ØRTING-FALLING SOMMER I dette nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØRTING-FALLING SOMMER 2011. I dette nummer:"

Transkript

1 Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2011 I dette nummer: Levende kirke? Næste års konfirmandundervisning Forårets dåbsbørn Sprog i Blæksprutten Skolens afslutning Frederikkes eventyr Sankt Hans Pensionistudflugt Hvem er menighedsrådet?

2 Man vil have kirke, men vil man også være kirke? Det er et rigtig godt spørgsmål! Folkekirken fattes penge, og der er rundt omkring i det ganske land en verserende debat om sognesammenlægninger, kirkelukninger og strukturændringer for at få enderne til at nå sammen. Og det er en nødvendig debat, for der må ændringer til for at få regnestykket til at gå op. Her i sognene har man jo også mærket denne udvikling. Den præstelige dækning er blevet mindre, og der er færre gudstjenester i kirkerne. Men det er altså ikke så trist det hele. Nu er der igen kommet en præst til jeres sogne, og hverdagen er så småt ved at indfinde sig i præstegården. Samtidig er menighedsrådet kommet rigtig godt i gang, og med hårdt arbejde er man ved at have styr på driften af sognene. De bedste rammer Kirkerne og Sognehuset er de bedste rammer for at have et aktivt og varieret liv i og omkring kirkerne, så nu er tiden inde til, at vi skal i gang med alt det sjove! Nu er det op til os selv at bestemme, hvad der skal puttes ind i de rammer. Det er jeres kirke! Det er jer, der har mulighed for at få indflydelse på, hvordan jeres kirke skal udvikle sig. Det er ikke nok at have en kirke, man skal også være kirke. Dermed forstået, at man er med i det kristne fællesskab dåben sætter os i, og at man 2 tør involvere sig i det. Og det kan man gøre på mange måder. I første omgang ved at tilkendegive, hvad man ønsker sig af kirken. Hvad skal kirken tilbyde? Er det aktiviteter for børn, sangaftener, filmaftener, fyraftensgudstjenester, stillegudstjenester, litteraturkreds eller hvad har I af ønsker? Kom frem på banen med alle gode idéer og lad os, naturligvis indenfor rimelighedens og økonomiens grænser, sammen skabe den kirke vi gerne vil have skal være vores her i Ørting-Falling. Vi er levende stene Hiv fat i medlemmer fra menighedsrådet eller i sognepræsten og giv os nogle idéer at arbejde videre med. Og dernæst: vær med til at være kirke her i lokalområdet. I salmedigteren N.F.S. Gruntvigs salme Kirken den er et gammelt hus står der i tredje vers: Vi er Guds hus og kirke nu / bygget af levende stene. Og det er det vi er de levende stene, der skaber kirke. Kirke er ikke bare en bygning. Ordet kirke stammer fra det græske ord ekklesia kyriake, der betyder Herrens forsamling, og som er en betegnelse for samfundet og fællesskabet af døbte. Kirke er derfor intet uden levende mennesker, der tager del i fællesskabet. Lad os derfor sammen fylde rammerne ud og skabe levende kirke hos os. Med ønsket om en rigtig god sommer Hilsen sognepræsten

3 Konfirmandundervisning i næste skoleår - orientering fra præsterne i Odder provsti Konfirmander fra nuværende 6. klassetrin kan godt begynde at glæde sig. Efter sommerferien begynder konfirmandundervisningen for dem. Elever, der efter sommerferien går på Margrethelyst Friskole eller på Skovbakkeskolen i Odder vil få tilbud om at deltage i konfirmandundervisningen i Ørting. De elever, der efter sommerferien går i en anden skole i Odder, vil blive undervist sammen med deres ny klasse i Odder Kirkecenter, men bliver konfirmeret i hjemsognet i foråret Der bliver inviteret til Åbent Hus i Kirkecenteret i Odder, hvor kommende konfirmander og forældre kan få afklaret spørgsmål og skrive sig ind. Præsterne kommer også rundt i 6. klasserne før sommerferien med orientering om, at man kan melde sig til konfirmationsforberedelsen pr. mail. Børn i nuværende 5. klassetrin må til gengæld væbne sig med tålmodighed. For de bliver først tilbudt konfirmandundervisning, når de går i 8. klasse. Det blev i efteråret 2010 besluttet, at alle sognekirker i Odder kommune går over til at undervise og konfirmere i 8. klassetrin. Med flytningen af konfirmationerne til 8. årgang bliver der nye og spændende muligheder for holdundervisning og kreative aktiviteter. Præsterne glæder sig til at præsentere de nye undervisningstilbud for konfirmanderne i 2013, når de første hold 8. klasser skal undervises. Vi lover, at de nuværende 5.klasseelever får noget godt at se frem til! Er du i tvivl om konfirmandundervisning, datoer m.v. er du altid velkommen til at ringe til sognepræsten.

4 GUDSTJENESTEPLAN juni - september Ørting Falling Gylling Alrø Kristi Himmelfart 9.00 ML ML søndag efter påske 9.30 VDP VDP 9.00 ML ML Pinsedag DRS 9.30 DRS ML 9.00 ML pinsedag * * * * Trinitatis VDP 9.30 VDP ML ML søndag efter trin VDP søndag efter trin VDP VDP søndag efter trin VDP VDP søndag efter trin søndag efter trin ML ML søndag efter trin ML 9.00 ML søndag efter trin ML ML søndag efter trin VDP 9.00 VDP søndag efter trin ML 9.00 ML Torsdag ML konf søndag efter trin VDP VDP 9.00 ML ML søndag efter trin VDP 9.00 VDP søndag efter trin ML 9.00 ML * 13- juni, 2. pinsedag, er der fællesgudstjeneste for hele Odder Provsti i Hundslund. VDP Vibeke Døssing Petersen, ML Marianne Lyst, DRS Dorte Rebsdorf Sørensen. Demensgudstjenester I Odder sognekirke holdes der gudstjeneste for demente fra hele Odder provsti. Selve gudstjenesten foregår i sideskibet Tvenstrupfløjen, hvor der bliver dækket et smukt bord med blomster, lys, trækors og salmehæfter. På fjernsynsskærmen, der hænger på væggen, vises et billede af det store alter i kirken og under skærmen opstilles et lille alter. Gudstjenesten indledes med orgel- 4 musik. Derefter spiller organisten på elklaveret i sidefløjen og kirkesangeren synger til salmer og sange. I efteråret finder demensgudstjenesterne sted på følgende datoer: onsdag den 7. september onsdag den 5. oktober onsdag den 2. november torsdag den 1. december Alle dage kl Alle demente er meget velkomne sammen med en ledsager.

5 Døbt i Ørting kirke 27. februar Amalie Ramdal, Ørting Døbt i Falling kirke 13. marts Oscar Schnoor-Jørgensen, Falling Forårets døbte Døbt i Falling kirke 10. april William Stenild Dinesen, Horsens Døbt i Falling kirke 17. april Lucas Sander Lynggaard Rask, Falling Døbt i Falling kirke 17. april Sebastian Baltzer Thomsen, Falling

6 Præsten uddelte Sognebladet af Redaktøren Sognepræst Vibeke Døssing slog to fluer med ét smæk forleden. Hun gav en hånd med ved uddelingen af Sognebladets særnummer, og så lærte hun noget om vore to sognes ejendommelige geografiske sammensætning. Sognegrænser er først og fremmest et udtryk for de forskellige godsers jordmæssige udstrækning langt tilbage i tiden. Skoledistrikter og administrative enheder har tidligere fulgt sognegrænserne, men denne betydning forsvinder mere og mere i disse år. Oversigtskortet på denne side viser, hvordan Ørting og Falling sogne fletter sig ind i hinanden. En lille plet er i Falling sogn, men er helt omgivet af Ørting og Odder sogne. På et gammelt sognekort kan man se, at området hedder Damsgård. Damsgård brændte i 1971, og indehaveren indebrændte. Gården blev ikke genopbygget, og i 1991 købte den senere Odder Golfklub området for i 1995 at åbne golfbanen. Damsgård tilhørte Aakjær Gods. Omkring Damsgård lå De fire Aakjærgaarde i Ørting Sogn, som der står på det gamle kort. Er der nogen læsere, der ved noget om de gårde? NB: Præstens medvirken til omdelingen af Sognebladet var et brud med den sædvanlige praksis. Som regel omdeles Sognebladet af FDF og FPF i Ørting. Ekstranumre af Sognebladet er 6 imidlertid ikke omfattet af aftalen med de unge omdelere i Ørting. For at spare penge valgte menighedsrådet selv at organisere uddelingen af bladet, og her kom præsten så ind i billedet. Vibeke Døssing blev modtaget med et smil, da hun afleverede sognebladet til beboerne i huset på Lundhoffvej 10. Se det gamle kort side 9

7 Årets konfirmander - vi ønsker TILLYKKE! Fotograf Helle Hjort, Photographia Bagerst: Oscar Øvli Pilgaard Mørch, Emil Østergaard Reffstrup, Marc Juul Vullum, Stefan Abildgård Neumeister, Andreas Vorgaard (Falling) Midten: Christian Skovgaard Terp, Sebastian Baltzer Thomsen (Falling), Kasper Vester Swindells, Rasmus Bøgild Kristensen, Simon Stoltenberg Phillipsen (Falling) Forrest: Mads Østergaard Reffstrup, Frederik Trust Davidsen, David Nyhedegaard Pedersen, Mads Rosbak Siddende: Katja Schultz Jensen, Johanna Bjerregaard Andersen, Maya Mærsk Hansen

8 Livet i Blæksprutten Siden de første PISA-undersøgelser kom frem, er der kommet mere og mere fokus på børn og læsning. Og da børns læsefærdigheder hænger nøje sammen med deres tidlige sproglige udvikling, så er det ikke kun i skolen, der skal sprogstimuleres, men i allerhøjeste grad i børnehaverne. Det har den kære regering nu også fået øje på, så nu skal der uddannes sprogpædagoger, og sprogudviklingen skal have mere plads på pædagoguddannelsen. I Blæksprutten har vi allerede en uddannet sprogvejleder. Vi har i mange år været meget bevidste om, at vi har et stort ansvar for at sprogstimulere børnene og give dem de bedste betingelser for at få gode læsefærdigheder efter børnehaven. Allerede i vuggestuen arbejdes der med sprogkufferter med forskellige emner og fokusområder. Også her er der børn, der får ekstra sprogstimulering, og der læses og fortælles og synges og leges med sproget alle barnets vågne timer. I børnehaven bygges der videre på sprogarbejdet. Alle 3-årige bliver sprogvurderet, og der laves en handleplan for det enkelte barn i samarbejde med forældrene. Hos de små synges og leges sproget meget ind blandet med bevægelser og rytmer. Allerede hos de yngste bliver bogstaverne præsenteret, og de begynder så 8 småt at legeskrive. Hos de lidt større puttes der støt og roligt mere og mere på. Også her synges og leges sproget stadig ind, men nu med mere og mere fokus på rim og remser, bogstaver og lyttelege. I gruppen med de ældste børn får sprogarbejdet nok mest karakter af det arbejde, der tidligere foregik i børnehaveklassen. Her skriver børnene navne, sætninger, arbejder med bogstavlyde, rim og remser, og der læses kapitelbøger. Hver fredag har pædagogerne mulighed for at lave ekstra sprogstimulering med enkelte børn. Bøger og læsning har stor sprogstimuleringsværdi, og i Blæksprutten er vi så heldige, at vi har et Børnehavebibliotek. Odder Bibliotek stiller bøger ud til os, som børn og forældrene kan låne med hjem. En super ordning som både pædagoger, børn og forældre har stor glæde af. Men selv om vi nu har arbejdet med sprogstimulering i Blæksprutten i mange år, så er det dejligt med mere fokus og forskning på området. Det gør, at vi skal blive ved med at udvikle os og omstille os, så vores arbejde ikke bliver kedeligt og ensformigt, men spændende og udfordrende. Dejligt Hilsen børn og voksne i Blæksprutten.

9 Ørting-Falling Skole Fra midten af juni måned nedlægges Ørting-Falling Skole for umiddelbart efter at genåbne som Margrethelyst Friskole. I forbindelse med nedlæggelsen er vi langt i planlægningen af to store arrangementer, som skal markere skolens lukning. Det første arrangement er den officielle afskedsreception torsdag d. 23. juni, hvor officielle gæster, tidligere elever, samarbejdspartnere o.a. bliver inviteret eller kan tilmelde sig til arrangementet. Det andet arrangement er kun for den nærmeste familie dvs. skolens elever og forældre samt personale. Dette foregår fredag d. 24. juni fra kl Her har vi sat alle sejl til. Arrangementet indledes med en storslået koncert med en landskendt kunstner - derefter er der fælles spisning - og aftenen slutter med underholdning, som skolens elever står for. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for det gode samarbejde gennem årene og samtidig ønske Margrethelyst Friskole held og lykke med fremtiden. Lene Rothborg Ørting-Falling Skole Det gamle matrikelkort over Falling sogn, hvor man kan se Damgårds jorder som en enklave, omgivet af de fire Aakjærgaarde i Ørting Sogn

10 Frederikkes eventyr Mange unge begynder deres liv efter ungdomsuddannelsen med at tjene penge for at komme ud at rejse. Rejsen går som oftest til Thailands strande, Australiens Great Barrier Reef og andre highlights i den globale turistverden. Men for Frederikke Stouby Petersen var det anderledes. Programmet giver den unge en kontrakt på fire måneder; en måned på højskole for at lære det nye land og nye arbejdsformer at kende, og tre måneder udstationeret på et børnehjem eller en skole. Jeg startede på højskole i Kenya. Vi var 25 på holdet, 20 danskere og 5 nordmænd. Vi blev sat sammen to og to, og jeg kom sammen med Thea fra Solrød. Vi blev rigtigt gode venner! Frederikke Stouby sammen med de ansatte på skolen i Rombo Jeg er vokset op i Ørting og har gået på Odder Gymnasium, og jeg elskede det. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville på rejse efter gymnasiet, men jeg er eventyrlysten og ville gerne prøve noget, som var anderledes. Min mormor fortalte mig om mulighederne komme ud med Danmission, og det åbnede mine øjne for at blive frivillig i et udviklingsland. Global Contact Men det var Mellemfolkeligt samvirkes program Global Contact, som fik Frederikkes opmærksomhed. 10 Skolen i Rombo Efter introduktionskurset på højskolen, som var en blanding af teoretisk og praktisk arbejde, blev Thea og Frederikke sendt til Tanzania, til en Secondary School i Rombo, et område ved Kilimanjaro. Her blev de to piger indkvarteret hos et ældre ægtepar i en meget fin villa - efter lokale forhold. Køkkenet var fx et åbent ildsted. Vi blev behandlet som fine og interessante gæster, og det var svært for os at få lov til at deltage i det daglige arbejde, men det lykkedes til sidst. De to danske piger skulle undervise i engelsk og matematik på skolen i en periode på 3 måneder, og det var et kulturchok. Undervisningen De skulle undervise klasser på elever med en aldersspredning på 3-4 år. Kun lærerne havde bøger, og materialet var alt for svært til eleverne. Lærerne var ikke rigtigt interesserede i pædagogik og undervisning, det var studer-

11 ende, som tjente til deres studier ved at undervise i en periode. Frederikkes engelskklasse. Der er stor aldersspredning, og kun læreren har bøger I begyndelsen var det hele meget fremmed og anderledes. Vi syntes ikke skolen fungerede godt. Men efterhånden fik vi mere forståelse for lærernes og de ansattes situation, og vi begyndte at føle os hjemme. Opholdet ændrede Frederikkes syn på Afrika og livet der. Vi kom ikke med hjælp til nødlidende stakler! Jeg har fået en helt ny opfattelse af, hvad fattigdom er. De familier, jeg traf, havde ikke særligt mange materielle goder, men der er en kreativitet og en innovation, som slet ikke passer med fattigdom! Der er også en fantastisk blanding af moderne og tradition. Masaierne går rundt i deres traditionelle dragt og udstyr, men om halsen har de et lille etui med mobiltelefonen! Nu er det et par måneder siden, jeg kom hjem, men oplevelsen sidder i mig endnu. For eksempel kan jeg stadigvæk synes, at vi er uansvarligt rige i Danmark. Jeg slukker for vandet, når børnene i børnehaven lader det løbe! Frederikke tjener penge, for hun skal ud at rejse igen - for at se mere af verden og menneskene. Skolens elever arbejder også med praktiske opgaver. Her er frokosten ved at være klar i skolekøkkenet.

12 Sankt Hans En god gammel tradition er tilbage! Der har tidligere været afholdt Sankt Hans fest i præstegårdshaven på Bilsbækvej, og nu er tiden inde til at vække traditionen til live igen. Sankt Hans aften den 23. juni vil præstegårdshaven danne den smukke ramme om fejringen af Midsommer, de lyse nætter og at der atter er liv i den gamle præstegårdshave. Vi satser naturligvis på, at vejret er med os, og jeg håber at rigtig mange har lyst til at komme forbi med deres kaffe/ kagekurv, et tæppe eller en klapstol og godt humør, så vi kan nyde nogle hyggelige timer sammen. For børn og barnlige sjæle vil FDF erne arrangere nogle lege, og der vil også være mulighed for at bage snobrød ved et lille bål. Vi begynder kl. 19 og det store bål bliver tændt ca ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE. Sognepræst Vibeke Døssing 12

13 Pensionistudflugten Årets pensionistudflugt holdes 11. august og har Auning Kirke og Gammel Estrup ved Auning som mål. På den gamle herregård findes Danmarks Herregårdsmuseum og Dansk Landbrugsmuseum. Vi får begge museer at se. I restaurant Den gamle Stald får vi serveret frokost, og den medbragte kaffe indtager vi enten i parken eller i de herskabelige orangerier i herregårdens have. Vi besøger først Auning Kirke, hvis historie hænger uløseligt sammen med herregården Gammel Estrup. I kirken fortæller sognepræst Ulla Margrethe Pedersen om kirkens historie og de bemærkelsesværdige kalkmalerier. Kirkens ældste del er fra 1100-tallet. Derefter fortsætter vi til herregården Gammel Estrup, som byder på mange oplevelser. Der er noget for enhver smag. I landbrugsmuseet er der bl.a. en stor samling af gamle redskaber, maskiner, traktorer, vogne og kareter. Næsten alle maskinerne er i køreklar stand. I landbrugsmuseet er der desuden en udstilling om slagteriernes historie samt en udstilling af museets omkring 700 modeller af landbrugets bygninger. På herregårdsmuseet kan man danne sig et indtryk af herregårdsliv gennem tiderne. Udstillingen omfatter porcelæn, gobeliner, malerier og møbler. I herregårdens køkken og tyendeafdeling får man et indtryk af tjenestefolkenes liv. Der vil for eksempel være mulighed for at møde husjomfruen i herregårdens imponerende køkken. Der venter pensionistudflugtens deltagere en særlig oplevelse besøget i hovedbygningens første etage! 16. maj åbnes rummene af prins Joachim, og dronningen og prins Henrik spiser frokost her i slutningen af maj. Første etage er blevet ombygget siden 2009, og seks nye rum står nu klar til at blive vist frem. Rummene er ført tilbage til 1720 erne. Det seneste par år har det været gratis at deltage i pensionistudflugten. Det laves der om på i år, idet det vil koste 50 kr. per person at være med. Da vi lever i sparetider, er det nødvendigt at opkræve dette beskedne gebyr for at komme med på turen til Gammel Estrup. Der vil være opsamling med bussen i Amstrup kl Aalstrup kl Falling kl Ørting kl Odder kl Tilmelding til udflugten til: kirketjener Elly Lemvig Andersen enten på mail: eller på tlf senest 1. august.

14 Nyt fra menighedsrådet af Jens Peter Petersen, formand Med præsteansættelsen vel overstået, begynder der at tegne sig en stabil struktur i afviklingen af gudstjenester og præstebetjeningen. Fællesspisningen efter gudstjenesten skærtorsdag blev et vellykket arrangement som vil blive gentaget næste år. Vi håber menighedsmødet giver os forslag / ideer til fremtidige aktiviteter til gavn og glæde for menigheden. Nu er beskyttelsen af portalen i Falling blevet fjernet og nationalmuseet har registreret portalen. Vi i gang med at indhente tilbud på reparation af portalen, sandblæsning og reparation af kirken, således at både portal og kirke kan fremstå nykalket inden efteråret. Portalerne ved indgangen til kirkegården i Ørting er vi i gang med at indhente tilladelse til at forny. Hundslund menighedsråd har henvendt sig og spurgt om vi ville overtage pasningen af kirkegården m.m. som vi gør i Torrild. Vi har sagt ja til opgaven og overtager pasningen snarest mulig. Der laves senere en endelig kontrakt. FDF har præsenteret deres forslag til placering af bålhus m.m. på Toften. I samarbejde med FDF er vi nu i gang med at finde ud af hvilke love og regler der skal overholdes i forbindelse med opførelsen. Ørting-Falling menighedsråd. I bageste række fra venstre Villy Bengtsen, Kaj Rudebeck, Jens Peter Petersen. Forreste række fra venstre Else Rosborg Larsen, Lissi Berg og Niels Ejner Andersen 14

15 Præsentation af menighedsrådet Menighedsrådet sidder til november Rådets størrelse bestemmes af sognets antal medlemmer af folkekirken. To medlemmer er valgt i Falling sogn og fire i Ørting sogn. Sognepræsten er født medlem af menighedsrådet. Menighedsrådet for Ørting og Falling sogne har sagt ja til at fortælle lidt om sig selv i dette og næste nummer af Sognebladet. Jens Peter Petersen Jeg bor i Ørting og er gift med Anna Margrethe. Har siden 1988 været ansat på Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (tidligere Beder Gartnerskole) er uddannet som planteskolegartner. En stor del af fritiden går med bestyrelsesarbejde. Jeg har været formand for Vandværket Skovkilde siden 1991 og kasserer og regnskabsfører i Kraftvarmeværket siden starten i 1995, desuden er jeg kasserer i Garderforeningen for Odder og Omegn. I øvrigt sætter jeg stor pris på naturoplevelser, haver og fotografering. Det er mit håb at vi med kirken og sognehusets aktiviteter kan skabe et samlingspunkt i vore sogne / lokalsamfund. Jeg er formand for menighedsrådet. Villy Bengtsen Jeg bor i Ørting hvor jeg også er født og opvokset tæt ved kirken og den gamle skole (nu sognehus) som var en naturlig del af min opvækst. Jeg er 64 år, gift med Jette, vi har 2 døtre og et barnebarn. Jeg har i knap 40 år været selvstændig med maskinstation/entreprenør/kloak mestervirksomhed. De seneste 4 år har jeg været ansat i mit gamle firma. Fra er vi flyttet til vores nye adresse Vinkelager 20. Jeg er formand for kirke/kirkegårdsudvalget. Else Rosborg Larsen Jeg er 66 år og bor syd for Amstrup. Jeg er gift med Peter Roland Larsen, som er journalist. Jeg er handelsuddannet og har i en årrække arbejdet med økonomi og ledelsesopgaver i det pulserende erhvervsliv. Vi har 2 sønner og 5 børnebørn. Nu er vi begge pensionister og har mulighed for at nyde naturen omkring os, få musikog kunstoplevelser og indhente alt det, vi forsømte, mens vi arbejdede. Jeg finder arbejdet i Menighedsrådet særdeles relevant og vigtigt, fordi kirken efterhånden er det eneste udtryk for fællesskabet, som er ladt tilbage til os herude i yderdistrikterne. Passer vi ikke vældig på den, så risikerer vi at stå tilbage udelukkende med fibernettet og HJEM IS-bilen. Folkekirken er i mine øjne folkets kirke ikke kun kirkeministerens, biskoppens og provstens! Jeg er kasserer og medlem af aktivitetsudvalget.

16 KALENDER: Onsdag 1. juni Udflugt for alle Ørting-Falling skoles elever til Ree Park Fredag 3. juni Blæksprutten er lukket Onsdag 8. juni 6. klasses aften Torsdag 9. juni Sommerfest i Blæksprutten for børn og forældre Torsdag 16. juni Torsdagsklubbens udflugt Turen går til Glasmuseet i Ebeltoft. Vi spiser på Strandkroen, Egsmark strand, Pris 250,- kr. pr. person Tilmelding til Anna Margrethe, Ørting og Aase, Hundslund senest 1. juni. SFO sommerfest Torsdag 23. juni om eftermiddagen Officiel afskedsreception på Ørting- Falling skole Torsdag 23. juni kl. 19 Sankt Hansaften i Præstegårdens have. Arr. FDF og sognepræsten Fredag 24. juni Sidste skoledag ( som vi plejer om formiddagen) Afslutningsfest for alle elever og forældre kl Torsdag 11. august Pensionistudflugt. Kontakt Præst: Sognepræst Vibeke Døssing Petersen Sognepræst i Gylling og Alrø Marianne Lyst, Kirkegård: Graver Jens T. Pedersen, Kirketjener og sognehus: Elly Lemvig Andersen Formand for menighedsrådet: Jens Peter Petersen Kirkeværge: Niels Ejner Andersen Redaktør af Sogneblad og www: Lise Laursen Vibeke Døssing Petersen Næste nummer af Sognebladet har deadline 8. august 2011 og udkommer i den sidste uge af august. Bidrag fra lokalområdets foreninger og privatpersoner vil være meget velkomne. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!.

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Esbjerg, maj 2016 Kære konfirmander og konfirmandforældre! Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Det kommende skoleår bringer igen nogle ændringer - også

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

[GØR EN FORSKEL: 5. MÅNEDSOPGAVE]

[GØR EN FORSKEL: 5. MÅNEDSOPGAVE] Fokus: at gøre en forskel MED andre - omkring et fælles tredje. opgave: SMS- kursus med ældre/plejehjemsgudstjeneste med konfirmander Denne månedsopgave kan enten laves i en konfirmandlektion eller udenfor

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder...

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Fredagsbrev Nr. 1 12. aug. 2011 Bakkelandets Friskole 9. skoleår Kære forældre Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Bakkelandet har været

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Hjerm Vestre kirke Graver og kirketjener: Morten Gert Hansen Kirkevej 18, 7560 Hjerm tlf. 21 20 27 43 mail: hjermvkirkegaard@gmail.com Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 8. marts 2013 Fredagsbrev nr. 731 Næste uger: 08-13. marts 11.marts 13. marts 15. marts 7.kl. rejser til Slovenien med Dorte og Jesper VH Skoleledermøde Bestyr.møde Café-aften

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Sogn ØRTING-F eallingblad S O M M E R 2 0 1 2

Sogn ØRTING-F eallingblad S O M M E R 2 0 1 2 Sogneblad ØRTING-FALLING S O M M E R 2 0 1 2 Præst: Sognepræst Vibeke Døssing Petersen vdp@km.dk 8655 4062 Sognepræst i Gylling og Alrø Marianne Lyst ml@km.dk 8655 1050 Kirkegård: Graver Jens T. Pedersen

Læs mere

Ungdomskirken i Lyngby

Ungdomskirken i Lyngby Program for Ungdomskirken i Lyngby 2014-15 Scan koden og læs mere på Ungdomspræstens Facebookside Frivillig i Ungdomskirken Indhold Vi kan altid bruge flere frivillige hænder i Ungdomskirken Helt konkret

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nyhedsbrev. SFO bordfodboldturnering

Nyhedsbrev. SFO bordfodboldturnering Nyhedsbrev SFO bordfodboldturnering Bordfodboldturneringen var en stor succes i SFO en. 34 børn deltog og de blev delt op i 17 hold. Nim Skole og Børnehus I uge 3 til 5 brugte vi hver mandag og torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Årsplan - hvad sker der i 2013

Årsplan - hvad sker der i 2013 Årsplan - hvad sker der i 2013 Aktivitetsplanen bliver evalueret og tilpasset årligt. Måned Det vi vil Det vi gør Personale opgaver. Februar Fastelavnsfest Den 8-2 Uge projekt - Uge 8 Omhandlende Alle

Læs mere