Kapitel 16 - Forfølgelserne i Missouri og fordrivelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 16 - Forfølgelserne i Missouri og fordrivelsen"

Transkript

1 Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 16 - Forfølgelserne i Missouri og fordrivelsen Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 6. aug Valgdagskamp i Gallatin 7. sep Joseph Smith og Lyman Wight for retten foran dommer Austin King okt Slaget ved DeWitt okt Guerillakrig i Daviess County 25. okt Slaget ved Crooked River 27. okt Guvernør Boggs "udryddelsesordre" 30. okt Haun's Mill massakren 30. okt.-6. nov. Belejringen af Far West 1838 Indledning I løbet af de varme sommermåneder i 1838 begyndte forholdet mellem de sidste dages hellige og deres naboer i det nordlige Missouri hastigt at blive værre. Ældste Parley P. Pratt, som ankom til Far West i maj efter at være vendt hjem fra missionærtjeneste i de østlige stater, beskrev den anspændte situation i juli Han udtalte: "Krigskyerne begyndte at hænge lavere med mørke og truende udsigter. De, som i naboamterne ulovligt havde rottet sig sammen, havde længe observeret vores stigende styrke og fremgang med misundelse og med grådige og pengebegærlige øjne. Det var almindelig kutyme, at de pralede med, at så snart vi havde færdiggjort vores omfangsrige forbedringer og opnået en stor høst, ville vi med magt blive fordrevet fra staten, og endnu engang ville de berige sig via plyndring."1 Af disse og andre årsager opblussede volden og endte til sidst med Kirkens udvisning i hele Missouri. Valgdagskamp i Gallatin I 1831 blev en familie ved navn Peniston de første hvide bosættere i det område, der senere skulle blive til Daviess County. I det følgende år byggede de en mølle ved Grand River til maling af mel og korn til brug for de tilflyttende bosættere. De grundlagde byen Millport. Da amtet blev dannet i 1836, var der stadig under hundrede bosættere. Byen Gallatin blev planlagt som amtets hovedsæde, og i takt med dennes vækst blev Millport fem kilometer mod øst mindre væsentlig. I løbet af sommeren 1838 strømmede de hellige til Adam-ondi-Ahman, cirka 6½ km nord for Gallatin. Hurtigt var de helliges antal større end ikke-medlemmerne i Daviess County. Året 1838 var valgår. De oprindelige indbyggere ønskede at vælge en lovgiver ud fra deres egen midte. William Peniston, en stærk fjende af de hellige, stillede op. Han var Side 1 af 14

2 dog bange for, at han med den hurtige og store befolkningstilvækst af mormoner i staten, ikke ville kunne vinde valget, da de fleste medlemmer af Kirken støttede John A. Williams. Cirka to uger før valget rådede dommer Joseph Morin fra Millport to af Kirkens ældster til at være ved valgstederne for at "være forberedt på et angreb" fra pøbelgrupper, der søgte at hindre de hellige i at stemme.2 Valget skulle foregå mandag den 6. august i Gallatin, som på det tidspunkt bestod af sølle "ti huse, hvoraf de tre var barer."3 I håbet om, at dommerens forudsigelser ville være falske, tog et antal ubevæbnede mandlige mormoner til Gallatin for at stemme. Klokken 11 om formiddagen henvendte Peniston sig til en gruppe vælgere med ønsket om at sætte dem op imod mormonerne: "De mormonske ledere er en gruppe hestetyve, løgnere, falsknere og I ved, at de hævder at kunne helbrede de syge, uddrive onde ånder, og I ved det alt sammen er en løgn."4 Valgdage i de vestlige områder var sjældent rolige, men på grund af Penistons opildnende tale og med nogle af de lyttende vælgere under spirituspåvirkning var en slåskamp uundgåelig. Dick Welding, en af pøbelens bøller, slog en af de hellige ned. På trods af det ulige antal, som de stod overfor, tog en af mormonerne, John L. Butler, en egetræstav fra en brændestabel og begyndte at slå modstanderne med en styrke, der overraskede ham selv. Modstanderne bevæbnede sig med brædder, og hvad de ellers kunne få fat på i kampens hede; adskillige mennesker på begge sider blev alvorligt såret. Skønt kun få mormoner stemte den dag, tabte Peniston alligevel valget. Overdrevne rapporter om kampen nåede Kirkens ledere i Far West den efterfølgende morgen. De blev fortalt, at to eller tre brødre var blevet slået ihjel, hvilket fik Det Første Præsidentskab og 20 andre til at tage til Daviess County med det samme, onsdag den 8. august. De tog afsted bevæbnede for at beskytte sig, og langs ruten stødte medlemmer fra Daviess til gruppen. Nogle af dem, der tilsluttede sig, havde været med under angrebet på valgdagen. De ankom om aftenen til Adam-ondi-Ahman og var lettet over at høre, at ingen var blevet dræbt. Mens de var i området, besluttede profeten sig for at ride rundt i regionen sammen med nogle af brødrene for at sondere de politiske forhold og for at fjerne den frygt, der var opstået i amtet. De besøgte adskillige af de oprindelige bosættere i området, deriblandt Adam Black, fredsdommeren og nyvalgt dommer i Daviess County. Med viden om at Black havde deltaget i anti-mormonske aktiviteter, spurgte de ham, om han kunne opretholde loven på behørig vis, og om han ville underskrive en fredsaftale. I følge Joseph Smith underskrev Black en skriftlig hensigtserklæring, hvor han udtrådte af pøbelgruppen, hvorefter brødrene vendte tilbage til Adam-ondi-Ahman dagen efter. Dagen efter indgik et råd bestående af fremtrædende mormoner og ikke-mormoner en fredsaftale, hvor alles rettigheder blev respekteret, og hvor det blev lovet, at man ville forsvare hinanden; skulle et menneske fejle, skulle ingen af parterne retfærdiggøre det eller beskytte dem fra loven, men man skulle forpligte sig til at føre lovovertrædere for retten i henhold til lov og ret."5 Denne goodwill holdt i mindre end 24 timer. Den 10. august sværgede William Peniston i en erklæring i Richmond, Ray County til distriktsdommeren, Austin A. King, at Joseph Smith og Lyman Wight havde organiseret en hær på 500 mænd, og at de havde truet "alle de oprindelige bosættere og Daviess Countys borgere på livet."6 Da dette kom Joseph for øre, ventede han i Far West på yderligere udvikling. Da sheriffen erfarede, at Joseph var villig til at lade sig arrestere, såfremt han kunne komme for retten i Daviess County, afviste dommeren at udfærdige arrestordren og tog i stedet til Richmond for at rådføre sig med dommer King. Side 2 af 14

3 Den anspændte situation blev stadig stærkere over de næste to uger i amterne Daviess og Carroll. Adam Black påstod løgnagtigt, at over 150 mormoner havde truet ham på livet, med mindre han underskrev fredsaftalen. Profeten svarede tilbage med, at Blacks udtalelse "viste Blacks rette person -- som et afskyeligt, principløst medlem af pøbelgruppen og en edsbryder."7 Borgerkrig syntes nært forestående, da rygter og overdrevne rapporter cirkulerede rundt i hele Missouri og til sidst nåede til guvernør Lilburn W. Boggs.8 Klar til krig I september så profeten tilbage på de ødelæggende forhold og udfærdigede Kirkens handlingsplan. Han skrev følgende udtalelse: "Der er stor uro blandt befolkningen i Missouri, som søger at finde årsager til at gå imod os. De raser mod os og provokerer os til vrede med den ene trussel efter den anden, men vi frygter dem ikke, for Herren, den Evige Fader, er vores Gud, og Jesus... er vores styrke og vores sikkerhed deres fader, djævlen, kalder på dem hver time til handling, og de, som villige lydige børn, har ikke behov for påmindelser; men i Jesu Kristi navn... vi vil ikke udholde det længere, hvis Gud vil bevæbne os med mod, med styrke og med kraft til at modstå modstandernes forfølgelse. Vi vil ikke handle offensivt, men altid defensivt."9 Den efterfølgende dag bad Joseph Smith generalmajor David Atchison og brigadechef Alexander Doniphan fra Missouri statsmilits om råd til at gøre en ende på fjendtlighederne i Daviess County. Begge havde fungeret som Kirkens advokater under Jackson-urolighederne i og var fortsat venlige over for Kirken. Generalmajoren lovede, at han ville "gøre alt, hvad der stod i hans magt, for at sprede pøbelen.10 De rådede profeten og Lyman Wight, der også var tilstede, til at anmode om at komme for domstolen i Daviess County. I henhold til dette blev retssagen afholdt den 7. september nord for amtslinien i et ikke-medlems hjem. Som et sikkerhedstiltag mod pøbelangreb udstationerede Joseph Smith et kompagni mænd ved amtslinien "til ved kort varsel at være parate, såfremt der skulle opstå vanskeligheder ved retssagen."11 Der var ingen belastende beviser mod dem, men idet han bøjede sig for pres, beordrede dommer King dem for distriktsdommeren og løslod dem mod en kaution på fem hundrede dollars. Uheldigvis fik dette ikke undertrykt pøbels mod. Kirkens fjender, deriblandt mange fra andre amter, forberedte et angreb på Adam-ondi-Ahman. Lyman Wight havde en oberstgrad i det 59. regiment under Missouri Regimentet, som var under direkte statskommandolinie af general H. G. Parks. Lyman udleverede våben til over 150 mænd, en del af statens milits, for at forsvare byen mod pøbelgrupper. Både mormonerne og pøbelmedlemmer sendte spejdere gennem hele området, tog til tider fanger og fornærmede hinanden konstant. Kun de meget fornuftige aktioner, foretaget af general Atchison og Doniphan, forhindrede egentlig vold. Sidst i september skrev general Atchison til guvernøren: "Situationen er ikke så slem i Daviess County, som rygter vil, og i realiteten er jeg ikke i tvivl om, med udgangspunkt i skrevne erklæring, at De er blevet narret af de overdrevne udtalelser fra intrigante eller halvskøre mænd. Jeg finder, at der ingen grund er til at være bekymret mht. mormonerne; de er ikke at frygte, mormonerne er meget bekymrede."12 På samme tid blev et udvalg af "oprindelige indbyggere" i Daviess County enige om at sælge deres ejendomme til de hellige. Joseph Smith sendte med det samme budbringer Side 3 af 14

4 til øst- og sydstaterne for at prøve at skaffe de nødvendige midler, men den hastigt udviklede konflikt gjorde dette aftaleforslag umuligt at opfylde.13 DeWitt under belejring Under disse konflikter skete der tilsvarende ildevarslende hændelser mellem de hellige og deres naboer i DeWitt, Carrol County. Enkelte mormoner var blevet budt velkommen tidligere, da de begyndte at bosætte sig i DeWitt i juni 1838, men da det blev juli, stod det klart for borgerne i Carroll County, at de sidste dages hellige snart var flere end dem. Og som i amterne Jackson, Clay og Daviess motiverede frygten for at miste den politiske kontrol de oprindelige bosættere til at tro på de falske rapporter om "vildledte mormoner" og til at finde på en undskyldning for at fordrive dem. Tre separate møder blev afholdt i juli for at samle borgerne bag en uddrivelse af mormonerne. Da de kom med ultimatummet, hvor de blev bedt om at forlade stedet, erklærede George M. Hinkle, leder af de hellige og oberst i statsmilitsen, udfordrende, at de hellige ville forsvare deres ret til at forblive i DeWitt. Forholdende i september forblev afventende fra begge sider. Vold blev undgået til dels på grund af, at meget militærpersonel var på slagmarken i Daviess County i september. Sidst i september sendte de sidste dage hellige i DeWitt et brev til guvernør Lilburn W. Boggs, hvori de anmodede om assistance til at forsvare sig over for de lovløse pøbelgrupper fra Carroll og andre amter, men de fik intet svar. Alt imens fortsatte ikke-mormon-kræfterne i DeWitt med at blive større og større, efterhånden som tropper fra amterne Ray, Howard og Clay ankom på næsten daglig basis. De sidste dages hellige fik også en større styrke og begyndte at bygge barrikader. Den første uge i oktober var en frygtelig uge for de hellige, idet der udbrød slagsmål mellem de to lejre. John Murdoch skrev: "Vi var i gang både nat og dag med at beskytte [de hellige]... En nat... gik jeg hele natten fra en skildvagt til den næste for at holde dem til ilden."14 Behovet for mad og husly blev kritisk. Anti-mormonske kræfter betragtede denne krig som en "udryddelseskrig".15 Mens Joseph Smith var ude for at finde nye bosættelsesområder, blev han mødt af et bekymret sendebud, som var på vej til Far West for at fortælle brødrene om situationen i DeWitt. Skuffet, sagde profeten: "Jeg håbede på, at størstedelen af befolkningen ville bruge deres sunde fornuft og deres respekt over for forfatningen, og at de ville have frafaldet forfølgelsens ånd, som måtte være fremkommet i deres nabolag."16 Joseph ændrede sine planer og rejste anonymt af mindre brugte veje for at undgå fjendtlige vagter og slap ind i Dewitt, hvor han fandt nogle få forsvarere stående over for en stor pøbelgruppe. Profeten opdagede, at de hellige systematisk blev udsultet og led alvorlige afsavn. Kirkens ledere valgte atter at appellere til guvernøren om hjælp. De fik skriftlige erklæringer fra sympatiserende ikke-mormoner omkring behandlingen af de hellige og deres farlige situation. Den 9. oktober modtog de guvernørens svar, "at problemet var mellem mormonerne og pøbelen," og at "vi kunne gå i kamp, til en sejrherre var fundet."17 Dette fjernede det lille håb, der kunne være tilbage hos de hellige om hjælp fra regeringen. Under disse forhold opfordrede de første bosættere deres brødre til at drage bort i fred. De hellige, deriblandt Joseph Smith, samledes i 70 vogne og forlod trist DeWitt den 11. oktober. "Den aften døde en kvinde ved navn Jensen, der kort forinden havde født et barn, fordi hun blev udsat for elementerne på grund af pøbelens hærgen, og måtte rejse, Side 4 af 14

5 inden hun havde fået samlet kræfter. Hun blev begravet uden kiste." Pøbelen "generede og truede hele tiden" de rejsende hellige, og flere hellige døde af "træthed og afsavn."18 Stigende nød i amterne Caldwell og Daviess Opmuntret af deres succes med at uddrive de hellige fra DeWitt og opflammet af den manglende indblanding fra guvernøren marcherede anti-mormonske styrker henimod Daviess County for at drive mormonerne ud. Nyheder om, at 800 mænd var på vej til Adam-ondi-Ahman, og at en stor styrke var ved at blive samlet for at gå imod Caldwell County bekymrede Kirkens ledere. General Doniphan, som var i Far West, da budskabet kom, beordrede oberst Hinkle til at samle en milits blandt de lokale indbyggere for at beskytte de hellige. Eftersom anti-mormonerne teknisk set var medlemmer af adskillige andre militærenheder, opstod der en ironisk konflikt disse militærenheder imellem. På sabbatsdagen talte profeten til de hellige, hvor han anvendte Frelserens ord: "Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv for sine venner." Han afsluttede med, at bede frivillige om at slutte sig til ham og mødes på torvet den efterfølgende dag. Et kompagni på omkring 100 mænd, bemyndiget af general Doniphan, som en statsmilits fra Caldwell County, tog afsted til Adam-ondi-Ahman om mandagen.19 Alt imens var modstanden i funktion i Daviess County. John D. Lee rapporterede, at adskillige bosættere var "bundne til træerne og pisket med tynde valnøddetrægrene, nogle af dem blev voldsomt mishandlet af pøbelen."20 Mange huse blev nedbrændt, og husdyrene blev fordrevet. Derudover var mange af de spredte familier tvunget til at flygte til Adam-ondi-Ahman for at finde ly og sikkerhed midt i en frygtelig snestorm den 17. og 18. oktober. Joseph Smith erindrede: "Mine følelser var ubeskrivelige, da jeg så dem samles i byen, næsten uden tøj, og kun med livet i behold."21 General H. G. Parks, den befalende myndighed i Missouri-militsen i Daviess County, som var vidne til disse hændelser, informerede general Atchison om den forværrede situation. General Atchison, som var den befalende myndighed i den nordlige Missouri-milits, appellerede til guvernør Boggs, og advarede ham om, at befolkningen i Missouri agtede at fordrive mormonerne fra amterne Daviess og Caldwell, og han opfordrede på det stærkeste guvernøren til at besøge de ramte områder. Dette var Atchisons tredje nytteløse appel til guvernøren, men, som med de andre som fulgte, blev de ignoreret. Guvernør Boggs virkede aldrig villig til at høre de helliges side af historien, selv fra troværdige kilder, så som general Atchison, men han valgte i stedet at lytte til opildnende rapporter fra anti-mormonerne. Efterhåmden som fjendtligheden i Daviess County forøgedes, gav general Parks Lyman Wight, en oberst i militsen, myndighed til at danne en mormonstyrke og anvende den til at sprede alle pøbelgrupper, som måtte findes i Daviess County. General Parks talte til de forsamlede tropper: "Jeg har besøgt jer ofte, og jeg ser, at I er et foretagsomt og et blomstrende folk, som er villige til at adlyde landets love; og jeg beklager dybt, at I ikke kunne finde fred her og nyde frihedens privilegier."22 Guerillakrig mellem mormoner og ikke-mormoner stod på i to dage, da begge sider plyndrede og nedbrændte bygninger. Kirkens medlemmer overvejede at tage fra ikke-medlemmer, som en nødvendighed, der var pålagt dem, fordi deres egne ting var blevet stjålet. En ung mormon-militsofficer, Benjamin F. Johnson sagde: "Vi blev omringet fra alle sider af vores fjender og var uden mad. Alt vores korn, kvæg, svin og forråd af enhver slags var blevet ladt tilbage i landområdet eller så langt fra hjemmet, at de ikke kunne hentes uden stærk beskyttelse. Så vores eneste chance var at danne Side 5 af 14

6 grupper, der gik ud og samlede føde, og så medbragte, hvad de kunne finde, uden hensyn til ejerskab."23 Dette blev blæst op af ikke-medlemmerne i de retssager, der fulgte mormonkrigen. For deres vedkommende satte ikke-mormonerne ofte ild til egne høstakke og ejendele, for derefter at skyde skylden på de hellige. Rygterne spredtes hurtigt i resten af Missouri, at mormonerne enten stjal eller ødelagde deres naboers ejendele. I Far West blev de hellige advaret om, at to berygtede anti-mormoner, Cornelius Gilliam og Samuel Bogart, officerer i militsen, planlagde angreb på Caldwell Countys bosættelser. Møder blev afholdt, hvor de hellige indgik en pagt om at forsvare sig selv og ikke svigte sagen. Bosættere i de mere yderligere bosættelser blev instrueret om at samles i Far West, og byen gjorde sig hastigt klar til at forsvare sig. To medlemmer af De Tolv Apostles Kvorum, Thomas B. Marsh og Orson Hyde, svigtede tragisk Kirkens sag den 18. oktober og sluttede sig til fjenderne i Richmond. Marsh svor i en skriftlig erklæring, som så godt som havde Hydes fulde støtte, at "profeten indskærpede formodningen, og at alle rigtige mormoner troede på, at Smiths profetier stod over landets love. Jeg har hørt profeten sige, at han ville trampe fjenden ned og gå på deres døde kroppe; og hvis man ikke lod ham være i fred, ville han blive den anden Muhammed for denne generation."24 Denne udtalelse retfærdiggjorde yderlige anti-mormonernes handlinger, ihvertfald over for dem selv. Da Joseph Smith vurderede dette forræderi, kommenterede han, at Thomas B. Marsh "var blevet opblæst af hovmod over sin ophøjelse til apostel og om himmelens åbenbaringer vedrørende ham selv, indtil han var klar til at blive væltet omkuld af den første modvind, som krydsede hans vej, og nu var han faldet, havde løjet og sværget falsk og var parat til at fratage sine bedste venner livet. Lad alle mænd tage ved lære af hans eksempel, at den som ophøjer sig selv, vil Gud tugte."25 Thomas Marsh blev udelukket den 17. marts 1839, medens Orson Hyde blev afløst fra sine forpligtelser i sit embede. Den 4. maj 1839 blev Orson Hyde officielt udelukket fra at udføre sin kaldelses forpligtelser, indtil han mødte frem til en konference og afgav en forklaring på sine handlinger.26 Den 27. juni, efter at have omvendt sig og indrømmet sine fejl, blev han genindsat i De Tolv Apostles Kvorum. Efter år i armod vendte bror Marsh tilbage til Kirken i Slaget ved Crooked River Et vendepunkt i "mormonkrigen" i Missouri var slaget ved Crooked River, som fandt sted tidligt om morgenen torsdag den 25. oktober Hovedårsagen til denne tragedie var de provokerende handlinger, som kaptajn Samuel Bogart fra Jackson County udførte. Han var en fjende af de hellige. I dagevis havde Bogart patruljeret langs grænsen mellem Caldwell og Ray amterne under dække af at hindre mormomangreb. Men i stedet for blot at udføre deres tildelte patruljer, gik Bogarts mænd to gange ind i Caldwell County og angreb de helliges hjem, og de beordrede medlemmer til at forlade staten og de tog tre mandlige mormoner som gidsler. "Da dommer Elias Higbee, dommeren i amtet, hørte beretningen, beordrede han oberstløjtnant Hinkle, den øverstbefalende officer i Far West, til at sende et kompagni ud og sprede 'pøbelen' og befri deres fangerne, hvorom det blev sagt, at de ville slå dem ihjel samme aften."27 Militsen havde ventet i adskillige dage på at blive kaldt til kamp. Da trommerne ved midnat kaldte militsen til torvet, blev 75 mænd delt op i to kompagnier under David W. Patten og Charles C. Rich. Ved daggry nåede de til et vadested ved Crooked Rivers bredder, 32 Side 6 af 14

7 km fra Far West. Pattens deling nærmede sig vadestedet uden at være klar over Bogarts skjulte position langs flodens bred. Pludselig åbnede en af Bogarts vagter ild, ældste Patten beordrede til angreb, men i dagslyset var hans mænd nemme mål. I en hurtig og hård kamp blev adskillige mænd på begge sider sårede. En af de sårede var ældste Patten fra De Tolv Apostles Kvorum. Profeten berettede: "Bror Gideon Carter blev skudt i hovedet og efterladt død på jorden så ilde tilredt, at brødrene ikke genkendte ham."28 Brødrene fik frigjort fangerne hvoraf en var såret. De fik fordrevet fjenden over floden, og vendte derefter om for at tage vare på de sårede. Ældste Patten blev båret til Stephen Winchesters hjem nær Far West, hvor han døde adskillige timer senere. Ældste Patten blev dermed den første apostel, der blev gjort til martyr i denne uddeling. Hans tro på det genoprettede evangelium var af en sådan styrke, at han engang over for profeten havde udtrykt et ønske om at dø som martyr. "Profeten, der var meget berørt, havde udtrykt stor sorg, fordi, som han sagde, når en mand med så stor tro, beder Herren om noget, så får han sit ønske opfyldt."29 Ved begravelsen to dage senere lovpriste Joseph Smith ham: "Her ligger en mand, som har gjort, hvad han sagde, han ville -- han har nedlagt sit liv for sine venner."30 Patrick O'Bannion døde tillige senere af sine sår. James Hendricks, en anden svært såret, blev midlertidig lammet fra livet og ned og måtte bæres rundt på en båre. Hovedansvaret for hans familie faldt nu på hans kone, Drusilla, som udholdt den forøgede fare i Missouri og den vanskelige rejse til Illinois med karakterstyrke og stor tro. Overdrevne beretninger om slaget nåede guvernør Boggs i Jefferson City. Et af rygterne var, at hele Bogarts styrke var blev massakreret eller tilfangetaget, og at mormonerne agtede at plyndre og nedbrænde Richmond. Disse rapporter gav Boggs den undskyldning, som han havde behov for, for at erklære mormonerne krig. Udryddelseordre og Haun's Mill-massakren Det nordlige Missouri var i oprør den sidste uge af oktober, da "pøbelgrupper blev observeret fra alle retninger."31 Pøbelgrupperne nedbrændte huse og afgrøder, stjal kvæg, tilbageholdt fanger og truede de hellige med døden. General Atchison bad igen indtrængende guvernør Boggs om at komme ud til området. Men i stedet sendte han den 27. oktober sin milits i krig mod mormonerne. Da han udelukkende havde lagt de falske rapporter om mormonernes opstand til grund, påstod Boggs, at de hellige havde trodset loven og startet fjendtlighederne. Han skrev derfor: "Mormonerne skal behandles som fjender og skal udryddes eller fordrives fra staten, hvis det er nødvendigt for almenhedens skyld. Deres voldshandlinger er over al forstand."32 På det tidspunkt var den offentlige stemning så stærk mod de hellige, at selv de, som kendte til sandheden, ikke åbenlyst turde vise deres sympati. Guvernør Boggs' "udryddelsesordre" var et resultat af og et udtryk for den offentlige vilje. General Atchison, som var ansvarlig for de statslige tropper, var blevet afskediget af guvernøren før overgivelsen i Far West. Ansvaret blev overgivet til general John B. Clark. General Clark ankom ikke til Far West før et par dage efter overgivelsen. General Samuel D. Lucas, en gammel anti-mormon fra Jackson County, fik midlertidigt overdraget ansvaret for militsen, der hurtigt samlede sig om Far West fra alle sider. Den 31. oktober havde over 2000 mænd omringet Far West, og de fleste var parate til at udføre guvernørens ordre. Det var ved Haun's Mill, at kampe igen brød ud. Denne lille bosættelse 19 km øst for Far West var blevet grundlagt af Jacob Haun, en nyomvendt fra Green Bay, Wisconsin. Side 7 af 14

8 Han var flyttet til Shoal Creek i 1835, hvor han håbede at kunne undgå den forfølgelse, som han og andre hellige oplevede andre steder i Missouri. Haun's Mill bestod af en mølle, en smedje, et par huse og et befolkningstal på omkring familier omkring selve møllen og 100 familier i det omliggende område. Den 30. oktober ankom ni vogne med indvandrere fra Kirtland til området. De havde besluttet at hvile et par dage, før de fortsatte deres rejse til Far West. Umiddelbart efter slaget ved Crooked River rådede Joseph Smith de hellige i de fjernere områder at flytte til Far West eller Adam-ondi-Ahman. Da Jacob Haun ikke var villig til at overgive sin ejendom, overhørte han profetens råd og fik det lille samfund til at blive. Denne beslutning blev fatal. Hauns gruppe planlagde at bruge smedens forretning som et fort, hvis der skulle komme et fjendtligt angreb. Vagter blev placeret for at beskytte møllen og den lille bosættelse. Søndag den 28. oktober sendte oberst Thomas Jennings fra Livington-militsen en af sine mænd ud til bosættelsen for at lave en fredsaftale. Begge parter lovede ikke at angribe hinanden. Ikke-mormonerne blev dog ikke opløst som lovet. Om mandagen besluttede en gruppe indbyggere i Livington County at angribe Haun's Mill, sikkert med intention om at udføre guvernørens ordre. Tirsdag eftermiddag den 30. oktober nærmede cirka 240 mænd sig Haun's Mill. Joseph Young sen., en af de syv præsidenter i De Halvfjerds' Præsidium og nyligt ankommet til Haun's Mill, beskrev området den sene eftermiddag: "Shoal Creeks bredder på begge sider myldrede med legende børn, mens deres mødre var i gang med de huslige sysler og deres fædre i gang med at bevogte møllerne og deres ejendele og andre var i gang med at indsamle deres afgrøder til vinteren. Vejret var rart, solen skinnede, alt åndede ro, og ingen anede uråd mht. den forfærdelige krise, som var så tæt på os -- ja, på vores dørtrin."33 Omkring klokken fire om eftermiddagen nærmede pøbelgruppen sig Haun's Mill. Kvinderne og børnene flygtede ind i skoven, mens mændene søgte tilflugt hos smeden. David Evans, som var de helliges militærleder, svingede sin hat og bad om fred. Lyden af hundrede rifler svarede ham, de fleste rettet mod smedjen. Pøbelen skød ubarmhjertigt på alle i sigte, deriblandt kvinder, ældre mænd og børn. Amanda Smith tog sine to børn og løb over mølledammen på en løbebro. Hun erindrer sig, "at selvom vi var kvinder med små børn, der flygtede for vores liv, udspyede de dæmoner salve efter salve for at dræbe os."34 Rakkerpakket gik ind i smedjen og fandt den ti-årige Sardius Smith, søn af Amanda Smith skjult under smedens blæsebælg. En af banditterne satte pistolens munding mod drengen pande og skød den øverste del af hovedet af. Manden forklarede senere: "Luseæg bliver til lus, og hvis han havde levet, ville han været blevet en mormon."35 Alma Smith, Sardius' 7-årige bror, blev vidne til drabene på sin far og bror, og han blev selv skudt i hoften. Han blev ikke opdaget af pøbelen og blev senere mirakuløst helbredt gennem bøn og tro. Thomas McBride blev hakket til døde med en majskniv. Skønt nogle få mænd sammen med kvinder og børn flygtede over floden og ind i skoven, blev mindst 17 dræbt og 13 såret.36 Jacob Haun var blandt de sårede, men kom sig senere. År senere kommenterede profeten: "Havde brødrene i Haun's Mill ikke siddet mit råd overhørig, ville de have været i live i dag."37 De overlevende gemte sig hele aftenen og natten i frygt for endnu et angreb. Den efterfølgende dag begravede nogle få sunde og raske mænd de døde i et tørt hul, der havde været beregnet til en brønd. Joseph Young, som var blevet nært knyttet til den unge Sardius Smith under deres rejse fra Kirtland, brød sammen og kunne ikke Side 8 af 14

9 begrave drengen i fællesgraven. Amanda og hendes ældste søn begravede Sardius den efterfølgende dag. De skrækslagne overlevende forlod Missouri i løbet af vinteren og det efterfølgende forår sammen med andre af Kirkens medlemmer. Pøbelen fortsatte med at forfølge nogle af enkerne, før de forlod stedet, men Herren hjalp dem. Amanda Smith erindrede den forsikring, hun modtog fra Herren, da hun gik ind i en majsmark for at bede højt til Herren. "Det var som Herrens tempel i det øjeblik. Jeg bad højlydt og meget brændende. Da jeg forlod majsmarken, talte en stemme til mig. Det var en stemme så klar, som jeg aldrig tidligere havde hørt. Det var ikke en stille, stærk følelse af Ånden, men en stemme, som gentog et vers fra en af de hellige sange: Den sjæl, som til Jesus sin lid kun har sat, jeg vil ej forlade i mørkeste nat. Den sjæl, om al helved imod den stå og gennem min nåde, skal gennem min nåde, skal gennem min nåde, sin salighed få. Fra det øjeblik frygtede jeg ikke længere. Jeg følte, at intet kunne ramme mig mere."38 Belejringen af Far West Anti-mormonske militsgrupper fortsatte dog med at samle sig rundt om Far West, hvor de forberedte sig til angreb. Far West militsen barrikaderede byen med vogne og træ, men onsdag den 31. oktober var anti-mormon styrken i størrelsesorden 5 til 1 i deres favør. Ingen af parterne var ivrige efter at begynde kampen, og dagen gik med at holde sig på afstand, hvor hver side prøvede at beslutte, hvad der skulle gøres. Om aften sendte general Lucas et parlamentærflag, som blev mødt af oberst Hinkle, de helliges øverstbefalende. Oberst Hinkle accepterede i al hemmelighed Lucas' krav om, at visse ledere skulle overgive sig med henblik på en retssag og afstraffelse, mormonernes ejendele skulle konfiskeres som betaling for skaderne, og resten af de hellige skulle overgive deres våben og forlade staten. Da Hinkle vendte tilbage til Far West overbeviste han Joseph Smith, Sidney Rigdon, Lyman Wight, Parley P. Pratt og George W. Robinson om, at Lucas ønskede at overtale dem til en fredskonference. Brødrene blev chokerede, da Hinkle overgav dem til Lucas som fanger. Parley P. Pratt beskrev denne tragiske scene således: "Den hovmodige general [Lucas] red op til dem, og uden at tale til dem, beordrede han øjeblikkeligt sine vagter til at omringe os. Dette gjorde de meget brat, og vi blev ført ind i lejren omringet af tusinde vildt udseende væsner, mange af dem var klædt og malet som indianske krigere. De begyndte alle at hyle, som mange blodhunde, der blev ladt løs på deres bytte, som om de havde opnået en af de mest mirakuløse sejre, som nogensinde ville overgå denne jord."39 Hyleriet fortsatte gennem hele natten, hvilket terroriserede borgerne i Far West, som frygtede, at deres profet måske allerede var blevet myrdet. De fleste hellige bad hele natten. I fjendernes lejr blev brødrene tvunget til at ligge på jorden i den kolde regn, lyttende til en konstant tirade af hån og vulgariteter. "De var blasfemiske over for Gud, de hånede Jesus Kristus, svor de mest forfærdelige eder, hånte Joseph og de andre, krævede mirakler, ønskede tegn, så som: 'Kom nu Mr. Smith, vis os en engel,' 'Giv os en af dine åbenbaringer.' 'Vis os et mirakel.'"40 Side 9 af 14

Kirkens præsidenter. Religion 345

Kirkens præsidenter. Religion 345 Kirkens præsidenter E LEVENS Religion 345 HÆFTE Kirkens præsidenter Elevens hæfte Religion 345 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City,

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith Kirkens præsidenters lærdomme George Albert Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME GEORGE ALBERT SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Hæfter i serien Kirkens præsidenters

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Værket består af nyoversatte dele og uddrag fra allerede oversatte bøger hovedsaligt "Vejledning for menigheden bd1".

Læs mere

Den udødelige historie Elefantens år

Den udødelige historie Elefantens år Den udødelige historie Historien om den velsignede fødsel, nåede her til Pakistan for mere end 12 århundreder siden. Vore forfædre hørte den fra Muhamed ben Qasim og hans mænd. Det blev den smukkeste historie,

Læs mere

DE! STJERNE. Rapport fra. Jesu Kristi Kirke. af Sidste Dages Hellige. 149. årlige konference. Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10

DE! STJERNE. Rapport fra. Jesu Kristi Kirke. af Sidste Dages Hellige. 149. årlige konference. Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10 DE! STJERNE Rapport fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 149. årlige konference Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10 n'e'xdansåe. STJERNE Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Oktober

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

STJERNE. DEWidcmsÅe. Rapport fra den. Taler og meddelelser givet i Tabernaklet. Sidste Dages Hellige. Oktober 1982 131.

STJERNE. DEWidcmsÅe. Rapport fra den. Taler og meddelelser givet i Tabernaklet. Sidste Dages Hellige. Oktober 1982 131. DEWidcmsÅe STJERNE Rapport fra den 152. årlige generalkonference i Jesii Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Taler og meddelelser givet i Tabernaklet i Salt Lake City, Utah den 3. og 4. april 1982. Oktober

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer 9 L 99 MJJ!984 Årgang 133 Nummer dag et ' STJERNE INDHOLD Maj 1984 Årgang 133 Nummer 5 1 Hvad skal jeg da gøre med Jesus, der kaldes Kristus?" Præsident Gordon B. Hinckley 6 Genealogi og tempelarbejde,

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith Kirkens præsidenters lærdomme Joseph Fielding Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME JOSEPH FIELDING SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City i Utah Bøger i serien Kirkens

Læs mere

Oktober 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 10. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. ^ttsiky^ si

Oktober 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 10. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. ^ttsiky^ si ^ttsiky^ si Sti ernen J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Oktober 1987 136. årgang Nummer 10 Oktober 1987 136. årgang Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas

Læs mere

Rapport fra den. ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ E--0ff-3. oktolier 1982

Rapport fra den. ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ E--0ff-3. oktolier 1982 Rapport fra den tii»;:;: i^lvårlige generalkonfereiip.;;;,^^.^iiiii-si'bt!;-'l irke ^af/sidste Dages --Ifeiiiii E--0ff-3. oktolier 1982 ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ NTJERIVE Organ for Jesu Kristi

Læs mere

Rapport. 150. Halvårige Konference. fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges. April 1981 130. Årgang Nummer 4

Rapport. 150. Halvårige Konference. fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges. April 1981 130. Årgang Nummer 4 Rapport fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges 150. Halvårige Konference April 1981 130. Årgang Nummer 4 Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige April 1981 Årgang 130 Nummer 4 Det

Læs mere

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. KIMBALL Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Forslag og kommentarer til denne

Læs mere

STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *..

STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *.. STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *.. : Oktober 1988 137. årgang Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Sti ernen J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige August 1987 136. årgang Nummer 8 August 1987 136. årgang Nummer 8 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De

Læs mere

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I Os i tf J cd W O Q W H en Q HH fa HH os NN I E-I en HH PS c«ds od 05 - c o u c

Læs mere

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred.

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred. GLADE JUL Glade jul, dejlige jul! Engle dale ned i skjul; hid de flyve med paradisgrønt, hvor de se, hvad for Gud er kønt, lønlig iblandt os de gå. Julefryd, evige fryd, hellig Det er sang med himmelsk

Læs mere

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8 STJERNE August 1979 128, årgang Nummer 8 ' M^. om msndcwsa& Organ August 1979 : fc HT U for Jesu Kristi Kirke af 1W BT Årgang 128 K^ JL w JCJ JI.W XM Mli Sidste Dages Hellige Nummer 8 Det øverste Præsidentskab:

Læs mere

Nr. 10 OKTOBER 1952 101. årg.

Nr. 10 OKTOBER 1952 101. årg. Nr. 10 OKTOBER 1952 101. årg. SKANDINAVIENS STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 10 OKTOBER 1952 101. årg. SKANDINAVIENS STJERNE udkommer den 1. hver måned, og abonnementsprisen

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

K Jii. 132. Årgang Nummer 3

K Jii. 132. Årgang Nummer 3 K Jii li Marts 1983 132. Årgang Nummer 3 STJERNE Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Marts 1983 Årgang 132 Nummer 3 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, Marion G. Romney, Gordon

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

STJERNE. September 1 982. 1 31. Årgang Nummer 9

STJERNE. September 1 982. 1 31. Årgang Nummer 9 STJERNE September 1 982 1 31. Årgang Nummer 9 kirken, Europa DEN Organ September 1 982 (^ FM) W WJ1 "EP "MT W71 for Jesu Kristi Kirke af Årgang 131 Sidste Dages Hellige Nummer 9 Det øverste Præsidentskab:

Læs mere