Referat af Generalforsamling fredag d På Ølsted Kro kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling fredag d. 24.10.2014 På Ølsted Kro kl. 18.00"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling fredag d På Ølsted Kro kl Vi startede mødet med indslag fra Nordsjællands Politi: Johnny Kastling I 2014 har der indtil dato været 213 indbrud i Fr.værk 17 i vor grundejerforening og mange i vort område generelt. Der er tale om forskellige gerningsmænd. Nogle er arresteret Hvad kan vi gøre for at stoppe indbrud? Først og fremmest - Fjern hæleren dvs. den person, som køber stjålne/billige varer TRYK Politi SMS-kæde (alle opfordres til at tilmelde sig link: Nabohjælp (link: Det Kriminaltekniske (gå ind på giver gode ideer, så som: o Alarm o Hold lyset tændt o Musik i stuen o Gode låse o Vær opmærksom o Henvend dig til ukendte personer og hør om deres ærinde i vores område En tyv ønsker ikke at blive set eller kontaktet og bruger ofte stier og marker o Når folk ikke har noget at gøre i området så kontakt politiet DNA mærkning: Væske som indeholder mikroskopiske partikler med din private kode. Noter Stelnumre / Serienumre på Tag Billeder af smykker og andre genstande Politiet taler om Kriminalitetstrekanten: 1. Motiveret gerningsmand: (mange gerningsmænd bor i nærområdet) Indsats og risiko skal stå i forhold til udbytte. (hvis vi øger risikoen eller den indsats tyven skal yde, så kan vi formindske chancen for indbrud) 2. Gerningssted: Lukket have giver gerningsmand ugenert arbejdsområde, hvor kan tyven stå ubemærket og checke hus, genstande og ejernes vaner ud. (ide: følerlys, ingen/lave hække) 3. Offer/forurettet/Genstand Undgå at værdigenstande er synlige og vær opmærksom på hvor tyven kan få informationer: Facebook: Fortæller hvor vi er (så fortæl ikke at du er bortrejst) Salgsannonce på hus/møbler: Viser designermøbler, låsetøj osv. Dødsannoncer: Fortæller hvornår vi er ude af hjemmet Avis-fødselsdage mv. giver informationer DBA: her omsættes tyvekoster ofte men hvis vi sætter ting til salg, så kan tyvene også se hvem der har disse genstande De gule sider (titler) Tyvens indgang til hjemmet: 17% knust rude/26% aflistet rude/17% terrassedør/23% opbrudt vindue/5% hoveddør/9% kælderdør/andre. Målet er at holde tyven ude længst mulig tid. Tyven vil ikke risikere at blive opdaget.

2 Vi takkede Johnny Kastling for hans fremragende præsentation om indbrudsforebyggelse. Snart er vi alle på Tryk Politi, hvor vi modtager SMS er hvis noget sker i vort område. Vi var lidt forsinkede i tidsplanen, så maden blev sat ind og selve generalforsamlingen startede. Generalforsamlingsreferat Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Per Raahauge, som blev valgt. 4. Formandens beretning v. Marianne Frost (se vedhæftet) Spørgsmål omkring broen: Har vi fået tilladelse fra kystdirektoratet til den omtalte ændring? Umiddelbart er der tale om en godkendelse fra Halsnæs Kommune og dem kommunikerer vi med herom? Der blev spurgt om 30 km/t skilt kan sættes op ved Skovhøjen, idet mange kører for hurtigt. Inge kunne fortælle, at hun har ansøgt tidligere, men at vi har fået afslag. Vi drøfter endnu engang med politiet, og kan evt. male et 'skilt' på asfalten. 5. Årsregnskab v. Stig (se vedhæftet) Regnskab og budget blev gennemgået. 6. Godkendelse af årsregnskab og budget Årsregnskab blev godkendt. Der blev stillet spørgsmål om hvornår Falkevej skal asfalteres og om den sidste del af Falkevej også asfalteres. Som budgettet indikerer, så forventes Falkevej asfalteret i 2015/2016. Bestyrelsen ønsker ingen ændringer i forhold til det tidligere godkendte budget. 7. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen indstillede fastholdelse af kontingentet iht. det tidligere vedtagne 5-års budget. Dette blev tiltrådt af generalforsamlingen 8. Valg af formand (ulige årstal) så ingen ny formand i denne periode. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Bestyrelsesmedlemmer: Inge Haugsted og Stig Wessberg blev genvalgt. Keld Jepsen indtræder i stedet for Jens Kristian Elkjær. Suppleanter: Ole Håndsbæk Christensen og Steen Georg Feilberg blev valgt. 10. Valg af revisor & revisorsuppleant Jørgen Anker Jørgensen som revisor og Jan Petterson som suppleant accepterede genvalg.

3 11. Behandling af indkomne forslag: To forslag var indkommet: 1. Forslag: Fra Birgitte og Thomas Brinck (se vedhæftet) 1.1. Der var enighed om, at skilte ikke skal sættes op på strandgrunden Det er naturligvis ikke tilladt at køre rundt på ATV er med høj hastighed på strandarealet En max. Hastighed på 30 km/t gælder for alle. I øvrigt: Bestyrelsen opfordrer til at såfremt man har ønsker, det være sig gøende hunde, løse hunde, fældning af træer, klipning af hække, ulovligt opført hegn, så opfordres medlemmerne til selv at tage kontakt med den grundejer der forvolder genen. Bestyrelsen har ingen myndighed til at påtvinge en handling, men påpeger at med positiv kommunikation kommer man længst. 2. Forslag: Fra Steen Loiborg (se vedhæftet) Bænk ved Duevænget. Der var generelt positive tanker omkring en bænk på vejen op ad Grævlingehøjvej. Dog er der ikke plads til en bænk ved Duevænget, men bestyrelsen vil se hvilke muligheder der er for placering af en bænk. 12. Eventuelt Indkaldelse til Generalforsamling per mail Medlemmer blev opfordret til at oplyse og give accept til fremover at modtage indkaldelse til Generalforsamling og referat per mail Ønsket om bump på Falkevej blev igen taget op. Inge har talt med Teknisk Forvaltning herom og konklusionen er, at det bliver et omstændeligt og meget omkostningskrævende projekt. Ansøgningen skal igennem adskillige instanser. Derudover kan bump også give problemer om vinteren, hvor det allerede nu er problematisk for mange at komme op til hovedvejen. Hele problematikken omkring kørsel med høj hastighed blev flere gange nævnt undervejs på mødet. Bestyrelsen vil forsøge at finde frem til løsningsforslag på hvad der kan gøres Parkering om vinteren. I vinterperioden parkerer mange på toppen ved starten af Falkevej. Der blev opfordret til at man kører lidt hen ad vejen og holder godt ind til siden, så man ikke holder i vejen for dem som skal ind på Falkevej Belysning/Markering ved indkørslen til Grævlingehøj á la indgangen til Granhøj blev foreslået. Bestyrelsen kigger nærmere på dette. Bestyrelsen takker for fremmødet - 50 personer deltog. Marianne Frost d

4 Formandens beretning ved den ordinære generalforsamling fredag d på Ølsted Kro kl Velkommen til denne generalforsamling. I det forløbne år har vi i foreningen mistet: Web-master Aage Petersens kone, Lise Jens Kristian Elkjær vor tidligere bestyrelsesformand Lad os minde dem et øjeblik Følgende ejerskifter har fundet sted: Velkommen til nye ejere Jens Haarlev har købt Grævlingevej 13 Gitte og Bent har overdraget/solgt Gyvelvænget 4 Jørgen Knudsen samt Hybenvej 2 til Dorthe og Henrik (børn) Bestyrelsen har været en del svækket i det forløbne år. Jens Kristian har været meget syg Indbrud: Foreningen har desværre været meget plaget af indbrud derfor startede vi mødet tidligere med besøg af ordensmagten. Fremtidigt lad os give Åge besked, hvis vi ser/hører noget. Vejene og broen og strandgrunden: Efter stormen Bodil, tog broen en del skade og vi har derfor fået repareret topdækket. Bådstativet er ligeledes repareret efter stormen og de opmærksomme personer kan se, at hvor Bodil efterlod en bræmme der slår Erland nu græsset til. Erland slår græsset omkring bænke og stierne ca. 1 gang om måneden i græssets vækstsæson. Igen i år har Halsnæs Kommune stået for høslæt og fjernelse af afklipning. Der er fortsat tale om, at det inderste stykke af broen eventuelt skal udskiftes med en åben bro eller lignende. Dette arbejdes der videre på

5 Aktivdagen Store Bededag: Mange mødte op og hjalp til med oprydning efter stormen Bodil og hyggelig komsammen på strandgrunden. Store Bededag er én af de dage, hvor vi virkelig kan få talt om ønsker og ideer så alle opfordres til at deltage Sankt Hans: Sankt Hans blev holdt Sankt Hans aften grundet brandvæsenets nye restriktioner. Dette kunne ses på et mindre bål samt knap så mange deltagere. Til gengæld var arbejdet for Keld med at tilse bålet lettere i forhold til året før. Beskæring af træer og hække: Septitanke blev tømt i foråret hvilket var en fordel mht beskæring af træer. Men - Vi vil igen opfordre til at man hjælper hinanden med beskæring af træer og hække, således at alle har mulighed for at få lys og måske endda udsigt. Tal med hinanden vis hinanden hvorfor præcis denne gren/træ ønskes fjernet Inge har igen været ude og besigtige forholdene omkring beskæring af hække/grene ved vejene De tre foreninger Vi taler løbende med Granhøj, men der har ikke været den store kommunikation med Vestervig. Dette ønskes prioriteret. IT-forhold: Aage styrer vor hjemmeside til UG. Flot arbejde Aage. Han kunne ønske mere input, både fra bestyrelsen og fra medlemmer, så her en opfordring Og så lige de traditionelle påmindelser: Slåtider i maj, juni, juli og august: Kl og Resten af året er reglerne: Alle hverdage fra mandag til fredag kan man frit slå græs, mens man lørdag, søndag og helligdage må slå fra og Med disse ord siger jeg tak til bestyrelsen og medlemmer for deres arbejde for foreningen i det forløbne år. Marianne Frost

6 Indkomne forslag: Vi stiller følgende forslag til generalforsamlingen: 1) Skilte op på Grævlingehøjvej samt på stranden, om at "Hunde skal føres i snor". Begrundelse: Gennem flere år har der været beboere, der har klaget over løsgående hunde, og bestyrelsen har påpeget, at de skal holdes i snor, men uden effekt. Løsgående hunde er forbudt på strande i sommerperioden, både af hensyn til strandgæster og af hensyn til dyreliv og plantevækst, men også denne sommer har der været mange løsgående hunde, der skræmmer små børn og generer dem, færdes på stranden. Skiltning om, at hunde skal være i snor, vil forhåbentlig have effekt. Desuden vil vi gerne have et præcist svar på følgende ( som en del af referatet): 1) Det er ifølge vedtægterne forbudt at køre ned på stranden i motorkøretøjer, bortset fra i ganske særlige tilfælde. Vi har observeret en del motorkøretøjer (ATV'er), som kører rundt på stranden med stor hastighed. Er det tilladt? 2) Gælder vedtægterne vedr. hastighed på max 30 km i timen kun biler, eller gælder det også knallerter, scootere, ATV'er mv.? Iøvrigt vil vi bede bestyrelsen indskærpe beboerne at holde deres hunde inden døre om aftenen/natten, da der i perioder er meget larm pga. gøende/løsgående hunde. Venlig hilsen Birgitte og Thomas Brinck Grævlingehøjvej 45 jeg vil gerne have optaget følgende punkt på dagsordenen for generalforsamlingen: Der opstilles en bænk med ryglæn på hjørnet hvor den gamle telefonboks var placeret på grævlingehøjvej,så trætte og ældre beboere kan hvile sig på vej op ad bakken. Jeg kan desværre ikke selv komme til generalforsamlingen, men forslaget taler jo også for sig selv. Godt møde Steen Loiborg, Grævlingevej 10, Kregme Telf:

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark.

Referat af ordinær generalforsamling. Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. ADVOKATFIRMAET J.nr. 00196 SCJ/vj Referat af ordinær generalforsamling Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Referat af ordinær generalforsamling i Øksenmølle-Grundejerforening og Vandværk I/S Tid og sted: Lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00 i Tirstruphallen Fremmødt: 86 personer, repræsenterende 69 grunde. Dagsorden:

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling 15. maj 2010 Referat: Jubilæums Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Ca. 50 deltagere. 1. Valg af dirigent - Christian Lauridsen - Venøvej 14 - blev valgt. 2. Beretningen fra formanden -Sven Erik bød velkommen og aflagde derefter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere