F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: januar 2014, uge 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4"

Transkript

1 24. januar 2014, uge 4 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9% Nikkei -2,3% C20cap -0,1% 719 S30-0,2% FTSE -0,6% DAX -0,9% Euro 50-1,1% BRIC -1,9% 266 VIX + 9,9% 14 Valuta 7 dage Niveau EUR/USD +0,7% 1,3691 EUR/DKK - 0,0% 7,4619 USD/DKK - 0,7% 5,4502 SEK/DKK - 0,1% 0,8476 NOK/DKK +0,6% 0,8920 GBP/DKK +1,2% 9,0784 CHF/DKK +0,3% 6,0717 JPY/DKK +0,2% 5,2693 Opvarmning til en travl uge Den forgangne uge startede meget stille på verdens vigtigste finansmarkeder, men sluttede med aktiekursfald og lavere obligationsrenter. Baggrunden var lidt bemærkelsesværdigt gode nyheder: Den amerikanske regnskabssæson er startet stærkt med generelt højere indtjening F I N A N S U G E N end forventet, især trukket op af gode regnskaber fra bankerne. IMF udsendte en opdateret prognose for verdensøkonomien med den første opjustering af vækstudsigterne i to år (se side 5). Fra eurozonen kom stærke barometre for økonomien. I næste uge: Mange nøgletal og vigtigt nyt fra centralbankerne I eurozonen afholdes månedsmøde i eurogroup og ECOFIN. Punkter på dagsordenen bliver blandt andet en status på fremskridtene i Grækenlands og Portugals økonomi, samt en status på oprydningen blandt de spanske banker. Desuden udsender ECB (torsdag) deres kvartalsvise udlånsundersøgelse, hvor den seneste viste, at eurozonens banker er begyndt at lempe kreditbetingelserne, men at der samtidig ikke er den store fremgang i efterspørgslen efter lån fra borgere og virksomheder. Onsdag kommer konkrete tal for bankernes udlånsaktivitet i december, og de vil formentlig vise fortsat stagnation. Torsdag udsender Eurostat det månedlige økonomibarometer, der gennem længere tid er steget og dermed har signaleret fortsat tiltagende aktivitet i økonomien. Det ventes også at blive tilfældet med næste uges tal, der vedrører januar. Sluttelig kommer de første BNP-tal for 4. kvartal, nemlig fra Storbritannien, Belgien og Spanien, der alle ventes at vise fortsat vækst i økonomien. BNP-tallet for hele eurozonen kommer i midten af februar. I USA afholder centralbanken pengepolitisk møde, og at venter, at de beslutter at nedbringe deres månedlige støtteopkøb af obligationer med yderligere USD 10 mia. til 65 mia. pr. måned. Den ledende rente ventes ikke ændret foreløbig. Desuden udsendes foreløbige BNP-tal for 4. kvartal, som igen ventes at vise stærk fremgang for økonomien på 3 3½ % kvt/kvt annualiseret efter en vækst på 4,1 % kvartalet før. Den høje vækst ventes især båret af et fortsat solidt privatforbrug. Lagerbevægelserne er den største usikkerhedsfaktor for BNP-tallet. Til sidst udsendes vigtige tal for udviklingen i industriens ordreindgang (tirsdag) og for privatforbruget (fredag). Begge vedrører de december måned, og begge ventes at være steget i forhold til måneden før. Renter 7 dage Niveau US 2Y -0,03 0,35% US 10Y -0,07 2,78% Tysk 10Y -0,09 1,69% Dansk 10Y -0,07 1,78% Råvarer 7 dage Niveau Guld +1,3% Olie (WTI) +3,4% 97 Metaller - 1,5% Opdateret per: 24. januar Side 1 af 6

2 Indhold Politisk uro påvirker Thailands finansmarked... 2 Bygge-/anlægsaktiviteten skuffer i eurozonen... 3 IMF opjusterer sit globale vækstskøn... 5 Politisk uro påvirker Thailands finansmarked Thailand har gennem nogle måneder været præget af politisk uro, som synes at have ramt økonomien og ikke mindst landet finansmarked. I artiklen her tegner vi et miniportræt af landet, selv om det nok er de færreste danskere, der har positioner i thailandske værdipapirer. Asiens 7. største økonomi Nedgang i industriproduktion og voksende underskud på betalingsbalancen Thailand er Asiens 7. største økonomi med et BNP på 366 mia. USD, hvilket er en sjettedel mere end Danmarks BNP. Landet er en meget åben økonomi, hvor eksporten udgør 60% af BNP. Det er en højere andel end i eksempelvis Tyskland, hvor eksporten udgør 52% af det tyske BNP. Hovedprodukter i Thailands eksport er fødevarer, mineraler, tekstiler samt halvfabrikata til eksempelvis bil- og elektronikindustrien andre steder i verden. Det sidste gør landet til en vigtig brik i forsyningskæden til industrien i mange andre lande. Den politiske uro har ramt økonomien: Industriproduktionen er faldet, mens underskuddet på betalingsbalancen er vokset. Grafen nedenunder viser udviklingen i industriproduktionen, der er faldet 5% siden udgangen af Det skal dog tilføjes, at nedgangen, som den politiske uro har forårsaget, er langt mindre end den nedgang, der i 2011 blev forårsaget af oversvømmelser. Udenlandske investorer trækker pengene hjem Uroen har endvidere fået udenlandske investorer til at nedbringe deres positioner i landet, og det har skabt stort kursfald på aktier fra Thailand og faldende værdi af deres valuta, thai bath (THB). Fra starten af 2013 til nu er det thailandske aktieindeks faldet med 13%, hvor asiatiske aktier under ét er steget 13% i samme periode. Side 2 af 6

3 Thai bath er svækket Når udenlandske investorer nedbringer deres positioner i thailandske værdipapirer, strømmer udenlandsk valuta ud af landet, og deres valuta svækkes. Grafen nedenfor viser svækkelsen af THB mod EUR (der går flere THB på en EUR). Vi skal ikke forsøge at forudsige, hvornår og hvordan den politiske uro i Thailand slutter, men nøjes med at konstatere, at uroen bidrager til den ekstra forsigtighed, der i et stykke tid har præget investorerne i relation til de nyindustrialiserede lande. En regnvejrsdag blandt mange dage med sol Bygge-/anlægsaktiviteten skuffer i eurozonen Meget har ændret sig til det bedre i eurozonens økonomi: Recessionen er slut, privatforbruget stiger, industriproduktionen stiger osv. osv. Midt i februar udsendtes BNPtal for 4. kvartal, der ventes at vise en økonomisk fremgang på 0,2-0,3%. På et enkelt punkt har udviklingen imidlertid skuffet på det seneste, nemlig udviklingen inden for bygge-/anlægssektoren. I figuren nedenfor er vist produktionen af bygninger (boliger og erhverv) og af anlæg (jernbaner, veje osv). Viser vigende tendens henover efteråret Det ses, at aktiviteten steg fra foråret 2013 og hen over sommeren, og at opgangen var længerevarende og mere stabil end de foregående år. Det skabte forventning om, at konjunkturerne var vendt til bedre indenfor denne sektor. Imidlertid er aktiviteten igen aftaget gennem efterårsmånederne. Side 3 af 6

4 Tidsmæssigt sammenfald med politisk tomrum i Tyskland Sektoren er for lille til at afspore opsvinget Det er ikke muligt at pege på konkrete årsager til afmatningen. Det kan dog konstateres, at byggeaktiviteten er faldet de seneste 4 måneder (august-november) i Tyskland, eurozonens største økonomi. Det kan ikke afvises at have en sammenhæng med forbundsdagsvalget i september og den langvarige proces med dannelse af ny regering, der først blev udnævnt midt i december. Private bygherrer kan have været tilbageholdne, indtil den nye regering var på plads, og der var større vished omkring fremtidig lovgivning på området. I stedet må man rejse dette spørgsmål: Kan den nye nedgang i bygge- /anlægsaktiviteten ødelægge den igangværende fremgang for hele eurozonens økonomi? Nedgangen kan ikke true opsvinget i eurozonens økonomi Svaret er nej. Byggeri og anlæg udgør kun 5% af eurozonens samlede BNP, og det er for lidt til at true opsvinget. Samtidig synes nedgangen koncentreret på ét land, Tyskland, og af særlige omstændigheder. Det er vores vurdering, at 2014 kan byde på mere entydig fremgang i bygge- /anlægskonjunkturerne for eurozonen som helhed. Landene i eurozonen skal ikke skære så voldsomt ned på de offentlige udgifter som tidligere. Renten er rekordlav, og fremtidstroen er voksende blandt forbrugere og i erhvervslivet. Mangel på finansiering kan være en stopklods for nybyggeriet, men også her er der mulighed for bedring forude: Bankerne i eurozonen afventer formentlig ECB s gennemgang af bankernes økonomi, som finder sted dette forår. Når gennemgangen er afsluttet til efteråret, kan det føre til stigende udlånsaktivitet fra bankernes side. Aktiemarkedet tror på stigende bygge- /anlægsaktivitet Det bemærkes, at byggerelaterede aktier i eurozonen er steget mere end aktiemarkedet generelt. I figuren ses, at 100 euro investeret i byggerelaterede aktier primo 2013 er vokset til over 135 euro i dag, ville 100 euro investeret i det brede markedsindeks kun være vokset til 127 euro. Byggerelaterede aktier er eksempelvis entreprenørfirmaer og cementfabrikker. Viser vigende tendens henover efteråret Side 4 af 6

5 Første opjustering af vækstudsigterne i længere tid IMF opjusterer sit globale vækstskøn IMF, den Internationale Valutafond, har udsendt en opdatering af sin oktoberprognose for verdensøkonomien. Det er faktisk en bemærkelsesværdig opdatering, idet den for første gang i længere tid kommer ud med en opjustering af forventningerne til verdensøkonomien. Hovedtallene er vist i tabellen. IMF's forventninger til BNP-væksten jan.14 okt.13 jan.14 okt.13 USA 2,8% 2,6% 3,0% 3,4% eurozonen 1,0% 0,9% 1,4% 1,3% Japan 1,7% 1,3% 1,0% 1,2% Nyindustrialiserede lande 5,1% 5,1% 5,4% 5,3% Verdensøkonomien 3,7% 3,6% 3,9% 3,9% Fremgang i USA, eurozonen og Japan Fortsætter i 2015 Risiko for skuffelse IMF venter nu, at verdensøkonomien i år vokser med 3,7% (0,1 procentpoint mere end i oktober) trukket op af de udviklede lande. Derimod er der ingen ændringer til vækstudsigterne for de nyindustrialiserede lande. AL-Banks økonomiske prognose ligger ikke langt fra IMF s, idet vi forventer en BNP-vækst i USA i 2014 på 3 % stigende til 3½ % i 2015, mens vi venter en BNP-vækst i eurozonen på 1 % i år stigende til 1½ % i Den moderate acceleration i væksten ventes at fortsætte i 2015 på nær i Japan. IMF ser dog fortsat risiko for, at væksten kan skuffe. De største risikofaktorer er den aktuelle meget lave inflation især i Europa, risikoen for uro på finansmarkederne samt risikoen for yderligere udstrømning af kapital fra de nyindustrialiserede lande, nu hvor USA s centralbank er i færd med at aftrappe sin likviditetsstøtte til pengekredsløbet. Hvad signalerer IMF s scenario for finansmarkederne? Vores vurdering er, at IMF s forventning om tiltagende vækst i verdensøkonomien er positivt for aktiemarkederne, om end markedsreaktionen længere inde i 2014 på Feds aftrapning vil være en usikkerhed, som IMF selv nævner. For obligationsrenterne peger IMF s scenario i retning af fortsat meget lave renteniveauer. Herfor taler forventningen om fortsat lav inflation, samt at IMF ser større risiko for skuffende vækst end for en overraskende stærk vækst. Side 5 af 6

6 Nøgletal og begivenheder i perioden til Land A rt o g o ffentliggø relsestidspunkt P erio de Enhed F o rventet i markedet F o rrige perio de M andag DEU detailomsætning (08.00) december % m/m og år/år 0,0 / 2,5 1,5 / 1, DEU IFO-indikator (10.00) januar indeks ,5 EUR møde i Eurogroup (15.00) USD new home sales (16.00) december % m/m -1,3-2,1 Tirsdag Taiwan BNP-tal (01.30) 4.kvt.2013 % år/år 1,7 1, JPY Small Business Confidence (06.00) januar indeks 51,1 FRA Forbrugertillid (08.45) januar indeks EUR møde i ECOFIN (09.00) ITA forbrugertillid (10.00) januar indeks 96,7 96,2 SPA sælger skatkammerbeviser (10.30) UK BNP (10.30) 4. kvt % kvt/kvt og år/år 0,7 / 2,8 0,8 / 1,9 USD durable goods orders (i alt / ex. tp 14.30) december % m/m 1,7 / 0,7 3,5 / 1,2 USD huspriser (Case/Shiller, 15.00) november % m/m og år/år 0,9 / 13,7 1,1 / 13,6 USD Forbrugertillid Conf. Board (16.00) januar indeks 77,5 78,1 USD pengepolitisk møde fortsætter i morgen USD auktion, 2 årige statsobligationer udbud USD x mia. bid-to-cover: Onsdag Korea industriproduktion (05.00) december % m/m og år/år 0,0 / -1, DEU GfK forbrugertillid (08.00) februar indeks 7,6 7,6 SPA detailomsætning (09.00) december % år/år 1,9 EUR pengemængdetal (M 3, 10.00) december % år/år 1,7 1,5 EUR bankernes udlån (erhverv / private,10.00) december % år/år ITA ISAE-erhvervsbarometret (10.00) januar indeks 98,5 98,2 ITA sælger skatkammerbeviser (11.00) Belgien BNP-tal (15.00) 4.kvt.2013 % kv/kv og år/år 0,3 / 0,4 USD pengepolitisk møde (20.15) ledende rente Fed Funds, % 0,00-0,25 0,00-0,25 Torsdag Kina PM I-industri (02:00) januar indeks 49,6 50, SPA BNP-tal (09.00) 4.kvt.2013 % kv/kv og år/år 0,1 / -1,1 DKK Arbejdsløshed, brutto (9.00) december ændring & % 5,7 DKK Arbejdsløshed, netto (9.00) december ændring & % 4,4 DEU arbejdsløshed 10.00) december % / ændring ,9 / -2k 6,9 / -15k EUR ECB's Bank Lending survey (10.00) 4. kvt EUR economic sentiment indicator (11:00) januar indeks 100,9 100,0 EUR business and consumer survey (11.00) januar nettotal -3,0 / -11,7-3,4 / -13,6 ITA sælger statsobligationer (11.00) DEU foreløbig inflation (14.00) januar % m/m og år/år -0,5 / 1,4 0,5 / 1,2 USD GDP (Foreløbige 14.30) 4.kvt.2013 % kvt/kvt ann. 3,2 4,1 USD jobless claims (14.30) ugetal 1000 pers. 330k 326k USD pending home sales (16.00) december % m/m og år/år 0,2 / 0,2 / -4,0 USD auktion, 5 årige statsobligationer udbud USD x mia. bid-to-cover: USD auktion, 7 årige statsobligationer udbud USD x mia. bid-to-cover: Fredag JPY PM I-industri (00:15) januar indeks 55, JPY inflation (00.30) december % m/m og år/år 1,5 / 0,7 1,5 / 0,6 JPY industriproduktion (00.50) december % m/m og år/år 1,3 / 7,3-0,1/ 4,8 UK GfK-forbrugertillid (01.01) januar indeks FRA Privatforbrug (08.45) december % m/m og år/år -0,5 / 1,4 / 1,5 SPA inflation (09.00) januar % år/år 0,3 ITA arbejdsløshed (10.00) december % 12,7 EUR arbejdsløshed (11.00) december % 12,1 12,1 EUR inflation (i alt/kerne, 11.00) januar % år/år 0,9 / 0,9 0,8 / 0,7 SPA betalingsbalance (11.00) november mia. EUR 1,7 USD employment cost index (14.30) 4.kvt.2013 % kv/kv og år/år 0,4 0,4 USD personal income and spending (14.30) december % m/m 0,2 / 0,2 0,2 / 0,5 USD personal savings rate (14.30) december % af disp. indk. USD PCE-prisindeks (i alt/kerne, 14.30) december % m/m 0,2 / 0,1 0,0 / 0,1 USD Chicago PM I (15.45) januar indeks 59 60,8 USD forbrugertillid (M ichigan, 15.55) januar indeks 81 80,4 Udarbejdet af chefanalytiker Bjarne Kim Kogut, Økonomisk Sekretariat. Tlf Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. Side 6 af 6

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16 17. april 2015, uge 16 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13 28. marts 2014, uge 13 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,2% 1.849

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9 27. februar 2015, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. februar 2014, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. februar 2014, uge 9 28. februar 2014, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,8%

Læs mere

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen 11. august 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Bruttoinvesteringerne

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning Sydbank Markets informerer marts 28 Aktier nede i bølgedal stemningspilen for aktier peger lidt ned på den korte bane Fastforrentede lån giver god ly i uvejret lån med variabel rente er billigere, men

Læs mere