BUDDHISME I THAILAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDDHISME I THAILAND"

Transkript

1 THAILAND A BUDDHISME I THAILAND Indsamlet af Erik Lyby i Revideret 1994 af Marianne Dahl. Hent den aktuelle tekstsamling eller læs aktuelle fakta på: Seneste opdatering: Generel tekst...2 Litteraturliste...6 Tekster til lysbilleder...6 Tabkloa...6 Genstandsliste...6 Side 1 af 28 - Indhold

2 Generel tekst Indholdsfortegnelse: l-: Geografi, klima og nedbør. 2.: Befolkning. 3.: Økonomiske forhold. 4.: Historie. 5.: Miljø. 6.: Familiestruktur og kønsrelationer. 7.: Buddhisme. 1.: Geografi, klima og nedbør. Kongeriget Thailand har et areal på ca kvadratkilometer. Det er lidt mindre end Frankrig, og ca. 12 gange større end Danmark. Fra den nordlige del af landet til den sydligste del er der ca kilometer, hvilket svarer til en rejse fra Danmark til Sydfrankrig. Mod vest og nord grænser Thailand op til Burma (Myanmar), i nord og nordøst til Laos, i øst til Cambodia og i syd til Malaysia. Landet er delt op i fire hovedregioner: Det bjergrige Nordthailand med dybe dale og skove. Den tørre og kuperede højslette, Nordøstthailand, der får al sin nedbør fra maj til september og resten af året er plaget af tørke. Det flade ug frugtbare Centralthailand, som gennemstrømmes af Chao Phya floden og er et af verdens frugtbareste risdyrkningsområder. Endelig er der landtangen Sydthailand, som udgør den nordlige del af den malayiske halvø, hvor der er stedsegrønnne tropiske regnskove. Thailand ligger i det tropiske regnskovsbælte. 'Hele den centrale og nordlige del er regnskovsområde, mens Sydthailand er et stedse fugtigt område. Om sommeren blæser sydvestmonsunen fra ækvator og bringer regntiden med sig. Om vinteren er det nordvestpassaten, der bringer den "kølige" årstid. Der er gennemgående varmt og fugtigt hele året med temperaturer fra grader. Luftfugtigheden varierer fra 60-95% I det bjergrige Nordthailand kan temperaturen om vinteren falde helt ned til lidt over frysepunktet. Der er tre årstider: Den varme tid fra marts til maj. Regntiden fra juni til oktober, og den kølige årstid fra november til februar. Den årlige nedbør er næsten overalt mellem centimeter (Bangkok:140 cm). 2. Befolkning I dag anslås befolkningstallet at være ca. 56 millioner mennesker, hvilket bringer Thailand i selskab med verdens 20 folkerigeste lande. Befolkningstætheden er ca.106 pr. km2. Regionalt fordeler befolkningen sig med ca. 19 millioner i Centralthailand, hvor Bangkok ligger; ca. 18 millioner i Nordøstthailand; omkring 11 millioner i Nordthailand og godt 7 millioner i Sydthailand. Urbaniseringsgraden i Thailand er meget lav og særdeles ujævn. Bangkok har ca. 6 millioner indbyggere (ifølge nogle kilder måske snarere 8-9 millioner p. g. a. migrationen til slumområderne i byen), og er således gange større end de næststørste byer Chiang Mai, Nakhon Ratchasima og Udon Thani. Selvom den økonomiske udvikling i løbet af de sidste 30 år har givet industrien den vigtigste rolle i økonomien, så er den langt overvejende del af thaieme stadigvæk bosiddende på landet. Kun 20% af den samlede befolkning bor i byområder. I forhold til BNP pr. capita er Thailand et af verdens mindst urbaniserede lande. Thailands befolkning anses for at være en af de mest ensartede i Sydøstasien, idet 95% af befolkningen taler thai og er buddhister. Der er dog væsentlige dialekt- og kulturforskelle imellem landets større regioner. Store dele af befolkningen i Nordøstthailand er i sprog og kultur nært beslægtede med Lao-folket l nabolandet Laos. Den største mindretalsgruppe i Thailand er kinesere, ca.l4% Det er svært at fastslå det nøjagtige antal, for i modsætning til andre lande i Sydøstasien, som også har kinesiske mindretal, så er der i Thailand sket en omfattende assimilering mellem thaier og kinesere. Mens kineserne er velassimilerede, så er der imidlertid stamme- og bjergfolk i Nordthailand, og muslimske malayer mod grænsen til Malaysia, som ikke har haft den samme lyst og mulighed for at blive en del af den dominerende kultur. Bjergstammmeme talte i 1985 omkring mennesker og udgjorde ca.l,5% af det samlede befolkningstal, men den havde en tilvækst på 3-5% eller 2-3 gange så meget som Side 2 af 28 - Generel tekst

3 størstedelen af thaierne. Der er dog ret store variationer de forskellige etniske grupper imellem, som ret så nøje afspejler deres behov for arbejdskraft. Centralregeringens politik overfor mindretallene har historisk vekslet imellem undertrykkelse, forsømmelse og tvungen assimilering. Såvel myndigheder som medier har behandlet mindretallene fordomsfuldt. Holdningen overfor mindretallene har været præget af stærke modsætninger indenfor det thailandske bureaukrati, mellem høge og duer, mellem Kongehuset, militæret og den civile administration, og resultatet har mildt sagt været forvirrende for de etniske mindretal. Bjergstammerne i Nordthailand har altid været i klemme, men aldrig i deres historie så meget som nu. En forøget indvandring af andre bjergstammer fra Burma og Laos forøger presset på jorden. Stigende strømme af turister slider på miljøet. Store skovområder forsvinder p. g. a. illegal hugst. Regeringen i Bangkok stiller flere krav, som ofte er formuleret som påbud til at evakuere områder, som bliver udlagt til natur- og skovreservater, eller under henvisning til miljølovgivning, som bjergbønderne ingen indflydelse har haft på. Når man dertil lægger, at stammernes retslige status som borgere er svag, og at de nægtes både brugs- og ejendomsret til den jord, som de dyrker, så tegner der sig et fuldstændigt katalog over deres problemer. I århundreder har bjergstammerne dyrket de illegale opiumsvalmuer, som bliver til heroin, men i dag er Thailand det land i verden, som har haft størst held til at erstatte opiumsdyrkning med andre afgrøder med høj salgsværdi. l de allersydligste provinser i Thailand bor hovedparten af landets ca. l million muslimer af malayisk oprindelse. Også muslimerne er blevet behandlet med skepsis fra centralregeringen, men i de senere år er der dog blevet udvist større forståelse for, at muslimerne skal have lov til at dyrke egne kulturelle og religiøse traditioner. Mens den illegale kommunistiske bevægelse stort set er forsvundet i Thailand, så er der fortsat en mindre bevæbnet muslimsk løsrivelsesbevægelse i Sydthailand. Dennes tilstedeværelse har i perioder gjort forholdet til Malaysia temmelig anspændt. 3. Økonomiske forhold Thailands økonomi hører til de stærke i Den 3.verden. I hele efterkrigstiden har der været rask vækst i bruttonationalindkomsten, og i løbet af de sidste tre årtier er der sket så dramatiske ændringer i økonomien, at Thailand i dag står på tærsklen til at kunne kalde sig et NIC-land- et nyligt industrialiseret land. Udviklingen har ført til, at Thailand i op igennem firserne har jongleret med tocifrede vækstrater. I begyndelsen af halvfemserne har man imidlertid oplevet en midlertidig nedgang i den økonomiske vækst. De hastige og grundlæggende forandringer, som Thailand har været udsat for har haft enorme økonomiske og sociale følger - og ikke alle lige positive. Landets økonomiske fremskridt er blevet lovprist, men samtidigt er svælget mellem rig og fattig blevet endnu større. Det thailandske samfund er præget af den økonomiske vækst, som dels bringer stigende, men varierende velstand, dels medfører opbrud i de traditionelle familiestrukturer. For udsatte grupper betyder væksten større usikkerhed og nød, hvilket bl.a. har medført at problemer med alkoholmisbrug og stofmisbrug er i kraftig stigning. Selvom industrien nu er den vigtigste faktor bor 80% af befolkningen stadigvæk på landet, og de fleste af dem huller sig igennem tilværelsen sammenlignet med bybefolkningen. På en FAO-konference i Bangkok i 1989 blev Thailand fremhævet som et særligt grelt eksempel på skævheden imellem land og by: "Mens gennemsnitsindtægten i hovedstadsområdet er steget drastisk til ca d.kr. om året, så er den årlige gennemsnitsindtægt for landbefolkningen omkring d.kr. eller ca. en tiendedel af byboernes indtægter". Sammenlignet med mange andre u-lande er fattigdommen i Thailand relativ. Fattigdom er stadigt udbredt på landet, selvom sult sjældent forekommer. Den relative forarmelse på landet har gjort vækstcentret Bangkok til en magnet, og det har igen ført til byslum. Det anslås, at mindst en million mennesker bor i byslum i Bangkok, hvor sociale problemer som kriminalitet, stofmisbrug og prostitution har været voksende. Historisk er Thailand et udpræget landbrugsland, der som de fleste andre u-lande har haft en eksport begrænset til nogle få råvarer: Ris, gummi, tin og teaktræ. Landbruget er stadig en vigtig faktor i Side 3 af 28 - Generel tekst

4 økonomien, og det har været med basis i en selvforsynende og eksporterende landbrugssektor, at Thailand har kunnet udvikle industrien, som i dag har overtaget landbrugets tidligere dominerende plads i de økonomiske statistikker. Landbrug Landbruget er i dag overhalet af industrien som den vigtigste faktor i økonomien, men ser man på antallet af mennesker, der er beskæftiget i landbruget, så er Thailand stadigvæk et landbrugsland. Fire ud af fem thaier er risbønder. Hvert eneste år dyrkes der mindst 13 millioner tons ris. Heraf eksporteres fire millioner tons hovedsageligt til Afrika, Kina, Iran og Mellemøsten. I mange år var Thailand verdens største riseksportør og indtil fomylig også den største indtjener af udenlandsk valuta (riseksporten er nu nummer tre efter turisme og industri). Risproduktionen har lagt grunden til den betydelige velstandsforøgelse, som Thailand har oplevet indenfor det seneste kvarte århundrede. Men for risbønderne selv er denne succes et temmelig abstrakt fænomen. Millioner af dem er blevet forarmede, mens de økonomiske vækstrater er stormet imod himlen. En anset thailandsk professor i økonomi har i en undersøgelse påvist, at 80% af Thailands landsbyer er dybt forgældede: To millioner baht (en halv million kroner) per landsby. Et forrygende højt beløb i forhold til det typiske levestandardsniveau i en landsby i det centrale og nordlige Thailand. Der er blevet talt og skrevet meget om fattigdomsproblemerne gennem årene. Skiftende regeringer og udviklingsplaner har understreget behovet for at forbedre livsbetingelserne for landboere i de fattige områder, men hidtil har de mange pæne hensigtserklæringer ikke båret megen frugt for de fattige bønder. På landet breder antallet af jordløse sig, også i det frugtbare Centralthailand nord for Bangkok, populært kaldet Thailands "risskål". For en række forgældede bønder betyder industrialiseringen, og det deraf følgende behov for jord, at de ved at sælge deres jord kan slippe ud af gældsspiralen. For andre som ingen jord ejer selv, men igennem årtier har lejet deres jord, er der imidlertid tale om intet mindre end en katastrofe. Især for den ældre generation af bønder som ikke har de samme muligheder som den yngre generation for at starte på en frisk. Historien er velkendt fra den nordøstlige del af Thailand, hvor ubærlige livsbetingelser har tvunget tidligere bønder væk fra deres jord, men der er nu tale om et meget mere udbredt problem, og resultatet er at svælget imellem rige og fattige også på landet bliver større. Nogle bliver millionærer på salg af jord, mens andre mister hele deres eksistensgrundlag. Afgrøder I Thailand, som aldrig har været en koloni og derfor heller ikke er blevet underlagt en kolonial plantage-økonomi, hvorunder kun en eller to hovedafgrøder er blevet produceret til koloniherren eller verdensmarkedet, dyrkes mange forskellige afgrøder. I firserne har de større eksportafgrøder været ris, gummi, kassava, majs, sukkerrør, soyabønner, tobak, ananas, cashewnødder, bananer og kokosnødder. Fiskeri Selvom fiskerisektoren i Thailand står overfor en række meget alvorlige problemer ikke mindst p.g-a. af en katastrofal overfiskning af den Thailandske Golf, så placerer Thailand sig på Top l O listen over fiskeproducenter i verden. Væksten i produktionen af fiskeprodukter er snævert forbundet med introduktionen af industritrawlere i 1960'eme. Mens fiskeri med trawl har forøget Thailands eksport af marine produkter enormt, så dækker de thailandske småfiskeres fangster stadigvæk det meste af hjemmemarkedets behov. Indtil for ganske nyligt blev hundredetusinder af småfiskernes problemer dog ignoreret af de thailandske myndigheder. I Thailand er de officielle statistikker mere end noget andet land i Sydøstasien i høj grad centreret om den industrialiserede del ad fiskeriflåden. Man har således intet klart overblik over antallet af småfiskere, men man anslår, at ca mennesker er direkte økonomisk afhængige af fiskeri. Fisk indgår som en central del af de fleste thai'ers daglige kost, og er dermed en uundværlig proteinressource. En ting står imidlertid klart: Småfiskerne, som praktiserer fiskeri nogle få sømil fra kysten, har på ingen måde fået del i boomet indenfor fiskerisektoren i Thailand. Tværtimod er der tale om en højst dualistisk struktur, i hvilken småfiskerne fortsætter med at eksistere ved siden af den højt industrialiserede og moderniserede del af fiskerflåden. Minedrift Den thailandske økonomi er ligeledes baseret på minedrift. Tin er Thailands vigtigste mineral og har traditionelt været en af landets vigtigste eksportvarer. Omkring 12% af verdens kendte reserver findes i Side 4 af 28 - Generel tekst

5 den sydlige del af landet, især udfor vestkysten. Andre vigtige mineralforekomster er brunkul, tungsten, antimon, mangan, bly og zink. Ædel- og håb/ædelstene hører også med til Thailands mineralrigdom, bl.a. safir, rubin, kvarts, granat og jade. Skovbrug Skovbrug og træindustri har haft stor betydning i Thailands økonomiske udvikling. Det store danske handelsselskab ØK blev grundlagt på indtægter fra handel med teaktræ fra Thailand. Under stor international bevågenhed indførte Thailand imidlertid i 1989 et totalt forbud imod hugst af træ. Baggrunden er en meget voldsom afskovning, der har halveret skovene i de sidste 30 år. Thailand importerer nu træ, bl. a. fra de valutahungrende nabolande Cambodia og Burma, hvor thailandske skovkoncerner har fået koncessioner på at fælde tropiske træer, som det ikke længere er legalt at fælde i Thailand. Thailandske og internationale miljøbevægelser har stemplet Thailands træimport fra nabolandene som rovdrift på naboernes ressourcer og eksport af egne miljøproblemer. Turisme Smilenes Sand, som Thailand kalder sig selv i turistbrochurerne, har i løbet af de sidste 10 år modtaget en stigende strøm af turister. Siden 1982 har indtægterne fra turismen været landets største valutaindtægtskilde. I 1989 hentede turismen ca.20 mia. hjem i udenlandsk valuta. Thailand har haft mange økonomiske fordele af turismen, men har samtidigt måttet betale en høj pris i form af økologiske ødelæggelser og nedbrydning af traditionelle værdier. Turismen bliver jævnligt beskyldt for at være hovedårsagen til den meget omfattende prostitution, som der er i Thailand. Dertil må man imidlertid indvende, at der over hele Sandet er mange bordeller, som ikke bliver frekventeret af udenlandske mænd. Bordelbesøg er og har i generationer været en naturlig del af tilværelsen for mange thailandske mænd. Man regner med, at der i dag arbejder op imod en million thailandske kvinder af prostitution. Trods det formelle forbud foregår denne handel for åbent tæppe på barer og massageklinikker. Den omfattende prostitution udgør en tikkende bombe under det thailandske samfund p.g.a. den hastige spredning af AIDS. AIDS udgør en af de helt store samfundsproblemer i Thailand i de kommende år. 4. Historisk rids af Thailands politiske historie Der er ikke enighed om, hvor thaieme stammer fra oprindeligt. Den teori, som flittigst bliver brugt i opslagsværker om Thailand siger, at thaieme stammer fra Kina, hvorfra de af forskellige årsager vandrede mod syd. En anden skole af forskere holder på, at thaieme oprindeligt stammede fra Thailand, men blev drevet nordpå til det sydlige Kina af Mon og Kmerfolk. Under pres fra Kinas mongolske erobrere i det århundrede migrerede thaierne så igen tilbage til Thailand. Det første siamesiske kongerige blev stiftet i midten af det 13. århundrede (vor tidsregning) i byen Sukhothai. Sidenhen er magtcentret i flere omgange flyttet sydpå. Sukhothairiget blev annekteret af en ny ekspanderende magt, Ayutthaya-riget, der bestod fra Efter Ayutthayas fald i 1782 gjorde Chakridynastiet, som stadigvæk sidder på tronen Bangkok til hovedstad. Under dette dynasti blev den siamesiske statsorganisation gradvist moderniseret, især under kongerne Mongkut ( ) og Chulalongkom ( ). I løbet af det 19. århundrede blev Siam flere gange tvunget til at afstå store landområder til de to store kolonimagter, Frankrig og England. Rivaliseringen disse to lande imellem medvirkede imidlertid til, at Siam som den eneste stat i Bagindien kunne bevare sin selvstændighed, hvilket kan ses reflekteret i den begrænsede europæiske påvirkning af landets sprog og kultur, som på den ene side har gjort Sandet sværere tilgængeligt for udlændinge, men som thaieme på den anden side med stor succes har formået at bruge som attraktion i markedsføringen af landet som turistmål. Ordet thai betyder fri - Thailand er således de fries land. Turistbrochurernes blankslidte tilnavn "Smilenes Land" er ikke falsk varereklame. Thaieme er imødekommende overfor udlændinge, som man har råd til at være det, når man er herre eller frue i eget hus med sikker viden om værdien af egen kultur og identitet. Et ublodigt kup i juni 1932 førte til enevældens afskaffelse. Siden da har Thailand været et konstitutionelt monarki. Kuppet var ikke rettet imod den daværende konges person, men mod enevælden som en forældet institution, uegnet til at regere et land under modernisering. I korte perioder har der i Thailand været tilløb til demokratiske tilstande, men ellers har militære og civile autoritative regeringer afløst hinanden. Militæret har altid haft en afgørende indflydelse i Side 5 af 28 - Generel tekst

6 Thailands nyere historie, og de fleste af de talrige ministerpræsidenter, som har afløst hinanden siden 1932, har været folk fra de væbnede styrker. Kimen til Thailands militært orienterede politiske struktur blev således sået i 1932, hvor en alliance bestående af højreorienterede soldater, liberale akademikere og adelige bureaukrater i forening indførte det konstitutionelle monarki. Historien har vist, at hver gang en civilregering er kommet til magten, så har militæret altid sørget for at støde denne fra magten, ikke kun p.g.a. militærmagt, men p.g.a. en udbredt følelse blandt generalerne af, at de bedre end nogle andre forstod, hvad som tjente nationens interesser bedst. Den traditionelle magtelite af militærfolk er det seneste årti blevet udvidet til også at omfatte erhverslivets spidser, mens det store flertal af småbønder og arbejdere ikke har haft nogen stemmer i parlamentet. Det succesrige studenteroprør i 1973 rettet imod militærdiktaturet under ledelse af Thanom Kittikachom blev fulgt af en kort tre-års periode med en civilregering under ledelse af Kukrit Pramoj. Den korte erfaring med en civilregering endte brat med massakren på studenterne på Thammasatuniversitetet i Bangkok. Herefter måtte mange studenter og andre flygte til udlandet. Fra 1985 til februar 1991 holdt militæret sig på kasernerne, og kuppet den 23.februar 1991 kom som en overraskelse for de fleste politiske iagttagere, der havde ment, at demokratiseringsprocessen nu var så vidt fremskreden, at militærkuppenes tid måtte være ovre. Med militærkuppet i 1991 blev den demokratiske udvikling, som ellers var i gang, omend med små skridt, sat alvorligt tilbage. Dette var kup nr. 18 siden Hvad der i kuppets første dage imidlertid sprang mest i øjnene var, at kuppet blev bredt accepteret i store dele af befolkningen, omend der hurtigt derefter rejste sig stærkt kritiske røster. Dette skyldtes, at den folkevalgte ministerpræsident Chatichai i sin regeringsperiode havde begået en række elementære fejl, som til sidst kostede ham jobbet som regeringschef. Han tog først og fremmest ikke militærets interesser alvorligt nok. Ingen thailandsk regeringschef var indtil da sluppet godt fra at tilsidesætte militærledelsens interesser. Fundamentalt har politik i efterkrigstidens Thailand handlet om, at eliterne har sikret deres traditionelle privilegier, samtidig med at opretholde en politisk legitimitet i befolkningen. En anden årsag til at befolkningens i første omgang støttede militærkuppet var, at ministerpræsident Chatichai lod korruptionen gribe om sig i endnu mere uhæmmet grad end tidligere. Og tilsyneladende troede regeringschefen, at fordi han var folkevalgt, kunne han se stort på de særinteresser, som historisk har været en integreret del af den traditionelle magtpyramide. Det kostede ham jobbet som ministerpræsident. Efter kuppet i 1991 blev en af Thailands mest respekterede diplomater, Anand Panyarachun, hurtigt udnævnt til ministerpræsident i den civile overgangsregering, som skulle lede landet frem til afholdelsen af parlamentsvalg i marts Dette valg gav imidlertid ingen klar vinder, og resultatet blev, at general Suchinda Kraprayoon, som ikke havde været opstillet til valget, blev udnævnt til ministerpræsident den 7.april, bakket op af fem promilitære støttepartier. Længe forud for valget i marts havde prodemokratiske protester lydt, men de var for ingenting at regne imod det ramaskrig, som nu rejste sig i befolkningen. Og det var ikke mindst middelklassens pæne forretningsmænd og funktionærer i jakke og slips med mobiltelefon, der gik i protest. Vælgernes forhåbninger til valget var blevet gjort til skamme. Thailandsk politik var stadigvæk domineret af militæret, hvilket i og for sig ikke var det værste, men netop at general Suchinda ikke var demokratisk valgt. I Bangkoks gader blev man i de kommende måneder vidne til masseprotester med op til deltagere, som krævede generalens afgang. Kulminationen på urolighederne blev dramatisk og blodig. Søndag den 17. maj erklærede regeringen national undtagelsestilstand, og militæret åbnede ild imod demonstranterne. I løbet af de næste tre dage blev mindst 54 mennesker dræbt- sandsynligvis mange flere; i hundredvis blev sårede, og andre hundreder blev meldt savnet. Store dele af det centrale Bangkok blev raseret i de værste uroligheder siden 1973, hvor militæret gjorde en ende på den første demokratiske periode i Thailands historie. Demonstranterne opnåede imidlertid, hvad de ville: General Suchinda meddelte i en Tv-udsendelse den 24. maj sin afgang som ministerpræsident. I det magtpolitiske tomrum, som fulgte krævede ikke mindst magtfulde erhvervsinteresser, at der skulle udskrives nyvalg. Side 6 af 28 - Generel tekst

7 Det nye og mest iøjnefaldende ved disse turbulente dage var en udbredt mistillid til militæret og dets rolle i politik; dette skyldtes ikke mindst de blodige dage fra den maj. Aldrig tidligere blev militærets rolle anfægtet som nu. Militæret kunne i mange år bevare sin dominerende position, fordi Thailand var en pro-vestlig frontlinjestat, der holdt det kommunistiske Indokina stangen, og landet opfattede sig selv som en kapitalistisk enklave midt i et uroligt asiatisk fokehav af kommunistisk fremtrængen og lokale oprør. Det aldrig opklarede attentat på kongens ældre bror i 1946 medvirkede til landets antikommunistiske orientering. De følgende års konflikt i Indokina med Thailand som springbrædt udgjorde resten. Thailand var under Vietnamkrigen en loyal forbundsfælle for USA og lod amerikanerne bygge baser, hvorfra B-52 fly sønderbombede mål i Cambodia, Laos og Vietnam. 18 år efter den amerikanske tilbagetrækning fra Indokina er den kommunistiske trussel udefra borte. Dette skyldes FN's fredsplan for Cambodia, og et Vietnam som er frataget mange års sovjetisk støtte. I dag kæmper de thailandske officer ikke længere imod den kommunistiske trussel, men om at få andel i den hastigt voksende økonomiske kage. I dag er kun kongemagtens autoritet fortsat uantastet, idet den folkelige opbakning bag Kong Bhmipol og hans familie er indiskutabel, og næppe nogen af efterkrigstidens militærregeringer havde kunnet regere uden kongens accept. Monarkiet er i dag en næsten hellig institution og et nationalt samlingssymbol. Kongen er statschef, men udøver sin magt gennem regering, parlament og domstole. I Thailand er der endog meget strenge straffe for at udtrykke anti-royalistiske holdninger. Ved det andet parlamentsvalg indenfor et år - den 13. september 1992 kom Thailands nuværende ministerpræsident Chuan Leekpai til magten. De thailandske vælgere satte ved dette valg i stort tal deres stemmer udfor pro-demokratiske kandidater, som muliggjorde en liberal regeringskoalition, anført af en folkevalgt ministerpræsident. Chuan Leekpai's demokratiske parti fik den største andel af stemmerne ved valget, og formede en koalitionsregering bestående af ligesindede, men politisk forskellige partier. Det har vist sig vanskeligt at holde sammen på koalitionen, omend Chuans demokratisk valgte regeringsparti stadigt er ved magten. Kun tiden kan vise om den folkevalgte regeringschef vil overleve blandt en mere moden, omend stadigvæk vægelsindet thailandsk vælgerskare. Chuan Leekpais regering er i modsætning til mange tidligere regeringer hverken under anklager for korruption eller afhængig af kontrollen over militære "pinger". Den politiske magt er imidlertid stadigvæk centralt placeret i Bangkok. Fra Bangkok styres resten af landet med hård hånd. Tanker om decentraliseret lokalstyre har på intet tidspunkt haft en fremtrædende plads i den thailandske samfundsdebat. Demokratiets vilkår på de lavereliggende niveauer i det politisk-administrative system må derfor siges at være meget begrænset. Derfor er den almindelige thai-borgers interesse for og respekt for politikerne også ret beskeden. Uden for politikernes og journalisternes rækker er der stort set ingen åben politisk debat. En væsentlig del af forklaringen er, at partierne i det store og hele ikke repræsenterer de brede befolkningsgruppers interesser. Det store flertal af arbejdere og småbønder havde således ingen stemmer i parlamentet forud for kuppet i Selvom Thailand i dag har en demokratisk valgt regering bliver forsvaret for landbefolkningens interesser stadigvæk overladt til velmenende intellektuelle og journalister, som fra tid til anden beskæftiger sig med de underpriviligeredes forhold. 5. Miljø Den hastige økonomiske udvikling i Thailand har haft store miljømæssige omkostninger. Mens de økonomiske vækstrater er steget, så er der blevet drevet rovdrift på naturens ressourcer. På den baggrund er der i Thailand som i resten af verden nu større opmærksomhed og debat omkring miljøspørgsmål. Siden 1950 er der sket mere end en halvering af Thailands skovarealer som følge af kommerciel skovhugst og omdannelse af skovarealer til landbrugsjord. Følgerne af mange års skovødelæggelser blev barsk virkelighed i Thailand i slutningen af 1988, da en naturkatastrofe i det sydlige Thailand kostede 350 mennesker livet. Hele landsbyer forsvandt p.g.a. oversvømmelser. Afskovningen var en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor oversvømmelserne fik så katastrofale konsekvenser. På grund af denne katastrofe indførte Thailand i 1989 et totalt forbud imod skovhugst. Målet er at genoprette 40% af landområdeme til skov. I realiteten betyder det, at Thailand skal genoprette 5 Side 7 af 28 - Generel tekst

8 millioner hektarer. Men på trods af forbudet bliver der dog stadigvæk fældet træer, men nu illegalt, og i flere tilfælde har indflydelsesrige politikere været indblandet i skandaler i forbindelse med den illegale skovhugst. Selv inde i de fredede thailandske nationalparker finder skovfældning sted: I en park er 80% af skoven på illegal vis blevet til rejedamme. Andre steder såsom på "James Bond-øen Kho Phi Phi" er øen nærmest dækket af illegale ferielejligheder og hoteller, hvis affaldsproblemer er meget store. Industriens voldsomme vækst har ligeledes haft negative følger for miljøet. I industriens barndom i '60- eme var der omkring 500 fabrikker i Thailand, og ingen af dem var forurenende. I dag er der 100 gange så mange, hvoraf halvdelen regnes for at være forurenende. Chao Phya-floden, der gennemstrømmer det frugtbare Centralthailand ned til hovedstaden Bangkok og videre ud i Thailandbugten modtager hvert år tons iltforbrugende stoffer. I Thailandbugtem udledes årligt urenset spildevand, der indeholder tons urenset tungmetalslam. Bangkokområdet slås med miljøproblemer, som kun lader til at blive værre. Luftforureningen er så alvorlig, at den for længst har overskredet de grænseværdier, som er acceptable i et i-land. Det er transportmidler såsom busser, privatbiler, og motorcykler, der er de store forurenere. Store mængder blyholdigt udstødningsgas sendes hver dag ud i luften fra omkring en million biler og et tilsvarende antal motorcykler. Undersøgelser af nyfødte børns blod viser, at blyindholdet er så stort, at man taler om en fare for deres fysiske og mentale udvikling. Man har i flere år jongleret med planer om at forbedre de trafikale problemer og de deraf følgende miljøproblemer i Bangkok, men foreløbigt er det kun blevet ved snakken. 6. Familiestruktur, og mand-kvinde relationer Den thailandske familiestruktur er præget af en relativ lighed imellem mænd og kvinder, i hvert fald sammenlignet med f.eks. indiske og visse muslimske samfund. Kvinder i Thailand har traditionelt ejet meget af jorden, og har foretrukket at give den videre til deres døtre. Efter indgåelse af ægteskab er det ofte manden, som bosætter sig hos sin kones familie, hvorved kvinderne bevarer deres familiemæssige og sociale netværk. Skilsmisse er ligeledes relativt acceptabelt, omend det må tilføjes, at det er mere problematisk for en kvinde end en mand, idet en fraskilt kvinde f.eks. ikke kan bo alene, men er nødt til at flytte hjem til sin familie med børnene. Frygten for at blive forladt af sin mand er mange kvinders værste mareridt. De fleste kvinder opfatter mænd, som lette ofre for pludselige indskydelser; for at skulle vise sig som deres venners ven eller som damernes ven, samtidigt med at det er kvinden som må påtage sig det fulde ansvar, hvis riskrukken en dag er tom. I Thailand har man et meget kendt traditionelt ordsprog, som definerer den overordnede sociale relation imellem mænd og kvinder: "Manden er elefantens forben, mens kvinden er dens bagben", underforstået at det er kvindens rolle at hjælpe det store dyr med at bevæge sig, men ellers forventes at holde sig i baggrunden. I modsætning til de fleste andre asiatiske lande har de thailandske kvinder imidlertid været meget økonomisk aktive i forsørgelsen af deres familier: De har været og er oftest stadigvæk den traditionelle administrator af familiens penge og økonomi. Selvom der er visse arbejdsområder som er kønsspecifikke indenfor f.eks. landbruget, såsom at mænd pløjer, mens kvinderne udplanter risen, så er det karakteristisk, at den kønslige arbejdsdeling generelt er relativt flydende. Samtidigt er det interessant, at de thailandske kvinders økonomiske aktiviteter ikke begrænser sig til den såkaldte uformelle sektor, men at det netop er karakteristisk, at kvinder har haft store økonomiske interesser i f.eks. elektricitetsværker, tinminer, transportfirmaer, byggefirmaer og restauranter. Kvinderne på landet i Thailand har endvidere spillet en afgørende rolle i allokeringen af penge indenfor familien, idet det har været den ældste produktive kvinde i det enkelte hushold, som i praksis har taget sig af familiens økonomiske dispositioner. I 1978 viste en undersøgelse fra Nordthailand således, at 72% af kvinderne bidrog med en større økonomisk andel til forsørgelsen af familien end deres mænd. Et andet godt eksempel på de thailandske kvinders økonomiske magt er en undersøgelse fra 1965, som viste, at kvinder var ejere af hele 90% af ejendomsmarkedet i Bangkok. Selvom historien ikke savner fortilfælde, så bliver en Side 8 af 28 - Generel tekst

under overfladen Naturoplevelser i verdensklasse Vietnams regnskove gemmer stadig på hemmeligheder. Side 18

under overfladen Naturoplevelser i verdensklasse Vietnams regnskove gemmer stadig på hemmeligheder. Side 18 VIETNAM under overfladen 1 Vietnam under overfladen Naturoplevelser i verdensklasse Vietnams regnskove gemmer stadig på hemmeligheder. Side 18 Sexmisbrugte piger får hjælp I et boligområde nær floden i

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING FAKTA OM MYANMAR / LÆRERVEJLEDNING / REJSEN TIL DEN GYLDNE PAGODE. Rejsen til den. Gyldne Pagode LÆRERVEJLEDNING

LÆRERVEJLEDNING FAKTA OM MYANMAR / LÆRERVEJLEDNING / REJSEN TIL DEN GYLDNE PAGODE. Rejsen til den. Gyldne Pagode LÆRERVEJLEDNING LÆRERVEJLEDNING FAKTA OM MYANMAR / LÆRERVEJLEDNING / REJSEN TIL DEN GYLDNE PAGODE 1 Rejsen til den Gyldne Pagode LÆRERVEJLEDNING Alle børn har ret til et godt liv 2 På eventyr i Myanmar ALL RIGHTS OF THE

Læs mere

Nepal - en politisk og økonomisk oversigt Poul Struve Nielsen. Nepal. En politisk og økonomisk oversigt af Poul Struve Nielsen

Nepal - en politisk og økonomisk oversigt Poul Struve Nielsen. Nepal. En politisk og økonomisk oversigt af Poul Struve Nielsen Nepal - en politisk og økonomisk oversigt Poul Struve Nielsen Nepal En politisk og økonomisk oversigt af Poul Struve Nielsen Nepal En politisk og økonomisk oversigt af Poul Struve Nielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Moesgård Museum Unesco Materialesamlingerne - Sri Lanka SRI LANKA DAGLIGLIV I EN LANDSBY I KANDYDISTRIKTET

Moesgård Museum Unesco Materialesamlingerne - Sri Lanka SRI LANKA DAGLIGLIV I EN LANDSBY I KANDYDISTRIKTET SRI LANKA DAGLIGLIV I EN LANDSBY I KANDYDISTRIKTET Indsamlet 1984. Etablering Sibba Einarsdóttir og Ingeborg Ebbesen i 1993. Hent den aktuelle tekstsamling eller læs aktuelle fakta på: www.moesmus.dk/unesco

Læs mere

Svalebladet. Verden på vippen. Skuffede forventninger og 11. september. Valget i Bangladesh. Indisk politik i de senere år

Svalebladet. Verden på vippen. Skuffede forventninger og 11. september. Valget i Bangladesh. Indisk politik i de senere år Svalebladet 2002 Skuffede forventninger og 11. september Valget i Bangladesh Indisk politik i de senere år Kvinder i den globale økonomi Overgreb på hinduer Verden på vippen 2 Indhold Leder..........................

Læs mere

Værd at vide om Sierra Leone

Værd at vide om Sierra Leone Værd at vide om Sierra Leone 9 Slavernes land Sierra Leone er et lille vestafrikansk land med en særegen historie. En stor andel af de afrikanere, der under tvang lagde arbejdskraft til opdyrkningen af

Læs mere

ET FOLK I FORANDRING

ET FOLK I FORANDRING ET FOLK I FORANDRING - et projekt om Kinas interne arbejdsmigranter Kilde: Life, 2010 Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 1. semester 2010 Udarbejdet af: Julie Bak, Fie Hansen,

Læs mere

KINABLADET NR. 30 SOMMER 2006

KINABLADET NR. 30 SOMMER 2006 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement på bladet uden medlemskab

Læs mere

Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 1 KVINDER BRYDER GRÆNSER

Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 1 KVINDER BRYDER GRÆNSER Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 1 KVINDER BRYDER GRÆNSER Metteskorr 10/02/05 15:03 Side 2 Kvinder bryder grænser ligestilling og arbejdsmarked i EU Informations Forlag og forfatterne 2005 Sats: Mediefabrikken

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Denne udgivelse er udarbejdet af hovedredaktionen på Magasinet røst, som består af: Michael Birkkær Lauritsen (michael@magasinetroest.

Denne udgivelse er udarbejdet af hovedredaktionen på Magasinet røst, som består af: Michael Birkkær Lauritsen (michael@magasinetroest. Denne udgivelse er udarbejdet af hovedredaktionen på Magasinet røst, som består af: Michael Birkkær Lauritsen (michael@magasinetroest.dk) Jesper Pørksen (jesper@magasinetroest.dk) Magasinet røsts overordnede

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE Forsvarsakademiet Fakultet for Højere Militær Uddannelse VUT II/L-STK 2003/04 Kaptajn C.K. Christiansen Kaptajn G.D. Knudsen Kaptajnløjtnant H. Petræus Oktober 2003 VIETNAM STRATEGISK OMRÅDESTUDIE RESUME

Læs mere

Salomon-øerne. Livet i en stillehavsprovins

Salomon-øerne. Livet i en stillehavsprovins Salomon-øerne Livet i en stillehavsprovins Indsamlet af lærer Birgitte Hansen og etnograf Peter Ian Crawford i 2011. Med bidrag fra tidligere indsamling fra etnograf Jens Pinholt 1972 Etableret 2012 af

Læs mere

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes LÆRERVEJLEDNING Verden handler etisk og fair? COOP Skolekontakten samt Peter Bejder & Kaare Øster Layout: Søren Kirkemann Fotos: Forside: Peter Bejder, istockphoto, Stutterstock, Carsten Villadsen & Kaare

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

F LKE VIRKE. Kina og Danmark kan mere. Kina er volumen. Styrke og bredde i dansk eksport til Kina. Nr. 3 70. årgang. www.folkevirke.

F LKE VIRKE. Kina og Danmark kan mere. Kina er volumen. Styrke og bredde i dansk eksport til Kina. Nr. 3 70. årgang. www.folkevirke. Nr. 3 70. årgang F LKE Social, kulturel og politisk oplysning VIRKE August - September - Oktober 2015 www.folkevirke.dk Kina er volumen Af professor Carsten Boyer Thøgersen, CBS 3 Kina og Danmark kan mere

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

BØRNENES U-LANDSKALENDER. Måne båden. Lærervejledning MIKALA KLUBIEN FOTOS: JØRGEN SCHYTTE

BØRNENES U-LANDSKALENDER. Måne båden. Lærervejledning MIKALA KLUBIEN FOTOS: JØRGEN SCHYTTE BØRNENES U-LANDSKALENDER Måne båden Lærervejledning MIKALA KLUBIEN FOTOS: JØRGEN SCHYTTE Danida i Niger Danidas arbejde i Niger er især fokuseret omkring landets store miljøproblemer. Vand er ikke nemt

Læs mere

KINABLADET NR. 56 Vandmelonsælgeren Xus triste regnskab...3. Demokratiet i Wukan lader vente på sig...4 Nye ledere lever ikke op til forventningerne

KINABLADET NR. 56 Vandmelonsælgeren Xus triste regnskab...3. Demokratiet i Wukan lader vente på sig...4 Nye ledere lever ikke op til forventningerne NR. 56 VINTER 2012 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement

Læs mere

BOLIVIA A. AYMARA-INDIANERNE PÅ HØJSLETTEN I BOLIVIA Kultur, tro og politik

BOLIVIA A. AYMARA-INDIANERNE PÅ HØJSLETTEN I BOLIVIA Kultur, tro og politik BOLIVIA A AYMARA-INDIANERNE PÅ HØJSLETTEN I BOLIVIA Kultur, tro og politik v/ Annie Oehlerich de Zurita og Edwin Zurita 1995 Revideret med nyt materiale fra Ulla Stilling Pedersen, 2012 Hent den aktuelle

Læs mere

Et af ensomhedens ansigter gammel, hjemløs og glemt

Et af ensomhedens ansigter gammel, hjemløs og glemt Et af ensomhedens ansigter gammel, hjemløs og glemt Et studie blandt gamle hjemløse i Danmark af George W. Leeson HSBC Senior Research Fellow Deputy Director Oxford Institute of Ageing University of Oxford

Læs mere

NR. 49 FORÅR 2011. chineseposters.net. Slå endnu kraftigere på krigstrommen for Det Store Spring Fremad

NR. 49 FORÅR 2011. chineseposters.net. Slå endnu kraftigere på krigstrommen for Det Store Spring Fremad NR. 49 FORÅR 2011 chineseposters.net Slå endnu kraftigere på krigstrommen for Det Store Spring Fremad Et kinesisk kunstværk KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året

Læs mere

#..,- #18. TEMA: NEOkolonialisme -, - - Læs også:

#..,- #18. TEMA: NEOkolonialisme -, - - Læs også: #..,- #18 TEMA: NEOkolonialisme Læs også: -, - - : : Foreningen Det Ny Clarté : www.clarte.dk : kontakt@clarte.dk : Christian Borum redaktoer@clarte.dk : Flemming Larsen Tormod Olsen Inge-Merete Hougaard

Læs mere

TAMIL NADU Hinduisme, film, politik og samfund i Tamil Nadu

TAMIL NADU Hinduisme, film, politik og samfund i Tamil Nadu INDIEN D TAMIL NADU Hinduisme, film, politik og samfund i Tamil Nadu Indsamlet af Lars Kjærholm i 1982-1990. Etableret i 1990-91 af Jens Seeberg og Lars Kjærholm. Hent den aktuelle tekstsamling eller læs

Læs mere

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 side 2 Projekt & Kultur nr. 102, marts 2010 Velkommen til Projekt & Kultur nr. 102! Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56

Læs mere

Nam. Breakdansere i kapellet. Vietnam Kulturdag. Knallert, bil eller metro? Et spørgsmål om integration

Nam. Breakdansere i kapellet. Vietnam Kulturdag. Knallert, bil eller metro? Et spørgsmål om integration Nam A J O U R Dansk Vietnamesisk Forening Hiệp Hội Hữu Nghị Đan-Việt Nr 39 årgang Breakdansere i kapellet Hanois nye stjerner indtog Bispebjerg Knallert, bil eller metro? Trafikken står stille i storbyerne

Læs mere

"fred og frihed - Årgang 1996" "ikkevold - Årgang 1996" Artikler fra bladet fred og frihed/ikkevold, der udkom fire gange om året.

fred og frihed - Årgang 1996 ikkevold - Årgang 1996 Artikler fra bladet fred og frihed/ikkevold, der udkom fire gange om året. "fred og frihed - Årgang 1996" "ikkevold - Årgang 1996" Artikler fra bladet fred og frihed/ikkevold, der udkom fire gange om året. International Liga for fred og frihed og Landsforbundet Aldrig Mere Krig

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden 1 DEN NY VERDEN 2007:4 Kolofon 2 Faglig redaktion på dette nummer: Hatla Thelle og Erik Beukel Layout: Allan Lind Jørgensen Tryk: Handy-Print A/S, Skive Dansk Institut

Læs mere