8 myter om cannabis Need to know

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 myter om cannabis Need to know"

Transkript

1 8 myter om cannabis Need to know What hashish gives with one hand it takes away with the other: that is to say, it gives you power of imagination and takes away the ability to profit by it (Baudelaire 1860).

2 Der findesen videnskabelig konsensus om hvordan cannabis påvirker kroppen og hjernen.

3 8 myter om cannabis 1. Cannabis er et blødt stof 2. Alkohol er farligere 3. Forskel på brug og misbrug 4. Man bliver ikke afhængig 5. Forbuddet fungerer ikke 6. Holland er det gode eksempel 7. Brugen er allerede udbredt (så hvorfor ikke bare legalisere det?) 8. En legalisering vil fjerne de kriminelle banders indtægtsgrundlag

4 1. Cannabis er et blødt stof Begrebet hårde eller bløde stoffer er misvisende, idet alle stoffer har forskellige skadevirkninger er det et blødt stof fordi der ikke er direkte dødsfald som følge af brugen? Cannabis er overlegent det mest populære illegale stof og måske derfor betragtes det som harmløst.

5 1. Cannabis er et blødt stof Vi ved om cannabis og skader at: 1) 2) 3) 4) 5) 6)7) De intellektuelle funktioner bliver dårligere Der er øget risiko for alvorlige psykiske 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) sygdomme 16) 17) Det er afhængighedsskabende 18) 19) 20) Der er visse typer af cancer 21) 22) 23) Der er lungeskader Der er forsterskader ved hashrygning under 24) 25) graviditet 26) 27) 28) 29) Det er indgangsport til andre stoffer Det øger risikoen for trafikulykker 30)

6 1. Cannabis er et blødt stof Seneste nyt: Unge hjerner skades mere 31) Cannabis hæmmer udviklingen til voksenhjerne 32) Cannabisrygerens hjerne reagere svagere ved glæde, frygt, sorg og tristhed 33) Cannabisrygerens hjerne ældres tidligere 34) 6) 7) Intellektuelle skader består efter stoffrihed

7 1. Cannabis er et blødt stof Hvor mange søger behandling? Europa: Stigende andel (nu 25%) søger behandling og angiver cannabis som hovedstof 35) Cannabis-andel udenfor Europa 36) : USA + Canada 30% Sydamerika 40% Australien + New Zealand 47% Afrika 64% Asien 12%

8 1. Cannabis er et blødt stof Hvor mange søger behandling i Danmark? 63 % af alle stofmisbrugere angav hash som hovedstof (tal fra 2011). Et tal der i øvrigt har været stigende siden Desuden var hash det hyppigst nævnte stof for dem der kom i behandling for første gang. Faktisk var der i både 2003 og 2011 flere unge der søgte behandling for deres hashmisbrug end for et heroinmisbrug. 37)

9 1. Cannabis er et blødt stof Hvor mange unge søger behandling med hash som hovedmisbrugsstof i Danmark? I 2011 havde knap 4 ud af 5 (79,5 %) af de unge mellem 18 og 24 år i behandling hash som hovedmisbrugsstof. 38)

10 1. Cannabis er et blødt stof Et problem i hele Europa "De sundhedsmæssige bekymringer vedrører navnlig de tre millioner europæere (i alderen år), der skønnes at anvende stoffet dagligt eller næsten dagligt (ca. 1 % af den voksne befolkning i Europa). I Europa er antallet af klienter der har cannabis som hovedproblemet for deres misbrug, og er i stofbehandling for første gang, steget med ca. en tredjedel i de senere år, nemlig fra et skønnet antal på , der blev indberettet i 2006, til i Dermed er cannabis det stof der hyppigst angives som det største stofproblem blandt de nye i stofmisbrugsbehandlingen. 39)

11 2. Alkohol er farligere Vi kan ikke sammenligne farlighed, men cannabis bliver længere i kroppen Fordi cannabis sammenlignes med et skadeligt stof, betyder det ikke at cannabis er uskadeligt Cannabis anvendes ikke i samme udstrækning som alkohol

12 3. Forskel på brug og misbrug Som udgangspunkt kan man ikke have en lov for brugere og en for misbrugere. Svært at ryge rekreativt: 1. Cannabis er længe om at udskille sig fra fedtvævet (risiko for ophobning i kroppen) 40) 2. Udvikling af cannabismønster/mistet indre kritisk stemme 40)

13 3. Forskel på brug og misbrug Hashrygning er en privatsag! Ryger man regelmæssigt, kan man ikke: Have kørekort 40) (og dermed) arbejde indenfor transport eller den tunge industri 40) Være en god forældre (jf. FN s Børnekonvention skal børn beskyttes for narkotika under deres opvækst) Forældre, kæreste, familie til hashrygere påvirkes altid

14 3. Forskel på brug og misbrug Mange brugere giver flere problemer: (det ved vi fra alkohol) Lavt konsument: Sverige 9,6 mill. ca i behandling 41) Højt konsument: Danmark 5,5 mill. ca i behandling 42) Holland 16,6 mill. ca i behandling 43) Californien, USA 37,7 mill i behandling 44) Canada, Ontario 13 mill. ca i behandling 45)

15 4. Man bliver ikke afhængig Som alle andre stemningsændrende stoffer, er cannabis afhængighedsskabende forestillingen om, at der kun er en psykisk afhængighed er forkert, idet cannabisrygning over længere tid er forbundet med abstinenser, øget tolerance og at mere og mere tid går med misbruget 16) Ca. 10 procent af alle der ryger hash, vil udvikle afhængighed 17)

16 5. Forbuddet fungerer ikke Resultat af narkotikaforbuddet? For 100 år siden: 2 mia. mennesker 16 mill. 46) opiumslaver bare i Kina Efter 100 års international narkotikakontrol: 7 mia. mennesker (3,5 gange flere) 15-39mill. 47) tunge narkomaner globalt set

17 5. Forbuddet fungerer ikke Mange historiske eksempler viser, at forbud, restriktioner og kontrol af et rusmiddel, mindsker brugen 48)

18 5. Forbuddet fungerer ikke ESPAD-rapporten fra 2011, der kigger på 9. klasses forbrug af alkohol, tobak og stoffer i 35 lande, viser, at i Danmark er forbruget faldet for cannabis og uændret for øvrige ulovlige narkotika. ESPAD rapporten viser, at forbruget i Portugal for såvel cannabis som øvrige ulovlige narkotika, er steget. 49)

19 5 Forbuddet fungerer ikke Forbuddet har ikke medført et mindre forbrug Forbuddet og ikke mindst den store indsats der har været gjort i det forebyggende arbejde i Danmark, har vendt en udvikling, hvor flere og flere unge ryger hash. Sundsstyrelsen har med rapporten Narkotikasituationen i Danmark 2013 dokumenteret, at brug af hash indenfor den seneste måned, er nogenlunde konstant 2000 til 2013 blandt de årige (dog med en tendens til stigning fra ) 50)

20 6. Holland er det gode eksempel Vi ligger faktisk højest i Europa men altså kun når det handler om at prøve hash. Når det gælder indtagelse af stoffet den sidste måned eller det sidste år(og dermed aktuelt brug, som ifølge Sundhedsstyrelsen vurderes som det mest pålidelige mål for udbredelsen), viser tallene, at danskerne ikke kommer ind i top fem uanset aldersgruppe. Når vi talerbrug indenfor den seneste måned, er Holland derimod blandt de lande, med højeste andel af personer med brug indenfor den seneste måned. 51)

21 6 Holland er det gode eksempel Rapporten Key Figures Addiction Care 2012 fra National Alcohol and Drugs Information System (LADIS), sammenligner data omkring national misbrugsbehandling fra år til år, og konkludere, at over de sidste 10 år, er andelen af cannabisrelateret misbrugsbehandling tredoblet. Dog med et lille fald Sammenlignes 2003 med 2012 er der en stigning i efterspørgslen af behandlingen indenfor alle aldersgrupper.34 % af dem der er behandling for første gang, angiver cannabis som problem. Blandt teenagere, der søger behandling i Holland, er cannabis det mest almindelige problem. 52)

22 7. Brugen er allerede udbredt ( Så hvorfor ikke bare legalisere det? I øvrigt kan man ikke forbyde noget som alle anvender! ) Cannabis års-prævalens* år: 53) Verden: 2,9-4,3% EU: 6,8% USA/Canada: 12-14% Sverige: 2% *røget cannabis mindst en gang det seneste år

23 7. Brugen er allerede udbredt Danmark: Cannabis prævalens år: Nogensinde (levetid) 32,5% Års-prævalens: Når det gælder indtagelse af stoffet den sidste måned eller det sidste år, viser tallene 54) at danskerne ikke kommer ind i top fem - uanset aldersgruppe.

24 8. En legalisering vil fjerne de kriminelle banders indtægtsgrundlag De kriminelle bander tjente godt på illegal handel med alkohol i forbudstidens USA i 20 erne og 30 erne. Men banderne forsvandt ikke, da man legaliserede alkoholen. Kriminelle banders drivkraft er at tjene penge. Hvis vi skal lovliggøre alt det banderne tjener penge på, bliver listen lang: illegale stoffer, våbenhandel, miljøfarligt affald, organhandel, beskyttelse, menneskehandel, børnepornografi, hvidvaskning af penge og skatteunddragelse.

25 8. En legalisering vil fjerne de kriminelle banders indtægtsgrundlag Selv om et stof bliver legalt, vil det stadig være muligt for bander at tjene penge på det. Nogen skal leverer til den største kundegruppe, de unge, eller skal de også have fri adgang?

26 8. En legalisering vil fjerne de kriminelle banders indtægtsgrundlag Indtægtsgrundlag for banderne handler om udbud og efterspørgsel af det de kan tjene penge på. Derfor kan vi som samfund minimere indtægtsgrundlaget ved at gøre noget ved efterspørgslen gennem en begrænsning af udbuddet. Fx ved at ikke have et sted som pusher street i Christiania, hvor der sælges hash på gaden.

27 8. En legalisering vil fjerne de kriminelle banders indtægtsgrundlag Ved en evt. legalisering af hash, vil vi opleve samme besvær "med at gå tilbage". Ingen er i dag i tvivl om skadevirkninger ved alkohol, men fordi det er blevet så almindeligt, er det umuligt at ophæve dets lovlige status. Så argumentet om, at vi bare "kan give det tilbage til det kriminelle marked, holder ikke.

28 8. En legalisering vil fjerne de kriminelle banders indtægtsgrundlag Hvis forsøgsordningen kun skal gælde for Købehavn, fordi hashhandlen er et københavner-problem, betyder det så, at der kun er kriminelle bander i Købehavn, når argumentet hedder: at en legalisering vil fjerne bandernes indtægtsgrundlag?

29 8. En legalisering vil fjerne de kriminelle banders indtægtsgrundlag Det virker som om, at vi forsøger at løse et problem med en løsning, der i udgangspunktet gør problemet værre, og kun måske afhjælper et andet problem.

30 Debatten Desværre er tendensen i debatten, at bruge følgende teknik: Overtalelse og konspirationstænkning Benægtelse af kendte fakta Korrekte påstande som er irrelevante Filosofiske argumenter Anonymitet

31 Debatten Påstande som ikke kan kontrolleres Går efter manden, ikke bolden Massiv aktivitet på nettet (spam) Ukorrekte kilder Korrekte kilder er forskning publiceret i videnskabelige tidsskrifter, forskning som er aktuel, relateret til hash og officiel.

32 Debatten Afsporing af den aktuelle debat sker på baggrund af kulturbåret flertalsmisforståelser, der er overleveret gennem genrationer. Den fælles forståelse omkring rusmidlet hash, lægger ikke op til at en kritisk granskning af hvordan det i virkeligheden forholder sig. Det vi ved, vedvi. Men er det vi ved rigtigt?

33 Noter og kilder 1. Crane, N.A. et al (2012). Effects of Cannabis on Neurocognitive Functioning: Recent Advances, Neurodevelopmental Influences and Sex Differnces. Neuropsychol Rev. DOI /s Lundqvist, T. (1995). Cognitive dysfunctions seen in chronic cannabis users, observed during treatment, an integrative approach. Almqvist & Wiksell international. 3. Hall, W. et al (1994). The health and psycological consequenses of cannabis use. Canberra: Australian Government Publishing Service. 4. Solowij, N. (1999). Cannabis and cognitive functioning. Cambridge. Cambridge University Press. 5. Ramström, J. (2009). Skador av hasch och marijuana. Statens Folkehälsoinstitut. Side Meier et al. (2012). Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife. PNAS August 27, Raver, Haugwout, Keller (2013). Adolescent Cannabiniod Exposure Permanently Suppresses Cotical Oscillations in Adult Mice. Neuropsychopharmacology (4 July 2013) I doi: /npp

34 Noter og kilder 8. Blandt andet: Linszen, D.H. et al (1995).Samenhang tussen gebruik van cannabis en redicief/exacerbatie van psychose bij patienten met schizofrenie. Ned Tijdschr Geneeskd 1995; 139: van Os, J. et al (2002). Cannabis use and psychosis: a longitudinal population-based study. Am J Edidemiol 2002; 156(4): Zammit, S. et al (2002). Self reported cannabis use as a risk factor for schizophrenia in swedish conscripts of 1969: historical cohort study. BMJ 2002; 325: Fergusson, D.M. et al (2003). Cannabis dependence and psychotic symptoms in young people. Psychol Med 2003; 33(1): Boydell, J., van Os, J. et al (2006). Trends of cannabis use prior to first presentation with schizophrenia, in south-east London between Psychological Medicine 2006; 36: McGrath, J. et al (2010). Association between cannabis use and psychosis-related outcomes using slibling pair analysis in a cohort of youn adults. Arch Gen Psychiatry 2010; 67(5): Degenhart, L. Hall W. (2006). Is cannabis use a contributive cause to psychosis? Can J Psychiatry 2006; 51: Moore, T.H. et al (2007). Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. Lancet 2007; 370:

35 Noter og kilder 9. Arendt, M. et al (2005). Cannabis-induced psychosis and subsequent schizophreniaspectrum disorders: follow up study of 535 incident cases. British Journal of Psychiatry 2005; 187: I dette senere studie mener Arendt at alle cannabispsykoser kan være et tidligt symptom på skizofreni og altså ikke en selvstændig diagnose. Det modsiger ikke ovensående studie eller at cannabis kan forværre eller udløse skizofreni: Arendt, M. et al (2008). Familial Predisposition for Psychiatry Disorden Comparison of Subjects Treated for Cannabis-Induced Psychosis and Schizophrenia. Arch Gen Psychiatry. 2008;65(11): Angående beviset for at cannabis kan forårsage psykoser/skizofreni: Olsson P. (2010). Marijuana och Frihet. Fri förlag. Side Degenhardt et al (2013). The persistence of the associatio between adolescent cannabis use and common mental disorder into young adulthood. Addiction. Volume 108, Issue 1, pages , Hayabakhsh, L. et al (2007). Cannabis and Anxiety and Depression in Young Adults. Journal of American Academyof Child and Adolescent Psychiatry. Volume 46, Issue 3, Pages , March Bovasso GB. (2001). Cannabis abuse as a riskfactor for depressive symtoms. Am J Psychiatry 201;158: Patton et al (2002). Cannabis use and a mental health in young people: cohort study. BMJ 2002;vol 325:

36 Noter og kilder 16. Ramström, J. (2009). Skador av hasch och marijuana. Side Ramström, J. (2009). Skador av hasch och marijuana. Side Aldington, S. et al (2008). Cannabis use and the risk of lung cancer: a case control study. Eur Respir J 2008; 31: Tashkin, D.P. et al (2006). Marijuana use and the risk of lung and upper aerodigestive tract cancers: results of a population based case-control study. Cancer epidemiology, biomarkers & prevention 2006; 15(10): Allebech, P. et al (2013). Marijuana use and the risk of lung cancer: a 40-year cohort study Cancer Causes Control (2013)24: DOI /s Aldington, S. et al (2007). The effects of cannabis on pulmonary structure, function and symptoms. Thorax 2007;62: Tan, WC. Et al (2009). Marijuana and chronic obstructive lung disease: a populationbased study. CMAJ April 14, 2009 vol Tashkin, DP. (1993). Is frequent marijuana smoking harmful to health? The western Journal of Medicine 1993;158: Goldschmidt et al (2008). Prenatal marijuana exsposure and intelligence test performance at age 6. J Am Acad child adolesc Psychiatry. 2008; Fried, PA, Smith AM. (2001). A litterature review of the consequensesog prenatal marijuana exposure. An emerging theme of deficiency in aspects of executive function. Neurotoxicol Teratol 2001;23(1):-1-11.

37 Noter og kilder 26. Lynskey, M.T. et al (2006). Early onset cannabis use and progression to other drug use in a sample og Dutch twins. Behav Genet 2006; 36: Fergusson, D.M. et al (2008). The developmental antecedents of illicit drug use: Evidence form a 25-year longitudinal study. Drug and Alcohol Dependence 2008; 96: Ellgren, M. (2007). Neurobiological effects of early life cannabis exposure in relation to the gateway hypothesis. Avhandling, Karolinska Institutet. Stockholm FHI, Dödsorsaksstatestik Riket, 30. EMCDDA (2009) Årsrapport Situationen på narkotikaområdet i Europa. Europeiska Unionens publikationsbyrå i Luxemborg. Side Gobbi, G. et al (2010). Chronic exposure to cannabinoids during adolescence during adolesence but not during adulthood impairs emotional behaviour and monoaminergic neurotransmission. Neurbiology og Discease 2010; 37(3): Ashtari, M. et al (2009). Diffusion abnormalities in adolescents an young adults with history of heavy cannabis use. Journal of Psychiatric Research 2009; 43: Phan, K.L. et al (2008). Cannabinoid modulation of amygdala reactivity to social signals of treath in humans. The Journal of Neuroscience 2008; 28(10): Mata et al. (2010). Gyrification brain abnormalities associated with adolescence and early-adulthood cannabis use. Brain Research 1317 (2010). Side

38 Noter og kilder 35. ECNN Årsrapport 2012, situationen på narkotikaområdet i Europa. Europeiska Unionens publikationsbyrå i Luxemborg side UNODC, (2011) World Drug Report side Sundhedsstyrelsen (2012) Narkotika-situationen i Danmark Lundqvist, T. Haschguiden (2011) Socialstyrelsens Diagnoseregister (Sverige) og samtaler med forskellige tjenestemænd i januar 2012 (v/ Pelle Olsson) Stiching Informatie Voorziening (2013) Key figures addiction care pdf side Sabet, K. (2013) Refer Sanity. Seven great myths about marijuana. Beaufort books. Side UNODC, (2011) World Drug Report side Newman, R.K. (1995). Opium smoking in late imperial China: a consideration. Modern Asian Studies 29:

39 Noter og kilder 47. UNODC, (2011) World Drug Report side Se blandt andet: Bejerot, N. (1969). Narkotikafrågan och samhället. Aldus/Bonniers. Side 83-85, 207ff %20Supplement%20to%20The%202011%20ESPAD%20Report%20-%20WEB.pdf Summary, side side Årsberetning for 2012, Narkotikasituationen i Europa, side Stiching Informatie Voorziening (2013) Key figures addiction care pdf side Årsberetning for 2012, Narkotikasituationen i Europa, side 45

40 Tak til: Først og fremmest, STOR tak til Pelle Olsson. Pelle Olsson, forfatter og journalist, er ophavsmanden til 8 myter om cannabis på svensk. Se mere på: Dernæst en tak til alle de mennesker der har været fanget i et hashmisbrug, som jeg har talt med gennem årene. I har lært mig rigtig meget og I er fortsat en daglig inspiration i mit arbejde.

41 Komphash søger sponsorer for at kunne tilbyde gratis behandling. Se mere på

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har!

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! STOF nr. 20, 2012 Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! - Med mange års erfaring som ungebehandler er forfatteren overbevist om, at legalisering af hash ikke er vejen, vi skal gå. AF FLEMMING

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk FORSKNINGSNYT Får man abstinenser af at holde op med at ryge hash? AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP For ikke så mange år siden betragtede mange hash og pot som stoffer, man ikke kunne blive afhængig

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE Peter Ege er socialoverlæge i Københavns Kommune og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver om stofmisbrug. Han har beskæftiget sig med stofmisbrug siden 1969 og har skrevet flere bøger om emnet bl.a. Hash

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabis i et biologisk perspektiv Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabinol Cannabinol I Cannabinol er der fundet mindst 60 forskellige cannabinoler, hvor de to vigtigste er: 1. THC = Tetra-hydro-cannabinol

Læs mere

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed.

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed. N O T A T SUNDHEDSSTYRELSENS NYE UDMELDING VEDRØRENDE ALKOHOL Baggrund I Danmark drikker ca. 860.000 voksne over de udmeldte maksimale genstandsgrænser 1. Kun 7 % af danske voksne drikker ikke alkohol

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse.

CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse. Retsudvalget 2008-09 B 131 Bilag 1 Offentligt N O T A T CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse. j.nr. 7-310-126/1/AMS Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Beroligende middel: Cannabis

Beroligende middel: Cannabis Beroligende middel: Cannabis Sammenfatning Nuværende hollandsk Cannabis Politik Hvad sker der af nyt inden for forebyggelse og behandling Generelle bemærkninger om legalisering Nyere brugere, daglige

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

Legalisering af hash - helt rigtigt eller helt hen i vejret?

Legalisering af hash - helt rigtigt eller helt hen i vejret? Legalisering af hash - helt rigtigt eller helt hen i vejret? Kriminelle bander tjener tykt på hashhandel i hovedstaden, og politiet er på en sisyfos-opgave på Christiania. Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Temae%ermiddag om hash Skadevirkninger og regulering Dansk Design Center 3. november 2011. Tillykke med de 10 år?

Temae%ermiddag om hash Skadevirkninger og regulering Dansk Design Center 3. november 2011. Tillykke med de 10 år? Temae%ermiddag om hash Skadevirkninger og regulering Dansk Design Center 3. november 2011 Tillykke med de 10 år?l stofrådgivningen Antal stofmisbrugere og antal dødsfald 1969-2009 35000 30000 25000 20000

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 24664220. 25. september 2009. 1. Indledning. 2. Det retlige grundlag

Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 24664220. 25. september 2009. 1. Indledning. 2. Det retlige grundlag Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 24664220 25. september 2009 FORBUDDET MOD HASH BØR OPHÆVES Dette notat undersøger konsekvenserne af forbuddet mod hash. Notatet viser, at de negative konsekvenser

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Misbrug. Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 15.30

Misbrug. Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 15.30 Misbrug Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 15.30 1 Hvad er misbrug Der er tale om misbrug, når n r man ikke kan lade være v med at indtage noget, som er skadeligt for én. Misbrug af diverse stoffer

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Spil og behandlingsprogrammer

Spil og behandlingsprogrammer Spil og behandlingsprogrammer KABS VIDENs konference 2013 "Stofmisbrug 2020" Psykolog Johan Eklund Ishiguro, 2006, p. 328 Antropomorfisering Dehumanisering PPR Hillerød 1) Spils psykologiske virkemidler

Læs mere

Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor. Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling

Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor. Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling Program for dagen Misbrugsberedskab hvorfor? Former for misbrug Typiske profiler Misforstået omsorg (medafhængighed)

Læs mere

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne.

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. STOF nr. 4, 2004 Rekreativt brug Rekreativt stofbrug Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. AF JOHANNE KORSDAL

Læs mere

Graviditet & rusmidler hvordan går det børnene?

Graviditet & rusmidler hvordan går det børnene? STOF nr. 16, 2010 BOX Familieambulatoriet fik i 2006, med en bevilling fra Socialministeriet, mulighed for at igangsætte et omfattende forskningsprojekt. Udgangspunktet for projektet var Familieambulatoriets

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Måltidsvaner blandt børn og unge

Måltidsvaner blandt børn og unge Trine Pagh Pedersen, Cand, Scient. San. Publ Ph.d.-studerende i forskningsprogrammet for børn og unges sundhed og trivsel Måltidsvaner blandt børn og unge - betydning af familie og skole Konferencen Sunde

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

GADEJURISTEN. Værnedamsvej 7A, 1. DK-1819 Frederiksberg C Tlf. 33 31 00 75 Fax 33 31 00 78 emk@gadejuristen.dk www.gadejuristen.dk

GADEJURISTEN. Værnedamsvej 7A, 1. DK-1819 Frederiksberg C Tlf. 33 31 00 75 Fax 33 31 00 78 emk@gadejuristen.dk www.gadejuristen.dk GADEJURISTEN Værnedamsvej 7A, 1. DK-1819 Frederiksberg C Tlf. 33 31 00 75 Fax 33 31 00 78 emk@gadejuristen.dk www.gadejuristen.dk Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud forbs@sst.dk

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

for dig som vil ud af hashmisbrug

for dig som vil ud af hashmisbrug for dig som vil ud af hashmisbrug Materiale fra Rådgivningsbyrån i nakotikafrågor Lund oversat og redigeret af Annette Aronsø cand.psych. Det Ambulante Team Misbrugscentret Hillerød, september 1997 Email:thomas.lundqvist@neurokemi.lu.se

Læs mere

Nydelse og afhængighed i hjernen

Nydelse og afhængighed i hjernen ALKOHOL OG HJERNEN Nydelse og afhængighed i hjernen - AF KRISTINE THOMSEN OG MORTEN L. KRINGELBACH Nydelse er helt grundlæggende for vores liv og ligger bag en stor del af vores handlinger og tanker ja,

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Diagnose, psykopatologi og forløb ved depression

Diagnose, psykopatologi og forløb ved depression Diagnose, psykopatologi og forløb ved depression Lars Vedel Kessing Psykiatrisk Center København Personer behandlet med antidepressive lægemidler i Danmark 2009 2010 2011 2012 N 436.797 462.660 460.949

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Paarisa Alkohol- og Narkotikarådet. N O T A T Juli 2011

Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Paarisa Alkohol- og Narkotikarådet. N O T A T Juli 2011 Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Paarisa Alkohol- og Narkotikarådet N O T A T Juli 2011 Alkohol- og Narkotikarådets udmelding vedrørende alkohol Grønlands

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Carsten B. Pedersen Professor, dr.med. Center for Interdisciplinær Registerforskning Center for Registerforskning Aarhus University, Denmark E-mail:

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft?

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Dansk kræftbehandling i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark?«Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Line Hvidberg, ph.d.-studerende og Anette Fischer Pedersen, postdoc. Center

Læs mere

Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring?

Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring? Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring? Jesper Lundbye-Jensen Lektor, PhD Institut for Idræt & Ernæring Institut for Neurovidenskab & Farmakologi Københavns Universitet...

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet. Ph.d. Workshop AM2013

Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet. Ph.d. Workshop AM2013 Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet Ph.d. Workshop AM2013 Danske og svenske tandlægers emotionelle arbejde og arbejdsglæde Baggrund: Tandplejer siden siden 1996 Master

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Ungmap erfaringer og muligheder Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Registrering i DK Registrering anvendes af embedsværket til at skabe overblik, i EU sammenhæng (EMCDDA) og

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

FORENINGEN SIG NEJ TIL STOFFER, SIG JA TIL LIVET

FORENINGEN SIG NEJ TIL STOFFER, SIG JA TIL LIVET FORENINGEN SIG NEJ TIL STOFFER, SIG JA TIL LIVET De fleste starter med at tage stoffer, for at komme af med uønskede følelser eller situationer. Men efter et stykke tid, tager bivirkningerne over og glidebanen

Læs mere