Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slot.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk"

Transkript

1 1 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Cykler Eleverne har ved skolestart mulighed for at medbringe en cykel. Det er elevernes eget ansvar at sørge for at cyklerne er driftsikre - og skal således selv sørge for at medbringe lappegrej. I perioden mellem efterårsferien og påskeferien kan det pga. vind og vejr ikke anbefales, at eleverne har deres cykel stående på skolen, da vi desværre ikke kan tilbyde at cyklerne opbevares inden døre. De afsluttende prøver Den seneste lovændring har i 10. klasse åbnet op for muligheden, at gå til de afsluttende prøver allerede efter 1. semester - dvs. i december måned. Vi skal understege, at Nordborg Slots Efterskole ikke tilbyder denne mulighed, da vores skoletilbud strækker sig over 43 uger. Som efterskole vægter vi i høj grad også den enkelte elevs faglige udvikling. Derfor har vi en forventning om at alle vores elever går op til de afsluttende prøver i de prøvefag de har fulgt i løbet af skoleåret. Vi mener, at de afsluttende prøver er en rigtig god mulighed for eleverne til at træne i, at gå til eksamen en disciplin, som de alle vil blive udsat for på ungdomsuddannelserne. Framelding til en skriftlig eller mundtlig prøve, vil derfor kun komme i betragtning efter en dialog mellem forældre, faglærer og forstander. Elevfester På efterskolen afholder vi i løbet at skoleåret op til flere alkoholfrie fester sammen med eleverne. Dette gør vi bl.a. fordi vi mener, at det er vigtigt at vise eleverne, at man sagtens kan more sig uden at være påvirket af alkohol. Det er dog ikke usædvanligt, at eleverne i løbet af skoleåret i nogle weekender selv tager initiativ til at arrangere private elevfester (f.eks. i et forsamlingshus). I udgangspunktet(jf. vores alkoholpolitik), er vi hverken interesserede i at spille en aktiv rolle i forbindelse med elevfesterne - eller i at eleverne f.eks. opbevarer alkohol på efterskolen før eller efter festerne. Vi vil dog meget gerne hjælpe elever og forældre til, at der kan skabes en kultur der gør, at elevfesterne kan afholdes i trygge rammer men samtidig med en passende distance til efterskolens hverdag og virke. Vi anbefaler i udgangspunktet, at der nedsættes et forældreudvalg, som kan fungere som sparringspartnere for eleverne og være aktiv deltagende i forbindelse med planlægning og afvikling af festerne. Flytning Husk at meddele det til skolen, hvis I skifter adresse eller kontaktoplysninger uanset om det er permanent eller midlertidigt. Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slot.dk I bedes desuden løbende sørge for at holde jeres personlige kontaktoplysninger på VIGGO opdaterede.

2 2 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Forsikring I udgangspunktet er det ikke nødvendigt at tegne særlige forsikringer for et efterskoleophold. Ved indbrud og tyveri dækker hjemmets indboforsikring - også når eleven er på efterskolen. I skal dog være opmærksomme på, at betingelserne i en traditionel indboforsikring typisk siger, at der skal være tydelige tegn på indbrud for, at man kan opnå erstatning. Vi opfordrer derfor Jer forældre til, at tage en snak med jeres børn om vigtigheden af, at de husker at lukke/låse døre og vinduer efter sig, når de forlader værelset... Efter et stykke tid på skolen glemmer eleverne desværre ofte at være agtsomme, da de opfatter skolen som deres hjem og har uanet tillid til deres omgivelser. Men med en offentlig park lige udenfor vinduerne, og med flere tusinde besøgende gæster og turister i løbet af året, vil der altid være en risiko for at ting kan forsvinde, hvis de ikke bliver opbevaret forsvarligt. Vi vil naturligvis løbende minde eleverne om vigtigheden af at lukke og låse! Vi skal desuden kraftigt opfordre til, at værdigenstande opbevares i elevens eget aflåselige skab på værelset, ligesom at vi opfordrer til, at eleverne ikke opbevarer større kontantbeløb på værelset, men i stedet bruger hævekort (f.eks. VISA Elektron), hvor de i stedet kan hæve penge i en af byens hæveautomater efter behov. Vi anbefaler desuden at alle elever er omfattet af en privat ulykkesforsikring og en årlig rejseforsikring. I forbindelse med vores rejser tegner efterskolen desuden - efter en konkret risikovurdering eventuelle nødvendige udvidede rejseforsikringer! Forældrearrangementer Forældredøgn: Lørdag d. 22. august kl søndag d. 23. august ca. kl , afholder vi Forældredøgn. Her indbydes alle forældre til et hyggeligt arrangement indeholdende - bl.a. SLOT ROCK om lørdagen samt foredrag, fortælling og sang, spisning og workshops om søndagen. Prisen for deltagelse er 400 kr. pr. person, hvilket inkluderer både entré og overnatning, samt alle måltider både lørdag og søndag. Lørdag aften er der i forbindelse med SLOT ROCK, desuden muligt at købe øl, vin, vand og snacks til fornuftige priser. Læs evt. mere på Trivselssamtaler: Torsdag d. 24. september er der mulighed for en trivselssamtale med kontaktgruppelæreren. Forældrene aftaler (pr. mail) selv tid med kontaktgruppelæreren i tidsrummet mellem kl (Nærmere info kan ses på VIGGO i løbet af august 2015) Juleafslutning: Lørdag d. 19. december inviteres forældre og søskende traditionen tro til vores årlige juleafslutning. Arrangementet starter kl og slutter omkring kl , hvorefter eleverne kan rejse hjem på juleferie. (Invitation og det endelige program kan ses på VIGGO i løbet af november 2015) Fagsamtaler: Fredag d. 8. Januar og fredag d. 15. Januar fra kl afholder vi fagsamtaler. Her har I sammen med eleven mulighed for, at få en faglig snak med de respektive lærere i elevens fagteam. Det er ikke nødvendigt at reservere tid, da samtlige lærere vil være til stede i Spisesalen og/eller Arenaen i det ovennævnte tidsrum. Det er ikke obligatorisk at deltage i fagsamtalerne og I vælger derfor selv i udgangspunktet om I ønsker at deltage. Såfremt skolen vurderer, at der er et særligt behov for en fagsamtale, vil I modtage en indkaldelse fra kontaktgruppelæreren inden juleferien. (Nærmere info vil kunne findes på VIGGO i løbet af december 2015) Undervejs i skoleåret vil vi desuden løbende arrangere, at f.eks. forældre, søskende og bedsteforældre også i andre sammenhænge kan besøge eleverne og opleve stemningen på efterskolen.

3 3 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Fritagelse Fra Undervisningsministeriets side er vi pålagt, at give vores elever en bestemt mængde undervisning eller planlagt samvær pr. uge. Dette betyder samtidigt, at vi ikke har beføjelse til at fritage vores elever fra undervisningen, med mindre der foreligger en meget god grund til fraværet. Vælger I alligevel at fritage jeres barn fra undervisningen uden gyldig årsag, skal vi ifølge ministeriet melde eleven ud i den pågældende uge, hvilket betyder at statstilskud og taxametertilskud bortfalder. Som kompensation for de manglende tilskud, vil forældrenes egenbetaling derfor blive forøget med, hvad der svarer til en uges statstilskud (ca ,- kr. pr. elev.). Eksempler på gyldige årsager: Sygdom Besøg hos læge eller tandlæge Uddannelsesbesøg Guldbryllup, Sølvbryllup, Bryllup, Forældres runde fødselsdage Konfirmation Begravelse Eksempler på ugyldige årsager: At kunne nå et tidligere tog à komme før hjem (Ski)ferie med familien Ordinære familiearrangementer Sidste skoledag med den gamle klasse For at minimere fraværet - så det ikke går ud over undervisningen, anmoder vi desuden om at I placerer besøg hos læger eller tandlæger i de forlængede og forskudte weekender (se kalender). Husk i øvrigt at give kontaktgruppelæreren besked god tid i forvejen gerne pr. mail eller via VIGGO Fælleskørsel En adresseliste over alle skolens elever kan findes på VIGGO fra omkring 1. Juli - eller så snart vi fra alle familier, har modtaget en underskrevet samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen er vedlagt nyhedsbrevet udsendt i marts 2015, klar til underskrift og returnering Hjemve Vi oplever hvert år at enkelte elever, af forskellige årsager, får hjemve i løbet af efterskoleopholdet. Vores erfaring siger, at jo hurtigere vi bliver gjort opmærksom på problemet (som langt oftest opleves af forældrene, når eleven er hjemme på weekend), desto bedre kan vi være behjælpelige med at tackle den svære situation. Vi vil derfor gerne opfordre til at I hurtigst muligt tager kontakt til kontaktlæreren, hvis I oplever tilfælde af hjemve eller har andre bekymringer. Vi kan gøre meget, hvis vi bliver orienteret tidligt! Kalender for skoleåret Er vedlagt nyhedsbrevet udsendt i marts og kan senere i en opdateret version findes på VIGGO under fildeling/forældre/kalender. Bemærk: I bedes være særligt opmærksomme på de planlagte bliveweekender og at de tre dage op til påske er undervisningsdage.

4 4 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Kontakt Det er alle ugens dage muligt at kontakte skolen på telefon: Telefontider: Kontor: kl (Hverdage) Vagtlærer: kl (Hverdage) I weekenden er telefonen åben i hele perioden fra fredag kl til søndag kl I forbindelse med f.eks. måltider og fællesarrangementer vil I dog kunne opleve, at I bliver bedt om at ringe tilbage senere - eller alternativt, at sende os en mail på: slot.dk I tidsrummet fra kl på hverdage, kan forstanderen i akut nødstilfælde altid træffes på mobil: Kontaktlærer Det er kontaktlæreren, der er den primære kontaktperson til hjemmet. Det er således kontaktlæreren, som løbende vil sørge for, at I holdes informeret om jeres barns trivsel på efterskolen. I særlige tilfælde vil det også være relevant, at viceforstanderen indgår i forældrekontakten. Af erfaring ved vi, at der er stor forskel på forældres forventninger til kommunikationsniveauet, derfor vil vi gerne gøre opmærksom på, at I også altid er meget velkomne til at kontakte os, hvis der er noget I mangler at få besked om, eller hvis I bare har brug for en snak... Skulle der være specifikke ting I ønsker at informere om allerede i dag, så giv os gerne besked. Medicin eller andre særlige forhold I udgangspunktet må eleverne ikke medbringe deres egen medicin på skolen. Skolen har smertestillinde- og andre former for håndkøbsmedicin, som eleverne kan få udleveret ved henvendelse til vagtlæreren eller på kontoret. Lægeordineret medicin må gerne medbringes, såfremt kontaktlæreren bliver orienteret. (Afhængig at medicinens type, kan det komme på tale at elevens medicin opbevares i et aflåst skab på kontoret.) Mobiltelefoner På Nordborg Slots Efterskole har vi kun få begrænsninger om hvor og hvornår eleverne må benytte deres mobiltelefon. Vi har således en klar forventning om, at vores elever anvender mobiltelefonen med respekt for andre. Det vil sige at mobiltelefonen i undervisnings- og samværssituationer nødvendigvis kun må ligge i lommen og enten er slukket eller på lydløs. Hensynsløs brug af mobiltelefonen vil på den enkelte lærers foranledning kunne betyde, at mobiltelefonen inddrages i en kortere eller længere periode typisk 1 uge. Det er som forældre vigtigt at være opmærksom på, at elevernes hurtige og spontane brug af mobiltelefonen og andre elektroniske medier, desværre ikke altid er hensigtsmæssig i konfliktsituationer på en efterskole. Da en konflikt sjældent bliver løst på få minutter, er det derfor som forældre vigtigt at slå koldt vand i blodet, hvis I skulle opleve at blive ringet op, mens temperamentet er allermest i kog. Når I har trøstet jeres barn, så lav en aftale om at I tales ved dagen efter, når der igen er kommet lidt ro på. Det giver som regel også et lidt mere nuanceret billede af konfliktsituationen. Konfliktløsning er desuden et vigtigt element i elevernes dannelsesproces på efterskolen. Det er derfor også vigtigt, at det er eleven selv, som er medvirkende til at løse konflikten i samarbejde med skolens øvrige elever samt medarbejdere.

5 5 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Pc er og IT- politik På Nordborg Slots Efterskole er computeren primært et arbejdsredskab, som vi anvender i undervisningen. Til det kommende skoleår skal eleverne selv medbringe en ipad eller MacBook. Vi mener at det giver en lang række fordele, bl.a. i forhold til at alle eleverne vil have det samme udgangspunkt (software og styresystem). Eleverne skal derfor, medmindre andet er aftalt, ALTID medbringe ipad en eller MacBook en i undervisningen. Eleverne vil i løbet at den første uge blive introduceret til skolens trådløse netværk. Eleverne vil herefter have administreret adgang til netværket, så de bl.a. har muligheden for at gå på Internettet, VIGGO og printe ud på skolens printere. Det er den enkelte elevs ansvar at passe ordentligt på udstyret - både i forhold til sikker opbevaring, samt at sørge for evt. nødvendige opdateringer, vedligehold og reparationer. Det er tilladt for eleverne - men bestemt ikke nødvendigt - at medbringe deres egen bærbare computer på efterskolen. Det er dog kun efter aftale tilladt at medbringe egen computer i undervisningen, hvorfor brugen af denne hovedsagligt vil være i fritidsøjemed. Endeligt vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi ikke yder service på elevernes egne computere. Hele skolens IT- politik er i øvrigt tilgængelig på VIGGO snarest. Post Det er muligt at sende post til eleverne på adressen: Nordborg Slots Efterskole Slotsgrunden Nordborg Att.: elevens navn Det er vigtigt at forsendelserne ikke indeholder kontanter (hverken sedler eller mønter). Ligeledes anbefaler vi kraftigt at pakker og breve med andet værdifuldt indhold f.eks. gaver til fødselsdage - sendes anbefalet. Modtaget post uddeles personligt til modtageren i forbindelse med middagsmaden. Rejserne (krav og kodeks) Det drejer sig om at SE og ikke at blive set Du skal ikke vække opsigt i kraft af adfærd, støjniveau eller udseende. Vær stille og opmærksom og lyt og lær Når der er nogen der holder foredrag eller fortæller til hele klassen eller skolen, skal du være klar. Vær hjælpsom Der er mange ting, der skal klappe, og din hjælpsomhed har stor betydning. Det kommer ikke an på, hvordan du HAR det, men hvordan du TA R det Alt går ikke altid som planlagt, men vær positiv og få det bedste ud af det. Det er en del af oplevelsen! Overhold aftaler Mød op til tiden, vær frisk og klar

6 6 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Rygning Siden 1. august 2007 har Nordborg Slots Efterskole været en røgfri efterskole og arbejdsplads. På elevernes og medarbejdernes opfordring, vil vi derfor venligt henstille til at forældre og andre besøgende heller ikke ryger på efterskolens område. Folketinget vedtog i 2012 en stramning af rygeloven, som betyder et totalt rygeforbud på alle institutioner, som arbejder med unge under 18 år. I forhold til gældende praksis på Nordborg Slots Efterskole er dette ikke nogen ændring, bortset fra at overtrædelse af forbuddet vil kunne medføre bødestraf. Hele skolens rygepolitik kan læses på skolens hjemmeside samt VIGGO. Samværsregler På Nordborg Slots Efterskole dannes i samarbejdets kunst. For at alle kan føle sig trygge, har vi opstillet nogle regler, som skal følges af alle. Derfor indgår vi en samarbejdsaftale med hver enkelt elev om at bære sin del af ansvaret for fællesskabet. Når over 140 unge er sammen, er det vigtigt at opstille nogle regler. Det er ikke regler for reglernes skyld men det er regler, som sikrer, at alle kan føle sig trygge og få det ud af opholdet, som de forventer. Reglerne er klare og kan ikke diskuteres. Du skal derfor være enig i reglerne, inden du bestemmer dig for at komme her: Brug eller besiddelse af øl, spiritus, hash eller andre euforiserende stoffer er ikke tilladt. Tyveri under enhver form accepteres ikke. Mobning og voldelig eller truende adfærd tolereres ikke. Du skal overholde skolens rygepolitik Samarbejde bygger ikke bare på regler. Det følgende kalder vi derfor ikke for regler, men for en samarbejdsaftale, som vi forventer, du overholder. Aftalen går ud på, at du: møder til tiden deltager aktivt og konstruktivt i skolens undervisnings- og samværsaktiviteter hjælper til med praktiske gøremål rengøring, madlavning mv. laver lektier er en omgængelig og god kammerat viser respekt for alle skolens elever og medarbejdere passer godt på de fysiske rammer Reglerne gælder når eleverne befinder sig i efterskolens varetægt, eller i anden henseende repræsenterer efterskolen (f.eks. på rejser til/fra efterskolen med offentlig transport, skriver indlæg på sociale medier m.fl.). Overtrædelse af skolens regler eller gentagne brud på samarbejdsaftalen kan medføre bortvisning.

7 7 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Skoletøj I forbindelse med skolestarten køber efterskolen hvert år en trøje til alle vores elever. Vi forventer naturligvis at eleverne har trøjen på skolen, så de kan bruge den i forbindelse med forskellige arrangementer. Vi tilbyder desuden vores elever muligheden for, at købe tøj fra vores egen særligt udvalgte kollektion. I kollektionen indgår bl.a. et løbesæt, et joggingsæt, T- shirts og shorts, som kan bestilles og købes til en fornuftig pris i Sportigan, Nordborg. Standard ugeskema Kan findes på VIGGO under /fildeling/forældre/skema eller løbende under dine arrangementer på forsiden. Sygemeldingsprocedure Såfremt jeres barn bliver syg i løbet af weekenden eller af andre årsager ikke er i stand til at vende tilbage til efterskolen søndag aften til normal tid(senest kl ), kontaktes vagtlæreren på tlf eller e- mail: slot.dk Det er vigtigt, at det er forældrene personligt der kontakter skolen, og IKKE eleven selv. Skolen registrerer elevernes sygdom på skolen via VIGGO, hvor elevens sygdom og fravær således også kan følges af forældrene under elevens brugerprofil. Bliver en elev alvorligt syg eller har flere sygedage end gennemsnittet, vil kontaktlæreren tage telefonisk kontakt til forældrene. (Intet nyt er i reglen godt nyt J ) Transport I forbindelse med transporten mellem skole og hjem, tilbyder vi vores elever følgende gratis transportmulighed. Fredag(e) Kl Søndag(e) Kl Kl Kl Afgang med bus til Sønderborg Lufthavn, Sønderborg Banegård og Motorvejsafkørsel 15 (Søgård) (ankomst til Sønderborg passer med både fly og togafgange - ankomst til motorvejsafkørsel 15 cirka kl. 16) Afgang fra Motorvejsafkørsel 15 (Søgård) (Eleverne hentes med bus og køres direkte til NSE) Afgang fra Sønderborg Lufthavn (Eleverne køres til Sønderborg Banegård og herfra direkte til NSE) Afgang Sønderborg Banegård (Eleverne køres direkte til NSE) Det er gratis at benytte transportordningen, men det kræver at eleven tilmelder sig i weekendformularen. Transportordningen tilpasses undervejs i skoleåret i det omfang det er muligt/nødvendigt i forhold til eventuelle ændringer i de offentlige køreplaner og ved forlængede og forskudte weekender.

8 8 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Weekender Eleverne har altid muligheden for at blive på skolen i weekenderne. Vi opfordrer således også eleverne til at blive i alle de weekender de måtte have lyst, efter princippet: desto flere, jo bedre... Af hensyn til køkkenet og weekendlærernes planlægning, er det dog nødvendigt at eleverne udfylder den digitale weekendformular på viggonet senest mandag. Ved for sen tilmelding, tillader vi os retten til at afvise elevens ønske om at deltage i weekenden, dog kun i tilfælde af, at det ikke er foreneligt med det planlagte program for weekenden. Denne beslutning er altid weekendlærernes! Eleverne skal ligeledes senest mandag krydse af om de ønsker at: benytte transportordninger, smøre madpakke til hjemrejsen, spise med på skolen søndag aften, have besøg af gæster i løbet af weekenden eller om de har et andet opholdssted i weekenden end hjemmet. Såfremt opholdsstedet ikke er eget hjem, forventer vi eleverne selv koordinerer dette med de respektive forældre. Bliveweekender: Skoleåret 2015/16 byder i udgangspunktet på 3 bliveweekender. 1. Bliveweekend: august 2015 Introweekend 2. Bliveweekend: 21. august august 2015 Forældredøgn 3. Bliveweekend: juni 2016 Nordals Musikfestival Forlængede og forskudte weekender: Der kan i forbindelse med andre aktiviteter også forekomme weekender, hvor eleverne ikke tidsmæssigt kan nå at komme hjem på weekend - eller hvor undervisningen er placeret i dele af weekenden. I tilfælde heraf, har vi valgt at lave enten en forskudt weekend eller en forlænget weekend, som støder op til weekenden umiddelbart før eller efter aktiviteten.

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018!

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Juni 2017 Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Så har vi fået sendt elevholdet 2016/17 hjem. Vi glæder os til at møde jer efter ferien og derfor får I allerede nu en invitation til åbningsmødet:

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Husorden for Døgn- og Dagafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Formålet med denne husorden er at skabe et fælles grundlag for alle indlagte patienter, deres pårørende og personalet, uanset alder, køn,

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen!

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen! s Håndbog for Klasseforældreråd Kære forældre på! I skolebestyrelsen lægger vi stor vægt på, at der i hver klasse vælges et Klasseforældreråd. Jeres vigtigste opgave som klasseforældreråd er at sikre klassens

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Ghana 13. 24. januar 2013

Ghana 13. 24. januar 2013 Ghana 13. 24. januar 2013 Kære forældre og elever, Vi glæder os mere og mere til turen, så vi håber, at I møder op med friske kræfter efter juleferien. Alle vaccinationer er på plads, der er blevet indberettet

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2017/18 kr. 2.295,00 pr. uge*. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skoletrøje, undervisningsmateriale,

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

- Sætter spor. Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

- Sætter spor. Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, højskolesangbog,

Læs mere

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling Afdelingen: Ortopædkirurgisk børneafsnit modtager patienter i alderen 0-18 år. Afsnittet er placeret på Ortopædkirurgisk sengeafdeling

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016 Nyhedsbrev November 2016 Kære forældre Først og fremmest tusind tak for forældre-weekenden. Det var rigtig dejligt at have jer i huset og mærke jeres positive bidrag til, at det blev en rigtig god weekend

Læs mere

Plejekollektivet Husorden

Plejekollektivet Husorden Plejekollektivet Husorden Medicinadministration Alle brugere skal have deres medicin i de rette doser og på rette tidspunkter. For at sikre dette, skal medicinen indtages under overværelse af medicinmanden.

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Indhold Kontakt... 3 Praktiske oplysninger til forældre... 3 Forsikring... 3 Fri... 4 Transport... 4 Læge... 4 Medicin... 4 Lommepenge... 4 Opstart... 5 Hvad skal jeg

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre.

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. Et efterskoleophold har en 7-dages uge. Vi opfordrer derfor til, at eleverne i nogle weekender

Læs mere

Husorden. til patienter og pårørende

Husorden. til patienter og pårørende Husorden til patienter og pårørende Her finder du nyttige oplysninger om vores regler og husorden på afsnit S1 i Psykiatrien, Region Sjælland. For at skabe et godt og omsorgsfuldt miljø og en god og rar

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN SKOLEÅRET 2012/2013 Velkommen til elever og forældre på ankomstdagen Søndag den 12. august 2012 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011

INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011 INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011 Arrangør: Kirkebakkeskolens Forældreforening med stor hjælp fra Skakklubben Evans og Dansk Skoleskak Vejle KIRKEBAKKESKOLEN Kirkebakken

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION

DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION A-Z DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION Morgensamling Morgensamling foregår hver dag klokken 8.30. Morgensamling er en del af skoledagen og der er pligt til

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård

Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård Mandag den 5. Tirsdag den 6. Onsdag den 7. Torsdag den 8. Strandgård 7. klasse aften, kun adgang for 7. klasser Film hygge, svømning

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager Kære Roland 2- deltager Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen til Det Skabende Roland 2 2014. Vi glæder os rigtig mega meget til at se dig og de 41 andre deltagere til en uforglemmelig uge.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

STABY EFTERSKOLE 8. KL. TUR TIL SVERIGE 2013

STABY EFTERSKOLE 8. KL. TUR TIL SVERIGE 2013 17-6-2013 STABY EFTERSKOLE 8. KL. TUR TIL SVERIGE 2013 Infohæfte Leif Laugesen og Kaja Toft Kære elever og forældre i 8A Dette hæfte indeholder oplysninger om turen i uge 25 for 8. klasse. Turen starter

Læs mere

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om:

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om: Thunfiskens ABC Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken I denne pjece kan du læse om: Skiftetøj Fejring af fødselsdage Måltider i institutionen Legetøjsfredag Sygdom Legeaftaler Afleveringstidspunkt

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

VIGTIGE TING AT HUSKE PÅ

VIGTIGE TING AT HUSKE PÅ HOLDLEDERBREV 18. - 20. SEPTEMBER 2015 Så er det tid til årets Aktivlejr, som de fleste af jer allerede ved, er en tilbagevendende tradition i landsdel 1. En hyggelig lejr, hvor vi sover i telt, laver

Læs mere

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål Faq til frivillige på mil1 her får du svar på ofte stillede spørgsmål SPØRGSMÅL: INDHOLD Hvornår og hvor meget skal jeg arbejde på Musik i Lejet? Hvor gammel skal jeg være for at blive frivillig? Hvornår

Læs mere

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål Faq til frivillige på mil1 her får du svar på ofte stillede spørgsmål SPØRGSMÅL: INDHOLD Hvornår og hvor meget skal jeg arbejde på Musik i Lejet? Hvor gammel skal jeg være for at blive frivillig? Hvornår

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Ryå Efterskole For unge med læsevanskeligheder Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16 RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Vores vision - vores ledestjerne Vores mission - vores rolle og opgave Vores værdier - hvad

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere