inside 1. årgang Nr. 3 oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inside 1. årgang Nr. 3 oktober 2011"

Transkript

1 1. årgang Nr. 3 oktober 2011 inside Salamanderparken. På side 4 og 5 kan du læse om etape 2 af byggeriet i Stavtrup. Etape 1 er i mellemtiden ved at tage form. Den første blok (billedet) giver et indtryk af byggeriets karakter, som vil sætte sit præg på området, der også omfatter en del parcelhuse. Den sydvendte grund vil medvirke til, at det bliver en attraktiv afdeling at bo i.

2 f Jan Rasmussen - Foto: Henning T. Nielsen en 1. august 2011 var der skifteag i Håndværkerparkens beboerhus P4. Husets leder gennem ca. 4 år, ette Skovsager takkede af og gik på fterløn. ette skulle jo have afviklet sin opspaede ferie, og huset holder altid somerferielukket i juli. Derfor havde Gadegaard Nielsen, husets nye leder. Husets gourmet-team havde virkelig tryllet i køkkenet og kreeret en lækker buffet. eboerhusets bestyrelse valgt at marere skiftet Side med 13 en reception fredag Side 13 Side 20 en 17. juni et var en meget velbesøgt reception brugere af huset, samarbejdspartere og områdets beboere i almindeghed strømmede Kære til for at sige læsere farvel Tak for indsatsen Jette! il Jette Skovsager og goddag til Peter Så har vi jo haft valg men ikke til redaktionen i dette blad! De fem er tilsyneladende "genvalgt" uden stemmeseddel og skriver videre! Men nye medarbejdere er fortsat meget velkomne, hvis du synes der skal nye til! Vi har igen været "til spadestik" og til et nyt rejsegilde jo, der sker meget i ALBOA! Indenfor vor nye serie "Det gode liv" skriver vi om beboere, der har malet havemøbler mange har deltaget Jette i Skovsager det overdrager årlige Bocciastævne nogle følger nøglerne til Beboerhuset til den nye husmand Peter fodboldlivet i Viby og mange glæder sig Gadegaard Nielsen til den årlige pensionistfest. Nyd dit gode liv og nyd "ALBOA inside" Venlig efterårshilsen fra... Redaktionen Indhold Peter Gadegaard Nielsen Leder... Beboerhusleder 3 Nyt spadestik... Peter er 44 år, han har en håndværksmæssig baggrund og kommer fra en 4 Nyt rejsegilde... stilling som tekniker på en større arbejdsplads i Århus. 8 6 Gøre en forskel... Peter er gift og bor i Håndværkerparken, han har i en årrække været aktiv Bankospil Få to flasker omkring vin... beboerhuset, både som 11 frivillig og i bestyrelsen for Beboerhusets lille... Venner - hvor han bl.a. var 12 en- Den er for gageret i husets drift og aktiviteter. Det gode liv Hans store kendskab til lokalområdet Viby IF i 2. er division... naturligvis en klar fordel for brugerne af huset - hans faglige bag- 13 Bocciastævne grund, med hænderne skruet rigtig Byttelejligheder... på, er absolut ikke en ulempe i 16 det alsidige job som beboerhusleder. Er du lystfisker Et stort velkommen til Peter! Velkommen til Holme Skiftedag i P Pas på indbrud Vore ejendomsfunktionærer ÅRGANG Oktober 2011 blad nr. 3 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk Redaktion sluttet uge 22. september 2011 Næste nummer udkommer i december 2011 Deadline næste nummer 25. oktober 2011 Forside: Salamanderparken / Foto: Erlind Daugaard Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Inge L. Nielsen tlf Leif Thøgersen tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes 2 Oktober 2011

3 Leder Af Poul Ankersen, Medlem af formandskabet Ny regering ny boligpolitik? Det netop overståede valg giver os en ny regering. Hvor mange partier, der kommer til at deltage i den vides ikke i skrivende stund, men er ganske givet kendt, når Alboa Inside nr. 3/2011 er på gaden. Indenfor den almene boligsektor og i Alboa beskæftiger vi os ikke med partipolitik, men vi er meget interesseret i, hvilken boligpolitik den til enhver tid siddende regering blå eller rød lægger for dagen. I et årti eller mere har Danmark haft regeringer, som sjældent har villet den almene sektor det godt. Den tidligere socialdemokratiske regering ville styrke statsfinanserne ved at pålægge Landsbyggefonden at betale 25 % af statens bidrag i ydelsesstøtte. Da VK-regeringen trådte til i 2001 fortsatte tyverierne af beboernes penge i Landsbyggefonden. Det kan blive spændende at se, om en ny rød regering fortsat vil stikke fingrene ned i Landsbyggefondens pengekasse. (Midlerne i Landsbyggefonden stammer bl.a. fra de udamortiserede låneydelser i landets boligforeningsafdelinger. Det er altså de penge, som du og jeg gennem 30 til 45 år har været med til at betale i renter og afdrag af de oprindelige lån, som blev optaget, da afdelingen var nybygget). VK-regeringen satte også begrænsninger op for, hvor mange renoveringsprojekter Landsbygge-fonden kunne sætte i gang ved at begrænse dens adgang til at lånefinansiere disse. Og der er behov for at starte mange projekter op. Tænk på små umoderne et- og toværelses lejligheder fra fyrrerne og halvtredserne, der med fordel kan lægges sammen til en treværelses i forbindelse med en renovering og der er behov for renoveringer og fornyelser i tressernes og halvfjerdsernes mange betonbyggerier for blot at nævne to eksempler. Retfærdigvis skal det dog siges, at der er rettet noget op på dette forhold på det sidste. skulle gælde for alle, men kan i praksis ikke fungere for de almene lejere. Der vil ikke kunne ydes fradrag ved f.eks. individuelle køkken- og badeværelsesrenoveringer, som vore afdelinger i tidens løb har udført mange af, når man i afdelingen havde samlet et passende antal sammen til årets pulje. Det får vi ikke fradrag for. Under den tidligere socialdemokratiske regering kunne der ydes tilskud til sådanne arbejder. Desværre har både rød og blå blok i den just overståede valgkamp næsten kappedes om at lefle for boligejerne med den ene boligpakke bedre end den anden. Lejerne blev kun nævnt i en underordnet bisætning. Ja, man ville da vist også se lidt på, om startlejen kunne nedsættes i vore nybyggerier. Tør vi håbe på, at en kommende ny regering vil rette op på de skævheder vore lejere er blevet udsat for i de sidste 10 år? Vi har også været vidner til nedsættelse af de sociale ydelser, starthjælp m.v., så flygtninge, indvandrere, fattige og arbejdsløse har fået vanskelige vilkår især i vore boligområder. Det kan aflæses i antallet af udsættelser, der er steget fordi lejerne ikke har kunnet betale deres husleje. Sidste skud på stammen var skattefradrag for enkeltpersoner for nybyggeri, renoveringer og serviceydelser. Loven Oktober

4 Tekst og foto: Erlind Daugaard Salamanderparken Stavtrup II første spadestik Flagene vajer i baggrunden etape 1 under opførelse. 4 Oktober 2011

5 Klar til spadestikket. Tiden går hurtigt. Den 16. marts 2011, var Alboa inside til stede ved første spadestik til etape 1 af Salamanderparken i Stavtrup. Nu, det vil sige den 31. august, var tiden så kommet til at man kunne tage første spadestik til etape 2. Denne etape omfatter 40 familieboliger i det sydøstlige hjørne af grunden plus boliger langs Ormslevvej. Ligesom sidste gang, var det medlem af det midlertidige formandskab, Poul Ankersen, der brugte spaden. Det blev der joked lidt med, idet jorden i området er stiv og tung, men det lykkedes da at få en spadefuld op. Poul Ankersen gav da også udtryk for, at han med glæde overlod resten af arbejdet til maskinerne. Der blev udråbt et leve for den nye afdeling 80 i form af 3 lange og et kort hurra, hvorefter man kunne læske sig med øl eller vand. Så er der læskedrikke. Som nævnt omfatter denne etape også de planlagte +55 boliger. Som noget nyt, vil disse lejligheder blive udstyret med solceller til produktion af el. Alle boliger opfylder 2015-energikravene, men nu har man valgt, at +55 boligerne skal opfylde 2020-kravene. Projektchef Ole Berg siger til Alboa inside, at man ikke udelukkende kan isolere sig til de nye krav derfor solcellerne. Bagsiden, indgang. Etape 1, der omfatter 91 familieboliger plus et fælleshus, skrider planmæssigt frem. Den første blok var så langt fremme, at det var muligt at danne sig et indtryk af en to-etagers lejlighed. Det hele stod selvfølgelig i rå beton endnu. Trappen til første sal var imidlertid etableret, så vi fik et rimeligt godt indtryk af rummenes størrelse og placering. Oktober

6 Afdeling 5 Øster Allé, Viby Rejsegilde i sommervejr Rejsegildegæster. Af Erlind Daugaard Torsdag den 25. august 2011 kunne afdelingsbestyrelsen for afdeling 5, Øster Allé holde rejsegilde for tiltrængte nye tage. Projektet er ret omfattende og var beskrevet i sidste nr. af Alboa inside, så det skal ikke gentages her. Der var dejlige varmegrader i luften til et udendørs arrangement. Formand Lars Sørensen bød velkommen og glædede sig over fremmødet. Da den første blok var færdig, kunne vi rigtig se alderen på de gamle tage. 60 år er jo kun et tal, men det tæller dog to, måske tre generationer af familier, der har boet under samme tag. Inden årets udgang ser Øster Allé ud som ny og med en fantastisk beliggenhed i centrum af Viby, og tæt på Aarhus midtby, er det et attraktivt boligområde. Halvdelen af blokkene er nu færdige. Lars Sørensen takkede beboerne for deres positive modtagelse af renoveringen. Endvidere takkede han hovedentrepenøren, Brdr. Thybo, Arkitekter Johansen og Rasmussen og alle håndværkerne, der knokler med arbejdet. Til slut et trefoldigt hurra for det danske håndværk. Og som det sig hør og bør var der så pølser, øl og vand til de sultne og tørstige gæster. Alboa inside spurgte Lars Sørensen om der havde været nogle knaster undervejs i det hidtidige forløb. Det havde der på den måde, at den første blok var blevet mange måneder forsinket. Her må vi lige fortælle læserne at afdelingen har kviste på taget lejligheder med skråvægge. Det viste sig til alles overraskelse, at disse kviste ikke var isolerede altså nye kviste! En anden knast var, at den megen regn i denne sommer har medført en del vandskader, som vil medføre efterreparationer. Men beboerne skal nok komme til at fejre jul i deres nye afdeling. 6 Oktober 2011

7 Lars Sørensen byder velkommen. Renoveret blok, nye kviste. Oktober

8 Når man virkelig gør en forskel Af Lis-Linette Knoth Grand Vi ved, at de gør en forskel. Vi ved, at de betyder meget for mange mennesker. Vi ved, at nogle ting, nogle situationer, nogle arrangementer, nogle hverdage, nogle liv ikke ville være det samme, hvis de ikke var der de frivillige. De frivillige, som gør noget netop for at gøre en forskel eller for at være noget for nogle andre nogle der har brug for det. Jeg begyndte, at komme i Ældre Sagen på Vestre Alle 8 i Aarhus, og var til bla. møder og julefrokost, hvor jeg sad overfor Ældre Sagens formand Tove Jørvang. Hun gør et fantastisk frivilligt arbejde, som Aarhus kommune heldigvis har forstået at sætte pris på, så Tove fik Aarhus kommunes frivilligheds pris 2010, og det var vel nok fortjent, beretter Jens. Ældre Sagens Natteravne I januar 2010 søgte Ældre Sagen efter frivillige og ressourcestærke ældre, som havde lyst til at blive Natteravne og dermed være med til at sikre bedre tryghed for børn og ældre. Som den gode iværksætter Tove Jørvang er, så trak hun i nogle tråde, og fik kontakt til Erik Thorsted som i sin tid startede Natteravnene, fortæller Jens. Natteravnene går om aftenen og natten, og de frivillige Natteravne fra Ældre Sagen skulle gå om eftermiddagen. Fra turen til Silkeborg. Frivillig hos Ældre Sagen Jens Skovsbøl er netop et af disse mennesker dem, der frivilligt hjælper til, hvor der er brug for det. Jens stoppede på arbejdsmarkedet den 1. marts 2009 efter at have arbejdet som chauffør og lagermand. Efter 48 år på arbejdsmarkedet stillede Jens kone ham et naturligt spørgsmål hvad skal du så lave? Jens mente, at det var tid til at slappe lidt af ovenpå et langt arbejdsliv; men han fandt derimod også hurtigt ud af, at der også skulle ske noget. Og således startede han med at blive frivillig chauffør på et genbrug 2 dage om ugen, og det er noget, som han stadig nyder at gøre. Det var dog ikke nok for Jens, så han startede samtidig også som ledsager/besøgsven via Ældre Sagen. Jens blev besøgsven for en dame på 85 år, som på daværende tidspunkt boede i Søndervangen. Hun ville gerne handle i et supermarked, men havde problemer med både at finde vej og at klare sig selv i trafikken. Jens besøgte hende derfor hver fredag, hvor de sammen gik en lang tur og tog til supermarkedet, så hun kunne få handlet, hvad hun skulle bruge indtil næste uge. Imidlertid er hun kommet på plejehjem, og hun magter ikke at gå, hvis det er koldt; men så sidder Jens blot og snakker med hende i stedet for. Jeg var med til det første møde og synes, det var en rigtig god ide, og det syntes de 2 rådmænd fra kommunen også, så da Ældre Sagen og Natteravnene blev enige om, hvordan det hele skulle gribes an, så startede vi i februar/marts 2010 med at gå natteravn. Jens fortæller videre om, hvordan de startede op: Vi fyldte lommerne med bolcher og balloner, og vi tog også en masse brochurer med, som vi delte ud. Lokkemaden var bolcher og balloner, men børnene tog da imod vore brochurer, og sådan noget spredes ret hurtigt. Allerede måneden efter blev vi kontaktet af folk på gaden som roste os for vores indsats. Ældre Sagens Natteravne er til for børn og unge, som har brug for en uformel snak, lidt omsorg og opmærksomhed. Derudover er de med til at skabe tryghed for ældre. Natteravnene er frivillige voksne i bedsteforældre-alderen, som går tur i Frydenlund / Møllevangen om dagen i hold på 3 i Natteravnenes 8 Oktober 2011

9 Jens Skovsbøl ses yderst til venstre. karakteristiske gule jakker. Hensigten er, at de ældre skal være med til at gøre en forskel, idet de i kraft af deres alder og deres rolige og venlige fremtoning kan skabe den nødvendige tillid, så de unge tør henvende sig til dem og evt. få hjælp eller blot en snak. De frivillige får masser af frisk luft og motion i et rart fællesskab, samtidig med at de øger den lokale tryghed og reducerer risikoen for uro og hærværk. Alle kommende Natteravne fra Ældre Sagen skal gennemgå et kort kursus og får tilbudt et kort træningsforløb, inden de skal på gaden - og de kan også gå med på en uforpligtende prøvetur, inden de beslutter sig. Ved altid at gå i hold på tre, der bærer Natteravnenes karakteristiske gule jakker, gør man sig meget synlige overfor børn og unge. Livsmodsaktiviteter for ældre I sommeren 2010 mødte jeg Tove Jørvang en dag, da jeg skulle gå eftermiddags natteravnetur. Vi stod og talte lidt sammen og hun fortalte at Indenrigs- og Socialministeriet havde bevilget nogle penge til at lave en udflugt for ældre mænd, som havde mistet sin livsledsager - en rigtig Mandetur. Hun spurgte om jeg kendte en, der ville være chauffør og turplanlægger for nogle ældre mennesker, og jeg sagde, at det ville jeg lige tygge lidt på. Og senere da jeg var kommet hjem, mailede jeg til Tove, at det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Således blev Jens engageret i endnu et frivilligt samarbejde. Livsmodsgrupper består af ældre i egen bolig, som har mistet en livsledsager. Ofte får de hjemmehjælp, som så bemærker at humøret er lidt sløjt, og at vedkommende ikke har lyst til noget som helst. Vibeke Mejer Jensen, som er koordinator, tager så ud til vedkommende og prøver at overtale dem til at tage med til et Lokalcenter for at møde andre, som er i samme situation. Det er svært at overbevise dem, og første gang må der somme tider stor overtalelse til for at få dem derned, men når de så har mødt ligesindede, så liver de mange gange op, og i de fleste tilfælde kan de i højere grad klare sig selv. Der er endda nogen, der har fundet sammen på centret og danner par i dag, fortæller Jens. Når man som ældre mister sin livsledsager gennem et helt liv, har man måske brug for støtte og inspiration til et nyt livskapitel. At dele sorg, savn og ensomhed med andre i samme situation kan være med til at give fornyet livsmod og give anledning til dannelse af nye netværk. Ældre Sagen i Aarhus har gennem flere år tilbudt samtaler, samvær og følgeskab til forskellige arrangementer. Ved møderne er der mulighed for fællesspisning og man kan derudover deltage i udflugter, arrangementer eller motionsture sammen med andre ligestillede. Kan det, at vi går en tur og får lidt motion skabe tryghed for beboerne i de områder, så er det absolut en lykkelig beslutning, der dengang blev taget. Oktober

10 Jens blev engageret i livsmodsaktiviteterne for mænd og fungerer som chauffør på forskellige udflugter, som de arrangerer. Mandetur Vores første udflugt fandt sted en frostklar januar dag med strålende sol. Vibeke og jeg mødtes hos Biludlejeren kl i midtbyen, hvor Ældre Sagen havde lejet en minibus for en dag. Og jeg skulle være chauffør. Bussen, jeg måtte køre, var til 9 personer inkl. fører, og vi startede med at køre rundt for at hente de ældre mænd, for det her er en Mandetur i Ældre Sagens mandeprojekt, netop for ældre mænd i egen bolig, fortæller Jens. Jens fortæller også, at nogle af de ældre skulle have lidt hjælp til at komme op i bussen, men at det alligevel gik forholdsvist nemt. Denne første tur startede på Borgvold i Viby, hvilket er et lokalcenter, hvor man kan komme og spise varme retter for små penge. Efter spisningen kørte bussen videre til Moesgård og derefter Ajstrup strand, hvor de gjorde ophold 20 minutter for at nyde de vilde fugle og det dejlige solskin. Efterfølgende fortsatte turen til Odder og senere Ry, hvor de tog på restaurant. Vi endte på restaurant Tre Ege, som ligger ned til søen. Vi fik placeret os ved et bord med udsigt over søen, og vi så mindst 100 svaner, men søen var jo tilfrosset, så de kunne ikke komme i vandet. Mens vi sad og kiggede, fik vi vores kaffe, nogen fik ostemad, andre lagkage, det er helt op til folk hvad de drikker og spiser på vores ture, for det er dem selv der skal betale, fortæller Jens. Kl var de tilbage i Aarhus og kunne aflevere bilen, efter at de havde kørt alle hjem igen. Turen havde været en succes og således blev endnu en udflugt planlagt. Næste udflugt gik til Skæring strand. Lige som sidst mødtes de kl , nogle blev hentet og andre var selv kommet til Viby Torv, hvor de blev samlet op. Det var forskellige Livsmodsgrupper, der denne dag skulle mødes ved Skæring strand. Da de var samlet ved Skæring strand, var de ca. 35. Vi fik lidt godt at spise, og næsten alle gik en tur i det skønne solskin hen til mindestenen for faldne under krigen, som står ca. 800 meter fra, hvor vi opholdt os. Vi gik i sandet langs med vandet og gik og sludrede, alle hyggede sig, fortæller Jens og beretter videre, men i bussen hjemad, var der lidt stille, for vi var alle godt trætte af at gå i sandet. Den ældste vi havde med var 93 år, men frisk. Han fortalte mig, at han havde været soldat den 9. april 1940, og han havde været med til at forsvare Danmark mod Tyskerne. Til det efterfølgende arrangement havde Ældre Sagen fået så mange tilmeldinger, at der var blevet lejet to minibusser. Og Jens fik derfor sin svoger overtalt til at være ekstra chauffør for dem. Denne gang skulle turen gå til Indelukket i Silkeborg. Det er et skønt område, hvor der er lavet kanaler fra Gudenåen og ind til Lystbådehavnen, nok ét af de kønneste steder i Danmark, når bøgen er sprunget ud, fortæller Jens. Som altid blev mændene samlet op forskellige steder, og turen gik først forbi Moesgård, Ajstrup strand og Ry, hvor de fik lov til at låne en stue i Ry Sognegård. Her kunne de spise deres medbragte håndmadder inden turen gik videre til Silkeborg, hvor de uden problemer fandt Indelukket. Det var nøjagtig lige så flot, som jeg kunne huske, men mærkeligt nok, vi var 17 mand af sted, men de 12 af dem havde aldrig været i Indelukket før, og alle havde boet i Aarhus det meste af deres liv, husker Jens. Igen var udflugten en stor succes. Alle nød den dejlige dag, og de var også heldige med vejret. På restauranten fik de både hjemmebagt lun kringle og to gigantiske flødeskumslagkager, som var pyntet med jordbær og appelsinskiver. Jens husker, at der blev taget godt fra, men at de alligevel måtte efterlade sig en halv lagkage, da de igen gik til busserne. Hjemme i Aarhus var alle glade og takkede for en dejlig dag, hvor de havde hygget sig og fået snakket en masse. Det kan godt være, at sådan en tur koster Indenrigs- og Socialministeriet nogle penge, men når man så ved at samtlige, der var med på turen, bare for få måneder siden måske havde svært ved at klare sig selv, så er det simpelthen alle tiders dag, bemærker Jens. I juni gik turen til en økologisk Bondegård ved Ry, og der er mange flere gode ture fremadrettet. Jeg glæder mig allerede til næste udflugt, fortæller Jens. Lokalerne udlejes til fest, foredrag, reception, konference, kursusvirksomhed m.v. til både private og firmaer. For yderligere information: Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf Oktober 2011

11 Spørgeskema Hvor mange i familien læser bladet? Hvor længe beholder du bladet? Hvor tit bør bladet udkomme? Læser du bladet hver gang? Hvad er din alder? Læser du alle artiklerne? Kan du lide layout'et? Andre ting...? Vind 2 flasker vin Send dine svar på et stykke papir senest den 12. december til: ALBOA inside, Vestergaardsvej 15, 8260 Viby J. Blandt "de mange svar" udtrækker vi en vinder, der får 2 flasker vin! HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) BEBOERHUSET Pottemagertoften Højbjerg Tlf GÆSTERUM UDLEJES Frederiksparken - Højbjerg Vi har et gæsterum i Frederiksparken, og det deler vi gerne med andre afdelinger. Gæsterummet har tre sovepladser (du skal selv medbringe sengetøj) - der er adgang til toilet. Leje pr. overnatning kr. 75,- Henvendelse til: Birthe Due Rasmussen Tlf Oktober

12 Af Poul Fisker Den er for lille Det er ingen hemmelighed, at bilen (illustreret herved) er for lille, når ALBOA inside distribueres. Vi har 77 afdelinger men heldigvis (siger den rare chauffør, der må læsse nogle gange) er der kun 30 afleveringssteder. I alt leveres der styk ALBOA inside til afleveringsstederne. Her ud over sendes 115 ud af huset til en venneliste, 50 bliver i administrationen og så er der 100 i reserve. Alt i alt styk. Det gode liv Sommer og sammenhold i Grønnegården Trine skriver på vegne af Grønnegårdens malerteam Med bestyrelsesmedlem Laila Pedersen som primus motor og projektleder, lykkedes det af få samlet en del beboere i Grønnegården med det formål at få frisket afdelingens borde og bænke op. Der blev lagt hårdt ud på en solskinsfyldt søndag. Beboerne mødte op i passende arbejdstøj og med godt humør, og så gik de i gang! Der blev snakket, hygget, grinet - og vist også drukket et par øl - i malerpauserne, mens børnene hyggede sig på legepladsen. Alle borde og bænke blev først slebet på overfladen, for derefter at blive malet i en praktisk grøn farve. Om mandagen gav nogle de sidste penselsstrøg, mens andre handlede ind. Efter fyraften samledes alle igen, og der blev tændt op i afdelingens grill. Og så stod den ellers på god mad og hygge ved de nymalede borde, som afslutning på hele projektet. Det var dejligt at se, at så mange bakkede op om projektet og valgte at give en hånd med. En god måde at få gjort noget godt for afdelingen og samtidig lære sine naboer bedre at kende. 12 Oktober 2011

13 Viby IFs spillestil blev ændret og gav oprykning Holdet gik fra forsigtig oprykkerfodbold til spillestyrende angrebsspil med masser af mål Træneren Henrik har på to år ført holdet fra Jyllandsserien til 2. division. Det gik skidt i efteråret (nr. 10) men så kom foråret! Alt i alt vandt Viby IF 14 af de 26 kampe, syv endte uafgjort fem blev tabt. Rene amatører! Oprykningen til 2. division kommer ikke til at ændre på, at Viby IF er en ren amatørklub. For hvis der er nogen ren amatørklub i divisionerne så er det virkelig os! - Spillerne betaler selv kontingent, og der er ikke nogen, som får kørepenge, siger træneren Henrik Gudmandsen, der er 47 år. Oprykningen er det bedste resultat, Viby IF nogensinde har leveret. Ved sidste hjemmekamp var der 75 tilskuere. Men fremover kommer der forhåbentlig flere!! De sidste to kampe I den næstsidste kamp slog Viby IF Vorup med 5-2 (2-1). Tim Andersen scorede fire mål Rasmus Kortbæk ét. I den allersidste kamp vandt Viby IF 2-1 i Frederikshavn. Det var med den allermindste margin, at Viby IF satte sig på oprykningspladsen. Viby IF og Odder sluttede begge med 49 points efter 26 kampe. Viby IFs målscore blev Odders Viby IF sikrede sig sejren med et mål i sidste minut af Troels Bugge. I 1. halvleg scorede Timm Andresen til 1-0. En busfuld tilhængere havde Viby IF med til Frederikshavn, og der var stor begejstring over oprykningen. - Det er det vildeste halve år jeg har været med til. Vi er kommet fra baghjul og ender med at rykke op. Der er meget ros til spillerne for at holde fokus, siger Viby IFs assistenttræner Mark Kammersgaard. Starten i 2. division kunne godt være bedre men stillingen skal bare vendes! Hvis du arbejder udendørs mere end to timer om dagen, bliver dit humør bedre. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital. Oktober

14 Af Øyvind Kragh-Larsen På en halvlun overskyet lørdag i august, afholdtes Alboa s boccia-stævne ved Høvængets fritidshus i Viby. En del hold fra Alboa s afdelinger havde igennem foråret og sommeren været i skarp træning, til dette stævne. Desværre var der ikke indtegnet hold fra de gamle Højbjerg afdelinger. Arrangøren regner bestemt med at der også næste år vil være et bocciastævne. I Høvænget fritidshus nød holdene morgenmad samt frokost med bla. kold kartoffelsalat med frikadeller. Lune tarteletter med høns i asparges samt lun ribbensteg mit gemyse Ud af alle disse hold kom 8 hold på skamlen. Alboa's BOCCIA-stævne Oktober 2011

15 8. pladsen Klokkeblomst pladsen Høvænget pladsen Klokkeblomst pladsen Råhøjparken pladsen Klokkeblomst pladsen Damagervej. 2. pladsen Søndervangen. Førstepladsen Grønnegården. Oktober

16 ALBOA Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Byttelejlighed? Brug venligst denne vedstående Henvendelse: Tlf.: kupon. Evt. navn/kontaktperson: Husk tydeligt navn, adresse og telefonnummer Indsendt af: (bringes ikke i bladet) Bladets adresse: 25. oktober 2011 er sidste frist Navn: til næste nr. Vi har nu fået oprettet en adresse Adresse: til bladet: Ønsker du at bytte din lejlighed, aflever blot denne kupon til boligforeningens kontor, så vil den komme med i næste blad. Haves: Ønskes: Postnr.: Telefon: Haves: 3 vær. 85 m 2 Ønskes: 3 vær. 1 plan Henv.: Det skal Forskudt selvfølgelig plan med lige have rettes i kolofonen. i Urmagertoften, Sadelmagertoften, Højbjerg eller Det kunne Højbjerg være en god idé at Torben lavede Saddelmagertoften, et banner i bladet, f.eks.: Højbjerg Kontaktperson: Lena Haves: 4 vær. stuelejlighed 94 m 2 Ormslevvej 43 Ønskes: 3 vær m 2 Aarhus syd Henv.: Kontaktperson: Vivienne Haves: 3 vær. 77 m 2 Lejlighed Saralystparken, Højbjerg Ønskes: 3 vær. rækkehus Hjulbjergvej, Højbjerg Henv.: Kontaktperson: Lisbeth Christiansen Haves: Lejlighed i Gyvelparken på 114 m2. 1 sal.: soveværelse, 2 værelser, stort badeværelse med brus, pultekammer. Stueetage: stor stue, entre, køkken helt nyt vaskerum med vaskemaskine. Dejlig lukket have med ekstra stor terrasse med markise, stort skur i gården. Huslejen er på 6.500,- pr. md. alt incl. Ønskes: En 3 rækkehus i hirsevænget gerne endegavl ingen betingelse Henv.: Kontaktperson: Jørgen Grosen Har du noget på send os en 16 Oktober 2011

17 Er du lystfisker - eller kunne du tænke dig at blive det? Vi modtager stadig nye medlemmer til hyggeligt, socialt samvær, fisketure og klubaften. Vi mødes i Beboerhuset, Pottemagertoften 4, Højbjerg: HVER TIRSDAG I LIGE UGER - KL Fiskeklubben NETOP Kontaktperson: Flemming Ahl Tlf Administrationen Vestergårdsvej 15 Postboks Viby J Tlf Fax Kontor/ekspeditionstid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag...kl Torsdag... kl Fredag... LUKKET Telefontid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Driftsafdelingen: Telefontid hverdage: kl : Inspektørerne træffes kun efter forudgående telefonisk aftale. Kontortid i Galten: Inspektøren træffes torsdag: kl Gyvelparken 7A EJENDOMSFUNKTIONÆRER Træffetid hverdage: kl Uregelmæssigheder uden for normal arbejdstid: Ved problemer, af uopsættelig karakter, dvs. ting som absolut ikke kan vente til det bliver hverdag: Ring til ALBOA Telefonsvarer giver anvisning. Se også Det henstilles at vagtudkald begrænses mest muligt. Unødvendige udkald f.eks. p.g.a. af sprunget sikring, overkog på komfuret o.l. betales af andelshaveren! Oktober

18 2A Velkommen til Holme! Af Jan Rasmussen - Foto: Henning T. Nielsen Mange års intensiv arbejde - man kan godt kalde det kamp, for en bedre busdækning af Håndværkerparken er slut! Mandag morgen den 8. august 2011 rullede den første ledbus ind på den nyetablerede endestation ved Karetmagertoften/Bjødstrupvej. Og det har været en kamp! - Specielt Håndværkerparkens sydvestlige del har haft lang vej til den linie 11, der havde stoppested helt henne ved Ringvej Syd. Højbjerg Andelsboligforenings forretningsfører (nuværende direktør) John Jensen har gentagne gange påtalt dette forhold over for de ansvarlige folk i Århus kommune - uden resultat. Der kom en lille forbedring i 2002, da Holme Parkvej blev udbygget, og HAB opførte afd. 68 Holme Parkvej - her fik linie 18 endestation, og man etablerede en sti til Håndværkerparken. Det hjalp dog ikke på situationen for de sidste tre afdelinger i den vestlige del af området, her var der fortsat langt til både linie 11 og 18. Med det nye busnet er trængslerne forbi. Den sydligste del af Håndværkerparken betjenes nu af linie 16 - der har endestation på Holme Parkvej, adgang via stien ved søen i Pottemagertoften. Linie 2A, som kører ca. hver 8-10 min., holder på Bjødstrupvej ved Urmagertoften, Sadelmagertoften og har endestation ved Karetmagertoften. Kommunen har købt HABs gamle byggelederskur og indrettet det, så buschaufførerne kan holde deres pauser her. Linie 6A mod Skåde/Risskov holder på Ringvej Syd, lige omkring krydset ved Bjødstrupvej, herfra er der adgang til Håndværkerparken via stisystemet. Vi arbejder på at få kommunen til at etablere en trappe op til Urmagertoften. Alt i alt har 2011 været et rigtigt godt år for den kollektive trafik til de godt 800 ALBOA boliger i Håndværkerparken, Holme Parkvej, Hvidmosegård og Kalkærparken. Vil du læse mere, se: Endestationen linie 2A - Karetmagertoften 18 Oktober 2011

19 PROCEDURE FOR BEHANDLING AF KLAGER Da der tilsyneladende hersker en del forvirring om hvorledes proceduren er vedr. klager, skal der kort redegøres for denne: Klagen modtages i administrationen/inspektør Bekræftelse på modtagelse af klagen sendes til klageren Det vurderes om klagen skal sendes til udtalelse hos afdelingsbestyrelsen Der udarbejdes standardbrev til den indklagede som underskrives af inspektøren Kopi af brev til den indklagede sendes til afdelingsbestyrelsen og til varmemester Ønsker afdelingsbestyrelsen at se klagen kan den besigtiges på ALBOA s kontor 1. og 2. klage følger ovennævnte procedure 3. klage sendes til advokat som tilskriver indklagede 4. klage medfører en opsigelse/ophævelse fra advokat Klageren vil være anonym indtil en sag ender i boligretten, så er det nødvendigt at stå frem. ADMINISTRATIONEN UDLEJNING SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER Ønsker du at leje et selskabslokale eller et gæsteværelse skal du henvende dig til udlejningsafdelingen hos ALBOA: Vestergårdsvej Viby J Tlf Bemærk! Dette gælder kun de lokaler der udlejes og administreres af ALBOA. Oktober

20 Skiftedag i P4 Af Jan Rasmussen - Foto: Henning T. Nielsen Den 1. august 2011 var der skiftedag i Håndværkerparkens beboerhus P4. Husets leder gennem ca. 4 år, Jette Skovsager takkede af og gik på efterløn. Jette skulle jo have afviklet sin opsparede ferie, og huset holder altid sommerferielukket i juli. Derfor havde beboerhusets bestyrelse valgt at markere skiftet med en reception fredag den 17. juni Det var en meget velbesøgt reception - brugere af huset, samarbejdspartnere og områdets beboere i almindelighed strømmede til for at sige farvel til Jette Skovsager og goddag til Peter Gadegaard Nielsen, husets nye leder. Husets gourmet-team havde virkelig tryllet i køkkenet og kreeret en lækker buffet. Tak for indsatsen Jette! Jette Skovsager overdrager nøglerne til Beboerhuset til den nye husmand Peter Gadegaard Nielsen Peter Gadegaard Nielsen Beboerhusleder Peter er 44 år, han har en håndværksmæssig baggrund og kommer fra en stilling som tekniker på en større arbejdsplads i Århus. Peter er gift og bor i Håndværkerparken, han har i en årrække været aktiv omkring beboerhuset, både som frivillig og i bestyrelsen for Beboerhusets Venner - hvor han bl.a. var engageret i husets drift og aktiviteter. Hans store kendskab til lokalområdet er naturligvis en klar fordel for brugerne af huset - hans faglige baggrund, med hænderne skruet rigtig på, er absolut ikke en ulempe i det alsidige job som beboerhusleder. Et stort velkommen til Peter! 20 Oktober 2011

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: December 2014 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr. 1.1. 2014... side

Læs mere

RESULTAT BEBOERUNDERSØGELSE. juni-juli Rapporten er udarbejdet af ALBOA - august 2016 v/ Hjalte Svend Paaske

RESULTAT BEBOERUNDERSØGELSE. juni-juli Rapporten er udarbejdet af ALBOA - august 2016 v/ Hjalte Svend Paaske BEBOERUNDERSØGELSE juni-juli 2016 RESULTAT Rapporten er udarbejdet af ALBOA - august 2016 v/ Hjalte Svend Paaske VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF.: 87 406 700 // FAX.: 87 406 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 September 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra chefsygeplejersken September er jo årets første efterårs måned og dermed et farvel til

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Tryghed og naboskab Tryghedsvandringer Gå tur i jeres boligområde og find utrygge steder, der kan forbedres. Det er en god metode, der både skaber

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J VELKOMMEN 2014 AFD 10 LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J Side: Indhold: 3. Velkommen til afdeling 10 4. Kort om afdelingen Administrationen 5. Quick-oversigt, faciliteter 6. Afdelingsbestyrelsen Affald 7. Beboerdemokrati

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer Aarhus Kommune Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer 2 VELKOMMEN Et nyt hjem I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del af et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere

Marts Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Marts Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Marts 2016 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Formanden for Social og Sundhedsudvalget, Lolan Ottesen klippede det røde bånd til

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Dagens kamp: 17/06-2006. Christiansbjerg IF vs. JAI Aarhus

Dagens kamp: 17/06-2006. Christiansbjerg IF vs. JAI Aarhus Dagens kamp: 17/06-2006 Christiansbjerg IF vs. JAI Aarhus Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: blr@aarhus.dk Hjemmeside: www.laugekoch.dk

Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: blr@aarhus.dk Hjemmeside: www.laugekoch.dk Nyhedsbrev december 2014 I går morges kom der et underligt brev til børnehaven. Det var lidt krøllet, og der var lidt mudder på. Det var en underlig skrift, som kun kunne læses foran et spejl. Brevet viste

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere