Kapitel 16 - Forfølgelserne i Missouri og fordrivelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 16 - Forfølgelserne i Missouri og fordrivelsen"

Transkript

1 Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 16 - Forfølgelserne i Missouri og fordrivelsen Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 6. aug Valgdagskamp i Gallatin 7. sep Joseph Smith og Lyman Wight for retten foran dommer Austin King okt Slaget ved DeWitt okt Guerillakrig i Daviess County 25. okt Slaget ved Crooked River 27. okt Guvernør Boggs "udryddelsesordre" 30. okt Haun's Mill massakren 30. okt.-6. nov. Belejringen af Far West 1838 Indledning I løbet af de varme sommermåneder i 1838 begyndte forholdet mellem de sidste dages hellige og deres naboer i det nordlige Missouri hastigt at blive værre. Ældste Parley P. Pratt, som ankom til Far West i maj efter at være vendt hjem fra missionærtjeneste i de østlige stater, beskrev den anspændte situation i juli Han udtalte: "Krigskyerne begyndte at hænge lavere med mørke og truende udsigter. De, som i naboamterne ulovligt havde rottet sig sammen, havde længe observeret vores stigende styrke og fremgang med misundelse og med grådige og pengebegærlige øjne. Det var almindelig kutyme, at de pralede med, at så snart vi havde færdiggjort vores omfangsrige forbedringer og opnået en stor høst, ville vi med magt blive fordrevet fra staten, og endnu engang ville de berige sig via plyndring."1 Af disse og andre årsager opblussede volden og endte til sidst med Kirkens udvisning i hele Missouri. Valgdagskamp i Gallatin I 1831 blev en familie ved navn Peniston de første hvide bosættere i det område, der senere skulle blive til Daviess County. I det følgende år byggede de en mølle ved Grand River til maling af mel og korn til brug for de tilflyttende bosættere. De grundlagde byen Millport. Da amtet blev dannet i 1836, var der stadig under hundrede bosættere. Byen Gallatin blev planlagt som amtets hovedsæde, og i takt med dennes vækst blev Millport fem kilometer mod øst mindre væsentlig. I løbet af sommeren 1838 strømmede de hellige til Adam-ondi-Ahman, cirka 6½ km nord for Gallatin. Hurtigt var de helliges antal større end ikke-medlemmerne i Daviess County. Året 1838 var valgår. De oprindelige indbyggere ønskede at vælge en lovgiver ud fra deres egen midte. William Peniston, en stærk fjende af de hellige, stillede op. Han var Side 1 af 14

2 dog bange for, at han med den hurtige og store befolkningstilvækst af mormoner i staten, ikke ville kunne vinde valget, da de fleste medlemmer af Kirken støttede John A. Williams. Cirka to uger før valget rådede dommer Joseph Morin fra Millport to af Kirkens ældster til at være ved valgstederne for at "være forberedt på et angreb" fra pøbelgrupper, der søgte at hindre de hellige i at stemme.2 Valget skulle foregå mandag den 6. august i Gallatin, som på det tidspunkt bestod af sølle "ti huse, hvoraf de tre var barer."3 I håbet om, at dommerens forudsigelser ville være falske, tog et antal ubevæbnede mandlige mormoner til Gallatin for at stemme. Klokken 11 om formiddagen henvendte Peniston sig til en gruppe vælgere med ønsket om at sætte dem op imod mormonerne: "De mormonske ledere er en gruppe hestetyve, løgnere, falsknere og I ved, at de hævder at kunne helbrede de syge, uddrive onde ånder, og I ved det alt sammen er en løgn."4 Valgdage i de vestlige områder var sjældent rolige, men på grund af Penistons opildnende tale og med nogle af de lyttende vælgere under spirituspåvirkning var en slåskamp uundgåelig. Dick Welding, en af pøbelens bøller, slog en af de hellige ned. På trods af det ulige antal, som de stod overfor, tog en af mormonerne, John L. Butler, en egetræstav fra en brændestabel og begyndte at slå modstanderne med en styrke, der overraskede ham selv. Modstanderne bevæbnede sig med brædder, og hvad de ellers kunne få fat på i kampens hede; adskillige mennesker på begge sider blev alvorligt såret. Skønt kun få mormoner stemte den dag, tabte Peniston alligevel valget. Overdrevne rapporter om kampen nåede Kirkens ledere i Far West den efterfølgende morgen. De blev fortalt, at to eller tre brødre var blevet slået ihjel, hvilket fik Det Første Præsidentskab og 20 andre til at tage til Daviess County med det samme, onsdag den 8. august. De tog afsted bevæbnede for at beskytte sig, og langs ruten stødte medlemmer fra Daviess til gruppen. Nogle af dem, der tilsluttede sig, havde været med under angrebet på valgdagen. De ankom om aftenen til Adam-ondi-Ahman og var lettet over at høre, at ingen var blevet dræbt. Mens de var i området, besluttede profeten sig for at ride rundt i regionen sammen med nogle af brødrene for at sondere de politiske forhold og for at fjerne den frygt, der var opstået i amtet. De besøgte adskillige af de oprindelige bosættere i området, deriblandt Adam Black, fredsdommeren og nyvalgt dommer i Daviess County. Med viden om at Black havde deltaget i anti-mormonske aktiviteter, spurgte de ham, om han kunne opretholde loven på behørig vis, og om han ville underskrive en fredsaftale. I følge Joseph Smith underskrev Black en skriftlig hensigtserklæring, hvor han udtrådte af pøbelgruppen, hvorefter brødrene vendte tilbage til Adam-ondi-Ahman dagen efter. Dagen efter indgik et råd bestående af fremtrædende mormoner og ikke-mormoner en fredsaftale, hvor alles rettigheder blev respekteret, og hvor det blev lovet, at man ville forsvare hinanden; skulle et menneske fejle, skulle ingen af parterne retfærdiggøre det eller beskytte dem fra loven, men man skulle forpligte sig til at føre lovovertrædere for retten i henhold til lov og ret."5 Denne goodwill holdt i mindre end 24 timer. Den 10. august sværgede William Peniston i en erklæring i Richmond, Ray County til distriktsdommeren, Austin A. King, at Joseph Smith og Lyman Wight havde organiseret en hær på 500 mænd, og at de havde truet "alle de oprindelige bosættere og Daviess Countys borgere på livet."6 Da dette kom Joseph for øre, ventede han i Far West på yderligere udvikling. Da sheriffen erfarede, at Joseph var villig til at lade sig arrestere, såfremt han kunne komme for retten i Daviess County, afviste dommeren at udfærdige arrestordren og tog i stedet til Richmond for at rådføre sig med dommer King. Side 2 af 14

3 Den anspændte situation blev stadig stærkere over de næste to uger i amterne Daviess og Carroll. Adam Black påstod løgnagtigt, at over 150 mormoner havde truet ham på livet, med mindre han underskrev fredsaftalen. Profeten svarede tilbage med, at Blacks udtalelse "viste Blacks rette person -- som et afskyeligt, principløst medlem af pøbelgruppen og en edsbryder."7 Borgerkrig syntes nært forestående, da rygter og overdrevne rapporter cirkulerede rundt i hele Missouri og til sidst nåede til guvernør Lilburn W. Boggs.8 Klar til krig I september så profeten tilbage på de ødelæggende forhold og udfærdigede Kirkens handlingsplan. Han skrev følgende udtalelse: "Der er stor uro blandt befolkningen i Missouri, som søger at finde årsager til at gå imod os. De raser mod os og provokerer os til vrede med den ene trussel efter den anden, men vi frygter dem ikke, for Herren, den Evige Fader, er vores Gud, og Jesus... er vores styrke og vores sikkerhed deres fader, djævlen, kalder på dem hver time til handling, og de, som villige lydige børn, har ikke behov for påmindelser; men i Jesu Kristi navn... vi vil ikke udholde det længere, hvis Gud vil bevæbne os med mod, med styrke og med kraft til at modstå modstandernes forfølgelse. Vi vil ikke handle offensivt, men altid defensivt."9 Den efterfølgende dag bad Joseph Smith generalmajor David Atchison og brigadechef Alexander Doniphan fra Missouri statsmilits om råd til at gøre en ende på fjendtlighederne i Daviess County. Begge havde fungeret som Kirkens advokater under Jackson-urolighederne i og var fortsat venlige over for Kirken. Generalmajoren lovede, at han ville "gøre alt, hvad der stod i hans magt, for at sprede pøbelen.10 De rådede profeten og Lyman Wight, der også var tilstede, til at anmode om at komme for domstolen i Daviess County. I henhold til dette blev retssagen afholdt den 7. september nord for amtslinien i et ikke-medlems hjem. Som et sikkerhedstiltag mod pøbelangreb udstationerede Joseph Smith et kompagni mænd ved amtslinien "til ved kort varsel at være parate, såfremt der skulle opstå vanskeligheder ved retssagen."11 Der var ingen belastende beviser mod dem, men idet han bøjede sig for pres, beordrede dommer King dem for distriktsdommeren og løslod dem mod en kaution på fem hundrede dollars. Uheldigvis fik dette ikke undertrykt pøbels mod. Kirkens fjender, deriblandt mange fra andre amter, forberedte et angreb på Adam-ondi-Ahman. Lyman Wight havde en oberstgrad i det 59. regiment under Missouri Regimentet, som var under direkte statskommandolinie af general H. G. Parks. Lyman udleverede våben til over 150 mænd, en del af statens milits, for at forsvare byen mod pøbelgrupper. Både mormonerne og pøbelmedlemmer sendte spejdere gennem hele området, tog til tider fanger og fornærmede hinanden konstant. Kun de meget fornuftige aktioner, foretaget af general Atchison og Doniphan, forhindrede egentlig vold. Sidst i september skrev general Atchison til guvernøren: "Situationen er ikke så slem i Daviess County, som rygter vil, og i realiteten er jeg ikke i tvivl om, med udgangspunkt i skrevne erklæring, at De er blevet narret af de overdrevne udtalelser fra intrigante eller halvskøre mænd. Jeg finder, at der ingen grund er til at være bekymret mht. mormonerne; de er ikke at frygte, mormonerne er meget bekymrede."12 På samme tid blev et udvalg af "oprindelige indbyggere" i Daviess County enige om at sælge deres ejendomme til de hellige. Joseph Smith sendte med det samme budbringer Side 3 af 14

4 til øst- og sydstaterne for at prøve at skaffe de nødvendige midler, men den hastigt udviklede konflikt gjorde dette aftaleforslag umuligt at opfylde.13 DeWitt under belejring Under disse konflikter skete der tilsvarende ildevarslende hændelser mellem de hellige og deres naboer i DeWitt, Carrol County. Enkelte mormoner var blevet budt velkommen tidligere, da de begyndte at bosætte sig i DeWitt i juni 1838, men da det blev juli, stod det klart for borgerne i Carroll County, at de sidste dages hellige snart var flere end dem. Og som i amterne Jackson, Clay og Daviess motiverede frygten for at miste den politiske kontrol de oprindelige bosættere til at tro på de falske rapporter om "vildledte mormoner" og til at finde på en undskyldning for at fordrive dem. Tre separate møder blev afholdt i juli for at samle borgerne bag en uddrivelse af mormonerne. Da de kom med ultimatummet, hvor de blev bedt om at forlade stedet, erklærede George M. Hinkle, leder af de hellige og oberst i statsmilitsen, udfordrende, at de hellige ville forsvare deres ret til at forblive i DeWitt. Forholdende i september forblev afventende fra begge sider. Vold blev undgået til dels på grund af, at meget militærpersonel var på slagmarken i Daviess County i september. Sidst i september sendte de sidste dage hellige i DeWitt et brev til guvernør Lilburn W. Boggs, hvori de anmodede om assistance til at forsvare sig over for de lovløse pøbelgrupper fra Carroll og andre amter, men de fik intet svar. Alt imens fortsatte ikke-mormon-kræfterne i DeWitt med at blive større og større, efterhånden som tropper fra amterne Ray, Howard og Clay ankom på næsten daglig basis. De sidste dages hellige fik også en større styrke og begyndte at bygge barrikader. Den første uge i oktober var en frygtelig uge for de hellige, idet der udbrød slagsmål mellem de to lejre. John Murdoch skrev: "Vi var i gang både nat og dag med at beskytte [de hellige]... En nat... gik jeg hele natten fra en skildvagt til den næste for at holde dem til ilden."14 Behovet for mad og husly blev kritisk. Anti-mormonske kræfter betragtede denne krig som en "udryddelseskrig".15 Mens Joseph Smith var ude for at finde nye bosættelsesområder, blev han mødt af et bekymret sendebud, som var på vej til Far West for at fortælle brødrene om situationen i DeWitt. Skuffet, sagde profeten: "Jeg håbede på, at størstedelen af befolkningen ville bruge deres sunde fornuft og deres respekt over for forfatningen, og at de ville have frafaldet forfølgelsens ånd, som måtte være fremkommet i deres nabolag."16 Joseph ændrede sine planer og rejste anonymt af mindre brugte veje for at undgå fjendtlige vagter og slap ind i Dewitt, hvor han fandt nogle få forsvarere stående over for en stor pøbelgruppe. Profeten opdagede, at de hellige systematisk blev udsultet og led alvorlige afsavn. Kirkens ledere valgte atter at appellere til guvernøren om hjælp. De fik skriftlige erklæringer fra sympatiserende ikke-mormoner omkring behandlingen af de hellige og deres farlige situation. Den 9. oktober modtog de guvernørens svar, "at problemet var mellem mormonerne og pøbelen," og at "vi kunne gå i kamp, til en sejrherre var fundet."17 Dette fjernede det lille håb, der kunne være tilbage hos de hellige om hjælp fra regeringen. Under disse forhold opfordrede de første bosættere deres brødre til at drage bort i fred. De hellige, deriblandt Joseph Smith, samledes i 70 vogne og forlod trist DeWitt den 11. oktober. "Den aften døde en kvinde ved navn Jensen, der kort forinden havde født et barn, fordi hun blev udsat for elementerne på grund af pøbelens hærgen, og måtte rejse, Side 4 af 14

5 inden hun havde fået samlet kræfter. Hun blev begravet uden kiste." Pøbelen "generede og truede hele tiden" de rejsende hellige, og flere hellige døde af "træthed og afsavn."18 Stigende nød i amterne Caldwell og Daviess Opmuntret af deres succes med at uddrive de hellige fra DeWitt og opflammet af den manglende indblanding fra guvernøren marcherede anti-mormonske styrker henimod Daviess County for at drive mormonerne ud. Nyheder om, at 800 mænd var på vej til Adam-ondi-Ahman, og at en stor styrke var ved at blive samlet for at gå imod Caldwell County bekymrede Kirkens ledere. General Doniphan, som var i Far West, da budskabet kom, beordrede oberst Hinkle til at samle en milits blandt de lokale indbyggere for at beskytte de hellige. Eftersom anti-mormonerne teknisk set var medlemmer af adskillige andre militærenheder, opstod der en ironisk konflikt disse militærenheder imellem. På sabbatsdagen talte profeten til de hellige, hvor han anvendte Frelserens ord: "Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv for sine venner." Han afsluttede med, at bede frivillige om at slutte sig til ham og mødes på torvet den efterfølgende dag. Et kompagni på omkring 100 mænd, bemyndiget af general Doniphan, som en statsmilits fra Caldwell County, tog afsted til Adam-ondi-Ahman om mandagen.19 Alt imens var modstanden i funktion i Daviess County. John D. Lee rapporterede, at adskillige bosættere var "bundne til træerne og pisket med tynde valnøddetrægrene, nogle af dem blev voldsomt mishandlet af pøbelen."20 Mange huse blev nedbrændt, og husdyrene blev fordrevet. Derudover var mange af de spredte familier tvunget til at flygte til Adam-ondi-Ahman for at finde ly og sikkerhed midt i en frygtelig snestorm den 17. og 18. oktober. Joseph Smith erindrede: "Mine følelser var ubeskrivelige, da jeg så dem samles i byen, næsten uden tøj, og kun med livet i behold."21 General H. G. Parks, den befalende myndighed i Missouri-militsen i Daviess County, som var vidne til disse hændelser, informerede general Atchison om den forværrede situation. General Atchison, som var den befalende myndighed i den nordlige Missouri-milits, appellerede til guvernør Boggs, og advarede ham om, at befolkningen i Missouri agtede at fordrive mormonerne fra amterne Daviess og Caldwell, og han opfordrede på det stærkeste guvernøren til at besøge de ramte områder. Dette var Atchisons tredje nytteløse appel til guvernøren, men, som med de andre som fulgte, blev de ignoreret. Guvernør Boggs virkede aldrig villig til at høre de helliges side af historien, selv fra troværdige kilder, så som general Atchison, men han valgte i stedet at lytte til opildnende rapporter fra anti-mormonerne. Efterhåmden som fjendtligheden i Daviess County forøgedes, gav general Parks Lyman Wight, en oberst i militsen, myndighed til at danne en mormonstyrke og anvende den til at sprede alle pøbelgrupper, som måtte findes i Daviess County. General Parks talte til de forsamlede tropper: "Jeg har besøgt jer ofte, og jeg ser, at I er et foretagsomt og et blomstrende folk, som er villige til at adlyde landets love; og jeg beklager dybt, at I ikke kunne finde fred her og nyde frihedens privilegier."22 Guerillakrig mellem mormoner og ikke-mormoner stod på i to dage, da begge sider plyndrede og nedbrændte bygninger. Kirkens medlemmer overvejede at tage fra ikke-medlemmer, som en nødvendighed, der var pålagt dem, fordi deres egne ting var blevet stjålet. En ung mormon-militsofficer, Benjamin F. Johnson sagde: "Vi blev omringet fra alle sider af vores fjender og var uden mad. Alt vores korn, kvæg, svin og forråd af enhver slags var blevet ladt tilbage i landområdet eller så langt fra hjemmet, at de ikke kunne hentes uden stærk beskyttelse. Så vores eneste chance var at danne Side 5 af 14

6 grupper, der gik ud og samlede føde, og så medbragte, hvad de kunne finde, uden hensyn til ejerskab."23 Dette blev blæst op af ikke-medlemmerne i de retssager, der fulgte mormonkrigen. For deres vedkommende satte ikke-mormonerne ofte ild til egne høstakke og ejendele, for derefter at skyde skylden på de hellige. Rygterne spredtes hurtigt i resten af Missouri, at mormonerne enten stjal eller ødelagde deres naboers ejendele. I Far West blev de hellige advaret om, at to berygtede anti-mormoner, Cornelius Gilliam og Samuel Bogart, officerer i militsen, planlagde angreb på Caldwell Countys bosættelser. Møder blev afholdt, hvor de hellige indgik en pagt om at forsvare sig selv og ikke svigte sagen. Bosættere i de mere yderligere bosættelser blev instrueret om at samles i Far West, og byen gjorde sig hastigt klar til at forsvare sig. To medlemmer af De Tolv Apostles Kvorum, Thomas B. Marsh og Orson Hyde, svigtede tragisk Kirkens sag den 18. oktober og sluttede sig til fjenderne i Richmond. Marsh svor i en skriftlig erklæring, som så godt som havde Hydes fulde støtte, at "profeten indskærpede formodningen, og at alle rigtige mormoner troede på, at Smiths profetier stod over landets love. Jeg har hørt profeten sige, at han ville trampe fjenden ned og gå på deres døde kroppe; og hvis man ikke lod ham være i fred, ville han blive den anden Muhammed for denne generation."24 Denne udtalelse retfærdiggjorde yderlige anti-mormonernes handlinger, ihvertfald over for dem selv. Da Joseph Smith vurderede dette forræderi, kommenterede han, at Thomas B. Marsh "var blevet opblæst af hovmod over sin ophøjelse til apostel og om himmelens åbenbaringer vedrørende ham selv, indtil han var klar til at blive væltet omkuld af den første modvind, som krydsede hans vej, og nu var han faldet, havde løjet og sværget falsk og var parat til at fratage sine bedste venner livet. Lad alle mænd tage ved lære af hans eksempel, at den som ophøjer sig selv, vil Gud tugte."25 Thomas Marsh blev udelukket den 17. marts 1839, medens Orson Hyde blev afløst fra sine forpligtelser i sit embede. Den 4. maj 1839 blev Orson Hyde officielt udelukket fra at udføre sin kaldelses forpligtelser, indtil han mødte frem til en konference og afgav en forklaring på sine handlinger.26 Den 27. juni, efter at have omvendt sig og indrømmet sine fejl, blev han genindsat i De Tolv Apostles Kvorum. Efter år i armod vendte bror Marsh tilbage til Kirken i Slaget ved Crooked River Et vendepunkt i "mormonkrigen" i Missouri var slaget ved Crooked River, som fandt sted tidligt om morgenen torsdag den 25. oktober Hovedårsagen til denne tragedie var de provokerende handlinger, som kaptajn Samuel Bogart fra Jackson County udførte. Han var en fjende af de hellige. I dagevis havde Bogart patruljeret langs grænsen mellem Caldwell og Ray amterne under dække af at hindre mormomangreb. Men i stedet for blot at udføre deres tildelte patruljer, gik Bogarts mænd to gange ind i Caldwell County og angreb de helliges hjem, og de beordrede medlemmer til at forlade staten og de tog tre mandlige mormoner som gidsler. "Da dommer Elias Higbee, dommeren i amtet, hørte beretningen, beordrede han oberstløjtnant Hinkle, den øverstbefalende officer i Far West, til at sende et kompagni ud og sprede 'pøbelen' og befri deres fangerne, hvorom det blev sagt, at de ville slå dem ihjel samme aften."27 Militsen havde ventet i adskillige dage på at blive kaldt til kamp. Da trommerne ved midnat kaldte militsen til torvet, blev 75 mænd delt op i to kompagnier under David W. Patten og Charles C. Rich. Ved daggry nåede de til et vadested ved Crooked Rivers bredder, 32 Side 6 af 14

7 km fra Far West. Pattens deling nærmede sig vadestedet uden at være klar over Bogarts skjulte position langs flodens bred. Pludselig åbnede en af Bogarts vagter ild, ældste Patten beordrede til angreb, men i dagslyset var hans mænd nemme mål. I en hurtig og hård kamp blev adskillige mænd på begge sider sårede. En af de sårede var ældste Patten fra De Tolv Apostles Kvorum. Profeten berettede: "Bror Gideon Carter blev skudt i hovedet og efterladt død på jorden så ilde tilredt, at brødrene ikke genkendte ham."28 Brødrene fik frigjort fangerne hvoraf en var såret. De fik fordrevet fjenden over floden, og vendte derefter om for at tage vare på de sårede. Ældste Patten blev båret til Stephen Winchesters hjem nær Far West, hvor han døde adskillige timer senere. Ældste Patten blev dermed den første apostel, der blev gjort til martyr i denne uddeling. Hans tro på det genoprettede evangelium var af en sådan styrke, at han engang over for profeten havde udtrykt et ønske om at dø som martyr. "Profeten, der var meget berørt, havde udtrykt stor sorg, fordi, som han sagde, når en mand med så stor tro, beder Herren om noget, så får han sit ønske opfyldt."29 Ved begravelsen to dage senere lovpriste Joseph Smith ham: "Her ligger en mand, som har gjort, hvad han sagde, han ville -- han har nedlagt sit liv for sine venner."30 Patrick O'Bannion døde tillige senere af sine sår. James Hendricks, en anden svært såret, blev midlertidig lammet fra livet og ned og måtte bæres rundt på en båre. Hovedansvaret for hans familie faldt nu på hans kone, Drusilla, som udholdt den forøgede fare i Missouri og den vanskelige rejse til Illinois med karakterstyrke og stor tro. Overdrevne beretninger om slaget nåede guvernør Boggs i Jefferson City. Et af rygterne var, at hele Bogarts styrke var blev massakreret eller tilfangetaget, og at mormonerne agtede at plyndre og nedbrænde Richmond. Disse rapporter gav Boggs den undskyldning, som han havde behov for, for at erklære mormonerne krig. Udryddelseordre og Haun's Mill-massakren Det nordlige Missouri var i oprør den sidste uge af oktober, da "pøbelgrupper blev observeret fra alle retninger."31 Pøbelgrupperne nedbrændte huse og afgrøder, stjal kvæg, tilbageholdt fanger og truede de hellige med døden. General Atchison bad igen indtrængende guvernør Boggs om at komme ud til området. Men i stedet sendte han den 27. oktober sin milits i krig mod mormonerne. Da han udelukkende havde lagt de falske rapporter om mormonernes opstand til grund, påstod Boggs, at de hellige havde trodset loven og startet fjendtlighederne. Han skrev derfor: "Mormonerne skal behandles som fjender og skal udryddes eller fordrives fra staten, hvis det er nødvendigt for almenhedens skyld. Deres voldshandlinger er over al forstand."32 På det tidspunkt var den offentlige stemning så stærk mod de hellige, at selv de, som kendte til sandheden, ikke åbenlyst turde vise deres sympati. Guvernør Boggs' "udryddelsesordre" var et resultat af og et udtryk for den offentlige vilje. General Atchison, som var ansvarlig for de statslige tropper, var blevet afskediget af guvernøren før overgivelsen i Far West. Ansvaret blev overgivet til general John B. Clark. General Clark ankom ikke til Far West før et par dage efter overgivelsen. General Samuel D. Lucas, en gammel anti-mormon fra Jackson County, fik midlertidigt overdraget ansvaret for militsen, der hurtigt samlede sig om Far West fra alle sider. Den 31. oktober havde over 2000 mænd omringet Far West, og de fleste var parate til at udføre guvernørens ordre. Det var ved Haun's Mill, at kampe igen brød ud. Denne lille bosættelse 19 km øst for Far West var blevet grundlagt af Jacob Haun, en nyomvendt fra Green Bay, Wisconsin. Side 7 af 14

8 Han var flyttet til Shoal Creek i 1835, hvor han håbede at kunne undgå den forfølgelse, som han og andre hellige oplevede andre steder i Missouri. Haun's Mill bestod af en mølle, en smedje, et par huse og et befolkningstal på omkring familier omkring selve møllen og 100 familier i det omliggende område. Den 30. oktober ankom ni vogne med indvandrere fra Kirtland til området. De havde besluttet at hvile et par dage, før de fortsatte deres rejse til Far West. Umiddelbart efter slaget ved Crooked River rådede Joseph Smith de hellige i de fjernere områder at flytte til Far West eller Adam-ondi-Ahman. Da Jacob Haun ikke var villig til at overgive sin ejendom, overhørte han profetens råd og fik det lille samfund til at blive. Denne beslutning blev fatal. Hauns gruppe planlagde at bruge smedens forretning som et fort, hvis der skulle komme et fjendtligt angreb. Vagter blev placeret for at beskytte møllen og den lille bosættelse. Søndag den 28. oktober sendte oberst Thomas Jennings fra Livington-militsen en af sine mænd ud til bosættelsen for at lave en fredsaftale. Begge parter lovede ikke at angribe hinanden. Ikke-mormonerne blev dog ikke opløst som lovet. Om mandagen besluttede en gruppe indbyggere i Livington County at angribe Haun's Mill, sikkert med intention om at udføre guvernørens ordre. Tirsdag eftermiddag den 30. oktober nærmede cirka 240 mænd sig Haun's Mill. Joseph Young sen., en af de syv præsidenter i De Halvfjerds' Præsidium og nyligt ankommet til Haun's Mill, beskrev området den sene eftermiddag: "Shoal Creeks bredder på begge sider myldrede med legende børn, mens deres mødre var i gang med de huslige sysler og deres fædre i gang med at bevogte møllerne og deres ejendele og andre var i gang med at indsamle deres afgrøder til vinteren. Vejret var rart, solen skinnede, alt åndede ro, og ingen anede uråd mht. den forfærdelige krise, som var så tæt på os -- ja, på vores dørtrin."33 Omkring klokken fire om eftermiddagen nærmede pøbelgruppen sig Haun's Mill. Kvinderne og børnene flygtede ind i skoven, mens mændene søgte tilflugt hos smeden. David Evans, som var de helliges militærleder, svingede sin hat og bad om fred. Lyden af hundrede rifler svarede ham, de fleste rettet mod smedjen. Pøbelen skød ubarmhjertigt på alle i sigte, deriblandt kvinder, ældre mænd og børn. Amanda Smith tog sine to børn og løb over mølledammen på en løbebro. Hun erindrer sig, "at selvom vi var kvinder med små børn, der flygtede for vores liv, udspyede de dæmoner salve efter salve for at dræbe os."34 Rakkerpakket gik ind i smedjen og fandt den ti-årige Sardius Smith, søn af Amanda Smith skjult under smedens blæsebælg. En af banditterne satte pistolens munding mod drengen pande og skød den øverste del af hovedet af. Manden forklarede senere: "Luseæg bliver til lus, og hvis han havde levet, ville han været blevet en mormon."35 Alma Smith, Sardius' 7-årige bror, blev vidne til drabene på sin far og bror, og han blev selv skudt i hoften. Han blev ikke opdaget af pøbelen og blev senere mirakuløst helbredt gennem bøn og tro. Thomas McBride blev hakket til døde med en majskniv. Skønt nogle få mænd sammen med kvinder og børn flygtede over floden og ind i skoven, blev mindst 17 dræbt og 13 såret.36 Jacob Haun var blandt de sårede, men kom sig senere. År senere kommenterede profeten: "Havde brødrene i Haun's Mill ikke siddet mit råd overhørig, ville de have været i live i dag."37 De overlevende gemte sig hele aftenen og natten i frygt for endnu et angreb. Den efterfølgende dag begravede nogle få sunde og raske mænd de døde i et tørt hul, der havde været beregnet til en brønd. Joseph Young, som var blevet nært knyttet til den unge Sardius Smith under deres rejse fra Kirtland, brød sammen og kunne ikke Side 8 af 14

9 begrave drengen i fællesgraven. Amanda og hendes ældste søn begravede Sardius den efterfølgende dag. De skrækslagne overlevende forlod Missouri i løbet af vinteren og det efterfølgende forår sammen med andre af Kirkens medlemmer. Pøbelen fortsatte med at forfølge nogle af enkerne, før de forlod stedet, men Herren hjalp dem. Amanda Smith erindrede den forsikring, hun modtog fra Herren, da hun gik ind i en majsmark for at bede højt til Herren. "Det var som Herrens tempel i det øjeblik. Jeg bad højlydt og meget brændende. Da jeg forlod majsmarken, talte en stemme til mig. Det var en stemme så klar, som jeg aldrig tidligere havde hørt. Det var ikke en stille, stærk følelse af Ånden, men en stemme, som gentog et vers fra en af de hellige sange: Den sjæl, som til Jesus sin lid kun har sat, jeg vil ej forlade i mørkeste nat. Den sjæl, om al helved imod den stå og gennem min nåde, skal gennem min nåde, skal gennem min nåde, sin salighed få. Fra det øjeblik frygtede jeg ikke længere. Jeg følte, at intet kunne ramme mig mere."38 Belejringen af Far West Anti-mormonske militsgrupper fortsatte dog med at samle sig rundt om Far West, hvor de forberedte sig til angreb. Far West militsen barrikaderede byen med vogne og træ, men onsdag den 31. oktober var anti-mormon styrken i størrelsesorden 5 til 1 i deres favør. Ingen af parterne var ivrige efter at begynde kampen, og dagen gik med at holde sig på afstand, hvor hver side prøvede at beslutte, hvad der skulle gøres. Om aften sendte general Lucas et parlamentærflag, som blev mødt af oberst Hinkle, de helliges øverstbefalende. Oberst Hinkle accepterede i al hemmelighed Lucas' krav om, at visse ledere skulle overgive sig med henblik på en retssag og afstraffelse, mormonernes ejendele skulle konfiskeres som betaling for skaderne, og resten af de hellige skulle overgive deres våben og forlade staten. Da Hinkle vendte tilbage til Far West overbeviste han Joseph Smith, Sidney Rigdon, Lyman Wight, Parley P. Pratt og George W. Robinson om, at Lucas ønskede at overtale dem til en fredskonference. Brødrene blev chokerede, da Hinkle overgav dem til Lucas som fanger. Parley P. Pratt beskrev denne tragiske scene således: "Den hovmodige general [Lucas] red op til dem, og uden at tale til dem, beordrede han øjeblikkeligt sine vagter til at omringe os. Dette gjorde de meget brat, og vi blev ført ind i lejren omringet af tusinde vildt udseende væsner, mange af dem var klædt og malet som indianske krigere. De begyndte alle at hyle, som mange blodhunde, der blev ladt løs på deres bytte, som om de havde opnået en af de mest mirakuløse sejre, som nogensinde ville overgå denne jord."39 Hyleriet fortsatte gennem hele natten, hvilket terroriserede borgerne i Far West, som frygtede, at deres profet måske allerede var blevet myrdet. De fleste hellige bad hele natten. I fjendernes lejr blev brødrene tvunget til at ligge på jorden i den kolde regn, lyttende til en konstant tirade af hån og vulgariteter. "De var blasfemiske over for Gud, de hånede Jesus Kristus, svor de mest forfærdelige eder, hånte Joseph og de andre, krævede mirakler, ønskede tegn, så som: 'Kom nu Mr. Smith, vis os en engel,' 'Giv os en af dine åbenbaringer.' 'Vis os et mirakel.'"40 Side 9 af 14

10 Ved en hemmelig og ulovlig krigsret afholdt den nat, blev fangerne dømt til døden, og dommen skulle fuldbyrdes den efterfølgende morgen på torvet i Far West. Da general Alexander Doniphan hørte om general Lucas' ordre, blev han oprørt over den brutalitet og uret, der var blevet begået og svarede: "Det er koldblodigt mord. Jeg vil ikke adlyde din ordre. Min brigade vil i morgen klokken 8 marchere til Liberty; og hvis du henretter disse mænd, vil jeg holde dig ansvarlig ved en civil domstol, med Gud som hjælp."41 Intimideret af Doniphans modige svar, mistede Lucas modet. De helliges bønner var blevet hørt.42 Den samme nat nåede nyheden Far West, at fjenden havde intention om at arrestere de tilbageblevne deltagere fra Slaget om Crooked River. Så før daggry smuttede cirka 20 brødre ud af Far West og tog mod nord imod Iowa territoriet. Hyrum Smith og Amasa Lyman var ikke så heldige. De blev arresteret og blev sat sammen med de andre fanger. Om morgenen den 1. november, da George Hinkle førte mormontropperne ud af Far West, ankom Missouri-militsen til byen. Mens de ledte efter våben, vandaliserede de byen, stjal værdifulde ejendele, voldtog nogle af kvinderne og tvang de ledende ældster med deres bajonetter til at underskrive løfter om at betale militsens udgifter.43 Mange prominente mænd blev arresteret og taget som fanger til Richmond. De resterende hellige blev beordret ud af staten. Planer blev lagt mht. at tage Kirkens ledere til Independence til offentlig udstilling og til retten. Da de troede, at de ville blive henrettet, bad Joseph Smith og hans medfanger om at se deres familier en sidste gang. De vendte derfor tilbage til Far West den 2. november. Joseph fandt der sin kone og børn i tårer, fordi de troede, han var blevet skudt. "Da jeg gik ind i huset, hang de på mine klæder, deres øjne var fyldt med tårer, mens blandede følelser af glæde og sorg sås tydeligt i deres ansigt," skrev han. Han blev nægtet retten til at være sammen med dem alene, men Emma græd, og hans børn klistrede sig til ham, "indtil de blev smidt til side ved vagternes sværd."44 De andre fanger led tilsvarende, da de sagde farvel til deres familier. Lucy Smith, Joseph og Hyrums mor, skyndte sig hen til vognen, hvor de blev bevogtet og kunne lige akkurat nå deres udstrakte hænder, før vognen forlod dem. Efter timer med sorg, blev hun trøstet af ånden og velsignet med profetiens ånd: "Lad dit hjerte blive trøstet, hvad angår dine børn, de skal ikke blive gjort fortræd af deres fjender."45 En lignende åbenbaring fik profeten Joseph Smith. Den efterfølgende dag, da fangerne begyndte deres march, talte Joseph til sine medfanger med en stille røst, men med håb i stemmen: "Vær ved godt mod, brødre, Herrens ord kom til mig i nat, at vores liv ville blive sparet, og at uagtet de lidelser vi må gennemgå i dette fangenskab, så vil ingen af os miste livet."46 Imens var general John B. Clark, guvernørens udvalgte øverstbefalende i mormonkrigen, ankommet til Far West. Han beordrede alle til at blive i byen, og de sultende hellige blev tvunget til at leve af tørre majskorn. Den 6. november talte han til de lidende indbyggere og fortalte dem, at han ikke ville tvinge dem ud af staten i vinterperioden. Han sagde: "Som tak for denne venlighed, er I i gæld til min mildhed. Jeg siger ikke, at I skal forlade byen nu, men I må under ingen omstændigheder blive her endnu en sæson, og I må ikke så nye afgrøder... Hvad angår jeres ledere, tænk ikke engang én gang -- forestil jer ikke ét øjeblik -- lad det ikke blive én tanke i jeres hoveder, at de vil blive frigivet, eller at I vil se dem igen, for deres skæbne er beseglet -- deres skæbnekast er kastet -- deres dom er beseglet."47 Side 10 af 14

11 En anden militærtrop omringede de hellige, som var flygtet i sikkerhed til Adam-ondi-Ahman. Efter tre dages forhør, blev alle mormonerne beordret ud af Daviess County, men der blevet givet tilladelse til, at de kunne tage til Far West indtil foråret. Mens de forberedte sig til udvandring, begyndte de hellige igen at søge hjælp fra Missouris lovgivende forsamling. Skønt deres lidelser var klart defineret og stor sympati blev udvist fra mange lovgiveres side og fra aviser i Missouri, blev der aldrig foretaget en officiel undersøgelse af forholdene. I stedet for tildelte lovgiverne sølle to tusinde dollars til at hjælpe borgerne i Caldwell County. I fængslets lænker Joseph Smith og nogle få andre blev ført til Independence og blev fremstillet til offentligt skue. Derefter blev de overført til Richmond, hvor de blev lænket sammen under bevogtning i et gammelt rømmet hus i over to uger. I midten af november begyndte en 13 dage lang retssag, som dommer Austin A. King præsiderede over. Bevisførelsen mod Kirkens ledere var aftalt spil. Sampson Avard, det første vidne, anklagede hyklerisk profeten for daniternes gerninger; andre vidner var tilsvarende bitre. Da fangerne fremlagde en liste over deres vidner, blev vidnerne systematisk fængslet eller fordrevet fra amtet. Alexander Doniphan, som var de helliges advokat, sagde, at "hvis en gruppe engle skulle dale ned og erklære, at de var uskyldige, ville det alligevel være nytteløst, da han [King] fra starten havde besluttet sig for at kaste os i fængsel."48 I to skrækkelige uger blev fangerne mishandlet af vagterne. En novemberaften hørte brødrene i adskillige timer på "sjofle vittigheder, skrækkelige eder, blasfemisk tale og beskidt sprog," da vagterne gennemgik de grusomheder, de havde påført de hellige. Parley P. Pratt lå ved siden af profeten og lyttede, indtil han "knap kunne afholde sig fra at rejse sig... og irettesætte vakterne." Pludselig rejste Joseph Smith sig, lænket og ubevæbnet, og talte med en "tordenrøst": "'STILLE, I helvedes ilds djævle. I Jesu Kristi navn irettesætter jeg jer og befaler jer at tie; jeg vil ikke leve et minut mere og høre på sådan tale. Ophør med det samme med den slags tale, eller jeg vil dø I DETTE ØJEBLIK.' Han stoppede med at tale. Han stod ret med rædselsvækkende myndighed. Lænket og uden våben; rolig, fattet og værdig som en engel, så han på de forsagte vagter, hvis våben var sænket eller faldet på gulvet, hvis knæ rystede og som krøb sammen i hjørnet eller foran hans fødder, tryglende om hans tilgivelse, og de forblev tavse indtil vagtskiftet."49 Ved slutningen af retssagen beordrede dommer King, at Joseph Smith og fem andre skulle blive i forvaring for yderligere retsforfølgelse, og beordrede dem placeret i Liberty Jail i Clay County. Parley P. Pratt og adskillige andre skulle blive i fængslet i Richmond og de fleste andre fanger blev løsladt. I virkeligheden var det lille fængsel i Liberty, der var 6,8 meter langt og 6,8 meter bredt en fangekælder. Små vinduer med tremmer kunne åbnes ind til stueetagen, og der var næsten igen varme. Et hul i jorden var den eneste indgang til kælderen, hvor en mand ikke kunne stå oprejst. I fire vintermåneder led profeten og hans medfanger under kulde, beskidte forhold, røgluft, ensomhed og ulækker mad. Det værste var måske nok, at de var ude af stand til at følge med de hellige, som var blevet fordrevet ud af staten. Dog var disse måneder af en speciel betydning for Joseph og for Kirken. I profetens fravær udviste Brigham Young, Heber C. Kimball og John Taylor store lederskabsevner og engagement. I sin fortvivlelse modtog profeten uvurderlige åndelige instrukser fra Herren. På grund af de ting, som blev åbenbaret der, kunne Liberty fængslet kaldes et tempel-fængsel. Side 11 af 14

12 Den offentlige holdning i Missouri var ved at vende sig mod guvernør Boggs og pøbelgrupperne, alt imens Joseph Smith og hans medfanger sygnede hen i fængslet og ventede på, at statens embedsmænd skulle beslutte sig for, hvad de ville med dem. Mod slutningen af marts 1839 skrev profeten et langt brev til Kirken, dele af brevet er blevet til afsnittene 121, 122 og 123 i Lære og Pagter. Efter at have gennemgået de uretfærdigheder, der var blevet begået imod de hellige, havde Joseph appelleret til Herren:50 "O Gud, hvor er du? Og hvor er paulunet, der dækker dit skjul? Hvorlænge skal din hånd holdes tilbage, og dit øje, dit rene øje, skue ned fra de evige himle på den uret, som vederfares dit folk og dine tjenere, og dine øren gennemtrænges af deres råb? Ja, o Herre, hvor længe skal de lide disse forurettelser og denne ulovlige undertrykkelse, førend dit hjerte forbarmes over dem, og dit indre røres af medlidenhed med dem?" (L&P 121:1-3). Profeten nedskrev derefter Herrens svar på hans bøn: "Min søn, fred være med din sjæl! Din modgang og dine lidelser skal blot vare et øjeblik, og om du er standhaftig, skal Gud ophøje dig i det høje, og du skal triumfere over alle dine fjender. Dine venner er trofaste, og de skal atter hilse dig med varmt hjerte og vennehånd" (L&P 121:7-9). I april blev fangerne i Liberty fængslet sendt til Daviess County for at komme for retten. En anklagejury rejste tiltale mod dem for "mord, forræderi, indbrud, brandstiftelse og simpelt tyveri."51 En ændring af værneting blev opnået, men undervejs til Boone Countys ret fik fangerne lov til at flygte til Illinois, da embedsmændene havde konkluderet, at de ikke kunne vinde en retssag. Senere samme sommer lykkedes det ligeledes Parley P. Pratt og Morris Phelps at flygte fra fængslet i Columbia i Boone County, og de fandt vej til Nauvoo. King Follet, en medfange, blev fanget igen, men blev endelig løsladt i oktober 1839, og var dermed den sidste hellige i fangenskab. For femte gang på mindre end ti år havde mange sidste dages hellige familier måtte efterlade deres hjem og begynde forfra med at opbygge et sikkert sted. Skønt de sidste mange måneder havde været fulgt af økonomisk ruin, bitter forfølgelse, apostasi og udvisning fra Missouri, glemte de fleste medlemmer ikke deres himmelske lod.52 Joseph skrev i et brev til de hellige: "Mennesket kunne lige så godt strække sin svage arm ud for at standse Missourifloden i dens løb eller vende strømmen i modsat retning, som hindre den Almægtige i at udgyde kundskab fra himlen over de sidste dages helliges hoveder" (L&P 121:33) Slutnoter 1. Parley P. Pratt, ed., Autobiography of Parley P. Pratt, Classics in Mormon Literature Series, (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1985), s Se History of the Church, 3: I Missouri: A Guide to the "Show Me" State, rev. ed., (New York: Hasting House, 1954), s I History of the Church, 3:57. Side 12 af 14

13 5. History of the Church, 3: I History of the Church, 3: History of the Church, 3: Foregående fem afsnit er taget fra James B. Allen og Glen M. Leonard, The Story of the Latter-day Saints, (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1976), s History of the Church, 3: History of the Church, 3: History of the Church, 3: I History of the Church, 3: Foregående tre afsnit er taget fra Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s "Journal of John Murdoch," 1. okt. 1838, LDS Historical Department, Salt Lake City, s Leland Homer Gentry, "A History of the Latter day Saints in Northern Missouri from ," Ph.D disp., Brigham Young University, 1965, s History of the Church, 3: History of the Church, 3: History of the Church, 3: History of the Church, 3: John D. Lee, Mormonism Unveiled, (Philadelphia: Scammell and Co., 1882), s History of the Church, 3: Lyman Wight, i History of the Church, 3: Benjamin F. Johnson, My Life's Review, (Independence Mo.: Zion's Printing and Publishing Co., 1947), s I History of the Church, 3: History of the Church, 3: History of the Church, 3: History of the Church, 3: History of the Church, 3: Lycurgus A. Wilson, Life of David W. Patten, (Salt Lake City: Deseret News, 1900), s I History of the Church, 3: History of the Church, 3: History of the Church, 3: History of the Church, 3: Andrew Jenson, The Historical Record, juli 1886, s I Jenson, Historical Record, dec. 1888, s. 673; se også Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s Se History of the Church, 3: History of the Church, 5: I Jenson, Historical Record, juli 1886, s Pratt, Autobiography of Parley P. Pratt, s Pratt, Autobiography of Parley P. Pratt, s I History of the Church, 3: Foregående fire afsnit er taget fra Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s Se History of the Church, 3: History of the Church, 3: I Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red. Preston Nibley, (Salt Lake City: Bookcraft 1958), s Side 13 af 14

14 46. Pratt, Autobiography of Parley P. Pratt, s I History of the Church, 3: History of the Church, 3:213; foregående to afsnit er taget fra Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s Pratt, Autobiography of Parley P. Pratt, s Foregående tre afsnit er taget fra Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s. 130, I History of the Church, 3: Taget fra Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s Side 14 af 14

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Kapitel 24 - Nauvoo under apostolsk ledelse

Kapitel 24 - Nauvoo under apostolsk ledelse Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 24 - Nauvoo under apostolsk ledelse Tidslinie Dato Jan. 1845 Forår/sommer 1845 Sep. 1845 Okt. 1845 Dec. 1845 Vinter 1845-46 Betydningsfuld

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Noget om hovedrengøring

Noget om hovedrengøring 1 Noget om hovedrengøring Prædiken til 3. søndag i fasten I Det er marts måned; foråret så sagte kommer; solen er igen i tiltagende. For mig er der en ting, der hører foråret til nemlig forårsrengøring.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Massakren i Mountain Meadows

Massakren i Mountain Meadows af Richard E. Turley Jr., Kirkens historiske afdeling, juni 2007 Massakren i Mountain Meadows Oprettet: 2. juli 2007 En forfærdelig begivenhed i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges historie foregik

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 15. september 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. Salmer. DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Efter sabbatten, da det

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Joseph Smith var ikke en provinsiel profet

Joseph Smith var ikke en provinsiel profet Fra Church News, 24. December 2005 Joseph Smith var ikke en provinsiel profet Oprettet: 7. januar 2006 Han ønskede at rejse overalt for Guds Rige. Profeten Joseph Smith ledsages af Orson Pratt under sin

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Kapitel 14 - Frafaldet i Kirtland i 1836-1838

Kapitel 14 - Frafaldet i Kirtland i 1836-1838 Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 14 - Frafaldet i Kirtland i 1836-1838 Tidslinie Dato Juli-aug. 1836 Betydningsfuld begivenhed Mission til New York og Salem, Massachusetts,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere