inside 1. årgang Nr. 3 oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inside 1. årgang Nr. 3 oktober 2011"

Transkript

1 1. årgang Nr. 3 oktober 2011 inside Salamanderparken. På side 4 og 5 kan du læse om etape 2 af byggeriet i Stavtrup. Etape 1 er i mellemtiden ved at tage form. Den første blok (billedet) giver et indtryk af byggeriets karakter, som vil sætte sit præg på området, der også omfatter en del parcelhuse. Den sydvendte grund vil medvirke til, at det bliver en attraktiv afdeling at bo i.

2 f Jan Rasmussen - Foto: Henning T. Nielsen en 1. august 2011 var der skifteag i Håndværkerparkens beboerhus P4. Husets leder gennem ca. 4 år, ette Skovsager takkede af og gik på fterløn. ette skulle jo have afviklet sin opspaede ferie, og huset holder altid somerferielukket i juli. Derfor havde Gadegaard Nielsen, husets nye leder. Husets gourmet-team havde virkelig tryllet i køkkenet og kreeret en lækker buffet. eboerhusets bestyrelse valgt at marere skiftet Side med 13 en reception fredag Side 13 Side 20 en 17. juni et var en meget velbesøgt reception brugere af huset, samarbejdspartere og områdets beboere i almindeghed strømmede Kære til for at sige læsere farvel Tak for indsatsen Jette! il Jette Skovsager og goddag til Peter Så har vi jo haft valg men ikke til redaktionen i dette blad! De fem er tilsyneladende "genvalgt" uden stemmeseddel og skriver videre! Men nye medarbejdere er fortsat meget velkomne, hvis du synes der skal nye til! Vi har igen været "til spadestik" og til et nyt rejsegilde jo, der sker meget i ALBOA! Indenfor vor nye serie "Det gode liv" skriver vi om beboere, der har malet havemøbler mange har deltaget Jette i Skovsager det overdrager årlige Bocciastævne nogle følger nøglerne til Beboerhuset til den nye husmand Peter fodboldlivet i Viby og mange glæder sig Gadegaard Nielsen til den årlige pensionistfest. Nyd dit gode liv og nyd "ALBOA inside" Venlig efterårshilsen fra... Redaktionen Indhold Peter Gadegaard Nielsen Leder... Beboerhusleder 3 Nyt spadestik... Peter er 44 år, han har en håndværksmæssig baggrund og kommer fra en 4 Nyt rejsegilde... stilling som tekniker på en større arbejdsplads i Århus. 8 6 Gøre en forskel... Peter er gift og bor i Håndværkerparken, han har i en årrække været aktiv Bankospil Få to flasker omkring vin... beboerhuset, både som 11 frivillig og i bestyrelsen for Beboerhusets lille... Venner - hvor han bl.a. var 12 en- Den er for gageret i husets drift og aktiviteter. Det gode liv Hans store kendskab til lokalområdet Viby IF i 2. er division... naturligvis en klar fordel for brugerne af huset - hans faglige bag- 13 Bocciastævne grund, med hænderne skruet rigtig Byttelejligheder... på, er absolut ikke en ulempe i 16 det alsidige job som beboerhusleder. Er du lystfisker Et stort velkommen til Peter! Velkommen til Holme Skiftedag i P Pas på indbrud Vore ejendomsfunktionærer ÅRGANG Oktober 2011 blad nr. 3 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk Redaktion sluttet uge 22. september 2011 Næste nummer udkommer i december 2011 Deadline næste nummer 25. oktober 2011 Forside: Salamanderparken / Foto: Erlind Daugaard Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Inge L. Nielsen tlf Leif Thøgersen tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes 2 Oktober 2011

3 Leder Af Poul Ankersen, Medlem af formandskabet Ny regering ny boligpolitik? Det netop overståede valg giver os en ny regering. Hvor mange partier, der kommer til at deltage i den vides ikke i skrivende stund, men er ganske givet kendt, når Alboa Inside nr. 3/2011 er på gaden. Indenfor den almene boligsektor og i Alboa beskæftiger vi os ikke med partipolitik, men vi er meget interesseret i, hvilken boligpolitik den til enhver tid siddende regering blå eller rød lægger for dagen. I et årti eller mere har Danmark haft regeringer, som sjældent har villet den almene sektor det godt. Den tidligere socialdemokratiske regering ville styrke statsfinanserne ved at pålægge Landsbyggefonden at betale 25 % af statens bidrag i ydelsesstøtte. Da VK-regeringen trådte til i 2001 fortsatte tyverierne af beboernes penge i Landsbyggefonden. Det kan blive spændende at se, om en ny rød regering fortsat vil stikke fingrene ned i Landsbyggefondens pengekasse. (Midlerne i Landsbyggefonden stammer bl.a. fra de udamortiserede låneydelser i landets boligforeningsafdelinger. Det er altså de penge, som du og jeg gennem 30 til 45 år har været med til at betale i renter og afdrag af de oprindelige lån, som blev optaget, da afdelingen var nybygget). VK-regeringen satte også begrænsninger op for, hvor mange renoveringsprojekter Landsbygge-fonden kunne sætte i gang ved at begrænse dens adgang til at lånefinansiere disse. Og der er behov for at starte mange projekter op. Tænk på små umoderne et- og toværelses lejligheder fra fyrrerne og halvtredserne, der med fordel kan lægges sammen til en treværelses i forbindelse med en renovering og der er behov for renoveringer og fornyelser i tressernes og halvfjerdsernes mange betonbyggerier for blot at nævne to eksempler. Retfærdigvis skal det dog siges, at der er rettet noget op på dette forhold på det sidste. skulle gælde for alle, men kan i praksis ikke fungere for de almene lejere. Der vil ikke kunne ydes fradrag ved f.eks. individuelle køkken- og badeværelsesrenoveringer, som vore afdelinger i tidens løb har udført mange af, når man i afdelingen havde samlet et passende antal sammen til årets pulje. Det får vi ikke fradrag for. Under den tidligere socialdemokratiske regering kunne der ydes tilskud til sådanne arbejder. Desværre har både rød og blå blok i den just overståede valgkamp næsten kappedes om at lefle for boligejerne med den ene boligpakke bedre end den anden. Lejerne blev kun nævnt i en underordnet bisætning. Ja, man ville da vist også se lidt på, om startlejen kunne nedsættes i vore nybyggerier. Tør vi håbe på, at en kommende ny regering vil rette op på de skævheder vore lejere er blevet udsat for i de sidste 10 år? Vi har også været vidner til nedsættelse af de sociale ydelser, starthjælp m.v., så flygtninge, indvandrere, fattige og arbejdsløse har fået vanskelige vilkår især i vore boligområder. Det kan aflæses i antallet af udsættelser, der er steget fordi lejerne ikke har kunnet betale deres husleje. Sidste skud på stammen var skattefradrag for enkeltpersoner for nybyggeri, renoveringer og serviceydelser. Loven Oktober

4 Tekst og foto: Erlind Daugaard Salamanderparken Stavtrup II første spadestik Flagene vajer i baggrunden etape 1 under opførelse. 4 Oktober 2011

5 Klar til spadestikket. Tiden går hurtigt. Den 16. marts 2011, var Alboa inside til stede ved første spadestik til etape 1 af Salamanderparken i Stavtrup. Nu, det vil sige den 31. august, var tiden så kommet til at man kunne tage første spadestik til etape 2. Denne etape omfatter 40 familieboliger i det sydøstlige hjørne af grunden plus boliger langs Ormslevvej. Ligesom sidste gang, var det medlem af det midlertidige formandskab, Poul Ankersen, der brugte spaden. Det blev der joked lidt med, idet jorden i området er stiv og tung, men det lykkedes da at få en spadefuld op. Poul Ankersen gav da også udtryk for, at han med glæde overlod resten af arbejdet til maskinerne. Der blev udråbt et leve for den nye afdeling 80 i form af 3 lange og et kort hurra, hvorefter man kunne læske sig med øl eller vand. Så er der læskedrikke. Som nævnt omfatter denne etape også de planlagte +55 boliger. Som noget nyt, vil disse lejligheder blive udstyret med solceller til produktion af el. Alle boliger opfylder 2015-energikravene, men nu har man valgt, at +55 boligerne skal opfylde 2020-kravene. Projektchef Ole Berg siger til Alboa inside, at man ikke udelukkende kan isolere sig til de nye krav derfor solcellerne. Bagsiden, indgang. Etape 1, der omfatter 91 familieboliger plus et fælleshus, skrider planmæssigt frem. Den første blok var så langt fremme, at det var muligt at danne sig et indtryk af en to-etagers lejlighed. Det hele stod selvfølgelig i rå beton endnu. Trappen til første sal var imidlertid etableret, så vi fik et rimeligt godt indtryk af rummenes størrelse og placering. Oktober

6 Afdeling 5 Øster Allé, Viby Rejsegilde i sommervejr Rejsegildegæster. Af Erlind Daugaard Torsdag den 25. august 2011 kunne afdelingsbestyrelsen for afdeling 5, Øster Allé holde rejsegilde for tiltrængte nye tage. Projektet er ret omfattende og var beskrevet i sidste nr. af Alboa inside, så det skal ikke gentages her. Der var dejlige varmegrader i luften til et udendørs arrangement. Formand Lars Sørensen bød velkommen og glædede sig over fremmødet. Da den første blok var færdig, kunne vi rigtig se alderen på de gamle tage. 60 år er jo kun et tal, men det tæller dog to, måske tre generationer af familier, der har boet under samme tag. Inden årets udgang ser Øster Allé ud som ny og med en fantastisk beliggenhed i centrum af Viby, og tæt på Aarhus midtby, er det et attraktivt boligområde. Halvdelen af blokkene er nu færdige. Lars Sørensen takkede beboerne for deres positive modtagelse af renoveringen. Endvidere takkede han hovedentrepenøren, Brdr. Thybo, Arkitekter Johansen og Rasmussen og alle håndværkerne, der knokler med arbejdet. Til slut et trefoldigt hurra for det danske håndværk. Og som det sig hør og bør var der så pølser, øl og vand til de sultne og tørstige gæster. Alboa inside spurgte Lars Sørensen om der havde været nogle knaster undervejs i det hidtidige forløb. Det havde der på den måde, at den første blok var blevet mange måneder forsinket. Her må vi lige fortælle læserne at afdelingen har kviste på taget lejligheder med skråvægge. Det viste sig til alles overraskelse, at disse kviste ikke var isolerede altså nye kviste! En anden knast var, at den megen regn i denne sommer har medført en del vandskader, som vil medføre efterreparationer. Men beboerne skal nok komme til at fejre jul i deres nye afdeling. 6 Oktober 2011

7 Lars Sørensen byder velkommen. Renoveret blok, nye kviste. Oktober

8 Når man virkelig gør en forskel Af Lis-Linette Knoth Grand Vi ved, at de gør en forskel. Vi ved, at de betyder meget for mange mennesker. Vi ved, at nogle ting, nogle situationer, nogle arrangementer, nogle hverdage, nogle liv ikke ville være det samme, hvis de ikke var der de frivillige. De frivillige, som gør noget netop for at gøre en forskel eller for at være noget for nogle andre nogle der har brug for det. Jeg begyndte, at komme i Ældre Sagen på Vestre Alle 8 i Aarhus, og var til bla. møder og julefrokost, hvor jeg sad overfor Ældre Sagens formand Tove Jørvang. Hun gør et fantastisk frivilligt arbejde, som Aarhus kommune heldigvis har forstået at sætte pris på, så Tove fik Aarhus kommunes frivilligheds pris 2010, og det var vel nok fortjent, beretter Jens. Ældre Sagens Natteravne I januar 2010 søgte Ældre Sagen efter frivillige og ressourcestærke ældre, som havde lyst til at blive Natteravne og dermed være med til at sikre bedre tryghed for børn og ældre. Som den gode iværksætter Tove Jørvang er, så trak hun i nogle tråde, og fik kontakt til Erik Thorsted som i sin tid startede Natteravnene, fortæller Jens. Natteravnene går om aftenen og natten, og de frivillige Natteravne fra Ældre Sagen skulle gå om eftermiddagen. Fra turen til Silkeborg. Frivillig hos Ældre Sagen Jens Skovsbøl er netop et af disse mennesker dem, der frivilligt hjælper til, hvor der er brug for det. Jens stoppede på arbejdsmarkedet den 1. marts 2009 efter at have arbejdet som chauffør og lagermand. Efter 48 år på arbejdsmarkedet stillede Jens kone ham et naturligt spørgsmål hvad skal du så lave? Jens mente, at det var tid til at slappe lidt af ovenpå et langt arbejdsliv; men han fandt derimod også hurtigt ud af, at der også skulle ske noget. Og således startede han med at blive frivillig chauffør på et genbrug 2 dage om ugen, og det er noget, som han stadig nyder at gøre. Det var dog ikke nok for Jens, så han startede samtidig også som ledsager/besøgsven via Ældre Sagen. Jens blev besøgsven for en dame på 85 år, som på daværende tidspunkt boede i Søndervangen. Hun ville gerne handle i et supermarked, men havde problemer med både at finde vej og at klare sig selv i trafikken. Jens besøgte hende derfor hver fredag, hvor de sammen gik en lang tur og tog til supermarkedet, så hun kunne få handlet, hvad hun skulle bruge indtil næste uge. Imidlertid er hun kommet på plejehjem, og hun magter ikke at gå, hvis det er koldt; men så sidder Jens blot og snakker med hende i stedet for. Jeg var med til det første møde og synes, det var en rigtig god ide, og det syntes de 2 rådmænd fra kommunen også, så da Ældre Sagen og Natteravnene blev enige om, hvordan det hele skulle gribes an, så startede vi i februar/marts 2010 med at gå natteravn. Jens fortæller videre om, hvordan de startede op: Vi fyldte lommerne med bolcher og balloner, og vi tog også en masse brochurer med, som vi delte ud. Lokkemaden var bolcher og balloner, men børnene tog da imod vore brochurer, og sådan noget spredes ret hurtigt. Allerede måneden efter blev vi kontaktet af folk på gaden som roste os for vores indsats. Ældre Sagens Natteravne er til for børn og unge, som har brug for en uformel snak, lidt omsorg og opmærksomhed. Derudover er de med til at skabe tryghed for ældre. Natteravnene er frivillige voksne i bedsteforældre-alderen, som går tur i Frydenlund / Møllevangen om dagen i hold på 3 i Natteravnenes 8 Oktober 2011

9 Jens Skovsbøl ses yderst til venstre. karakteristiske gule jakker. Hensigten er, at de ældre skal være med til at gøre en forskel, idet de i kraft af deres alder og deres rolige og venlige fremtoning kan skabe den nødvendige tillid, så de unge tør henvende sig til dem og evt. få hjælp eller blot en snak. De frivillige får masser af frisk luft og motion i et rart fællesskab, samtidig med at de øger den lokale tryghed og reducerer risikoen for uro og hærværk. Alle kommende Natteravne fra Ældre Sagen skal gennemgå et kort kursus og får tilbudt et kort træningsforløb, inden de skal på gaden - og de kan også gå med på en uforpligtende prøvetur, inden de beslutter sig. Ved altid at gå i hold på tre, der bærer Natteravnenes karakteristiske gule jakker, gør man sig meget synlige overfor børn og unge. Livsmodsaktiviteter for ældre I sommeren 2010 mødte jeg Tove Jørvang en dag, da jeg skulle gå eftermiddags natteravnetur. Vi stod og talte lidt sammen og hun fortalte at Indenrigs- og Socialministeriet havde bevilget nogle penge til at lave en udflugt for ældre mænd, som havde mistet sin livsledsager - en rigtig Mandetur. Hun spurgte om jeg kendte en, der ville være chauffør og turplanlægger for nogle ældre mennesker, og jeg sagde, at det ville jeg lige tygge lidt på. Og senere da jeg var kommet hjem, mailede jeg til Tove, at det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Således blev Jens engageret i endnu et frivilligt samarbejde. Livsmodsgrupper består af ældre i egen bolig, som har mistet en livsledsager. Ofte får de hjemmehjælp, som så bemærker at humøret er lidt sløjt, og at vedkommende ikke har lyst til noget som helst. Vibeke Mejer Jensen, som er koordinator, tager så ud til vedkommende og prøver at overtale dem til at tage med til et Lokalcenter for at møde andre, som er i samme situation. Det er svært at overbevise dem, og første gang må der somme tider stor overtalelse til for at få dem derned, men når de så har mødt ligesindede, så liver de mange gange op, og i de fleste tilfælde kan de i højere grad klare sig selv. Der er endda nogen, der har fundet sammen på centret og danner par i dag, fortæller Jens. Når man som ældre mister sin livsledsager gennem et helt liv, har man måske brug for støtte og inspiration til et nyt livskapitel. At dele sorg, savn og ensomhed med andre i samme situation kan være med til at give fornyet livsmod og give anledning til dannelse af nye netværk. Ældre Sagen i Aarhus har gennem flere år tilbudt samtaler, samvær og følgeskab til forskellige arrangementer. Ved møderne er der mulighed for fællesspisning og man kan derudover deltage i udflugter, arrangementer eller motionsture sammen med andre ligestillede. Kan det, at vi går en tur og får lidt motion skabe tryghed for beboerne i de områder, så er det absolut en lykkelig beslutning, der dengang blev taget. Oktober

10 Jens blev engageret i livsmodsaktiviteterne for mænd og fungerer som chauffør på forskellige udflugter, som de arrangerer. Mandetur Vores første udflugt fandt sted en frostklar januar dag med strålende sol. Vibeke og jeg mødtes hos Biludlejeren kl i midtbyen, hvor Ældre Sagen havde lejet en minibus for en dag. Og jeg skulle være chauffør. Bussen, jeg måtte køre, var til 9 personer inkl. fører, og vi startede med at køre rundt for at hente de ældre mænd, for det her er en Mandetur i Ældre Sagens mandeprojekt, netop for ældre mænd i egen bolig, fortæller Jens. Jens fortæller også, at nogle af de ældre skulle have lidt hjælp til at komme op i bussen, men at det alligevel gik forholdsvist nemt. Denne første tur startede på Borgvold i Viby, hvilket er et lokalcenter, hvor man kan komme og spise varme retter for små penge. Efter spisningen kørte bussen videre til Moesgård og derefter Ajstrup strand, hvor de gjorde ophold 20 minutter for at nyde de vilde fugle og det dejlige solskin. Efterfølgende fortsatte turen til Odder og senere Ry, hvor de tog på restaurant. Vi endte på restaurant Tre Ege, som ligger ned til søen. Vi fik placeret os ved et bord med udsigt over søen, og vi så mindst 100 svaner, men søen var jo tilfrosset, så de kunne ikke komme i vandet. Mens vi sad og kiggede, fik vi vores kaffe, nogen fik ostemad, andre lagkage, det er helt op til folk hvad de drikker og spiser på vores ture, for det er dem selv der skal betale, fortæller Jens. Kl var de tilbage i Aarhus og kunne aflevere bilen, efter at de havde kørt alle hjem igen. Turen havde været en succes og således blev endnu en udflugt planlagt. Næste udflugt gik til Skæring strand. Lige som sidst mødtes de kl , nogle blev hentet og andre var selv kommet til Viby Torv, hvor de blev samlet op. Det var forskellige Livsmodsgrupper, der denne dag skulle mødes ved Skæring strand. Da de var samlet ved Skæring strand, var de ca. 35. Vi fik lidt godt at spise, og næsten alle gik en tur i det skønne solskin hen til mindestenen for faldne under krigen, som står ca. 800 meter fra, hvor vi opholdt os. Vi gik i sandet langs med vandet og gik og sludrede, alle hyggede sig, fortæller Jens og beretter videre, men i bussen hjemad, var der lidt stille, for vi var alle godt trætte af at gå i sandet. Den ældste vi havde med var 93 år, men frisk. Han fortalte mig, at han havde været soldat den 9. april 1940, og han havde været med til at forsvare Danmark mod Tyskerne. Til det efterfølgende arrangement havde Ældre Sagen fået så mange tilmeldinger, at der var blevet lejet to minibusser. Og Jens fik derfor sin svoger overtalt til at være ekstra chauffør for dem. Denne gang skulle turen gå til Indelukket i Silkeborg. Det er et skønt område, hvor der er lavet kanaler fra Gudenåen og ind til Lystbådehavnen, nok ét af de kønneste steder i Danmark, når bøgen er sprunget ud, fortæller Jens. Som altid blev mændene samlet op forskellige steder, og turen gik først forbi Moesgård, Ajstrup strand og Ry, hvor de fik lov til at låne en stue i Ry Sognegård. Her kunne de spise deres medbragte håndmadder inden turen gik videre til Silkeborg, hvor de uden problemer fandt Indelukket. Det var nøjagtig lige så flot, som jeg kunne huske, men mærkeligt nok, vi var 17 mand af sted, men de 12 af dem havde aldrig været i Indelukket før, og alle havde boet i Aarhus det meste af deres liv, husker Jens. Igen var udflugten en stor succes. Alle nød den dejlige dag, og de var også heldige med vejret. På restauranten fik de både hjemmebagt lun kringle og to gigantiske flødeskumslagkager, som var pyntet med jordbær og appelsinskiver. Jens husker, at der blev taget godt fra, men at de alligevel måtte efterlade sig en halv lagkage, da de igen gik til busserne. Hjemme i Aarhus var alle glade og takkede for en dejlig dag, hvor de havde hygget sig og fået snakket en masse. Det kan godt være, at sådan en tur koster Indenrigs- og Socialministeriet nogle penge, men når man så ved at samtlige, der var med på turen, bare for få måneder siden måske havde svært ved at klare sig selv, så er det simpelthen alle tiders dag, bemærker Jens. I juni gik turen til en økologisk Bondegård ved Ry, og der er mange flere gode ture fremadrettet. Jeg glæder mig allerede til næste udflugt, fortæller Jens. Lokalerne udlejes til fest, foredrag, reception, konference, kursusvirksomhed m.v. til både private og firmaer. For yderligere information: Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf Oktober 2011

11 Spørgeskema Hvor mange i familien læser bladet? Hvor længe beholder du bladet? Hvor tit bør bladet udkomme? Læser du bladet hver gang? Hvad er din alder? Læser du alle artiklerne? Kan du lide layout'et? Andre ting...? Vind 2 flasker vin Send dine svar på et stykke papir senest den 12. december til: ALBOA inside, Vestergaardsvej 15, 8260 Viby J. Blandt "de mange svar" udtrækker vi en vinder, der får 2 flasker vin! HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) BEBOERHUSET Pottemagertoften Højbjerg Tlf GÆSTERUM UDLEJES Frederiksparken - Højbjerg Vi har et gæsterum i Frederiksparken, og det deler vi gerne med andre afdelinger. Gæsterummet har tre sovepladser (du skal selv medbringe sengetøj) - der er adgang til toilet. Leje pr. overnatning kr. 75,- Henvendelse til: Birthe Due Rasmussen Tlf Oktober

12 Af Poul Fisker Den er for lille Det er ingen hemmelighed, at bilen (illustreret herved) er for lille, når ALBOA inside distribueres. Vi har 77 afdelinger men heldigvis (siger den rare chauffør, der må læsse nogle gange) er der kun 30 afleveringssteder. I alt leveres der styk ALBOA inside til afleveringsstederne. Her ud over sendes 115 ud af huset til en venneliste, 50 bliver i administrationen og så er der 100 i reserve. Alt i alt styk. Det gode liv Sommer og sammenhold i Grønnegården Trine skriver på vegne af Grønnegårdens malerteam Med bestyrelsesmedlem Laila Pedersen som primus motor og projektleder, lykkedes det af få samlet en del beboere i Grønnegården med det formål at få frisket afdelingens borde og bænke op. Der blev lagt hårdt ud på en solskinsfyldt søndag. Beboerne mødte op i passende arbejdstøj og med godt humør, og så gik de i gang! Der blev snakket, hygget, grinet - og vist også drukket et par øl - i malerpauserne, mens børnene hyggede sig på legepladsen. Alle borde og bænke blev først slebet på overfladen, for derefter at blive malet i en praktisk grøn farve. Om mandagen gav nogle de sidste penselsstrøg, mens andre handlede ind. Efter fyraften samledes alle igen, og der blev tændt op i afdelingens grill. Og så stod den ellers på god mad og hygge ved de nymalede borde, som afslutning på hele projektet. Det var dejligt at se, at så mange bakkede op om projektet og valgte at give en hånd med. En god måde at få gjort noget godt for afdelingen og samtidig lære sine naboer bedre at kende. 12 Oktober 2011

13 Viby IFs spillestil blev ændret og gav oprykning Holdet gik fra forsigtig oprykkerfodbold til spillestyrende angrebsspil med masser af mål Træneren Henrik har på to år ført holdet fra Jyllandsserien til 2. division. Det gik skidt i efteråret (nr. 10) men så kom foråret! Alt i alt vandt Viby IF 14 af de 26 kampe, syv endte uafgjort fem blev tabt. Rene amatører! Oprykningen til 2. division kommer ikke til at ændre på, at Viby IF er en ren amatørklub. For hvis der er nogen ren amatørklub i divisionerne så er det virkelig os! - Spillerne betaler selv kontingent, og der er ikke nogen, som får kørepenge, siger træneren Henrik Gudmandsen, der er 47 år. Oprykningen er det bedste resultat, Viby IF nogensinde har leveret. Ved sidste hjemmekamp var der 75 tilskuere. Men fremover kommer der forhåbentlig flere!! De sidste to kampe I den næstsidste kamp slog Viby IF Vorup med 5-2 (2-1). Tim Andersen scorede fire mål Rasmus Kortbæk ét. I den allersidste kamp vandt Viby IF 2-1 i Frederikshavn. Det var med den allermindste margin, at Viby IF satte sig på oprykningspladsen. Viby IF og Odder sluttede begge med 49 points efter 26 kampe. Viby IFs målscore blev Odders Viby IF sikrede sig sejren med et mål i sidste minut af Troels Bugge. I 1. halvleg scorede Timm Andresen til 1-0. En busfuld tilhængere havde Viby IF med til Frederikshavn, og der var stor begejstring over oprykningen. - Det er det vildeste halve år jeg har været med til. Vi er kommet fra baghjul og ender med at rykke op. Der er meget ros til spillerne for at holde fokus, siger Viby IFs assistenttræner Mark Kammersgaard. Starten i 2. division kunne godt være bedre men stillingen skal bare vendes! Hvis du arbejder udendørs mere end to timer om dagen, bliver dit humør bedre. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital. Oktober

14 Af Øyvind Kragh-Larsen På en halvlun overskyet lørdag i august, afholdtes Alboa s boccia-stævne ved Høvængets fritidshus i Viby. En del hold fra Alboa s afdelinger havde igennem foråret og sommeren været i skarp træning, til dette stævne. Desværre var der ikke indtegnet hold fra de gamle Højbjerg afdelinger. Arrangøren regner bestemt med at der også næste år vil være et bocciastævne. I Høvænget fritidshus nød holdene morgenmad samt frokost med bla. kold kartoffelsalat med frikadeller. Lune tarteletter med høns i asparges samt lun ribbensteg mit gemyse Ud af alle disse hold kom 8 hold på skamlen. Alboa's BOCCIA-stævne Oktober 2011

15 8. pladsen Klokkeblomst pladsen Høvænget pladsen Klokkeblomst pladsen Råhøjparken pladsen Klokkeblomst pladsen Damagervej. 2. pladsen Søndervangen. Førstepladsen Grønnegården. Oktober

16 ALBOA Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Byttelejlighed? Brug venligst denne vedstående Henvendelse: Tlf.: kupon. Evt. navn/kontaktperson: Husk tydeligt navn, adresse og telefonnummer Indsendt af: (bringes ikke i bladet) Bladets adresse: 25. oktober 2011 er sidste frist Navn: til næste nr. Vi har nu fået oprettet en adresse Adresse: til bladet: Ønsker du at bytte din lejlighed, aflever blot denne kupon til boligforeningens kontor, så vil den komme med i næste blad. Haves: Ønskes: Postnr.: Telefon: Haves: 3 vær. 85 m 2 Ønskes: 3 vær. 1 plan Henv.: Det skal Forskudt selvfølgelig plan med lige have rettes i kolofonen. i Urmagertoften, Sadelmagertoften, Højbjerg eller Det kunne Højbjerg være en god idé at Torben lavede Saddelmagertoften, et banner i bladet, f.eks.: Højbjerg Kontaktperson: Lena Haves: 4 vær. stuelejlighed 94 m 2 Ormslevvej 43 Ønskes: 3 vær m 2 Aarhus syd Henv.: Kontaktperson: Vivienne Haves: 3 vær. 77 m 2 Lejlighed Saralystparken, Højbjerg Ønskes: 3 vær. rækkehus Hjulbjergvej, Højbjerg Henv.: Kontaktperson: Lisbeth Christiansen Haves: Lejlighed i Gyvelparken på 114 m2. 1 sal.: soveværelse, 2 værelser, stort badeværelse med brus, pultekammer. Stueetage: stor stue, entre, køkken helt nyt vaskerum med vaskemaskine. Dejlig lukket have med ekstra stor terrasse med markise, stort skur i gården. Huslejen er på 6.500,- pr. md. alt incl. Ønskes: En 3 rækkehus i hirsevænget gerne endegavl ingen betingelse Henv.: Kontaktperson: Jørgen Grosen Har du noget på send os en 16 Oktober 2011

17 Er du lystfisker - eller kunne du tænke dig at blive det? Vi modtager stadig nye medlemmer til hyggeligt, socialt samvær, fisketure og klubaften. Vi mødes i Beboerhuset, Pottemagertoften 4, Højbjerg: HVER TIRSDAG I LIGE UGER - KL Fiskeklubben NETOP Kontaktperson: Flemming Ahl Tlf Administrationen Vestergårdsvej 15 Postboks Viby J Tlf Fax Kontor/ekspeditionstid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag...kl Torsdag... kl Fredag... LUKKET Telefontid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Driftsafdelingen: Telefontid hverdage: kl : Inspektørerne træffes kun efter forudgående telefonisk aftale. Kontortid i Galten: Inspektøren træffes torsdag: kl Gyvelparken 7A EJENDOMSFUNKTIONÆRER Træffetid hverdage: kl Uregelmæssigheder uden for normal arbejdstid: Ved problemer, af uopsættelig karakter, dvs. ting som absolut ikke kan vente til det bliver hverdag: Ring til ALBOA Telefonsvarer giver anvisning. Se også Det henstilles at vagtudkald begrænses mest muligt. Unødvendige udkald f.eks. p.g.a. af sprunget sikring, overkog på komfuret o.l. betales af andelshaveren! Oktober

18 2A Velkommen til Holme! Af Jan Rasmussen - Foto: Henning T. Nielsen Mange års intensiv arbejde - man kan godt kalde det kamp, for en bedre busdækning af Håndværkerparken er slut! Mandag morgen den 8. august 2011 rullede den første ledbus ind på den nyetablerede endestation ved Karetmagertoften/Bjødstrupvej. Og det har været en kamp! - Specielt Håndværkerparkens sydvestlige del har haft lang vej til den linie 11, der havde stoppested helt henne ved Ringvej Syd. Højbjerg Andelsboligforenings forretningsfører (nuværende direktør) John Jensen har gentagne gange påtalt dette forhold over for de ansvarlige folk i Århus kommune - uden resultat. Der kom en lille forbedring i 2002, da Holme Parkvej blev udbygget, og HAB opførte afd. 68 Holme Parkvej - her fik linie 18 endestation, og man etablerede en sti til Håndværkerparken. Det hjalp dog ikke på situationen for de sidste tre afdelinger i den vestlige del af området, her var der fortsat langt til både linie 11 og 18. Med det nye busnet er trængslerne forbi. Den sydligste del af Håndværkerparken betjenes nu af linie 16 - der har endestation på Holme Parkvej, adgang via stien ved søen i Pottemagertoften. Linie 2A, som kører ca. hver 8-10 min., holder på Bjødstrupvej ved Urmagertoften, Sadelmagertoften og har endestation ved Karetmagertoften. Kommunen har købt HABs gamle byggelederskur og indrettet det, så buschaufførerne kan holde deres pauser her. Linie 6A mod Skåde/Risskov holder på Ringvej Syd, lige omkring krydset ved Bjødstrupvej, herfra er der adgang til Håndværkerparken via stisystemet. Vi arbejder på at få kommunen til at etablere en trappe op til Urmagertoften. Alt i alt har 2011 været et rigtigt godt år for den kollektive trafik til de godt 800 ALBOA boliger i Håndværkerparken, Holme Parkvej, Hvidmosegård og Kalkærparken. Vil du læse mere, se: Endestationen linie 2A - Karetmagertoften 18 Oktober 2011

19 PROCEDURE FOR BEHANDLING AF KLAGER Da der tilsyneladende hersker en del forvirring om hvorledes proceduren er vedr. klager, skal der kort redegøres for denne: Klagen modtages i administrationen/inspektør Bekræftelse på modtagelse af klagen sendes til klageren Det vurderes om klagen skal sendes til udtalelse hos afdelingsbestyrelsen Der udarbejdes standardbrev til den indklagede som underskrives af inspektøren Kopi af brev til den indklagede sendes til afdelingsbestyrelsen og til varmemester Ønsker afdelingsbestyrelsen at se klagen kan den besigtiges på ALBOA s kontor 1. og 2. klage følger ovennævnte procedure 3. klage sendes til advokat som tilskriver indklagede 4. klage medfører en opsigelse/ophævelse fra advokat Klageren vil være anonym indtil en sag ender i boligretten, så er det nødvendigt at stå frem. ADMINISTRATIONEN UDLEJNING SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER Ønsker du at leje et selskabslokale eller et gæsteværelse skal du henvende dig til udlejningsafdelingen hos ALBOA: Vestergårdsvej Viby J Tlf Bemærk! Dette gælder kun de lokaler der udlejes og administreres af ALBOA. Oktober

20 Skiftedag i P4 Af Jan Rasmussen - Foto: Henning T. Nielsen Den 1. august 2011 var der skiftedag i Håndværkerparkens beboerhus P4. Husets leder gennem ca. 4 år, Jette Skovsager takkede af og gik på efterløn. Jette skulle jo have afviklet sin opsparede ferie, og huset holder altid sommerferielukket i juli. Derfor havde beboerhusets bestyrelse valgt at markere skiftet med en reception fredag den 17. juni Det var en meget velbesøgt reception - brugere af huset, samarbejdspartnere og områdets beboere i almindelighed strømmede til for at sige farvel til Jette Skovsager og goddag til Peter Gadegaard Nielsen, husets nye leder. Husets gourmet-team havde virkelig tryllet i køkkenet og kreeret en lækker buffet. Tak for indsatsen Jette! Jette Skovsager overdrager nøglerne til Beboerhuset til den nye husmand Peter Gadegaard Nielsen Peter Gadegaard Nielsen Beboerhusleder Peter er 44 år, han har en håndværksmæssig baggrund og kommer fra en stilling som tekniker på en større arbejdsplads i Århus. Peter er gift og bor i Håndværkerparken, han har i en årrække været aktiv omkring beboerhuset, både som frivillig og i bestyrelsen for Beboerhusets Venner - hvor han bl.a. var engageret i husets drift og aktiviteter. Hans store kendskab til lokalområdet er naturligvis en klar fordel for brugerne af huset - hans faglige baggrund, med hænderne skruet rigtig på, er absolut ikke en ulempe i det alsidige job som beboerhusleder. Et stort velkommen til Peter! 20 Oktober 2011

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: December 2014 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr. 1.1. 2014... side

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J VELKOMMEN 2014 AFD 10 LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J Side: Indhold: 3. Velkommen til afdeling 10 4. Kort om afdelingen Administrationen 5. Quick-oversigt, faciliteter 6. Afdelingsbestyrelsen Affald 7. Beboerdemokrati

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 11 september 2013

inside 3. årgang Nr. 11 september 2013 3. årgang Nr. 11 september 2013 inside I juli kom varmen tid til at få huset malet også udendørs kunstværker. I Fiskergade arbejder ejendomsfunktionær Gert Schou, som her drøfter en detalje med kunstneren

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING Nr. 1 marts 2008 INDHOLD Varmepenge retur 3 Lej en urtehave 4 Fastelavn og rejsegilde afd. 22 5 Kamp- og muskelhunde forbudt 6 Havearbejde i Saralystparken 7

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 INDHOLD BERETNING 2014 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 AKTIVITETER I 2014 6 Pensionistfest

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Egevænget 8 AROS. Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE. Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk

Egevænget 8 AROS. Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE. Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk Egevænget 8 Sag: 84600631 edc.dk AROS Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE Søndergade 12-8464 Galten Tlf. 86946655-846@edc.dk Boligen Opført 1973 Rum/Værelser 4/4 Bolig 130 m² Grund 917 m² Energimærke:

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 56 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 56 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/7 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 56 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Hanne Pedersen Per Olsen Finn Larsen

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere