Mad til børn organisering og samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mad til børn organisering og samarbejde"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad til børn organisering og samarbejde Nr Udviklet af: Majbritt Kielsgaard Kristensen Allan Kirk Heegaard Allan Borup Hejndorf HC Andersensvej 7 Virksomhed 8800 Viborg april 2010

2 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB og TAK er Arbejdsmarkedsuddannelsen Mad til børn organisering og samarbejde hører til fælles kompetencebeskrivelsen (FKB) 2778 Mad til grupper med varierede behov for ernæring. FKB en og uddannelsesmålet kan hentes på Der er stigende behov for at køkkenfagligt personale kan medvirke ved oprettelse og opstart af køkkener inden for skoler og daginstitutioner. Det kræver kompetencer til såvel drift og vedligehold af køkkenet som opretholdelse af de lovgivningsmæssige regler og retningslinjer. Den daglige drift af køkken og madproduktion nødvendiggør en høj grad af kommunikation og samarbejde med såvel skole-/ børneinstitutionen som de andre faggrupper. Fremstilling af måltider efter brugergruppens behov og ønsker, skal planlægges og markedsføres ved inddragelse brugerne og andre faggrupper, hvilket igen fordrer anvendelse af kommunikative kompetencer. Uddannelsens målformulering Deltageren kan udarbejde økonomisk overslag for drift af madproduktion og vedligehold ved etablering af køkkener i børneinstitutioner og skoler. Deltageren kan vurdere om de lovgivningsmæssige hygiejneregler og retningslinjer for indretning af køkkener i børneinstitutioner og skoler kan overholdes samt om køkkenets fysiske rammer kan leve op til den anvendte madproduktion. Deltageren kan varetage indkøb og planlægning af de måltider, der fremstilles i køkkenet, som resultat af pædagogisk samarbejde med såvel andre faggrupper som brugergruppen. Deltageren kan lave menuplanlægning og fremstille måltider tilpasset brugergruppens behov og ønsker gennem inddragelse af og i samarbejde med brugergruppen, forældre og andre faggrupper. Deltageren kan anvende kommunikation til motivering og styrkelse af det interne og eksterne samarbejde i forbindelse med køkkenets produktion og anvendelse samt til markedsføring af køkkenet og måltiderne. Sammenhæng til TAK Uddannelsesmålet er relateret til tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) i FKB en og skal kvalificere deltageren inden for følgende TAK er: Faglig formidling, rådgivning og vejledning I arbejdsmarkedsuddannelsen indgår den kost- og ernæringsfaglige rolle, som bindeled mellem køkkenet og institutionen, med kompetence til faglig formidling, rådgivning og vejledning. Samarbejde, kommunikation og videndeling i institutionskøkkener I arbejdsmarkedsuddannelsen indgår kompetence til samarbejde og kommunikation med andre faggrupper. Side 2 af 17

3 Hygiejne og rengøring i institutionskøkkener I arbejdsmarkedsuddannelsen indgår kompetence til at kunne opretholde de lovgivningsmæssige regler for fødevarehygiejne. Indkøb, herunder lagerstyring og varemodtagelse for køkkenpersonale I arbejdsmarkedsuddannelsen indgår kompetence til indkøb til brug for madfremstilling. Planlægning og produktion af hverdagsmad I arbejdsmarkedsuddannelsen indgår kompetence til planlægning og fremstilling af god og ernæringsrigtig mad på baggrund af viden om brugernes ernæringsmæssige behov og ønsker. Økonomistyring og administration i institutionskøkkener I arbejdsmarkedsuddannelsen indgår kompetence til administration af køkkenets drift og vedligehold herunder kalkulation og budgetlægning Arbejdsfunktioner Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod faglærte og ikke-faglærte medarbejdere, som er beskæftiget med madfremstilling i skoler, og dag og døgninstitutioner. Side 3 af 17

4 2. Ideer til tilrettelæggelse De 4 kursusdage kan som udgangspunkt bestå af teoretiske oplæg, workshops, fælles debat og erfaringsudveksling, så deltagerne har mulighed for at tale om den tilegnede viden i fælles forum. Dag 1 Dag 2 Dag 3 - Grundlæggende teori: Lovgivning og hygiejne - Diskussion: Hvorfor er hygiejne så vigtig? - Teori om hygiejne i børneinstitutioner og skoler. - Teori om retningslinjer for indretning af køkkener i børneinstitutioner og skoler - Fysiske problemer i køkkenet - Velkomst - Præsentation af: Hinanden, kurset, mål, forventninger - Rystesammenleg Grundlæggende teori, Økonomi: - Oplæg omkring vedligeholdelse og drift af madproduktion ved etablering af køkkener i børneinstitutioner og skoler. - Hvad indeholder en budgetmodel, og hvad koster det? - Opgave 1: Økonomi. Udfyld en budgetmodel Dag 4 - Diskussion: Kommunikation og motivering af samarbejdet - Samarbejdsøvelse: Brikkerne. Øvelse i samarbejde uden kommunikation - Grundlæggende teori: Markedsføring af køkkenet - Opgave 3: Lav eget markedsføringsmateriale - Afslutning på kurset OBS: Cases og opgaver kan ses i bilaget. - Opgave 2: Regler for hygiejne og indretning af køkkenet - Case 1: Køkkenets fysiske rammer. - Grundlæggende teori: Menuplanlægning Hvordan udarbejdes menuplaner til skoler, dagog døgninstitutioner? - Case 2: Sammensæt en frokostmenu for en uge Deltagerne arbejder med case 2, hvor de skal sammensætte en ugemenu for skoleelever. Side 4 af 17

5 Dag 1. Velkomst, præsentation og orientering om kurset. Deltageren formulerer forventninger til uddannelsen ved kursusstart Rystesammenleg : Deltagerne deles op i fire hold. Hvert hold får udleveret en håndfuld spaghetti og en pose skumfiduser. Holdene skal på tid konkurrere om, hvem der kan lave det højeste tårn af spaghetti og skumfiduser. Grundlæggende teori: Økonomi: - Teoretisk oplæg omkring vedligeholdelse og drift af madproduktion ved etablering af køkkener i børneinstitutioner og skoler. - Teoretisk oplæg omkring budgetmodellen, som er udviklet af Alt Om Kost i samarbejde med Kommunernes Revision (se Altomkost.dk, under økonomi). - Hvad indeholder budgetmodellen, og hvad koster det? - Ejendomsomkostninger (husleje, ejendomsvurdering) - Forbrugsafgifter (el, vand, varme, renovation osv.) - Indkøb (fødevarer, rengøringsmidler, vask af linned osv.) - Indtægter (bruger- /forældrebetaling, kommunalt tilskud) - Inventar (udstyr og redskaber) - Løn (køkkenpersonale, rengøring, pædagog/ - medhjælper) - Moms - Hvad er der med i en budgetmodel for: - Børneinstitution for op til 40 børn - Børneinstitution for børn? - Børneinstitution for over 60 børn? - Skoler der laver maden selv? - Skoler der får maden ude fra? Opgave 1: Økonomi Deltagerne skal i hold på to personer lave et budget ud fra budgetmodel fra Altomkost.dk (se Bilag). Side 5 af 17

6 Dag 2. Grundlæggende teori: Lovgivning og hygiejne - Kort gennemgang af vigtige forordninger, bekendtgørelser og vejledninger. Deltagerne skal have information om, hvor de kan hente oplysninger om relevante regler, vejledninger og retningslinjer for hygiejne. F.eks. fra: - Fødevareforordningen - Hygiejneforordningen - Hygiejnebekendtgørelsen - Hygiejnevejledningen - Vejledning om hygiejne i daginstitutioner Diskussion: - Hvorfor er hygiejne i børneinstitutioner og skoler så vigtig? - Hvem har ansvar for hygiejnen? Teori om hygiejne i børneinstitutioner og skoler. - Opvarmning/nedkøling - Genopvarmning - Temperaturkrav for opbevaring af fødevarer - Personlig hygiejne - Krydskontaminering og rå fødevarer - Børn i køkkenet - Vedligeholdelse - Egenkontrol og kritiske kontrolpunkter Teori om retningslinjer for indretning af køkkener i børneinstitutioner og skoler (Hygiejneforordningen og Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner). - Krav til lokaler og indretning - Afgrænsning af køkkenet - Krav til gulve, vægbeklædning og lofter. - Vaske - Udstyr og inventar - Vinduer - Køleskabe - Udsugning Side 6 af 17

7 Fokus på fysiske problemer i køkkenet: - Forkert arbejdshøjde ved borde, opvaskemaskine og ovn. - Arbejdsfunktioner, der er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til hinanden. - Dårlige arbejdsgange. - Varme, damp og stegeos. - Tunge løft af gryder og råvarer. - Manglende plads. - Træk og kulde. - Hårde eller glatte gulve. - Dårlig belysning. - For meget støj. Opgave 2: Regler for hygiejne og indretning af køkkenet. Skriftlig test. Case 1: Køkkenets fysiske rammer. Deltagerne arbejder med casen, hvor de skal komme med ideer til forbedringer af køkkenets indretning i forhold til gældende lovgivning. Side 7 af 17

8 Dag 3. Grundlæggende teori: Menuplanlægning Grundlæggende teori om udarbejdelse menuplaner til skoler, dag- og døgninstitutioner, herunder: - Brugernes ernæringsmæssige behov o Energi o Energigivende næringsstoffer o Næringsstofanbefalinger o Måltidsfordeling - Brugernes præferencer for mad - Produktionsformer - Sensorik, form og farver - Hensyn til sæson (Årstidens frugt og grønt) - Forskellige kødtyper - Implementering af fisk i menuplanen - Indkøb (køb hos lokal købmand/supermarked eller catering firmaer?) Case 2: Sammensæt en frokostmenu for en uge Deltagerne arbejder med case 2, hvor de skal sammensætte en ugemenu for skoleelever. Casen opsamles til slut i plenum, og det diskuteres, hvorledes der kan blive taget højde for forældre, andre faggrupper samt brugergruppens ønsker. Side 8 af 17

9 Dag 4. Kommunikation og motivering af samarbejdet Deltagerne diskuterer, hvordan kommunikationen og samarbejdet kan gøres bedre i det daglige arbejde mellem bl.a. køkkenpersonale og børn/forældre/lærere/pedeller osv. Deltagerne kommer med egne erfaringer og diskuterer disse med resten af holdet. Samarbejdsøvelse: Brikkerne en øvelse i samarbejde uden kommunikation Deltagerne deles i hold som skal arbejde sammen i øvelsen. Øvelsen har til formål, at gruppen kun når sit mål ved at samarbejde. Desuden understreger øvelsen, hvor vigtig kommunikation er, og hvor meget sværere det hele bliver, når man netop ikke må kommunikere. Når deltagerne har løst opgaven er der opsamling og diskussion over øvelsen. Grundlæggende teori: Markedsføring af køkkenet - Forslag til markedsføring af virksomhed ( Iværksætteri og innovation Erhvervsskolernes Forlag). - Fokus på: o Virksomhedsnavn o Slogan o Logo o Menukort o Henvendelses form F.eks. internet, postkort, flyer, breve, mundtlig. - Teori om markedsføring til forskellige målgrupper. o Børn, unge, forældre. - Kendskab til den daglige målgruppe o Beskrivelse af egen målgruppe Opgave 3: Markedsføringsmateriale Deltagerne skal enten lave en plakat eller en pjece for den mad de laver. På plakaten eller i pjecen skal de fortælle lidt om køkkenet, om maden og evt. lidt om dem selv som fagpersoner. Plakaten/pjecen kan også indeholde en ugemenuplan og evt. nogle fortællinger om de forskellige menuer, som gør, at maden bliver endnu mere spændende. Grupperne fremlægger deres plakat/pjece for de andre grupper og evalueres tilslut. Afslutning på kurset Afrunding og evaluering (skriftlig og mundtlig) Side 9 af 17

10 3. Afholdelsesformer I forhold til implementering af den nyerhvervede viden, vil det være hensigtsmæssigt, at undervisningen er så virkelighedstro som mulig. Det er derfor vigtigt, at deltagerne tager udgangspunkt i eget køkken og daglige arbejde. 4. Litteraturliste og nyttige links Forslag til undervisningsmaterialer: Internetsider: Bøger: Iværksætteri og innovation. Erhvervsskolernes Forlag (2007). Astrup A, Dyerberg J, Stender S. Menneskets ernæring. Munksgaard Danmark (2006). Karina Kyhn Andersen. Kulinarisk sensorik Ernæringsassistent. Kost & Ernæringsforbundet. Erhvervsskolernes forlag (2008). Kost & Ernæringsforbundet. Ernæringslære Ernæringsassistent. Erhvervsskolernes forlag (2008). Kost & Ernæringsforbundet. Kostlære og vurdering Ernæringsassistent. Erhvervsskolernes forlag (2006). Publikationer: Sundhedsstyrelsen: Hygiejne i Daginstitutioner. Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed BAR SoSu (Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed) Arbejdet i det gode køkken BAR SoSu (Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed) Indretning af det gode køkken Hygiejne regler: Fødevareforordningen Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed. Side 10 af 17

11 Hygiejneforordningen Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, Hygiejnebekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne. Uddannelsesbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 123 af 15. februar 2008 om uddannelse i Fødevarehygiejne Hygiejnevejledningen: Vejledning nr af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne Egenkontrolvejledningen Vejledning af december 2007 om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Vejledning om hygiejne i daginstitutioner Side 11 af 17

12 Bilag Opgave 1: Økonomi I skal i hold på to personer lave et budget. Budgettet skal enten være for en: - børnehave med op til 40 børn. - børnehave for 41 til 60 børn. - børnehave for over 60 børn. - skole med egenproduktion. - skole der for maden udefra. Gå ind på og klik på Kommune, skole og daginstitution og klik derefter på Økonomi. Her finder I forskellige budgetmodeller. Vælg en model som passer til jeres børnehave/skole og udfyld budgettet. Vejledninger og eksempler på budgetter findes ligeledes på Altomkost.dk Eksempel fra Altomkost.dk: Side 12 af 17

13 Opgave 2: Regler for hygiejne og indretning af køkkenet 1. Hvilke temperaturer skal varm mad opvarmes til? 2. Hvad er genopvarmningstemperaturen? 3. Beskriv med dine egne ord, hvad personlig hygiejne er. 4. Nævn de fire vigtige hygiejneråd, som er vigtige, at børnene lærer inden de går i køkkenet. 1.: 2.: 3.: 4.: 5. Hvilke forholdsregler bør tages, når der arbejdes med råt kød og rå æg? 6. Hvordan skal toiletforholdene være i forbindelse med køkkenet? 7. Hvilke hygiejniske krav er der til gulvet i køkkenet? 8. Hvilke hygiejniske krav er der til vægbeklædningen i køkkenet? 9. Hvor mange vaske skal der være i et institutionskøkken/skolekøkken, hvor maden tilberedes fra bunden? 10. Hvilke regler er der for vinduer, der kan åbnes i køkkenet? 11. Hvilke temperaturkrav er der til: Mælk: Kød: Fisk: Grøntsager: 12. Hvornår vil det være aktuelt at desinficere service, arbejdsredskaber eller udstyr? 13. Hvornår må børn ikke deltage i madlavningen? 14. Nævn 4 kritiske punkter i et institutionskøkken/skolekøkken. 1.: 2.: 3.: 4.: Side 13 af 17

14 Case 1: Køkkenets fysiske rammer Børnehaven Skovly skal i gang med en større ombygning af deres køkken, fordi børnehaven skal til at servere frokost for flere børn end de er vant til. Ernæringsassistent Åse Jensen arbejder i Skovly, og hun skal sammen med institutionslederen stå for planlægningen af det nye køkken. På nuværende tidspunkt laver Åse kold frokost og mellemmåltider til 25 børn hver dag. Det er planlagt, at ca. 50 børn skal have et dagligt varmt eller koldt frokostmåltid efter ombygningen. Åse har ikke haft plads til børn i køkkenet, men det vil hun gerne have. Desuden døjer Åse indimellem med ondt i ryggen pga. dårlig bordhøjde og tunge gryder. Åse har flere spekulationer omkring ombygningen, som hun gerne vil have noget faglig sparring omkring. - Hvor stor skal køkkenet være? - Hvordan skal arbejdspladsen være for børnene? - Hvad skal der tages højde for i valg af udstyr til varm mad? - Hvilke skabe/skuffer vil være gode at vælge? - Hvordan undgås tunge løft og hvilken bordhøjde vil være mest hensigtsmæssig? - Hvordan sikres et godt indeklima? - Hvordan kan køkkenet blive rengøringsvenligt? Side 14 af 17

15 Case 2: Sammensæt en frokostmenu for en uge Vestergade Skole i Sønderborg har en skolekantine, som laver frokost til skolens 160 elever. Eleverne går i 6. til 10. Klasse. Du skal til kantinen sammensætte en frokostmenu for en uge, hvor årstiden er sommer. Eleverne har hver dag tre valgmuligheder. To kolde retter og en varm ret. Udarbejd en indkøbsliste/varebestilling for to af dagene. Skolens leder og nogle af de ansatte er vegetarer, og de vil gerne have, at du tager højde for det i din menuplanlægning. På skolen er der desuden mange elever med muslimsk baggrund. En del forældre har for nylig beklaget sig over, at maden ikke var sund nok, og at der var alt for mange usunde pølsehorn og pizzasnegle på menuen. Hvad vil du gøre ved det? Side 15 af 17

16 Brikkerne en øvelse i samarbejde uden kommunikation Øvelsen laves i et antal grupper på hver seks personer. Gruppen sidder ved to borde, som er sat sammen. Bordene skal være fuldstændig tomme. Går seks ikke op i det samlede antal deltagere, bliver resten udnævnt som kontrollanter. Der er materialer til seks grupper, altså i alt 36 deltagere. Deltagerne instrueres i, at det er strengt forbudt at kommunikere med hinanden, og at man kun må give brikker til et andet gruppemedlem, aldrig kræve en brik. Hver gruppe får seks konvolutter med hver tre brikker i, alle i samme farve. Øvelsen går nu ud på, at alle i gruppen skal danne den samme simple figur. Det betyder, at man må give en brik til den, som man tror, kan bruge den. Men ikke selv bede om en! Når en gruppe har løst opgaven, bedes de forholde sig i ro, indtil alle grupper er færdige. Til slut lægges brikkerne tilbage i konvolutterne i overensstemmelse med de bogstaver, som står på forsiden. Øvelsen har til formål, at gruppen kun når sit mål ved at samarbejde. Det kan betyde, at man må give noget fra sig, uden at vide om man får noget til gengæld. Desuden understreger øvelsen, hvor vigtig kommunikation er, og hvor meget sværere det hele bliver, når man netop ikke må kommunikere. Ud fra to A4 ark fremstilles et sæt brikker til seks kuverter. D F I C C F J A E A H G A B E G G A Pakkeliste: I: I,H,E II: A,A,C III: D,J,G IV: A,F,E V: G,B,F VI: G,C,A (Kilde: Side 16 af 17

17 Opgave 3: Markedsføringsmateriale Det er vigtigt at forældrene har tillid til madordningen, og børnene skal synes, at det er smart at spise maden. Brug derfor tid på at markedsføre jeres gode og sunde mad. I skal lave en plakat eller en pjece for den mad I laver. På plakaten eller i pjecen skal I fortælle lidt om køkkenet, om maden og evt. lidt om jer selv som fagpersoner. Plakaten/pjecen kan også indeholde en ugemenuplan og evt. nogle fortællinger om de forskellige menuer, som gør, at maden bliver endnu mere spændende. Side 17 af 17

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Børn og mellemmåltider

Børn og mellemmåltider Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Børn og mellemmåltider Nr. 42888 Udviklet af: Majbritt Kielsgaard Kristensen Allan Kirk Heegaard Allan Borup Hejndorf HC Andersensvej 7 Virksomhed 8800

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Håndtering og styring af madvarer i storkøkkener Nr. 46 935 Udviklet af: Lone Algayer Gert Pedersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro 09. 2011

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Fra strategi til praksis i institutionskøkkener Nr. 46 942 Udviklet af: Lone Algayer Per Dam Hansen Uddannelsescenter Holstebro 1. Uddannelsesmålet og

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Ernæring og økologi med spisemærket Nr. 47 529 Udviklet af: Berit Brøndum Troels Peter Schyum Jensen Susanne Nygaard Bertelsen Mercantec H.C. Andersens

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Teknologi i den daglige madproduktion Nr 46 902 Udviklet af: Gitte Saxton Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 45874 Smagen i centrum Udviklet af: Rasmus Gøtsche Københavns Madhus Jonn Vinther Martinsen og Mariann Præstegaard Hotel- og Restaurantskolen Oktober

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Indpakning af maden emballage og mærkning Nr. 45943 Udviklet af: Katrine Olesen Hinge Peter Schyum Jensen Lotte Eder Haubjerg Mercantec H. C. Andersens

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Grundtilberedning 1 3,0 uger heraf ligger 1 uge på Trin 2B Niveau: Begynder Bedømmelse: 7-trins skala, standpunktskarakter

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

Vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- og bomiljøer

Vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- og bomiljøer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 337 Offentligt Vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- og bomiljøer Fødevarestyrelsen d. 1. august 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere til mad i daginstitutioner i Region Sjælland 1 Modeller

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 40914 Kalkulation ved gæstebetjening Udviklet af: Thomas Buhelt Hotel- og Restaurantskolen, København Oktober 2009 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Brugerdreven mad- og måltidsudvikling

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Brugerdreven mad- og måltidsudvikling Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 46 895 Brugerdreven mad- og måltidsudvikling Udviklet af: Karen Leth Kost & Ernæringsforbundet Nørre Voldgade 90 1358 Kbh. K Juli 2011 Nærværende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: hjemkundskab Klasse: 6.a/b Lærer: RL Fagområde/ emne Præsentation af faget + køkkenet samt redskaber Hygiejne

Fagårsplan 12/13 Fag: hjemkundskab Klasse: 6.a/b Lærer: RL Fagområde/ emne Præsentation af faget + køkkenet samt redskaber Hygiejne Fagårsplan 12/13 Fag: hjemkundskab Klasse: 6.a/b Lærer: RL Fagområde/ emne Præsentation af faget + køkkenet samt redskaber Hygiejne Tilberedning af enkle måltider. Æg. Periode Mål Eleverne skal: Uge 33

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Optimering af produktionen i institutionskøkkener Nr. 46 861 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Januar 2013 Copenhagen House of Food www.kbhmadhus.dk Around 40 people staff yearly budget app. 4,5 mill EURO Indhold:

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Alt godt fra fisk i storkøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Alt godt fra fisk i storkøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Alt godt fra fisk i storkøkkener Nr. 48 007 Udviklet af: Hvem: Katrine Olesen Hinge Peter Schyum Jensen Lotte Eder Haubjerg Virksomhed: Mercantec Adresse:

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Øget lighed i sundhed gennem måltider Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Rugknækkeren Rugknækkeren er et godt eksempel på et projekt

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske Mere end Mad Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker Det Danske Gør hverdagen lettere Med Det Danske Madhus som jeres madleverandør får I: Altid velsmagende, frisk og hjemmelavet mad. Mad som er

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Samarbejde, kommunikation, fællesskab, sociale spilleregler, trivsel, fysisk og mental sundhed.

Samarbejde, kommunikation, fællesskab, sociale spilleregler, trivsel, fysisk og mental sundhed. Køkken & Sundhed Linjens formål: Bidrage til at skabe en forståelse for, hvad kost og sundhed betyder for det enkelte menneske, samfundet, naturen og miljøet. Lære at indgå i arbejds- og undervisningsfællesskaber

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 2 i Oplevelsesmaskinen Tirsdag den 22. oktober 2013

Hjertelig velkommen til workshop 2 i Oplevelsesmaskinen Tirsdag den 22. oktober 2013 Hjertelig velkommen til workshop 2 i Oplevelsesmaskinen Tirsdag den 22. oktober 2013 Dagens program 09.00 09.25 10.00 12.15 15.00 Velkommen Dagens program og siden sidst Om markedsføring i Destinationsprojektet,

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere