Europol-exit skader kampen mod organiseret kriminalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europol-exit skader kampen mod organiseret kriminalitet"

Transkript

1 Europol-exit skader kampen mod organiseret kriminalitet Kontakt: Analytiker, Marc Bærentzen RESUME Organiserede kriminelle omsætter for mere end milliarder kroner på verdensplan, og Europa er et af de steder, hvor omsætningen af illegale varer såsom narkotika, smugler- og falsknervarer er størst. Alene i EU opererer mere end organiserede kriminelle grupper med aktiviteter som smugleri, narkotika, hvidvaskning af penge, indbrud, hæleri og handel med mennesker og ulovlige varer. Det europæiske politisamarbejde i Europol spiller en central rolle for at bekæmpe denne form for organiseret kriminalitet, men der er nu risiko for, at Danmark på grund af det danske EU-retsforbehold tvinges til at forlade Europol. Det er ikke i dansk interesse, viser denne analyse, som Tænketanken EUROPA har foretaget. Danmark er også ramt af den organiserede kriminalitet. F.eks. er indbrud fra organiserede kriminelle bander et stigende problem i Danmark, og i 2012 havde Danmark det næsthøjeste antal indbrud i EU pr borgere. Antallet af østeuropæiske kriminelle grupper, der laver indbrud i danske hjem, er i de senere år steget markant og i 2013 var antallet af sigtede østeuropæere for lovovertrædelser personer. En stigning fra 2010, hvor østeuropæere blev sigtet. Justitsminister Karen Hækkerup har fornylig nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe til at undersøge, hvordan indsatsen mod de kriminelle bander kan forbedres. Det bliver meget svært uden et tæt dansk samarbejde med de andre lande i Europol, viser Tænketanken EUROPA s analyse. Med EU s næstlaveste antal betjente pr borgere har Danmark stærkt brug for at kunne trække på det europæiske politisamarbejde for at komme de mange indbrud, der skyldes organiseret kriminalitet, til livs. Det danske politikorps udgør blot 0,6 pct. af EU-landenes samlede politistyrke, og i kampen mod grænseoverskridende, organiserede kriminalitet nyder Danmark godt af samarbejdet med EU- Tænketanken EUROPA 2014 thinkeuropa.dk

2 landenes ca. 2 millioner betjente. Udvekslingen af informationer med Europol er fordoblet på kun fire år, og dansk politi anvender Europols ekspertise, databaser og analyser i efterforskningen af både lokale, nationale og internationale sager. I 2013 foretog dansk politi i alt søgninger i Europol Information Systemet (EIS), hvilket udgør 20,4 pct. af medlemsstaternes samlede antal søgninger, og dansk politi har bl.a. haft succes i opklaringen ved at samarbejde tæt med politifolk fra de østeuropæiske medlemslande. Den organiserede kriminalitet har mange knudepunkter i EU og foregår både inden og uden for EU s grænser, hvilket gør behovet for videndeling og operationelt samarbejde essentielt for at bekæmpe problemet. Ender Danmark med at stå uden for Europol, vil det derfor blive langt sværere for dansk politi at identificere, sigte og anholde udenlandske organiserede kriminelle grupper. HOVEDKONKLUSIONER: Danmark har den næstlaveste andel af politibetjente i EU pr indbyggere og udgør blot 0,6 pct. af Europas samlede politistyrke. Danmark har det næsthøjeste antal indbrud pr. indbygger i EU, og en stadig stigende del af denne kriminalitet udføres af organiserede kr iminelle, bl.a. fra Østeuropa. Et fortsat dansk medlemskab af det europæiske politisamarbejde Europol er af vital betydning for at bekæmpe den organiserede kriminalitet. Udvekslingen af informationer mellem dansk politi og Europol er fordoblet på kun fire år, og dansk politi står alene for en femtedel af søgningerne i Europol Information Systemet. Samarbejdet er helt afgørende for at dæmme op for indbrud og andre former for kriminalitet. Det kan få betydelige konsekvenser, hvis Danmark som følge af det danske EU-retsforbehold tvinges til at forlade Europol, blandt andet vil Danmark stå uden for efterforskningskendelsen om behandlingstid. Tænketanken EUROPA anbefaler derfor, at der allerede i efteråret 2014 udskrives folkeafstemning om at afskaffe retsforholdet. Læs vores anbefalinger her: 2

3 Den organiserede kriminalitet er blevet langt mere grænseoverskridende end tidligere set i Europa, og de nationale grænser udgør ikke længere hindringer for organiseret kriminalitet. Det er konklusionen hos både Rigspolitiet, Europol og flere forskere. Udviklingen er ikke kun gældende for Europa, men er en del af en global tendens, hvor organiserede kriminelle grupper samarbejder på tværs af nationale, kulturelle og kriminelle interesser og baggrunde. FN s Office on Drugs and Crime vurderede i 2009, at den organiserede kriminalitet udgjorde 1,8 pct. af verdens BNP. Det svarer til en omsætning på milliarder kroner 1. En rapport fra EU s policy afdeling vurderer, at omkostningerne ved menneskehandel i Europa alene udgør 233 milliarder kroner og bedrageri mod individer i EU 588 milliarder kroner, beregnet ud fra købekraften i EU-landene 2. EU er sammen med USA og Japan de steder, hvor illegale aktiviteter såsom narkotikahandel, ulovlig arbejdskraft, menneskehandel, falskneri og smugleri er mest udbredt. Med store økonomiske fordele i sigte og købevillige forbrugere er europæiske borgere en guldrandet indkomstkilde for organiserede kriminelle. I EU er der omkring aktive organiserede kriminelle grupper, der specialiserer sig i mange forskellige typer for kriminalitet, men det er svært at vurdere nøjagtigt, hvor meget den organiserede kriminalitet udgør af den samlede kriminalitet i Europa. I Danmark er der organiserede kriminelle grupper med oprindelse i en række forskellige lande, herunder grupper fra Danmark, Tyskland, Letland, Litauen, Rumænien, England, Albanien, Nigeria, Serbien, Tyrkiet og Ukraine. Grupperne har det til fælles, at de arbejder på tværs af landegrænser, nationaliteter og i stringente hierarkiske systemer. I 2012 var over 70 pct. af grupperne i EU multinationale i deres sammensætning, dvs. sammensat af to eller flere nationaliteter. Ifølge Howard Abadinsky, der er professor i kriminologi ved det amerikanske St. John s University, er den organiserede kriminalitet blevet langt mere sofistikeret, teknologisk, forandringsparat og transnationalt orienteret i samarbejder og aktiviteter 3. Den grænseoverskridende kriminalitet er voksende problem for det europæiske politikorps, og Europol er et afgørende samarbejde i kampen mod organiserede kriminelle. Når politiet de enkelte lande indrapporterer til Europol, analyseres 1 Transnational Organized Crime: The globalized illegal economy. 2 The economic, financial & social impacts of Organised Crime in the European Union, Directorate General for Internatal Policies, September Howard Abadinsky, Organized Crime 10th. Edition,

4 og videreformidles oplysningerne på tværs af medlemslandene. Dansk politi kan dermed videregive og modtage oplysninger om eftersøgte kriminelle, der opholder sig i andre EU-lande. Antal betjente i udvalgte EU-lande 2012 Land Antal betjente Betjente pr indbyggere Finland Danmark Sverige Storbritannien Polen Tyskland Frankrig Slovenien Slovakiet Italien Grækenland Spanien Kilde: Eurostat Dette samarbejde er med til at sikre, at organiserede kriminelle grupper ikke kan udnytte den frie bevægelighed ved at flytte deres kriminelle virke fra et land til et andet. Europol omfatter en række vigtige værktøjer i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet såsom Europol Information System (EIS), Secure Intelligence Exchange Network Application (SIENA), bandkriminalitetsanalysedatabasen (MONITOR) og Cross Border Crime Check (CBCC). Få danske betjente, men stort europæisk netværk I 2012 var der betjente i Danmark, svarende til 193 betjente pr borgere i Danmark. Det er det næstlaveste antal i EU. Til sammenligning var der 304 betjente i Tyskland og hele 534 betjente i Spanien pr borgere. Med Europas næstlaveste antal betjente nyder Danmark godt af den assistance og de bidrag til efterforskning og kriminalitetsbekæmpelse, som vi er sikret gennem Europol. Det gælder især i komplicerede sager af grænseoverskridende karakter og omfang. Via Europol kan de knap danske betjente dele og indhente informationer fra deres ca. 2 millioner europæiske kolleger. De har nemlig alle mulighed for at anvende og indrapportere til Europol. Det betyder, at Danmark har adgang til et vidt forgrenet netværk af information og efterretninger fra hele Europa gennem Europol-samarbejdet. Ifølge tal fra Rigspolitiet foretog dansk politi i alt

5 søgninger i EIS i Det svarer til 20,4 pct. af medlemsstaternes samlede antal søgninger, hvilket viser, at Danmark er blandt de lande, der benytter samarbejdet mest. Europols ekspertise og hjælp essentielt for dansk politis mulighed for at opspore, og bekæmpe, den grænseoverskridende kriminalitet. Dansk politik har bl.a. fået opklaret en række sager med direkte hjælp fra østeuropæiske betjente i Europolsamarbejdet. Et flertal i Folketinget inklusiv Dansk Folkeparti og Enhedslisten har da også udtrykt støtte til, at man henter flere østeuropæiske betjente til Danmark for at bistå i opklaringen af bl.a. indbrudssager med østeuropæiske kriminelle bander 5. I dag udgør Europol den centrale ramme for Danmarks operationelle internationale samarbejde, hvorfor det vil have mærkbare konsekvenser for indsatsen mod organiseret kriminalitet at stå uden for Europol. At Danmark ryger ud af Europol-samarbejdet, vil nemlig ikke mindske gruppernes muligheder for at operere i Danmark, kun politiets muligheder for at bekæmpe og identificere de grænseoverskridende kriminelle. Organiserede bander bag mange indbrud i Danmark Indbrud er et stigende problem i Danmark og et godt eksempel på et område, der kræver et stærkt europæisk politisamarbejde, hvis udviklingen skal ændres. Danmark oplever en øget tilstrømning af organiserede kriminelle, og flere medier har skrevet historier om indbrudsturisme fra østeuropæiske bander. Antallet af indbrud steg kraftigt fra om året i 2005 til i Siden er antallet i 2013 faldet til Danmark har 748 indbrud pr borgere, hvilket er det næsthøjeste antal i EU. I Sverige og Tyskland er tallet blot hhv. 223 og 176. Se tabel 1. Ifølge Det Kriminalpræventive Råd skyldes Danmarks høje placering på listen, at danskerne ikke sikrer deres boliger i en grad, der svarer til risikoen for indbrud. Ifølge brancheorganisationen Forsikring og Pension er det vanskeligt at forklare, hvorfor Danmark er så hårdt plaget af indbrud i forhold til vores nabolande. De peger dog på, at Tabel 1: Antal indbrud pr borgere i 2012 Grækenland 795 Danmark 776 Belgien 723 Holland 668 Irland 606 Italien 404 England 390 Luxemburg 373 Cypern 341 Spanien 271 Sverige (14) 223 Tyskland (19) 176 Kilde: Eurostat Anm: Top ti lande, plus Tyskland og Sverige til sammenligning. Deres placering bland EU28 står i parentes. 4 Spørgsmål nr (Alm. del) fra Folketingets retsudvalg, 18. juli DR.dk

6 danskerne generelt har flere værdier i hjemmet, hvilket gør Danmark til et attraktivt mål for de organiserede tyvebander 6. I 2012 var den danske forsikringsudbetaling pr. indbrud ca kroner. Til sammenligning var den ca kroner i Sverige og cirka kroner i Norge. Tysklands forsikringsudbetaling pr. indbrud er omkring det samme som i Danmark, men tyskerne til gengæld meget bedre til at sikre deres boliger i kraft af højere krav til låse og rammer på døre og vinduer. Endelig har Danmark den laveste opklaringsprocent i forhold til vores nabolande. I Danmark lå afgørelsesprocenten på 4,5 i 2012, hvor Sverige lå på 15 pct., Norge 13 pct. og Tyskland 16 pct. 7 Som konsekvens af den lave opklaringsrate nedsatte Rigspolitiet i 2012 Task Force Indbrud, hvis formål udelukkende var at komme den stigende indbrudskriminalitet til livs. Ifølge politiinspektør og leder af Task Force Indbrud, Karl Erik Agerbo, har man haft succes med at bruge østeuropæiske betjente som konsulenter i en række sager om organiserede indbrud i private hjem. Det var f.eks. tilfældet i den såkaldte Goldfinger-sag, hvor en rumæner og en serber blev idømt strenge straffe for i 2012 at have stået bag over 100 indbrud i private hjem på Sjælland. Karl Erik Agerbo siger, at det er svært at sige, hvor mange af indbruddene i private hjem, der reelt begås af udenlandske bander. 8 Rigspolitiet har dog over for Folketingets udvalg for Udlændinge og integrationspolitik oplyst, at 27,4 pct. af alle sigtelser for indbrud i privat beboelser i 2013 kunne henføres til udlændinge. Samarbejdet med Europol og politi fra andre medlemslande er af stor betydning for opklaringen af indbrud, og Karl Erik Agerbo ser gerne et endnu stærkere europæisk politisamarbejde 9. Et styrket samarbejde er også vigtigt ifølge Rigspolitiet, da de organiserede kriminelle er blevet mere mobile og i stigende grad tyer til aktiviteter, som indbrud og betalingskortbedrageri på tværs af landegrænser. 6 Forsikring og Pension, Indbrud i Danmark og vores nabolande, analyserapport (2014). 7 Opklaringsprocenten for Danmark er antal afgørelser i procent af anmeldelser, mens det for Norge og Sverige er opklarede sager i procent af anmeldelser. Der er her en statistisk metode-forskel mellem Danmark og Sverige, Norge, Tyskland. Hertil er Tysklands opklaringsrate gældende for DR.dk Dansk Politi

7 Kriminelle knudepunkter Når man ser på, hvordan de organiserede kriminelle grupper samarbejder, kommunikerer, og koordinerer aktiviteter på tværs af EU-landenes grænser, er det svært at forestille, at problemerne kan bekæmpes nationalt. Europol har analyseret og kortlagt den organiserede kriminalitet og fundet frem til en række knudepunkter for kriminaliteten i EU. Disse knudepunkter såkaldte hubs er knudepunkter, hvorfra organiserede kriminelle grupper koordinerer og udfører deres aktiviteter. Oversigt over organiserede kriminelle knudepunkter i Europa Ifølge Europol er der fem kriminelle knudepunkter i EU Nordvest, Nordøst, Sydvest, Syd og Sydøst. Se kort. Fælles for disse samlingssteder er, at der er gode transportmuligheder til og fra Europa. Smugling af narkotika fra Sydamerika og menneskesmugling fra Afrika er blandt nogle af de centrale aktiviteter for Syd- og Sydvest knudepunkterne, mens Nordøst og Nordvest i højere grad er omdrejningspunkter for produktion 7

8 af syntetisk narkotika, distribution og smugling af narkotika, trafficking, våbensmugling og betalingskortbedrageri. Alene i EU var de årlige omkostninger i 2011 ved betalingskortbedrageri mere end 8,2 milliarder kroner. 56 pct. af bedrageriet foregår uden bedrageren har været i kontakt med kortet, altså via post, internet eller telefon. Omkring 20 pct. af tilfældene skete ved hæveautomater 10. Europol gør en forskel Informationsudvekslingen mellem Danmark og Europol har været markant stigende de senere år. I 2010 var der udvekslede oplysninger, hvilket i 2012 var steget til Det er en stigning på 57 pct. på bare to år. Den forøgede brug af Europol er ikke kun et dansk fænomen. I 2012 gav Europol operationel støtte til medlemslandene gange, hvilket er mere end en fordobling fra Danmark oprettede 327 sager hos Europol i Ifølge Rigspolitiet chef, Jens Henrik Højbjerg, anvendes Europol dagligt, herunder i sager om indbrud og betalingskortbedrageri. Der foreligger desværre ikke konkrete tal for, hvor mange gange Europol har været involveret i de forskellige sagsområder. Ifølge Rigspolitiet har Europol en "helt afgørende betydning for dansk politis mulighed for at varetage sine opgaver inden for bekæmpelse af organiseret og grænseoverskridende kriminalitet" 13. Og flere mobile tyvebander og organiserede kriminelle netværk samt den stigende tendens i internetkriminalitet har kun styrket argumenterne for, at Danmark også fremover bør være en del af Europol. Ifølge vicepolitiinspektør og leder af efterforskning ved Station City, Ove Bundgaard Larsen, er banderne så velorganiserede, at det europæiske samarbejde er nødvendigt både i præventive og operationelle sammenhænge. Europol-samarbejdet giver dansk politi mulighed for at lære gruppernes metoder og netværk at kende samt dele erfaringer med kolleger i de øvrige EUlande The economic, financial & social impacts of Organised Crime in the European Union, Directorate General for Internatal Policies, September Berlingske Spørgsmål nr. 1 (KOM (2013) 0173) fra Folketingets Europaudvalg, 7. maj Spørgsmål nr. 280 (alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, 13. februar Berlingske

9 Til dagligt kan dansk politi få kontakt med Europol gennem Secure Information Exchange Network Application (SIENA), et kommunikationsudvekslingsprogram, der gør det muligt at dele operationelle og strategiske informationer på tværs af medlemslandene. SIENA anvendes ikke kun af EU-lande, men også af udvalgte eksterne partnere, såsom Canada, Bosniens, Schweiz, Albanien. I 2012 blev der oprettet næsten sager i SIENA og over operationelle beskeder blev delt. 82 pct. af de oprettede sager kom fra medlemslande, der havde behov for informationer eller hjælp i forskellige sager, mens kun 8 pct. blev oprettet af Europol. De sidste 10 pct. blev oprettet af eksterne partnere. Danmark oprettede 666 af disse sager og modtog anmodninger om oplysninger i 2504 sager 15. Foruden SIENA har medlemslandene adgang til det fælles informationsdelingssystem EIS, der spiller en stadig mere betydningsfuld rolle i medlemslandenes politisamarbejde. Databasen krydsreferer oplysninger om kriminelle, forseelser og grupperelationer på tværs af medlemslande. Formålet er at dele viden om organiserede kriminelle, terrorister og andre former for kriminalitet mellem EUlandenes politikorps. I 2012 var der registrerede kriminelle i EISdatabasen, hvilket er en stigning på 17 pct. i forhold til Informationer, emner og oplysninger (såsom telefonnumre, våben, biler og kriminelle relationer) krydstjekkes i databasen med data fra andre medlemsstater, hvilket gør EIS til et vigtigt værktøj for politiet 16. Størstedelen af de oplysninger, der bliver registreret, omhandler organiseret kriminalitet såsom narkotikasmugling, pengefalskneri, røveri og ulovlig immigration. Hos Europol er planen da også, at deres ekspertise og operationelle hjælp skal være en mere integreret del af medlemslandenes arbejde. I 2015 bliver forordningen om Europol overstatslig, og Europol vil fremover få en mere markant rolle i EU og langt flere muligheder for strategisk og operationelt samarbejde på tværs af landene. Det vil også være en fordel for Danmark at kunne trække på disse ressourcer. Man kan allerede nu se, at Danmark ofte anvender Europols Informationssystem, EIS, i sager om indbrud. I 2013 foretog Dansk Politi mere end søgninger i EIS-databasen 17. Tallene for første kvartal i 2014 indikerer, at denne tendens vil fortsætte også i år. Udviklingen i dansk politis brug af Europol er et vidnesbyrd om, at behovet for samarbejde mod den internationale organiserede kriminalitet er stort, også i Danmark. 15 Rigspolitiet i svar på spørgsmål nr. 508 fra Folketingets Retsudvalg, 24. februar EIS databasen står generelt som et vigtigt værktøj for europæisk politi, men blev i en rapport fra House of Lords European Union Committee kritiseret, da kun fem medlemslande automatisk kunne uploade data. Hertil mente rapporten, at kvaliteten af oplysningerne i databasen var tvivlsom. Rapporten bemærkede dog at Europol konstant udvikler sig og har nået lang vej fra 2000 til 2008, og at Storbritannien skulle øge mængden af uploadet data. 17 Spørgsmål nr (Alm. del) fra Folketingets retsudvalg, 18. juli

10 Det er et signal om, at det kan få betydelige konsekvenser, hvis Danmark som følge af det danske EU-retsforbehold, tvinges til at forlade Europol. Kampen mod den organiserede kriminalitet og de mange indbrud er blot ét ud af mange indsatsområder for Europol-samarbejdet. Europols arbejde omfatter for eksempel også fælles-europæiske anti-terror tiltag, bekæmpelse af narkokriminalitet, bedrageri og børneporno. Hertil kommer en lang række analysearbejde og strategisk politi-støtte til medlemslandene. Tænketanken EUROPA anbefaler derfor, at der allerede i efteråret 2014 udskrives en folkeafstemning om at afskaffe retsforholdet, så Danmark kan fortsætte som fuldgyldigt Europolmedlem 10

FØR FOLKEAFSTEMNING: EUROPOL STYRKER KAMP MOD MENNESKESMUGLERE

FØR FOLKEAFSTEMNING: EUROPOL STYRKER KAMP MOD MENNESKESMUGLERE NOTAT FØR FOLKEAFSTEMNING: EUROPOL STYRKER KAMP MOD MENNESKESMUGLERE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME I takt med at antallet af flygtninge og migranter,

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Afstemning om retsforbeholdet. Hvad stemmer vi om den 3/12?

Afstemning om retsforbeholdet. Hvad stemmer vi om den 3/12? Afstemning om retsforbeholdet Hvad stemmer vi om den 3/12? Det Konservative Folkeparti Oktober 2015 Baggrunden for afstemningen Danmark har, siden vi i 1992 stemte nej til Maastricht-traktaten, haft fire

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015

Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015 Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015 Oversigt over spørgsmålene: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning? Kan vi ikke bare

Læs mere

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET BRIEF DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME EU har taget kampen

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14. Offentligt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48.

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14. Offentligt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 9. november 2015 Kontor: Sagsbeh:

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET STATUS OVER DANSK POLITIS SITUATION I FORHOLD TIL EUROPOL OKTOBER 2017

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET STATUS OVER DANSK POLITIS SITUATION I FORHOLD TIL EUROPOL OKTOBER 2017 Europaudvalget 2017-18 EUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Dato: 16. oktober 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2017-0094-0858 Dok.: 540157 REDEGØRELSE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 12 juni 2 Oplysninger fra politiets årsberetninger -. Indledning Denne statistik er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Q: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning?

Q: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning? Q&A: Oversigt: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning? Kan vi ikke bare få en parallelaftale om Europol, hvis vi stemmer nej? Hvorfor

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

EUROPOL ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD BØRNEPORNO

EUROPOL ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD BØRNEPORNO NOTAT EUROPOL ER AFGØRENDE I KAMPEN MOD BØRNEPORNO Kontakt: Researcher, Sarah Vormsby +45 21 81 56 30 sav@thinkeuropa.dk RESUME I de sidste uger op til folkeafstemningen har flere medier bragt en historie

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. juni 2011 af Morten Bødskov (S), Nick Hækkerup (S), Ole Sohn (SF), Jesper Petersen (SF), Morten Østergaard (RV) og Christian H. Hansen (UFG)

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU På trods af, at Danmark har meget høje udgifter til sociale ydelser på de offentlige budgetter, ligger udgifterne i Danmark på et middelniveau,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 74 Folketinget 2014-15

Beslutningsforslag nr. B 74 Folketinget 2014-15 Beslutningsforslag nr. B 74 Folketinget 2014-15 Fremsat den 017. februar 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Indbrud i Danmark og vores nabolande

Indbrud i Danmark og vores nabolande Analyserapport Indbrud i Danmark og 214:1 Andreas Østergaard Nielsen Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Det går godt for Danmark

Det går godt for Danmark NOTAT XX-XXXX - POUL - 07.10.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Det går godt for Danmark Når lønudvikling i de enkelte lande vægtes med de pågældende landes betydning i samhandlen

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere