Ulla Kallesøe. Hold 59. Vejleder Anne-Mette Briand de Crevecoeur. D. 5. januar Abstractets anslag inkl. mellemrum: 2.237

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulla Kallesøe. Hold 59. Vejleder Anne-Mette Briand de Crevecoeur. D. 5. januar 2009. Abstractets anslag inkl. mellemrum: 2.237"

Transkript

1 Radiograffagligt professionsbachelorprojekt 4. eksterne Patientkommunikation Ulla Kallesøe Hold 59 Vejleder Anne-Mette Briand de Crevecoeur D. 5. januar 2009 Abstractets anslag inkl. mellemrum: Projektets anslag inkl. mellemrum: Professionshøjskolen Metropol Radiografuddannelsen Opgaven må gerne lånes ud til andre studerende eller undervisere

2 Patientkommunikation Communication with patients Fokus i dette bachelorprojekt er, patienters vurderinger af patientkommunikation. Dette fokus er bl.a. fremprovokeret af, at nogle radiografer betegner patientkommunikation som blødt pjat. En konsekvens af manglende fokus på patientkommunikation kan blive utilsigtede hændelser, hvilket problemfeltet perspektiverer. En anden mere almindelig konsekvens er, at patienten får en suboptimal oplevelse på billeddiagnostisk afdeling. Da det er radiografens primære opgave at hjælpe patienten, er det vigtigt at give patienten en god oplevelse. Dette kan gøres ved at lytte til patientens vurdering, og er derfor en anden årsag til, at projektets fokus er patientens vurderinger. Den videnskabsteoretiske tilgang i projektet er fænomenologisk, fordi det er adækvat med problemformuleringen, som omhandler mellemmenneskelige interaktioner. Analyseniveauet er deskriptivt, fordi projektet beskriver, hvordan patientens vurdering er. Problemformuleringen er besvaret vha. en objektiv, dybdegående samt kritisk analyse og vurdering af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter Spørgeskemaundersøgelse blandt ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af Enheden for brugerundersøgelser, som har erfaring siden 1998 i systematisk indsamling af empiri. Derudover er problemformuleringen blevet besvaret vha. et hovedsagelig kommunikativt og sygeplejeteoretisk perspektiv.

3 I spørgeskemaundersøgelsen har 14 billeddiagnostiske afdelinger deltaget med i alt op til 2159 patienter. Disse patienters svar udgør empirien i projektet og er analyseret ved opstillede analysekriterier af 11 ud af spørgeskemaets 33 spørgsmål. Spørgsmålene er udvalgt, fordi de forholder sig til verbal eller nonverbal patientkommunikation. Patienternes svar er opgivet som procentsatser i spørgeskemaets svarkategorier. Disse procentsatser er beregnet som vægtede resultater for de billeddiagnostiske afdelinger og sammenlignet med spørgeskemaundersøgelsens øvrige medvirkende specialer (bilag 4 14). Analysen af empirien belyser, at billeddiagnostiske afdelinger har et generelt forbedringspotentiale i forhold til kommunikation med patienter.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s Problemfelt s Sundhedslovens og bekendtgørelsens bestemmelser s Utilsigtede hændelser s En oplevelse fra klinikken s To sider af samme sag s Afgrænsning s Problemformulering s Nøglebegreber s Patientkommunikation s Billeddiagnostisk afdeling s Metodologi og metode s Metodologi s Min forforståelse s Min faglige forforståelse s Mit perspektiv s Fænomenologisk tilgang s Hermeneutisk tilgang s Metode s Hermeneutisk læseteknik s Empiri- og litteratursøgningsprocessen s Præsentation af empiri, teori og forfattere s Empiri s Kommunikations- og sygeplejeteori s. 20

5 8.4. Skrivemetode s Analyse af empiri s Baggrunden for spørgeskemaundersøgelsen s Spørgeskemaundersøgelsens metode s Forberedelsen inden undersøgelsen s Udtrækskriterier s Svarprocent s Undersøgelsens statistiske metoder s Undersøgelsens metodologi s Analyse af spørgsmålstyper s Analyse af udvalgte spørgsmål s Udvælgelsen af spørgsmål s Metode til resultatanalyse s Kriterier for analyse s Nonverbal kommunikation s Præsentation med navn, titel og funktion s Ventetid s Patientens spørgsmål og kommentarer s Måling af patientinformation s Patientens vurdering af information s Patientens samlede vurdering s Fælles analyse af de udvalgte spørgsmål s Kritik af egen empirianalyse s Konklusion s Perspektivering s Litteraturliste s Bilagsfortegnelse s. 52

6 1. Indledning Dette bachelorprojekt beskriver patienters vurderinger af patientkommunikation på billeddiagnostiske afdelinger. Lige fra starten af uddannelsen, har jeg været provokeret af radiografer og medstuderende, der karakteriserer patientkommunikation som en del af alt det der bløde pjat. En radiograf har fx spurgt mig, om jeg virkelig mener, at der i emnet patientkommunikation er nok at skrive om til et radiograffagligt bachelorprojekt. Nogle radiografer mener, at de har så lidt kommunikation med patienten p.g.a. den korte patientkontakt, at emnet ikke er værd at have fokus på. Dette stemmer ikke overens med, at kommunikation ifl. kommunikationsteoretikerne Tom og Hilde Eide er en kompleks størrelse, og at begrænset patientkontakt gør kommunikation endnu sværere og mere kompleks (1). 2. Problemfelt I problemfeltet beskrives flere perspektiver på emnet patientkommunikation Sundhedslovens og bekendtgørelsens bestemmelser Når radiografen udfører sit erhverv på billeddiagnostisk afdeling, skal radiografen ifl. Bekendtgørelsen om sundhedsloven nr. 95 (BEK nr. 95) kommunikere med patienten og give løbende individuelt tilpassede informationer (2). I løbet af radiografuddannelsen skal den studerende opnå de ifl. BEK nr. 95 nødvendige kompetencer indenfor patientkommunikation. Det fremgår bl.a. af Bekendtgørelse om radiografuddannelsen nr. 233 (BEK nr. 233), hvor der står, at de studerende skal kvalificeres til at kunne indgå i samarbejde med patienten (3). Formålet med kravene til radiografens patientkommunikation og samarbejdeevne er bl.a. at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte (2, kap. 1 1). 6

7 2.2. Utilsigtede hændelser Ifølge Johan Kjærgaard foregår en utilsigtet hændelse i sundhedsvæsenet fx på en billeddiagnostisk afdeling, hvor patienten får pådraget sig en komplikation, som ikke er en direkte følge af patientens sygdom. Årsagen til at utilsigtede hændelser er suboptimal organisering af komplekse arbejdsgange (4). Et eksempel på en utilsigtet hændelse er beskrevet i en temarapport fra Sundhedsstyrelsen (5): En kvinde fik foretaget CT-scanning med forudgående indgivelse af kontrast i blodåre. En ti-årig søn var med som tolk. Der kunne ikke indhentes oplysninger om allergi, menstruation/graviditet eller medicinindtagelse, som var af betydning for undersøgelsens tilrettelæggelse (5, s. 2). Det har betydning for tilrettelæggelsen af CT-scanningen, når radiografen ikke kan få de oplysninger, som der nævnes i eksemplet. Dette belyses vha. Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter nr. 975 (BEK nr. 975)(6), samt vha. instrukser og vejledninger for kontrastindgivelse (bilag 1 2). Bilagene er fra en akkrediteret billeddiagnostisk afdeling. I eksemplet kan det ikke afvises, at patienten er allergisk eller gravid, i sådanne tilfælde skal patienten betragtes som allergisk og gravid (bilag 1) (6). Ved allergiske og gravide patienter skal en radiolog tilkaldes til undersøgelsesrummet. Radiologen skal forholde sig til indikationen, overveje fordele og ulemper ved gennemførelsen af undersøgelsen, samt tage en endelig beslutning (bilag 1). Radiologen skal endvidere overveje, hvilken protokol, der er bedst velegnet eller om der er alternative undersøgelsestyper uden brug af ioniserende stråling (bilag 1) (6). Med hensyn til medicinindtagelsen, så er det fx vigtigt at vide om, patienten er diabetespatient. Dette skyldes, at diabetespatienter som behandles med biguanider (metformin) er i risiko for at udvikle kontraststofinduceret mælkesyreacidose, 7

8 hvorfor tabletterne i så tilfælde bør seponeres og patienten observeres (fx af egen læge) i op til 48 timer efter kontrastindgivelsen (bilag 2) En oplevelse fra klinikken Jeg har haft en oplevelse i et CT undersøgelsesrum, som Ifl. min vurdering ikke levede op til BEK nr. 95 nævnte krav om patientkommunikation. Vha. teori vil det blive belyst, hvordan oplevelsen kunne have ført til en utilsigtet hændelse. En ældre dame fik foretaget en lungebiopsi. Personalet i rummet var foruden mig, en læge og to radiografer. Den ene radiograf var ny i rummet og skulle helst ikke forstyrres i sin oplæring, så jeg blev bedt om at holde mig i baggrunden, hvilket jeg gjorde, men kun i starten af undersøgelsen. Da planlægningen af undersøgelsen var klaret og selve indgrebet skulle foretages, gik lægen og den anden radiograf hen og præsenterede sig for den ældre dame. Jeg vidste, at patienten havde fået at vide, at hun skulle blive ved med at ligge helt stille. Alligevel bevægede hun sig en hel del da lægen og radiografen hilste på hende. Den ældre dame lå på maven inde i scanneren og var afskærmet fra at kunne følge med i, hvad der skete. Hun lå og spurgte til, hvad personalet foretog sig, men det lod ikke til, at de svarede hende. Hver gang de rørte ved hende, så spjættede hun i kroppen. Radiografen burde have forberedt patienten bedre på, hvad der skulle ske og have givet patienten en ordentlig instruktion, sådan at bevægelsesartefarkter ikke forringede billedkvaliteten (7). Jeg kunne ikke holde ud at se på det ret længe, før jeg gik hen til patienten. Jeg spurgte ikke om lov hos personalet. Den ældre dame knugede min hånd og sagde taknemmeligt, at det var godt at se mig, selvom jeg ikke engang havde præsenteret mig for hende. Jeg måtte forklare hende gentagne gange, at hun skulle ligge helt stille og ikke tale. Jeg forberedte den ældre dame på, hvad lægen foretog sig og patienten holdte op med at spjætte uroligt. 8

9 Det højnede patientsikkerheden, for hendes nervøse bevægelser havde fået undersøgelsen til at trække ud med øget strålebelastning til følge. Ifl. BEK nr. 975 skulle al overflødig røntgenstråling forsøgt undgået (6). Derudover var det et ikke helt ufarligt invasivt indgreb, hvor risikoen for bl.a. pneumothorax blev øget, fordi patienten ikke lå stille (8). Derudover mildnede jeg patientens oplevelse af at være på billeddiagnostisk afdeling, for ifl. Eide og Eide gjorde jeg oplevelsen mere tryg for patienten bare ved at være empatisk til stede. Jeg havde øjenkontakt med hende og gav hende en oplevelse af, at jeg ville hende det godt (1) To sider af samme sag Siden januar 2004, hvor loven om patientsikkerhed trådte i kraft, har alle sundhedspersoner haft pligt til at indberette alle utilsigtede hændelser via Dansk Patient-sikkerheds-database (DPSD) (9). Ved hjælp af teori er det belyst, at den suboptimale patientkommunikation i den omtalte oplevelse kunne have forårsaget patientskade, hvilket ifl. Kjærgaard gør oplevelsen til en utilsigtet hændelse. Med til utilsigtede hændelser regnes næstenuheld, dvs. situationer som kunne have udviklet sig til en utilsigtet hændelse med patientskade (4, s. 125). Alligevel er hændelsen efter mit vidende ikke indberettet. Det fremgår af årsrapporterne fra DPSD, at der kun er få indrapporteringer af utilsigtede hændelser, som har relation til suboptimal patientkommunikation (9) (10). Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er flere indberetninger. En af årsagerne til dette er tilsyneladende beskrevet i en videnskabelig rapport fra Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS). Den beskriver bl.a. en undersøgelse foretaget på Rigshospitalet To sider samme sag (11)(12). Denne undersøgelse er foretaget af Enheden for brugerundersøgelser på vegne af Rigshospitalets Direktion. Undersøgelsen dokumenterer, at der generelt ikke er 9

10 overensstemmelse mellem patienters oplevelser af fejl under indlæggelse og patientjournalernes oplysninger om utilsigtede hændelser (12). Rapporten fra DSKS konkluderer, at især kommunikationen mellem personale og patienter er et område, hvor mange patienter oplever problemer uden at personalet har haft samme oplevelse (11). Ifølge sygeplejeteoretikerne Kari Martinsen og Joyce Travelbee er sygeplejerskens og dermed radiografens primære opgave at hjælpe patienten. Patienters oplevelse af problemer bør derfor minimeres (13) (14). Dette kan gøres gennem relationen til patienten, hvor der bør skabes rum til patientens vurderinger af situationen (13) (14). 3. Afgrænsning I problemfeltet beskrives, at emnet patientkommunikation har flere radiograffaglige perspektiver. Ud fra problemfeltet afgrænses projektet til at beskrive, hvordan patienter vurderer verbal og nonverbal patientkommunikation på billeddiagnostiske afdelinger. Projektet beskæftiger sig ikke med skriftlig information. Grunden til, at dette nævnes her, forklares i afsnit 9.5. Kritik af egen empirianalyse. Problemformuleringen vil primært blive besvaret vha. kvantitativ empiri fra den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter 2006 (15) (16). Denne spørgeskemaundersøgelse er foretaget blandt ambulante patienter af Enheden for brugerundersøgelser på vegne af syv amter (15). Derudover er projektet udelukkende baseret på litteraturstudier. 4. Problemformulering Hvordan er patienters vurdering af patientkommunikationen på billeddiagnostiske afdelinger? 10

11 5. Nøglebegreber Projektet har to nøglebegreber som i defineres i dette afsnit Patientkommunikation Kommunikation er et vidt begreb (1). I dette projekt afgrænses begrebet patientkommunikation til udelukkende at dække den verbale og nonverbale kommunikation mellem radiograf og patient Billeddiagnostisk afdeling I dette projekt anvendes begrebet billeddiagnostisk afdeling, som betegnelse for alle afdelinger, som udfører billeddiagnostiske undersøgelser. Det gælder fx også, hvis de i spørgeskemaundersøgelsen er omtalt som røntgenambulatorium (15). 6. Metodologi og metode Ifølge fysioterapeut og dr.phil. Eline Thornquist bruges ordene metodologi og metode ofte som synonymer indenfor sundhedsfagene. Det er en misforståelse af begreberne. Jeg har derfor valgt at følge Thornquist og skelne mellem dem (17). Metodologi er metavidenskab (17). I afsnit 7. Metodologi beskrives min forforståelse og mine videnskabsteoretiske tilgange til besvarelsen af projektets problemformulering. Metode er praktiske fremgangsmåder (17). I afsnit 8. Metode beskrives de praktiske metoder, der er anvendt i projektet, som grundlag for besvarelsen af problemformuleringen. 7. Metodologi Validiteten af projektet øges, hvis bevidsthedsholdning, erfaring og indføling er ekspliciteret (17). Derfor bliver min forforståelse ekspliciteret i forhold til problemformuleringen i afsnit 7.1. Min forforståelse. 11

12 Derudover er det formålstjenstligt for udvidelsen af erkendelsen, hvis de videnskabsteoretiske tilgange er adækvat med problemformuleringen. I afsnittene 7.2. Fænomenologisk tilgang og 7.3. Hermeneutisk tilgang beskrives derfor projektets videnskabsteoretiske tilgange og de holdes op imod problemformuleringen. Ifølge Thornquist kan det forårsage misforståelser, hvis der i projektet anvendes en færdigpakket videnskabsteoretisk tilgang. I stedet anvendes Thornquist`s fremstilling af forskellige videnskabsfilosoffers tankegange til en bevidstliggørelse af min tilgang til besvarelsen af problemformuleringen (17) Min forforståelse Dette afsnit er inddelt i to afsnit. Det er ifl. Thornquist ikke muligt at redegøre helt og fuldt for vores forforståelse (17), men i det følgende beskrives eksempler, som har betydning for besvarelsen af problemformuleringen Min faglige forforståelse Jeg har en radiograffaglig identitet og et teoretisk perspektiv, som gør, at jeg ikke kan besvare problemformuleringen fuldstændig objektivt. Dette skyldes, at min faglige forforståelse er givet ved den radiografuddannelse, som jeg er ved at afslutte. Jeg er påvirket af det mine lærere og vejledere igennem uddannelsen har lært mig, samt den viden jeg har læst mig til (18). Endvidere er projektets teoretiske grundlag en del af forforståelsen (17). Litteraturen i projektet beskæftiger sig hovedsageligt med kommunikation og sygeplejeteori. Omvendt er radiografuddannelsen og teorien en forudsætning for, at jeg kan analysere og vurdere den valgte empiri, og dermed besvare problemformuleringen i den grad, det kræves i et bachelorprojekt (17). Ved besvarelsen af problemformuleringen bør jeg altså forsøge at være objektiv og have en kritisk holdning overfor min radiograffaglige identitet og den valgte teori, men jeg kan og skal jeg ikke fralægge mig denne nødvendige forudsætning (17) (18). 12

13 I afsnit Kriterier for analyse beskrives, hvordan analysekriterierne er opstillet sådan, at besvarelsen af problemformuleringen bliver så objektiv som mulig. Derudover er projektet objektiviseret ved en kritisk vurdering af og bevidsthed om, at konklusionen skal svare på, hvordan patienternes vurdering af patientkommunikationen er Mit perspektiv I Projektets indledning beskrives, at jeg er provokeret af, at emnet patientkommunikation ifl. mine oplevelser mangler respekt og fokus. Vha. teori redegøres desuden for, hvilke problemstillinger, der kan opstå på baggrund af manglende fokus på patientkommunikation. Det er derfor tydeligt, at jeg ser problemstillinger i radiografers grad af fokus på patientkommunikation. Inden jeg ekspliciterede min forforståelse, var min bevidsthed intenderet efter at finde argumenter for, at patienters vurdering af radiografers patientkommunikation ville være suboptimal og i overensstemmelse med min egen vurdering. Denne intention er nu en mindre del af min forforståelse. Det kan dog stadig blive en fejlkilde for besvarelsen af problemformuleringen, hvis jeg ikke er opmærksom. Betragtes problemformuleringen udelukkende fra mit perspektiv, fås en ensidig og begrænset nuancering af patienternes perspektiv (17). Denne fejlkilde undgås ved bevidsthed om mine subjektive holdninger og ved objektivisering. Efter denne del af min forforståelse er ekspliciteret, kan mine konklusioner sættes i perspektiv. Min intenderede bevidsthed behøver derfor ikke at blive forudbestemmende for mine endelige konklusioner (17) Fænomenologisk tilgang I mange radiograffaglige sammenhænge er et naturvidenskabeligt positivistisk paradigme velegnet til at forstå fænomenerne med, fx når vi skal forstå, hvorledes fotoner vekselvirker med stof (17). 13

14 I dette projekt kan der ikke anvendes en positivistisk tilgang til problemformuleringen. Det skyldes, at der ikke findes et fuldstændigt objektivt sandt svar, når problemformuleringen handler om mellemmenneskelige interaktioner (17). Derimod er en fænomenologisk tilgang anvendt. Fænomenologi er en af hovedstrømningerne i vor tids videnskabsfilosofi og bliver ofte anvendt i sundhedsfaglige projekter, hvor problemformuleringen handler om mennesker (17). Dette skyldes bl.a., at fænomenologien opererer med begrebet livsverdenen, som er subjektets daglige verden og menneskets primære erkendelsesform (17). Dette er centralt for besvarelsen af problemformuleringen, for her tages udgangspunkt i patienternes oplevelse af patientkommunikation og dermed udgangspunkt i deres livsverden. I redegørelsen for min forforståelse ses, at min forforståelse er præget af den fænomenologiske tankegang (17). Min forforståelse er fx en begrænsning i forhold til at kunne være fuldstændig objektiv, men er også en forudsætning, hvilket er grundessensen i den fænomenologiske tankegang (17) Hermeneutisk tilgang Hermeneutik er en videnskabsfilosofisk tilgang, som udspringer af fænomenologien. Det vil sige at hermeneutik er en fortolkningslære, som fænomenologer gennem tiderne har benyttet sig af. Oprindeligt var det fx bibeltekster som hermeneutikere fortolkede. I dag tolker hermeneutikere stadig tekster, men også andre fænomener (17). Da projektet er litteraturbaseret og hermeneutikere drøfter problemer, der er knyttet til vilkårene for forståelse og fortolkning af en tekst, er der mange fordele ved anvendelsen af hermeneutiske metoder. Bevidsthed om, hvordan tekster kan tolkes har skærpet min læsekompetence i ft. problemformuleringen (17). Disse metoder er beskrevet i afsnit 8.1. Hermeneutisk læseteknik. 14

15 8. Metode I dette afsnit vil der være redegørelser for projektets metoder. Herunder vil læseteknik, empiri- og litteratursøgningsprocessen, præsentation af empiri og teori, samt skrivemetode blive beskrevet og begrundet i forhold til problemformuleringen Hermeneutisk læseteknik Et eksempel på, hvordan jeg er blevet bevidst om, hvordan tekster kan tolkes, er begrebet hermeneutisk cirkel. Dette begreb kan eksemplificeres ved, at hver gang en del af en tekst forstås, påvirker det opfattelsen af hele teksten. Den dermed opståede nye helhedsopfattelse påvirker igen opfattelsen af tekstdelen og sætter den i et nyt perspektiv osv. (17). Anvendelsen af dette begreb i tolkningen af litteraturen har givet en dybdegående forståelse af den valgte teori, og dermed også en bred basis for besvarelsen af problemformuleringen. Den filosofiske hermeneutiker Hans-Georg Gadamer (f ) introducerede en anden læseteknik (17). Gadamer beskriver fortolkningen af en tekst som et møde mellem tekst og fortolker. Han sammenligner dette møde med en samtale mellem to personer, hvor succes kriteriet er, at begge personer lærer noget nyt. Det gælder om at forstå en tekst ved at stille spørgsmål, som teksten forhåbentlig har svar på (17). En fejlkilde i denne læseteknik kan være, for meget fokusering på spørgsmålene i forhold til åbenhed overfor tekstens egen autonomi. Fordelen ved læseteknikken er opnåelse af dybere meningsindhold i forhold til problemformuleringen på grund af involvering i teksten (17) Empiri- og litteratursøgningsprocessen Dataindsamlingen startede ultimo september, hvor jeg systematisk gennemgik lektieplanerne for alle pleje- og omsorgsfagene gennem hele uddannelsen. De 15

16 litteraturhenvisninger og artikler, som handlede om patientkommunikation blev gemt til senere finsortering. Inspireret af denne gennemgang skrev jeg en liste med ord i relation til ordet patientkommunikation, fx information, formidling, vejledning, kommandoer og personale-patientrelation. På baggrund af søgeordene, lektionsplaner og inspiration fra valgfag, påbegyndtes en litteratursøgning på Forskellige bøger omhandlende patientkommunikation og sygeplejeteori blev udvalgt og læst. På baggrund af dette er projektets overvejende teoretiske perspektiv blevet kommunikativt og sygeplejeteoretisk. Dette er adækvat med problemformuleringen, som omhandler patienter og kommunikation. Den første udgave af de indledende afsnit bar præg af en opstart med en teoretisk tilgang. Projektet var dog ikke udelukkende baseret på teori. Der var medtaget primær empiri i form af 3 videnskabelige artikler fundet via Disse artikler beskrev patientkommunikation mellem læger og patienter og er ikke længere en del af projektet. Søgningen på primær empiri fortsatte i artikelarkivet på tidskriftet Sygeplejersken. Søgeordet kommunikation blev anvendt i alle bladnumre, alle årgange og alle kategorier det medførte 1164 hits, hvor de øverste hits ikke så umiddelbart relevante ud. Søgningen blev indskærpet ved i stedet at søge på patientkommunikation det gav 9 hits. En af artiklerne Sygeplejersker kommunikerer bedre var skrevet af journalisten Lotte Havemann. Nederst i denne artikel var der nogle uklare henvisninger til nogle rapporter fra Hovedstadens Sygehusfællesskab, som ledte mig videre i min litteratursøgning. Via Havemanns artikel blev hjemmesiden undersøgt. Her var links til Dansk patientsikkerheds-database, som inddrages i problemfeltet. 16

17 Årsrapporterne fra Dansk patientsikkerheds-database var interessante til problemfeltet, men den primære litteratur til selve projektet var endnu ikke fundet. Fra Havemanns artikel anvendtes søgeordene Hovedstadens Sygehusfællesskab 2004 på søgemaskinen Et hit var rapporten Patienters vurdering af hospitalsafdelinger i Hovedstadens Sygehusfællesskab Rapporten vækkede interesse, fordi den var en systematisk dokumentering af en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, som bl.a. blev udspurgt om deres vurdering af kommunikationen. Rapporten var udarbejdet af Enheden for brugerundersøgelser på vegne af Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det viste sig, at Enheden for brugerundersøgelser havde uarbejdet adskillige rapporter, som forefindes på hjemmesiden En af disse rapporter var To sider samme sag (12). Det var med udgangspunkt i denne rapport, at jeg fandt frem til at dette projekt skulle have et patientperspektiv og hvordan problemformuleringen skulle være. En anden rapport var Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter 2006 (15), hvor billeddiagnostiske afdelinger flere gange var omtalt. Jeg besluttede, at en analyse og vurdering af denne rapport var et godt udgangspunkt for en besvarelse af problemformuleringen Præsentation af empiri, teori og forfattere Dette afsnit har to afsnit. I det første underafsnit gennemgås og vurderes spørgeskemaundersøgelsen. Herunder argumenteres for valget af denne empiri i f. t. besvarelsen af problemformuleringen. I andet underafsnit gennemgås og vurderes den mest anvendte teori til besvarelsen af problemformuleringen. 17

18 Empiri Problemformuleringen vil hovedsagelig blive besvaret vha. en dybdegående analyse og vurdering af spørgeskemaundersøgelsen Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter 2006 (15). Når den videnskabsteoretiske tilgang er fænomenologisk og patientens perspektiv er omdrejningspunktet, så vil det ifl. mange forskere bl.a. Thornquist være oplagt, at indsamle empiri ved selv at foretage kvalitative interviews af patienter (17). Der er flere grunde til, at en kvantitativ empiri er valgt i stedet for. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er i overensstemmelse med problemformuleringen og giver et billede af patienters oplevelser af forskellige emner heriblandt kommunikation. Desuden er spørgeskemaundersøgelsen foretaget af Enheden for brugerundersøgelser, som har stor erfaring i indsamling af empiri (15). Derudover er formålet med spørgeskemaundersøgelsen, at resultaterne kan anvendes til kvalitetsudvikling på bl.a. de billeddiagnostiske afdelinger. Spørgeskemaundersøgelsen er således dokumentation til kvalitative undersøgelser lokalt på sygehusene (15) (19). Det er derfor interessant, at få en dybdegående viden om denne dokumentation til kvalitetsudvikling, som kan anvendes til en evt. en planlægning af kvalitative interviews på en billeddiagnostisk afdeling. Ifølge Thornquist er det endvidere ikke kun kvalitativ forskning, der kan være fænomenologisk. Fx kan spørgeskemaer, der har til formål at fremskaffe hyppighed, omfang og fordeling af fænomener, altså talmæssige størrelser, bruges ud fra forskellige positioner (17, s. 225). Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt ambulante patienter af videnscenteret Enheden for Brugerundersøgelser. De gennemfører løbende undersøgelser af patientoplevelser og har siden enhedens oprettelse i 1998 foretaget flere hundrede kvantitative og kvalitative brugerundersøgelser i det danske sundhedsvæsen (15) (20). 18

19 Forfatterne på spørgeskemaundersøgelsen er projektkoordinator Trine Østerbye, Karen Skjødt Hansen og Morten Freil. Derudover har forskellige personer med erfaring i brugerundersøgelser, IT, statistik og administration medvirket til undersøgelsen (15). Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget på vegne af syv amter, som har været repræsenteret i en kontaktgruppe, der har medvirket i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undersøgelsen, herunder udvælgelse af ambulatorier og udarbejdelse af spørgeskemaet. Der er tre amter, som har valgt at have billeddiagnostiske afdelinger med i undersøgelsen og i alt 14 billeddiagnostiske afdelinger er medvirkende. Dette er et begrænset antal ud af alle landets billeddiagnostiske afdelinger, men problemformuleringen lover ikke at besvare, hvordan patienter vurderer patientkommunikationen på alle billeddiagnostiske afdelinger. Sådanne datasæt ville være for omfattende at håndtere (17). Til analysen af spørgeskemaundersøgelsen anvendes en rapport fra Enheden for brugerundersøgelser Spørgeskemaundersøgelser på sygehusafdelinger (20), som vejleder sygehusafdelinger til udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser. Rapporten er bl.a. baseret på dansk og international videnskabelig litteratur. Derudover henviser Enheden for brugerundersøgelser til, at metodegrundlaget for spørgeskemaundersøgelsen er en litteraturliste fra rapporten Patienters oplevelser på landets sygehuse (21). Litteraturlisten indeholder bl.a. tidligere undersøgelser fra Enheden for brugerundersøgelser. Fra listen anvendes i projektet en modelbeskrivelse af Den Danske Kvalitets Model, samt forskellige danske og internationale videnskabelige artikler om tilsvarende spørgeskemaundersøgelser. Spørgeskemaundersøgelserne er dokumentation til kvalitetsudvikling og ikke videnskabelig forskning (15). Ifl. Thornquist kan dokumentation være videnskabelig, hvis arbejdsmetoderne er præget af faglig systematik (17). I empiri 19

20 afsnittet redegøres for, at spørgeskemaundersøgelserne er præget af faglig systematik og således er på et videnskabeligt højt nok niveau til at indgå i et radiograffagligt bachelorprojekt Kommunikations- og sygeplejeteori Det kommunikative perspektiv kommer primært af Kommunikasjon i praksis af Tom og Hilde Eide (1). Tom Eide er koordinator for etikkprogrammet ved Universitet i Oslo. Han har en doktorgrad i filosofi. Hilde Eide underviser på Højskolen i Oslo. Hun er førstelektor i psykologi og kommunikation (1). Eide og Eide påvirker og supplerer hinanden i deres forfattervirke. Tom Eide er den etiske og litterære. Hilde Eide har et mere psykologisk og kommunikativt teoretisk perspektiv (22). Forfatterne skriver forskningsbaserede bøger (22), som bærer præg af en fænomenologisk metodologi. Bøgerne har fx fokus på aktiv lytning (1), et begreb udviklet af fænomenologer (17). Bogen er anvendelig for et bredt udsnit af studerende ved de mellemlange videregående uddannelser, og er dermed også anvendelig i et radiograffagligt bachelorprojekt (1). Det sygeplejeteoretiske perspektiv er givet ved Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje af Joyce Travelbee (13) og Samtalen, skønnet og evidensen af Kari Martinsen (14). Jeg har valgt at anvende Travelbee og Martinsen, fordi de er fortalere for, hvorfor sundhedspersonale i højere grad bør sætte fællesskabet i centrum og lytte til patienten (13) (14), hvilket er i overensstemmelse med problemformuleringens perspektiv. Joyce Travelbee blev i 1956 bachelor i sygeplejerskeuddannelsen ved Louisiana State University og hun var i gang med en doktorafhandling, da hun i 1973 døde (13). 20

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Spørgeskemaundersøgelse blandt 80.616 ambulante patienter 2006 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af Frederiksborg Amt, H:S, Københavns Amt, Nordjyllands

Læs mere

Måling af patienterfaringer i Danmark

Måling af patienterfaringer i Danmark Måling af patienterfaringer i Danmark Af Afdelingsleder Morten Freil www.efb.kbhamt.dk Enheden for Brugerundersøgelser Nationale, regionale og lokale undersøgelser af patientoplevelser i somatikken Landsdækkende

Læs mere

steno diabetes center

steno diabetes center Steno Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 ambulante patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i region hovedstaden på vegne af steno diabetes

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse 1 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse v/ Afdelingsleder Morten Freil Evalueringskonsulent Rikke Gut 2 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 30/11-2009 Den Landsdækkende

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Patientoplevet kvalitet

Patientoplevet kvalitet Patientoplevet kvalitet Af Afdelingsleder Morten Freil Patientoplevet kvalitet Baggrund Hvorfor beskæftige sig med patientoplevet kvalitet? Patienters prioriteringer Forbedringsområder National undersøgelse

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003.

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003. Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003 Problemstilling Foreningen af Radiografer i Danmark tillader sig at henvende

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere