Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slot.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk"

Transkript

1 1 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Cykler Eleverne har ved skolestart mulighed for at medbringe en cykel. Det er elevernes eget ansvar at sørge for at cyklerne er driftsikre - og skal således selv sørge for at medbringe lappegrej. I perioden mellem efterårsferien og påskeferien kan det pga. vind og vejr ikke anbefales, at eleverne har deres cykel stående på skolen, da vi desværre ikke kan tilbyde at cyklerne opbevares inden døre. De afsluttende prøver Den seneste lovændring har i 10. klasse åbnet op for muligheden, at gå til de afsluttende prøver allerede efter 1. semester - dvs. i december måned. Vi skal understege, at Nordborg Slots Efterskole ikke tilbyder denne mulighed, da vores skoletilbud strækker sig over 43 uger. Som efterskole vægter vi i høj grad også den enkelte elevs faglige udvikling. Derfor har vi en forventning om at alle vores elever går op til de afsluttende prøver i de prøvefag de har fulgt i løbet af skoleåret. Vi mener, at de afsluttende prøver er en rigtig god mulighed for eleverne til at træne i, at gå til eksamen en disciplin, som de alle vil blive udsat for på ungdomsuddannelserne. Framelding til en skriftlig eller mundtlig prøve, vil derfor kun komme i betragtning efter en dialog mellem forældre, faglærer og forstander. Elevfester På efterskolen afholder vi i løbet at skoleåret op til flere alkoholfrie fester sammen med eleverne. Dette gør vi bl.a. fordi vi mener, at det er vigtigt at vise eleverne, at man sagtens kan more sig uden at være påvirket af alkohol. Det er dog ikke usædvanligt, at eleverne i løbet af skoleåret i nogle weekender selv tager initiativ til at arrangere private elevfester (f.eks. i et forsamlingshus). I udgangspunktet(jf. vores alkoholpolitik), er vi hverken interesserede i at spille en aktiv rolle i forbindelse med elevfesterne - eller i at eleverne f.eks. opbevarer alkohol på efterskolen før eller efter festerne. Vi vil dog meget gerne hjælpe elever og forældre til, at der kan skabes en kultur der gør, at elevfesterne kan afholdes i trygge rammer men samtidig med en passende distance til efterskolens hverdag og virke. Vi anbefaler i udgangspunktet, at der nedsættes et forældreudvalg, som kan fungere som sparringspartnere for eleverne og være aktiv deltagende i forbindelse med planlægning og afvikling af festerne. Flytning Husk at meddele det til skolen, hvis I skifter adresse eller kontaktoplysninger uanset om det er permanent eller midlertidigt. Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slot.dk I bedes desuden løbende sørge for at holde jeres personlige kontaktoplysninger på VIGGO opdaterede.

2 2 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Forsikring I udgangspunktet er det ikke nødvendigt at tegne særlige forsikringer for et efterskoleophold. Ved indbrud og tyveri dækker hjemmets indboforsikring - også når eleven er på efterskolen. I skal dog være opmærksomme på, at betingelserne i en traditionel indboforsikring typisk siger, at der skal være tydelige tegn på indbrud for, at man kan opnå erstatning. Vi opfordrer derfor Jer forældre til, at tage en snak med jeres børn om vigtigheden af, at de husker at lukke/låse døre og vinduer efter sig, når de forlader værelset... Efter et stykke tid på skolen glemmer eleverne desværre ofte at være agtsomme, da de opfatter skolen som deres hjem og har uanet tillid til deres omgivelser. Men med en offentlig park lige udenfor vinduerne, og med flere tusinde besøgende gæster og turister i løbet af året, vil der altid være en risiko for at ting kan forsvinde, hvis de ikke bliver opbevaret forsvarligt. Vi vil naturligvis løbende minde eleverne om vigtigheden af at lukke og låse! Vi skal desuden kraftigt opfordre til, at værdigenstande opbevares i elevens eget aflåselige skab på værelset, ligesom at vi opfordrer til, at eleverne ikke opbevarer større kontantbeløb på værelset, men i stedet bruger hævekort (f.eks. VISA Elektron), hvor de i stedet kan hæve penge i en af byens hæveautomater efter behov. Vi anbefaler desuden at alle elever er omfattet af en privat ulykkesforsikring og en årlig rejseforsikring. I forbindelse med vores rejser tegner efterskolen desuden - efter en konkret risikovurdering eventuelle nødvendige udvidede rejseforsikringer! Forældrearrangementer Forældredøgn: Lørdag d. 22. august kl søndag d. 23. august ca. kl , afholder vi Forældredøgn. Her indbydes alle forældre til et hyggeligt arrangement indeholdende - bl.a. SLOT ROCK om lørdagen samt foredrag, fortælling og sang, spisning og workshops om søndagen. Prisen for deltagelse er 400 kr. pr. person, hvilket inkluderer både entré og overnatning, samt alle måltider både lørdag og søndag. Lørdag aften er der i forbindelse med SLOT ROCK, desuden muligt at købe øl, vin, vand og snacks til fornuftige priser. Læs evt. mere på Trivselssamtaler: Torsdag d. 24. september er der mulighed for en trivselssamtale med kontaktgruppelæreren. Forældrene aftaler (pr. mail) selv tid med kontaktgruppelæreren i tidsrummet mellem kl (Nærmere info kan ses på VIGGO i løbet af august 2015) Juleafslutning: Lørdag d. 19. december inviteres forældre og søskende traditionen tro til vores årlige juleafslutning. Arrangementet starter kl og slutter omkring kl , hvorefter eleverne kan rejse hjem på juleferie. (Invitation og det endelige program kan ses på VIGGO i løbet af november 2015) Fagsamtaler: Fredag d. 8. Januar og fredag d. 15. Januar fra kl afholder vi fagsamtaler. Her har I sammen med eleven mulighed for, at få en faglig snak med de respektive lærere i elevens fagteam. Det er ikke nødvendigt at reservere tid, da samtlige lærere vil være til stede i Spisesalen og/eller Arenaen i det ovennævnte tidsrum. Det er ikke obligatorisk at deltage i fagsamtalerne og I vælger derfor selv i udgangspunktet om I ønsker at deltage. Såfremt skolen vurderer, at der er et særligt behov for en fagsamtale, vil I modtage en indkaldelse fra kontaktgruppelæreren inden juleferien. (Nærmere info vil kunne findes på VIGGO i løbet af december 2015) Undervejs i skoleåret vil vi desuden løbende arrangere, at f.eks. forældre, søskende og bedsteforældre også i andre sammenhænge kan besøge eleverne og opleve stemningen på efterskolen.

3 3 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Fritagelse Fra Undervisningsministeriets side er vi pålagt, at give vores elever en bestemt mængde undervisning eller planlagt samvær pr. uge. Dette betyder samtidigt, at vi ikke har beføjelse til at fritage vores elever fra undervisningen, med mindre der foreligger en meget god grund til fraværet. Vælger I alligevel at fritage jeres barn fra undervisningen uden gyldig årsag, skal vi ifølge ministeriet melde eleven ud i den pågældende uge, hvilket betyder at statstilskud og taxametertilskud bortfalder. Som kompensation for de manglende tilskud, vil forældrenes egenbetaling derfor blive forøget med, hvad der svarer til en uges statstilskud (ca ,- kr. pr. elev.). Eksempler på gyldige årsager: Sygdom Besøg hos læge eller tandlæge Uddannelsesbesøg Guldbryllup, Sølvbryllup, Bryllup, Forældres runde fødselsdage Konfirmation Begravelse Eksempler på ugyldige årsager: At kunne nå et tidligere tog à komme før hjem (Ski)ferie med familien Ordinære familiearrangementer Sidste skoledag med den gamle klasse For at minimere fraværet - så det ikke går ud over undervisningen, anmoder vi desuden om at I placerer besøg hos læger eller tandlæger i de forlængede og forskudte weekender (se kalender). Husk i øvrigt at give kontaktgruppelæreren besked god tid i forvejen gerne pr. mail eller via VIGGO Fælleskørsel En adresseliste over alle skolens elever kan findes på VIGGO fra omkring 1. Juli - eller så snart vi fra alle familier, har modtaget en underskrevet samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen er vedlagt nyhedsbrevet udsendt i marts 2015, klar til underskrift og returnering Hjemve Vi oplever hvert år at enkelte elever, af forskellige årsager, får hjemve i løbet af efterskoleopholdet. Vores erfaring siger, at jo hurtigere vi bliver gjort opmærksom på problemet (som langt oftest opleves af forældrene, når eleven er hjemme på weekend), desto bedre kan vi være behjælpelige med at tackle den svære situation. Vi vil derfor gerne opfordre til at I hurtigst muligt tager kontakt til kontaktlæreren, hvis I oplever tilfælde af hjemve eller har andre bekymringer. Vi kan gøre meget, hvis vi bliver orienteret tidligt! Kalender for skoleåret Er vedlagt nyhedsbrevet udsendt i marts og kan senere i en opdateret version findes på VIGGO under fildeling/forældre/kalender. Bemærk: I bedes være særligt opmærksomme på de planlagte bliveweekender og at de tre dage op til påske er undervisningsdage.

4 4 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Kontakt Det er alle ugens dage muligt at kontakte skolen på telefon: Telefontider: Kontor: kl (Hverdage) Vagtlærer: kl (Hverdage) I weekenden er telefonen åben i hele perioden fra fredag kl til søndag kl I forbindelse med f.eks. måltider og fællesarrangementer vil I dog kunne opleve, at I bliver bedt om at ringe tilbage senere - eller alternativt, at sende os en mail på: slot.dk I tidsrummet fra kl på hverdage, kan forstanderen i akut nødstilfælde altid træffes på mobil: Kontaktlærer Det er kontaktlæreren, der er den primære kontaktperson til hjemmet. Det er således kontaktlæreren, som løbende vil sørge for, at I holdes informeret om jeres barns trivsel på efterskolen. I særlige tilfælde vil det også være relevant, at viceforstanderen indgår i forældrekontakten. Af erfaring ved vi, at der er stor forskel på forældres forventninger til kommunikationsniveauet, derfor vil vi gerne gøre opmærksom på, at I også altid er meget velkomne til at kontakte os, hvis der er noget I mangler at få besked om, eller hvis I bare har brug for en snak... Skulle der være specifikke ting I ønsker at informere om allerede i dag, så giv os gerne besked. Medicin eller andre særlige forhold I udgangspunktet må eleverne ikke medbringe deres egen medicin på skolen. Skolen har smertestillinde- og andre former for håndkøbsmedicin, som eleverne kan få udleveret ved henvendelse til vagtlæreren eller på kontoret. Lægeordineret medicin må gerne medbringes, såfremt kontaktlæreren bliver orienteret. (Afhængig at medicinens type, kan det komme på tale at elevens medicin opbevares i et aflåst skab på kontoret.) Mobiltelefoner På Nordborg Slots Efterskole har vi kun få begrænsninger om hvor og hvornår eleverne må benytte deres mobiltelefon. Vi har således en klar forventning om, at vores elever anvender mobiltelefonen med respekt for andre. Det vil sige at mobiltelefonen i undervisnings- og samværssituationer nødvendigvis kun må ligge i lommen og enten er slukket eller på lydløs. Hensynsløs brug af mobiltelefonen vil på den enkelte lærers foranledning kunne betyde, at mobiltelefonen inddrages i en kortere eller længere periode typisk 1 uge. Det er som forældre vigtigt at være opmærksom på, at elevernes hurtige og spontane brug af mobiltelefonen og andre elektroniske medier, desværre ikke altid er hensigtsmæssig i konfliktsituationer på en efterskole. Da en konflikt sjældent bliver løst på få minutter, er det derfor som forældre vigtigt at slå koldt vand i blodet, hvis I skulle opleve at blive ringet op, mens temperamentet er allermest i kog. Når I har trøstet jeres barn, så lav en aftale om at I tales ved dagen efter, når der igen er kommet lidt ro på. Det giver som regel også et lidt mere nuanceret billede af konfliktsituationen. Konfliktløsning er desuden et vigtigt element i elevernes dannelsesproces på efterskolen. Det er derfor også vigtigt, at det er eleven selv, som er medvirkende til at løse konflikten i samarbejde med skolens øvrige elever samt medarbejdere.

5 5 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Pc er og IT- politik På Nordborg Slots Efterskole er computeren primært et arbejdsredskab, som vi anvender i undervisningen. Til det kommende skoleår skal eleverne selv medbringe en ipad eller MacBook. Vi mener at det giver en lang række fordele, bl.a. i forhold til at alle eleverne vil have det samme udgangspunkt (software og styresystem). Eleverne skal derfor, medmindre andet er aftalt, ALTID medbringe ipad en eller MacBook en i undervisningen. Eleverne vil i løbet at den første uge blive introduceret til skolens trådløse netværk. Eleverne vil herefter have administreret adgang til netværket, så de bl.a. har muligheden for at gå på Internettet, VIGGO og printe ud på skolens printere. Det er den enkelte elevs ansvar at passe ordentligt på udstyret - både i forhold til sikker opbevaring, samt at sørge for evt. nødvendige opdateringer, vedligehold og reparationer. Det er tilladt for eleverne - men bestemt ikke nødvendigt - at medbringe deres egen bærbare computer på efterskolen. Det er dog kun efter aftale tilladt at medbringe egen computer i undervisningen, hvorfor brugen af denne hovedsagligt vil være i fritidsøjemed. Endeligt vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi ikke yder service på elevernes egne computere. Hele skolens IT- politik er i øvrigt tilgængelig på VIGGO snarest. Post Det er muligt at sende post til eleverne på adressen: Nordborg Slots Efterskole Slotsgrunden Nordborg Att.: elevens navn Det er vigtigt at forsendelserne ikke indeholder kontanter (hverken sedler eller mønter). Ligeledes anbefaler vi kraftigt at pakker og breve med andet værdifuldt indhold f.eks. gaver til fødselsdage - sendes anbefalet. Modtaget post uddeles personligt til modtageren i forbindelse med middagsmaden. Rejserne (krav og kodeks) Det drejer sig om at SE og ikke at blive set Du skal ikke vække opsigt i kraft af adfærd, støjniveau eller udseende. Vær stille og opmærksom og lyt og lær Når der er nogen der holder foredrag eller fortæller til hele klassen eller skolen, skal du være klar. Vær hjælpsom Der er mange ting, der skal klappe, og din hjælpsomhed har stor betydning. Det kommer ikke an på, hvordan du HAR det, men hvordan du TA R det Alt går ikke altid som planlagt, men vær positiv og få det bedste ud af det. Det er en del af oplevelsen! Overhold aftaler Mød op til tiden, vær frisk og klar

6 6 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Rygning Siden 1. august 2007 har Nordborg Slots Efterskole været en røgfri efterskole og arbejdsplads. På elevernes og medarbejdernes opfordring, vil vi derfor venligt henstille til at forældre og andre besøgende heller ikke ryger på efterskolens område. Folketinget vedtog i 2012 en stramning af rygeloven, som betyder et totalt rygeforbud på alle institutioner, som arbejder med unge under 18 år. I forhold til gældende praksis på Nordborg Slots Efterskole er dette ikke nogen ændring, bortset fra at overtrædelse af forbuddet vil kunne medføre bødestraf. Hele skolens rygepolitik kan læses på skolens hjemmeside samt VIGGO. Samværsregler På Nordborg Slots Efterskole dannes i samarbejdets kunst. For at alle kan føle sig trygge, har vi opstillet nogle regler, som skal følges af alle. Derfor indgår vi en samarbejdsaftale med hver enkelt elev om at bære sin del af ansvaret for fællesskabet. Når over 140 unge er sammen, er det vigtigt at opstille nogle regler. Det er ikke regler for reglernes skyld men det er regler, som sikrer, at alle kan føle sig trygge og få det ud af opholdet, som de forventer. Reglerne er klare og kan ikke diskuteres. Du skal derfor være enig i reglerne, inden du bestemmer dig for at komme her: Brug eller besiddelse af øl, spiritus, hash eller andre euforiserende stoffer er ikke tilladt. Tyveri under enhver form accepteres ikke. Mobning og voldelig eller truende adfærd tolereres ikke. Du skal overholde skolens rygepolitik Samarbejde bygger ikke bare på regler. Det følgende kalder vi derfor ikke for regler, men for en samarbejdsaftale, som vi forventer, du overholder. Aftalen går ud på, at du: møder til tiden deltager aktivt og konstruktivt i skolens undervisnings- og samværsaktiviteter hjælper til med praktiske gøremål rengøring, madlavning mv. laver lektier er en omgængelig og god kammerat viser respekt for alle skolens elever og medarbejdere passer godt på de fysiske rammer Reglerne gælder når eleverne befinder sig i efterskolens varetægt, eller i anden henseende repræsenterer efterskolen (f.eks. på rejser til/fra efterskolen med offentlig transport, skriver indlæg på sociale medier m.fl.). Overtrædelse af skolens regler eller gentagne brud på samarbejdsaftalen kan medføre bortvisning.

7 7 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Skoletøj I forbindelse med skolestarten køber efterskolen hvert år en trøje til alle vores elever. Vi forventer naturligvis at eleverne har trøjen på skolen, så de kan bruge den i forbindelse med forskellige arrangementer. Vi tilbyder desuden vores elever muligheden for, at købe tøj fra vores egen særligt udvalgte kollektion. I kollektionen indgår bl.a. et løbesæt, et joggingsæt, T- shirts og shorts, som kan bestilles og købes til en fornuftig pris i Sportigan, Nordborg. Standard ugeskema Kan findes på VIGGO under /fildeling/forældre/skema eller løbende under dine arrangementer på forsiden. Sygemeldingsprocedure Såfremt jeres barn bliver syg i løbet af weekenden eller af andre årsager ikke er i stand til at vende tilbage til efterskolen søndag aften til normal tid(senest kl ), kontaktes vagtlæreren på tlf eller e- mail: slot.dk Det er vigtigt, at det er forældrene personligt der kontakter skolen, og IKKE eleven selv. Skolen registrerer elevernes sygdom på skolen via VIGGO, hvor elevens sygdom og fravær således også kan følges af forældrene under elevens brugerprofil. Bliver en elev alvorligt syg eller har flere sygedage end gennemsnittet, vil kontaktlæreren tage telefonisk kontakt til forældrene. (Intet nyt er i reglen godt nyt J ) Transport I forbindelse med transporten mellem skole og hjem, tilbyder vi vores elever følgende gratis transportmulighed. Fredag(e) Kl Søndag(e) Kl Kl Kl Afgang med bus til Sønderborg Lufthavn, Sønderborg Banegård og Motorvejsafkørsel 15 (Søgård) (ankomst til Sønderborg passer med både fly og togafgange - ankomst til motorvejsafkørsel 15 cirka kl. 16) Afgang fra Motorvejsafkørsel 15 (Søgård) (Eleverne hentes med bus og køres direkte til NSE) Afgang fra Sønderborg Lufthavn (Eleverne køres til Sønderborg Banegård og herfra direkte til NSE) Afgang Sønderborg Banegård (Eleverne køres direkte til NSE) Det er gratis at benytte transportordningen, men det kræver at eleven tilmelder sig i weekendformularen. Transportordningen tilpasses undervejs i skoleåret i det omfang det er muligt/nødvendigt i forhold til eventuelle ændringer i de offentlige køreplaner og ved forlængede og forskudte weekender.

8 8 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Weekender Eleverne har altid muligheden for at blive på skolen i weekenderne. Vi opfordrer således også eleverne til at blive i alle de weekender de måtte have lyst, efter princippet: desto flere, jo bedre... Af hensyn til køkkenet og weekendlærernes planlægning, er det dog nødvendigt at eleverne udfylder den digitale weekendformular på viggonet senest mandag. Ved for sen tilmelding, tillader vi os retten til at afvise elevens ønske om at deltage i weekenden, dog kun i tilfælde af, at det ikke er foreneligt med det planlagte program for weekenden. Denne beslutning er altid weekendlærernes! Eleverne skal ligeledes senest mandag krydse af om de ønsker at: benytte transportordninger, smøre madpakke til hjemrejsen, spise med på skolen søndag aften, have besøg af gæster i løbet af weekenden eller om de har et andet opholdssted i weekenden end hjemmet. Såfremt opholdsstedet ikke er eget hjem, forventer vi eleverne selv koordinerer dette med de respektive forældre. Bliveweekender: Skoleåret 2015/16 byder i udgangspunktet på 3 bliveweekender. 1. Bliveweekend: august 2015 Introweekend 2. Bliveweekend: 21. august august 2015 Forældredøgn 3. Bliveweekend: juni 2016 Nordals Musikfestival Forlængede og forskudte weekender: Der kan i forbindelse med andre aktiviteter også forekomme weekender, hvor eleverne ikke tidsmæssigt kan nå at komme hjem på weekend - eller hvor undervisningen er placeret i dele af weekenden. I tilfælde heraf, har vi valgt at lave enten en forskudt weekend eller en forlænget weekend, som støder op til weekenden umiddelbart før eller efter aktiviteten.

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

FORÆLDREFOLDER 2013-14

FORÆLDREFOLDER 2013-14 FORÆLDREFOLDER 2013-14 Gode og nyttige oplysninger for forældre. Faaborgegnens Efterskole udgiver hvert år en folder til nybagte efterskoleforældre. Folderen indeholder en lang række praktiske oplysninger

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

mandag den 12. august

mandag den 12. august Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for anden

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Grenaa Gymnasiums Kostskole

Grenaa Gymnasiums Kostskole Grenaa Gymnasiums Kostskole Kostskolens Studie- og ordensregler Velkommen til Grenaa! At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse, og at bo hjemme hos familien. Du kan i

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Håndbogen 2015/16. Mina Hindholm Efterskole. Mina Hindholm-kulturen

Håndbogen 2015/16. Mina Hindholm Efterskole. Mina Hindholm-kulturen Mina Hindholm Efterskole Håndbogen 2015/16 Mina Hindholm-kulturen I denne ABC håndbog bliver du præsenteret for reglerne på Mina Hindholm Efterskole, som tager udgangspunkt i et muslimsk værdigrundlag.

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole SKOLEKONTRAKT Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole I denne kontrakt har vi samlet en række vigtige oplysninger, som vi vil sikre os, at forældre og elever på Mellerup Efterskole er

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Til alle elever på Frøstruphave Efterskole i skoleåret 2013-14 og deres forældre. Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge flytter ind på vores

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere