Radiojodbehandling Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25"

Transkript

1 Procedurevejledning Side 1 af 4 Radiojodbehandling Dato: Formål Behandling af patienter med thyreotoksikose og struma 131 J-natrium optages overvejende i glandula thyreoidea. Isotopen henfalder under afgivelse af betastråling efterfulgt af gammastråling. Efter indgift af 131 J-natrium per os vil den absorberede stråledosis i thyreoidea medføre celledød af især det hyperaktive hormonproducerende væv, hvorfor thyreotoksikosen og strumaen svinder. Behandlingseffekten ses i løbet af 2-4 måneder, men kan progradiere indenfor en tidsramme der strækker sig fra få måneder til flere år. Udfra kirtelvægt, 24 timers jodoptagelse og typen af thyreoideasygdom beregnes den radioaktivitetsmængde patienten skal have, og denne indgives per os fortyndet i saftevand. Indikationer Behandling af thyreotoksikose (hyperthyreoidisme) ved multinodøs struma, solitært adenom og eventuelt ved diffus struma. Behandling af atoksisk struma. Kontraindikationer Absolutte: graviditet og amning små børn i hjemmet Relative: ved malign exophthalmus bør patienterne være i immunosuppresiv behandling ved intrathorakal struma skal behandlingen gennemføres med forsigtighed hos kvinder i den fertile alder skal man sikre, at patienten ikke er gravid på behandlingstidspunktet Graviditet og amning Absolut kontraindikation Forberedelse Patienten skal have foretaget en jodoptagelsesmåling umiddelbart inden radiojodbehandling. Patienten skal have været uden antithyroid behandling i 8 dage før radiojodbehandling. Patienten må ikke have indtaget jodholdige vitaminpræparater i mindst 8 dage før behandlingen - eller naturpræparater i mindst 3 måneder før behandlingen. Udførelse Inden beregning af radiojoddosis skal thyreoideas vægt, strumatype og 24 timers jodoptagelse kendes. Vægten og strumatypen bestemmes ved scintigrafi og ultralydsundersøgelse. På scintigrafien udmåles største længde og bredde af begge lapper. Ved ultralyd måles den største dybde af hver lap horisontalt. Lægen beregner kirtelvægten efter følgende formel: Kirtelvægt bredde x længde x dybde x ½ gram Udarbejdet af:pia Jensen Dato/sign P.J. Fil:11.2.HH.2 Radiojodbehandling Godkendt af:ingelise Siegumfeldt Dato/sign I.S. Erstatter dato: ny

2 Procedurevejledning Side 2 af 4 Diffus og multinodøs struma samt autonomt adenom skal behandles med forskellig stråledosis efter nedenstående skema: Strumatype Stråledosis Gy / g kirtelvæv Diffus 60 Multinodøs 75 Autonomt adenom 100 Idet der anvendes en fast biologisk halveringstid for 131 J på 5 dage, beregnes behandlingsdosis efter følgende formel (se også skemaet til radiojodbehandling 11.2.HH.2 bilag 1): Gy x kirtelvægt x 4,5 24 timers optagelse Beregnet dosis Beregningerne skrives på rapportarket til jodoptagelsesmåling og på skemaet til radiojodbehandling 11.2.HH.2 bilag 1. Beregningerne skal regnes efter af en anden bioanalytiker, inden dosis gives til patienten. Den beregnede dosis trækkes op og måles i dosimeter. Lægen kontrollerer målingen af patientdosis og den indgivne mængde noteres på skemaet til radiojodbehandling samt rapportarket til jodoptagelsesmåling Inden der indgives radiojod, skal man sikre sig, at patienten er helt klar over de forholdsregler, som følger med radiojodbehandling. Patientinformationen udfyldes af lægen, så det fremgår, hvor mange dage forholdsreglerne gælder, samt hvornår patienten evt. skal genoptage medicinsk behandling. Kontroller at patienten har en tid til kontrol i ambulatoriet; normalt 4-6 uger efter radiojodbehandling. Når patienten ikke har flere spørgsmål gives behandlingen. Patienten indtager dosis peroralt således: Indholdet af sprøjten tømmes ned i et krus med ca. 25 ml saftevand. Patienten drikker dette og kruset skylles 2 gange med ca. 25 ml saftevand pr. gang, som patienten også skal drikke. Lægen skal være tilstede ved den perorale indgift. Pas på patienten ikke spilder joddosis!! Efter endt behandling afleveres behandlingsarket til lægen, som efterfølgende skal skrive et journalnotat. Når alle dagens patienter er afsluttet, gøres status over jodbeholdningen. Hætteglasset med mindst aktivitet påsættes mærkat med dato, aktivitet og initialer. Hætteglasset gemmes i køleskab og bruges til standard og jodoptagelsesmåling næste uge. Der bestilles således, at der er ca.600 MBq/patient til rådighed i den næste uge med jodpatienter.

3 Procedurevejledning Side 3 af 4 Strålehygiejniske forholdsregler ved radiojodbehandling Efter radiojodbehandling gælder særlige forholdsregler, som er nærmere beskrevet i Patientinformation - behandling med radioaktivt jod af skjoldbruskkirtlen 11.2.HH.2 bilag 2. Forholdsreglerne gælder til restaktivitet er < 200 MBq. Restaktivitet beregnes således: Restaktivitet = indgiven dosis x 24-timers optagelse i % x 0,01 Særlige forholdsregler gælder herefter i følgende dage: 600 MBq: 6 dage 500 MBq: 5 dage 400 MBq: 4 dage 300 MBq: 2 dage Behandlingsdoser mindre end 200 MBq: Ingen strålehygiejniske forholdsregler Behandlingsdoser større end 200 MBq og mindre end 600 MBq: Der må normalt ved ambulant behandling gives op til 600 MBq uden yderligere foranstaltninger; dog gælder ovennævnte strålehygiejniske forholdsregler. Behandlingsdoser større end 600 MBq: Ifølge bekendtgørelse nr. 954 af 23.oktober 2000 må behandlingsdosis ikke fraktioneres og behandlingsdoser større end 600 MBq kræver indlæggelse af patienten. Da der endnu ikke er faciliteter på Hvidovre Hospital til at indlægge disse patienter, har Klinisk fysiologisk/sk afdeling fået en midlertidig dispensation, så behandlingsdoser større end 600 MBq må fraktioneres. Dispensationen gælder for patienter, som skønnes i stand til at overholde samtlige strålehygiejniske forholdsregler se 11.2.HH. 2. bilag 2. Fraktionerede behandlingsdoser på max. 600 MBq må gives med ca. 14 dages mellemrum. Genoptagelse af medicinsk behandling Efter radiojodbehandling genoptages medicinsk behandling normalt 7 dage efter, indtil patienten ses til kontrol i ambulatoriet, normalt 4-6 uger efter behandling. Ovenstående interval uden medicin på 14 dage omkring behandlingen bør afkortes, hvis klinisk fysiologisk/sk afdelings læge ud fra laboratoriesvar og journalnotater skønner, at patienten er labil og at sygdommen er vanskelig regulerbar. Bivirkninger Radiojodbetinget henfald af thyreoideaceller giver stigning i T 3 indenfor de første par døgn efter behandlingen. Klinisk forværring af hyperthyreoidismen og eventuel bestående cardiel insufficiens kan -omend sjældent- forekomme de første par dage efter behandlingen. I samme tidsrum kan ømhed og varmefølelse svarende til glandula thyreiodea opstå. Dæmpning af toksiske symptomer med betablokerende farmaka er ofte hensigtsmæssig.

4 Procedurevejledning Side 4 af 4 Lægemidler, aktivitetsmængde og stråledosis MBq 131 J-natrium (Kode ved bestilling: RCC IBS 2P) Stråledosis: 3-9 Sv Fortolkning og svar Resultatet angives i antal MBq anvendt til behandling Referencer Procedurevejledning 11.1 HS. 1 Jodoptagelsesmåling,Thyreoideaskintigrafi, Ultralydsundersøgelse af thyreoidea Patientinformation: Behandling med radioaktivt jod af skjoldbruskkirtlen 11.2.HH.2 bilag 2.

5 Procedurevejledning Side 5 af 4

Endokrinologi i almen praksis

Endokrinologi i almen praksis Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endokrinologisk afdeling Hvidovre Hospital Endokrinologi i almen praksis Thyreoideasygdomme Hyperthyreose Forekomst I Danmark diagnosticeres årligt 4-5.000 nye

Læs mere

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital 2. udgave april 2001 1 Forord Instruksbogen i thyreoideasygdomme er udarbejdet for at sikre kvaliteten i thyreoideabehandlingen

Læs mere

Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32

Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32 Emne: Dokumentbrugere: Bio KF, Læger KF Redaktør: Læge/bio12 Dokumentansvarlig: QA KF/PET Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32 Udløber: Version: C Niveau: Instrukser Godkendt af: 1) Formål

Læs mere

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso Instruks Side 1 af 6 Formål At beskrive den korrekte procedure for vurdering af hjertets pumpefunktion og volumen-forhold for højre og venstre ventrikel, samt bestemmelse af minutvolumen. Målgruppe og

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Kompendium om thyroidea og graviditet

Kompendium om thyroidea og graviditet Kompendium om thyroidea og graviditet Kompendiet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Thyreoidea Selskab (DTS), Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) og Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS). Forfattere:

Læs mere

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København En brystforstørrende operation kan enten foretages med implantater eller med dit eget fedtvæv. Teknikken med implantater kan du læse

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Ryg-sektionen Ortopædkirurgisk Afdeling Hvidovre Hospital 1 Hvem får tilbudt stabiliserende operation i ryggen?... 4 Forventninger til

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Brystløft - Amalieklinikken i København Hos nogle kvinder hænger brysterne allerede fra puberteten, men som regel er det en følge af graviditeter og amning eller en følgevirkning til stort vægttab. Et

Læs mere

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder.

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion i ansigt - Amalieklinikken i København Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion er en permanent

Læs mere

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D Gentofte Hospital Mave-tarmkirurgisk afdeling D Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Operation for kræft i mavesækken Du har fået konstateret kræft i mavesækken, som du skal opereres for. Indlæggelse Du

Læs mere

Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer

Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer 1. udgave 24. juni 2014 Udarbejdet af De Offentlige Tandlægers Hovedbestyrelse

Læs mere

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007)

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Fra KPLL............................................................................................................1

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE

ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE 2 Aarhus Universitetshospital patientinformation OM BRILLER, KONTAKTLINSER OG OPERATION FOR

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere