IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012"

Transkript

1 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012

2 Velkommen til Immigrantmuseet I efteråret 2011 kunne man i Politiken læse, at kulturminister Uffe Elbæk savnede indvandrere i den danske museumsverden. Efter flere års arbejde er vi nu klar til at lancere Danmarks første immigrantmuseum. Den 27. januar 2012 åbner vi den nye permanente udstilling om indvandringens kulturhistorie, der får til huse i Farum. Den nye udstilling giver immigranterne en plads i historien. Det er historien om de mange mennesker, der gennem århundreder er vandret til Danmark enten for at arbejde eller i søgen efter sikkerhed, eventyr, kærlighed eller noget helt andet. Det er historien om mennesker, og det er historien om Danmark. Gennem de seneste 20 år er indvandring blevet et stadigt mere omdebatteret emne i Danmark ikke mindst på grund af den politiske debat og den intense mediedækning. Immigrantmuseet sætter nutidens debat i perspektiv bl.a. ved at føre indvandringen tilbage i tid og rundt i hele landet. Udstillingen har en national bredde og sætter de mange eksempler på lokal indvandring ind i en tematisk ramme. Det betyder, at overordnede rammer som love og regler forbindes gennem eksempler på indvandring på tværs af tid og geografi. At bevare historien Udstillingen er imidlertid kun en del af arbejdet med indvandringens kulturhistorie. Som ethvert andet statsanerkendt museum har Immigrantmuseet til opgave at opbygge og til stadighed supplere samlingen af genstande, billeder og viden, sådan at også indvandrernes historie kan fortælles til kommende generationer. Indsam lingen er særlig, dels fordi mange migranter ikke har medbragt mange ejendele og dels fordi de ikke nødvendigvis føler sig som hørende til dansk museumskultur. Oftest er de få genstande, der har taget rejsen med immigranterne, af så stor følelsesmæssig værdi, at de ikke som en selvfølge afleveres til et museum. Det nationale museum At beskæftige sig musealt med et nationalt emne afføder mange opgaver ikke mindst i forbindelse med at formidle til hele landet. Museets skoletjeneste vil i de kommende år løbende bliver udviklet, således at der på sigt kan tilbydes en bred vifte af tilbud til folkeskolen og de gymnasiale uddannelser. Ligeledes planlægges der også et udendørs museum for de mindste museumsgæster, hvor der kan formidles i børnehøjde. Samtidig er det vigtigt, at Immigrantmuseets viden ikke kun er forbeholdt de, der kommer forbi udstillingen i Farum, men at vi møder vores brugere der, hvor de er. Derfor har museet gennem de senere år rettet stor fokus på at formidle museet på internettet dels på Immigrantmuseets hjemmeside og dels i form af gennemførte projekter som Velkommen Her?, der undersøger integrationsidealer og indvandring gennem tre historiske eksempler. Samtidig har museet opnået stor erfaring med at formidle gennem sociale medier som Facebook og Youtube. 2

3 Et populært emne Indvandring er et populært emne både historisk og aktuelt. Museet arbejder da også ofte på tværs af tid. I foråret 2012 udkommer antropolog Pia Lund Poulsens bog om ægteskabsimmigration. Den omhandler en meget nutidig form for indvandring nemlig den, der foregår i tværkulturelle ægteskaber. Samtidig arbejder museet videre på de databaser om tildelte statsborgerskaber og arbejdsophold, som blev startet i 1990 erne. Databaserne, der bruges af ca personer om året, bl.a. til slægtsforskning, rummer nu mere end poster. Det enorme materiale er en unik kilde til indvandringen i slutningen af tallet og begyndelsen af 1900-tallet og giver navne til de mange tusinder ofte anonyme arbejdere, der kom til Danmark som alt fra roepiger til konkyliearbejdere. Danmark er ikke isoleret En vigtig del af Immigrantmuseets arbejde er også at samarbejde med resten af verden. Enhver indvandring er også en udvandring og netop indenfor migration giver europæiske og globale samarbejder god mening. Derfor samarbejder Immigrantmuseet med museer, arkiver og andre forskningsinstitutioner i Europa i arbejdet med at skaffe viden om indvandringen kulturhistorie. Hold øje med museets infotavle og website angående arrangementer. God læselyst og velkommen til Immigrantmuseet Cathrine Kyø Hermansen Museums- og arkivchef 3

4 ÅBNINGSWEEKEND DEN JANUAR 2012 Fredag 27. kl Sted Foyeren Officiel åbning af Immigrantmuseet Taler Indvielse Forfriskninger Fredag 27. kl. 11 Sted Avislæsesalen, Farum Bibliotek Forfatteren Stine Bitsch-Larsen gæster biblioteket i Farum Kulturhus for at fortælle om kartoffeltyskerne. Hun tager udgangspunkt i sin egen families historie, som hun har beskrevet i bogen På kongens befaling. Billetter kan købes på Farum Bibliotek. Fredag 27. kl. 12 fredag 3. februar Sted Farum Bibliotek Farum bibliotek udstiller bøger af immigrantforfattere samt bøger om immigration, mad fra hele verden, rejser m.m. Fredag 27. kl. 12 lør. d. 18. februar Sted Foyeren Den lettiskfødte fotograf, Peter Warna-Moors, udstiller fotos fra Indien. Fredag 27. kl. 12 Sted Immigrantmuseets indgangsparti Udstilling af immigrantportrætter lavet af 6. D på Lyngholmskolen Fredag 27. kl. 16 Sted Foyeren Tresafinado: Brasiliansk musik. Gruppen tager publikum med på en musikalsk rejse - fra den flimrende middagshede i Spanien over Amazonas frodige jungle til vore egne nordiske himmelstrøg. Repertoiret bygger bl.a. på den spanske og latinamerikanske musik, og der tegnes et farverigt billede af de to kontinenters brogede mangfoldighed. Lørdag d. 28. kl Sted Immigrantmuseet Lørdagsåbent på Immigrantmuseet med løbende rundvisninger kl , og Lørdag d. 28. kl. 11:30 Sted Foyeren Markando: Argentinsk musik. Gruppen fortolker danske sange og gamle folkeviser samt lyriske og lidenskabelige argentinske folkesange. Lørdag d. 28. kl. 15 Sted Grafen Film: Gå med fred Jamil. Gå med fred Jamil er en film om blodhævn og 1400 år gammelt nedarvet religiøst had mellem sunni- og shia-muslimer. Hovedpersonen Jamils mor bliver dræbt da han er lille og familien bor i Libanon. Sammen med sin far flygter han til København og vokser op til at blive noget af en rod. Da han tilfældigt opdager, at hans mors morder også befinder sig i København, beslutter han sig for at gøre regnskabet op og sætter på den måde en kædereaktion af død og ulykke i gang. Søndag 29. kl Sted Immigrantmuseet Søndagsåbent på Immigrantmuseet med løbende rundvisninger kl , og Adresse: Immigrantmuseet, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 4

5 200 års europæisk arbejdsmarked Af Susanne Krogh Jensen museumsinspektør Immigrantmuseet starter i 2012 et forskningsprojekt, der undersøger arbejdskraftindvandring til Danmark gennem 200 år, og migration på det europæiske arbejdsmarked siden midten af 1800-tallet. I 1880 rejste 28-årige Per Johan Petersson fra Sverige til Danmark, hvor han fik arbejde på Frederiksholm teglværk. Han var en af de tusinder af svenske arbejdere, der kom til Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet. Manglen på arbejdskraft i Danmark har gentagne gange i de sidste 200 år trukket udenlandsk arbejdskraft til landet. Immigrantmuseet undersøger i et kommende forskningsprojekt den udenlandske arbejdskrafts forhold i Danmark og på det europæiske arbejdsmarked siden midten af 1800-tallet. Historien gentager sig I slutningen af 1800-tallet kom mere end svenske arbejdere til Danmark, og i begyndelsen af 1900-tallet rejste polske landarbejdere til bl.a. Lolland og Falster for at arbejde i sukkerroemarkerne. I 1960 erne og 70 erne blev tyrkiske og jugoslaviske arbejdere ansat til industriarbejde, og i det 21. årh. fyldes arbejdsmarkedet bl.a. af østeuropæiske håndværkere og af forskere fra hele verden, der inviteres til Danmark. Hvert af disse fire eksempler på arbejdskraftmigration afspejler særlige historiske forhold, men samtidig forholder de sig også til overordnede spørgsmål, som hvordan arbejdskraften blev rekrutteret? Hvilke idealer for modtagelse af fremmed arbejdskraft, der spejles i lovgivning, kontrakter, indkvartering, arbejdsforhold osv.? Og hvilke motiver og holdninger arbejderne selv havde til det at arbejde i udlandet? Det er nogle af de spørgsmål Immigrantmuseets forskningsprojekt undersøger. Fire forskellige roller Et af formålene med projektet er at afdække afgørende historiske faktorer i de enkelte indvandrebølger. Et eksempel er statsmagtens rolle. I alle fire perioder har det danske arbejdsmarked manglet arbejdskraft men staten har spillet en forskellig rolle. De svenske arbejdere fik lov til at rejse ind i Danmark, såfremt de kunne forsørge sig kom mere end sven- I slutningen af 1800-tallet selv. Dette blev bestemt i ske arbejdere til Danmark. fremmedloven fra 1875, men ellers blandede staten sig ikke i, hvem der kom ind i landet. Indvandring var med andre ord et spørgsmål om forsørgelse. Efter udbruddet af 1. verdenskrig blev de polske arbejdere rekrutteret i henhold til kvoter, der blev forhandlet mellem den danske og først den østrigske, siden den polske, stat. Her blev rekrutteringen af arbejdskraft således til et bilateralt projekt. Fortsættes næste side... I september 2007 kørte en EU-støttet jobbus rundt i det nordøstlige Tyskland og i Polen. Her ses bussen på torvet i Gdansk. Foto: Immigrantmuseet. 5

6 ... Fortsat fra forrige side. I 1970 erne foregik rekrutteringen ved dispensationer søgt af arbejdsgiverne. Staten havde gennemført indvandrestop først i 1970 og siden i 1973, og statens rolle var derefter at begrænse indvandringen, også selvom arbejdsgiverne gang på gang i dispensationsansøgningerne påpegede, at de ikke kunne opretholde deres produktion uden arbejdskraft fra udlandet. I det 21. årh. er lempelige skatteregler for forskere og en jobbus, der i september 2007 rekrutterede bl.a. chauffører og sæsonarbejdere i Polen, eksempler på, hvordan staten indenfor bestemte brancher faciliterer ansættelse af udlændinge og rekrutterer arbejdskraft. Statens rolle i rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft har med andre ord spillet en rolle i alle fire historiske tilfælde men på forskellig måde. Statens rolle var derefter at begrænse indvandringen, også selvom arbejdsgiverne gang på gang i dispensationsansøgningerne påpegede, at de ikke kunne opretholde deres produktion uden arbejdskraft fra udlandet. Den europæiske vinkel Fordelingen af arbejdskraft i Europa er en vigtig faktor i arbejdsmigrationen gennem de sidste 200 år. Derfor undersøger Immigrantmuseet i samarbejde med en række europæiske forskningsinstitutioner eksempler på arbejdsmigration i Europa siden midten af 1800-tallet bl.a. med fokus på fordelingen af arbejdskraft og afsmitning fra land til land i forhold til håndteringen af de tilrejsende arbejdere. For eksempel bragte opsynsmænd, de såkaldte aufsehere, polske arbejdere til både mine- og landarbejde i Tyskland i slutningen af 1800-tallet. Aufsehersystemet blev efterfølgende også indført til at rekruttere landarbejdere til danske sukkerroemarker. De europæiske eksempler giver mulighed for at undersøge betydningen af forskellige statskonstruktioner og vandringsmønstre. Lande som Polen og Italien er f.eks. både udvandre- og indvandrelande, og nyere stater som Italien og Tyskland rummer muligvis andre idealer for f.eks. integration af arbejdsindvandrere i forhold til ældre stater som Danmark. Det er nogle af de spørgsmål, projektet undersøger. I 1960 erne og 70 erne beskæftigede bl.a. køleskabsfabrikken Atlas og skibsværftet B&W tyrkiske og jugoslaviske arbejdere. Foto: Uwe Bødevadt. 6

7 Cirkus Madigan Af Bjarne Birkbak arkivar Alle kender historien om cirkusprinsessen, Elvira Madigan, og løjtnant Sixten Sparre og deres ulykkelige kærlighed, som endte med selvmord i Nørreskoven på Tåsinge. De færreste er imidlertid opmærksomme på, at historien faktisk har bund i virkeligheden, og at man i Immigrantmuseets indvandrerdatabaser kan finde oplysninger om Cirkus Madigan og indirekte også Elvira. Søger man i erhverv på cirkus er man heldig at få en række af Cirkus Madigans udenlandske ansatte: En akrobat ved navn Mattizek, en hestedressør Hausenfelder, en berider James Madigan sandsynligvis Johns bror en elektriker Tappert, en gymnastiker Pink og Elviras søster Gisella, der betegnes som henholdsvis kunstnerinde og linedanserinde. Den brogede forsamling kunne tælle fødelande som Sverige, Østrig, Tyskland og USA. Man må formode, at Cirkus Madigan var blevet hårdt ramt, idet Svendborg Avis i forbindelse med sin dækning af den tragiske hændelse i Nørreskoven, hvor Elvira og Sixten var fundet døde, kunne berette, at Elviras stedsøster, Gisella, et par år forinden var flygtet med en anden artist til Amerika. Elvira Madigan var linedanserinde i Cirkus Madigan, hvor hun optrådte med sin stedsøster, Gisella. Sammen udgjorde de søstrene Madigan, som bl.a. i 1886 optrådte for kong Christian IX. Elviras borgerlige navn var Hedvig Jensen. Hun var født i Flensborg i 1867 af en norsk mor og dansk far. Forældrene var begge cirkusartister, og allerede i en alder af fem år begyndte datteren at optræde. Elviras borgerlige navn var Hedvig Jensen. Hun var født i Flensborg i 1867 af en norsk mor og dansk far. Hendes far døde, mens hun var lille, og moderen mødte en artist ved navn John Madigan, som hun senere giftede sig med. Sammen startede de Cirkus Madigan, som John Madigan var direktør for og hvor Søstrene Madigan var en stor attraktion. Linedanser tog flugten til Amerika Søger man i databasen over arbejdsindvandrere på navnet Madigan, vil man se, at Cirkus Madigan har været på besøg i 1887 i såvel Nakskov som Maribo, og at cirkusdirektør John Madigan ankommer med hustru og barn, altså Elvira. Elvira Madigan, hvis borgelige navn var Hedvig Jensen, er her fotograferet med det guldkors, som hun fik af Christian IX, efter at hun og søsteren Gisella i 1886 havde optrådt for kongen i Tivoli. Guldkorset var blandt de få ejendele, som fandtes efterladt på Hotel Svendborg efter hendes og Sixtens død i Immigrantmuseets indvandrerdatabaser indeholder følgende antal poster: Arbejdsophold: Indfødsret: Udviste:

8 Drømme om en bedre fremtid Af Louise Lindberg Poulsen projektmedarbejder En ny web-udstilling på Immigrantmuseets hjemmeside handler om, hvordan en gruppe thailandske migranter, der arbejder i en thai take-away i København, forsøger at forbedre deres muligheder for fremtiden. I praksis er der ikke mange af de arbejdende i køkkenet, der har en videregående uddannelse, men det har mange af deres tilbageværende slægtninge. Tydeligt er det dog, at uddannelse og arbejde er vigtige strategier, når det handler om at sikre egne og fremtidige generationers livsvilkår. Hvordan det gør sig gældende for gruppen af thailandske migranter, kan du snart læse meget mere om på Immigrantmuseets hjemmeside. Den dag jeg skulle rejse fra Thailand, fik jeg 100 thai baht (18 kr.) af min far. Det var mange penge, jeg havde aldrig haft så mange før. Men jeg har aldrig brugt den pengeseddel, den hænger stadig på min væg som et minde. ( ) Da jeg var færdig med min uddannelse ( ) og fik min første løn, sendte jeg 500 kroner til min far. Den dag jeg skulle rejse fra Thailand, fik jeg 100 thai baht (18 kr.) af min far. Sådan fortæller Dream om sin rejse til Danmark, der har givet hende nye muligheder, men som også har forbedret hendes families fremtidige vilkår. Pengeoverførsler, såkaldte remitter, mellem tilbageværende slægtninge og slægtninge og migranter har stor betydning for de arbejdende i take-away køkkenet, og i mange tilfælde bliver pengene investeret i uddannelse på thailandske universiteter eller i små familievirksomheder det er altså penge som kan ændre familiens livsvilkår. Ofte ofres meget derfor: Hver gang min mor i Danmark tjente en krone, så tænkte hun på, hvor meget den var værd i Thailand. Derfor sendte hun næsten det hele til familie. Det var rigtig hårdt... Chancerne for succes Forestillingen blandt de thailandske migranter er, at migration medfører nye muligheder for at forbedre chancerne for social og økonomisk succes, for eksempel ved at få adgang til uddannelse og nye jobmuligheder. En tilværelse i henholdsvis Thailand og Danmark repræsenterer for de thailandske migranter forskellige muligheder. 32 årige Gin fortæller, at der er store forskelle på Danmark og Thailand: I Thailand, hvis du har en europæisk uddannelse ( ), så kan du blive ansat som leder i alle de store virksomheder I Danmark boede der pr. 1. januar indvandrere med thailandsk oprindelse. Gruppen af thailandske migranter er i løbet af de senere år blevet større, og langt størstedelen af gruppen består af kvinder. Kilde: Danmarks Statistik 8

9 Da skrald blev kunst Af Stine B. E. Kjærgaard praktikant, stud. cand. i Historie & Kultur- & Sprogmødestudier, RUC Hvordan engagerer man en 6. klasse til at reflektere over miljøog indvandringsspørgsmål? Det spørgsmål gav Immigrantmuseet et bud på, da museet i samarbejde med kunstner og immigrant Amir Zainorin i efteråret afholdt en kunstworkshop på Lyngholmskolen. Udstyret med kasserede immigrantrapporter og undervisningsmateriale til indvandrere fik eleverne til opgave at skabe et portræt af en immigrant efter eget valg. Portræt af klassekammerat. Collage af Lucas, 6D Lyngholmskolen. Amir Zainorin startede kunstworkshoppen med at fortælle om sin egen baggrund som malaysisk immigrant i Danmark, og om sin kunst. En elev arbejder på et portræt. Foto: Immigrantmuseet. Amir har, i sin kunst, fokus på at udfordre folks traditionelle opfattelser af religion og identitet i forhold til globalisering. Med dette projekt fik han en særlig mulighed for at kombinere sin store interesse for kunst, og samtidig starte en debat og åbne skoleelevers øjne for stereotyper og problemer med opfattelsen af indvandrere. Derudover lærte han eleverne om genbrug, som han sagde: This was garbage, but now it becomes art. Immigrantmuseet støtter projektet økonomisk og med personale til workshoppen. Kronprinsesse og kirkeminister Det var en meget entusiastisk 6. klasse, der over to uger arbejdede med portrætterne som del af et tværfagligt forløb i engelsk, dansk og billedkunst i forbindelse med undervisning i lov og ret. Der blev lavet portrætter af kronprinsesse Mary, Burhan G, Manu Sareen, bekendte, familiemedlemmer, skolekammerater og eleverne selv. Collagerne satte gang i den kreative proces, men også i en diskussion om hvem indvandrere er og hvornår man er racist. Collagerne satte gang i den kreative proces, men også i en diskussion om hvem indvandrere er og hvornår man er racist. Indvandrerspørgsmålet har gennem mange år haft en fremtrædende rolle i medierne såvel som på den politiske dagsorden. Gennem arbejdet med portrætterne fik eleverne nye perspektiver på, hvad det vil sige at være indvandrer, idet det kom frem, at f.eks. kronprinsesse Mary, en lærerinde og en polsk skolekammerat også er indvandrere. En elev valgte at portrættere sig selv som indvandrer, idet han konkluderede, at han med en svensk bedstefar selv var 3. generationsindvandrer. En anden elev kom frem til, at indvandrere ikke behøver at se anderledes ud end etniske danske, og at hans forældres amerikanske ven også er indvandrer. Målet med workshoppen blev dermed opfyldt, og stereotyper blev udfordret. Med udgangspunkt i et billede, han selv har skabt af en af de mest kendte indvandrere, kronprinsesse Mary, fortalte han eleverne på Lyngholmskolen om, hvordan man laver en collage og hvilke udtryk, man kan skabe, når man arbejder med genbrugsmaterialer. Baggrundsbillede: Portræt af Prinsesse Marie. Collage af Fatima, 6D Lyngholmskolen. 9 Skoleelevernes portrætter udstilles ved åbningen af Immigrantmuseet den 27. januar 2012.

10 Immigrant Image Archive Af Freja Gry Børsting museumsinspektør Når Immigrantmuseet slår dørene op til den nye permanente udstilling, åbnes samtidig museets første særudstilling. Udstillingen er skabt i samarbejde med Immigrant Image Archive og rummer billeder og film fra immigranters rejse til og liv i Danmark. Immigrant Image Archive blev etableret i 2007 af kunstnere fra Chamber of Public Secrets som et uafhængigt non-profit kunstprojekt, der fokuserer på de visuelle aspekter af immigration. Arkivet indsamler og bevarer fotografier, lydoptagelser og videofilm om immigranter i Danmark og det øvrige Skandinavien. Formålet er at opbygge et visuelt dokumentationscenter for immigrationen efter Anden Verdenskrig og frem til i dag. Arkivet indeholder udelukkende billeder, lydoptagelser og videoer optaget af immigranterne selv eller deres venner og bekendte, som derved er med Billede fra Farouk Al Haffars rejse til at forme og fortælle deres egne historier, frem for at overlade fortællin- i bil fra Beirut til København i 1960 erne. gen til andre. Udstillingen indeholder også film omhandlende identitet og hvad det betyder at bosætte sig et andet sted end der, hvor man er født og opvokset. Alt udstillingsmaterialet kommer fra Immigrant Image Archives elektroniske billeddatabase, som danner udgangspunkt for offentlig formidling i form af udstillinger, foredrag, publikationer og elektroniske præsentationer. Arkivet indeholder udelukkende billeder, lydoptagelser og videoer optaget af immigranterne selv eller deres venner og bekendte. Den første arabiske grønthandler i København De billeder, der udstilles i Immigrantmuseets særudstillingslokale, viser scener fra rejser og hverdagsliv og har bl.a. kærlighed og venskab som tema. På et billede ses den første arabiske grønthandler, der åbnede i København. Et andet viser en komsammen i en libanesisk forening og andre igen viser kulturmøder imellem immigranter og danskere. Immigrant Image Archive kan besøges på 10

11 Følg os på Facebook Af Freja Gry Børsting museumsinspektør Sociale medier som Youtube og Facebook er en ny og fremstormende del af museumsarbejdet. Hvad enten museet skal have hjælp til at indsamle historier, fortælle om arrangementer eller indgå i en dialog med brugerne om et emne, der er relevant for museets arbejde. Immigrantmuseets Facebook-side har på nuværende tidspunkt over 500 medlemmer. Det betyder, at museet på ethvert givet tidspunkt kan sende information om arrangementer, videoer, lydfiler, billeder etc. direkte til disse medlemmer. Museet leverer på denne måde dagligt små informative indslag om immigration til Danmark gennem tiden. Museet vil også i fremtiden bruge Youtube som en kanal for indvandringens mange historier. Det interessante ved sociale medier som Facebook kun envejs. Det interessante ved Men kommunikationen er ikke og Youtube er nemlig, at sociale medier som Facebook de er præcis dét: Sociale. og Youtube er nemlig, at de er præcis dét: Sociale. Når museet sender en pressemeddelelse ud til en avis, er det sjældent der kommer feedback fra de læsere, der ser pressemeddelelsen i avisen. På Facebook derimod, har medlemmerne af museets gruppe mulighed for hele døgnet at kommentere på nye tiltag, komme med forslag til arrangementer, sende spørgsmål, dele historier etc. Vi møder brugerne på nettet Youtube og Facebook er de to mediekanaler, der ubetinget trækker flest besøg på internettet. Alene i Danmark har mere end 2,8 millioner mennesker en Facebookprofil og på verdensplan vises der hver dag over 100 millioner videoklip på Youtube. modsatte, nemlig en enestående mulighed for at have direkte og meningsfuld kontakt med vores brugere og ikke kun de brugere, der fysisk besøger museet, men også dem, der befinder sig i andre dele af landet og i udlandet. Efter museets åbning d. 27. januar kan man hver uge på museets Facebookside læse en lille historie om en genstand fra museets samling og i øvrigt følge med i museets hverdag og specialarrangementer via billeder, videoklip og lydfiler. Følg os på Facebook! Nogle ville måske kalde Facebook og Youtube for del af en overfladisk zapper-kultur, men for Immigrantmuseet er disse medier det stik Find Immigrantmuseet på Facebook ved at søge på Immigrantmuseet 11

12 Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Adresser på udstillingssteder: Mosegaarden Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse Åbent tirsdag - fredag kl , søndag kl Lukket søndage i juli. Købmandsmuseet Cornelen Stavnsholtvej 186, 3520 Farum Åbent første og sidste søndag i måneden. Lukket januar, juli og august. Immigrantmuseet Stavnsholtvej 3, 3520 Farum For åbningstider, se Adresse på arkiver: Furesø Arkiver Lokalarkiv, læsesal og stadsarkiv Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Åbent mandag - torsdag kl (Læsesalen kun med ekspedition til kl. 15) Administration: Kulturhuset Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Tlf Furesø Museer Nyt udkommer 2 gange årligt. Redaktion: Cathrine Kyø Hermansen (ansv.) og Ellen Elisabeth Jensen Redaktionen er afsluttet 10. december Næste nr. udkommer juli Design, sats, tryk og produktion: Bendt Wikke Marketing A/S Oplag: stk. ISSN

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

Elvira Madigan. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på forsiden af bogen:

Elvira Madigan. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på forsiden af bogen: OPGAVER TIL Elvira Madigan NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på forsiden af bogen: 1. Hvornår tror du, de to personer levede? 2. Hvad for et forhold,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Velkommen Her? - rapport vedr. formidlingsprojektet

Velkommen Her? - rapport vedr. formidlingsprojektet Velkommen Her? - rapport vedr. formidlingsprojektet Enhver indvandring er et møde mellem kulturer. Indvandrere bringer en række traditioner og forventninger med sig, og de mødes af en kultur, en række

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Afrapportering af projektet Hvor kommer du fra?

Afrapportering af projektet Hvor kommer du fra? Afrapportering af projektet Hvor kommer du fra? J.nr. 2012-7.42.04-0024 1. Hvor kommer du fra? Indvandring og integration er emner, der kan være vanskelige at italesætte, dels fordi det er et emne, der

Læs mere

SKOLE tjenesten SKOLEÅRET 2014-2015 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN

SKOLE tjenesten SKOLEÅRET 2014-2015 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN SKOLE tjenesten SKOLEÅRET 2014-2015 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN Velkommen til Skoletjenesten Furesø Museer Indvandring, kulturmøder, flygtninge, madkultur, almueskolen, sagn og

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN FLYVESTATION VÆRLØSE SKOLEÅRET 2016-2017

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN FLYVESTATION VÆRLØSE SKOLEÅRET 2016-2017 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN FLYVESTATION VÆRLØSE SKOLEÅRET 2016-2017 Velkommen til Skoletjenesten Furesø Museer Indvandring, kulturmøder, flygtninge, almueskolen og Anden Verdenskrig er blot et lille udpluk

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

EFTERÅR 2008 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2008 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2008 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 30/9: Tirsdagsforedrag Barn i det Tredje Rige ved Gabriele Guldborg Hvordan var det at vokse op i Nazityskland? Hvordan mærkede man nazismen

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

* Fra 1795-1918 var der ikke nogen polsk stat. Polen var delt mellem Tyskland, Rusland og Østrig- Ungarn. Kap 5 11.08.2014

* Fra 1795-1918 var der ikke nogen polsk stat. Polen var delt mellem Tyskland, Rusland og Østrig- Ungarn. Kap 5 11.08.2014 A Indvandrere fra Polen Fra omkring 1870 til begyndelsen af 1914, hvor Første Verdenskrig startede, udvandrede mere end tre millioner polakker til Amerika. De udvandrede på grund af fattigdom, og fattigdommen

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE

2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE 2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE 5 Onsdage 5 Gode film BIO Huset byder velkommen til en ny filmsæson. Vi har igen udvalgt 5 gode film, som vi viser onsdag formiddage. Fra kl.09.45 serverer vi frisk kaffe/te

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. 2 efter hver del af historien. Disse kan drøftes i mindre grupper

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 12 JANUAR-JUNI 2013

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 12 JANUAR-JUNI 2013 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 12 JANUAR-JUNI 2013 Velkommen til Furesø Museer Furesø Museer er et statsanerkendt museum og det forpligter. Kulturstyrelsen har de sidste

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 18 JANUAR-JUNI 2016

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 18 JANUAR-JUNI 2016 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 18 JANUAR-JUNI 2016 Ind i historien - ud i byen - frem i verden Rigtig mange besøgende lægger vejen forbi Furesø Museer i løbet af et år.

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Hvad er det vi vil med projekt Grønland i Aalborg?

Hvad er det vi vil med projekt Grønland i Aalborg? 21. august 2009 Hvad er det vi vil med projekt Grønland i Aalborg? To hovedvinkler 1) Erhverv 2) Mennesker og kulturmøde Formål med projektet: Give et dækkende billede af Grønland i Aalborg, fordi det

Læs mere

BØRNEKULTUR NYT juni 2013

BØRNEKULTUR NYT juni 2013 BØRNEKULTUR NYT juni 2013 UNGE BØRN FAMILIER Kultur- og Fritidsafdelingen Levende Ungekultur - Levende Byrum Silkeborg Street Festival Lørdag den 24. august bliver en dag fyldt med overraskelser og anderledes

Læs mere

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn.

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. Pressemeddelelse Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. - En del af udstillingen er en golfbil produceret af Garia og designet af Poul

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

WHAT IS YOUR DREAM Konceptbeskrivelse 2015

WHAT IS YOUR DREAM Konceptbeskrivelse 2015 WHAT IS YOUR DREAM Konceptbeskrivelse 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Præsentation Indledning Budskab Formål Projektets indhold Projektets produkter Eksempel på udstilling i byrum Sociale og kulturelle aftryk

Læs mere

TV 2 Nyhedernes praktikanter i Hong Kong

TV 2 Nyhedernes praktikanter i Hong Kong TV 2 Nyhedernes praktikanter i Hong Kong I oktober rejste TV 2 Nyhedernes praktikanter til Hong Kong. Det første, der rammer én når man kommer til Hong Kong er en mur af fugtig varme, skæret fra neonskilte,

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK WORKSHOPS OG UNDERVISNING FOR UNGE I DK FOKUS PÅ KUNST OG KULTUR, KREATIVT SAMARBEJDE OG GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

FOREDRAG OM AT VÆRE UNG I EUROPA.

FOREDRAG OM AT VÆRE UNG I EUROPA. FOREDRAG OM AT VÆRE UNG I EUROPA. Med deres projekt Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD

SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD Film-i-Kufferten // 4-6-årige Børn i dagtilbud får nu med Film i Kufferten mulighed for at lave små tegnefilm vha. webcam og ipad. Der er plads til to grupper á

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

FOREDRAG OM AT VÆRE UNG I EUROPA.

FOREDRAG OM AT VÆRE UNG I EUROPA. FOREDRAG OM AT VÆRE UNG I EUROPA. Med deres projekt Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets

Læs mere

Kenneth Bøgh Andersen

Kenneth Bøgh Andersen Kenneth Bøgh Andersen Kenneth er født d. 29 november 1976, han blev født i Henne og nu bord han i Valby. Han er en dansk børne- og ungdomsforfatter. Hans første bog er Nidhugs Slaver. Han skrev den i 10

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 DANSK. 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 (Sæt kryds)

BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 DANSK. 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 (Sæt kryds) BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 DÅRLIG GOD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand"

Carl Bloch udstilling på BYU: The Master's Hand Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand" Oprettet: 4. januar 2011 Carl Bloch "Mesterens hånd" kunstudstilling åbner på Brigham Young University, Museum of Art Af Marianne Holman Udgivet: onsdag

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP På europas-lande.dk kan du gå på opdagelse i hele Europa. Du kan læse om alt fra natur og miljø til historie og politik. På sitet kan du også møde børn fra andre

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Kursus marts 2013 Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Bedømme billeder Foredrag om: William Egglestone Cindy Sherman Jeff Wall Andreas Gursky Trine Søndergård

Læs mere

Kulturhuset Brønden. 20. august 17. september. Det sker i Brøndby MEET TODAY S GLOBAL ART...

Kulturhuset Brønden. 20. august 17. september. Det sker i Brøndby MEET TODAY S GLOBAL ART... KULTURKALENDER AUGUST 2016 Det sker i Brøndby MEET TODAY S GLOBAL ART... 2016... en international udstilling, hvor kunstnere mødes med publikum gennem nutidig global kunst. Kulturhuset Brønden 20. august

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 14 JANUAR-JUNI 2014

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 14 JANUAR-JUNI 2014 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 14 JANUAR-JUNI 2014 Velkommen til Furesø Museer Foråret er på vej og rundt om hjørnet står museet klar til at byde velkommen til en ny sæson

Læs mere

Forår og snart påskeferie

Forår og snart påskeferie Forår og snart påskeferie Kalender for marts 2012 marts Aktiviteter Hver uge: Uge 9 27/2 Kunst projekt i kreativ 28/2 Kunst projekt i kreativ Lektiecafe 15.30-16.00 29/2 Kunst projekt i kreativ Lektiecafe

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Farvernes magi. - et formidlingsprojekt om mangfoldighed på J.F. Willumsens Museum

Farvernes magi. - et formidlingsprojekt om mangfoldighed på J.F. Willumsens Museum Farvernes magi - et formidlingsprojekt om mangfoldighed på J.F. Willumsens Museum Farvernes magi inspirationshæfte Redaktion: Annette Johansen, Anne Gregersen, Camilla Eva Autzen og Kristine Kristiansen

Læs mere

FESTUGEN PÅ KVINDEMUSEET

FESTUGEN PÅ KVINDEMUSEET Pressemeddelelse FESTUGEN PÅ KVINDEMUSEET DINNER PARTY YOGA KONCERT ØVRIGE AKTIVITETER I festugen er der også fest på Kvindemuseet. På de følgende tre sider findes information om alle arrangementerne.

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

Rå og helt anderledes..

Rå og helt anderledes.. Rå og helt anderledes... Rå og helt anderledes.. Den er rå og meget spændende. Rikke Glerup har netop åbnet sin salon Glykkenheimer i Bjerringbro, og hendes mål er at henvende sig til de kunder, der tør

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby et vikingeskibs rejse fra hav til grav Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby Vikingemuseet Ladby udstiller Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Omkring år 925 blev en

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere