Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet"

Transkript

1 Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1

2 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne den studerende til at agere professionelt i en globaliseret verden gennem internationalisering, interkulturel forståelse og globalt udsyn. Regeringens globaliseringsstrategi for Danmark lægger op til, at landets uddannelser skal styrkes internationalt ved, at internationalisering bliver en integreret del af uddannelserne. (1,2) I Sygeplejerskeuddannelsen skal den studerende opnå interkulturelle og internationale kompetencer. Dette indebærer viden om og respekt for andre kulturer, samt evne til at reflektere over egne kulturelle værdier og forstå, hvordan disse kan influere på sygeplejepraksis.(3) 1. Interkulturelle kompetencer Interkulturelle kompetencer indebærer (4,5,6,7,8), at den studerende: Evner en bevidsthed om egen interaktion, følelser og tanker i samspillet med andre mennesker som er forskellige fra én selv. Udøver sygepleje med anti-diskrimination og etnisk ligestilling som grundlæggende værdier og blive i stand til at pege på strukturelle uligheder, som ofte skjuler sig i det som tages for givet. Respekterer andre menneskers erfaringer som ligeværdige, selv om disse strider mod eget/professionens syn på virkeligheden. Dette uden nødvendigvis at acceptere den andens syn på virkeligheden. Har viden og forståelse for menneskets kultur, sundhedsrelaterede behov og opfattelse af sundhed og sygdom. Evner at ophæve og tilpasse egne kulturelle forventninger og antagelser med henblik på at udvikle nye være - og handlemåder. Evner at reflektere over egen kulturel selvforståelse herunder egne kulturelle værdier samt hvordan disse er indlejret i praksis og derved over mulige tilgange til sygeplejeinterventioner. 10/2008 2

3 Evner at indgå åbent i forskellige kulturelle kontekster og interagere og kommunikere sensitivt og effektivt herunder sætte egen kulturel forståelse i spil. Har kendskab til og erfaringer med interkulturel kommunikation. 2. Internationale kompetencer Internationale kompetencer indebærer, at den studerende: Udtrykker sig godt fagligt på engelsk. Søger, sorterer og vurderer international forskningsbaseret viden. Har viden om sundhedsproblemer og sygepleje i en global kontekst, herunder bevidsthed om socioøkonomiske og kulturelle forholds betydning for livsvilkår og adgang til sundhedsydelser. Har viden om internationale sundhedsstrategier. Er bevidst om professionens globale forpligtelser og muligheder for at bidrage til humanitært arbejde overalt, hvor der er nødlidende mennesker. I forlængelse af ovenstående definitioner af interkulturelle og internationale kompetencer skal her beskrives, hvordan begrebet kultur anvendes ved Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og Odense. 3. Kulturbegrebet Mange har forsøgt at definere kulturbegrebet gennem årerne, og der findes ikke én endegyldig definition, som der er bred enighed om, er den rette. Derimod findes der forskellige måder at kategorisere og beskrive kulturbegrebet på, en ofte anvendt distinktion er det beskrivende contra det komplekse kulturbegreb. Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og Odense vælger, at uddannelsen til sygeplejerske er forankret i et syn på kultur som et komplekst og foranderligt begreb. Det komplekse kultursyn betragter ikke kultur som noget iboende i det enkelte menneske men som noget, der skabes mellem mennesker, i modsætning til det beskrivende kulturbegreb hvor kultur bliver noget som mennesket er bærer af, og hvor dets handlinger søges forklaret med henvisning til dennes særlige kulturbaggrund. 10/2008 3

4 Med udgangspunkt i den komplekse kulturforståelse, opfattes kultur som en integreret del af individet frem for at være noget, men har overtaget fra en gruppe eller en bestemt nation. Mennesker skal derfor ikke primært ses som repræsentanter for kulturer, men som individer, der også i kulturmødet forandrer sig. Kultur har en vigtig indflydelse på mange aspekter af menneskers liv f.eks. på forestillinger, adfærd, opfattelser, følelser, sprog, religion, ritualer og syn på sundhed og sygdom. I en globaliseret verden kan kultur, herunder nationale kulturer, ikke anskues isoleret, idet der findes mange ligheder i levevis på tværs af kulturer. Ingen kultur kan empirisk afgrænses med klart definerede og entydige grænser. Ingen kultur kan beskrives og analyseres objektivt, idet perspektivet altid vil være et resultat af iagttagerens egen kulturelle baggrund. (4,8). Der kan være mange faktorer, der har indflydelse på et menneskes tankeverden og handlemønstre såsom køn, alder, uddannelse, økonomi, arbejdsmæssige situation, familiære baggrund og andre. Internationalisering skal indgå i den daglige undervisning både i den teoretiske og i den kliniske del af studiet og også på uddannelsesinstitutioner i udlandet, hvor de studerende kan tage en del af deres uddannelse. De studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og Odense vil ved studiets begyndelse blive gjort bekendt med studiets muligheder for at arbejde med og opøve interkulturelle og internationale kompetencer. I den forbindelse vil de studerende også blive bedt om at udfylde et spørgeskema, hvor de skal tage stilling til, hvordan de vil arbejde med at udvikle og opnå interkulturelle og internationale kompetencer. 4. Purnells model for Cultural Competence I bestræbelserne på at synliggøre hvordan der kan arbejdes med interkulturelle kompetencer i den teoretiske og kliniske del af sygeplejestudiet, anvendes Larry D. Purnells model for Cultural Competence (5,6,7). Modellen er udviklet i USA i 1995 til anvendelse inden for alle sundhedsprofessioner. Modellen er holistisk og inddrager teorier fra en lang række af videnskabelige discipliner. Den kan medvirke til at skabe et overblik over kompleksiteten og åbne op for en forståelse af de forhold, som påvirker mennesket ud fra et kulturelt perspektiv. Modellen skal anvendes inden for rammerne af det komplekse kulturbegreb. 10/2008 4

5 Modellen tager udgangspunkt i det enkelte menneske og dets særegne træk. Purnell taler om primære og sekundære karakteristika, som skal hjælpe til at fremdrage det individuelle og unikke. 10/2008 5

6 De primære karakteristika er bl.a. nationalitet, race, farve, køn, alder og religiøst tilhørsforhold. De sekundære karakteristika er bl.a. uddannelsesmæssige baggrund, socioøkonomiske status, profession, militærtjeneste, politiske holdninger, land- eller bymenneske, subkulturel identitet, civilstand, forældrestatus, fysiske karakteristika, seksuel orientering, kønsroller, årsager til migration, immigration eller flugt, længden af tid væk fra hjemlandet. Modellen viser en række af fælles træk for det at tilhøre en kultur. De yderste tre cirkler rummer generelle betragtninger om den globaliserede verden, det samfund som mennesket er en del af og ikke mindst menneskets familie. Inderst indeholder cirklen 12 domæner med tilhørende begreber. Domænerne skal ses i relation til hinanden og samtidig i relation til de generelle betragtninger af relevans for det enkelte menneskes sundhedsproblem. Modellen kan anvendes som en kulturel guide, og integreres i uddannelsens fag med mulighed for fokus på udvalgte domæner. Domænerne kan bruges enkeltvis og sammen, og de kan bidrage til at skabe et overblik over kulturperspektiver på forskellige niveauer. De 12 domæner er Opholds- og oprindelsesland. Hvilket land og sted (land/by) kommer mennesket fra Kommunikation Familiens roller og organisering Arbejdsmarkedsforhold Biologiske variationer Risikoadfærd Ernæring Graviditet og barsel Dødsritualer Religiøse og åndelige behov Sygdomsopfattelse og -behandling Opfattelse og status af de sundhedsprofessionelle 10/2008 6

7 Litteraturliste 1. Regeringen (2006): Fremgang, fornyelse og tryghed Strategi for Danmark i den globale økonomi de vigtigste initiativer. 2. Bologna deklarationen (1999): www. Ciriusonline.dk/bologna 3. Undervisningsministeriet. Bekendtgørelse nr. 29 (2008) Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje, inkl. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 4. Gullestrup H. (2002): Interkulturel Kompetence. In: øglekompetencer forskerbidrag til Det nationale Kompetenceregnskab. Undervisningsministeriet, s Purnell D. Larry (2008): Transcultural Health Care. A Culturally Competent Approach. Philadelphia, Davis Compony, Third edition. 6. Purnell D. Larry (2002): The Purnell Model for Cultural Competence. In: Journal of Transcultural ursing. Vol. 13. No. 3, July 2002, p Purnell D. Larry (2000): A Description of the Purnell Model for Cultural Competence. In: Journal of Transcultural ursing. Vol. 11 No. 1 January 2000, p Jensen I. (2002): Kulturel Kompetence IN: øglekompetencer forskerbidrag til Det nationale Kompetenceregnskab. Undervisningsministeriet, s Nr. 1 Fremgang, fornyelse og tryghed Nr. 3 Gullestrup H. (2002). Interkulturel kompetence (print s ) Nr. 7 Jensen, I. (2002). Kulturel kompetence (print s ) Nr. 3 og 7 er begge fra publikationen: Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Reference nr. 4 vil findes på bibliotekerne i Svendborg og Odense Reference nr. 5 og 6 findes i kopier på bibliotekerne i Svendborg og Odense 10/2008 7

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Sprog og kultur i engelskundervisningen MEN HVILKET SPROG OG HVILKEN KULTUR?

Sprog og kultur i engelskundervisningen MEN HVILKET SPROG OG HVILKEN KULTUR? Sprog og kultur i engelskundervisningen MEN HVILKET SPROG OG HVILKEN KULTUR? Af Annemette Heine Wullum, lektor 6 Det engelske sprog har for længst bevæget sig ud over de traditionelle engelsktalende nationers

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Handicapforståelser 2 To hovedtilgange til forståelse af handicap 2 Det medicinske handicapbegreb 2 Kritik af det medicinske handicapbegreb 3 Det relative

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006 En empirisk undersøgelse af hvordan fokus på migrationsprocesser og familiestrukturer kan bidrage i behandlingen af psykisk syge patienter med anden etnisk baggrund end dansk Af Camilla Olsen og Liv Østergaard

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

BORGERINDDRAGELSE Set ud fra socialrådgiverens synsvinkel

BORGERINDDRAGELSE Set ud fra socialrådgiverens synsvinkel BORGERINDDRAGELSE Set ud fra socialrådgiverens synsvinkel CITIZEN INVOLVEMENT From the Social Workers point of view Malene Norman Larsen Studienr.: 163391 Rikke Stenbæk Studienr.: 163448 RH11B Vejleder:

Læs mere

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Sociolog Susanne Aaen (aaen@cancer.dk) & PhD. Gert Allan Nielsen (gnielsen@cancer.dk) Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere