Omkring deltog i årets March for Livet i Washington den 24. januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omkring 400.000 deltog i årets March for Livet i Washington den 24. januar"

Transkript

1 RFMnyt 32. årgang nr. 1 Forår 2011 Omkring deltog i årets March for Livet i Washington den 24. januar

2 Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv Jérôme Lejeune Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv (RFM) er en uafhængig dansk græsrodsbevægelse, som arbejder på grundlag af Lejeune-erklæringen. Den franske genetiker Jérôme Lejeune ( ) var en af det 20. århundredes betydeligste biologiske forskere. Han var professor i fundamental genetik ved René Descartes Universitetet i Paris og medlem af Det pavelige Videnskabernes Akademi. I slutningen af 1950 erne opdagede han det ekstra kromosom (trisomi 21), som forårsager mongolisme. Han var dermed den første genetiker, der identificerede en arveligt bestemt sygdom. Lejeune var igennem hele sin karriere en utrættelig og frygtløs fortaler for livets sag. Som kristen læge og forsker fastholdt han, at ethvert menneskeliv fra befrugtningsøjeblikket til en naturlig død har krav på ubetinget respekt og således aldrig må gøres til et middel eller til et forsøgsobjekt. Lejeune-erklæringen Fra befrugtningsøjeblikket, dvs. det tidligste øjeblik af biologisk eksistens, er barnet et menneske, et selvstændigt individ, genetisk forskelligt fra moderen, som giver det næring og beskyttelse. Fra befrugtningsøjeblikket og resten af dets liv er det det samme levende menneske, som vokser, udvikler sig, modnes og til slut dør. Det er i besiddelse af egenskaber, som gør det forskelligt fra alle andre mennesker. Det er unikt og derfor uerstatteligt. Det er lægens opgave at tjene livet fra dets begyndelse til dets afslutning. Den respekt for menneskelivet, som er grundlaget for lægens arbejde, kan således aldrig gøres betinget af patientens alder eller tilstand i øvrigt. Foreligger der vanskelige omstændigheder i forbindelse med en graviditet, er det lægens pligt at gøre sit yderste for at hjælpe både mor og barn. Det strider derfor direkte mod en læges opgave at afbryde et svangerskab i den hensigt at ville afhjælpe sociale, økonomiske, psykologiske eller genetiske problemer. RFM holder liv i debatten Vi forsøger til stadighed at skabe opmærksomhed om de områder, hvor respekten for menneskelivet er ved at blive helt eller delvist undergravet. Derfor beskæftiger vi os ikke kun med abortproblematikken, men også med emner som aktiv dødshjælp, reproduktionsteknologi, genteknologi, befolkningsproblemer samt etik i almindelighed. RFM rådgiver Vi har oprettet en gratis rådgivningstjeneste for gravide, som er tvivl om de vil gennemføre svangerskabet, og for kvinder, som har problemer efter en abort. Du kan ringe til sekretariatet ( ), hvis du vil have en personlig samtale, eller sende os en mail: RFM informerer Foruden dette blad udsender RFM gratis informations- og undervisningsmaterialer, som du kan bestille på sekretariatet. Nogle af dem kan downloades fra vores hjemmeside Vi kommer gerne ud på skoler, i foreninger og menigheder med aktuelle debatoplæg og foredrag. Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv Lundby Hovedgade 104, 4750 Lundby cvr.nr.: Ved indbetaling af frivillige bidrag til RFM via netbank: Tlf.: Fax:

3 RFM nyt 32. årgang nr. 1 Bladet udkommer tre gange årligt og sendes gratis til alle tilslutttede. Årligt mindstebidrag 125 kr. For familier 175 kr. Redaktion Torben Riis ansvarshavende Redaktionens adresse: Lundby Hovedgade Lundby tlf Fax Hjemmeside: Henvendelser vedrørende medlemsskab, levering af bladet eller adresseændring: Ettie og Morten Jødal Præstemarken 18 Sønderup 9541 Suldrup tlf eller Anvendelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse Tryk: Trykcentret ApS Godt gået! En stor del af dette nr. er viet til en omtale af Abby Johnsons bog»unplanned,«som udkom i januar, herunder et uddrag af bogen i dansk oversættelse, hvor hun skildrer det indtryk, det gjorde på hende at se en provokeret abort udført både live og på en scannerskærm. Det er, som vi skriver, en fantastisk bog, fordi den detaljeret beskriver den erkendelsesproces, som får en overbevist tilhænger af fri abort og betroet medarbejder hos USA s største udbyder af abort, Planned Parenthood, til lidt efter lidt at blive 100% pro life og fordi den samtidig giver et indblik i den fremherskende mentalitet i en organisation, der har gjort abort til en indbringende forretning. Godt gået, Abby! Vi håber, bogen også vil finde mange danske læsere. Engelsk er jo ingen alvorlig sprogbarriere for de fleste i dag. Godt gået! siger vi også til Per Ørum Jørgensen og Kristendemokraterne for det beslutningsforslag, de fremsatte for nylig om, at alle abortsøgende kvinder skal have obligatorisk rådgivning om konsekvenserne af indgrebet. Som bekendt blev forslaget ikke overraskende afvist af samtlige andre partier, men det betyder på ingen måde, at det var spildt ulejlighed at fremsætte det. Og hvorfor så ikke? For det første, fordi man med initiativer af denne art medvirker til, at abortspørgsmålet ikke bliver glemt. Alle, som respekterer den mest fundamentale af alle menneskerettigheder retten til livet har pligt til aldrig at give op, men igen og igen at gøre offentligheden opmærksom på de barbariske tilstande, der hersker i vor del af verden, og tale til hver enkelts samvittighed. For det andet, fordi man samtidig tvinger politikerne til klart at melde ud, hvorfor de afviser et forslag som dette. Vi får på denne måde et afslørende indblik både i deres uvidenhed og deres ligegyldighed over for de kvinder, som de påstår at forsvare. Hvorfor synes de ikke, det er en god idé, at kvinder, der skal lægge krop til et indgreb, der kan have alvorlige fysiske og psykiske eftervirkninger, skal have redelig information om, hvad de går ind til? Hvorfor er de komplet ligeglade med den overvældende dokumentation, der i dag findes for, at en stor del af de kvinder, der får foretaget en abort, bliver traumatiseret måske på livstid? Hvorfor fremturer de med direkte usandheder som eksempelvis SF eren Karl Bornhøft, der efter eget udsagn er jublende lykkelig for, at vi har et samfund, hvor kvinderne selv bestemmer over deres krop? Ved han virkelig ikke, at moderens krop og det ufødte barns krop i biologisk forstand er to forskellige af hinanden uafhængige organismer eller taler han mod bedre vidende? Og hvorfor afviser den konservative ordfører Vivi Kier forslaget med den begrundelse, at den gravide aldrig må blive presset til hverken den ene eller den anden beslutning, når det lige præcis er det, der sker, som forholdene er i øjeblikket? Så, ærligt talt, kom ikke og sig, at det var spildt ulejlighed at fremsætte et forslag som dette. Det var tværtimod rigtig godt gået! Torben Riis

4 USA: Ny bog afslører Planned Parenthood s virkelige dagsorden Abby Johnsons bog er historien om en ung pige, der af idealistiske grunde lader sig hverve som frivillig medarbejder i Planned Parenthood og med årene avancerer til at blive leder af en af organisationens klinikker i Texas. Det er samtidig historien om, hvordan det lidt efter lidt går op for en overbevist tilhænger af kvinders ret til at vælge, at abort er et brutalt drab på et ufødt barn og at Planned Parenthood s dagsorden primært er at tjene penge og ikke som påstået at hjælpe kvinder i nød. 4 Hvem guderne vil ødelægge, slår de med blindhed Sofokles RETSSAGEN I november 2009 lagde Planned Parenthood i USA sag an mod Abby Johnson, som kort forinden havde opsagt sin stilling som leder af en af organisationens abortklinikker i Texas. Det viste sig at være en uklog beslutning. Planned Parenthood anklagede hende for at have fjernet fortrolige oplysninger om patienter fra sin arbejdsplads og forlangte på den baggrund, at retten skulle udstede en såkaldt restraining order, der ville forhindre hende i at udtale sig offentligt om sit virke i organisationen. For at støtte denne påstand førte man to af Abbys medarbejdere som vidner i retten. De havde begge tilkendegivet over for Abby, at de også ønskede at forlade Planned Parenthood, hvis de kunne finde andet arbejde, og de var begge umiddelbart efter hendes afsked blevet indkaldt til samtaler med den regionale ledelse. Nu fortalte de en anden historie den ene tårevædet, den anden sammenbidt og forstenet. Intet af det, de sagde i retten, kunne imidlertid underbygges med konkrete beviser, og Planned Parenthood tabte sagen mod Abby. HVAD DER VIDERE SKETE Men hermed slutter historien ikke. I en vis forstand begynder den først efter retssagen. For netop Planned

5 Parenthood s beslutning om at ville lukke munden på Abby ved at trække hende i retten fører til, at mediernes interesse bliver vakt. Og ikke blot de lokale medier. I den følgende tid bliver hun nærmest belejret af landsdækkende TV-stationer, der vil høre hendes historie og hendes forklaring på, hvorfor en betroet medarbejder i Planned Parenthood pludselig tager den beslutning at forlade sit job for aldrig at vende tilbage og tilmed melder sig under fanerne hos ærkemodstanderen Coalition for Life, hvis medlemmer Abby i årevis havde mødt hver eneste dag uden for klinikken, hvor de bad for de ufødte børn og deres mødre. IDEALER Svaret på dette spørgsmål giver Abby Johnson i sin bog unplanned, som altså allerede, inden den udkom i begyndelsen af januar, var sikret omfattende mediebevågenhed på grund af retssagen. Og lad det være sagt med det samme. Det er en fremragende bog, som først og fremmest er en selvransagelse, en førstehåndsberetning om, hvordan man i otte år kan lade sig forblænde af abortlobbyens retorik. Abbys vej mod en klar erkendelse af, at hun har taget de forkerte valg i sit liv, er en smertefuld og langvarig proces. Hun er vokset op i en kristen familie, hvor hun i princippet har lært at respektere ægteskabet og familien, men den åndelige bagage, hun har med sig fra barndomshjemmet, er langt fra tilstrækkelig til at ruste hende mod de påvirkninger og fristelser, hun senere som studerende kommer ud for i universitetsmiljøet. To graviditeter fører til to aborter, men hun er hver gang sikker på, at hun har truffet det rette valg. Det mener hun også, at hun har, da hun melder sig som frivillig medarbejder i den lokale afdeling af Planned Parenthood. Som så mange andre unge vil hun gerne gøre en forskel :»Jeg var gået ind i en organisation, hvis formål det var at hjælpe kvinder i nød. Jeg havde altid set den som grundlæggende karitativ med den klare målsætning at nedbringe antallet af uønskede graviditeter og antallet af aborter...«. BRISTEDE ILLUSIONER At der gemmer sig en anden dagsorden bag Planned Parenthood s officielle retorik, begynder for alvor at gå op for hende, da hendes foresatte indkalder til økonomisk krisemøde. Indtjeningen er ikke tilfredsstillende, og det problem kan efter ledelsens opfattelse kun løses på én måde: der skal foretages flere aborter. Det er aborterne, organisationen tjener penge på ikke rådgivning. Og jo senere aborter, jo bedre. Dem er der flest penge i. Abby er rystet. For hvordan kan det forenes med de retningslinier, hun selv arbejder efter: at reducere antallet af aborter og som første prioritet foreslå den løsning, der tjener den enkelte patient bedst? Er det ikke det, der ligger i at være pro choice? at respektere den enkelte kvindes frie valg og sørge for, at hun har noget at vælge imellem? EN OPLEVELSE, der ændrede alt Få måneder senere kommer hun uventet ud for en oplevelse, som for alvor ryster hende i troen på, at hun befinder sig på det rette sted. Denne oplevelse er skildret i bogens første kapitel, som vi bringer nedenfor i oversættelse: Læs bogens første kapitel her: Cheryl stak hovedet indenfor på mit kontor.»abby, de har brug for hjælp inde på operationsstuen. Har du tid?«jeg så op fra mine papirer overrasket.»naturligvis.«selv om jeg havde arbejdet hos Planned Parenthood i otte år, var jeg endnu aldrig blevet tilkaldt til operationsstuen for at hjælpe lægeteamet i forbindelse med et abortindgreb, og jeg havde ingen anelse om, hvorfor de havde brug for mig nu. Det var sygeplejeelever, der hjalp til ved aborter, ikke det øvrige personale. Som daglig leder af denne klinik i Bryan, Texas, var jeg i stand til at træde til i en hvilken som helst situation, hvis det brændte på, undtagen selvfølgelig, hvis det drejede sig om specifikt lægeligt arbejde. Jeg havde i nogle få tilfælde efterkommet en patients ønske om at blive hos hende og endda holde hende i hånden under indgrebet, men kun hvis jeg havde fungeret som rådgiver for hende under hele forløbet. Det var ikke tilfældet i dag. Så hvorfor blev jeg så tilkaldt? Den læge, der var kommet for at foretage aborterne, havde kun været hos os en to-tre gange før. Han drev en privat abortpraksis ca. 100 miles borte. Da jeg nogle uger før havde talt med om hans arbejde, havde han fortalt, at han på sin egen klinik kun udførte aborter under ultralydsscanning den metode, der gav de færreste komplikationer for kvinden. Fordi lægen kan se præcis, hvad der foregår inde i livmoderen, er der en mindre risiko for, at han perforerer livmodervæggen, en af de komplikationer, der kan forekomme ved aborter. Det respekterede jeg ham for. Jo mere man kunne gøre for kvindens helbred og sikkerhed, jo bedre, tænkte jeg. Dog havde jeg forklaret ham, at denne praksis ikke var den normale på vores klinik. Det forstod han og sagde, at han ville følge vores sædvanlige procedure, men vi var enige om, at det stod ham frit for at anvende ultralydsscanning i de tilfælde, hvor han vurderede, at der var særlige forhold, der talte for det. Så vidt jeg vidste, havde vi endnu aldrig benyttet metoden på vores klinik. Vi foretog kun aborter hver anden lørdag, og den officielle målsætning i Planned Parenthood var at udføre indgreb på disse dage. Vi bestræbte os på at have dem overstået kl. ca. 2 om eftermiddagen. 5

6 Indgrebet varede typisk 10 minutter, men en ultralydsscanning lagde yderligere 5 minutter på, og når man prøver at planlægge op til 35 aborter på en dag, betyder de ekstra minutter sammenlagt en hel del. Jeg tøvede et øjeblik uden for døren. Jeg havde aldrig kunnet lide at gå ind i dette rum, mens der blev foretaget en abort aldrig været glad for det, der foregik bag denne dør. Men da vi nu engang allesammen var nødt til at træde til, når det krævedes, skubbede jeg døren op og trådte indenfor. Patienten havde allerede fået noget beroligende, var ved bevidsthed, men omtåget og lå badet i det skarpe lys fra lægens lampe. Hun var lagt i stilling, instrumenterne var lagt pænt i orden på bakken ved siden af lægen, og sygeplejeeleven var i færd med at bringe ultralydsscanneren i stilling ved siden af operationsbordet.»jeg skal til at foretage et scannerstyret abortindgreb på denne patient. Jeg har brug for, at du holder scannerhovedet,«forklarede lægen. Mens jeg tog scannerhovedet og justerede indstillingerne på maskinen, foregik der en heftig diskussion inden i mit hoved: Jeg vil ud herfra. Jeg vil ikke deltage i et abortindgreb. Nej, sådan gik det ikke an at tænke jeg måtte mentalt stramme mig op for at kunne gøre det her. Jeg tog en dyb indånding og prøvede at samle al min opmærksomhed om den blide baggrundsmusik i lokalet. Det er en udmærket måde at lære noget nyt på jeg har aldrig overværet et scannerstyret abortindgreb før. Måske kan det gøre, at jeg bliver bedre til at rådgive kvinder, når jeg selv har set, hvordan denne meget sikrere metode foregår i praksis. Og forresten er det hele overstået om fem minutter. Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at de næste ti minutter skulle få hele mit værdigrundlag til at vakle og ændre min livsbane. Jeg havde allerede nogle få gange udført diagnostiske ultralydsscanninger. Det var en af de ydelser, vi tilbød for at konstatere, om der var en graviditet, og i givet fald vurdere, hvor langt kvinden var henne. Det 6 Jeg kastede et hastigt blik på patientens ansigt. Tårer flød fra hendes øjenkroge. Det var tydeligt, at hun havde smerter. Sygeplejeeleven duppede hendes ansigt med en serviet.»træk vejret dybt,«instruerede sygeplejeeleven hende blidt.»træk vejret«.»det er lige straks overstået,«hviskede jeg. Jeg prøvede at koncentrere mig om hende, men mit blik flakkede tilbage til skærmbilledet. at jeg var vant til gøre klar til en scanning hjalp på mit ubehag ved at befinde mig i dette rum. Jeg kom ultralydsgelé på patientens mave og anbragte scannerhovedet, så man kunne se livmoderen og fosteret på skærmen. Jeg regnede med at se, hvad jeg havde set ved tidligere scanninger. Afhængigt af hvor langt graviditeten var fremme, og i hvilken stilling fosteret lå, ville jeg normalt først se et ben eller hovedet eller et udsnit af brystet og ville dernæst være nødt til at dreje scannerhovedet lidt for at få det bedst mulige billede frem på skærmen. Men denne gang var det hele med på billedet. Jeg fik et perfekt og fuldstændigt omrids af en baby frem på skærmen. Præcis som Grace, da hun var tolv uger, tænkte jeg overrasket og huskede det øjeblik, da jeg for tre år siden fik et første glimt af min datter, der lå trygt og godt inde i min mave. Det skærmbillede, jeg havde foran mig nu, så ligesådan ud blot var det klarere, skarpere. Det forskrækkede mig, at jeg kunne se så mange detaljer. Jeg kunne tydeligt se omridset af hovedet, begge arme og ben og endda de små fingre og tæer. Et perfekt billede. Og i ét nu blev det kærlige erindringsbillede af Grace afløst af en bølge af ængstelse. Hvad får jeg nu at se? Mine mavemuskler spændtes. Jeg vil ikke overvære det, der nu skal ske. Jeg er klar over, at det, jeg fortæller her må lyde besynderligt i betragtning af, at det kommer fra en fagperson, der har ledet en Planned Parenthood klinik i to år, rådgivet kriseramte kvinder, planlagt aborter, gennemgået klinikkens månedlige budgetoversigter og ansat og uddannet personale. Men uanset hvad man måtte mene, er den sandheden den, at jeg aldrig havde haft noget ønske om at overtale kvinder til abort. Jeg var kommet til Planned Parenthood otte år forinden i den tro, at organisationens målsætning primært var at forebygge uønskede graviditeter og dermed reducere antallet af aborter. Det havde i hvert fald været min målsætning. Og jeg troede på, at Planned Parenthood reddede kvinders liv nærmere bestemt de kvinder, som kunne blive fristet til at opsøge en eller anden kvaksalver, hvis vi ikke hjalp dem. Alt dette for igennem hovedet på mig, mens jeg omhyggeligt sørgede for at holde scannerhovedet i den rette position.»tretten uger,«hørte jeg sygeplejeeleven sige efter at have foretaget de målinger, der kan fastslå fosterets alder.»okay,«sagde lægen og så på mig,»du skal bare blive ved med at holde scannerhovedet der, så jeg kan se, hvad jeg laver.«den kølige luft i lokalet sneg sig lidt efter lidt ind på mig. Jeg stod med blikket klistret til billedet af denne velskabte baby, da noget nyt viste sig på skærmen. Cannula et rørformet mundstykke, der er fastgjort for enden af sugeslangen var blevet indført i livmoderen og nærmede sig den ene side af babyens krop. På skærmen så det ud som en indtrængende fjende, noget, der ikke burde være der. Det virkede bare helt forkert. Hjertet hamrede i livet på mig. Minutterne sneglede sig af sted. Jeg ville ikke se på det, og alligevel kunne jeg ikke holde øjnene fra det. Jeg kunne ikke lade være med at kigge. Jeg var på én gang rædselsslagen og tryllebundet, ligesom et af de fjolser, der sætter farten ned, mens han passerer

7 en smadret ulykkesbil ikke fordi han har lyst til at se et lemlæstet lig, men fordi han alligevel ikke kan styre sin nysgerrighed. Jeg kastede et hastigt blik på patientens ansigt. Tårer flød fra hendes øjenkroge. Det var tydeligt, at hun havde smerter. Sygeplejeeleven duppede hendes ansigt med en serviet.»træk vejret dybt,«instruerede hun hende blidt.»træk vejret«.»det er lige straks overstået,«hviskede jeg. Jeg prøvede at holde blikket stift rettet mod hende, men mine øjne flakkede tilbage til skærmbilledet. Til at begynde med virkede det ikke som om babyen var opmærksom på mundstykket. Det gled forsigtigt langs dens krop, og i et kort øjeblik følte jeg lettelse. Selvfølgelig, tænkte jeg, babyen kan ikke føle smerte. Det havde jeg forsikret talløse kvinder om, sådan som Planned Parenthood havde instrueret mig i at gøre det. Fostervævet kan ikke føle noget, når det bliver udtaget. Tag dig sammen, Abby. Dette her er et kortvarigt ukompliceret indgreb. Min hjerne arbejdede på højtryk for at finde de rigtige svar, men jeg kunne ikke gøre mig fri af en indre uro, som hurtigt blev til rædsel, mens jeg fulgte med i, hvad der skete skærmen. Den næste bevægelse var det pludselige spjæt, det gav i babyens ene fod, da den begyndte at sparke, som om den prøvede at slippe bort fra den indtrængende fjende. Da mundstykket blev trykket ind mod babyens krop, begyndte den at kæmpe for at vende sig rundt og vride sig løs. Jeg var ikke i tvivl om, at fosteret kunne mærke mundstykket og ikke kunne lide fornemmelsen. Så skar lægens stemme igennem og fik mig til at fare sammen.»skru så op, Scotty,«sagde han i en ubekymret tone til sygeplejeeleven. Det, han bad hende om, var at slutte vacuum-suget til det sker normalt først, når lægen er sikker på, at han har anbragt mundstykket i den rigtige position. Jeg følte en pludselig trang til at råbe Stop! til at ruske i kvinden og sige: Se, hvad der sker med dit barn! Vågn op! Skynd dig! Stands dem! I et meget kort øjeblik så det ud som om babyen blev vredet som en karklud, hvirvlet rundt og mast. Så krøllede den lille krop sig sammen og begyndte at forsvinde ind i mundstykket for øjnene af mig. Det sidste, jeg så, var den lille fint formede rygrad, der blev suget ned i røret. Så var det slut. Livmoderen var tom. Helt tom. Men netop som disse ord for gennem hovedet på mig, så jeg ned på min hånd, der holdt scannerhovedet. Jeg var en af dem, der udførte denne handling. Mit blik fløj op mod skærmen igen. Lægen var allerede i færd med at dreje mundstykket rundt, og nu kunne jeg se den lillebitte krop blive drejet med rundt. I et meget kort øjeblik så det ud som om babyen blev vredet som en karklud, hvirvlet rundt og mast. Så krøllede den lille krop sig sammen og begyndte at forsvinde ind i mundstykket for øjnene af mig. Det sidste, jeg så, var den lille fint formede rygrad, der blev suget ned i røret. Så var det slut. Livmoderen var tom. Helt tom. Jeg stod som lammet og kunne næsten ikke tro mine egne øjne. Uden at jeg selv mærkede det, slap jeg scannerhovedet. Den gled fra patientens mave ned på hendes ene ben. Jeg kunne mærke mit hjerte hamre så hårdt, at pulsslaget kunne føles i halsen. Jeg prøvede at tage en dyb indånding, men kunne hverken trække vejret ind eller ud. Jeg stod stadig og stirrede på skærmen, selv om den var sort nu. Men jeg lagde ikke mærke til noget længere. Jeg følte mig alt for lamslået og rystet til at røre mig. Jeg var bevidst om, at lægen og sygeplejeeleven småsnakkede sammen, mens de arbejdede, men det lød som om det kom langt fra, som en svag baggrundsstøj, der næsten blev overdøvet af mit hamrende pulsslag. Igen og igen så jeg billedet for mig af den lille krop, der blev radbrækket og suget bort, og samtidig billedet af Grace s først ultralydsscanning hvordan hun havde haft præcis samme størrelse. Og jeg kom til at tænke på en af de mange diskussioner om abort, jeg havde haft med min mand Doug.»Da du ventede Grace, var det ikke et foster det var en baby,«havde han sagt. Og nu stod det pludselig lysende klart for mig. Han havde ret! Det, der for et øjeblik siden havde været i denne kvindes mave, var et levende væsen. Det var ikke blot noget væv, nogle celler. Det var et lille menneske der kæmpede for sit liv! En kamp, der blev tabt i et lynsnart nu. Det, jeg i årevis har fortalt andre, det, jeg har troet på og prædiket og forsvaret, er løgn! Pludselig følte jeg lægens og sygeplejeelevens øjne på mig. Det afbrød min tankerække. Jeg fik øje på scannerhovedet, der lå på kvindens ben, og fik det med rystende hænder lagt på plads igen.»abby, er der noget i vejen?«spurgte lægen. Sygeplejeeleven så bekymret på mig.»nej, jeg har det fint.«jeg havde stadig ikke fået anbragt scannerhovedet korrekt, og det gjorde mig nervøs, fordi lægen ikke kunne se ind i livmoderen. Jeg holdt scannerhovedet i højre hånd, og min venstre hånd hvilede forsigtigt på kvindens varme mave. Mit blik faldt på hendes ansigt flere tårer og en smertelig grimasse. Jeg fik billedet tilbage af hendes nu tomme livmoder og så igen ned på mine hænder. Det var som om det kunne have været en andens hænder. Hvor meget skade har disse hænder forvoldt i løbet af de sidste otte år? Hvor mange liv er blevet taget på grund af dem? Ikke på grund af mine hænder, men på grund af mine ord. Hvad ville der være sket, hvis jeg havde kendt sandheden og fortalt den til disse kvinder? Ja, hvad mon? Jeg havde troet på en løgn! Jeg havde blindt bakket op om firma-retorikken i alle disse år. Hvorfor? Hvorfor var sandheden aldrig gået op for mig? Hvorfor havde jeg lukket af for de argumenter, jeg havde hørt? Åh Gud, hvad havde jeg gjort? 7

8 Min hånd lå stadig på patientens mave, og jeg havde en følelse af, at jeg for et øjeblik siden havde taget noget fra hende med den hånd. Jeg havde udplyndret hende. Og det begyndte at gøre ondt i hånden jeg følte virkelig en fysisk smerte. Og som jeg stod der ved siden af bordet med hånden på den grædende kvindes mave, kom denne tanke dybt nede fra mit indre: Aldrig mere! Aldrig mere. Jeg fortsatte med at gøre, hvad jeg skulle, som i en drøm. Mens sygeplejeeleven gjorde rent efter patienten, fjernede jeg scanneren og vækkede forsigtigt patienten, som var slap og omtåget. Jeg hjalp hende med at sætte sig op, fik hende bugseret over i en kørestol og kørte hende ind i opvågningsstuen. Jeg lagde et tyndt uldent tæppe om hende. Som så mange andre patienter, jeg tidligere havde set, blev hun ved med at græde tydeligvis i en tilstand af både psykisk og fysisk smerte. Jeg gjorde, hvad jeg kunne, for at hun skulle føle sig veltilpas. Der var gået ti minutter, måske et kvarter, siden Cheryl havde bedt mig gå ind og hjælpe til på operationsstuen. Og i løbet af de sidste fem minutter var alt blevet forandret. Drastisk. Den lillebitte baby, der vred sig og kæmpede imod, blev ved med at dukke op for mit indre blik. Også patienten. Jeg følte mig så skyldig. Jeg havde taget noget dyrebart fra hende, og hun var ikke engang klar over det. Hvordan var det kommet så vidt? Hvorfor havde jeg ladet det ske? Jeg havde viet mig selv, mit hjerte, min karriere til Planned Parenthood, for at kunne hjælpe kriseramte kvinder. Og nu stod jeg selv midt i en krise. Når jeg nu ser tilbage på denne dag i september 2009, forstår jeg, hvor klogt det er af Gud ikke at afsløre vorers fremtid for os. Hvis jeg dengang havde vidst, hvilket uvejr der ventede mig forude, ville jeg måske ikke have haft mod til at tage det næste skridt. Som situationen var, tænkte jeg slet ikke i de baner. Jeg var kun optaget af at forstå, hvordan det var kommet så vidt at jeg levede på en løgn, udspredte en løgn og gjorde netop de kvinder fortræd, som jeg ønskede at hjælpe. Planned Parenthood yderligere belastet af kriminelle aktiviteter i organisationen Amy Woodruff, leder af en Planned Parenthood klinik i New Jersey, vil sikkert sent glemme den dag i januar, hvor hun med åbne arme tog imod to personer, der fortalte, at de drev en virksomhed inden for sex-industrien. De ville gerne vide, hvad klinikken kunne tilbyde af forskellige serviceydelser til pigerne. Hvad hun ikke vidste var, at hun blev optaget med skjult kamera af to medlemmer af pro life-ungdomsorganisationen Live Action. SKJULT KAMERA Efterhånden som samtalen skrider frem, bliver spørgsmålene fra de to mere og mere kontroversielle. For det første, siger de, er der det problem, at en del af pigerne er mindreårige, og dernæst, at de er illegalt smuglet ind i USA. Med andre ord, der er tale om mindreårige piger, der arbejder som sex-slaver for virksomheden. Disse oplysninger får imidlertid ikke den ansvarlige leder til at fortrække en mine, på trods af at hun nu er klar over, at hun sidder over for to kriminelle personer, som hver især står til op til En række videoer optaget med skjult kamera afslører med al ønskelig tydelighed, at Planned Parenthood er en organisation, der mod betaling villigt samarbejder med kriminelle bander, der indsmugler mindreårige piger til USA og sælger dem til prostitution. Har pigerne brug for en abort? Ikke noget problem. Vi snyder bare lidt med indberetningerne til myndighederne... Se ovenstående video på 8

9 10 års fængsel, hvis de bliver afsløret. Tværtimod. Hun ser nærmest ud til at blive endnu mere tjenstvillig ved udsigten til en fast leverance af piger, der har brug for prævention og abort, og hun skynder sig at tilføje, at ydelserne er billigere, jo yngre pigerne er. Endelig for at vise sin gode vilje instruerer hun de to i, hvordan de skal udfylde de formularer, som myndighederne forlanger, således at det hverken fremgår, at pigerne er mindreårige eller prostituerede. Man skal bare skrive, at de er studerende, oplyser hun, og at den person, der har gjort dem gravid, er på deres egen alder. NYE AFSLØRINGER Amy Woodruff er efterfølgende blevet afskediget, men det har ikke overbevist den amerikanske offentlighed om, at der blot var tale om et fejltrin fra en enkelt medarbejders side. Især ikke, fordi Live Action den 4. februar kunne offentliggøre tre nye videoer, hvor samtalen forløb på præcis samme måde. Live Action har anmeldt de pågældende klinikker til myndighederne. Organisationens leder Lila Rose har denne kommentar: Optagelserne viser tydeligt medarbejdere i Planned Parenthood, som er villige til at engagere sig i aktiviteter, der drejer sig om seksuel udnyttelse af mindreårige og unge kvinder. Bevismaterialet bliver til stadighed mere omfattende og viser et klart mønster, hvor Planned Parenthood aktivt medvirker til og støtter organiseret menneskehandel. Det er på tide, at organisationen bliver stillet til regnskab for disse afskyelige handlinger. REAKTIONER Fra politisk side har afsløringerne affødt en række skarpe kommentarer og et lovforslag, der, hvis det vedtages, vil betyde, at der skæres i bevillingerne til Planned Parenthood, som i 2010 modtog ca. 363 mio. dollars i offentlig støtte. Samme år blev der på organisationens klinikker udført aborter, en stigning på 5,8% i forhold til Det gør Planned Parenthood til den største abortudbyder i USA. Organtransplantationer bagsiden af medaljen Efterspørgslen er fortsat større end udbudet. Hvem skal levere organerne? Det er nok de færreste, der i dag ville betegne organtransplantation som etisk uacceptabel. Det gør de større kristne trossamfund f.eks. ikke, for er det ikke en smuk og næstekærlig handling at skænke et organ til et medmenneske, hvis liv afhænger af det? Alligevel har det vist sig, at transplantationer kan give anledning til etiske betænkeligheder. For hvad nu, hvis organet ikke gives som en gave så ændrer problemstillingen sig radikalt. Så er der tale om forretning, hvor penge skifter ejermand både over og under bordet, og hvor menneskers fattigdom og nød kan udnyttes af pengestærke kunder og deres mellemmænd. DET SORTE MARKED Der findes faktisk et sort internationalt marked for organer, fordi det i de fleste lande er forbudt at sælge eller købe organer. FN s Verdenssundhedsorganisation WHO vurderer, at en femtedel af de nyrer, der anvendes til transplantationer hvert år i hele verden, kommer fra det sorte marked. En af de mest opsigtsvækkende historier om organhandel ramte avisernes forsider i 2009, da FBI afslørede et netværk i USA, der havde stået bag organiseret og systematisk organhandel i mere end ti år i New Jersey. I første omgang blev en amerikaner sigtet for at at have arrangeret salget af en israelsk statsborgers nyre for dollars, men en yderligere efterforskning førte til arrestation af 44 personer, heriblandt flere politikere og rabbier, som efterfølgende blev dømt for organhandel og skattesvindel. MANGEL PÅ ORGANER I det internationale samfund har det vakt opsigt og forargelse, at Kina ifølge deres egne opgivelser høster 65% af de organer, der bruges til transplantationer, fra dødsdømte fanger dette så meget mere som Kina har verdensrekord i dødsdomme. I hele verden er problemet i dag, at der mangler organer. Således også i USA, hvor det skønnes, at 46% af de patienter over tres år, som venter på et organ, vil dø, inden de kommer i betragtning. I Danmark såvel som i andre vestlige lande raser diskussionen derfor om, hvordan man bedst løser problemet. Skal man indføre en ordning, hvor samfundet tiltager sig retten til at benytte en afdøds organer, med mindre vedkommende udtrykkeligt har frabedt sig det i levende live? Det ville uden tvivl give langt flere organer, men også rejse det principielle spørgsmål, om staten ejer den enkelte borgers krop og derfor som udgangspunkt har ret til at disponere over den. På længere sigt bliver løsningen sandsynligvis, at det bliver muligt at fremstille organer i laboratoriet. Foreløbig er de mest lovende resultater opnået ikke med fosterceller men med stamceller fra voksne, der bruges til at reparere det beskadigede organ. Fordelen ved denne teknik er endvidere, at den ikke giver anledning til etiske betænkeligheder. q 9

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource Unleash The Champion Within 6 Hours Concept Titelbælte 2014 Hvad Human performance Institute har betydet for mig! Af Joachim Christensen Hvis man ser bort fra Johans og min relation fra de tidligere år

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start:

Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start: Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start: Hospitalspræst, ph.d. Jens Rasmussen Det ufødte barns ukrænkelighed hævdes med stigende styrke på de forskellige etaper fra undfangelse til individ: 1) Før 7.

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog PIRLS 2011 Kodevejledning for hæfte L til Læsebog Fjendetærte bedømmelsesvejledning Teksttype: Skønlitterær tekst Formål: Læse for at opleve Klassifikation af Multiple Choice spørgsmål Spm. Proces Rigtigt

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere