Sociale medier i virksomhedskommunikation. Speciale i kommunikation: Af: Sara Louise Barnholdt. Cand.ling.merc i engelsk og kommunikation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale medier i virksomhedskommunikation. Speciale i kommunikation: Af: Sara Louise Barnholdt. Cand.ling.merc i engelsk og kommunikation."

Transkript

1 Speciale i kommunikation: Sociale medier i virksomhedskommunikation Af: Sara Louise Barnholdt Cand.ling.merc i engelsk og kommunikation Vejleder: Henrik Køhler Simonsen Copenhagen Business School Juli 2009

2 i. Abstract Social Media in Corporate Communication Within the private sphere, social media are an increasingly popular communication tool, which allow people to network and keep in touch with friends, family and acquaintances easily and fast. Now, organisations, too, are showing great interest in adopting these new media in their internal as well as external communication with stakeholders. However, as social media are still a relatively new phenomenon within communication in general, theoretical literature on the subject has not been able to keep up with the rapid increase in distribution and usage of the new communication tools. Organisations thus lack sufficient information to form an understanding of how social media can benefit their stakeholder communication compared to traditional media. In other words, they have the intent but lack the required knowledge. This thesis takes its starting point in this literary shortcoming and aims to establish social media as a corporate communication tool. The focus is on why organisations choose to implement social media and emphasis is put on what advantages these new media can generate compared to traditional communication media. The empirical basis for the thesis is four case studies from three different Danish organisations that are using social media for different communicative purposes. They were each interviewed about their experience with social media covering the media selection process, the implementation process and the subsequent effects of integrating social media in their communication efforts. These empirical data are put into the context of theories such as media richness, social information processing (SIP) and social construction of technology (SCOT). The analysis places social media high on the media richness scale based on criteria such as personal focus, immediate response and everyday language, all of which social media support. These are all characteristics that social media have in common with traditional rich media such as face-to-facecommunication, telephone, etc. However, as opposed to these common media, which are usually restricted to involve very few participants, social media enable a very wide audience to receive and participate in the communication. This feature is one that is characteristic for traditional mass media, such as television, but in contrast to television advertisement for instance, which entails 1

3 great expenses for the organisation, utilising social media is to a large extent cost free, both in regard to production and distribution. The thesis concludes that social media, on the whole, combine the best of two worlds; they offer the same advantages as traditional, rich media by supporting two-way communication including personal focus, immediate response and everyday language but with the wide distribution opportunities of mass media only at a lower cost and with fewer restrictions than traditional mass media. Collectively, this means that social media are able to tackle ambiguous, complex communication tasks while making the communication visible to whomever is interested. As such, social media have advantages that no traditional medium offers and thus, organisations can benefit greatly by implementing social media in their corporate communication. 2

4 ii. Indholdsfortegnelse i. Abstract...1 ii. Indholdsfortegnelse Indledning Begrebsafklaring af sociale medier Baggrund Typiske karakteristika Typer af sociale medier Afgrænsning og fokusområde Problemformulering Metode Cases Dataindsamlingsteknikker Interview-teori Struktur Teori Lasswell Computer Mediated Communication CMC Media Richness Theory Social Information Processing Model Social Construction of Technology - SCOT Genre og diskursfællesskab Analyse Sociale medier i intern kommunikation Case: Jyske Bank Overvejelser om medievalg Udviklings- og implementeringsprocessen Evaluering og udbytte Sociale medier i ekstern kommunikation Case: Arla Foods Overvejelser om medievalg Udviklings- og implementeringsprocessen Evaluering og udbytte

5 4.2.2 Case: Kræftens Bekæmpelse Kampagne: Vidunderlivet Overvejelser omkring medievalg Udviklings- og implementeringsprocessen Evaluering og udbytte Kampagne: VildtHår Overvejelser omkring medievalg Udviklings- og implementeringsprocessen Evaluering og udbytte Diskussion Formål og ønsket effekt Kommunikationsopgave og medievalg Opgavekarakteristik Mediekarakteristik og medievalg Media Richness Social Information Processing Afsender- og modtagerforhold Genre og (diskurs)fællesskab Sociale vs. ikke-sociale medier Konklusion...80 iii. Bibliografi...84 Bilag 1 Interview-skabelon...87 Bilag 2 Interview med Lars Aarup, Jyske Bank...88 Bilag 3 Interview med Sanne Vinther, Arla Foods...93 Bilag 4 Interview med Caroline Winkel, Vidunderlivet, Kræftens Bekæmpelse Bilag 5 Interview med Kristina Ilsøe-Mikkelsen, VildtHår!, Kræftens Bekæmpelse

6 2. Metode 1. Indledning 4. Analyse 5. Diskussion 6. Konklusion 3. Teori 5

7 1. Indledning I midten af 1990 erne skete der en teknologisk revolution, som for evigt ændrede menneskers og virksomheders måde at kommunikere med andre på: Internettet så dagens lys. Det nye fænomen gav virksomheder over hele verden mulighed for at nå ud til nye og flere kunder samt for at opbygge en helt ny platform for markedsføring nemlig via en hjemmeside. I det 21. århundrede er hjemmesiden et af de vigtigste elementer i de fleste virksomheders profilering af både virksomhedens produkter og virksomheden selv, og en virksomhed, der ikke har en hjemmeside, er efterhånden et særsyn. Samtidigt med Internettets opståen kom også en, som fik kolossal betydning for, hvordan mennesker har kontakt med hinanden. Kommunikationen er kortere, hurtigere og mere hyppig end dengang almindelig post var normen (The New Media Consortium, 2007, s. 2). I dag er en en selvfølge, og man har tendens til at blive overrasket, hvis én, man ønsker at komme i kontakt med, ikke har en -adresse. Men selv efter vi har vænnet os til e- mailen, kommer der stadig nye kommunikationsformer til. Instant Messaging, såsom MSN Messenger, har skabt endnu en måde for mennesker at interagere på, hvor stilen er præget af korte beskeder og talesprog, og hvor det er tilladt kun at være delvist opmærksom på samtalen (The New Media Consortium, 2007, s. 2). I dag er et af de nyeste buzzwords inden for interpersonel interaktion og kommunikation sociale medier. Sociale medier inkluderer medier som Facebook, YouTube, diskussionsfora og blogs, hvor mennesker har mulighed for at dele bl.a. billeder og videoer, indgå i debatter og online-samtaler eller give andre indblik i deres liv via f.eks. en privat blog. I første omgang vandt fænomenet primært indpas i den private sfære, hvor det gav privatpersoner mulighed for at netværke og opbygge og vedligeholde relationer med andre. Men i de seneste år har interessen for sociale medier også bredt sig til erhvervslivet, hvor virksomheder udtrykker stor interesse i at implementere nye medier, som de kaldes, i deres kommunikation. Den hurtige udbredelse af det nye kommunikationsværktøj og den stigende interesse for at anvende det i praksis både i den personlige sfære og i virksomhedsregi betyder, at der også er et stigende behov for vejledning og gode anvisninger omkring anvendelsen af sociale medier. Men her opstår en tvivl. For hvad er sociale medier egentlig, og hvilken kommunikationsform repræsenterer de? Når nogen spørger: Hvad er sociale medier?, er svaret tit, at det er for eksempel Facebook, MySpace, blogs og sådan. Og det er for så vidt også rigtigt nok. Men samtidig er sådant et svar et tydeligt symptom på et grundlæggende problem: Der findes simpelthen ingen definition af, hvad 6

8 sociale medier er, hvad de kan bruges til, og hvordan de adskiller sig fra traditionelle kommunikationsmedier. I lyset af emnets aktualitet og min personlige interesse i det som studerende med kommunikation som profileringsområde, mener jeg, at det er oplagt at målrette mit speciale på at løse denne problemstilling. 1.1 Begrebsafklaring af sociale medier For at have et solidt grundlag for en undersøgelse af virksomheders brug og udbytte af sociale medier, er det vigtigt først at forstå baggrunden for medieformens opståen og popularitet. Indledningsvis vil jeg derfor beskrive medietypens strukturelle karakteristika samt de bagvedliggende faktorer, der udover at have ansporet selve teknologiens udvikling gør, at sociale medier er blevet så populære Baggrund Sociale medier er en fællesbetegnelse for flere typer teknologier eller online medier, hvis popularitet er vokset markant de seneste tre-fire år. Allerede tilbage i 1990 erne da Internettet var et nyt og endnu ganske uudforsket medie, var der diskussion om alt det, som Internettet potentielt kunne blive. Den udvikling, vi ser nu, og som sociale medier er en essentiel del af, afspejler meget af den tids debat, visioner og idealer (icrossing, 2007, s. 7). Fra et rent praktisk synspunkt er sociale medier opstået, fordi de tekniske muligheder var til stede. Pga. diverse nye værktøjer og teknologier er kommunikation over store afstande i dag så godt som gratis, og som følge deraf behøver mennesker ikke, som før i tiden, at være i nærheden af hinanden rent geografisk for at indgå og deltage i fælles arbejdsrelaterede eller sociale aktiviteter (The New Media Consortium, 2007, s. 1). Med fremkomsten af digital teknologi og Internettet blev det nemmere for folk at skabe deres eget indhold i form af billeder, ord, video og lyd. Den stadigt faldende pris på computere, digitalkameraer og højhastighedsadgang til Internettet kombineret med billig (eller gratis), brugervenlig software til redigering betyder, at enhver kan kreere eksempelvis en online blog, der fungerer allerede få minutter efter, at beslutningen om at oprette den er taget (icrossing, 2007, s. 8). Endvidere kan den tid, kommunikationen med venner, fjerne slægtninge 7

9 eller kolleger, der er placeret langt væk, tager, reduceres fra uger til få minutter, hvilket betyder, at man kan opretholde stærkere kontakt til en bredere gruppe, end man har kunnet før. Som Bindslev og Froda (2006) udtrykker det, er det relationer mellem mennesker og ikke indhold, der er i centrum ved sociale medier (s. 1). Det bringer mig til den mere formålsmæssige side af sociale medier og deres popularitet. I e-bogen What is Social Media? (icrossing, 2007) fremføres det, at det, som sociale medier repræsenterer og tager udgangspunkt i, er nogle ganske basale menneskelige værdier: Sharing ideas, cooperating and collaborating to create art, thinking and commerce, vigorous debate and discourse, finding people who might be friends, allies and lovers it s what our species has built several civilisations on. (s. 7). Grunden, til at sociale medier er så populære, er altså, at de lader os være mennesker og udvikle os som mennesker. En anden, men lignende observation finder vi hos Bentwood (2008), som skriver, at vi konstant søger at bekræfte validiteten af den måde, hvorpå vi opfatter og organiserer omverdenen, og at et effektivt middel i denne bekræftelse (eller afkræftelse) er at kommunikere og sammenligne vores egne synspunkter med andres (s. 7). Interaktion med andre mennesker er altså essentielt for alle. Ifølge et whitepaper fra The New Media Consortium (2007) er en af grundene til de sociale mediers popularitet, netop at folk kan interagere med andre på disse steder både socialt og professionelt. Uanset om det blot er for at se, om og hvordan andre har kommenteret på ens egne tidligere kommentarer, eller om det er for at deltage i en workshop i en virtuel verden, ligger attraktionen i den forbindelse mellem mennesker, som de sociale medier genererer (s. 4). En person er intet uden et netværk, siger Bentwood i sit whitepaper (2008) og argumenterer at: in its most basic form, someone may have an incredible idea but unless people hear about it, then its value is diminished. (s. 7). Den popularitet og enorme vækst, som sociale medier har oplevet de seneste tre-fire år, grunder altså i, at de frembringer nogle muligheder for interaktion, som tilfredsstiller nogle ganske basale menneskelige behov, og som ikke kan opnås via traditionelle medier hverken teknisk eller indholdsmæssigt Typiske karakteristika I e-bogen What is social media? (icrossing, 2007) opstilles der fem egenskaber eller træk, der kendetegner sociale medier: 8

10 Deltagelse: Sociale medier opfordrer alle interesserede til at bidrage eller give feedback. Åbenhed: De fleste sociale medier er åbne for respons og deltagelse. De tilskynder afstemning, kommentering og deling af information, og der er sjældent nogen begrænsninger i forhold til adgang til og brug af indhold. Samtale: Hvor traditionelle medier fokuserer på overførsel af information til et publikum, bør sociale medier forstås som tovejskommunikation. Fællesskab: Sociale medier gør det muligt for sociale fællesskaber at opstå hurtigt og kommunikere effektivt. Disse fællesskaber deler fælles interesser, som f.eks. en lidenskab for fotografering, interesse for et bestemt politisk emne eller en yndlings-serie i TV. Forbundethed: De fleste typer sociale medier trives på baggrund af deres forbundethed, som består af links til andre websider, andre sociale medier eller personer (s. 5). Tilsammen betyder disse træk, at brugere nemt kan deltage i, samt dele og skabe indhold til et givent socialt medie. Samlet set er der altså tale om en type medier, hvor brugere kan kombinere indhold i form af tekst, billede og lyd fra flere kilder i én form, der tillader, at indholdet senere kan rekombineres af andre brugere. Således er brugeren i sociale medier både (med)producent, redaktør og læser på samme tid, jf. Bindslev & Froda (2006, s. 1) Typer af sociale medier Der findes på nuværende tidspunkt seks grundlæggende typer sociale medier: Sociale netværk, hvor brugere opretter en personlig profil og derpå opbygger et netværk ved at tage og holde kontakt med venner og bekendte i samme netværk eller ved at invitere venner og bekendte uden for netværket til at deltage. De største sociale netværkssider i dag er MySpace, Facebook og Bebo (icrossing, 2007, s og The New Media Consortium, 2007, s. 4). Blogs er en slags online dagbøger. Via en blog kan man linke til andre blogs eller websider, hvor brugerne f.eks. kan finde mere information om det pågældende emne. Det er muligt for andre at kommentere på bloggens indhold og at abonnere på bloggen, så de får at vide, hvornår der er blevet skrevet noget nyt (icrossing, 2007, s ). Wikis er brugerskabte videndatabaser, hvor folk har mulighed for at tilføje og redigere indholdet. En wiki kan være præcis så privat eller så offentligt tilgængelig, som skaberne ønsker, den skal 9

11 være. Den mest kendte wiki er online-encyklopædien Wikipedia, som blev startet i 2001, og som i dag indeholder mere end to millioner opslagsord på engelsk (icrossing, 2007, s. 20). Podcasts er lyd- og billedfiler, som uploades til Internettet og som er tilgængelige for brugere gennem et abonnement (icrossing, 2007, s. 22). Fora eller diskussionsfora giver brugeren mulighed for at deltage i online diskussioner og debatter, som oftest er tilknyttet et specifikt emne eller interesse (icrossing, 2007, s. 6). De fleste fora er en indbygget del af en tilknyttet webside, men nogle er enkeltstående enheder. Fora eksisterede før termen sociale medier dukkede op første gang, og er stadig et effektivt og populært element i online fællesskaber (icrossing, 2007, s. 25). Content Communities minder lidt om sociale netværk i deres opbygning, idet brugere tilmelder sig netværket, opretter en profil og opbygger et online netværk. Men til forskel fra sociale netværk fokuserer content communities på at dele meget specifikke former for indhold, som f.eks. billeder, videoer eller linksamlinger (icrossing, 2007, s ). De mest populære content communities er Flickr (billeder), del.icio.us (brugernes Foretrukne links) og YouTube (videoer) (icrossing, 2007, s. 6). Figur 1 typer af sociale medier Sociale medier Sociale netværk: Eks.: Facebook MySpace Bebo LinkedIn Blogs: Types: Personal Political Corporate Media Wikis: Eks. Wikipedia Wikihow Wikinews Wikitravel Podcasts: Eks. Apple itunes Mediafly Winamp Juice Fora Content communities: Eks. Flicr YouTube Del.icio.us Digg 1.2 Afgrænsning og fokusområde På nuværende tidspunkt er sociale medier stadig så nyt et fænomen, at der ikke findes en entydig definition af, hvad sociale medier er. Selvom begrebsafklaringen kan hjælpe til at forstå de sociale 10

12 mediers tekniske kunnen og deres umiddelbare egenskaber, er det ikke nok til at udgøre en komplet og fyldestgørende afdækning af sociale medier som kommunikationsform. I mine øjne er det især et problem i forhold til at anvende sociale medier på virksomhedsplan, idet der således heller ikke findes en redegørelse, for hvad sociale medier kan gøre for virksomheden. Kommunikation på virksomhedsplan skal indgå i og komplimentere virksomhedens overordnede strategi, og hvis sociale medier skal anvendes effektivt i virksomhedens kommunikation, er det derfor vigtigt, at virksomheden forstår, hvilke fordele og muligheder sociale medier kan føre med sig. Derfor vil specialet fokusere på sociale medier inden for virksomhedskommunikation og ikke beskæftige sig med sociale medier i forhold til kommunikation mellem privatpersoner. Der findes en del empirisk materiale, omkring hvordan virksomheder kan gribe en eventuel implementering af sociale medier an, så det er ikke svært at finde vejledninger og gode anvisninger knyttet til selve processen omkring det at forberede og gennemføre integrationen af sociale medier i virksomhedens kommunikation. Det, der i mine øjne mangler, er en fremstilling af, hvorfor virksomheder anvender sociale medier altså hvilke strategiske fordele og muligheder, sociale medier kan genere. Specialet vil derfor primært fokusere på at identificere og forklare disse fordele. For at imødekomme dette formål vil mit speciale tage udgangspunkt i nogle konkrete virksomheders oplevelser og erfaringer med sociale medier som en integreret del af deres kommunikation. Mine overordnede mål for specialet er således, at 1) opnå en klar definition af, hvad sociale medier er, 2) at afdække sociale medier som (virksomheds)kommunikationsform og 3) at tilvejebringe en generel forståelse for til hvilke formål og med hvilke fordele, virksomheder kan benytte sociale medier. 1.3 Problemformulering Med afsæt i ovenstående mål for specialet, har jeg udformet følgende problemformulering samt underspørgsmål, som vil danne udgangspunkt for specialet: Specialets sigte er at afdække begrebet sociale medier med afsæt i organisationskommunikation og med fokus på hvorfor virksomheder benytter sociale medier. Herunder ønsker jeg at besvare følgende underspørgsmål: 11

13 1. Hvilken rolle spiller sociale medier i (danske) virksomheders kommunikationsstrategi og planlægning, og hvilke strategiske overvejelser ligger bag implementeringen? 2. Hvordan adskiller sociale medier sig fra gængse kommunikationsværktøjer/-kanaler? 3. Hvilke strategiske fordele og muligheder kan denne kommunikationsform give virksomheder i forhold til almene kommunikationsformer? Problemformuleringen og de tilhørende spørgsmål lægger op til, at specialet vil trække både på et teoretisk og et praktisk aspekt. Hvordan, jeg vil inddrage disse to aspekter og kombinere dem i besvarelsen af problemformuleringen, vil blive nærmere beskrevet i næste afsnit. 12

14 2. Metode 1. Indledning 4. Analyse 5. Diskussion 6. Konklusion 3. Teori 13

15 2. Metode Hele bevæggrunden for at skrive dette speciale er, at der mangler en fyldestgørende definition af begrebet sociale medier og med det også en grundlæggende mængde teori omkring anvendelse og udbytte af sociale medier. Specialet er i sig selv målrettet mod at bidrage til den mængde teoretiske og akademiske tekster, der findes omkring emnet. Samtidig betyder den sparsomme mængde eksisterende empiri, at jeg selv skal ud og skabe en del materiale. For at fremskaffe den type empiri, der skal til for at belyse emnet, er det mest relevant at anvende kvalitativ dataindsamling, idet netop kvalitative metoder ifølge Rienecker og Jørgensen (2004) er gode til at undersøge hidtil uudforskede områder (s. 27). Jeg ønsker således først og fremmest at inddrage kvalitativ empiri i form af interviews med nogle virksomheder omkring deres brug af sociale medier og de resultater, de har høstet. En kvalitativ undersøgelse vil give mig et godt indblik i, hvad virksomhedernes bevæggrunde er for at anvende sociale medier, deres strategiske overvejelser osv. De udvalgte virksomheder skal altså forstås som casestudier, som kan bruges til at sige noget generelt om de virksomhedsstrategiske muligheder, sociale medier kan frembringe, jf. Andersen (2003, s. 151). Langt den overvejende del af den empiri, jeg vil anvende, vil altså bygge på primærdata fra cases, som jeg selv udvælger og udtrækker materiale fra. Det teoretiske grundlag for mit speciale vil bygge på teori omkring medieforbrug og udvikling inden for organisationskommunikation samt på mere grundlæggende teori omkring kommunikation i virksomheder. De specifikke teorier, jeg anvender, beskrives nærmere i afsnit 3. Opgavens metode bygger altså dels på brug af teori om virksomheders kommunikationsmedieforbrug og dels på indsamling af primærdata ved hjælp af kvalitative interviews. Metoden er således baseret både på en teoretisk og en mere praktisk orienteret tilgang til problemstillingen. Med denne kombination mener jeg at kunne bidrage til litteraturen omkring sociale medier og nå frem til en grundig og fyldestgørende definition af sociale medier som kommunikationsform i virksomhedssammenhæng. 14

16 2.1 Cases Specialet handler grundlæggende om at skabe ny viden om virksomheders brug og udbytte af sociale medier, og netop i skabelsen af ny viden er cases et ideelt forskningsværktøj. Eftersom formålet med specialet er at producere generaliseret viden omkring virksomheders anvendelse og udbytte af sociale medier, er det nødvendigt at inddrage flere virksomheder i undersøgelsen. Dermed anvender jeg, hvad Andersen (2003) betegner som multiple casestudier (s. 153). Jeg har udvalgt tre virksomheder, hvoraf én opererer med sociale medier som internt kommunikationsmedie og to bruger sociale medier til ekstern kommunikation. Den ene af disse to sidstnævnte virksomheder er repræsenteret ved to separate kampagner, hvorfor der er tale om fire casestudier i alt. For at have belæg for at fremsætte en generel betragtning omkring sociale medier i virksomhedskommunikation, er det vigtigt, at casevirksomhederne repræsenterer et så bredt udsnit af danske virksomheder som muligt. Det har derfor været en bevidst overvejelse i udvælgelsen af casevirksomheder, at de skulle repræsentere forskellige organisationstyper og forskellige brancher. Der inddrages derfor en bank, et mejeriselskab og en non-profit organisation. Jeg har bevidst fravalgt virksomheder inden for medie- og kommunikationsbrancherne, da sådanne virksomheder typisk er på forkant med en given kommunikationsteknologi som eksempelvis sociale medier og derfor ikke repræsenterer en gennemsnitlig dansk virksomhed. De tre udvalgte virksomheder adskiller sig endvidere, ved at de opererer med forskellige typer af sociale medier, nemlig debatforum, blogging og sociale netværk. De fire casestudier vil blive beskrevet nærmere i forbindelse med analysen (afsnit 4). Jeg anerkender, at et udvalg på tre virksomheder ikke kan betragtes som et fuldstændigt repræsentativt udsnit af det samlede danske erhvervsliv, men jeg mener, at de fire cases er tilstrækkeligt til at kunne påpege generelle tendenser omkring anvendelsen af sociale medier i virksomhedskommunikation og dermed give et billede af hvorfor, hvordan og med hvilke fordele, virksomheder benytter og kan benytte disse nye medier. 15

17 2.2 Dataindsamlingsteknikker Andersen (2003) opstiller tre kriterier, for hvordan man skelner mellem og efterfølgende udvælger dataindsamlingsteknikker. De første to kriterier refererer til henholdsvis typen af data (kvalitative eller kvantitative) og til, om der er tale om primær- eller sekundærdata. Det tredje kriterium omhandler, hvorvidt der er tale om stimulidata eller ikke-stimulidata. Hvis den enhed, som er genstand for undersøgelsen, udsættes for en form for stimuli i forbindelse med dataindsamlingen, taler man om stimulidata. Eksempelvis betragtes spørgsmålene i et interview som stimuli, idet de får respondenten til at svare. Der er allerede redegjort delvist for hvilke dataindsamlingsteknikker, der anvendes, idet der er taget stilling til hvilken type data, der er behov for nemlig kvalitative og idet det står klart, at der er behov for en stor mængde primærdata. Den dataindsamlingsteknik, der skal anvendes, skal altså opfylde disse tre kriterier: Data skal være kvalitative, primære og baseret på en vis mængde stimuli af respondenterne. Den dataindsamlingsteknik, der bedst opfylder disse kriterier, er et ustruktureret eller semistruktureret interview. Dvs., at interviewene bør bygge på åbne svarmuligheder, og at emnerne og rækkefølgen for spørgsmålene ikke er lagt fuldstændig fast på forhånd, men er delvist afhængig af spørgesituationen. Det er dog vigtigt, idet casestudierne skal anvendes til at tilvejebringe nogle generelle betragtninger, at der er en vis grad af standardisering af interviewene med de forskellige virksomheder, således at deres svar efterfølgende kan sammenholdes. I forhold til specialets formål er der også visse spørgsmål og emner, som det er nødvendigt, at samtlige casevirksomheder forholder sig til. Derfor vil et semi-struktureret interview være mest hensigtsmæssigt i henhold til specialets formål. 2.3 Interview-teori Kvale (1994) betegner et interview som et intersubjektivt foretagende mellem to personer, der taler om et eller flere emner af fælles interesse. Det er vigtigt at anerkende, at man som interviewer ikke blot samler udsagn fra den interviewede, men at man i kraft af sin rolle faktisk har indflydelse, på hvilken retning samtalen bevæger sig i. Interviewerens spørgsmål vil bestemme, hvilke aspekter af 16

18 emnet den interviewede vil komme ind på og tage stilling til, og interviewerens aktive lytten og opfølgning vil have afgørende indflydelse, på hvordan samtalen forløber (s. 182). De interviews, der indgår i undersøgelsen, vil være semistrukturerede; spørgsmålene er forudbestemt, men der vil samtidig være mulighed for at ændre spørgsmålenes rækkefølge og/eller form og for at tilføje tillægsspørgsmål for eventuelt at få uddybet og forfølge den interviewedes svar (Kvale, 1994, s. 129). Ifølge Flick (2007) sikrer forudbestemte spørgsmål konsistens og sammenhæng mellem de forskellige interviews, således at resultaterne senere hen kan sammenlignes (s. 64). Nogle af de forudbestemte spørgsmål, som indgår i interviewet (se bilag A), er udarbejdet med tanke på, at det skal være muligt at knytte dem til de teorier, som specialets analysedel tager udgangspunkt i. Således har følgende spørgsmål relation til bestemte teorier: Spørgsmål = Media Richness Spørgsmål 2 = Lasswell Spørgsmål 5-7 = Social Information Processing Spørgsmål 8-10 = Social Construction of Technology Tilknytningen er dog ikke på nogen måde indikeret i de enkelte spørgsmål, da det vil forudsætte, at det rent faktisk er de teorier, som har dannet baggrund for casevirksomhedernes valg og anvendelse af sociale medier, og at virksomheder har været bevidste omkring det. Overordnet set er interviewet struktureret med henblik på at opfylde specialets mål om at opnå et generaliseret indblik i virksomheders valg, brug og udbytte af sociale medier. For at opfylde dette formål er det særdeles vigtigt, at interviewpersonerne har indgående kendskab til alle aspekter omkring det sociale medie, der benyttes i den pågældende virksomhed. Det gælder både viden omkring strategiske overvejelser i forbindelse med medievalg, implementeringsprocessen og dens forløb, effekten af det specifikke sociale medie, med mere. Dette er derfor det mest afgørende kriterium, når det gælder valg af interviewpersoner. På denne måde sikres det, at interviewpersonerne har de erfaringer, der er relevante for undersøgelsen, jf. Flick (2007, s. 80). Kvale (1994) understreger, at man kun bør foretage så mange interviews, som det er nødvendigt, for at finde ud af det man har brug for vide (s. 108). Forudsat at de enkelte interviewpersoner lever op 17

19 til førnævnte kriterium, er det ikke nødvendigt at inddrage flere repræsentanter fra de enkelte casestudier i undersøgelsen. Der vil derfor blive foretaget ét interview i hver af de fire casestudier. Med hensyn til fortolkningen af interviews påpeger Kvale (1994), at fortolkerens forudsætninger altid vil indgå mere eller mindre implicit i de spørgsmål, han eller hun stiller, og i forlængelse heraf påvirke hvad der udledes af svarene. Dermed kan interviewerens fortolkning blive kilde til en mulig fejl i analysen (s. 207). Validiteten af analysen afhænger også af indholdet af interviewpersonernes udsagn. Det, den interviewede fortæller, kan være sandt eller falsk, da de kan være pålidelige eller upålidelige vidner om deres egen og andres adfærd (s. 214). Der vil blive taget højde for disse to aspekter under både interviewet og under analysen og fortolkningen deraf. 2.4 Struktur Jeg har nu redegjort for målsætning og metodetilgang for specialet. Næste afsnit vil dreje sig om det teoretiske grundlag for opgaven. Her præsenteres og forklares de teorier, der vil danne udgangspunkt for alle efterfølgende elementer i opgaven, inklusive udformningen af interviewspørgsmål og -emner og analysen af det indsamlede materiale. Derefter følger analysen af den empiri, der er fremkommet gennem interviews med de fire casestudier, og hernæst en diskussion af de fremkomne resultater, som leder over i en afsluttende konklusion, hvor jeg vil fremsætte nogle generelle betragtninger i forhold til virksomheders anvendelse og udbytte af sociale medier. 18

20 2. Metode 1. Indledning 4. Analyse 5. Diskussion 6. Konklusion 3. Teori 19

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester Basismodul 3 Frank Bach, frank@frankix.dk Web 2.0 tjenester Social eller ej?... 3 Sociale bogmærker... 3 Wikis... 5 Blogging... 6 Billede og video... 7 Sociale netværk - vennetjenester... 8 Andre tjenester...

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Jørgen Rahbek Unified Communications Produktchef Microsoft Danmark JorgenR@microsoft.com Hybrid On Premises Online Best experience

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Inbound Marketing. Sådan får du kunderne til at komme til dig

Inbound Marketing. Sådan får du kunderne til at komme til dig Inbound Marketing. Sådan får du kunderne til at komme til dig AGENDA. 1 Hvorfor Inbound? 2 Hvordan ser en effektiv Inbound Strategi ud? 3 Hvordan påvirker Inbound Leadprocessen? 4 Fundamentet for Inbound

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

HA Bachelorprojekt Strategisk Kommunikation. Lars Pynt Andersen Inst. for Marketing & Management

HA Bachelorprojekt Strategisk Kommunikation. Lars Pynt Andersen Inst. for Marketing & Management HA Bachelorprojekt Strategisk Kommunikation Lars Pynt Andersen Inst. for Marketing & Management Markedskommunikation Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is, I don't know which

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Indhold. Learningbank

Indhold. Learningbank Indhold 1. Features i Kursusstyring Udvikling af E-lærings indhold E-læring & tests Biblioteket Analytics Rekuttering og HR Webbaseret platform Support 2. Processen med Så let er det at komme i gang En

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

SAS for Customer Experience Analytics

SAS for Customer Experience Analytics SAS for Customer Experience Analytics Michael Garver Senior Business Advisor, Customer Intelligence Det uafvendelige skift hos kunderne.. Stigning i online shopping og service m.v. Dankort & edankort Int.

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Sproglege Pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber

Sproglege Pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber Sproglege Pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber Ulla Runge Bertelsen Charlotte Gørtz Andersen Lundagerskolen Perspektiver på pragmatik Et sprogvidenskabeligt perspektiv: Sproget inddeles

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du:

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du: Spredningsnetværk Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende og kunne forklare begreberne spredningsnetværk og

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

2B Basware Connectivity Service

2B Basware Connectivity Service Fakturahåndtering 2B Connectivity Service Camilla Holbøll A/S Agenda: Gennemgang af Connectivity Aktiverings Kampagne Forhindringer/udfordringer Fordele og udbytte 2 Hvad er Connectivity? Èn løsning der

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere