Indhold. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12"

Transkript

1 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 2 Indhold Hvad er der i kassen? 3 Din Caresse Alert tryghedstelefon 4 Installationsråd - for din sikkerhed 5 Hurtig startsguide 6 Tilslutning af kabel og adapter 6 Test 7 Vægmontering 7 Anvendelse af Caresse Alert tryghedstelefon 8 Funktionsforklaring 12 Inaktiv 12 Indbrud (Tænd/Sluk/Inddeling af områder)12 Personlige alarmmodtagere 13 Håndsender 13 Telecare sensorer 14 Hjælp og rådgivning 15 Teknisk information 16 Sådan udsendes et alarmopkald 8 Annullering af alarmopkald. 8 Justering af volumen 8 Brug af funktionsknappen 8 For yderlige information om din tryghedstelefon, kontakt din forhandler. Svarsfunktion med den 9 personlige sender Status på alarmopkaldt 10 2

2 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 3 Hvad er der i kassen? Når du åbner for kassen første gang, kontroller at følgende findes: Caresse Alert tryghedstelefon Håndsender Mulige måder at bære senderen på Halssnor Armbånd Ledninger og adapter a Telefonledning b Telefonadapter c Netadapter (3 meters kabel) (3 meters kabel) Hvis nogen af ovenstående dele mangler, kontakt din forhandler. 3

3 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 4 Din Caresse Alert tryghedstelefon Forside Lysdiodeindikeringer (Rød/Gul) Lysdiodeindikeringer (Grøn) Fortrydelsesknap (Grøn) Højtalere Funktionsknap (Blå) Alarmknap (Rød) Bagside Hul til vægmontering Antenne Batterilåg Højtalere: kontrol af volumen 1 3 Programmerings tastatur Mikrofon Gummifødder x 4 AUX -Tilslutning af tilbehør Bagende Tilslutning af telefonadapter AC- Tilslutning af netadapter LINE Tilslutning af telefonledning 4

4 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 5 Installationsvejledning - For din sikkerhed VIGTIGT - For at sikre at telefonen virker optimalt, også når andre telefoner er i brug eller et telefonrør ikke er lagt på, tilslut enheden til det første telefonstik i boligen og tilslut eventuelle andre telefoner derefter (Se nedenfor for en mere detaljeret instruktion). rmknap (Rød) Alt udstyr som kobles til telefonerne SKAL tilsluttes således: Ekstra telefoner/bokse/modem/tv bokse Alle andre telefoner i hjemmet SKAL tilsluttes direkte til stikket i tryghedstelefonen, som er mærket for at sikre at tryghedstelefonen kan at afbryde ekstratelefoner, når en alarm udsendes. Det er muligt, at der er behov for en multiadapter, når der skal kobles mere end en telefon til (multiadapter følger ikke med ved levering). Trådløs telefon Forsikrer dig om at basen, som er koblet til alle aktive bærbare telefoner, er installeret direkte til tryghedstelefonen som beskrevet herover. Bredbånd Kontroller at der bruges et ADSL-filter af god kvalitet. Kontakt din forhandler hvis der ønskes yderligere oplysninger. Ja Tryghedstelefonen skal hele tiden være tilsluttet en strømforsyning. ende f telefonledning Tilslut enheden til det første telefonstik i boligen og tilslut eventuelle andre telefoner derefter, for at sikre dig, at tryghedstelefonen virker optimalt, også når andre telefoner er i brug, eller et telefonrør ikke er lagt på Kontakt din forhandler med det samme, hvis lysdioden på din håndsender signalerer at status på batteriet er lavt (se side 10 for yderligere). Nej Tryghedstelefonen må ikke komme i kontakt med vand eller anden væske. Tilslut ikke andre ledninger, kabler eller udrustning end de som leveres med tryghedstelefonen. 5

5 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 6 Kom hurtigt i gang VIGTIGT for at tryghedstelefonen skal fungere, skal den programmeres korrekt til en central alarmmodtagning eller en personlig alarmmodtager. Kontakt venligst din lokale forhandler, hvis du er i tvivl om, om din tryghedstelefon er korrekt programmeret. Trin 1 Tilslutning af kabler og adaptere Når batteriet er sat i, følg da nedenstående guide for at tilslutte ledningerne korrekt til tryghedstelefonen. A Isæt telefonledningen a i den kontakt på tryghedstelefonen som der står LINE på. Sæt den derefter i det første telefonstik med hjælp af telefon adapteren b. B Tilslut alle telefoner og nødvendigt udstyr til tryghedstelefonen hvor der står '. Ved behov kan der bruges et multistik (følger ikke med). For flere detaljer se side 6. C Tilslut net adapteren c i tryghedstelefonens kontakt hvor der står AC og tilslut derefter strømforsyningen. Husk at sikre dig at strømmen er sat til. D Juster højtalervolumen ved behov (se side 8 for mere information). 6

6 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 7 Trin 2 - Test Tryk på den røde knap på tryghedstelefonen for at sikre at der går et kald igennem til vagtcentralen eller personale. Husk også at afprøve håndsenderen ved at trykke på denne og sikre sig at tryghedstelefonen kalder op. I denne forbindelse skal håndsenderen afprøves flere steder i boligen for at teste om rækkevidden er i orden. Trin 3 Installation af flere personlige håndsendere eller tilbehør For yderligere information om hvorledes der installeres flere enheder se side 13. Kontakt din leverandør hvis du har brug for mere information om, hvordan tilbehør installeres til din tryghedstelefon. Trin 4 Klar til brug Når tryghedstelefonen ved test viser et positivt resultat, er enheden klar til brug. Væg montering Bestem dig for hvor du vil placere din tryghedstelefon. Husk at placeringen skal være indenfor en radius af 2 meter fra strømforsyningen og det første telefonstik. Bor 2 huller 149 mm fra hinanden, skru skruerne sikkert i og hæng derefter tryghedstelefonen op på skruerne i dertil udformede huller. 7

7 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 8 Anvendelse af Caresse Alert tryghedstelefon Sådan udsendes et alarmopkald Tryk på den røde knap på din håndsender eller den røde alarmknap på tryghedstelefonen. Annullering af alarmopkald Hvis du ved en fejltagelse trykker på alarmen, vent i 5 sekunder (efter den oprindelige alarmknap er aktiveret) og tryk på den grønne fortrydelsesknap. Denne indbyggede forsinkelsesfunktion er til for at forhindre, at en alarm fortrydes fejlagtigt. Alarmopkald, som udsendes fra den håndsenderen, kan afbrydes med det samme ved at trykke på den grønne annulleringsknap. Justering af højtalervolumen Tryghedstelefonen har fire niveauer på højtaler volumen, som kan justeres med hjælp af programmeringstastaturet. Højere volumen tryk på tast 3 3 og en tone vil høres i 10 sekunder. Gentast 3 3 indtil den ønskede volumen er opnået. 1 1 Sænk volumen Tast 1 og en tone vil høres i 10 sekunder. Gentast 1 indtil den ønskede volumen er opnået. 8 Tast P P inden tonen holder op med at lyde for at gemme den nye indstilling af volumen.

8 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 9 ghedstelefon Brug af funktionsknappen Tryghedstelefonen har en blå funktionsknap som kan programmers til forskellige funktioner. For yderligere information, se forklaring af funktionerne på side 12 og 13. Svarfunktion med håndsenderen Din håndsender kan bruges til at besvare indkommende telefonopkald ved at trykke på den røde knap mens tryghedstelefonen eller en tilsluttet telefon ringer op. Når der er trykket på knappen, kan tryghedstelefonen besvare opkald, og du kan tale til og høre personen som ringer, ved hjælp af tryghedstelefonen som hånd fri telefon. VIGTIGT denne funktion skal aktiveres, før den kan bruges. Kontakt venligst din forhandler, hvis du ønsker at aktivere denne funktion. Skift mellem brug af hånd fri og telefonrør Hvis du ønsker at skifte et hånd fri opkald til en telefonsamtale med telefonrør, løft da telefonrøret som ved et almindeligt telefonopkald. Når du ligger røret på afsluttes opkaldet. For at afslutte et hånd fri opkald, tryk på din håndsender. 9

9 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 10 STATUS PÅ ALARMOPKALD Telefonlinjeovervågning Hvis telefonlinjen er afkoblet, eller røret ikke er lagt på, vil tryghedstelefonen meddele dette efter 1 minut med signalet: Telefon linien er afbrudt. Denne advarsel vil gentages hver 30. sekund, indtil telefonlinjen er aktiv igen. Genopret telefonforbindelsen for at slukke for alarmen, Hvis telefonforbindelsen er tilsluttet rigtigt og advarslen stadig gentages, tryk på den grønne fortrydelsesknap. Hvis advarslen fortsætter, skal du kontakte det telefonselskab, som er ansvarligt for din telefonlinje. Overvågning af strømforsyningsfejl Hvis der opstår strømforsyningsfejl, vil tryghedstelefonen fortsætte med at virke med hjælp af reservebatteriet. Lysdioden blinker grøn hver 4. sekund (se afsnittet Hvad signalerer lysedioderne?). Enheden vil også udsende signalet: Der er ingen strøm på tryghedstelefonen. Denne advarsel gentages hver 5. minut. Advarslen stopper når strømforsyningen genetableres. 10 Hvis strømafbrydelsen fortsætter i mere end en time, vil telefonen automatisk ringe op til den centrale alarmmodtagning. Samtaler til den centrale alarmmodtager gentages hver fjerde time, indtil strømmen er tilbage. Batteriet kan forsyne enheden med strøm i 30 timer.

10 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 11 Hvad signalerer lysdioderne? To lysdioder på tryghedstelefonen afgiver information om status ud fra følgende: Lysediode Grøn lysediode lyser Grøn lysediode blinker (hver 4 sekund) Grøn lysediode blinker (hver sekund) Rød lysediode blinker (2 ganger per sekund) Rød lysediode lyser Rød lysediode blinker (3 gange hver sekund) Gul lysediode lyser Gul lysediode slukket Gul lysediode blinker (hver 4. sekund) Gul lysediode blinker (2 ganger hver sekund) Samtlige lysedioder er slukkede Status for Tryghedstelefon Normal Normal batteridreven status (strømforsyning slukket) Alarm Telefonlinen er koblet fra Telefonlinjen i brug Opringning til enheden Borte status på funktionsknappen Hjemmestatus på funktionsknappen Lavt strømniveau på batteriet Indbrud / slut på tidsperiode Enheden er slukket (hvis strømforsyningen er slået til og enheden er slået til kan det betyde at enheden kan være i stykker) Lysedioden på din håndsender Når der trykkes på den røde knap på din håndsender, vil lysdioden lyse. Dette signalerer, at der er blevet trykket på knappen. Hvis lysedioden blinker, når der er trykket på den, er det et signal om, at din håndsenders batteriniveau er lavt, og batteriet skal skiftes. Kontakt din leverandør snarest, hvis der udsendes et signal om, at batteriniveauet er lavt. 11

11 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 12 FUNKTIONS FORKLARING 12 VIGTIGT - Det kræver ekstra tilbehør og sensorer, hvis funktionerne inaktivitets overvågning og indbruds overvågning skal benyttes. Disse er måske ikke sat i din Caresse Alert tryghedstelefon, kontakt derfor din leverandør for videre detaljer om disse funktioner. Kontakt også din forhandler hvis du er usikker på, hvordan den blå funktionstast er programmeret. Inaktivitets overvågning Tryghedstelefonen overvåger bevægelser i huset og udsender et alarmopkald til tryghedscentralen, hvis der ikke registreres nogen bevægelser i et bestemt tidsrum. For at undgå at der sendes fejlagtige opkald til tryghedscentralen, skal inaktivitetsovervågningen deaktiveres, inden du forlader boligen. Aktivere (status hjemme) - tryk på den blå funktionsknap (den gule lysediode slukkes) Deaktiver (status hjemmefra) - tryk på den blå funktionsknap (den gule lysediode tændes) Indbrudsovervågning Tryghedstelefonen kan bruges som en enkel indbrudsalarm, denne meddeler tryghedscentralen eller en privat alarmmodtager om, at der er ubudne gæster i boligen. Tænd indbrudsalarm (status hjemmefra) når du forlader hjemmet, skal du tænde indbrudsalarmen ved at trykke på den blå knap én gang. Enheden udsender da en exit-lyd og den gule lysediode tændes. Inden exit-lyden afslutter skal du have forladt hjemmet og låst døren (efter ca. 30 sekunder). Sluk indbrudsalarm (status hjemme) Når du kommer hjem, afgiver enheden en lyd, entry. Du slukker for indbrudsalarmen, mens denne lyd udsendes ved at: Trykke på den blå funktionsknap én gang og derefter at trykke på din håndsender umiddelbart derefter. Når indbrudsalarmen er slukket vil signalerne stoppe og lysedioden slukkes. Område indstillinger - Hvis du bor i et hus med soveværelse på første sal, er der mulighed for at have indbrudsalarmen tændt i stuen om natten, mens du kan bevæge dig frit på overetagen, uden at alarmen går i gang. Dette indstilles således: -

12 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 13 Inden du går i seng ovenpå, tryk på den blå funktionsknap på din tryghedstelefon og hold den inde. Mens den blå knap holdes inde, tryk og slip den grønne aflysningsknap. Slip til sidst den blå funktionsknap. Nu har du tændt for indbrudsalarmen på den nederste etage. Den gule lysediode vil tændes og din tryghedstelefon vil afgive exit lyde. Når du hører disse toner, skal du gå ovenpå, inden de stopper. Hvis du har tændt område indstillinger for indbrudsalarmen, er det vigtigt at slukke for denne funktion, så snart du går ned på den nederste etage om natten eller morgenen. Dette gøres ved at slukke for den med den egen valgte metode, for at undgå at der bliver udsendt en falsk indbrudslarm. Indbrudsalarmens funktioner og inaktivitets overvågning Hvis din tryghedstelefon er sat til inaktivitets overvågning og bruges som indbrudsalarm, vil inaktivitetsovervågningen automatisk ophæves, så snart indbrudsalarmen aktiveres. Når indbrudsalarmen er slukket igen, vil inaktivitetsovervågningen genstarte. Personlige alarmmodtagere Tryghedstelefonen kan foretage alarmopkald til en personlig alarmmodtager (eksempelvis en slægtning eller familiemedlem) inden opkaldet bliver omstillet til tryghedscentralen. For at aktivere denne funktion kontakt da tryghedscentralen Håndsenderen Vandresistent Op til 50m almindelig rækkevidde for radio Automatisk indikering af lavt batteriniveau OBS: Håndsenderen sender automatisk en besked til tryghedscentralen når batteriniveauet er lavt. Installere en håndsender til tryghedstelefonen For at installere en håndsender tryk på følgende taster på tastaturet: P R P Tryk og hold håndsenderens knap inde indtil der udsendes 3 toner. Lysedioden på håndsenderen lyser nu i 3 sekunder. OBS: Et lavt pip signalerer at håndsenderen allerede er registreret i enheden eller at det maksimale antal håndsendere allerede er registreret. Et lavt pip vil også kunne høres hvis der ikke er modtaget nogen radiooverførsel indenfor ti sekunder. Hvis det forholder sig således, gentag processen som beskrevet ovenfor. 13

13 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 14 TILBEHØR OG TELECARE SENSORER Hvad er Tilbehør? Tilbehør består af forskellige sensorer, som er koblet til tryghedstelefonen og placerede rundt omkring i boligen. Sensorerne giver mere tryghed ved at overvåge for miljøfarer såsom oversvømmelse og brand, såvel som personlige risikoer som fald. Så snart sensorerne opdager en farlig situation, vil tryghedstelefonen foretage et alarmopkald til tryghedscentralen (eller til en personlig alarmmodtager), hvorefter en kvalificeret medarbejder hurtigt kan håndtere situationen og handle på bedst mulige måde. Tryghedstelefonen med omkringliggende sensorer Røgdetektor PIR Detektor Radio Output Modul (ROM), træksnor falddetektor Håndsender 14 Hvis du vil vide, hvilket tilbehør der er tilgængeligt til Caresse Alert, kontakt din forhandler.

14 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 15 RER HJÆLP OG RÅDGIVNING Falsk alarm Hvis du ved et uheld har udsendt en falsk alarm, bliv da ikke urolig, da alarmopkaldet bliver til en test af din tryghedstelefon, og tryghedscentralen glædeligt hører fra dig. Fejlsøgning Hvis din tryghedstelefon ikke virker: Forsikrer dig om, at telefonstikket er tilsluttet det første telefonstik i boligen se side Forsikrer dig at net adapteren er tilsluttet enheden og et strømstik se side 7 Forsikrer dig at strømforsyningen er slået til (den grøn lysediode er tændt). Hvis din tryghedstelefons lysdiode blinker eller lyser se venligst statusoversigten på side 11. Rengøring Støv din tryghedstelefonen af med en blød klud som ved behov kan være let fugtig af rengøringsmiddel. Forsikrer dig at der ikke kommer fugt ind i enheden igennem højtalergrillen. Fugt Tryghedstelefonen må ikke komme i kontakt med vand eller fugt. Din håndsender er vandsikker, men ikke designet til at holdes under vand i længere tid. For eksempel kan den tages med i brusebad men ikke i karbad. Batteri information Efter brug skal batteriet afleveres på genbrugsstationens batteri indsamling eller lignende. Tryghedstelefonen Tryghedstelefonen indeholder et Nikkel Metal backup batteri, som brugeren selv kan skifte, og som oplades når tryghedstelefonen er tilsluttet 220 V. Det tilrådes at batteriet skiftets hver 5. år. Batteriet kan levere 30 timer backup når tryghedstelefonen står standby. (15 timer med 30 minutters alarm kald) Batteriet i tryghedstelefonen kan testes ved at trykke på TEST knappen på programmeringstastaturet. (3 bip = batteri OK, 1 langt bip = FEJL). NOTE: Hvis der høres et bip skal brugeren sikre sig at batteriet er isat korrekt og opladt I minimum 24 timer. Hvis testen fejler igen bør batteriet skiftes. Batteritesten bør udføres hver gang batteriet tages ud eller skiftes. Håndsender Håndsenderen indeholder et 3 V Lithium batteri som ikke er opladeligt. Batteriet har en levetid på 5 år ( tryk). Alle brugte batterier skal bortskaffes jf. miljø reglerne for bortskaffelse af batterier. 15

15 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 16 Tekniske Detaljer Vægt 1143 g Dimensioner 195 x 215 x 36mm (BxLxD) Strømforsyning 230v AC 13A elektrisk kontakt Reservebatteri 1200mAhr kapacitet (kontinuerligt internt opladet) Reserve tid 30 timers backup med en 30 minutters alarmsamtale (minimum afhængigt af indkøbsdato og hvornår den senest var fuldt opladet) Radiofrekvens MHz, i overensstemmelse med Europæisk Social Alarm frekvensbåndet REN 1 Eksterne tilslutninger 3 m telefonlinje kabel af typen BS6312 kontakt Tilslut transformator med 3 m kabel Miljø Temperatur Driftstemperatur (for at kunne fungere efter hensigten) = 0 C til 45 C, lagring = -10 C til 50 C Fugt: Ved drift relativ fugtighed (ikke kondenserende for at fungere efter hensigten) = 0 til 80%, lagring relativ fugtighed (ikke kondenserende) = 0 til 93% Standarder EMC EN55022: 1998, EN55024:1998, EN : 1995, ETSI EN : 1997 Sikkerhed EN 60950:2000 Radio ETSI EN :2000 Klasse 1 CE Følger Social alarm EN (afsendelsesudrustning) Design, Producent, Installation og Service ISO9001:2000 Konformitets Deklaration Vi, Vitaris forklarer hermed at denne sociale alarmudrustning er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser av R&TTE Direktivet 1999/5/EC. Vitaris A/S Smedeland Glostrup Tel: Vores policy om kontinuerlig udvikling medfører at produktspecifikationer og udseende kan skifte uden varsel Vitaris. VITARIS og CARESSE er trademarks

16 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 17 Caresse Alert Tryghedstelefon INSTALLATIONS- OG BRUGER -GUIDE D A

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2 Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening Scandinavia Brugervejledning Opsætning Montering Betjening S5-TOUCH MANUAL VER. DK2015.01.001 SikkertHjem Scandinavia 2015 SikkertHjem Scandinavia. Alle rettigheder forbeholdt. SikkertHjem, SikkertHjem

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual HouseGuard Pro+ -alarmsystem dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 60 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 3 OVERSIGT OVER KONTROLPANELET... 4

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere