TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet."

Transkript

1 TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen, eller du kan får en melding f.eks. om indbrud, uautoriseret adgang, maskinstop m.m... Tekniske data: Tilslutning til det almindelige telefonnet kanaler kan enten programmeres til at være udgange (styring) eller e (melding/alarm) 4 cifret sikkerhedskode Timerfunktion fra 1 til 99 timer på udgangene. Puls aktivering af udgange (skal bestilles ved ordre) Opkald ved alarm. TeleSwitch ringer op til forprogrammeret telefonnummer. Antal ringninger før svar. (1 til 9 ringninger før svar) Betjening via almindelig tastetelefon eller mobiltelefon. Husker sidste ændringer/indstillinger ved strømsvigt. Tilsluttes 30V forsyning (1V forsyning kan bestilles ved ordre). Tilsluttes jordledning til ekstra sikring mod lynnedslag. Udgangene kan belastes med 30/50V 10A Manuel betjeningsmulighed på forplade med indikation af kanalstatus.

2 Generel beskrivelse: Installations- og brugervejledning TeleSwitch er en via telefonnettet fjernbetjent enhed med funktionskanaler. TeleSwitch tilsluttes en eksisterende telefon/fax til telefonnettet. Hver funktionskanal kan programmeres enten som udgang (f.eks. til at tænde/slukke for en elradiator, udendørsbelysning, etc.) eller som en (f.eks. til at melde om lav temperatur i sommerhuset, alarmere om indbrud, etc.). Udgange: Programmeres en funktionskanal som udgang, kan man via telefonen bestemme, om udgangen (kontakt i TeleSwitch) skal være sluttet eller brudt. TeleSwitch Varmeovn TeleSwitch har en indbygget timer-funktion (1 til 99 timer), som gør det muligt at bestemme, hvor længe en udgang skal være sluttet. Timer-funktionen kan dog slås fra. Indgange: Dørkontakt Programmeres en funktionskanal TeleSwitch som, kan man via telefonen får melding om, hvorvidt en tilsluttet melde/alarmkontakt er sluttet eller åben. (Kontakten kan f.eks være en berøringsløs dørkontakt, som melder om indbrud, en vandstandsmelder i grundvandsbrønd, m.m. ) Aktiveres en (melde/alarmkontakt slutter) kan TeleSwitch ringe til et forudbestemt telefonnummer og afgive en typisk melde/alarmtone. Man kan også vælge at ringe til TeleSwitch og spørge, om en er aktiveret. TeleSwitch tilsluttes det almindelige offentlige telefonnet via et almindeligt telefonstik og kan styres med en almindelig taste-telefon eller mobiltelefon. For at sikre, at ikke enhver kan ringe til en TeleSwitch og styre/aflæse udgange/e er denne forsynet med en fire cifret sikkerhedskode, som man selv vælger. Der kan vælges mellem udgaver af TeleSwitch. Bordmodel M1 og tavlemodul M M1 kan let installeres og tages i brug uden hjælp af en fagmand. M skal installeres af en fagmand, da TeleSwitch monteres i og tilsluttes en stærkstrøms fordelertavle. Begge udgaver er beregnet til tilslutning til 30V netforsyning. Udgangskontakterne må maksimalt belastes med 30V, 16A eller 50V, 10A. 1

3 Com Ind Ind 1 Jord Com Ind Ind 1 Jord Installation: 30V netspænding tilsluttes klemmerne 3 og 4 Jord ledning tilsluttes klemme 15. Dette giver ekstra sikring ved lynnedslag. Det apparat som ønskes styret (f.eks. en el-radiator), tilsluttes en af de udgange, der findes på enheden. Jord tilsluttet apparat styres af udgang Udgang Net 30V Se efterfølgende eksempel hvor et apparat er tilsluttet udgang. Udgang er en potentialfri kontakt. Netspændingen kan sløjfes til udgang ved at forbinde klemme til klemme 4. Apparatets ledninger forbindes til henholdsvis klemme 1 og klemme 4. Phone Line Out 1 Out 30V AC Ønskes yderligere et apparat styret, kan dette ske via udgang 1. Udgang 1 er også en potentialfri kontakt. Netspændingen kan sløjfes til udgang 1 ved at forbinde klemme 0 til klemme 3. Apparatets ledninger forbindes til henholdsvis klemme 19 og klemme 4. Ønskes der tilsluttet et apparat, som forsynes af en anden spænding (f.eks. 1V batteri), så må spændingsforsyningen ske udenfor TeleSwitch enheden. Melde/alarm Channel 1 Melde/alarm Channel Ønskes ene benyttet (melding/alarm), skal en potentialfri kontakt tilsluttes 1 på klemme 16 og 18 og for på klemme 17 og 18. Jord Udgang Net 30V Bemærk! Indgang 1 og har en fælles klemme (18). Installationen kan afprøves på stedet. Phone Line Out 1 Out 30V AC Manuel aktivering af udgang Programmering og indikator Kanal 1 Kanal Code "Power On" Indikering aktiveret Tilslut TeleSwitch til 30V netforsyningen, og tryk på knapperne for Kanal 1 og/eller Kanal. Se om de tilsluttede apparater tændes. Tryk atter på knapperne, og se om de tilsluttede apparater slukker. Lysdioderne indikerer, om udgangene er tændt eller slukket.

4 Programmering: TeleSwitch programmeres, så den kan styre (tænde/slukke, starte/stoppe) eller melde tilbage (sluttet/åben melde/alarm kontakt) via telefonnettet. Følgende indstillinger kan/skal programmeres: Antal ringninger (1 til 9) fra en telefon til TeleSwitch, før denne svarer. TeleSwitch bør programmeres til først at svare efter nogle ringninger (anbefaling 4 ringninger), så eventuelle fejlringninger luges fra, Et telefonnummer hvortil TeleSwitch skal ringe, hvis 1 er aktiveret, og et telefonnummer, hvis er aktiveret. Man kan vælge samme telefonnummer for begge e. Mode for den enkelte funktionskanal. TeleSwitch har funktionskanaler. Hver kanal kan sættes til at være udgang eller, se næste side. En fire cifret sikkerhedskode, så kun de eller den person, som har adgang til sikkerhedskoden, kan programmere/styre og aflytte TeleSwitch. Fra fabrikkens side er TeleSwitch indstillet som følger: 4 ringninger før TeleSwitch svarer., Der er ikke valgt noget telefon nummer for 1 og. Mode 4, svarer til at Kanal 1 og Kanal er programmeret til at være udgang Sikkerhedskoden er Start på programmering: - Sæt netstikket i stikkontakten. - Tilslut TeleSwitch med det medleverede telefonkabel til telefon stikket (parallelt med det eventuelle eksisterende telefonapparat/fax) og aktiver Code knappen på TeleSwitch. Code knap Code Lysdiode - Code lysdioden vil lyse, så længe TeleSwitch er i programmeringstilstand. (Hvis Code knappen er aktiveret ved fejltagelse, må TeleSwitchen slukkes og tændes igen. Alternativt foretages et opkald til TeleSwitchen, og når den svarer, lægges der på). - TeleSwitch er nu klar til at blive programmeret. - Ring nu til TeleSwitch fra en anden telefon (med taster) eller fra en mobiltelefon. Obs! Telefonen, som sidder i samme telefonstik som TeleSwitch, kan ikke bruges til programmering. - TeleSwitch svarer med et "ding - dong" signal, hvorefter man starter med at taste... Stjerne Nummer for indstilling (), som ønskes programmeret Stjerne Værdi for indstilling (ved programmering af sikkerhedskoden dog 4 cifre) 3

5 Nummer for indstilling Værdi for indstilling Antal ringninger før svar: 1 9 (4 = ca. 30 sek.) Telefonnummer TeleSwitch skal ringe til, ved aktivering af kanal 1 Telefonnummer TeleSwitch skal ringe til, ved aktivering af kanal Mode for funktionskanaler Kanal1 Kanal udgang udgang udgang udgang Sikkerhedskode, fire cifre Alle parameterværdier sættes til fabriksindstilling Opstår der fejl under programmering, afgiver TeleSwitch en dy-do alarmtone og afbryder forbindelse. Programmering af antal ringninger før TeleSwitch svarer. Fra fabrikken er TeleSwitch indstillet til 4 ringninger. Vil du ændre antallet, så foregår programmering/indstilling af antal ringninger på følgende måde:. Ring til TeleSwitch, som svarer med en ding-dong tone, og Code lysdioden slukker. Tast så Stjerne 1 Stjerne Antal ringninger 1 til 9 3. Læg røret på. Antal ringninger før TeleSwitch svarer er nu programmeret., Programmering af opkalds (alarm) telefonnummer. TeleSwitch ringer til et forud programmeret telefonnummer, hvis en aktiveres for Kanal 1 og/eller Kanal. (melde/alarmkontakt slutter) Hver kanal kan have sit eget telefonnummer. Programmeres der intet telefonnummer, foretager TeleSwitch intet opkald. Det er dog stadig muligt at aflæse status på ene ved at ringe til TeleSwitch. Se aflæsning af kanal, side 7.. Ring til TeleSwitch, som svarer med en ding-dong tone, og Code lysdioden slukker. Tast så Stjerne eller 3 for Kanal 1 3 for Kanal Stjerne Telefonnummer max. 8 cifre 3. Læg røret på. Telefonnummeret, hvortil TeleSwitch ringer ved aktiveret, er nu programmeret. Gentag proceduren for programmering af anden kanal. 4

6 Bemærk! Hvis en aktiveres, vil TeleSwitch ringe op til det for kanalen indtastede (programmerede) telefonnummer. Ringer TeleSwitch og telefonrøret løftes, sender TeleSwitch en dy-do alarm/melde tone. Lægges røret derefter på, vil TeleSwitch først ringe igen, hvis ene deaktiveres (melde/alarmkontakt åbner) og derefter aktiveres igen (melde/alarmkontakt slutter). TeleSwitch ringer 6 gange pr. opkald. Er telefonnummeret optaget, foretager TeleSwitch et nyt opkald efter 18 sekunder. TeleSwitch foretager 3 opkald og vil herefter ikke foretage flere. Programmering af mode. Kanalerne sættes til udgang eller. Kanal 1 og Kanal kan individuelt indstilles til enten at være en udgang eller en Hvis kanalen sættes som udgang, kan udgangene fjernstyres, så den tænder/slukker eller starter/stopper tilsluttet udstyr. Hvis en kanal sættes som, kan der til en tilsluttes en melde/alarm kontakt. Bliver en aktiveret (melde/alarmkontakt slutter), er der mulighed for at indstille et telefonnummer, hvortil TeleSwitch vil ringe op. Vælges intet telefonnummer, kan ens stilling dog aflyttes. Se aflytning af, side 7.. Ring til TeleSwitch, som svarer med en ding-dong tone, og Code lysdioden slukker. Tast så Stjerne 4 Stjerne Mode 1 til 4 Kanal1 Kanal udgang udgang udgang udgang Læg røret på. Mode, dvs. s/udgangs kombination for Kanal 1 og Kanal, er nu programmeret. Programmering af sikkerheds kode. Sikkerhedskoden er den kode, der skal indtastes, før man får lov til at fjernbetjene TeleSwitch.. Ring til TeleSwitch, som svarer med en ding-dong tone, og Code lysdioden slukker. Tast så Stjerne Nummer 5 Stjerne Sikkerhedskode Fire cifre 3. Læg røret på. Koden er nu programmeret. 5

7 Programmering til fabriksindstillinger. Fabrikkens indstillinger er de parametre, som TeleSwitch bliver leveret med. 4 ringninger, før svar. Intet valgt telefonnummer på til kanal 1. Intet valgt telefonnummer på til kanal. Begge kanaler sat som udgang (tænde/slukke, starte/stoppe), Mode 4. Sikkerhedskode sat til Programmering tilbage til fabriksindstillinger foregår som følger.. Ring til TeleSwitch, som svarer med en ding-dong tone. Tast så Stjerne 6 3. Læg røret på. Alle parametre er nu sat til fabriksindstillingerne. Code lysdioden slukker. Fjernbetjening: Fjernbetjening omhandler de funktioner, som kan udføres, når man ringer til TeleSwitch. Alle fjernbetjeninger kræver at sikkerhedskoden indtastes. TeleSwitch lægger på efter udført funktion, eller hvis koden er forkert, alternativt hvis der ikke er foretaget noget i mere end 0 sekunder. Aktivering af udgang: 1. Ring til TeleSwitch. Efter x antal ringninger (se programmering af tilringning) svarer TeleSwitch med en ding-dong tone. Tast så a. F.eks. Aktivering af udgangen for Kanal 1 (tænd/slukke, start/stoppe), tast... Sikkerhedskoden Stjerne 1 for Kanal 1 1 for tænd (lukket kontakt) 0 for slukket (åben kontakt) b. F.eks. Aktivering af udgangen i 3 timer (timer funktion) for Kanal, tast... Sikkerhedskoden Stjerne for Kanal 1 for tænd (lukket kontakt) 3 for tre timer 6

8 Aflytning af kanal eller udgang: Ind- og udgangene kan aflyttes. Dvs. at man udefra kan ringe til TeleSwitch og høre om ind-eller udgangene er aktiveret eller ej. 1. Ring til TeleSwitch. Efter x antal ringninger (se programmering af tilringning) svarer TeleSwitch med en ding-dong tone og tast så.... F.eks. hvad er stillingen for udgangen på Kanal 1, tast... Sikkerhedskode Stjerne 1 for kanal 1 TeleSwitch svarer tilbage med bip for aktiveret og 1 bip for ikke aktiveret. Puls aktivering af udgang: (Skal bestilles ved ordre) Med denne funktion er det muligt at aktivere relæ udgangen én gang i 5 sekunder. Funktionen bruges for eksempel til at åbne en gadeport (døråbning) fra en mobiltelefon. Er relæ udgangen aktiveret i forvejen, vil relæ udgangen efter 5 sekunder blive deaktiveret. 1. Ring til TeleSwitch. Efter x antal ringninger (se programmering af tilringning) svarer TeleSwitch med en ding-dong tone. Tast så. F.eks. udgang på Kanal 1 tændes i 5 sekunder. Tast... Sikkerhedskode Stjerne 1 for kanal 1 Leveret af: CB Svendsen A/S, Kirke Værløsevej, 3500 Værløse . Tlf Fax rev.:

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3 Kom godt igang med fiberbaseret bredbånd 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # TELEFONI INTERNET TV TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 1.1 Installation side 4 2 Tilslutning af udstyr side 5 2.1 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Elevatoralarm TSA5100 AutoDial

Elevatoralarm TSA5100 AutoDial Ekstern Højttaler - ESP1 (ABP TeleTech varenummer 9300000040) Ekstern højttaler bruges når TSA5100 Auto- Dial er installeret i meget støjende miljøer, i meget store elevatorer eller når elevatorens materialer

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere