Nr april Tema: Jobguide 4. Billeddialoger - kunstens sprog 10. Sprogcenter Midt i Odessa 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 12 - april 2010. Tema: Jobguide 4. Billeddialoger - kunstens sprog 10. Sprogcenter Midt i Odessa 16"

Transkript

1 progcenter Nyt Nr april 2010 Tema: Jobguide 4 Billeddialoger - kunstens sprog 10 Sprogcenter Midt i Odessa 16

2 Leder Selv om testene fylder meget for både lærere og kursister i hverdagen, holder vi også fast på undervisningens integrations- og dannelsesaspekter. Testmaskine eller uddannelsesinstitution 1364 modultest 219 afsluttende danskprøver 189 indfødsretsprøver Statistikken for test- og prøveafviklingen på Sprogcenter Midt i 2009 taler sit tydelige sprog om aktivitetsniveauet på skolen. Og set i lyset af den verserende offentlige diskussion om test i folkeskolen er det relevant at stille spørgsmålet, om testafviklingen er kammet over og blevet et mål i sig selv eller om det er lykkedes at bevare fokus på undervisningens uddannelsesmål, samtidig med at der gennemføres regelmæssige færdighedstest? Integration og dannelse På Sprogcenter Midt er vi sådan set ikke i tvivl om svaret. Selv om testene fylder meget for både lærere og kursister i hverdagen, holder vi også fast på undervisningens integrations- og dannelsesaspekter. Det gør vi f.eks. ved, at undervisningen er emnebaseret, og at alt emnearbejde kombineres med den praktiske virkelighed fra lokalområdet, således at besøg på lokale institutioner, arbejdspladser og lignende altid er på programmet. Emner om den nationale kultur og historie levendegøres med museumsbesøg og ekskursioner, f.eks. til Ribe, Skagen eller Den gamle By i Århus. I 2009 var de fleste af sprogcentrets kursister desuden på ekskursion til København med bl.a. en rundvisning i Folketinget på programmet. Læs her i bladet om vælgermødet i Skanderborg og emnearbejdet i Odder om Ældre i Danmark. Varierede undervisningsformer I alle afdelinger arbejdes der bevidst med at introducere kursisterne til mange forskellige undervisningsformer som gruppearbejde, projektarbejde, gæstelærere, værksteder, og it-baseret undervisning. Formålet er - ud over at lære dansk - at klæde kursisterne på til at honorere de krav, der møder dem, når de forlader sprogcentret. Læs her i bladet om kunstprojektet Billeddialoger. Kursisternes mening At Sprogcenter Midt er et rart sted at være og et godt sted at lære, vidner den netop afsluttede Undervisningsmiljøvurdering om. Her svarer hele 92% af kursisterne, at de er glade for at gå på sprogcentret, og at de er meget tilfredse med undervisningen en undervisning, hvor testene er med til at tydeliggøre kravene, men aldrig er et mål i sig selv. Lene Glyngø, Centerchef

3 Indhold 4 Jobguide - kollektiv vejledning På kursus i job 6 5 Jobguide - individuel vejledning Rasa vil tale dansk 6 Jobguide - sprogpraktik I praktik som sprogbruger 7 Jobguide - jobguiden som jobformidler Udenlandske medarbejdere har høj moral 10 8 Er man gammel, når man er 70 år? Forløb om ældre på Sprogcenter Midt i Odder 10 Billeddialoger Kunstens sprog - en anden måde at lære dansk 12 Borgmesterbesøg i Hørning Vælgermøde i Sprogcenter Midts afdeling i Hørning 14 Kulde og mærkelig mad Nepalesiske kursister i Hørning Odessa - en kulturmetropol i Ukraine Sprogcenter Midt på studietur 18 Opslagstavlen

4 JOBGUIDE kollektiv vejledning På kursus i job Tekst og foto Rikke Braren Lauritzen Sprogcentrets jobguider tilbyder alle skolens kursister specifikke kurser i, hvordan man nærmer sig det danske arbejdsmarked. 20 kursister i Silkeborg og 20 kursister i Horsens har allerede lært om, hvordan sprogpraktik er en effektiv måde at træne sit dansk på ude i den virkelige verden. Nogle af deltagerne på kurserne har erfaring med praktik og job i Danmark, mens andre er interesserede i at søge ud nu. Fælles for alle er, at de gerne vil blive klogere på, hvordan en sprogpraktik styrker en bred vifte af kompetencer, både de sproglige, faglige, kulturelle og personlige. Sprogbad En sprogpraktik er kendetegnet ved, at kursisten får mulighed for at være i et sprogbad i en længere periode og dermed fokusere på såvel arbejdsspecifikke som almene sproghandlinger. For at intensivere sit fokus på sprog opfordres kursisten til at forholde sig nysgerrigt og aktivt lærende under praktikken, blandt andet ved at udforme en praktikdagbog, lave små interviews med kolleger og afprøve sit sprog i konkrete situationer. En løbende evaluering, hvor kursist, virksomhed og jobguide deltager, gør også, at kursisten og praktikværten holder fast i det sproglige fokus. Jobsøgning i praksis Kursernes indhold er en blanding af oplæg ved de to jobguider, gruppediskussion med fremlæggelser, rollespil og cases, som for eksempel giver en kursist mulighed for at gå til en fiktiv jobsamtale og få direkte feedback på sin præstation. På kurserne møder kursisterne også hinanden på tværs af danskuddannelserne og får skabt kontakter og netværk, hvilket netop er centrale nøgleord i jobsøgningsprocessen. Alt i alt går kursisterne fra kurset med gåpåmod og ny viden om at søge ud på arbejdsmarkedet eller, som en kursist skriver i en evaluering: Det var en dejlig dag. Jeg har lært mange praktiske ting. Nu er jeg ikke bange for at søge job og gå til samtale. Jeg ved godt, at hvis jeg ikke forstår nogen ting, kan jeg spørge igen. Det vigtigste er, at jeg prøver at snakke dansk. Opkvalificering, CV og jobansøgninger På direkte opfordring fra kursisterne har sprogcentrets jobguider også tilbudt korte kurser i teoretisk og praktisk kendskab til jobsøgningsprocessen i Danmark. På dagholdene har de kursister meldt sig, som konkret er i gang med at søge job, og de har fået kigget deres CV og ansøgninger efter i sømmene. Desuden har aftenkursisterne på slutniveauerne i både Silkeborg og Horsens fået tilbudt et kursus om jobsøgning. Udgangen på kurserne er, at langt flere af sprogcentrets kursister nu er i gang med en mere aktiv og målrettet jobsøgning. Sprogcentrets jobguider tilbyder kurser i: Sprogpraktik hvordan får jeg mest ud af min praktik? Opkvalificering, CV og ansøgninger Uddannelsesvejledning Side 4

5 individuel vejledning JOBGUIDE Rasa vil tale dansk Sprog- og erhvervspraktik på et plejecenter Tekst og foto Charlotte Krolmer Jeg har læst om sprog- og erhvervspraktik på en plakat på sprogcentret i Odder og har hørt om det fra andre kursister. De har haft gode erfaringer med at komme i praktik. En af kursisterne i Sprogcenter Midts afdeling i Odder er Rasa Mateikiené fra Litauen. Hun har en universitetsgrad i folkesundhed og har arbejdet seks år som kontrollør i den litauiske fødevarestyrelse. Nu har hun henvendt sig vedrørende en sprog- og erhvervspraktik på et plejecenter for at kunne træne sit mundtlige sprog og sin udtale. Hun er sikker på, at hun hurtigere kan blive klar til en afsluttende danskprøve, hvis hun kombinerer danskundervisningen med en sprogpraktik. Sproglig vurdering Jobguiden interviewer Rasa om hendes familie, uddannelsesbaggrund og erfaringer fra arbejdsmarkedet både for at vurdere, om et plejecenter vil være det rigtige match for hende, men også for at vurdere hendes mundtlige sprog. Sprogcentret har tidligere haft gode erfaringer med praktikforløb på det nybyggede plejecenter på Bronzealdervej i Odder, og aftalen bliver at kontakte samarbejdspartneren dér. Praktikken planlagt Kort efter sidder Rasa og jobguiden på Bronzealdervej med en kop varm kakao og lytter til Liljan, praktikansvarlig på plejecentret, der fortæller om de aktiviteter, hun har planlagt for Rasa, blandt andet vejning og planlægning af diæter for undervægtige beboere. Det er Liljan og Rasa, der snakker, mens jobguiden først blander sig, da samtalen begynder at handle om rent praktiske ting, såsom omfang af praktikken, varighed og forsikring. En forventningsfuld praktikant og en tilfreds jobguide forlader plejecentret senere på dagen. Sprogcentrets to jobguider tilbyder alle kursister individuel vejledning om sprog- og erhvervspraktik samt uddannelse og jobsøgning hjælper med at realisere konkrete ønsker som for eksempel en bestemt praktik, men de kan også rådgive kursisten om realistiske muligheder og eventuelle begrænsninger Jobguiderne træffes efter aftale i Silkeborg, Horsens, Skanderborg og Odder. Side 5

6 JOBGUIDE sprogpraktik I praktik som sprogbruger Tekst og foto Kaare Holst Selvom hun endnu kun kan ganske lidt dansk, er kinesiske Xiaoyan Jonas på 55 i fuld vigør i køkkenet på Skanderborghus Hotel, hvor hun har været i praktik siden efteråret. Hun forstår udmærket, hvad vi siger. Ellers viser vi det. Dagligdagen fungerer udmærket, siger Thomas. Formel og uformel læring Xiaoyan går til undervisning på Danskuddannelse 1 i Hørning tre dage om ugen, men tirsdag og torsdag har hun fri. Fridagene bruger hun på den frivillige og ulønnede sprogpraktik. Jeg kan godt lide at arbejde, og jeg lærer mange ord. Jeg spørger hvad hedder det?, når jeg ser nye ting, fortæller hun. Og ordforrådet er blevet meget større. Især er Xiaoyan fortrolig med gloser og sproglige nuancer, som hører til køkkenfaget, og som sprogcenterkursister på hendes niveau normalt ikke kender. For eksempel kender hun forskel på at snitte salat, skære tomater og hakke løg. Kollegerne er tre kokke, to elever, en opvasker og en tjener. Vintermånederne er lavsæson i branchen, så der er god tid til at snakke. Vi snakker om alt muligt, fortæller køkkenchefen Thomas Daugaard. Nogle gange går hun med rygerne ud for at snakke, selv om hun ikke ryger selv. Emnerne er som på enhver anden dansk arbejdsplads - vejret, familien og hvad man har lavet eller skal lave i weekenden. Side 6 Normalt sender vi ikke en kursist i praktik på så tidligt et stadium, men her har vi gjort en undtagelse, fortæller jobguide Charlotte Krolmer. Hun uddyber: Xiaoyan var topmotiveret. Hun ville ud, hvor sproget bruges i praksis. På sprogcentret ser vi sprogpraktikkerne som en mulighed for at koble formel og uformel læring. I undervisningen tales der ofte langsomt og tydeligt. På en arbejdsplads er det anderledes. Når en kursist indøver sproget i undervisningen og parallelt afprøver det i autentiske omgivelser uden for undervisningen, sker der en hurtigere og mere effektiv tilegnelse. Sprogpraktikken sætter kursisten i en konkret situation, hvor sproget har en umiddelbar nytteværdi. For Xiaoyan er praktikken tillige et kursus i dansk arbejdspladskultur. Hun har været med til personalets julefest, og for nylig var hun med til whiskysmagning. Sprogcentret arrangerer sprogpraktikker på baggrund af en bevilling på kr. fra Integrationsministeriet.

7 jobguiden som jobformidler JOBGUIDE Udenlandske medarbejdere har høj moral Virksomhedens gode råd til udlændinge, der ønsker at finde og fastholde et job, er ganske enkelt: Kom hver dag og integrer dig. Tekst og foto Charlotte Krolmer Henrik Rafn, tillidsrepræsentant på Dat-Schaub i Horsens, er ikke i tvivl: Udenlandske medarbejdere har en højere moral end danske ansatte og er mere pligtopfyldende. Derfor har 55 % af de ca. 130 medarbejdere i virksomhedens afdeling i Horsens udenlandsk baggrund. Kom hver dag og integrer dig Ansættelseskriterierne er meget konkrete: Ingen kroniske lidelser og en god forståelse for hygiejne. Alt andet lærer man i løbet af det 16 ugers introduktionsforløb, som Dat Schaub tilbyder nye medarbejdere. Virksomhedens gode råd til udlændinge, der ønsker at finde og fastholde et job, er ganske enkelt: Kom hver dag og integrer dig. Dat-Schaub har ansat flere thailandske og vietnamesiske kvinder fra Sprogcenter Midt i den afdeling, hvor tarmene vendes og renses på begge sider, og har altid reageret positivt på henvendelser fra sprogcentret. Derfor har mange interesserede kursister været rundt på virksomheden og fulgt tarmrensningsprocessen - en proces, det er vigtigt at få indblik i, før man siger ja til jobbet som tarmrenser. Fra rejer til tarme For nylig begyndte en vietnamesisk kursist fra sprogcentret i et barselsvikariat på Dat-Schaub. Hun havde med en baggrund som rejepiller lige præcis det håndelag, der skulle til. Efter en samtale mellem kursist og jobguide om hendes ønsker og kompetencer blev et kort CV sendt af sted til tarmmesteren på Dat-Schaub. Efterfølgende blev hun inviteret på en rundvisning og en snak med tillidsrepræsentanten Henrik Rafn og tarmmesteren vedrørende jobbet og Dat-Schaubs forventninger til en kommende medarbejder. Tre kvarter senere var en aftale om praktik i hus og et løfte om ordinær ansættelse, hvis praktikken gik godt en ansættelse, der allerede trådte i kraft efter en uges praktik. Side 7

8 Er man gammel, når man er 70 år? Ja, ville mange af vores kursister have svaret, før vi gik i gang med vores emneundervisning om ældre mennesker. Tekst og foto Dorte Strandgaard Side 8

9 Seniordag Kursisterne fik revideret deres opfattelse efter seniordagen, hvor vi fik besøg af fem meget aktive ældre borgere i alderen 63 til 90 år. Hver især har de en travl hverdag, som for eksempel Birgit på 76 år, der træner i fitnesscenter flere gange om ugen eller Herdis på 90 år, som laver håndarbejde sammen med 70 børn i DUI Leg & Virke. Derudover går de til foredrag, skriver bøger, er besøgsvenner, deltager i aktiviteter i Ældre Sagen, tager på ture i Danmark, rejser til udlandet, afholder kurser og er med til at starte et hospice i Odder. Efter seniordagen fortæller Merdokht Davarpanah Ara fra Iran: I mit hjemland er man gammel, når man er ca. 60 år, men i Danmark, nej. Mange cykler, når de er 75 eller 80 år. De er friske og aktive. I den frisørsalon, hvor jeg arbejder, kommer der en kvinde på 70 år. Hun vil gerne se godt ud, mens kvinder på 70 i Iran tænker: Jeg vil gerne se mine børnebørn og så dø. Mange ældre smiler Xiaohui Liu fra Kina tilføjer: Ældre i Danmark er ikke bange for at blive gamle, fordi de er sikre på at kunne få hjælp fra samfundet. De skal ikke bekymre sig om at blive syge, for hospitaler er gratis. Mange ældre mennesker smiler også til dig på gaden, fordi de er tilfredse. Nogle er måske lidt ensomme. Det var bedre, hvis de havde mere tid sammen med deres familier. I Kina lever de gamle sammen med deres familie. Det kan også give problemer, men det er godt, at de er sammen. På plejecenter i Odder I forbindelse med et besøg på et plejecenter i Odder gør kursisterne sig nogle tanker om at bo på plejehjem, og Mehrdokht siger: At bo på plejehjem er ligesom at bo i sit eget hjem. De får god mad, god hjælp, og der er andre at snakke med, så man savner ikke sin familie. Det er bedre at bo på plejehjem end i eget hjem, fordi der er de alene. Jeg vil gerne bo på plejehjem i Danmark, når jeg bliver gammel. Plejecentret i Odder er et helt nyt og moderne byggeri, så de ældre har rigtig gode boligforhold. Hver især har en lejlighed med god plads, og der er flotte fællesområder både inde og ude. Men Mehrdokht og Lily er overraskede over, hvor svagelige beboerne er. Mange sidder i kørestol og skal have hjælp til alting. Lily slutter hvis jeg ikke er rask og ikke kan klare mig selv, ja så vil jeg gerne bo på plejehjem, når jeg bliver gammel. Det er også godt for min familie, så den kan blive aflastet. Besøg på Sosu skolen i Århus Som en del af forløbet besøgte vi Social- og sundhedsskolen i Århus, der uddanner hjælpere og assistenter til at tage sig af ældre, når de ikke længere kan klare sig selv. Det er et område, som flere af vores kursister er interesserede i at få arbejde inden for. Én af dem er Xiaohui Liu, der gerne vil være besøgsven for en ældre, men som er bekymret for, om hun har nok fysisk styrke til at arbejde inden for SOSU området. Side 9

10 Billeddialoger Kunstens sprog - en anden måde at lære dansk Tekst og foto Rikke Gawinski Det er en onsdag formiddag på Sprogcenter Midt i Horsens. I lokale 22 er der dyb koncentration. 16 kursister sidder i par over for hinanden. En gang imellem rejser de sig for at hente rent vand i køkkenet. Vandet skal de bruge til at rense pensler med. Holdet er nemlig i gang med projektet Billeddialoger sammen med kunsterne Henny Schrijver og Inge Lise Ravn. Projektet går ud på, at hver kursist får udleveret fire aflange ark akvarelpapir, som er delt på midten. På den venstre halvdel skal de male fire forskellige billeder, der fungerer som spørgsmål eller oplæg til den anden kursist. Når alle fire billeder er malet, bytter kursisterne papir og maler svar på den anden halvel af papiret. Efter et par timer er alle papirark bemalet med både spørgsmål og svar. De fleste billeder er abstrakte med mange farver og former. Herefter er det tid til at tale om billederne og processen. Tanker om billederne Hvert par fremlægger sine billeder og fortæller, hvad de hver især har tænkt, da de malede dem. Nogle har tænkt mange tanker og kan fortolke billederne længe andre har bare malet nogle farver, som de syntes, var flotte. De to kunstnere kommenterer også billedernes komposition og farvevalg. Sproget fylder hele rummet. Positive kursister Ugen efter evaluerer holdet dagen. Som lærer kan man frygte, at en del kursister vil være negative over for at spilde en dag med at male. Men tværtimod alle kursister er meget begejstrede og skriver stort set udelukkende positivt om dagen. Besøg i kunstnerens atelier En fredag i marts er det så kursisternes tur til at besøge kunstneren Henny Schrijver i hendes atelier, som ligger ved siden af Horsens Industrimuseum. Henny viser nogle af sine flotte billeder og fortæller nogle meget personlige historier til malerierne. Vi hører også noget om hendes barndom i Holland, om kunstens betydning ved svær sygdom, om rette linjer og perspektiv i landskabsmalerier. Hennys oplæg giver anledning til en lang snak mellem kursisterne og kunstneren. Igen en rigtig god dag i kunstens verden. Side 10

11 Det bedste var at lære et andet sprog til at udtrykke os selv, i stedet for det normale sprog. Billeddialog - et møde mellem to verdner Sprogcenter Midt har deltaget i projektet Billeddialog et møde mellem to verdner. Projektets formål er at skabe opmærksomhed om billedsprogets kommunikative muligheder og vise, hvordan formen kan bruges til udvikling og afklaring i forskellige samarbejdssituationer. Side 11

12 Borgmesterbesøg i Hørning Lær dansk og gør det nu, så I forstår jeres børns sprog og verden, jeres kolleger, naboer, sportskammerater, lyder opfordringen samstemmende fra politikerne. Tekst og foto Bolette Berliner Har de ingen vagter med? hvisker et par forbløffede kursister. Men nej, der er hverken vagter eller hjælpere med, da seks meget energiske lokale kommunalpolitikere møder op en torsdag formiddag til det vælgermøde, Sprogcenter Midts afdeling i Hørning har inviteret til. Tungt belæssede med valgmaterialer tropper de op, og på et øjeblik er lokalet udsmykket med farvestrålende valgplakater, standere, foldere, vandflasker, balloner og endda et par små papirvindmøller. Ingen kan længere være i tvivl om det fælles fokus for de næste par timer: det meget snarligt forestående kommunalvalg fem dage senere, den 17. november Liste A, B, C, F og V Seks politikere repræsenterende fem partier fra Hørning, Ry og Skanderborg, én kvinde og fem mænd. De lægger ud med en kort præsentationsrunde, hvor hver politiker fortæller, hvorfor de er blevet politikere, og hvad deres parti især brænder for. Alle springer de energisk op og kommer med deres bud på alt det gode, de vil gøre for integrationspolitikken i Skanderborg kommune. Side 12 Politikerne bliver mødt af et spørgelystent publikum på godt 50 kursister, nogle grupperet om de seks tolke, der forsøger at formidle budskaberne videre på tamil, tyrkisk, thai, swahili, farsi og nepali, samt otte lærere. Lokalet summer af energi og interesse og spørgsmål: Hvad vil I gøre for at hjælpe de arbejdsløse i kommunen? For at forbedre integrationen? For at forbedre sundheds- og lokaleforholdene i folkeskolerne? Skal skatten op på grund af kommunens budgetunderskud? Og hvad med den offentlige transport, blandt andet til sprogskolen?

13 Hvor meget korruption er der i Skanderborg? Kursisterne får et særdeles nærværende, direkte indtryk af kommunalpolitikerne som ganske almindelige mennesker, der investerer en masse tid og engagement i lokalpolitikken. Så får I vel også en høj løn? bliver der spurgt fra salen. Og hvad med korruption? For politik, magt og korruption er vel en treenighed her som andre steder? Men ikke i Danmark. I Danmark går man ikke ind i politik for egen vindings skyld, men for at gøre en forskel. Ingen lokalpolitikere ud over borgmesteren kan leve af sin politik, men må have et civilt erhverv ved siden af. A eller V-borgmester? Politikerne giver gennem gensidigt gemytligt drilleri kontante svar på, hvorfor den kommende borgmester skal være fra A eller fra V. Men alle understreger det positive i, at demokrati er en selvfølge i Danmark, og at et bredt samarbejde er en forudsætning for et velfungerende byråd. Trods meningsforskelle er politikerne også enige om én ting: Vi bor i et af verdens bedste lande, hvor man kan regne med hjælp, hvis man får brug for den. Deres råd til kursisterne er: Lær dansk! Sproget er indgangen til det danske samfund, og med et forståeligt dansk er der mange muligheder i Danmark. jeres kolleger, naboer, sportskammerater, lyder opfordringen samstemmende fra politikerne. Borgmesteren ham kender vi jo godt Vi vidste ikke, dengang i november 2009, at vi havde den kommende borgmester Jørgen Gaarde i Skanderborg på besøg. Men effekten er langtidsholdbar: Ingen af de deltagende kursister er nu i tvivl om, hvem Skanderborgs borgmester er. Og endnu bedre: Alle har fået en førstehåndsoplevelse af dansk demokrati i praksis, som det kan fungere på bedste sprogcentergulvplan, i direkte dialog med politikerne. Og valgdeltagelsen? Den steg helt sikkert blandt kursister med stemmeret efter denne oplevelse. Vælgermøde den Vi havde besøg af : borgmesterkandidat Jørgen Gaarde, Socialdemokraterne, byrådsmedlem Claus Leick, SF, byrådskandidaterne Jens Szabo, Venstre, Mie Bergmann, Radikale Venstre, Henning Elgaard Andersen og John Christiansen, Konservative Lær dansk og gør det nu, så I forstår jeres børns sprog og verden, Side 13

14 Kulde og mærkelig mad...i flygtningelejren fik vi ganske vist mad, men vi fik ikke muligheder for uddannelse og arbejde. Det har vi her i Danmark, og det er jeg glad for!. Ash Maya Tekst Jeannette Kjær Bilstrup. Foto Karin Ellebye Da jeg hørte, vi skulle til Danmark, vidste jeg kun, at Danmark var et land med sne, og at det lå langt mod nord, smiler Ash Maya og peger ud på al den hvide sne uden for sprogskolens vinduer. Vi er i et klasseværelse på sprogcentret i Hørning. Rundt om bordet sidder en gruppe nepalesiske kursister og læreren Dorte Strandgaard fra sprogcentrets afdeling i Odder. Hun taler nepali og giver gruppen modersmålsstøttet danskundervisning og kan derfor også hjælpe til under interviewet, når det danske ikke helt rækker. Det bedste ved Danmark Ash Maya og de andre nepalesere synes, at de har vænnet sig til det kolde vejr og den mærkelige mad. Det er andre forskelle mellem livet i flygtningelejren i Nepal og det nye liv i Danmark, der virkelig betyder noget. Som Sabitri siger, det bedste ved Danmark er, at man ikke behøver at være bange, og man kan gå, hvor man vil. Ja, tilføjer Ash Maya, og at vi i flygtningelejren ganske vist fik mad, men vi fik ikke muligheder for uddannelse og arbejde. Det har vi her i Danmark, og det er jeg glad for!. Det bedste ved Danmark er, at man ikke behøver at være bange, og man kan gå, hvor man vil. Sabitri Unge Ramesh nikker og fortæller, at han altid har været god til IT. Det vil han gerne uddanne sig inden for og arbejde med i Danmark, og alle rundt om bordet bliver enige om, at hvis det går lige så hurtigt for ham, som det gør med at lære dansk, så skal han nok nå sit mål. Side 14

15 Den vigtige kontakt Ramesh fortæller ivrigt videre, at han til foråret skal begynde i en fodboldklub i Hørning, så han kan møde flere unge danskere. Baggrund Det er rart og godt at gå i sprogskole. Det er fantatisk at få en chance for at gå i skole og lære, for det fik jeg aldrig som barn og ung. Sabitri nes det, at mindst tre millioner nepalesere lever spredt Ja, det er vigtigt at have kontakt til danskere uden for skolen. Det havde vi, da vi gik på familiehøjskole i Herning. Der var mange danskere på højskolen, så vi havde hele tiden nogen at øve os med. Det er anderledes nu, hvor vi bor i en lejlighed. Der er ikke nogen kontakt med naboerne. De har så travlt med deres eget, fortæller Nima. I 1990 opstod der uroligheder i Bhutan, hvilket bl.a. betød, Ash Maya nikker, ja, bare vi kunne flytte til en landsby. Hun kigger lidt misundeligt over på Radhika og Chhabi Lal, der bor i Alken, hvor de har megen omgang med naboerne, både efter faste aftaler nogle gange om ugen, men også i forbindelse med sociale og praktiske gøremål. Vi vil gerne blive gode til dansk så hurtigt som muligt, så vi kan bruge de muligheder, vi har fået her i Danmark, slår Nima fast. Sabitri vil gerne have det sidste ord, og det skal være om at lære dansk. Det er rart og godt at gå i sprogskole. Det er fantastisk at få en chance for at gå i skole og lære, for det fik jeg aldrig som barn og ung. Ud over de 22 millioner nepalesere, der bor i Nepal, skønud over det indiske subkontinent. Mange nepalesere bosatte sig i Bhutan, først legalt og efter 1958 som illegale indvandrere. at de etniske nepalesere blev forvist. Mange af dem udvandrede til Nepal, hvor de blev modtaget som uønskede flygtninge. Der er i dag ca etniske nepalesere, der lever som flygtninge i lejre i det sydøstlige Nepal. Bhutan nægter at tage dem tilbage, og de har ingen udsigt til at blive integreret i det nepalesiske samfund. De har ikke mulighed for at uddanne sig og arbejde, men er afhængige af humanitær fødevarehjælp for at overleve. En række lande har nu tilbudt at genbosætte flygtningene, og Danmark har allerede modtaget mellem 150 og 200 etniske nepalesere som kvoteflygtninge. Tre nepalesiske familier er bosat i Skanderborg Kommune og deltager i danskundervisningen på sprogcentret i Hørning. Side 15

16 Odessa - en kulturmetropol Sprogcenter Midt på studietur Tekst Tove Fleischer. Foto Birgitte Beyer Hotel Yonist i Odessa er en 16-etagers bygning, der ligger et par kilometer fra centrum og med udsigt over Sortehavet. Hotellet stammer fra sovjettiden og var i fire dage op til påske udgangspunkt for Sprogcenter Midts studietur til Ukraine. Der var kun et andet hotel i byen, der ville kunne have rummet den store gruppe, som talte 51 medarbejdere, to bestyrelsesmedlemmer og en ukrainsk guide. Og på det andet hotel er værelserne ikke af en standard, som man kan byde en vestlig rejsegruppe, forklarede Andrey fra det lokale rejsebureau Aquavita, som havde stået for at booke værelser og leje busser. Det med standarden på hotel Yonist var nu en sag for sig. Hotellet var på mange måder et godt billede på tilstanden i det ukrainske samfund: Der var badekåber og håndklæder med monogram på værelserne monogrammet dog fra et andet hotel, og håndklæderne med trevler i kanterne. Der var minibarer med varierende indhold eller slet ingenting. Værelserne på 12. og 13. etage var forholdsvis nyistandsatte og ganske nydelige på andre hang tapetet i laser. Og i forhallen sad en politimand døgnet rundt og foretog sig ingenting. Side 16 Odessa blev grundlagt i 1794 af Katarina den store, fordi Rusland havde brug for en havn ved Sortehavet. Lige fra grundlæggelsen var Odessa en international by med grandiose paladser og smukke parkanlæg. I sovjettiden forfaldt byen, men i dag er de fleste af de smukke bygninger i centrum restaureret, parkerne er velplejede og byen fremtræder ren og indbydende. Planlægning på ukrainsk Programmet for turen rummede møder med samfundsforskere, undervisere fra universitetet i Odessa, lokale NGO er og så naturligvis tid til at se byen, både på en guidet tur og på egen hånd. Ukraines vanskelige situation med fattigdom, korruption og et skrøbeligt demokrati blev beskrevet fra flere forskellige synsvinkler. Vi mødte nogle af dem, der til daglig kæmper for at kigge

17 i Ukraine myndighederne i kortene, og vi hørte om de 800 gadebørn i byen og om arbejdet med at hjælpe dem. Det er en virkelighed, der ligger langt fra vores danske hverdag, men det er den virkelighed, en stor del af vores kursister kommer fra. Det kræver kendskab til helt bestemte koder at kunne navigere i et sådant samfund, hvilket planlægningsgruppen for studieturen også havde erkendt og derfor allieret sig med Albina Shuyska, som stammer fra Odessa og til daglig arbejder som konsulent for Cowi. Uden hendes hjælp ville det have været svært at få programmet til at falde på plads, og undervejs var hun helt uundværlig, både som tolk og som problemknuser. Albinas lokalkendskab og forhandlingsevner gjorde, at arrangementer, som blev flyttet eller ændret i sidste øjeblik, alligevel kunne gennemføres og i tilgift gav gruppen ekstra oplevelser. En pædagogisk udfordring At bevæge sig rundt i en by, hvor man ikke engang kan læse vejskiltene, viste sig at være en særdeles relevant udfordring for lærerne, der lige pludselig var lige så hjælpeløse som en nyankommen udlænding i Danmark. Så det var tid at afprøve de strategier, der til daglig er en del af undervisningen. Resultaterne var forbløffende: det kunne både lade sig gøre at foretage indkøb, køre i taxa og bestille mad på en restaurant ved hjælp af fagter og mimik - og lidt engelsk. og et kulturelt højdepunkt Turens absolutte højdepunkt indtraf tirsdag aften i Odessas pragtfulde operahus, hvis lige kun findes få steder i Europa. Nyinstandsat med guld og spejle og rødt fløjl dannede det rammen om en suveræn opførelse af Tjaikovskis ballet Svanesøen. Vi sad 45 målløse danskere og så, hvordan den gode prins til sidst besejrede den onde fyrste. Nok er Ukraine et af Europas fattigste lande og slås med problemer på alle fronter, men kulturen skal der være plads til alligevel. Og til håbet om, at de gode kræfter også i Ukraine til sidst vil løbe af med sejren. Side 17

18 Opslagstavlen Undervisningsmiljøvurdering I november 2009 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) blandt de af skolens kursister, der har sproglige forudsætninger for at besvare et spørgeskema. Undersøgelsen viser, at kursisterne generelt er meget glade for deres skole og godt tilfredse med undervisningens rammer og faciliteter og med selve undervisningen. Hele 92% siger, at de er glade for at gå på sprogcentret. Når det gælder den konkrete undervisning viser undersøgelsen, at der er stor tilfredshed med den traditionelle færdighedsindlæring (læse, skrive, tale og lytte), hvorimod kursisterne efterspørger mere af de kreative og dynamiske undervisningsformer (ekskursioner, edb, gæstelærere og projektarbejde). Vi har taget denne værdifulde tilbagemelding til efterretning, og i de enkelte team arbejder de med, hvordan disse undervisningsformer skal opprioriteres. Sprogcenterpriserne Ved translokationen i december uddelte sprogcentret tre priser til kursister, der på hver sin måde har gjort en ekstraordinær indsats: Thewee Chaichun fra skolen i Skanderborg, Montila Holst Madsen fra skolen i Horsens og hold fra skolen i Horsens. Den eksterne pris gik denne gang til Regionshospitalet Horsens og Brædstrup. Begrundelsen er, at virksomheden med sin professionelle og helhedsorienterede indsats for integration af udenlandske medarbejdere er retningsvisende for andre virksomheder. Side 18

19 Arbejdspladsvurdering Sprogcenter Midt har netop afviklet den lovpligtige Arbejdspladsvurdering. Undersøgelsen viser, at medarbejderne ved Sprogcenter Midt trives og er tilfredse med deres arbejdsforhold, opgaver, kollegiale netværk og ledelse. Uddrag: 63% synes, at teamarbejde giver mening og stor medindflydelse 81% føler sig i høj grad som en del af et professionelt fællesskab, 19% i nogen grad 67% mener, at ledelsen prioriterer trivslen på arbejdspladsen i meget høj grad, 23% i nogen grad 90% er meget tilfredse som medarbejdere på Sprogcenter Midt, 10% i nogen grad 95% er tilfredse med måden deres evner bliver brugt på, 5% er utilfredse Prøvedatoer Indfødsretsprøven: Sprogprøver: Translokation: Modultest: 3. juni (tilmelding 29. april) Skriftlige prøver: 18. maj Prøve i Dansk maj Prøve i Dansk maj Prøve i Dansk 1 Mundtlige prøver: fra 7. juni 25. juni 4. juni Sproggruppedag i Silkeborg den 24. marts Kursisterne sad denne dag i grupper med landsmænd og talte deres eget modersmål. Ud fra overskriften integration og sprogindlæring snakkede de bl.a. om, hvilke kultur- og fritidstidstilbud, der er i Silkeborg og omegn. Kursisterne skulle derudover komme med ideer til, hvordan de kunne snakke mere dansk uden for skoletid. På den måde understreger vi som skole, at kursisterne også selv har et ansvar for at lære dansk. Det var en fin formiddag med en masse snak, dans, grin og gode ideer. Side 19

20 Sprogcenter Midt Toldbodgade Silkeborg Sprogcenter Midt Skanderborgvej 13 F 8362 Hørning Sprogcenter Midt Nørregade Odder Sprogcenter Midt Emil Møllers Gade 30, 2. sal 8700 Horsens Udgiver: SprogcenterNyt udgives af: Sprogcenter Midt Emil Møllers Gade 30, 2.sal 8700 Horsens Tlf Fax Ansvarshavende redaktør: Centerchef Lene Glyngø Redaktion: Lene Glyngø Tove Fleischer Bodil Schjemte Jensen Karin Ellebye Design: Karin Ellebye Tryk: Grafisk Forum A/S Oplag: eksemplarer Udgivelsestidspunkt: April 2010 SprogcenterNyt udkommer to gange om året

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Særnummer januar 2008

Særnummer januar 2008 Sprogcenter Nyt Særnummer januar 2008 Sprogcenter Midt i Hedensted 4 Sprogcenter Midt i Horsens 6 Sprogcenter Midt i Odder 8 Sprogcenter Midt i Silkeborg 10 Sprogcenter Midt i Skanderborg 12 Sprogcenter

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Elevatortalen kort og godt

Elevatortalen kort og godt Kapitel 13 Elevatortalen kort og godt Tænk, hvis du møder direktøren for den virksomhed, som du drømmer om at være ansat i. Hvis I for eksempel mødes i en elevator, og du har fra stuen til 3. sal til at

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Nr. 19 - Oktober 2013. Synlig læring på Sprogcenter Midt 4. Dansk på Sosu-skolerne 8. Kinesiske takter på sprogcentret 10

Nr. 19 - Oktober 2013. Synlig læring på Sprogcenter Midt 4. Dansk på Sosu-skolerne 8. Kinesiske takter på sprogcentret 10 progcenter Nyt Nr. 19 - Oktober 2013 Synlig læring på Sprogcenter Midt 4 Dansk på Sosu-skolerne 8 Kinesiske takter på sprogcentret 10 L e d e r Sprogcentrene får fra 1. januar 2014 to parallelle begynder-undervisningstilbud,

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Sommeruniversitet 2015

Sommeruniversitet 2015 Sommeruniversitet 2015 - for medarbejdere 1.-3. september Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2015 I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Nr. 17 - november 2012. Dansk og arbejde i samspil. Ny ungeuddannelse. Dansk som andetsprog i fængslet 10

Nr. 17 - november 2012. Dansk og arbejde i samspil. Ny ungeuddannelse. Dansk som andetsprog i fængslet 10 Sprogcenter Nyt Nr. 17 - november 2012 Dansk og arbejde i samspil Ny ungeuddannelse 4 8 Dansk som andetsprog i fængslet 10 Leder Sprogcentrene har landets absolut mest fleksible uddannelsestilbud. Vi tilbyder

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006

Undervisningsmiljøvurdering 2006 Undervisningsmiljøvurdering 2006 Social- og Sundhedsskolen, Århus Udarbejdet af Sikkerhedsudvalget og Elevrådet Indhold Forord side 3 Anvendt metode side 4 Deltagere i undersøgelsen side 5 Hvad viser undersøgelsen

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 januar 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 januar 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 januar 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære tilknyttede i Jobbanken i Århus Juletravlheden er over os

Læs mere

Rejsebrev Kina. Louise Ferslev

Rejsebrev Kina. Louise Ferslev Rejsebrev Kina Louise Ferslev Rhine Bilingual Kindergarten Målgruppe: 3-8 år. Åbningstider: 8.00-17.00 Ansatte: 1 leder, 1 viseinspektør, 24 kvindlige lære, 1 sygeplejerske, 6 rengørringsassistenter, 1

Læs mere

Nr. 10 - april 2009. Med jobcoachen på arbejde 4. Modersmålstøttet dansk 8. FVU læsning 12

Nr. 10 - april 2009. Med jobcoachen på arbejde 4. Modersmålstøttet dansk 8. FVU læsning 12 progcenter Nyt Nr. 10 - april 2009 Med jobcoachen på arbejde 4 Modersmålstøttet dansk 8 FVU læsning 12 Leder... frygten for en fyreseddel får en anden gruppe af beskæftigede til at efterspørge et tilbud

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

SprogcenterNyt. Nr. 6 - April 2007. kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13

SprogcenterNyt. Nr. 6 - April 2007. kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 SprogcenterNyt Nr. 6 - April 2007 Sri Widayati >>> 6 kursist i Skanderborg >>> 7 Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 Sultan N Turan >>> fik 10 arbejde hos Elplatek A/S >>>

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA Christiane Bech, Udviklingskonsulent og projektleder Lene Mose Nielsen, Underviser RAMMERNE Projekt under Social- og Integrationsministeriet:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning.

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning. Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Uge 6 16 Linjefagsdage, VNT, UNDERVISNINGSPLAN

Uge 6 16 Linjefagsdage, VNT, UNDERVISNINGSPLAN Uge 6 16 Linjefagsdage, VNT, UNDERVISNINGSPLAN Mål for læringsudbytte I linjefagets første semester arbejdes der især med kulturelle udtryk og oplevelsesmæssige ind- og udtryk i værksted og natur. Herunder:

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider.

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider. Side 1 af i alt 15 sider August Uge 31 01-02 Uge 32 05-09 Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Uge 34 19-23 Hvad er samfundsfag? Uge 35 26-30 Hvem er vi? Meningen med dette forløb er, at eleverne først skal

Læs mere