Standardforside til projekter og specialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardforside til projekter og specialer"

Transkript

1 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective Offentlig Administration Socialvidenskab EU-studies Scient. Adm.(Lang Forvaltning) Udfyldningsvejledning på næste side. Projekt- eller specialetitel: Thailands anti-regeringsprotester 2013/14: demokrati, forsoning, vold eller defamation? Projektseminar/værkstedsseminar: Praktik Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Toke Nahuel Pepe Grøn, Praktikprojekt K3 Vejleders navn: Henrik Secher Marcussen Afleveringsdato: Antal anslag incl. mellemrum: (Se næste side) Tilladte antal anslag incl. mellemrum jvt. de udfyldende bestemmelser: (Se næste side) (5 sider af 2400 anslag, efter aftale med vejleder) = OBS! Hvis du overskrider de tilladte antal anslag incl. mellemrum vil dit projekt blive afvist indtil 1 uge efter aflevering af censor og/eller vejleder

2 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Thailands anti-regeringsprotester : demokrati, forsoning, vold eller defamation? - et praktikprojekt ved Danmarks Ambassade i Thailand Toke Nahuel Pepe Grøn, studienummer: Vejleder: Henrik Secher Marcussen

3 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Forord Motivationen og inspirationen til at skrive dette projekt er et halvt års praktikophold ved Danmarks Ambassade i Thailand, der ligger i Bangkok. Her har jeg igennem mit arbejde som praktikant i den politiske afdeling, min daglige færd i Bangkok og rejser til andre dele af Thailand, oplevet et helt andet politisk system og en anden politisk kultur, end den jeg kender fra Danmark og vesten, samt fra min undervisning og mit projektarbejde på Forvaltningsuddannelsen på RUC. Jeg er på én gang fascineret og skræmt, inspireret og nedslået, når jeg tænker på, hvad jeg har lært om politik i Thailand ved årsskiftet 2013/14; hvor den aktuelle politiske situation ligner tidligere tiders forløb, der ofte har ført til voldelige sammenstød, flere dødsfald, samt kup af den ene eller anden art. Spørgsmålet er, om de igangværende protester, der indtil videre har stået på i ca. 3 måneder, men som i modsætning til tidligere har været overværende fredelige, vil føre til endnu et kup og tilbagegang for den demokratiske udvikling i landet. Eller om de kan være afsæt for nødvendige vidtgående reformer og forsoning mellem de forskellige grupperinger i landet, og dermed afsæt for en mere stabil politisk situation.

4 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemfelt Problemformulering Arbejdsspørgsmål Analysestrategi og læsevejledning Metode Thailand som et defamationsregime Defamation som diskursiv forbrydelse og statsmagt Tilblivelsen af Thailand som et defamationsregime Thailands pre-defamationsregime Thailand efter 1958: normalisering af unormale tider Sammenhængen mellem konstante unormale tider og et defamationsregime Opsummering Anti-regeringsprotesterne i Thailands defamationsregime Baggrund for protesterne Regeringens motiv og timing forsoning eller egeninteresser? Grundlæggende karakteristika i et defamationsregime Anti-regeringsprotesterne - legitime eller/og antidemokratiske? Undtagelsestilstand og andre centrale aktørers rolle i konflikten - fremtiden er usikker Udholdenhedskamp og undtagelsestilstand Militæret, domstolene og kongehuset Konklusion Perspektivering Litteraturliste... 29

5 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Indledning 1.1. Problemfelt Den 2. februar i år, dagen før deadline for aflevering af nærværende projekt, forsøgtes det at afholde parlamentsvalg i Thailand ovenpå tre måneders protester mod regeringen. Lige op til valgdagen var der omfattende demonstrationer, voldelige sammenstød og på valgdagen blev en masse valgsteder blev blokeret, hvorfor valgene disse steder er udsat på ubestemt tid. På nuværende tidspunkt er det således ikke til at sige, om valget bliver godkendt, annulleret eller skal afholdes igen, og i så fald hvornår. Alt tyder imidlertid på, at protesterne mod regeringen ikke stopper foreløbigt, med mindre militæret griber ind eller regeringen på anden vis kuppes, som det er sket så ofte før i Thailands historie. Således er Thailand efter længere tids stabilitet endnu engang kastet ud i en politisk krise, der trækker tråde tilbage til landets seneste militærkup i 2006, der afsatte rigmanden Thaksin Shinawatra som premierminister (PM). Krisens udløsende faktor var et kontroversielt lovforslag, der indebar vidtrækkende amnesti til implicerede parter (herunder også Thaksin) i de politiske uroligheder fra , hvor bl.a. 92 blev dræbt i konfrontationer med militæret i maj Lovforslaget er af regeringen blevet fremlagt som en del af en national forsoningsproces, men førte kun til forsoning af omfattende protester fra en bred skare af det ellers stærkt opdelte politiske univers i Thailand. Parlamentet, der er stærkt domineret af regeringspartiet Pheu Thai Party (PTP) gennemførte i første omgang forslaget, men efter store gadedemonstrationer afviste senatet det enstemmigt med henvisning til sikkerhedssituationen (Bkk. Post A). Dette stoppede dog ikke demonstranterne, der herefter rettede fokus mod regeringen, der i brede vendinger anklagedes, og stadig anklages, for at være korrupt, populistisk og repræsentanter for et såkaldt flertalsdiktatur (Bkk. Post M). Sidstnævnte begreb indrammer kerneproblematikken i den nuværende konflikt mellem regeringen og anti-regeringsprotesterne. Det er i grove træk en situation, hvor den ene elite (regeringen) betaler for stemmer gennem populistiske tiltag til den fattige befolkning i det nordlige og nordøstlige Thailand, de såkaldte rødskjorter, der udgør en majoritet i Thailand. Mens den anden elite (betegnes gulskjorterne), der hovedsageligt består af middel- og overklassen i Bangkok og sydlige provinser i Thailand, og som har nære relationer til militæret og kongehuset, tilgodeser politikere for at varetage deres interesser. Det er en udbredt opfattelse i befolkningen, at regeringen og den nuværende PM er, Yingluck Shinawatra, der er Thaksins søster, er stærkt influeret af - hvis ikke styret af - Thaksin, på

6 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar trods af at han har levet i eksil siden 2008 efter en korruptionsdom (Bkk. Post C). Der er dog meget forskellige meninger om det, men anti-regeringsprotesterne, der ledes af Suthep Thagsuban, en tidligere vicepremierminister fra det største oppositionsparti Demokraterne, har hele tiden drejet sig om, at komme af med det såkaldte Thaksinregime (Bkk. Post D). Protesterne er stadig i gang og har senest betydet stor usikkerhed om resultatet af det afholdte parlamentsvalg. Det er imidlertid ikke noget nyt, at Thailand har svært ved at gennemføre demokratiske valg. Siden landet overgik fra et absolut til et konstitutionelt monarki i 1932 har landet oplevet 18 forsøgte og succesfulde statskup og samme antal konstitutioner, hvilket gør Thailand til verdensrekordindehaver af kup. En kedelig verdensrekord, der har været tæt på at blive udbygget under de nuværende protester, og som stadig ikke kan udelukkes. Således kan man med fordel inddrage de historiske forudsætninger og fortilfælde i en analyse af den nuværende situation. Ifølge forfatteren David Streckfuss er Thailand det, han kalder et defamation regime (herfra defamationsregime). Defamation betyder bagvaskelse eller ærekrænkelse (Ordbogen), og når Streckfuss taler om et defamationsregime, henviser han til et samfund eller system, hvor der bliver gjort omfattende brug af love og domme, der skal forhindre ærekrænkelse af forskellig karakter. Det klareste og strengeste eksempel herpå i Thailand er lése-majesté-love, der skal forhindre krænkelser af kongen og monarkiet, hvilket kan give op til 15 års fængsel 1. I sit værk Truth on trial in Thailand: defamation, treason and lése-majesté viser Streckfuss, hvordan en stigende skabelse og anvendelse af sådanne love og domme er blevet gjort mulig af, at Thailand siden 1958 har befundet sig i en mere eller mindre konstant undtagelsestilstand, eller Abnormal Times (herfra: unormale tider). Ifølge Streckfuss, har både anvendelsen af defamationslove og de konstante unormale tider haft alvorlige konsekvenser for det Thailandske samfunds demokratiske og politiske udvikling. Ikke mindst dets opfattelse af sandhed, fakta og historiske begivenheder: ( ) despite of the appearance of growing democratization, authoritarian structures and urges still drive politics in Thailand; the long term effects of defamation law adjudication has skewed the way that Thai society approaches and perceives truth (ibid. forord). With the state of exception extended infinitely, Thailand has fallen out of historical time and entered, with a captured and tortured truth, an eternal abnormal time (ibid. 40). 1 Andre typer love og domme, der indeholder elementer af anti-æreskrænkelse i Thailand, er landsforræderi (treason), tilskyndelse til oprør (sedition), foragt for retten, fornærmelse af religion, injurier (libel), samt pressemedierlovddog medielovgivning og antikommunistiske love (Streckfuss 2011: første side, u-nummeret).

7 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Det er med dette perspektiv nærværende opgave forsøger at besvare følgende problemformulering Problemformulering Hvordan og i hvor høj grad er den politiske situation i Thailand under antiregeringsprotester, der begyndte i efteråret 2013, udtryk for at Thailand er et defamationsregime, og hvad er perspektiverne i situationen i forhold til politisk stabilitet og demokratisk udvikling? 1.3. Arbejdsspørgsmål For at operationalisere problemformuleringen er der lavet to arbejdsspørgsmål, der hver har et kapitel tilknyttet, og således tilsammen skal føre til en besvarelse af problemformuleringen. A) Hvad er defamation, og hvordan kan Thailand siges at have udviklet sig til et defamationsregime? B) Hvordan kan anti-regeringsprotesterne forstås indenfor rammerne af et defamationsregime, og hvordan er udsigterne for protesterne og Thailand i forhold til politisk stabilitet og demokratisk udvikling på kort sigt? 1.4. Analysestrategi og læsevejledning I dette delkapitel forklares, hvordan opgaven operationaliseres ud fra arbejdsspørgsmålene. Afslutningsvis findes nogle pointer og råd, der kan gøre læsningen af opgaven lettere. Af problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene fremgår det, at denne opgave er en analyse af den seneste tids protester mod Thailands regering, ud fra David Streckfuss defamationsregime-begreb og historiske undersøgelse af, hvordan Thailand har udviklet sig til et sådant. Det første arbejdsspørgsmål, der relaterer sig til kapitel 2, er således en redegørelse for udvalgte dele af Streckfuss undersøgelse, der anvendes som opgavens analyseapparat. Det andet spørgsmål er selve analysen, hvor den nuværende situation sættes i forhold til Streckfuss pointer (kapitel 3).

8 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Som præsenteret i problemfeltet siger Streckfuss, at et defamationsregime er et samfund, hvor der laves og anvendes strenge defamationslove. Det er en empirisk betragtning og konstatering, der er startskuddet for hans undersøgelse, hvorefter han analyserer hvordan dette er opstået, samt hvilke konsekvenser både årsagerne og selve defamationslovene har for det thailandske samfund. Hans analyse går over 100 år tilbage i tiden, hvorfor han kommer frem til nogle grundlæggende strukturelle og kulturelle karakteristika i det Thailandske samfund. Det er disse makroorienterede årsager eller forklaringer, der bl.a. drejer sig om, at Thailand i mange år har befundet sig i en mere eller mindre konstant nødretstilstand, samt de konsekvenser dette nødvendigvis har for et politisk system og samfundet som helhed, som denne opgave tager med i analysen af den nuværende situation. Der kigges altså ikke specifikt efter anvendelse af defamationslove eller -domme, når det forsøges at vurdere, hvilke elementer i protestforløbet, der ligner forholdende i et defamationsregime, samt hvilke der peger i en anden retning mod en mere stabil og demokratisk politisk situation. Der er imidlertid ikke tvivl om, at Streckfuss ser et defamationsregime som noget negativt, hvorfor denne opgave, som det er antydet, også har en normativ dimension. Som det også fremgik i problemfeltet spiller den nyere politiske historie i Thailand, der er meget centreret omkring Thaksins person, en central rolle i den aktuelle konflikt mellem demonstranterne og regeringen. Der er skrevet utroligt meget om denne tid og dens betydning i de nuværende konflikter, men denne opgave fokuserer mere på de underliggende forklaringer og forhold, der skaber en ustabil politisk situation i Thailand. Pointerne omkring Thaksin er, foruden i problemfeltet, søgt inddraget ved indledningsvist til analysen at præsentere baggrunden for protesterne empirisk. I bilag 1 findes en empirisk kronologisk gennemgang af protestforløbet, baseret på ca. 50 artikler, inddelt i de tre måneder protesterne indtil videre har stået på, da situationen skifter karaktér fra måned til måned. Det kan anbefales at læse denne før analysen i kapitel 3. Derudover er det fravalgt at lave delkonklusioner, da der kun er én analysedel, og da det andet arbejdsspørgsmål indholdsmæssigt er meget lig problemformuleringen, samt af hensyn til pladsmangel. Der vil dog være opsummeringer på længere afsnit, hvor det er fundet nødvendigt for læsevenligheden. 2 2 For klarheds skyld skal det pointeres, at jeg kalder hovedafsnit 1,2, 3 og 4 for kapitler, deres underafsnit (fx 1.2., eller ) for delkapitler, og resten for afsnit.

9 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Metode I dette delkapitel præsenteres kort opgavens indsamling og anvendelse af empiri. Hovedparten af empirien til denne opgave kommer fra elektroniske artikler fra Bangkok Delegation Press, som er EU s daglige screening af nyhedsbilledet i Thailand. Det er således især artikler fra internationale versioner af Thailandske aviser, herunder særligt de to største, Bangkok Post og The Nation. Mens disse aviser generelt er relativt troværdige/objektive, så er medielandskabet i Thailand stærkt influeret af politiske og økonomiske interesser. Artiklerne anvendes dog primært til at beskrive forløbet i protesterne, mens mere normative vurderinger og analyser er specielt udvalgt ud fra forfatteren 3. Derfor og fordi protesterne har skabt stor international opmærksomhed, er der også et par artikler fra nogle internationale medier, fx International New York Times (tidl. International Herald), BBC og Fox News. Derudover kan en opgave som denne ikke undgå at være stærkt påvirket af min egen færd i Bangkok, og mit arbejde som praktikant i den politiske afdeling på ambassaden i Bangkok. Her har jeg bl.a. lavet flere indberetninger 4, om situationen under protesterne i Thailand, hvilket min analyse derfor er stærkt inspireret af. Disse har jeg desværre ikke kunnet vedlægge, da de er klassificeret som fortrolige dokumenter til intern brug i Udenrigsministeriet. Som det fremgår af analysestrategien ser denne opgave på protesterne ud fra nogle overordnede forhold. En anden mulighed kunne have været at lave kvalitative interviews med enkeltpersoner i Thailand fra de forskellige sider af konflikten. Dette ville give et andet jordnært perspektiv, der absolut er interessant og brugbart. Det er imidlertid fravalgt ud fra en vurdering af, at det ville være meget tidskrævende, hvor denne opgave for hovedparten er skrevet i fritiden udover fuldtidsarbejde på ambassaden. Dog har de Thaier, jeg har lært at kende, og som naturligvis har været optaget af situationen, inspireret og påvirket mig, hvorfor denne dimension er repræsenteret om end indirekte. 3 Særligt anvendes den internationalt anerkendte professor, Thitinan Pongsudhirak, der er leder for Institute of Security and International Studies (ISIS) på det gamle Chulalongkorn University, hvor jeg personligt har oplevet ham tale ved diverse seminarer. 4 Indberetninger er kortfattede analyser af konkrete begivenheder eller udtalelser set i et bredere perspektiv.

10 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Thailand som et defamationsregime I problemfeltet blev det præsenteret, at et defamationsregime er et samfund eller system, hvor der gøres omfattende brug af anti-ærekrænkelsesdomme og lovgivning. I dette kapitel ses der nærmere på, hvad Streckfuss forstår ved defamation og deformationsregime, samt hvordan han forklarer, at Thailand har udviklet sig til et sådan regime Defamation som diskursiv forbrydelse og statsmagt Defamationsforbrydelser adskiller sig fra andre typer kriminelle handlinger ved i høj grad netop ikke at være reelle handlinger eller begivenheder, men derimod immaterielle udtryk, oftest i form af ord samt diverse kunstudtryksformer (Streckfuss 2011: 21). I modsætning til normal kriminalitet er det svært at sige præcis, hvor og hvornår en ærekrænkede handling udføres. I forlængelse heraf er det svært at afgøre, hvornår en ærekrænkelse får sin skadelige effekt, samt hvordan og hvor stor denne effekt er: When, upon being read, does the defamation cause the reader to lower his or her estimation of the reputation of the target of the piece? ( ) When confirmed as defamatory by witnesses or experts in court? When the judges mull over the facts of the case and see the malevolent effect of the defamatory words in their own hearts? When they somehow discern what the effects of the words would have on the people in general? Or when the judges finally hand down their judgement? (ibid ) Streckfuss hyppige brug af gåseøjne ved ord som bekræfte, vidner, eksperter, fakta og folket i ovenstående citat viser tydeligt, at han er meget skeptisk overfor defamationsdomme- og loves anvendelighed ift. god juridisk og demokratisk retspraksis. Han opsummerer, at defamationsforbrydelser er diskursive forbrydelser, samt inspireret af Thongchau Winichakul: human expressions adjudged as criminal (ibid. 22). På et mere overordnet plan, påviser Streckfuss, tre væsentlige historiske og politiske tendenser i defamationsregimer (ibid. 22): 1) Frembringelsen af en slags statspoetik, der udstikker retningslinjer for, hvad der er god og dårlig litteratur, kunst etc.; 2) En mere indirekte fremkomst af en såkaldt statsundergravningspoetik (poetics of subversion), der handler om, at der kan opstå en retspraksis og bredere forståelse i defamationsregimer, hvor alt der bare lugter af kritik eller forandring, bliver tolket, som om det har til formål at undergrave det eksisterende (ibid. 24); 3) Defamationslove repræsenterer nødvendigvis en

11 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar form for begrænsning i den offentlige sfære ift. ytringsfrihed, og kan i de stærkeste defamationsregimer gøre fremkomsten af en reel offentlig sfære meget svær, hvis ikke umulig (ibid. 24). Ovenstående viser, hvordan defamationslove ikke bare vedrører de enkelte personer, der bliver dømt eller anklaget for diskursive forbrydelser. I et defamationsregime forsøger staten at bestemme, ikke kun hvad der er god og dårlig, men også acceptabel kunst og ytringer. I forlængelse heraf kan man blive dømt, hvis man ikke holder sig inde for disse grænser pga. uklare, uigennemskuelige retspraksisser, der hellere vil dømme en gang for meget end for lidt. I samfund hvor disse to forhold er meget fremtrædende, påvirkes et helt samfunds opfattelse af deres egen historie samt bredere opfattelse af, hvad sandhed egentlig er, og hvordan man kommer frem til den. Det er disse bredere perspektiver denne opgave vil forsøge at undersøge, og altså ikke defamationsdomme eller love som sådan. Men først ses der nærmere på, hvordan Thailand har udviklet ovenstående træk bl.a. som følge af en stigende skabelse og anvendelse af defamationslove Tilblivelsen af Thailand som et defamationsregime Thailands pre- defamationsregime Begyndelsen på Thailands udvikling mod et defamationsregime kan dateres overraskende præcist: 7. marts På denne dag forsøger englænderen J.J. Lillie, der var redaktør for Bankok Free Press og agent for New York Herald i Paris, at sende et telegram om alvorlige kampe mellem siamesiske tropper i Battambong provinsen, samt om bevægelse af cambodjanske tropper, men telegrammet bliver aldrig sendt af sted (ibid. 33). I første omgang nægtede generaldirektøren i telegrafdepartementet med henvisning til, at det var fordrejelse af fakta, sandsynligvis af frygt for at et internationalt optrin kunne medføre europæisk intervention og muligvis kolonisering (ibid. 33). Lillie protesterede, og den siamesiske regering gik ind i sagen og afgjorde, at man havde ret til at afvise any private telegram which may appear dangerous to the security of the State or which may be contrary to the laws of the Country, to public order or decency (ibid. 33). Lillie udvises og sagen medfører 5 Udover den konstante nødretstilstand fremhæver Streckfuss tre overordnede historiske, sociokulturelle forhold i Thailand, som forudsætningerne for, at landet har udviklet sig til en defamationsstat. Det drejer sig om den måde man praktiserer Theravada Buddhisme i Thailand, samt at landet ikke har været koloniseret, men alligevel har skabt et omfattende retssystem efter vestlig model (ibid. 37).

12 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar kort efter udstedelsen af et defamationsdekret, der kommer til at fungere som model for alle senere defamationsforanstaltninger (ibid. 34). Herefter, i starten af 1900-tallet, var Thailands brug af defamationslove på linje med (andre 6 ) kolonistater i regionen. I de næste årtier begyndte landet dog at ligne andre konstitutionelle monarkier med indførelsen af mere demokratiske og folkebestemte elementer. Det betød, at defamationslove som regel blev trumfet af dengang vigtigere ytringsfrihedslove (ibid. 37). Lése-majesté blev kun sjældent anvendt, særligt efter bortgangen fra absolut monarki i 1932 (ibid. 35). Således så det i midten af det 20. århundrede ud til, at demokrati var i fremdrift og defamationsbaserede love ville spille en fortsat mindre rolle i Thailand. Dette billede ændredes i 1958, hvor en ny militærledet regering, der bedst kan betegnes som et militærdiktatur, The Revolutionary Group No. 12,, lykkedes med at gennemføre en stor mængde strenge defamationsdekreter for at undertrykke kritik (ibid. 37). Herfra, mener Streckfuss, at Thailand blev et fuldbyrdet defamationsregime 7 : The key moment occurred when intensification of the use of defamation based laws and principles was conjoined with a stabilized state of the exception ( ) Thailand consolidated as a defamation regime (ibid. 37) Thailand efter 1958: normalisering af unormale tider Abnormal times became a Thai legal term defined as a period of crisis during which normal political and legal functions of society were suspended and a temporary, specialised set of laws and procedures took effect to maintain security and peace until Normal Times could return. (ibid. 126) Unormale tider er således ikke et løst fænomen, der er blevet anvendt retrospektivt for at beskrive Thailand i denne tid, men et faktisk juridisk udtryk, der i stil med undtagelsestilstand kunne bruges til at suspendere normale politiske og juridiske funktioner, og indføre et sæt særlige love og procedurer, med henvisning til national sikkerhed og fred. 6 Thailand har aldrig været koloniseret formelt, men det er stadig genstand for diskussion, om det reelt har. Streckfuss kalder det a quasi-colonial, quasi-imperial sacred state i perioden omkring det sidste århundredeskifte (ibid. 34). 7 Antallet af defamationssager er da også steget betydeligt op til i dag, mens lovene/dommene også er blevet væsentligt strammet (Streckfuss 2011).

13 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Denne specielle konstruktion omkring unormale tider slog naturligvis ikke bare ned som et lyn i Det blev muliggjort igennem en række juridiske beslutninger op igennem 1940 erne og 50 erne, mens der efter 1958 sker mere betydelige strukturelle omvæltninger af samfundet og retssystemet. Demokrati bliver stort set forladt til fordel for militærledede kupregeringer frem til 1991, hvor den første demokratisk valgte præsident vælges. Forfatningen omskrives fuldstændig otte gange i samme periode, og bliver således underordnet militære kupdekreter (ibid. 126). Det samme sker med straffelov og Højesteretsbeslutninger, og Det Juridiske Råd ophører med at have samråd med regeringen om politiske spørgsmål. Derudover sker en generel militarisering af civilretten (ibid. 126). Alt dette manifesterer og konsoliderer kun de konstante unormale tider og således også defamationsregimet i Thailand Sammenhængen mellem konstante unormale tider og et defamationsregime Indtil nu har vi fået slået fast, hvad defamation og et defamationsregime er, samt hvordan dette i grove træk er opstået i sammenhæng med en mere eller mindre konstant tilstand af såkaldte unormale tider i Thailand. Men hvordan hænger disse to fænomener egentlig sammen? Streckfuss forklarer, at det, der skaber den stærke kobling mellem undtagelsestilstand og et defamationsregime, er, at staten/regimet igennem dets monopol på at erklære nødlove/undtagelsestilstand bestemmer alvoren af en given situation (ibid. 135.). Mekanismen er nogle overordnede ubestemmelige sætninger/ord (general interdeterminate clauses) som fare, krise, trussel mod fred og orden mv.. Disse sætninger eller ord får altså enormt stor betydning, på trods af at de netop er meget svært definerbare. Dette fører Streckfuss m.fl. 8 til at mene, at statsmagt ikke bare består i at erklære sig udenfor eller over loven; essensen i et defamationsregimes magt er at bestemme, hvornår undtagelsestilstand og unormale tider hersker, og dermed hvilke situationer der er normale, og hvilke der ikke er (ibid. 135). På den måde kan regimet også skabe den situation, som kræver undtagelsestilstand, samt de deraf følgende udvidede magtbeføjelser. Agamben skriver: The sovereign no longer limits himself ( ) to deciding on the exception on the basis of 8 Agamben, Schmitt (ibid. 135)

14 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar recognizing a given factual situation (danger or public safety) ( ) he now de facto provides the situation as a consequence of the decision on the exception. (ibid. 135). Streckfuss spørger sig selv, om dette kan være tilfældet med Thailands lange bekendtskab med unormale tider. Han svarer, frit oversat, at igennem opretholdelse af situationen unormale tider og de overordnede ubestemmelige begreber som offentlig orden, national sikkerhed samt Thainess til at understøtte denne situation, har militæret været i stand til at opretholde undtagelsestilstand. Mere direkte kan man sige, at staten bruger defamationsbaserede love og domme til både at definere krisen og forsvare undtagelsestilstanden, der holder regimet ved magten (ibid. 136). Forbindelsen mellem et defamationsregime og undtagelsestilstand er således ganske klar, tæt og magtfuld. Ifølge Streckfuss har dette dog betydelige konsekvenser: The remarkable power created by the mix of the state of exception and the defamation regime, have seriously affected the truth. (ibid. 136). Streckfuss siger, inspireret af Agamben, at når loven strækkes til ubestemmelig tid, bliver fakta og lov totalt sammenblandet, ligesom fakta- og lovspørgsmål ikke længere giver mening (ibid. 136). Således konkluderes det, at Thailand altid har været i en form for undtagelsestilstand, hvorfor Thailand might be the exception to the state of exception (ibid. 136) Opsummering Dette kapitel skal svare på følgende spørgsmål: A) Hvad er defamation, og hvordan kan Thailand siges at have udviklet sig til et defamationsregime? Defamation betyder ærekrænkelse, og i et defamationsregime bliver der gjort omfattende brug af anti-ærekrænkelseslove og domme. Disse domme og love er anderledes uklare eller ubestemmelige end normale straffelove, da defamation er en såkaldt diskursiv forbrydelse, der ikke på samme måde som normale kriminelle handlinger finder sted i en/et bestemt tid og rum. Samtidig er virkningen eller skadeseffekten af defamation også er svær at måle, da det afhænger af publikummets reaktion og tanker. Thailand kan siges at være et defamationsregime siden 1958, fordi skabelsen og anvendelsen af defamationslove siden er steget væsentligt, ligesom dommene også er blevet betydeligt strengere. Dette er i særdelshed gjort muligt af, at Thailand har befundet sig i en mere eller

15 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar mindre konstant tilstand af Unormale Tider, der har skabt et rum udover normal lov og ret til at regere og styre landet mere eller mindre efter forgodtbefindende for diverse militærregeringer og efterfølgende semidemokratiske regeringer. Konsekvensen for demokratiske principper af et omfattende defamationsregime som det Thailandske, er alvorlige: ytringsfriheden indskrænkes betydeligt ligesom retsprincipper og standarder udviskes, hvilket alt sammen påvirker samfundets adgang til, og opfattelse af, sandhed.

16 Thailands anti-regeringsdemonstrationer Toke Grøn, februar Anti- regeringsprotesterne i Thailands defamationsregime I dette kapitel kigges der på, hvordan protesterne og forløbet heri (bilag 1) kan forstås indenfor rammerne af et defamationsregime. Der gåes således dybere ned i nogle af begivenhederne og aktørernes ageren, når det forsøges at besvare hvorfor de sker. Afslutningsvis forsøges ligeledes nogle korte bud på mulige fremtidsscenarier, herunder hvilken betydning protesterne på kort sigt vil have for Thailands politiske og demokratiske situation og udvikling. Efter en introduktion om den konkrete baggrund for protesterne, ses nærmere på regeringens motiv og timing i starten af protesterne, da dette fortæller meget om den politiske kultur i Thailand, og den sammenblanding af den lovgivende og udøvende magt, der sker her, som er et af kendetegnene for et defamationsregime Baggrund for protesterne De igangværende generelle protester mod regeringen startede som modstand mod gennemførslen af et lovforslag om amnesti. Et sådant forslag er en speciel type lovgivning, der berører nogle af de mest grundlæggende strafferegler. Således er det centralt at forstå, at forslaget er en del af en mere omfattende stykvis omskrivning af den Thailandske forfatning, som blev iværksat efter at forfatningsdomstolen (Constitutional Court) i 2012 ikke tillod, at forfatningen kunne genskrives i sin helhed, men kun revideres i særskilte afsnit (NY Times). Forslaget skabte som bekendt stor modstand fra stort set alle sider i Thailand, men begrundelserne var forskellige. For oppositionen bestående af demokraterne og gulskjorterne handlede det især om, at man ikke ville have Thaksin tilbage til Thailand. Rødskjorterne derimod ville gerne have Thaksin hjem, men ville ikke acceptere ansvarsfritagelse for tidligere fremtrædende militærgeneralers og Demokratministres rolle under de blodige begivenheder i Maj Herunder særligt den daværende premierminister og vicepremierminister, Abbhisit Vejjajiva og Suthep Thagsuban, der er frontfigurer i de nuværende anti-regeringsprotester (Bkk. Post C). Den eksilerede tidligere PM Thaksin spiller altså en helt central rolle i den nuværende konflikt (McCargo 2005). Thaksin blev Thailands PM er i 2001 med en overbevisende valgsejr og igen i Oppositionen beskyldte ham begge gange for omfattende stemmekøb og populisme; bl.a. lovede han mange landsbyer et stort engangspengebeløb, hvis han kom til magten. I løbet af

Bilag 1. Tre måneders protester. November: Regeringen i modvind fra alle sider

Bilag 1. Tre måneders protester. November: Regeringen i modvind fra alle sider Bilag 1 Toke Grøn, februar 2014 1 Bilag 1 Tre måneders protester Dette bilag er en gennemgang af forløbet i protesterne, herunder hvad demonstranterne, regeringen og andre centrale aktører har gjort og

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Præsidentiel og parlamentarisk styreform

Præsidentiel og parlamentarisk styreform Her er forskellen: Præsidentiel og parlamentarisk styreform Parlamentarisme og præsidentialisme er begge demokratiske styreformer. Men hvad er egentlig forskellen på de to former, der praktiseres i henholdsvis

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer.

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer. Systemskiftet 1901 Det danske demokratiske system er udviklet, siden det blev etableret i 1849. Systemskiftet i 1901 hører til de afgørende ændringer. I første omgang blev denne praksis ikke grundlovsfæstet.

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

UDKAST TIL MINISTERENS TALE under middag på Glyptoteket i anledning af Højesterets 350 års jubilæum den 14. februar 2011

UDKAST TIL MINISTERENS TALE under middag på Glyptoteket i anledning af Højesterets 350 års jubilæum den 14. februar 2011 Dok.: KNO40167 UDKAST TIL MINISTERENS TALE under middag på Glyptoteket i anledning af Højesterets 350 års jubilæum den 14. februar 2011 1. Deres Majestæt, Deres Kongelige Højheder, mine damer og herrer.

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Besvarelse af Europaudvalgets samrådsspørgsmål C om Bruxelles

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Demokrati og folketing

Demokrati og folketing A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel _ Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Nyhedsbrev. UK Update

Nyhedsbrev. UK Update Nyhedsbrev UK Update 29.03.2017 BREXIT: STORBRITANNIEN HAR I DAG BESTEMT SIG FOR ENDELIGT AT FORLADE EU 29.3.2017 Storbritannien har i dag den 29. marts 2017 bestemt sig for endeligt at forlade EU. Den

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 784 Offentligt Dok.: DFL40211 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Øvelse 1) Paneldebat 1. Læs temateksten Magt, dynamik og social mobilitet og inddel klassen i to halvdele. Den ene halvdel forsøger at argumentere

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Unge, vold og politi

Unge, vold og politi Unge, vold og politi Politisk vold i Danmark efter 2. Verdenskrig Fem casestudier om konflikt og vold blandt (unge) i Danmark BZ-bevægelse og Autonome Racistiske og antiracistiske aktioner Vrede unge indvandrere

Læs mere

KO RT O M CHRISTIANSBORG OG FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET

KO RT O M CHRISTIANSBORG OG FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET KO RT O M CHRISTIANSBORG OG FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET Christiansborg er centrum for folkestyret i Danmark. Her ligger landets parlament, Folketinget, hvor de 179 folkevalgte

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 20 januar 2017 EU modtager (stadig) lav mediedækning Af Julie Hassing Nielsen Dramatiske europapolitiske begivenheder som immigrationskrise, terrortrusler og Eurozonekrise gør det relevant at undersøge,

Læs mere

9 grundantagelser for anerkendende ledelse

9 grundantagelser for anerkendende ledelse 9 grundantagelser for anerkendende ledelse 17.02.12 Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser;

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Sluttelig vil jeg foreslå en dagsorden, til vores efterfølgende diskussion, med henblik på at inddrage flere pensum perspektiver.

Sluttelig vil jeg foreslå en dagsorden, til vores efterfølgende diskussion, med henblik på at inddrage flere pensum perspektiver. "Hvilken indvirkning har de folkelige protester haft på Egyptens udvikling fra et autoritært og repressivt regime, i retningen af et mere demokratisk regime." Jeg vil med denne præsentation, dels bygge

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLAND KORT OM TI OG TIG Transparency International er en global bevægelse med én vision: En verden hvor politik,

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Merons Riges Grundlov

Merons Riges Grundlov Merons Riges Grundlov Kapitel 1 Kongen og Hans Repræsentanter 1. Denne Grundlov gælder for alle dele af Merons Rige. 2. Regeringsformen er Monakisk, og alt magt over Merons rige ligger hos Kongen. Arvefølgen

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche INDHOLD SAGEN KORT 3 DOKUMENTATION 7 1. Randers Kommunes aftaler med

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

EU-note E 12 Offentligt

EU-note E 12 Offentligt 2012-13 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten og Folketingets repræsentant ved EU EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2012 EU-Domstolen annullerer Europa-Parlamentets beslutninger

Læs mere