SprogcenterVejle....i dialog med verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SprogcenterVejle....i dialog med verden"

Transkript

1 SprogcenterVejle...i dialog med verden

2 Sprogcenter Vejle, Sprogcenter Fredericia og Sprogcenter Give 2013 Med dette hæfte ønsker vi at præsentere Sprogcenter Vejles 3 afdelinger i henholdsvis Vejle, Fredericia og Give, hvor cirka 60 ansatte til daglig underviser, vejleder, administrerer og servicerer cirka 750 kursister fra hele verden. Vi vil gerne give et billede af den mangfoldighed og det liv, der udfolder sig på de tre sprogcentre. Desuden vil vi give et indblik i Sprogcentrets værdigrundlag, arbejdsfelt og organisering og fortælle om aktiviteter og tilbud. Sprogcentrets organisatoriske placering Sprogcenter Vejle er en kommunal institution, der består af 3 afdelinger, forankret i Vejle Kommune, hvor byrådet har det overordnede ansvar. Sprogcentret er organisatorisk placeret i Børne- og Unge forvaltningen med Børne- og Familieudvalget som politisk udvalg. Vejle Kommune har kontrakt med Fredericia Kommune om at varetage danskuddannelsesopgaven frem til 31. december Fra januar 2013 er Sprogcenter Give opstået i et tæt samarbejde med Give-Grindsted Uddannelsescenter. 2

3 Vores værdier På de tre sprogcentre har vi i disse år flere nationaliteter repræsenteret end nogensinde før, og gruppen af kursister er sammensat på en helt anden måde end for bare fem år siden. Vi mærker tydeligt konsekvenserne af de åbne grænser og arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU. Mange af vores kursister er i dag migrantarbejdere fra nabolande som Polen, Tyskland og de baltiske lande. Men endnu flere kursister kommer som følge af den stadig tiltagende globalisering: Vi rejser alle meget mere ud til alle verdenshjørner og knytter bånd på tværs af kloden. En mindre del af kursisterne er flygtninge, som søger asyl fra krigs- og konfliktramte lande. Vi arbejder altså med mennesker fra meget forskellige kulturer og med forskellige motiver for at være kommet til Danmark. På den baggrund er det vigtigt for os at understrege, at vi på sprogcentrene arbejder i respekt for menneskerettigheder og demokratiske værdier. Vi møder kursisterne med respekt og ligeværdighed og ser hvert menneske som unikt og værdifuldt i sig selv. Vores syn på sprog og læring Vores grundlæggende syn på sprogundervisning er, at sproget først og fremmest er et middel til kommunikation og interaktion. Samtidig er det også et middel til tilegnelse af viden, til indsigt, refleksion og erkendelse. Hvis vi som enkeltpersoner skal kunne gå i dialog med verden, hvis vi skal være med til at påvirke den og selv blive en del af den, er det helt nødvendigt, at vi kender sproget. Og det gælder sproget fra den helt lille enkeltdel som stavning og udtale til kompetencen til at sige det rigtige på det rigtige tidspunkt i den rigtige sammenhæng. Vi tror, at sprog bedst læres gennem social praksis og interaktion. Det har betydning for den måde, vi organiserer og tilrettelægger undervisningen. Vores ideal er ikke at forklare kursisterne alt, hvad vi ved om det danske sprog. Det er heller ikke at udsætte vores kursister for så meget dansk sprog som muligt, mens de er her. Vores ideal er i så stort omfang som muligt at organisere læringen i sociale praksisfællesskaber, hvor der er mulighed for at indgå i problemløsnings-, konstruktions- og rekonstruktionsprocesser, og hvor der sker en gradvis og styret opbygning af sprogindlæringen. I sprogundervisningen ønsker vi at give de bedste betingelser for, at kursisterne kan udvikle deres dansksproglige færdigheder. Derudover ønsker vi også at styrke kursisternes individuelle kompetencer og muligheder, og støtte den enkelte i den udviklingsproces, det er at komme til et nyt land med et helt andet og svært sprog og for manges vedkommende en meget anderledes kultur. Vi vil være med til at give vores kursister en oplevelse og forståelse af de demokratiske værdier ved at lade undervisning og læring foregå i et inkluderende og forpligtende fællesskab, og vi vil gerne være med til at tydeliggøre rettigheder og pligter, medindflydelse og medansvar. Det er vores opfattelse, at dialog er en nødvendig forudsætning for at forstå og indgå i samfundslivet. Derfor sætter vi dialogen i centrum for både undervisning og læring, erfaringsudveksling og vidensdeling, samarbejde og udvikling. For alle os på Sprogcentret, der arbejder med denne mangfoldige og farverige kursistgruppe fra nær og fjern, er det et privilegium at kunne være i dialog med verden. 3

4 Sprogcentrets kerneydelser Danskuddannelse Sprogcentrets kerneydelse er undervisning i dansk som andetsprog og undervisning i danske samfundsforhold samt i dansk historie og kultur. Undervisningen foregår overordnet på tre forskellige niveauer: Danskuddannelse 1, 2 og 3, og hver danskuddannelse er igen inddelt i 6 moduler. Således kan alle kursister begynde på netop det niveau, der passer til vedkommende. På alle tre danskuddannelser er der fokus på, at undervisningen er så effektiv og fleksibel for kursisten som overhovedet muligt. Sprogcentret tilbyder således både holdundervisning og individuelt tilrettelagt undervisning og vejledning. Der tilbydes både dag-, aften-, og lørdagsundervisning. Derudover tilbydes online fjernundervisning. Er kursisten i arbejde eller praktik/jobtræning, så tilrettelægges undervisningen i forhold hertil. I undervisningen lægges der vægt på moderne pædagogiske undervisningsmetoder, og kursisterne vil typisk opleve en stor variation af forskellige undervisningsformer. Hjælpemidler såsom interaktive tavler og pc ere forefindes både i Åbent Studiecenter og i alle klasselokaler. derfor starter på bar bund i forhold til det danske alfabet. Danskuddannelse 2 retter sig mod de kursister, som har en kort skole- eller uddannelsesbaggrund fra hjemlandet, og som kender det latinske alfabet. Danskuddannelse 3 retter sig mod de kursister, der som minimum har en gymnasial uddannelsesbaggrund, og som derigennem er studievante og fortrolige med at lære fremmedsprog. Alle kursister er underlagt de samme krav om at bestå en prøve i dansk inden for højst 3 år. Integrationsministeriets nye studieordning for danskuddannelse STUDIEPRØVEN Modul 6 For begyndere tilbydes der særlige kickstarthold, der klæder den enkelte kursist på til at gå videre på modulundervisningen. PRØVE I DANSK 2 PRØVE I DANSK 3 Den nuværende undervisningsmodel og studieordning trådte i kraft 1. januar Modellen viser, at hver danskuddannelse er opdelt i 6 moduler, og hvert modul afsluttes med en skriftlig og mundtlig modultest, som skal bestås, før kursisten kan fortsætte på næste modul. Modellen illustrerer også, at slutniveauet er forskelligt på de tre forskellige uddannelser. Det afspejler, at kursisterne har et meget forskelligt udgangspunkt for at starte på danskuddannelsen: Danskuddannelse 1 retter sig mod de kursister, der ikke kan læse og skrive på deres modersmål, eller som kun har en meget kort skolebaggrund, samt mod kursister, der er latinske analfabeter, og som PRØVE I DANSK 1 Skriftligt Modul 6 Modul 1,2,3,4 og 5 mundtligt Modul 6 Modul 5 Modul 4 Modul 3 Skriftligt Modul 6 Modul 2 Modul 2 (statustest) (statustest) Modul 1 Modul 1 mundtligt Modul 5 Modul 5 Modul 4 Modul 4 Modul 3 Modul 3 Modul 2 (statustest) Modul 1 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 4

5 Prøver i dansk Sprogcentret afholder statskontrollerede Prøver i Dansk i henhold til lovgivningen på området. Prøverne afholdes 2 gange om året, i maj/juni og i november/december. Hver prøve består af henholdsvis en skriftlig og en mundtlig del. For alle kursister på de forskellige danskuddannelser gælder de samme krav om at bestå en danskprøve inden for højst 3 år fra påbegyndelsesdatoen. Der er i de senere år kommet et helt andet fokus på danskuddannelserne. I forlængelse af stramningerne for opholdstilladelse i landet, er prøverne nu ikke blot en formel afslutning på et danskuddannelsesforløb, men er blevet en nødvendig forudsætning for det videre ophold i landet. Det er blevet stadig sværere at opnå ikke blot dansk statsborgerskab, men også at opnå permanent opholdstilladelse. Prøve i Dansk 1 giver ret til permanent opholdstilladelse. Prøve i Dansk 2 giver også ret til permanent opholdtilladelse. Prøve i Dansk 3 kræves ved ansøgning om dansk statsborgerskab. Prøven skal ikke blot bestås, men man skal opnå et gennemsnit på minimum 4. Studieprøven kræves ved optagelse på videregående uddannelser. Kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie Fra juli 2010 blev der ved lov og bekendtgørelse indført et særligt kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Dette skulle tilbydes alle kursister, som er kommet hertil i medfør af Integrationsloven. Kurset er på 40 timer og skal for kursister under offentlig forsørgelse (flygtninge) gennemføres inden for 12 måneder. I bekendtgørelsen er de 10 emner, der skal gennemgås, fastlagt. Når kurset er gennemført, udstedes der et kursusbevis til kursisterne. Introdansk - arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Ligeledes ved lov og bekendtgørelse, der trådte i kraft pr , tilbyder Sprogcentret nu også Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, kaldet Introdansk i daglig tale. Dette tilbud retter sig primært mod personer, som kun er i landet i en kortere periode for at arbejde, og som ikke regner med at blive, og derfor blot vil lære det mest basale sprog, så de kan begå sig på arbejdspladsen. Det samlede tilbud er på 250 timer fordelt på 5 forløb á 50 timer. Tilbuddet bliver imidlertid ikke brugt, idet kursisterne hellere vil følge en af danskuddannelserne. 5

6 Åbent Studiecenter Åbent Studiecenter er et tilbud til alle skolens kursister som supplement til holdundervisningen eller som en del af fjernundervisningstilbuddet. Der kan også arrangeres forløb udelukkende i ÅSC. Her kan den enkelte få individuel vejledning og støtte til at arbejde med de områder, der måtte være behov for. På pc erne findes en lang og varieret række af danskindlæringsprogrammer, så der altid er noget, der passer til den enkelte på alle niveauer. Desuden er der mulighed for at træne udtale og kommunikation både via pc og med hjælp fra danske frivillige i ÅSC. Statsborgerskabsprøven / Indfødsretsprøven Siden det i 2007 blev vedtaget i Folketinget, at man skulle bestå en Indfødsretsprøve for at kunne søge om dansk statsborgerskab, har Sprogcentret afholdt denne prøve to gange om året efter de foreskrevne regler på området. Indholdet i prøven er ikke en del af undervisningen på danskuddannelserne, og kursisterne har for de flestes vedkommende været mange år i Danmark. I 2013 har regeringen planer om at indføre en anden prøve med navnet Statsborgerskabsprøven, til erstatning for Indfødsretsprøven. Denne nye prøve sigter mod at vægte aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund. 6

7 Indtægtsdækket virksomhed Sprogcentret har en Erhvervs- og Udviklingsafdeling, der tager sig af rekvirerede ydelser og indtægtsdækket virksomhed. I afdelingen arbejder udviklingskonsulenten og jobguiden samt en administrativ medarbejder. I denne afdeling udvikles og udbydes undervisningsforløb, kurser og projekter for at tilgodese eksterne samarbejdspartnere og kursister med særlige undervisningsbehov. Det kan blandt andet dreje sig om: Fagrettet undervisning, for eksempel virksomhedsdansk og dansk rettet mod social- og sundhedsområdet Undervisning af kursistgrupper med fælles faglig baggrund, for eksempel læger, landmænd og rengøringsassistenter Undervisning af traumatiserede Kompetenceafdækning i forhold til sproglige, kulturelle og sociale færdigheder Kulturformidling / kurser i interkulturel kommunikation for virksomheder og institutioner med en kulturelt blandet medarbejdergruppe. taksameter. På sprogcentret har vi siden 2010 haft en stigende FVU-aktivitet. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Erhvervs- og udviklingsafdelingen har været involveret i en lang række udviklingsprojekter under Undervisningsministeriet, Integrationsministeriet og EU s socialfondsmidler. I de seneste to år har der imidlertid ikke været puljemidler målrettet vores undervisningsområde. Den eneste pulje har været Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Denne pulje har eksisteret siden 2008, og man kan her søge midler til danskundervisning på virksomheder. Kurserne er gratis for virksomhederne ved minimum 6 deltagere, og kursisterne kan få op til 70 timers undervisning. Med Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk får både virksomhed og medarbejdere redskaber til at forbedre kommunikationen på arbejdspladsen. Sprogcentret har i årene afholdt 58 forløb, og i 2013 har vi fået tildelt midler til 14 forløb. Desværre er puljen nu blevet lukket. Sprogundervisningsområdet er under konstant forandring, så det kan være svært for virksomheder at have overblik over aktuelle og relevante undervisningstilbud for deres medarbejdere. Derfor står Sprogcenter Vejles udviklingskonsulent altid til rådighed som sparringspartner og kommer gerne til en uforpligtende snak om aktuelle behov og muligheder. For Sprogcentrets kursister tilbyder jobguiden her hjælp til jobsøgning og etablering af sprogpraktikker eller vejledning i forbindelse med uddannelsesmuligheder i Danmark. FVU - Forberedende Voksenundervisning Sprogcentret tilbyder FVU i læsning og matematik i henhold til driftsaftale med VUC Vejle og VUC Fredericia. FVU er dels et tilbud til kursister på de sidste moduler på sprogcentret, som har brug for at styrke deres læse-, stave- og skrivefærdigheder yderligere gennem et særligt forløb. Dels retter tilbuddet sig mod tosprogede, som i en lang periode har været på arbejdsmarkedet med et godt kommunikativt mundtlig dansk, men med et meget minimalt læse- og skrivesprog på dansk. Undervisningen er gratis for kursisterne og finansieres via et statsligt 7

8 Undervisning af traume- og torturoverlevere Det skønnes, at % af de flygtninge, der kommer til Danmark, er traumatiserede som følge af at have oplevet voldsomme begivenheder i deres hjemlande og under flugten, herunder krig, etnisk udrensning, koncentrationslejrophold, fængsling og tortur. Sprogcentret har en specialiseret viden om og erfaring med undervisning af traumatiserede og personer med psykiske lidelser. Underviserne har mange års erfaring som sproglærere og deltager løbende i relevant efteruddannelse inden for dette specialområde. Underviserne modtager psykologfaglig supervision. Undervisningen foregår på meget små hold. Nogle kursister gennemfører en hel danskuddannelse, nogle videreuddanner sig, nogle bliver tilknyttet arbejdsmarkedet. Alle lærer dansk i et eller andet omfang, og alle bliver mere selvhjulpne og i højere grad aktive deltagere i det danske samfund. Undervisning af udvekslingsstudenter Ny lov fra 2010 betød, at udvekslingsstudenter og au pair personer ikke længere havde ret til det samme tilbud som andre tilflyttere til landet. For udvekslingsstudenterne faldt undervisningstilbuddet helt væk. Heldigvis blev det via et godt samarbejde med Rotary og gymnasierne muligt at tilbyde de nye udvekslingsstudenter et tilbud som indtægtsdækket virksomhed. Online fjernundervisning På sprogcentret kan man lære dansk via Internettet. Det er især relevant for de kursister, der ikke er i stand til at komme til undervisning fast flere dage om ugen, da de dels har meget overarbejde, dels rejser meget. Det kan også være relevant for de kursister, der gerne vil supplere undervisningen på skolen med mere danskindlæring derhjemme eller i det åbne studiecenter, så de kan blive hurtigere færdig med danskuddannelsen. Online danskundervisning er et fleksibelt tilbud til dem, der ønsker at arbejde med dansk, når det passer ind i deres ugerytme. Det eneste, der kræves, er, at man skal have en computer eller tablet med internetadgang, og at man har erfaring med computerarbejde. 8

9 Sprogcentrets kursister - dem det hele drejer sig om Hvor mange er der? I januar 2013 havde Sprogcentret 719 kursister fra 77 forskellige lande. 425 kursister på Sprogcenter Vejle, 189 kursister på Sprogcenter Fredericia, 12 på Sprogcenter Give og 93 i Erhvervs- og Udviklingsafdelingen. Det er en tilbagegang på cirka 10 % set i forhold til Men det er stadigvæk over dobbelt så mange som i 2007, hvor Sprogcentrets kursistantal var på kun 320. Antallet af kursister har været støt stigende siden da, og der forventes også en svag stigning i 2013 på grund af åbning af vores nye afdeling i Give. Vi regner med at komme til at ligge nogenlunde stabilt på omkring 800 kursister i gennemsnit på årsbasis. Hvor kommer kursisterne fra? Sprogcentrets kursistgruppe har ændret sig markant indenfor de seneste 7 år. Hvis vi sammenligner en Top 5 statistik fra 2006 og 2008 med en fra 2013 kan vi se, at det helt store skift i målgrupper sker i tiden fra 2006 til Irak 13% (53) Polen 21% (134) Polen 18% (131) Afghanistan 10% (41) Thailand 6% (42) Syrien 7% (49) Serbien/Montenegro 7% (26) Tyskland 5% (34) Rumænien 5% (39) Thailand 6% (22) Syrien 4% (30) Letland 5% (36) Somalia 5% (19) Pilippinerne 4% (29) Tyskland 4% (32) Kursister i alt

10 Kursistgruppen har fuldstændig ændret karakter Hvor det i 2006 og tidligere var større grupper af flygtninge fra konflikt- og krigsramte lande, der prægede billedet, så er det fra 2008 og frem til i dag i overvejende grad arbejdstagende og -søgende kursister fra nabolande og EU-lande, der udgør de store nationalitetsgrupper. Polen og Tyskland røg pludselig ind på 1. og 3. pladsen i 2008, hvor vi i Danmark oplevede en længe uset mangel på arbejdskraft. Thailandske kvinder har i mange år udgjort en stor kursistgruppe, da det tilsyneladende længe har været og stadig er - meget populært for danskere at finde deres ægtefælle herfra, men i 2013 er gruppen faldet ud af Top 5, hvilket øjensynligt skyldes de stramme familiesammenføringsregler med pointsystem, som de færreste thailandske kvinder kan leve op til. Vi forventer, at gruppen vil vokse i 2013! Typisk udgør en lang række kursistgrupper 2-3 %, hvilket svarer til mellem 14 og 23 kursister, og mange lande er kun repræsenteret med 1-3 personer. Deraf den store mangfoldighed! En lille tendens, vi har lagt mærke til, er, at der kommer flere og flere fra Frankrig, Italien og Portugal. Fra krigs- og konfliktramte lande er det kun Syrien, der er med på Top 5. Det har de været siden 2008, men nu er de den næststørste gruppe af kursister på Sprogcentret. Det er typisk kurdere, der er forfulgte i hjemlandet, som søger asyl. I gruppen er der mange traume- og torturoverlevere. Flygtninge fra Irak, Afghanistan, Iran og Somalia er også stadig en del af billedet, men de udgør tilsammen mindre end 10 % af den samlede kursistgruppe. Hvis vi sammenligner de to tabeller fra henholdsvis 2013 og 2008 er det tydeligt, at procentandelen af analfabeter ligger stabilt på 4 %, men antallet er blevet større. De fleste analfabeter er fra mellemøstlige lande, herunder især Syrien. Samtidig er der sket en kraftig stigning i antallet af DU2 kursister. Dette skift skyldes først og fremmest, at antallet af kortuddannede arbejdssøgende personer fra f.eks. Polen, Rumænien, de baltiske lande og Tyskland er steget markant og de har forøget antallet af DU2 kursister. Andelen af de veluddannede kursister er faldet markeant og udgør nu kun en fjerdedel af den samlede kursistgruppe. Vi må konstatere, at de fleste veluddannede tosprogede søger mod de store universitetsbyer. Kursisternes fordeling efter Danskuddannelse DU1 4% (14) DU1 4% (28) DU2 28% (134) DU2 54% (389) DU3 41% (197) DU3 26% (189) Øvrige 27% (132) Øvrige 16% (113) Introdansk 0 Introdansk 0 I alt 482 I alt 719 Øvrige dækker over særlig tilrettelagt undervisning organiseret gennem E&U afdelingen, f.eks. Grundkursus i Arbejdsmarkedsdansk, ene-undervisning, undervisning af traumatiserede og privatbetalere. 10

11 Faldende og stigende kursisttal Kursisttallet faldt støt i perioden fra 2002 til 2007 med et særligt kraftigt fald i 2004, hvor den stramme udlændingepolitik begyndte at virke. Herfra gik det en anelse frem, men med det økonomiske opsving, manglen på arbejdskraft og på trods af en begyndende finanskrise i 2008 kom der en markant stigning i 2009 og 2010, hvor vi kom op på 795 kursister. Det skyldtes især tilgang af polske og tyske kursister. Selv om opsvinget har vendt sig til finanskrise, så har vi stadig mange europæiske arbejdsmigranter, og det samlede kursisttal er stadig højt her i januar 2013: 719. Dette tal vil stige frem til juli måned; vil igen være lidt lavere i august måned og stige frem til december måned. Det er sprogcentrets årscyklus: lavt kursisttal i januar og august og derefter støt stigende, indtil der er afgang ved prøverne i dansk i juni og cecember. Kursister År 100% 75% 50% 25% Dagkursister Aftenkursister År Dag- eller aftenkursister Sprogcentret tilbyder både dag og aftenundervisning, og der har de senere år været en tendens til, at stadig flere vælger aftenundervisning. Det skyldes naturligvis, at mange af kursisterne har haft gode muligheder for fuldtidsarbejde om dagen. Man skulle tro, at dette billede ville ændre sig med finanskrisen, men det er ikke sket. Der er stadig arbejde til mange, og nogle vælger aftenhold, så de som arbejdssøgende kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 11

12 Kursisternes forsørgelsesgrundlag Antallet af kursister, som ikke modtager offentlig ydelse, har været markant stigende siden Eller med andre ord antallet af kursister på offentlig ydelse har været markant faldende siden Hvor der i 1999 kun var 25% af kursisterne, der var selvforsørgende, så var antallet af selvforsørgere i 2010 helt oppe på 76%. Og i 2013 på 84 %. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Tabel: Antal selvforsørgende kursister udtrykt i % af det samlede antal kursister. 20% 10% År 12

13 Det digitale sprogcenter WiFi - et trådløst net Sprogcenter Vejle og Sprogcenter Fredericia har indført et trådløst net. Alle kursister kan derfor medbringe deres bærbar PC, deres ipad eller deres smartphone og komme på nettet. Ludus Web Vi anvender mere og mere digital kommunikation i forhold til vore kursister og medarbejdere. Denne kommunikation forgår blandt andet gennem systemet Ludus Web. I Ludus Web kan en kursist se: egne stamdata (og opdatere dem) eget ugeskema fravær og fremmøde sine karakterer ved prøverne skrive til læreren om fravær og årsagen til fravær modtage beskeder fra læreren hvor hurtigt man går gennem modulerne Interaktive tavler I alle lokaler har vi interaktive tavler, der kan: inddrage medbragte filer koble direkte til internettet med billede og lyd skrive på tavlen og gemme det skrevne som fil gengive lyd OHP ere, båndoptagere og fjernsyn er hermed gjort overflødige. 13

14 Medarbejdergruppens sammensætning I januar 2013 består medarbejdergruppen af 59 personer, hvoraf lærerne udgør 45 personer, hvilket vil sige langt den største medarbejdergruppe på Sprogcentret. De 59 personer fordeler sig således på Sprogcentrets 3 afdelinger Vejle 37 Fredericia 18 Give 4 De kvalifikationer, der forlanges for at blive fastansat som lærer på et sprogcenter, er enten en seminarieuddannelse med et sprog som linjefag, det være sig et fremmedsprog eller dansk, eller en universitetsuddannelse med sprog på minimum bachelor-niveau, eller tilsvarende. Derudover skal man inden for de første tre år efter ansættelsen gennemføre uddannelsen til Underviser i dansk som andetsprog for voksne. Lærernes uddannelsesmæssige baggrund Universitetsuddannelse 23 Seminarieuddannelse 20 Anden uddannelse 2 Kønsfordeling Over ¾ af Sprogcentrets undervisere er kvinder! 80 % helt nøjagtigt. Men det er faktisk et fald i forhold til tidligere. Så måske er vi vidne til en ny tendens? Men foreløbig må vi konstatere, at området stadigvæk tiltrækker flest kvinder Kvinder 82 % Mænd 18 % 2013 Kvinder 80 % Mænd 20 % Medarbejdergruppens etniske baggrund Som en del af Vejle kommunes politik for etniske minoriteter ønsker Sprogcentret at ansætte kvalificerede medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Siden 2002 har 11 % af lærergruppen haft en anden etnisk baggrund end dansk, og i 2013 er tallet 16 %. Det opleves som et plus, at så mange af sprogcentrets lærere har anden etnisk baggrund end dansk, idet de mere autentisk kan videregive egne erfaringer fra kulturmødet og integrationsprocessen til kursisterne. Blandt det teknisk-administrative personale lever man også op til kommunens intentioner om en mangfoldig medarbejdergruppe. 3 ud af 8 ansatte i denne gruppe har anden etnisk baggrund end dansk. 14

15 Sprogcentrets interne organisering Ledelse Forstander, Souschef, Afdelingsledere Stab Udviklingskonsulent, Pædagogisk konsulent, Visitator, Jobguide Teknisk administrativt personale Team og Teamkoordinatorer Kursister i klasser Mødefora På Sprogcentret er der en lang række mødefora, som binder de forskellige grupper eller team sammen pædagogisk, administrativt og ledelsesmæssigt. Ligeledes er der mødefora, der fungerer som bindeled mellem teamene. I hvert underviser-team er der udpeget en teamkoordinator med en række specifikke ansvarsområder, blandt andet lærertimestyring, vikardækning og pædagogisk udvikling i teamet. I Pædagogisk Udvalg drøftes blandt andet udviklingsmål, den pædagogiske linie og indsatsområder, og i forlængelse heraf planlægges Sprogcentrets pædagogiske dage. I dette forum er der også tilbagemeldinger fra de enkelte team omkring udviklingsarbejde, implementering af nye tiltag, det praktiske arbejde m.m., således at teamene indbyrdes lærer af og kan sparre hinanden, lige såvel som ledelsen får indblik i og kan kommentere på det konkrete arbejde og udviklingen i teamene. Oversigt over mødefora Underviserteammøder Ledelsesmøder Stabsmøder Kontormøder Personalemøder/ -dage Alle deltager Pædagogisk Udvalg Teamkoordinatorer, Ledelse og Udviklingskonsulent Medudvalg Valgte repræsentanter fra de forskellige faggrupper + arbejdsmiljørepræsentant 2 arbejdsmiljøgrupper Arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsesrepræsentanter 15

16 SprogcenterVejle...i dialog med verden Klostergade Vejle Tlf.: Outsource dk

Præsentation af Sprogcenter Vejle og Sprogcenter Fredericia 2011-2012

Præsentation af Sprogcenter Vejle og Sprogcenter Fredericia 2011-2012 Præsentation af Sprogcenter Vejle og Sprogcenter Fredericia 2011-2012 Indhold Vores værdier...2 Arbejdsfelter Sproget i centrum...3 Integrationsministeriets undervisningsmodel 4 Prøver i dansk... 4 Arbejdsmarkedsrettet

Læs mere

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 Punkt 4. Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 2015-016886 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering Sprogcenter Aalborgs Årsrapport 2014. kl.

Læs mere

indledning God læselyst!

indledning God læselyst! praesentation indhold Indledning........................................ 5 Lidt historie....................................... 6 Sprogcentrets organisatoriske placering............ 8 Værdigrundlag............................

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

Årsrapport 2011 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Årsrapport 2011 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Årsrapport 2011 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Sprogcenter Aalborg - Stedet hvor udlændinge mødes og lærer dansk Vores opgave er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At

Læs mere

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Vores mission er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At skabe et motiverende og engagerende læringsmiljø At understøtte kursisternes deltagelse

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport August 2017 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Årsrapport

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

Sprogcenter Nordsjællands kerneopgave

Sprogcenter Nordsjællands kerneopgave Sprogcenter Nordsjællands kerneopgave er at tilbyde danskundervisning i et læringsmiljø, der med udgangspunkt i kursistens forudsætninger, mål og behov giver kursisten et sprogligt, samfundsmæssigt og

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge TAL OG FAKTA Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2011 Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet Januar 2013 KOLOFON Af Social- og Integrationsministeriet Januar

Læs mere

Sprogundervisning. Baggrund. Årskursister

Sprogundervisning. Baggrund. Årskursister Sprogundervisning Baggrund Siden 2005, hvor Regionskommunen indgik en driftsoverenskomst med daværende Bornholms Erhvervsskolen om Danskuddannelserne har Danskuddannelserne udviklet sig markant i størrelse.

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

Årsrapport 2015 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Årsrapport 2015 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Årsrapport 2015 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Sprogcenter Aalborg - Stedet hvor udlændinge mødes og lærer dansk Vores opgave er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At

Læs mere

Årsrapport 2014 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Årsrapport 2014 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Årsrapport 2014 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Sprogcenter Aalborg - Stedet hvor udlændinge mødes og lærer dansk Vores opgave er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At

Læs mere

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2013

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2013 Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Lovgrundlag 2 Sprogcenterråd 3 SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Den ordinære danskundervisning 5 Uddannelses-

Læs mere

Bilag 2. Kursistantallet varierede over de enkelte måneder mellem 1.750 og 2.250.

Bilag 2. Kursistantallet varierede over de enkelte måneder mellem 1.750 og 2.250. Bilag 2 1. Aktuel status for Århus Kommunes Sprogcenters virksomhed I dag løses danskundervisningsopgaven af Århus Kommunes Sprogcenter. Det sker på grundlag af mål fastsat i Århus Kommunes integrationspolitik

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2014 Om IA Sprog Et vel implementeret Intro-dansk tilbud allerede først på året er et af IA Sprogs store mål i 2014. Lovgivningen om det nye danskuddannelsestilbud kom på plads sent i 2013

Læs mere

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger Forstanderkonference 6. oktober 2010 Charlotte Hamburger Den politiske dagsorden Vækst => behov for kvalificeret arbejdskraft => behov for sammenhæng mellem indvandring & integration Integration fra dag

Læs mere

MAJ 2017 STRATEGI FOR DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KOLDING KOMMUNE

MAJ 2017 STRATEGI FOR DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KOLDING KOMMUNE MAJ 2017 STRATEGI FOR DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KOLDING KOMMUNE Det danske sprog er en væsentlig kilde til at kunne begå sig i Danmark og blive en aktiv del af arbejdsmarkedet og samfundet.

Læs mere

Tilsynsrapporten omhandler udviklingen på danskuddannelsesområdet og det førte tilsyn i perioden 2012-2014.

Tilsynsrapporten omhandler udviklingen på danskuddannelsesområdet og det førte tilsyn i perioden 2012-2014. Tilsynsrapport danskuddannelse i Frederikshavn Kommune 28. november 2014 Baggrund Frederikshavn Kommune har til opgave at føre økonomisk, administrativt og pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne for

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Statusrapport 1.7.2013 31.12.2013

Statusrapport 1.7.2013 31.12.2013 Tilsyn med danskuddannelser Statusrapport 1.7.2013 31.12.2013 Side 1/11 Indledende bemærkninger For lovgrundlag se Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (BEK nr. 65 af 22.01.2014).

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Sprogcenteret Bygnaf 14, 1., Haderslev - beretning 2009

Sprogcenteret Bygnaf 14, 1., Haderslev - beretning 2009 UDVALG: Voksenudvalget Stednummer: 560020 Sprogcenteret Bygnaf 14, 1., Haderslev - beretning 2009-1.000 kr. - Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Budget 2009 2009 2009 2009 2010 Driftsramme

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Tilsynsrapport Sprogcenter Nordsjælland

Tilsynsrapport Sprogcenter Nordsjælland Tilsynsrapport Sprogcenter Nordsjælland 2014 1 Indhold Indledning... 3 Sammenfatning af rapporten 2014... 4 Brugerundersøgelse... 4 Tilsynets aktiviteter... 5 Tilsynsområder Sprogcenter Nordsjælland 2014...

Læs mere

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne Næstved Sprog- og Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej 20 4700 Næstved Tlf. 55 73 55 08 Fax 55 73 50 50 E-mail: nsi-center@nsi-center.dk www.nsi-center.dk på Næstved Kaserne

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2015

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2015 Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 5 Sygefravær 5 Økonomi

Læs mere

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 1 Indholdsfortegnelse: Side SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Lovgrundlag 2 Sprogcenterråd 3 SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Læs mere

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 1 Indholdsfortegnelse: SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Lovgrundlag 2 Sprogcenterråd 3 SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 5

Læs mere

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Side 3 2 Antal kursister på FVU Side 3 3 Antal årskursister på FVU Side 3 4 Antal kursister på ordblinde

Læs mere

Besøgsrapport fra tilsynsbesøg hos leverandør af danskuddannelse

Besøgsrapport fra tilsynsbesøg hos leverandør af danskuddannelse Besøgsrapport fra tilsynsbesøg hos leverandør af danskuddannelse EMNE OPLYSNINGER/KOMMENTARER AFTALER vedrørende opfølgning/ændringer Faktaoplysninger Leverandør navn og adresse VUC Nordjylland, Himmerland

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsynsrapport Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsynsrapport Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsynsrapport 2016 Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet...1 Tilsynsførendes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 772 af 10/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1871 af

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Tal og Fakta - Tema. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober 2010

Tal og Fakta - Tema. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober 2010 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober - aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober - aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning

Høringssvar til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning Til Arbejdsmarkedsstyrelsen 13.09.2013 Høringssvar til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning Dansk Flygtningehjælp har d.2.september 2013 modtaget udkast

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Juni 2011 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Danskuddannelseslovens formål 5 1.2 Danskuddannelsesloven i samspil med integrationsloven 6 1.3 Retsgrundlag

Læs mere

Høringssvar til indstillingen Tilrettelæggelse af danskuddannelse for voksne udlændinge - herunder konkurrencesætning af Sprogcentrets opgaver.

Høringssvar til indstillingen Tilrettelæggelse af danskuddannelse for voksne udlændinge - herunder konkurrencesætning af Sprogcentrets opgaver. Bilag 4 Høringssvar til indstillingen Tilrettelæggelse af danskuddannelse for voksne udlændinge - herunder konkurrencesætning af Sprogcentrets opgaver. 1. Baggrund Som led i udarbejdelsen af indstillingen

Læs mere

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2014

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2014 Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 5 Sygefravær 5 Økonomi

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2016)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2016) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2016) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

Virksomhedsplan. IA Sprog

Virksomhedsplan. IA Sprog IA Sprog Virksomhedsplan 2017 Om IA Sprog IA Sprogs målsætning Undervisningsmateriale og læringsmetoder Erhvervsrettet undervisning i fokus Kursistmiljøet styrkes Kompetenceudvikling Om IA Sprog Et varslet

Læs mere

Uddannelsesindsats for unge flygtninge

Uddannelsesindsats for unge flygtninge Uddannelsesindsats for unge flygtninge Et Campus Køge samarbejde Børne og Uddannelses Forvaltningen (BUF) Perspektivet fra kommunen - Forberede unge flygtninge og indvandrere til uddannelse mhp. job -

Læs mere

FAKTAARK. Integration og udenlandske arbejdstagere

FAKTAARK. Integration og udenlandske arbejdstagere FAKTAARK Dato: 22. august 2008 Kontor: Integrationsafdelingen J.nr.: 2008/4112-13 Sagsbeh.: CHH FAKTAARK Integration og udenlandske arbejdstagere Målgrupper og målsætninger Alene i perioden 2002 2007 er

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I Formål med IKV Den enkelte kursists sproglige og faglige færdigheder og kvalifikationer er afdækket og kendt forud

Læs mere

NØGLEN TIL SPROG OG KOMPETENCE VIRKSOMHEDSPROFIL. www.clavis.org

NØGLEN TIL SPROG OG KOMPETENCE VIRKSOMHEDSPROFIL. www.clavis.org NØGLEN TIL SPROG OG KOMPETENCE VIRKSOMHEDSPROFIL www.clavis.org Indholdsfortegnelse 03 Virksomhedsprofil 04 Kvalitet 06 Værdier 07 Egne undervisningsmetoder og -materialer 09 En bred vifte af effektive

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. GÆLDENDE Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Nr. 9128 af 20. marts 2014 Undervisningsministeriet Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Forord Denne vejledning

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

Københavns Sprogcenter

Københavns Sprogcenter Job og personprofil for stillingen som forstander til Københavns Sprogcenter Vi er ét af Københavns største sprogcentre. Vi tilbyder danskundervisning til udenlandske kursister på alle niveauer både dag

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Politikpapir for dansk som andetsprog for voksne udlændinge

Politikpapir for dansk som andetsprog for voksne udlændinge Politikpapir for dansk som andetsprog for voksne udlændinge Området Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog fremgår af 1 i Lov om dansk- uddannelse til voksne udlændinge m.fl.:. at voksne udlændinge

Læs mere

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl. 14.62.07.10 Indhold 1. Indledning... 1 2. Puljens formål... 2 3. Puljens prioriterede temaer i

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Forslag til forbedringer af danskuddannelser mv.

Forslag til forbedringer af danskuddannelser mv. Forslag til forbedringer af danskuddannelser mv. På baggrund af evalueringer af danskuddannelser fra Rambøll Management, Deloitte, DPU m. fl. beder integrationsministeren om forslag til forbedringer. LVU

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Social- og Beskæftigelsesudvalget Drøftelse Opfølgning på byrådsbehandling af "Forslag fra EL om at danskundervisningen på Lærdansk ikke skal genudbydes" SOCIALE FORHOLD

Læs mere

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget!

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Som medlem af FOA Vendsyssel får du tilbud om deltagelse i forskellige kurser. Det koster

Læs mere