inside 1. årgang Nr. 3 oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inside 1. årgang Nr. 3 oktober 2011"

Transkript

1 1. årgang Nr. 3 oktober 2011 inside Salamanderparken. På side 4 og 5 kan du læse om etape 2 af byggeriet i Stavtrup. Etape 1 er i mellemtiden ved at tage form. Den første blok (billedet) giver et indtryk af byggeriets karakter, som vil sætte sit præg på området, der også omfatter en del parcelhuse. Den sydvendte grund vil medvirke til, at det bliver en attraktiv afdeling at bo i.

2 f Jan Rasmussen - Foto: Henning T. Nielsen en 1. august 2011 var der skifteag i Håndværkerparkens beboerhus P4. Husets leder gennem ca. 4 år, ette Skovsager takkede af og gik på fterløn. ette skulle jo have afviklet sin opspaede ferie, og huset holder altid somerferielukket i juli. Derfor havde Gadegaard Nielsen, husets nye leder. Husets gourmet-team havde virkelig tryllet i køkkenet og kreeret en lækker buffet. eboerhusets bestyrelse valgt at marere skiftet Side med 13 en reception fredag Side 13 Side 20 en 17. juni et var en meget velbesøgt reception brugere af huset, samarbejdspartere og områdets beboere i almindeghed strømmede Kære til for at sige læsere farvel Tak for indsatsen Jette! il Jette Skovsager og goddag til Peter Så har vi jo haft valg men ikke til redaktionen i dette blad! De fem er tilsyneladende "genvalgt" uden stemmeseddel og skriver videre! Men nye medarbejdere er fortsat meget velkomne, hvis du synes der skal nye til! Vi har igen været "til spadestik" og til et nyt rejsegilde jo, der sker meget i ALBOA! Indenfor vor nye serie "Det gode liv" skriver vi om beboere, der har malet havemøbler mange har deltaget Jette i Skovsager det overdrager årlige Bocciastævne nogle følger nøglerne til Beboerhuset til den nye husmand Peter fodboldlivet i Viby og mange glæder sig Gadegaard Nielsen til den årlige pensionistfest. Nyd dit gode liv og nyd "ALBOA inside" Venlig efterårshilsen fra... Redaktionen Indhold Peter Gadegaard Nielsen Leder... Beboerhusleder 3 Nyt spadestik... Peter er 44 år, han har en håndværksmæssig baggrund og kommer fra en 4 Nyt rejsegilde... stilling som tekniker på en større arbejdsplads i Århus. 8 6 Gøre en forskel... Peter er gift og bor i Håndværkerparken, han har i en årrække været aktiv Bankospil Få to flasker omkring vin... beboerhuset, både som 11 frivillig og i bestyrelsen for Beboerhusets lille... Venner - hvor han bl.a. var 12 en- Den er for gageret i husets drift og aktiviteter. Det gode liv Hans store kendskab til lokalområdet Viby IF i 2. er division... naturligvis en klar fordel for brugerne af huset - hans faglige bag- 13 Bocciastævne grund, med hænderne skruet rigtig Byttelejligheder... på, er absolut ikke en ulempe i 16 det alsidige job som beboerhusleder. Er du lystfisker Et stort velkommen til Peter! Velkommen til Holme Skiftedag i P Pas på indbrud Vore ejendomsfunktionærer ÅRGANG Oktober 2011 blad nr. 3 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk Redaktion sluttet uge 22. september 2011 Næste nummer udkommer i december 2011 Deadline næste nummer 25. oktober 2011 Forside: Salamanderparken / Foto: Erlind Daugaard Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Inge L. Nielsen tlf Leif Thøgersen tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes 2 Oktober 2011

3 Leder Af Poul Ankersen, Medlem af formandskabet Ny regering ny boligpolitik? Det netop overståede valg giver os en ny regering. Hvor mange partier, der kommer til at deltage i den vides ikke i skrivende stund, men er ganske givet kendt, når Alboa Inside nr. 3/2011 er på gaden. Indenfor den almene boligsektor og i Alboa beskæftiger vi os ikke med partipolitik, men vi er meget interesseret i, hvilken boligpolitik den til enhver tid siddende regering blå eller rød lægger for dagen. I et årti eller mere har Danmark haft regeringer, som sjældent har villet den almene sektor det godt. Den tidligere socialdemokratiske regering ville styrke statsfinanserne ved at pålægge Landsbyggefonden at betale 25 % af statens bidrag i ydelsesstøtte. Da VK-regeringen trådte til i 2001 fortsatte tyverierne af beboernes penge i Landsbyggefonden. Det kan blive spændende at se, om en ny rød regering fortsat vil stikke fingrene ned i Landsbyggefondens pengekasse. (Midlerne i Landsbyggefonden stammer bl.a. fra de udamortiserede låneydelser i landets boligforeningsafdelinger. Det er altså de penge, som du og jeg gennem 30 til 45 år har været med til at betale i renter og afdrag af de oprindelige lån, som blev optaget, da afdelingen var nybygget). VK-regeringen satte også begrænsninger op for, hvor mange renoveringsprojekter Landsbygge-fonden kunne sætte i gang ved at begrænse dens adgang til at lånefinansiere disse. Og der er behov for at starte mange projekter op. Tænk på små umoderne et- og toværelses lejligheder fra fyrrerne og halvtredserne, der med fordel kan lægges sammen til en treværelses i forbindelse med en renovering og der er behov for renoveringer og fornyelser i tressernes og halvfjerdsernes mange betonbyggerier for blot at nævne to eksempler. Retfærdigvis skal det dog siges, at der er rettet noget op på dette forhold på det sidste. skulle gælde for alle, men kan i praksis ikke fungere for de almene lejere. Der vil ikke kunne ydes fradrag ved f.eks. individuelle køkken- og badeværelsesrenoveringer, som vore afdelinger i tidens løb har udført mange af, når man i afdelingen havde samlet et passende antal sammen til årets pulje. Det får vi ikke fradrag for. Under den tidligere socialdemokratiske regering kunne der ydes tilskud til sådanne arbejder. Desværre har både rød og blå blok i den just overståede valgkamp næsten kappedes om at lefle for boligejerne med den ene boligpakke bedre end den anden. Lejerne blev kun nævnt i en underordnet bisætning. Ja, man ville da vist også se lidt på, om startlejen kunne nedsættes i vore nybyggerier. Tør vi håbe på, at en kommende ny regering vil rette op på de skævheder vore lejere er blevet udsat for i de sidste 10 år? Vi har også været vidner til nedsættelse af de sociale ydelser, starthjælp m.v., så flygtninge, indvandrere, fattige og arbejdsløse har fået vanskelige vilkår især i vore boligområder. Det kan aflæses i antallet af udsættelser, der er steget fordi lejerne ikke har kunnet betale deres husleje. Sidste skud på stammen var skattefradrag for enkeltpersoner for nybyggeri, renoveringer og serviceydelser. Loven Oktober

4 Tekst og foto: Erlind Daugaard Salamanderparken Stavtrup II første spadestik Flagene vajer i baggrunden etape 1 under opførelse. 4 Oktober 2011

5 Klar til spadestikket. Tiden går hurtigt. Den 16. marts 2011, var Alboa inside til stede ved første spadestik til etape 1 af Salamanderparken i Stavtrup. Nu, det vil sige den 31. august, var tiden så kommet til at man kunne tage første spadestik til etape 2. Denne etape omfatter 40 familieboliger i det sydøstlige hjørne af grunden plus boliger langs Ormslevvej. Ligesom sidste gang, var det medlem af det midlertidige formandskab, Poul Ankersen, der brugte spaden. Det blev der joked lidt med, idet jorden i området er stiv og tung, men det lykkedes da at få en spadefuld op. Poul Ankersen gav da også udtryk for, at han med glæde overlod resten af arbejdet til maskinerne. Der blev udråbt et leve for den nye afdeling 80 i form af 3 lange og et kort hurra, hvorefter man kunne læske sig med øl eller vand. Så er der læskedrikke. Som nævnt omfatter denne etape også de planlagte +55 boliger. Som noget nyt, vil disse lejligheder blive udstyret med solceller til produktion af el. Alle boliger opfylder 2015-energikravene, men nu har man valgt, at +55 boligerne skal opfylde 2020-kravene. Projektchef Ole Berg siger til Alboa inside, at man ikke udelukkende kan isolere sig til de nye krav derfor solcellerne. Bagsiden, indgang. Etape 1, der omfatter 91 familieboliger plus et fælleshus, skrider planmæssigt frem. Den første blok var så langt fremme, at det var muligt at danne sig et indtryk af en to-etagers lejlighed. Det hele stod selvfølgelig i rå beton endnu. Trappen til første sal var imidlertid etableret, så vi fik et rimeligt godt indtryk af rummenes størrelse og placering. Oktober

6 Afdeling 5 Øster Allé, Viby Rejsegilde i sommervejr Rejsegildegæster. Af Erlind Daugaard Torsdag den 25. august 2011 kunne afdelingsbestyrelsen for afdeling 5, Øster Allé holde rejsegilde for tiltrængte nye tage. Projektet er ret omfattende og var beskrevet i sidste nr. af Alboa inside, så det skal ikke gentages her. Der var dejlige varmegrader i luften til et udendørs arrangement. Formand Lars Sørensen bød velkommen og glædede sig over fremmødet. Da den første blok var færdig, kunne vi rigtig se alderen på de gamle tage. 60 år er jo kun et tal, men det tæller dog to, måske tre generationer af familier, der har boet under samme tag. Inden årets udgang ser Øster Allé ud som ny og med en fantastisk beliggenhed i centrum af Viby, og tæt på Aarhus midtby, er det et attraktivt boligområde. Halvdelen af blokkene er nu færdige. Lars Sørensen takkede beboerne for deres positive modtagelse af renoveringen. Endvidere takkede han hovedentrepenøren, Brdr. Thybo, Arkitekter Johansen og Rasmussen og alle håndværkerne, der knokler med arbejdet. Til slut et trefoldigt hurra for det danske håndværk. Og som det sig hør og bør var der så pølser, øl og vand til de sultne og tørstige gæster. Alboa inside spurgte Lars Sørensen om der havde været nogle knaster undervejs i det hidtidige forløb. Det havde der på den måde, at den første blok var blevet mange måneder forsinket. Her må vi lige fortælle læserne at afdelingen har kviste på taget lejligheder med skråvægge. Det viste sig til alles overraskelse, at disse kviste ikke var isolerede altså nye kviste! En anden knast var, at den megen regn i denne sommer har medført en del vandskader, som vil medføre efterreparationer. Men beboerne skal nok komme til at fejre jul i deres nye afdeling. 6 Oktober 2011

7 Lars Sørensen byder velkommen. Renoveret blok, nye kviste. Oktober

8 Når man virkelig gør en forskel Af Lis-Linette Knoth Grand Vi ved, at de gør en forskel. Vi ved, at de betyder meget for mange mennesker. Vi ved, at nogle ting, nogle situationer, nogle arrangementer, nogle hverdage, nogle liv ikke ville være det samme, hvis de ikke var der de frivillige. De frivillige, som gør noget netop for at gøre en forskel eller for at være noget for nogle andre nogle der har brug for det. Jeg begyndte, at komme i Ældre Sagen på Vestre Alle 8 i Aarhus, og var til bla. møder og julefrokost, hvor jeg sad overfor Ældre Sagens formand Tove Jørvang. Hun gør et fantastisk frivilligt arbejde, som Aarhus kommune heldigvis har forstået at sætte pris på, så Tove fik Aarhus kommunes frivilligheds pris 2010, og det var vel nok fortjent, beretter Jens. Ældre Sagens Natteravne I januar 2010 søgte Ældre Sagen efter frivillige og ressourcestærke ældre, som havde lyst til at blive Natteravne og dermed være med til at sikre bedre tryghed for børn og ældre. Som den gode iværksætter Tove Jørvang er, så trak hun i nogle tråde, og fik kontakt til Erik Thorsted som i sin tid startede Natteravnene, fortæller Jens. Natteravnene går om aftenen og natten, og de frivillige Natteravne fra Ældre Sagen skulle gå om eftermiddagen. Fra turen til Silkeborg. Frivillig hos Ældre Sagen Jens Skovsbøl er netop et af disse mennesker dem, der frivilligt hjælper til, hvor der er brug for det. Jens stoppede på arbejdsmarkedet den 1. marts 2009 efter at have arbejdet som chauffør og lagermand. Efter 48 år på arbejdsmarkedet stillede Jens kone ham et naturligt spørgsmål hvad skal du så lave? Jens mente, at det var tid til at slappe lidt af ovenpå et langt arbejdsliv; men han fandt derimod også hurtigt ud af, at der også skulle ske noget. Og således startede han med at blive frivillig chauffør på et genbrug 2 dage om ugen, og det er noget, som han stadig nyder at gøre. Det var dog ikke nok for Jens, så han startede samtidig også som ledsager/besøgsven via Ældre Sagen. Jens blev besøgsven for en dame på 85 år, som på daværende tidspunkt boede i Søndervangen. Hun ville gerne handle i et supermarked, men havde problemer med både at finde vej og at klare sig selv i trafikken. Jens besøgte hende derfor hver fredag, hvor de sammen gik en lang tur og tog til supermarkedet, så hun kunne få handlet, hvad hun skulle bruge indtil næste uge. Imidlertid er hun kommet på plejehjem, og hun magter ikke at gå, hvis det er koldt; men så sidder Jens blot og snakker med hende i stedet for. Jeg var med til det første møde og synes, det var en rigtig god ide, og det syntes de 2 rådmænd fra kommunen også, så da Ældre Sagen og Natteravnene blev enige om, hvordan det hele skulle gribes an, så startede vi i februar/marts 2010 med at gå natteravn. Jens fortæller videre om, hvordan de startede op: Vi fyldte lommerne med bolcher og balloner, og vi tog også en masse brochurer med, som vi delte ud. Lokkemaden var bolcher og balloner, men børnene tog da imod vore brochurer, og sådan noget spredes ret hurtigt. Allerede måneden efter blev vi kontaktet af folk på gaden som roste os for vores indsats. Ældre Sagens Natteravne er til for børn og unge, som har brug for en uformel snak, lidt omsorg og opmærksomhed. Derudover er de med til at skabe tryghed for ældre. Natteravnene er frivillige voksne i bedsteforældre-alderen, som går tur i Frydenlund / Møllevangen om dagen i hold på 3 i Natteravnenes 8 Oktober 2011

9 Jens Skovsbøl ses yderst til venstre. karakteristiske gule jakker. Hensigten er, at de ældre skal være med til at gøre en forskel, idet de i kraft af deres alder og deres rolige og venlige fremtoning kan skabe den nødvendige tillid, så de unge tør henvende sig til dem og evt. få hjælp eller blot en snak. De frivillige får masser af frisk luft og motion i et rart fællesskab, samtidig med at de øger den lokale tryghed og reducerer risikoen for uro og hærværk. Alle kommende Natteravne fra Ældre Sagen skal gennemgå et kort kursus og får tilbudt et kort træningsforløb, inden de skal på gaden - og de kan også gå med på en uforpligtende prøvetur, inden de beslutter sig. Ved altid at gå i hold på tre, der bærer Natteravnenes karakteristiske gule jakker, gør man sig meget synlige overfor børn og unge. Livsmodsaktiviteter for ældre I sommeren 2010 mødte jeg Tove Jørvang en dag, da jeg skulle gå eftermiddags natteravnetur. Vi stod og talte lidt sammen og hun fortalte at Indenrigs- og Socialministeriet havde bevilget nogle penge til at lave en udflugt for ældre mænd, som havde mistet sin livsledsager - en rigtig Mandetur. Hun spurgte om jeg kendte en, der ville være chauffør og turplanlægger for nogle ældre mennesker, og jeg sagde, at det ville jeg lige tygge lidt på. Og senere da jeg var kommet hjem, mailede jeg til Tove, at det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Således blev Jens engageret i endnu et frivilligt samarbejde. Livsmodsgrupper består af ældre i egen bolig, som har mistet en livsledsager. Ofte får de hjemmehjælp, som så bemærker at humøret er lidt sløjt, og at vedkommende ikke har lyst til noget som helst. Vibeke Mejer Jensen, som er koordinator, tager så ud til vedkommende og prøver at overtale dem til at tage med til et Lokalcenter for at møde andre, som er i samme situation. Det er svært at overbevise dem, og første gang må der somme tider stor overtalelse til for at få dem derned, men når de så har mødt ligesindede, så liver de mange gange op, og i de fleste tilfælde kan de i højere grad klare sig selv. Der er endda nogen, der har fundet sammen på centret og danner par i dag, fortæller Jens. Når man som ældre mister sin livsledsager gennem et helt liv, har man måske brug for støtte og inspiration til et nyt livskapitel. At dele sorg, savn og ensomhed med andre i samme situation kan være med til at give fornyet livsmod og give anledning til dannelse af nye netværk. Ældre Sagen i Aarhus har gennem flere år tilbudt samtaler, samvær og følgeskab til forskellige arrangementer. Ved møderne er der mulighed for fællesspisning og man kan derudover deltage i udflugter, arrangementer eller motionsture sammen med andre ligestillede. Kan det, at vi går en tur og får lidt motion skabe tryghed for beboerne i de områder, så er det absolut en lykkelig beslutning, der dengang blev taget. Oktober

10 Jens blev engageret i livsmodsaktiviteterne for mænd og fungerer som chauffør på forskellige udflugter, som de arrangerer. Mandetur Vores første udflugt fandt sted en frostklar januar dag med strålende sol. Vibeke og jeg mødtes hos Biludlejeren kl i midtbyen, hvor Ældre Sagen havde lejet en minibus for en dag. Og jeg skulle være chauffør. Bussen, jeg måtte køre, var til 9 personer inkl. fører, og vi startede med at køre rundt for at hente de ældre mænd, for det her er en Mandetur i Ældre Sagens mandeprojekt, netop for ældre mænd i egen bolig, fortæller Jens. Jens fortæller også, at nogle af de ældre skulle have lidt hjælp til at komme op i bussen, men at det alligevel gik forholdsvist nemt. Denne første tur startede på Borgvold i Viby, hvilket er et lokalcenter, hvor man kan komme og spise varme retter for små penge. Efter spisningen kørte bussen videre til Moesgård og derefter Ajstrup strand, hvor de gjorde ophold 20 minutter for at nyde de vilde fugle og det dejlige solskin. Efterfølgende fortsatte turen til Odder og senere Ry, hvor de tog på restaurant. Vi endte på restaurant Tre Ege, som ligger ned til søen. Vi fik placeret os ved et bord med udsigt over søen, og vi så mindst 100 svaner, men søen var jo tilfrosset, så de kunne ikke komme i vandet. Mens vi sad og kiggede, fik vi vores kaffe, nogen fik ostemad, andre lagkage, det er helt op til folk hvad de drikker og spiser på vores ture, for det er dem selv der skal betale, fortæller Jens. Kl var de tilbage i Aarhus og kunne aflevere bilen, efter at de havde kørt alle hjem igen. Turen havde været en succes og således blev endnu en udflugt planlagt. Næste udflugt gik til Skæring strand. Lige som sidst mødtes de kl , nogle blev hentet og andre var selv kommet til Viby Torv, hvor de blev samlet op. Det var forskellige Livsmodsgrupper, der denne dag skulle mødes ved Skæring strand. Da de var samlet ved Skæring strand, var de ca. 35. Vi fik lidt godt at spise, og næsten alle gik en tur i det skønne solskin hen til mindestenen for faldne under krigen, som står ca. 800 meter fra, hvor vi opholdt os. Vi gik i sandet langs med vandet og gik og sludrede, alle hyggede sig, fortæller Jens og beretter videre, men i bussen hjemad, var der lidt stille, for vi var alle godt trætte af at gå i sandet. Den ældste vi havde med var 93 år, men frisk. Han fortalte mig, at han havde været soldat den 9. april 1940, og han havde været med til at forsvare Danmark mod Tyskerne. Til det efterfølgende arrangement havde Ældre Sagen fået så mange tilmeldinger, at der var blevet lejet to minibusser. Og Jens fik derfor sin svoger overtalt til at være ekstra chauffør for dem. Denne gang skulle turen gå til Indelukket i Silkeborg. Det er et skønt område, hvor der er lavet kanaler fra Gudenåen og ind til Lystbådehavnen, nok ét af de kønneste steder i Danmark, når bøgen er sprunget ud, fortæller Jens. Som altid blev mændene samlet op forskellige steder, og turen gik først forbi Moesgård, Ajstrup strand og Ry, hvor de fik lov til at låne en stue i Ry Sognegård. Her kunne de spise deres medbragte håndmadder inden turen gik videre til Silkeborg, hvor de uden problemer fandt Indelukket. Det var nøjagtig lige så flot, som jeg kunne huske, men mærkeligt nok, vi var 17 mand af sted, men de 12 af dem havde aldrig været i Indelukket før, og alle havde boet i Aarhus det meste af deres liv, husker Jens. Igen var udflugten en stor succes. Alle nød den dejlige dag, og de var også heldige med vejret. På restauranten fik de både hjemmebagt lun kringle og to gigantiske flødeskumslagkager, som var pyntet med jordbær og appelsinskiver. Jens husker, at der blev taget godt fra, men at de alligevel måtte efterlade sig en halv lagkage, da de igen gik til busserne. Hjemme i Aarhus var alle glade og takkede for en dejlig dag, hvor de havde hygget sig og fået snakket en masse. Det kan godt være, at sådan en tur koster Indenrigs- og Socialministeriet nogle penge, men når man så ved at samtlige, der var med på turen, bare for få måneder siden måske havde svært ved at klare sig selv, så er det simpelthen alle tiders dag, bemærker Jens. I juni gik turen til en økologisk Bondegård ved Ry, og der er mange flere gode ture fremadrettet. Jeg glæder mig allerede til næste udflugt, fortæller Jens. Lokalerne udlejes til fest, foredrag, reception, konference, kursusvirksomhed m.v. til både private og firmaer. For yderligere information: Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf Oktober 2011

11 Spørgeskema Hvor mange i familien læser bladet? Hvor længe beholder du bladet? Hvor tit bør bladet udkomme? Læser du bladet hver gang? Hvad er din alder? Læser du alle artiklerne? Kan du lide layout'et? Andre ting...? Vind 2 flasker vin Send dine svar på et stykke papir senest den 12. december til: ALBOA inside, Vestergaardsvej 15, 8260 Viby J. Blandt "de mange svar" udtrækker vi en vinder, der får 2 flasker vin! HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) BEBOERHUSET Pottemagertoften Højbjerg Tlf GÆSTERUM UDLEJES Frederiksparken - Højbjerg Vi har et gæsterum i Frederiksparken, og det deler vi gerne med andre afdelinger. Gæsterummet har tre sovepladser (du skal selv medbringe sengetøj) - der er adgang til toilet. Leje pr. overnatning kr. 75,- Henvendelse til: Birthe Due Rasmussen Tlf Oktober

12 Af Poul Fisker Den er for lille Det er ingen hemmelighed, at bilen (illustreret herved) er for lille, når ALBOA inside distribueres. Vi har 77 afdelinger men heldigvis (siger den rare chauffør, der må læsse nogle gange) er der kun 30 afleveringssteder. I alt leveres der styk ALBOA inside til afleveringsstederne. Her ud over sendes 115 ud af huset til en venneliste, 50 bliver i administrationen og så er der 100 i reserve. Alt i alt styk. Det gode liv Sommer og sammenhold i Grønnegården Trine skriver på vegne af Grønnegårdens malerteam Med bestyrelsesmedlem Laila Pedersen som primus motor og projektleder, lykkedes det af få samlet en del beboere i Grønnegården med det formål at få frisket afdelingens borde og bænke op. Der blev lagt hårdt ud på en solskinsfyldt søndag. Beboerne mødte op i passende arbejdstøj og med godt humør, og så gik de i gang! Der blev snakket, hygget, grinet - og vist også drukket et par øl - i malerpauserne, mens børnene hyggede sig på legepladsen. Alle borde og bænke blev først slebet på overfladen, for derefter at blive malet i en praktisk grøn farve. Om mandagen gav nogle de sidste penselsstrøg, mens andre handlede ind. Efter fyraften samledes alle igen, og der blev tændt op i afdelingens grill. Og så stod den ellers på god mad og hygge ved de nymalede borde, som afslutning på hele projektet. Det var dejligt at se, at så mange bakkede op om projektet og valgte at give en hånd med. En god måde at få gjort noget godt for afdelingen og samtidig lære sine naboer bedre at kende. 12 Oktober 2011

13 Viby IFs spillestil blev ændret og gav oprykning Holdet gik fra forsigtig oprykkerfodbold til spillestyrende angrebsspil med masser af mål Træneren Henrik har på to år ført holdet fra Jyllandsserien til 2. division. Det gik skidt i efteråret (nr. 10) men så kom foråret! Alt i alt vandt Viby IF 14 af de 26 kampe, syv endte uafgjort fem blev tabt. Rene amatører! Oprykningen til 2. division kommer ikke til at ændre på, at Viby IF er en ren amatørklub. For hvis der er nogen ren amatørklub i divisionerne så er det virkelig os! - Spillerne betaler selv kontingent, og der er ikke nogen, som får kørepenge, siger træneren Henrik Gudmandsen, der er 47 år. Oprykningen er det bedste resultat, Viby IF nogensinde har leveret. Ved sidste hjemmekamp var der 75 tilskuere. Men fremover kommer der forhåbentlig flere!! De sidste to kampe I den næstsidste kamp slog Viby IF Vorup med 5-2 (2-1). Tim Andersen scorede fire mål Rasmus Kortbæk ét. I den allersidste kamp vandt Viby IF 2-1 i Frederikshavn. Det var med den allermindste margin, at Viby IF satte sig på oprykningspladsen. Viby IF og Odder sluttede begge med 49 points efter 26 kampe. Viby IFs målscore blev Odders Viby IF sikrede sig sejren med et mål i sidste minut af Troels Bugge. I 1. halvleg scorede Timm Andresen til 1-0. En busfuld tilhængere havde Viby IF med til Frederikshavn, og der var stor begejstring over oprykningen. - Det er det vildeste halve år jeg har været med til. Vi er kommet fra baghjul og ender med at rykke op. Der er meget ros til spillerne for at holde fokus, siger Viby IFs assistenttræner Mark Kammersgaard. Starten i 2. division kunne godt være bedre men stillingen skal bare vendes! Hvis du arbejder udendørs mere end to timer om dagen, bliver dit humør bedre. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital. Oktober

14 Af Øyvind Kragh-Larsen På en halvlun overskyet lørdag i august, afholdtes Alboa s boccia-stævne ved Høvængets fritidshus i Viby. En del hold fra Alboa s afdelinger havde igennem foråret og sommeren været i skarp træning, til dette stævne. Desværre var der ikke indtegnet hold fra de gamle Højbjerg afdelinger. Arrangøren regner bestemt med at der også næste år vil være et bocciastævne. I Høvænget fritidshus nød holdene morgenmad samt frokost med bla. kold kartoffelsalat med frikadeller. Lune tarteletter med høns i asparges samt lun ribbensteg mit gemyse Ud af alle disse hold kom 8 hold på skamlen. Alboa's BOCCIA-stævne Oktober 2011

15 8. pladsen Klokkeblomst pladsen Høvænget pladsen Klokkeblomst pladsen Råhøjparken pladsen Klokkeblomst pladsen Damagervej. 2. pladsen Søndervangen. Førstepladsen Grønnegården. Oktober

16 ALBOA Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Byttelejlighed? Brug venligst denne vedstående Henvendelse: Tlf.: kupon. Evt. navn/kontaktperson: Husk tydeligt navn, adresse og telefonnummer Indsendt af: (bringes ikke i bladet) Bladets adresse: 25. oktober 2011 er sidste frist Navn: til næste nr. Vi har nu fået oprettet en adresse Adresse: til bladet: Ønsker du at bytte din lejlighed, aflever blot denne kupon til boligforeningens kontor, så vil den komme med i næste blad. Haves: Ønskes: Postnr.: Telefon: Haves: 3 vær. 85 m 2 Ønskes: 3 vær. 1 plan Henv.: Det skal Forskudt selvfølgelig plan med lige have rettes i kolofonen. i Urmagertoften, Sadelmagertoften, Højbjerg eller Det kunne Højbjerg være en god idé at Torben lavede Saddelmagertoften, et banner i bladet, f.eks.: Højbjerg Kontaktperson: Lena Haves: 4 vær. stuelejlighed 94 m 2 Ormslevvej 43 Ønskes: 3 vær m 2 Aarhus syd Henv.: Kontaktperson: Vivienne Haves: 3 vær. 77 m 2 Lejlighed Saralystparken, Højbjerg Ønskes: 3 vær. rækkehus Hjulbjergvej, Højbjerg Henv.: Kontaktperson: Lisbeth Christiansen Haves: Lejlighed i Gyvelparken på 114 m2. 1 sal.: soveværelse, 2 værelser, stort badeværelse med brus, pultekammer. Stueetage: stor stue, entre, køkken helt nyt vaskerum med vaskemaskine. Dejlig lukket have med ekstra stor terrasse med markise, stort skur i gården. Huslejen er på 6.500,- pr. md. alt incl. Ønskes: En 3 rækkehus i hirsevænget gerne endegavl ingen betingelse Henv.: Kontaktperson: Jørgen Grosen Har du noget på send os en 16 Oktober 2011

17 Er du lystfisker - eller kunne du tænke dig at blive det? Vi modtager stadig nye medlemmer til hyggeligt, socialt samvær, fisketure og klubaften. Vi mødes i Beboerhuset, Pottemagertoften 4, Højbjerg: HVER TIRSDAG I LIGE UGER - KL Fiskeklubben NETOP Kontaktperson: Flemming Ahl Tlf Administrationen Vestergårdsvej 15 Postboks Viby J Tlf Fax Kontor/ekspeditionstid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag...kl Torsdag... kl Fredag... LUKKET Telefontid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Driftsafdelingen: Telefontid hverdage: kl : Inspektørerne træffes kun efter forudgående telefonisk aftale. Kontortid i Galten: Inspektøren træffes torsdag: kl Gyvelparken 7A EJENDOMSFUNKTIONÆRER Træffetid hverdage: kl Uregelmæssigheder uden for normal arbejdstid: Ved problemer, af uopsættelig karakter, dvs. ting som absolut ikke kan vente til det bliver hverdag: Ring til ALBOA Telefonsvarer giver anvisning. Se også Det henstilles at vagtudkald begrænses mest muligt. Unødvendige udkald f.eks. p.g.a. af sprunget sikring, overkog på komfuret o.l. betales af andelshaveren! Oktober

18 2A Velkommen til Holme! Af Jan Rasmussen - Foto: Henning T. Nielsen Mange års intensiv arbejde - man kan godt kalde det kamp, for en bedre busdækning af Håndværkerparken er slut! Mandag morgen den 8. august 2011 rullede den første ledbus ind på den nyetablerede endestation ved Karetmagertoften/Bjødstrupvej. Og det har været en kamp! - Specielt Håndværkerparkens sydvestlige del har haft lang vej til den linie 11, der havde stoppested helt henne ved Ringvej Syd. Højbjerg Andelsboligforenings forretningsfører (nuværende direktør) John Jensen har gentagne gange påtalt dette forhold over for de ansvarlige folk i Århus kommune - uden resultat. Der kom en lille forbedring i 2002, da Holme Parkvej blev udbygget, og HAB opførte afd. 68 Holme Parkvej - her fik linie 18 endestation, og man etablerede en sti til Håndværkerparken. Det hjalp dog ikke på situationen for de sidste tre afdelinger i den vestlige del af området, her var der fortsat langt til både linie 11 og 18. Med det nye busnet er trængslerne forbi. Den sydligste del af Håndværkerparken betjenes nu af linie 16 - der har endestation på Holme Parkvej, adgang via stien ved søen i Pottemagertoften. Linie 2A, som kører ca. hver 8-10 min., holder på Bjødstrupvej ved Urmagertoften, Sadelmagertoften og har endestation ved Karetmagertoften. Kommunen har købt HABs gamle byggelederskur og indrettet det, så buschaufførerne kan holde deres pauser her. Linie 6A mod Skåde/Risskov holder på Ringvej Syd, lige omkring krydset ved Bjødstrupvej, herfra er der adgang til Håndværkerparken via stisystemet. Vi arbejder på at få kommunen til at etablere en trappe op til Urmagertoften. Alt i alt har 2011 været et rigtigt godt år for den kollektive trafik til de godt 800 ALBOA boliger i Håndværkerparken, Holme Parkvej, Hvidmosegård og Kalkærparken. Vil du læse mere, se: Endestationen linie 2A - Karetmagertoften 18 Oktober 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

2. årgang Nr. 7 oktober 2012. Rejsegilde i Vestergaardsparken. I drift 1954. inside

2. årgang Nr. 7 oktober 2012. Rejsegilde i Vestergaardsparken. I drift 1954. inside 2. årgang Nr. 7 oktober 2012 Rejsegilde i Vestergaardsparken. I drift 1954. inside Side 30 Side 12 Side 26 Kære læsere ALBOA inside bringer gerne nyt og det er virkelig en nyhed, at vi får en ny direktør

Læs mere

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 3 OKTOBER 2008 INDHOLD Fakta om skimmelsvampe 3 Bag duggede ruder 4 Ny boligafdeling, Hvidmosegård 5-9 Saralystparkernes udflugt

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING Nr. 1 marts 2008 INDHOLD Varmepenge retur 3 Lej en urtehave 4 Fastelavn og rejsegilde afd. 22 5 Kamp- og muskelhunde forbudt 6 Havearbejde i Saralystparken 7

Læs mere

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen 2. årgang Nr. 5 marts 2012 inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen Side 15-18-19 Side 7 Side 22 Side

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013

inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013 3. årgang Nr. 10 juli 2013 inside Langt om længe blev det forår. Torben Møller fejer op i Salamanderparken efter nybyggeriet. Afdelingen ligger et godt stykke ude ad Ormslevvej. I baggrunden holder hans

Læs mere

inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år.

inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år. 2. årgang Nr. 6 juli 2012 inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år. Side 44 Side 43 Side 23 Side 44 Kære læsere ALBOA inside var sidste gang på

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

for Viby Andelsboligforening 1/2009

for Viby Andelsboligforening 1/2009 Beboerblad for Viby Andelsboligforening 1/2009 Kære læser Tro det eller ej, men administrationssamarbejdet mellem Højbjerg Andelsboligforening og Viby Andelsboligforening, Alboa, - har ledige boliger.

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

inside Hans Herluf Boisen, indehaver af Bordtennisexperterne.

inside Hans Herluf Boisen, indehaver af Bordtennisexperterne. 5. årgang Nr. 17. marts 2015 inside Hans Herluf Boisen, indehaver af Bordtennisexperterne. Side 6 Side 12 Side 16 Kære læser Du er allerede nået til side to, så mangler du kun 30 yderligere sider. Og sikke

Læs mere

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 INDHOLD BERETNING 2014 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 AKTIVITETER I 2014 6 Pensionistfest

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Poul La Coursvej Grønnedalsparken Projekt Højvang

Poul La Coursvej Grønnedalsparken Projekt Højvang marts 2011 Nr. 2 Poul La Coursvej Grønnedalsparken Projekt Højvang Jagt i højvangen Fællesspisning 1 års fødseldag Pigeklubben er 2 år og har stor succes Leder 2 Foråret kommer med nye muligheder Solen

Læs mere

Ringgården. Update. December 2012 # 106. Huse på havnen må gerne være lidt rå. En karakterfuld 50-års fødselar. Opbakning eller op ad bakke

Ringgården. Update. December 2012 # 106. Huse på havnen må gerne være lidt rå. En karakterfuld 50-års fødselar. Opbakning eller op ad bakke Ringgården Update December 2012 # 106 Opbakning eller op ad bakke En karakterfuld 50-års fødselar Huse på havnen må gerne være lidt rå kan interessen øges ved at gøre tingene på en anden måde, end vi er

Læs mere