Europol-exit skader kampen mod organiseret kriminalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europol-exit skader kampen mod organiseret kriminalitet"

Transkript

1 Europol-exit skader kampen mod organiseret kriminalitet Kontakt: Analytiker, Marc Bærentzen RESUME Organiserede kriminelle omsætter for mere end milliarder kroner på verdensplan, og Europa er et af de steder, hvor omsætningen af illegale varer såsom narkotika, smugler- og falsknervarer er størst. Alene i EU opererer mere end organiserede kriminelle grupper med aktiviteter som smugleri, narkotika, hvidvaskning af penge, indbrud, hæleri og handel med mennesker og ulovlige varer. Det europæiske politisamarbejde i Europol spiller en central rolle for at bekæmpe denne form for organiseret kriminalitet, men der er nu risiko for, at Danmark på grund af det danske EU-retsforbehold tvinges til at forlade Europol. Det er ikke i dansk interesse, viser denne analyse, som Tænketanken EUROPA har foretaget. Danmark er også ramt af den organiserede kriminalitet. F.eks. er indbrud fra organiserede kriminelle bander et stigende problem i Danmark, og i 2012 havde Danmark det næsthøjeste antal indbrud i EU pr borgere. Antallet af østeuropæiske kriminelle grupper, der laver indbrud i danske hjem, er i de senere år steget markant og i 2013 var antallet af sigtede østeuropæere for lovovertrædelser personer. En stigning fra 2010, hvor østeuropæere blev sigtet. Justitsminister Karen Hækkerup har fornylig nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe til at undersøge, hvordan indsatsen mod de kriminelle bander kan forbedres. Det bliver meget svært uden et tæt dansk samarbejde med de andre lande i Europol, viser Tænketanken EUROPA s analyse. Med EU s næstlaveste antal betjente pr borgere har Danmark stærkt brug for at kunne trække på det europæiske politisamarbejde for at komme de mange indbrud, der skyldes organiseret kriminalitet, til livs. Det danske politikorps udgør blot 0,6 pct. af EU-landenes samlede politistyrke, og i kampen mod grænseoverskridende, organiserede kriminalitet nyder Danmark godt af samarbejdet med EU- Tænketanken EUROPA 2014 thinkeuropa.dk

2 landenes ca. 2 millioner betjente. Udvekslingen af informationer med Europol er fordoblet på kun fire år, og dansk politi anvender Europols ekspertise, databaser og analyser i efterforskningen af både lokale, nationale og internationale sager. I 2013 foretog dansk politi i alt søgninger i Europol Information Systemet (EIS), hvilket udgør 20,4 pct. af medlemsstaternes samlede antal søgninger, og dansk politi har bl.a. haft succes i opklaringen ved at samarbejde tæt med politifolk fra de østeuropæiske medlemslande. Den organiserede kriminalitet har mange knudepunkter i EU og foregår både inden og uden for EU s grænser, hvilket gør behovet for videndeling og operationelt samarbejde essentielt for at bekæmpe problemet. Ender Danmark med at stå uden for Europol, vil det derfor blive langt sværere for dansk politi at identificere, sigte og anholde udenlandske organiserede kriminelle grupper. HOVEDKONKLUSIONER: Danmark har den næstlaveste andel af politibetjente i EU pr indbyggere og udgør blot 0,6 pct. af Europas samlede politistyrke. Danmark har det næsthøjeste antal indbrud pr. indbygger i EU, og en stadig stigende del af denne kriminalitet udføres af organiserede kr iminelle, bl.a. fra Østeuropa. Et fortsat dansk medlemskab af det europæiske politisamarbejde Europol er af vital betydning for at bekæmpe den organiserede kriminalitet. Udvekslingen af informationer mellem dansk politi og Europol er fordoblet på kun fire år, og dansk politi står alene for en femtedel af søgningerne i Europol Information Systemet. Samarbejdet er helt afgørende for at dæmme op for indbrud og andre former for kriminalitet. Det kan få betydelige konsekvenser, hvis Danmark som følge af det danske EU-retsforbehold tvinges til at forlade Europol, blandt andet vil Danmark stå uden for efterforskningskendelsen om behandlingstid. Tænketanken EUROPA anbefaler derfor, at der allerede i efteråret 2014 udskrives folkeafstemning om at afskaffe retsforholdet. Læs vores anbefalinger her: 2

3 Den organiserede kriminalitet er blevet langt mere grænseoverskridende end tidligere set i Europa, og de nationale grænser udgør ikke længere hindringer for organiseret kriminalitet. Det er konklusionen hos både Rigspolitiet, Europol og flere forskere. Udviklingen er ikke kun gældende for Europa, men er en del af en global tendens, hvor organiserede kriminelle grupper samarbejder på tværs af nationale, kulturelle og kriminelle interesser og baggrunde. FN s Office on Drugs and Crime vurderede i 2009, at den organiserede kriminalitet udgjorde 1,8 pct. af verdens BNP. Det svarer til en omsætning på milliarder kroner 1. En rapport fra EU s policy afdeling vurderer, at omkostningerne ved menneskehandel i Europa alene udgør 233 milliarder kroner og bedrageri mod individer i EU 588 milliarder kroner, beregnet ud fra købekraften i EU-landene 2. EU er sammen med USA og Japan de steder, hvor illegale aktiviteter såsom narkotikahandel, ulovlig arbejdskraft, menneskehandel, falskneri og smugleri er mest udbredt. Med store økonomiske fordele i sigte og købevillige forbrugere er europæiske borgere en guldrandet indkomstkilde for organiserede kriminelle. I EU er der omkring aktive organiserede kriminelle grupper, der specialiserer sig i mange forskellige typer for kriminalitet, men det er svært at vurdere nøjagtigt, hvor meget den organiserede kriminalitet udgør af den samlede kriminalitet i Europa. I Danmark er der organiserede kriminelle grupper med oprindelse i en række forskellige lande, herunder grupper fra Danmark, Tyskland, Letland, Litauen, Rumænien, England, Albanien, Nigeria, Serbien, Tyrkiet og Ukraine. Grupperne har det til fælles, at de arbejder på tværs af landegrænser, nationaliteter og i stringente hierarkiske systemer. I 2012 var over 70 pct. af grupperne i EU multinationale i deres sammensætning, dvs. sammensat af to eller flere nationaliteter. Ifølge Howard Abadinsky, der er professor i kriminologi ved det amerikanske St. John s University, er den organiserede kriminalitet blevet langt mere sofistikeret, teknologisk, forandringsparat og transnationalt orienteret i samarbejder og aktiviteter 3. Den grænseoverskridende kriminalitet er voksende problem for det europæiske politikorps, og Europol er et afgørende samarbejde i kampen mod organiserede kriminelle. Når politiet de enkelte lande indrapporterer til Europol, analyseres 1 Transnational Organized Crime: The globalized illegal economy. 2 The economic, financial & social impacts of Organised Crime in the European Union, Directorate General for Internatal Policies, September Howard Abadinsky, Organized Crime 10th. Edition,

4 og videreformidles oplysningerne på tværs af medlemslandene. Dansk politi kan dermed videregive og modtage oplysninger om eftersøgte kriminelle, der opholder sig i andre EU-lande. Antal betjente i udvalgte EU-lande 2012 Land Antal betjente Betjente pr indbyggere Finland Danmark Sverige Storbritannien Polen Tyskland Frankrig Slovenien Slovakiet Italien Grækenland Spanien Kilde: Eurostat Dette samarbejde er med til at sikre, at organiserede kriminelle grupper ikke kan udnytte den frie bevægelighed ved at flytte deres kriminelle virke fra et land til et andet. Europol omfatter en række vigtige værktøjer i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet såsom Europol Information System (EIS), Secure Intelligence Exchange Network Application (SIENA), bandkriminalitetsanalysedatabasen (MONITOR) og Cross Border Crime Check (CBCC). Få danske betjente, men stort europæisk netværk I 2012 var der betjente i Danmark, svarende til 193 betjente pr borgere i Danmark. Det er det næstlaveste antal i EU. Til sammenligning var der 304 betjente i Tyskland og hele 534 betjente i Spanien pr borgere. Med Europas næstlaveste antal betjente nyder Danmark godt af den assistance og de bidrag til efterforskning og kriminalitetsbekæmpelse, som vi er sikret gennem Europol. Det gælder især i komplicerede sager af grænseoverskridende karakter og omfang. Via Europol kan de knap danske betjente dele og indhente informationer fra deres ca. 2 millioner europæiske kolleger. De har nemlig alle mulighed for at anvende og indrapportere til Europol. Det betyder, at Danmark har adgang til et vidt forgrenet netværk af information og efterretninger fra hele Europa gennem Europol-samarbejdet. Ifølge tal fra Rigspolitiet foretog dansk politi i alt

5 søgninger i EIS i Det svarer til 20,4 pct. af medlemsstaternes samlede antal søgninger, hvilket viser, at Danmark er blandt de lande, der benytter samarbejdet mest. Europols ekspertise og hjælp essentielt for dansk politis mulighed for at opspore, og bekæmpe, den grænseoverskridende kriminalitet. Dansk politik har bl.a. fået opklaret en række sager med direkte hjælp fra østeuropæiske betjente i Europolsamarbejdet. Et flertal i Folketinget inklusiv Dansk Folkeparti og Enhedslisten har da også udtrykt støtte til, at man henter flere østeuropæiske betjente til Danmark for at bistå i opklaringen af bl.a. indbrudssager med østeuropæiske kriminelle bander 5. I dag udgør Europol den centrale ramme for Danmarks operationelle internationale samarbejde, hvorfor det vil have mærkbare konsekvenser for indsatsen mod organiseret kriminalitet at stå uden for Europol. At Danmark ryger ud af Europol-samarbejdet, vil nemlig ikke mindske gruppernes muligheder for at operere i Danmark, kun politiets muligheder for at bekæmpe og identificere de grænseoverskridende kriminelle. Organiserede bander bag mange indbrud i Danmark Indbrud er et stigende problem i Danmark og et godt eksempel på et område, der kræver et stærkt europæisk politisamarbejde, hvis udviklingen skal ændres. Danmark oplever en øget tilstrømning af organiserede kriminelle, og flere medier har skrevet historier om indbrudsturisme fra østeuropæiske bander. Antallet af indbrud steg kraftigt fra om året i 2005 til i Siden er antallet i 2013 faldet til Danmark har 748 indbrud pr borgere, hvilket er det næsthøjeste antal i EU. I Sverige og Tyskland er tallet blot hhv. 223 og 176. Se tabel 1. Ifølge Det Kriminalpræventive Råd skyldes Danmarks høje placering på listen, at danskerne ikke sikrer deres boliger i en grad, der svarer til risikoen for indbrud. Ifølge brancheorganisationen Forsikring og Pension er det vanskeligt at forklare, hvorfor Danmark er så hårdt plaget af indbrud i forhold til vores nabolande. De peger dog på, at Tabel 1: Antal indbrud pr borgere i 2012 Grækenland 795 Danmark 776 Belgien 723 Holland 668 Irland 606 Italien 404 England 390 Luxemburg 373 Cypern 341 Spanien 271 Sverige (14) 223 Tyskland (19) 176 Kilde: Eurostat Anm: Top ti lande, plus Tyskland og Sverige til sammenligning. Deres placering bland EU28 står i parentes. 4 Spørgsmål nr (Alm. del) fra Folketingets retsudvalg, 18. juli DR.dk

6 danskerne generelt har flere værdier i hjemmet, hvilket gør Danmark til et attraktivt mål for de organiserede tyvebander 6. I 2012 var den danske forsikringsudbetaling pr. indbrud ca kroner. Til sammenligning var den ca kroner i Sverige og cirka kroner i Norge. Tysklands forsikringsudbetaling pr. indbrud er omkring det samme som i Danmark, men tyskerne til gengæld meget bedre til at sikre deres boliger i kraft af højere krav til låse og rammer på døre og vinduer. Endelig har Danmark den laveste opklaringsprocent i forhold til vores nabolande. I Danmark lå afgørelsesprocenten på 4,5 i 2012, hvor Sverige lå på 15 pct., Norge 13 pct. og Tyskland 16 pct. 7 Som konsekvens af den lave opklaringsrate nedsatte Rigspolitiet i 2012 Task Force Indbrud, hvis formål udelukkende var at komme den stigende indbrudskriminalitet til livs. Ifølge politiinspektør og leder af Task Force Indbrud, Karl Erik Agerbo, har man haft succes med at bruge østeuropæiske betjente som konsulenter i en række sager om organiserede indbrud i private hjem. Det var f.eks. tilfældet i den såkaldte Goldfinger-sag, hvor en rumæner og en serber blev idømt strenge straffe for i 2012 at have stået bag over 100 indbrud i private hjem på Sjælland. Karl Erik Agerbo siger, at det er svært at sige, hvor mange af indbruddene i private hjem, der reelt begås af udenlandske bander. 8 Rigspolitiet har dog over for Folketingets udvalg for Udlændinge og integrationspolitik oplyst, at 27,4 pct. af alle sigtelser for indbrud i privat beboelser i 2013 kunne henføres til udlændinge. Samarbejdet med Europol og politi fra andre medlemslande er af stor betydning for opklaringen af indbrud, og Karl Erik Agerbo ser gerne et endnu stærkere europæisk politisamarbejde 9. Et styrket samarbejde er også vigtigt ifølge Rigspolitiet, da de organiserede kriminelle er blevet mere mobile og i stigende grad tyer til aktiviteter, som indbrud og betalingskortbedrageri på tværs af landegrænser. 6 Forsikring og Pension, Indbrud i Danmark og vores nabolande, analyserapport (2014). 7 Opklaringsprocenten for Danmark er antal afgørelser i procent af anmeldelser, mens det for Norge og Sverige er opklarede sager i procent af anmeldelser. Der er her en statistisk metode-forskel mellem Danmark og Sverige, Norge, Tyskland. Hertil er Tysklands opklaringsrate gældende for DR.dk Dansk Politi

7 Kriminelle knudepunkter Når man ser på, hvordan de organiserede kriminelle grupper samarbejder, kommunikerer, og koordinerer aktiviteter på tværs af EU-landenes grænser, er det svært at forestille, at problemerne kan bekæmpes nationalt. Europol har analyseret og kortlagt den organiserede kriminalitet og fundet frem til en række knudepunkter for kriminaliteten i EU. Disse knudepunkter såkaldte hubs er knudepunkter, hvorfra organiserede kriminelle grupper koordinerer og udfører deres aktiviteter. Oversigt over organiserede kriminelle knudepunkter i Europa Ifølge Europol er der fem kriminelle knudepunkter i EU Nordvest, Nordøst, Sydvest, Syd og Sydøst. Se kort. Fælles for disse samlingssteder er, at der er gode transportmuligheder til og fra Europa. Smugling af narkotika fra Sydamerika og menneskesmugling fra Afrika er blandt nogle af de centrale aktiviteter for Syd- og Sydvest knudepunkterne, mens Nordøst og Nordvest i højere grad er omdrejningspunkter for produktion 7

8 af syntetisk narkotika, distribution og smugling af narkotika, trafficking, våbensmugling og betalingskortbedrageri. Alene i EU var de årlige omkostninger i 2011 ved betalingskortbedrageri mere end 8,2 milliarder kroner. 56 pct. af bedrageriet foregår uden bedrageren har været i kontakt med kortet, altså via post, internet eller telefon. Omkring 20 pct. af tilfældene skete ved hæveautomater 10. Europol gør en forskel Informationsudvekslingen mellem Danmark og Europol har været markant stigende de senere år. I 2010 var der udvekslede oplysninger, hvilket i 2012 var steget til Det er en stigning på 57 pct. på bare to år. Den forøgede brug af Europol er ikke kun et dansk fænomen. I 2012 gav Europol operationel støtte til medlemslandene gange, hvilket er mere end en fordobling fra Danmark oprettede 327 sager hos Europol i Ifølge Rigspolitiet chef, Jens Henrik Højbjerg, anvendes Europol dagligt, herunder i sager om indbrud og betalingskortbedrageri. Der foreligger desværre ikke konkrete tal for, hvor mange gange Europol har været involveret i de forskellige sagsområder. Ifølge Rigspolitiet har Europol en "helt afgørende betydning for dansk politis mulighed for at varetage sine opgaver inden for bekæmpelse af organiseret og grænseoverskridende kriminalitet" 13. Og flere mobile tyvebander og organiserede kriminelle netværk samt den stigende tendens i internetkriminalitet har kun styrket argumenterne for, at Danmark også fremover bør være en del af Europol. Ifølge vicepolitiinspektør og leder af efterforskning ved Station City, Ove Bundgaard Larsen, er banderne så velorganiserede, at det europæiske samarbejde er nødvendigt både i præventive og operationelle sammenhænge. Europol-samarbejdet giver dansk politi mulighed for at lære gruppernes metoder og netværk at kende samt dele erfaringer med kolleger i de øvrige EUlande The economic, financial & social impacts of Organised Crime in the European Union, Directorate General for Internatal Policies, September Berlingske Spørgsmål nr. 1 (KOM (2013) 0173) fra Folketingets Europaudvalg, 7. maj Spørgsmål nr. 280 (alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, 13. februar Berlingske

9 Til dagligt kan dansk politi få kontakt med Europol gennem Secure Information Exchange Network Application (SIENA), et kommunikationsudvekslingsprogram, der gør det muligt at dele operationelle og strategiske informationer på tværs af medlemslandene. SIENA anvendes ikke kun af EU-lande, men også af udvalgte eksterne partnere, såsom Canada, Bosniens, Schweiz, Albanien. I 2012 blev der oprettet næsten sager i SIENA og over operationelle beskeder blev delt. 82 pct. af de oprettede sager kom fra medlemslande, der havde behov for informationer eller hjælp i forskellige sager, mens kun 8 pct. blev oprettet af Europol. De sidste 10 pct. blev oprettet af eksterne partnere. Danmark oprettede 666 af disse sager og modtog anmodninger om oplysninger i 2504 sager 15. Foruden SIENA har medlemslandene adgang til det fælles informationsdelingssystem EIS, der spiller en stadig mere betydningsfuld rolle i medlemslandenes politisamarbejde. Databasen krydsreferer oplysninger om kriminelle, forseelser og grupperelationer på tværs af medlemslande. Formålet er at dele viden om organiserede kriminelle, terrorister og andre former for kriminalitet mellem EUlandenes politikorps. I 2012 var der registrerede kriminelle i EISdatabasen, hvilket er en stigning på 17 pct. i forhold til Informationer, emner og oplysninger (såsom telefonnumre, våben, biler og kriminelle relationer) krydstjekkes i databasen med data fra andre medlemsstater, hvilket gør EIS til et vigtigt værktøj for politiet 16. Størstedelen af de oplysninger, der bliver registreret, omhandler organiseret kriminalitet såsom narkotikasmugling, pengefalskneri, røveri og ulovlig immigration. Hos Europol er planen da også, at deres ekspertise og operationelle hjælp skal være en mere integreret del af medlemslandenes arbejde. I 2015 bliver forordningen om Europol overstatslig, og Europol vil fremover få en mere markant rolle i EU og langt flere muligheder for strategisk og operationelt samarbejde på tværs af landene. Det vil også være en fordel for Danmark at kunne trække på disse ressourcer. Man kan allerede nu se, at Danmark ofte anvender Europols Informationssystem, EIS, i sager om indbrud. I 2013 foretog Dansk Politi mere end søgninger i EIS-databasen 17. Tallene for første kvartal i 2014 indikerer, at denne tendens vil fortsætte også i år. Udviklingen i dansk politis brug af Europol er et vidnesbyrd om, at behovet for samarbejde mod den internationale organiserede kriminalitet er stort, også i Danmark. 15 Rigspolitiet i svar på spørgsmål nr. 508 fra Folketingets Retsudvalg, 24. februar EIS databasen står generelt som et vigtigt værktøj for europæisk politi, men blev i en rapport fra House of Lords European Union Committee kritiseret, da kun fem medlemslande automatisk kunne uploade data. Hertil mente rapporten, at kvaliteten af oplysningerne i databasen var tvivlsom. Rapporten bemærkede dog at Europol konstant udvikler sig og har nået lang vej fra 2000 til 2008, og at Storbritannien skulle øge mængden af uploadet data. 17 Spørgsmål nr (Alm. del) fra Folketingets retsudvalg, 18. juli

10 Det er et signal om, at det kan få betydelige konsekvenser, hvis Danmark som følge af det danske EU-retsforbehold, tvinges til at forlade Europol. Kampen mod den organiserede kriminalitet og de mange indbrud er blot ét ud af mange indsatsområder for Europol-samarbejdet. Europols arbejde omfatter for eksempel også fælles-europæiske anti-terror tiltag, bekæmpelse af narkokriminalitet, bedrageri og børneporno. Hertil kommer en lang række analysearbejde og strategisk politi-støtte til medlemslandene. Tænketanken EUROPA anbefaler derfor, at der allerede i efteråret 2014 udskrives en folkeafstemning om at afskaffe retsforholdet, så Danmark kan fortsætte som fuldgyldigt Europolmedlem 10

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Indbrud i Danmark og vores nabolande

Indbrud i Danmark og vores nabolande Analyserapport Indbrud i Danmark og 214:1 Andreas Østergaard Nielsen Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET Kl. 15.44 sætter du dig ind i toget på Københavns Hovedbanegård, og kl. 20.16 ankommer du til Hamburg. Undervejs har du dårligt registreret, at du har

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Fortid og nutid BIND I DET VOLDSOMME SAMFUND Om vold som problem og fængsel som løsning Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9085-6 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000 Det

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER BRIEF EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER Kontakt: Ph.d., cand.jur. et scient.pol, Trine Thygesen Vendius +45 20 92 63 23 kontakt@thinkeuropa.dk RESUME Med vedtagelsen af den europæiske

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere