Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele"

Transkript

1 Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf

2 Indholdsfortegnelse 10 Forord Definitioner Byggematerialer Fastgørelse Fastgørelsesprodukter Bygningsdele Jern og finer til forstærkning af svage bygningsdele Side 2

3 10 Forord I denne vejledning beskrives en række generelle metoder til fastgørelse og fastgørelsesmateriel. I tilknytning hertil beskrives de oftest forekommende bygningsmaterialer, hvori fastgørelsen skal ske. Når sikringsenheder til forebyggelse af indbrud skal fastgøres til de forskellige typer af byggematerialer, er det vigtigt at vælge den optimale løsning til imødegåelse af indbrud. Vejledningen omfatter endvidere en oversigt over indbrudsmodstanden for en lang række bygningskonstruktioner. Det forudsættes, at dette kapitel studeres, inden der læses om fastgørelsen af den specifikke type af sikringsenhed, jf. kapitel Definitioner 21 Velegnet 22 Egnet Termen anvendes om produkt eller metode, som umiddelbart vurderes at kunne anvendes i sikringsmæssig sammenhæng. Termen anvendes, når det nøje må overvejes om den samlede sikringsløsning svækkes ved anvendelse af dette produkt eller denne metode. 23 Ikke egnet Termen anvendes om produkt eller metode, der ikke lever op til det generelle krav om, at fastgørelsen ikke må være svagere end sikringsenhedens klassifikation i henhold til den standard, som sikringsenheden er testet og klassificeret efter. 30 Byggematerialer 31 Beton Beton er et stærkt byggemateriale, men det findes i forskellige kvaliteter. Disse betegnes normalt som beton 25, beton 30 eller beton 40. Dette betyder, at betonen har en brudstyrke ved tryk på henholdsvis 25, 30 eller 40 N/mm2 (25, 30 eller 40 MPa (pascal)). De forskellige styrker fremkommer ved faktorer som forholdet mellem tilslagsmateriale (sand og sten), type af cement samt mængden af cement og vand. Endvidere har temperaturen under betonens ophærdning stor betydning. Beton er velegnet til fastgørelse af sikringsenheder. 32 Teglsten (mursten) Mursten opdeles normalt i to hovedgrupper, nemlig massive sten og hulsten. Begge typer kan leveres i varierende hårdhed. Tidligere anvendtes fuldbrændte mursten med en trykstyrke på ca. 15 N/mm2, hårdtbrændte sten med en trykstyrke på ca. 20 N/mm2 eller klinkbrændte sten med en trykstyrke på ca. 30 N/mm2. Nutidens mursten benævnes normalt efter styrke, og de har ofte en hårdhed på 15 N/mm2 til ydervægge og 20 N/mm2 til indervægge. En ligeledes ofte anvendt mursten er den massive kalksandsten, der har en trykstyrke på ca. 15 N/mm2. Side 3

4 Massive sten er velegnet til fastgørelse ved anvendelse af f.eks. dyvler og plugs samt klæbeteknik. Denne vurdering gælder dog ikke for kalksandsten, der har en porøs overflade. Dette medfører, at den enkelte mursten ikke hæfter solidt i det samlede murværk. Derfor er sandsten ikke egnet til fastgørelse af sikringsenheder. Hulsten er velegnet til fastgørelser ved klæbeteknik og egnet til fastgørelse ved anvendelse af lange dyvler og plugs. 33 Opmuring og fuger Til opmuring og fuger anvendes normalt 6,6 pct. mørtel i en blanding af KC50/50/700 (kalk/cement/vådmørtel). Mørtelen tilsættes cement i forholdet 1:13 samt vand. Fugerne bliver relativt stærke, men da de ikke er kompakte som mursten, er de dog ikke egnede til fastgørelse af sikringsenheder. Ved opmuring anvendes normalt minimum fire murbindere pr. m 2. En korrekt anvendelse af murbindere har betydning for murens styrke i forbindelse med fastgørelse af sikringsenheder til f.eks. den enkelte mursten. 34 Let klinkerbeton (Fibo, Leca m.v.) Let klinkerbeton er den moderne betegnelse for letbeton, der ofte anvendes som bagmur og indervæg. Elementerne har en trykstyrke på 3,5 13,0 N/mm2 alt efter kvalitet og fabrikat. Indervægge kan også være udført af lecablokke, hvis tykkelse normalt varierer fra 100 til 290 mm. Let klinkerbeton findes normalt i to forskellige typer (densiteter), en meget luftig type og en mindre luftig type. Ved brug af dyvler og plugs vil klinkerbetonen smuldre omkring hullerne i forbindelse med ekspansionen. Derfor er disse produkter ikke egnet til fastgørelse af sikringsenheder. 35 Gasbeton Gasbeton er som let klinkerbeton et let og forholdsvis porøst materiale. Gasbeton fremstilles som elementer og blokke, der anvendes til opbygningen af yder- og bagmure samt til skillerumsvægge. Elementernes tykkelse er normalt 10 cm eller mere mod tidligere ofte kun 7,5 cm. Der er indstøbt armeringsjern i elementerne. Denne vægtype er kun egnet til fastgørelse af sikringsenheder ved anvendelse af limankre. 36 Træ fyrretræ/løvtræ Fyrretræ er den træsort, der i dag er mest anvendt til døre og vinduer. Fyrretræ er en forholdsvis let træsort. Løvtræ som f.eks. bøg, eg, teak og mahogni anvendes også ved moderne byggeri. Disse træsorter er hårdere og har derfor en større styrke end fyrretræ. Begge træsorter er egnede til fastgørelse af sikringsenheder, ved anvendelse af korrekt dimension af skruer etc. 37 Gipsplader Gipsplader bliver i vid udstrækning anvendt til indvendig beklædning af skillevægge opbygget over stål- eller trækonstruktioner. Gipsplader er ikke egnede til fastgørelse af sikringsenheder. Anvendes væggene undtagelsesvis til fastgørelse af f.eks. gitre, skal væggene forstærkes med stål- eller finérplader. Alternativt kan sikringsenheden fastgøres til stål- eller trækonstruktionen bag gipspladerne. Hvis denne metode anvendes, skal Side 4

5 det sikres, at konstruktionen er stabil samt forsvarligt fastgjort til de faste bygningsdele som gulv, loft og vægge. 40 Fastgørelse Ved fastgørelse af en sikringsenhed skal følgende forhold tages i betragtning: Hvilket materiale skal der monteres i? Hvilket emne skal monteres? Hvilken styrke kræves? Hvilket produkt bør der vælges til fastgørelsen, jf. de aktuelle firmaers kataloger og vejledninger? Når et hul til fastgørelse af en sikringsenhed skal bores i en bygningskonstruktion, er det vigtigt at mærke og bemærke, hvad der bores i. Hårdheden og densiteten (tætheden) i materialet er meget væsentligt for valg af produkter til fastgørelse. Lette og porøse materialer kræver en stor overflade til vedhæftning og limankre vil normalt være det bedste produkt til fastgørelse. Er der derimod tale om et hårdt materiale, kan en fastgørelsesmetode ved anvendelse af friktions- og ekspansionsteknik anvendes. Bor aldrig dybere huller end foreskrevet for det aktuelle produkt. Undgå under alle omstændigheder at bore igennem bygningsdelen. Ved montage i vinduesnicher og dørudsparinger skal man være opmærksom på god afstand til nærmeste murkant. Vejledende bør afstanden være ca. 8 cm fra kant til fastgørelsespunkt. Anvendes der limankre, er den vejledende minimumsafstand 5 cm. Ved tværbelastning af hullet og produktet til fastgørelse, kan de samme vejledende afstande til nærmeste kant anvendes for henholdsvis ekspanderende og limende fastgørelsesprodukter. Fastgørelsesprodukter skal ved de normalt forekommende montager i øvrigt anvendes i henhold til firmaets vejledninger. 50 Fastgørelsesprodukter 51 Materialekvalitet kontra bygningsdelens styrke Det er væsentligt for en montages samlede styrke, at den modsvarer sikringsniveauet. F.eks. bør en M8 gevindstang være af en højere stålkvalitet, når den monteres ved fastgørelse af sikringsprodukter, der er godkendt i BLÅ eller RØD klasse. En ringere stålkvalitet kan vælges til montage af produkter godkendt i GUL eller GRØN klasse. Måden at fastgøre en sikringsenhed på kan normalt opdeles i tre grundmetoder: Fastgørelse ved ekspansion (stor kraft mod siderne i det borede hul) Fastgørelse ved klæbning (hullets indvendige overflade og bolt/anker limes sammen) Fastgørelse ved formtilpasning (selve bygningsdelen yder modstand ved træk) Side 5

6 Ved alle typer af fastgørelse gælder, at hullerne skal rengøres grundigt. Borehuller, der ikke er rengjorte for boremel/støv, vil få mindre holdekraft end foreskrevet, idet støvet nedsætter friktionen. 52 Stålkvalitet Stålkvaliteten opgives som ciffer angiver en hundrededel af stålets brudstyrke i N/mm2. 2. ciffer angiver flydespændingen i tiendedele procent af brudstyrken. Eksempel: kvalitet 5.8 = brudstyrke på 500 N/mm2, og flydespændingen ligger på (8 x 10) 80 pct. heraf. Kvaliteten for ankre og skruer skal som minimum være af kvalitet 8.8 når de skal anvendes til montage af låse og sikringsenheder. 53 Skruehoveders udformning og kærvtype Skruers hoveder er normalt runde eller sekskantede. Vælg altid en skrue med en hovedfacon, som sikringsproduktet er beregnet til, da det ved indbrudsforsøg giver den bedste overføring af kræfterne til den faste bygningsdel. Står valget mellem sekskantet hoved eller panhoved, bør panhoved vælges, idet kun få typer værktøj kan få et godt greb i skruen udefra. Panhoved-skruer fås med forskellige kærvtyper eller for sekskantens vedkommende forskellige nøglevidder. Endvidere kan der leveres forskellige former for sikringsskruer med envejsskærv, trekantet kærv, torx med tap i midten m.v. Andre sikringsformer kan være at slå en stålkugle ind i umbrako skruen, og slibe eller bore kærven væk. 54 Træskruer Træskruer leveres med meget varierede udbud af gevindtyper. De bedst egnede og mest anvendte er spånskruen og den franske skrue. Spånskruen er som beskrevet tidligere velegnet til montage i træ og de største diametre vil også være velegnet til dyvler og plugs. Spånskruer er dog ikke særlig stærke ved belastning fra siden (Fq = tværbelastning). Side 6

7 Franske skruer er en træskrue med en meget tyk kerne. Derfor er den velegnet i materialer, der tåler stor ekspansion som beton og massive mursten. Ved montage skal man være opmærksom på ikke at spænde skruen med for stort en kraft (moment), da dette kan medføre at skruehovedet vrides af. 55 Maskinskruer, bolte og gevindstænger Maskinskruer anbefales til montage af de fleste sikringsenheder, hvor der er etableret et indvendigt gevind, der modsvarer skruens. En maskinskrue udmærker sig ved at kunne skrues i og skrues ud igen mange gange. Det indvendige gevind vil da stadig have god styrke, i modsætning til træ- og pladeskruer, som kun giver mulighed for stram montage én gang. 56 Karmdyvler og plugs Karmdyvler og plugs kan anvendes som standard til montage af døre og vinduer m.m. De har god holdekraft og er egnet ved sikringsmontager. Det er en ekspanderende fastgørelse, der ikke må monteres tæt på kanten af en bygningsdel. For at opnå større styrke kan dyvel/skruesamlinger placeres med mindre indbyrdes afstand. For lille indbyrdes afstand kan derimod medføre, at bygningsdelen kan flække. Derfor har de firmaer, der leverer fastgørelsesprodukterne angivet en mindste indbyrdes afstand og en mindste kantafstand i deres kataloger. 57 Karmskruer (universalskruer) Karmskruer (eller universalskruer, som de ofte kaldes) er normalt med torx kærv. Montagen foregår ved, at der forbores igennem karmen og ind i muren med samme bordimension (typisk 6 mm). Ved montage af yderdøre eller døre i en grænseflade skal der altid udføres en tilpasset opklodsning. Karmskruerne skal monteres gennem opklodsningen, hvilket specielt er vigtigt ud for slutblikket. Ved montage af andre sikringsprodukter, der ved indbrudsforsøg belaster fastgørelsen sidevejs, må der ved anvendelse af denne skruetype ikke være mere end maks. 300 mm imellem fastgørelsespunkterne. Disse skruer er meget stærke ved træk, hvorimod de ved belastning fra siden er mindre stærke. 58 Ankre og bolte Gennemstiksankre Gennemstiksankre fungerer ofte ved formtilpasning. Montagen er let, hurtig og særdeles velegnet i beton og massive mursten Sikkerhedsankre sværlastankre Sikkerhedsankre fungerer ved formtilpasning og er ofte konstrueret til gennemstiksmontage. Dette anker er særdeles velegnet til montage af sikringsenheder og anbefales til montage af sikringsskabe i beton, såfremt limning ikke anvendes. Ved montering af værdiopbevaringsenheder skal der anvendes den eller de af producenten anviste ankre, for at opfylde kravet til fastboltning. Side 7

8 58.30 Ekspansionsankre/-bolte Disse stålankre har stor holdekraft, men er kun egnet til fastgørelse i beton og massive sten på grund af den store ekspansion. De fås også som messingankre (dyvler) med indvendigt gevind, hvori der skrues en maskinbolt eller gevindstang, og jo længere ind gevindet skrues, jo mere ekspanderer den. Vær opmærksom på den nødvendige større kantafstand ved brug af ekspanderende bolte/ankre, idet muren ellers revner. 59 Blindnitter/pop-nuts Blindnitter er en popnitte med indvendigt gevind. De fås med forskellige kraver. Ved brug af en blindnitte, bør man se på stabiliteten i nitten. Med en stor krave har nitten den største bæreflade, hvorfor sådanne nitter anbefales. Ved anvendelse af denne til låsemontage, skal der foretages en undersænkning i eventuelle underlagsplader for at få plads til kraven. Ved brug af blindnitter med en lille undersænket krave opnås en god udtræksstyrke, men mindre stabilitet i nitten. Blindnitten er egnet og kan anvendes, hvis der ikke skal monteres underlagsplader. Endelig findes der en type, der er beregnet for stor undersænkning. Den er ikke egnet til montage af sikringsenheder, da udtræksstyrken er for lille. Ved montage har det meget stor betydning, at bagsidekraven bliver trukket til, således at udkravningen kommer til at yde så stor modstand som mulig. Hvis blindnitten med monteringsværktøjet klemmes for meget, vil det indvendige metriske gevind blive trukket ud, og der opnås en svag samling. Hvis dette sker, skal blindnitten udbores og en ny monteres. Side 8

9 I nogle miljøer kan der forekomme galvanisk tæring. Derfor bør blindnitten altid være af samme materiale, som det materiale, den monteres i. Alternativt skal nitterne være udført af rustfrit stål. 60 Fastgørelse ved lim og klæber 61 Lim i glas- og plastampuller Ampuller med lim er en forholdsvis nem måde at udføre en meget stærk fastgørelse på. Vær opmærksom på, at mængden af lim er lille i den enkelte ampul, hvorfor den ikke er velegnet til andet end massive materialer medmindre supplerende lim anvendes. Ampullen indeholder et bindemiddel samt hærder. Disse to komponenter skal blandes for at opnå en god klæbende lim. Det er af afgørende betydning, at hullet rengøres grundigt med en børste samt en luftpumpe før montagen. Vær opmærksom på materialetykkelsen. Såfremt der bores igennem bygningsdelen, virker ampullen ikke. Hærder og binder skal blandes optimalt af hensyn til den efterfølgende styrke. I øvrigt skal ampullens medfølgende anvisninger overholdes nøje. 62 Lim på tuber Lim på tuber bør være en tokomponent lim. Her blandes limen inden den indføres i hullet. Disse tokomponent limtyper er særdeles velegnet til alle former for montage af sikringsprodukter til fast bygningsdel i både massive materialer, hulsten samt andre materialer med hulrum. Der kan med denne lim opnås stor styrke selv ved en forholdsvis kort ind-boring i bygningskonstruktionen. Som ved limning med ampuller er det af afgørende betydning, at hullet før montagen rengøres grundigt med en børste samt en luftpumpe. Vær opmærksom på materialetykkelsen, så der ikke bores igennem bygningsdelen. Det er af stor vigtighed, at hullet fyldes med lim fra bunden af - ellers kan der dannes luftlommer uden lim. Side 9

10 Den medfølgende brugsanvisning skal overholdes. Vær også opmærksom på malkoden, da visse lime indeholder stoffer, der kan være sundsskadelige. Limtyper uden hærder (en-komponent) er ikke egnede til montage af sikringsenheder til indbrudssikring. 63 Fliseklæber, cement Fliseklæber og cementmørtel er ikke velegnet til fastgørelse af sikringsenheder. Styrken er meget moderat og hærdetiden lang. 70 Bygningsdele Bedømmelsen af en bygnings eller et rums ydre afgræsning er en meget vigtig faktor for den totale sikringsløsning. Gennem en forsøgsrække er en række bygningskonstruktioners indbrudsmodstand blevet bedømt. Der er ved forsøgsrækken anvendt metoder og værktøjer som indtrængeren standard-tyven må formodes at anvende. Der er ved bedømmelsen af den enkelte bygningsdel taget hensyn til følgende faktorer: Den anvendte tid, antallet af værktøjer og den frembragte støj. Bygningsdelene er opdelt i to kategorier: Svag bygningsdel Stabil bygningsdel Særligt stabile bygningsdele er markeret med stjerne. For disse opnåedes gennembrydning ikke med standardtyv-værktøjerne. I disse tilfælde har der været anvendt borehammer ved forsøget. Bygningskonstruktioners opdeling i svage og stabile bygningsdele benyttes ved projektering og etablering af mekanisk sikring i tilknytning til sikringsniveau 50 og 60, hvor der stilles krav om forstærkning af svage bygningsdele. Bygningskonstruktioners opdeling i svage og stabile bygningsdele benyttes ved projektering og installation af AIA-anlæg (automatiske indbrudsalarmanlæg), idet der på sikringsniveau 40-S, 50 og 60 stilles krav om elektronisk overvågning af svage bygningsdele. Side 10

11 71 Materialesymboler Mursten af tegl Profilerede stålplader Mursten af letbeton Træbeton Beton Mineraluld Beton armeret Polystyrol Mørtel, puds Eternit Tømmer, lægter Tagsten Brædder Tagpap Gipsplader Angrebsretning Spånplader Brug af borehammer Krydsfiner Side 11

12 72 Oversigt over bygningsdele - ydervægge Ydervæg Svag bygningsdel Stabil bygningsdel 20 cm træskeletvæg Udvendig beklædning: 20x100mm på 20x150mm fyrretræ Vindtæt pap mm mineraluld Plastfolie Indvendig beklædning: 13mm gipsplader 20 cm træskeletvæg Udvendig beklædning: 0,4 mm profilerede stålplader mm mineraluld Plastfolie Indvendig beklædning: 12mm spånplade 20 cm træskeletvæg Udvendig beklædning: 20x100mm på 20x150mm fyrretræ Vindtætpap mm mineraluld Plastfolie Indvendig beklædning: 12mm spånplade Side 12

13 Ydervæg Svag bygningsdel Stabil bygningsdel 20 cm træskeletvæg Udvendig beklædning: 20x100mm på 20x150mm fyrretræ Vindtæt pap mm mineraluld Plastfolie Indvendig beklædning: 12mm krydsfiner 30 cm hulmur Formur: 11cm tegl 8 murbindere pr. m2 100 mm mineraluldbatts Bagmur: 10cm letbetonblokke 30 cm hulmur Formur: 11cm tegl 8 murbindere pr. m2 75 mm mineraluldbatts Bagmur: 11cm tegl 1 cm puds Side 13

14 Ydervæg Svag bygningsdel Stabil bygningsdel 30 cm kombinationsvæg Skalmur: 11cm tegl 8 murbindere pr. m2 fastgjort til indvendig træskeletvæg mm mineraluld Plastfolie Bagmur: 16mm hv. pl. brædder 30 cm massiv væg Formur: 11cm tegl 8 murbindere pr. m2 Hulrum udfyldt med opmuringsmørtel Bagmur: 15cm letbetonblokke 24 cm massiv væg Formur: 11cm tegl 8 murbindere pr. m2 Bagmur: 11cm tegl 1 cm puds Side 14

15 Ydervæg Svag bygningsdel Stabil bygningsdel 24 cm massiv væg 24cm letbetonmurblokke 30 cm massiv væg 30cm letbetonmurblokke 30 cm hulmur Formur: 11cm tegl 8 murbindere pr. m2 100mm mineraluldbatts Bagvæg: 8cm betonelement Side 15

16 Ydervæg Svag bygningsdel Stabil bygningsdel 30cm kombinationsvæg Formur: 10cm betonelement 8 stålbindere pr. m2 Fastgjort til træskeletvæg mm mineraluld Plastfolie 12mm spånplader 33,5 cm teglelement Forplade: 2,5cm teglskaller 6,5cm beton Armeret med net 20/20 Ø5 120mm mineraluldpladebatts Bagplade: 12cm beton Arneret med 2 net 20/20, Ø5 37 cm betonelement Forplade: 8,5cm beton Armeret med net 20/20 Ø5 130mm mineraluldpladebatts Bagplade: 15,5cm beton Arneret med 2 net 20/20, Ø5 Side 16

17 73 Oversigt over bygningsdele - Tagkonstruktioner Ydervæg Svag bygningsdel Stabil bygningsdel Gitterspær, taghældning 30 Tagbelægning: Eternit bølgeplader B6 Lægter 38x56mm pr 100cm Loftkonstruktion: mm mineraluld Plastfolie 1x4 forskalling pr. 40cm Loftbeklædning: 40x60x9mm gipsplader Gavlbeklædning Gavlbeklædning: 16mm vandfast krydsfiner med spor pr. 10cm Gitterspær, taghældning 30 Tagbelægning: Dobbelt s-cementtagsten Lægter 38x56mm pr. 32cm Loftkonstruktion: mm mineraluld Plastfolie 2x1 krydsforskalling Loftbeklædning: 16mm hv. pl. Brædder Side 17

18 Ydervæg Svag bygningsdel Stabil bygningsdel Tagelement, taghældning 0 Tagpapdækning: 2 lag 4mm tagpap Tagkassette: 19mm vandfast krydsfiner 50mm mineraluld Plastfolie Loftbeklædning: 25mm træbeton Træbjælkelag, taghældning 0 Tagpapdækning: 2 lag 4mm tagpap 19mm vandfast krydsfiner 150mm mineraluld Plastfolie 1x4 spredt forskalling pr. 40cm Loftbeklædning: 40x60x9mm gipsplader Spændbeton dækelement, taghældning 0 Tagpapdækning: 2 lag 4mm tagpap 45mm mineraluld 30mm polystyrol 22cm dækelement med forspændt armering Side 18

19 74 Oversigt over bygningsdele - Indervægge Ydervæg Svag bygningsdel Stabil bygningsdel 17,5 cm skillevæg Træskeletvæg vægbeklædning: 20mm gipsplader mm mineraluld Vægbeklædning: 13mm gipsplader 14,5 cm skillevæg Træskeletvæg vægbeklædning: 12mm spånplader 125 mm mineraluld Vægbeklædning: 12mm spånplader 20 cm skillevæg Træskeletvæg vægbeklædning: 2x13mm gipsplader mm mineraluld Vægbeklædning: 2x13mm gipsplader Side 19

20 Ydervæg Svag bygningsdel Stabil bygningsdel 10 cm skillevæg Indvendig skillevæg af 10cm letbeton 13 cm skillevæg Indvendig skillevæg af 11cm tegl med 1cm puds på begge sider 80 Jern og finer til forstærkning af svage bygningsdele Svage bygningsdele, som skal forstærkes jf. sikringsniveau 50 og 60, kan forstærkes ved montering af jern- eller finerplade på indvendig side. Anvendes jernplade skal denne fastskrues til hele fladen med spånpladeskruer. Skruerne isættes med en indbyrdes afstand på 10 cm i hele pladens yderkant. Anvendes finerplade skal denne limes på dørpladen samt fastskrues til fladen med spånpladeskruer. Skruerne isættes med en indbyrdes afstand på 10 cm i hele pladens yderkant. Plader, hvis bredde- eller højdemål overstiger 1,2 m, skal fastskrues med en lodret eller vandret skruerække for mindst hver meter. Side 20

21 Klassificeringsoversigt for forskellige pladetyper og -kombinationer: Plade / kombination Alucobondplade 5 mm Krydsfinér 9-12 mm Krydsfinér mm Jernplade 1,5 mm Krydsfinér 22 mm Jernplade 1,5 mm + krydsfinér 9 mm Jernplade 2 mm Klassificering GUL GUL GRØN BLÅ BLÅ RØD RØD Side 21

"Den lille blå" www.expandet.dk

Den lille blå www.expandet.dk "Den lille blå" www.expandet.dk Velkoen til Den lille blå - Expandets montage guide Ny udgave 2011 Med denne guide i hånden er det enkelt at vælge den rigtige befæstigelse og dermed løse montageopgaverne.

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 10 Værdiopbevaringsenheder

Sikringskatalog Kapitel 10 Værdiopbevaringsenheder Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 10 Værdiopbevaringsenheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton Gør det selv - støbning med beton Standardbeton - tips og gode råd om beton Tips og gode råd før du begynder at støbe Beton har mange gode egenskaber. For eksempel har beton høj styrke og klarer selv store

Læs mere

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse Cement og Beton Håndbogen om cement, beton og mørtel Styrke i særklasse Cement og Beton 18. udgave, september 2007. Gennemrevideret i forhold til 17. udgave. 4 Cement og Beton Bogen henvender sig til

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning

Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere