Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2015"

Transkript

1 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2015

2 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper Politiet med bl.a. eftersøgninger og katastrofehjælp og støtter Forsvaret hjemme og i udlandet. Vi bruger vores fritid på at gøre din hverdag tryg. Vi stiller op, når det gælder Se mere på vistillerop.dk hjemmeværnet

3 De næste års udfordringer for Danmarks-Samfundet Af landsformand Erik Fage-Pedersen Diskussionerne på årets repræsentantskabsmøde koncentrerede sig om den nye lov om indsamlinger. Lovens og de medfølgende bemærkningers konsekvenser vil få stor indflydelse på Danmarks-Samfundets fremtidige muligheder for at opfylde en af vore vigtigste opgaver: At uddele dannebrogsfaner og -flag til organisationer, foreninger m.v. Med en stærkt begrænset mulighed for gadesalg de kommende 3 år, og med totalt stop for gadesalg fra 2017, vil vore indtægter fra salg af Valdemarsflag svinde ind. På mødet var der enighed om, at vi må se på nye veje til at skaffe midler så vi fortsat kan honorere alle indkomne ansøgninger om tildeling af faner og flag. Der kom mange gode forslag fra mødedeltagerne. Landsledelsen vil nu se nærmere på dem og vil herefter nedsætte en lille arbejdsgruppe, gerne med et eller flere medlemmer uden for Danmarks- Samfundet for at få friske øjne til at vurdere mulighederne. Et andet emne, der blev diskuteret en del var fastholdelse og hvervning af medlemmer. Med udsigt til nedgang i salgsindtægterne, er det vigtigt at forøge indtægterne på dette område. Der er ingen tvivl om, at der er mange udfordringer for landsledelsen i de kommende år, men vi ser frem til et spændende arbejde med at sikre Danmarks-Samfundets fremtid, og glæder os til at gå i gang. Sadelmageriet Dannebrog tilbyder salg af blandt andet håndsyede fanebandolerer til fornuftige priser. Hos os sætter vi det gamle håndværk i højsædet. Kontakt os på eller send en på 3

4 Videncenter om Dannebrog Af Søren Cruys-Bagger. Flagkonsulent i nationalt videncenter om Dannebrog. Selvom Danmark ikke har en flaglov som regulerer anvendelsen af nationalsymbolet, er vi meget glade for at alle retter henvendelse til landskontoret, når der er behov for formålstjenlig vejledning om Dannebrog. Siden 1908 har vi i Danmarks-Samfundet, været med til at beskrive fornuftig praksis for brugen af Dannebrog. Vi har påtaget os den opgave at fastlægge retningslinier for god brug og anvendelse af flag og faner. Den praksis vil vi fortsætte med gennem støtte og rådgivning til alle, der har behov for at få indsigt i anvendelsen af nationalsymbolet. Vi har igen i 2014 besvaret rigtig mange spørgsmål, synspunkter, tilkendegivelser og tvivlsforhold om hvordan Dannebrog skal anvendes. Dannebrog i tiden Det nationale videncenter om Dannebrog har skriftligt besvaret ca. 40 faglige spørgsmål om, hvordan Dannebrog skal bruges. Alle spørgsmålene kunne ikke besvares ved at læse i bogen Sådan bruges Dannebrog eller Håndbog for fanebærere. De besvarede spørgsmål kan kategoriseres således: Om brug af Dannebrog, flag og faner ved kirkelige handlinger, om misbrug af Dannebrog og viden om Dannebrog. Her er nogle af spørgsmålene som videncenteret har besvaret: Må man flage med Dannebrog i Sverige og hvordan? Hvordan skal der flages i forbindelse med en nabos død og bisættelse? Hvordan skal et dannebrogsflag eller en vimpel, lavet af polyester, kasseres? Må min nabo flage med Dannebrog og en vimpel fra en flagstang, der er malet sort? Har man i nyere tid nedlagt officielle flagdage? Er det orangefarvede dannebrogsflag anvendt under Roskilde Go Orange lovligt? Må det serbisk ortodokse kirkeflag hejses på danske flagdage? Hvordan gennemføres flagning med Dannebrog i forbindelse med askespredning til søs? På Danmarks-Samfundets hjemmeside er der samlet en række af de svar på nogle af de mange spørgsmål om brug af Dannebrog. Alle, der har behov for eller spørgsmål til brug af Dannebrog er meget velkommen til at rette henvendelse til Danmarks-Samfundets landskontor. Orangebrog Flaget var en orangefarvet udgave af Dannebrog og blev anvendt som en hyldest til Roskilde Festival. Orangebrog var en del af konceptet Roskilde Go Orange, som byen skulle iklæde sig, så alt blev orange i dagene omkring Roskilde Festival Var det ulovligt? Nej det var det ikke. I sit svar til Roskilde Kommune har Justitsministeriet lagt til grund, at orangebrog har karakter af et fantasiflag, idet flaget, efter det oplyste, bevidst er tilstræbt at adskille sig fra Dannebrog ved sin orange baggrundsfarve. Justitsministeriet finder imidlertid efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, at orangebrog frembyder så væsentlige lighedspunkter med Dannebrog, at flagning med orangebrog må anses for uberettiget. Flagstangsknop med LED lys Flere flagstangsfirmaer sælger en hvid flagstangs- 4

5 knop med genopladelige batterier og 20 LED pærer. Flagstangsknoppen lader op via solceller om dagen og tænder automatisk når det bliver mørkt. Den skulle herefter lyse i max. 10 timer ved at give et dæmpet lys på flagstangen. Danmarks- Samfundet anser ikke denne nye form for indirekte belysning af en flagstang som korrekt måde, når der skal flages om natten. Reglen er den, at flagning efter solnedgang er tilladt, hvis flaget er belyst med en projektør. Belysningen skal være monteret på flagstangen eller i umiddelbar nærhed, således at flaget er direkte belyst. Anden belysning, herunder gadebelysning, er ikke tilstrækkelig direkte belysning af flaget. Standere skal ikke være belyst om natten. Sådan bruges Dannebrog på video I samarbejde med Boligejernes Videncenter har det nationale videncenter om Dannebrog samt lokalafdelingen for Storkøbenhavn for Bolius lavet fire små videoer: Sådan hejser du dit flag; Sådan nedhaler du dit flag; Den korrekte måde at flage på halv; Fold og opbevar dit flag bedst. Videoerne må bruges af alle og kan ses på Formålet er, på en enkel måde, at vise og fortælle, hvordan Dannebrog skal anvendes. Videncenteret Det nationale videncenter om Dannebrog skal indsamle, rådgive, dokumentere, informere og formidle viden om Dannebrog. Videncenteret skal fremme forståelsen af at Dannebrogs historie, flaget som nationalsymbol og flaget som kulturarv har betydning. På Danmarks-Samfundets nye hjemmeside er der en beskrivelse af videncenterets informationer. I 2014 er der udarbejdet 8 informationer kaldet Dannebrogsviden. Eksempelvis: Stutflaget; Kongehusets flag; Flagning med vimpel og Hvorfor flages der på halv stang? Alle er velkommen til at anvende Dannebrogsviden, men husk kildeangivelse. Desuden er der på hjemmesiden den gældende flag- og fanerækkefølge ved arrangementer, hvor flere nationer deltager. Rækkefølgen er udarbejdet efter det franske alfabet. Videncenteret er en del af landsforeningen Danmarks- Samfundet. Videncenteret og videncenterets medarbejder kan kontaktes gennem Danmarks-Samfundets landskontor. Håndbog for fanebærere Håndbogen blev udgivet i Håndbogen beskriver, hvordan en dannebrogsfane bør anvendes og håndteres i forbindelse med ceremoniel, samt hvordan den bør opbevares og passes. Vi er klar over, at forskellig tradition, foreningskultur, praksis og kutyme betyder, at håndbogens generelle beskrivelser og korrekt måde at anvende faner kan være forskellig fra en lokal praksis. Håndbogen skaber dog grundlag for en sikker og korrekt anvendelse af dannebrogsfanen. Håndbogen kan hentes gratis på Danmarks-Samfundets hjemmeside. 5

6 Dannebrog som krigstrofæ og forsoningsgave Af museumsinspektør emer. Inge Adriansen I 1993 blev der i Hanseatisches Auktionshaus für Historia i Hamburg udbudt to dannebrogsfaner erobret i krigen Et tysk ægtepar, Felicitas og Werner Kraus, der var på besøg i Sønderjylland, gjorde Museet på Sønderborg Slot opmærksom herpå. Vi rekvirerede auktionskataloget, og det viste sig, som vi havde forventet, at det ikke var egentlige dannebrogsfaner, men såkaldte kompagnifaner eller kvartermærker, der anvendtes til markering af, hvor kompagnichefen havde kvarter. Men vurderingen lå langt over museets økonomiske formåen, og en kontakt til Tøjhusmuseet i København viste, at der her var bevaret tilsvarende faner. Der var således ikke tale om unikke klenodier, og vi meddelte til det venlige ægtepar, selvom fanerne ville være en værdifuld forøgelse af museets samlinger, måtte vi desværre afstå fra at byde på dem. Et par måneder senere kom ægteparret Kraus imidlertid med de to faner som en gave til Sønderborg Slot. Da Königsparade ved Adsbøl nær Gråsten den 21. april De preussiske tropper defilerer forbi kong Wilhelm af Preussen med danske faner. Stik efter tegning af Wilhelm Camphausen, der overværede paraden. Der blev rejst en sten til minde om denne parade, og den kan endnu ses i Adsbøl. Foto: Museum Sønderjylland Sønderborg Slot. de havde erfaret, at museet ikke havde tilstrækkelige midler, havde de valgt selv at købe fanerne på auktionen og at skænke dem som et udtryk for det gode forhold, der i nutiden består mellem tysk og dansk. Werner Kraus udtrykte det således, at selvom hans forfædre havde erobret fanerne i krig, glædede han sig over at bringe dem tilbage som en forsoningsgave fra et helt andet Tyskland. Det var en smuk gave, og den gav anledning til en undersøgelse over de to faners historie. Dannebrog spillede en langt mere beskeden rolle i Anden Slesvigske Krig end i Første Slesvigske Krig. I 1864 gik der ingen begejstringsrus over landet som i Soldaterne drog stilfærdigt af sted, og nogle havde bange anelser om, hvad der forestod. Men der var også fortrøstningsfulde, sejrsikre 6

7 toner hos andre hjulpet godt på vej af skillingsviseproducenter, der skrev et væld af opmuntrende sange om landsoldaten og Dannebrog. En af de mest produktive af disse var forlægger Julius Strandberg, som havde en eminent evne til at fange tidens strømninger og producere varer i overensstemmelse med tidsånden. Han udsendte bl.a. smukt koloreret brevpapir med Dannebrog, hvorpå soldaterne kunne sende deres hilsener til hjemmet. Mens Dannebrog var blevet ført med frem i frontlinjen gennem hele Første Slesvigske Krig, så var dette ikke tilfældet i 1864, og det var måske en afspejling af de militære chefers forudanelser om nederlaget. Alle regimentsfaner blev afleveret et centralt sted bag fronten, før man drog ud i forreste linje. Under belejringen af Dybbøl Skanser blev regimentsfanerne afleveret lige før de danske tropper nåede pontonbroen, der førte over Alssund til Dybbøl Banke. Som følge heraf blev der heller ikke erobret Dannebrog, hverken faner eller standarter, af de tyske tropper. Derimod blev der på slagmarken både 18. april og 29. juni efterladt mange kompagnifaner, og fra erobrernes side blev der Kompagnifane fra 20. Infanteri-Bataillon, 8. Compagni. Skænket til Sønderborg Slot af Felicitas og Werner Kraus i 1993 sammen med den anden kompagnifane. Foto: Museum Sønderjylland Sønderborg Slot Kompagnifane fra 16. Linie-Infanteri-Bataillon, 1. Compagni. Da Linie-betegnelsen forsvandt i 1860, må der være tale om en ældre kompagnifane. Med håndskrift er påført 18. R. Dette regiments 7. Compagni deltog i kampen på Dybbøl 18. april. Foto: Museum Sønderjylland Sønderborg Slot. 7

8 ikke skelnet mellem de forskellige typer rød-hvide flag og faner. Alle efterladte kompagnifaner blev opfattet som nationalflag og dermed som værdifulde krigstrofæer. Ved de preussiske troppers sejrsparade i Berlin vajede de rød-hvide kompagnifaner lystigt i vinden og blev derpå anvendt til at udsmykke bordene, hvor soldaterne blev beskænket. Fanerne overgik senere til Tøjhuset i Berlin, hvor de blev udstillet med tekster som Dannebrog taget som krigstrofæ på Dybbøl. Hvor mange kompagnifaner, der blev medbragt til Berlin, vides ikke, men af et katalog fra Tøjhuset fra 1907 fremgår det, at der i den såkaldte Ruhmeshalle var udstillet 43 danske faner. De var opstillet i fanestativer med nøjagtige angivelser af, hvor de var erobret : Dybbøl, Arnkil, Høruphav m.v. Blandt danske officerer blev fortolkningen af kompagnifanerne som egentlige Dannebrog anset for at være ærekrænkende, og der blev ved flere lejligheder protesteret herover, bl.a. i en artikel i tidsskriftet Vort Forsvar i Her fremførtes, at kompagnifaner kun var kvartermærker med andre dimensioner end Dannebrog og derfor ikke blev betragtet som rigtige faner og som følge heraf heller ikke blev medtaget under tilbagetoget. Men danske spidsfindigheder af denne art gjorde dog ikke indtryk, og de rød-hvide kompagniflag blev fortsat udstillet i Berlin som nationalflag. I den danske hær var de tyske udstillinger med danske faner som krigstrofæer ikke glemt, og det fik betydning under den tyske besættelse. Den 29. august1943, da den danske regering trådte tilbage, lod bataljonscheferne dannebrogsfanerne gemme bort. Først efter befrielsen i maj 1945 blev de militære faner hentet frem fra de forskellige skjulesteder i loftsrum, kældre og kirker, og med fuldt honnør blev de ført tilbage til de rette regimenter. I maj 1945 rykkede den røde hær ind i Berlin, og Tøjhuset i byens centrum kom til at ligge i den sovjetiske zone. En del af museumssamlingen var gået til under krigen, og de resterende dele blev opløst. Noget af det endte som krigsbytte hos de allierede soldater. Det skete i øvrigt både i Øst- og Vestzonen. De to kompagnifaner, som her fortælles om, skulle ifølge auktionshuset være havnet først i Sovjetunionen og senere bragt til USA, hvorfra de blev sendt på auktion i Hamburg. Kompagnifanerne fortæller således ikke blot et stykke 1864-historie, for deres senere skæbne belyser også træk af europæisk historie og viser tillige, at museumssamlinger altid vil være spejl af bestemte tidsepoker. Fanerne blev skabt til at vise, hvor en kompagnichef havde kvarter. De blev efterladt af de danske tropper på slagmarken, bragt som krigstrofæ til Berlin og udstillet i Ruhmeshalle på Unter den Linden. Efter en langt senere krig blev fanerne allieret krigsbytte i en lang årrække for til sidst at ende på auktion. Såfremt ægteparret Kraus ikke havde budt på dem, var fanerne givetvis endt som dekoration i en privat tysk Party-Keller. Sådan gik det heldigvis ikke. Kompagnifanerne er nu blevet en del af kulturarven på det museum, der har krigen 1864 og det dansk-tyske forhold som centrale temaer. Litteratur: Hvis du vide mere om brug af Dannebrog eller 1864, så er der masser af stof i Inge Adriansen: Nationale Symboler i Det Danske Rige, bd. 1-2 (2003) og Inge Adriansen: Erindringssteder i Danmark (2010). 8

9 Vesterland Af Louise Joensen & Lisbeth Mikkelsen-Buhl Lederen af Vesterland Fritidshjem, Louise Joensen, husker tydeligt, at hun blev ringet op af en repræsentant fra Danmarks-Samfundet i foråret. Her blev hun spurgt, om fritidshjemmet kunne bruge en fane, for så ville de gerne overdrage sådan en. Det kunne fritidshjemmet godt. Louise fik lejlighed til at møde repræsentanter fra Danmarks-Samfundet kort tid senere, da de gæstede øen i forbindelse med SSF Silds store aktivitetsdag. Her blev de endelige detaljer fastlagt. Til øens årsmøde kom formand for Danmarks-Samfundet, Erik Fage-Pedersen, og overdrog fanen. Det særlige ved fanen er, at den har været i brug før, derfor var det ikke en faneindvielse - men netop en overdragelse. Den skal nu bruges ved festlige lejligheder, og især når hele øen går i optog til årsmødet. Alle fane- og flagmodtagere i Sydslesvig sender tak til Danmarks-Samfundet for tildelingerne. Gratis fanebærerkursus i Sydslesvig Hvordan man hilser på dronningen med fanen, er én af de mange ting, man lærer på kursus for nye fanebærere, ligesom nogle har ønske om at få genopfrisket brugen af fanen ved forskellige situationer. Carolin Methmann, Henrik Faarvang, Helge Hedfeld, Erik Leth, Iver H. Ottosen og Torben Skytte er nu uddannede og klar til at virke som instruktører. Ved kursus medvirker 2 instruktører. Deltagerne får kursusbevis og Danmarks-Samfundets Håndbog for fanebærer. Interesserede skal kontakte sekretær Gaby Böttinger på Dansk Generalsekretariat i Flensborg, tlf , mail: syfo.de

10 Årets flagpris i Aalborg Af Henrik Westen-Jensen, formand lokalforening Aalborg Traditionen tro gennemførte Aalborg Cityforening, Aalborg Kanonlaug og Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds et arrangement på Gammeltorv på årets sidste dag. Aalborg Kanonlaug udnævner på denne dag Årets Kanon, vi fra Danmarks- Samfundet uddeler Årets Flagpris og Aalborg Cityforening er efterfølgende vært ved champagne og kransekage til de fremmødte borgere. Præsidiet, der består af byens notabiliteter, havde gennemgået de indkomne indstillinger og bestemt, at 10 der skulle uddeles 4 Årets Flagpriser. Priserne blev overrakt af borgmester Thomas Kastrup-Larsen og modtagerne var: Haveforeningen Højvang Vest motiveret ved, at være et lille stykke Danmark, hvor Dannebrog altid vajer i week-end s og vimpler på hverdage, og at det sker i et lidt større omfang end andre haveforeninger. Limfjordsbroen som institution motiveret ved, at på Limfjordsbroen vajer Dannebrog altid stolt på flagdage og ved særlige arrangementer i byen. Aalborg Kanonlaug motiveret ved, at I altid stiller op flot uniformeret og med fanen. Ingen begivenheder i by eller kommunen er for stor eller for lille til Jeres medvirken til, at begivenheden skydes i gang. AaB A/S. Som motivation for indstillingen skal anføres, at AaB A/S ligafodboldhold, der jo spiller i rød/hvide dragter, vandt the double, blev dansk mester og pokalvindere. Præstationer langt ud over det almindelige. AaB rekrutterer talenter fra andre nordjyske klubber. Klubben påtager sig et socialt ansvar og medvirker til at giver spillerne uddannelser.

11 Faner dominerede Den Nationale Flagdag i Vejle Af formand Erik Dam, lokalforening Vejle Den Nationale Flagdag 5. september blev også i år markeret af Vejle Kommune og i høj grad præget af Danmarks-Samfundets lokalafdeling, idet formanden var kommunens koordinator. Formålet med Den Nationale Flagdag er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en international mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. Flagdagen omfatter den samme personkreds som det nationale monument (Kastellet i København) over Danmarks internationale indsats efter Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder eller har ydet i en række af verdens konfliktområder. Dagen blev første gang markeret 5. september Den er efterfølgende blevet markeret i stort set alle kommuner. Dagen markeres som en festdag - ikke som en sørgehøjtidelighed. Arrangementet i år var specielt derved, at Vejle Kommune havde doneret en smuk mindesten (med krydsende Dannebrogsfaner øverst), der blev afsløret af borgmester Arne Sigtenbjerggaard og tidl. minister Troels Lund Poulsen. Fanevagten - der bestod af ikke mindre end 15 faner - var et fantastisk syn for de ca. 300 fremmødte. Disse kunne endvidere nyde god underholdning fra Forsvarsbrødrenes Sangkor i Vejle, flere taler og en dejlig reception i restauranten. Efterfølgende var der socialt samvær for alle veteraner. På alle områder en rigtig god dag. 11

12 Normandiet Af redaktør Ib Ketler I 2014 overrakte landsformanden ved en lille ceremoni på Besættelsesmuseet i Aarhus en fane til projektmedarbejder Jakob Kjærsgaard. Fanen skulle opstilles på Utah Beach Museum i Sante-Marie-du- Monte i Normandiet, Frankrig. Baggrunden for den nye danske afdeling på museet var, at Danmark for første gang officielt blev godkendt som deltager i invasionen. Mere end 800 danske søfolk på både danske og udenlandske skibe deltog, hvorfor Dannebrog blev hejst sammen med de andre deltagende nationers flag på selve invasionskysten og HM Dronning Margrethe blev indbudt til at deltage i 70-års højtideligholdelsen af invasionen den 6. juli. krigssejler, Erik Kragelund, over for den engelske Dronning Elizabeth udtrykte sin glæde over, at Dannebrog Foto: Kim Hougaard nu også vajede over invasionskysten, svarede hun It s about time. På Utah Beach Museum har Jakob Kjærsgaard opbygget en udstilling om de danske krigssejleres indsats. Fanen blev opstillet ved indgangen til den danske afdeling, som blev indviet af HM Dronning Margrethe. Ved indvielsen var en lille gruppe af de få overlevende af de 800 krigssejlere, der deltog i invasionen i Normandiet, også til stede. Da den 92-årige 12 Foto: Ole Rønnest

13 Dannebrogsflag til Thailand Af Uffe Lundgaard, formand for lokalforeningen i Køge-Solrød Der var gæster fra Thailand til flagfestgudstjenesten i Køge kirke på Valdemarsdag 2014, nemlig professor Wong fra Bangkok og konsul Stig Vagt-Andersen, fra den danske ambassade. Gæsterne deltog i højtideligheden for at modtage et flag til flagstang og nogle mindre flag til facaden til Thai-Danish Dairy Farm i nærheden af Bangkok. Baggrunden for flaggaven var den, at jeg og min kone Linda, var på en ferierejse i Thailand, hvor vi besøgte det danske mejeri med rejseleder Per Christensen fra Albatros Rejser. Her så vi, at dannebrogsflagene, som var hejst og som man brugte meget, var falmede og slidte. De ønskede meget nogle nye dannebrogsflag et nyt flag til en 8. meter flagstang og nogle mindre flag til virksomhedens facade. Gården, der blev indviet i 1962 af Kong Frederik IX og Professor Wong modtager Dannebrog af borgmester Flemming Christensen i Køge kirke Dronning Ingrid, har siden udviklet sig til et stort, og meget respekteret, kvægdrifts- og mejeriforetagende. Det drives nu uden støtte fra Danmark, dog uddannes de thailandske mejerister stadig i Danmark. Som en lille kuriositet, kan bemærkes, at professor Wong, i anden anledning, var i Danmark, da han skulle udforske lidt om sin farfar, prins Satharn Klang af Thailand, der opholdt sig her i Danmark fra Prins Satharn var i denne periode tjenstgørende i Den Kongelige Livgarde. Både professor Wong og konsul Stig Vagt-Andersen gav udtryk for glæde ved at modtage de to dannebrogsflag og for deltagelsen i flagfesten. Flagene er senere af Stig Vagt-Andersen og Per Christensen blevet overdraget til Thai-Danish Dairy Farm med en hilsen fra Danmarks- Samfundet. 13

14 Miljøledelsessystem certificeret i henhold til DS/EN ISO af Det Norske Veritas, Danmark A/S Få det gode hold bag dig! FSC SUPPLIER Licens til svanemærkede tryksager DANAK Reg.nr Ryttermarken 17 a DK-5700 Svendborg Tlf Nakskov Af redaktør Ib Ketler Den nystiftede lokalforening afviklede en fin Valdemarsdag på Axeltorv foran det tidligere rådhus. Efter det flotte faneoptogs ankomst var der en inspirerende tale ved medlem af byrådet, Marie Louise Friderichsen. I talen gav hun udtryk for, at Lolland godt tør gå foran og fremme fornyelse. Der blev uddelt en fane til Lolland-Falsters frivillige Brandvæsen og en fane til den nystiftede lokalforening for Danmarks-Samfundet. Marie Louise Friderichsen medvirkede også ved faneindvielserne. 14 Nakskov Spejderne og Nakskov Roklub fik hver skænket en flagdug. Efterfølgende var der gudstjeneste i Sankt Nikolai Kirke

15 Lisbeth Engel Hansen, sekretariatschef i Miljømærkesekretariatet udtaler: SvendborgTryks miljøsalg er en flot præstation! 30% 31,1% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 9,7% 12,3% 12,2% 17,1% 21,7% (% af omsætningen) Dannebrog til ny vuggestue i Frederiksstad Af Franz Dittrich Den 25. februar 2014 var en næsten forårsagtig dag med megen solskin - et passende vejr til en flagoverrækkelse. Danmarks-Samfundet overrakte et Dannebrog til Frederiksstad nye vuggestue. Danmarks-Samfundets Sydslesvig-repræsentant Franz Dittrich stod for overrækkelsen. Alle børn, der deltog både fra skolen og børnehaven, havde øvet I østen stiger solen op som deres sang til denne ganske særlige festdag. Inden det nye flag skulle hejses, ville Franz have svar på sine spørgsmål vedrørende flaget. Alle blev besvaret så flot, at der vankede små Dannebrog til alle. Nu er der også mulighed for, at de yngste i flokken kan samles om flaget til fødselsdage og andre festdage. 15

16 Slaget ved Dybbøl 18. april Af hovedkasserer Daniel Klestrup Bjærge 18. april 1864 var en af de blodigste dage i Danmarks historie. Slaget på Dybbøl. 150 år senere var mange tusind mennesker mødt op for at markere dagen sammen med Hendes Majestæt Dronningen, Prinsgemalen, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, statsministeren, forsvars- ministeren, forsvarschefen, den tyske ambassadør og mange andre. Vejret var blæsende, men tørt, og heldigvis havde mange faner fra de omkringliggende gymnastik- og idrætsforeninger, folkedanserforeninger, Hjemmeværns- og soldaterforeninger fundet vejen til Kongeskansen ved Dybbøl, hvor et af mange af de skæbnesvangre slag stod, den dag for 150 år siden. Danmarks- Samfundet var med ved markeringen og stod således for at få organiseret den civile del af faneborgen. Flot så det ud med godt 50 faner stående på nordvest siden af skansen med ansigtet vendt mod Dronningens tribune. 16

17 1864 Af Flemming Pallesen, Jydske Landsoldater. Vi har lige markeret 150 året for krigen 1864 og følgerne for Danmark. Presset fra det tyske var stort og en af måderne man viste sit danske sindelag var ved, at koner og kærester strikkede muffedisser og halstørklæder i dannebrogsfarverne til deres kære, der var ved fronten i grænselandet. En taktik der på forskellige måder efterfølgende blev brugt blev i det okkuperede Sønderjylland indtil genforeningen. bedst i længden GT Glasfiber A/S Nøragervej Hovborg Tlf Fax

18 Beretning for Året der gik Af landsformand Erik Fage-Pedersen 2014 har været et travlt år. Allerede i maj måtte vor formand, Preben Petersen, erkende, at han ikke længere kunne finde tid til at varetage formandshvervet, hvorfor han bad sig fritstillet. Næstformand, Erik Fage-Pedersen, overtog derefter hvervet og Landsledelsens øvrige opgaver blev omfordelt. Den nye lov om indsamlinger, er så afgjort den sag, der vil få størst betydning for Danmarks- Samfundets videre virke. Vi har fået tilladelse til at sælge vore Valdemarsflag i det offentlige rum indtil 2017, hvorefter den ret bortfalder. I de 3 år er vi yderligere blevet pålagt at opfylde nogle krav om god indsamlingsskik. Det Nationale Videncenter om Dannebrog har blandt andet arbejdet videre med at udarbejde korte beskrivelser/ forklaringer om baggrunden for og brugen af Dannebrog, som herefter er blevet medtaget på vor hjemmeside. Videncentret har været behjælpelig med oplysninger i forbindelse med misbrug af Dannebrog. Vi har haft 2 helt klare situationer. I Roskilde, hvor man flagede med et orangefarvet flag både foran rådhuset og i en flagallé. Og FAKTA i Smørum brugte Dannebrog som dug for en udstilling af frugt og grønt. Vi har nu udsendt 4 numre af nyhedsbrevet. Umiddelbart er det vort indtryk, at det er blevet godt modtaget af medlemmerne. Danmarks-Samfundet har som sædvanlig deltaget i en række arrangementer. Ud over selve Valdemarsdag er det største og mest ressourcekrævende nok Årsmøderne i Sydslesvig. Vi havde igen 3 hold i gang i henholdsvis Flensborg, Slesvig/ Egernførde og Husum. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange, der brugte en weekend på at besætte posterne i udstillingsteltene. Det er vigtigt, at vi også er synlige syd for grænsen. Derudover foregår der på lokalt plan også en hel del i forbindelse med 4. maj, 5. september og andre lokale arrangementer. Lad os forsøge at intensivere indsatsen, så vi kan få medierne involverede så mange gange om året som muligt. Atter i år må vi konstatere en nedgang i årets flagsalg, denne gang på ca. 12 %, idet vi kun fik solgt for kr. Det er blevet vanskeligere gennem årene, at finde sælgere. Når vi er ude at sælge, hører man tit, at man da gerne vil købe, men desværre ikke har kontanter på sig, derfor har vi nu oprettet MobilPay og SWIPP, i det håb at vi på den måde kan få solgt lidt. Oprettelse af den nye hjemmeside har været en stor opgave, der har kostet forretningsføreren mange timer godt hjulpet af hans svigersøn og støttet af vor suppleant Martin Helbo Nielsen. Vi er nu i gang med at få oprettet lokalafdelingernes hjemmesider, så i løbet af foråret har vi forhåbentlig også dem på plads. Kommende opgaver. Det totale medlemstal har været svagt opadgående de seneste år. Det dækker over en pæn fremgang, men desværre en næsten ligeså stor afgang. Opgaven er at fastholde medlemmerne og selvfølgelig at intensivere hvervningen. Jeg synes, vi skal opstille et succes- 18

19 kriterium på 2000 medlemmer inden Vi har i Landsledelsen i snart en del år undersøgt mulighederne for at genudgive For Nordens Frihed, en lille bog om de nordiske landes deltagelse i de slesvigske krige. Vi har nu fundet penge til at sætte opgaven i gang. Forfatteren og Søværnets Historiker, Hans Christian Bjerg, er nu gået i gang med at skrive. Landsledelsen vil derefter søge fonde til at dække udgifterne til selve udgivelsen af bogen. Vi har ligeledes i nogle år forsøgt at få etableret et tættere forhold til Justitsministeriets Lovkvalitetskontor, hvorunder brugen af Dannebrog hører. Det ser nu ud til, at det endelig er lykkedes, idet vi påregner at afholde et, af os længe ønsket, møde inden for det næste par måneder. Der er nu kun 4 år til Dannebrogs 800 års jubilæum. Skal vi nå at få et flot arrangement stablet på benene i den anledning, er det ikke for tidligt at starte. Vi har foreløbigt kontaktet Post Danmark om at få udgivet et frimærke. Det er også tanken, at udgive et hefte eller eventuelt et særnummer af Årsskriftet i anledning af jubilæet. Endelig er vi i gang med at udforme et par logbøger. Den ene bliver en side, der indsættes i de eksemplarer af Sådan bruges Dannebrog, der udleveres sammen med fanerne, således at den enkelte fanes liv kan blive noteret, og bevares for den organisation/forening, der har modtaget fanen. Den anden skal følge vore udstillingstelte, hvor man kan notere eventuelle mangler eller fejl, så de kan blive rettet inden teltene skal bruges næste gang. Det har været glædeligt at se, at Danmarks-Samfundet bliver pænt omtalt i lokalpressen. Tak til lokalforeningerne for jeres arbejde med pressen. Til gengæld er de landsdækkende medier meget svære at få i tale. Et faktum der desværre nok er svært at ændre på. Men det er et område, vi må arbejde videre med, for synliggørelsen af Danmarks-Samfundet er vital for vor overlevelse på langt sigt. Til sidst vil jeg gerne takke alle vore lokalafdelinger, også syd for grænsen, for det store arbejde og for den entusiasme, der bliver vist for vor sag. Det er jer, der står for det store arbejde ude i marken. Lad os give den en ordentlig skalle igen i 2015, så vi næste år på denne tid kan se, at Danmarks-Samfundet er levende og udvikler sig i den rigtige retning. Støt Danmarks-Samfundet Danmarks-Samfundet har fået MobilePay og SWIPP, hvilket betyder, at donationer kan overføres direkte til foreningens konto. Det eneste krav er at afsenderen har en smartphone med en af ovenstående applikationer. Log-in, tast beløb, send til På forhånd tak for din donation. 19

Dannebrogsviden Sådan bruges Dannebrog Af flagkonsulent i Danmarks-Samfundet Søren Cruys-Bagger Maj 2013

Dannebrogsviden Sådan bruges Dannebrog Af flagkonsulent i Danmarks-Samfundet Søren Cruys-Bagger Maj 2013 Danmarks-Samfundet Flagviden Dannebrogsviden Sådan bruges Dannebrog Af flagkonsulent i Danmarks-Samfundet Søren Cruys-Bagger Maj 2013 Disse små spørgsmål/svar-artikler findes på vores hjemmeside. Men de

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Kære bestyrelseskolleger

Referat af bestyrelsesmøde Kære bestyrelseskolleger Til Erik Fage Pedersen Finn Rasmussen Daniel Klestrup Bjærge Søren Cruys-Bagger Kjeld Bøjlesen Birte Johansen Martin Helbo Nielsen Lars Hven Troelsen Gunnar Bak Cedermann Protektor: Hans Kongelige Højhed

Læs mere

2. AFLÆGGELSE AF BERETNING TIL GODKENDELSE

2. AFLÆGGELSE AF BERETNING TIL GODKENDELSE Referat af repræsentantskabsmøde 9. marts 2013 kl. 1000. Deltagere: Landsledelse: Nils Ole Kajhøj (FM), Erik Fage-Pedersen (NF) Finn Rasmussen (FR), Birte Johansen (BJ), Søren Cruys-Bagger (SCB) og Ib

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Til Erik Fage Pedersen Finn Rasmussen Daniel Klestrup Bjærge Søren Cruys-Bagger Kjeld Bøjlesen Birte Johansen Martin Helbo Nielsen Lars Hven Troelsen Gunnar Bak Cedermann Kære bestyrelseskolleger Protektor:

Læs mere

Side 1. ad 5: Behandling af indkomne forslag Lokalformanden gennemgik baggrunden for de mange ændringsforslag til de nuværende vedtægter.

Side 1. ad 5: Behandling af indkomne forslag Lokalformanden gennemgik baggrunden for de mange ændringsforslag til de nuværende vedtægter. Side 1 Storkøbenhavn Nummer 1 2012 Beslutningsreferat fra generalforsamlingen Lokalforeningen for Storkøbenhavn 2012 Generalforsamlingen onsdag den 15. februar 2012 fra kl. 19.30 hos Trafikselskabet Movia

Læs mere

Velkommen til Kursus for fanebærere

Velkommen til Kursus for fanebærere Velkommen til Kursus for fanebærere i Sydslesvig f.eks. 13. oktober 2013 kl. 20.00 1 Fanebærerkursus 2 Kursusplan Danmarks-Samfundet Dannebrogs historie Flagtyper Flagreglement Faner Faneeksercits Faneindvielse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet..

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Tårnby 24.februar 2012. Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Indkaldelses til bestyrelsesmøde

Indkaldelses til bestyrelsesmøde Til Erik Fage Pedersen Finn Rasmussen Daniel Klestrup Bjærge Søren Cruys-Bagger Kjeld Bøjlesen Birte Johansen Martin Helbo Nielsen Lars Hven Troelsen Gunnar Bak Cedermann Ebbe Ravn Ib Ketler Uffe Lundgaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Til Erik Fage Pedersen Finn Rasmussen Daniel Klestrup Bjærge Søren Cruys-Bagger Kjeld Bøjlesen Birte Johansen Martin Helbo Nielsen Lars Hven Troelsen Gunnar Bak Cedermann Kære bestyrelseskolleger Protektor:

Læs mere

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum Danmarks-Samfundets Århus Kreds 100-års jubilæum 1908-2008 Danmarks-Samfundets Århus kreds Inviterer Foreninger, organisationer, virksomheder, myndigheder m.fl. i Århus og omegn til Valdemarsfest lørdag

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47.

Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47. Danmarks-Samfundet Årsskrift 2014 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets 47.000 frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper politiet med bl.a. eftersøgninger

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 2016

Referat af repræsentantskabsmøde 2016 Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Til Danmarks-Samfundets Landsledelse Danmarks-Samfundet Danmarks-Samfundets Lokalforeninger Rønne, den 12. marts 2016 Referat af repræsentantskabsmøde 2016

Læs mere

10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning

10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. marts 2014 Mads Lund Larsen 10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2006

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2006 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2006 Krigen er slut. Hvad skal vi med Hjemmeværnet? Spørg i Seest! René Hviid var en af de 1.645 hjemmeværnsfolk, der smed hvad de havde i hænderne og hjalp med at begrænse

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade 13. CEREMONIEL, del 4 Årgangsparade a. Årgangsparade afholdes den første søndag i maj på Livgardens Kaserne i København. Alle gamle gardere kan deltage, ligesom pårørende er velkommen til at møde op og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 23. ordinære generalforsamling 19. marts 2014

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 23. ordinære generalforsamling 19. marts 2014 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 23. ordinære generalforsamling 19. marts 2014 Aftenens program Velkomst 23. ordinære generalforsamling Tordenskiold som dansk erindringssted fra 1940 2000 v/bue Kindtler-Nielsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Julemødet MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG

Julemødet MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG November 2014 Julemødet finder sted mandag den 1. december 2014 kl. 18.30 i Cirkel Ordenens lokaler Falkoner Allé 96, over gården 1. sal,

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2007

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2007 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2007 Krigen er slut. Hvad skal vi med Hjemmeværnet? Spørg i Seest! René Hviid var en af de 1.645 hjemmeværnsfolk, der smed hvad de havde i hænderne og hjalp med at begrænse

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Formanden beretning Chr. Ankerstjerne Rønneberg. Side 1

Formanden beretning Chr. Ankerstjerne Rønneberg. Side 1 Side 1 Storkøbenhavn Nummer 1 2016 Formanden beretning Chr. Ankerstjerne Rønneberg Københavns Lufthavne, Kastrup Beretning ved generalforsamling i DS, Storkøbenhavn den 29. februar 2016. Også 2015 blev

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook.

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook. Formands Nyt Nr. 4-2013 Formands Nyt nr.4, december 2013 Kære formænd. Julen er glædens og traditionernes tid, som oftest tilbringes i familiens skød. Det er tidspunktet hvor vi alle bør tænke på dem,

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Kl. 19.30 På Friskolen i Lemming 1. Velkomst (Lisbeth Lausten Bang) 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5.

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Flagdagen den 5. september i år bød vores forening på det dilemma at skulle være til stede ved to arrangementer på samme tid, dels i Aalborg og dels i

Læs mere

Håndbog for fanebærere. Side 1. Rundvisning på Frihedsmuseet. Årsskrift 2013. Besigtigelse på Københavns Rådhus

Håndbog for fanebærere. Side 1. Rundvisning på Frihedsmuseet. Årsskrift 2013. Besigtigelse på Københavns Rådhus Side 1 Storkøbenhavn Nummer 1 2013 Rundvisning på Frihedsmuseet Rundvisning på Frihedsmuseet den 9. april, er flyttet til d. 22 maj kl. 19.00, se vedlagte. (Arrangementet er aflyst grundt branden på Friheds

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Indhold Indledning Beboernyt Personalenyt Indlæg fra I. salen ved David Aktivitetskalender for juni måned 08 Økonomien Nyt fra køkkenet Nyt fra Strandlyst`s Venner

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2016

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2016 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2016 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets 47.000 frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper Politiet med bl.a. eftersøgninger

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Danmarks-Samfundet Årsskrift 2012

Danmarks-Samfundet Årsskrift 2012 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2012 Traditioner og udvikling, en 100-årsdag og Dannebrog som kulturarv Af landsformand Nils Ole Kajhøj Igen i år kan Danmarks- Samfundet fejre et jubilæum. I 2012 er det

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere