Rehabilitering ved demens?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabilitering ved demens?"

Transkript

1 Rehabilitering ved demens? Netværksmøde Netværket Hverdagsrehabilitering i plejeboligen Oplægsholder : Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge

2 Overskrifter: 1. Hvad vil det sige at rehabilitere? 2. Kan man tale om rehabilitering hos mennesker med demens? 3. Hvem kan især drage nytte af rehabilitering? 4. Casegennemgang og handleplaner

3 1. Hvad vil det sige at rehabilitere?

4 Definition af rehabilitering Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. MarselisborgCentret. Hvidbog om rehabilitering. Rehabilitering i Danmark. Århus: MarselisborgCentret;

5 REHABILITERING og RECOVERY Recovery Er det enkelte menneskes egen gennemlevede proces med at komme sig og komme videre i livet Rehabilitering Er den hjælp, støtte samt de redskaber og metoder, som professionelle kan stille til rådighed for borgeren eller benytter sig af. D.v.s. det samarbejde om recoveryprocessen, der foregår mellem borger og medarbejder. 5

6 Rehabiliteringsforløbet Den indre proces Følger ikke bestemte trin, men er præget af borgerens tanker, spørgsmål, følelser, oplevelser m.m. Kan påvirke forestillingerne om fremtiden Der skal være tid og rum til at tale om det, der optager borgeren Den ydre arbejdsproces Målrettet, systematisk arbejdsform Består af bestemte faser i en logisk rækkefølge. Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at ændre planlagt rækkefølge for at følge borgeren behov. Derfor skal professionelle lytte til borgerne og deres historie og ikke på baggrund af egen forståelse tolke på borgernes vegne

7 Rehabilitering bruger ICF s handicapforståelse Funktionsevne Kropsfunktioner Aktiviteter Deltagelse og anatomi Kontekstuelle faktorer Omgivelses faktorer Personlige faktorer 7

8 Tom Kitwood Demensligning Hans ligning angiver hvad, der skal undersøges, for at finde frem til rehabiliteringsindsatser: Demens = P+B+H+N+SP Samt at være opmærksom på de fem vigtigste psykologiske behov; Tilknytning, Inklusion, Beskæftigelse, Identitet og Trøst

9 Demensligning Er udviklet af den engelske psykolog Tom Kitwood, der i mange år har forsket indenfor demensområdet. Hans ligning : Demens = P+B+H+N+SP: P = Personlighed. indeholder vores tillærte måder at klare livet: fx krisesituationer, tab, forandringer, at modtage hjælp B = Biografien. Levnedsskildringen er vores livserfaring i relation til andre mennesker, arbejde, livsroller m.m. H = Helbredet. Det fysiske helbred og sansningen. Neuropatalogien. Refererer til de neurologiske ændringer, arten af disse og deres styrke fx. evnen til at lagre og bearbejde informationer og indtryk og udføre planer. SP = SocialPsykologien. Handler om vores hverdag om denne øger eller mindsker tryghed og selvværd

10 Lad os tale samme sprog ICF flytter fokus fra sygdom og helbredelse til også at omfatte det, der har betydning i et almindeligt hverdagsliv i fællesskab med andre mennesker.

11 Korrekt titel for ICF Reference: Schøler G. Dahl, T. (Redaktion) Munksgaards Forlag 2003) Vejledninger om ICF findes på MarselisborgCentrets hjemmeside: 11

12 2. Kan man tale om rehabilitering af mennesker med demens?

13 Publikation: Vejledning om kommunal rehabilitering Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet har udarbejdet denne fælles vejledning om kommunal rehabilitering Publiceret:

14 Ja. Ændringsmodellen er sådan: Jeg har nedsatte mentale funktioner Jeg ønsker at føle mig veltilpas og tryg, samt at være en værdsat person og have samvær med andre mennesker Jeg har brug for individuel tilpasset kommunikation og omgivelser, velfungerende og vedligeholdte kropsfunktioner, gode hverdags-aktiviteter og sociale kontakter, som alle skal være i overensstemmelse med mine funktionsmuligheder. Desuden har jeg natuligvis brug for relevant medicinsk behandling. På den måde kan jeg bevare det højeste niveau af uafhængighed og livskvalitet, som er mulig for mig.

15 Et eksempel

16 Rehabilitering bruger ICF s handicapforståelse Funktionsevne Kropsfunktioner Aktiviteter Deltagelse og anatomi Kontekstuelle faktorer Omgivelses faktorer Personlige faktorer 16

17 Til ICF s områder for kroppens anatomi og kropsfunktioner hører: De mentale funktioner bl.a.: - Bevidsthedstilstand - orienteringsevne - energi og handlekraft - opmærksomhed - hukommelse - opfattelse - tænkning - motivation - sprog- og regnefunktioner - følelsesmæssige funktioner m.m. Funktionstab f.eks: Kan ikke fastholde struktur og vaner i hverdagen Kan ikke planlægge Kan ikke tage initiativ til aktivitet og social deltagelse Har svært ved at finde rundt på nye steder (pga. rumlige og spatiale udfald)

18 Til ICF s områder for kroppens anatomi og kropsfunktioner hører: De mentale funktioner - Bevidsthedstilstand - orienteringsevne - energi og handlekraft - opmærksomhed - hukommelse - opfattelse - tænkning - motivation - sprog- og regnefunktioner - følelsesmæssige funktioner m.m. Ressourcer: Har humor Kan udføre rutinemæssige opgaver i hjemmet (kaffe) Kan selv møde op til aktiviteter i lokalmiljøet Musisk begavet

19 Rehabilitering bruger ICF s handicapforståelse Funktionsevne Kropsfunktioner Aktiviteter Deltagelse og anatomi Kontekstuelle faktorer Omgivelses faktorer Personlige faktorer 19

20 ICF områder for aktivitet og deltagelse - Interpersonelt samspil - Samfundsliv, socialt liv og medborgerskab - Læring og brug af viden - Almindelige opgaver og krav - Kommunikation - Bevægelse og færden - Omsorg for sig selv - Husførelse Funktionstab, f.eks.: Faldende interesse A - spontan Passiv v. aktivitet og deltagelse Trække sig fra venner Kan ikke tænke og tale samtidigt Glemmer sociale koder Magter ikke fremmede steder Flad, ingen følelsesmæssig reaktion på forandring

21 ICF områder for aktivitet og deltagelse - Interpersonelt samspil - Samfundsliv, socialt liv og medborgerskab - Læring og brug af viden - Almindelige opgaver og krav - Kommunikation - Bevægelse og færden - Omsorg for sig selv - Husførelse Ressourcer: Fysisk aktiv Vedligeholder hus og have på opfordring Elsker at synge og spille (kor, klaver, harmonika, spille til folkedans og fællessang)

22 Rehabilitering bruger ICF s handicapforståelse Funktionsevne Kropsfunktioner Aktiviteter Deltagelse og anatomi Kontekstuelle faktorer Omgivelses faktorer Personlige faktorer 22

23 ICF områder for omgivelses faktorer Omgivelsesmæssige faktorer - Produkter og teknologi - Natur og menneskeskabte omgivelser - Støtte og kontakt - Holdninger - Tjenester, systemer og politikker Problemer: Konflikter i parforholdet pga Ps ændrede adfærd Hustru overvejer skilsmisse Hustru er belastet af at hun må overtage al planlægning og initiativ i hverdagen Børnene forstår ikke problemet Vennerne trækker sig

24 ICF områder for omgivelses faktorer Omgivelsesmæssige faktorer - Produkter og teknologi - Natur og menneskeskabte omgivelser - Støtte og kontakt Ressourcer: Hustru strukturerer hverdagen(dagskalende r og ugeplan) Det sociale netværk (ældreklub) - Holdninger - Tjenester, systemer og politikker

25 Eksempler på praktiske opgaver, som Peter ikke magter selv: 1. Skrive ugeplan/koordinere med andre 2. Plan for Peters aktiviteter i hjemmet 3. Lægge penge i pungen 4. Lægge rent tøj med mærkning frem 5. Vaske og stryge tøj 6. Sørge for at cyklen er i orden 7. Den daglige vin 8. Madplan til centralkøkkenet 9. Indkøb af mad, drikke og tobak 10. Rengøring af badeværelse og køkken 11. Bestille tid og følge til frisør, tandlæge, og anden behandling 12. Skat, pensionsudbetaling, bank osv. 13. Administration og vedligeholdelse vedr. huset 14. Haven VÆRE PÅ FORKANT MED ALT, UNDGÅ KATASTOFER.

26 Rehabilitering bruger ICF s handicapforståelse Funktionsevne Kropsfunktioner Aktiviteter Deltagelse og anatomi Kontekstuelle faktorer Omgivelses faktorer Personlige faktorer 26

27 De personlige faktorer er ikke beskrevet i ICF, da de er kulturafhængige og derfor forskellige fra land til land. Har stor betydning ved rehabilitering af personer med demens. Peters tilfælde: Han var tidl. meget selvstændig og aktiv. Vant til at bestemme selv, og at tage initiativ, vant til højt aktivitetsniveau. Man kunne altså ikke bestemme over Peter så blev han vred! Han var vant til at være leder, ikke en blandt mange.

28 Rehabiliteringsprocessen: Rehabiliteringsprocessen kan inddeles i 6 trin: 1. Fastsættelse af en koordinerende og tryghedsskabende funktion 2. Analyse af situationen herunder kommunikation 3. Vurdering med henblik på afklaring af rehabiliteringsbehov og typer af rehabiliteringstiltag 4. Udarbejdelse af rehabiliteringsplan 5. Iværksættelse og gennemførelse af indsatserne 6. Opfølgning af rehabiliteringen

29 Peters handleplan: Første fase: I egen bolig Ægtefælle støtter Kommunal støtteperson Deltagelse i busture med DK Anden fase : Alene i egen bolig Ægtefælle koordinerer frivillige Med støttepersoner og hjemmepleje og daghjem DK koordinerer professionelle Tredje fase: I plejeboligen

30 Case 2 handleplan - et borgerforløb Torben Knudsen aktivitet og deltagelse

31 Case et borgerforløb Betydning af aktivitet og deltagelse Bor i helårs sommerhus Handy-mand Hjælpsom Tidl. selvstændig Havemand Har en datter og flere børnebørn Kan købe ind Korttidshukommelse og syn er nedsat Mistænksom Utryg Har mistet overblik over økonomi, hverdagens gøremål Nægter at tage i mod personlig hjælp

32 3. Hvem kan især drage nytte af rehabiliteringsindsatsen? Borgere med bestemte diagnoser? Borgere med særlige behov for tryghed? Borgere med mange eller få ressourcer? Borgere med særlige personlighedstræk? Rehabliteringsprocessen skal starte, når diagnosen bliver stillet. Processen strækker sig over mange år. Løbende revurdering

33 Konklusion vedrørende rehabilitering af demenssygdom Betydning for livskvalitet ved demens i tidlig og moderat fase og et roligere forløb i den svære fase. Fokus på personen, aktivitet, deltagelse, målrettet kommunikation og omgivelser Et godt grundlag, når pleje og omsorg skal sættes ind. Indflytning i plejebolig kan evt. blive udsat i 2-3 år (erfaring) Medvirker til at forebygge adfærdsproblemer Medvirker til at opretholde tryghed, værdighed og selvbestemmelse

34 Hvilke muligheder ser I for at iværksætte rehabilitering for borgere med demens i plejebolig? fx i forhold til: Tryghed Tilknytning Hverdagsaktiviteter Pårørende

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune

Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune Indhold Indledning... 3 Introduktion til samarbejde med borgeren... 4 Kerneopgaven... 4 Rehabilitering... 5 Borgerens

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Bilag 1: Oplæg til innovationsspor Rehabilitering på borgernes præmisser Oplæg til innovationsspor Resultater fra fase 2: Videnindsamling April 2010 Indhold Side 3 Innovationsspor 1 Redskaber og metoder

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Grib Hverdagen et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Jeg holder af hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen Dan Turell udødeliggjorde

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT Titel ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere

Vejen til arbejdsmarkedet

Vejen til arbejdsmarkedet Vejen til arbejdsmarkedet når flygtninge har traumer DANSK FLYGTNINGEHJÆLP INTEGRATION Vejen til arbejdsmarkedet når flygtninge har traumer Udgivet af Dansk Flygtningehjælp, maj 2006 Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Indhold Definition af omsorg Definition af rehabilitering Giver det mening at modstille omsorg og rehabilitering? Når rehabilitering lyser, hvilke skygger kaster den så? Konklusion

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

TRYGHED I PLEJEN DEMENSKOORDINATOR HOLD NR.1 HOLMEGÅRDSPARKEN GITTE FYNØ

TRYGHED I PLEJEN DEMENSKOORDINATOR HOLD NR.1 HOLMEGÅRDSPARKEN GITTE FYNØ TRYGHED I PLEJEN DEMENSKOORDINATOR HOLD NR.1 HOLMEGÅRDSPARKEN UDARBEJDET AF: LIZZIE JENSEN HELLE SØRENSEN GITTE FYNØ DECEMBER 2007 VEJLEDERE: BIRGITTE VØLUND METTE SØNDERGAARD Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere