ØRTING-FALLING SOMMER I dette nummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØRTING-FALLING SOMMER 2011. I dette nummer:"

Transkript

1 Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2011 I dette nummer: Levende kirke? Næste års konfirmandundervisning Forårets dåbsbørn Sprog i Blæksprutten Skolens afslutning Frederikkes eventyr Sankt Hans Pensionistudflugt Hvem er menighedsrådet?

2 Man vil have kirke, men vil man også være kirke? Det er et rigtig godt spørgsmål! Folkekirken fattes penge, og der er rundt omkring i det ganske land en verserende debat om sognesammenlægninger, kirkelukninger og strukturændringer for at få enderne til at nå sammen. Og det er en nødvendig debat, for der må ændringer til for at få regnestykket til at gå op. Her i sognene har man jo også mærket denne udvikling. Den præstelige dækning er blevet mindre, og der er færre gudstjenester i kirkerne. Men det er altså ikke så trist det hele. Nu er der igen kommet en præst til jeres sogne, og hverdagen er så småt ved at indfinde sig i præstegården. Samtidig er menighedsrådet kommet rigtig godt i gang, og med hårdt arbejde er man ved at have styr på driften af sognene. De bedste rammer Kirkerne og Sognehuset er de bedste rammer for at have et aktivt og varieret liv i og omkring kirkerne, så nu er tiden inde til, at vi skal i gang med alt det sjove! Nu er det op til os selv at bestemme, hvad der skal puttes ind i de rammer. Det er jeres kirke! Det er jer, der har mulighed for at få indflydelse på, hvordan jeres kirke skal udvikle sig. Det er ikke nok at have en kirke, man skal også være kirke. Dermed forstået, at man er med i det kristne fællesskab dåben sætter os i, og at man 2 tør involvere sig i det. Og det kan man gøre på mange måder. I første omgang ved at tilkendegive, hvad man ønsker sig af kirken. Hvad skal kirken tilbyde? Er det aktiviteter for børn, sangaftener, filmaftener, fyraftensgudstjenester, stillegudstjenester, litteraturkreds eller hvad har I af ønsker? Kom frem på banen med alle gode idéer og lad os, naturligvis indenfor rimelighedens og økonomiens grænser, sammen skabe den kirke vi gerne vil have skal være vores her i Ørting-Falling. Vi er levende stene Hiv fat i medlemmer fra menighedsrådet eller i sognepræsten og giv os nogle idéer at arbejde videre med. Og dernæst: vær med til at være kirke her i lokalområdet. I salmedigteren N.F.S. Gruntvigs salme Kirken den er et gammelt hus står der i tredje vers: Vi er Guds hus og kirke nu / bygget af levende stene. Og det er det vi er de levende stene, der skaber kirke. Kirke er ikke bare en bygning. Ordet kirke stammer fra det græske ord ekklesia kyriake, der betyder Herrens forsamling, og som er en betegnelse for samfundet og fællesskabet af døbte. Kirke er derfor intet uden levende mennesker, der tager del i fællesskabet. Lad os derfor sammen fylde rammerne ud og skabe levende kirke hos os. Med ønsket om en rigtig god sommer Hilsen sognepræsten

3 Konfirmandundervisning i næste skoleår - orientering fra præsterne i Odder provsti Konfirmander fra nuværende 6. klassetrin kan godt begynde at glæde sig. Efter sommerferien begynder konfirmandundervisningen for dem. Elever, der efter sommerferien går på Margrethelyst Friskole eller på Skovbakkeskolen i Odder vil få tilbud om at deltage i konfirmandundervisningen i Ørting. De elever, der efter sommerferien går i en anden skole i Odder, vil blive undervist sammen med deres ny klasse i Odder Kirkecenter, men bliver konfirmeret i hjemsognet i foråret Der bliver inviteret til Åbent Hus i Kirkecenteret i Odder, hvor kommende konfirmander og forældre kan få afklaret spørgsmål og skrive sig ind. Præsterne kommer også rundt i 6. klasserne før sommerferien med orientering om, at man kan melde sig til konfirmationsforberedelsen pr. mail. Børn i nuværende 5. klassetrin må til gengæld væbne sig med tålmodighed. For de bliver først tilbudt konfirmandundervisning, når de går i 8. klasse. Det blev i efteråret 2010 besluttet, at alle sognekirker i Odder kommune går over til at undervise og konfirmere i 8. klassetrin. Med flytningen af konfirmationerne til 8. årgang bliver der nye og spændende muligheder for holdundervisning og kreative aktiviteter. Præsterne glæder sig til at præsentere de nye undervisningstilbud for konfirmanderne i 2013, når de første hold 8. klasser skal undervises. Vi lover, at de nuværende 5.klasseelever får noget godt at se frem til! Er du i tvivl om konfirmandundervisning, datoer m.v. er du altid velkommen til at ringe til sognepræsten.

4 GUDSTJENESTEPLAN juni - september Ørting Falling Gylling Alrø Kristi Himmelfart 9.00 ML ML søndag efter påske 9.30 VDP VDP 9.00 ML ML Pinsedag DRS 9.30 DRS ML 9.00 ML pinsedag * * * * Trinitatis VDP 9.30 VDP ML ML søndag efter trin VDP søndag efter trin VDP VDP søndag efter trin VDP VDP søndag efter trin søndag efter trin ML ML søndag efter trin ML 9.00 ML søndag efter trin ML ML søndag efter trin VDP 9.00 VDP søndag efter trin ML 9.00 ML Torsdag ML konf søndag efter trin VDP VDP 9.00 ML ML søndag efter trin VDP 9.00 VDP søndag efter trin ML 9.00 ML * 13- juni, 2. pinsedag, er der fællesgudstjeneste for hele Odder Provsti i Hundslund. VDP Vibeke Døssing Petersen, ML Marianne Lyst, DRS Dorte Rebsdorf Sørensen. Demensgudstjenester I Odder sognekirke holdes der gudstjeneste for demente fra hele Odder provsti. Selve gudstjenesten foregår i sideskibet Tvenstrupfløjen, hvor der bliver dækket et smukt bord med blomster, lys, trækors og salmehæfter. På fjernsynsskærmen, der hænger på væggen, vises et billede af det store alter i kirken og under skærmen opstilles et lille alter. Gudstjenesten indledes med orgel- 4 musik. Derefter spiller organisten på elklaveret i sidefløjen og kirkesangeren synger til salmer og sange. I efteråret finder demensgudstjenesterne sted på følgende datoer: onsdag den 7. september onsdag den 5. oktober onsdag den 2. november torsdag den 1. december Alle dage kl Alle demente er meget velkomne sammen med en ledsager.

5 Døbt i Ørting kirke 27. februar Amalie Ramdal, Ørting Døbt i Falling kirke 13. marts Oscar Schnoor-Jørgensen, Falling Forårets døbte Døbt i Falling kirke 10. april William Stenild Dinesen, Horsens Døbt i Falling kirke 17. april Lucas Sander Lynggaard Rask, Falling Døbt i Falling kirke 17. april Sebastian Baltzer Thomsen, Falling

6 Præsten uddelte Sognebladet af Redaktøren Sognepræst Vibeke Døssing slog to fluer med ét smæk forleden. Hun gav en hånd med ved uddelingen af Sognebladets særnummer, og så lærte hun noget om vore to sognes ejendommelige geografiske sammensætning. Sognegrænser er først og fremmest et udtryk for de forskellige godsers jordmæssige udstrækning langt tilbage i tiden. Skoledistrikter og administrative enheder har tidligere fulgt sognegrænserne, men denne betydning forsvinder mere og mere i disse år. Oversigtskortet på denne side viser, hvordan Ørting og Falling sogne fletter sig ind i hinanden. En lille plet er i Falling sogn, men er helt omgivet af Ørting og Odder sogne. På et gammelt sognekort kan man se, at området hedder Damsgård. Damsgård brændte i 1971, og indehaveren indebrændte. Gården blev ikke genopbygget, og i 1991 købte den senere Odder Golfklub området for i 1995 at åbne golfbanen. Damsgård tilhørte Aakjær Gods. Omkring Damsgård lå De fire Aakjærgaarde i Ørting Sogn, som der står på det gamle kort. Er der nogen læsere, der ved noget om de gårde? NB: Præstens medvirken til omdelingen af Sognebladet var et brud med den sædvanlige praksis. Som regel omdeles Sognebladet af FDF og FPF i Ørting. Ekstranumre af Sognebladet er 6 imidlertid ikke omfattet af aftalen med de unge omdelere i Ørting. For at spare penge valgte menighedsrådet selv at organisere uddelingen af bladet, og her kom præsten så ind i billedet. Vibeke Døssing blev modtaget med et smil, da hun afleverede sognebladet til beboerne i huset på Lundhoffvej 10. Se det gamle kort side 9

7 Årets konfirmander - vi ønsker TILLYKKE! Fotograf Helle Hjort, Photographia Bagerst: Oscar Øvli Pilgaard Mørch, Emil Østergaard Reffstrup, Marc Juul Vullum, Stefan Abildgård Neumeister, Andreas Vorgaard (Falling) Midten: Christian Skovgaard Terp, Sebastian Baltzer Thomsen (Falling), Kasper Vester Swindells, Rasmus Bøgild Kristensen, Simon Stoltenberg Phillipsen (Falling) Forrest: Mads Østergaard Reffstrup, Frederik Trust Davidsen, David Nyhedegaard Pedersen, Mads Rosbak Siddende: Katja Schultz Jensen, Johanna Bjerregaard Andersen, Maya Mærsk Hansen

8 Livet i Blæksprutten Siden de første PISA-undersøgelser kom frem, er der kommet mere og mere fokus på børn og læsning. Og da børns læsefærdigheder hænger nøje sammen med deres tidlige sproglige udvikling, så er det ikke kun i skolen, der skal sprogstimuleres, men i allerhøjeste grad i børnehaverne. Det har den kære regering nu også fået øje på, så nu skal der uddannes sprogpædagoger, og sprogudviklingen skal have mere plads på pædagoguddannelsen. I Blæksprutten har vi allerede en uddannet sprogvejleder. Vi har i mange år været meget bevidste om, at vi har et stort ansvar for at sprogstimulere børnene og give dem de bedste betingelser for at få gode læsefærdigheder efter børnehaven. Allerede i vuggestuen arbejdes der med sprogkufferter med forskellige emner og fokusområder. Også her er der børn, der får ekstra sprogstimulering, og der læses og fortælles og synges og leges med sproget alle barnets vågne timer. I børnehaven bygges der videre på sprogarbejdet. Alle 3-årige bliver sprogvurderet, og der laves en handleplan for det enkelte barn i samarbejde med forældrene. Hos de små synges og leges sproget meget ind blandet med bevægelser og rytmer. Allerede hos de yngste bliver bogstaverne præsenteret, og de begynder så 8 småt at legeskrive. Hos de lidt større puttes der støt og roligt mere og mere på. Også her synges og leges sproget stadig ind, men nu med mere og mere fokus på rim og remser, bogstaver og lyttelege. I gruppen med de ældste børn får sprogarbejdet nok mest karakter af det arbejde, der tidligere foregik i børnehaveklassen. Her skriver børnene navne, sætninger, arbejder med bogstavlyde, rim og remser, og der læses kapitelbøger. Hver fredag har pædagogerne mulighed for at lave ekstra sprogstimulering med enkelte børn. Bøger og læsning har stor sprogstimuleringsværdi, og i Blæksprutten er vi så heldige, at vi har et Børnehavebibliotek. Odder Bibliotek stiller bøger ud til os, som børn og forældrene kan låne med hjem. En super ordning som både pædagoger, børn og forældre har stor glæde af. Men selv om vi nu har arbejdet med sprogstimulering i Blæksprutten i mange år, så er det dejligt med mere fokus og forskning på området. Det gør, at vi skal blive ved med at udvikle os og omstille os, så vores arbejde ikke bliver kedeligt og ensformigt, men spændende og udfordrende. Dejligt Hilsen børn og voksne i Blæksprutten.

9 Ørting-Falling Skole Fra midten af juni måned nedlægges Ørting-Falling Skole for umiddelbart efter at genåbne som Margrethelyst Friskole. I forbindelse med nedlæggelsen er vi langt i planlægningen af to store arrangementer, som skal markere skolens lukning. Det første arrangement er den officielle afskedsreception torsdag d. 23. juni, hvor officielle gæster, tidligere elever, samarbejdspartnere o.a. bliver inviteret eller kan tilmelde sig til arrangementet. Det andet arrangement er kun for den nærmeste familie dvs. skolens elever og forældre samt personale. Dette foregår fredag d. 24. juni fra kl Her har vi sat alle sejl til. Arrangementet indledes med en storslået koncert med en landskendt kunstner - derefter er der fælles spisning - og aftenen slutter med underholdning, som skolens elever står for. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for det gode samarbejde gennem årene og samtidig ønske Margrethelyst Friskole held og lykke med fremtiden. Lene Rothborg Ørting-Falling Skole Det gamle matrikelkort over Falling sogn, hvor man kan se Damgårds jorder som en enklave, omgivet af de fire Aakjærgaarde i Ørting Sogn

10 Frederikkes eventyr Mange unge begynder deres liv efter ungdomsuddannelsen med at tjene penge for at komme ud at rejse. Rejsen går som oftest til Thailands strande, Australiens Great Barrier Reef og andre highlights i den globale turistverden. Men for Frederikke Stouby Petersen var det anderledes. Programmet giver den unge en kontrakt på fire måneder; en måned på højskole for at lære det nye land og nye arbejdsformer at kende, og tre måneder udstationeret på et børnehjem eller en skole. Jeg startede på højskole i Kenya. Vi var 25 på holdet, 20 danskere og 5 nordmænd. Vi blev sat sammen to og to, og jeg kom sammen med Thea fra Solrød. Vi blev rigtigt gode venner! Frederikke Stouby sammen med de ansatte på skolen i Rombo Jeg er vokset op i Ørting og har gået på Odder Gymnasium, og jeg elskede det. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville på rejse efter gymnasiet, men jeg er eventyrlysten og ville gerne prøve noget, som var anderledes. Min mormor fortalte mig om mulighederne komme ud med Danmission, og det åbnede mine øjne for at blive frivillig i et udviklingsland. Global Contact Men det var Mellemfolkeligt samvirkes program Global Contact, som fik Frederikkes opmærksomhed. 10 Skolen i Rombo Efter introduktionskurset på højskolen, som var en blanding af teoretisk og praktisk arbejde, blev Thea og Frederikke sendt til Tanzania, til en Secondary School i Rombo, et område ved Kilimanjaro. Her blev de to piger indkvarteret hos et ældre ægtepar i en meget fin villa - efter lokale forhold. Køkkenet var fx et åbent ildsted. Vi blev behandlet som fine og interessante gæster, og det var svært for os at få lov til at deltage i det daglige arbejde, men det lykkedes til sidst. De to danske piger skulle undervise i engelsk og matematik på skolen i en periode på 3 måneder, og det var et kulturchok. Undervisningen De skulle undervise klasser på elever med en aldersspredning på 3-4 år. Kun lærerne havde bøger, og materialet var alt for svært til eleverne. Lærerne var ikke rigtigt interesserede i pædagogik og undervisning, det var studer-

11 ende, som tjente til deres studier ved at undervise i en periode. Frederikkes engelskklasse. Der er stor aldersspredning, og kun læreren har bøger I begyndelsen var det hele meget fremmed og anderledes. Vi syntes ikke skolen fungerede godt. Men efterhånden fik vi mere forståelse for lærernes og de ansattes situation, og vi begyndte at føle os hjemme. Opholdet ændrede Frederikkes syn på Afrika og livet der. Vi kom ikke med hjælp til nødlidende stakler! Jeg har fået en helt ny opfattelse af, hvad fattigdom er. De familier, jeg traf, havde ikke særligt mange materielle goder, men der er en kreativitet og en innovation, som slet ikke passer med fattigdom! Der er også en fantastisk blanding af moderne og tradition. Masaierne går rundt i deres traditionelle dragt og udstyr, men om halsen har de et lille etui med mobiltelefonen! Nu er det et par måneder siden, jeg kom hjem, men oplevelsen sidder i mig endnu. For eksempel kan jeg stadigvæk synes, at vi er uansvarligt rige i Danmark. Jeg slukker for vandet, når børnene i børnehaven lader det løbe! Frederikke tjener penge, for hun skal ud at rejse igen - for at se mere af verden og menneskene. Skolens elever arbejder også med praktiske opgaver. Her er frokosten ved at være klar i skolekøkkenet.

12 Sankt Hans En god gammel tradition er tilbage! Der har tidligere været afholdt Sankt Hans fest i præstegårdshaven på Bilsbækvej, og nu er tiden inde til at vække traditionen til live igen. Sankt Hans aften den 23. juni vil præstegårdshaven danne den smukke ramme om fejringen af Midsommer, de lyse nætter og at der atter er liv i den gamle præstegårdshave. Vi satser naturligvis på, at vejret er med os, og jeg håber at rigtig mange har lyst til at komme forbi med deres kaffe/ kagekurv, et tæppe eller en klapstol og godt humør, så vi kan nyde nogle hyggelige timer sammen. For børn og barnlige sjæle vil FDF erne arrangere nogle lege, og der vil også være mulighed for at bage snobrød ved et lille bål. Vi begynder kl. 19 og det store bål bliver tændt ca ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE. Sognepræst Vibeke Døssing 12

13 Pensionistudflugten Årets pensionistudflugt holdes 11. august og har Auning Kirke og Gammel Estrup ved Auning som mål. På den gamle herregård findes Danmarks Herregårdsmuseum og Dansk Landbrugsmuseum. Vi får begge museer at se. I restaurant Den gamle Stald får vi serveret frokost, og den medbragte kaffe indtager vi enten i parken eller i de herskabelige orangerier i herregårdens have. Vi besøger først Auning Kirke, hvis historie hænger uløseligt sammen med herregården Gammel Estrup. I kirken fortæller sognepræst Ulla Margrethe Pedersen om kirkens historie og de bemærkelsesværdige kalkmalerier. Kirkens ældste del er fra 1100-tallet. Derefter fortsætter vi til herregården Gammel Estrup, som byder på mange oplevelser. Der er noget for enhver smag. I landbrugsmuseet er der bl.a. en stor samling af gamle redskaber, maskiner, traktorer, vogne og kareter. Næsten alle maskinerne er i køreklar stand. I landbrugsmuseet er der desuden en udstilling om slagteriernes historie samt en udstilling af museets omkring 700 modeller af landbrugets bygninger. På herregårdsmuseet kan man danne sig et indtryk af herregårdsliv gennem tiderne. Udstillingen omfatter porcelæn, gobeliner, malerier og møbler. I herregårdens køkken og tyendeafdeling får man et indtryk af tjenestefolkenes liv. Der vil for eksempel være mulighed for at møde husjomfruen i herregårdens imponerende køkken. Der venter pensionistudflugtens deltagere en særlig oplevelse besøget i hovedbygningens første etage! 16. maj åbnes rummene af prins Joachim, og dronningen og prins Henrik spiser frokost her i slutningen af maj. Første etage er blevet ombygget siden 2009, og seks nye rum står nu klar til at blive vist frem. Rummene er ført tilbage til 1720 erne. Det seneste par år har det været gratis at deltage i pensionistudflugten. Det laves der om på i år, idet det vil koste 50 kr. per person at være med. Da vi lever i sparetider, er det nødvendigt at opkræve dette beskedne gebyr for at komme med på turen til Gammel Estrup. Der vil være opsamling med bussen i Amstrup kl Aalstrup kl Falling kl Ørting kl Odder kl Tilmelding til udflugten til: kirketjener Elly Lemvig Andersen enten på mail: eller på tlf senest 1. august.

14 Nyt fra menighedsrådet af Jens Peter Petersen, formand Med præsteansættelsen vel overstået, begynder der at tegne sig en stabil struktur i afviklingen af gudstjenester og præstebetjeningen. Fællesspisningen efter gudstjenesten skærtorsdag blev et vellykket arrangement som vil blive gentaget næste år. Vi håber menighedsmødet giver os forslag / ideer til fremtidige aktiviteter til gavn og glæde for menigheden. Nu er beskyttelsen af portalen i Falling blevet fjernet og nationalmuseet har registreret portalen. Vi i gang med at indhente tilbud på reparation af portalen, sandblæsning og reparation af kirken, således at både portal og kirke kan fremstå nykalket inden efteråret. Portalerne ved indgangen til kirkegården i Ørting er vi i gang med at indhente tilladelse til at forny. Hundslund menighedsråd har henvendt sig og spurgt om vi ville overtage pasningen af kirkegården m.m. som vi gør i Torrild. Vi har sagt ja til opgaven og overtager pasningen snarest mulig. Der laves senere en endelig kontrakt. FDF har præsenteret deres forslag til placering af bålhus m.m. på Toften. I samarbejde med FDF er vi nu i gang med at finde ud af hvilke love og regler der skal overholdes i forbindelse med opførelsen. Ørting-Falling menighedsråd. I bageste række fra venstre Villy Bengtsen, Kaj Rudebeck, Jens Peter Petersen. Forreste række fra venstre Else Rosborg Larsen, Lissi Berg og Niels Ejner Andersen 14

15 Præsentation af menighedsrådet Menighedsrådet sidder til november Rådets størrelse bestemmes af sognets antal medlemmer af folkekirken. To medlemmer er valgt i Falling sogn og fire i Ørting sogn. Sognepræsten er født medlem af menighedsrådet. Menighedsrådet for Ørting og Falling sogne har sagt ja til at fortælle lidt om sig selv i dette og næste nummer af Sognebladet. Jens Peter Petersen Jeg bor i Ørting og er gift med Anna Margrethe. Har siden 1988 været ansat på Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (tidligere Beder Gartnerskole) er uddannet som planteskolegartner. En stor del af fritiden går med bestyrelsesarbejde. Jeg har været formand for Vandværket Skovkilde siden 1991 og kasserer og regnskabsfører i Kraftvarmeværket siden starten i 1995, desuden er jeg kasserer i Garderforeningen for Odder og Omegn. I øvrigt sætter jeg stor pris på naturoplevelser, haver og fotografering. Det er mit håb at vi med kirken og sognehusets aktiviteter kan skabe et samlingspunkt i vore sogne / lokalsamfund. Jeg er formand for menighedsrådet. Villy Bengtsen Jeg bor i Ørting hvor jeg også er født og opvokset tæt ved kirken og den gamle skole (nu sognehus) som var en naturlig del af min opvækst. Jeg er 64 år, gift med Jette, vi har 2 døtre og et barnebarn. Jeg har i knap 40 år været selvstændig med maskinstation/entreprenør/kloak mestervirksomhed. De seneste 4 år har jeg været ansat i mit gamle firma. Fra er vi flyttet til vores nye adresse Vinkelager 20. Jeg er formand for kirke/kirkegårdsudvalget. Else Rosborg Larsen Jeg er 66 år og bor syd for Amstrup. Jeg er gift med Peter Roland Larsen, som er journalist. Jeg er handelsuddannet og har i en årrække arbejdet med økonomi og ledelsesopgaver i det pulserende erhvervsliv. Vi har 2 sønner og 5 børnebørn. Nu er vi begge pensionister og har mulighed for at nyde naturen omkring os, få musikog kunstoplevelser og indhente alt det, vi forsømte, mens vi arbejdede. Jeg finder arbejdet i Menighedsrådet særdeles relevant og vigtigt, fordi kirken efterhånden er det eneste udtryk for fællesskabet, som er ladt tilbage til os herude i yderdistrikterne. Passer vi ikke vældig på den, så risikerer vi at stå tilbage udelukkende med fibernettet og HJEM IS-bilen. Folkekirken er i mine øjne folkets kirke ikke kun kirkeministerens, biskoppens og provstens! Jeg er kasserer og medlem af aktivitetsudvalget.

16 KALENDER: Onsdag 1. juni Udflugt for alle Ørting-Falling skoles elever til Ree Park Fredag 3. juni Blæksprutten er lukket Onsdag 8. juni 6. klasses aften Torsdag 9. juni Sommerfest i Blæksprutten for børn og forældre Torsdag 16. juni Torsdagsklubbens udflugt Turen går til Glasmuseet i Ebeltoft. Vi spiser på Strandkroen, Egsmark strand, Pris 250,- kr. pr. person Tilmelding til Anna Margrethe, Ørting og Aase, Hundslund senest 1. juni. SFO sommerfest Torsdag 23. juni om eftermiddagen Officiel afskedsreception på Ørting- Falling skole Torsdag 23. juni kl. 19 Sankt Hansaften i Præstegårdens have. Arr. FDF og sognepræsten Fredag 24. juni Sidste skoledag ( som vi plejer om formiddagen) Afslutningsfest for alle elever og forældre kl Torsdag 11. august Pensionistudflugt. Kontakt Præst: Sognepræst Vibeke Døssing Petersen Sognepræst i Gylling og Alrø Marianne Lyst, Kirkegård: Graver Jens T. Pedersen, Kirketjener og sognehus: Elly Lemvig Andersen Formand for menighedsrådet: Jens Peter Petersen Kirkeværge: Niels Ejner Andersen Redaktør af Sogneblad og www: Lise Laursen Vibeke Døssing Petersen Næste nummer af Sognebladet har deadline 8. august 2011 og udkommer i den sidste uge af august. Bidrag fra lokalområdets foreninger og privatpersoner vil være meget velkomne. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Sogn ØRTING-F eallingblad S O M M E R 2 0 1 2

Sogn ØRTING-F eallingblad S O M M E R 2 0 1 2 Sogneblad ØRTING-FALLING S O M M E R 2 0 1 2 Præst: Sognepræst Vibeke Døssing Petersen vdp@km.dk 8655 4062 Sognepræst i Gylling og Alrø Marianne Lyst ml@km.dk 8655 1050 Kirkegård: Graver Jens T. Pedersen

Læs mere

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer:

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer: Sogneblad ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011 I dette nummer: Tænd et lys Filmklub og kirkehøjskole Sommerens dåbsbørn Blæksprutten på nettet Skolestart Pensionistudflugten Nyt fra menighedsrådet En godt bevaret

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Kunst og babyer i Årby kirke og sognegård

Kunst og babyer i Årby kirke og sognegård AARBY SOGNEBLAD Nr. 1 2011 Marts april maj Kunst og babyer... Side 1 3 LOKALE KUNSTNERE... Side 2 Brydegrave... Side 4 Saddelmageren... Side 6 LOKALHISTORISK FORENING... Side 7 NYT FRA AARBY SKOLE... Side

Læs mere

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg Nummer 47 13. årgang April 2010 Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg 1 Læs om : Redaktionsgruppen : Alice Lemming, Vinderslevvej

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 4-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS BØVLING Friskole Bladet for: BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS 2 April - Maj - Juni - Juli - August - September 2014 37. årg. Nyt fra Bøvling Valgmenighed God påske

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere