Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slot.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk"

Transkript

1 1 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Cykler Eleverne har ved skolestart mulighed for at medbringe en cykel. Det er elevernes eget ansvar at sørge for at cyklerne er driftsikre - og skal således selv sørge for at medbringe lappegrej. I perioden mellem efterårsferien og påskeferien kan det pga. vind og vejr ikke anbefales, at eleverne har deres cykel stående på skolen, da vi desværre ikke kan tilbyde at cyklerne opbevares inden døre. De afsluttende prøver Den seneste lovændring har i 10. klasse åbnet op for muligheden, at gå til de afsluttende prøver allerede efter 1. semester - dvs. i december måned. Vi skal understege, at Nordborg Slots Efterskole ikke tilbyder denne mulighed, da vores skoletilbud strækker sig over 43 uger. Som efterskole vægter vi i høj grad også den enkelte elevs faglige udvikling. Derfor har vi en forventning om at alle vores elever går op til de afsluttende prøver i de prøvefag de har fulgt i løbet af skoleåret. Vi mener, at de afsluttende prøver er en rigtig god mulighed for eleverne til at træne i, at gå til eksamen en disciplin, som de alle vil blive udsat for på ungdomsuddannelserne. Framelding til en skriftlig eller mundtlig prøve, vil derfor kun komme i betragtning efter en dialog mellem forældre, faglærer og forstander. Elevfester På efterskolen afholder vi i løbet at skoleåret op til flere alkoholfrie fester sammen med eleverne. Dette gør vi bl.a. fordi vi mener, at det er vigtigt at vise eleverne, at man sagtens kan more sig uden at være påvirket af alkohol. Det er dog ikke usædvanligt, at eleverne i løbet af skoleåret i nogle weekender selv tager initiativ til at arrangere private elevfester (f.eks. i et forsamlingshus). I udgangspunktet(jf. vores alkoholpolitik), er vi hverken interesserede i at spille en aktiv rolle i forbindelse med elevfesterne - eller i at eleverne f.eks. opbevarer alkohol på efterskolen før eller efter festerne. Vi vil dog meget gerne hjælpe elever og forældre til, at der kan skabes en kultur der gør, at elevfesterne kan afholdes i trygge rammer men samtidig med en passende distance til efterskolens hverdag og virke. Vi anbefaler i udgangspunktet, at der nedsættes et forældreudvalg, som kan fungere som sparringspartnere for eleverne og være aktiv deltagende i forbindelse med planlægning og afvikling af festerne. Flytning Husk at meddele det til skolen, hvis I skifter adresse eller kontaktoplysninger uanset om det er permanent eller midlertidigt. Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slot.dk I bedes desuden løbende sørge for at holde jeres personlige kontaktoplysninger på VIGGO opdaterede.

2 2 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Forsikring I udgangspunktet er det ikke nødvendigt at tegne særlige forsikringer for et efterskoleophold. Ved indbrud og tyveri dækker hjemmets indboforsikring - også når eleven er på efterskolen. I skal dog være opmærksomme på, at betingelserne i en traditionel indboforsikring typisk siger, at der skal være tydelige tegn på indbrud for, at man kan opnå erstatning. Vi opfordrer derfor Jer forældre til, at tage en snak med jeres børn om vigtigheden af, at de husker at lukke/låse døre og vinduer efter sig, når de forlader værelset... Efter et stykke tid på skolen glemmer eleverne desværre ofte at være agtsomme, da de opfatter skolen som deres hjem og har uanet tillid til deres omgivelser. Men med en offentlig park lige udenfor vinduerne, og med flere tusinde besøgende gæster og turister i løbet af året, vil der altid være en risiko for at ting kan forsvinde, hvis de ikke bliver opbevaret forsvarligt. Vi vil naturligvis løbende minde eleverne om vigtigheden af at lukke og låse! Vi skal desuden kraftigt opfordre til, at værdigenstande opbevares i elevens eget aflåselige skab på værelset, ligesom at vi opfordrer til, at eleverne ikke opbevarer større kontantbeløb på værelset, men i stedet bruger hævekort (f.eks. VISA Elektron), hvor de i stedet kan hæve penge i en af byens hæveautomater efter behov. Vi anbefaler desuden at alle elever er omfattet af en privat ulykkesforsikring og en årlig rejseforsikring. I forbindelse med vores rejser tegner efterskolen desuden - efter en konkret risikovurdering eventuelle nødvendige udvidede rejseforsikringer! Forældrearrangementer Forældredøgn: Lørdag d. 22. august kl søndag d. 23. august ca. kl , afholder vi Forældredøgn. Her indbydes alle forældre til et hyggeligt arrangement indeholdende - bl.a. SLOT ROCK om lørdagen samt foredrag, fortælling og sang, spisning og workshops om søndagen. Prisen for deltagelse er 400 kr. pr. person, hvilket inkluderer både entré og overnatning, samt alle måltider både lørdag og søndag. Lørdag aften er der i forbindelse med SLOT ROCK, desuden muligt at købe øl, vin, vand og snacks til fornuftige priser. Læs evt. mere på Trivselssamtaler: Torsdag d. 24. september er der mulighed for en trivselssamtale med kontaktgruppelæreren. Forældrene aftaler (pr. mail) selv tid med kontaktgruppelæreren i tidsrummet mellem kl (Nærmere info kan ses på VIGGO i løbet af august 2015) Juleafslutning: Lørdag d. 19. december inviteres forældre og søskende traditionen tro til vores årlige juleafslutning. Arrangementet starter kl og slutter omkring kl , hvorefter eleverne kan rejse hjem på juleferie. (Invitation og det endelige program kan ses på VIGGO i løbet af november 2015) Fagsamtaler: Fredag d. 8. Januar og fredag d. 15. Januar fra kl afholder vi fagsamtaler. Her har I sammen med eleven mulighed for, at få en faglig snak med de respektive lærere i elevens fagteam. Det er ikke nødvendigt at reservere tid, da samtlige lærere vil være til stede i Spisesalen og/eller Arenaen i det ovennævnte tidsrum. Det er ikke obligatorisk at deltage i fagsamtalerne og I vælger derfor selv i udgangspunktet om I ønsker at deltage. Såfremt skolen vurderer, at der er et særligt behov for en fagsamtale, vil I modtage en indkaldelse fra kontaktgruppelæreren inden juleferien. (Nærmere info vil kunne findes på VIGGO i løbet af december 2015) Undervejs i skoleåret vil vi desuden løbende arrangere, at f.eks. forældre, søskende og bedsteforældre også i andre sammenhænge kan besøge eleverne og opleve stemningen på efterskolen.

3 3 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Fritagelse Fra Undervisningsministeriets side er vi pålagt, at give vores elever en bestemt mængde undervisning eller planlagt samvær pr. uge. Dette betyder samtidigt, at vi ikke har beføjelse til at fritage vores elever fra undervisningen, med mindre der foreligger en meget god grund til fraværet. Vælger I alligevel at fritage jeres barn fra undervisningen uden gyldig årsag, skal vi ifølge ministeriet melde eleven ud i den pågældende uge, hvilket betyder at statstilskud og taxametertilskud bortfalder. Som kompensation for de manglende tilskud, vil forældrenes egenbetaling derfor blive forøget med, hvad der svarer til en uges statstilskud (ca ,- kr. pr. elev.). Eksempler på gyldige årsager: Sygdom Besøg hos læge eller tandlæge Uddannelsesbesøg Guldbryllup, Sølvbryllup, Bryllup, Forældres runde fødselsdage Konfirmation Begravelse Eksempler på ugyldige årsager: At kunne nå et tidligere tog à komme før hjem (Ski)ferie med familien Ordinære familiearrangementer Sidste skoledag med den gamle klasse For at minimere fraværet - så det ikke går ud over undervisningen, anmoder vi desuden om at I placerer besøg hos læger eller tandlæger i de forlængede og forskudte weekender (se kalender). Husk i øvrigt at give kontaktgruppelæreren besked god tid i forvejen gerne pr. mail eller via VIGGO Fælleskørsel En adresseliste over alle skolens elever kan findes på VIGGO fra omkring 1. Juli - eller så snart vi fra alle familier, har modtaget en underskrevet samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen er vedlagt nyhedsbrevet udsendt i marts 2015, klar til underskrift og returnering Hjemve Vi oplever hvert år at enkelte elever, af forskellige årsager, får hjemve i løbet af efterskoleopholdet. Vores erfaring siger, at jo hurtigere vi bliver gjort opmærksom på problemet (som langt oftest opleves af forældrene, når eleven er hjemme på weekend), desto bedre kan vi være behjælpelige med at tackle den svære situation. Vi vil derfor gerne opfordre til at I hurtigst muligt tager kontakt til kontaktlæreren, hvis I oplever tilfælde af hjemve eller har andre bekymringer. Vi kan gøre meget, hvis vi bliver orienteret tidligt! Kalender for skoleåret Er vedlagt nyhedsbrevet udsendt i marts og kan senere i en opdateret version findes på VIGGO under fildeling/forældre/kalender. Bemærk: I bedes være særligt opmærksomme på de planlagte bliveweekender og at de tre dage op til påske er undervisningsdage.

4 4 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Kontakt Det er alle ugens dage muligt at kontakte skolen på telefon: Telefontider: Kontor: kl (Hverdage) Vagtlærer: kl (Hverdage) I weekenden er telefonen åben i hele perioden fra fredag kl til søndag kl I forbindelse med f.eks. måltider og fællesarrangementer vil I dog kunne opleve, at I bliver bedt om at ringe tilbage senere - eller alternativt, at sende os en mail på: slot.dk I tidsrummet fra kl på hverdage, kan forstanderen i akut nødstilfælde altid træffes på mobil: Kontaktlærer Det er kontaktlæreren, der er den primære kontaktperson til hjemmet. Det er således kontaktlæreren, som løbende vil sørge for, at I holdes informeret om jeres barns trivsel på efterskolen. I særlige tilfælde vil det også være relevant, at viceforstanderen indgår i forældrekontakten. Af erfaring ved vi, at der er stor forskel på forældres forventninger til kommunikationsniveauet, derfor vil vi gerne gøre opmærksom på, at I også altid er meget velkomne til at kontakte os, hvis der er noget I mangler at få besked om, eller hvis I bare har brug for en snak... Skulle der være specifikke ting I ønsker at informere om allerede i dag, så giv os gerne besked. Medicin eller andre særlige forhold I udgangspunktet må eleverne ikke medbringe deres egen medicin på skolen. Skolen har smertestillinde- og andre former for håndkøbsmedicin, som eleverne kan få udleveret ved henvendelse til vagtlæreren eller på kontoret. Lægeordineret medicin må gerne medbringes, såfremt kontaktlæreren bliver orienteret. (Afhængig at medicinens type, kan det komme på tale at elevens medicin opbevares i et aflåst skab på kontoret.) Mobiltelefoner På Nordborg Slots Efterskole har vi kun få begrænsninger om hvor og hvornår eleverne må benytte deres mobiltelefon. Vi har således en klar forventning om, at vores elever anvender mobiltelefonen med respekt for andre. Det vil sige at mobiltelefonen i undervisnings- og samværssituationer nødvendigvis kun må ligge i lommen og enten er slukket eller på lydløs. Hensynsløs brug af mobiltelefonen vil på den enkelte lærers foranledning kunne betyde, at mobiltelefonen inddrages i en kortere eller længere periode typisk 1 uge. Det er som forældre vigtigt at være opmærksom på, at elevernes hurtige og spontane brug af mobiltelefonen og andre elektroniske medier, desværre ikke altid er hensigtsmæssig i konfliktsituationer på en efterskole. Da en konflikt sjældent bliver løst på få minutter, er det derfor som forældre vigtigt at slå koldt vand i blodet, hvis I skulle opleve at blive ringet op, mens temperamentet er allermest i kog. Når I har trøstet jeres barn, så lav en aftale om at I tales ved dagen efter, når der igen er kommet lidt ro på. Det giver som regel også et lidt mere nuanceret billede af konfliktsituationen. Konfliktløsning er desuden et vigtigt element i elevernes dannelsesproces på efterskolen. Det er derfor også vigtigt, at det er eleven selv, som er medvirkende til at løse konflikten i samarbejde med skolens øvrige elever samt medarbejdere.

5 5 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Pc er og IT- politik På Nordborg Slots Efterskole er computeren primært et arbejdsredskab, som vi anvender i undervisningen. Til det kommende skoleår skal eleverne selv medbringe en ipad eller MacBook. Vi mener at det giver en lang række fordele, bl.a. i forhold til at alle eleverne vil have det samme udgangspunkt (software og styresystem). Eleverne skal derfor, medmindre andet er aftalt, ALTID medbringe ipad en eller MacBook en i undervisningen. Eleverne vil i løbet at den første uge blive introduceret til skolens trådløse netværk. Eleverne vil herefter have administreret adgang til netværket, så de bl.a. har muligheden for at gå på Internettet, VIGGO og printe ud på skolens printere. Det er den enkelte elevs ansvar at passe ordentligt på udstyret - både i forhold til sikker opbevaring, samt at sørge for evt. nødvendige opdateringer, vedligehold og reparationer. Det er tilladt for eleverne - men bestemt ikke nødvendigt - at medbringe deres egen bærbare computer på efterskolen. Det er dog kun efter aftale tilladt at medbringe egen computer i undervisningen, hvorfor brugen af denne hovedsagligt vil være i fritidsøjemed. Endeligt vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi ikke yder service på elevernes egne computere. Hele skolens IT- politik er i øvrigt tilgængelig på VIGGO snarest. Post Det er muligt at sende post til eleverne på adressen: Nordborg Slots Efterskole Slotsgrunden Nordborg Att.: elevens navn Det er vigtigt at forsendelserne ikke indeholder kontanter (hverken sedler eller mønter). Ligeledes anbefaler vi kraftigt at pakker og breve med andet værdifuldt indhold f.eks. gaver til fødselsdage - sendes anbefalet. Modtaget post uddeles personligt til modtageren i forbindelse med middagsmaden. Rejserne (krav og kodeks) Det drejer sig om at SE og ikke at blive set Du skal ikke vække opsigt i kraft af adfærd, støjniveau eller udseende. Vær stille og opmærksom og lyt og lær Når der er nogen der holder foredrag eller fortæller til hele klassen eller skolen, skal du være klar. Vær hjælpsom Der er mange ting, der skal klappe, og din hjælpsomhed har stor betydning. Det kommer ikke an på, hvordan du HAR det, men hvordan du TA R det Alt går ikke altid som planlagt, men vær positiv og få det bedste ud af det. Det er en del af oplevelsen! Overhold aftaler Mød op til tiden, vær frisk og klar

6 6 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Rygning Siden 1. august 2007 har Nordborg Slots Efterskole været en røgfri efterskole og arbejdsplads. På elevernes og medarbejdernes opfordring, vil vi derfor venligt henstille til at forældre og andre besøgende heller ikke ryger på efterskolens område. Folketinget vedtog i 2012 en stramning af rygeloven, som betyder et totalt rygeforbud på alle institutioner, som arbejder med unge under 18 år. I forhold til gældende praksis på Nordborg Slots Efterskole er dette ikke nogen ændring, bortset fra at overtrædelse af forbuddet vil kunne medføre bødestraf. Hele skolens rygepolitik kan læses på skolens hjemmeside samt VIGGO. Samværsregler På Nordborg Slots Efterskole dannes i samarbejdets kunst. For at alle kan føle sig trygge, har vi opstillet nogle regler, som skal følges af alle. Derfor indgår vi en samarbejdsaftale med hver enkelt elev om at bære sin del af ansvaret for fællesskabet. Når over 140 unge er sammen, er det vigtigt at opstille nogle regler. Det er ikke regler for reglernes skyld men det er regler, som sikrer, at alle kan føle sig trygge og få det ud af opholdet, som de forventer. Reglerne er klare og kan ikke diskuteres. Du skal derfor være enig i reglerne, inden du bestemmer dig for at komme her: Brug eller besiddelse af øl, spiritus, hash eller andre euforiserende stoffer er ikke tilladt. Tyveri under enhver form accepteres ikke. Mobning og voldelig eller truende adfærd tolereres ikke. Du skal overholde skolens rygepolitik Samarbejde bygger ikke bare på regler. Det følgende kalder vi derfor ikke for regler, men for en samarbejdsaftale, som vi forventer, du overholder. Aftalen går ud på, at du: møder til tiden deltager aktivt og konstruktivt i skolens undervisnings- og samværsaktiviteter hjælper til med praktiske gøremål rengøring, madlavning mv. laver lektier er en omgængelig og god kammerat viser respekt for alle skolens elever og medarbejdere passer godt på de fysiske rammer Reglerne gælder når eleverne befinder sig i efterskolens varetægt, eller i anden henseende repræsenterer efterskolen (f.eks. på rejser til/fra efterskolen med offentlig transport, skriver indlæg på sociale medier m.fl.). Overtrædelse af skolens regler eller gentagne brud på samarbejdsaftalen kan medføre bortvisning.

7 7 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Skoletøj I forbindelse med skolestarten køber efterskolen hvert år en trøje til alle vores elever. Vi forventer naturligvis at eleverne har trøjen på skolen, så de kan bruge den i forbindelse med forskellige arrangementer. Vi tilbyder desuden vores elever muligheden for, at købe tøj fra vores egen særligt udvalgte kollektion. I kollektionen indgår bl.a. et løbesæt, et joggingsæt, T- shirts og shorts, som kan bestilles og købes til en fornuftig pris i Sportigan, Nordborg. Standard ugeskema Kan findes på VIGGO under /fildeling/forældre/skema eller løbende under dine arrangementer på forsiden. Sygemeldingsprocedure Såfremt jeres barn bliver syg i løbet af weekenden eller af andre årsager ikke er i stand til at vende tilbage til efterskolen søndag aften til normal tid(senest kl ), kontaktes vagtlæreren på tlf eller e- mail: slot.dk Det er vigtigt, at det er forældrene personligt der kontakter skolen, og IKKE eleven selv. Skolen registrerer elevernes sygdom på skolen via VIGGO, hvor elevens sygdom og fravær således også kan følges af forældrene under elevens brugerprofil. Bliver en elev alvorligt syg eller har flere sygedage end gennemsnittet, vil kontaktlæreren tage telefonisk kontakt til forældrene. (Intet nyt er i reglen godt nyt J ) Transport I forbindelse med transporten mellem skole og hjem, tilbyder vi vores elever følgende gratis transportmulighed. Fredag(e) Kl Søndag(e) Kl Kl Kl Afgang med bus til Sønderborg Lufthavn, Sønderborg Banegård og Motorvejsafkørsel 15 (Søgård) (ankomst til Sønderborg passer med både fly og togafgange - ankomst til motorvejsafkørsel 15 cirka kl. 16) Afgang fra Motorvejsafkørsel 15 (Søgård) (Eleverne hentes med bus og køres direkte til NSE) Afgang fra Sønderborg Lufthavn (Eleverne køres til Sønderborg Banegård og herfra direkte til NSE) Afgang Sønderborg Banegård (Eleverne køres direkte til NSE) Det er gratis at benytte transportordningen, men det kræver at eleven tilmelder sig i weekendformularen. Transportordningen tilpasses undervejs i skoleåret i det omfang det er muligt/nødvendigt i forhold til eventuelle ændringer i de offentlige køreplaner og ved forlængede og forskudte weekender.

8 8 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Weekender Eleverne har altid muligheden for at blive på skolen i weekenderne. Vi opfordrer således også eleverne til at blive i alle de weekender de måtte have lyst, efter princippet: desto flere, jo bedre... Af hensyn til køkkenet og weekendlærernes planlægning, er det dog nødvendigt at eleverne udfylder den digitale weekendformular på viggonet senest mandag. Ved for sen tilmelding, tillader vi os retten til at afvise elevens ønske om at deltage i weekenden, dog kun i tilfælde af, at det ikke er foreneligt med det planlagte program for weekenden. Denne beslutning er altid weekendlærernes! Eleverne skal ligeledes senest mandag krydse af om de ønsker at: benytte transportordninger, smøre madpakke til hjemrejsen, spise med på skolen søndag aften, have besøg af gæster i løbet af weekenden eller om de har et andet opholdssted i weekenden end hjemmet. Såfremt opholdsstedet ikke er eget hjem, forventer vi eleverne selv koordinerer dette med de respektive forældre. Bliveweekender: Skoleåret 2015/16 byder i udgangspunktet på 3 bliveweekender. 1. Bliveweekend: august 2015 Introweekend 2. Bliveweekend: 21. august august 2015 Forældredøgn 3. Bliveweekend: juni 2016 Nordals Musikfestival Forlængede og forskudte weekender: Der kan i forbindelse med andre aktiviteter også forekomme weekender, hvor eleverne ikke tidsmæssigt kan nå at komme hjem på weekend - eller hvor undervisningen er placeret i dele af weekenden. I tilfælde heraf, har vi valgt at lave enten en forskudt weekend eller en forlænget weekend, som støder op til weekenden umiddelbart før eller efter aktiviteten.

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

- Sætter spor. Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

- Sætter spor. Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, højskolesangbog,

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre.

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. Et efterskoleophold har en 7-dages uge. Vi opfordrer derfor til, at eleverne i nogle weekender

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Sofie Rifbjerg Efterskole. Nye muligheder og venner for livet

Sofie Rifbjerg Efterskole. Nye muligheder og venner for livet Sofie Rifbjerg Efterskole Nye muligheder og venner for livet Praktisk hæfte 2014/2015 Velkommen til Sofie Rifbjerg Efterskole, vi glæder os til sammen med Jer at skabe et rigtig godt skoleår. I det følgende

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 1/7 Håndbog for børn og forældre Denne håndbog er en samling af en lang række forskellige praktiske informationer. Idrætsfriskolen er en skole med få regler.

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Træningslejr Italien Påsken 2014. Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503

Træningslejr Italien Påsken 2014. Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503 Træningslejr Italien Påsken 2014 Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503 Foreløbig plan for træningslejren i påsken 2014 Tidstermin: Fra Herning: Afgang Ankomst

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Spisesal... 4 1.5 Weekender og sommerferie... 4 1.6 Internet... 4 1.7

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

www.vgie.dk vgie@vgie.dk 74541129 - #1 for kontor #2 for lærerværelse

www.vgie.dk vgie@vgie.dk 74541129 - #1 for kontor #2 for lærerværelse www.vgie.dk vgie@vgie.dk 74541129 - #1 for kontor #2 for lærerværelse Når så mange mennesker er samlet på et sted, opstår der naturligt et behov for et sæt regler. Vi forsøger at begrænse antallet af regler;

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Deltagerbrev til Landslejren 2011

Deltagerbrev til Landslejren 2011 Deltagerbrev til Landslejren 2011 Kære deltager Du sidder nu med deltagerbrevet til Landslejren 2011 på Sletten. Her står de sidste praktiske informationer som du får brug for i forbindelse med lejren.

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

Østrig 2015. Neukirchen. am Grossvenediger

Østrig 2015. Neukirchen. am Grossvenediger Østrig 2015 Neukirchen am Grossvenediger Det ligger her Neukirchen ligger i nationalparken Hohe Tauern mellem Zell am See og Gerlos, i hjertet af Kitzbüheler Alperne. Området 61 km pister 14 lifte Gratis

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Ungdomsskolens Skitur 2014

Ungdomsskolens Skitur 2014 Ungdomsskolens Skitur 2014 Turen går til.. Rejseplan Afgang fra Ungdomsskolen, Nordens Alle 1, Brønderslev fredag d. 14. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 med 2 busser. Inden afgang tjekkes pas + sygesikringsbevis

Læs mere

B e r n s t o r f f s m i nd e E f t e r s k o l e

B e r n s t o r f f s m i nd e E f t e r s k o l e Wildschönau, Østrig B e r n s t o r f f s m i n d e E f t e r s k o l e HVOR SKAL VI BO? VI SKAL BO PÅ TO HOTELLER I WILDSCHÖNAU I ØSTRIG Pension Sonnelfels Familie Weissbacher A- 6311 Wildschönau Mühltal

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere