Mad til børn organisering og samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mad til børn organisering og samarbejde"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad til børn organisering og samarbejde Nr Udviklet af: Majbritt Kielsgaard Kristensen Allan Kirk Heegaard Allan Borup Hejndorf HC Andersensvej 7 Virksomhed 8800 Viborg april 2010

2 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB og TAK er Arbejdsmarkedsuddannelsen Mad til børn organisering og samarbejde hører til fælles kompetencebeskrivelsen (FKB) 2778 Mad til grupper med varierede behov for ernæring. FKB en og uddannelsesmålet kan hentes på Der er stigende behov for at køkkenfagligt personale kan medvirke ved oprettelse og opstart af køkkener inden for skoler og daginstitutioner. Det kræver kompetencer til såvel drift og vedligehold af køkkenet som opretholdelse af de lovgivningsmæssige regler og retningslinjer. Den daglige drift af køkken og madproduktion nødvendiggør en høj grad af kommunikation og samarbejde med såvel skole-/ børneinstitutionen som de andre faggrupper. Fremstilling af måltider efter brugergruppens behov og ønsker, skal planlægges og markedsføres ved inddragelse brugerne og andre faggrupper, hvilket igen fordrer anvendelse af kommunikative kompetencer. Uddannelsens målformulering Deltageren kan udarbejde økonomisk overslag for drift af madproduktion og vedligehold ved etablering af køkkener i børneinstitutioner og skoler. Deltageren kan vurdere om de lovgivningsmæssige hygiejneregler og retningslinjer for indretning af køkkener i børneinstitutioner og skoler kan overholdes samt om køkkenets fysiske rammer kan leve op til den anvendte madproduktion. Deltageren kan varetage indkøb og planlægning af de måltider, der fremstilles i køkkenet, som resultat af pædagogisk samarbejde med såvel andre faggrupper som brugergruppen. Deltageren kan lave menuplanlægning og fremstille måltider tilpasset brugergruppens behov og ønsker gennem inddragelse af og i samarbejde med brugergruppen, forældre og andre faggrupper. Deltageren kan anvende kommunikation til motivering og styrkelse af det interne og eksterne samarbejde i forbindelse med køkkenets produktion og anvendelse samt til markedsføring af køkkenet og måltiderne. Sammenhæng til TAK Uddannelsesmålet er relateret til tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) i FKB en og skal kvalificere deltageren inden for følgende TAK er: Faglig formidling, rådgivning og vejledning I arbejdsmarkedsuddannelsen indgår den kost- og ernæringsfaglige rolle, som bindeled mellem køkkenet og institutionen, med kompetence til faglig formidling, rådgivning og vejledning. Samarbejde, kommunikation og videndeling i institutionskøkkener I arbejdsmarkedsuddannelsen indgår kompetence til samarbejde og kommunikation med andre faggrupper. Side 2 af 17

3 Hygiejne og rengøring i institutionskøkkener I arbejdsmarkedsuddannelsen indgår kompetence til at kunne opretholde de lovgivningsmæssige regler for fødevarehygiejne. Indkøb, herunder lagerstyring og varemodtagelse for køkkenpersonale I arbejdsmarkedsuddannelsen indgår kompetence til indkøb til brug for madfremstilling. Planlægning og produktion af hverdagsmad I arbejdsmarkedsuddannelsen indgår kompetence til planlægning og fremstilling af god og ernæringsrigtig mad på baggrund af viden om brugernes ernæringsmæssige behov og ønsker. Økonomistyring og administration i institutionskøkkener I arbejdsmarkedsuddannelsen indgår kompetence til administration af køkkenets drift og vedligehold herunder kalkulation og budgetlægning Arbejdsfunktioner Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod faglærte og ikke-faglærte medarbejdere, som er beskæftiget med madfremstilling i skoler, og dag og døgninstitutioner. Side 3 af 17

4 2. Ideer til tilrettelæggelse De 4 kursusdage kan som udgangspunkt bestå af teoretiske oplæg, workshops, fælles debat og erfaringsudveksling, så deltagerne har mulighed for at tale om den tilegnede viden i fælles forum. Dag 1 Dag 2 Dag 3 - Grundlæggende teori: Lovgivning og hygiejne - Diskussion: Hvorfor er hygiejne så vigtig? - Teori om hygiejne i børneinstitutioner og skoler. - Teori om retningslinjer for indretning af køkkener i børneinstitutioner og skoler - Fysiske problemer i køkkenet - Velkomst - Præsentation af: Hinanden, kurset, mål, forventninger - Rystesammenleg Grundlæggende teori, Økonomi: - Oplæg omkring vedligeholdelse og drift af madproduktion ved etablering af køkkener i børneinstitutioner og skoler. - Hvad indeholder en budgetmodel, og hvad koster det? - Opgave 1: Økonomi. Udfyld en budgetmodel Dag 4 - Diskussion: Kommunikation og motivering af samarbejdet - Samarbejdsøvelse: Brikkerne. Øvelse i samarbejde uden kommunikation - Grundlæggende teori: Markedsføring af køkkenet - Opgave 3: Lav eget markedsføringsmateriale - Afslutning på kurset OBS: Cases og opgaver kan ses i bilaget. - Opgave 2: Regler for hygiejne og indretning af køkkenet - Case 1: Køkkenets fysiske rammer. - Grundlæggende teori: Menuplanlægning Hvordan udarbejdes menuplaner til skoler, dagog døgninstitutioner? - Case 2: Sammensæt en frokostmenu for en uge Deltagerne arbejder med case 2, hvor de skal sammensætte en ugemenu for skoleelever. Side 4 af 17

5 Dag 1. Velkomst, præsentation og orientering om kurset. Deltageren formulerer forventninger til uddannelsen ved kursusstart Rystesammenleg : Deltagerne deles op i fire hold. Hvert hold får udleveret en håndfuld spaghetti og en pose skumfiduser. Holdene skal på tid konkurrere om, hvem der kan lave det højeste tårn af spaghetti og skumfiduser. Grundlæggende teori: Økonomi: - Teoretisk oplæg omkring vedligeholdelse og drift af madproduktion ved etablering af køkkener i børneinstitutioner og skoler. - Teoretisk oplæg omkring budgetmodellen, som er udviklet af Alt Om Kost i samarbejde med Kommunernes Revision (se Altomkost.dk, under økonomi). - Hvad indeholder budgetmodellen, og hvad koster det? - Ejendomsomkostninger (husleje, ejendomsvurdering) - Forbrugsafgifter (el, vand, varme, renovation osv.) - Indkøb (fødevarer, rengøringsmidler, vask af linned osv.) - Indtægter (bruger- /forældrebetaling, kommunalt tilskud) - Inventar (udstyr og redskaber) - Løn (køkkenpersonale, rengøring, pædagog/ - medhjælper) - Moms - Hvad er der med i en budgetmodel for: - Børneinstitution for op til 40 børn - Børneinstitution for børn? - Børneinstitution for over 60 børn? - Skoler der laver maden selv? - Skoler der får maden ude fra? Opgave 1: Økonomi Deltagerne skal i hold på to personer lave et budget ud fra budgetmodel fra Altomkost.dk (se Bilag). Side 5 af 17

6 Dag 2. Grundlæggende teori: Lovgivning og hygiejne - Kort gennemgang af vigtige forordninger, bekendtgørelser og vejledninger. Deltagerne skal have information om, hvor de kan hente oplysninger om relevante regler, vejledninger og retningslinjer for hygiejne. F.eks. fra: - Fødevareforordningen - Hygiejneforordningen - Hygiejnebekendtgørelsen - Hygiejnevejledningen - Vejledning om hygiejne i daginstitutioner Diskussion: - Hvorfor er hygiejne i børneinstitutioner og skoler så vigtig? - Hvem har ansvar for hygiejnen? Teori om hygiejne i børneinstitutioner og skoler. - Opvarmning/nedkøling - Genopvarmning - Temperaturkrav for opbevaring af fødevarer - Personlig hygiejne - Krydskontaminering og rå fødevarer - Børn i køkkenet - Vedligeholdelse - Egenkontrol og kritiske kontrolpunkter Teori om retningslinjer for indretning af køkkener i børneinstitutioner og skoler (Hygiejneforordningen og Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner). - Krav til lokaler og indretning - Afgrænsning af køkkenet - Krav til gulve, vægbeklædning og lofter. - Vaske - Udstyr og inventar - Vinduer - Køleskabe - Udsugning Side 6 af 17

7 Fokus på fysiske problemer i køkkenet: - Forkert arbejdshøjde ved borde, opvaskemaskine og ovn. - Arbejdsfunktioner, der er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til hinanden. - Dårlige arbejdsgange. - Varme, damp og stegeos. - Tunge løft af gryder og råvarer. - Manglende plads. - Træk og kulde. - Hårde eller glatte gulve. - Dårlig belysning. - For meget støj. Opgave 2: Regler for hygiejne og indretning af køkkenet. Skriftlig test. Case 1: Køkkenets fysiske rammer. Deltagerne arbejder med casen, hvor de skal komme med ideer til forbedringer af køkkenets indretning i forhold til gældende lovgivning. Side 7 af 17

8 Dag 3. Grundlæggende teori: Menuplanlægning Grundlæggende teori om udarbejdelse menuplaner til skoler, dag- og døgninstitutioner, herunder: - Brugernes ernæringsmæssige behov o Energi o Energigivende næringsstoffer o Næringsstofanbefalinger o Måltidsfordeling - Brugernes præferencer for mad - Produktionsformer - Sensorik, form og farver - Hensyn til sæson (Årstidens frugt og grønt) - Forskellige kødtyper - Implementering af fisk i menuplanen - Indkøb (køb hos lokal købmand/supermarked eller catering firmaer?) Case 2: Sammensæt en frokostmenu for en uge Deltagerne arbejder med case 2, hvor de skal sammensætte en ugemenu for skoleelever. Casen opsamles til slut i plenum, og det diskuteres, hvorledes der kan blive taget højde for forældre, andre faggrupper samt brugergruppens ønsker. Side 8 af 17

9 Dag 4. Kommunikation og motivering af samarbejdet Deltagerne diskuterer, hvordan kommunikationen og samarbejdet kan gøres bedre i det daglige arbejde mellem bl.a. køkkenpersonale og børn/forældre/lærere/pedeller osv. Deltagerne kommer med egne erfaringer og diskuterer disse med resten af holdet. Samarbejdsøvelse: Brikkerne en øvelse i samarbejde uden kommunikation Deltagerne deles i hold som skal arbejde sammen i øvelsen. Øvelsen har til formål, at gruppen kun når sit mål ved at samarbejde. Desuden understreger øvelsen, hvor vigtig kommunikation er, og hvor meget sværere det hele bliver, når man netop ikke må kommunikere. Når deltagerne har løst opgaven er der opsamling og diskussion over øvelsen. Grundlæggende teori: Markedsføring af køkkenet - Forslag til markedsføring af virksomhed ( Iværksætteri og innovation Erhvervsskolernes Forlag). - Fokus på: o Virksomhedsnavn o Slogan o Logo o Menukort o Henvendelses form F.eks. internet, postkort, flyer, breve, mundtlig. - Teori om markedsføring til forskellige målgrupper. o Børn, unge, forældre. - Kendskab til den daglige målgruppe o Beskrivelse af egen målgruppe Opgave 3: Markedsføringsmateriale Deltagerne skal enten lave en plakat eller en pjece for den mad de laver. På plakaten eller i pjecen skal de fortælle lidt om køkkenet, om maden og evt. lidt om dem selv som fagpersoner. Plakaten/pjecen kan også indeholde en ugemenuplan og evt. nogle fortællinger om de forskellige menuer, som gør, at maden bliver endnu mere spændende. Grupperne fremlægger deres plakat/pjece for de andre grupper og evalueres tilslut. Afslutning på kurset Afrunding og evaluering (skriftlig og mundtlig) Side 9 af 17

10 3. Afholdelsesformer I forhold til implementering af den nyerhvervede viden, vil det være hensigtsmæssigt, at undervisningen er så virkelighedstro som mulig. Det er derfor vigtigt, at deltagerne tager udgangspunkt i eget køkken og daglige arbejde. 4. Litteraturliste og nyttige links Forslag til undervisningsmaterialer: Internetsider: Bøger: Iværksætteri og innovation. Erhvervsskolernes Forlag (2007). Astrup A, Dyerberg J, Stender S. Menneskets ernæring. Munksgaard Danmark (2006). Karina Kyhn Andersen. Kulinarisk sensorik Ernæringsassistent. Kost & Ernæringsforbundet. Erhvervsskolernes forlag (2008). Kost & Ernæringsforbundet. Ernæringslære Ernæringsassistent. Erhvervsskolernes forlag (2008). Kost & Ernæringsforbundet. Kostlære og vurdering Ernæringsassistent. Erhvervsskolernes forlag (2006). Publikationer: Sundhedsstyrelsen: Hygiejne i Daginstitutioner. Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed BAR SoSu (Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed) Arbejdet i det gode køkken BAR SoSu (Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed) Indretning af det gode køkken Hygiejne regler: Fødevareforordningen Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed. Side 10 af 17

11 Hygiejneforordningen Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, Hygiejnebekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne. Uddannelsesbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 123 af 15. februar 2008 om uddannelse i Fødevarehygiejne Hygiejnevejledningen: Vejledning nr af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne Egenkontrolvejledningen Vejledning af december 2007 om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Vejledning om hygiejne i daginstitutioner Side 11 af 17

12 Bilag Opgave 1: Økonomi I skal i hold på to personer lave et budget. Budgettet skal enten være for en: - børnehave med op til 40 børn. - børnehave for 41 til 60 børn. - børnehave for over 60 børn. - skole med egenproduktion. - skole der for maden udefra. Gå ind på og klik på Kommune, skole og daginstitution og klik derefter på Økonomi. Her finder I forskellige budgetmodeller. Vælg en model som passer til jeres børnehave/skole og udfyld budgettet. Vejledninger og eksempler på budgetter findes ligeledes på Altomkost.dk Eksempel fra Altomkost.dk: Side 12 af 17

13 Opgave 2: Regler for hygiejne og indretning af køkkenet 1. Hvilke temperaturer skal varm mad opvarmes til? 2. Hvad er genopvarmningstemperaturen? 3. Beskriv med dine egne ord, hvad personlig hygiejne er. 4. Nævn de fire vigtige hygiejneråd, som er vigtige, at børnene lærer inden de går i køkkenet. 1.: 2.: 3.: 4.: 5. Hvilke forholdsregler bør tages, når der arbejdes med råt kød og rå æg? 6. Hvordan skal toiletforholdene være i forbindelse med køkkenet? 7. Hvilke hygiejniske krav er der til gulvet i køkkenet? 8. Hvilke hygiejniske krav er der til vægbeklædningen i køkkenet? 9. Hvor mange vaske skal der være i et institutionskøkken/skolekøkken, hvor maden tilberedes fra bunden? 10. Hvilke regler er der for vinduer, der kan åbnes i køkkenet? 11. Hvilke temperaturkrav er der til: Mælk: Kød: Fisk: Grøntsager: 12. Hvornår vil det være aktuelt at desinficere service, arbejdsredskaber eller udstyr? 13. Hvornår må børn ikke deltage i madlavningen? 14. Nævn 4 kritiske punkter i et institutionskøkken/skolekøkken. 1.: 2.: 3.: 4.: Side 13 af 17

14 Case 1: Køkkenets fysiske rammer Børnehaven Skovly skal i gang med en større ombygning af deres køkken, fordi børnehaven skal til at servere frokost for flere børn end de er vant til. Ernæringsassistent Åse Jensen arbejder i Skovly, og hun skal sammen med institutionslederen stå for planlægningen af det nye køkken. På nuværende tidspunkt laver Åse kold frokost og mellemmåltider til 25 børn hver dag. Det er planlagt, at ca. 50 børn skal have et dagligt varmt eller koldt frokostmåltid efter ombygningen. Åse har ikke haft plads til børn i køkkenet, men det vil hun gerne have. Desuden døjer Åse indimellem med ondt i ryggen pga. dårlig bordhøjde og tunge gryder. Åse har flere spekulationer omkring ombygningen, som hun gerne vil have noget faglig sparring omkring. - Hvor stor skal køkkenet være? - Hvordan skal arbejdspladsen være for børnene? - Hvad skal der tages højde for i valg af udstyr til varm mad? - Hvilke skabe/skuffer vil være gode at vælge? - Hvordan undgås tunge løft og hvilken bordhøjde vil være mest hensigtsmæssig? - Hvordan sikres et godt indeklima? - Hvordan kan køkkenet blive rengøringsvenligt? Side 14 af 17

15 Case 2: Sammensæt en frokostmenu for en uge Vestergade Skole i Sønderborg har en skolekantine, som laver frokost til skolens 160 elever. Eleverne går i 6. til 10. Klasse. Du skal til kantinen sammensætte en frokostmenu for en uge, hvor årstiden er sommer. Eleverne har hver dag tre valgmuligheder. To kolde retter og en varm ret. Udarbejd en indkøbsliste/varebestilling for to af dagene. Skolens leder og nogle af de ansatte er vegetarer, og de vil gerne have, at du tager højde for det i din menuplanlægning. På skolen er der desuden mange elever med muslimsk baggrund. En del forældre har for nylig beklaget sig over, at maden ikke var sund nok, og at der var alt for mange usunde pølsehorn og pizzasnegle på menuen. Hvad vil du gøre ved det? Side 15 af 17

16 Brikkerne en øvelse i samarbejde uden kommunikation Øvelsen laves i et antal grupper på hver seks personer. Gruppen sidder ved to borde, som er sat sammen. Bordene skal være fuldstændig tomme. Går seks ikke op i det samlede antal deltagere, bliver resten udnævnt som kontrollanter. Der er materialer til seks grupper, altså i alt 36 deltagere. Deltagerne instrueres i, at det er strengt forbudt at kommunikere med hinanden, og at man kun må give brikker til et andet gruppemedlem, aldrig kræve en brik. Hver gruppe får seks konvolutter med hver tre brikker i, alle i samme farve. Øvelsen går nu ud på, at alle i gruppen skal danne den samme simple figur. Det betyder, at man må give en brik til den, som man tror, kan bruge den. Men ikke selv bede om en! Når en gruppe har løst opgaven, bedes de forholde sig i ro, indtil alle grupper er færdige. Til slut lægges brikkerne tilbage i konvolutterne i overensstemmelse med de bogstaver, som står på forsiden. Øvelsen har til formål, at gruppen kun når sit mål ved at samarbejde. Det kan betyde, at man må give noget fra sig, uden at vide om man får noget til gengæld. Desuden understreger øvelsen, hvor vigtig kommunikation er, og hvor meget sværere det hele bliver, når man netop ikke må kommunikere. Ud fra to A4 ark fremstilles et sæt brikker til seks kuverter. D F I C C F J A E A H G A B E G G A Pakkeliste: I: I,H,E II: A,A,C III: D,J,G IV: A,F,E V: G,B,F VI: G,C,A (Kilde: Side 16 af 17

17 Opgave 3: Markedsføringsmateriale Det er vigtigt at forældrene har tillid til madordningen, og børnene skal synes, at det er smart at spise maden. Brug derfor tid på at markedsføre jeres gode og sunde mad. I skal lave en plakat eller en pjece for den mad I laver. På plakaten eller i pjecen skal I fortælle lidt om køkkenet, om maden og evt. lidt om jer selv som fagpersoner. Plakaten/pjecen kan også indeholde en ugemenuplan og evt. nogle fortællinger om de forskellige menuer, som gør, at maden bliver endnu mere spændende. Side 17 af 17

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Indpakning af maden emballage og mærkning Nr. 45943 Udviklet af: Katrine Olesen Hinge Peter Schyum Jensen Lotte Eder Haubjerg Mercantec H. C. Andersens

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Optimering af produktionen i institutionskøkkener Nr. 46 861 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Håndtering og styring af madvarer i storkøkkener Nr. 46 935 Udviklet af: Lone Algayer Gert Pedersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro 09. 2011

Læs mere

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler.

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler. Aalborg Universitet Mad til børn i daginstitutioner og skoler Christensen, L; Mikkelsen, Bent Egberg; Jeppesen, Z Publication date: 2002 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere til mad i daginstitutioner i Region Sjælland 1 Modeller

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Alt godt fra fisk i storkøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Alt godt fra fisk i storkøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Alt godt fra fisk i storkøkkener Nr. 48 007 Udviklet af: Hvem: Katrine Olesen Hinge Peter Schyum Jensen Lotte Eder Haubjerg Virksomhed: Mercantec Adresse:

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Brugerdreven mad- og måltidsudvikling

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Brugerdreven mad- og måltidsudvikling Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 46 895 Brugerdreven mad- og måltidsudvikling Udviklet af: Karen Leth Kost & Ernæringsforbundet Nørre Voldgade 90 1358 Kbh. K Juli 2011 Nærværende

Læs mere

Værktøjskatalog praktisk vejledning til IKV i AMU

Værktøjskatalog praktisk vejledning til IKV i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Værktøjskatalog praktisk vejledning til IKV i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel,

Læs mere

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker...

Læs mere

Branchekurser 2014 Inspiration og nytænkning

Branchekurser 2014 Inspiration og nytænkning Branchekurser 2014 Inspiration og nytænkning 2 Inspirerende kurser til inspirerende priser Velkommen til Food College Aalborgs kursuskatalog for 2014 Som noget nyt kan du nu se, hvilke kurser vi udbyder

Læs mere

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem - hvorfor og hvordan MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Mad til unge på høj og efterskoler

Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Mad til unge på høj og efterskoler Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad til unge på høj og efterskoler Nr. 40845 Udviklet af: Karina Kyhn Andersen UCR - Slagteriskolen Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde januar 2010 Indhold

Læs mere

Mad, håndværk og storproduktion

Mad, håndværk og storproduktion Jeg ved, hvordan smagene i de store portioner lykkes. Mad, håndværk og storproduktion Mad, håndværk og storproduktion Jeg står for god hverdagsmad, køkkenorden og gode kollegiale overleveringer. ADMINISTRATIV

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Prisberegning for gastronomer Nr. 47728 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Mercantec 8800 Viborg. Maj 2013. 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Lærervejledning til Dansk på vej

Lærervejledning til Dansk på vej Lærervejledning til Dansk på vej Dansk på vej sigter mod at udvikle elevernes læsekompetencer, så de bliver klædt på til at arbejde med de forskellige typer af tekster, de vil møde på en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44799 Udviklet af: Jeppe Sjøgren & sosumedia Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Analyse af de fremtidige kompetencebehov inden for institutionskøkkenområdet

Analyse af de fremtidige kompetencebehov inden for institutionskøkkenområdet Analyse af de fremtidige kompetencebehov inden for institutionskøkkenområdet august 2009 Ulla Lundstrøm, LUNDSTRØM kommunikation & udvikling. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 5 Organisering...

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune KØBENHAVNS MADHUS Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune Juli 2007 Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé Hovedkonklusioner, s.3 1. Baggrunden for det nye skolemadskoncept

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Uddannelsescentret i Roskilde Lokal undervisningsplan Uddannelsescentret i Roskilde Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet: Ungdomsuddannelsen og voksenuddannelsen Planen er gældende fra august 2007 Uddannelsescentret

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere