Standardforside til projekter og specialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardforside til projekter og specialer"

Transkript

1 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective Offentlig Administration Socialvidenskab EU-studies Scient. Adm.(Lang Forvaltning) Udfyldningsvejledning på næste side. Projekt- eller specialetitel: Thailands anti-regeringsprotester 2013/14: demokrati, forsoning, vold eller defamation? Projektseminar/værkstedsseminar: Praktik Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Toke Nahuel Pepe Grøn, Praktikprojekt K3 Vejleders navn: Henrik Secher Marcussen Afleveringsdato: Antal anslag incl. mellemrum: (Se næste side) Tilladte antal anslag incl. mellemrum jvt. de udfyldende bestemmelser: (Se næste side) (5 sider af 2400 anslag, efter aftale med vejleder) = OBS! Hvis du overskrider de tilladte antal anslag incl. mellemrum vil dit projekt blive afvist indtil 1 uge efter aflevering af censor og/eller vejleder

2 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Thailands anti-regeringsprotester : demokrati, forsoning, vold eller defamation? - et praktikprojekt ved Danmarks Ambassade i Thailand Toke Nahuel Pepe Grøn, studienummer: Vejleder: Henrik Secher Marcussen

3 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Forord Motivationen og inspirationen til at skrive dette projekt er et halvt års praktikophold ved Danmarks Ambassade i Thailand, der ligger i Bangkok. Her har jeg igennem mit arbejde som praktikant i den politiske afdeling, min daglige færd i Bangkok og rejser til andre dele af Thailand, oplevet et helt andet politisk system og en anden politisk kultur, end den jeg kender fra Danmark og vesten, samt fra min undervisning og mit projektarbejde på Forvaltningsuddannelsen på RUC. Jeg er på én gang fascineret og skræmt, inspireret og nedslået, når jeg tænker på, hvad jeg har lært om politik i Thailand ved årsskiftet 2013/14; hvor den aktuelle politiske situation ligner tidligere tiders forløb, der ofte har ført til voldelige sammenstød, flere dødsfald, samt kup af den ene eller anden art. Spørgsmålet er, om de igangværende protester, der indtil videre har stået på i ca. 3 måneder, men som i modsætning til tidligere har været overværende fredelige, vil føre til endnu et kup og tilbagegang for den demokratiske udvikling i landet. Eller om de kan være afsæt for nødvendige vidtgående reformer og forsoning mellem de forskellige grupperinger i landet, og dermed afsæt for en mere stabil politisk situation.

4 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemfelt Problemformulering Arbejdsspørgsmål Analysestrategi og læsevejledning Metode Thailand som et defamationsregime Defamation som diskursiv forbrydelse og statsmagt Tilblivelsen af Thailand som et defamationsregime Thailands pre-defamationsregime Thailand efter 1958: normalisering af unormale tider Sammenhængen mellem konstante unormale tider og et defamationsregime Opsummering Anti-regeringsprotesterne i Thailands defamationsregime Baggrund for protesterne Regeringens motiv og timing forsoning eller egeninteresser? Grundlæggende karakteristika i et defamationsregime Anti-regeringsprotesterne - legitime eller/og antidemokratiske? Undtagelsestilstand og andre centrale aktørers rolle i konflikten - fremtiden er usikker Udholdenhedskamp og undtagelsestilstand Militæret, domstolene og kongehuset Konklusion Perspektivering Litteraturliste... 29

5 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Indledning 1.1. Problemfelt Den 2. februar i år, dagen før deadline for aflevering af nærværende projekt, forsøgtes det at afholde parlamentsvalg i Thailand ovenpå tre måneders protester mod regeringen. Lige op til valgdagen var der omfattende demonstrationer, voldelige sammenstød og på valgdagen blev en masse valgsteder blev blokeret, hvorfor valgene disse steder er udsat på ubestemt tid. På nuværende tidspunkt er det således ikke til at sige, om valget bliver godkendt, annulleret eller skal afholdes igen, og i så fald hvornår. Alt tyder imidlertid på, at protesterne mod regeringen ikke stopper foreløbigt, med mindre militæret griber ind eller regeringen på anden vis kuppes, som det er sket så ofte før i Thailands historie. Således er Thailand efter længere tids stabilitet endnu engang kastet ud i en politisk krise, der trækker tråde tilbage til landets seneste militærkup i 2006, der afsatte rigmanden Thaksin Shinawatra som premierminister (PM). Krisens udløsende faktor var et kontroversielt lovforslag, der indebar vidtrækkende amnesti til implicerede parter (herunder også Thaksin) i de politiske uroligheder fra , hvor bl.a. 92 blev dræbt i konfrontationer med militæret i maj Lovforslaget er af regeringen blevet fremlagt som en del af en national forsoningsproces, men førte kun til forsoning af omfattende protester fra en bred skare af det ellers stærkt opdelte politiske univers i Thailand. Parlamentet, der er stærkt domineret af regeringspartiet Pheu Thai Party (PTP) gennemførte i første omgang forslaget, men efter store gadedemonstrationer afviste senatet det enstemmigt med henvisning til sikkerhedssituationen (Bkk. Post A). Dette stoppede dog ikke demonstranterne, der herefter rettede fokus mod regeringen, der i brede vendinger anklagedes, og stadig anklages, for at være korrupt, populistisk og repræsentanter for et såkaldt flertalsdiktatur (Bkk. Post M). Sidstnævnte begreb indrammer kerneproblematikken i den nuværende konflikt mellem regeringen og anti-regeringsprotesterne. Det er i grove træk en situation, hvor den ene elite (regeringen) betaler for stemmer gennem populistiske tiltag til den fattige befolkning i det nordlige og nordøstlige Thailand, de såkaldte rødskjorter, der udgør en majoritet i Thailand. Mens den anden elite (betegnes gulskjorterne), der hovedsageligt består af middel- og overklassen i Bangkok og sydlige provinser i Thailand, og som har nære relationer til militæret og kongehuset, tilgodeser politikere for at varetage deres interesser. Det er en udbredt opfattelse i befolkningen, at regeringen og den nuværende PM er, Yingluck Shinawatra, der er Thaksins søster, er stærkt influeret af - hvis ikke styret af - Thaksin, på

6 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar trods af at han har levet i eksil siden 2008 efter en korruptionsdom (Bkk. Post C). Der er dog meget forskellige meninger om det, men anti-regeringsprotesterne, der ledes af Suthep Thagsuban, en tidligere vicepremierminister fra det største oppositionsparti Demokraterne, har hele tiden drejet sig om, at komme af med det såkaldte Thaksinregime (Bkk. Post D). Protesterne er stadig i gang og har senest betydet stor usikkerhed om resultatet af det afholdte parlamentsvalg. Det er imidlertid ikke noget nyt, at Thailand har svært ved at gennemføre demokratiske valg. Siden landet overgik fra et absolut til et konstitutionelt monarki i 1932 har landet oplevet 18 forsøgte og succesfulde statskup og samme antal konstitutioner, hvilket gør Thailand til verdensrekordindehaver af kup. En kedelig verdensrekord, der har været tæt på at blive udbygget under de nuværende protester, og som stadig ikke kan udelukkes. Således kan man med fordel inddrage de historiske forudsætninger og fortilfælde i en analyse af den nuværende situation. Ifølge forfatteren David Streckfuss er Thailand det, han kalder et defamation regime (herfra defamationsregime). Defamation betyder bagvaskelse eller ærekrænkelse (Ordbogen), og når Streckfuss taler om et defamationsregime, henviser han til et samfund eller system, hvor der bliver gjort omfattende brug af love og domme, der skal forhindre ærekrænkelse af forskellig karakter. Det klareste og strengeste eksempel herpå i Thailand er lése-majesté-love, der skal forhindre krænkelser af kongen og monarkiet, hvilket kan give op til 15 års fængsel 1. I sit værk Truth on trial in Thailand: defamation, treason and lése-majesté viser Streckfuss, hvordan en stigende skabelse og anvendelse af sådanne love og domme er blevet gjort mulig af, at Thailand siden 1958 har befundet sig i en mere eller mindre konstant undtagelsestilstand, eller Abnormal Times (herfra: unormale tider). Ifølge Streckfuss, har både anvendelsen af defamationslove og de konstante unormale tider haft alvorlige konsekvenser for det Thailandske samfunds demokratiske og politiske udvikling. Ikke mindst dets opfattelse af sandhed, fakta og historiske begivenheder: ( ) despite of the appearance of growing democratization, authoritarian structures and urges still drive politics in Thailand; the long term effects of defamation law adjudication has skewed the way that Thai society approaches and perceives truth (ibid. forord). With the state of exception extended infinitely, Thailand has fallen out of historical time and entered, with a captured and tortured truth, an eternal abnormal time (ibid. 40). 1 Andre typer love og domme, der indeholder elementer af anti-æreskrænkelse i Thailand, er landsforræderi (treason), tilskyndelse til oprør (sedition), foragt for retten, fornærmelse af religion, injurier (libel), samt pressemedierlovddog medielovgivning og antikommunistiske love (Streckfuss 2011: første side, u-nummeret).

7 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Det er med dette perspektiv nærværende opgave forsøger at besvare følgende problemformulering Problemformulering Hvordan og i hvor høj grad er den politiske situation i Thailand under antiregeringsprotester, der begyndte i efteråret 2013, udtryk for at Thailand er et defamationsregime, og hvad er perspektiverne i situationen i forhold til politisk stabilitet og demokratisk udvikling? 1.3. Arbejdsspørgsmål For at operationalisere problemformuleringen er der lavet to arbejdsspørgsmål, der hver har et kapitel tilknyttet, og således tilsammen skal føre til en besvarelse af problemformuleringen. A) Hvad er defamation, og hvordan kan Thailand siges at have udviklet sig til et defamationsregime? B) Hvordan kan anti-regeringsprotesterne forstås indenfor rammerne af et defamationsregime, og hvordan er udsigterne for protesterne og Thailand i forhold til politisk stabilitet og demokratisk udvikling på kort sigt? 1.4. Analysestrategi og læsevejledning I dette delkapitel forklares, hvordan opgaven operationaliseres ud fra arbejdsspørgsmålene. Afslutningsvis findes nogle pointer og råd, der kan gøre læsningen af opgaven lettere. Af problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene fremgår det, at denne opgave er en analyse af den seneste tids protester mod Thailands regering, ud fra David Streckfuss defamationsregime-begreb og historiske undersøgelse af, hvordan Thailand har udviklet sig til et sådant. Det første arbejdsspørgsmål, der relaterer sig til kapitel 2, er således en redegørelse for udvalgte dele af Streckfuss undersøgelse, der anvendes som opgavens analyseapparat. Det andet spørgsmål er selve analysen, hvor den nuværende situation sættes i forhold til Streckfuss pointer (kapitel 3).

8 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Som præsenteret i problemfeltet siger Streckfuss, at et defamationsregime er et samfund, hvor der laves og anvendes strenge defamationslove. Det er en empirisk betragtning og konstatering, der er startskuddet for hans undersøgelse, hvorefter han analyserer hvordan dette er opstået, samt hvilke konsekvenser både årsagerne og selve defamationslovene har for det thailandske samfund. Hans analyse går over 100 år tilbage i tiden, hvorfor han kommer frem til nogle grundlæggende strukturelle og kulturelle karakteristika i det Thailandske samfund. Det er disse makroorienterede årsager eller forklaringer, der bl.a. drejer sig om, at Thailand i mange år har befundet sig i en mere eller mindre konstant nødretstilstand, samt de konsekvenser dette nødvendigvis har for et politisk system og samfundet som helhed, som denne opgave tager med i analysen af den nuværende situation. Der kigges altså ikke specifikt efter anvendelse af defamationslove eller -domme, når det forsøges at vurdere, hvilke elementer i protestforløbet, der ligner forholdende i et defamationsregime, samt hvilke der peger i en anden retning mod en mere stabil og demokratisk politisk situation. Der er imidlertid ikke tvivl om, at Streckfuss ser et defamationsregime som noget negativt, hvorfor denne opgave, som det er antydet, også har en normativ dimension. Som det også fremgik i problemfeltet spiller den nyere politiske historie i Thailand, der er meget centreret omkring Thaksins person, en central rolle i den aktuelle konflikt mellem demonstranterne og regeringen. Der er skrevet utroligt meget om denne tid og dens betydning i de nuværende konflikter, men denne opgave fokuserer mere på de underliggende forklaringer og forhold, der skaber en ustabil politisk situation i Thailand. Pointerne omkring Thaksin er, foruden i problemfeltet, søgt inddraget ved indledningsvist til analysen at præsentere baggrunden for protesterne empirisk. I bilag 1 findes en empirisk kronologisk gennemgang af protestforløbet, baseret på ca. 50 artikler, inddelt i de tre måneder protesterne indtil videre har stået på, da situationen skifter karaktér fra måned til måned. Det kan anbefales at læse denne før analysen i kapitel 3. Derudover er det fravalgt at lave delkonklusioner, da der kun er én analysedel, og da det andet arbejdsspørgsmål indholdsmæssigt er meget lig problemformuleringen, samt af hensyn til pladsmangel. Der vil dog være opsummeringer på længere afsnit, hvor det er fundet nødvendigt for læsevenligheden. 2 2 For klarheds skyld skal det pointeres, at jeg kalder hovedafsnit 1,2, 3 og 4 for kapitler, deres underafsnit (fx 1.2., eller ) for delkapitler, og resten for afsnit.

9 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Metode I dette delkapitel præsenteres kort opgavens indsamling og anvendelse af empiri. Hovedparten af empirien til denne opgave kommer fra elektroniske artikler fra Bangkok Delegation Press, som er EU s daglige screening af nyhedsbilledet i Thailand. Det er således især artikler fra internationale versioner af Thailandske aviser, herunder særligt de to største, Bangkok Post og The Nation. Mens disse aviser generelt er relativt troværdige/objektive, så er medielandskabet i Thailand stærkt influeret af politiske og økonomiske interesser. Artiklerne anvendes dog primært til at beskrive forløbet i protesterne, mens mere normative vurderinger og analyser er specielt udvalgt ud fra forfatteren 3. Derfor og fordi protesterne har skabt stor international opmærksomhed, er der også et par artikler fra nogle internationale medier, fx International New York Times (tidl. International Herald), BBC og Fox News. Derudover kan en opgave som denne ikke undgå at være stærkt påvirket af min egen færd i Bangkok, og mit arbejde som praktikant i den politiske afdeling på ambassaden i Bangkok. Her har jeg bl.a. lavet flere indberetninger 4, om situationen under protesterne i Thailand, hvilket min analyse derfor er stærkt inspireret af. Disse har jeg desværre ikke kunnet vedlægge, da de er klassificeret som fortrolige dokumenter til intern brug i Udenrigsministeriet. Som det fremgår af analysestrategien ser denne opgave på protesterne ud fra nogle overordnede forhold. En anden mulighed kunne have været at lave kvalitative interviews med enkeltpersoner i Thailand fra de forskellige sider af konflikten. Dette ville give et andet jordnært perspektiv, der absolut er interessant og brugbart. Det er imidlertid fravalgt ud fra en vurdering af, at det ville være meget tidskrævende, hvor denne opgave for hovedparten er skrevet i fritiden udover fuldtidsarbejde på ambassaden. Dog har de Thaier, jeg har lært at kende, og som naturligvis har været optaget af situationen, inspireret og påvirket mig, hvorfor denne dimension er repræsenteret om end indirekte. 3 Særligt anvendes den internationalt anerkendte professor, Thitinan Pongsudhirak, der er leder for Institute of Security and International Studies (ISIS) på det gamle Chulalongkorn University, hvor jeg personligt har oplevet ham tale ved diverse seminarer. 4 Indberetninger er kortfattede analyser af konkrete begivenheder eller udtalelser set i et bredere perspektiv.

10 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Thailand som et defamationsregime I problemfeltet blev det præsenteret, at et defamationsregime er et samfund eller system, hvor der gøres omfattende brug af anti-ærekrænkelsesdomme og lovgivning. I dette kapitel ses der nærmere på, hvad Streckfuss forstår ved defamation og deformationsregime, samt hvordan han forklarer, at Thailand har udviklet sig til et sådan regime Defamation som diskursiv forbrydelse og statsmagt Defamationsforbrydelser adskiller sig fra andre typer kriminelle handlinger ved i høj grad netop ikke at være reelle handlinger eller begivenheder, men derimod immaterielle udtryk, oftest i form af ord samt diverse kunstudtryksformer (Streckfuss 2011: 21). I modsætning til normal kriminalitet er det svært at sige præcis, hvor og hvornår en ærekrænkede handling udføres. I forlængelse heraf er det svært at afgøre, hvornår en ærekrænkelse får sin skadelige effekt, samt hvordan og hvor stor denne effekt er: When, upon being read, does the defamation cause the reader to lower his or her estimation of the reputation of the target of the piece? ( ) When confirmed as defamatory by witnesses or experts in court? When the judges mull over the facts of the case and see the malevolent effect of the defamatory words in their own hearts? When they somehow discern what the effects of the words would have on the people in general? Or when the judges finally hand down their judgement? (ibid ) Streckfuss hyppige brug af gåseøjne ved ord som bekræfte, vidner, eksperter, fakta og folket i ovenstående citat viser tydeligt, at han er meget skeptisk overfor defamationsdomme- og loves anvendelighed ift. god juridisk og demokratisk retspraksis. Han opsummerer, at defamationsforbrydelser er diskursive forbrydelser, samt inspireret af Thongchau Winichakul: human expressions adjudged as criminal (ibid. 22). På et mere overordnet plan, påviser Streckfuss, tre væsentlige historiske og politiske tendenser i defamationsregimer (ibid. 22): 1) Frembringelsen af en slags statspoetik, der udstikker retningslinjer for, hvad der er god og dårlig litteratur, kunst etc.; 2) En mere indirekte fremkomst af en såkaldt statsundergravningspoetik (poetics of subversion), der handler om, at der kan opstå en retspraksis og bredere forståelse i defamationsregimer, hvor alt der bare lugter af kritik eller forandring, bliver tolket, som om det har til formål at undergrave det eksisterende (ibid. 24); 3) Defamationslove repræsenterer nødvendigvis en

11 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar form for begrænsning i den offentlige sfære ift. ytringsfrihed, og kan i de stærkeste defamationsregimer gøre fremkomsten af en reel offentlig sfære meget svær, hvis ikke umulig (ibid. 24). Ovenstående viser, hvordan defamationslove ikke bare vedrører de enkelte personer, der bliver dømt eller anklaget for diskursive forbrydelser. I et defamationsregime forsøger staten at bestemme, ikke kun hvad der er god og dårlig, men også acceptabel kunst og ytringer. I forlængelse heraf kan man blive dømt, hvis man ikke holder sig inde for disse grænser pga. uklare, uigennemskuelige retspraksisser, der hellere vil dømme en gang for meget end for lidt. I samfund hvor disse to forhold er meget fremtrædende, påvirkes et helt samfunds opfattelse af deres egen historie samt bredere opfattelse af, hvad sandhed egentlig er, og hvordan man kommer frem til den. Det er disse bredere perspektiver denne opgave vil forsøge at undersøge, og altså ikke defamationsdomme eller love som sådan. Men først ses der nærmere på, hvordan Thailand har udviklet ovenstående træk bl.a. som følge af en stigende skabelse og anvendelse af defamationslove Tilblivelsen af Thailand som et defamationsregime Thailands pre- defamationsregime Begyndelsen på Thailands udvikling mod et defamationsregime kan dateres overraskende præcist: 7. marts På denne dag forsøger englænderen J.J. Lillie, der var redaktør for Bankok Free Press og agent for New York Herald i Paris, at sende et telegram om alvorlige kampe mellem siamesiske tropper i Battambong provinsen, samt om bevægelse af cambodjanske tropper, men telegrammet bliver aldrig sendt af sted (ibid. 33). I første omgang nægtede generaldirektøren i telegrafdepartementet med henvisning til, at det var fordrejelse af fakta, sandsynligvis af frygt for at et internationalt optrin kunne medføre europæisk intervention og muligvis kolonisering (ibid. 33). Lillie protesterede, og den siamesiske regering gik ind i sagen og afgjorde, at man havde ret til at afvise any private telegram which may appear dangerous to the security of the State or which may be contrary to the laws of the Country, to public order or decency (ibid. 33). Lillie udvises og sagen medfører 5 Udover den konstante nødretstilstand fremhæver Streckfuss tre overordnede historiske, sociokulturelle forhold i Thailand, som forudsætningerne for, at landet har udviklet sig til en defamationsstat. Det drejer sig om den måde man praktiserer Theravada Buddhisme i Thailand, samt at landet ikke har været koloniseret, men alligevel har skabt et omfattende retssystem efter vestlig model (ibid. 37).

12 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar kort efter udstedelsen af et defamationsdekret, der kommer til at fungere som model for alle senere defamationsforanstaltninger (ibid. 34). Herefter, i starten af 1900-tallet, var Thailands brug af defamationslove på linje med (andre 6 ) kolonistater i regionen. I de næste årtier begyndte landet dog at ligne andre konstitutionelle monarkier med indførelsen af mere demokratiske og folkebestemte elementer. Det betød, at defamationslove som regel blev trumfet af dengang vigtigere ytringsfrihedslove (ibid. 37). Lése-majesté blev kun sjældent anvendt, særligt efter bortgangen fra absolut monarki i 1932 (ibid. 35). Således så det i midten af det 20. århundrede ud til, at demokrati var i fremdrift og defamationsbaserede love ville spille en fortsat mindre rolle i Thailand. Dette billede ændredes i 1958, hvor en ny militærledet regering, der bedst kan betegnes som et militærdiktatur, The Revolutionary Group No. 12,, lykkedes med at gennemføre en stor mængde strenge defamationsdekreter for at undertrykke kritik (ibid. 37). Herfra, mener Streckfuss, at Thailand blev et fuldbyrdet defamationsregime 7 : The key moment occurred when intensification of the use of defamation based laws and principles was conjoined with a stabilized state of the exception ( ) Thailand consolidated as a defamation regime (ibid. 37) Thailand efter 1958: normalisering af unormale tider Abnormal times became a Thai legal term defined as a period of crisis during which normal political and legal functions of society were suspended and a temporary, specialised set of laws and procedures took effect to maintain security and peace until Normal Times could return. (ibid. 126) Unormale tider er således ikke et løst fænomen, der er blevet anvendt retrospektivt for at beskrive Thailand i denne tid, men et faktisk juridisk udtryk, der i stil med undtagelsestilstand kunne bruges til at suspendere normale politiske og juridiske funktioner, og indføre et sæt særlige love og procedurer, med henvisning til national sikkerhed og fred. 6 Thailand har aldrig været koloniseret formelt, men det er stadig genstand for diskussion, om det reelt har. Streckfuss kalder det a quasi-colonial, quasi-imperial sacred state i perioden omkring det sidste århundredeskifte (ibid. 34). 7 Antallet af defamationssager er da også steget betydeligt op til i dag, mens lovene/dommene også er blevet væsentligt strammet (Streckfuss 2011).

13 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Denne specielle konstruktion omkring unormale tider slog naturligvis ikke bare ned som et lyn i Det blev muliggjort igennem en række juridiske beslutninger op igennem 1940 erne og 50 erne, mens der efter 1958 sker mere betydelige strukturelle omvæltninger af samfundet og retssystemet. Demokrati bliver stort set forladt til fordel for militærledede kupregeringer frem til 1991, hvor den første demokratisk valgte præsident vælges. Forfatningen omskrives fuldstændig otte gange i samme periode, og bliver således underordnet militære kupdekreter (ibid. 126). Det samme sker med straffelov og Højesteretsbeslutninger, og Det Juridiske Råd ophører med at have samråd med regeringen om politiske spørgsmål. Derudover sker en generel militarisering af civilretten (ibid. 126). Alt dette manifesterer og konsoliderer kun de konstante unormale tider og således også defamationsregimet i Thailand Sammenhængen mellem konstante unormale tider og et defamationsregime Indtil nu har vi fået slået fast, hvad defamation og et defamationsregime er, samt hvordan dette i grove træk er opstået i sammenhæng med en mere eller mindre konstant tilstand af såkaldte unormale tider i Thailand. Men hvordan hænger disse to fænomener egentlig sammen? Streckfuss forklarer, at det, der skaber den stærke kobling mellem undtagelsestilstand og et defamationsregime, er, at staten/regimet igennem dets monopol på at erklære nødlove/undtagelsestilstand bestemmer alvoren af en given situation (ibid. 135.). Mekanismen er nogle overordnede ubestemmelige sætninger/ord (general interdeterminate clauses) som fare, krise, trussel mod fred og orden mv.. Disse sætninger eller ord får altså enormt stor betydning, på trods af at de netop er meget svært definerbare. Dette fører Streckfuss m.fl. 8 til at mene, at statsmagt ikke bare består i at erklære sig udenfor eller over loven; essensen i et defamationsregimes magt er at bestemme, hvornår undtagelsestilstand og unormale tider hersker, og dermed hvilke situationer der er normale, og hvilke der ikke er (ibid. 135). På den måde kan regimet også skabe den situation, som kræver undtagelsestilstand, samt de deraf følgende udvidede magtbeføjelser. Agamben skriver: The sovereign no longer limits himself ( ) to deciding on the exception on the basis of 8 Agamben, Schmitt (ibid. 135)

14 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar recognizing a given factual situation (danger or public safety) ( ) he now de facto provides the situation as a consequence of the decision on the exception. (ibid. 135). Streckfuss spørger sig selv, om dette kan være tilfældet med Thailands lange bekendtskab med unormale tider. Han svarer, frit oversat, at igennem opretholdelse af situationen unormale tider og de overordnede ubestemmelige begreber som offentlig orden, national sikkerhed samt Thainess til at understøtte denne situation, har militæret været i stand til at opretholde undtagelsestilstand. Mere direkte kan man sige, at staten bruger defamationsbaserede love og domme til både at definere krisen og forsvare undtagelsestilstanden, der holder regimet ved magten (ibid. 136). Forbindelsen mellem et defamationsregime og undtagelsestilstand er således ganske klar, tæt og magtfuld. Ifølge Streckfuss har dette dog betydelige konsekvenser: The remarkable power created by the mix of the state of exception and the defamation regime, have seriously affected the truth. (ibid. 136). Streckfuss siger, inspireret af Agamben, at når loven strækkes til ubestemmelig tid, bliver fakta og lov totalt sammenblandet, ligesom fakta- og lovspørgsmål ikke længere giver mening (ibid. 136). Således konkluderes det, at Thailand altid har været i en form for undtagelsestilstand, hvorfor Thailand might be the exception to the state of exception (ibid. 136) Opsummering Dette kapitel skal svare på følgende spørgsmål: A) Hvad er defamation, og hvordan kan Thailand siges at have udviklet sig til et defamationsregime? Defamation betyder ærekrænkelse, og i et defamationsregime bliver der gjort omfattende brug af anti-ærekrænkelseslove og domme. Disse domme og love er anderledes uklare eller ubestemmelige end normale straffelove, da defamation er en såkaldt diskursiv forbrydelse, der ikke på samme måde som normale kriminelle handlinger finder sted i en/et bestemt tid og rum. Samtidig er virkningen eller skadeseffekten af defamation også er svær at måle, da det afhænger af publikummets reaktion og tanker. Thailand kan siges at være et defamationsregime siden 1958, fordi skabelsen og anvendelsen af defamationslove siden er steget væsentligt, ligesom dommene også er blevet betydeligt strengere. Dette er i særdelshed gjort muligt af, at Thailand har befundet sig i en mere eller

15 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar mindre konstant tilstand af Unormale Tider, der har skabt et rum udover normal lov og ret til at regere og styre landet mere eller mindre efter forgodtbefindende for diverse militærregeringer og efterfølgende semidemokratiske regeringer. Konsekvensen for demokratiske principper af et omfattende defamationsregime som det Thailandske, er alvorlige: ytringsfriheden indskrænkes betydeligt ligesom retsprincipper og standarder udviskes, hvilket alt sammen påvirker samfundets adgang til, og opfattelse af, sandhed.

16 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Anti- regeringsprotesterne i Thailands defamationsregime I dette kapitel kigges der på, hvordan protesterne og forløbet heri (bilag 1) kan forstås indenfor rammerne af et defamationsregime. Der gåes således dybere ned i nogle af begivenhederne og aktørernes ageren, når det forsøges at besvare hvorfor de sker. Afslutningsvis forsøges ligeledes nogle korte bud på mulige fremtidsscenarier, herunder hvilken betydning protesterne på kort sigt vil have for Thailands politiske og demokratiske situation og udvikling. Efter en introduktion om den konkrete baggrund for protesterne, ses nærmere på regeringens motiv og timing i starten af protesterne, da dette fortæller meget om den politiske kultur i Thailand, og den sammenblanding af den lovgivende og udøvende magt, der sker her, som er et af kendetegnene for et defamationsregime Baggrund for protesterne De igangværende generelle protester mod regeringen startede som modstand mod gennemførslen af et lovforslag om amnesti. Et sådant forslag er en speciel type lovgivning, der berører nogle af de mest grundlæggende strafferegler. Således er det centralt at forstå, at forslaget er en del af en mere omfattende stykvis omskrivning af den Thailandske forfatning, som blev iværksat efter at forfatningsdomstolen (Constitutional Court) i 2012 ikke tillod, at forfatningen kunne genskrives i sin helhed, men kun revideres i særskilte afsnit (NY Times). Forslaget skabte som bekendt stor modstand fra stort set alle sider i Thailand, men begrundelserne var forskellige. For oppositionen bestående af demokraterne og gulskjorterne handlede det især om, at man ikke ville have Thaksin tilbage til Thailand. Rødskjorterne derimod ville gerne have Thaksin hjem, men ville ikke acceptere ansvarsfritagelse for tidligere fremtrædende militærgeneralers og Demokratministres rolle under de blodige begivenheder i Maj Herunder særligt den daværende premierminister og vicepremierminister, Abbhisit Vejjajiva og Suthep Thagsuban, der er frontfigurer i de nuværende anti-regeringsprotester (Bkk. Post C). Den eksilerede tidligere PM Thaksin spiller altså en helt central rolle i den nuværende konflikt (McCargo 2005). Thaksin blev Thailands PM er i 2001 med en overbevisende valgsejr og igen i Oppositionen beskyldte ham begge gange for omfattende stemmekøb og populisme; bl.a. lovede han mange landsbyer et stort engangspengebeløb, hvis han kom til magten. I løbet af

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål 1 Skrevet af projektgruppe 6 fra hus 19.2: Christian Bak, Christine Pedersen, Nicky Nielsen, Nikolaj Holst Mathiesen og Sidney Schultz Vejleder: Flemming

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Mere tid til Folkeskole

Mere tid til Folkeskole Mere tid til Folkeskole Mindre papirnusseri til kommunerne mere til eleverne Af Hans Christian Bøgdal Lauridsen, Vejleder: Erik Bækkeskov Forvaltning K2, Insitut for Samfund og Globalisering 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22 Dansk projekttitel: Control Orders vs. Menneskerettigheder Engelsk projekttitel: Control Orders vs. Human Rights Projektvejleder:

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Erindringspolitik i Spanien

Erindringspolitik i Spanien Erindringspolitik i Spanien Hvordan man i det demokratiske Spanien forholdt sig til Den Spanske Borgerkrig og etableringen af det frankistiske diktatur Erwin Christensen Speciale i faget historie, Københavns

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE.

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE. OVERSIGT OVER BILAG 1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE... 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE... 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL... 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE... 7 5) TRANSSKRIBERING: SARA LAI

Læs mere

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten...

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten... Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt Finanspagten... Projektrapport af Astrid Helledi Steensen, Nanna Borgen, Nina Jørgensen, Helene Blensted, Camilla Maria Michaelsen og

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009 Kapitel 1: Indledning... 3 1.1. Problemfelt... 3 1.2. Problemformulering... 7 1.2.1. Operationalisering af problemformuleringen... 8 Kapitel 2: Metode... 10 2.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt... 10

Læs mere

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Foto: Theis Bertelsen Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Vejleder: Ole Erik Hansen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

ET FOLK I FORANDRING

ET FOLK I FORANDRING ET FOLK I FORANDRING - et projekt om Kinas interne arbejdsmigranter Kilde: Life, 2010 Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 1. semester 2010 Udarbejdet af: Julie Bak, Fie Hansen,

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: Statslig regulering af den danske banksektors risikovillighed Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Udkantsdanmark på godt og ondt

Udkantsdanmark på godt og ondt Udkantsdanmark på godt og ondt - En analyse af mediers brug af begrebet Udkantsdanmark fra maj 2010 til maj 2011 Speciale i journalistik ved Roskilde Universitet august 2012 Skrevet af Therese Svane Sode

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat FN udfordres i disse år som fundamentet for en global retsorden. Rapporten ser på konsekvenserne af denne udfordring, og på farer og perspektiver for fremtidens

Læs mere

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder En antologi med bidrag af: Vagn Greve Ida Elisabeth Koch Thomas Elholm Preben Wilhjelm Thomas Mathiesen Line Barfod Sandy Brinck Forord af Ole Krarup eurodebat.dk

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

1. Introduktion 1.1 Motivation

1. Introduktion 1.1 Motivation 1. Introduktion 1.1 Motivation Jeg har en stor interesse for landet Afghanistan og har længe villet vide mere om landet. Jeg har læst forskellige faglitterære tekster om Afghanistan, men det har ikke været

Læs mere