ØRTING-FALLING SOMMER I dette nummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØRTING-FALLING SOMMER 2011. I dette nummer:"

Transkript

1 Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2011 I dette nummer: Levende kirke? Næste års konfirmandundervisning Forårets dåbsbørn Sprog i Blæksprutten Skolens afslutning Frederikkes eventyr Sankt Hans Pensionistudflugt Hvem er menighedsrådet?

2 Man vil have kirke, men vil man også være kirke? Det er et rigtig godt spørgsmål! Folkekirken fattes penge, og der er rundt omkring i det ganske land en verserende debat om sognesammenlægninger, kirkelukninger og strukturændringer for at få enderne til at nå sammen. Og det er en nødvendig debat, for der må ændringer til for at få regnestykket til at gå op. Her i sognene har man jo også mærket denne udvikling. Den præstelige dækning er blevet mindre, og der er færre gudstjenester i kirkerne. Men det er altså ikke så trist det hele. Nu er der igen kommet en præst til jeres sogne, og hverdagen er så småt ved at indfinde sig i præstegården. Samtidig er menighedsrådet kommet rigtig godt i gang, og med hårdt arbejde er man ved at have styr på driften af sognene. De bedste rammer Kirkerne og Sognehuset er de bedste rammer for at have et aktivt og varieret liv i og omkring kirkerne, så nu er tiden inde til, at vi skal i gang med alt det sjove! Nu er det op til os selv at bestemme, hvad der skal puttes ind i de rammer. Det er jeres kirke! Det er jer, der har mulighed for at få indflydelse på, hvordan jeres kirke skal udvikle sig. Det er ikke nok at have en kirke, man skal også være kirke. Dermed forstået, at man er med i det kristne fællesskab dåben sætter os i, og at man 2 tør involvere sig i det. Og det kan man gøre på mange måder. I første omgang ved at tilkendegive, hvad man ønsker sig af kirken. Hvad skal kirken tilbyde? Er det aktiviteter for børn, sangaftener, filmaftener, fyraftensgudstjenester, stillegudstjenester, litteraturkreds eller hvad har I af ønsker? Kom frem på banen med alle gode idéer og lad os, naturligvis indenfor rimelighedens og økonomiens grænser, sammen skabe den kirke vi gerne vil have skal være vores her i Ørting-Falling. Vi er levende stene Hiv fat i medlemmer fra menighedsrådet eller i sognepræsten og giv os nogle idéer at arbejde videre med. Og dernæst: vær med til at være kirke her i lokalområdet. I salmedigteren N.F.S. Gruntvigs salme Kirken den er et gammelt hus står der i tredje vers: Vi er Guds hus og kirke nu / bygget af levende stene. Og det er det vi er de levende stene, der skaber kirke. Kirke er ikke bare en bygning. Ordet kirke stammer fra det græske ord ekklesia kyriake, der betyder Herrens forsamling, og som er en betegnelse for samfundet og fællesskabet af døbte. Kirke er derfor intet uden levende mennesker, der tager del i fællesskabet. Lad os derfor sammen fylde rammerne ud og skabe levende kirke hos os. Med ønsket om en rigtig god sommer Hilsen sognepræsten

3 Konfirmandundervisning i næste skoleår - orientering fra præsterne i Odder provsti Konfirmander fra nuværende 6. klassetrin kan godt begynde at glæde sig. Efter sommerferien begynder konfirmandundervisningen for dem. Elever, der efter sommerferien går på Margrethelyst Friskole eller på Skovbakkeskolen i Odder vil få tilbud om at deltage i konfirmandundervisningen i Ørting. De elever, der efter sommerferien går i en anden skole i Odder, vil blive undervist sammen med deres ny klasse i Odder Kirkecenter, men bliver konfirmeret i hjemsognet i foråret Der bliver inviteret til Åbent Hus i Kirkecenteret i Odder, hvor kommende konfirmander og forældre kan få afklaret spørgsmål og skrive sig ind. Præsterne kommer også rundt i 6. klasserne før sommerferien med orientering om, at man kan melde sig til konfirmationsforberedelsen pr. mail. Børn i nuværende 5. klassetrin må til gengæld væbne sig med tålmodighed. For de bliver først tilbudt konfirmandundervisning, når de går i 8. klasse. Det blev i efteråret 2010 besluttet, at alle sognekirker i Odder kommune går over til at undervise og konfirmere i 8. klassetrin. Med flytningen af konfirmationerne til 8. årgang bliver der nye og spændende muligheder for holdundervisning og kreative aktiviteter. Præsterne glæder sig til at præsentere de nye undervisningstilbud for konfirmanderne i 2013, når de første hold 8. klasser skal undervises. Vi lover, at de nuværende 5.klasseelever får noget godt at se frem til! Er du i tvivl om konfirmandundervisning, datoer m.v. er du altid velkommen til at ringe til sognepræsten.

4 GUDSTJENESTEPLAN juni - september Ørting Falling Gylling Alrø Kristi Himmelfart 9.00 ML ML søndag efter påske 9.30 VDP VDP 9.00 ML ML Pinsedag DRS 9.30 DRS ML 9.00 ML pinsedag * * * * Trinitatis VDP 9.30 VDP ML ML søndag efter trin VDP søndag efter trin VDP VDP søndag efter trin VDP VDP søndag efter trin søndag efter trin ML ML søndag efter trin ML 9.00 ML søndag efter trin ML ML søndag efter trin VDP 9.00 VDP søndag efter trin ML 9.00 ML Torsdag ML konf søndag efter trin VDP VDP 9.00 ML ML søndag efter trin VDP 9.00 VDP søndag efter trin ML 9.00 ML * 13- juni, 2. pinsedag, er der fællesgudstjeneste for hele Odder Provsti i Hundslund. VDP Vibeke Døssing Petersen, ML Marianne Lyst, DRS Dorte Rebsdorf Sørensen. Demensgudstjenester I Odder sognekirke holdes der gudstjeneste for demente fra hele Odder provsti. Selve gudstjenesten foregår i sideskibet Tvenstrupfløjen, hvor der bliver dækket et smukt bord med blomster, lys, trækors og salmehæfter. På fjernsynsskærmen, der hænger på væggen, vises et billede af det store alter i kirken og under skærmen opstilles et lille alter. Gudstjenesten indledes med orgel- 4 musik. Derefter spiller organisten på elklaveret i sidefløjen og kirkesangeren synger til salmer og sange. I efteråret finder demensgudstjenesterne sted på følgende datoer: onsdag den 7. september onsdag den 5. oktober onsdag den 2. november torsdag den 1. december Alle dage kl Alle demente er meget velkomne sammen med en ledsager.

5 Døbt i Ørting kirke 27. februar Amalie Ramdal, Ørting Døbt i Falling kirke 13. marts Oscar Schnoor-Jørgensen, Falling Forårets døbte Døbt i Falling kirke 10. april William Stenild Dinesen, Horsens Døbt i Falling kirke 17. april Lucas Sander Lynggaard Rask, Falling Døbt i Falling kirke 17. april Sebastian Baltzer Thomsen, Falling

6 Præsten uddelte Sognebladet af Redaktøren Sognepræst Vibeke Døssing slog to fluer med ét smæk forleden. Hun gav en hånd med ved uddelingen af Sognebladets særnummer, og så lærte hun noget om vore to sognes ejendommelige geografiske sammensætning. Sognegrænser er først og fremmest et udtryk for de forskellige godsers jordmæssige udstrækning langt tilbage i tiden. Skoledistrikter og administrative enheder har tidligere fulgt sognegrænserne, men denne betydning forsvinder mere og mere i disse år. Oversigtskortet på denne side viser, hvordan Ørting og Falling sogne fletter sig ind i hinanden. En lille plet er i Falling sogn, men er helt omgivet af Ørting og Odder sogne. På et gammelt sognekort kan man se, at området hedder Damsgård. Damsgård brændte i 1971, og indehaveren indebrændte. Gården blev ikke genopbygget, og i 1991 købte den senere Odder Golfklub området for i 1995 at åbne golfbanen. Damsgård tilhørte Aakjær Gods. Omkring Damsgård lå De fire Aakjærgaarde i Ørting Sogn, som der står på det gamle kort. Er der nogen læsere, der ved noget om de gårde? NB: Præstens medvirken til omdelingen af Sognebladet var et brud med den sædvanlige praksis. Som regel omdeles Sognebladet af FDF og FPF i Ørting. Ekstranumre af Sognebladet er 6 imidlertid ikke omfattet af aftalen med de unge omdelere i Ørting. For at spare penge valgte menighedsrådet selv at organisere uddelingen af bladet, og her kom præsten så ind i billedet. Vibeke Døssing blev modtaget med et smil, da hun afleverede sognebladet til beboerne i huset på Lundhoffvej 10. Se det gamle kort side 9

7 Årets konfirmander - vi ønsker TILLYKKE! Fotograf Helle Hjort, Photographia Bagerst: Oscar Øvli Pilgaard Mørch, Emil Østergaard Reffstrup, Marc Juul Vullum, Stefan Abildgård Neumeister, Andreas Vorgaard (Falling) Midten: Christian Skovgaard Terp, Sebastian Baltzer Thomsen (Falling), Kasper Vester Swindells, Rasmus Bøgild Kristensen, Simon Stoltenberg Phillipsen (Falling) Forrest: Mads Østergaard Reffstrup, Frederik Trust Davidsen, David Nyhedegaard Pedersen, Mads Rosbak Siddende: Katja Schultz Jensen, Johanna Bjerregaard Andersen, Maya Mærsk Hansen

8 Livet i Blæksprutten Siden de første PISA-undersøgelser kom frem, er der kommet mere og mere fokus på børn og læsning. Og da børns læsefærdigheder hænger nøje sammen med deres tidlige sproglige udvikling, så er det ikke kun i skolen, der skal sprogstimuleres, men i allerhøjeste grad i børnehaverne. Det har den kære regering nu også fået øje på, så nu skal der uddannes sprogpædagoger, og sprogudviklingen skal have mere plads på pædagoguddannelsen. I Blæksprutten har vi allerede en uddannet sprogvejleder. Vi har i mange år været meget bevidste om, at vi har et stort ansvar for at sprogstimulere børnene og give dem de bedste betingelser for at få gode læsefærdigheder efter børnehaven. Allerede i vuggestuen arbejdes der med sprogkufferter med forskellige emner og fokusområder. Også her er der børn, der får ekstra sprogstimulering, og der læses og fortælles og synges og leges med sproget alle barnets vågne timer. I børnehaven bygges der videre på sprogarbejdet. Alle 3-årige bliver sprogvurderet, og der laves en handleplan for det enkelte barn i samarbejde med forældrene. Hos de små synges og leges sproget meget ind blandet med bevægelser og rytmer. Allerede hos de yngste bliver bogstaverne præsenteret, og de begynder så 8 småt at legeskrive. Hos de lidt større puttes der støt og roligt mere og mere på. Også her synges og leges sproget stadig ind, men nu med mere og mere fokus på rim og remser, bogstaver og lyttelege. I gruppen med de ældste børn får sprogarbejdet nok mest karakter af det arbejde, der tidligere foregik i børnehaveklassen. Her skriver børnene navne, sætninger, arbejder med bogstavlyde, rim og remser, og der læses kapitelbøger. Hver fredag har pædagogerne mulighed for at lave ekstra sprogstimulering med enkelte børn. Bøger og læsning har stor sprogstimuleringsværdi, og i Blæksprutten er vi så heldige, at vi har et Børnehavebibliotek. Odder Bibliotek stiller bøger ud til os, som børn og forældrene kan låne med hjem. En super ordning som både pædagoger, børn og forældre har stor glæde af. Men selv om vi nu har arbejdet med sprogstimulering i Blæksprutten i mange år, så er det dejligt med mere fokus og forskning på området. Det gør, at vi skal blive ved med at udvikle os og omstille os, så vores arbejde ikke bliver kedeligt og ensformigt, men spændende og udfordrende. Dejligt Hilsen børn og voksne i Blæksprutten.

9 Ørting-Falling Skole Fra midten af juni måned nedlægges Ørting-Falling Skole for umiddelbart efter at genåbne som Margrethelyst Friskole. I forbindelse med nedlæggelsen er vi langt i planlægningen af to store arrangementer, som skal markere skolens lukning. Det første arrangement er den officielle afskedsreception torsdag d. 23. juni, hvor officielle gæster, tidligere elever, samarbejdspartnere o.a. bliver inviteret eller kan tilmelde sig til arrangementet. Det andet arrangement er kun for den nærmeste familie dvs. skolens elever og forældre samt personale. Dette foregår fredag d. 24. juni fra kl Her har vi sat alle sejl til. Arrangementet indledes med en storslået koncert med en landskendt kunstner - derefter er der fælles spisning - og aftenen slutter med underholdning, som skolens elever står for. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for det gode samarbejde gennem årene og samtidig ønske Margrethelyst Friskole held og lykke med fremtiden. Lene Rothborg Ørting-Falling Skole Det gamle matrikelkort over Falling sogn, hvor man kan se Damgårds jorder som en enklave, omgivet af de fire Aakjærgaarde i Ørting Sogn

10 Frederikkes eventyr Mange unge begynder deres liv efter ungdomsuddannelsen med at tjene penge for at komme ud at rejse. Rejsen går som oftest til Thailands strande, Australiens Great Barrier Reef og andre highlights i den globale turistverden. Men for Frederikke Stouby Petersen var det anderledes. Programmet giver den unge en kontrakt på fire måneder; en måned på højskole for at lære det nye land og nye arbejdsformer at kende, og tre måneder udstationeret på et børnehjem eller en skole. Jeg startede på højskole i Kenya. Vi var 25 på holdet, 20 danskere og 5 nordmænd. Vi blev sat sammen to og to, og jeg kom sammen med Thea fra Solrød. Vi blev rigtigt gode venner! Frederikke Stouby sammen med de ansatte på skolen i Rombo Jeg er vokset op i Ørting og har gået på Odder Gymnasium, og jeg elskede det. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville på rejse efter gymnasiet, men jeg er eventyrlysten og ville gerne prøve noget, som var anderledes. Min mormor fortalte mig om mulighederne komme ud med Danmission, og det åbnede mine øjne for at blive frivillig i et udviklingsland. Global Contact Men det var Mellemfolkeligt samvirkes program Global Contact, som fik Frederikkes opmærksomhed. 10 Skolen i Rombo Efter introduktionskurset på højskolen, som var en blanding af teoretisk og praktisk arbejde, blev Thea og Frederikke sendt til Tanzania, til en Secondary School i Rombo, et område ved Kilimanjaro. Her blev de to piger indkvarteret hos et ældre ægtepar i en meget fin villa - efter lokale forhold. Køkkenet var fx et åbent ildsted. Vi blev behandlet som fine og interessante gæster, og det var svært for os at få lov til at deltage i det daglige arbejde, men det lykkedes til sidst. De to danske piger skulle undervise i engelsk og matematik på skolen i en periode på 3 måneder, og det var et kulturchok. Undervisningen De skulle undervise klasser på elever med en aldersspredning på 3-4 år. Kun lærerne havde bøger, og materialet var alt for svært til eleverne. Lærerne var ikke rigtigt interesserede i pædagogik og undervisning, det var studer-

11 ende, som tjente til deres studier ved at undervise i en periode. Frederikkes engelskklasse. Der er stor aldersspredning, og kun læreren har bøger I begyndelsen var det hele meget fremmed og anderledes. Vi syntes ikke skolen fungerede godt. Men efterhånden fik vi mere forståelse for lærernes og de ansattes situation, og vi begyndte at føle os hjemme. Opholdet ændrede Frederikkes syn på Afrika og livet der. Vi kom ikke med hjælp til nødlidende stakler! Jeg har fået en helt ny opfattelse af, hvad fattigdom er. De familier, jeg traf, havde ikke særligt mange materielle goder, men der er en kreativitet og en innovation, som slet ikke passer med fattigdom! Der er også en fantastisk blanding af moderne og tradition. Masaierne går rundt i deres traditionelle dragt og udstyr, men om halsen har de et lille etui med mobiltelefonen! Nu er det et par måneder siden, jeg kom hjem, men oplevelsen sidder i mig endnu. For eksempel kan jeg stadigvæk synes, at vi er uansvarligt rige i Danmark. Jeg slukker for vandet, når børnene i børnehaven lader det løbe! Frederikke tjener penge, for hun skal ud at rejse igen - for at se mere af verden og menneskene. Skolens elever arbejder også med praktiske opgaver. Her er frokosten ved at være klar i skolekøkkenet.

12 Sankt Hans En god gammel tradition er tilbage! Der har tidligere været afholdt Sankt Hans fest i præstegårdshaven på Bilsbækvej, og nu er tiden inde til at vække traditionen til live igen. Sankt Hans aften den 23. juni vil præstegårdshaven danne den smukke ramme om fejringen af Midsommer, de lyse nætter og at der atter er liv i den gamle præstegårdshave. Vi satser naturligvis på, at vejret er med os, og jeg håber at rigtig mange har lyst til at komme forbi med deres kaffe/ kagekurv, et tæppe eller en klapstol og godt humør, så vi kan nyde nogle hyggelige timer sammen. For børn og barnlige sjæle vil FDF erne arrangere nogle lege, og der vil også være mulighed for at bage snobrød ved et lille bål. Vi begynder kl. 19 og det store bål bliver tændt ca ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE. Sognepræst Vibeke Døssing 12

13 Pensionistudflugten Årets pensionistudflugt holdes 11. august og har Auning Kirke og Gammel Estrup ved Auning som mål. På den gamle herregård findes Danmarks Herregårdsmuseum og Dansk Landbrugsmuseum. Vi får begge museer at se. I restaurant Den gamle Stald får vi serveret frokost, og den medbragte kaffe indtager vi enten i parken eller i de herskabelige orangerier i herregårdens have. Vi besøger først Auning Kirke, hvis historie hænger uløseligt sammen med herregården Gammel Estrup. I kirken fortæller sognepræst Ulla Margrethe Pedersen om kirkens historie og de bemærkelsesværdige kalkmalerier. Kirkens ældste del er fra 1100-tallet. Derefter fortsætter vi til herregården Gammel Estrup, som byder på mange oplevelser. Der er noget for enhver smag. I landbrugsmuseet er der bl.a. en stor samling af gamle redskaber, maskiner, traktorer, vogne og kareter. Næsten alle maskinerne er i køreklar stand. I landbrugsmuseet er der desuden en udstilling om slagteriernes historie samt en udstilling af museets omkring 700 modeller af landbrugets bygninger. På herregårdsmuseet kan man danne sig et indtryk af herregårdsliv gennem tiderne. Udstillingen omfatter porcelæn, gobeliner, malerier og møbler. I herregårdens køkken og tyendeafdeling får man et indtryk af tjenestefolkenes liv. Der vil for eksempel være mulighed for at møde husjomfruen i herregårdens imponerende køkken. Der venter pensionistudflugtens deltagere en særlig oplevelse besøget i hovedbygningens første etage! 16. maj åbnes rummene af prins Joachim, og dronningen og prins Henrik spiser frokost her i slutningen af maj. Første etage er blevet ombygget siden 2009, og seks nye rum står nu klar til at blive vist frem. Rummene er ført tilbage til 1720 erne. Det seneste par år har det været gratis at deltage i pensionistudflugten. Det laves der om på i år, idet det vil koste 50 kr. per person at være med. Da vi lever i sparetider, er det nødvendigt at opkræve dette beskedne gebyr for at komme med på turen til Gammel Estrup. Der vil være opsamling med bussen i Amstrup kl Aalstrup kl Falling kl Ørting kl Odder kl Tilmelding til udflugten til: kirketjener Elly Lemvig Andersen enten på mail: eller på tlf senest 1. august.

14 Nyt fra menighedsrådet af Jens Peter Petersen, formand Med præsteansættelsen vel overstået, begynder der at tegne sig en stabil struktur i afviklingen af gudstjenester og præstebetjeningen. Fællesspisningen efter gudstjenesten skærtorsdag blev et vellykket arrangement som vil blive gentaget næste år. Vi håber menighedsmødet giver os forslag / ideer til fremtidige aktiviteter til gavn og glæde for menigheden. Nu er beskyttelsen af portalen i Falling blevet fjernet og nationalmuseet har registreret portalen. Vi i gang med at indhente tilbud på reparation af portalen, sandblæsning og reparation af kirken, således at både portal og kirke kan fremstå nykalket inden efteråret. Portalerne ved indgangen til kirkegården i Ørting er vi i gang med at indhente tilladelse til at forny. Hundslund menighedsråd har henvendt sig og spurgt om vi ville overtage pasningen af kirkegården m.m. som vi gør i Torrild. Vi har sagt ja til opgaven og overtager pasningen snarest mulig. Der laves senere en endelig kontrakt. FDF har præsenteret deres forslag til placering af bålhus m.m. på Toften. I samarbejde med FDF er vi nu i gang med at finde ud af hvilke love og regler der skal overholdes i forbindelse med opførelsen. Ørting-Falling menighedsråd. I bageste række fra venstre Villy Bengtsen, Kaj Rudebeck, Jens Peter Petersen. Forreste række fra venstre Else Rosborg Larsen, Lissi Berg og Niels Ejner Andersen 14

15 Præsentation af menighedsrådet Menighedsrådet sidder til november Rådets størrelse bestemmes af sognets antal medlemmer af folkekirken. To medlemmer er valgt i Falling sogn og fire i Ørting sogn. Sognepræsten er født medlem af menighedsrådet. Menighedsrådet for Ørting og Falling sogne har sagt ja til at fortælle lidt om sig selv i dette og næste nummer af Sognebladet. Jens Peter Petersen Jeg bor i Ørting og er gift med Anna Margrethe. Har siden 1988 været ansat på Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (tidligere Beder Gartnerskole) er uddannet som planteskolegartner. En stor del af fritiden går med bestyrelsesarbejde. Jeg har været formand for Vandværket Skovkilde siden 1991 og kasserer og regnskabsfører i Kraftvarmeværket siden starten i 1995, desuden er jeg kasserer i Garderforeningen for Odder og Omegn. I øvrigt sætter jeg stor pris på naturoplevelser, haver og fotografering. Det er mit håb at vi med kirken og sognehusets aktiviteter kan skabe et samlingspunkt i vore sogne / lokalsamfund. Jeg er formand for menighedsrådet. Villy Bengtsen Jeg bor i Ørting hvor jeg også er født og opvokset tæt ved kirken og den gamle skole (nu sognehus) som var en naturlig del af min opvækst. Jeg er 64 år, gift med Jette, vi har 2 døtre og et barnebarn. Jeg har i knap 40 år været selvstændig med maskinstation/entreprenør/kloak mestervirksomhed. De seneste 4 år har jeg været ansat i mit gamle firma. Fra er vi flyttet til vores nye adresse Vinkelager 20. Jeg er formand for kirke/kirkegårdsudvalget. Else Rosborg Larsen Jeg er 66 år og bor syd for Amstrup. Jeg er gift med Peter Roland Larsen, som er journalist. Jeg er handelsuddannet og har i en årrække arbejdet med økonomi og ledelsesopgaver i det pulserende erhvervsliv. Vi har 2 sønner og 5 børnebørn. Nu er vi begge pensionister og har mulighed for at nyde naturen omkring os, få musikog kunstoplevelser og indhente alt det, vi forsømte, mens vi arbejdede. Jeg finder arbejdet i Menighedsrådet særdeles relevant og vigtigt, fordi kirken efterhånden er det eneste udtryk for fællesskabet, som er ladt tilbage til os herude i yderdistrikterne. Passer vi ikke vældig på den, så risikerer vi at stå tilbage udelukkende med fibernettet og HJEM IS-bilen. Folkekirken er i mine øjne folkets kirke ikke kun kirkeministerens, biskoppens og provstens! Jeg er kasserer og medlem af aktivitetsudvalget.

16 KALENDER: Onsdag 1. juni Udflugt for alle Ørting-Falling skoles elever til Ree Park Fredag 3. juni Blæksprutten er lukket Onsdag 8. juni 6. klasses aften Torsdag 9. juni Sommerfest i Blæksprutten for børn og forældre Torsdag 16. juni Torsdagsklubbens udflugt Turen går til Glasmuseet i Ebeltoft. Vi spiser på Strandkroen, Egsmark strand, Pris 250,- kr. pr. person Tilmelding til Anna Margrethe, Ørting og Aase, Hundslund senest 1. juni. SFO sommerfest Torsdag 23. juni om eftermiddagen Officiel afskedsreception på Ørting- Falling skole Torsdag 23. juni kl. 19 Sankt Hansaften i Præstegårdens have. Arr. FDF og sognepræsten Fredag 24. juni Sidste skoledag ( som vi plejer om formiddagen) Afslutningsfest for alle elever og forældre kl Torsdag 11. august Pensionistudflugt. Kontakt Præst: Sognepræst Vibeke Døssing Petersen Sognepræst i Gylling og Alrø Marianne Lyst, Kirkegård: Graver Jens T. Pedersen, Kirketjener og sognehus: Elly Lemvig Andersen Formand for menighedsrådet: Jens Peter Petersen Kirkeværge: Niels Ejner Andersen Redaktør af Sogneblad og www: Lise Laursen Vibeke Døssing Petersen Næste nummer af Sognebladet har deadline 8. august 2011 og udkommer i den sidste uge af august. Bidrag fra lokalområdets foreninger og privatpersoner vil være meget velkomne. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Sogn ØRTING-F eallingblad S O M M E R 2 0 1 2

Sogn ØRTING-F eallingblad S O M M E R 2 0 1 2 Sogneblad ØRTING-FALLING S O M M E R 2 0 1 2 Præst: Sognepræst Vibeke Døssing Petersen vdp@km.dk 8655 4062 Sognepræst i Gylling og Alrø Marianne Lyst ml@km.dk 8655 1050 Kirkegård: Graver Jens T. Pedersen

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Ungdomskirken i Lyngby

Ungdomskirken i Lyngby Program for Ungdomskirken i Lyngby 2014-15 Scan koden og læs mere på Ungdomspræstens Facebookside Frivillig i Ungdomskirken Indhold Vi kan altid bruge flere frivillige hænder i Ungdomskirken Helt konkret

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer:

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer: Sogneblad ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011 I dette nummer: Tænd et lys Filmklub og kirkehøjskole Sommerens dåbsbørn Blæksprutten på nettet Skolestart Pensionistudflugten Nyt fra menighedsrådet En godt bevaret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Sogneblad FORÅR 2015 ØRTING-FALLING. En iskold søndag i februar og et hyggeligt møde i Ørting mellem hunde og mennesker

Sogneblad FORÅR 2015 ØRTING-FALLING. En iskold søndag i februar og et hyggeligt møde i Ørting mellem hunde og mennesker Sogneblad ØRTING-FALLING FORÅR 2015 En iskold søndag i februar og et hyggeligt møde i Ørting mellem hunde og mennesker Foto: Claus Andreasen. Øen Haystack 75 grader nord i Dove Bugt. Sommer Vinterens døbte:

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans 1. Regnskabsfører, Sonja Tougaard gennemgår regnskab 2012 og forklarer principperne for regnskab og budgetlægning for det nye råd (udsat fra sidst) Bilag: Regnskab 2012 og budgetformål er rundsendt. Sonja

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 3 Årgang 2 Juni - september 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Niels Sander Pedersen det at begive sig til kirkegården er en måde at rejse sig på, at tage et ansvar for de dødes

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere