbejde.

41 Komphash søger sponsorer for at kunne tilbyde gratis behandling. Se mere på

Komphash 2015Aabenraa Kommune - hashforebyggelsesindsats

Komphash 2015Aabenraa Kommune - hashforebyggelsesindsats Komphash 2015Aabenraa Kommune - hashforebyggelsesindsats Program for dagen Kl. 9.15-10.15 Begrebsafklaring 8 myter om hash Kl. 10.15-10.30 Intro til gruppearbejde Kl. 10.30-11.00 Gruppearbejde kl. 11.00-11.30

Læs mere

Efter dette oplæg vil du vide:

Efter dette oplæg vil du vide: Efter dette oplæg vil du vide: Hvilken indflydelse hashen har på det kognitive system i et lærings- og udviklingsperspektiv Hvilke skadevirkninger der er af hashmisbrug Hvilke klassiske myter eller flertalsmisforståelser

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015 HJERTET OG STOFFERNE BIRGITTE THYLSTRUP OG ER DET HÅRDT FOR HJERTET AT TAGE STOFFER? - og er det vigtigt? EKSISTERENDE FORSKNING Lille sammenhæng mellem amfetamin/kokain og alvorlig hjertesygdom Stor sammenhæng

Læs mere

HØRINGSSVAR Konference om legalisering af hash

HØRINGSSVAR Konference om legalisering af hash HØRINGSSVAR Konference om legalisering af hash BILAG 1. Svar fra justitsminister Morten Bødskov på Københavns Kommunes anmodning af 10. februar 2012 om dispensation til at gennemføre et forsøg med legalisering

Læs mere

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har!

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! STOF nr. 20, 2012 Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! - Med mange års erfaring som ungebehandler er forfatteren overbevist om, at legalisering af hash ikke er vejen, vi skal gå. AF FLEMMING

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Hvor mange danskere har udviklet et stofmisbrug?

Hvor mange danskere har udviklet et stofmisbrug? Misbrugsdebatten herhjemme baserer sig bl.a. på Sundhedsstyrelsens skøn over misbrugets omfang i befolkningen ca. 33.000 personer. Nyere forskning på Center for Rusmiddelforskning peger på, at dette er

Læs mere

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk FORSKNINGSNYT Får man abstinenser af at holde op med at ryge hash? AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP For ikke så mange år siden betragtede mange hash og pot som stoffer, man ikke kunne blive afhængig

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Bliver men skizofren af at ryge hash?

Bliver men skizofren af at ryge hash? Bliver men skizofren af at ryge hash? Lillehammer d. 5.5.2009 Mikkel Arendt psykolog, Ph.D. Forskningsenheden, Aalborg Psykiatriske Sygehus, Aarhus Universitets Hospital Spørgsmål Hvorfor interessere sig

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Kort om forebyggelse Indhold Hvorfor betaler det sig at satse på forebyggelse? Hvorfor er det vigtigt at prioritere forebyggelse? Danskerne lever usundt Livsstilssygdomme

Læs mere

HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL?

HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL? HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL? BAGGRUND What I call an evidence-based assessment tool, addiction counsellors call paperwork A. Thomas McLellan, citeret efter hukommelsen FORMÅL MED DATAINDSAMLING

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

GÅHJEMMØDE DET VOKSENDE HASHMISBRUG TITEL 1

GÅHJEMMØDE DET VOKSENDE HASHMISBRUG TITEL 1 GÅHJEMMØDE DET VOKSENDE HASHMISBRUG TITEL 1 20-06-2014 UNGE HASHBRUGERE I BEHANDLING Margaretha Järvinen TITEL 2 20-06-2014 Baggrund Nyindskrevne i misbrugsbehandling: Hash hovedstof for 73% i 2011 (30%

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Forensic Psychiatry in Denmark

Forensic Psychiatry in Denmark Forensic Psychiatry in Denmark Current statement 8th-nsfp Forensic Psychiatry in Denmark Danish Legislation (short version) Numbers Research Trends and Challenges Forensic psychiatry in Denmark 1 Forensic

Læs mere

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol PLAN Misbrug og afhængighed Rekreativt og problematisk forbrug af rusmidler. Hvorfor tager unge

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse.

CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse. Sundhedsudvalget (2. samling) B 72 - Bilag 1 Offentligt NOTAT 2. maj 2005 J.nr. 0-310-40/17/AMS Center for Forebyggelse CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse. Opsummering

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout PSYKISK FØRSTEHJÆLP

klik uden for dit slide Vælg et passende layout PSYKISK FØRSTEHJÆLP PSYKISK FØRSTEHJÆLP PROGRAM Præsentation Hvad er psykisk førstehjælp Dokumentation Handleplanen INDSÆT PRÆSENTATIONSNAVN VIA INSERT>HEADER & FOOTER 28.01.2016 2 PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVAD ER PSYKISK FØRSTEHJÆLP?

Læs mere

Når rusmidlerne sætter kursen. HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Statens Luftfarts Væsen

Når rusmidlerne sætter kursen. HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Statens Luftfarts Væsen Når rusmidlerne sætter kursen HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Statens Luftfarts Væsen Rekreativt forbrug kontra afhængighed Rekreativt forbrug af illegale og legale

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE Peter Ege er socialoverlæge i Københavns Kommune og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver om stofmisbrug. Han har beskæftiget sig med stofmisbrug siden 1969 og har skrevet flere bøger om emnet bl.a. Hash

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og fem Regioner, 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden... 7 Region

Læs mere

CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse.

CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse. N O T A T 1 CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse. j.nr. 1-2613-10/22/AMS Borgerrettet Forebyggelse Axel Heides Gade 1 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22

Læs mere

Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden?

Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden? Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden? Hermann Burr, Arbejdsmiljøinstituttet Workshop 50, Arbejdsmiljøkonferencen, Nyborg Strand 2. marts 13.00-14.30 Dagens emner Påvirker arbejdsmarkedet arbejdsmiljøet?

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabis i et biologisk perspektiv Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabinol Cannabinol I Cannabinol er der fundet mindst 60 forskellige cannabinoler, hvor de to vigtigste er: 1. THC = Tetra-hydro-cannabinol

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever

Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever Ph.d.-studerende, Lotte Vallentin-Holbech Forskningsassistent, Birthe Rasmussen Lektor, Ph.d., Christiane Stock Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

og hvordan man kan imødegå dem

og hvordan man kan imødegå dem og hvordan man kan imødegå dem Cannabis er medicin. Der er ingen undersøgelser, der viser, at cannabis er farligt. Cannabis er mindre skadeligt end alkohol. Eftersom det er kriminelt at ryge cannabis,

Læs mere

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Læge, ph.d. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet DKDK Årskursus 11/9-15 Publicerede artikler I. Salem, LC; Andersen, BB; Nielsen R; Jørgensen MB; Rasmussen,

Læs mere

Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model

Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model - Blot en tom frase? Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Den bio-psyko-sociale model The

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Alkoholforbrug og -misbrug

Alkoholforbrug og -misbrug Alkoholforbrug og -misbrug Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus,

Læs mere

Danske cannabisdyrkeres syn på legalisering af cannabis

Danske cannabisdyrkeres syn på legalisering af cannabis STOF nr. 19, 2012 Danske cannabisdyrkeres syn på legalisering af cannabis Måske er det ikke overraskende, at de fleste cannabisdyrkere går ind for en legalisering af cannabis. Men billedet ser mere broget

Læs mere

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler:

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: Kære MPH-studerende Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: 1. E.A. Mitchell et al. Ethnic differences

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Forandringer i misbrugende unges sociale netværk

Forandringer i misbrugende unges sociale netværk FORMIDLINGSDAG 18. JUNI 2008 Forandringer i misbrugende unges sociale netværk FORANDRINGER I MISBRUGENDE UNGES SOCIALE NETVÆRK Hvad Et pilotprojekt baseret på kvalitative interviews med ca. 15 unge med

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og de fem regioner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden...

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Beroligende middel: Cannabis

Beroligende middel: Cannabis Beroligende middel: Cannabis Sammenfatning Nuværende hollandsk Cannabis Politik Hvad sker der af nyt inden for forebyggelse og behandling Generelle bemærkninger om legalisering Nyere brugere, daglige

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 6 Faxe kommune...

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose -

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Registerbaseret studier til TOP Lene Halling Hastrup, PhD Psykiatrisk Forskningsenhed 1 Baggrund Registerforskningen i TOP undersøger: 1) Varigheden

Læs mere

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL. 11.00 CET DEN 23.11.2006 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og

Læs mere

Workshop: Ældre og alkohol. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Workshop: Ældre og alkohol. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Workshop: Ældre og alkohol Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Dagens oplæg Formål Beskrive alkoholforbruget i den ældre del af befolkningen Helbredsmæssige konsekvenser Emner Folkesundhed og effekten af

Læs mere

Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor. Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling

Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor. Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling Program for dagen Misbrugsberedskab hvorfor? Former for misbrug Typiske profiler Misforstået omsorg (medafhængighed)

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg Kommune...

Læs mere

Diagnosens ulidelige lethed

Diagnosens ulidelige lethed STOF nr. 23, 2014 Diagnosens ulidelige lethed Mennesker, der har både et misbrug og en psykiatrisk diagnose, skal behandles for begge dele. Men i det daglige arbejde er de psykiatriske diagnoser svære

Læs mere

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

Seksualitet og smerter Kvinders dysfunktioner Manglende lyst Astrid Højgaard Ledende overlæge Sexologisk Center Aalborg Universitetshospital

Seksualitet og smerter Kvinders dysfunktioner Manglende lyst Astrid Højgaard Ledende overlæge Sexologisk Center Aalborg Universitetshospital Seksualitet og smerter Kvinders dysfunktioner Manglende lyst 2016 Astrid Højgaard Ledende overlæge Sexologisk Center Aalborg Universitetshospital Seksualitet og smerter - disposition Samleje som årsag

Læs mere

Hvad kan gøres? "Blandingsmisbrug"

Hvad kan gøres? Blandingsmisbrug Blandingsmisbrug Hvad kan gøres? Fred Glæde Frihed Pause Problemer Sygdom Skade Holdning Fordømmelse Accept Billigelse Tilvænning Afhængighed Abstinenser Visse farmaka kræver ved længerevarende brug større

Læs mere

SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte

SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri, Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark & Odense Universitets

Læs mere

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer Program for Konsensus konference om småbørnstraumer 16. januar 9.00-10.00: Indregistrering 10.00-10.05: Velkomst v. Professor Ask Elklit (Syddansk Universitet) 10.05-11.00: Dr. Miri Keren (Tel Aviv University):

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Ulighed i sundhed - set i et livsforløb

Ulighed i sundhed - set i et livsforløb Ulighed i sundhed - set i et livsforløb Finn Diderichsen Speciallæge i socialmedicin Professor dr.med. Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Dias 1 Voksende ulighed i middellevetid

Læs mere

Næringsrigdom. Et bidrag til kostkvaliteten i Europa

Næringsrigdom. Et bidrag til kostkvaliteten i Europa Næringsrigdom Et bidrag til kostkvaliteten i Europa Med deres omfattende indhold af næringsstoffer er det ikke overraskende, at mælk og mejeriprodukter bidrager afgørende til den ernæringsmæssige kvalitet

Læs mere

13 års forskel i Ålborg

13 års forskel i Ålborg MÆNDS SUNDHED Program Nanna Ahlmark: Mænd i København: peer-til-peer som metode til at mindske ulighed i sundhed. Dag Ellingsen: Men Only et norsk projekt om mænd i rehabilitering. Annette Pedersen: Tidlig

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Introduktion. Bertel Rüdinger Farmatjek

Introduktion. Bertel Rüdinger Farmatjek Introduktion Uddannet farmaceut 2001 Har arbejdet med patenter, forskning og psykiatri Startede som den første i Europa, som klinisk farmaceut i socialpsykiatrien Beskæftiger mig med god og sikker brug

Læs mere

Cannabis -psykoser og skizofreni. Carsten Rygaard Hjorthøj Seniorforsker Psykiatrisk Center København Carsten.rygaard.hjorthoej@regionh.

Cannabis -psykoser og skizofreni. Carsten Rygaard Hjorthøj Seniorforsker Psykiatrisk Center København Carsten.rygaard.hjorthoej@regionh. Cannabis -psykoser og skizofreni Carsten Rygaard Hjorthøj Seniorforsker Psykiatrisk Center København Carsten.rygaard.hjorthoej@regionh.dk Cannabis - psykoser og skizofreni Program - Forårsager cannabis-brug

Læs mere

Myte nr. 1 hos alle rygere: JEG kan tåle det

Myte nr. 1 hos alle rygere: JEG kan tåle det Myter og viden Myte nr. 1 hos alle rygere: JEG kan tåle det De kedelige fakta Dør 10 år for tidligt Risiko for at dø tidligt: Ryger 10 cigaretter dgl. =fordoblet Ryger 20 cigaretter dgl. =5-doblet Dårligere

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse.

CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse. Retsudvalget 2008-09 B 131 Bilag 1 Offentligt N O T A T CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse. j.nr. 7-310-126/1/AMS Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul Kursus i Epidemiologi og Biostatistik Epidemiologiske mål Studiedesign Svend Juul 1 Pludselig uventet spædbarnsdød (vuggedød, Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) Uventet dødsfald hos et rask spædbarn (8

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

SESSION 2. Effektevaluering af ambulante indsatser over for antisociale misbrugere

SESSION 2. Effektevaluering af ambulante indsatser over for antisociale misbrugere KL S RUSMIDDELKONFERENCE KL S RUSMIDDELKONFERENCE 2015 SESSION 2 Effektevaluering af ambulante indsatser over for antisociale misbrugere Birgitte Thylstrup, lektor, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere