Indhold. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12"

Transkript

1 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 2 Indhold Hvad er der i kassen? 3 Din Caresse Alert tryghedstelefon 4 Installationsråd - for din sikkerhed 5 Hurtig startsguide 6 Tilslutning af kabel og adapter 6 Test 7 Vægmontering 7 Anvendelse af Caresse Alert tryghedstelefon 8 Funktionsforklaring 12 Inaktiv 12 Indbrud (Tænd/Sluk/Inddeling af områder)12 Personlige alarmmodtagere 13 Håndsender 13 Telecare sensorer 14 Hjælp og rådgivning 15 Teknisk information 16 Sådan udsendes et alarmopkald 8 Annullering af alarmopkald. 8 Justering af volumen 8 Brug af funktionsknappen 8 For yderlige information om din tryghedstelefon, kontakt din forhandler. Svarsfunktion med den 9 personlige sender Status på alarmopkaldt 10 2

2 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 3 Hvad er der i kassen? Når du åbner for kassen første gang, kontroller at følgende findes: Caresse Alert tryghedstelefon Håndsender Mulige måder at bære senderen på Halssnor Armbånd Ledninger og adapter a Telefonledning b Telefonadapter c Netadapter (3 meters kabel) (3 meters kabel) Hvis nogen af ovenstående dele mangler, kontakt din forhandler. 3

3 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 4 Din Caresse Alert tryghedstelefon Forside Lysdiodeindikeringer (Rød/Gul) Lysdiodeindikeringer (Grøn) Fortrydelsesknap (Grøn) Højtalere Funktionsknap (Blå) Alarmknap (Rød) Bagside Hul til vægmontering Antenne Batterilåg Højtalere: kontrol af volumen 1 3 Programmerings tastatur Mikrofon Gummifødder x 4 AUX -Tilslutning af tilbehør Bagende Tilslutning af telefonadapter AC- Tilslutning af netadapter LINE Tilslutning af telefonledning 4

4 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 5 Installationsvejledning - For din sikkerhed VIGTIGT - For at sikre at telefonen virker optimalt, også når andre telefoner er i brug eller et telefonrør ikke er lagt på, tilslut enheden til det første telefonstik i boligen og tilslut eventuelle andre telefoner derefter (Se nedenfor for en mere detaljeret instruktion). rmknap (Rød) Alt udstyr som kobles til telefonerne SKAL tilsluttes således: Ekstra telefoner/bokse/modem/tv bokse Alle andre telefoner i hjemmet SKAL tilsluttes direkte til stikket i tryghedstelefonen, som er mærket for at sikre at tryghedstelefonen kan at afbryde ekstratelefoner, når en alarm udsendes. Det er muligt, at der er behov for en multiadapter, når der skal kobles mere end en telefon til (multiadapter følger ikke med ved levering). Trådløs telefon Forsikrer dig om at basen, som er koblet til alle aktive bærbare telefoner, er installeret direkte til tryghedstelefonen som beskrevet herover. Bredbånd Kontroller at der bruges et ADSL-filter af god kvalitet. Kontakt din forhandler hvis der ønskes yderligere oplysninger. Ja Tryghedstelefonen skal hele tiden være tilsluttet en strømforsyning. ende f telefonledning Tilslut enheden til det første telefonstik i boligen og tilslut eventuelle andre telefoner derefter, for at sikre dig, at tryghedstelefonen virker optimalt, også når andre telefoner er i brug, eller et telefonrør ikke er lagt på Kontakt din forhandler med det samme, hvis lysdioden på din håndsender signalerer at status på batteriet er lavt (se side 10 for yderligere). Nej Tryghedstelefonen må ikke komme i kontakt med vand eller anden væske. Tilslut ikke andre ledninger, kabler eller udrustning end de som leveres med tryghedstelefonen. 5

5 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 6 Kom hurtigt i gang VIGTIGT for at tryghedstelefonen skal fungere, skal den programmeres korrekt til en central alarmmodtagning eller en personlig alarmmodtager. Kontakt venligst din lokale forhandler, hvis du er i tvivl om, om din tryghedstelefon er korrekt programmeret. Trin 1 Tilslutning af kabler og adaptere Når batteriet er sat i, følg da nedenstående guide for at tilslutte ledningerne korrekt til tryghedstelefonen. A Isæt telefonledningen a i den kontakt på tryghedstelefonen som der står LINE på. Sæt den derefter i det første telefonstik med hjælp af telefon adapteren b. B Tilslut alle telefoner og nødvendigt udstyr til tryghedstelefonen hvor der står '. Ved behov kan der bruges et multistik (følger ikke med). For flere detaljer se side 6. C Tilslut net adapteren c i tryghedstelefonens kontakt hvor der står AC og tilslut derefter strømforsyningen. Husk at sikre dig at strømmen er sat til. D Juster højtalervolumen ved behov (se side 8 for mere information). 6

6 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 7 Trin 2 - Test Tryk på den røde knap på tryghedstelefonen for at sikre at der går et kald igennem til vagtcentralen eller personale. Husk også at afprøve håndsenderen ved at trykke på denne og sikre sig at tryghedstelefonen kalder op. I denne forbindelse skal håndsenderen afprøves flere steder i boligen for at teste om rækkevidden er i orden. Trin 3 Installation af flere personlige håndsendere eller tilbehør For yderligere information om hvorledes der installeres flere enheder se side 13. Kontakt din leverandør hvis du har brug for mere information om, hvordan tilbehør installeres til din tryghedstelefon. Trin 4 Klar til brug Når tryghedstelefonen ved test viser et positivt resultat, er enheden klar til brug. Væg montering Bestem dig for hvor du vil placere din tryghedstelefon. Husk at placeringen skal være indenfor en radius af 2 meter fra strømforsyningen og det første telefonstik. Bor 2 huller 149 mm fra hinanden, skru skruerne sikkert i og hæng derefter tryghedstelefonen op på skruerne i dertil udformede huller. 7

7 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 8 Anvendelse af Caresse Alert tryghedstelefon Sådan udsendes et alarmopkald Tryk på den røde knap på din håndsender eller den røde alarmknap på tryghedstelefonen. Annullering af alarmopkald Hvis du ved en fejltagelse trykker på alarmen, vent i 5 sekunder (efter den oprindelige alarmknap er aktiveret) og tryk på den grønne fortrydelsesknap. Denne indbyggede forsinkelsesfunktion er til for at forhindre, at en alarm fortrydes fejlagtigt. Alarmopkald, som udsendes fra den håndsenderen, kan afbrydes med det samme ved at trykke på den grønne annulleringsknap. Justering af højtalervolumen Tryghedstelefonen har fire niveauer på højtaler volumen, som kan justeres med hjælp af programmeringstastaturet. Højere volumen tryk på tast 3 3 og en tone vil høres i 10 sekunder. Gentast 3 3 indtil den ønskede volumen er opnået. 1 1 Sænk volumen Tast 1 og en tone vil høres i 10 sekunder. Gentast 1 indtil den ønskede volumen er opnået. 8 Tast P P inden tonen holder op med at lyde for at gemme den nye indstilling af volumen.

8 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 9 ghedstelefon Brug af funktionsknappen Tryghedstelefonen har en blå funktionsknap som kan programmers til forskellige funktioner. For yderligere information, se forklaring af funktionerne på side 12 og 13. Svarfunktion med håndsenderen Din håndsender kan bruges til at besvare indkommende telefonopkald ved at trykke på den røde knap mens tryghedstelefonen eller en tilsluttet telefon ringer op. Når der er trykket på knappen, kan tryghedstelefonen besvare opkald, og du kan tale til og høre personen som ringer, ved hjælp af tryghedstelefonen som hånd fri telefon. VIGTIGT denne funktion skal aktiveres, før den kan bruges. Kontakt venligst din forhandler, hvis du ønsker at aktivere denne funktion. Skift mellem brug af hånd fri og telefonrør Hvis du ønsker at skifte et hånd fri opkald til en telefonsamtale med telefonrør, løft da telefonrøret som ved et almindeligt telefonopkald. Når du ligger røret på afsluttes opkaldet. For at afslutte et hånd fri opkald, tryk på din håndsender. 9

9 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 10 STATUS PÅ ALARMOPKALD Telefonlinjeovervågning Hvis telefonlinjen er afkoblet, eller røret ikke er lagt på, vil tryghedstelefonen meddele dette efter 1 minut med signalet: Telefon linien er afbrudt. Denne advarsel vil gentages hver 30. sekund, indtil telefonlinjen er aktiv igen. Genopret telefonforbindelsen for at slukke for alarmen, Hvis telefonforbindelsen er tilsluttet rigtigt og advarslen stadig gentages, tryk på den grønne fortrydelsesknap. Hvis advarslen fortsætter, skal du kontakte det telefonselskab, som er ansvarligt for din telefonlinje. Overvågning af strømforsyningsfejl Hvis der opstår strømforsyningsfejl, vil tryghedstelefonen fortsætte med at virke med hjælp af reservebatteriet. Lysdioden blinker grøn hver 4. sekund (se afsnittet Hvad signalerer lysedioderne?). Enheden vil også udsende signalet: Der er ingen strøm på tryghedstelefonen. Denne advarsel gentages hver 5. minut. Advarslen stopper når strømforsyningen genetableres. 10 Hvis strømafbrydelsen fortsætter i mere end en time, vil telefonen automatisk ringe op til den centrale alarmmodtagning. Samtaler til den centrale alarmmodtager gentages hver fjerde time, indtil strømmen er tilbage. Batteriet kan forsyne enheden med strøm i 30 timer.

10 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 11 Hvad signalerer lysdioderne? To lysdioder på tryghedstelefonen afgiver information om status ud fra følgende: Lysediode Grøn lysediode lyser Grøn lysediode blinker (hver 4 sekund) Grøn lysediode blinker (hver sekund) Rød lysediode blinker (2 ganger per sekund) Rød lysediode lyser Rød lysediode blinker (3 gange hver sekund) Gul lysediode lyser Gul lysediode slukket Gul lysediode blinker (hver 4. sekund) Gul lysediode blinker (2 ganger hver sekund) Samtlige lysedioder er slukkede Status for Tryghedstelefon Normal Normal batteridreven status (strømforsyning slukket) Alarm Telefonlinen er koblet fra Telefonlinjen i brug Opringning til enheden Borte status på funktionsknappen Hjemmestatus på funktionsknappen Lavt strømniveau på batteriet Indbrud / slut på tidsperiode Enheden er slukket (hvis strømforsyningen er slået til og enheden er slået til kan det betyde at enheden kan være i stykker) Lysedioden på din håndsender Når der trykkes på den røde knap på din håndsender, vil lysdioden lyse. Dette signalerer, at der er blevet trykket på knappen. Hvis lysedioden blinker, når der er trykket på den, er det et signal om, at din håndsenders batteriniveau er lavt, og batteriet skal skiftes. Kontakt din leverandør snarest, hvis der udsendes et signal om, at batteriniveauet er lavt. 11

11 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 12 FUNKTIONS FORKLARING 12 VIGTIGT - Det kræver ekstra tilbehør og sensorer, hvis funktionerne inaktivitets overvågning og indbruds overvågning skal benyttes. Disse er måske ikke sat i din Caresse Alert tryghedstelefon, kontakt derfor din leverandør for videre detaljer om disse funktioner. Kontakt også din forhandler hvis du er usikker på, hvordan den blå funktionstast er programmeret. Inaktivitets overvågning Tryghedstelefonen overvåger bevægelser i huset og udsender et alarmopkald til tryghedscentralen, hvis der ikke registreres nogen bevægelser i et bestemt tidsrum. For at undgå at der sendes fejlagtige opkald til tryghedscentralen, skal inaktivitetsovervågningen deaktiveres, inden du forlader boligen. Aktivere (status hjemme) - tryk på den blå funktionsknap (den gule lysediode slukkes) Deaktiver (status hjemmefra) - tryk på den blå funktionsknap (den gule lysediode tændes) Indbrudsovervågning Tryghedstelefonen kan bruges som en enkel indbrudsalarm, denne meddeler tryghedscentralen eller en privat alarmmodtager om, at der er ubudne gæster i boligen. Tænd indbrudsalarm (status hjemmefra) når du forlader hjemmet, skal du tænde indbrudsalarmen ved at trykke på den blå knap én gang. Enheden udsender da en exit-lyd og den gule lysediode tændes. Inden exit-lyden afslutter skal du have forladt hjemmet og låst døren (efter ca. 30 sekunder). Sluk indbrudsalarm (status hjemme) Når du kommer hjem, afgiver enheden en lyd, entry. Du slukker for indbrudsalarmen, mens denne lyd udsendes ved at: Trykke på den blå funktionsknap én gang og derefter at trykke på din håndsender umiddelbart derefter. Når indbrudsalarmen er slukket vil signalerne stoppe og lysedioden slukkes. Område indstillinger - Hvis du bor i et hus med soveværelse på første sal, er der mulighed for at have indbrudsalarmen tændt i stuen om natten, mens du kan bevæge dig frit på overetagen, uden at alarmen går i gang. Dette indstilles således: -

12 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 13 Inden du går i seng ovenpå, tryk på den blå funktionsknap på din tryghedstelefon og hold den inde. Mens den blå knap holdes inde, tryk og slip den grønne aflysningsknap. Slip til sidst den blå funktionsknap. Nu har du tændt for indbrudsalarmen på den nederste etage. Den gule lysediode vil tændes og din tryghedstelefon vil afgive exit lyde. Når du hører disse toner, skal du gå ovenpå, inden de stopper. Hvis du har tændt område indstillinger for indbrudsalarmen, er det vigtigt at slukke for denne funktion, så snart du går ned på den nederste etage om natten eller morgenen. Dette gøres ved at slukke for den med den egen valgte metode, for at undgå at der bliver udsendt en falsk indbrudslarm. Indbrudsalarmens funktioner og inaktivitets overvågning Hvis din tryghedstelefon er sat til inaktivitets overvågning og bruges som indbrudsalarm, vil inaktivitetsovervågningen automatisk ophæves, så snart indbrudsalarmen aktiveres. Når indbrudsalarmen er slukket igen, vil inaktivitetsovervågningen genstarte. Personlige alarmmodtagere Tryghedstelefonen kan foretage alarmopkald til en personlig alarmmodtager (eksempelvis en slægtning eller familiemedlem) inden opkaldet bliver omstillet til tryghedscentralen. For at aktivere denne funktion kontakt da tryghedscentralen Håndsenderen Vandresistent Op til 50m almindelig rækkevidde for radio Automatisk indikering af lavt batteriniveau OBS: Håndsenderen sender automatisk en besked til tryghedscentralen når batteriniveauet er lavt. Installere en håndsender til tryghedstelefonen For at installere en håndsender tryk på følgende taster på tastaturet: P R P Tryk og hold håndsenderens knap inde indtil der udsendes 3 toner. Lysedioden på håndsenderen lyser nu i 3 sekunder. OBS: Et lavt pip signalerer at håndsenderen allerede er registreret i enheden eller at det maksimale antal håndsendere allerede er registreret. Et lavt pip vil også kunne høres hvis der ikke er modtaget nogen radiooverførsel indenfor ti sekunder. Hvis det forholder sig således, gentag processen som beskrevet ovenfor. 13

13 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 14 TILBEHØR OG TELECARE SENSORER Hvad er Tilbehør? Tilbehør består af forskellige sensorer, som er koblet til tryghedstelefonen og placerede rundt omkring i boligen. Sensorerne giver mere tryghed ved at overvåge for miljøfarer såsom oversvømmelse og brand, såvel som personlige risikoer som fald. Så snart sensorerne opdager en farlig situation, vil tryghedstelefonen foretage et alarmopkald til tryghedscentralen (eller til en personlig alarmmodtager), hvorefter en kvalificeret medarbejder hurtigt kan håndtere situationen og handle på bedst mulige måde. Tryghedstelefonen med omkringliggende sensorer Røgdetektor PIR Detektor Radio Output Modul (ROM), træksnor falddetektor Håndsender 14 Hvis du vil vide, hvilket tilbehør der er tilgængeligt til Caresse Alert, kontakt din forhandler.

14 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 15 RER HJÆLP OG RÅDGIVNING Falsk alarm Hvis du ved et uheld har udsendt en falsk alarm, bliv da ikke urolig, da alarmopkaldet bliver til en test af din tryghedstelefon, og tryghedscentralen glædeligt hører fra dig. Fejlsøgning Hvis din tryghedstelefon ikke virker: Forsikrer dig om, at telefonstikket er tilsluttet det første telefonstik i boligen se side Forsikrer dig at net adapteren er tilsluttet enheden og et strømstik se side 7 Forsikrer dig at strømforsyningen er slået til (den grøn lysediode er tændt). Hvis din tryghedstelefons lysdiode blinker eller lyser se venligst statusoversigten på side 11. Rengøring Støv din tryghedstelefonen af med en blød klud som ved behov kan være let fugtig af rengøringsmiddel. Forsikrer dig at der ikke kommer fugt ind i enheden igennem højtalergrillen. Fugt Tryghedstelefonen må ikke komme i kontakt med vand eller fugt. Din håndsender er vandsikker, men ikke designet til at holdes under vand i længere tid. For eksempel kan den tages med i brusebad men ikke i karbad. Batteri information Efter brug skal batteriet afleveres på genbrugsstationens batteri indsamling eller lignende. Tryghedstelefonen Tryghedstelefonen indeholder et Nikkel Metal backup batteri, som brugeren selv kan skifte, og som oplades når tryghedstelefonen er tilsluttet 220 V. Det tilrådes at batteriet skiftets hver 5. år. Batteriet kan levere 30 timer backup når tryghedstelefonen står standby. (15 timer med 30 minutters alarm kald) Batteriet i tryghedstelefonen kan testes ved at trykke på TEST knappen på programmeringstastaturet. (3 bip = batteri OK, 1 langt bip = FEJL). NOTE: Hvis der høres et bip skal brugeren sikre sig at batteriet er isat korrekt og opladt I minimum 24 timer. Hvis testen fejler igen bør batteriet skiftes. Batteritesten bør udføres hver gang batteriet tages ud eller skiftes. Håndsender Håndsenderen indeholder et 3 V Lithium batteri som ikke er opladeligt. Batteriet har en levetid på 5 år ( tryk). Alle brugte batterier skal bortskaffes jf. miljø reglerne for bortskaffelse af batterier. 15

15 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 16 Tekniske Detaljer Vægt 1143 g Dimensioner 195 x 215 x 36mm (BxLxD) Strømforsyning 230v AC 13A elektrisk kontakt Reservebatteri 1200mAhr kapacitet (kontinuerligt internt opladet) Reserve tid 30 timers backup med en 30 minutters alarmsamtale (minimum afhængigt af indkøbsdato og hvornår den senest var fuldt opladet) Radiofrekvens MHz, i overensstemmelse med Europæisk Social Alarm frekvensbåndet REN 1 Eksterne tilslutninger 3 m telefonlinje kabel af typen BS6312 kontakt Tilslut transformator med 3 m kabel Miljø Temperatur Driftstemperatur (for at kunne fungere efter hensigten) = 0 C til 45 C, lagring = -10 C til 50 C Fugt: Ved drift relativ fugtighed (ikke kondenserende for at fungere efter hensigten) = 0 til 80%, lagring relativ fugtighed (ikke kondenserende) = 0 til 93% Standarder EMC EN55022: 1998, EN55024:1998, EN : 1995, ETSI EN : 1997 Sikkerhed EN 60950:2000 Radio ETSI EN :2000 Klasse 1 CE Følger Social alarm EN (afsendelsesudrustning) Design, Producent, Installation og Service ISO9001:2000 Konformitets Deklaration Vi, Vitaris forklarer hermed at denne sociale alarmudrustning er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser av R&TTE Direktivet 1999/5/EC. Vitaris A/S Smedeland Glostrup Tel: Vores policy om kontinuerlig udvikling medfører at produktspecifikationer og udseende kan skifte uden varsel Vitaris. VITARIS og CARESSE er trademarks

16 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 17 Caresse Alert Tryghedstelefon INSTALLATIONS- OG BRUGER -GUIDE D A

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal.

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal. Personlig sikkerhed og tryghed Lommy Personal Tillykke med din nye Lommy Personal. Denne vejledning giver dig en kort introduktion i Lommy Personals mange funktioner. Lommy Personal overblik 4 5 1. Lystårn

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C Produktoplysninger Mus A B C D E 2 3 4 Holder/receiver F G J I 5 6 7 Tastatur 8 K L M N O P Q R S T U V 9 0 X Y Z DK W Mus Tastatur Holder/receiver A: Højre tast B: Rullehjul Knap Indikator C: Venstre

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm Fire Fighter Communication system - FFK10 og FFP10 Kommunikationssystem for brandelevatorer i henhold til EN 81-72. Giver mulighed for kommunikation imellem elevatorstolen, motorrummet (FFP10) og indsatslederens

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

professionel nødkald til hjemmeplejen

professionel nødkald til hjemmeplejen CareSupply professionel nødkald til hjemmeplejen STT Refleks IR produkt beskrivelse: STT Refleks IR er et af markedets mest diskrete, højteknologisk nødkalds produkt med syntetisk tale, trådløs alarmmodtager,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning AP40. Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys

Brugervejledning AP40. Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys Brugervejledning AP40 Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys Indledning Tak fordi du valgte at købe en AP40 telefon. Vi håber, at du bliver glad for telefonen. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 2009-06-15 1(9) Brugsanvisning Q1 Q-Fog AB bjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622149 Herrgårdsgatan 13 torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 713 31 Nora Office tel:+46-(0)587-25640 SWEDEN org.nr 556699-3464

Læs mere

Intelligent reassurance - for your world

Intelligent reassurance - for your world trådløst sikkerhedssystem 7510 Intelligent reassurance - for your world Let at anvende Driftssikker teknologi Problemfri installation Fjernbetjent adgang Kan udbygges efter behov Kan tilsluttes enhver

Læs mere

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk 48329PL Ed1 Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk Libra + Ledningsfri dørklokkesæt Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 18 Sikkerhed... Hurtig start... Sådan åbner

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

TeleCare tilbehør til tryghedsalarmer

TeleCare tilbehør til tryghedsalarmer TeleCare tilbehør til tryghedsalarmer TILBEHØR Bevægelsessensor NEMO Nemo er en unik, trådløs bevægelsessensor med flere funktioner i samme enhed. Med brugervenlig udformning og mange anvendelsesmuligheder,

Læs mere

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning 9 DEN Indholdet i æsken 1 x Trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor 1 x Beslag 1 x Brugermanual ASA-40 er en højtydende trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor. Denne bevægelsesdetektor udløser

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere