Standardforside til projekter og specialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardforside til projekter og specialer"

Transkript

1 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective Offentlig Administration Socialvidenskab EU-studies Scient. Adm.(Lang Forvaltning) Udfyldningsvejledning på næste side. Projekt- eller specialetitel: Thailands anti-regeringsprotester 2013/14: demokrati, forsoning, vold eller defamation? Projektseminar/værkstedsseminar: Praktik Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Toke Nahuel Pepe Grøn, Praktikprojekt K3 Vejleders navn: Henrik Secher Marcussen Afleveringsdato: Antal anslag incl. mellemrum: (Se næste side) Tilladte antal anslag incl. mellemrum jvt. de udfyldende bestemmelser: (Se næste side) (5 sider af 2400 anslag, efter aftale med vejleder) = OBS! Hvis du overskrider de tilladte antal anslag incl. mellemrum vil dit projekt blive afvist indtil 1 uge efter aflevering af censor og/eller vejleder

2 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Thailands anti-regeringsprotester : demokrati, forsoning, vold eller defamation? - et praktikprojekt ved Danmarks Ambassade i Thailand Toke Nahuel Pepe Grøn, studienummer: Vejleder: Henrik Secher Marcussen

3 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Forord Motivationen og inspirationen til at skrive dette projekt er et halvt års praktikophold ved Danmarks Ambassade i Thailand, der ligger i Bangkok. Her har jeg igennem mit arbejde som praktikant i den politiske afdeling, min daglige færd i Bangkok og rejser til andre dele af Thailand, oplevet et helt andet politisk system og en anden politisk kultur, end den jeg kender fra Danmark og vesten, samt fra min undervisning og mit projektarbejde på Forvaltningsuddannelsen på RUC. Jeg er på én gang fascineret og skræmt, inspireret og nedslået, når jeg tænker på, hvad jeg har lært om politik i Thailand ved årsskiftet 2013/14; hvor den aktuelle politiske situation ligner tidligere tiders forløb, der ofte har ført til voldelige sammenstød, flere dødsfald, samt kup af den ene eller anden art. Spørgsmålet er, om de igangværende protester, der indtil videre har stået på i ca. 3 måneder, men som i modsætning til tidligere har været overværende fredelige, vil føre til endnu et kup og tilbagegang for den demokratiske udvikling i landet. Eller om de kan være afsæt for nødvendige vidtgående reformer og forsoning mellem de forskellige grupperinger i landet, og dermed afsæt for en mere stabil politisk situation.

4 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemfelt Problemformulering Arbejdsspørgsmål Analysestrategi og læsevejledning Metode Thailand som et defamationsregime Defamation som diskursiv forbrydelse og statsmagt Tilblivelsen af Thailand som et defamationsregime Thailands pre-defamationsregime Thailand efter 1958: normalisering af unormale tider Sammenhængen mellem konstante unormale tider og et defamationsregime Opsummering Anti-regeringsprotesterne i Thailands defamationsregime Baggrund for protesterne Regeringens motiv og timing forsoning eller egeninteresser? Grundlæggende karakteristika i et defamationsregime Anti-regeringsprotesterne - legitime eller/og antidemokratiske? Undtagelsestilstand og andre centrale aktørers rolle i konflikten - fremtiden er usikker Udholdenhedskamp og undtagelsestilstand Militæret, domstolene og kongehuset Konklusion Perspektivering Litteraturliste... 29

5 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Indledning 1.1. Problemfelt Den 2. februar i år, dagen før deadline for aflevering af nærværende projekt, forsøgtes det at afholde parlamentsvalg i Thailand ovenpå tre måneders protester mod regeringen. Lige op til valgdagen var der omfattende demonstrationer, voldelige sammenstød og på valgdagen blev en masse valgsteder blev blokeret, hvorfor valgene disse steder er udsat på ubestemt tid. På nuværende tidspunkt er det således ikke til at sige, om valget bliver godkendt, annulleret eller skal afholdes igen, og i så fald hvornår. Alt tyder imidlertid på, at protesterne mod regeringen ikke stopper foreløbigt, med mindre militæret griber ind eller regeringen på anden vis kuppes, som det er sket så ofte før i Thailands historie. Således er Thailand efter længere tids stabilitet endnu engang kastet ud i en politisk krise, der trækker tråde tilbage til landets seneste militærkup i 2006, der afsatte rigmanden Thaksin Shinawatra som premierminister (PM). Krisens udløsende faktor var et kontroversielt lovforslag, der indebar vidtrækkende amnesti til implicerede parter (herunder også Thaksin) i de politiske uroligheder fra , hvor bl.a. 92 blev dræbt i konfrontationer med militæret i maj Lovforslaget er af regeringen blevet fremlagt som en del af en national forsoningsproces, men førte kun til forsoning af omfattende protester fra en bred skare af det ellers stærkt opdelte politiske univers i Thailand. Parlamentet, der er stærkt domineret af regeringspartiet Pheu Thai Party (PTP) gennemførte i første omgang forslaget, men efter store gadedemonstrationer afviste senatet det enstemmigt med henvisning til sikkerhedssituationen (Bkk. Post A). Dette stoppede dog ikke demonstranterne, der herefter rettede fokus mod regeringen, der i brede vendinger anklagedes, og stadig anklages, for at være korrupt, populistisk og repræsentanter for et såkaldt flertalsdiktatur (Bkk. Post M). Sidstnævnte begreb indrammer kerneproblematikken i den nuværende konflikt mellem regeringen og anti-regeringsprotesterne. Det er i grove træk en situation, hvor den ene elite (regeringen) betaler for stemmer gennem populistiske tiltag til den fattige befolkning i det nordlige og nordøstlige Thailand, de såkaldte rødskjorter, der udgør en majoritet i Thailand. Mens den anden elite (betegnes gulskjorterne), der hovedsageligt består af middel- og overklassen i Bangkok og sydlige provinser i Thailand, og som har nære relationer til militæret og kongehuset, tilgodeser politikere for at varetage deres interesser. Det er en udbredt opfattelse i befolkningen, at regeringen og den nuværende PM er, Yingluck Shinawatra, der er Thaksins søster, er stærkt influeret af - hvis ikke styret af - Thaksin, på

6 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar trods af at han har levet i eksil siden 2008 efter en korruptionsdom (Bkk. Post C). Der er dog meget forskellige meninger om det, men anti-regeringsprotesterne, der ledes af Suthep Thagsuban, en tidligere vicepremierminister fra det største oppositionsparti Demokraterne, har hele tiden drejet sig om, at komme af med det såkaldte Thaksinregime (Bkk. Post D). Protesterne er stadig i gang og har senest betydet stor usikkerhed om resultatet af det afholdte parlamentsvalg. Det er imidlertid ikke noget nyt, at Thailand har svært ved at gennemføre demokratiske valg. Siden landet overgik fra et absolut til et konstitutionelt monarki i 1932 har landet oplevet 18 forsøgte og succesfulde statskup og samme antal konstitutioner, hvilket gør Thailand til verdensrekordindehaver af kup. En kedelig verdensrekord, der har været tæt på at blive udbygget under de nuværende protester, og som stadig ikke kan udelukkes. Således kan man med fordel inddrage de historiske forudsætninger og fortilfælde i en analyse af den nuværende situation. Ifølge forfatteren David Streckfuss er Thailand det, han kalder et defamation regime (herfra defamationsregime). Defamation betyder bagvaskelse eller ærekrænkelse (Ordbogen), og når Streckfuss taler om et defamationsregime, henviser han til et samfund eller system, hvor der bliver gjort omfattende brug af love og domme, der skal forhindre ærekrænkelse af forskellig karakter. Det klareste og strengeste eksempel herpå i Thailand er lése-majesté-love, der skal forhindre krænkelser af kongen og monarkiet, hvilket kan give op til 15 års fængsel 1. I sit værk Truth on trial in Thailand: defamation, treason and lése-majesté viser Streckfuss, hvordan en stigende skabelse og anvendelse af sådanne love og domme er blevet gjort mulig af, at Thailand siden 1958 har befundet sig i en mere eller mindre konstant undtagelsestilstand, eller Abnormal Times (herfra: unormale tider). Ifølge Streckfuss, har både anvendelsen af defamationslove og de konstante unormale tider haft alvorlige konsekvenser for det Thailandske samfunds demokratiske og politiske udvikling. Ikke mindst dets opfattelse af sandhed, fakta og historiske begivenheder: ( ) despite of the appearance of growing democratization, authoritarian structures and urges still drive politics in Thailand; the long term effects of defamation law adjudication has skewed the way that Thai society approaches and perceives truth (ibid. forord). With the state of exception extended infinitely, Thailand has fallen out of historical time and entered, with a captured and tortured truth, an eternal abnormal time (ibid. 40). 1 Andre typer love og domme, der indeholder elementer af anti-æreskrænkelse i Thailand, er landsforræderi (treason), tilskyndelse til oprør (sedition), foragt for retten, fornærmelse af religion, injurier (libel), samt pressemedierlovddog medielovgivning og antikommunistiske love (Streckfuss 2011: første side, u-nummeret).

7 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Det er med dette perspektiv nærværende opgave forsøger at besvare følgende problemformulering Problemformulering Hvordan og i hvor høj grad er den politiske situation i Thailand under antiregeringsprotester, der begyndte i efteråret 2013, udtryk for at Thailand er et defamationsregime, og hvad er perspektiverne i situationen i forhold til politisk stabilitet og demokratisk udvikling? 1.3. Arbejdsspørgsmål For at operationalisere problemformuleringen er der lavet to arbejdsspørgsmål, der hver har et kapitel tilknyttet, og således tilsammen skal føre til en besvarelse af problemformuleringen. A) Hvad er defamation, og hvordan kan Thailand siges at have udviklet sig til et defamationsregime? B) Hvordan kan anti-regeringsprotesterne forstås indenfor rammerne af et defamationsregime, og hvordan er udsigterne for protesterne og Thailand i forhold til politisk stabilitet og demokratisk udvikling på kort sigt? 1.4. Analysestrategi og læsevejledning I dette delkapitel forklares, hvordan opgaven operationaliseres ud fra arbejdsspørgsmålene. Afslutningsvis findes nogle pointer og råd, der kan gøre læsningen af opgaven lettere. Af problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene fremgår det, at denne opgave er en analyse af den seneste tids protester mod Thailands regering, ud fra David Streckfuss defamationsregime-begreb og historiske undersøgelse af, hvordan Thailand har udviklet sig til et sådant. Det første arbejdsspørgsmål, der relaterer sig til kapitel 2, er således en redegørelse for udvalgte dele af Streckfuss undersøgelse, der anvendes som opgavens analyseapparat. Det andet spørgsmål er selve analysen, hvor den nuværende situation sættes i forhold til Streckfuss pointer (kapitel 3).

8 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Som præsenteret i problemfeltet siger Streckfuss, at et defamationsregime er et samfund, hvor der laves og anvendes strenge defamationslove. Det er en empirisk betragtning og konstatering, der er startskuddet for hans undersøgelse, hvorefter han analyserer hvordan dette er opstået, samt hvilke konsekvenser både årsagerne og selve defamationslovene har for det thailandske samfund. Hans analyse går over 100 år tilbage i tiden, hvorfor han kommer frem til nogle grundlæggende strukturelle og kulturelle karakteristika i det Thailandske samfund. Det er disse makroorienterede årsager eller forklaringer, der bl.a. drejer sig om, at Thailand i mange år har befundet sig i en mere eller mindre konstant nødretstilstand, samt de konsekvenser dette nødvendigvis har for et politisk system og samfundet som helhed, som denne opgave tager med i analysen af den nuværende situation. Der kigges altså ikke specifikt efter anvendelse af defamationslove eller -domme, når det forsøges at vurdere, hvilke elementer i protestforløbet, der ligner forholdende i et defamationsregime, samt hvilke der peger i en anden retning mod en mere stabil og demokratisk politisk situation. Der er imidlertid ikke tvivl om, at Streckfuss ser et defamationsregime som noget negativt, hvorfor denne opgave, som det er antydet, også har en normativ dimension. Som det også fremgik i problemfeltet spiller den nyere politiske historie i Thailand, der er meget centreret omkring Thaksins person, en central rolle i den aktuelle konflikt mellem demonstranterne og regeringen. Der er skrevet utroligt meget om denne tid og dens betydning i de nuværende konflikter, men denne opgave fokuserer mere på de underliggende forklaringer og forhold, der skaber en ustabil politisk situation i Thailand. Pointerne omkring Thaksin er, foruden i problemfeltet, søgt inddraget ved indledningsvist til analysen at præsentere baggrunden for protesterne empirisk. I bilag 1 findes en empirisk kronologisk gennemgang af protestforløbet, baseret på ca. 50 artikler, inddelt i de tre måneder protesterne indtil videre har stået på, da situationen skifter karaktér fra måned til måned. Det kan anbefales at læse denne før analysen i kapitel 3. Derudover er det fravalgt at lave delkonklusioner, da der kun er én analysedel, og da det andet arbejdsspørgsmål indholdsmæssigt er meget lig problemformuleringen, samt af hensyn til pladsmangel. Der vil dog være opsummeringer på længere afsnit, hvor det er fundet nødvendigt for læsevenligheden. 2 2 For klarheds skyld skal det pointeres, at jeg kalder hovedafsnit 1,2, 3 og 4 for kapitler, deres underafsnit (fx 1.2., eller ) for delkapitler, og resten for afsnit.

9 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Metode I dette delkapitel præsenteres kort opgavens indsamling og anvendelse af empiri. Hovedparten af empirien til denne opgave kommer fra elektroniske artikler fra Bangkok Delegation Press, som er EU s daglige screening af nyhedsbilledet i Thailand. Det er således især artikler fra internationale versioner af Thailandske aviser, herunder særligt de to største, Bangkok Post og The Nation. Mens disse aviser generelt er relativt troværdige/objektive, så er medielandskabet i Thailand stærkt influeret af politiske og økonomiske interesser. Artiklerne anvendes dog primært til at beskrive forløbet i protesterne, mens mere normative vurderinger og analyser er specielt udvalgt ud fra forfatteren 3. Derfor og fordi protesterne har skabt stor international opmærksomhed, er der også et par artikler fra nogle internationale medier, fx International New York Times (tidl. International Herald), BBC og Fox News. Derudover kan en opgave som denne ikke undgå at være stærkt påvirket af min egen færd i Bangkok, og mit arbejde som praktikant i den politiske afdeling på ambassaden i Bangkok. Her har jeg bl.a. lavet flere indberetninger 4, om situationen under protesterne i Thailand, hvilket min analyse derfor er stærkt inspireret af. Disse har jeg desværre ikke kunnet vedlægge, da de er klassificeret som fortrolige dokumenter til intern brug i Udenrigsministeriet. Som det fremgår af analysestrategien ser denne opgave på protesterne ud fra nogle overordnede forhold. En anden mulighed kunne have været at lave kvalitative interviews med enkeltpersoner i Thailand fra de forskellige sider af konflikten. Dette ville give et andet jordnært perspektiv, der absolut er interessant og brugbart. Det er imidlertid fravalgt ud fra en vurdering af, at det ville være meget tidskrævende, hvor denne opgave for hovedparten er skrevet i fritiden udover fuldtidsarbejde på ambassaden. Dog har de Thaier, jeg har lært at kende, og som naturligvis har været optaget af situationen, inspireret og påvirket mig, hvorfor denne dimension er repræsenteret om end indirekte. 3 Særligt anvendes den internationalt anerkendte professor, Thitinan Pongsudhirak, der er leder for Institute of Security and International Studies (ISIS) på det gamle Chulalongkorn University, hvor jeg personligt har oplevet ham tale ved diverse seminarer. 4 Indberetninger er kortfattede analyser af konkrete begivenheder eller udtalelser set i et bredere perspektiv.

10 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Thailand som et defamationsregime I problemfeltet blev det præsenteret, at et defamationsregime er et samfund eller system, hvor der gøres omfattende brug af anti-ærekrænkelsesdomme og lovgivning. I dette kapitel ses der nærmere på, hvad Streckfuss forstår ved defamation og deformationsregime, samt hvordan han forklarer, at Thailand har udviklet sig til et sådan regime Defamation som diskursiv forbrydelse og statsmagt Defamationsforbrydelser adskiller sig fra andre typer kriminelle handlinger ved i høj grad netop ikke at være reelle handlinger eller begivenheder, men derimod immaterielle udtryk, oftest i form af ord samt diverse kunstudtryksformer (Streckfuss 2011: 21). I modsætning til normal kriminalitet er det svært at sige præcis, hvor og hvornår en ærekrænkede handling udføres. I forlængelse heraf er det svært at afgøre, hvornår en ærekrænkelse får sin skadelige effekt, samt hvordan og hvor stor denne effekt er: When, upon being read, does the defamation cause the reader to lower his or her estimation of the reputation of the target of the piece? ( ) When confirmed as defamatory by witnesses or experts in court? When the judges mull over the facts of the case and see the malevolent effect of the defamatory words in their own hearts? When they somehow discern what the effects of the words would have on the people in general? Or when the judges finally hand down their judgement? (ibid ) Streckfuss hyppige brug af gåseøjne ved ord som bekræfte, vidner, eksperter, fakta og folket i ovenstående citat viser tydeligt, at han er meget skeptisk overfor defamationsdomme- og loves anvendelighed ift. god juridisk og demokratisk retspraksis. Han opsummerer, at defamationsforbrydelser er diskursive forbrydelser, samt inspireret af Thongchau Winichakul: human expressions adjudged as criminal (ibid. 22). På et mere overordnet plan, påviser Streckfuss, tre væsentlige historiske og politiske tendenser i defamationsregimer (ibid. 22): 1) Frembringelsen af en slags statspoetik, der udstikker retningslinjer for, hvad der er god og dårlig litteratur, kunst etc.; 2) En mere indirekte fremkomst af en såkaldt statsundergravningspoetik (poetics of subversion), der handler om, at der kan opstå en retspraksis og bredere forståelse i defamationsregimer, hvor alt der bare lugter af kritik eller forandring, bliver tolket, som om det har til formål at undergrave det eksisterende (ibid. 24); 3) Defamationslove repræsenterer nødvendigvis en

11 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar form for begrænsning i den offentlige sfære ift. ytringsfrihed, og kan i de stærkeste defamationsregimer gøre fremkomsten af en reel offentlig sfære meget svær, hvis ikke umulig (ibid. 24). Ovenstående viser, hvordan defamationslove ikke bare vedrører de enkelte personer, der bliver dømt eller anklaget for diskursive forbrydelser. I et defamationsregime forsøger staten at bestemme, ikke kun hvad der er god og dårlig, men også acceptabel kunst og ytringer. I forlængelse heraf kan man blive dømt, hvis man ikke holder sig inde for disse grænser pga. uklare, uigennemskuelige retspraksisser, der hellere vil dømme en gang for meget end for lidt. I samfund hvor disse to forhold er meget fremtrædende, påvirkes et helt samfunds opfattelse af deres egen historie samt bredere opfattelse af, hvad sandhed egentlig er, og hvordan man kommer frem til den. Det er disse bredere perspektiver denne opgave vil forsøge at undersøge, og altså ikke defamationsdomme eller love som sådan. Men først ses der nærmere på, hvordan Thailand har udviklet ovenstående træk bl.a. som følge af en stigende skabelse og anvendelse af defamationslove Tilblivelsen af Thailand som et defamationsregime Thailands pre- defamationsregime Begyndelsen på Thailands udvikling mod et defamationsregime kan dateres overraskende præcist: 7. marts På denne dag forsøger englænderen J.J. Lillie, der var redaktør for Bankok Free Press og agent for New York Herald i Paris, at sende et telegram om alvorlige kampe mellem siamesiske tropper i Battambong provinsen, samt om bevægelse af cambodjanske tropper, men telegrammet bliver aldrig sendt af sted (ibid. 33). I første omgang nægtede generaldirektøren i telegrafdepartementet med henvisning til, at det var fordrejelse af fakta, sandsynligvis af frygt for at et internationalt optrin kunne medføre europæisk intervention og muligvis kolonisering (ibid. 33). Lillie protesterede, og den siamesiske regering gik ind i sagen og afgjorde, at man havde ret til at afvise any private telegram which may appear dangerous to the security of the State or which may be contrary to the laws of the Country, to public order or decency (ibid. 33). Lillie udvises og sagen medfører 5 Udover den konstante nødretstilstand fremhæver Streckfuss tre overordnede historiske, sociokulturelle forhold i Thailand, som forudsætningerne for, at landet har udviklet sig til en defamationsstat. Det drejer sig om den måde man praktiserer Theravada Buddhisme i Thailand, samt at landet ikke har været koloniseret, men alligevel har skabt et omfattende retssystem efter vestlig model (ibid. 37).

12 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar kort efter udstedelsen af et defamationsdekret, der kommer til at fungere som model for alle senere defamationsforanstaltninger (ibid. 34). Herefter, i starten af 1900-tallet, var Thailands brug af defamationslove på linje med (andre 6 ) kolonistater i regionen. I de næste årtier begyndte landet dog at ligne andre konstitutionelle monarkier med indførelsen af mere demokratiske og folkebestemte elementer. Det betød, at defamationslove som regel blev trumfet af dengang vigtigere ytringsfrihedslove (ibid. 37). Lése-majesté blev kun sjældent anvendt, særligt efter bortgangen fra absolut monarki i 1932 (ibid. 35). Således så det i midten af det 20. århundrede ud til, at demokrati var i fremdrift og defamationsbaserede love ville spille en fortsat mindre rolle i Thailand. Dette billede ændredes i 1958, hvor en ny militærledet regering, der bedst kan betegnes som et militærdiktatur, The Revolutionary Group No. 12,, lykkedes med at gennemføre en stor mængde strenge defamationsdekreter for at undertrykke kritik (ibid. 37). Herfra, mener Streckfuss, at Thailand blev et fuldbyrdet defamationsregime 7 : The key moment occurred when intensification of the use of defamation based laws and principles was conjoined with a stabilized state of the exception ( ) Thailand consolidated as a defamation regime (ibid. 37) Thailand efter 1958: normalisering af unormale tider Abnormal times became a Thai legal term defined as a period of crisis during which normal political and legal functions of society were suspended and a temporary, specialised set of laws and procedures took effect to maintain security and peace until Normal Times could return. (ibid. 126) Unormale tider er således ikke et løst fænomen, der er blevet anvendt retrospektivt for at beskrive Thailand i denne tid, men et faktisk juridisk udtryk, der i stil med undtagelsestilstand kunne bruges til at suspendere normale politiske og juridiske funktioner, og indføre et sæt særlige love og procedurer, med henvisning til national sikkerhed og fred. 6 Thailand har aldrig været koloniseret formelt, men det er stadig genstand for diskussion, om det reelt har. Streckfuss kalder det a quasi-colonial, quasi-imperial sacred state i perioden omkring det sidste århundredeskifte (ibid. 34). 7 Antallet af defamationssager er da også steget betydeligt op til i dag, mens lovene/dommene også er blevet væsentligt strammet (Streckfuss 2011).

13 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Denne specielle konstruktion omkring unormale tider slog naturligvis ikke bare ned som et lyn i Det blev muliggjort igennem en række juridiske beslutninger op igennem 1940 erne og 50 erne, mens der efter 1958 sker mere betydelige strukturelle omvæltninger af samfundet og retssystemet. Demokrati bliver stort set forladt til fordel for militærledede kupregeringer frem til 1991, hvor den første demokratisk valgte præsident vælges. Forfatningen omskrives fuldstændig otte gange i samme periode, og bliver således underordnet militære kupdekreter (ibid. 126). Det samme sker med straffelov og Højesteretsbeslutninger, og Det Juridiske Råd ophører med at have samråd med regeringen om politiske spørgsmål. Derudover sker en generel militarisering af civilretten (ibid. 126). Alt dette manifesterer og konsoliderer kun de konstante unormale tider og således også defamationsregimet i Thailand Sammenhængen mellem konstante unormale tider og et defamationsregime Indtil nu har vi fået slået fast, hvad defamation og et defamationsregime er, samt hvordan dette i grove træk er opstået i sammenhæng med en mere eller mindre konstant tilstand af såkaldte unormale tider i Thailand. Men hvordan hænger disse to fænomener egentlig sammen? Streckfuss forklarer, at det, der skaber den stærke kobling mellem undtagelsestilstand og et defamationsregime, er, at staten/regimet igennem dets monopol på at erklære nødlove/undtagelsestilstand bestemmer alvoren af en given situation (ibid. 135.). Mekanismen er nogle overordnede ubestemmelige sætninger/ord (general interdeterminate clauses) som fare, krise, trussel mod fred og orden mv.. Disse sætninger eller ord får altså enormt stor betydning, på trods af at de netop er meget svært definerbare. Dette fører Streckfuss m.fl. 8 til at mene, at statsmagt ikke bare består i at erklære sig udenfor eller over loven; essensen i et defamationsregimes magt er at bestemme, hvornår undtagelsestilstand og unormale tider hersker, og dermed hvilke situationer der er normale, og hvilke der ikke er (ibid. 135). På den måde kan regimet også skabe den situation, som kræver undtagelsestilstand, samt de deraf følgende udvidede magtbeføjelser. Agamben skriver: The sovereign no longer limits himself ( ) to deciding on the exception on the basis of 8 Agamben, Schmitt (ibid. 135)

14 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar recognizing a given factual situation (danger or public safety) ( ) he now de facto provides the situation as a consequence of the decision on the exception. (ibid. 135). Streckfuss spørger sig selv, om dette kan være tilfældet med Thailands lange bekendtskab med unormale tider. Han svarer, frit oversat, at igennem opretholdelse af situationen unormale tider og de overordnede ubestemmelige begreber som offentlig orden, national sikkerhed samt Thainess til at understøtte denne situation, har militæret været i stand til at opretholde undtagelsestilstand. Mere direkte kan man sige, at staten bruger defamationsbaserede love og domme til både at definere krisen og forsvare undtagelsestilstanden, der holder regimet ved magten (ibid. 136). Forbindelsen mellem et defamationsregime og undtagelsestilstand er således ganske klar, tæt og magtfuld. Ifølge Streckfuss har dette dog betydelige konsekvenser: The remarkable power created by the mix of the state of exception and the defamation regime, have seriously affected the truth. (ibid. 136). Streckfuss siger, inspireret af Agamben, at når loven strækkes til ubestemmelig tid, bliver fakta og lov totalt sammenblandet, ligesom fakta- og lovspørgsmål ikke længere giver mening (ibid. 136). Således konkluderes det, at Thailand altid har været i en form for undtagelsestilstand, hvorfor Thailand might be the exception to the state of exception (ibid. 136) Opsummering Dette kapitel skal svare på følgende spørgsmål: A) Hvad er defamation, og hvordan kan Thailand siges at have udviklet sig til et defamationsregime? Defamation betyder ærekrænkelse, og i et defamationsregime bliver der gjort omfattende brug af anti-ærekrænkelseslove og domme. Disse domme og love er anderledes uklare eller ubestemmelige end normale straffelove, da defamation er en såkaldt diskursiv forbrydelse, der ikke på samme måde som normale kriminelle handlinger finder sted i en/et bestemt tid og rum. Samtidig er virkningen eller skadeseffekten af defamation også er svær at måle, da det afhænger af publikummets reaktion og tanker. Thailand kan siges at være et defamationsregime siden 1958, fordi skabelsen og anvendelsen af defamationslove siden er steget væsentligt, ligesom dommene også er blevet betydeligt strengere. Dette er i særdelshed gjort muligt af, at Thailand har befundet sig i en mere eller

15 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar mindre konstant tilstand af Unormale Tider, der har skabt et rum udover normal lov og ret til at regere og styre landet mere eller mindre efter forgodtbefindende for diverse militærregeringer og efterfølgende semidemokratiske regeringer. Konsekvensen for demokratiske principper af et omfattende defamationsregime som det Thailandske, er alvorlige: ytringsfriheden indskrænkes betydeligt ligesom retsprincipper og standarder udviskes, hvilket alt sammen påvirker samfundets adgang til, og opfattelse af, sandhed.

16 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Anti- regeringsprotesterne i Thailands defamationsregime I dette kapitel kigges der på, hvordan protesterne og forløbet heri (bilag 1) kan forstås indenfor rammerne af et defamationsregime. Der gåes således dybere ned i nogle af begivenhederne og aktørernes ageren, når det forsøges at besvare hvorfor de sker. Afslutningsvis forsøges ligeledes nogle korte bud på mulige fremtidsscenarier, herunder hvilken betydning protesterne på kort sigt vil have for Thailands politiske og demokratiske situation og udvikling. Efter en introduktion om den konkrete baggrund for protesterne, ses nærmere på regeringens motiv og timing i starten af protesterne, da dette fortæller meget om den politiske kultur i Thailand, og den sammenblanding af den lovgivende og udøvende magt, der sker her, som er et af kendetegnene for et defamationsregime Baggrund for protesterne De igangværende generelle protester mod regeringen startede som modstand mod gennemførslen af et lovforslag om amnesti. Et sådant forslag er en speciel type lovgivning, der berører nogle af de mest grundlæggende strafferegler. Således er det centralt at forstå, at forslaget er en del af en mere omfattende stykvis omskrivning af den Thailandske forfatning, som blev iværksat efter at forfatningsdomstolen (Constitutional Court) i 2012 ikke tillod, at forfatningen kunne genskrives i sin helhed, men kun revideres i særskilte afsnit (NY Times). Forslaget skabte som bekendt stor modstand fra stort set alle sider i Thailand, men begrundelserne var forskellige. For oppositionen bestående af demokraterne og gulskjorterne handlede det især om, at man ikke ville have Thaksin tilbage til Thailand. Rødskjorterne derimod ville gerne have Thaksin hjem, men ville ikke acceptere ansvarsfritagelse for tidligere fremtrædende militærgeneralers og Demokratministres rolle under de blodige begivenheder i Maj Herunder særligt den daværende premierminister og vicepremierminister, Abbhisit Vejjajiva og Suthep Thagsuban, der er frontfigurer i de nuværende anti-regeringsprotester (Bkk. Post C). Den eksilerede tidligere PM Thaksin spiller altså en helt central rolle i den nuværende konflikt (McCargo 2005). Thaksin blev Thailands PM er i 2001 med en overbevisende valgsejr og igen i Oppositionen beskyldte ham begge gange for omfattende stemmekøb og populisme; bl.a. lovede han mange landsbyer et stort engangspengebeløb, hvis han kom til magten. I løbet af

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET 16-06-2011 - Rapport fra Tyrkiets parlamentsvalg den 12. juni 2011 Udarbejdet af: Serdal Benli og Kjeld Aakjær Valgobservationer fra Tyrkiet Valgets resultat i Tyrkiet er

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND THAILAND mellem templer og skyskrabere Frydenlund og forfatteren

Læs mere

THAILAND MELLEM REFORM OG REAKTION

THAILAND MELLEM REFORM OG REAKTION 1 INTERNATIONALE KRITISKE ANALYSER THAILAND MELLEM REFORM OG REAKTION - Rev. 11.02.12 - Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG Engang var det oligarkerne, der styrede russisk politik. I dag bakker de op om Putin trods sanktioner og valutakrise. Ruslands stærke mand er

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning? GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Kultur og samfund. Historie og Politik. Opgaver til Samuel K. Doe. TRIN 3 Opgaver til Charles Taylor

Kultur og samfund. Historie og Politik. Opgaver til Samuel K. Doe. TRIN 3 Opgaver til Charles Taylor Historie og Politik TRIN 3 Opgaver til Charles Taylor Opgave 1: Styreformer Charles Taylor og Samuel Doe kan begge betegnes som diktatorer. Inddel eleverne i grupper og lad dem undersøge forskellige styreformer.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere