VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE

2

3 Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret Det er en inspirationsfolder til de institutioner og kommuner, der kunne tænke sig at være med i Ny Nordisk Skole eller Nyt Nordisk Dagtilbud, hvis man har de små børn. Ny Nordisk handler nemlig om at danne skole for at udfordre alle børn og unge til at blive så dygtige, de kan. Fra de møder dagtilbud som helt små, til de forlader en ungdomsuddannelse med enten et svendebrev i hånden eller en studentereksamen. Ny Nordisk Skole er en forandringsproces for dagpleje, vuggestuer, børnehaver, grundskoler, ungdomsuddannelser og fritidstilbud et 0-18-års-perspektiv. Initiativet er igangsat af og udføres med hjælp fra Ministeriet for Børn og Undervisning, men det reelle ejerskab til projektet er institutionernes eget. Ny Nordisk Skole bliver kun til virkelighed, hvis forældre, lærere, pædagoger, ledere og elever griber bolden af lyst. Ny Nordisk Skole er ikke en færdig facitliste til jeres pædagogiske og faglige arbejde med at udvikle dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Ny Nordisk Skole er en forandringsproces, der tilbyder interesserede institutioner et værdimæssigt fundament, en række forandringsværktøjer og rådgivning fra eksperter. Hver enkelt institution skal med udgangspunkt i mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole definere deres egen forandringsvej. At være med i Ny Nordisk Skole er at overskride sine vante forestillinger om den kendte praksis og sit eget forandringspotentiale. At både ledelse, kommunalpolitikere og minimum 85 procent af medarbejderne giver fælles håndslag på at ville forandre og forbedre sig som Ny Nordisk Skole i samarbejde med elever og forældre. At ledere og medarbejdere forpligter sig på at arbejde i overensstemmelse med mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole og gennem deres praksis demonstrerer, at de faktisk gør det. På hjemmesiden kan du læse mere om værdierne, rammerne og tidsplanen for Ny Nordisk Skole. 3

4 VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE 4 HVORFOR ER DER BEHOV FOR NY NORDISK SKOLE? Navnet Ny Nordisk Skole er ikke tilfældigt. Vi har i Norden en række styrkepositioner inden for dagtilbuds- og uddannelsesområdet, som vi med stolthed kan bygge videre på. Det kan du læse mere om senere i denne folder. Men i Ny ligger der også, at der er et behov for forandringer. At der er behov for at gøre det bedre på de områder, hvor vi i dag ikke er gode nok. Ny Nordisk Skole har som mål at udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. Og at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Målene er ikke grebet ud af luften. De sætter fingeren på de punkter, hvor det danske dagtilbuds- og uddannelsessystem i dag har sine allerstørste udfordringer. For mange unge gennemløber i dag en udvikling med flere nederlag end sejre og med en ringere udnyttelse af deres ressourcer end nødvendigt. Det er udgangspunktet for, at der er behov for Ny Nordisk Skole. Vi skal være bedre til at skabe sejre frem for nederlag, og vi skal ikke lade rammerne være styrende for vores indsats. Udfordringerne for dagtilbud, folkeskolen, gymnasier og erhvervsuddannelser er selvfølgelig forskellige, men alle disse tilbud er en del af den fødekæde, der skal sikre, at alle unge forlader ungdomsuddannelserne som livsduelige individer med de bedst mulige forudsætninger for at kunne træde ind på arbejdsmarkedet og skabe værdi for sig selv og andre. Udfordringer, der ikke kun kan løftes fra oven, men i særdeleshed af de ledere og medarbejdere, der hver dag tager handsken op rundt om på vuggestuer, børnehaver, skoler, gymnasier og erhvervsuddannelser.

5 EN REVOLUTION KOMMER IKKE ALENE FRA OVEN Ny Nordisk Skole er en udfordring af vores vante forestillinger. En udfordring af tanken om, at forandringer først og fremmest skabes fra oven. Af politikere på Christiansborg, af embedsmænd og gennem møder i en sluttet kreds. Beslutninger, målsætninger og strategier kan nedfældes af lovgivere og andre beslutningstagere, men de får først reel værdi i det øjeblik, de virkeliggøres andre steder end på skrivebordet. Enhver forandring og forbedring begynder og slutter derfor med den pædagog, lærer, underviser eller leder, der fører forandringen ud i livet sammen med børnene og deres forældre. Den institution, der i fællesskab og sammen med dens samarbejdspartnere beslutter sig for at gøre det bedre end godt nok. Ny Nordisk Skole er et lokalt ansvar og en lokal myndiggørelse, men ikke et carte blanche til at lade stå til. Det er en forpligtelse og anerkendelse hos både medarbejdere, ledelse og kommune af den enorme forandringskraft, men også forandringspligt, de selv besidder. Et løfte om at ville udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. Et løfte om at ville mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. For et fagligt og pædagogisk løft af vores dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan ikke alene ske gennem nye lovforslag, nye rammer og nye strukturer. En pædagogisk udvikling af vores dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser begynder med de pædagoger, lærere, undervisere og ledere, der giver fælles håndslag på at gøre det endnu bedre. Kald det en revolution nedefra, et udviklingsprojekt eller en fælles forpligtelse på at gøre sit ypperste. Det er jer, der i sidste ende er de vigtigste aktører i at skabe de livsduelige og fagligt dygtige børn og unge, der skal skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i under deres opvækst og uddannelse og senere, på arbejdsmarkedet og i deres civile liv. HVORDAN KAN I STYRKE JERES ARBEJDE OG PÅ HVILKET GRUNDLAG? Selv om Ny Nordisk Skole ikke giver jer en facitliste med rigtigt og forkert pædagogisk og fagligt arbejde, er alt ikke lige godt. Som det fremgår af manifestet og dogmerne for Ny Nordisk Skole, er der en klar forpligtelse til lokalt at tage ansvar for det pædagogiske og faglige arbejde og de metoder, der anvendes. En forpligtelse på at være systematisk undersøgende og åbne for forandring. At være metodisk velbegrundede og lægge sin pædagogiske praksis og undervisning frem. At fortælle verden om sine mål, metoder og resultater. Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord, lyder det første dogme. Det er et kardinalpunkt i Ny Nordisk Skole, at de professionelle på dedikeret vis skal indgå i en fælles og personlig udvikling af deres pædagogiske arbejde og faglighed. At der er en forpligtelse til ikke at lade stå til, men at opsøge og bruge den viden og de gode eksempler, der findes. Uden en sådan forpligtelse ingen Ny Nordisk Skole. 5

6 Ny Nordisk Skole udvider læringsbegrebet fra snævert til bredt. Det handler ikke om at skoleficere alt pædagogisk og fagligt arbejde, men om at anerkende, at læring begynder ved fødslen og fortsætter i mødet med professionelle voksne i vuggestuer, børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser. At skabe livsduelige børn og unge er et fælles ansvar. Vi skal derfor være bedre til at forny vores pædagogiske praksis og undervisning, så vi løfter fagligheden og får flere med. Vi skal have et bredt faglighedsbegreb med fokus på både faglige, personlige og sociale kompetencer. Vi skal inddrage den nyeste viden om it og digital læring, vi skal styrke anvendelsesorienteringen i undervisningen, vi skal kombinere praksis og teori bedre, vi skal bruge leg, og vi skal styrke de motoriske kompetencer (krop og bevægelse) hos vores børn og unge. Ny Nordisk Skole er derfor en opfordring til de professionelle ledere og medarbejdere hverdagens eksperter til at generobre og sætte dagsordenen for debatten om udvikling og undervisning af vores børn og unge. Hvad gør I allerede, som virker, og hvad vil I ændre? Hvilke barrierer møder I undervejs i denne proces, og hvordan kan I overkomme dem? Mål, manifest og dogmer er fastlagt som en del af projektets værdigrundlag. Men hvordan det skal udmøntes på jeres institution, det er en forandringsrejse, som I selv skal definere. 6 Jeres forandringsrejse skal bygge på værdierne fra den nordiske lærings- og dannelsestradition, hvor lige muligheder for alle uanset social baggrund er i højsædet. Det er ikke en selvfølge. Mange lande blandt andet i Asien er stærkt optagede af den nordiske model, hvor børn lærer at tænke selvstændigt og samarbejde. Og set gennem de globale briller er der nogle særlige kendetegn ved de nordiske landes dagtilbud og uddannelser. Vi har i vidt omfang pasningsgarantier i vores dagtilbud, veluddannede pædagogiske medarbejdere, vi har krav om pædagogiske læreplaner så børn både trives og udvikler sig, vi har udelte enhedsskoler, vi har elever, der i vidt omfang kan lide at gå i skole, vi har elever, der er verdensmestre i viden om samfundsforhold og politik, vi har i vidt omfang gratis uddannelser, og vi har globalt set en ganske generøs uddannelsesstøtte. Samtidig er vores undervisning og pædagogiske praksis præget af et bredt faglighedsbegreb med fokus på både faglige, personlige og sociale kompetencer, med både leg og læring som forudsætninger for hinanden, og hvor vi i mange sammenhænge er dygtige til at gøre vores undervisning anvendelsesorienteret. Det er kendetegn, der er i god tråd med de nordiske landes universelt orienterede velfærdssystemer. Tanken om, at vi både økonomisk og uddannelsesmæssigt skal arbejde for at skabe lige muligheder for alle, gennemsyrer vores velfærdssamfund såvel som vores uddannelsessystem. Målsætningen er at få alle børn, unge og voksne med på uddannelsesvognen og på arbejdsmarkedet. Disse nordiske værdier er et fantastisk godt udgangspunkt for at se på Danmarks dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser med friske og kritiske øjne og stille spørgsmålene: Gør vi det egentlig godt nok i hverdagen, hvis vi vil gøre alle børn og unge så dygtige, de kan uanset social baggrund? Hvor kan vi blive bedre? Og har vi glemt at dyrke nogle af de nordiske styrkesider, vi tidligere har været gode til? Vi har nogle faglige udfordringer, vi i fællesskab skal løse bedre. For mange elever, særligt drenge, tosprogede og elever fra uddannelsesfremmede hjem, opnår ikke de tilstrækkelige kundskaber i dansk og matematik, som er så afgørende for deres videre uddannelse og fremtid. Det kan vi, og det skal vi, gøre bedre.

7

8

9 MÅL, MANIFEST OG DOGMER FOR NY NORDISK SKOLE Mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole er det værdigrundlag, som kommende Ny Nordisk Skole-institutioner (dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser) forpligter sig til at forandre og forbedre sig på skuldrene af. De målsætninger, værdier og løfter, der fremgår af mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole, er udgangspunktet for den forandringsproces, alle Ny Nordisk Skole-institutioner skal gennemgå. Målene for Ny Nordisk Skole er pejlemærkerne på samfundsniveau. Manifestet er værdierne på institutionsniveau. Og Dogmerne handler om, hvordan vi vil arbejde for at nå vores mål. Målene for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis. 9

10 MANIFEST FOR NY NORDISK SKOLE (0 18 år) Ny Nordisk Skole skal i kraft af en nyfortolkning af den nordiske lærings- og dannelsestradition danne grundlag for udviklingen af de nordiske samfund og lyse op i verden. Ny Nordisk Skole skal: 4 5 Nå målet om et fagligt løft af alle med anvendelse af fremmeste viden om pædagogisk praksis, undervisning, læringsteknologier, digitale løsninger og ledelse. Tage udgangspunkt i, at faglighed omfatter mestring af de enkelte faglige discipliner, evnen til at kombinere fagene, samt sociale, personlige og motoriske kompetencer Udtrykke respekt for den enkelte og for fællesskabet byggende på det bedste fra den nordiske uddannelsestradition og pædagogiske praksis med inspiration fra resten af verden. Fremme udviklingen af livsduelige børn og unge med vilje og evne til at skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i under deres opvækst og uddannelse og senere, på arbejdsmarkedet og i deres civile liv. Sikre, at hver enkelt tages alvorligt, udfordres og støttes, så alle får lige muligheder. Alle børn og unge skal mødes med ambitioner. De skal inddrages som medskabere af de fællesskaber, de indgår i. Deres nysgerrighed og lyst til at lære mere skal stimuleres. De skal erfare, at det nytter at anstrenge sig Styrke anvendelsesorienteringen og de praktiske dimensioner i undervisningen og den pædagogiske praksis. Skabes af stadigt dygtigere professionelle, der tager ansvar for valg af metoder og arbejder systematisk undersøgende i samarbejde med andre professionelle. Udvikle rum og læringsmiljø, der bygger på og udstråler omtanke og faglig ambition, giver plads til leg og inspirerer til læring ved at overskride den organisatoriske, fysiske og faglige ramme. Etablere forpligtende samarbejder med forældre, uddannelses- og vidensinstitutioner, forenings- og arbejdsliv. 10 Ved sin undervisning, pædagogiske praksis og eksemplariske adfærd i det daglige arbejde og virke i institutionerne gøre børn og unge til medskabere af et demokratisk og bæredygtigt samfund socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk. 10

11

12

13 DOGMER FOR NY NORDISK SKOLE (0 18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med udfordringer, så de kan lære mest muligt, uanset forudsætninger. Vi vil være metodisk velbegrundede og lægge vores pædagogiske praksis og undervisningen på bordet. Vi vil være systematisk undersøgende og åbne for forandring: Vi vil være nysgerrige, opsøgende, innovative og risikovillige for at realisere den enkeltes potentiale. For at ændre verden må vi opdage, at noget kan være anderledes, og være villige til at ændre måden, vi arbejder på Vi vil fortælle verden om vores mål, metoder og resultater. Vi vil involvere omverdenen, forældre, børn og unge i vores arbejde ved at lægge det frem. Vi vil være engagerede, dedikerede og vedholdende. Vi vil arbejde for at gøre hinanden bedre. Vi vil bedrive tydelig ledelse og medledelse med fokus på undervisningen og den pædagogiske praksis. Vores eget dogme. 13

14 SÅDAN BEGYNDTE NY NORDISK SKOLE Christine Antorini lancerede i et efterskrift til Lars Olsens bog Uddannelse for de mange opskrift på en kulturrevolution ideen om Ny Nordisk Skole. At der er en styrke i at holde fast i det særlige, vi kan i Norden, men kun som et udgangspunkt for et åbent sind over for inspiration og fornyelse fra omverdenen, fordi vi ikke har løst opgaven om at give alle børn og unge uanset baggrund lige muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Den sociale slagside er stadig alt for stor. Denne idé blev videreudviklet i initiativet Ny Nordisk Skole, der blev lanceret af Christine Antorini som børne- og undervisningsminister i marts Samtidig med lanceringen blev der nedsat en dialoggruppe for Ny Nordisk Skole bestående af 23 eksperter, fagfolk og erfarne hoveder inden for dagtilbuds- og undervisningsverdenen, som fik til opgave at rådgive ministeren. Lars B. Goldschmidt, direktør i Dansk Industri, og Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening, er formænd for dialoggruppen. Hjemmesiden har faglige indlæg og mulighed for indspark fra praktikere, brugere, borgere og andre med ideer til udvikling af Ny Nordisk Skole. NU ER DET JERES TUR Ny Nordisk Skole kan kun blive til noget, hvis I vil gribe bolden og være med. At være en Ny Nordisk Skole-institution er både en lokal forpligtelse på manifestets værdier og en mulighed for at få rådgivning og støtte til forandringsprojektet fra eksperter. Der skal være lokal opbakning til deltagelsen, og alle Ny Nordisk Skole-institutioner skal samarbejde i et netværk på minimum tre institutioner fra mindst to forskellige institutionsområder. For eksempel to grundskoler og et dagtilbud, eller en grundskole, en erhvervsskole og et gymnasium. Der skal udarbejdes mindst ét årligt NNS-forandringsprojekt i netværket, og forældre og elever skal inddrages i forandringsprocessen. Inden for det enkelte netværk kan der samtidig iværksættes aktiviteter, der ikke går på tværs af institutionerne. At være en Ny Nordisk Skole-institution er også en mulighed for at få en række forandringsværktøjer, sparring på tværs af institutioner og støtte fra eksperter til forandringsprojektet. På hjemmesiden bliver der i 2013 åbnet for et online erfaringsforum og en idébørs, hvor Ny Nordisk Skole-institutioner kan give gode råd og få inspiration fra hinanden. Der vil også være en oversigt over de samarbejdspartnere, der tilbyder sparring og samarbejde med Ny Nordisk Skole-institutionerne. Der skal desuden afholdes årlige Ny Nordisk Skole-dage indeholdende erfaringsudveksling, resultater, workshopper og faglige oplæg med den nyeste viden. De udvalgte institutioner efter første ansøgningsrunde annonceres i begyndelsen af 2013, men vi overvejer at åbne for en ny ansøgningsrunde i slutningen af Selv om der er begrænset optag i første runde, kan alle institutioner hvis de selv vil det allerede nu gå i gang med at arbejde med Ny Nordisk Skole. At arbejde med Ny Nordisk Skole som leder, medarbejder og organisation er at stille sig selv spørgsmålene: Hvor kan vi gøre det bedre end i dag? Lever vi rent faktisk op til værdierne i mål, manifest og dogmer i vores daglige praksis? VI HÅBER, AT VI HAR VAKT JERES INTERESSE, OG AT I KAN TÆNKE JER AT VÆRE MED I NY NORDISK SKOLE. 14

15 Velkommen til Ny Nordisk Skole Redaktion: Ministeriet for Børn og Undervisning Produktion: Werner Hedegaard, Ministeriet for Børn og Undervisning, Kommunikationssekretariatet Illustrationer: Hatch & Bloom Grafisk tilrettelæggelse og design: Liebling Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Trykt med vegetabilske trykfarver på ubestrøget, miljøcertificeret papir Printed in Denmark udgave, 1. oplag, oktober 2012: stk. ISBN: ISBN: (WWW): Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning

16 Ny Nordisk Skole er en udfordring af tanken om, at forandringer først og fremmest skabes fra oven. Af politikere på Christiansborg, af embedsmænd og gennem møder i en sluttet kreds. Kald det en revolution nedefra, et udviklingsprojekt eller en fælles forpligtelse på at gøre sit ypperste. Det er pædagogerne, lærerne og lederne, der i sidste ende er de vigtigste aktører i at skabe livsduelige og fagligt dygtige børn og unge. Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole til de institutioner og kommuner, der kan tænke sig at være med i Ny Nordisk Skole. For Ny Nordisk handler om at danne skole for at udfordre alle børn og unge til at blive så dygtige, de kan. Fra de møder dagtilbud som helt små, til de forlader erhvervsuddannelsen eller gymnasiet med et svendebrev i hånden eller en studentereksamen. Kunne I tænke jer at være med i Ny Nordisk Skole? Følg med på 2. udgave, oktober 2012

Bliv en del af Ny Nordisk Skole

Bliv en del af Ny Nordisk Skole Bliv en del af Ny Nordisk Skole Redaktion og produktion: Iben Bryld Gaardmand og Mads Klindt, Ny Nordisk Skole-sekretariatet og Thomas Bech Hansen, Kommunikationssekretariatet alle i Undervisningsministeriet.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

DEN NYE NORDISKE SKOLE

DEN NYE NORDISKE SKOLE NY NORDISK SKOLE UNDERVISNINGSMINISTERIET NORDEN SET UDEFRA // NORDISKE LÆRINGSMILJØER // RUM OG ARKITEKTUR DEBATTEN OM NY NORDISK SKOLE // AT SKABE FORANDRING DEN NYE NORDISKE SKOLE ET NORDISK PERSPEKTIV

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere