IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012"

Transkript

1 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012

2 Velkommen til Immigrantmuseet I efteråret 2011 kunne man i Politiken læse, at kulturminister Uffe Elbæk savnede indvandrere i den danske museumsverden. Efter flere års arbejde er vi nu klar til at lancere Danmarks første immigrantmuseum. Den 27. januar 2012 åbner vi den nye permanente udstilling om indvandringens kulturhistorie, der får til huse i Farum. Den nye udstilling giver immigranterne en plads i historien. Det er historien om de mange mennesker, der gennem århundreder er vandret til Danmark enten for at arbejde eller i søgen efter sikkerhed, eventyr, kærlighed eller noget helt andet. Det er historien om mennesker, og det er historien om Danmark. Gennem de seneste 20 år er indvandring blevet et stadigt mere omdebatteret emne i Danmark ikke mindst på grund af den politiske debat og den intense mediedækning. Immigrantmuseet sætter nutidens debat i perspektiv bl.a. ved at føre indvandringen tilbage i tid og rundt i hele landet. Udstillingen har en national bredde og sætter de mange eksempler på lokal indvandring ind i en tematisk ramme. Det betyder, at overordnede rammer som love og regler forbindes gennem eksempler på indvandring på tværs af tid og geografi. At bevare historien Udstillingen er imidlertid kun en del af arbejdet med indvandringens kulturhistorie. Som ethvert andet statsanerkendt museum har Immigrantmuseet til opgave at opbygge og til stadighed supplere samlingen af genstande, billeder og viden, sådan at også indvandrernes historie kan fortælles til kommende generationer. Indsam lingen er særlig, dels fordi mange migranter ikke har medbragt mange ejendele og dels fordi de ikke nødvendigvis føler sig som hørende til dansk museumskultur. Oftest er de få genstande, der har taget rejsen med immigranterne, af så stor følelsesmæssig værdi, at de ikke som en selvfølge afleveres til et museum. Det nationale museum At beskæftige sig musealt med et nationalt emne afføder mange opgaver ikke mindst i forbindelse med at formidle til hele landet. Museets skoletjeneste vil i de kommende år løbende bliver udviklet, således at der på sigt kan tilbydes en bred vifte af tilbud til folkeskolen og de gymnasiale uddannelser. Ligeledes planlægges der også et udendørs museum for de mindste museumsgæster, hvor der kan formidles i børnehøjde. Samtidig er det vigtigt, at Immigrantmuseets viden ikke kun er forbeholdt de, der kommer forbi udstillingen i Farum, men at vi møder vores brugere der, hvor de er. Derfor har museet gennem de senere år rettet stor fokus på at formidle museet på internettet dels på Immigrantmuseets hjemmeside og dels i form af gennemførte projekter som Velkommen Her?, der undersøger integrationsidealer og indvandring gennem tre historiske eksempler. Samtidig har museet opnået stor erfaring med at formidle gennem sociale medier som Facebook og Youtube. 2

3 Et populært emne Indvandring er et populært emne både historisk og aktuelt. Museet arbejder da også ofte på tværs af tid. I foråret 2012 udkommer antropolog Pia Lund Poulsens bog om ægteskabsimmigration. Den omhandler en meget nutidig form for indvandring nemlig den, der foregår i tværkulturelle ægteskaber. Samtidig arbejder museet videre på de databaser om tildelte statsborgerskaber og arbejdsophold, som blev startet i 1990 erne. Databaserne, der bruges af ca personer om året, bl.a. til slægtsforskning, rummer nu mere end poster. Det enorme materiale er en unik kilde til indvandringen i slutningen af tallet og begyndelsen af 1900-tallet og giver navne til de mange tusinder ofte anonyme arbejdere, der kom til Danmark som alt fra roepiger til konkyliearbejdere. Danmark er ikke isoleret En vigtig del af Immigrantmuseets arbejde er også at samarbejde med resten af verden. Enhver indvandring er også en udvandring og netop indenfor migration giver europæiske og globale samarbejder god mening. Derfor samarbejder Immigrantmuseet med museer, arkiver og andre forskningsinstitutioner i Europa i arbejdet med at skaffe viden om indvandringen kulturhistorie. Hold øje med museets infotavle og website angående arrangementer. God læselyst og velkommen til Immigrantmuseet Cathrine Kyø Hermansen Museums- og arkivchef 3

4 ÅBNINGSWEEKEND DEN JANUAR 2012 Fredag 27. kl Sted Foyeren Officiel åbning af Immigrantmuseet Taler Indvielse Forfriskninger Fredag 27. kl. 11 Sted Avislæsesalen, Farum Bibliotek Forfatteren Stine Bitsch-Larsen gæster biblioteket i Farum Kulturhus for at fortælle om kartoffeltyskerne. Hun tager udgangspunkt i sin egen families historie, som hun har beskrevet i bogen På kongens befaling. Billetter kan købes på Farum Bibliotek. Fredag 27. kl. 12 fredag 3. februar Sted Farum Bibliotek Farum bibliotek udstiller bøger af immigrantforfattere samt bøger om immigration, mad fra hele verden, rejser m.m. Fredag 27. kl. 12 lør. d. 18. februar Sted Foyeren Den lettiskfødte fotograf, Peter Warna-Moors, udstiller fotos fra Indien. Fredag 27. kl. 12 Sted Immigrantmuseets indgangsparti Udstilling af immigrantportrætter lavet af 6. D på Lyngholmskolen Fredag 27. kl. 16 Sted Foyeren Tresafinado: Brasiliansk musik. Gruppen tager publikum med på en musikalsk rejse - fra den flimrende middagshede i Spanien over Amazonas frodige jungle til vore egne nordiske himmelstrøg. Repertoiret bygger bl.a. på den spanske og latinamerikanske musik, og der tegnes et farverigt billede af de to kontinenters brogede mangfoldighed. Lørdag d. 28. kl Sted Immigrantmuseet Lørdagsåbent på Immigrantmuseet med løbende rundvisninger kl , og Lørdag d. 28. kl. 11:30 Sted Foyeren Markando: Argentinsk musik. Gruppen fortolker danske sange og gamle folkeviser samt lyriske og lidenskabelige argentinske folkesange. Lørdag d. 28. kl. 15 Sted Grafen Film: Gå med fred Jamil. Gå med fred Jamil er en film om blodhævn og 1400 år gammelt nedarvet religiøst had mellem sunni- og shia-muslimer. Hovedpersonen Jamils mor bliver dræbt da han er lille og familien bor i Libanon. Sammen med sin far flygter han til København og vokser op til at blive noget af en rod. Da han tilfældigt opdager, at hans mors morder også befinder sig i København, beslutter han sig for at gøre regnskabet op og sætter på den måde en kædereaktion af død og ulykke i gang. Søndag 29. kl Sted Immigrantmuseet Søndagsåbent på Immigrantmuseet med løbende rundvisninger kl , og Adresse: Immigrantmuseet, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 4

5 200 års europæisk arbejdsmarked Af Susanne Krogh Jensen museumsinspektør Immigrantmuseet starter i 2012 et forskningsprojekt, der undersøger arbejdskraftindvandring til Danmark gennem 200 år, og migration på det europæiske arbejdsmarked siden midten af 1800-tallet. I 1880 rejste 28-årige Per Johan Petersson fra Sverige til Danmark, hvor han fik arbejde på Frederiksholm teglværk. Han var en af de tusinder af svenske arbejdere, der kom til Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet. Manglen på arbejdskraft i Danmark har gentagne gange i de sidste 200 år trukket udenlandsk arbejdskraft til landet. Immigrantmuseet undersøger i et kommende forskningsprojekt den udenlandske arbejdskrafts forhold i Danmark og på det europæiske arbejdsmarked siden midten af 1800-tallet. Historien gentager sig I slutningen af 1800-tallet kom mere end svenske arbejdere til Danmark, og i begyndelsen af 1900-tallet rejste polske landarbejdere til bl.a. Lolland og Falster for at arbejde i sukkerroemarkerne. I 1960 erne og 70 erne blev tyrkiske og jugoslaviske arbejdere ansat til industriarbejde, og i det 21. årh. fyldes arbejdsmarkedet bl.a. af østeuropæiske håndværkere og af forskere fra hele verden, der inviteres til Danmark. Hvert af disse fire eksempler på arbejdskraftmigration afspejler særlige historiske forhold, men samtidig forholder de sig også til overordnede spørgsmål, som hvordan arbejdskraften blev rekrutteret? Hvilke idealer for modtagelse af fremmed arbejdskraft, der spejles i lovgivning, kontrakter, indkvartering, arbejdsforhold osv.? Og hvilke motiver og holdninger arbejderne selv havde til det at arbejde i udlandet? Det er nogle af de spørgsmål Immigrantmuseets forskningsprojekt undersøger. Fire forskellige roller Et af formålene med projektet er at afdække afgørende historiske faktorer i de enkelte indvandrebølger. Et eksempel er statsmagtens rolle. I alle fire perioder har det danske arbejdsmarked manglet arbejdskraft men staten har spillet en forskellig rolle. De svenske arbejdere fik lov til at rejse ind i Danmark, såfremt de kunne forsørge sig kom mere end sven- I slutningen af 1800-tallet selv. Dette blev bestemt i ske arbejdere til Danmark. fremmedloven fra 1875, men ellers blandede staten sig ikke i, hvem der kom ind i landet. Indvandring var med andre ord et spørgsmål om forsørgelse. Efter udbruddet af 1. verdenskrig blev de polske arbejdere rekrutteret i henhold til kvoter, der blev forhandlet mellem den danske og først den østrigske, siden den polske, stat. Her blev rekrutteringen af arbejdskraft således til et bilateralt projekt. Fortsættes næste side... I september 2007 kørte en EU-støttet jobbus rundt i det nordøstlige Tyskland og i Polen. Her ses bussen på torvet i Gdansk. Foto: Immigrantmuseet. 5

6 ... Fortsat fra forrige side. I 1970 erne foregik rekrutteringen ved dispensationer søgt af arbejdsgiverne. Staten havde gennemført indvandrestop først i 1970 og siden i 1973, og statens rolle var derefter at begrænse indvandringen, også selvom arbejdsgiverne gang på gang i dispensationsansøgningerne påpegede, at de ikke kunne opretholde deres produktion uden arbejdskraft fra udlandet. I det 21. årh. er lempelige skatteregler for forskere og en jobbus, der i september 2007 rekrutterede bl.a. chauffører og sæsonarbejdere i Polen, eksempler på, hvordan staten indenfor bestemte brancher faciliterer ansættelse af udlændinge og rekrutterer arbejdskraft. Statens rolle i rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft har med andre ord spillet en rolle i alle fire historiske tilfælde men på forskellig måde. Statens rolle var derefter at begrænse indvandringen, også selvom arbejdsgiverne gang på gang i dispensationsansøgningerne påpegede, at de ikke kunne opretholde deres produktion uden arbejdskraft fra udlandet. Den europæiske vinkel Fordelingen af arbejdskraft i Europa er en vigtig faktor i arbejdsmigrationen gennem de sidste 200 år. Derfor undersøger Immigrantmuseet i samarbejde med en række europæiske forskningsinstitutioner eksempler på arbejdsmigration i Europa siden midten af 1800-tallet bl.a. med fokus på fordelingen af arbejdskraft og afsmitning fra land til land i forhold til håndteringen af de tilrejsende arbejdere. For eksempel bragte opsynsmænd, de såkaldte aufsehere, polske arbejdere til både mine- og landarbejde i Tyskland i slutningen af 1800-tallet. Aufsehersystemet blev efterfølgende også indført til at rekruttere landarbejdere til danske sukkerroemarker. De europæiske eksempler giver mulighed for at undersøge betydningen af forskellige statskonstruktioner og vandringsmønstre. Lande som Polen og Italien er f.eks. både udvandre- og indvandrelande, og nyere stater som Italien og Tyskland rummer muligvis andre idealer for f.eks. integration af arbejdsindvandrere i forhold til ældre stater som Danmark. Det er nogle af de spørgsmål, projektet undersøger. I 1960 erne og 70 erne beskæftigede bl.a. køleskabsfabrikken Atlas og skibsværftet B&W tyrkiske og jugoslaviske arbejdere. Foto: Uwe Bødevadt. 6

7 Cirkus Madigan Af Bjarne Birkbak arkivar Alle kender historien om cirkusprinsessen, Elvira Madigan, og løjtnant Sixten Sparre og deres ulykkelige kærlighed, som endte med selvmord i Nørreskoven på Tåsinge. De færreste er imidlertid opmærksomme på, at historien faktisk har bund i virkeligheden, og at man i Immigrantmuseets indvandrerdatabaser kan finde oplysninger om Cirkus Madigan og indirekte også Elvira. Søger man i erhverv på cirkus er man heldig at få en række af Cirkus Madigans udenlandske ansatte: En akrobat ved navn Mattizek, en hestedressør Hausenfelder, en berider James Madigan sandsynligvis Johns bror en elektriker Tappert, en gymnastiker Pink og Elviras søster Gisella, der betegnes som henholdsvis kunstnerinde og linedanserinde. Den brogede forsamling kunne tælle fødelande som Sverige, Østrig, Tyskland og USA. Man må formode, at Cirkus Madigan var blevet hårdt ramt, idet Svendborg Avis i forbindelse med sin dækning af den tragiske hændelse i Nørreskoven, hvor Elvira og Sixten var fundet døde, kunne berette, at Elviras stedsøster, Gisella, et par år forinden var flygtet med en anden artist til Amerika. Elvira Madigan var linedanserinde i Cirkus Madigan, hvor hun optrådte med sin stedsøster, Gisella. Sammen udgjorde de søstrene Madigan, som bl.a. i 1886 optrådte for kong Christian IX. Elviras borgerlige navn var Hedvig Jensen. Hun var født i Flensborg i 1867 af en norsk mor og dansk far. Forældrene var begge cirkusartister, og allerede i en alder af fem år begyndte datteren at optræde. Elviras borgerlige navn var Hedvig Jensen. Hun var født i Flensborg i 1867 af en norsk mor og dansk far. Hendes far døde, mens hun var lille, og moderen mødte en artist ved navn John Madigan, som hun senere giftede sig med. Sammen startede de Cirkus Madigan, som John Madigan var direktør for og hvor Søstrene Madigan var en stor attraktion. Linedanser tog flugten til Amerika Søger man i databasen over arbejdsindvandrere på navnet Madigan, vil man se, at Cirkus Madigan har været på besøg i 1887 i såvel Nakskov som Maribo, og at cirkusdirektør John Madigan ankommer med hustru og barn, altså Elvira. Elvira Madigan, hvis borgelige navn var Hedvig Jensen, er her fotograferet med det guldkors, som hun fik af Christian IX, efter at hun og søsteren Gisella i 1886 havde optrådt for kongen i Tivoli. Guldkorset var blandt de få ejendele, som fandtes efterladt på Hotel Svendborg efter hendes og Sixtens død i Immigrantmuseets indvandrerdatabaser indeholder følgende antal poster: Arbejdsophold: Indfødsret: Udviste:

8 Drømme om en bedre fremtid Af Louise Lindberg Poulsen projektmedarbejder En ny web-udstilling på Immigrantmuseets hjemmeside handler om, hvordan en gruppe thailandske migranter, der arbejder i en thai take-away i København, forsøger at forbedre deres muligheder for fremtiden. I praksis er der ikke mange af de arbejdende i køkkenet, der har en videregående uddannelse, men det har mange af deres tilbageværende slægtninge. Tydeligt er det dog, at uddannelse og arbejde er vigtige strategier, når det handler om at sikre egne og fremtidige generationers livsvilkår. Hvordan det gør sig gældende for gruppen af thailandske migranter, kan du snart læse meget mere om på Immigrantmuseets hjemmeside. Den dag jeg skulle rejse fra Thailand, fik jeg 100 thai baht (18 kr.) af min far. Det var mange penge, jeg havde aldrig haft så mange før. Men jeg har aldrig brugt den pengeseddel, den hænger stadig på min væg som et minde. ( ) Da jeg var færdig med min uddannelse ( ) og fik min første løn, sendte jeg 500 kroner til min far. Den dag jeg skulle rejse fra Thailand, fik jeg 100 thai baht (18 kr.) af min far. Sådan fortæller Dream om sin rejse til Danmark, der har givet hende nye muligheder, men som også har forbedret hendes families fremtidige vilkår. Pengeoverførsler, såkaldte remitter, mellem tilbageværende slægtninge og slægtninge og migranter har stor betydning for de arbejdende i take-away køkkenet, og i mange tilfælde bliver pengene investeret i uddannelse på thailandske universiteter eller i små familievirksomheder det er altså penge som kan ændre familiens livsvilkår. Ofte ofres meget derfor: Hver gang min mor i Danmark tjente en krone, så tænkte hun på, hvor meget den var værd i Thailand. Derfor sendte hun næsten det hele til familie. Det var rigtig hårdt... Chancerne for succes Forestillingen blandt de thailandske migranter er, at migration medfører nye muligheder for at forbedre chancerne for social og økonomisk succes, for eksempel ved at få adgang til uddannelse og nye jobmuligheder. En tilværelse i henholdsvis Thailand og Danmark repræsenterer for de thailandske migranter forskellige muligheder. 32 årige Gin fortæller, at der er store forskelle på Danmark og Thailand: I Thailand, hvis du har en europæisk uddannelse ( ), så kan du blive ansat som leder i alle de store virksomheder I Danmark boede der pr. 1. januar indvandrere med thailandsk oprindelse. Gruppen af thailandske migranter er i løbet af de senere år blevet større, og langt størstedelen af gruppen består af kvinder. Kilde: Danmarks Statistik 8

9 Da skrald blev kunst Af Stine B. E. Kjærgaard praktikant, stud. cand. i Historie & Kultur- & Sprogmødestudier, RUC Hvordan engagerer man en 6. klasse til at reflektere over miljøog indvandringsspørgsmål? Det spørgsmål gav Immigrantmuseet et bud på, da museet i samarbejde med kunstner og immigrant Amir Zainorin i efteråret afholdt en kunstworkshop på Lyngholmskolen. Udstyret med kasserede immigrantrapporter og undervisningsmateriale til indvandrere fik eleverne til opgave at skabe et portræt af en immigrant efter eget valg. Portræt af klassekammerat. Collage af Lucas, 6D Lyngholmskolen. Amir Zainorin startede kunstworkshoppen med at fortælle om sin egen baggrund som malaysisk immigrant i Danmark, og om sin kunst. En elev arbejder på et portræt. Foto: Immigrantmuseet. Amir har, i sin kunst, fokus på at udfordre folks traditionelle opfattelser af religion og identitet i forhold til globalisering. Med dette projekt fik han en særlig mulighed for at kombinere sin store interesse for kunst, og samtidig starte en debat og åbne skoleelevers øjne for stereotyper og problemer med opfattelsen af indvandrere. Derudover lærte han eleverne om genbrug, som han sagde: This was garbage, but now it becomes art. Immigrantmuseet støtter projektet økonomisk og med personale til workshoppen. Kronprinsesse og kirkeminister Det var en meget entusiastisk 6. klasse, der over to uger arbejdede med portrætterne som del af et tværfagligt forløb i engelsk, dansk og billedkunst i forbindelse med undervisning i lov og ret. Der blev lavet portrætter af kronprinsesse Mary, Burhan G, Manu Sareen, bekendte, familiemedlemmer, skolekammerater og eleverne selv. Collagerne satte gang i den kreative proces, men også i en diskussion om hvem indvandrere er og hvornår man er racist. Collagerne satte gang i den kreative proces, men også i en diskussion om hvem indvandrere er og hvornår man er racist. Indvandrerspørgsmålet har gennem mange år haft en fremtrædende rolle i medierne såvel som på den politiske dagsorden. Gennem arbejdet med portrætterne fik eleverne nye perspektiver på, hvad det vil sige at være indvandrer, idet det kom frem, at f.eks. kronprinsesse Mary, en lærerinde og en polsk skolekammerat også er indvandrere. En elev valgte at portrættere sig selv som indvandrer, idet han konkluderede, at han med en svensk bedstefar selv var 3. generationsindvandrer. En anden elev kom frem til, at indvandrere ikke behøver at se anderledes ud end etniske danske, og at hans forældres amerikanske ven også er indvandrer. Målet med workshoppen blev dermed opfyldt, og stereotyper blev udfordret. Med udgangspunkt i et billede, han selv har skabt af en af de mest kendte indvandrere, kronprinsesse Mary, fortalte han eleverne på Lyngholmskolen om, hvordan man laver en collage og hvilke udtryk, man kan skabe, når man arbejder med genbrugsmaterialer. Baggrundsbillede: Portræt af Prinsesse Marie. Collage af Fatima, 6D Lyngholmskolen. 9 Skoleelevernes portrætter udstilles ved åbningen af Immigrantmuseet den 27. januar 2012.

10 Immigrant Image Archive Af Freja Gry Børsting museumsinspektør Når Immigrantmuseet slår dørene op til den nye permanente udstilling, åbnes samtidig museets første særudstilling. Udstillingen er skabt i samarbejde med Immigrant Image Archive og rummer billeder og film fra immigranters rejse til og liv i Danmark. Immigrant Image Archive blev etableret i 2007 af kunstnere fra Chamber of Public Secrets som et uafhængigt non-profit kunstprojekt, der fokuserer på de visuelle aspekter af immigration. Arkivet indsamler og bevarer fotografier, lydoptagelser og videofilm om immigranter i Danmark og det øvrige Skandinavien. Formålet er at opbygge et visuelt dokumentationscenter for immigrationen efter Anden Verdenskrig og frem til i dag. Arkivet indeholder udelukkende billeder, lydoptagelser og videoer optaget af immigranterne selv eller deres venner og bekendte, som derved er med Billede fra Farouk Al Haffars rejse til at forme og fortælle deres egne historier, frem for at overlade fortællin- i bil fra Beirut til København i 1960 erne. gen til andre. Udstillingen indeholder også film omhandlende identitet og hvad det betyder at bosætte sig et andet sted end der, hvor man er født og opvokset. Alt udstillingsmaterialet kommer fra Immigrant Image Archives elektroniske billeddatabase, som danner udgangspunkt for offentlig formidling i form af udstillinger, foredrag, publikationer og elektroniske præsentationer. Arkivet indeholder udelukkende billeder, lydoptagelser og videoer optaget af immigranterne selv eller deres venner og bekendte. Den første arabiske grønthandler i København De billeder, der udstilles i Immigrantmuseets særudstillingslokale, viser scener fra rejser og hverdagsliv og har bl.a. kærlighed og venskab som tema. På et billede ses den første arabiske grønthandler, der åbnede i København. Et andet viser en komsammen i en libanesisk forening og andre igen viser kulturmøder imellem immigranter og danskere. Immigrant Image Archive kan besøges på 10

11 Følg os på Facebook Af Freja Gry Børsting museumsinspektør Sociale medier som Youtube og Facebook er en ny og fremstormende del af museumsarbejdet. Hvad enten museet skal have hjælp til at indsamle historier, fortælle om arrangementer eller indgå i en dialog med brugerne om et emne, der er relevant for museets arbejde. Immigrantmuseets Facebook-side har på nuværende tidspunkt over 500 medlemmer. Det betyder, at museet på ethvert givet tidspunkt kan sende information om arrangementer, videoer, lydfiler, billeder etc. direkte til disse medlemmer. Museet leverer på denne måde dagligt små informative indslag om immigration til Danmark gennem tiden. Museet vil også i fremtiden bruge Youtube som en kanal for indvandringens mange historier. Det interessante ved sociale medier som Facebook kun envejs. Det interessante ved Men kommunikationen er ikke og Youtube er nemlig, at sociale medier som Facebook de er præcis dét: Sociale. og Youtube er nemlig, at de er præcis dét: Sociale. Når museet sender en pressemeddelelse ud til en avis, er det sjældent der kommer feedback fra de læsere, der ser pressemeddelelsen i avisen. På Facebook derimod, har medlemmerne af museets gruppe mulighed for hele døgnet at kommentere på nye tiltag, komme med forslag til arrangementer, sende spørgsmål, dele historier etc. Vi møder brugerne på nettet Youtube og Facebook er de to mediekanaler, der ubetinget trækker flest besøg på internettet. Alene i Danmark har mere end 2,8 millioner mennesker en Facebookprofil og på verdensplan vises der hver dag over 100 millioner videoklip på Youtube. modsatte, nemlig en enestående mulighed for at have direkte og meningsfuld kontakt med vores brugere og ikke kun de brugere, der fysisk besøger museet, men også dem, der befinder sig i andre dele af landet og i udlandet. Efter museets åbning d. 27. januar kan man hver uge på museets Facebookside læse en lille historie om en genstand fra museets samling og i øvrigt følge med i museets hverdag og specialarrangementer via billeder, videoklip og lydfiler. Følg os på Facebook! Nogle ville måske kalde Facebook og Youtube for del af en overfladisk zapper-kultur, men for Immigrantmuseet er disse medier det stik Find Immigrantmuseet på Facebook ved at søge på Immigrantmuseet 11

12 Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Adresser på udstillingssteder: Mosegaarden Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse Åbent tirsdag - fredag kl , søndag kl Lukket søndage i juli. Købmandsmuseet Cornelen Stavnsholtvej 186, 3520 Farum Åbent første og sidste søndag i måneden. Lukket januar, juli og august. Immigrantmuseet Stavnsholtvej 3, 3520 Farum For åbningstider, se Adresse på arkiver: Furesø Arkiver Lokalarkiv, læsesal og stadsarkiv Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Åbent mandag - torsdag kl (Læsesalen kun med ekspedition til kl. 15) Administration: Kulturhuset Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Tlf Furesø Museer Nyt udkommer 2 gange årligt. Redaktion: Cathrine Kyø Hermansen (ansv.) og Ellen Elisabeth Jensen Redaktionen er afsluttet 10. december Næste nr. udkommer juli Design, sats, tryk og produktion: Bendt Wikke Marketing A/S Oplag: stk. ISSN

08 NOVEMBER 2010 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET

08 NOVEMBER 2010 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET 08 NOVEMBER 2010 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET Velkommen til Furesø Museer En betænksom museumsgæst kom for nylig forbi museet med en lettere

Læs mere

09 MAJ-DECEMBER 2011 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET

09 MAJ-DECEMBER 2011 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET 09 MAJ-DECEMBER 2011 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET Velkommen til Furesø Museer Foråret er på sit højeste, al ting springer ud og vi trækker ud

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014 Velkommen til Furesø Museer Velkommen til et program der bærer præg af, at vi på museet tror på, at vi gennem den personlige

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

DANMARK FOR HELE FOLKET

DANMARK FOR HELE FOLKET Bente Schindel (red.) DANMARK FOR HELE FOLKET Kulturelle Samråd i Danmark Musisk Oplysnings Forbund - 13 kulturelle integrationsprojekter 1 Indhold Forord Danmark for HELE folket - 13 kulturelle integrationsprojekter

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Dgs Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Fortællinger fra Gellerup/Toveshøj September 2012- november 2013 1 Indhold Introduktion... 5 Afgivelse af retten

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR. 1 13. ÅRGANG Det gode arbejdsliv På hold 33 underviser Charlotte Kæregaard i, hvordan kursisterne skal gå til den mundtlige del af modultesten.

Læs mere

Aflysning! The Quarrymen kommer. ikke. til København den 12. oktober.

Aflysning! The Quarrymen kommer. ikke. til København den 12. oktober. Nyhedsbrev nr. 42 - september 2007 Aflysning! The Quarrymen kommer ikke til København den 12. oktober. Vi havde bedt jer om at sætte kryds i kalenderen den 12. oktober fordi the Quarrymen ville komme til

Læs mere

Gellerup.nu. Dicte jammer i Gellerup. Haibe - de første er ansat. Sami - tættere på moskeen. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere

Gellerup.nu. Dicte jammer i Gellerup. Haibe - de første er ansat. Sami - tættere på moskeen. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Sami - tættere på moskeen 3 Dicte jammer i Gellerup 10 Haibe - de første er ansat Gellerup.nu 5 l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

PersonaleBladet. Randers Kommune / September 2008

PersonaleBladet. Randers Kommune / September 2008 PersonaleBladet Randers Kommune / September 2008 Indhold Side 4 Eventyret ved Oust Mølle Side 6 Job med kommunegaranti Side 7 Sygefraværet falder kraftigt Side 8 Jens Otto Krag Side 10 Et døgn i Randers

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland Mail interview af Dy Plambeck 2009 Spørgsmål ang. din baggrund 1: Hvor er du vokset op og hvilket slags hjem kommer du fra? (fortæl gerne her om dine forældres arbejde, om du har søskende, om noget i din

Læs mere

MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Fest og farver i Sorø Glimt fra sommerstævnet Tro bygger bro Grønland Thailand En bedre vej til en bedre verden Skabt til fællesskab

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Kruseduller på den fede måde

Kruseduller på den fede måde P R O F I L MAGASIN Kultur- og byliv Erhverv Sport Profil Tema Gastronomi FEBRUAR 2012 Kruseduller på den fede måde En rynke kan have sin helt egen historie og det skal man ikke tage fra den gratis magasin

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere