Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2015"

Transkript

1 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2015

2 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper Politiet med bl.a. eftersøgninger og katastrofehjælp og støtter Forsvaret hjemme og i udlandet. Vi bruger vores fritid på at gøre din hverdag tryg. Vi stiller op, når det gælder Se mere på vistillerop.dk hjemmeværnet

3 De næste års udfordringer for Danmarks-Samfundet Af landsformand Erik Fage-Pedersen Diskussionerne på årets repræsentantskabsmøde koncentrerede sig om den nye lov om indsamlinger. Lovens og de medfølgende bemærkningers konsekvenser vil få stor indflydelse på Danmarks-Samfundets fremtidige muligheder for at opfylde en af vore vigtigste opgaver: At uddele dannebrogsfaner og -flag til organisationer, foreninger m.v. Med en stærkt begrænset mulighed for gadesalg de kommende 3 år, og med totalt stop for gadesalg fra 2017, vil vore indtægter fra salg af Valdemarsflag svinde ind. På mødet var der enighed om, at vi må se på nye veje til at skaffe midler så vi fortsat kan honorere alle indkomne ansøgninger om tildeling af faner og flag. Der kom mange gode forslag fra mødedeltagerne. Landsledelsen vil nu se nærmere på dem og vil herefter nedsætte en lille arbejdsgruppe, gerne med et eller flere medlemmer uden for Danmarks- Samfundet for at få friske øjne til at vurdere mulighederne. Et andet emne, der blev diskuteret en del var fastholdelse og hvervning af medlemmer. Med udsigt til nedgang i salgsindtægterne, er det vigtigt at forøge indtægterne på dette område. Der er ingen tvivl om, at der er mange udfordringer for landsledelsen i de kommende år, men vi ser frem til et spændende arbejde med at sikre Danmarks-Samfundets fremtid, og glæder os til at gå i gang. Sadelmageriet Dannebrog tilbyder salg af blandt andet håndsyede fanebandolerer til fornuftige priser. Hos os sætter vi det gamle håndværk i højsædet. Kontakt os på eller send en på 3

4 Videncenter om Dannebrog Af Søren Cruys-Bagger. Flagkonsulent i nationalt videncenter om Dannebrog. Selvom Danmark ikke har en flaglov som regulerer anvendelsen af nationalsymbolet, er vi meget glade for at alle retter henvendelse til landskontoret, når der er behov for formålstjenlig vejledning om Dannebrog. Siden 1908 har vi i Danmarks-Samfundet, været med til at beskrive fornuftig praksis for brugen af Dannebrog. Vi har påtaget os den opgave at fastlægge retningslinier for god brug og anvendelse af flag og faner. Den praksis vil vi fortsætte med gennem støtte og rådgivning til alle, der har behov for at få indsigt i anvendelsen af nationalsymbolet. Vi har igen i 2014 besvaret rigtig mange spørgsmål, synspunkter, tilkendegivelser og tvivlsforhold om hvordan Dannebrog skal anvendes. Dannebrog i tiden Det nationale videncenter om Dannebrog har skriftligt besvaret ca. 40 faglige spørgsmål om, hvordan Dannebrog skal bruges. Alle spørgsmålene kunne ikke besvares ved at læse i bogen Sådan bruges Dannebrog eller Håndbog for fanebærere. De besvarede spørgsmål kan kategoriseres således: Om brug af Dannebrog, flag og faner ved kirkelige handlinger, om misbrug af Dannebrog og viden om Dannebrog. Her er nogle af spørgsmålene som videncenteret har besvaret: Må man flage med Dannebrog i Sverige og hvordan? Hvordan skal der flages i forbindelse med en nabos død og bisættelse? Hvordan skal et dannebrogsflag eller en vimpel, lavet af polyester, kasseres? Må min nabo flage med Dannebrog og en vimpel fra en flagstang, der er malet sort? Har man i nyere tid nedlagt officielle flagdage? Er det orangefarvede dannebrogsflag anvendt under Roskilde Go Orange lovligt? Må det serbisk ortodokse kirkeflag hejses på danske flagdage? Hvordan gennemføres flagning med Dannebrog i forbindelse med askespredning til søs? På Danmarks-Samfundets hjemmeside er der samlet en række af de svar på nogle af de mange spørgsmål om brug af Dannebrog. Alle, der har behov for eller spørgsmål til brug af Dannebrog er meget velkommen til at rette henvendelse til Danmarks-Samfundets landskontor. Orangebrog Flaget var en orangefarvet udgave af Dannebrog og blev anvendt som en hyldest til Roskilde Festival. Orangebrog var en del af konceptet Roskilde Go Orange, som byen skulle iklæde sig, så alt blev orange i dagene omkring Roskilde Festival Var det ulovligt? Nej det var det ikke. I sit svar til Roskilde Kommune har Justitsministeriet lagt til grund, at orangebrog har karakter af et fantasiflag, idet flaget, efter det oplyste, bevidst er tilstræbt at adskille sig fra Dannebrog ved sin orange baggrundsfarve. Justitsministeriet finder imidlertid efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, at orangebrog frembyder så væsentlige lighedspunkter med Dannebrog, at flagning med orangebrog må anses for uberettiget. Flagstangsknop med LED lys Flere flagstangsfirmaer sælger en hvid flagstangs- 4

5 knop med genopladelige batterier og 20 LED pærer. Flagstangsknoppen lader op via solceller om dagen og tænder automatisk når det bliver mørkt. Den skulle herefter lyse i max. 10 timer ved at give et dæmpet lys på flagstangen. Danmarks- Samfundet anser ikke denne nye form for indirekte belysning af en flagstang som korrekt måde, når der skal flages om natten. Reglen er den, at flagning efter solnedgang er tilladt, hvis flaget er belyst med en projektør. Belysningen skal være monteret på flagstangen eller i umiddelbar nærhed, således at flaget er direkte belyst. Anden belysning, herunder gadebelysning, er ikke tilstrækkelig direkte belysning af flaget. Standere skal ikke være belyst om natten. Sådan bruges Dannebrog på video I samarbejde med Boligejernes Videncenter har det nationale videncenter om Dannebrog samt lokalafdelingen for Storkøbenhavn for Bolius lavet fire små videoer: Sådan hejser du dit flag; Sådan nedhaler du dit flag; Den korrekte måde at flage på halv; Fold og opbevar dit flag bedst. Videoerne må bruges af alle og kan ses på Formålet er, på en enkel måde, at vise og fortælle, hvordan Dannebrog skal anvendes. Videncenteret Det nationale videncenter om Dannebrog skal indsamle, rådgive, dokumentere, informere og formidle viden om Dannebrog. Videncenteret skal fremme forståelsen af at Dannebrogs historie, flaget som nationalsymbol og flaget som kulturarv har betydning. På Danmarks-Samfundets nye hjemmeside er der en beskrivelse af videncenterets informationer. I 2014 er der udarbejdet 8 informationer kaldet Dannebrogsviden. Eksempelvis: Stutflaget; Kongehusets flag; Flagning med vimpel og Hvorfor flages der på halv stang? Alle er velkommen til at anvende Dannebrogsviden, men husk kildeangivelse. Desuden er der på hjemmesiden den gældende flag- og fanerækkefølge ved arrangementer, hvor flere nationer deltager. Rækkefølgen er udarbejdet efter det franske alfabet. Videncenteret er en del af landsforeningen Danmarks- Samfundet. Videncenteret og videncenterets medarbejder kan kontaktes gennem Danmarks-Samfundets landskontor. Håndbog for fanebærere Håndbogen blev udgivet i Håndbogen beskriver, hvordan en dannebrogsfane bør anvendes og håndteres i forbindelse med ceremoniel, samt hvordan den bør opbevares og passes. Vi er klar over, at forskellig tradition, foreningskultur, praksis og kutyme betyder, at håndbogens generelle beskrivelser og korrekt måde at anvende faner kan være forskellig fra en lokal praksis. Håndbogen skaber dog grundlag for en sikker og korrekt anvendelse af dannebrogsfanen. Håndbogen kan hentes gratis på Danmarks-Samfundets hjemmeside. 5

6 Dannebrog som krigstrofæ og forsoningsgave Af museumsinspektør emer. Inge Adriansen I 1993 blev der i Hanseatisches Auktionshaus für Historia i Hamburg udbudt to dannebrogsfaner erobret i krigen Et tysk ægtepar, Felicitas og Werner Kraus, der var på besøg i Sønderjylland, gjorde Museet på Sønderborg Slot opmærksom herpå. Vi rekvirerede auktionskataloget, og det viste sig, som vi havde forventet, at det ikke var egentlige dannebrogsfaner, men såkaldte kompagnifaner eller kvartermærker, der anvendtes til markering af, hvor kompagnichefen havde kvarter. Men vurderingen lå langt over museets økonomiske formåen, og en kontakt til Tøjhusmuseet i København viste, at der her var bevaret tilsvarende faner. Der var således ikke tale om unikke klenodier, og vi meddelte til det venlige ægtepar, selvom fanerne ville være en værdifuld forøgelse af museets samlinger, måtte vi desværre afstå fra at byde på dem. Et par måneder senere kom ægteparret Kraus imidlertid med de to faner som en gave til Sønderborg Slot. Da Königsparade ved Adsbøl nær Gråsten den 21. april De preussiske tropper defilerer forbi kong Wilhelm af Preussen med danske faner. Stik efter tegning af Wilhelm Camphausen, der overværede paraden. Der blev rejst en sten til minde om denne parade, og den kan endnu ses i Adsbøl. Foto: Museum Sønderjylland Sønderborg Slot. de havde erfaret, at museet ikke havde tilstrækkelige midler, havde de valgt selv at købe fanerne på auktionen og at skænke dem som et udtryk for det gode forhold, der i nutiden består mellem tysk og dansk. Werner Kraus udtrykte det således, at selvom hans forfædre havde erobret fanerne i krig, glædede han sig over at bringe dem tilbage som en forsoningsgave fra et helt andet Tyskland. Det var en smuk gave, og den gav anledning til en undersøgelse over de to faners historie. Dannebrog spillede en langt mere beskeden rolle i Anden Slesvigske Krig end i Første Slesvigske Krig. I 1864 gik der ingen begejstringsrus over landet som i Soldaterne drog stilfærdigt af sted, og nogle havde bange anelser om, hvad der forestod. Men der var også fortrøstningsfulde, sejrsikre 6

7 toner hos andre hjulpet godt på vej af skillingsviseproducenter, der skrev et væld af opmuntrende sange om landsoldaten og Dannebrog. En af de mest produktive af disse var forlægger Julius Strandberg, som havde en eminent evne til at fange tidens strømninger og producere varer i overensstemmelse med tidsånden. Han udsendte bl.a. smukt koloreret brevpapir med Dannebrog, hvorpå soldaterne kunne sende deres hilsener til hjemmet. Mens Dannebrog var blevet ført med frem i frontlinjen gennem hele Første Slesvigske Krig, så var dette ikke tilfældet i 1864, og det var måske en afspejling af de militære chefers forudanelser om nederlaget. Alle regimentsfaner blev afleveret et centralt sted bag fronten, før man drog ud i forreste linje. Under belejringen af Dybbøl Skanser blev regimentsfanerne afleveret lige før de danske tropper nåede pontonbroen, der førte over Alssund til Dybbøl Banke. Som følge heraf blev der heller ikke erobret Dannebrog, hverken faner eller standarter, af de tyske tropper. Derimod blev der på slagmarken både 18. april og 29. juni efterladt mange kompagnifaner, og fra erobrernes side blev der Kompagnifane fra 20. Infanteri-Bataillon, 8. Compagni. Skænket til Sønderborg Slot af Felicitas og Werner Kraus i 1993 sammen med den anden kompagnifane. Foto: Museum Sønderjylland Sønderborg Slot Kompagnifane fra 16. Linie-Infanteri-Bataillon, 1. Compagni. Da Linie-betegnelsen forsvandt i 1860, må der være tale om en ældre kompagnifane. Med håndskrift er påført 18. R. Dette regiments 7. Compagni deltog i kampen på Dybbøl 18. april. Foto: Museum Sønderjylland Sønderborg Slot. 7

8 ikke skelnet mellem de forskellige typer rød-hvide flag og faner. Alle efterladte kompagnifaner blev opfattet som nationalflag og dermed som værdifulde krigstrofæer. Ved de preussiske troppers sejrsparade i Berlin vajede de rød-hvide kompagnifaner lystigt i vinden og blev derpå anvendt til at udsmykke bordene, hvor soldaterne blev beskænket. Fanerne overgik senere til Tøjhuset i Berlin, hvor de blev udstillet med tekster som Dannebrog taget som krigstrofæ på Dybbøl. Hvor mange kompagnifaner, der blev medbragt til Berlin, vides ikke, men af et katalog fra Tøjhuset fra 1907 fremgår det, at der i den såkaldte Ruhmeshalle var udstillet 43 danske faner. De var opstillet i fanestativer med nøjagtige angivelser af, hvor de var erobret : Dybbøl, Arnkil, Høruphav m.v. Blandt danske officerer blev fortolkningen af kompagnifanerne som egentlige Dannebrog anset for at være ærekrænkende, og der blev ved flere lejligheder protesteret herover, bl.a. i en artikel i tidsskriftet Vort Forsvar i Her fremførtes, at kompagnifaner kun var kvartermærker med andre dimensioner end Dannebrog og derfor ikke blev betragtet som rigtige faner og som følge heraf heller ikke blev medtaget under tilbagetoget. Men danske spidsfindigheder af denne art gjorde dog ikke indtryk, og de rød-hvide kompagniflag blev fortsat udstillet i Berlin som nationalflag. I den danske hær var de tyske udstillinger med danske faner som krigstrofæer ikke glemt, og det fik betydning under den tyske besættelse. Den 29. august1943, da den danske regering trådte tilbage, lod bataljonscheferne dannebrogsfanerne gemme bort. Først efter befrielsen i maj 1945 blev de militære faner hentet frem fra de forskellige skjulesteder i loftsrum, kældre og kirker, og med fuldt honnør blev de ført tilbage til de rette regimenter. I maj 1945 rykkede den røde hær ind i Berlin, og Tøjhuset i byens centrum kom til at ligge i den sovjetiske zone. En del af museumssamlingen var gået til under krigen, og de resterende dele blev opløst. Noget af det endte som krigsbytte hos de allierede soldater. Det skete i øvrigt både i Øst- og Vestzonen. De to kompagnifaner, som her fortælles om, skulle ifølge auktionshuset være havnet først i Sovjetunionen og senere bragt til USA, hvorfra de blev sendt på auktion i Hamburg. Kompagnifanerne fortæller således ikke blot et stykke 1864-historie, for deres senere skæbne belyser også træk af europæisk historie og viser tillige, at museumssamlinger altid vil være spejl af bestemte tidsepoker. Fanerne blev skabt til at vise, hvor en kompagnichef havde kvarter. De blev efterladt af de danske tropper på slagmarken, bragt som krigstrofæ til Berlin og udstillet i Ruhmeshalle på Unter den Linden. Efter en langt senere krig blev fanerne allieret krigsbytte i en lang årrække for til sidst at ende på auktion. Såfremt ægteparret Kraus ikke havde budt på dem, var fanerne givetvis endt som dekoration i en privat tysk Party-Keller. Sådan gik det heldigvis ikke. Kompagnifanerne er nu blevet en del af kulturarven på det museum, der har krigen 1864 og det dansk-tyske forhold som centrale temaer. Litteratur: Hvis du vide mere om brug af Dannebrog eller 1864, så er der masser af stof i Inge Adriansen: Nationale Symboler i Det Danske Rige, bd. 1-2 (2003) og Inge Adriansen: Erindringssteder i Danmark (2010). 8

9 Vesterland Af Louise Joensen & Lisbeth Mikkelsen-Buhl Lederen af Vesterland Fritidshjem, Louise Joensen, husker tydeligt, at hun blev ringet op af en repræsentant fra Danmarks-Samfundet i foråret. Her blev hun spurgt, om fritidshjemmet kunne bruge en fane, for så ville de gerne overdrage sådan en. Det kunne fritidshjemmet godt. Louise fik lejlighed til at møde repræsentanter fra Danmarks-Samfundet kort tid senere, da de gæstede øen i forbindelse med SSF Silds store aktivitetsdag. Her blev de endelige detaljer fastlagt. Til øens årsmøde kom formand for Danmarks-Samfundet, Erik Fage-Pedersen, og overdrog fanen. Det særlige ved fanen er, at den har været i brug før, derfor var det ikke en faneindvielse - men netop en overdragelse. Den skal nu bruges ved festlige lejligheder, og især når hele øen går i optog til årsmødet. Alle fane- og flagmodtagere i Sydslesvig sender tak til Danmarks-Samfundet for tildelingerne. Gratis fanebærerkursus i Sydslesvig Hvordan man hilser på dronningen med fanen, er én af de mange ting, man lærer på kursus for nye fanebærere, ligesom nogle har ønske om at få genopfrisket brugen af fanen ved forskellige situationer. Carolin Methmann, Henrik Faarvang, Helge Hedfeld, Erik Leth, Iver H. Ottosen og Torben Skytte er nu uddannede og klar til at virke som instruktører. Ved kursus medvirker 2 instruktører. Deltagerne får kursusbevis og Danmarks-Samfundets Håndbog for fanebærer. Interesserede skal kontakte sekretær Gaby Böttinger på Dansk Generalsekretariat i Flensborg, tlf , mail: syfo.de

10 Årets flagpris i Aalborg Af Henrik Westen-Jensen, formand lokalforening Aalborg Traditionen tro gennemførte Aalborg Cityforening, Aalborg Kanonlaug og Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds et arrangement på Gammeltorv på årets sidste dag. Aalborg Kanonlaug udnævner på denne dag Årets Kanon, vi fra Danmarks- Samfundet uddeler Årets Flagpris og Aalborg Cityforening er efterfølgende vært ved champagne og kransekage til de fremmødte borgere. Præsidiet, der består af byens notabiliteter, havde gennemgået de indkomne indstillinger og bestemt, at 10 der skulle uddeles 4 Årets Flagpriser. Priserne blev overrakt af borgmester Thomas Kastrup-Larsen og modtagerne var: Haveforeningen Højvang Vest motiveret ved, at være et lille stykke Danmark, hvor Dannebrog altid vajer i week-end s og vimpler på hverdage, og at det sker i et lidt større omfang end andre haveforeninger. Limfjordsbroen som institution motiveret ved, at på Limfjordsbroen vajer Dannebrog altid stolt på flagdage og ved særlige arrangementer i byen. Aalborg Kanonlaug motiveret ved, at I altid stiller op flot uniformeret og med fanen. Ingen begivenheder i by eller kommunen er for stor eller for lille til Jeres medvirken til, at begivenheden skydes i gang. AaB A/S. Som motivation for indstillingen skal anføres, at AaB A/S ligafodboldhold, der jo spiller i rød/hvide dragter, vandt the double, blev dansk mester og pokalvindere. Præstationer langt ud over det almindelige. AaB rekrutterer talenter fra andre nordjyske klubber. Klubben påtager sig et socialt ansvar og medvirker til at giver spillerne uddannelser.

11 Faner dominerede Den Nationale Flagdag i Vejle Af formand Erik Dam, lokalforening Vejle Den Nationale Flagdag 5. september blev også i år markeret af Vejle Kommune og i høj grad præget af Danmarks-Samfundets lokalafdeling, idet formanden var kommunens koordinator. Formålet med Den Nationale Flagdag er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en international mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. Flagdagen omfatter den samme personkreds som det nationale monument (Kastellet i København) over Danmarks internationale indsats efter Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder eller har ydet i en række af verdens konfliktområder. Dagen blev første gang markeret 5. september Den er efterfølgende blevet markeret i stort set alle kommuner. Dagen markeres som en festdag - ikke som en sørgehøjtidelighed. Arrangementet i år var specielt derved, at Vejle Kommune havde doneret en smuk mindesten (med krydsende Dannebrogsfaner øverst), der blev afsløret af borgmester Arne Sigtenbjerggaard og tidl. minister Troels Lund Poulsen. Fanevagten - der bestod af ikke mindre end 15 faner - var et fantastisk syn for de ca. 300 fremmødte. Disse kunne endvidere nyde god underholdning fra Forsvarsbrødrenes Sangkor i Vejle, flere taler og en dejlig reception i restauranten. Efterfølgende var der socialt samvær for alle veteraner. På alle områder en rigtig god dag. 11

12 Normandiet Af redaktør Ib Ketler I 2014 overrakte landsformanden ved en lille ceremoni på Besættelsesmuseet i Aarhus en fane til projektmedarbejder Jakob Kjærsgaard. Fanen skulle opstilles på Utah Beach Museum i Sante-Marie-du- Monte i Normandiet, Frankrig. Baggrunden for den nye danske afdeling på museet var, at Danmark for første gang officielt blev godkendt som deltager i invasionen. Mere end 800 danske søfolk på både danske og udenlandske skibe deltog, hvorfor Dannebrog blev hejst sammen med de andre deltagende nationers flag på selve invasionskysten og HM Dronning Margrethe blev indbudt til at deltage i 70-års højtideligholdelsen af invasionen den 6. juli. krigssejler, Erik Kragelund, over for den engelske Dronning Elizabeth udtrykte sin glæde over, at Dannebrog Foto: Kim Hougaard nu også vajede over invasionskysten, svarede hun It s about time. På Utah Beach Museum har Jakob Kjærsgaard opbygget en udstilling om de danske krigssejleres indsats. Fanen blev opstillet ved indgangen til den danske afdeling, som blev indviet af HM Dronning Margrethe. Ved indvielsen var en lille gruppe af de få overlevende af de 800 krigssejlere, der deltog i invasionen i Normandiet, også til stede. Da den 92-årige 12 Foto: Ole Rønnest

13 Dannebrogsflag til Thailand Af Uffe Lundgaard, formand for lokalforeningen i Køge-Solrød Der var gæster fra Thailand til flagfestgudstjenesten i Køge kirke på Valdemarsdag 2014, nemlig professor Wong fra Bangkok og konsul Stig Vagt-Andersen, fra den danske ambassade. Gæsterne deltog i højtideligheden for at modtage et flag til flagstang og nogle mindre flag til facaden til Thai-Danish Dairy Farm i nærheden af Bangkok. Baggrunden for flaggaven var den, at jeg og min kone Linda, var på en ferierejse i Thailand, hvor vi besøgte det danske mejeri med rejseleder Per Christensen fra Albatros Rejser. Her så vi, at dannebrogsflagene, som var hejst og som man brugte meget, var falmede og slidte. De ønskede meget nogle nye dannebrogsflag et nyt flag til en 8. meter flagstang og nogle mindre flag til virksomhedens facade. Gården, der blev indviet i 1962 af Kong Frederik IX og Professor Wong modtager Dannebrog af borgmester Flemming Christensen i Køge kirke Dronning Ingrid, har siden udviklet sig til et stort, og meget respekteret, kvægdrifts- og mejeriforetagende. Det drives nu uden støtte fra Danmark, dog uddannes de thailandske mejerister stadig i Danmark. Som en lille kuriositet, kan bemærkes, at professor Wong, i anden anledning, var i Danmark, da han skulle udforske lidt om sin farfar, prins Satharn Klang af Thailand, der opholdt sig her i Danmark fra Prins Satharn var i denne periode tjenstgørende i Den Kongelige Livgarde. Både professor Wong og konsul Stig Vagt-Andersen gav udtryk for glæde ved at modtage de to dannebrogsflag og for deltagelsen i flagfesten. Flagene er senere af Stig Vagt-Andersen og Per Christensen blevet overdraget til Thai-Danish Dairy Farm med en hilsen fra Danmarks- Samfundet. 13

14 Miljøledelsessystem certificeret i henhold til DS/EN ISO af Det Norske Veritas, Danmark A/S Få det gode hold bag dig! FSC SUPPLIER Licens til svanemærkede tryksager DANAK Reg.nr Ryttermarken 17 a DK-5700 Svendborg Tlf Nakskov Af redaktør Ib Ketler Den nystiftede lokalforening afviklede en fin Valdemarsdag på Axeltorv foran det tidligere rådhus. Efter det flotte faneoptogs ankomst var der en inspirerende tale ved medlem af byrådet, Marie Louise Friderichsen. I talen gav hun udtryk for, at Lolland godt tør gå foran og fremme fornyelse. Der blev uddelt en fane til Lolland-Falsters frivillige Brandvæsen og en fane til den nystiftede lokalforening for Danmarks-Samfundet. Marie Louise Friderichsen medvirkede også ved faneindvielserne. 14 Nakskov Spejderne og Nakskov Roklub fik hver skænket en flagdug. Efterfølgende var der gudstjeneste i Sankt Nikolai Kirke

15 Lisbeth Engel Hansen, sekretariatschef i Miljømærkesekretariatet udtaler: SvendborgTryks miljøsalg er en flot præstation! 30% 31,1% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 9,7% 12,3% 12,2% 17,1% 21,7% (% af omsætningen) Dannebrog til ny vuggestue i Frederiksstad Af Franz Dittrich Den 25. februar 2014 var en næsten forårsagtig dag med megen solskin - et passende vejr til en flagoverrækkelse. Danmarks-Samfundet overrakte et Dannebrog til Frederiksstad nye vuggestue. Danmarks-Samfundets Sydslesvig-repræsentant Franz Dittrich stod for overrækkelsen. Alle børn, der deltog både fra skolen og børnehaven, havde øvet I østen stiger solen op som deres sang til denne ganske særlige festdag. Inden det nye flag skulle hejses, ville Franz have svar på sine spørgsmål vedrørende flaget. Alle blev besvaret så flot, at der vankede små Dannebrog til alle. Nu er der også mulighed for, at de yngste i flokken kan samles om flaget til fødselsdage og andre festdage. 15

16 Slaget ved Dybbøl 18. april Af hovedkasserer Daniel Klestrup Bjærge 18. april 1864 var en af de blodigste dage i Danmarks historie. Slaget på Dybbøl. 150 år senere var mange tusind mennesker mødt op for at markere dagen sammen med Hendes Majestæt Dronningen, Prinsgemalen, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, statsministeren, forsvars- ministeren, forsvarschefen, den tyske ambassadør og mange andre. Vejret var blæsende, men tørt, og heldigvis havde mange faner fra de omkringliggende gymnastik- og idrætsforeninger, folkedanserforeninger, Hjemmeværns- og soldaterforeninger fundet vejen til Kongeskansen ved Dybbøl, hvor et af mange af de skæbnesvangre slag stod, den dag for 150 år siden. Danmarks- Samfundet var med ved markeringen og stod således for at få organiseret den civile del af faneborgen. Flot så det ud med godt 50 faner stående på nordvest siden af skansen med ansigtet vendt mod Dronningens tribune. 16

17 1864 Af Flemming Pallesen, Jydske Landsoldater. Vi har lige markeret 150 året for krigen 1864 og følgerne for Danmark. Presset fra det tyske var stort og en af måderne man viste sit danske sindelag var ved, at koner og kærester strikkede muffedisser og halstørklæder i dannebrogsfarverne til deres kære, der var ved fronten i grænselandet. En taktik der på forskellige måder efterfølgende blev brugt blev i det okkuperede Sønderjylland indtil genforeningen. bedst i længden GT Glasfiber A/S Nøragervej Hovborg Tlf Fax

18 Beretning for Året der gik Af landsformand Erik Fage-Pedersen 2014 har været et travlt år. Allerede i maj måtte vor formand, Preben Petersen, erkende, at han ikke længere kunne finde tid til at varetage formandshvervet, hvorfor han bad sig fritstillet. Næstformand, Erik Fage-Pedersen, overtog derefter hvervet og Landsledelsens øvrige opgaver blev omfordelt. Den nye lov om indsamlinger, er så afgjort den sag, der vil få størst betydning for Danmarks- Samfundets videre virke. Vi har fået tilladelse til at sælge vore Valdemarsflag i det offentlige rum indtil 2017, hvorefter den ret bortfalder. I de 3 år er vi yderligere blevet pålagt at opfylde nogle krav om god indsamlingsskik. Det Nationale Videncenter om Dannebrog har blandt andet arbejdet videre med at udarbejde korte beskrivelser/ forklaringer om baggrunden for og brugen af Dannebrog, som herefter er blevet medtaget på vor hjemmeside. Videncentret har været behjælpelig med oplysninger i forbindelse med misbrug af Dannebrog. Vi har haft 2 helt klare situationer. I Roskilde, hvor man flagede med et orangefarvet flag både foran rådhuset og i en flagallé. Og FAKTA i Smørum brugte Dannebrog som dug for en udstilling af frugt og grønt. Vi har nu udsendt 4 numre af nyhedsbrevet. Umiddelbart er det vort indtryk, at det er blevet godt modtaget af medlemmerne. Danmarks-Samfundet har som sædvanlig deltaget i en række arrangementer. Ud over selve Valdemarsdag er det største og mest ressourcekrævende nok Årsmøderne i Sydslesvig. Vi havde igen 3 hold i gang i henholdsvis Flensborg, Slesvig/ Egernførde og Husum. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange, der brugte en weekend på at besætte posterne i udstillingsteltene. Det er vigtigt, at vi også er synlige syd for grænsen. Derudover foregår der på lokalt plan også en hel del i forbindelse med 4. maj, 5. september og andre lokale arrangementer. Lad os forsøge at intensivere indsatsen, så vi kan få medierne involverede så mange gange om året som muligt. Atter i år må vi konstatere en nedgang i årets flagsalg, denne gang på ca. 12 %, idet vi kun fik solgt for kr. Det er blevet vanskeligere gennem årene, at finde sælgere. Når vi er ude at sælge, hører man tit, at man da gerne vil købe, men desværre ikke har kontanter på sig, derfor har vi nu oprettet MobilPay og SWIPP, i det håb at vi på den måde kan få solgt lidt. Oprettelse af den nye hjemmeside har været en stor opgave, der har kostet forretningsføreren mange timer godt hjulpet af hans svigersøn og støttet af vor suppleant Martin Helbo Nielsen. Vi er nu i gang med at få oprettet lokalafdelingernes hjemmesider, så i løbet af foråret har vi forhåbentlig også dem på plads. Kommende opgaver. Det totale medlemstal har været svagt opadgående de seneste år. Det dækker over en pæn fremgang, men desværre en næsten ligeså stor afgang. Opgaven er at fastholde medlemmerne og selvfølgelig at intensivere hvervningen. Jeg synes, vi skal opstille et succes- 18

19 kriterium på 2000 medlemmer inden Vi har i Landsledelsen i snart en del år undersøgt mulighederne for at genudgive For Nordens Frihed, en lille bog om de nordiske landes deltagelse i de slesvigske krige. Vi har nu fundet penge til at sætte opgaven i gang. Forfatteren og Søværnets Historiker, Hans Christian Bjerg, er nu gået i gang med at skrive. Landsledelsen vil derefter søge fonde til at dække udgifterne til selve udgivelsen af bogen. Vi har ligeledes i nogle år forsøgt at få etableret et tættere forhold til Justitsministeriets Lovkvalitetskontor, hvorunder brugen af Dannebrog hører. Det ser nu ud til, at det endelig er lykkedes, idet vi påregner at afholde et, af os længe ønsket, møde inden for det næste par måneder. Der er nu kun 4 år til Dannebrogs 800 års jubilæum. Skal vi nå at få et flot arrangement stablet på benene i den anledning, er det ikke for tidligt at starte. Vi har foreløbigt kontaktet Post Danmark om at få udgivet et frimærke. Det er også tanken, at udgive et hefte eller eventuelt et særnummer af Årsskriftet i anledning af jubilæet. Endelig er vi i gang med at udforme et par logbøger. Den ene bliver en side, der indsættes i de eksemplarer af Sådan bruges Dannebrog, der udleveres sammen med fanerne, således at den enkelte fanes liv kan blive noteret, og bevares for den organisation/forening, der har modtaget fanen. Den anden skal følge vore udstillingstelte, hvor man kan notere eventuelle mangler eller fejl, så de kan blive rettet inden teltene skal bruges næste gang. Det har været glædeligt at se, at Danmarks-Samfundet bliver pænt omtalt i lokalpressen. Tak til lokalforeningerne for jeres arbejde med pressen. Til gengæld er de landsdækkende medier meget svære at få i tale. Et faktum der desværre nok er svært at ændre på. Men det er et område, vi må arbejde videre med, for synliggørelsen af Danmarks-Samfundet er vital for vor overlevelse på langt sigt. Til sidst vil jeg gerne takke alle vore lokalafdelinger, også syd for grænsen, for det store arbejde og for den entusiasme, der bliver vist for vor sag. Det er jer, der står for det store arbejde ude i marken. Lad os give den en ordentlig skalle igen i 2015, så vi næste år på denne tid kan se, at Danmarks-Samfundet er levende og udvikler sig i den rigtige retning. Støt Danmarks-Samfundet Danmarks-Samfundet har fået MobilePay og SWIPP, hvilket betyder, at donationer kan overføres direkte til foreningens konto. Det eneste krav er at afsenderen har en smartphone med en af ovenstående applikationer. Log-in, tast beløb, send til På forhånd tak for din donation. 19

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47.

Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47. Danmarks-Samfundet Årsskrift 2014 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets 47.000 frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper politiet med bl.a. eftersøgninger

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2013

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2013 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2013 Ny landsformand, opdateret formålsparagraf Af landsformand Preben Petersen Ved Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde i Vingsted lørdag den 9. marts havde jeg den

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2011

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2011 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2011 Fremtiden for Danmarks-Samfundet Af landsformand Nils Ole Kajhøj På repræsentantskabsmødet i 2010 blev der stillet spørgsmål om Danmarks- Samfundets fremtid, og landsledelsen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2010

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2010 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2010 Danmarks-Samfundet som kulturbærer Af landsformand Nils Ole Kajhøj WWW.BLIVMEDLEM.NU Danmarks-Samfundet har i mere end 100 år tilpasset sig de kulturelle strømninger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19.

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19. SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN 13. - 19. april 2014 SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014 Kastellet 350 års Jubilæum 1664-2014 Version 14. juli 2014 Kastellet i København Gl. Hovedvagt, Kastellet 1 2100 København Ø Velkommen Kære læser og gæst! Som Kommandant i Kastellet er det mig en glæde

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere