IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012"

Transkript

1 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012

2 Velkommen til Immigrantmuseet I efteråret 2011 kunne man i Politiken læse, at kulturminister Uffe Elbæk savnede indvandrere i den danske museumsverden. Efter flere års arbejde er vi nu klar til at lancere Danmarks første immigrantmuseum. Den 27. januar 2012 åbner vi den nye permanente udstilling om indvandringens kulturhistorie, der får til huse i Farum. Den nye udstilling giver immigranterne en plads i historien. Det er historien om de mange mennesker, der gennem århundreder er vandret til Danmark enten for at arbejde eller i søgen efter sikkerhed, eventyr, kærlighed eller noget helt andet. Det er historien om mennesker, og det er historien om Danmark. Gennem de seneste 20 år er indvandring blevet et stadigt mere omdebatteret emne i Danmark ikke mindst på grund af den politiske debat og den intense mediedækning. Immigrantmuseet sætter nutidens debat i perspektiv bl.a. ved at føre indvandringen tilbage i tid og rundt i hele landet. Udstillingen har en national bredde og sætter de mange eksempler på lokal indvandring ind i en tematisk ramme. Det betyder, at overordnede rammer som love og regler forbindes gennem eksempler på indvandring på tværs af tid og geografi. At bevare historien Udstillingen er imidlertid kun en del af arbejdet med indvandringens kulturhistorie. Som ethvert andet statsanerkendt museum har Immigrantmuseet til opgave at opbygge og til stadighed supplere samlingen af genstande, billeder og viden, sådan at også indvandrernes historie kan fortælles til kommende generationer. Indsam lingen er særlig, dels fordi mange migranter ikke har medbragt mange ejendele og dels fordi de ikke nødvendigvis føler sig som hørende til dansk museumskultur. Oftest er de få genstande, der har taget rejsen med immigranterne, af så stor følelsesmæssig værdi, at de ikke som en selvfølge afleveres til et museum. Det nationale museum At beskæftige sig musealt med et nationalt emne afføder mange opgaver ikke mindst i forbindelse med at formidle til hele landet. Museets skoletjeneste vil i de kommende år løbende bliver udviklet, således at der på sigt kan tilbydes en bred vifte af tilbud til folkeskolen og de gymnasiale uddannelser. Ligeledes planlægges der også et udendørs museum for de mindste museumsgæster, hvor der kan formidles i børnehøjde. Samtidig er det vigtigt, at Immigrantmuseets viden ikke kun er forbeholdt de, der kommer forbi udstillingen i Farum, men at vi møder vores brugere der, hvor de er. Derfor har museet gennem de senere år rettet stor fokus på at formidle museet på internettet dels på Immigrantmuseets hjemmeside og dels i form af gennemførte projekter som Velkommen Her?, der undersøger integrationsidealer og indvandring gennem tre historiske eksempler. Samtidig har museet opnået stor erfaring med at formidle gennem sociale medier som Facebook og Youtube. 2

3 Et populært emne Indvandring er et populært emne både historisk og aktuelt. Museet arbejder da også ofte på tværs af tid. I foråret 2012 udkommer antropolog Pia Lund Poulsens bog om ægteskabsimmigration. Den omhandler en meget nutidig form for indvandring nemlig den, der foregår i tværkulturelle ægteskaber. Samtidig arbejder museet videre på de databaser om tildelte statsborgerskaber og arbejdsophold, som blev startet i 1990 erne. Databaserne, der bruges af ca personer om året, bl.a. til slægtsforskning, rummer nu mere end poster. Det enorme materiale er en unik kilde til indvandringen i slutningen af tallet og begyndelsen af 1900-tallet og giver navne til de mange tusinder ofte anonyme arbejdere, der kom til Danmark som alt fra roepiger til konkyliearbejdere. Danmark er ikke isoleret En vigtig del af Immigrantmuseets arbejde er også at samarbejde med resten af verden. Enhver indvandring er også en udvandring og netop indenfor migration giver europæiske og globale samarbejder god mening. Derfor samarbejder Immigrantmuseet med museer, arkiver og andre forskningsinstitutioner i Europa i arbejdet med at skaffe viden om indvandringen kulturhistorie. Hold øje med museets infotavle og website angående arrangementer. God læselyst og velkommen til Immigrantmuseet Cathrine Kyø Hermansen Museums- og arkivchef 3

4 ÅBNINGSWEEKEND DEN JANUAR 2012 Fredag 27. kl Sted Foyeren Officiel åbning af Immigrantmuseet Taler Indvielse Forfriskninger Fredag 27. kl. 11 Sted Avislæsesalen, Farum Bibliotek Forfatteren Stine Bitsch-Larsen gæster biblioteket i Farum Kulturhus for at fortælle om kartoffeltyskerne. Hun tager udgangspunkt i sin egen families historie, som hun har beskrevet i bogen På kongens befaling. Billetter kan købes på Farum Bibliotek. Fredag 27. kl. 12 fredag 3. februar Sted Farum Bibliotek Farum bibliotek udstiller bøger af immigrantforfattere samt bøger om immigration, mad fra hele verden, rejser m.m. Fredag 27. kl. 12 lør. d. 18. februar Sted Foyeren Den lettiskfødte fotograf, Peter Warna-Moors, udstiller fotos fra Indien. Fredag 27. kl. 12 Sted Immigrantmuseets indgangsparti Udstilling af immigrantportrætter lavet af 6. D på Lyngholmskolen Fredag 27. kl. 16 Sted Foyeren Tresafinado: Brasiliansk musik. Gruppen tager publikum med på en musikalsk rejse - fra den flimrende middagshede i Spanien over Amazonas frodige jungle til vore egne nordiske himmelstrøg. Repertoiret bygger bl.a. på den spanske og latinamerikanske musik, og der tegnes et farverigt billede af de to kontinenters brogede mangfoldighed. Lørdag d. 28. kl Sted Immigrantmuseet Lørdagsåbent på Immigrantmuseet med løbende rundvisninger kl , og Lørdag d. 28. kl. 11:30 Sted Foyeren Markando: Argentinsk musik. Gruppen fortolker danske sange og gamle folkeviser samt lyriske og lidenskabelige argentinske folkesange. Lørdag d. 28. kl. 15 Sted Grafen Film: Gå med fred Jamil. Gå med fred Jamil er en film om blodhævn og 1400 år gammelt nedarvet religiøst had mellem sunni- og shia-muslimer. Hovedpersonen Jamils mor bliver dræbt da han er lille og familien bor i Libanon. Sammen med sin far flygter han til København og vokser op til at blive noget af en rod. Da han tilfældigt opdager, at hans mors morder også befinder sig i København, beslutter han sig for at gøre regnskabet op og sætter på den måde en kædereaktion af død og ulykke i gang. Søndag 29. kl Sted Immigrantmuseet Søndagsåbent på Immigrantmuseet med løbende rundvisninger kl , og Adresse: Immigrantmuseet, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 4

5 200 års europæisk arbejdsmarked Af Susanne Krogh Jensen museumsinspektør Immigrantmuseet starter i 2012 et forskningsprojekt, der undersøger arbejdskraftindvandring til Danmark gennem 200 år, og migration på det europæiske arbejdsmarked siden midten af 1800-tallet. I 1880 rejste 28-årige Per Johan Petersson fra Sverige til Danmark, hvor han fik arbejde på Frederiksholm teglværk. Han var en af de tusinder af svenske arbejdere, der kom til Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet. Manglen på arbejdskraft i Danmark har gentagne gange i de sidste 200 år trukket udenlandsk arbejdskraft til landet. Immigrantmuseet undersøger i et kommende forskningsprojekt den udenlandske arbejdskrafts forhold i Danmark og på det europæiske arbejdsmarked siden midten af 1800-tallet. Historien gentager sig I slutningen af 1800-tallet kom mere end svenske arbejdere til Danmark, og i begyndelsen af 1900-tallet rejste polske landarbejdere til bl.a. Lolland og Falster for at arbejde i sukkerroemarkerne. I 1960 erne og 70 erne blev tyrkiske og jugoslaviske arbejdere ansat til industriarbejde, og i det 21. årh. fyldes arbejdsmarkedet bl.a. af østeuropæiske håndværkere og af forskere fra hele verden, der inviteres til Danmark. Hvert af disse fire eksempler på arbejdskraftmigration afspejler særlige historiske forhold, men samtidig forholder de sig også til overordnede spørgsmål, som hvordan arbejdskraften blev rekrutteret? Hvilke idealer for modtagelse af fremmed arbejdskraft, der spejles i lovgivning, kontrakter, indkvartering, arbejdsforhold osv.? Og hvilke motiver og holdninger arbejderne selv havde til det at arbejde i udlandet? Det er nogle af de spørgsmål Immigrantmuseets forskningsprojekt undersøger. Fire forskellige roller Et af formålene med projektet er at afdække afgørende historiske faktorer i de enkelte indvandrebølger. Et eksempel er statsmagtens rolle. I alle fire perioder har det danske arbejdsmarked manglet arbejdskraft men staten har spillet en forskellig rolle. De svenske arbejdere fik lov til at rejse ind i Danmark, såfremt de kunne forsørge sig kom mere end sven- I slutningen af 1800-tallet selv. Dette blev bestemt i ske arbejdere til Danmark. fremmedloven fra 1875, men ellers blandede staten sig ikke i, hvem der kom ind i landet. Indvandring var med andre ord et spørgsmål om forsørgelse. Efter udbruddet af 1. verdenskrig blev de polske arbejdere rekrutteret i henhold til kvoter, der blev forhandlet mellem den danske og først den østrigske, siden den polske, stat. Her blev rekrutteringen af arbejdskraft således til et bilateralt projekt. Fortsættes næste side... I september 2007 kørte en EU-støttet jobbus rundt i det nordøstlige Tyskland og i Polen. Her ses bussen på torvet i Gdansk. Foto: Immigrantmuseet. 5

6 ... Fortsat fra forrige side. I 1970 erne foregik rekrutteringen ved dispensationer søgt af arbejdsgiverne. Staten havde gennemført indvandrestop først i 1970 og siden i 1973, og statens rolle var derefter at begrænse indvandringen, også selvom arbejdsgiverne gang på gang i dispensationsansøgningerne påpegede, at de ikke kunne opretholde deres produktion uden arbejdskraft fra udlandet. I det 21. årh. er lempelige skatteregler for forskere og en jobbus, der i september 2007 rekrutterede bl.a. chauffører og sæsonarbejdere i Polen, eksempler på, hvordan staten indenfor bestemte brancher faciliterer ansættelse af udlændinge og rekrutterer arbejdskraft. Statens rolle i rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft har med andre ord spillet en rolle i alle fire historiske tilfælde men på forskellig måde. Statens rolle var derefter at begrænse indvandringen, også selvom arbejdsgiverne gang på gang i dispensationsansøgningerne påpegede, at de ikke kunne opretholde deres produktion uden arbejdskraft fra udlandet. Den europæiske vinkel Fordelingen af arbejdskraft i Europa er en vigtig faktor i arbejdsmigrationen gennem de sidste 200 år. Derfor undersøger Immigrantmuseet i samarbejde med en række europæiske forskningsinstitutioner eksempler på arbejdsmigration i Europa siden midten af 1800-tallet bl.a. med fokus på fordelingen af arbejdskraft og afsmitning fra land til land i forhold til håndteringen af de tilrejsende arbejdere. For eksempel bragte opsynsmænd, de såkaldte aufsehere, polske arbejdere til både mine- og landarbejde i Tyskland i slutningen af 1800-tallet. Aufsehersystemet blev efterfølgende også indført til at rekruttere landarbejdere til danske sukkerroemarker. De europæiske eksempler giver mulighed for at undersøge betydningen af forskellige statskonstruktioner og vandringsmønstre. Lande som Polen og Italien er f.eks. både udvandre- og indvandrelande, og nyere stater som Italien og Tyskland rummer muligvis andre idealer for f.eks. integration af arbejdsindvandrere i forhold til ældre stater som Danmark. Det er nogle af de spørgsmål, projektet undersøger. I 1960 erne og 70 erne beskæftigede bl.a. køleskabsfabrikken Atlas og skibsværftet B&W tyrkiske og jugoslaviske arbejdere. Foto: Uwe Bødevadt. 6

7 Cirkus Madigan Af Bjarne Birkbak arkivar Alle kender historien om cirkusprinsessen, Elvira Madigan, og løjtnant Sixten Sparre og deres ulykkelige kærlighed, som endte med selvmord i Nørreskoven på Tåsinge. De færreste er imidlertid opmærksomme på, at historien faktisk har bund i virkeligheden, og at man i Immigrantmuseets indvandrerdatabaser kan finde oplysninger om Cirkus Madigan og indirekte også Elvira. Søger man i erhverv på cirkus er man heldig at få en række af Cirkus Madigans udenlandske ansatte: En akrobat ved navn Mattizek, en hestedressør Hausenfelder, en berider James Madigan sandsynligvis Johns bror en elektriker Tappert, en gymnastiker Pink og Elviras søster Gisella, der betegnes som henholdsvis kunstnerinde og linedanserinde. Den brogede forsamling kunne tælle fødelande som Sverige, Østrig, Tyskland og USA. Man må formode, at Cirkus Madigan var blevet hårdt ramt, idet Svendborg Avis i forbindelse med sin dækning af den tragiske hændelse i Nørreskoven, hvor Elvira og Sixten var fundet døde, kunne berette, at Elviras stedsøster, Gisella, et par år forinden var flygtet med en anden artist til Amerika. Elvira Madigan var linedanserinde i Cirkus Madigan, hvor hun optrådte med sin stedsøster, Gisella. Sammen udgjorde de søstrene Madigan, som bl.a. i 1886 optrådte for kong Christian IX. Elviras borgerlige navn var Hedvig Jensen. Hun var født i Flensborg i 1867 af en norsk mor og dansk far. Forældrene var begge cirkusartister, og allerede i en alder af fem år begyndte datteren at optræde. Elviras borgerlige navn var Hedvig Jensen. Hun var født i Flensborg i 1867 af en norsk mor og dansk far. Hendes far døde, mens hun var lille, og moderen mødte en artist ved navn John Madigan, som hun senere giftede sig med. Sammen startede de Cirkus Madigan, som John Madigan var direktør for og hvor Søstrene Madigan var en stor attraktion. Linedanser tog flugten til Amerika Søger man i databasen over arbejdsindvandrere på navnet Madigan, vil man se, at Cirkus Madigan har været på besøg i 1887 i såvel Nakskov som Maribo, og at cirkusdirektør John Madigan ankommer med hustru og barn, altså Elvira. Elvira Madigan, hvis borgelige navn var Hedvig Jensen, er her fotograferet med det guldkors, som hun fik af Christian IX, efter at hun og søsteren Gisella i 1886 havde optrådt for kongen i Tivoli. Guldkorset var blandt de få ejendele, som fandtes efterladt på Hotel Svendborg efter hendes og Sixtens død i Immigrantmuseets indvandrerdatabaser indeholder følgende antal poster: Arbejdsophold: Indfødsret: Udviste:

8 Drømme om en bedre fremtid Af Louise Lindberg Poulsen projektmedarbejder En ny web-udstilling på Immigrantmuseets hjemmeside handler om, hvordan en gruppe thailandske migranter, der arbejder i en thai take-away i København, forsøger at forbedre deres muligheder for fremtiden. I praksis er der ikke mange af de arbejdende i køkkenet, der har en videregående uddannelse, men det har mange af deres tilbageværende slægtninge. Tydeligt er det dog, at uddannelse og arbejde er vigtige strategier, når det handler om at sikre egne og fremtidige generationers livsvilkår. Hvordan det gør sig gældende for gruppen af thailandske migranter, kan du snart læse meget mere om på Immigrantmuseets hjemmeside. Den dag jeg skulle rejse fra Thailand, fik jeg 100 thai baht (18 kr.) af min far. Det var mange penge, jeg havde aldrig haft så mange før. Men jeg har aldrig brugt den pengeseddel, den hænger stadig på min væg som et minde. ( ) Da jeg var færdig med min uddannelse ( ) og fik min første løn, sendte jeg 500 kroner til min far. Den dag jeg skulle rejse fra Thailand, fik jeg 100 thai baht (18 kr.) af min far. Sådan fortæller Dream om sin rejse til Danmark, der har givet hende nye muligheder, men som også har forbedret hendes families fremtidige vilkår. Pengeoverførsler, såkaldte remitter, mellem tilbageværende slægtninge og slægtninge og migranter har stor betydning for de arbejdende i take-away køkkenet, og i mange tilfælde bliver pengene investeret i uddannelse på thailandske universiteter eller i små familievirksomheder det er altså penge som kan ændre familiens livsvilkår. Ofte ofres meget derfor: Hver gang min mor i Danmark tjente en krone, så tænkte hun på, hvor meget den var værd i Thailand. Derfor sendte hun næsten det hele til familie. Det var rigtig hårdt... Chancerne for succes Forestillingen blandt de thailandske migranter er, at migration medfører nye muligheder for at forbedre chancerne for social og økonomisk succes, for eksempel ved at få adgang til uddannelse og nye jobmuligheder. En tilværelse i henholdsvis Thailand og Danmark repræsenterer for de thailandske migranter forskellige muligheder. 32 årige Gin fortæller, at der er store forskelle på Danmark og Thailand: I Thailand, hvis du har en europæisk uddannelse ( ), så kan du blive ansat som leder i alle de store virksomheder I Danmark boede der pr. 1. januar indvandrere med thailandsk oprindelse. Gruppen af thailandske migranter er i løbet af de senere år blevet større, og langt størstedelen af gruppen består af kvinder. Kilde: Danmarks Statistik 8

9 Da skrald blev kunst Af Stine B. E. Kjærgaard praktikant, stud. cand. i Historie & Kultur- & Sprogmødestudier, RUC Hvordan engagerer man en 6. klasse til at reflektere over miljøog indvandringsspørgsmål? Det spørgsmål gav Immigrantmuseet et bud på, da museet i samarbejde med kunstner og immigrant Amir Zainorin i efteråret afholdt en kunstworkshop på Lyngholmskolen. Udstyret med kasserede immigrantrapporter og undervisningsmateriale til indvandrere fik eleverne til opgave at skabe et portræt af en immigrant efter eget valg. Portræt af klassekammerat. Collage af Lucas, 6D Lyngholmskolen. Amir Zainorin startede kunstworkshoppen med at fortælle om sin egen baggrund som malaysisk immigrant i Danmark, og om sin kunst. En elev arbejder på et portræt. Foto: Immigrantmuseet. Amir har, i sin kunst, fokus på at udfordre folks traditionelle opfattelser af religion og identitet i forhold til globalisering. Med dette projekt fik han en særlig mulighed for at kombinere sin store interesse for kunst, og samtidig starte en debat og åbne skoleelevers øjne for stereotyper og problemer med opfattelsen af indvandrere. Derudover lærte han eleverne om genbrug, som han sagde: This was garbage, but now it becomes art. Immigrantmuseet støtter projektet økonomisk og med personale til workshoppen. Kronprinsesse og kirkeminister Det var en meget entusiastisk 6. klasse, der over to uger arbejdede med portrætterne som del af et tværfagligt forløb i engelsk, dansk og billedkunst i forbindelse med undervisning i lov og ret. Der blev lavet portrætter af kronprinsesse Mary, Burhan G, Manu Sareen, bekendte, familiemedlemmer, skolekammerater og eleverne selv. Collagerne satte gang i den kreative proces, men også i en diskussion om hvem indvandrere er og hvornår man er racist. Collagerne satte gang i den kreative proces, men også i en diskussion om hvem indvandrere er og hvornår man er racist. Indvandrerspørgsmålet har gennem mange år haft en fremtrædende rolle i medierne såvel som på den politiske dagsorden. Gennem arbejdet med portrætterne fik eleverne nye perspektiver på, hvad det vil sige at være indvandrer, idet det kom frem, at f.eks. kronprinsesse Mary, en lærerinde og en polsk skolekammerat også er indvandrere. En elev valgte at portrættere sig selv som indvandrer, idet han konkluderede, at han med en svensk bedstefar selv var 3. generationsindvandrer. En anden elev kom frem til, at indvandrere ikke behøver at se anderledes ud end etniske danske, og at hans forældres amerikanske ven også er indvandrer. Målet med workshoppen blev dermed opfyldt, og stereotyper blev udfordret. Med udgangspunkt i et billede, han selv har skabt af en af de mest kendte indvandrere, kronprinsesse Mary, fortalte han eleverne på Lyngholmskolen om, hvordan man laver en collage og hvilke udtryk, man kan skabe, når man arbejder med genbrugsmaterialer. Baggrundsbillede: Portræt af Prinsesse Marie. Collage af Fatima, 6D Lyngholmskolen. 9 Skoleelevernes portrætter udstilles ved åbningen af Immigrantmuseet den 27. januar 2012.

10 Immigrant Image Archive Af Freja Gry Børsting museumsinspektør Når Immigrantmuseet slår dørene op til den nye permanente udstilling, åbnes samtidig museets første særudstilling. Udstillingen er skabt i samarbejde med Immigrant Image Archive og rummer billeder og film fra immigranters rejse til og liv i Danmark. Immigrant Image Archive blev etableret i 2007 af kunstnere fra Chamber of Public Secrets som et uafhængigt non-profit kunstprojekt, der fokuserer på de visuelle aspekter af immigration. Arkivet indsamler og bevarer fotografier, lydoptagelser og videofilm om immigranter i Danmark og det øvrige Skandinavien. Formålet er at opbygge et visuelt dokumentationscenter for immigrationen efter Anden Verdenskrig og frem til i dag. Arkivet indeholder udelukkende billeder, lydoptagelser og videoer optaget af immigranterne selv eller deres venner og bekendte, som derved er med Billede fra Farouk Al Haffars rejse til at forme og fortælle deres egne historier, frem for at overlade fortællin- i bil fra Beirut til København i 1960 erne. gen til andre. Udstillingen indeholder også film omhandlende identitet og hvad det betyder at bosætte sig et andet sted end der, hvor man er født og opvokset. Alt udstillingsmaterialet kommer fra Immigrant Image Archives elektroniske billeddatabase, som danner udgangspunkt for offentlig formidling i form af udstillinger, foredrag, publikationer og elektroniske præsentationer. Arkivet indeholder udelukkende billeder, lydoptagelser og videoer optaget af immigranterne selv eller deres venner og bekendte. Den første arabiske grønthandler i København De billeder, der udstilles i Immigrantmuseets særudstillingslokale, viser scener fra rejser og hverdagsliv og har bl.a. kærlighed og venskab som tema. På et billede ses den første arabiske grønthandler, der åbnede i København. Et andet viser en komsammen i en libanesisk forening og andre igen viser kulturmøder imellem immigranter og danskere. Immigrant Image Archive kan besøges på 10

11 Følg os på Facebook Af Freja Gry Børsting museumsinspektør Sociale medier som Youtube og Facebook er en ny og fremstormende del af museumsarbejdet. Hvad enten museet skal have hjælp til at indsamle historier, fortælle om arrangementer eller indgå i en dialog med brugerne om et emne, der er relevant for museets arbejde. Immigrantmuseets Facebook-side har på nuværende tidspunkt over 500 medlemmer. Det betyder, at museet på ethvert givet tidspunkt kan sende information om arrangementer, videoer, lydfiler, billeder etc. direkte til disse medlemmer. Museet leverer på denne måde dagligt små informative indslag om immigration til Danmark gennem tiden. Museet vil også i fremtiden bruge Youtube som en kanal for indvandringens mange historier. Det interessante ved sociale medier som Facebook kun envejs. Det interessante ved Men kommunikationen er ikke og Youtube er nemlig, at sociale medier som Facebook de er præcis dét: Sociale. og Youtube er nemlig, at de er præcis dét: Sociale. Når museet sender en pressemeddelelse ud til en avis, er det sjældent der kommer feedback fra de læsere, der ser pressemeddelelsen i avisen. På Facebook derimod, har medlemmerne af museets gruppe mulighed for hele døgnet at kommentere på nye tiltag, komme med forslag til arrangementer, sende spørgsmål, dele historier etc. Vi møder brugerne på nettet Youtube og Facebook er de to mediekanaler, der ubetinget trækker flest besøg på internettet. Alene i Danmark har mere end 2,8 millioner mennesker en Facebookprofil og på verdensplan vises der hver dag over 100 millioner videoklip på Youtube. modsatte, nemlig en enestående mulighed for at have direkte og meningsfuld kontakt med vores brugere og ikke kun de brugere, der fysisk besøger museet, men også dem, der befinder sig i andre dele af landet og i udlandet. Efter museets åbning d. 27. januar kan man hver uge på museets Facebookside læse en lille historie om en genstand fra museets samling og i øvrigt følge med i museets hverdag og specialarrangementer via billeder, videoklip og lydfiler. Følg os på Facebook! Nogle ville måske kalde Facebook og Youtube for del af en overfladisk zapper-kultur, men for Immigrantmuseet er disse medier det stik Find Immigrantmuseet på Facebook ved at søge på Immigrantmuseet 11

12 Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Adresser på udstillingssteder: Mosegaarden Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse Åbent tirsdag - fredag kl , søndag kl Lukket søndage i juli. Købmandsmuseet Cornelen Stavnsholtvej 186, 3520 Farum Åbent første og sidste søndag i måneden. Lukket januar, juli og august. Immigrantmuseet Stavnsholtvej 3, 3520 Farum For åbningstider, se Adresse på arkiver: Furesø Arkiver Lokalarkiv, læsesal og stadsarkiv Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Åbent mandag - torsdag kl (Læsesalen kun med ekspedition til kl. 15) Administration: Kulturhuset Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Tlf Furesø Museer Nyt udkommer 2 gange årligt. Redaktion: Cathrine Kyø Hermansen (ansv.) og Ellen Elisabeth Jensen Redaktionen er afsluttet 10. december Næste nr. udkommer juli Design, sats, tryk og produktion: Bendt Wikke Marketing A/S Oplag: stk. ISSN

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 12 JANUAR-JUNI 2013

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 12 JANUAR-JUNI 2013 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 12 JANUAR-JUNI 2013 Velkommen til Furesø Museer Furesø Museer er et statsanerkendt museum og det forpligter. Kulturstyrelsen har de sidste

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014 Velkommen til Furesø Museer Velkommen til et program der bærer præg af, at vi på museet tror på, at vi gennem den personlige

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

13 JULI-DECEMBER 2013

13 JULI-DECEMBER 2013 13 JULI-DECEMBER 2013 Simon Sheffield Født: 25. december 1856 Fødested: New Bern, North Carolina Udvist fra: København i 1900 og 15. maj 1916 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET

Læs mere

LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER

LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER Henning Larsen Architects LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER kend din by - kend din slægt FORÅR 2015 januar - marts JANUAR Slægtsforskning workshop for begyndere Torsdag 15. januar, kl. 15.00-17.00 Ved du

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

08 NOVEMBER 2010 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET

08 NOVEMBER 2010 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET 08 NOVEMBER 2010 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET Velkommen til Furesø Museer En betænksom museumsgæst kom for nylig forbi museet med en lettere

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn.

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. Pressemeddelelse Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. - En del af udstillingen er en golfbil produceret af Garia og designet af Poul

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK WORKSHOPS OG UNDERVISNING FOR UNGE I DK FOKUS PÅ KUNST OG KULTUR, KREATIVT SAMARBEJDE OG GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

09 MAJ-DECEMBER 2011 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET

09 MAJ-DECEMBER 2011 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET 09 MAJ-DECEMBER 2011 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET Velkommen til Furesø Museer Foråret er på sit højeste, al ting springer ud og vi trækker ud

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Fascisme Racisme Egoisme Religion Had Krig Fred Kærlighed Adskillelse Fællesskab Samfund

Fascisme Racisme Egoisme Religion Had Krig Fred Kærlighed Adskillelse Fællesskab Samfund 2 0 1 4 FUNDAMENTALISME Fascisme Racisme Egoisme Religion Had Krig Fred Kærlighed Adskillelse Fællesskab Samfund U g e 2 5 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP På europas-lande.dk kan du gå på opdagelse i hele Europa. Du kan læse om alt fra natur og miljø til historie og politik. På sitet kan du også møde børn fra andre

Læs mere

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolemateriale Historien i udstillingen begynder blandt grundtvigsk sindede danske udvandrere i 1870erne og slutter blandt grundtvigsk sindede

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE

2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE 2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE 5 Onsdage 5 Gode film BIO Huset byder velkommen til en ny filmsæson. Vi har igen udvalgt 5 gode film, som vi viser onsdag formiddage. Fra kl.09.45 serverer vi frisk kaffe/te

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage.

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage. NYHEDSBREV NR. 11, 6. juni 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Fascinerende indblik i en meget speciel virksomhed side 2 Vi blev 268 færre i 2011 side 3 Boligmarkedet stadig tungt

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Hjælp jeg skal skrive projektopgave!

Hjælp jeg skal skrive projektopgave! Hjælp jeg skal skrive projektopgave! Hvor finder jeg materialer og oplysninger hvis de overhovedet findes? NAVN KLASSE Hjælp - jeg skal skrive projektopgave! Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Tips til Model og Fotograf

Tips til Model og Fotograf Tips til Model og Fotograf af Signe Mørkeberg Sjøstrøm Tips til modeller MÅL For at kunne leve som fashion model i Danmark, er der desværre nogle kropsmål man skal kunne leve op til. Det betyder IKKE,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Undersøgelse af national identitet og tilknytning til hjemlandet Danmark hos eksildanskere i Sverige.

Undersøgelse af national identitet og tilknytning til hjemlandet Danmark hos eksildanskere i Sverige. Undersøgelse af national identitet og tilknytning til hjemlandet hos eksildanskere i. Undersøgelsen er foretaget i perioden efterår 29 - sommer 2 på Ægteskab uden Grænsers hjemmeside. Tak til alle, der

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA

FOREDRAG - VORES EUROPA FOREDRAG - VORES EUROPA Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets Charlemagne

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk International Migration Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/migr_outlook-2012-en International Migration Outlook 2012 Sammendrag på dansk Opbremsningen i migrationen til OECD-landene

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Følg med os ned i det underjordiske Generel information om vores ture

Følg med os ned i det underjordiske Generel information om vores ture Følg med os ned i det underjordiske Generel information om vores ture Oplev berliner byhistorie fra et usædvanligt perspektiv! Berliner Unterwelten e.v. har siden 1999 tilbudt regelmæssige ture igennem

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere