Indhold. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12"

Transkript

1 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 2 Indhold Hvad er der i kassen? 3 Din Caresse Alert tryghedstelefon 4 Installationsråd - for din sikkerhed 5 Hurtig startsguide 6 Tilslutning af kabel og adapter 6 Test 7 Vægmontering 7 Anvendelse af Caresse Alert tryghedstelefon 8 Funktionsforklaring 12 Inaktiv 12 Indbrud (Tænd/Sluk/Inddeling af områder)12 Personlige alarmmodtagere 13 Håndsender 13 Telecare sensorer 14 Hjælp og rådgivning 15 Teknisk information 16 Sådan udsendes et alarmopkald 8 Annullering af alarmopkald. 8 Justering af volumen 8 Brug af funktionsknappen 8 For yderlige information om din tryghedstelefon, kontakt din forhandler. Svarsfunktion med den 9 personlige sender Status på alarmopkaldt 10 2

2 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 3 Hvad er der i kassen? Når du åbner for kassen første gang, kontroller at følgende findes: Caresse Alert tryghedstelefon Håndsender Mulige måder at bære senderen på Halssnor Armbånd Ledninger og adapter a Telefonledning b Telefonadapter c Netadapter (3 meters kabel) (3 meters kabel) Hvis nogen af ovenstående dele mangler, kontakt din forhandler. 3

3 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 4 Din Caresse Alert tryghedstelefon Forside Lysdiodeindikeringer (Rød/Gul) Lysdiodeindikeringer (Grøn) Fortrydelsesknap (Grøn) Højtalere Funktionsknap (Blå) Alarmknap (Rød) Bagside Hul til vægmontering Antenne Batterilåg Højtalere: kontrol af volumen 1 3 Programmerings tastatur Mikrofon Gummifødder x 4 AUX -Tilslutning af tilbehør Bagende Tilslutning af telefonadapter AC- Tilslutning af netadapter LINE Tilslutning af telefonledning 4

4 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 5 Installationsvejledning - For din sikkerhed VIGTIGT - For at sikre at telefonen virker optimalt, også når andre telefoner er i brug eller et telefonrør ikke er lagt på, tilslut enheden til det første telefonstik i boligen og tilslut eventuelle andre telefoner derefter (Se nedenfor for en mere detaljeret instruktion). rmknap (Rød) Alt udstyr som kobles til telefonerne SKAL tilsluttes således: Ekstra telefoner/bokse/modem/tv bokse Alle andre telefoner i hjemmet SKAL tilsluttes direkte til stikket i tryghedstelefonen, som er mærket for at sikre at tryghedstelefonen kan at afbryde ekstratelefoner, når en alarm udsendes. Det er muligt, at der er behov for en multiadapter, når der skal kobles mere end en telefon til (multiadapter følger ikke med ved levering). Trådløs telefon Forsikrer dig om at basen, som er koblet til alle aktive bærbare telefoner, er installeret direkte til tryghedstelefonen som beskrevet herover. Bredbånd Kontroller at der bruges et ADSL-filter af god kvalitet. Kontakt din forhandler hvis der ønskes yderligere oplysninger. Ja Tryghedstelefonen skal hele tiden være tilsluttet en strømforsyning. ende f telefonledning Tilslut enheden til det første telefonstik i boligen og tilslut eventuelle andre telefoner derefter, for at sikre dig, at tryghedstelefonen virker optimalt, også når andre telefoner er i brug, eller et telefonrør ikke er lagt på Kontakt din forhandler med det samme, hvis lysdioden på din håndsender signalerer at status på batteriet er lavt (se side 10 for yderligere). Nej Tryghedstelefonen må ikke komme i kontakt med vand eller anden væske. Tilslut ikke andre ledninger, kabler eller udrustning end de som leveres med tryghedstelefonen. 5

5 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 6 Kom hurtigt i gang VIGTIGT for at tryghedstelefonen skal fungere, skal den programmeres korrekt til en central alarmmodtagning eller en personlig alarmmodtager. Kontakt venligst din lokale forhandler, hvis du er i tvivl om, om din tryghedstelefon er korrekt programmeret. Trin 1 Tilslutning af kabler og adaptere Når batteriet er sat i, følg da nedenstående guide for at tilslutte ledningerne korrekt til tryghedstelefonen. A Isæt telefonledningen a i den kontakt på tryghedstelefonen som der står LINE på. Sæt den derefter i det første telefonstik med hjælp af telefon adapteren b. B Tilslut alle telefoner og nødvendigt udstyr til tryghedstelefonen hvor der står '. Ved behov kan der bruges et multistik (følger ikke med). For flere detaljer se side 6. C Tilslut net adapteren c i tryghedstelefonens kontakt hvor der står AC og tilslut derefter strømforsyningen. Husk at sikre dig at strømmen er sat til. D Juster højtalervolumen ved behov (se side 8 for mere information). 6

6 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 7 Trin 2 - Test Tryk på den røde knap på tryghedstelefonen for at sikre at der går et kald igennem til vagtcentralen eller personale. Husk også at afprøve håndsenderen ved at trykke på denne og sikre sig at tryghedstelefonen kalder op. I denne forbindelse skal håndsenderen afprøves flere steder i boligen for at teste om rækkevidden er i orden. Trin 3 Installation af flere personlige håndsendere eller tilbehør For yderligere information om hvorledes der installeres flere enheder se side 13. Kontakt din leverandør hvis du har brug for mere information om, hvordan tilbehør installeres til din tryghedstelefon. Trin 4 Klar til brug Når tryghedstelefonen ved test viser et positivt resultat, er enheden klar til brug. Væg montering Bestem dig for hvor du vil placere din tryghedstelefon. Husk at placeringen skal være indenfor en radius af 2 meter fra strømforsyningen og det første telefonstik. Bor 2 huller 149 mm fra hinanden, skru skruerne sikkert i og hæng derefter tryghedstelefonen op på skruerne i dertil udformede huller. 7

7 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 8 Anvendelse af Caresse Alert tryghedstelefon Sådan udsendes et alarmopkald Tryk på den røde knap på din håndsender eller den røde alarmknap på tryghedstelefonen. Annullering af alarmopkald Hvis du ved en fejltagelse trykker på alarmen, vent i 5 sekunder (efter den oprindelige alarmknap er aktiveret) og tryk på den grønne fortrydelsesknap. Denne indbyggede forsinkelsesfunktion er til for at forhindre, at en alarm fortrydes fejlagtigt. Alarmopkald, som udsendes fra den håndsenderen, kan afbrydes med det samme ved at trykke på den grønne annulleringsknap. Justering af højtalervolumen Tryghedstelefonen har fire niveauer på højtaler volumen, som kan justeres med hjælp af programmeringstastaturet. Højere volumen tryk på tast 3 3 og en tone vil høres i 10 sekunder. Gentast 3 3 indtil den ønskede volumen er opnået. 1 1 Sænk volumen Tast 1 og en tone vil høres i 10 sekunder. Gentast 1 indtil den ønskede volumen er opnået. 8 Tast P P inden tonen holder op med at lyde for at gemme den nye indstilling af volumen.

8 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 9 ghedstelefon Brug af funktionsknappen Tryghedstelefonen har en blå funktionsknap som kan programmers til forskellige funktioner. For yderligere information, se forklaring af funktionerne på side 12 og 13. Svarfunktion med håndsenderen Din håndsender kan bruges til at besvare indkommende telefonopkald ved at trykke på den røde knap mens tryghedstelefonen eller en tilsluttet telefon ringer op. Når der er trykket på knappen, kan tryghedstelefonen besvare opkald, og du kan tale til og høre personen som ringer, ved hjælp af tryghedstelefonen som hånd fri telefon. VIGTIGT denne funktion skal aktiveres, før den kan bruges. Kontakt venligst din forhandler, hvis du ønsker at aktivere denne funktion. Skift mellem brug af hånd fri og telefonrør Hvis du ønsker at skifte et hånd fri opkald til en telefonsamtale med telefonrør, løft da telefonrøret som ved et almindeligt telefonopkald. Når du ligger røret på afsluttes opkaldet. For at afslutte et hånd fri opkald, tryk på din håndsender. 9

9 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 10 STATUS PÅ ALARMOPKALD Telefonlinjeovervågning Hvis telefonlinjen er afkoblet, eller røret ikke er lagt på, vil tryghedstelefonen meddele dette efter 1 minut med signalet: Telefon linien er afbrudt. Denne advarsel vil gentages hver 30. sekund, indtil telefonlinjen er aktiv igen. Genopret telefonforbindelsen for at slukke for alarmen, Hvis telefonforbindelsen er tilsluttet rigtigt og advarslen stadig gentages, tryk på den grønne fortrydelsesknap. Hvis advarslen fortsætter, skal du kontakte det telefonselskab, som er ansvarligt for din telefonlinje. Overvågning af strømforsyningsfejl Hvis der opstår strømforsyningsfejl, vil tryghedstelefonen fortsætte med at virke med hjælp af reservebatteriet. Lysdioden blinker grøn hver 4. sekund (se afsnittet Hvad signalerer lysedioderne?). Enheden vil også udsende signalet: Der er ingen strøm på tryghedstelefonen. Denne advarsel gentages hver 5. minut. Advarslen stopper når strømforsyningen genetableres. 10 Hvis strømafbrydelsen fortsætter i mere end en time, vil telefonen automatisk ringe op til den centrale alarmmodtagning. Samtaler til den centrale alarmmodtager gentages hver fjerde time, indtil strømmen er tilbage. Batteriet kan forsyne enheden med strøm i 30 timer.

10 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 11 Hvad signalerer lysdioderne? To lysdioder på tryghedstelefonen afgiver information om status ud fra følgende: Lysediode Grøn lysediode lyser Grøn lysediode blinker (hver 4 sekund) Grøn lysediode blinker (hver sekund) Rød lysediode blinker (2 ganger per sekund) Rød lysediode lyser Rød lysediode blinker (3 gange hver sekund) Gul lysediode lyser Gul lysediode slukket Gul lysediode blinker (hver 4. sekund) Gul lysediode blinker (2 ganger hver sekund) Samtlige lysedioder er slukkede Status for Tryghedstelefon Normal Normal batteridreven status (strømforsyning slukket) Alarm Telefonlinen er koblet fra Telefonlinjen i brug Opringning til enheden Borte status på funktionsknappen Hjemmestatus på funktionsknappen Lavt strømniveau på batteriet Indbrud / slut på tidsperiode Enheden er slukket (hvis strømforsyningen er slået til og enheden er slået til kan det betyde at enheden kan være i stykker) Lysedioden på din håndsender Når der trykkes på den røde knap på din håndsender, vil lysdioden lyse. Dette signalerer, at der er blevet trykket på knappen. Hvis lysedioden blinker, når der er trykket på den, er det et signal om, at din håndsenders batteriniveau er lavt, og batteriet skal skiftes. Kontakt din leverandør snarest, hvis der udsendes et signal om, at batteriniveauet er lavt. 11

11 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 12 FUNKTIONS FORKLARING 12 VIGTIGT - Det kræver ekstra tilbehør og sensorer, hvis funktionerne inaktivitets overvågning og indbruds overvågning skal benyttes. Disse er måske ikke sat i din Caresse Alert tryghedstelefon, kontakt derfor din leverandør for videre detaljer om disse funktioner. Kontakt også din forhandler hvis du er usikker på, hvordan den blå funktionstast er programmeret. Inaktivitets overvågning Tryghedstelefonen overvåger bevægelser i huset og udsender et alarmopkald til tryghedscentralen, hvis der ikke registreres nogen bevægelser i et bestemt tidsrum. For at undgå at der sendes fejlagtige opkald til tryghedscentralen, skal inaktivitetsovervågningen deaktiveres, inden du forlader boligen. Aktivere (status hjemme) - tryk på den blå funktionsknap (den gule lysediode slukkes) Deaktiver (status hjemmefra) - tryk på den blå funktionsknap (den gule lysediode tændes) Indbrudsovervågning Tryghedstelefonen kan bruges som en enkel indbrudsalarm, denne meddeler tryghedscentralen eller en privat alarmmodtager om, at der er ubudne gæster i boligen. Tænd indbrudsalarm (status hjemmefra) når du forlader hjemmet, skal du tænde indbrudsalarmen ved at trykke på den blå knap én gang. Enheden udsender da en exit-lyd og den gule lysediode tændes. Inden exit-lyden afslutter skal du have forladt hjemmet og låst døren (efter ca. 30 sekunder). Sluk indbrudsalarm (status hjemme) Når du kommer hjem, afgiver enheden en lyd, entry. Du slukker for indbrudsalarmen, mens denne lyd udsendes ved at: Trykke på den blå funktionsknap én gang og derefter at trykke på din håndsender umiddelbart derefter. Når indbrudsalarmen er slukket vil signalerne stoppe og lysedioden slukkes. Område indstillinger - Hvis du bor i et hus med soveværelse på første sal, er der mulighed for at have indbrudsalarmen tændt i stuen om natten, mens du kan bevæge dig frit på overetagen, uden at alarmen går i gang. Dette indstilles således: -

12 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 13 Inden du går i seng ovenpå, tryk på den blå funktionsknap på din tryghedstelefon og hold den inde. Mens den blå knap holdes inde, tryk og slip den grønne aflysningsknap. Slip til sidst den blå funktionsknap. Nu har du tændt for indbrudsalarmen på den nederste etage. Den gule lysediode vil tændes og din tryghedstelefon vil afgive exit lyde. Når du hører disse toner, skal du gå ovenpå, inden de stopper. Hvis du har tændt område indstillinger for indbrudsalarmen, er det vigtigt at slukke for denne funktion, så snart du går ned på den nederste etage om natten eller morgenen. Dette gøres ved at slukke for den med den egen valgte metode, for at undgå at der bliver udsendt en falsk indbrudslarm. Indbrudsalarmens funktioner og inaktivitets overvågning Hvis din tryghedstelefon er sat til inaktivitets overvågning og bruges som indbrudsalarm, vil inaktivitetsovervågningen automatisk ophæves, så snart indbrudsalarmen aktiveres. Når indbrudsalarmen er slukket igen, vil inaktivitetsovervågningen genstarte. Personlige alarmmodtagere Tryghedstelefonen kan foretage alarmopkald til en personlig alarmmodtager (eksempelvis en slægtning eller familiemedlem) inden opkaldet bliver omstillet til tryghedscentralen. For at aktivere denne funktion kontakt da tryghedscentralen Håndsenderen Vandresistent Op til 50m almindelig rækkevidde for radio Automatisk indikering af lavt batteriniveau OBS: Håndsenderen sender automatisk en besked til tryghedscentralen når batteriniveauet er lavt. Installere en håndsender til tryghedstelefonen For at installere en håndsender tryk på følgende taster på tastaturet: P R P Tryk og hold håndsenderens knap inde indtil der udsendes 3 toner. Lysedioden på håndsenderen lyser nu i 3 sekunder. OBS: Et lavt pip signalerer at håndsenderen allerede er registreret i enheden eller at det maksimale antal håndsendere allerede er registreret. Et lavt pip vil også kunne høres hvis der ikke er modtaget nogen radiooverførsel indenfor ti sekunder. Hvis det forholder sig således, gentag processen som beskrevet ovenfor. 13

13 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 14 TILBEHØR OG TELECARE SENSORER Hvad er Tilbehør? Tilbehør består af forskellige sensorer, som er koblet til tryghedstelefonen og placerede rundt omkring i boligen. Sensorerne giver mere tryghed ved at overvåge for miljøfarer såsom oversvømmelse og brand, såvel som personlige risikoer som fald. Så snart sensorerne opdager en farlig situation, vil tryghedstelefonen foretage et alarmopkald til tryghedscentralen (eller til en personlig alarmmodtager), hvorefter en kvalificeret medarbejder hurtigt kan håndtere situationen og handle på bedst mulige måde. Tryghedstelefonen med omkringliggende sensorer Røgdetektor PIR Detektor Radio Output Modul (ROM), træksnor falddetektor Håndsender 14 Hvis du vil vide, hvilket tilbehør der er tilgængeligt til Caresse Alert, kontakt din forhandler.

14 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 15 RER HJÆLP OG RÅDGIVNING Falsk alarm Hvis du ved et uheld har udsendt en falsk alarm, bliv da ikke urolig, da alarmopkaldet bliver til en test af din tryghedstelefon, og tryghedscentralen glædeligt hører fra dig. Fejlsøgning Hvis din tryghedstelefon ikke virker: Forsikrer dig om, at telefonstikket er tilsluttet det første telefonstik i boligen se side Forsikrer dig at net adapteren er tilsluttet enheden og et strømstik se side 7 Forsikrer dig at strømforsyningen er slået til (den grøn lysediode er tændt). Hvis din tryghedstelefons lysdiode blinker eller lyser se venligst statusoversigten på side 11. Rengøring Støv din tryghedstelefonen af med en blød klud som ved behov kan være let fugtig af rengøringsmiddel. Forsikrer dig at der ikke kommer fugt ind i enheden igennem højtalergrillen. Fugt Tryghedstelefonen må ikke komme i kontakt med vand eller fugt. Din håndsender er vandsikker, men ikke designet til at holdes under vand i længere tid. For eksempel kan den tages med i brusebad men ikke i karbad. Batteri information Efter brug skal batteriet afleveres på genbrugsstationens batteri indsamling eller lignende. Tryghedstelefonen Tryghedstelefonen indeholder et Nikkel Metal backup batteri, som brugeren selv kan skifte, og som oplades når tryghedstelefonen er tilsluttet 220 V. Det tilrådes at batteriet skiftets hver 5. år. Batteriet kan levere 30 timer backup når tryghedstelefonen står standby. (15 timer med 30 minutters alarm kald) Batteriet i tryghedstelefonen kan testes ved at trykke på TEST knappen på programmeringstastaturet. (3 bip = batteri OK, 1 langt bip = FEJL). NOTE: Hvis der høres et bip skal brugeren sikre sig at batteriet er isat korrekt og opladt I minimum 24 timer. Hvis testen fejler igen bør batteriet skiftes. Batteritesten bør udføres hver gang batteriet tages ud eller skiftes. Håndsender Håndsenderen indeholder et 3 V Lithium batteri som ikke er opladeligt. Batteriet har en levetid på 5 år ( tryk). Alle brugte batterier skal bortskaffes jf. miljø reglerne for bortskaffelse af batterier. 15

15 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 16 Tekniske Detaljer Vægt 1143 g Dimensioner 195 x 215 x 36mm (BxLxD) Strømforsyning 230v AC 13A elektrisk kontakt Reservebatteri 1200mAhr kapacitet (kontinuerligt internt opladet) Reserve tid 30 timers backup med en 30 minutters alarmsamtale (minimum afhængigt af indkøbsdato og hvornår den senest var fuldt opladet) Radiofrekvens MHz, i overensstemmelse med Europæisk Social Alarm frekvensbåndet REN 1 Eksterne tilslutninger 3 m telefonlinje kabel af typen BS6312 kontakt Tilslut transformator med 3 m kabel Miljø Temperatur Driftstemperatur (for at kunne fungere efter hensigten) = 0 C til 45 C, lagring = -10 C til 50 C Fugt: Ved drift relativ fugtighed (ikke kondenserende for at fungere efter hensigten) = 0 til 80%, lagring relativ fugtighed (ikke kondenserende) = 0 til 93% Standarder EMC EN55022: 1998, EN55024:1998, EN : 1995, ETSI EN : 1997 Sikkerhed EN 60950:2000 Radio ETSI EN :2000 Klasse 1 CE Følger Social alarm EN (afsendelsesudrustning) Design, Producent, Installation og Service ISO9001:2000 Konformitets Deklaration Vi, Vitaris forklarer hermed at denne sociale alarmudrustning er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser av R&TTE Direktivet 1999/5/EC. Vitaris A/S Smedeland Glostrup Tel: Vores policy om kontinuerlig udvikling medfører at produktspecifikationer og udseende kan skifte uden varsel Vitaris. VITARIS og CARESSE er trademarks

16 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 17 Caresse Alert Tryghedstelefon INSTALLATIONS- OG BRUGER -GUIDE D A

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

professionel nødkald til hjemmeplejen

professionel nødkald til hjemmeplejen CareSupply professionel nødkald til hjemmeplejen STT Refleks IR produkt beskrivelse: STT Refleks IR er et af markedets mest diskrete, højteknologisk nødkalds produkt med syntetisk tale, trådløs alarmmodtager,

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

GRIPO trådløs alarm 6840

GRIPO trådløs alarm 6840 GRIPO trådløs alarm 6840 INTRODUKTION Din GRIPO O-net alarm er designet til at beskytte din ejendom, og virker ved at modtage trådløst fra dine O-net dele. Ved aktivering kan din GRIPO O-net alarm virke

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere