Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13"

Transkript

1 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet i alfabetisk rækkefølge. Er I i tvivl om noget så kontakt os hellere en gang for meget end en for lidt! Adresse Eleven har i perioden på efterskolen folkeregisteradresse hos jer. Dette betyder også at besøg hos tandlæge, læge mv. foregår i hjemkommunen. Vi har dog en aftale med Børkop lægehus om, at almindelige småting behandles der, og akutte skader sender vi naturligvis til behandling på skadestuen. Bank Vi har en elevbank, hvor vi anbefaler, at I som forældre indsætter barnets lommepenge. Indbetaling med angivelse af elev navn og elev nr. til denne konto: Danske Bank, Fredericia afd. Gothersgade 18, 7000 Fredericia. Reg. nr.: Konto nr.: Vi anbefaler, at lommepenge-udbetaling fra forældre til barnet sker til kontoen. Eleverne kan minimum tre gange hver uge, på sekretærens kontor, hæve penge fra deres elevbank konto. Derved behøver ingen elever ligge inde med større pengebeløb OBS! Lommepenge der skal kunne udbetales fra fredag d. 10. august, skal indsættes senest onsdag den 8.august 2012.

2 Computer Vi anbefaler, at eleverne medbringer egen computer. I løbet af den første uge på skolen klargøres denne til skolens trådløse net, så i denne periode har eleven ikke rådighed over den hele tiden. Først efter 14 dage kan alle med sikkerhed forventes at være koblet på det trådløse net. I denne periode er der adgang til nettet på skolens stationære computere. Til en medbragt bærbar computer skal alle dens dele være tydeligt mærket med navn. Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar, hvis en elevcomputer eksempelvis forsvinder i forbindelse med indbrud. Cykel Alle elever skal have egen cykel med her på skolen. Af hensyn til elevens mobilitet er det vigtigt at den medbragte cykel er funktionel og i god stand. Hvis I har problemer med at medbringe cyklen d. 9. august bedes I sende cyklen til skolen således, at den kan være her i ugen inden skolestart. Eleverne skal bruge deres cykel allerede de første dage af skoleåret. Elevsygdom Det sker indimellem at elever bliver syge, andre gange at de føler sig syge. Ved sygdom forholder vi os normalt således: Ved lettere tilfælde af hovedpine, kvalme eller lignende forsøger vi først at behandle med frisk luft og væske Ved sygdom, ligger eleven, efter aftale med vagtlærer, syg på eget værelse hele dagen. Ved længerevarende sygdom anbefaler vi, at eleven tager hjem. Specielt hvis der er tale om risiko for at smitte andre. Hvis vi skønner, at det er bedst for en syg elev at tage hjem for at blive rask, vil elevens forældre blive kontaktet, og der laves mellem forældre og skole aftaler om, hvordan og hvornår den syge elev tager hjem og vender tilbage.

3 Forsikring Eleverne er under opholdet omfattet af jeres almindelige forsikringer. Det vil sige, at ved tyveri, ulykke eller andet er det jeres private forsikring der dækker ikke skolens. En del af eleverne arbejder med og bruger tid på klatreaktiviteter. I den sammenhæng skal vi gøre opmærksomme på, at nogle forsikringsselskaber betegner dette som farlig sport, og at det derfor ikke er omfattet af den almindelige familie-ulykkesforsikring. Vi ved endnu ikke, hvor udlandsrejsen næste år går hen, det er eleverne med til at bestemme. Når vi kender destinationen, giver vi nærmere besked, men det blå sygesikringsbevis er altid en god ting. Vi oplever desværre, men heldigvis sjældent, at nogle elever har et uansvarligt forhold til skoleinventar/bygninger. Hvis en elev forsætligt forvolder skader på skoleinventar/bygninger, er elevens forældre forpligtet til, sammen med eleven, at erstatte skaden. Dette kan ske via familieforsikringen eller af egen lomme. I hvert fald kan det være formålstjenligt, at I lige tjekker jeres police eller forhører forsikringsselskabet om, hvordan jeres barn er sikret. (OG ingen panik vi har sjældent brug for det) Fritagelse Hvis en elev ønskes fri fra undervisning pga. eksempelvis speciallægebesøg eller konfirmation, skal dette aftales med kontaktlæreren i fornuftig tid. Ved almindelige fritagelser meget gerne på mail, alle mailadresser til alle ansatte findes på intra. Fritagelser over 2 dage skal søges hos forstander eller viceforstander. Også her gerne på mail. Hvis en elev ønskes fri i én uge eller mere (eks. for at tage på ferie), skal eleven principielt udmeldes af skolen og efterfølgende indmeldes igen. Dette skyldes statsregler. Ved en fritagelse i én uge, eller mere (undtaget sygdom) forpligter elevens forældre sig derfor til, at betale det fulde uge beløb uden elevstøtte og statsstøtte i den tid eleven er fritaget. Dette skyldes at skolen ikke modtager støtte fra staten i den periode, hvor en elev er fritaget for undervisning. Der henstilles til, at I forældre er meget opmærksomme på hvad I ønsker fri til, da barnets og skolens rytmer brydes ved for mange fritagelser. Det er ikke nødvendigvis alt, som barnet ønsker sig fri til (koncerter, frisørbesøg ) som er til deres eget bedste.

4 Hjemve Hjemve kan opstå, i givet fald må vi fælles hjælpe videre. Konkret forsøger vi at afhjælpe ved: At I alle har været på besøg/ til en samtale her på skolen, hvor der bl.a. er talt om hvad efterskoleliv er, og hvilke konsekvenser det har at flytte hjemmefra et år. At de første 10 dage af opholdet her på skolen, kaldet intro-perioden, er en periode hvor alle dage har et højt aktivitets niveau således, at eleverne har andet at tænke på end kammerater og familie derhjemme. At eleverne den første weekend skal være her på skolen, for at få tilhørsforhold. At vi i intro perioden har øget bemanding alle dage, så vi er klar til at hjælpe, hvis der skulle opstå hjemve. Vi håber I derhjemme vil: Giv slip på jeres børn. Holde jeres barn fast på beslutningen om, at tage på efterskole. Være bevidste om og acceptére, at det er naturligt at have hjemve og at det er naturligt at savne datteren/sønnen der pludselig ikke er der mere og omvendt. Have tillid til, at skolen tager hånd om og hjælper jeres søn/datter over evt. hjemve, hvis vi tolker, at der er behov for at kontakte hjemmet, gør vi det selvfølgelig! Kontor Daglig kontortid er kl , fredag dog kl Kontoret kontaktes via mail på: eller på telefon Telefonisk henvendelse mellem og 8.00 næste dag bliver viderestillet til den pågældende vagtlærer. Vi beder om, at almindelige henvendelser sker i kontortiden, da vagtlæreren ofte er i gang med aktiviteter med elever og derfor primært skal bruge tid på dette. Kontakt I kan være sikre på, at vi kontakter jer, såfremt vi mener der er en anledning. Men I skal ikke holde jer tilbage. Har I spørgsmål, overvejelser, bekymringer, så tag kontakt! Til kontaktlæreren vil det ofte være lettest pr. mail, da deres arbejdstider på skolen kan variere en del. Til kontoret eller forstander kan det også nemt foregå på mail, men her kan telefontiden også anvendes. Medicin og piller Opbevares på lærerværelset undtagelsen herfra kan være medicin til daglig og akut brug hvis det er aftalt. Det eneste vi ligger inde med, er en almindelig smertestillende tablet, som vi uddeler når vi skønner det fornuftigt. Mobil telefon Alle unge (som vi har mødt) har i dag en mobiltelefon, og den må de gerne have og bruge her på skolen. Vi har dog en husorden, når det gælder elevers mobiltelefon. Vi vil ikke se dem og ikke høre dem i forbindelse med undervisning og aktiviteter.

5 I starten af skoleåret er det vigtigt, at eleverne skaber gode relationer til de nye kammerater her på skolen og for en stund neddrosler kontakten til kammeraterne derhjemme samt til jer forældre for at være her. Elevernes mobiltelefoner skal derfor blive på værelset i intro perioden. Resten af skoleåret kan den medbringes men usynligt og uhørligt det er ikke den, der skal have fokus. Skolen forbeholder sig ret til at inddrage en elevs telefon i en periode, hvis ovenstående retningslinjer ikke overholdes. Altså ringer telefonen midt i en time eller i spisesalen kommer den for en periode på hylden i lærerværelset. Post Elever kan modtage post mandag-lørdag på skolen. Posten udleveres personligt til hver enkelt elev hver dag efter middagsmaden. Eleverne kan også sende post (kort+breve) fra skolen hver dag mandag-fredag. Post afleveret til skolens sekretær på kontoret inden kl , vil blive postet samme dag. Regler, de 6 uomgængelige: Det allervigtigste er at respektere hinanden og behandle hinanden ordentligt! Vi har meget lav tolerance ved mobning eller det der ligner. Eleverne skal møde til undervisningen, spisning og fælles arrangementer. Eleverne skal være i egen seng om natten (undtaget toiletbesøg / sygdom) Eleverne må ikke på skolen, eller på rejse til eller fra skolen, være i besiddelse af eller indtage øl, vin, spiritus eller narkotiske/euforiserende stoffer. Seksuel omgang er ikke tilladt på skolen (dette handler om at beskytte, ikke forbyde). Elever skal være ikke-rygere, og rygning på skolens område er ikke tilladt. Overtrædelse af ovenstående seks regler kan medføre bortvisning fra skolen. Ved regelbrud er det skolen der træffer afgørelse om konsekvenser, men forældre inddrages så hurtigt som muligt. Røgfri skole Elever der går på Brejning Efterskole skal være ikke-rygere. Såfremt rygning sker, vil der blive truffet de nødvendige foranstaltninger i kontakt med forældre. Kan rygningen ikke ophøre kan eleven ikke gå på skolen. Blandt jer forældre vil der sikkert være nogle rygere. Det forventes fra skolens side, at I bakker op om skolens røg politik ved at afholde jer fra at ryge, når I er på skolen. Såfremt røgtrangen tager over bedes I opholde jer uden for skolens matrikel. Særlig elevstøtte I bevillingen til efterskoler udmeldes et mindre beløb til særlig elevstøtte. Hvis jeres indtægtsforhold ændres drastisk, hvis der er eller opstår økonomiske problemer, kan disse midler søges. Dette sker ved skriftlig henvendelse til skolen. Det er skolens bestyrelse, der beslutter bevilling. Aktuel ansøgningsfrist er den 20. april Vil I vide mere om mulighederne, så kontakt forstanderen.

6 Transport i forbindelse med ture: I nogle tilfælde er det skolens lærere/ansatte, som transporterer eleverne i private biler. Er der spørgsmål i den forbindelse, kan henvendelse ske til elevens kontaktlærer. Tøjvask Der er to elev-vaskemaskiner og to elev-tørretumblere i kælderen under elevbygningen. Betaling foregår med chipkort. Eleverne køber chipkortet hos skolens sekretær, 70 kr. for 5 vaske Værdiboks Alle elever får stillet en personlig værdiboks til rådighed. Værdiboksen forventes at blive brugt til mobiltelefon, penge, mp3 afspillere, iphone, smykker og andre småting der har værdi. Weekender Weekend tilbud / program vil normalt være ophængt ca. en uge før. Eleverne skal senest onsdag morgen kl have meddelt kontoret om de bliver på skolen i den efterfølgende weekend. Hvis kontoret ikke har fået besked, er aftalen at eleven tager hjem på weekend. Tidsfristen er af hensyn til vores planlægning mht. indkøb af madvarer og varsling af weekend personale. Eleverne kan rejse hjem fredag eftermiddag efter undervisningens ophør (normalt kl. 15) og skal være rejst fra skolen senest kl medmindre andet er aftalt. Afgangs- og ankomst tider for bus til/fra Vejle station og Fredericia station kan ses på Linien til og fra Brejning har nummer 204.Tog tider til/fra Brejning station kan også ses der. De første weekender hjælper vi også med oplysninger. Hvis man bliver på skolen eller tager hjem, gælder det normalt for hele weekenden, dog kan skolen lave særlige aftaler ved enkelte arrangementer, hvor udrejse og hjemkomst er til skolen. (Dette gælder ikke elevfester!) Søndag skal eleverne være tilbage på skolen gerne mellem kl og kl Hvis eleverne pga. uforudsete hændelser ikke kan være tilbage i ovennævnte tidsrum skal de, eller forældrene, hurtigst muligt ringe til vagtlæreren og give besked om forsinkelsen. Har jeres barn en anden med hjem eller tager med en anden hjem, så vil vi gerne have besked derom. Der er sikkert 1000 andre ting vi kunne informere om, men uanset hvad, så spørg, når du har brug for information!

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

mandag den 12. august

mandag den 12. august Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for anden

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole SKOLEKONTRAKT Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole I denne kontrakt har vi samlet en række vigtige oplysninger, som vi vil sikre os, at forældre og elever på Mellerup Efterskole er

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

FORÆLDREFOLDER 2013-14

FORÆLDREFOLDER 2013-14 FORÆLDREFOLDER 2013-14 Gode og nyttige oplysninger for forældre. Faaborgegnens Efterskole udgiver hvert år en folder til nybagte efterskoleforældre. Folderen indeholder en lang række praktiske oplysninger

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

Sofie Rifbjerg Efterskole. Nye muligheder og venner for livet

Sofie Rifbjerg Efterskole. Nye muligheder og venner for livet Sofie Rifbjerg Efterskole Nye muligheder og venner for livet Praktisk hæfte 2014/2015 Velkommen til Sofie Rifbjerg Efterskole, vi glæder os til sammen med Jer at skabe et rigtig godt skoleår. I det følgende

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Kære kommende elev og forældre Hermed fremsender vi noget materiale omkring skolen. Der står noget omkring skolens dagligdag, vores fag og regler. Det er vigtigt at du og dine forældre læser hele materialet

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Til alle elever på Frøstruphave Efterskole i skoleåret 2013-14 og deres forældre. Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge flytter ind på vores

Læs mere

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole.

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. Kære elev, årgang 2014/2015 Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. I hæftet kan du og dine forældre finde svar på en mængde praktiske spørgsmål i forbindelse med det

Læs mere

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N Andagter & Fællessamlinger

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere