Omkring deltog i årets March for Livet i Washington den 24. januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omkring 400.000 deltog i årets March for Livet i Washington den 24. januar"

Transkript

1 RFMnyt 32. årgang nr. 1 Forår 2011 Omkring deltog i årets March for Livet i Washington den 24. januar

2 Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv Jérôme Lejeune Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv (RFM) er en uafhængig dansk græsrodsbevægelse, som arbejder på grundlag af Lejeune-erklæringen. Den franske genetiker Jérôme Lejeune ( ) var en af det 20. århundredes betydeligste biologiske forskere. Han var professor i fundamental genetik ved René Descartes Universitetet i Paris og medlem af Det pavelige Videnskabernes Akademi. I slutningen af 1950 erne opdagede han det ekstra kromosom (trisomi 21), som forårsager mongolisme. Han var dermed den første genetiker, der identificerede en arveligt bestemt sygdom. Lejeune var igennem hele sin karriere en utrættelig og frygtløs fortaler for livets sag. Som kristen læge og forsker fastholdt han, at ethvert menneskeliv fra befrugtningsøjeblikket til en naturlig død har krav på ubetinget respekt og således aldrig må gøres til et middel eller til et forsøgsobjekt. Lejeune-erklæringen Fra befrugtningsøjeblikket, dvs. det tidligste øjeblik af biologisk eksistens, er barnet et menneske, et selvstændigt individ, genetisk forskelligt fra moderen, som giver det næring og beskyttelse. Fra befrugtningsøjeblikket og resten af dets liv er det det samme levende menneske, som vokser, udvikler sig, modnes og til slut dør. Det er i besiddelse af egenskaber, som gør det forskelligt fra alle andre mennesker. Det er unikt og derfor uerstatteligt. Det er lægens opgave at tjene livet fra dets begyndelse til dets afslutning. Den respekt for menneskelivet, som er grundlaget for lægens arbejde, kan således aldrig gøres betinget af patientens alder eller tilstand i øvrigt. Foreligger der vanskelige omstændigheder i forbindelse med en graviditet, er det lægens pligt at gøre sit yderste for at hjælpe både mor og barn. Det strider derfor direkte mod en læges opgave at afbryde et svangerskab i den hensigt at ville afhjælpe sociale, økonomiske, psykologiske eller genetiske problemer. RFM holder liv i debatten Vi forsøger til stadighed at skabe opmærksomhed om de områder, hvor respekten for menneskelivet er ved at blive helt eller delvist undergravet. Derfor beskæftiger vi os ikke kun med abortproblematikken, men også med emner som aktiv dødshjælp, reproduktionsteknologi, genteknologi, befolkningsproblemer samt etik i almindelighed. RFM rådgiver Vi har oprettet en gratis rådgivningstjeneste for gravide, som er tvivl om de vil gennemføre svangerskabet, og for kvinder, som har problemer efter en abort. Du kan ringe til sekretariatet ( ), hvis du vil have en personlig samtale, eller sende os en mail: RFM informerer Foruden dette blad udsender RFM gratis informations- og undervisningsmaterialer, som du kan bestille på sekretariatet. Nogle af dem kan downloades fra vores hjemmeside Vi kommer gerne ud på skoler, i foreninger og menigheder med aktuelle debatoplæg og foredrag. Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv Lundby Hovedgade 104, 4750 Lundby cvr.nr.: Ved indbetaling af frivillige bidrag til RFM via netbank: Tlf.: Fax:

3 RFM nyt 32. årgang nr. 1 Bladet udkommer tre gange årligt og sendes gratis til alle tilslutttede. Årligt mindstebidrag 125 kr. For familier 175 kr. Redaktion Torben Riis ansvarshavende Redaktionens adresse: Lundby Hovedgade Lundby tlf Fax Hjemmeside: Henvendelser vedrørende medlemsskab, levering af bladet eller adresseændring: Ettie og Morten Jødal Præstemarken 18 Sønderup 9541 Suldrup tlf eller Anvendelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse Tryk: Trykcentret ApS Godt gået! En stor del af dette nr. er viet til en omtale af Abby Johnsons bog»unplanned,«som udkom i januar, herunder et uddrag af bogen i dansk oversættelse, hvor hun skildrer det indtryk, det gjorde på hende at se en provokeret abort udført både live og på en scannerskærm. Det er, som vi skriver, en fantastisk bog, fordi den detaljeret beskriver den erkendelsesproces, som får en overbevist tilhænger af fri abort og betroet medarbejder hos USA s største udbyder af abort, Planned Parenthood, til lidt efter lidt at blive 100% pro life og fordi den samtidig giver et indblik i den fremherskende mentalitet i en organisation, der har gjort abort til en indbringende forretning. Godt gået, Abby! Vi håber, bogen også vil finde mange danske læsere. Engelsk er jo ingen alvorlig sprogbarriere for de fleste i dag. Godt gået! siger vi også til Per Ørum Jørgensen og Kristendemokraterne for det beslutningsforslag, de fremsatte for nylig om, at alle abortsøgende kvinder skal have obligatorisk rådgivning om konsekvenserne af indgrebet. Som bekendt blev forslaget ikke overraskende afvist af samtlige andre partier, men det betyder på ingen måde, at det var spildt ulejlighed at fremsætte det. Og hvorfor så ikke? For det første, fordi man med initiativer af denne art medvirker til, at abortspørgsmålet ikke bliver glemt. Alle, som respekterer den mest fundamentale af alle menneskerettigheder retten til livet har pligt til aldrig at give op, men igen og igen at gøre offentligheden opmærksom på de barbariske tilstande, der hersker i vor del af verden, og tale til hver enkelts samvittighed. For det andet, fordi man samtidig tvinger politikerne til klart at melde ud, hvorfor de afviser et forslag som dette. Vi får på denne måde et afslørende indblik både i deres uvidenhed og deres ligegyldighed over for de kvinder, som de påstår at forsvare. Hvorfor synes de ikke, det er en god idé, at kvinder, der skal lægge krop til et indgreb, der kan have alvorlige fysiske og psykiske eftervirkninger, skal have redelig information om, hvad de går ind til? Hvorfor er de komplet ligeglade med den overvældende dokumentation, der i dag findes for, at en stor del af de kvinder, der får foretaget en abort, bliver traumatiseret måske på livstid? Hvorfor fremturer de med direkte usandheder som eksempelvis SF eren Karl Bornhøft, der efter eget udsagn er jublende lykkelig for, at vi har et samfund, hvor kvinderne selv bestemmer over deres krop? Ved han virkelig ikke, at moderens krop og det ufødte barns krop i biologisk forstand er to forskellige af hinanden uafhængige organismer eller taler han mod bedre vidende? Og hvorfor afviser den konservative ordfører Vivi Kier forslaget med den begrundelse, at den gravide aldrig må blive presset til hverken den ene eller den anden beslutning, når det lige præcis er det, der sker, som forholdene er i øjeblikket? Så, ærligt talt, kom ikke og sig, at det var spildt ulejlighed at fremsætte et forslag som dette. Det var tværtimod rigtig godt gået! Torben Riis

4 USA: Ny bog afslører Planned Parenthood s virkelige dagsorden Abby Johnsons bog er historien om en ung pige, der af idealistiske grunde lader sig hverve som frivillig medarbejder i Planned Parenthood og med årene avancerer til at blive leder af en af organisationens klinikker i Texas. Det er samtidig historien om, hvordan det lidt efter lidt går op for en overbevist tilhænger af kvinders ret til at vælge, at abort er et brutalt drab på et ufødt barn og at Planned Parenthood s dagsorden primært er at tjene penge og ikke som påstået at hjælpe kvinder i nød. 4 Hvem guderne vil ødelægge, slår de med blindhed Sofokles RETSSAGEN I november 2009 lagde Planned Parenthood i USA sag an mod Abby Johnson, som kort forinden havde opsagt sin stilling som leder af en af organisationens abortklinikker i Texas. Det viste sig at være en uklog beslutning. Planned Parenthood anklagede hende for at have fjernet fortrolige oplysninger om patienter fra sin arbejdsplads og forlangte på den baggrund, at retten skulle udstede en såkaldt restraining order, der ville forhindre hende i at udtale sig offentligt om sit virke i organisationen. For at støtte denne påstand førte man to af Abbys medarbejdere som vidner i retten. De havde begge tilkendegivet over for Abby, at de også ønskede at forlade Planned Parenthood, hvis de kunne finde andet arbejde, og de var begge umiddelbart efter hendes afsked blevet indkaldt til samtaler med den regionale ledelse. Nu fortalte de en anden historie den ene tårevædet, den anden sammenbidt og forstenet. Intet af det, de sagde i retten, kunne imidlertid underbygges med konkrete beviser, og Planned Parenthood tabte sagen mod Abby. HVAD DER VIDERE SKETE Men hermed slutter historien ikke. I en vis forstand begynder den først efter retssagen. For netop Planned

5 Parenthood s beslutning om at ville lukke munden på Abby ved at trække hende i retten fører til, at mediernes interesse bliver vakt. Og ikke blot de lokale medier. I den følgende tid bliver hun nærmest belejret af landsdækkende TV-stationer, der vil høre hendes historie og hendes forklaring på, hvorfor en betroet medarbejder i Planned Parenthood pludselig tager den beslutning at forlade sit job for aldrig at vende tilbage og tilmed melder sig under fanerne hos ærkemodstanderen Coalition for Life, hvis medlemmer Abby i årevis havde mødt hver eneste dag uden for klinikken, hvor de bad for de ufødte børn og deres mødre. IDEALER Svaret på dette spørgsmål giver Abby Johnson i sin bog unplanned, som altså allerede, inden den udkom i begyndelsen af januar, var sikret omfattende mediebevågenhed på grund af retssagen. Og lad det være sagt med det samme. Det er en fremragende bog, som først og fremmest er en selvransagelse, en førstehåndsberetning om, hvordan man i otte år kan lade sig forblænde af abortlobbyens retorik. Abbys vej mod en klar erkendelse af, at hun har taget de forkerte valg i sit liv, er en smertefuld og langvarig proces. Hun er vokset op i en kristen familie, hvor hun i princippet har lært at respektere ægteskabet og familien, men den åndelige bagage, hun har med sig fra barndomshjemmet, er langt fra tilstrækkelig til at ruste hende mod de påvirkninger og fristelser, hun senere som studerende kommer ud for i universitetsmiljøet. To graviditeter fører til to aborter, men hun er hver gang sikker på, at hun har truffet det rette valg. Det mener hun også, at hun har, da hun melder sig som frivillig medarbejder i den lokale afdeling af Planned Parenthood. Som så mange andre unge vil hun gerne gøre en forskel :»Jeg var gået ind i en organisation, hvis formål det var at hjælpe kvinder i nød. Jeg havde altid set den som grundlæggende karitativ med den klare målsætning at nedbringe antallet af uønskede graviditeter og antallet af aborter...«. BRISTEDE ILLUSIONER At der gemmer sig en anden dagsorden bag Planned Parenthood s officielle retorik, begynder for alvor at gå op for hende, da hendes foresatte indkalder til økonomisk krisemøde. Indtjeningen er ikke tilfredsstillende, og det problem kan efter ledelsens opfattelse kun løses på én måde: der skal foretages flere aborter. Det er aborterne, organisationen tjener penge på ikke rådgivning. Og jo senere aborter, jo bedre. Dem er der flest penge i. Abby er rystet. For hvordan kan det forenes med de retningslinier, hun selv arbejder efter: at reducere antallet af aborter og som første prioritet foreslå den løsning, der tjener den enkelte patient bedst? Er det ikke det, der ligger i at være pro choice? at respektere den enkelte kvindes frie valg og sørge for, at hun har noget at vælge imellem? EN OPLEVELSE, der ændrede alt Få måneder senere kommer hun uventet ud for en oplevelse, som for alvor ryster hende i troen på, at hun befinder sig på det rette sted. Denne oplevelse er skildret i bogens første kapitel, som vi bringer nedenfor i oversættelse: Læs bogens første kapitel her: Cheryl stak hovedet indenfor på mit kontor.»abby, de har brug for hjælp inde på operationsstuen. Har du tid?«jeg så op fra mine papirer overrasket.»naturligvis.«selv om jeg havde arbejdet hos Planned Parenthood i otte år, var jeg endnu aldrig blevet tilkaldt til operationsstuen for at hjælpe lægeteamet i forbindelse med et abortindgreb, og jeg havde ingen anelse om, hvorfor de havde brug for mig nu. Det var sygeplejeelever, der hjalp til ved aborter, ikke det øvrige personale. Som daglig leder af denne klinik i Bryan, Texas, var jeg i stand til at træde til i en hvilken som helst situation, hvis det brændte på, undtagen selvfølgelig, hvis det drejede sig om specifikt lægeligt arbejde. Jeg havde i nogle få tilfælde efterkommet en patients ønske om at blive hos hende og endda holde hende i hånden under indgrebet, men kun hvis jeg havde fungeret som rådgiver for hende under hele forløbet. Det var ikke tilfældet i dag. Så hvorfor blev jeg så tilkaldt? Den læge, der var kommet for at foretage aborterne, havde kun været hos os en to-tre gange før. Han drev en privat abortpraksis ca. 100 miles borte. Da jeg nogle uger før havde talt med om hans arbejde, havde han fortalt, at han på sin egen klinik kun udførte aborter under ultralydsscanning den metode, der gav de færreste komplikationer for kvinden. Fordi lægen kan se præcis, hvad der foregår inde i livmoderen, er der en mindre risiko for, at han perforerer livmodervæggen, en af de komplikationer, der kan forekomme ved aborter. Det respekterede jeg ham for. Jo mere man kunne gøre for kvindens helbred og sikkerhed, jo bedre, tænkte jeg. Dog havde jeg forklaret ham, at denne praksis ikke var den normale på vores klinik. Det forstod han og sagde, at han ville følge vores sædvanlige procedure, men vi var enige om, at det stod ham frit for at anvende ultralydsscanning i de tilfælde, hvor han vurderede, at der var særlige forhold, der talte for det. Så vidt jeg vidste, havde vi endnu aldrig benyttet metoden på vores klinik. Vi foretog kun aborter hver anden lørdag, og den officielle målsætning i Planned Parenthood var at udføre indgreb på disse dage. Vi bestræbte os på at have dem overstået kl. ca. 2 om eftermiddagen. 5

6 Indgrebet varede typisk 10 minutter, men en ultralydsscanning lagde yderligere 5 minutter på, og når man prøver at planlægge op til 35 aborter på en dag, betyder de ekstra minutter sammenlagt en hel del. Jeg tøvede et øjeblik uden for døren. Jeg havde aldrig kunnet lide at gå ind i dette rum, mens der blev foretaget en abort aldrig været glad for det, der foregik bag denne dør. Men da vi nu engang allesammen var nødt til at træde til, når det krævedes, skubbede jeg døren op og trådte indenfor. Patienten havde allerede fået noget beroligende, var ved bevidsthed, men omtåget og lå badet i det skarpe lys fra lægens lampe. Hun var lagt i stilling, instrumenterne var lagt pænt i orden på bakken ved siden af lægen, og sygeplejeeleven var i færd med at bringe ultralydsscanneren i stilling ved siden af operationsbordet.»jeg skal til at foretage et scannerstyret abortindgreb på denne patient. Jeg har brug for, at du holder scannerhovedet,«forklarede lægen. Mens jeg tog scannerhovedet og justerede indstillingerne på maskinen, foregik der en heftig diskussion inden i mit hoved: Jeg vil ud herfra. Jeg vil ikke deltage i et abortindgreb. Nej, sådan gik det ikke an at tænke jeg måtte mentalt stramme mig op for at kunne gøre det her. Jeg tog en dyb indånding og prøvede at samle al min opmærksomhed om den blide baggrundsmusik i lokalet. Det er en udmærket måde at lære noget nyt på jeg har aldrig overværet et scannerstyret abortindgreb før. Måske kan det gøre, at jeg bliver bedre til at rådgive kvinder, når jeg selv har set, hvordan denne meget sikrere metode foregår i praksis. Og forresten er det hele overstået om fem minutter. Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at de næste ti minutter skulle få hele mit værdigrundlag til at vakle og ændre min livsbane. Jeg havde allerede nogle få gange udført diagnostiske ultralydsscanninger. Det var en af de ydelser, vi tilbød for at konstatere, om der var en graviditet, og i givet fald vurdere, hvor langt kvinden var henne. Det 6 Jeg kastede et hastigt blik på patientens ansigt. Tårer flød fra hendes øjenkroge. Det var tydeligt, at hun havde smerter. Sygeplejeeleven duppede hendes ansigt med en serviet.»træk vejret dybt,«instruerede sygeplejeeleven hende blidt.»træk vejret«.»det er lige straks overstået,«hviskede jeg. Jeg prøvede at koncentrere mig om hende, men mit blik flakkede tilbage til skærmbilledet. at jeg var vant til gøre klar til en scanning hjalp på mit ubehag ved at befinde mig i dette rum. Jeg kom ultralydsgelé på patientens mave og anbragte scannerhovedet, så man kunne se livmoderen og fosteret på skærmen. Jeg regnede med at se, hvad jeg havde set ved tidligere scanninger. Afhængigt af hvor langt graviditeten var fremme, og i hvilken stilling fosteret lå, ville jeg normalt først se et ben eller hovedet eller et udsnit af brystet og ville dernæst være nødt til at dreje scannerhovedet lidt for at få det bedst mulige billede frem på skærmen. Men denne gang var det hele med på billedet. Jeg fik et perfekt og fuldstændigt omrids af en baby frem på skærmen. Præcis som Grace, da hun var tolv uger, tænkte jeg overrasket og huskede det øjeblik, da jeg for tre år siden fik et første glimt af min datter, der lå trygt og godt inde i min mave. Det skærmbillede, jeg havde foran mig nu, så ligesådan ud blot var det klarere, skarpere. Det forskrækkede mig, at jeg kunne se så mange detaljer. Jeg kunne tydeligt se omridset af hovedet, begge arme og ben og endda de små fingre og tæer. Et perfekt billede. Og i ét nu blev det kærlige erindringsbillede af Grace afløst af en bølge af ængstelse. Hvad får jeg nu at se? Mine mavemuskler spændtes. Jeg vil ikke overvære det, der nu skal ske. Jeg er klar over, at det, jeg fortæller her må lyde besynderligt i betragtning af, at det kommer fra en fagperson, der har ledet en Planned Parenthood klinik i to år, rådgivet kriseramte kvinder, planlagt aborter, gennemgået klinikkens månedlige budgetoversigter og ansat og uddannet personale. Men uanset hvad man måtte mene, er den sandheden den, at jeg aldrig havde haft noget ønske om at overtale kvinder til abort. Jeg var kommet til Planned Parenthood otte år forinden i den tro, at organisationens målsætning primært var at forebygge uønskede graviditeter og dermed reducere antallet af aborter. Det havde i hvert fald været min målsætning. Og jeg troede på, at Planned Parenthood reddede kvinders liv nærmere bestemt de kvinder, som kunne blive fristet til at opsøge en eller anden kvaksalver, hvis vi ikke hjalp dem. Alt dette for igennem hovedet på mig, mens jeg omhyggeligt sørgede for at holde scannerhovedet i den rette position.»tretten uger,«hørte jeg sygeplejeeleven sige efter at have foretaget de målinger, der kan fastslå fosterets alder.»okay,«sagde lægen og så på mig,»du skal bare blive ved med at holde scannerhovedet der, så jeg kan se, hvad jeg laver.«den kølige luft i lokalet sneg sig lidt efter lidt ind på mig. Jeg stod med blikket klistret til billedet af denne velskabte baby, da noget nyt viste sig på skærmen. Cannula et rørformet mundstykke, der er fastgjort for enden af sugeslangen var blevet indført i livmoderen og nærmede sig den ene side af babyens krop. På skærmen så det ud som en indtrængende fjende, noget, der ikke burde være der. Det virkede bare helt forkert. Hjertet hamrede i livet på mig. Minutterne sneglede sig af sted. Jeg ville ikke se på det, og alligevel kunne jeg ikke holde øjnene fra det. Jeg kunne ikke lade være med at kigge. Jeg var på én gang rædselsslagen og tryllebundet, ligesom et af de fjolser, der sætter farten ned, mens han passerer

7 en smadret ulykkesbil ikke fordi han har lyst til at se et lemlæstet lig, men fordi han alligevel ikke kan styre sin nysgerrighed. Jeg kastede et hastigt blik på patientens ansigt. Tårer flød fra hendes øjenkroge. Det var tydeligt, at hun havde smerter. Sygeplejeeleven duppede hendes ansigt med en serviet.»træk vejret dybt,«instruerede hun hende blidt.»træk vejret«.»det er lige straks overstået,«hviskede jeg. Jeg prøvede at holde blikket stift rettet mod hende, men mine øjne flakkede tilbage til skærmbilledet. Til at begynde med virkede det ikke som om babyen var opmærksom på mundstykket. Det gled forsigtigt langs dens krop, og i et kort øjeblik følte jeg lettelse. Selvfølgelig, tænkte jeg, babyen kan ikke føle smerte. Det havde jeg forsikret talløse kvinder om, sådan som Planned Parenthood havde instrueret mig i at gøre det. Fostervævet kan ikke føle noget, når det bliver udtaget. Tag dig sammen, Abby. Dette her er et kortvarigt ukompliceret indgreb. Min hjerne arbejdede på højtryk for at finde de rigtige svar, men jeg kunne ikke gøre mig fri af en indre uro, som hurtigt blev til rædsel, mens jeg fulgte med i, hvad der skete skærmen. Den næste bevægelse var det pludselige spjæt, det gav i babyens ene fod, da den begyndte at sparke, som om den prøvede at slippe bort fra den indtrængende fjende. Da mundstykket blev trykket ind mod babyens krop, begyndte den at kæmpe for at vende sig rundt og vride sig løs. Jeg var ikke i tvivl om, at fosteret kunne mærke mundstykket og ikke kunne lide fornemmelsen. Så skar lægens stemme igennem og fik mig til at fare sammen.»skru så op, Scotty,«sagde han i en ubekymret tone til sygeplejeeleven. Det, han bad hende om, var at slutte vacuum-suget til det sker normalt først, når lægen er sikker på, at han har anbragt mundstykket i den rigtige position. Jeg følte en pludselig trang til at råbe Stop! til at ruske i kvinden og sige: Se, hvad der sker med dit barn! Vågn op! Skynd dig! Stands dem! I et meget kort øjeblik så det ud som om babyen blev vredet som en karklud, hvirvlet rundt og mast. Så krøllede den lille krop sig sammen og begyndte at forsvinde ind i mundstykket for øjnene af mig. Det sidste, jeg så, var den lille fint formede rygrad, der blev suget ned i røret. Så var det slut. Livmoderen var tom. Helt tom. Men netop som disse ord for gennem hovedet på mig, så jeg ned på min hånd, der holdt scannerhovedet. Jeg var en af dem, der udførte denne handling. Mit blik fløj op mod skærmen igen. Lægen var allerede i færd med at dreje mundstykket rundt, og nu kunne jeg se den lillebitte krop blive drejet med rundt. I et meget kort øjeblik så det ud som om babyen blev vredet som en karklud, hvirvlet rundt og mast. Så krøllede den lille krop sig sammen og begyndte at forsvinde ind i mundstykket for øjnene af mig. Det sidste, jeg så, var den lille fint formede rygrad, der blev suget ned i røret. Så var det slut. Livmoderen var tom. Helt tom. Jeg stod som lammet og kunne næsten ikke tro mine egne øjne. Uden at jeg selv mærkede det, slap jeg scannerhovedet. Den gled fra patientens mave ned på hendes ene ben. Jeg kunne mærke mit hjerte hamre så hårdt, at pulsslaget kunne føles i halsen. Jeg prøvede at tage en dyb indånding, men kunne hverken trække vejret ind eller ud. Jeg stod stadig og stirrede på skærmen, selv om den var sort nu. Men jeg lagde ikke mærke til noget længere. Jeg følte mig alt for lamslået og rystet til at røre mig. Jeg var bevidst om, at lægen og sygeplejeeleven småsnakkede sammen, mens de arbejdede, men det lød som om det kom langt fra, som en svag baggrundsstøj, der næsten blev overdøvet af mit hamrende pulsslag. Igen og igen så jeg billedet for mig af den lille krop, der blev radbrækket og suget bort, og samtidig billedet af Grace s først ultralydsscanning hvordan hun havde haft præcis samme størrelse. Og jeg kom til at tænke på en af de mange diskussioner om abort, jeg havde haft med min mand Doug.»Da du ventede Grace, var det ikke et foster det var en baby,«havde han sagt. Og nu stod det pludselig lysende klart for mig. Han havde ret! Det, der for et øjeblik siden havde været i denne kvindes mave, var et levende væsen. Det var ikke blot noget væv, nogle celler. Det var et lille menneske der kæmpede for sit liv! En kamp, der blev tabt i et lynsnart nu. Det, jeg i årevis har fortalt andre, det, jeg har troet på og prædiket og forsvaret, er løgn! Pludselig følte jeg lægens og sygeplejeelevens øjne på mig. Det afbrød min tankerække. Jeg fik øje på scannerhovedet, der lå på kvindens ben, og fik det med rystende hænder lagt på plads igen.»abby, er der noget i vejen?«spurgte lægen. Sygeplejeeleven så bekymret på mig.»nej, jeg har det fint.«jeg havde stadig ikke fået anbragt scannerhovedet korrekt, og det gjorde mig nervøs, fordi lægen ikke kunne se ind i livmoderen. Jeg holdt scannerhovedet i højre hånd, og min venstre hånd hvilede forsigtigt på kvindens varme mave. Mit blik faldt på hendes ansigt flere tårer og en smertelig grimasse. Jeg fik billedet tilbage af hendes nu tomme livmoder og så igen ned på mine hænder. Det var som om det kunne have været en andens hænder. Hvor meget skade har disse hænder forvoldt i løbet af de sidste otte år? Hvor mange liv er blevet taget på grund af dem? Ikke på grund af mine hænder, men på grund af mine ord. Hvad ville der være sket, hvis jeg havde kendt sandheden og fortalt den til disse kvinder? Ja, hvad mon? Jeg havde troet på en løgn! Jeg havde blindt bakket op om firma-retorikken i alle disse år. Hvorfor? Hvorfor var sandheden aldrig gået op for mig? Hvorfor havde jeg lukket af for de argumenter, jeg havde hørt? Åh Gud, hvad havde jeg gjort? 7

8 Min hånd lå stadig på patientens mave, og jeg havde en følelse af, at jeg for et øjeblik siden havde taget noget fra hende med den hånd. Jeg havde udplyndret hende. Og det begyndte at gøre ondt i hånden jeg følte virkelig en fysisk smerte. Og som jeg stod der ved siden af bordet med hånden på den grædende kvindes mave, kom denne tanke dybt nede fra mit indre: Aldrig mere! Aldrig mere. Jeg fortsatte med at gøre, hvad jeg skulle, som i en drøm. Mens sygeplejeeleven gjorde rent efter patienten, fjernede jeg scanneren og vækkede forsigtigt patienten, som var slap og omtåget. Jeg hjalp hende med at sætte sig op, fik hende bugseret over i en kørestol og kørte hende ind i opvågningsstuen. Jeg lagde et tyndt uldent tæppe om hende. Som så mange andre patienter, jeg tidligere havde set, blev hun ved med at græde tydeligvis i en tilstand af både psykisk og fysisk smerte. Jeg gjorde, hvad jeg kunne, for at hun skulle føle sig veltilpas. Der var gået ti minutter, måske et kvarter, siden Cheryl havde bedt mig gå ind og hjælpe til på operationsstuen. Og i løbet af de sidste fem minutter var alt blevet forandret. Drastisk. Den lillebitte baby, der vred sig og kæmpede imod, blev ved med at dukke op for mit indre blik. Også patienten. Jeg følte mig så skyldig. Jeg havde taget noget dyrebart fra hende, og hun var ikke engang klar over det. Hvordan var det kommet så vidt? Hvorfor havde jeg ladet det ske? Jeg havde viet mig selv, mit hjerte, min karriere til Planned Parenthood, for at kunne hjælpe kriseramte kvinder. Og nu stod jeg selv midt i en krise. Når jeg nu ser tilbage på denne dag i september 2009, forstår jeg, hvor klogt det er af Gud ikke at afsløre vorers fremtid for os. Hvis jeg dengang havde vidst, hvilket uvejr der ventede mig forude, ville jeg måske ikke have haft mod til at tage det næste skridt. Som situationen var, tænkte jeg slet ikke i de baner. Jeg var kun optaget af at forstå, hvordan det var kommet så vidt at jeg levede på en løgn, udspredte en løgn og gjorde netop de kvinder fortræd, som jeg ønskede at hjælpe. Planned Parenthood yderligere belastet af kriminelle aktiviteter i organisationen Amy Woodruff, leder af en Planned Parenthood klinik i New Jersey, vil sikkert sent glemme den dag i januar, hvor hun med åbne arme tog imod to personer, der fortalte, at de drev en virksomhed inden for sex-industrien. De ville gerne vide, hvad klinikken kunne tilbyde af forskellige serviceydelser til pigerne. Hvad hun ikke vidste var, at hun blev optaget med skjult kamera af to medlemmer af pro life-ungdomsorganisationen Live Action. SKJULT KAMERA Efterhånden som samtalen skrider frem, bliver spørgsmålene fra de to mere og mere kontroversielle. For det første, siger de, er der det problem, at en del af pigerne er mindreårige, og dernæst, at de er illegalt smuglet ind i USA. Med andre ord, der er tale om mindreårige piger, der arbejder som sex-slaver for virksomheden. Disse oplysninger får imidlertid ikke den ansvarlige leder til at fortrække en mine, på trods af at hun nu er klar over, at hun sidder over for to kriminelle personer, som hver især står til op til En række videoer optaget med skjult kamera afslører med al ønskelig tydelighed, at Planned Parenthood er en organisation, der mod betaling villigt samarbejder med kriminelle bander, der indsmugler mindreårige piger til USA og sælger dem til prostitution. Har pigerne brug for en abort? Ikke noget problem. Vi snyder bare lidt med indberetningerne til myndighederne... Se ovenstående video på 8

9 10 års fængsel, hvis de bliver afsløret. Tværtimod. Hun ser nærmest ud til at blive endnu mere tjenstvillig ved udsigten til en fast leverance af piger, der har brug for prævention og abort, og hun skynder sig at tilføje, at ydelserne er billigere, jo yngre pigerne er. Endelig for at vise sin gode vilje instruerer hun de to i, hvordan de skal udfylde de formularer, som myndighederne forlanger, således at det hverken fremgår, at pigerne er mindreårige eller prostituerede. Man skal bare skrive, at de er studerende, oplyser hun, og at den person, der har gjort dem gravid, er på deres egen alder. NYE AFSLØRINGER Amy Woodruff er efterfølgende blevet afskediget, men det har ikke overbevist den amerikanske offentlighed om, at der blot var tale om et fejltrin fra en enkelt medarbejders side. Især ikke, fordi Live Action den 4. februar kunne offentliggøre tre nye videoer, hvor samtalen forløb på præcis samme måde. Live Action har anmeldt de pågældende klinikker til myndighederne. Organisationens leder Lila Rose har denne kommentar: Optagelserne viser tydeligt medarbejdere i Planned Parenthood, som er villige til at engagere sig i aktiviteter, der drejer sig om seksuel udnyttelse af mindreårige og unge kvinder. Bevismaterialet bliver til stadighed mere omfattende og viser et klart mønster, hvor Planned Parenthood aktivt medvirker til og støtter organiseret menneskehandel. Det er på tide, at organisationen bliver stillet til regnskab for disse afskyelige handlinger. REAKTIONER Fra politisk side har afsløringerne affødt en række skarpe kommentarer og et lovforslag, der, hvis det vedtages, vil betyde, at der skæres i bevillingerne til Planned Parenthood, som i 2010 modtog ca. 363 mio. dollars i offentlig støtte. Samme år blev der på organisationens klinikker udført aborter, en stigning på 5,8% i forhold til Det gør Planned Parenthood til den største abortudbyder i USA. Organtransplantationer bagsiden af medaljen Efterspørgslen er fortsat større end udbudet. Hvem skal levere organerne? Det er nok de færreste, der i dag ville betegne organtransplantation som etisk uacceptabel. Det gør de større kristne trossamfund f.eks. ikke, for er det ikke en smuk og næstekærlig handling at skænke et organ til et medmenneske, hvis liv afhænger af det? Alligevel har det vist sig, at transplantationer kan give anledning til etiske betænkeligheder. For hvad nu, hvis organet ikke gives som en gave så ændrer problemstillingen sig radikalt. Så er der tale om forretning, hvor penge skifter ejermand både over og under bordet, og hvor menneskers fattigdom og nød kan udnyttes af pengestærke kunder og deres mellemmænd. DET SORTE MARKED Der findes faktisk et sort internationalt marked for organer, fordi det i de fleste lande er forbudt at sælge eller købe organer. FN s Verdenssundhedsorganisation WHO vurderer, at en femtedel af de nyrer, der anvendes til transplantationer hvert år i hele verden, kommer fra det sorte marked. En af de mest opsigtsvækkende historier om organhandel ramte avisernes forsider i 2009, da FBI afslørede et netværk i USA, der havde stået bag organiseret og systematisk organhandel i mere end ti år i New Jersey. I første omgang blev en amerikaner sigtet for at at have arrangeret salget af en israelsk statsborgers nyre for dollars, men en yderligere efterforskning førte til arrestation af 44 personer, heriblandt flere politikere og rabbier, som efterfølgende blev dømt for organhandel og skattesvindel. MANGEL PÅ ORGANER I det internationale samfund har det vakt opsigt og forargelse, at Kina ifølge deres egne opgivelser høster 65% af de organer, der bruges til transplantationer, fra dødsdømte fanger dette så meget mere som Kina har verdensrekord i dødsdomme. I hele verden er problemet i dag, at der mangler organer. Således også i USA, hvor det skønnes, at 46% af de patienter over tres år, som venter på et organ, vil dø, inden de kommer i betragtning. I Danmark såvel som i andre vestlige lande raser diskussionen derfor om, hvordan man bedst løser problemet. Skal man indføre en ordning, hvor samfundet tiltager sig retten til at benytte en afdøds organer, med mindre vedkommende udtrykkeligt har frabedt sig det i levende live? Det ville uden tvivl give langt flere organer, men også rejse det principielle spørgsmål, om staten ejer den enkelte borgers krop og derfor som udgangspunkt har ret til at disponere over den. På længere sigt bliver løsningen sandsynligvis, at det bliver muligt at fremstille organer i laboratoriet. Foreløbig er de mest lovende resultater opnået ikke med fosterceller men med stamceller fra voksne, der bruges til at reparere det beskadigede organ. Fordelen ved denne teknik er endvidere, at den ikke giver anledning til etiske betænkeligheder. q 9

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry.

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry. Kopiside 7 Break 6 Kærligheden eller pligten? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme Helgi og Bellisande mødes i hemmelighed ved søen, og Helgi opdager, at

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13. side 1 Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger 2017. Tekst: Matt. 8, 1-13. To mennesker midt i livet, begge ramt af livets hårde slag. Hvor er Gud, og hvordan er Gud? Sådan kan et menneske spørge. Et menneske

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prædiken til 4. s. efter påske

Prædiken til 4. s. efter påske 1 Prædiken til 4. s. efter påske 5 - O havde jeg dog tusind tunger 300 Kom sandheds Ånd 249 Hvad er det at møde 492 Guds igenfødte 439 O, du Guds lam 245 v. 5 på Det dufter lysegrønt 234 Som forårssolen

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

9.s.e.trin. I Horne 9.00, Strellev /

9.s.e.trin. I Horne 9.00, Strellev / Før jeg blev rigtig udlært præst var jeg engang sammen med en flok kommende præster på tur til det, der dengang hed Horsens Statsfængsel. Vi skulle tale med en indsat om, hvad han brugte kirken i fængslet

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

2. Det første anfald. 34274_kom_stærk_ud_af_din_angst.indd 25 30-05-2012 16:18:45

2. Det første anfald. 34274_kom_stærk_ud_af_din_angst.indd 25 30-05-2012 16:18:45 2. Det første anfald»hvor er det ubehageligt at føle, at jeg har en gift indeni. Pludselig begynder min krop at sitre, jeg bliver bange, og tankerne kværner og kører derudad. Pludselig kan jeg ikke kontrollere

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Forældrene i min barndom prøvede at gøre os bevidste om, at det var en velsignelse at have mad nok til at kunne leve godt og vokse som man skulle.

Forældrene i min barndom prøvede at gøre os bevidste om, at det var en velsignelse at have mad nok til at kunne leve godt og vokse som man skulle. I min barndom skulle man spise op. Hvis man sad med mad på tallerkenen, som man ikke orkede at spise, så sagde forældrene: Tænk på de sultne i Afrika. Jeg spekulerede en del over hvordan vi kunne sende

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 1 Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 752 Morgenstund har guld i mund 448 Fyldt af glæde 367 Vi rækker vore hænder frem 22 - Gådefuld er du vor Gud på Tak og ære være Gud Nadververs:

Læs mere